انصاف - Thu Dec 07 16:16:52 IRST 2017 نمایش خبر

کدام اصلاحات زنده باد؟ | سعید حجاریان

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است: ✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود ...

«سعید حجاریان» در یادداشتی با عنوان «کدام اصلاحات زنده باد؟» در دوماهنامه‌ چشم انداز ایران، شماره 106، آبان و آذر 1396 نوشته است:
✅ اخیراً بار دیگر درباره «اصلاحات» و وضعیت آن مباحثی مطرح و پرسش‌هایی به‌وجود آمده است. به‌خصوص پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف کردند و دولت آقای روحانی را به‌وجود آوردند. در این زمینه پرسش‌هایی از این قبیل مطرح شد: «اصلاحات چه نسبتی با اعتدال دارد؟»، «آیا اصلاحات تبدیل به پله‌ای برای اعتدال شده است؟»، «آیا اصلاح‌طلبان از اعتدال به‌عنوان ابزاری برای خروج از انزوا استفاده کرده‌اند؟»، «اصلاح‌طلبان از مواضع خود تا چه حد عدول کرده‌اند؟» «و دست آخر اینکه از اصلاحات چه مانده است؟»
✅ من در این مجال سعی می‌کنم به مصداق «ادل دلوک فی الدلاء» از زاویه‌ای خاص مجدداً به موضوع اصلاحات بپردازم؛ هر چند که تاکنون مقالات متعددی در این باب نوشته‌ام که شاید مشهورترین آن‌ها «زنده ‌باد اصلاحات!» باشد. اکنون شاید لازم باشد نگاهی دوباره به بخش دوم آن مقاله که معطوف به جوهر اصلاحات -که ماندگار است- انداخته شود و احیاناً نواقص‌اش برطرف شود هر چند که در اینجا مجال چندانی ندارم و بسط موضوع را به فرصت دیگر موکول خواهم کرد.
✅ جوهر اصلاحات توسعه سیاسی با همه لوازم‌اش بود؛ مستقل از آنکه در سایر زمینه‌ها مانند اقتصاد و فرهنگ چه می‌گذشت. به هر میزان که اصلاحات از این شاقول فاصله گرفت، رنگ باخت لذا به گمان من کماکان مسائل سابق که معطوف به توسعه و نوسازی سیاسی در ایران می‌شود پابرجا هستند و همان‌ها هسته سخت اصلاحات را تشکیل می‌دهند. اما اکنون پس از گذشت قریب به سه دهه از مطرح شدن مباحث پیرامون توسعه و نوسازی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب می‌توان به گذشته نگاهی انداخت و بعضی از خلاء‌ها و خلل‌ها را بررسی کرد.
✅ از ابتدا لازم بود در کنار نوسازی سیاسی به مقوله عدالت نیز پرداخته شود. غفلت از عدالت باعث شد که عده‌ای با شعارهای پوپولیستی و پخش پول به صحنه بیایند و خود را مدافع عدالت معرفی کنند؛ همان‌هایی که هیچ نسبتی با عدالت نداشتند و جز فساد دستاوردی برای کشور به ارمغان نیاورند. اساساً انقلابات در هر جای دنیا پاسخی هستند به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنی‌ نبود ولی متأسفانه پس از پیروزی انقلاب هیچ‌گونه گشایش نظری و تئوری‌پردازی در این خصوص صورت نگرفت و حداکثر به مواعظ و پندهای بزرگان دینی اکتفا شد. این مهم از چشم اصلاح‌طلبان نیز دور ماند و هنوز این موضوع در بوته اجمال و ابهام باقی مانده و نزد برخی عدالت‌خواهی به کمونیسم و سوسیالیسم ترجمه می‌شود. به‌خصوص از زمان دولت سازندگی به بعد که توسعه اقتصادی محور قرار گرفت به‌کلی عدالت بحث ممنوعه شد تا آنجا که هنوز در میان اقتصاددانان به این واژه به دیده شک و تردید نگاه می‌شود.
