انصاف - Thu Dec 07 16:16:52 IRST 2017 نمایش خبر

کدام اصلاحات زنده باد؟ | سعید حجاریان

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است: ✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود ...

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است:
✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود آوردند. در این زمینه پرسش‌هایی از این قبیل مطرح شد: «اصلاحات چه نسبتی با اعتدال دارد؟»، «آیا اصلاحات تبدیل به پله‌ای برای اعتدال شده است؟»، «آیا اصلاح‌طلبان از اعتدال به‌عنوان ابزاری برای خروج از انزوا استفاده کرده‌اند؟»، «اصلاح‌طلبان از مواضع خود تا چه حد عدول کرده‌اند؟» «و دست آخر اینکه از اصلاحات چه مانده است؟»
✅ من در این مجال سعی می‌کنم به مصداق «ادل دلوک فی الدلاء» از زاویه‌ای خاص مجدداً به موضوع اصلاحات بپردازم؛ هر چند که تاکنون مقالات متعددی در این باب نوشته‌ام که شاید مشهورترین آن‌ها «زنده ‌باد اصلاحات!» باشد. اکنون شاید لازم باشد نگاهی دوباره به بخش دوم آن مقاله که معطوف به جوهر اصلاحات -که ماندگار است- انداخته شود و احیاناً نواقص‌اش برطرف شود هر چند که در اینجا مجال چندانی ندارم و بسط موضوع را به فرصت دیگر موکول خواهم کرد.
✅ جوهر اصلاحات توسعه سیاسی با همه لوازم‌اش بود؛ مستقل از آنکه در سایر زمینه‌ها مانند اقتصاد و فرهنگ چه می‌گذشت. به هر میزان که اصلاحات از این شاقول فاصله گرفت، رنگ باخت لذا به گمان من کماکان مسائل سابق که معطوف به توسعه و نوسازی سیاسی در ایران می‌شود پابرجا هستند و همان‌ها هسته سخت اصلاحات را تشکیل می‌دهند. اما اکنون پس از گذشت قریب به سه دهه از مطرح شدن مباحث پیرامون توسعه و نوسازی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب می‌توان به گذشته نگاهی انداخت و بعضی از خلاء‌ها و خلل‌ها را بررسی کرد.
✅ از ابتدا لازم بود در کنار نوسازی سیاسی به مقوله عدالت نیز پرداخته شود. غفلت از عدالت باعث شد که عده‌ای با شعارهای پوپولیستی و پخش پول به صحنه بیایند و خود را مدافع عدالت معرفی کنند؛ همان‌هایی که هیچ نسبتی با عدالت نداشتند و جز فساد دستاوردی برای کشور به ارمغان نیاورند. اساساً انقلابات در هر جای دنیا پاسخی هستند به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنی‌ نبود ولی متأسفانه پس از پیروزی انقلاب هیچ‌گونه گشایش نظری و تئوری‌پردازی در این خصوص صورت نگرفت و حداکثر به مواعظ و پندهای بزرگان دینی اکتفا شد. این مهم از چشم اصلاح‌طلبان نیز دور ماند و هنوز این موضوع در بوته اجمال و ابهام باقی مانده و نزد برخی عدالت‌خواهی به کمونیسم و سوسیالیسم ترجمه می‌شود. به‌خصوص از زمان دولت سازندگی به بعد که توسعه اقتصادی محور قرار گرفت به‌کلی عدالت بحث ممنوعه شد تا آنجا که هنوز در میان اقتصاددانان به این واژه به دیده شک و تردید نگاه می‌شود.
✅ اصلاحات در ابتدا به‌صورت نخبه‌گرایانه مطرح شد و حداکثر به‌عنوان ضمیمه‌ای بر اصلاحات اقتصادی درآمد تا بتواند ضایعات آن بُعد از توسعه را رفع و رجوع کند اما بعدها اصلاحات جامعه‌محور مطرح شد که در آن یک پایه اصلاحات در درون جامعه قرار داشت که بدون وجود یک جنبش اجتماعی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد؛ ولی هنوز راه درازی در پیش است تا نشان دهیم چه نسبتی میان بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی وجود دارد و چگونه می‌توان این دو مقوله را هم‌فاز کرد. مشکل ما این بوده است که عده‌ای از اصلاح‌طلبان که به زدوبند در بالا مشغول بوده‌اند و نسبتی با پایین‌ نداشته‌اند کم‌کم از مواضع خود عدول کرده و به کانفورمیست‌هایی تبدیل شده‌اند که به هیچ اصولی‌ معتقد نیستند و هنوز هم داعیه اصلاح‌طلبی و حتی پیشتازی این امر را دارند. از طرف دیگر عده‌ای نیز در بعضی جنبش‌های اجتماعی شرکت کردند و چون نماینده‌ای از خودشان نداشتند، قدرت‌های بیگانه خود را قیم آن‌ها معرفی کردند. لذا در این میان می‌بایست به نقش حزب به‌مثابه buffer توجه داشت.
