انصاف - Thu Dec 07 16:16:52 IRST 2017 نمایش خبر

کدام اصلاحات زنده باد؟ | سعید حجاریان

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است: ✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود ...

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است:
✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود آوردند. در این زمینه پرسش‌هایی از این قبیل مطرح شد: «اصلاحات چه نسبتی با اعتدال دارد؟»، «آیا اصلاحات تبدیل به پله‌ای برای اعتدال شده است؟»، «آیا اصلاح‌طلبان از اعتدال به‌عنوان ابزاری برای خروج از انزوا استفاده کرده‌اند؟»، «اصلاح‌طلبان از مواضع خود تا چه حد عدول کرده‌اند؟» «و دست آخر اینکه از اصلاحات چه مانده است؟»
✅ من در این مجال سعی می‌کنم به مصداق «ادل دلوک فی الدلاء» از زاویه‌ای خاص مجدداً به موضوع اصلاحات بپردازم؛ هر چند که تاکنون مقالات متعددی در این باب نوشته‌ام که شاید مشهورترین آن‌ها «زنده ‌باد اصلاحات!» باشد. اکنون شاید لازم باشد نگاهی دوباره به بخش دوم آن مقاله که معطوف به جوهر اصلاحات -که ماندگار است- انداخته شود و احیاناً نواقص‌اش برطرف شود هر چند که در اینجا مجال چندانی ندارم و بسط موضوع را به فرصت دیگر موکول خواهم کرد.
✅ جوهر اصلاحات توسعه سیاسی با همه لوازم‌اش بود؛ مستقل از آنکه در سایر زمینه‌ها مانند اقتصاد و فرهنگ چه می‌گذشت. به هر میزان که اصلاحات از این شاقول فاصله گرفت، رنگ باخت لذا به گمان من کماکان مسائل سابق که معطوف به توسعه و نوسازی سیاسی در ایران می‌شود پابرجا هستند و همان‌ها هسته سخت اصلاحات را تشکیل می‌دهند. اما اکنون پس از گذشت قریب به سه دهه از مطرح شدن مباحث پیرامون توسعه و نوسازی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب می‌توان به گذشته نگاهی انداخت و بعضی از خلاء‌ها و خلل‌ها را بررسی کرد.
✅ از ابتدا لازم بود در کنار نوسازی سیاسی به مقوله عدالت نیز پرداخته شود. غفلت از عدالت باعث شد که عده‌ای با شعارهای پوپولیستی و پخش پول به صحنه بیایند و خود را مدافع عدالت معرفی کنند؛ همان‌هایی که هیچ نسبتی با عدالت نداشتند و جز فساد دستاوردی برای کشور به ارمغان نیاورند. اساساً انقلابات در هر جای دنیا پاسخی هستند به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنی‌ نبود ولی متأسفانه پس از پیروزی انقلاب هیچ‌گونه گشایش نظری و تئوری‌پردازی در این خصوص صورت نگرفت و حداکثر به مواعظ و پندهای بزرگان دینی اکتفا شد. این مهم از چشم اصلاح‌طلبان نیز دور ماند و هنوز این موضوع در بوته اجمال و ابهام باقی مانده و نزد برخی عدالت‌خواهی به کمونیسم و سوسیالیسم ترجمه می‌شود. به‌خصوص از زمان دولت سازندگی به بعد که توسعه اقتصادی محور قرار گرفت به‌کلی عدالت بحث ممنوعه شد تا آنجا که هنوز در میان اقتصاددانان به این واژه به دیده شک و تردید نگاه می‌شود.
✅ اصلاحات در ابتدا به‌صورت نخبه‌گرایانه مطرح شد و حداکثر به‌عنوان ضمیمه‌ای بر اصلاحات اقتصادی درآمد تا بتواند ضایعات آن بُعد از توسعه را رفع و رجوع کند اما بعدها اصلاحات جامعه‌محور مطرح شد که در آن یک پایه اصلاحات در درون جامعه قرار داشت که بدون وجود یک جنبش اجتماعی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد؛ ولی هنوز راه درازی در پیش است تا نشان دهیم چه نسبتی میان بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی وجود دارد و چگونه می‌توان این دو مقوله را هم‌فاز کرد. مشکل ما این بوده است که عده‌ای از اصلاح‌طلبان که به زدوبند در بالا مشغول بوده‌اند و نسبتی با پایین‌ نداشته‌اند کم‌کم از مواضع خود عدول کرده و به کانفورمیست‌هایی تبدیل شده‌اند که به هیچ اصولی‌ معتقد نیستند و هنوز هم داعیه اصلاح‌طلبی و حتی پیشتازی این امر را دارند. از طرف دیگر عده‌ای نیز در بعضی جنبش‌های اجتماعی شرکت کردند و چون نماینده‌ای از خودشان نداشتند، قدرت‌های بیگانه خود را قیم آن‌ها معرفی کردند. لذا در این میان می‌بایست به نقش حزب به‌مثابه buffer توجه داشت.
