خبرگزاری جمهوری اسلامی - Mon Feb 19 10:01:00 IRST 2018 نمایش خبر

چگونه می توانید با «حق فسخ» احقاق حق کنید؟

تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.

در این یادداشت آمده است: بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود. به گزارش «تابناک» از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است که مواردی از قبیل خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود. انواع خیارات بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید. ماده 402 قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» بر اساس این ماده، هر گاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند. شاید به جرات بتوان گفت در تمامی قراردادهای بیع که امروزه در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو می‌شوند؛ بدون آن که ضمن درک مفهوم عرفی، از مفهوم حقوقی و آثار آن مطلع باشند. در حقیقت فسخ اختیاری برای یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنها در موضوعی خاص است که به شخص اختیار می‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد. فسخ با یک اراده اجرا می‌شود اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینی شود، دارای دو حالت است: حالت نخست اینکه دارای مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینی نشده است. در مورد نخست مشخص است که این حق دارای مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجرای آن را ندارد و ثبات قرارداد باقی می‌ماند. همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ دارای مدت عرفی است و مدت عرفی را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند البته ممکن است این مدت در شهری 20 روز و در شهری دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه می‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجرای فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانی نیست. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا می‌شود بنابراین به افراد توصیه می‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازی به حضور طرف مقابل، به وسیله ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه اعلام کنند. چرا که بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند. موارد فسخ حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: 1- نخست آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند. 2- در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غَبْن» نام دارد. 3- قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط» 4- فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس» 5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به‌گونه مخصوصی باشد اما به شرط عمل نکند. در این صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط» 6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب» پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند. 7- معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است. در این صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت» 8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت» 9- مشتری پول جنسی را که نقدا خریداری کرده است، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تأخیر» 10- اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان» 11- فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به عنوان مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذّر تسلیم» اظهارنامه، نخستین گام شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است. در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید. به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید. به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید. اما توجه داشته باشید که در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد. بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شما را بازگرداند. اما در اینجا حتما به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. ارایه دادخواست گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارایه ‌دهید و بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود. اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد. توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد. این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده است، آزاد کند. به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است: نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند. همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد. تابناک/28بهمن 98 اول*علیرضافرجی انتهای پیام /* برچسب ها کلیات تابناک فسخ قرارداد قانون