✅ اصلاحات در ابتدا به‌صورت نخبه‌گرایانه مطرح شد و حداکثر به‌عنوان ضمیمه‌ای بر اصلاحات اقتصادی درآمد تا بتواند ضایعات آن بُعد از توسعه را رفع و رجوع کند اما بعدها اصلاحات جامعه‌محور مطرح شد که در آن یک پایه اصلاحات در درون جامعه قرار داشت که بدون وجود یک جنبش اجتماعی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد؛ ولی هنوز راه درازی در پیش است تا نشان دهیم چه نسبتی میان بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی وجود دارد و چگونه می‌توان این دو مقوله را هم‌فاز کرد. مشکل ما این بوده است که عده‌ای از اصلاح‌طلبان که به زدوبند در بالا مشغول بوده‌اند و نسبتی با پایین‌ نداشته‌اند کم‌کم از مواضع خود عدول کرده و به کانفورمیست‌هایی تبدیل شده‌اند که به هیچ اصولی‌ معتقد نیستند و هنوز هم داعیه اصلاح‌طلبی و حتی پیشتازی این امر را دارند. از طرف دیگر عده‌ای نیز در بعضی جنبش‌های اجتماعی شرکت کردند و چون نماینده‌ای از خودشان نداشتند، قدرت‌های بیگانه خود را قیم آن‌ها معرفی کردند. لذا در این میان می‌بایست به نقش حزب به‌مثابه buffer توجه داشت.
✅ اصلاحات در محدوده خاصی باقی ماند. در انتخابات دوم خرداد بیست میلیون از مردم به صحنه آمدند که هر کدام به‌نوعی طرفدار اصلاح بودند در حالی که میسر نبود ارکان این حماسه ملی را در کوزه محدودی چون احزابِ اصلاح‌طلبِ نخبه‌گراِ جای داد. از این رو بسیاری از نیروهای علاقه‌مند به اصلاحات خارج از دایره بازی قرار گرفتند و به‌مرور سرخورده شدند. علیرغم اینکه شعار اصلاحات، «ایران برای همه ایرانیان» بود، ارتباط وثیقی میان نخبگان اعم از سیاسی و غیرسیاسی -که شاید در بعضی جاها با احزاب اصلاح‌طلب احساس همدلی نمی‌کردند- برقرار نشد. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان اطراف آقای خاتمی نسبتاً exclusivist بودند و از جذب بخش‌های عظیمی از نخبگان و هنرمندان و اساتید دانشگاه و… غافل شدند چرا که پیشینه خط‌امامی‌شان مانع از آن می‌شد که به سمت بعضی چهره‌ها گام بردارند البته که در این میان شخص رئیس‌جمهور علیرغم آنکه در لباس روحانیت بود، متفاوت از سایرین عمل کرد.
✅ اصلاحات دارای پایگاه اجتماعی مشخصی نبود. به این معنا که منافع گروه یا طایفه خاصی را نمایندگی نمی‌کرد و به‌نوعی گرایش تمام‌خلقی داشت. به این معنا که از کارگران و روستائیان و اقوام و طبقه متوسط جدید تا سرمایه‌داران طرفدار داشت و هر کدام از این‌ها دارای منافعی بودند که گاه در تعارض با منافع دیگری تعریف می‌شد. به همین سبب اصلاحات نتوانست در طول هشت سال گروه هدف خود یا به عبارتی پایگاه اجتماعی‌اش را تعیین و با آن ارتباط برقرار کند. شاید این مشکل را نه دولت سازندگی داشت و نه دولت معجزه هزاره سوم؛ چرا که آن دو دولت از قبل مشخص کرده بودند که منافع چه کسانی را نمایندگی خواهند کرد ولی اصلاحات بیشتر به‌دنبال منافع ملی بود و با اینکه کارنامه اقتصادی درخشانی از خود به‌ جای گذاشت اما پایگاه مشخصی نداشت و البته هنوز هم ندارد و به همین دلیل هم است که نیروهای اجتماعی که طرفدار اصلاحات بودند به این سو و آن سو می‌غلتند و اصلاحات را کم‌مایه می‌کنند.