✅ اصلاحات در محدوده خاصی باقی ماند. در انتخابات دوم خرداد بیست میلیون از مردم به صحنه آمدند که هر کدام به‌نوعی طرفدار اصلاح بودند در حالی که میسر نبود ارکان این حماسه ملی را در کوزه محدودی چون احزابِ اصلاح‌طلبِ نخبه‌گراِ جای داد. از این رو بسیاری از نیروهای علاقه‌مند به اصلاحات خارج از دایره بازی قرار گرفتند و به‌مرور سرخورده شدند. علیرغم اینکه شعار اصلاحات، «ایران برای همه ایرانیان» بود، ارتباط وثیقی میان نخبگان اعم از سیاسی و غیرسیاسی -که شاید در بعضی جاها با احزاب اصلاح‌طلب احساس همدلی نمی‌کردند- برقرار نشد. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان اطراف آقای خاتمی نسبتاً exclusivist بودند و از جذب بخش‌های عظیمی از نخبگان و هنرمندان و اساتید دانشگاه و… غافل شدند چرا که پیشینه خط‌امامی‌شان مانع از آن می‌شد که به سمت بعضی چهره‌ها گام بردارند البته که در این میان شخص رئیس‌جمهور علیرغم آنکه در لباس روحانیت بود، متفاوت از سایرین عمل کرد.
✅ اصلاحات دارای پایگاه اجتماعی مشخصی نبود. به این معنا که منافع گروه یا طایفه خاصی را نمایندگی نمی‌کرد و به‌نوعی گرایش تمام‌خلقی داشت. به این معنا که از کارگران و روستائیان و اقوام و طبقه متوسط جدید تا سرمایه‌داران طرفدار داشت و هر کدام از این‌ها دارای منافعی بودند که گاه در تعارض با منافع دیگری تعریف می‌شد. به همین سبب اصلاحات نتوانست در طول هشت سال گروه هدف خود یا به عبارتی پایگاه اجتماعی‌اش را تعیین و با آن ارتباط برقرار کند. شاید این مشکل را نه دولت سازندگی داشت و نه دولت معجزه هزاره سوم؛ چرا که آن دو دولت از قبل مشخص کرده بودند که منافع چه کسانی را نمایندگی خواهند کرد ولی اصلاحات بیشتر به‌دنبال منافع ملی بود و با اینکه کارنامه اقتصادی درخشانی از خود به‌ جای گذاشت اما پایگاه مشخصی نداشت و البته هنوز هم ندارد و به همین دلیل هم است که نیروهای اجتماعی که طرفدار اصلاحات بودند به این سو و آن سو می‌غلتند و اصلاحات را کم‌مایه می‌کنند.
✅ اصلاح‌طلبان تا همین امروز نتوانسته‌اند به‌صورت حرفه‌ای عمل کنند. به بیان ساده احزاب اصلاح‌طلب غالباً از جیب خورده‌اند و کادرهای حرفه‌ای نداشته‌اند؛ کادرهایی که از حزب حقوق بگیرند، تمام‌وقت در اختیار حزب باشند و مانع از آماتوریسم حزبی شوند. بعضی احزاب که کوچک‌تر و حرفه‌ای‌تر بودند پایگاه مردمی خاصی نداشتند و احزاب بزرگتر که عمدتاً از دل دانشگاه بیرون آمده بودند کمابیش خصلت‌های انجمن‌‌های اسلامی را به‌ خود گرفته بودند که مهم‌ترین آن‌ها آماتوریسم بود لذا نه منبع مشخصی برای گذران امور جاری حزب در اختیار داشتند و نه حق عضویت کفاف مخارج را می‌داد. در نتیجه این کاستی، احزاب بدل به ستاد انتخاباتی شدند که پس از هر انتخابات موتور محرک خود را به‌صورت standby در می‌آوردند.
✅ سیاست و اخلاق هم‌ریشه هستند و هر دو ذیل حکمت عملی قرار می‌گیرند. از این رو کسانی که کار سیاسی می‌کنند باید منش اخلاقی خود را داشته باشند. اصلاح‌طلبان گرچه بسیار خلیق بودند اما تئوری اخلاق نداشتند و در این زمینه کم‌کاری کردند و در نتیجه افراد اصلاح‌طلب به‌عنوان اسوه اخلاق به جامعه معرفی شدند، در حالی که احزاب باید با تعریف پرنسیپ‌هایی چنین نقشی را ایفا می‌کردند. یکی از مهمترین پرنسیپ‌ها نقد خود است و آن هم نقد اجتماعی و نه نقد در گوشی. متأسفانه اصلاح‌طلبان در این زمینه کوشا نبودند شاید به دلیل ترس؛ ترس از آنکه رقبایشان آن‌ها را مورد سرزنش قرار دهند. اما این امر توجیهی برای فراموشی انتقاد از خود نبوده و نیست. انتقاد از خود آن‌ هم در عرصه عمومی باعث ارتقاء منزلت می‌شود ولو آنکه دیگرانی آن را دست‌مایه تحقیر و تعییر قرار دهند.