✅ اصلاحات در محدوده خاصی باقی ماند. در انتخابات دوم خرداد بیست میلیون از مردم به صحنه آمدند که هر کدام به‌نوعی طرفدار اصلاح بودند در حالی که میسر نبود ارکان این حماسه ملی را در کوزه محدودی چون احزابِ اصلاح‌طلبِ نخبه‌گراِ جای داد. از این رو بسیاری از نیروهای علاقه‌مند به اصلاحات خارج از دایره بازی قرار گرفتند و به‌مرور سرخورده شدند. علیرغم اینکه شعار اصلاحات، «ایران برای همه ایرانیان» بود، ارتباط وثیقی میان نخبگان اعم از سیاسی و غیرسیاسی -که شاید در بعضی جاها با احزاب اصلاح‌طلب احساس همدلی نمی‌کردند- برقرار نشد. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان اطراف آقای خاتمی نسبتاً exclusivist بودند و از جذب بخش‌های عظیمی از نخبگان و هنرمندان و اساتید دانشگاه و… غافل شدند چرا که پیشینه خط‌امامی‌شان مانع از آن می‌شد که به سمت بعضی چهره‌ها گام بردارند البته که در این میان شخص رئیس‌جمهور علیرغم آنکه در لباس روحانیت بود، متفاوت از سایرین عمل کرد.
✅ اصلاحات دارای پایگاه اجتماعی مشخصی نبود. به این معنا که منافع گروه یا طایفه خاصی را نمایندگی نمی‌کرد و به‌نوعی گرایش تمام‌خلقی داشت. به این معنا که از کارگران و روستائیان و اقوام و طبقه متوسط جدید تا سرمایه‌داران طرفدار داشت و هر کدام از این‌ها دارای منافعی بودند که گاه در تعارض با منافع دیگری تعریف می‌شد. به همین سبب اصلاحات نتوانست در طول هشت سال گروه هدف خود یا به عبارتی پایگاه اجتماعی‌اش را تعیین و با آن ارتباط برقرار کند. شاید این مشکل را نه دولت سازندگی داشت و نه دولت معجزه هزاره سوم؛ چرا که آن دو دولت از قبل مشخص کرده بودند که منافع چه کسانی را نمایندگی خواهند کرد ولی اصلاحات بیشتر به‌دنبال منافع ملی بود و با اینکه کارنامه اقتصادی درخشانی از خود به‌ جای گذاشت اما پایگاه مشخصی نداشت و البته هنوز هم ندارد و به همین دلیل هم است که نیروهای اجتماعی که طرفدار اصلاحات بودند به این سو و آن سو می‌غلتند و اصلاحات را کم‌مایه می‌کنند.
✅ اصلاح‌طلبان تا همین امروز نتوانسته‌اند به‌صورت حرفه‌ای عمل کنند. به بیان ساده احزاب اصلاح‌طلب غالباً از جیب خورده‌اند و کادرهای حرفه‌ای نداشته‌اند؛ کادرهایی که از حزب حقوق بگیرند، تمام‌وقت در اختیار حزب باشند و مانع از آماتوریسم حزبی شوند. بعضی احزاب که کوچک‌تر و حرفه‌ای‌تر بودند پایگاه مردمی خاصی نداشتند و احزاب بزرگتر که عمدتاً از دل دانشگاه بیرون آمده بودند کمابیش خصلت‌های انجمن‌‌های اسلامی را به‌ خود گرفته بودند که مهم‌ترین آن‌ها آماتوریسم بود لذا نه منبع مشخصی برای گذران امور جاری حزب در اختیار داشتند و نه حق عضویت کفاف مخارج را می‌داد. در نتیجه این کاستی، احزاب بدل به ستاد انتخاباتی شدند که پس از هر انتخابات موتور محرک خود را به‌صورت standby در می‌آوردند.
✅ سیاست و اخلاق هم‌ریشه هستند و هر دو ذیل حکمت عملی قرار می‌گیرند. از این رو کسانی که کار سیاسی می‌کنند باید منش اخلاقی خود را داشته باشند. اصلاح‌طلبان گرچه بسیار خلیق بودند اما تئوری اخلاق نداشتند و در این زمینه کم‌کاری کردند و در نتیجه افراد اصلاح‌طلب به‌عنوان اسوه اخلاق به جامعه معرفی شدند، در حالی که احزاب باید با تعریف پرنسیپ‌هایی چنین نقشی را ایفا می‌کردند. یکی از مهمترین پرنسیپ‌ها نقد خود است و آن هم نقد اجتماعی و نه نقد در گوشی. متأسفانه اصلاح‌طلبان در این زمینه کوشا نبودند شاید به دلیل ترس؛ ترس از آنکه رقبایشان آن‌ها را مورد سرزنش قرار دهند. اما این امر توجیهی برای فراموشی انتقاد از خود نبوده و نیست. انتقاد از خود آن‌ هم در عرصه عمومی باعث ارتقاء منزلت می‌شود ولو آنکه دیگرانی آن را دست‌مایه تحقیر و تعییر قرار دهند.
