خانه
بولتن نیوز - Thu Oct 05 23:00:33 IRST 2017 متن خبر

قطع راه ارتباطی 4 روستا در فومن

فرماندار فومن گفت: بارش شدید باران و وقوع سیلاب راه ارتباطی 3 روستا در بخش مرکزی و یک روستا در بخش سردار جنگل شهرستان فومن را قطع کرد.