✅ اصلاحات اگر بتواند در زمینه‌های اخلاق، عدالت و آزادی خط قرمزهای خود را تعیین کند و از آن‌ها عدول نکند، هم می‌تواند در ائتلاف‌ها شرکت کند و هم می‌تواند با قدرت گفت‌و‌گو کند. متأسفانه در مواقعی شاهد بوده‌ایم که اصلاح‌طلبان به‌خاطر فشارها، منافع، شرایط جهانی و ائتلاف از بعضی خطوط قرمز عبور کرده‌اند؛ خطوط قرمزی که متأسفانه نوشته نشده‌اند و نمی‌توان برپایه آن‌ها کسی را بازخواست کرد ولی در وجدان مردم تصویری از آن‌ وجود دارد. به همین خاطر است که می‌بینیم در بعضی موارد مرز میان اصلاحات و سایر نیروهای اجتماعی کمرنگ می‌شود و در همین مرزها است که افراد بی‌پرنسیپ به ارتزاق و موج‌سواری مشغول‌ می‌شوند یعنی هم از برند اصلاح‌طلبی بهره می‌برند و هم از رانت استفاده می‌کنند.
✅ معمولاً می‌گویند هر سیستم انسانی دارای چشم‌انداز، برنامه و هدف است. درون اصلاحات تا حدودی برنامه وجود داشت، تا حدودی هم به‌صورت غریزی هدف مشخص بود اما چشم‌انداز درازمدتی وجود نداشت. فی‌المثل اصلاح‌طلبان فکر نمی‌کردند ممکن است کرسی‌های شورای دوم به کلی واگذار شود یا گمان نمی‌بردند روزی دولت معجزه جایشان را بگیرد. این غفلت به این خاطر بود که گمان می‌کردند نبض جامعه را در دست دارند و چشم‌انداز سبزی در مقابل‌شان تا افق‌های دوردست گشوده است. آن‌ها غافل بودند که ارتش ذخیره بیکاران و نیروهای حاشیه‌ای قدرت گرفته‌اند و ممکن است به نواله یارانه‌ای تن به هر کاری بدهند؛ آن‌ها ندیدند که بوش در آمریکا بر سر کار آمده است و چه نگاهی نسبت به ایران دارد؛ آن‌ها ندیدند منطقه در حال میلیتاریزه شدن است؛ آن‌ها ندیدند دستگاه اطلاعات موازی در حال شکل‌گیری است و قس‌ علی هذا.
***
✅ القصه، اصلاحات حال و روز خوبی ندارند ولی تنها راه رهایی کشور از معضلات همین اصلاحات است و هنوز هیچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کسانی که به‌دنبال قیام‌های خیابانی هستند ره به جایی می‌برند و نه کسانی که به امید ترامپ‌ نشسته‌اند و نه کسانی که به وضع موجود دل خوش کرده‌اند و سرشان را جز به علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ‌ یک از این‌ها گرهی از کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت زده است و اصلاحات تنها نیرویی است که می‌تواند به دفع آفات آن کمک کند، بدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و اندک دلبستگی به دین دارند و حرکت امام حسین(ع) را حرکتی اصلاحی تلقی می‌کنند باید تلاش کنند، اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های «انقلاب در انقلاب» یا «انقلاب مستمر» که ره به جایی نمی‌برند، پروژه «اصلاحات در اصلاحات» یا «اصلاح مستمر» را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام
انصاف تحلیل موسوی لاری از تحرکات اخیر علیه روحانی Fri Jun 30 06:43:28 IRDT 2017
انصاف واکنش نمایندگان به‌هتاکی به روحانی در راهپیمایی روزقدس Sat Jun 24 08:55:57 IRDT 2017
انصاف محمد قوچانی؛ مشاور نهاد ریاست‌جمهوری نه مشاور رییس‌جمهور Sun Oct 15 20:23:06 IRST 2017
انصاف درخواست دختر عبدالفتاح سلطانی از وزیر اطلاعات Fri Feb 24 09:43:52 IRST 2017
انصاف حمله معترضان به پارلمان اقلیم کردستان Sun Oct 29 21:12:12 IRST 2017
انصاف لزوم بکارگیری دیپلمات‌ها در برنامه‌های نفتی زنگنه Fri Aug 25 11:20:54 IRDT 2017
انصاف «کسی حق ندارد جامعه را با مزدوری اداره کند» Fri Jul 07 18:56:10 IRDT 2017
انصاف «تصمیم FATF را گامی رو به جلو می دانیم» Sun Jun 25 20:05:15 IRDT 2017
انصاف عضوشورای مرکزی جامعه روحانیت: ادامه حصر به سودهیچکس نیست Wed Nov 22 08:31:33 IRST 2017
انصاف ویژه نامه سالروز تولد «علی حاتمی» کارگردان شاعرانه ها Mon Aug 14 13:15:56 IRDT 2017
انصاف انتقاد مطهری از حاشیه‌سازی در مورد سلفی نمایندگان با موگرینی Mon Aug 07 19:06:05 IRDT 2017
انصاف پسری 10ساله سیستم تشخیص چهره‌ی آیفون X را فریب داد Fri Nov 17 19:16:01 IRST 2017
انصاف پلمب دفاتر «اسنپ و تپسی» در دستور کار! Tue Jan 31 17:51:02 IRST 2017