✅ اصلاحات اگر بتواند در زمینه‌های اخلاق، عدالت و آزادی خط قرمزهای خود را تعیین کند و از آن‌ها عدول نکند، هم می‌تواند در ائتلاف‌ها شرکت کند و هم می‌تواند با قدرت گفت‌و‌گو کند. متأسفانه در مواقعی شاهد بوده‌ایم که اصلاح‌طلبان به‌خاطر فشارها، منافع، شرایط جهانی و ائتلاف از بعضی خطوط قرمز عبور کرده‌اند؛ خطوط قرمزی که متأسفانه نوشته نشده‌اند و نمی‌توان برپایه آن‌ها کسی را بازخواست کرد ولی در وجدان مردم تصویری از آن‌ وجود دارد. به همین خاطر است که می‌بینیم در بعضی موارد مرز میان اصلاحات و سایر نیروهای اجتماعی کمرنگ می‌شود و در همین مرزها است که افراد بی‌پرنسیپ به ارتزاق و موج‌سواری مشغول‌ می‌شوند یعنی هم از برند اصلاح‌طلبی بهره می‌برند و هم از رانت استفاده می‌کنند.
✅ معمولاً می‌گویند هر سیستم انسانی دارای چشم‌انداز، برنامه و هدف است. درون اصلاحات تا حدودی برنامه وجود داشت، تا حدودی هم به‌صورت غریزی هدف مشخص بود اما چشم‌انداز درازمدتی وجود نداشت. فی‌المثل اصلاح‌طلبان فکر نمی‌کردند ممکن است کرسی‌های شورای دوم به کلی واگذار شود یا گمان نمی‌بردند روزی دولت معجزه جایشان را بگیرد. این غفلت به این خاطر بود که گمان می‌کردند نبض جامعه را در دست دارند و چشم‌انداز سبزی در مقابل‌شان تا افق‌های دوردست گشوده است. آن‌ها غافل بودند که ارتش ذخیره بیکاران و نیروهای حاشیه‌ای قدرت گرفته‌اند و ممکن است به نواله یارانه‌ای تن به هر کاری بدهند؛ آن‌ها ندیدند که بوش در آمریکا بر سر کار آمده است و چه نگاهی نسبت به ایران دارد؛ آن‌ها ندیدند منطقه در حال میلیتاریزه شدن است؛ آن‌ها ندیدند دستگاه اطلاعات موازی در حال شکل‌گیری است و قس‌ علی هذا.
***
✅ القصه، اصلاحات حال و روز خوبی ندارند ولی تنها راه رهایی کشور از معضلات همین اصلاحات است و هنوز هیچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کسانی که به‌دنبال قیام‌های خیابانی هستند ره به جایی می‌برند و نه کسانی که به امید ترامپ‌ نشسته‌اند و نه کسانی که به وضع موجود دل خوش کرده‌اند و سرشان را جز به علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ‌ یک از این‌ها گرهی از کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت زده است و اصلاحات تنها نیرویی است که می‌تواند به دفع آفات آن کمک کند، بدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و اندک دلبستگی به دین دارند و حرکت امام حسین(ع) را حرکتی اصلاحی تلقی می‌کنند باید تلاش کنند، اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های «انقلاب در انقلاب» یا «انقلاب مستمر» که ره به جایی نمی‌برند، پروژه «اصلاحات در اصلاحات» یا «اصلاح مستمر» را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام
انصاف توضیحی درباره عملکرد اقتصادی وزارت امور خارجه Thu Mar 02 10:21:54 IRST 2017
انصاف اجراهای تازه رونق را دوباره به تئاتر ایران باز می‌گردانند Thu Apr 06 16:03:10 IRDT 2017
انصاف آیا صدور کارت ملی هوشمند ربطی به عمل بینی دارد؟! Fri Jan 05 07:00:44 IRST 2018
انصاف اعلام راه یافتگان بخش استندآپ کمدی نهمین جشنواره طنز سوره Mon Jan 23 15:19:26 IRST 2017
انصاف انتشار شناخت‌نامه علی‌اشرف درویشیان ممنوع شد Fri Nov 03 10:07:17 IRST 2017
انصاف موضوع دیدار مرتضی الویری با قالیباف چه بود؟ Sun Jul 30 08:13:13 IRDT 2017
انصاف «هیچ کس به احمدی‌نژاد نگفت تو چه کاره‌ای که قانون را قبول نداری» Fri Dec 22 09:01:33 IRST 2017
انصاف مقصود فراستخواه: نهاد روحانیت در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی است Wed Jan 10 19:58:45 IRST 2018
انصاف گفتاری از سعید حجاریان | زلزله و مقارنه‌گرایی Sun Nov 26 03:50:43 IRST 2017
انصاف محسن میردامادی: گفتگوی ملی از مذاکرات برجام سخت‌تر است Mon Nov 20 12:37:49 IRST 2017
انصاف تحلیل پیشنهاد رفراندوم که در ایرنا حذف شد! Mon Feb 19 16:44:24 IRST 2018
انصاف «برای روحانی دعا کنید» Mon Jul 10 13:24:02 IRDT 2017
انصاف هیلی: دیگر در مورد تظاهرات ایران سکوت نمی‌کنیم Sat Jan 06 01:53:48 IRST 2018
