خانه
پارس نیوز - Tue Jul 04 10:19:46 IRDT 2017 متن خبر

کریمی زیر تیغ جراحی می رود

این بازیکن امروز عصر در یکی از بیمارستان‌های تهران تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت و طبق گفته پزشکان از چند روز دیگر می‌تواند حتی نرم‌دوی را آغاز کند.