خبرگزاری جمهوری اسلامی نگرانی بنیاد بیل گیتس از سرنوشت بخشی از سرمایه خود در امارات Mon Feb 05 16:19:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رویترز: ایران مشتریان نفت آسیایی را حفظ کرده است Tue Dec 11 16:56:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استاد دانشگاه:برای افزایش رونق اقتصادی با پویش ایرنا همگام می شویم Tue Mar 07 15:02:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 14 طرح خدماتی هفته دولت در پلدختر به بهره برداری رسید Thu Aug 30 13:35:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویان در خزر تمدید شد Sat Dec 01 13:59:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی صاحب عریقات : شهرک سازی رژیم صهیونیستی جنایت جنگی است Sat Feb 04 14:27:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برخورد دو پراید در جاده چالوس 6مصدوم بر جای گذاشت Sat Jun 25 22:05:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از 1.5 میلیون نفر در آذربایجان غربی کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند Sat Feb 10 08:29:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی قاچاق علت گرانی پیاز و سیب زمینی است Thu Mar 28 17:53:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی ضایعات آهن موجب مرگ توله پلنگ در منطقه خائیزکهگیلیویه شد Wed Oct 17 21:56:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی افتتاح محور باغ بخشی - دوچاهی در رشتخوار Thu Jun 23 16:37:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی 282 گل در مسابقات لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی به ثمر رسید Sun Oct 28 14:16:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تأمین اجتماعی تا آخر امسال مشکل دارو و تجهیزات پزشکی ندارد Wed Jul 18 14:31:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزیر کشور در فضای مجازی فقط یک صفحه اینستاگرام شخصی و رسمی دارد Sun Jul 09 21:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برند شهری یکی از نقاط قوت اصفهان برای جذب سرمایه گذاری است Fri Jun 02 18:18:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مرکزی 364 هزار غذای گرم در عراق توزیع می کند Sun Oct 21 09:24:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی پنج حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان نیر مسدود شد Wed Aug 10 18:04:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی تولید اثر نمایشی مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان Mon Mar 06 19:13:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کودتای نوژه حاکی ازخصومت همه جانبه کاخ سفید علیه انقلاب اسلامی ایران Mon Jul 10 18:51:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تامین اطمینان برای سرمایه گذاری در کشور یک وظیفه ملی است Thu May 25 21:50:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نرخ بیکاری در قم رو به کاهش است Tue Jul 17 22:31:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدار اعضاء تیم ملی یخ نوردی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی Tue Feb 13 13:20:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور وزرای خارجه در حاشیه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) در وینتیان Tue Jul 26 16:28:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی هفت طرح درمانی تامین اجتماعی در دهه فجر آماده بهره برداری است Thu Jan 26 12:42:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ادامه ثبت نام از نامزدها در روز پنجم Sat Apr 15 14:29:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مسئول واحد آلاینده محیط زیست در شهرضا به کاشت نهال محکوم شد Wed Aug 15 11:05:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان از سال 98 اجرایی می گردد Thu Oct 25 11:52:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه برنامه 3ساله همکاری درمبارزه بامواد مخدر امضا کردند Thu Mar 07 15:15:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی 2 کوهنورد در شمال