انصاف پول بلندپروازی‌های هسته‌ای «اون» از کجا تامین شده؟! Sun Jul 09 08:24:50 IRDT 2017
انصاف ثروت بیشتر، آزادی کمتر Tue Aug 08 08:00:43 IRDT 2017
انصاف وزیر کشور از « مدیریت روز کوروش» از سال آینده گفت Tue Nov 21 20:01:16 IRST 2017
انصاف تطبیق انقلاب مشروطه با وقایع عصر ظهور! Fri Nov 03 17:56:02 IRST 2017
انصاف توضیح حمید بقایی درباره حضور خود در دادسرا Sun Aug 06 23:23:08 IRDT 2017
انصاف آخرین خبرها از زلزله شدید در برخی شهرهای عراق و ایران +[تصاویر] Sun Nov 12 22:26:18 IRST 2017
انصاف سرنوشتی عمدتاً سایکو – بیولوژیک | مرتضی مردیها Sat Jul 22 14:25:58 IRDT 2017
انصاف فیلم| بازدید سفیر افغانستان از دفتر انصاف نیوز Tue Nov 14 15:49:13 IRST 2017
انصاف عضو ناظر شورای عالی آب گزینه پیشنهادی به دولت دوازدهم Fri Jul 21 02:51:51 IRDT 2017
انصاف جوابیه شدید اللحن ستاد مبارزه با قاچاق خطاب به دادستان Wed Jul 05 19:10:13 IRDT 2017
انصاف پیام وزیر اطلاعات به فرمانده سپاه درباره موشک باران مقر داعش Wed Jun 21 13:19:08 IRDT 2017
انصاف بازی دوستان روحانی در زمین دلواپسان؟ Sun Aug 13 10:58:38 IRDT 2017
انصاف تصاویر مرموزی که از راز درون شما خبر می دهند! Mon Nov 20 17:54:10 IRST 2017
انصاف بهای گلابی‌های یک نماینده! Wed Aug 23 12:16:01 IRDT 2017
انصاف سخنی با امامان جمعه ورامین و قرچک و بانیان امور مساجد در ایران Mon Jan 02 15:46:14 IRST 2017
انصاف تحلیل واشنگتن پست از قرارداد با توتال Sat Jul 15 22:12:40 IRDT 2017
انصاف شعار علیه نایب رییس‌ مجلس در راهپیمایی روز قدس Fri Jun 23 11:39:15 IRDT 2017
انصاف نظرسنجی ایسپا برای انتشار یا برای احتکار!؟ Mon May 22 08:47:32 IRDT 2017
انصاف «فروش شتابزده املاک شهرداری خلاف قانون است» Fri Jul 28 11:43:46 IRDT 2017
انصاف احتمالات وال استریت ژورنال برای پیروزی روحانی در 96 Fri Jan 27 09:13:53 IRST 2017
انصاف حق متقابل ایران اگر ترامپ سپاه را تروریستی بنامد Thu Oct 05 13:17:01 IRST 2017
انصاف سرنوشت مبهم 5هزار پارکبانی که بیکار می‌شوند! Sun Aug 20 18:12:55 IRDT 2017
انصاف احتمال برگزاری جلسه انتخاب شهردار تهران در روزی دیگر Thu Aug 10 13:25:33 IRDT 2017
انصاف پرونده «بنیتا» شنبه به دیوان عالی می‌رود Thu Oct 19 17:24:43 IRST 2017
انصاف گزارش تصویری| روز دوم جشنواره جهانی فیلم فجر Sun Apr 23 01:48:28 IRDT 2017
انصاف چه کنیم «تهران جدید» شهری شادتر باشد Wed Aug 30 17:30:46 IRDT 2017
انصاف «نگاه به سربازی نیازمند تغییر است» Mon Aug 28 19:47:22 IRDT 2017
انصاف مورخ آمریکایی: جهان شاهد هیات حاکمه ای پرهرج و مرج در آمریکا است Sun Oct 08 15:00:16 IRST 2017
انصاف قرارگاه خاتم با بودجه 10,000,000,000,000 تومانی؛ معاف از مالیات Sun Dec 10 15:39:52 IRST 2017
انصاف عکسی از دوران جوانی رضا کیانیان Tue May 09 16:40:18 IRDT 2017
انصاف اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به کیفیت غذا Mon Nov 13 12:45:21 IRST 2017
انصاف تراژدی تانکهای چیفتن ؛ یک بازی 47 ساله Tue Nov 21 15:20:51 IRST 2017
انصاف «جمهوری اسلامی نباید وارد مناقشات داخلی عراق شود» Wed Sep 27 15:55:18 IRST 2017
انصاف ایران در حال چیدن میوه های برتری روسیه در سوریه Fri Sep 01 21:01:41 IRDT 2017
انصاف زبان فارسی در فهرست 10 زبان قدیمی دنیا قرار گرفت Tue Mar 07 16:34:10 IRST 2017
انصاف ممانعت از حضور نیکنام در شورای شهر چه تبعاتی دارد؟ Thu Nov 02 21:39:21 IRST 2017
انصاف علت تاخیر در اجرای پروژه‌ی فیبرنوری چیست؟ Mon Aug 14 23:06:35 IRDT 2017
انصاف ظریف به آمریکا خواهد رفت Tue Jul 11 10:02:21 IRDT 2017
انصاف چند درصد مردم آمریکا مخالف خروج این کشور از برجام هستند؟ Sat Oct 21 10:55:36 IRST 2017
انصاف فیسبوک و شنود حرف‌های کاربران؟! Sat Oct 28 14:17:09 IRST 2017
انصاف «امروز دین به دین رحم نمی‌کند» Mon Sep 18 14:33:58 IRDT 2017
