انصاف - Thu Dec 07 16:16:52 IRST 2017 نمایش خبر

کدام اصلاحات زنده باد؟ | سعید حجاریان

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است: ✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود ...

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است:
✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود آوردند. در این زمینه پرسش‌هایی از این قبیل مطرح شد: «اصلاحات چه نسبتی با اعتدال دارد؟»، «آیا اصلاحات تبدیل به پله‌ای برای اعتدال شده است؟»، «آیا اصلاح‌طلبان از اعتدال به‌عنوان ابزاری برای خروج از انزوا استفاده کرده‌اند؟»، «اصلاح‌طلبان از مواضع خود تا چه حد عدول کرده‌اند؟» «و دست آخر اینکه از اصلاحات چه مانده است؟»
✅ من در این مجال سعی می‌کنم به مصداق «ادل دلوک فی الدلاء» از زاویه‌ای خاص مجدداً به موضوع اصلاحات بپردازم؛ هر چند که تاکنون مقالات متعددی در این باب نوشته‌ام که شاید مشهورترین آن‌ها «زنده ‌باد اصلاحات!» باشد. اکنون شاید لازم باشد نگاهی دوباره به بخش دوم آن مقاله که معطوف به جوهر اصلاحات -که ماندگار است- انداخته شود و احیاناً نواقص‌اش برطرف شود هر چند که در اینجا مجال چندانی ندارم و بسط موضوع را به فرصت دیگر موکول خواهم کرد.
✅ جوهر اصلاحات توسعه سیاسی با همه لوازم‌اش بود؛ مستقل از آنکه در سایر زمینه‌ها مانند اقتصاد و فرهنگ چه می‌گذشت. به هر میزان که اصلاحات از این شاقول فاصله گرفت، رنگ باخت لذا به گمان من کماکان مسائل سابق که معطوف به توسعه و نوسازی سیاسی در ایران می‌شود پابرجا هستند و همان‌ها هسته سخت اصلاحات را تشکیل می‌دهند. اما اکنون پس از گذشت قریب به سه دهه از مطرح شدن مباحث پیرامون توسعه و نوسازی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب می‌توان به گذشته نگاهی انداخت و بعضی از خلاء‌ها و خلل‌ها را بررسی کرد.
✅ از ابتدا لازم بود در کنار نوسازی سیاسی به مقوله عدالت نیز پرداخته شود. غفلت از عدالت باعث شد که عده‌ای با شعارهای پوپولیستی و پخش پول به صحنه بیایند و خود را مدافع عدالت معرفی کنند؛ همان‌هایی که هیچ نسبتی با عدالت نداشتند و جز فساد دستاوردی برای کشور به ارمغان نیاورند. اساساً انقلابات در هر جای دنیا پاسخی هستند به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنی‌ نبود ولی متأسفانه پس از پیروزی انقلاب هیچ‌گونه گشایش نظری و تئوری‌پردازی در این خصوص صورت نگرفت و حداکثر به مواعظ و پندهای بزرگان دینی اکتفا شد. این مهم از چشم اصلاح‌طلبان نیز دور ماند و هنوز این موضوع در بوته اجمال و ابهام باقی مانده و نزد برخی عدالت‌خواهی به کمونیسم و سوسیالیسم ترجمه می‌شود. به‌خصوص از زمان دولت سازندگی به بعد که توسعه اقتصادی محور قرار گرفت به‌کلی عدالت بحث ممنوعه شد تا آنجا که هنوز در میان اقتصاددانان به این واژه به دیده شک و تردید نگاه می‌شود.
✅ اصلاحات در ابتدا به‌صورت نخبه‌گرایانه مطرح شد و حداکثر به‌عنوان ضمیمه‌ای بر اصلاحات اقتصادی درآمد تا بتواند ضایعات آن بُعد از توسعه را رفع و رجوع کند اما بعدها اصلاحات جامعه‌محور مطرح شد که در آن یک پایه اصلاحات در درون جامعه قرار داشت که بدون وجود یک جنبش اجتماعی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد؛ ولی هنوز راه درازی در پیش است تا نشان دهیم چه نسبتی میان بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی وجود دارد و چگونه می‌توان این دو مقوله را هم‌فاز کرد. مشکل ما این بوده است که عده‌ای از اصلاح‌طلبان که به زدوبند در بالا مشغول بوده‌اند و نسبتی با پایین‌ نداشته‌اند کم‌کم از مواضع خود عدول کرده و به کانفورمیست‌هایی تبدیل شده‌اند که به هیچ اصولی‌ معتقد نیستند و هنوز هم داعیه اصلاح‌طلبی و حتی پیشتازی این امر را دارند. از طرف دیگر عده‌ای نیز در بعضی جنبش‌های اجتماعی شرکت کردند و چون نماینده‌ای از خودشان نداشتند، قدرت‌های بیگانه خود را قیم آن‌ها معرفی کردند. لذا در این میان می‌بایست به نقش حزب به‌مثابه buffer توجه داشت.