✅ اصلاح‌طلبان تا همین امروز نتوانسته‌اند به‌صورت حرفه‌ای عمل کنند. به بیان ساده احزاب اصلاح‌طلب غالباً از جیب خورده‌اند و کادرهای حرفه‌ای نداشته‌اند؛ کادرهایی که از حزب حقوق بگیرند، تمام‌وقت در اختیار حزب باشند و مانع از آماتوریسم حزبی شوند. بعضی احزاب که کوچک‌تر و حرفه‌ای‌تر بودند پایگاه مردمی خاصی نداشتند و احزاب بزرگتر که عمدتاً از دل دانشگاه بیرون آمده بودند کمابیش خصلت‌های انجمن‌‌های اسلامی را به‌ خود گرفته بودند که مهم‌ترین آن‌ها آماتوریسم بود لذا نه منبع مشخصی برای گذران امور جاری حزب در اختیار داشتند و نه حق عضویت کفاف مخارج را می‌داد. در نتیجه این کاستی، احزاب بدل به ستاد انتخاباتی شدند که پس از هر انتخابات موتور محرک خود را به‌صورت standby در می‌آوردند.
✅ سیاست و اخلاق هم‌ریشه هستند و هر دو ذیل حکمت عملی قرار می‌گیرند. از این رو کسانی که کار سیاسی می‌کنند باید منش اخلاقی خود را داشته باشند. اصلاح‌طلبان گرچه بسیار خلیق بودند اما تئوری اخلاق نداشتند و در این زمینه کم‌کاری کردند و در نتیجه افراد اصلاح‌طلب به‌عنوان اسوه اخلاق به جامعه معرفی شدند، در حالی که احزاب باید با تعریف پرنسیپ‌هایی چنین نقشی را ایفا می‌کردند. یکی از مهمترین پرنسیپ‌ها نقد خود است و آن هم نقد اجتماعی و نه نقد در گوشی. متأسفانه اصلاح‌طلبان در این زمینه کوشا نبودند شاید به دلیل ترس؛ ترس از آنکه رقبایشان آن‌ها را مورد سرزنش قرار دهند. اما این امر توجیهی برای فراموشی انتقاد از خود نبوده و نیست. انتقاد از خود آن‌ هم در عرصه عمومی باعث ارتقاء منزلت می‌شود ولو آنکه دیگرانی آن را دست‌مایه تحقیر و تعییر قرار دهند.
✅ اصلاحات اگر بتواند در زمینه‌های اخلاق، عدالت و آزادی خط قرمزهای خود را تعیین کند و از آن‌ها عدول نکند، هم می‌تواند در ائتلاف‌ها شرکت کند و هم می‌تواند با قدرت گفت‌و‌گو کند. متأسفانه در مواقعی شاهد بوده‌ایم که اصلاح‌طلبان به‌خاطر فشارها، منافع، شرایط جهانی و ائتلاف از بعضی خطوط قرمز عبور کرده‌اند؛ خطوط قرمزی که متأسفانه نوشته نشده‌اند و نمی‌توان برپایه آن‌ها کسی را بازخواست کرد ولی در وجدان مردم تصویری از آن‌ وجود دارد. به همین خاطر است که می‌بینیم در بعضی موارد مرز میان اصلاحات و سایر نیروهای اجتماعی کمرنگ می‌شود و در همین مرزها است که افراد بی‌پرنسیپ به ارتزاق و موج‌سواری مشغول‌ می‌شوند یعنی هم از برند اصلاح‌طلبی بهره می‌برند و هم از رانت استفاده می‌کنند.
