خبرگزاری جمهوری اسلامی - Mon Feb 19 10:01:00 IRST 2018 نمایش خبر

چگونه می توانید با «حق فسخ» احقاق حق کنید؟

تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.

در این یادداشت آمده است: بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود. به گزارش «تابناک» از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است که مواردی از قبیل خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود. انواع خیارات بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید. ماده 402 قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» بر اساس این ماده، هر گاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند. شاید به جرات بتوان گفت در تمامی قراردادهای بیع که امروزه در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو می‌شوند؛ بدون آن که ضمن درک مفهوم عرفی، از مفهوم حقوقی و آثار آن مطلع باشند. در حقیقت فسخ اختیاری برای یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنها در موضوعی خاص است که به شخص اختیار می‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد. فسخ با یک اراده اجرا می‌شود اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینی شود، دارای دو حالت است: حالت نخست اینکه دارای مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینی نشده است. در مورد نخست مشخص است که این حق دارای مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجرای آن را ندارد و ثبات قرارداد باقی می‌ماند. همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ دارای مدت عرفی است و مدت عرفی را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند البته ممکن است این مدت در شهری 20 روز و در شهری دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه می‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجرای فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانی نیست. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا می‌شود بنابراین به افراد توصیه می‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازی به حضور طرف مقابل، به وسیله ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه اعلام کنند. چرا که بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند. موارد فسخ حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: 1- نخست آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند. 2- در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غَبْن» نام دارد. 3- قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط» 4- فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس» 5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به‌گونه مخصوصی باشد اما به شرط عمل نکند. در این صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط» 6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب» پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند. 7- معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است. در این صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت» 8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت» 9- مشتری پول جنسی را که نقدا خریداری کرده است، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تأخیر» 10- اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان» 11- فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به عنوان مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذّر تسلیم» اظهارنامه، نخستین گام شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است. در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید. به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید. به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید. اما توجه داشته باشید که در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد. بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شما را بازگرداند. اما در اینجا حتما به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. ارایه دادخواست گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارایه ‌دهید و بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود. اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد. توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد. این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده است، آزاد کند. به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است: نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند. همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد. تابناک/28بهمن 98 اول*علیرضافرجی انتهای پیام /* برچسب ها کلیات تابناک فسخ قرارداد قانون