✅ اصلاحات در محدوده خاصی باقی ماند. در انتخابات دوم خرداد بیست میلیون از مردم به صحنه آمدند که هر کدام به‌نوعی طرفدار اصلاح بودند در حالی که میسر نبود ارکان این حماسه ملی را در کوزه محدودی چون احزابِ اصلاح‌طلبِ نخبه‌گراِ جای داد. از این رو بسیاری از نیروهای علاقه‌مند به اصلاحات خارج از دایره بازی قرار گرفتند و به‌مرور سرخورده شدند. علیرغم اینکه شعار اصلاحات، «ایران برای همه ایرانیان» بود، ارتباط وثیقی میان نخبگان اعم از سیاسی و غیرسیاسی -که شاید در بعضی جاها با احزاب اصلاح‌طلب احساس همدلی نمی‌کردند- برقرار نشد. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان اطراف آقای خاتمی نسبتاً exclusivist بودند و از جذب بخش‌های عظیمی از نخبگان و هنرمندان و اساتید دانشگاه و… غافل شدند چرا که پیشینه خط‌امامی‌شان مانع از آن می‌شد که به سمت بعضی چهره‌ها گام بردارند البته که در این میان شخص رئیس‌جمهور علیرغم آنکه در لباس روحانیت بود، متفاوت از سایرین عمل کرد.
✅ اصلاحات دارای پایگاه اجتماعی مشخصی نبود. به این معنا که منافع گروه یا طایفه خاصی را نمایندگی نمی‌کرد و به‌نوعی گرایش تمام‌خلقی داشت. به این معنا که از کارگران و روستائیان و اقوام و طبقه متوسط جدید تا سرمایه‌داران طرفدار داشت و هر کدام از این‌ها دارای منافعی بودند که گاه در تعارض با منافع دیگری تعریف می‌شد. به همین سبب اصلاحات نتوانست در طول هشت سال گروه هدف خود یا به عبارتی پایگاه اجتماعی‌اش را تعیین و با آن ارتباط برقرار کند. شاید این مشکل را نه دولت سازندگی داشت و نه دولت معجزه هزاره سوم؛ چرا که آن دو دولت از قبل مشخص کرده بودند که منافع چه کسانی را نمایندگی خواهند کرد ولی اصلاحات بیشتر به‌دنبال منافع ملی بود و با اینکه کارنامه اقتصادی درخشانی از خود به‌ جای گذاشت اما پایگاه مشخصی نداشت و البته هنوز هم ندارد و به همین دلیل هم است که نیروهای اجتماعی که طرفدار اصلاحات بودند به این سو و آن سو می‌غلتند و اصلاحات را کم‌مایه می‌کنند.
✅ اصلاح‌طلبان تا همین امروز نتوانسته‌اند به‌صورت حرفه‌ای عمل کنند. به بیان ساده احزاب اصلاح‌طلب غالباً از جیب خورده‌اند و کادرهای حرفه‌ای نداشته‌اند؛ کادرهایی که از حزب حقوق بگیرند، تمام‌وقت در اختیار حزب باشند و مانع از آماتوریسم حزبی شوند. بعضی احزاب که کوچک‌تر و حرفه‌ای‌تر بودند پایگاه مردمی خاصی نداشتند و احزاب بزرگتر که عمدتاً از دل دانشگاه بیرون آمده بودند کمابیش خصلت‌های انجمن‌‌های اسلامی را به‌ خود گرفته بودند که مهم‌ترین آن‌ها آماتوریسم بود لذا نه منبع مشخصی برای گذران امور جاری حزب در اختیار داشتند و نه حق عضویت کفاف مخارج را می‌داد. در نتیجه این کاستی، احزاب بدل به ستاد انتخاباتی شدند که پس از هر انتخابات موتور محرک خود را به‌صورت standby در می‌آوردند.
✅ سیاست و اخلاق هم‌ریشه هستند و هر دو ذیل حکمت عملی قرار می‌گیرند. از این رو کسانی که کار سیاسی می‌کنند باید منش اخلاقی خود را داشته باشند. اصلاح‌طلبان گرچه بسیار خلیق بودند اما تئوری اخلاق نداشتند و در این زمینه کم‌کاری کردند و در نتیجه افراد اصلاح‌طلب به‌عنوان اسوه اخلاق به جامعه معرفی شدند، در حالی که احزاب باید با تعریف پرنسیپ‌هایی چنین نقشی را ایفا می‌کردند. یکی از مهمترین پرنسیپ‌ها نقد خود است و آن هم نقد اجتماعی و نه نقد در گوشی. متأسفانه اصلاح‌طلبان در این زمینه کوشا نبودند شاید به دلیل ترس؛ ترس از آنکه رقبایشان آن‌ها را مورد سرزنش قرار دهند. اما این امر توجیهی برای فراموشی انتقاد از خود نبوده و نیست. انتقاد از خود آن‌ هم در عرصه عمومی باعث ارتقاء منزلت می‌شود ولو آنکه دیگرانی آن را دست‌مایه تحقیر و تعییر قرار دهند.