انصاف بیانیه محسن هاشمی رفسنجانی پس از کاندیداتوری Sat Mar 25 13:40:34 IRDT 2017
انصاف «اسرائیل هیچ ارتباطی با همه‌پرسی کردستان عراق ندارد» Sun Oct 01 15:37:21 IRST 2017
انصاف تحلیلی عطوان درباره دست دادن ظریف و عادل الجبیر Wed Aug 02 10:14:32 IRDT 2017
انصاف از معدن تا روز قدس Mon Jun 26 08:43:35 IRDT 2017
انصاف مسعود کیمیایی: پوستر فیلم‌های اخیرم را دوست ندارم Tue Aug 08 15:46:14 IRDT 2017
انصاف نگاهی به فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش» Sat Sep 02 13:10:06 IRDT 2017
انصاف حرفهایی خلاف کارنامه Fri May 05 22:47:39 IRDT 2017
انصاف پاسخ روحانی به پیام 6 کشور عربی چه بود؟ Tue Feb 21 17:31:49 IRST 2017
انصاف چرا پروفسور فوتبال خودکشی کرد؟ Wed Aug 09 15:28:07 IRDT 2017
انصاف صیادان ایرانی، عربستان سعودی و کم کاری وزارت خارجه ایران Mon Jul 03 13:41:33 IRDT 2017
انصاف جنجال «علی معلم» Fri Aug 11 16:03:24 IRDT 2017
انصاف تذکر قاضی‌پور درباره‌ی شایعه «دوتابعیتی بودن فرزندان رییس مجلس» Tue Oct 03 17:36:54 IRST 2017
انصاف انتقاد حزب ناکام در انتخابات از حضور موگرینی Sun Aug 06 19:33:00 IRDT 2017
انصاف ابراز مخالفت گوترش با حکم مهاجرتی ترامپ: «متوقف شود» Thu Feb 02 02:31:46 IRST 2017
انصاف هشدار سخنگوی قوه‌قضاییه درباره «فتنه جدید» Fri Jun 30 13:58:08 IRDT 2017
انصاف دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای «سرباز تکنیسین» تربیت می‌کند Mon Oct 02 08:57:29 IRST 2017
انصاف «بطحایی آموزش و پرورش را بهتر از هر گزینه‌ی دیگری اداره می‌کند» Fri Aug 11 14:38:23 IRDT 2017
انصاف آیا داروها زنانه و مردانه می شوند؟ Sat Sep 09 11:21:40 IRDT 2017
انصاف سه‌شنبه آخرین فرصت آنگ سان سوچی Sun Sep 17 16:11:19 IRDT 2017
انصاف مرگ مشاور کارتر در دوره انقلاب ایران Sun May 28 11:26:32 IRDT 2017
انصاف ادعای کیهان: برجام نقض شده است Thu Jul 27 08:37:43 IRDT 2017
انصاف انتصابات جدید آموزش‌وپرورش، به نام تحول، به کام مردان، علیه زنان Sat Sep 02 15:33:13 IRDT 2017
انصاف قبل از خرید بلیط هواپیما به چه نکاتی باید توجه کرد؟ Thu Jul 06 15:04:51 IRDT 2017
انصاف گزارش چهلم آیت الله هاشمی رفسنجانی Thu Feb 16 20:37:25 IRST 2017
انصاف جواد امام: اتهام‌زنی اثبات نشده محکوم است Mon Oct 09 10:44:42 IRST 2017
انصاف مداحان چنان قدرت گرفته‌اند که … Tue Oct 31 22:00:45 IRST 2017
انصاف نمایشگاه مفاخر در جشنواره هنرهای تجسمی فجر Thu Feb 02 00:10:37 IRST 2017
انصاف گلزار برای اولین فیلم سینمایی اش چقدر گرفت؟ Sat Nov 04 19:34:15 IRST 2017
انصاف دریای خرز به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می‌شود؟ Sun Dec 10 15:28:05 IRST 2017
انصاف علت افزایش امامزاده‌‌ها چیست؟ Wed Jul 26 08:53:27 IRDT 2017
انصاف یک ایرانی بهترین بازیکن سال 2016 رومانی شد +عکس Wed Apr 05 14:26:55 IRDT 2017
انصاف مطیعی «ظریف» نیست! | یادداشت Wed Jun 28 07:34:17 IRDT 2017
انصاف ما را باید بدون گفت‌وگو به بهشت ببرند Fri Dec 08 09:15:13 IRST 2017
انصاف «روحانیت به داد اجتهاد برسد؛ مردم از عهده‌ی مدیریت کشور برمی‌‌آیند» Wed Dec 13 11:53:16 IRST 2017
انصاف نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از قتل «آتنا»ها Wed Jul 19 15:56:48 IRDT 2017
انصاف بارسا با سه گل از یووه انتقام گرفت / منچستر و چلسی جشنواره گل به پا کردند Wed Sep 13 01:17:22 IRDT 2017
انصاف شروع نه START Fri Sep 01 07:04:01 IRDT 2017
انصاف «افشا می کنم» امثال بقایی، دیگر خریداری ندارد Mon Oct 23 08:56:18 IRST 2017
انصاف تظاهرات مسلمانان در آمریکا در اعتراض به دستورات ترامپ Thu Jan 26 14:58:49 IRST 2017
انصاف وزیر دولت ترامپ از دیدارهایش با روس‌ها گفت Fri Jul 14 01:44:40 IRDT 2017
انصاف چابهار سهم بیشتری از سرمایه خارجی را جذب می‌کند Wed Oct 04 18:01:33 IRST 2017