خبرگزاری جمهوری اسلامی برنامه وزارت بهداشت برای دولت آینده تدوین شد/ تهرانی ها هر روز 75 دقیقه در ترافیک هستند Mon May 01 16:38:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی امارات روابط با سوریه را گسترش می دهد Fri Aug 31 07:34:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور رییس جمهور در مجلس نمایش مردم سالاری بود Fri Aug 31 15:28:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی برخی در انتخابات هیات رئیسه مجلس بدعهدی کردند Wed May 31 18:44:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 50 خانوار در کهگیلویه و بویراحمد از نیروگاه خورشیدی بهره‌مند شدند Wed Mar 15 13:53:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آموزش حقوق خصوصی و خانواده برای 60 هزار شهروند تبریزی Sat Dec 31 16:43:00 IRST 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی احمدی: ضعف های موجود در روند برگزاری انتخابات الکترونیک باید رفع شود Fri Jul 07 16:38:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 45 طرح کشاورزی در قلعه گنج به بهره برداری رسید Thu Feb 09 13:30:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سایپای تهران دست پُر از مازندران رفت Sun Mar 03 18:39:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی ارتش و فدراسیون ورزش سه گانه تفاهم نامه همکاری امضا کردند Tue Mar 14 17:00:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 465 کیلوگرم موادمخدردر عملیات مشترک پلیس البرز و قم کشف شد Tue Apr 23 12:23:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی ویژه مراسم تحویل سال 96 در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود Sat Mar 18 21:01:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی استمرار آلاینده ها طی 2 روز آینده در البرز Tue Feb 06 13:16:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مصوبه مجلس مغایر اصل 62 قانون اساسی- بهمن کشاورز* Mon Mar 04 09:07:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی لایروبی اسکله بندر بوالخیر تسریع ‌شود Sun Jun 17 19:09:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مقتدا صدر از افراد انتقامجو خشونت طلب خرابکار اعلام بیزاری کرد Sun Feb 12 02:34:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نماینده سابق دوما: روز قدس رسانه ای جهانی علیه رژیم صهیونیستی است Tue Jun 28 14:42:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی تمام نمایندگان به دنبال تهیه طرح تقویت جایگاه سپاه بودند Tue Apr 16 17:55:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی صادرات بیش از 424 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی Sat Aug 06 17:15:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی ترامپ بازارهای جهانی را متشنج کرد Tue Apr 23 16:04:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی جنگ اسرائیل علیه لبنان بعید به نظر می رسد Fri Aug 03 13:33:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایدرو و کنفدراسیون صنعت فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا کردند Wed May 03 21:15:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برف، خودروهای بدون زنجیرچرخ را در جاده هراز زمینگیر کرد Tue Nov 13 23:50:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در بوشهر گشایش یافت Wed Nov 14 13:43:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دادستان ایلام: 129 هکتار از اراضی استان از تصرف زمین خواران خارج شد Sat Jun 24 16:49:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی حدادعادل: احزاب وحدت را سرلوحه امورخود قرار دهند/ جنگ فرهنگی و فشار اقتصادی دولبه قیچی برای مقابله با انقلاب است Tue Feb 06 12:54:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استاندارتهران: امروز همه دنیا استقلال سیاسی ایران را پذیرفته اند Sat May 13 01:12:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اقدام احمقانه صهیونیست ها عواقب وخیمی برای آن ها خواهد داشت Mon Aug 13 02:09:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش 35درصدی حضور گردشگران خارجی به