✅ اصلاحات اگر بتواند در زمینه‌های اخلاق، عدالت و آزادی خط قرمزهای خود را تعیین کند و از آن‌ها عدول نکند، هم می‌تواند در ائتلاف‌ها شرکت کند و هم می‌تواند با قدرت گفت‌و‌گو کند. متأسفانه در مواقعی شاهد بوده‌ایم که اصلاح‌طلبان به‌خاطر فشارها، منافع، شرایط جهانی و ائتلاف از بعضی خطوط قرمز عبور کرده‌اند؛ خطوط قرمزی که متأسفانه نوشته نشده‌اند و نمی‌توان برپایه آن‌ها کسی را بازخواست کرد ولی در وجدان مردم تصویری از آن‌ وجود دارد. به همین خاطر است که می‌بینیم در بعضی موارد مرز میان اصلاحات و سایر نیروهای اجتماعی کمرنگ می‌شود و در همین مرزها است که افراد بی‌پرنسیپ به ارتزاق و موج‌سواری مشغول‌ می‌شوند یعنی هم از برند اصلاح‌طلبی بهره می‌برند و هم از رانت استفاده می‌کنند.
✅ معمولاً می‌گویند هر سیستم انسانی دارای چشم‌انداز، برنامه و هدف است. درون اصلاحات تا حدودی برنامه وجود داشت، تا حدودی هم به‌صورت غریزی هدف مشخص بود اما چشم‌انداز درازمدتی وجود نداشت. فی‌المثل اصلاح‌طلبان فکر نمی‌کردند ممکن است کرسی‌های شورای دوم به کلی واگذار شود یا گمان نمی‌بردند روزی دولت معجزه جایشان را بگیرد. این غفلت به این خاطر بود که گمان می‌کردند نبض جامعه را در دست دارند و چشم‌انداز سبزی در مقابل‌شان تا افق‌های دوردست گشوده است. آن‌ها غافل بودند که ارتش ذخیره بیکاران و نیروهای حاشیه‌ای قدرت گرفته‌اند و ممکن است به نواله یارانه‌ای تن به هر کاری بدهند؛ آن‌ها ندیدند که بوش در آمریکا بر سر کار آمده است و چه نگاهی نسبت به ایران دارد؛ آن‌ها ندیدند منطقه در حال میلیتاریزه شدن است؛ آن‌ها ندیدند دستگاه اطلاعات موازی در حال شکل‌گیری است و قس‌ علی هذا.
***
✅ القصه، اصلاحات حال و روز خوبی ندارند ولی تنها راه رهایی کشور از معضلات همین اصلاحات است و هنوز هیچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کسانی که به‌دنبال قیام‌های خیابانی هستند ره به جایی می‌برند و نه کسانی که به امید ترامپ‌ نشسته‌اند و نه کسانی که به وضع موجود دل خوش کرده‌اند و سرشان را جز به علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ‌ یک از این‌ها گرهی از کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت زده است و اصلاحات تنها نیرویی است که می‌تواند به دفع آفات آن کمک کند، بدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و اندک دلبستگی به دین دارند و حرکت امام حسین(ع) را حرکتی اصلاحی تلقی می‌کنند باید تلاش کنند، اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های «انقلاب در انقلاب» یا «انقلاب مستمر» که ره به جایی نمی‌برند، پروژه «اصلاحات در اصلاحات» یا «اصلاح مستمر» را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام
انصاف «جاده صاف کردن برای فرانسه خیانت بزرگ است» Wed Nov 15 08:55:47 IRST 2017
انصاف ریزش دوباره زمین در منطقه 20 تهران [+عکس] Tue May 09 17:53:25 IRDT 2017
انصاف شاید این بار «تتلو» هم نیاید سمت «ما اصولگراها» Sun Apr 15 10:57:19 IRDT 2018
انصاف واکنش ترامپ به احتمال برکناری وزیر خارجه آمریکا Sun Oct 08 12:35:15 IRST 2017
انصاف ورود گوگل به عرصه کاریابی Wed Apr 19 11:49:03 IRDT 2017
انصاف ترامپ: اگر ایران غنی‌سازی را از سربگیرد، با مشکلات بی‌سابقه روبرو می‌شود Tue Apr 24 20:48:04 IRDT 2018
انصاف «میزان حبسی که طاهری گذرانده بیش از مجازات اوست» Tue Oct 09 14:22:23 IRST 2018
انصاف جان کری: با مقامات ایران درباره‌ی پیشنهاد ترامپ برای مذاکره حرف زدم Wed Sep 12 17:59:00 IRDT 2018
انصاف واکنش محمود دولت‌آبادی به درگذشت عزت‌الله انتظامی Fri Aug 17 18:04:20 IRDT 2018
انصاف کرباسچی: نقشه راه اصلاح‌طلبان روشن است Tue Feb 28 15:11:13 IRST 2017
انصاف پرسش «اطلاعات» از قوه قضاییه: جسارتاً … Thu Aug 03 09:02:45 IRDT 2017
انصاف گزینه‌های ایران برای خروج واشنگتن از برجام Fri Mar 30 18:23:52 IRDT 2018
انصاف «رئیسی هر بار با یک نوع پیچش عمامه ظاهر می شود» Fri May 12 22:31:11 IRDT 2017
انصاف شمقدری به من مجوز نداد! Sat Feb 03 00:38:45 IRST 2018
انصاف رضایی: قصدی برای نامزدی ریاست جمهوری ندارم Mon Apr 10 09:12:17 IRDT 2017