پایتخت مفقود شدند Sat Dec 08 08:49:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی والیبال زنان ایران 79 پله در رده‌بندی جهان صعود کرد Sat Nov 17 12:54:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی توقیف خودرویی با 78 میلیون ریال خلافی در نهاوند Sun Feb 25 19:05:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدعیان برکناری دولت؛ بازیگران نقشه دشمن Tue Aug 14 13:24:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی «ممنون ترامپ، یاوه گویی هایت مردم ایران را منسجم تر کرد» Fri Jun 08 13:21:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی روسیه واحد : آمریکا معمار سازمان های تروریستی است Wed Aug 08 23:49:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدیران علم و فناوری بدنبال نوآوری و توسعه باشند Mon Sep 03 11:37:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات نقطه ثقل توسعه کشور است Mon Jul 23 13:32:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از 2 تن مواد مخدر در مرزهای سراوان کشف شد Tue May 22 16:55:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آرایش «تاد» آمریکا در کره جنوبی تا آخر ماه جاری میلادی خاتمه می‌یابد Thu Mar 09 20:15:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مصرف مرغ و تخم مرغ های محلی ممنوع است/ریزش پرندگان مهاجر در نیمی از کشور Sat Feb 25 12:39:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی طرح هادی باید متناسب با نیاز روستاها بازنگری شود Wed Oct 24 12:19:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مطالبه گری کاهش آلودگی هوا از اولویت های نمایندگان استان مرکزی است Wed Jun 22 17:00:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی هنر با رشته ورزشی ووشو، عجین است Mon Feb 27 12:10:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کرباسیان: توجه به تولید یک رسالت ملی است Mon Aug 13 23:38:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدیریت مشارکتی تنها راه حل بحران های زیست محیطی در ایران است Mon Jun 27 14:40:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی شناگران 17 استان وارد خراسان شمالی شدند Wed Nov 28 23:14:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آیت الله مکارم شیرازی: حاکمان بحرین بیش از این تیشه به ریشه خود نزنند Sat May 27 17:16:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 'دنگ خاص' انتخابی از جنس اعتراض! Sun May 28 12:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کاهش 65 درصدی سفر گردشگران چینی به کره Thu May 25 11:56:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی چرا سعودی ها خاشقچی را به قتل رساندند؟ Mon Dec 24 10:19:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سخنگوی قوه قضاییه: پرونده جزایری در تهران پیگیری می شود Mon Jul 30 18:52:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حجت الاسلام صدوقی: جوهره انقلاب اسلامی، مبارزه با ظلم وستم است Fri Jul 01 22:06:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی نخستین کشتی حامل محموله حبوبات هند وارد بندر چابهار شد Tue Jul 31 18:52:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه از سیاست های وارداتی استفاده نمی کند Tue Mar 05 12:19:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه چهارشنبه تا صبح پنجشنبه Thu Mar 01 07:53:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در نیشابور 15 درصد افزایش یافت Wed Nov 28 21:32:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تهیه کننده «لیسانسه ها»: کیفیت سریال های نوروزی در حد مطلوب بود Tue Apr 11 16:15:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نمایش وحدت و همبستگی مردم در دهه فجر امسال نمود بیشتری داشته باشد Tue Jan 30 13:12:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزیرکشور: سمن ها در امر مبارزه با آسیب های اجتماعی کمک کنند Fri Jun 22 16:25:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا با نظام جمهوری اسلامی عجین شده است Mon Jul 03 16:51:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی صدای مبارکِ رویدادی مبارک به گوش می‌رسد Tue Aug 21 13:34:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی پاسخ به عوامل حمله تروریستی اهواز سخت و کوبنده خواهد بود Thu Sep 27 10:49:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید از اوین فردا انجام می شود/ تلاش ترامپ برای نشان دادن چهره منفی از ایران آب در هاون کوبیدن است Sun Jan 28 17:44:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اسکار و شاندیز در تذکرات نمایندگان Tue Feb 28 19:09:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهارات سید حسن نصرالله در روز جهانی قدس، سرخط روزنامه های لبنان/ 12 تیر Sat Jul 02 15:31:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی پذیرش 37 هزار بیمار در درمانگاه تامین اجتماعی خدابنده Sun Jan 21 12:27:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اردوی بین‌المللی کوراش به میزبانی بجنورد آغاز شد Sun Jun 10 10:55:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز برو،شنبه بیا عنوان اصلی روزنامه خراسان شمالی Thu Feb 22 09:41:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سانحه رانندگی در خواف یک کشته داشت Sun Feb 11 22:00:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اعزام به آسیا، آرزوی بر دل مانده رکورداران طنابزنی Wed Oct 31 12:24:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی امام جمعه آستارا: حضور مردم در انتخابات، توطئه های دشمن را خنثی می کند Fri May 19 04:33:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تشدید تدابیر امنیتی در سریلانکا بدنبال تخریب مغازه های مسلمانان Wed Feb 28 12:58:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی همکاری هلال احمر با موسسات خیریه در جمع آوری کمک‌های مردمی Wed Mar 27 20:38:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی شوک در مناظره پایانی؟! Thu May 11 00:15:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزیر خارجه استرالیا: آمریکا از مسابقه تسلیحات هسته ای در آسیا – اقیانوسیه هراس دارد Fri May 26 18:20:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی صعود کوهنوردان گرگانی به قله 3962متری توچال Mon May 29 13:04:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مسوولان برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی برنامه ریزی کنند Thu May 31 18:06:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 206 اثر به جشنواره موسیقی بیت و حیران سردشت ارسال شد Wed Mar 29 15:42:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی عوامل معطل کننده طرحهای عمرانی در آذربایجان غربی شناسایی می شود Sun Dec 09 09:01:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزیر خارجه لوکزامبورگ: خروج بریتانیا از اروپا باید شفاف باشد Sat Jun 25 20:38:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی کاشان میزبان رقابت های کشتی آزاد کارگران کشور شد Tue Jul 19 17:36:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی موزه ها و سایت موزه های مازندران در تعطیلات عید فطر باز است Tue Jul 05 20:33:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی هواشناسی رگبار،آذرخش ووزش باد شدید برای البرز پیش بینی کرد Wed May 16 12:43:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی شهریار یکی از مقاصد گردشگری استان تهران Mon Mar 20 00:09:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سرمربی ولز: روحیه تیمی بازیکنان فوق العاده بود Tue Jun 21 15:05:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی دخالت عامل ساخت سلاح شیمیایی در قتل برادر رهبر کره شمالی Fri Feb 24 09:47:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تسهیل در سرمایه گذاری طرح های صنعتی از سیاست های سازمان صنایع کوچک است Wed Apr 05 20:27:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آماده ایم ظرفیت های این نهاد را در اختیار دولت قرار دهیم Wed Nov 28 12:50:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی موج جدید بارشها در استان خوزستان از روز چهارشنبه Sat Mar 25 16:10:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 200هکتار گونه بلوط در خراسان شمالی درختکاری شد Tue May 29 08:33:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی «ستاره قطبی» برای بانوان به صحنه تالار وحدت می آید Sun Jul 22 20:01:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 14 هزار دانش آموز آذربایجان غربی به جشن عاطفه ها نیازمندند Tue Sep 04 18:31:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی صادرات کالا از هرمزگان روی ریل تدبیر Thu Nov 15 