خانه
خبرگزاری جمهوری اسلامی - Tue Jun 28 13:34:00 IRDT 2016 متن خبر

یک گام به جلو برای حل معمای سقوط هواپیمای مصری در مدیترانه

تهران – ایرنا – مقام های مصری در کمیسیون تحقیق امروز (سه شنبه) از تکمیل روند تعمیر یکی از دو جعبه سیاه پرواز سانحه دیده شرکت ایجپت ایر و پررنگ شدن امیدها به یافتن دلیل سقوط این هواپیما خبر دادند.