انصاف واکنش برانکو به جنجال مترجم پرسپولیس Mon Apr 30 19:32:15 IRDT 2018
انصاف کارتون | در حاشیه «پلاسکو» | ببخشید! بابای منو ندیدید؟ Sat Jan 28 21:14:14 IRST 2017
انصاف آشنا: زمان آن است که با «آمریکای ضد ترامپ» گفت‌وگو کنیم Tue Jul 17 10:31:36 IRDT 2018
انصاف پاسخ ناشر خاطرات هاشمی به موسوی خوئینی ها Tue Jul 18 00:09:36 IRDT 2017
انصاف 236روز آوارگی پس از فاجعه پلاسکو Wed Aug 23 09:47:06 IRDT 2017
انصاف کنسرت شهرام و حافظ ناظری در خراسان Thu Jul 27 12:21:58 IRDT 2017
انصاف نقض صریح مصوبات نمایشگاه کتاب و تأیید وزارت ارشاد Fri Apr 07 17:50:37 IRDT 2017
انصاف تدوین طرح جامع پسماند با مشاور خارجی Thu Apr 19 16:40:53 IRDT 2018
انصاف «ترامپ را با آتش رام می‌کنیم» Fri Sep 22 11:20:12 IRST 2017
انصاف یادداشت حسین انتظامی درباره فرآیند تدوین لایحه نظام جامع رسانه Sun Nov 05 13:34:03 IRST 2017
انصاف مقتدی صدر: زمان حسابرسی از دزدان دارایی‌ عراق رسیده است Mon Oct 08 18:23:05 IRST 2018
انصاف نکته‌ی عجیب در مورد باخت‌های پرسپولیس Sat Mar 31 12:21:23 IRDT 2018
انصاف تحلیل رویترز از نوسانات بازار نفت Sat Aug 04 23:54:44 IRDT 2018
انصاف سرنوشت عجیب سوله‌های مدیریت بحران تهران Wed Nov 22 10:13:39 IRST 2017
انصاف رییس سازمان سینمایی: جشنواره فجر امسال 22 فیلم دارد Thu Oct 12 17:20:41 IRST 2017
انصاف «اندیشه سیاسی هیچ تقدسی ندارد و می‌تواند تغییر کند» Fri Feb 02 17:57:18 IRST 2018
انصاف کاش میرحسین یک حامی مانند احمدی‌نژاد داشت Tue Apr 17 07:04:29 IRDT 2018
انصاف پاسخ رهبری به انتقادات مولوی عبدالحمید Wed Sep 06 12:54:13 IRDT 2017
انصاف نطق محمدرضا عارف در مجلس: «خودزنی‌های داخلی را کنار گذاریم» Sun Jul 22 11:19:30 IRDT 2018
انصاف جنبش افشای “ژن‌های خوب”! Wed Aug 30 20:36:46 IRDT 2017
انصاف مسوولان وزارت دفاع و خارجه آمریکا از تصمیم ترامپ شوکه‌ شده‌اند Sat Mar 31 12:30:12 IRDT 2018
انصاف «تصور خیانت نفتی روسیه به ایران اشتباه است» Thu Aug 09 19:37:47 IRDT 2018
انصاف کی‌روش: خانمی پول تیم ملی را برای مصارف شخصی‌اش برداشت Thu Nov 02 16:49:31 IRST 2017
انصاف چند پرسش از نتانیاهو درباره‌ی «تاسیسات هسته‌ای سری ایران» Sun Sep 30 10:48:00 IRST 2018
انصاف دموکرات‌ها به دنبال قطع کمک‌ ترامپ به عربستان Mon Sep 17 22:30:22 IRDT 2018
انصاف تحلیل زیباکلام از حضور مشاوران ترامپ در نشست پاریس Sun Jul 01 20:01:11 IRDT 2018
انصاف وزیر نیرو: صادرات آب و برق صفر است، شایعه نسازید Fri Jul 13 13:51:02 IRDT 2018
انصاف آیت‌الله جنتی: قداست شورای نگهبان حفظ شود Sat Oct 06 14:34:27 IRST 2018
انصاف آرای احمدی نژاد به سبد چه کسی می‌رود؟ Tue Apr 25 09:00:53 IRDT 2017
انصاف حمید بقایی بمیرد 43 میلیارد اختلاسی چه می‌شود؟ Wed May 16 07:00:19 IRDT 2018
انصاف کنایه‌ی جمیله کدیور به ص.خ! Wed Sep 19 18:21:34 IRDT 2018
انصاف «نجفی پاسخگوی انتقادها باشد» Fri Sep 15 21:13:59 IRDT 2017
انصاف بنزین گران نمی‌شود؟ Tue Dec 26 20:21:04 IRST 2017
انصاف حسین علایی از هواپیمایی آسمان استعفا داد Wed Jul 11 20:24:11 IRDT 2018
انصاف کاغذ گران‌تر از قیمت تعیین شده در بازار عرضه می‌شود Mon Oct 15 13:36:35 IRST 2018
انصاف انتقاد رییس صداوسیما نسبت به حاشیه سازی‌های خبر20:30 Sun Jun 25 19:22:53 IRDT 2017
انصاف «آمریکا به دنبال کنترل هم‌زمان‌ داعش و ایران است» Fri Sep 29 11:47:56 IRST 2017
انصاف وزیر ورزش: موانع حضور زنان در ورزشگاه‌ برطرف می‌شود Tue Feb 27 20:53:33 IRST 2018
انصاف تغییر لحن اروپایی‌ها در برابر ایران؟ | احمد زیدآبادی Fri Oct 05 12:40:34 IRST 2018
انصاف ظریف: روابط بین‌الملل، مسابقه ملکه زیبایی نیست Wed Aug 08 08:37:51 IRDT 2018
انصاف رییس‌جمهور روحانی: رفتارهای خشونت آمیز از طرف هر گروهی به شدت محکوم است Wed Feb 21 11:49:44 IRST 2018
انصاف مولاوردی: تصور می‌شد دسترسی نداشتن به مرتضوی شوخی است Sat Apr 21 20:08:38 IRDT 2018
انصاف رییس دانشگاه تهران ابقا شد Tue Jul 17 20:09:58 IRDT 2018
انصاف «با حضور آیت‌الله شاهرودی عراق حال و هوایی خاص پیدا کرد» Sun Sep 03 09:35:52 IRDT 2017