انصاف توصیه‌ یک فعال سیاسی به اعضای فعلی شورای شهر تهران Tue Mar 21 07:03:43 IRST 2017
انصاف دبیرکل تقریب مذاهب خواستار بازگشت به پیش از برجام شد! Sat Dec 30 12:01:19 IRST 2017
انصاف لاریجانی بی رقیب رییس ماند Wed May 31 09:54:32 IRDT 2017
انصاف تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو Mon Dec 04 14:11:34 IRST 2017
انصاف طلبکاری نماینده مدعی اصلاح طلبی درباره فرزندانش! Mon Aug 21 10:15:45 IRDT 2017
انصاف تولدهای اشرافی Sat Feb 11 12:52:53 IRST 2017
انصاف «عضویت در مجمع تشخیص برای هیچکس مصونیت قضایی نمی‌آورد» Wed Nov 22 13:51:38 IRST 2017
انصاف رئیسی تتلویی شد! [عکس‌ها] Wed May 17 15:08:53 IRDT 2017
انصاف میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد Sat Nov 04 20:15:50 IRST 2017
انصاف اظهارات متناقض مسوولان درباره سرنوشت متوسلیان Wed Jul 05 19:19:47 IRDT 2017
انصاف وضعیت نامشخص چک‌ها و اسناد ساختمان پلاسکو Sun Jan 22 15:58:46 IRST 2017
انصاف نتایج بازبینی آثار جشنواره تئاتر دانشگاهی سوره Sun Jan 22 15:39:36 IRST 2017
انصاف آخرین وضعیت پروازها در فرودگاه‌ها Wed Feb 14 17:40:04 IRST 2018
انصاف اصلاح طلبان محافظه کار Sat Feb 17 09:11:42 IRST 2018
انصاف وزیر آموزش و پرورش خبر داد: پرداخت پاداش بازنشستگان بزودی Sun Sep 24 14:02:02 IRST 2017
انصاف آمادگی مجمع تقریب برای میانجی‌گری میان دولت و مسلمانان میانمار Tue Sep 12 14:19:11 IRDT 2017
انصاف سرمقاله اکونومیست درباره سیاست ترامپ در قبال ایران Sat Feb 25 16:07:22 IRST 2017
انصاف اشک‌های دادستان Wed Jul 19 08:35:22 IRDT 2017
انصاف خارج نشین – 16 Sun Nov 26 14:38:01 IRST 2017
انصاف اتصال کنتورهای گاز به زیرساخت ارتباطات همراه Sun Jan 29 12:13:29 IRST 2017
انصاف «آزاده نامداری آزاد است» Tue Aug 15 07:03:31 IRDT 2017
انصاف «نشست آتی آستانه مرحله نهائی مذاکرات حل بحران سوریه است» Sat Sep 09 15:50:26 IRDT 2017
انصاف شناسایی نقص امنیتی در سیستم عامل ویندوز10 Wed Dec 27 18:59:00 IRST 2017
انصاف «این دولت در بازبینی تئاتر همراه ما بود، اما در بحث مالی نه!» Sun Apr 30 08:00:54 IRDT 2017
انصاف تخریب باغ‌های تهران به دانشگاه امام صادق ع رسید [+عکس] Sun Aug 13 12:00:54 IRDT 2017
انصاف گزارش کامل مجمع انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران Fri Dec 15 19:16:46 IRST 2017
انصاف امنیت ملی و دوری از نگاه قومیتی و مذهبی Tue Sep 12 11:39:06 IRDT 2017
انصاف اظهارنظر عجیب شمخانی درباره‌ی حصر Tue Oct 31 12:42:35 IRST 2017
انصاف «وحدت داشته باشیم، از ترامپ هم می توانیم استفاده کنیم» Sun Jan 01 23:33:38 IRST 2017
انصاف نظر یک نماینده درباره‌ی ضدانقلاب خواندن اساتید دانشگاه آزاد Thu Sep 07 13:35:09 IRDT 2017
انصاف درباره سخنان آیت الله جوادی آملی | هادی سروش Sun Feb 19 22:53:34 IRST 2017
انصاف شوخی با نام فیلم حاتمی‌کیا هم دردسرساز شد! Thu Feb 01 20:51:02 IRST 2018
انصاف ارزیابی موگرینی از نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام Tue Apr 17 08:57:07 IRDT 2018
انصاف خواهر مرموز رهبر کره شمالی کیست؟ Sun Oct 08 18:46:20 IRST 2017
انصاف «امکان نقد سایر قوا به راحتی نقد قوه مجریه وجود ندارد» Sun Jul 02 09:15:47 IRDT 2017
انصاف محمود صادقی: روحانی در مناظره ها دست بالا را دارد Sun Apr 23 07:32:39 IRDT 2017
انصاف صعود دو پله ای بانوی شطرنج ایران در جهان Sun Apr 01 19:37:10 IRDT 2018
انصاف توضیح هیات نظارت دانشگاه رجایی: آماده‌ایم Fri May 12 21:59:21 IRDT 2017
انصاف بیت‌کوین دوباره گران می‌شود! Mon Apr 09 15:37:08 IRDT 2018
انصاف حمایت مولانا عبدالحمید از حسن روحانی Mon May 08 06:52:40 IRDT 2017
انصاف بهبود 5 میلیارد دلاری تراز کشاورزی Mon Aug 28 15:35:52 IRDT 2017
انصاف دیدار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با لیدر اصلاحات Mon May 01 13:16:00 IRDT 2017