07:33:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تابلوی انتظار نابودی و دلنوشته هایی که چون پتک بر سر رژیم جعلی فرود می آید Fri Jun 23 20:11:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی عیادت وزیر ورزش و جوانان از پیشکسوت پرسپولیس Tue May 02 00:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی عکاس مهابادی دیپلم افتخار جشنواره روسیه را کسب کرد Thu Nov 29 10:24:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حل مشکلات کشور نیازمند عزم دولت و ملت است Fri Jul 20 18:50:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی داوطلبان ردصلاحیت شده شوراها از امروز تا 6 اردیبهشت فرصت اعتراض دارند Mon Apr 24 01:48:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دلار را باید فراری داد - علیرضا جباری * Wed Sep 05 11:07:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دستگیری مدیر کانال غیراخلاقی شبکه اجتماعی/ دستبرد یک میلیارد و 500 میلیون ریالی Sun Apr 30 19:44:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پنج نظامی سعودی کشته شدند Mon Jul 30 22:59:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس «کیمیا» به شبکه افق می‌آید Sat Jul 08 16:48:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اغاز نخستین یادواره 136 شهید اطلاعات عملیات جنوبشرق کشور Thu Aug 10 20:51:07 IRDT 2017
تی نیوز رحمانی فضلی اگر از سوی روحانی برای وزارت کشور معرفی شد شخصا انصراف دهد/ او تحت هیچ عنوان از مجلس رای اعتماد نمی گیرد Mon Jul 24 03:42:33 IRDT 2017
میزان اختلاف 14 امتیازی با پرسپولیس را می‌شود جبران کرد/ شفر به کریمی گفته بازیکن بزرگی می‌شوی Wed Dec 27 11:15:21 IRST 2017
خبرگزاری مهر تقویم جدید آموزشی در شورای عالی آموزش و پرورش در دست بررسی است Wed Feb 21 11:56:02 IRST 2018
مشرق نیوز عکس/ مردم با تروریست‌ها چگونه برخورد می‌کنند؟! Wed Jun 27 09:08:26 IRDT 2018
انتخاب عکس/ روحانی، پوتین و اردوغان دست در دست هم Wed Nov 22 18:09:56 IRST 2017
ایلنا برخی با تحریک افکار عمومی مانع توسعه سدسازی شده‌اند/ وزارت نیرو تسلیم جوسازی‌ها نشود Sun Apr 14 14:06:04 IRDT 2019
آفتاب ایران کنسولگری آمریکا در بصره برای امنیت و حاکمیت عراق خطرساز است Tue Sep 11 13:50:05 IRDT 2018
جماران کامیون عراقی قاچاق در کردستان توقیف شد Tue May 01 15:19:07 IRDT 2018
فردا علی صادقی با خالکوبی عجیب روی پیشانی اش! +عکس Sun Dec 09 07:36:44 IRST 2018
بی باک نیوز 4.4 میلیارد دلار برای مقابله با قحطی در 4 کشور نیاز است Thu Feb 23 01:34:11 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پلاسکو، زنگ خطر برای مدیریت شهری در اصفهان Wed Feb 01 12:17:45 IRST 2017
خرداد نیوز ترامپ اقتصاد جهان را به خطر انداخته است Sat Feb 11 16:53:19 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اسکان 3 هزار نفری زائران در موکب امامزاده سید محمد(ع) مرز شلمچه Sat Oct 27 12:18:59 IRST 2018
اعتبار نیوز بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوق و تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96 Wed Sep 19 12:33:00 IRDT 2018
یک ورزش فغانی: در سالن خالی از ما تجلیل کردند Tue Jul 24 14:10:18 IRDT 2018
آفتاب ایران سرمربی تیم فوتبال المپیک سوریه تغییر کرد Sun Mar 03 07:45:27 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران یوم الله 9 دی روز نمایش ولایتمداری و بصیرت ملت بزرگ ایران Sat Dec 23 12:02:17 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بانوی روستایی سیستان و بلوچستان، برترین بانوی روستایی جهان Mon Nov 12 12:56:17 IRST 2018
خبرگزاری نسیم نیازمند رگولاتوری اختصاصی «زیست‌فناوری» هستیم Mon Sep 18 13:04:02 IRDT 2017
پارسینه هر کیلو آجیل شب یلدا چقدر آب می‌خورد؟ Sun Dec 16 23:54:06 IRST 2018
بولتن نیوز ترکیه همچنان یکی از اعضای قابل اتکای ناتو است Thu Sep 14 22:35:36 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر خرید کتاب به جای بلیت در کنسرتی درسبزوار Wed Dec 20 10:17:52 IRST 2017
تجارت نیوز تا دیر نشده اعتماد عمومی جلب شود Tue Sep 04 12:47:05 IRDT 2018
فردا رئیس جمهوری که عذاب نازل می‌کند Mon Feb 27 01:05:03 IRST 2017
تدبیر و امید تصویر جدیدی از حمل و نقل شهری با حضور تاکسی برلیانس Tue Jan 02 17:18:06 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 110 پایگاه کمیته امداد گیلان آماده دریافت کمک خیران در جشن نیکوکاری هستند Sun Mar 03 16:56:40 IRST 2019