انصاف کنایه مهراب قاسم‌خانی به تلویزیون [+عکس] Sat Sep 02 18:21:50 IRDT 2017
انصاف کاسبان شفافیت! Sun Jul 22 21:53:21 IRDT 2018
انصاف نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد اعلام شد Thu Sep 14 16:19:35 IRDT 2017
انصاف احتمال درخواست چند نماینده از رهبری برای ایجاد «نظام پارلمانی» Sun Oct 01 13:19:25 IRST 2017
انصاف «نتایج انتخابات عراق به معنای تضعیف نفوذ ایران در این کشور است» Thu Jun 07 11:17:58 IRDT 2018
انصاف گزارش نیویورک تایمز از ممنوعیت صدور ویزای آمریکا Sat Jan 28 16:54:17 IRST 2017
انصاف محسن رضایی: همه دنیا تقریبا پشتیبان شاه بود Fri Feb 03 19:17:58 IRST 2017
انصاف پیشنهاد آزمون یک فرضیه | عباس عبدی Tue Dec 05 12:29:11 IRST 2017
انصاف انتقاد اتحادیه‌ اروپا از سیاست اقتصادی ترامپ Sun Sep 10 09:28:00 IRDT 2017
انصاف به شهید حججی رحم کنید! Mon Sep 04 12:14:35 IRDT 2017
انصاف یک میلیون رأی هم بیاوری نیاز به اجازه همسر داری! Wed Jul 12 10:24:12 IRDT 2017
انصاف بیانیه جمعیت توسعه و آزادی کرمان درباره ترکیب کابینه آینده Wed Aug 02 11:24:05 IRDT 2017
انصاف پشت پرده خرید تراکتورسازی توسط زنوزی چه کسانی قرار دارند؟ Wed May 09 23:56:35 IRDT 2018
انصاف نظر یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره‌ی نامه‌ی سردار سلیمانی به روحانی Thu Jul 05 08:14:28 IRDT 2018
انصاف نظر وزیر نفت درباره‌ی تحریم نفتی ایران Tue Oct 16 15:41:58 IRST 2018
انصاف از پیشنهاد فیلمسازی آیت‌الله بهشتی تا دبیری سیاسی کیهان Tue Aug 08 15:53:37 IRDT 2017
انصاف حضور مسوولان سپاه و وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی Tue Jul 03 20:05:53 IRDT 2018
انصاف درباره نشست اخیر «فرقه رجوی» Sun Jul 09 11:25:33 IRDT 2017
انصاف اطلاعیه‌ی مرکز ماهر درباره‌ی اختلال اینترنت Sat Apr 07 11:38:37 IRDT 2018
انصاف «در انتخاب کابینه مرزهای قومیتی، مذهبی و جنسیتی برداشته شود» Tue Jul 25 09:08:32 IRDT 2017
انصاف «آقای طارمی؛ بزرگ شو» Tue Apr 11 18:16:07 IRDT 2017
انصاف «به‌دلیل باندبازی، شخصیت‌های تراز اول از تریبون‌ های رسمی فاصله گرفتند» Mon Sep 11 14:15:37 IRDT 2017
انصاف دادگاه مهاجمان به سفارت عربستان برگزار شد Mon Jul 10 16:03:09 IRDT 2017
انصاف اظهارنظر آیت‌الله سیستانی درباره‌ی همه‌پرسی اقلیم کردستان Fri Sep 29 16:49:24 IRST 2017
انصاف کلانی: اختلاف کی‌روش و برانکو حاصل شیطنت برخی است Fri Jun 29 15:03:50 IRDT 2018
انصاف عارف خواستار برخورد جدی وزارت کشور و ناجا با مامور خاطی گشت ارشاد شد Fri Apr 20 12:21:29 IRDT 2018
انصاف دیدار ذوالنور با کروبی در محل حصر خانگی Mon Nov 20 00:01:16 IRST 2017
انصاف دستاوردهای برجام که مخالفان نادیده می گیرند Sun Aug 20 12:05:43 IRDT 2017
انصاف وزیر اطلاعات: چهارشنبه رسید، هیچ مدیر دو تابعیتی معرفی نشد Wed Feb 22 13:02:05 IRST 2017
انصاف تحلیل القدس العربی | تحریم، ایران و ترکیه را به هم نزدیک‌تر می کند؟ Fri Aug 17 19:45:23 IRDT 2018
انصاف هوش مصنوعی و آینده ما | محمود سریع‌القلم Tue Sep 25 10:18:28 IRST 2018
انصاف تحول تلگرامی در بازار مکالمه تلفنی ایران Mon Apr 03 22:39:49 IRDT 2017
انصاف خطر بیخ گوش ورزش ایران | یادداشت Wed Feb 21 11:29:22 IRST 2018
انصاف لیلا ارشد: نمی‌دانیم چه بر سرمان می‌آید Sat Aug 26 19:53:44 IRDT 2017
انصاف ادیان، منادی اهداف نه روش‌ها Fri Apr 06 00:37:01 IRDT 2018
انصاف انتقاد محسن هاشمی از برخی موضعگیری‌ها درباره‌ی حوادث اخیر Tue Jan 02 20:47:11 IRST 2018
انصاف ناگفته‌هایی از دوبله «مختارنامه» Thu Sep 20 12:35:35 IRDT 2018
انصاف سرداری بدون نقشه راه Sun Feb 26 07:04:58 IRST 2017
انصاف موافقت وزیر بهداشت با برگزاری سالگرد کیارستمی در دانشگاه بهشتی Thu Jun 29 18:54:38 IRDT 2017
انصاف چند درصد آمریکایی‌ها ترامپ را دروغگو می‌دانند؟ Thu Mar 29 13:58:45 IRDT 2018
انصاف «غیر معصومان باید حتماً از مردم مشروعیت بگیرند» Sun Sep 10 19:53:13 IRDT 2017
ورزش 3 این پرسپولیس آسیا را فتح می‌کند؟ (عکس) Sat Feb 18 10:14:00 IRST 2017