انصاف انتقاد ان‌جی‌او حامی کودکان کار از قانون جدید دادرسی Sat Jul 22 13:06:09 IRDT 2017
انصاف آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور Thu Mar 30 09:15:10 IRDT 2017
انصاف با متفاوت‌ترین دیپلمات جهان آشنا شوید [+فیلم] Sun Nov 26 13:25:07 IRST 2017
انصاف قول محمود صادقی: موضوع «ازنا» را پیگیری می کنم Wed Aug 30 16:53:06 IRDT 2017
انصاف جنجال در نشست خبری «نگار» فیلم «رامبد جوان» Wed Feb 01 01:46:30 IRST 2017
آفتاب ایران اولین توییت حریری پس از انصرافش از استعفا Wed Nov 22 15:00:13 IRST 2017
صبحانه با خبر مدیرعامل پژو فرانسه: در آتش سوزی پژو 405 در ایران مقصر نیستیم Sun Feb 12 17:47:23 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مصاحبه گزینش اساتید قرآن کریم دانشگاه‎ها در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم برگزار شد Thu Sep 07 13:40:34 IRDT 2017
دولت بهار زخمی شدن 4 فلسطینی در قدس اشغالی Mon Jul 17 01:19:00 IRDT 2017
پرشین خودرو خودروهای سبز چگونه به حل بحران آلودگی کمک می کنند؟ Sat Jan 28 12:42:00 IRST 2017
جماران نژادبهرام: تمرکز شهردار تهران بر جذب مدیران از بدنه شهرداری است Sun Sep 10 15:16:34 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن رونمایی از کتاب «رمان مبینا دختری در بهشت» با موضوع حجاب Wed Jul 19 09:25:31 IRDT 2017
سراج 24 رقیب پرسپولیس بدون محروم و مصدوم در مقابل سرخپوشان Tue Sep 19 11:37:00 IRDT 2017
پارسینه تشکر «کدخدایی» از «ظریف» Mon Jul 31 14:48:10 IRDT 2017
برنا امحاء بیش از3تن ماهی خشک شده غیرقابل مصرف دربروجرد Tue May 30 14:16:33 IRDT 2017
بنکر نوسان‌های اونس در محدوده سوم کانال Thu Feb 09 08:23:32 IRST 2017
افکارخبر عوامل شیوع آنفولانزا کدامند؟ Sun Jan 29 08:57:20 IRST 2017
خبرگزاری نسیم نابودی 19 قلاده یوز ایرانی طی 14 سال گذشته/ جاده‌های ناایمن عامل اصلی کاهش جمعیت یوزپلنگ‌ها Thu Sep 21 16:28:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تاکید مکرون بر مبارزه با داعش Tue Aug 29 21:29:42 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر کلنگ زنی دومین هتل 5 ستاره زنجان در گاوازنگ Wed Oct 25 15:49:27 IRST 2017
جوان آنلاین استکبار با ترویج راه غلط تکنولوژی نسل جوان را به بی راهه می کشد Sun Sep 10 10:55:08 IRDT 2017
خبرگزاری فارس «کافه کتاب باران» یک ساله شد Wed May 17 01:50:00 IRDT 2017
تی نیوز انتقاد ترامپ از برجام در دیدار با ترزا می Sat Jul 08 22:08:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پیکر مطهر شهید لشکر فاطمیون«سیدزمان حسینی» در صباشهر تشییع شد Wed Aug 23 09:39:29 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ادعای یدیعوت آحارونوت: سلاح‌هایی پیشرفته و خطرناک به دست حزب‌الله رسید Sun Feb 19 10:54:24 IRST 2017
واحد مرکزی خبر هدیه رهبری به پرویزی قاری بین المللی قرآن Wed May 03 16:22:46 IRDT 2017
العالم سفیر روسیه: غرب به رهبری آمریکا عامل گسترش تروریسم Sat Feb 11 09:22:44 IRST 2017
بی باک نیوز کاویان رستمی تیم حرفه ای آرسان جوانرود Wed Aug 09 12:05:01 IRDT 2017
اعتبار نیوز بازی بیمه معلم بهترین بازی سال از نگاه رسانه های دیجیتال در سراسر کشور رونمایی شد Sun Jun 25 16:14:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران «معمای‌شاه» اثری ماندگار از تاریخ معاصر ایران است Fri Feb 24 12:41:01 IRST 2017
جماران اختصاص 50 میلیارد ریال برای راه اندازی مرکز پایش تصویری شهرهای مازندران Sun Jul 02 19:10:57 IRDT 2017
اتاق خبر روحانی، سرپرست «نوزاد» شد! Fri Apr 14 22:25:03 IRDT 2017
تی نیوز استخدام کمک آشپز و کارگر ساده جهت امور آشپزخانه Wed Jul 12 17:38:54 IRDT 2017
روزنامه آرمان روابط عمومی حاشیه‌سازی‌های کریمی‌قدوسی روزانه شد! Sun Mar 05 03:30:00 IRST 2017
پولی مالی برج میلاد تحت پوشش بیمه ملت قرار گرفت Wed May 17 10:31:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس عذرخواهی هاشمی رفسنجانی از رسانه‌ها Tue Oct 10 09:16:00 IRST 2017