✅ معمولاً می‌گویند هر سیستم انسانی دارای چشم‌انداز، برنامه و هدف است. درون اصلاحات تا حدودی برنامه وجود داشت، تا حدودی هم به‌صورت غریزی هدف مشخص بود اما چشم‌انداز درازمدتی وجود نداشت. فی‌المثل اصلاح‌طلبان فکر نمی‌کردند ممکن است کرسی‌های شورای دوم به کلی واگذار شود یا گمان نمی‌بردند روزی دولت معجزه جایشان را بگیرد. این غفلت به این خاطر بود که گمان می‌کردند نبض جامعه را در دست دارند و چشم‌انداز سبزی در مقابل‌شان تا افق‌های دوردست گشوده است. آن‌ها غافل بودند که ارتش ذخیره بیکاران و نیروهای حاشیه‌ای قدرت گرفته‌اند و ممکن است به نواله یارانه‌ای تن به هر کاری بدهند؛ آن‌ها ندیدند که بوش در آمریکا بر سر کار آمده است و چه نگاهی نسبت به ایران دارد؛ آن‌ها ندیدند منطقه در حال میلیتاریزه شدن است؛ آن‌ها ندیدند دستگاه اطلاعات موازی در حال شکل‌گیری است و قس‌ علی هذا.
***
✅ القصه، اصلاحات حال و روز خوبی ندارند ولی تنها راه رهایی کشور از معضلات همین اصلاحات است و هنوز هیچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کسانی که به‌دنبال قیام‌های خیابانی هستند ره به جایی می‌برند و نه کسانی که به امید ترامپ‌ نشسته‌اند و نه کسانی که به وضع موجود دل خوش کرده‌اند و سرشان را جز به علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ‌ یک از این‌ها گرهی از کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت زده است و اصلاحات تنها نیرویی است که می‌تواند به دفع آفات آن کمک کند، بدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و اندک دلبستگی به دین دارند و حرکت امام حسین(ع) را حرکتی اصلاحی تلقی می‌کنند باید تلاش کنند، اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های «انقلاب در انقلاب» یا «انقلاب مستمر» که ره به جایی نمی‌برند، پروژه «اصلاحات در اصلاحات» یا «اصلاح مستمر» را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام
انصاف کی‌روش در میان ده سرمربی گران‌ قیمت جام‌جهانی [+ اسامی] Fri Jun 08 19:06:37 IRDT 2018
انصاف از سهم خواهی احزاب سابقه خوبی نداریم» Fri Mar 24 10:46:46 IRDT 2017
انصاف تایم لاین رئیسی از خرداد 95 تا اردیبهشت 96 Fri Apr 21 20:13:06 IRDT 2017
انصاف واردات غیرقانونی بنزین در دولت احمدی‌نژاد Mon Jul 03 12:26:39 IRDT 2017
انصاف آیت الله بیات: تغییر رو به جلو آری، عقبگرد نه Wed May 10 14:36:02 IRDT 2017
انصاف قالیباف خواستار اقرار به خطارها در 40 سالگی انقلاب شد Fri Feb 02 17:55:18 IRST 2018
انصاف بی‌خواب‌ها نمی‌دانند که خواب هستند! Mon Apr 02 08:00:52 IRDT 2018
انصاف صداوسیما آسیب‌شناسی کرد یا با نفرت عمومی همراه شد؟ Sat Jul 29 11:04:56 IRDT 2017
انصاف تاج: اگر رای به ضرر ما بود همان ابتدا می‌گفتم Fri Dec 08 18:17:55 IRST 2017
انصاف پاسخ معاون شهردار به انتقاد خبرنگاران از عدم رایگان شدن عوارض Thu Feb 01 11:16:16 IRST 2018