شبکه خبر کارت پایان خدمت از گواهینامه Sat Nov 11 14:45:10 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پاداش میلیاردر سعودی به الهلال در آستانه دیدار با استقلال Sun Feb 18 23:58:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر نشت نفت خام از خط لوله صادراتی گچساران Wed Nov 22 12:10:57 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری گردهمایی رابطین اقامه نماز دستگاههای اجرایی مازندران Sun Apr 23 11:08:17 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر خروج سوری های عرسال از لبنان، آغاز شد Wed Aug 02 16:49:10 IRDT 2017
تدبیر 24 مسافرت‌ خارجی استانداران و فرمانداران ممنوع شد Sat Feb 25 12:18:46 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران واژگونی زانتیا در محور روستایی شاه سلیمان Sat Jul 29 12:31:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فیلم/ روبات هوشمند جاروبرقی Fri Aug 12 11:05:49 IRDT 2016
شبکه اطلاع رسانی دانا عزاداری دانش آموزی احلی من عسل در رشتخوار+تصاویر Wed Sep 27 16:40:58 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو آقای روحانی! بر طبل تفرقه نکوبید/ اهل سنت همیشه حامی نظام بوده‌اند Wed May 10 09:32:17 IRDT 2017
بولتن نیوز الزامی شدن نصب کد رهگیری برای تولید و واردات پوشاک Tue Apr 18 16:12:34 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران طرح کمیسیون اروپا برای کمک به ایتالیا و لیبی در خصوص آوارگان Tue Jul 04 22:18:18 IRDT 2017
خرداد نیوز جا داشت که آقای روحانی پخته‌تر و با سعه صدر بیشتری عمل می‌کرد/شعارهای مرگ بر آمریکا کاری کرده است که اگر ترامپ بخواهد به ایران حمله کند در آمریکا کسی نیست که به او معترض شود/ Thu May 10 20:12:09 IRDT 2018
خبرگزاری فارس احداث متروی اسلامشهر در اولویت قرار دارد/ لکه‌های صنعتی سامان‌دهی شوند Mon Jan 08 15:00:00 IRST 2018
فرهنگ نیوز وزیر خارجه عراق خواستار تحقیق درباره حادثه «ادلب» شد Wed Apr 05 17:33:00 IRDT 2017
بی باک نیوز حواشی بعد از دربی 84 - رسانه تصویری وی گذر Mon Feb 13 05:23:01 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین تصادف هواپیما با مرکز خریدی در استرالیا 5 کشته بر جا گذاشت Tue Feb 21 10:38:21 IRST 2017
واحد مرکزی خبر گمرک در ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد موفق عمل کرده است Tue May 30 15:08:53 IRDT 2017
روزنامه قانون دستور جدید رییس‌جمهور به وزارت صنعت Thu Jun 28 14:12:58 IRDT 2018
شیعه نیوز پلیس هند درباره گسترش نفوذ حزب المجاهدین کشمیر هشدار داد Tue Sep 18 09:21:38 IRDT 2018
ایران آنلاین قدرت تکنولوژی در تخریب کامل ساختمان غول پیکر در 5 ثانیه Sat Jun 16 12:06:00 IRDT 2018
جماران سومین نمایشگاه ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اردبیل برگزار می شود Mon Jul 10 13:17:25 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا دومین جشنواره "فرهنگ و اقتصاد روستا " در گالیکش + تصاویر Sat Apr 15 14:34:05 IRDT 2017
پارسینه حس مادری در دنیای ببرها! +عکس Mon Jun 11 04:23:01 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران موفقیت محققان در افزایش کارآیی سلول‌های خورشیدی با فناوری نانو Wed May 03 09:38:35 IRDT 2017
آریا داروهای گیاهی ضد آبریزش و عطسه Wed May 16 02:27:53 IRDT 2018
نامه نیوز مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو: خاموشی‌ها تا غروب رفع می‌شود/ آماده باش پدافند غیرعامل وزارت نیرو تا زمان اعلام وضعیت زرد Sun Jan 28 17:56:42 IRST 2018
خبرگزاری شبستان محل ها و ساعت های برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در 15 نقطه شیراز Tue Aug 21 14:37:00 IRDT 2018
بولتن نیوز جدیدترین وضعیت تولید ون در ایران Wed Jul 05 09:46:33 IRDT 2017
بهار نیوز حمله به کارگر معترض «هفت‌ تپه» Thu Jan 18 10:50:38 IRST 2018
آریا اطلاعات میزان و ارزش کالاهای وارداتی منتشر شد Sun Jul 01 11:53:50 IRDT 2018
برنا فتوای مراجع تقلید در رابطه با توهین و انتساب اعمال ثابت نشده در رسانه ها Wed Feb 01 13:48:36 IRST 2017
فردا حاتم طایی شدن دولت از جیب مردم Sun Oct 15 14:43:56 IRST 2017