عصر ایران نتانیاهو: شهرک‌های جدید برچیده نمی‌شوند Tue Aug 29 13:40:39 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری جشنواره بازی های بومی _محلی در بیجار Sat Jan 28 15:02:49 IRST 2017
روزنامه کیهان سایت «بولتن نیوز» مجرم شناخته شد Sun Aug 06 21:26:20 IRDT 2017
فردا حکم اعدام برای سارق مسلح بانک‌های تهران Tue Nov 28 13:50:18 IRST 2017
روزنامه شرق پول اضافه برای افزایش یارانه وجود ندارد Wed May 10 04:30:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برپایی مراسم عزاداری و سینه زینی در دبیرستان پسرانه شاهد زاهدان Wed Nov 08 13:23:38 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 13 آبان تجمع استکبارستیزی در استان بوشهر برگزار می‌شود Wed Oct 25 17:45:16 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران امدادرسانی در ارتفاعات یخچال همدان Sat Jun 24 13:30:46 IRDT 2017
پرشین خودرو /گزارش خبری/ مجلل ترین آپشن هایی که فقط با رولزرویس تجربه می کنید+تصاویر Fri May 05 05:27:00 IRDT 2017
میزان سیل در استان سیستان و بلوچستان خسارت زیادی نداشته است/ بارش اخیر، آب شرب 3 سال آینده استان را تامین کرد Wed Jan 25 12:00:26 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا هر انتقادی نشانه دشمنی و هر تعریفی هم نشانه دوستی نیست Wed Nov 22 16:42:14 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا حمایت اسپانسر بومی از بسکتبالیست‌های کُردستانی/جولایی: با اعتبارات قطره چکانی ورزش به جایی نخواهد رسید Mon Nov 13 11:23:22 IRST 2017
ورزش 3 / اقدام جالب هواداران محروم پرسپولیس Mon May 22 09:57:00 IRDT 2017
عصر ایران حاشیه نشینی و بحران آب Wed Jul 12 06:53:21 IRDT 2017
ایلنا کُرد‌ها به نزدیکی «رقه» رسیدند/سه کیلومتر تا نابودی داعش Thu May 18 13:49:00 IRDT 2017
افکارخبر سپاه چند مقر داعش را منهدم کرد Sun Sep 24 22:24:43 IRST 2017
رسالت مناقشه جدید آمریکا و روسیه Tue Aug 22 00:00:00 IRDT 2017
رسالت خودرو به من زد ، نه من به خودرو Wed Aug 02 00:00:00 IRDT 2017
پارسینه واکنش اسحاق جهانگیری به ادامه دروغ پردازی‌ها علیه دولت به بهانه سند 2030 Fri May 19 00:35:10 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران با این شرایط برابر هیچ تیمی پیروز نمی شویم! Wed Feb 15 21:27:19 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مشارکت یزدی ها در جشنواره کتابخوانی رضوی بالاتر از میانگین کشوری Mon Jul 31 23:24:11 IRDT 2017
تی نیوز افزایش دستگیرشدگان مرتبط با داعش در مشهد Sun Jul 09 18:02:50 IRDT 2017
بولتن نیوز گردوخاک زابل را در برمی‌گیرد/ بارشهای پراکنده باران در تهران Tue Mar 07 21:52:59 IRST 2017
ایانا جشنواره بازی‌های بومی و محلی و شتردوانی در شهرستان خوسف Sat Dec 09 14:04:54 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن هنرمند قطری ماه رمضان قرآن را کتابت می کند Mon May 22 19:07:31 IRDT 2017
خبرگزاری مهر این دستگاه خودروی شما را اسنوموبیل می کند! Tue Nov 21 11:23:13 IRST 2017
دولت بهار عبدی: بازیکنانم به اروپا می‌روند Mon Apr 17 15:27:00 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران ​ارسال 114 هزار جلد کتاب به مهدکودک‌ها Thu Aug 10 09:00:00 IRDT 2017
فردا سپیدرود مقابل آلومینیوم شکست خورد Wed Feb 15 16:14:57 IRST 2017
ساعت24 تیراندازی در کهریزک /سرباز عصبانی هم خدمتی هایش را به رگبار بست Sun Aug 06 15:07:53 IRDT 2017
میزان 19 دانش آموز هرمزگانی در خانه تحصیل می کنند / 4 مصدوم بستری در بیمارستان، امکان ادامه تحصیل ندارند Mon Oct 09 06:24:01 IRST 2017
اعتبار نیوز حساب بانکی استقلال مسدود شد Mon Feb 13 16:51:00 IRST 2017
نماینده "خانم ابتکار! خودروی آقای مشاور، حق محیط‌بانان است" Sat Jul 29 10:27:17 IRDT 2017