یزد Tue Feb 20 07:43:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 500 مدرسه علمیه خواهران در کشور فعالیت دارد Thu Oct 18 19:40:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی طیبی:جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی در مزر علم حرکت می کند Fri Feb 23 17:27:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی لاوروف سخنان ضدروسی مشاور امنیت ملی ترامپ را در مواضع مسکو بی تاثیر خواند Mon Apr 17 21:24:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اشاره ترامپ به وجود مدارک افشانشده در مورد تبهکاری هیلاری کلینتون Tue Feb 27 18:11:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی هوای البرزی بارانی می شود Tue May 15 15:01:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کمیته ویژه مطالبات کامیون داران در مجلس شورای اسلامی فعال شد Mon May 28 09:52:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی جانسون در حال اداره انگلیس با رفتن 'می' به تعطیلات تابستانی در سوئیس Mon Aug 15 23:49:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی بار سنگین احزاب بر دوش رسانه ها Mon Aug 06 08:34:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رویترز: دولت آمریکا در تلاش برای احیای طرح ناتوی عربی است Sat Jul 28 03:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سه مدیر ستادی استانداری خراسان جنوبی منصوب شدند Mon May 07 16:38:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کشف مواد مخدر در ایوان 18 درصد افزایش یافت Tue Nov 20 11:10:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تسلیت مدیرعامل ایرنا در پی درگذشت زنده یاد هوشنگی Thu Nov 08 19:31:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مجمع عمومی سالانه هیات تنیس روی میز استان قزوین Thu Oct 18 17:59:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی موضوعات جدید فقهی به خوبی مساله یابی نشده است Mon Nov 26 17:32:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 10 درصد مدارس کشور زیر پوشش طرح ایران مهارت قرار می گیرند Sun Sep 09 18:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استاندار:خوزستان بیش از هزارمگاوات در مصرف برق صرفه جویی کرد Mon Jun 25 22:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی گینه کوناکری سالیانه چهار میلیون تن بوکسیت به ایران صادر می کند Mon Jul 11 19:29:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی بهره برداری از 34 طرح عمرانی، خدماتی و مخابراتی در بوکان Wed Feb 07 15:42:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نوجوانان ایران مقابل اردن پیروز شدند Mon Jul 30 19:48:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اقدام پارلمان آلمان برای تغییر راهبرد برلین به نفع اسراییل Sun Mar 17 16:25:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی ثبت دادخواست ها دردفاتر خدمات الکترونیک قضایی گرگان/سیمای قانون در رادیو Mon Mar 13 14:24:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کشت ذرت و کنجد در هرمزگان آغاز شد Wed Jul 25 13:48:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی محرومیت سه تا هشت جلسه ای در انتظار «نیمار» خشمگین Tue Apr 30 18:22:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی آمادگی فرودگاه پیام برای صادرات تولیدات تشکل های تعاون روستایی Sat Jun 25 15:52:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی قهرمانان کشتی فرنگی نونهالان همدان معرفی شدند Sat Jul 07 09:34:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ساماندهی 1000بنگاه اقتصادی واجرای آبیاری نوین در11 هزارهکتار زمین کشاورزی قزوین Mon Apr 17 16:50:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دولت تدبیر و امید به‌دنبال افتتاح نمایشی پروژه‌ها نیست Sun Aug 26 13:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با تاسی از پیام مقاومت عاشورا تحریم ها را خنثی می کند Fri Sep 14 14:07:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی خروج سامانه بارشی و افزایش دما پیش بینی هواشناسی برای سمنان Sun Jan 29 17:50:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دعوت رژیم صهیونیستی از محمد بن سلمان برای سفر به فلسطین اشغالی Thu Jun 22 20:08:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ژاپن بار دیگر خواستار معافیت از تحریم نفت ایران شد Sun Sep 02 