انصاف خداداد عزیزی: باید یقه گزارشگر مشهد را بگیرند! Sun Feb 26 18:21:48 IRST 2017
انصاف پارک گون‌هه اولین شب زندان را چگونه گذراند؟ Mon Apr 03 19:57:23 IRDT 2017
انصاف بهروز غریب پور از آماده سازی مقدمات اپرای «شیخ صنعان» خبر داد Mon Feb 19 18:36:52 IRST 2018
انصاف شرط ایران برای ادامه برجام در صورت خروج آمریکا از توافق Sat Sep 30 15:37:05 IRST 2017
انصاف حامد بهداد خواننده کنسرت 10 سالگی گروه «دارکوب» شد Sat May 06 19:53:27 IRDT 2017
انصاف آقای روحانی کابینه جوان و استفاده از زنان و اقلیت‌ها چه شد؟ Sun Oct 29 10:13:47 IRST 2017
انصاف پیام تسلیت اعتماد ملی برای درگذشت رسول مهرپرور Mon Nov 20 19:50:42 IRST 2017
انصاف یک ادعا درباره‌ی زلزله دیشب: «قابل پیش‌بینی بود»! Thu Dec 21 13:50:12 IRST 2017
انصاف چرا نباید «سریال ستارخان» را از دست داد؟ Mon Feb 05 14:17:57 IRST 2018
انصاف درباره ی «مردم گله مندند» Sat Feb 18 10:45:13 IRST 2017
انصاف هدف جدید ترامپ علیه ایران Sat Jul 29 12:39:49 IRDT 2017
انصاف حاکمیت نگاه بازاری و حذف اخلاق‌ با «رتبه‌بندی معلمان» Tue Oct 10 08:00:36 IRST 2017
انصاف فیلم | مریم میرزاخانی که بود؟ Sat Jul 15 19:46:09 IRDT 2017
انصاف عمادالدین باقی: تعیین تکلیف بازندگان انتخابات برای روحانی تحقیر مردم است Wed Aug 09 11:12:32 IRDT 2017
انصاف کارگردان نمایش «زنبور»: حال تئاتر تهران خوب نیست Wed Feb 22 09:34:13 IRST 2017
انصاف وزیر: مدیر متضرر رایتل را ما معرفی نکردیم Sat Jan 20 15:49:30 IRST 2018
انصاف نگاه متفاوت عباس عبدی به حصر Sat Aug 05 08:26:28 IRDT 2017
انصاف معرفی وزیری جوان برای وزارت ارتباطات، نقطه‌ی قوت کابینه است Thu Aug 10 16:33:45 IRDT 2017
انصاف دستیار وزیر اطلاعات: ادعای رسانه های معاند علیه آذری جهرمی کذب است Thu Aug 17 20:09:14 IRDT 2017
انصاف فروش انواع برندهای مکمل بدنسازی در داروخانه اینترنتی مثبت سبز Sat Jun 24 17:59:09 IRDT 2017
انصاف ابراز خرسندی مهرجویی از نمایش فیلم لیلا پس از بیست سال Sun Sep 10 17:14:31 IRDT 2017
انصاف توضیح آذری‌جهرمی درباره‌ی خبر «خلف وعده وزارت ارتباطات» Sun Nov 05 14:11:36 IRST 2017
انصاف تذکرهای برجامی نمایندگان در روز رأی اعتماد به 2 وزیر Sun Oct 29 19:01:55 IRST 2017
انصاف آیا محسن هاشمی میثاق‌نامه را امضا کرده؟ Wed Apr 18 09:09:02 IRDT 2018
انصاف «نشستن لاریجانی کنار خاتمی نیاز به این میزان تحلیل نداشت» Fri Sep 29 11:41:03 IRST 2017
انصاف درباره «آشتی ملی» | همدلی و هم زبانی Sat Feb 11 09:42:00 IRST 2017
انصاف FATF مانع تبهکاری مالی Tue Aug 08 10:11:07 IRDT 2017
انصاف چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟ | سریع القلم Wed Mar 01 14:16:56 IRST 2017
انصاف فروش نردبان و تی پدالی و بند رخت Wed Feb 14 16:45:44 IRST 2018
انصاف ائتلاف های جدید در خلیج فارس در راه است؟ Mon Sep 04 20:32:54 IRDT 2017
انصاف پیام مدیرعامل خانه‌کتاب برای درگذشت کوروش اسدی Sat Jun 24 15:34:41 IRDT 2017
انصاف نوبخت: بر بخش خاکستری اقتصاد تمرکز کردیم Mon Dec 11 12:17:42 IRST 2017
انصاف توضیح کانال مجلس خبرگان در باره فیلم سال 68 Thu Jan 11 18:20:26 IRST 2018
انصاف نسل جوان و دفاع مقدس Tue Sep 26 09:24:07 IRST 2017
انصاف ضرورت تغییر مجازات اعدام حاملان مواد مخدر Fri Jul 14 17:42:41 IRDT 2017
انصاف حکم بقایی در آیینه قانون Fri Dec 22 09:00:20 IRST 2017
انصاف فیلم | پسرهایی که آرایش می‌کنند! Sat Mar 25 21:13:17 IRDT 2017
انصاف خواننده نامزد اسکار درگذشت Wed Aug 09 14:46:30 IRDT 2017
انصاف مرضیه شاهدایی، قائم مقام وزیر نفت شد Sun Oct 29 15:18:50 IRST 2017
انصاف ماجرای «نگار» و «رامبد» Tue Jan 31 17:59:50 IRST 2017
انصاف انتقاد شدید سخنگوی وزارت خارجه از برخی رسانه‌ها Mon Jul 03 08:05:09 IRDT 2017
انصاف احسان حاج صفی داماد شد [عکس] Sat Jun 24 17:30:50 IRDT 2017