تیک پلیس فتا در چه مواردی منتظر شکایت نمی‌ماند؟ Tue Feb 14 23:57:02 IRST 2017
ایسکانیوز آتش سوزی در انباری مجتمع تجاری کوروش/این حادثه مصدوم و خسارت مالی نداشت Tue Sep 19 14:44:12 IRDT 2017
آفتاب مهمترین علامت وبا چیست؟ Sat Jun 03 18:43:24 IRDT 2017
تی نیوز تیم ملی والیبال به ترکیه می رود Wed Jul 12 18:37:27 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن قرائت‌های بومی و سبک‌های قرائت محلی ترویج شود Tue Aug 15 15:07:19 IRDT 2017
بی باک نیوز هافبک گلزن نفت آبادان استقلالی شد Mon Jun 26 09:27:01 IRDT 2017
598 تصاویر هوایی ازخسارات سیل فارس Sun Feb 19 15:35:04 IRST 2017
جماران فرماندار: تعامل دستگاه های قضایی و اجرایی نقش مهمی در توسعه آستارا دارد Thu Jun 29 23:04:38 IRDT 2017
جام نیوز پهپاد ایرانی با همکاری نیروی هوایی امارات ساقط شد! Sat Jan 28 17:44:38 IRST 2017
انتخاب تاکید روسیه و ایران بر کارآیی برجام Thu Feb 09 15:27:54 IRST 2017
افکارخبر بن سلمان آخرین مانع خود را کنار گذاشت Sun Nov 05 09:39:32 IRST 2017
بی باک نیوز پیام تسلیت معاون قرآنی وزیر ارشاد در پی درگذشت آیت الله خسروشاهی Tue Jan 24 11:37:01 IRST 2017
انتخاب پیشنهاد عجیب عضو هیات مدیره آبی های تهران / ایران‌خودرو، استقلال را بردارد؛ سایپا پرسپولیس را! Sat Nov 04 21:10:25 IRST 2017
خبرگزاری نسیم اعزام ناو جنگی انگلیس به دریای چین جنوبی Fri Jul 28 09:42:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بهترین تمرینات برای شکم صاف و لاغری سریع Mon Nov 20 18:54:47 IRST 2017
واحد مرکزی خبر صفحه نخست روزنامه های ورزشی شنبه 1 مهر Sat Sep 23 06:53:16 IRST 2017
آنا هوای تهران در وضعیت «سالم» قرار گرفت+ نمودار Tue Apr 18 09:46:41 IRDT 2017
تدبیر 24 حمایت گروه‌های مختلف جامعه پزشکی از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری Wed May 17 17:30:05 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نامزدهای جایزه بهترین مربی ماه لیگ جزیره اعلام شدند Fri Mar 03 15:15:36 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران صلح و دوستی جامعه را به آرامش می برد/آمار طلاق نگران کننده است Thu Oct 19 10:20:43 IRST 2017
یک ورزش انصاری: شجاع مدافع مستحکمی است Fri Aug 11 00:01:25 IRDT 2017
افکارخبر مظنه‌ نرخ سفرهای نوروز 96 Thu Mar 02 03:20:00 IRST 2017
تابناک Egypt Welcomes Hamas-Fatah Political Reconciliation Mon Sep 18 08:37:32 IRDT 2017
جماران دربی سرخابی ها در آلمان را چه کسی لغو کرد؟ Wed Jul 12 08:29:02 IRDT 2017
بی باک نیوز عقب‌گرد 117 واحدی شاخص کل بورس تهران Tue Aug 01 09:51:01 IRDT 2017
ایلنا لزوم ارتقای همکاری‌های علمی، فرهنگی میان ایران و یونسکو Sat Nov 04 14:34:59 IRST 2017
صبحانه با خبر قیمت مرغ از 8000 تومان گذشت +جدول Sun Mar 05 09:57:46 IRST 2017
بی باک نیوز واکنش عنایتی به نشان دادن عدد 6 توسط هواداران پرسپولیس Mon Feb 20 09:27:02 IRST 2017
افکارخبر هشدار جدید کره شمالی به آمریکا Mon Oct 02 13:14:47 IRST 2017
خبرگزاری نسیم حمایت فراکسیون نمایندگان ولایی از قاضی‌زاده هاشمی/ظریف یکشنبه میهمان فراکسیون خواهد بود Wed Aug 09 10:57:01 IRDT 2017
خبرگزاری فارس نگاه بیمار عده‌ای به غرب از عوامل عدم توجه به مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب است Tue Sep 19 19:00:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 29 روستای کردستان در دهه فجر از نعمت گازبرخوردار می شوند Wed Feb 01 09:17:11 IRST 2017
نامه نیوز شفر ناراحت از زندگی در هتل Mon Oct 16 11:24:41 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران شهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد ثبت می‌شود Mon Jun 19 14:59:19 IRDT 2017
انتخاب تهران روز اول عید بارانی است Sat Mar 18 15:17:23 IRST 2017
روزنامه کیهان معرفی 198 کودک «متکدی» به مراکز بهزیستی تهران Fri Apr 07 21:18:28 IRDT 2017