10:56:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نشست تخصصی ایرانشناسی در گرجستان برگزار شد Wed Mar 13 20:14:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزارت ورزش آیین‌نامه مالی فدراسیون‌های ورزشی را ابلاغ کرد Sat Nov 24 12:40:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مردم سال 92 انقلاب را به ریل اصلی بازگرداندند Tue Jun 06 04:07:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مربی تیم ملی کاراته: اسیر اتفاقات نشویم، توان قهرمانی را داریم Mon Jul 03 21:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزاری رقابت های حضوری مسابقات ملی بتن خودتراکم ایران در خردادماه Sat May 20 20:12:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز المپیادهای علمی، آزمون سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در آذربایجان غربی Tue Jan 24 23:26:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تلاش های ایران و پاکستان در مسیر تقویت هر چه بیشتر روابط دو جانبه Thu Apr 13 02:49:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی روسیه: مخالفان سوری در ادلب به تروریست ها پیوستند Wed Mar 27 23:55:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی نمای نزدیک از لاک لاک پشت Mon Apr 17 22:26:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی در جست‌وجوی راه‌های جذب یک موجود گریز پا Tue May 21 09:45:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی مردم نقاط سیل زده به تزریق روحیه امید و نشاط نیازمندند Tue Apr 02 05:57:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی آمریکا مقابل قدرتمندترین متحدان خود قرار گرفت Tue Aug 07 13:01:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سنگاپور/شرکت دانش آموزان ایرانی در مسابقات جهانی ریاضی Sat Jul 30 14:46:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی راننده و سرنشین خودروی پژو طعمه حریق شدند Mon Feb 27 11:44:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تولید محصولات پلیمری در 16 سال، 10 برابر شد Thu Sep 27 13:47:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تخلفات ترامپ در برجام، آمریکا را بی اعتبار کرد Tue May 01 23:03:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رشد حدود سه برابری سرمایه گذاری در بخش صنعت سبزوار Wed Apr 12 14:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش 10 درصدی تلفات حوادث رانندگی در آذربایجان غربی Sun Apr 16 22:48:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی راهپیمایی ضد استکباری در خراسان جنوبی برگزار می شود Thu May 10 12:51:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تولید آبزیان در کشور 477 هزار تن اعلام شد Wed Nov 14 17:48:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تهران و مسکو مناسبات خود را گسترش می دهند Sun May 13 11:41:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ترامپ دیدار با پوتین را به دلیل تنش اوکراین لغو کرد Thu Nov 29 20:43:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مربی تیم فولاد: تیم ما از تصمیمات داوران بسیار متضرر شد Thu Oct 04 13:52:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی جشنواره تئاتر رضوی به خوبی جایگاه خود را در کشور تثبیت کرد Wed Aug 29 13:39:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 20 هزار نفر از آذربایجان غربی در سامانه کارا ثبت نام کردند Mon Jul 09 09:24:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نفرات برتر ورزش های الکترونیکی کشور در شیراز مشخص شدند Sat Aug 18 21:45:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و مناسباتی گسست ناپذیر Sun Apr 21 12:47:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی ترامپ: چند روز دیگر تصمیم ام در مورد توافق پاریس را اعلام می کنم Wed May 31 22:53:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از 6 هزار لیتر سوخت قاچاق در تایباد کشف شد Mon Aug 20 16:21:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی فعالان در طب سنتی ساماندهی می شوند Sat Nov 24 17:34:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کار بدون تحقیق در دانشگاه ها متوقف شود Mon Dec 31 13:36:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی صیانت از آرا مطالبه قانونی شهروندان از حاکمیت است Wed May 10 14:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ارکستر