افکارخبر افشاگری کامرانی فر درباره تماس های مشکوک با دوران Tue Jan 24 10:00:26 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن پیشرفت 65 درصدی پروژه بیمارستان 130 تختخوابی خمین Sun Jun 18 18:21:22 IRDT 2017
تدبیر و امید آخرین مهلت دریافت کارت کنکور ارشد Tue Apr 25 13:37:00 IRDT 2017
تدبیر 24 خارج گردی بازیگر زن مشهور با تیپی خاص Mon Jan 15 12:27:24 IRST 2018
آریا ارتش ایران هر روز آماده‌تر از روز قبل است Tue Jul 17 14:16:23 IRDT 2018
اعتدال اقدام عجیب صداوسیما در نمایش یک مدیر زن/ تصویر Tue Aug 28 13:10:33 IRDT 2018
برنا مقالات برتر همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی تجلیل شدند Tue Apr 25 08:52:25 IRDT 2017
آفتاب ایران آمادگی برای هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم/ تجاوز نظامی به سوریه، ورشکستگی سیاسی آمریکا بود Mon Apr 16 14:26:39 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بهره برداری از 4طرح در باخرز Sun Aug 26 12:01:04 IRDT 2018
خبرگزاری فارس برانکو: فردا بازی سختی با الریان قطر داریم/آنها خیلی خوب سازماندهی شده‌اند Mon Mar 13 13:58:00 IRST 2017
ایران آنلاین منصوریان: خسته نباشید بچه ها/ تاکتیک تیمی ما در بازی موج می‌زد Wed Feb 01 19:46:25 IRST 2017
خبرگزاری مهر تندیس زرین سرآمدی به مدیریت ارتباطات شرکت بهره برداری مترو Sat Jul 23 15:05:07 IRDT 2016
خبرگزاری مهر پیروزی امیدهای ایران مقابل چین تایپه Wed Jul 26 16:15:13 IRDT 2017
اتاق خبر24 وقایع روز دوم محرم الحرام سال 61 هجری قمری Wed Sep 12 10:31:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تاکید بر رفع موانع تولید واشتغال در استان + ایلام Sun Apr 23 17:27:12 IRDT 2017
نامه نیوز ایستاده در غبار/عکس Sun Mar 12 16:20:01 IRST 2017
انتخاب رایزنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در خصوص عملیات عفرین Sat Jan 20 23:25:15 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم استاندار بومی برای استان فارس انتخاب شود Mon Sep 04 15:40:31 IRDT 2017
بهار نیوز دختری که تماشاگر بازی استقلال پیکان بود Tue Apr 24 10:22:20 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تصادفات مرگ‌ بار جاده ای در هندیجان Wed Mar 01 13:04:57 IRST 2017
بولتن نیوز تنش های اروپا و ترکیه وارد دور جدید خود می شود Wed Sep 06 11:57:27 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران نوفه موجی است برخلاف جریان‌های معمول ادبیات Mon Sep 17 11:25:58 IRDT 2018
ایران آنلاین انتقاد فرماندهان حشد شعبی از العبادی Sat Sep 01 10:46:26 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کرمانشاه| قاتل فراری پس از 20 سال دستگیر شد Fri Apr 13 12:54:57 IRDT 2018
تابناک وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کیست و برنامه اش چیست؟ Wed Aug 09 17:43:46 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دربی آلمان برگزار خواهد شد/ دکترستوده دیگر جایی در استقلال ندارد Tue Jul 18 19:24:21 IRDT 2017
روزنامه شهروند حکم قصاص 7محیط‌بان در دولت یازدهم لغو شد Wed Aug 02 04:30:00 IRDT 2017
آریا مارسیال، لاکازت و رابیوت از لیست فرانسه خط خوردند!؟ Thu May 17 23:33:55 IRDT 2018
انتخاب جلالی: لاریجانی بهترین گزینه برای 1400 است؛ البته هنوز نشانه‌ای از تمایل او برای این کار ندیده‌ایم / افراد زیادی احتمالاً برای این ورود ایشان تلاش می‌کنند / اگر به همین نحو ادامه دهیم، بازار پوپولیست‌ها سکه خواهد شد Thu Mar 29 13:23:02 IRDT 2018
خبرگزاری فارس افزایش توان فنی و اقتصادی داخلی‌سازی ریل منوط به تولید شمش ریل ‌ Wed Oct 03 10:52:51 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بیشتر جاده‌های روستایی مشگین‌شهر و خلخال مسدود است Fri Dec 08 10:14:06 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری فرانسه:رئیس جمهوری مصر از حمله به پایگاه آموزشی داعش خبر داد Sat May 27 04:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم جشنواره گل ایران مقابل تاجیکستان Tue Oct 17 20:28:16 IRST 2017