انصاف نشست مشترک دولت و مجلس هفته‌ی آینده برگزار می‌شود Wed Apr 18 20:55:57 IRDT 2018
انصاف توصیه کلیدی «حاج قاسم» به من و شما Sat Jul 08 12:34:41 IRDT 2017
انصاف بیانیه‌ی ارتش سوریه درباره‌ی حمله به این کشور Sat Apr 14 11:53:18 IRDT 2018
العالم آیا مناظرات زنده پخش نخواهد شد ؟ Thu Apr 20 15:47:22 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن عربستان و چالش‌های جدید بین‌المللی در مدیریت منطقه حجاز Sun Feb 18 09:03:47 IRST 2018
جام نیوز زیر گرفتن دختر جوان توسط خودروی گشت ارشاد Tue May 09 08:30:58 IRDT 2017
بی باک نیوز پرداخت تسهیلات 900میلیاردی خرید محصولات کشاورزی ابلاغ شد Mon Jul 03 07:29:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مسابقات استانی موی تای به میزبانی نکا Sun Dec 10 15:20:03 IRST 2017
ایسکانیوز 5 کشته و زخمی بر اثر تصادف رانندگی در روانسر Fri Feb 09 18:53:25 IRST 2018
روزنامه کیهان پیام تقدیر رهبر انقلاب از تیم ملی وزنه‌برداری و علیرضا کریمی Wed Dec 06 21:28:02 IRST 2017
تابناک 24 بهمن / 12 فوریه Sun Feb 12 13:13:45 IRST 2017
تجارت نیوز نوسانات 2 دلاری قیمت نفت سنگین ایران Thu Feb 01 10:58:37 IRST 2018
صبحانه با خبر جزئیات قرض 20میلیاردتومانی هما Mon Jan 01 16:24:01 IRST 2018
صبح تهران جلسه علنی مجلس آغاز شد Sun Dec 17 11:11:22 IRST 2017
پارس نیوز صفحه نخست روزنامه شنبه 24 تیر ماه Sat Jul 15 08:22:14 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سریال‌ها سال آینده رونق می‌گیرند Wed Mar 15 19:42:34 IRST 2017
واحد مرکزی خبر زمین های چمن منطقه 20 به 76 مورد می رسد Mon Sep 04 14:48:38 IRDT 2017
تی نیوز رسانه های پاکستان خبر از بازگشت 'ژنرال شریف' از عربستان دادند Sat Jul 08 14:56:11 IRDT 2017
ایسکانیوز مسلمانان روهینگیایی به وطن باز می گردند Sun Nov 26 15:37:45 IRST 2017
تی نیوز افزایش رشد 9 درصدی مصرف برق در کردستان/ هشدار نسبت به احتمال خاموشی در استان Mon Jul 10 15:31:17 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین استخدام برنامه نویس Android,IOS در تهران Sat Mar 31 09:09:30 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیشترین بارندگی سیستان و بلوچستان در فنوج گزارش شد Mon Feb 26 10:00:00 IRST 2018
نامه نیوز حملات گسترده آبی‌ها به مدیرعامل باشگاه/ افتخاری متهم ردیف اول بحران تازه استقلال Tue Jan 24 14:19:45 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو زمزمه‌های انقلاب در عربستان سعودی Thu Jun 22 12:04:53 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تاکید لاریجانی بر تسریع در بررسی لایحه بودجه 96 Sun Feb 26 12:32:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران راهکارهایی برای کاهش اضطراب در زلزله Fri Dec 29 16:20:25 IRST 2017
ایران آنلاین انبار چوب شهرستان نهاوند در آتش سوخت Thu Jul 20 12:23:00 IRDT 2017
اخبار بانک انتشار تصاویری از محصول جدید سایپا پیش از رونمایی Mon Mar 06 11:39:40 IRST 2017
تی نیوز دنبال تسهیلات دولتی در دولت دوازدهم نیستیم/ وزارت صنعت را به ما اجاره دهید Thu Jul 13 10:05:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جزئیات و نحوه پرداخت عیدی کارگران Sun Jan 22 16:03:41 IRST 2017
واحد مرکزی خبر کشف محموله داروی غیر مجاز در اصفهان Sat Jan 27 14:37:13 IRST 2018
افکارخبر تاسیس سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در سپاه Thu May 25 13:40:54 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم مسئولان کمیته های یازدهمین همایش پژوهش های قرآنی معرفی شدند Tue Dec 19 13:46:04 IRST 2017
پارسینه احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو/ تخلیه اضطراری Tue Feb 06 08:58:24 IRST 2018
ایران آنلاین وزیر صنعت: برای ایجاد 200 شهرک صنعتی تقاضای موثر وجود دارد Sun Sep 17 14:57:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران 3 فیلمنامه پروانه ساخت گرفت/ صدور مجوز نمایش برای 3 فیلم Wed Dec 20 14:27:16 IRST 2017