مجلسی ایران در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه می‌نوازد Mon Nov 12 11:34:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تقلای ریاض Mon Nov 26 19:51:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دانشگاه میعاد قهرمان والیبال جام رمضان مهاباد شد Fri Jun 15 12:08:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سناتورهای دمکرات لایحه ای را علیه دستور اجرایی «ترامپ» ضد مهاجران مسلمان ارائه کردند Wed Feb 01 05:45:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی وقوع سه انفجار دیگر در بغداد Tue Jan 03 00:12:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پایه و اساس توسعه اجتماعی، فرهنگ است Sat Dec 01 13:53:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تغییر الگوی کشت در سمنان باید به گفتمان و فرهنگ تبدیل شود Sun May 07 23:16:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرداری ارومیه در ماراتنی نفس گیر مقابل کاله مازندران باخت Wed Jan 09 20:40:00 IRST 2019
واحد مرکزی خبر بررسی موانع و مشکلات پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان Sun Aug 05 11:55:29 IRDT 2018
پارسینه طرز تهیه هویج پلو با گوشت Tue Oct 16 18:44:38 IRST 2018
تدبیر و امید عکس/ پوریا پورسرخ سر سفره خانواده حسن یزدانی Thu Nov 01 12:18:39 IRST 2018
پارسینه بیل گیتس: از اطلاعات ترامپ درباره دخترم ترسیدم! Fri May 18 15:01:03 IRDT 2018
تهران پرس اقامت 52 هزار مسافر تابستانی در مدارس چهارمحال و بختیاری Sun Aug 12 17:49:00 IRDT 2018
نماینده کوتاهی دولت در تهیۀ بانک جامع اطلاعاتی مسکن Wed Jan 16 11:31:39 IRST 2019
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل هنرهای نمایشی «چهل سال نمایش» را منتشر می‌کند Sun Jan 27 11:33:19 IRST 2019
انتخاب محسن رضایی: مجمع تشخیص مصلحت به نیاوران نمی‌رود Wed Feb 08 20:51:55 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تکرار/ گزارش تسنیم از هفتمین کنگره خانه احزاب؛ از زد‌وخورد بعضی اعضا تا انتقاد به روحانی Fri Mar 15 10:22:00 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران برنامه پنتاگون برای خروج نیروهای آمریکایی از آفریقا به منظور تمرکز بر تهدیدهای چین و روسیه Fri Nov 16 02:45:02 IRST 2018
تابناک حال تهران خوب نیست/ شورا در انتصابات شهردار دخالت نکند/ بابت تبلیغات 250 میلیون بدهکاریم/ موافق حضور اصولگرایان در شورا هستم/ شهرداری 14 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است/ تشریح چگونگی انتخاب شهردار تهران Tue Aug 01 10:00:01 IRDT 2017
مشرق نیوز استقلال سومین تیم دقیق آسیا Thu May 17 12:18:04 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم رضا کیانیان از مخالفت کمپینش با انتقال آب خبر داد Sat Sep 23 09:13:57 IRST 2017
تی نیوز صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز/ ایالات متحده برای تحریم اقتصادی نفتی علیه کره شمالی فشار می آورد Wed Sep 06 00:01:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تشکیل پرونده برای 4 مرکز عرضه توزیع سبد کالا متخلف در سیب وسوران Sun Nov 18 21:03:35 IRST 2018
خبرگزاری مهر شورای راهبردی آموزش زبان فارسی در پاکستان تشکیل جلسه داد Mon Jan 29 13:09:10 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد هشدار وزیر نفت ایران درباره فروپاشی اوپک Fri May 03 11:11:18 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم جدول فروش فیلم‌های در حال اکران Fri Jan 11 15:09:10 IRST 2019
پارس فوتبال یاران رضایی با شکستی سنگین به قعر جدول رده‌بندی سقوط کردند Fri Apr 20 10:58:10 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو پرونده انتخاب رشته دکتری بسته و ثبت‌نام آزمون کاردانی به کارشناسی آغاز شد/ تاسیس دانشگاهی متفاوت در ایران Fri May 03 05:00:01 IRDT 2019
خبرگزاری فارس 8 بازیکن به اردوی انتخابی بانوان بدمینتون دعوت شدند Sat Jul 01 16:09:00 IRDT 2017
ایران آنلاین توییت بحث برانگیز حسام الدین آشنا و توضیح او Sat May 27 01:14:58 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تلاش رژیم صهیونیستی برای احداث دو شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری Wed Oct 10 20:43:23 IRST 2018
روزنامه شرق دید بلندمدت داشته باشیم، نه فرصت‌طلبانه Sat Dec 09 03:30:00 IRST 2017
وطن امروز جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی Sat Feb 03 00:00:00 IRST 2018