پارس فوتبال ستاره سابق تیم ملی اسپانیا : رونالدو خیلی خوب در مادرید جا افتاده است Fri Jul 14 12:03:08 IRDT 2017
تابناک منطقه زیبای تاسکو در ماسال گیلان Mon Jul 03 12:57:55 IRDT 2017
ایلنا "سه سوت جابز" ، آسان‌ترین و سریع‌ترین سامانه کاریابی Tue Nov 28 10:34:11 IRST 2017
میزان مسئولان و غیرمسئولان از فضای راهیان نور بهره می‌گیرند/لزوم حضور جوانان در یادمان‌های دفاع مقدس Sun Mar 19 10:21:01 IRST 2017
خبرگزاری فارس المستقبل: سفارت آمریکا قطع کمک نظامی به ارتش لبنان را تکذیب کرد Thu Aug 31 12:22:00 IRDT 2017
خانه ملت لزوم تلاشرئیس جمهور و اعضای شوراها در راستای خدمت به مردم محروم با تفکر و بینش عمیق Sun May 21 14:56:53 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تحریم های جدید تاثیری بر حوزه نفت و گاز ندارند Sun Jun 03 09:24:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا فرمانداری مشگین‌شهر از پذیرش هرگونه شکایت نامزدها معذور است Sun May 28 14:28:21 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بازدید بیش از 12 هزار نفر از بقاع سیده فاطمه و چاه صاحب الزمان Sat Mar 31 09:54:56 IRDT 2018
خبرگزاری فارس رئیسی با علمای اهل سنت استان هرمزگان دیدار کرد Mon May 01 20:44:00 IRDT 2017
بولتن نیوز طلای سرخ ارزان شد Mon Jan 23 23:42:26 IRST 2017
بنکر نرخ رسمی دلار افزایش یافت+جدول Tue Feb 21 09:16:10 IRST 2017
خبرگزاری فارس گوش شنوایی نسبت به مطالبات رهبری در مدیریت کشور وجود ندارد Thu Mar 09 20:25:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن همایش «نقش نماز در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» برگزار شد Sat Jan 20 15:26:47 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رشت| نمایشگاه "روایت اول، حیرانی" در رشت برپا شد + تصاویر Wed Feb 21 21:59:23 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اجرای 45 پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان دشتستان Tue Sep 12 13:01:52 IRDT 2017
تابناک بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ثابت نگه داشت Thu Feb 02 15:05:01 IRST 2017
صراط آلودگی گسترده هوا در راه است؟ Tue Oct 09 09:02:34 IRST 2018
خبرگزاری شبستان وزیر ارشاد، حج و اوقاف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ایران آمد Mon Dec 04 15:35:00 IRST 2017
اقتصاد آنلاین پاسخ به اتهامات علیه قرارداد با «توتال» Thu Jul 06 08:22:01 IRDT 2017
میزان کارشناسان غربی: "طالبان" برنده جنگ افغانستان است و به آمریکا امتیازی نمی‌دهد Sun Jul 22 10:15:01 IRDT 2018
افکارخبر ژنرال با برد به آسیا بازمی گردد؟ +عکس Mon Feb 12 17:55:57 IRST 2018
واحد مرکزی خبر سفر سفیران کریمه اهل بیت به گیلان Sat Jul 14 11:54:37 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اعزام دانش آموز شیرازی به اردوی راهیان نور Thu Dec 07 10:23:08 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا پاسخ کلیدی رئیس شورای شهر در مورد عملکرد شهردار اصفهان/ مدیریت شهری نگاه ویژه‌ای به موضوع سلامت دارد Mon Mar 13 08:54:29 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد فیلمی که یک‌تنه ناجی سینمای ایران شد Sun Sep 23 15:27:39 IRST 2018
روزنو پیشنهاد الریان به وحید امیری چقدر است؟ Sat Jul 21 20:20:01 IRDT 2018
ایران آنلاین کودکان و نوجوانان خدمات بهداشتی رایگان دریافت می کنند Sat Apr 29 15:33:54 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید در البرز Wed Jun 13 15:16:07 IRDT 2018
جماران پایان «نواز شریف»در پاکستان؛ شمشیری دولبه/ کودتای «قضایی» یا کودتای «نظامی»؟! Sat Jul 29 15:20:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برپایی نشست علمی «حضوری بودن علم به محسوسات با مبانی علم النفسی حکمت متعالیه» Sun Apr 30 14:25:56 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین چند روش برای پیدا کردن وای فای رایگان در مسافرت Mon Jul 10 00:29:17 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا رتبه دهم آذربایجان غربی در مقوله توسعه راه‌ها Mon Jul 02 10:29:36 IRDT 2018