واحد مرکزی خبر بسته خبری ویژه انتخابات دریای بصیرت(5) Mon Apr 24 08:46:45 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا شیمیایی با گاز FATF Sun Oct 07 14:45:14 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران صفحه نخست روزنامه های خراسان جنوبی هشتم خرداد ماه Tue May 29 10:43:09 IRDT 2018
انتخاب صداوسیما کشور را به سمت جنگ و جدال می‌برد Wed May 17 14:11:22 IRDT 2017
پرشین خودرو /گزارش خبری/ با 25 استاندارد موتورسیکلت‌ها آشنا شویم+جدول Sat Jan 20 09:48:00 IRST 2018
اتاق خبر بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن، کمبود منابع مالی داخلی است Sat Apr 29 09:59:04 IRDT 2017
تی نیوز راه اندازی 94 درمانگاه اقماری در مکه و مدینه/ ترخیص آخرین محموله دارویی از جده Thu Aug 10 00:32:26 IRDT 2017
بولتن نیوز پیروزی رئال مادرید مقابل ایبار بدون رونالدو و بیل/ شاگردان زیدان به صدر جدول برگشتند Sat Mar 04 21:13:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اعضای فراکسیون زنان برای دیدار با فعالان حوزه فرهنگی به یزد می‌روند Mon Apr 10 16:01:27 IRDT 2017
عصر خبر گلاره عباسی در حال گرفتن سلفی (+عکس) Tue Apr 16 08:11:29 IRDT 2019
آریا اقامه نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی Wed Oct 31 12:18:46 IRST 2018
ایران آنلاین صفحه نخست روزنامه های امروز دوشنبه 21 خرداد Mon Jun 11 09:04:26 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران صدور کارت شهروندی برای 3 میلیون نفر در سال جاری Wed Jun 28 08:54:26 IRDT 2017
تابناک سگ دعوا تجارتی خونین Fri Jul 20 11:15:01 IRDT 2018
جام جم آنلاین قاچاق 11 دستگاه ارز دیجیتال ناکام ماند Fri Mar 01 22:20:00 IRST 2019
ساعت24 مجسمه مریم مقدس گریه کرد +عکس Mon Apr 17 21:01:50 IRDT 2017
خبرگزاری فارس عراق در صادرات نفت به هند از عربستان پیشی گرفت Thu May 18 15:02:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس وزارت بهداشت از مردم عذرخواهی کند/ هزینه 130 هزار میلیاردی طرح تحول سلامت در دولت یازدهم Mon May 08 13:28:00 IRDT 2017
ایسکانیوز شهادت جانشین پلیس مواد مخدر سراوان Tue Aug 15 17:21:09 IRDT 2017
آفتاب ایران تظاهرات جلیقه زردها به روایت تصویر Sun Dec 09 11:21:16 IRST 2018
واحد مرکزی خبر گرامیداشت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار + فیلم Sat Apr 21 17:44:51 IRDT 2018
برنا شوکار استان سمنان به اردوی تیم ملی دعوت شد Wed Mar 13 11:36:37 IRST 2019
تی نیوز در پنجمین روز هفته دولت : بازدید بدیع زمانی معاون فرماندار از کارگاه تولید شمع Mon Aug 28 20:58:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران چه بخوریم تا دندان های سالم تری داشته باشیم؟ Thu Aug 02 10:54:53 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو سرلشکر موسوی از ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی ارتش بازدید کرد Sun Feb 04 16:23:24 IRST 2018
ایران آنلاین چشم انداز مذاکره کیم و ترامپ Fri Apr 20 09:01:27 IRDT 2018
ایسکانیوز آمادگی کامل پلیس پایتخت برای تأمین امنیت عزاداری های محرم و بازگشایی مدارس Sun Sep 09 16:56:14 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران شناسایی دو نفر دیگر از جان‌باختگان سیل شیراز Tue Mar 26 10:45:52 IRDT 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا تخریب عملکرد بجای بیان برنامه/ ضعف عمدی جهانگیری/ فاش شدن بازی تبلیغاتی روحانی Sun May 07 00:26:54 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا بهره برداری از 2 واحد مسکن ویژه مددجویان کمیته امداد در تایباد Sat Feb 03 17:55:01 IRST 2018
میزان نمایشگاه کتاب تهران در آستانه روزهای پایانی/ااستقبال زیاد اهالی کتاب همزمان با پایان هفته+عکس Wed May 09 21:10:01 IRDT 2018
ایران آنلاین طلای جهانی 4 دلار افت کرد Mon Jun 25 17:58:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر انتقاد شدید ایران از سیاست‌های هسته‌ ای آمریکا Sat May 06 13:32:49 IRDT 2017
تیک کانادا مدیر مالی هوآوی را تحویل آمریکا می‌دهد Sat Mar 02 10:55:15 IRST 2019
آفتاب واکنش باشگاه نفت به تغییر زمان دربی در آلمان Wed Jul 12 23:58:52 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم افزایش 3 برابری قربانیان حملات هوایی نیروهای خارجی در افغانستان Thu Nov 23 12:20:35 IRST 2017
تابناک اولین جلسه دادگاه سه تن از اخلال‌گران اقتصادی Sun Aug 26 09:32:05 IRDT 2018