اعتبار نیوز کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟ Fri Jan 05 10:12:00 IRST 2018
پارسینه کارنامه آزمون دستیاری منتشر شد Sun Mar 10 19:19:17 IRST 2019
میزان سامانه کنترل آتش تانک کت 27 ساخته شد + عکس Mon Apr 23 09:53:27 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران سپاه عملیات مستقل زمینی در سوریه نداشته است/ انتقام سخت از داعش در دستور کار است Wed Aug 16 15:45:59 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قاضی‌زاده: قاضی‌پور گاهی اعضای هیئت‌رئیسه را تنبیه بدنی می‌کند Tue Mar 14 10:52:25 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سرعت حیرت انگیز دانش آموز چینی در جمع و تفریق با چرتکه! + فیلم Wed Nov 21 11:01:15 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران از صدور حکم بازداشت مهاجم تراکتورسازی و فاش شدن مقصد اصلی "پسر برانکو" تا پشت پرده ماجرای درگیری فیزیکی بانوی فوتبالیست و آقای مسئول Sun May 26 23:44:50 IRDT 2019
اعتبار نیوز بیت‌کوین اوج می‌گیرد Sun Aug 20 11:58:00 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین زیرساخت صادرات در استان ضعیف است Tue Nov 27 09:40:27 IRST 2018
مشرق نیوز انتظار محسن هاشمی از شهردار تهران Sun Nov 11 13:00:34 IRST 2018
نامه نیوز تسهیل بیمه تکمیلی، عمر و بازنشستگی روزنامه‌نگاران Sun Jan 21 23:14:14 IRST 2018
خبرگزاری مهر استان فارس آماده جذب و حمایت از سرمایه گذاران اتریشی است Sun May 05 11:57:24 IRDT 2019
نامه نیوز انتشار خبر مرگ ولیعهد جنجالی عربستان/سکوت معنادار سعودی ها Mon May 28 09:11:44 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 700 بحرینی سلب تابعیت شده است/ آخرین وضعیت شیخ عیسی قاسم Thu Dec 06 13:08:19 IRST 2018
آفتاب افشای مافیای گوشت| واردات با ارز 4200 تومانی، فروش با ارز 15 هزار تومانی|چه کسی به این 5 شرکت بزرگ رانت می‎دهد؟ Mon Feb 25 09:19:20 IRST 2019
تی نیوز اسنپ و تپسی در کرج از دسترس خارج می شود Mon Sep 11 03:53:25 IRDT 2017
آفتاب ایران تورم ترکیه از 24 درصد گذشت Thu Oct 04 11:50:07 IRST 2018
برنا ساختمان جدید دانشکده داروسازی مشهد بهره برداری شد Fri Aug 26 14:23:07 IRDT 2016
تی نیوز قیمت ارز و سکه، دوشنبه 27 شهریور Mon Sep 18 17:36:50 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو اکبر- گاف: اصلاح‌طلبان شجاعت عذرخواهی و اعتراف ندارند Thu Feb 16 10:16:41 IRST 2017
واحد مرکزی خبر گام جدید آمریکا برای برتری راهبردی بر روسیه Sun Feb 03 02:36:14 IRST 2019
واحد مرکزی خبر همه پرسی کردستان تمرکز برای شکست داعش را منحرف می کند Mon Sep 18 01:12:41 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو داوطلبان کنکور در روز‌های پایانی خود را خسته نکنند/ بهترین راه نتیجه با کمترین استرس Wed Jun 27 10:15:05 IRDT 2018
روزنامه شرق گالری جهان Wed Jul 19 04:30:00 IRDT 2017
اطلاعات واکنش وزارت خارجه به سخنان ضدایرانی رئیس‌جمهوری فرانسه Fri Feb 16 18:33:46 IRST 2018
سیتنا سه روش غیرفعال سازی خدمات مبتنی بر ارزش افزوده تلفن ثابت Mon Feb 12 17:11:08 IRST 2018
اقتصاد آنلاین رکوردزنی همزمان سکه و دلار Sun Sep 03 01:28:15 IRDT 2017
تی نیوز اعتکاف فرصتی برای نشاط روح و جان Fri Mar 30 20:20:46 IRDT 2018
صراط تغییرات جدید در دستور صدور ویزای ترامپ Sun Jan 29 20:34:28 IRST 2017
افکارخبر نیروهای عراقی یک منطقه دیگر را در تلعفر آزاد کردند Fri Aug 25 21:09:54 IRDT 2017
آفتاب ایران ظریف: ما 7 هزار ساله ایم ؛ زیر بار زور نمی روم و پای استقلال ایران می ایستیم Fri Nov 23 16:30:03 IRST 2018
تابناک ظریف وارد آلمان شد Fri Feb 17 17:51:24 IRST 2017
واحد مرکزی خبر آیت الله شاهرودی بصیرت ولایی و سیاسی داشت Wed Dec 26 14:37:13 IRST 2018
پول نیوز زیباترین حشره جهان (عکس) Tue Jun 06 08:14:17 IRDT 2017
ورزش 3 حواشی بازی صنعت نفت - پرسپولیس Tue Apr 04 00:14:30 IRDT 2017
ورزش 3 آمار گل‌های کریم به 8 رسید؛/ گلزنی انصاری‌فرد، این بار در جام حذفی Wed Dec 20 17:20:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر همراهان همراه بانک صادرات ایران 102 درصد بیشتر شدند Tue Jan 09 10:07:15 IRST 2018
خرداد نیوز روایت عارف از شایعه دست داشتن پسر در بستن لیست شوراها Sat Jun 24 00:36:50 IRDT 2017
تی نیوز تاریخ انتشار بازی Adventure Time: Pirates of the Enchiridion مشخص شد تاریخ انتشار بازی Adventure Time: Pirates of the Enchiridion مشخص شد Fri Apr 27 21:03:14 IRDT 2018