آریا دادستان کل کشور: دستگاه قضایی به دنبال بستن فضای مجازی نیست Wed Aug 09 12:07:04 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر برای اولین بار خط ایستگاه مترو کهریزک تا شهرک مسکن مهر راه اندازی شد Sat Feb 17 16:25:44 IRST 2018
بی باک نیوز فروش فله ای شیرهای تاریخ مصرف گذشته Fri Jun 02 00:13:01 IRDT 2017
آنا آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» Wed Sep 06 14:25:59 IRDT 2017
خبر خودرو - برند نیسمو توسعه می یابد Thu May 04 09:48:00 IRDT 2017
ایلنا لطف بزرگ صنعت نفت به ستاره پرسپولیس Wed Feb 07 17:30:12 IRST 2018
تابناک روایت جلال ملکی از روزهای سخت آتش‌نشانی Tue May 23 18:19:59 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف 50 کیلوگرم تریاک در همدان Sat Mar 04 10:14:19 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم لزوم واقعی شدن قیمت سنگ آهن در کشور Sun Apr 30 11:34:34 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو بازی با ماشین‌سازی تمام شد، حالا نوبت الهلال است/ از کار کردن در پرسپولیس راضی هستم Sun Apr 16 14:47:11 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پروژه گازرسانی به دو شهر درمیان افتتاح شد Tue Feb 06 16:24:22 IRST 2018
ایسکانیوز استفاده از ورزش های آبی و رابطه مستقیم با کالری سوزی Tue Jul 11 13:31:40 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران بازیکن دردسرساز پرسپولیس در تیم چهارم لیگ اوکراین Tue Mar 07 11:24:56 IRST 2017
نامه نیوز مسلمان و فرصت طلایی برای بازگشت به ترکیب اصلی Sat Nov 25 08:06:32 IRST 2017
خبرگزاری فارس وزیر خارجه بحرین: جشن توافق هسته‌ای دیگر تمام شده است Sun Oct 08 20:14:00 IRST 2017
تدبیر تتلو با تیپ عجیب اش به جشن خبرگزاری فارس رفت/ رپر زیر زمینی در کنار سخنگوی کمیسیون امنیت ملی+تصویر Mon Jul 17 01:20:00 IRDT 2017
صراط کدام کشور بیشترین حملات را به آمریکا داشته است؟ +عکس Mon Jan 30 19:20:37 IRST 2017
سلامت نیوز آمار و شواهد نشان از ثبت ازدواج دختران کمتر از سن قانونی دارد Mon Jul 17 14:46:00 IRDT 2017
تی نیوز عدم رعایت حجاب در کشور مخالف دموکراسی است/ حجاب قانون است و دنیا قانون شکنی را محکوم می کند Tue Jul 11 14:58:06 IRDT 2017
خرداد نیوز بنیاد مستضعفان عذرخواهی این سازمان در حادثه پلاسکو را تکذیب کرد+ تصویر Tue Jan 24 10:50:05 IRST 2017
بولتن نیوز مسئولان به قاچاق پیاز زعفران حساس‌تر باشند Fri Apr 28 12:15:55 IRDT 2017
آنا مخالفت تراکتورسازی با درخواست ذوب آهن Sat Dec 23 13:03:22 IRST 2017
آنا مراسم ترحیم برادر همسر دکتر ولایتی برگزار شد Sun Nov 12 16:34:00 IRST 2017
فردا مواضع رسمی دولت قطر از دیدگاه بعیدی‌نژاد Thu Jul 06 08:20:13 IRDT 2017
تیتر نیوز توافق مجلس با قوه قضاییه برای ادامه کار سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد Wed Nov 08 13:50:36 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه: بسیج یکی از بسترهای وحدت مردم در کشور است Wed May 31 18:14:00 IRDT 2017
ایلنا میزان وام‌های اختصاص‌یافته به زلزله‌زدگان کافی نیست Wed Nov 22 12:46:43 IRST 2017
خرداد نیوز جشن «هالووین» به خیابان های ایرن آمد! +تصویر Mon Oct 30 14:31:34 IRST 2017
وطن امروز سوگواری ارادتمندان رهبرکبیر انقلاب در زادگاه امام(ره) Tue Jun 06 00:00:00 IRDT 2017
تابناک یاهو سبب مجادله واشنگتن و مسکو شد Fri Mar 17 15:00:01 IRST 2017
میزان علت اختلاف در تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) چیست؟ Sun Feb 18 12:36:16 IRST 2018
ای سی تی پرس تلفن های ثابت قطع دو طرفه وصل می‌شوند Wed Mar 15 18:56:00 IRST 2017
آنا سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در کانال سوئز Sat Mar 04 10:18:35 IRST 2017