سلامت نیوز محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد Wed Mar 08 11:12:00 IRST 2017
نماینده مراقب هستیم که تصمیمات شورا، مستقل باشد/باید از هرگونه نقد استقبال کنیم Sun Dec 09 10:44:18 IRST 2018
تی نیوز تاکید نمایندگان بر حضور اقلیت های دینی در شوراها در لایحه جامع انتخابات/ مجمع تشخیص تکلیف سپنتا نیکنام را تعیین کند Sun Apr 08 12:20:45 IRDT 2018
آفتاب اپلیکیشن گوگل: انتقال پول با امواج صوتی Tue Sep 19 13:13:28 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران غیبت چند هفته‌ای کاپیتان نساجی Sat Dec 01 08:50:54 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران سفردکترنوبخت به یزد Tue Apr 10 16:54:54 IRDT 2018
پارس نیوز آیت الله موحدی کرمانی: برای بقای انقلاب باید مسئولیت در دست صالحان باشد Thu Apr 06 16:30:00 IRDT 2017
نامه نیوز عکس خارق‌العاده از شفق قطبی قرمز و راه شیری/تصویری که ناسا منتشر کرد Sun Jan 29 19:20:42 IRST 2017
آریا واقفان یزد 4 میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای ترویج فرهنگ عاشورای حسینی هزینه کردند Wed Oct 25 10:02:32 IRST 2017
تی نیوز گزارش تصویری؛ بورس در حال انتظار Fri Aug 18 23:36:19 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد برنامه سفر موگرینی به آسیا و اقیانوسیه مشخص شد Wed Aug 01 16:27:08 IRDT 2018
دولت نرخ سود بانکی باید کاهش یابد /افزایش اعطای تسهیلات با فروش اموال مازاد Mon Jun 06 16:54:00 IRDT 2016
جوان آنلاین تمامی تیم‌های حامل پیکر جانباختگان از ارتفاعات دنا بازگشتند Sat Feb 24 09:51:21 IRST 2018
واحد مرکزی خبر برگزاری یادواره آبروی محله شهید عادل آزاده در لنده Thu Sep 14 15:32:58 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مراسم بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه امام صادق علیه السلام Wed May 02 15:05:38 IRDT 2018
خبرگزاری فارس قدردانی امیر کویت از نقش ایران در مبارزه با داعش و کمک به ثبات عراق Wed Feb 14 16:08:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران ارسال امکانات بیشتر به مناطق سیل زده استان خوزستان/ یگان‌های ارتش در تمامی مناطق سیل زده گسترش پیدا کردند Fri Apr 12 11:30:02 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجو وزارت دفاع یمن: در مکان مناسب به جنایت سعودی‌ها پاسخ کوبنده‌ای می‌دهیم Fri Aug 10 11:31:35 IRDT 2018
آفتاب قیمت طلا و سکه در بازار روز پنج شنبه/جدول Thu Jan 26 12:14:07 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن سوره واقعه و هر آنچه درباره این سوره باید بدانید Tue Sep 12 14:48:35 IRDT 2017
ساعت24 روش تعیین قیمت دارو تغییر می کند Sun May 06 08:13:06 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم توزیع پستی نشریات با قیمت مناسب اجرایی می‌شود Tue Sep 04 12:43:05 IRDT 2018
تی نیوز بانک ملی: حراج سکه فقط در روزهای زوج برگزار می شود Tue Apr 10 18:01:26 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو جلسه مهم برای آینده سردار آزمون در تیم ملی برگزار شد Sat Oct 06 10:44:53 IRST 2018
نماینده آمادگی کانادا برای بازگشت به میز مذاکره نفتا Thu Apr 27 12:34:02 IRDT 2017
ایران آنلاین سردار آزمون جانشین اندرسون می شود؟ Sun Jun 10 11:54:21 IRDT 2018
خبرگزاری مهر بازاریابی و فروش محصولات روستاییان مورد توجه مسئولان قرار گیرد Thu Jul 27 14:13:52 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اجرای مرحله دوم کمک به دانش آموزان کم بضاعت در آبادان Wed Oct 03 11:02:03 IRST 2018
واحد مرکزی خبر توجه به سبک زندگی شهدا، راهکار اجرای سبک زندگی دینی Mon Mar 13 21:33:12 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تلاش بروکسل برای تهیه سندی حقوقی با هدف نجات شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا Wed May 16 13:51:00 IRDT 2018
ایسکانیوز زمان واریز آخرین یارانه نقدی 95 مشخص شد Tue Mar 14 09:51:21 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قهرمانی تیم بیمه راری فینال جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان + فیلم Fri Dec 15 16:44:29 IRST 2017
ورزش 3 جمع پرسپولیسی ها در مشهد جمع می شود Wed May 03 12:59:00 IRDT 2017
انتخاب تصاویر : عزاداری زنان شیعه ترکیه در عاشورای حسینی Mon Oct 02 09:06:46 IRST 2017
پایگاه خبری الف آغاز تصویربرداری فاز دو «لحظه گرگ و میش»/ بازیگران جدید در سریال اسعدیان Wed Jul 04 04:44:00 IRDT 2018