پارس فوتبال مدافع با تجربه سرخپوشان به تمجید از ستاره جوان این تیم پرداخت Wed Sep 26 16:54:42 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن دو فیلم از سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره «یونیورسال» ترکیه Sat Sep 22 13:29:20 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم میراث فرهنگی آذربایجان غربی نقشی در بسته بودن درب اماکن تاریخی ندارد Mon Apr 15 16:24:44 IRDT 2019
خبرگزاری مهر اعطای مجوز به کارخانه‌داران با هدف اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی Thu Feb 16 14:04:06 IRST 2017
واحد مرکزی خبر حادثه ای در نزدیکی حسینیه سید الشهدا در شیراز Wed Dec 19 13:23:52 IRST 2018
آریا آلودگی بصری از دلایل کاهش راندمان کاری تهرانی هاست Tue Dec 19 10:38:08 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا امدادرسانی با قایق در روستاهای کران و گوشه، شهرستان فارسان+تصاویر Tue Mar 26 18:36:31 IRDT 2019
جماران جزئیات طرح اعطای تسهیلات یکصد میلیون تومانی بانک مسکن برای ساخت و خرید مسکن Thu Jul 27 11:50:55 IRDT 2017
خرداد نیوز واکنش ترکیه به تهدیدات آمریکا؛ Sat Jul 28 10:41:49 IRDT 2018
آفتاب ایران ارتش غیرممکن ها را به ممکن تبدیل می کند Tue Nov 27 21:10:25 IRST 2018
ایران جیب توئیت ادعایی وزیر خارجه آمریکا درباره هزینه های ایران در سوریه، عراق و یمن! Wed Oct 10 08:22:29 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو دولت «حقوقدان» به حقوق جامعه احترام بگذارد/ برخورد دانشگاه با برنامه‌ها سلیقه‌ای است Tue Dec 06 11:06:39 IRST 2016
پارس فوتبال محمود فکری : باید بازیکنان را تنها با انگیزه صعود به لیگ برتر شاداب نگه داریم Wed Feb 14 19:54:51 IRST 2018
همشهری آنلاین جزییات پانزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام شد Sun Oct 21 04:30:00 IRST 2018
آنا ساخت نخستین شهرک تخصصی پوشاک با هدف تکمیل زنجیره ارزش پوشاک Fri Jul 14 10:49:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا «ترامپ» در زمان «اوباما» به اقدام احمقانه حمله به سوریه اعتراف کرده است Sun Apr 09 11:56:11 IRDT 2017
جماران زیرساخت لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در آذربایجان غربی مهیا می شود Mon Mar 04 11:47:52 IRST 2019
واحد مرکزی خبر ارز تخصیصی به شرکت پشتیبانی امور دام فقط صرف تامین کالاهای اساسی شده است Fri Jul 06 18:33:06 IRDT 2018
آفتاب ایران اعلام قطعی فیلم های اکران دوم نوروز / آغاز اکران از نیمه اردیبهشت Tue Apr 17 17:13:18 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پیگیری احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی Wed Nov 21 08:25:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر سیاه چاله های غول پیکر‎ Fri Apr 12 15:38:06 IRDT 2019
آفتاب ایران زلزله 4.4 ریشتری حوالی قصرشیرین را لرزاند Wed Nov 15 19:14:08 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ابراز امیدواری آمریکا به قطع ارتباط ونزوئلا با روسیه، کوبا و ایران در آینده Thu Feb 07 12:44:02 IRST 2019
اتاق خبر نفت از نفس افتاد؟ Sat Mar 02 19:54:02 IRST 2019
خبرگزاری نسیم انتقاد عبدالسلام از طفره رفتن سازمان ملل از عمل به وعده‌هایش درباره یمنی‌ها Wed Sep 05 15:15:03 IRDT 2018
خبرگزاری فارس مردم در یاری سیل زدگان جهادی عمل کردند Fri Mar 29 17:37:27 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران ضعف پوشش بیمه حوادث طبیعی در مناطق زلزله زده Sun Nov 19 14:30:01 IRST 2017
بی باک نیوز برگزاری پانزدهیمن نمایشگاه بین المللی دام و طیور Mon Oct 24 17:13:01 IRST 2016
واحد مرکزی خبر سلام بارانی پاییز در استان سمنان + فیلم Sun Nov 12 19:57:23 IRST 2017
شفقنا ادعای پومپئو: ایران را هر جا که باشد، پیدا و وادار به عقب‌نشینی می‌کنیم Sat Mar 23 21:28:55 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران ارایه 10 درصدی یارانه خدمات مشاوره به افراد کم‌توان مالی Sun Jan 29 15:21:56 IRST 2017
جوان آنلاین ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی نادیده گرفته می‌شود Wed Jan 25 15:23:17 IRST 2017
میزان موافقت شاه بحرین با تشکیل دادگاه نظامی برای غیرنظامیان Mon Apr 03 16:19:57 IRDT 2017
صراط اژه‌ای: حکمتی است که با احمدی نژاد برخورد نمی‌کنیم Sun Dec 24 15:25:39 IRST 2017
انتخاب عکس/ نامزد خاشقجی از کتابش رونمایی کرد Sat Feb 09 08:20:02 IRST 2019
فردا گسترش همکاریهای نظامی و تسلیحاتی کویت و آمریکا Tue Jun 20 08:33:33 IRDT 2017