انتخاب فیلم/ قاضی پور : اولین بار است در طول 10 سال میخواهم موافق صحبت کنم Wed Aug 16 12:07:12 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا تمثال شهدای شهرستان سیریک رونمایی شد +تصاویر Wed Feb 01 19:24:10 IRST 2017
خبرگزاری فارس مرکز ام آر ای بیمارستان طالقانی آبادان کلنگ زنی شد Tue Jan 31 10:40:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران عکاسی مستند نمایش واقعی‌ یک اتفاق است Sun Nov 05 04:04:01 IRST 2017
خبرگزاری حوزه تصاویر/ دیدار اعضای کمیته کرسی های آزاد اندیشی حوزه های علمیه با آیت الله العظمی مکارم Sat Jan 27 18:56:00 IRST 2018
اتاق خبر24 نکاتی مهم در مورد بهداشت پوست Wed Dec 20 09:45:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پرونده 13 هزار واحد مسکن شهری، پایان سال 97 بسته می‌شود Fri Mar 30 17:00:54 IRDT 2018
آنا محرومیت طارمی در اولین بازی الغرافه Wed Jan 10 11:04:45 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم کدام سامانه‌های پدافندی سوریه به جنگ کروزها رفتند؟/ کارنامه موفق؛ از سام 3 تا سام 17 Thu Apr 19 11:22:58 IRDT 2018
تدبیر و امید "ترامپ از بازی با برجام دست بردارد" Sat Jul 22 17:55:03 IRDT 2017
فردا این مادر بخاطر فرزند اوتیمسی‌اش زندگی خود را تغییر داد Sun Mar 19 11:40:31 IRST 2017
جام نیوز بیکاری بهتر است یا ترس از بیکاری؟ Sat Nov 11 22:53:31 IRST 2017
ایلنا اعتراض مجدد باشگاه پرسپولیس: قهرمانی حق ما بود، آن را از ما گرفتید! Mon Apr 03 13:22:56 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران علت بی رمقی اکران نوروزی امسال از زبان یک تهیه کننده سینما Wed Mar 28 09:00:01 IRDT 2018
پارس نیوز حاجی دلیگانی:وزیر وارداتچی از شرایط بحرانی کارگران صنعت نساجی کشور خجالت بکشد Sat May 06 08:59:00 IRDT 2017
بنکر خط پایان سپرده‌پذیری غیرمجازها Sun May 28 12:37:34 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو طرح انحصاری آدیداس برای تیم ملی ایران مشخص شد/ دو خط سبز روی شانه‌های ملی‌پوشان Mon Apr 17 12:14:13 IRDT 2017
تدبیر دلیل بزن بزن روی نیمکت از زبان یاغی استقلال که پشیمان شده! Mon Apr 03 08:40:21 IRDT 2017
همشهری آنلاین سایه بلاتکلیفی بر برگزیت Wed Mar 08 15:28:43 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی یک واحد آموزشی در خمینی شهر به بهره برداری رسید Sat Feb 04 16:30:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن سال 95 هیچ موردی از بیماری وبا در کشور نداشتیم Mon Apr 03 13:13:15 IRDT 2017
تی نیوز جریمه پرسپولیسی ها در صورت عدم حضور در سوپرجام Wed Jul 12 15:10:11 IRDT 2017
آریا ابراهیم جعفری: هرگونه اقدام نظامی در منطقه بر تمام کشورهای منطقه منعکس خواهد شد Fri Nov 10 12:01:43 IRST 2017
ایلنا سپاهان باشگاه برزیلی را محکوم کرد Sun Feb 04 10:30:58 IRST 2018
آی تی نا چشم امید مایکروسافت به شرکت‌های نوپای هندی Tue Feb 21 13:02:57 IRST 2017
جام نیوز کلیپ/ گل های بازی پرسپولیس و صبا Sat Jan 28 19:07:58 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نشست سجادی با فدراسیون‌ها به منظور نهایی کردن رشته‌ها و تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی Wed Apr 04 00:07:54 IRDT 2018
تابناک توافق ائتلافی پر هزینه برای مرکل Thu Feb 08 15:49:36 IRST 2018
پول نیوز تولید سایپا در سال آینده افزایش می یابد Tue Jan 31 11:26:23 IRST 2017
آفتاب ایران اسامی بازیکنان تیم ملی اعلام شد/ طلسم مهاجم پیشین استقلال شکست! Sun Oct 01 15:26:06 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران در اصفهان 330 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند Sun Sep 17 09:14:33 IRDT 2017
ساعت24 کشف 15 هزار کالای مواد محترقه در عبدل آباد Sat Feb 24 21:42:07 IRST 2018
پارس نیوز «حسن مرادی» جایگزین «صلاحی» در سازمان بسیج اساتید می‌شود Mon May 22 13:28:22 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین واژگونی کامیون در ساری یک کشته برجای گذاشت Sat Apr 08 09:54:52 IRDT 2017