انصاف علی کریمی هم وارد سیاست شد! Sun Feb 19 23:02:05 IRST 2017
انصاف مسمومیت با الکل در چند شهرستان فارس Sun Jul 30 11:06:14 IRDT 2017
انصاف انتقاد یکی از مراجع از انتقادات دولت از صداوسیما Fri Aug 11 09:20:24 IRDT 2017
انصاف تهران، تل آویو و گزینه های دشوار پوتین Mon Feb 19 02:28:42 IRST 2018
انصاف واعظی: مخالفان دولت بپذیرند انتخابات تمام شده Fri Jun 15 15:54:09 IRDT 2018
انصاف حامد بهداد از حضور در تئاتر می‌گوید Fri Jul 28 11:37:39 IRDT 2017
انصاف جعفرزاده ایمن آبادی اعلام کرد: نظر مثبت نمایندگان به بطحایی Fri Aug 11 14:24:17 IRDT 2017
انصاف داشتن «احساس جوانی» طول عمر را افزایش می دهد Fri May 12 16:00:42 IRDT 2017
انصاف ملاقات و گفت‌وگوی امام حسین(ع) با دشمن Fri Sep 29 13:57:11 IRST 2017
انصاف سریع القلم: از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم Wed May 16 15:49:10 IRDT 2018
انصاف «از جایگاه ریاست مجلس برای آزادی فعالان رسانه‌ای بازداشتی استفاده کنید» Tue Apr 04 13:58:26 IRDT 2017
انصاف عبدالرضا داوری بازداشت شد Wed May 31 16:34:40 IRDT 2017
انصاف بیانیه حسن روحانی درباره انتخابات Wed May 17 18:47:50 IRDT 2017
انصاف جزییاتی از طرح هفت ماده‌ای روسیه و اسراییل برای حل بحران سوریه Sat Jun 02 10:33:53 IRDT 2018
انصاف اقدام جدید فیس بوک برای دسترسی آسان به اینترنت Mon Sep 04 12:28:12 IRDT 2017
انصاف اطلاعیه‌ی دولت درباره‌ی شایعه‌ی استعفای جهانگیری و انتخاب نهاوندیان به عنوان رییس بانک‌مرکزی Wed Jul 11 14:07:58 IRDT 2018
انصاف «رونق خودروسازی به دلیل برجام است» Fri Jul 21 10:29:55 IRDT 2017
انصاف نجفی: نگاه مکانیکی دانشگاه‌های ایران شرایط بالندگی «مریم‌»ها را ندارد/تاثر ملی از فوت «مریم» شگفت‌آور است Sun Jul 23 15:24:31 IRDT 2017
انصاف تحلیلی انتقادی از شکست دموکرات ها Mon Jan 02 12:55:06 IRST 2017
انصاف رفع حصر نوروزی تکرار وعده های بی عمل Fri Feb 23 16:29:53 IRST 2018
انصاف اصغر فرهادی: در مراسم اسکار شرکت نمی‌کنم Mon Jan 30 01:30:16 IRST 2017
انصاف ثبت نام 193 داوطلب در شش روز نخست ثبت نام انتخابات میاندوره‌ای مجلس Fri Mar 03 22:45:01 IRST 2017
انصاف شاخ‌های مجازی، «احمق» یا «نیازمند نوازش»؟ Wed May 03 12:31:23 IRDT 2017
انصاف «قوه قضائیه آمار اعدامی‌های موادمخدر را اعلام کند» Sun Jul 23 11:51:13 IRDT 2017
انصاف چند هزار گوشی با رجیستری بلاک شد؟ Tue Jan 23 10:56:31 IRST 2018
انصاف جزئیات فرود اضطراری هواپیمای رشت ـ تهران Fri Jul 06 14:19:58 IRDT 2018
انصاف روزنامه‌خوانی با انصاف – 27 دی 96 Wed Jan 17 07:01:01 IRST 2018
انصاف ضرورت هوشیاری منتخبان شورای شهر تهران Sun Jul 23 07:32:03 IRDT 2017
انصاف اصغر فرهادی و معتمدآریا در کن رای دادند [عکس‌ها] Fri May 19 23:43:13 IRDT 2017
انصاف واکنش دادستان تهران به نامه احمدی‌نژاد Tue Jul 18 19:49:42 IRDT 2017
