مدیرکل خودرو: 11 خبر

پایگاه خبری الف کاریکاتور/ مردم توقع زیادی دارن! Mon Jul 31 05:22:38 IRDT 2017
آفتاب ایران مردم توقع زیادی دارن! Sun Jul 30 20:12:05 IRDT 2017
میزان گام نخست برای برقی کردن ناوگان حمل‌ و‌ نقل عمومی کشور Sat Jun 24 22:03:02 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد فاز نخست برقی کردن ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کلید می‌خورد Wed Jun 21 12:21:13 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی فاز نخست برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی با پنج هزار دستگاه تاکسی کلید می خورد Tue Jun 20 18:10:00 IRDT 2017
بهار نیوز چالش پس از فروش خودروهای داخلی! Tue Feb 14 15:49:45 IRST 2017
آنا قطعات بی‌کیفیت به داخل قاچاق می‌شود / رضایت 69درصد خریداران خودرو از خدمات پس از فروش Mon Feb 13 12:04:10 IRST 2017
پرشین خودرو مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت: قطعات بی کیفیت روی قطعات با کیفیت سوار می کنند Mon Feb 13 09:56:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم خدمات پس ازفروش امروز با ده سال قبل قابل مقایسه نیست/توقع مردم بالا رفته Mon Feb 13 07:52:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر سایه روشن صنعت خودرو در بوته نقد Mon Feb 13 01:13:35 IRST 2017
پرشین خودرو آینده تولید داخلی محصولات پژو در ایران در ابهام Sat Feb 11 12:47:00 IRST 2017
آنا قطعات بی‌کیفیت به داخل قاچاق می‌شود / رضایت 69درصد خریداران خودرو از خدمات پس از فروش Mon Feb 13 12:04:10 IRST 2017
میزان گام نخست برای برقی کردن ناوگان حمل‌ و‌ نقل عمومی کشور Sat Jun 24 22:03:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم خدمات پس ازفروش امروز با ده سال قبل قابل مقایسه نیست/توقع مردم بالا رفته Mon Feb 13 07:52:00 IRST 2017
پرشین خودرو آینده تولید داخلی محصولات پژو در ایران در ابهام Sat Feb 11 12:47:00 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد فاز نخست برقی کردن ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کلید می‌خورد Wed Jun 21 12:21:13 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر سایه روشن صنعت خودرو در بوته نقد Mon Feb 13 01:13:35 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی فاز نخست برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی با پنج هزار دستگاه تاکسی کلید می خورد Tue Jun 20 18:10:00 IRDT 2017
آفتاب ایران مردم توقع زیادی دارن! Sun Jul 30 20:12:05 IRDT 2017
بهار نیوز چالش پس از فروش خودروهای داخلی! Tue Feb 14 15:49:45 IRST 2017
پرشین خودرو مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت: قطعات بی کیفیت روی قطعات با کیفیت سوار می کنند Mon Feb 13 09:56:00 IRST 2017
پایگاه خبری الف کاریکاتور/ مردم توقع زیادی دارن! Mon Jul 31 05:22:38 IRDT 2017