انصاف پرسش مهاجرانی درباره‌ی رفتار «آل احمدی نژاد» Thu Nov 16 22:00:55 IRST 2017
انصاف گفت‌وگویی متفاوت با یک کتابخوان: این روزها بیشتر با گوشی‌ها سرگرمند! Mon Jul 24 08:00:10 IRDT 2017
انصاف میشل عون: منتظر بازگشت حریری از پاریس می‌مانیم Thu Nov 16 15:23:35 IRST 2017
انصاف پیامک اعلام تماس از دست رفته هزینه دارد؟ Fri Mar 24 13:44:46 IRDT 2017
انصاف تیم ملی ساخت کی‌روش؛ خاص، مبهم و مرموز Thu Mar 23 17:43:07 IRDT 2017
انصاف گزارش تصویری | افطاری روزنامه مستقل با حضور وزیر جوان Tue May 22 14:48:59 IRDT 2018
انصاف سرگیجه‌ی مسوولان برای «فیلتر» تلگرام Wed Apr 04 10:33:25 IRDT 2018
انصاف قصه‌ی لغوها به تئاتر رسید! Mon Sep 04 13:04:22 IRDT 2017
انصاف نظر رهبری درباره‌ی علت آغاز جنگ Fri Sep 22 11:00:18 IRST 2017
انصاف جزییات ریزش مرگبار بهمن در ارتفاعات خوی Thu Mar 23 02:30:03 IRDT 2017
انصاف پاسخ دادستانی تهران به اظهارات احمدی‌نژاد Tue Dec 19 20:16:43 IRST 2017
انصاف نگاه مقصود فراستخواه به پدیده داعش Wed Aug 02 11:20:46 IRDT 2017
انصاف نظر احمد شیرزاد درباره‌ی اظهارات اخیر مولوی عبدالحمید Sun Sep 17 12:09:53 IRDT 2017
انصاف شفقنا عربی: روحانی پیشتاز است Sat May 20 02:09:41 IRDT 2017
انصاف گلایه مولاوردی از مقاومت برخی دربرابر«خودمراقبتی‌جنسی» Fri Jul 14 20:52:07 IRDT 2017
انصاف یاد همسر زندانی مدیر احمدی نژاد از دختران میرحسین! Mon Dec 11 02:45:51 IRST 2017
انصاف نظر وزیر اقتصاد درباره چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی Fri Sep 01 20:46:20 IRDT 2017
انصاف «ورود پلیس به پلاژهای خصوصی آزاد است» Wed Jun 21 17:41:08 IRDT 2017
انصاف «لیز دوسه» و عادل جبیر Sun Feb 26 00:35:12 IRST 2017
انصاف درس‌هایی که از علی دایی می‌گیریم Sun Aug 13 19:35:19 IRDT 2017
انصاف تحریم ایران برای حمایت از معترضان! Wed Jan 03 07:53:39 IRST 2018
انصاف حرف های روحانی تحت تاثیر فشار فضای مجازی بود؟ Thu Apr 26 09:54:15 IRDT 2018
انصاف مدیر روزنامه‌ی تندرو: بحرین برای ایران است! Fri Feb 09 09:46:28 IRST 2018
انصاف پاسخ به تشکیک در تعداد آثار موزه هنرهای معاصر: 3772 Thu Jun 22 08:00:49 IRDT 2017
انصاف معمای شهرداری و چند غفلت! Tue Aug 01 07:23:53 IRDT 2017
انصاف بهتاش پایتخت: حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم! Thu Apr 12 15:29:36 IRDT 2018
انصاف حامی 84 احمدی نژاد: روی آتش سال 88 بنزین ریختند Sun Mar 26 14:59:48 IRDT 2017
انصاف «لازم باشد میلیاردها دلار برای احیاء دریاچه ارومیه اعتبار خارجی اختصاص می‌دهیم» Mon Apr 02 08:49:39 IRDT 2018
انصاف سخنان رهبری در دیدار جمعی از کارگران Mon Apr 30 14:22:34 IRDT 2018
انصاف احتمال نقض حریم خصوصی مردم با اختلال اپراتور موبایل! Tue Apr 24 17:01:52 IRDT 2018
انصاف «محموله‌ای از هلال‌احمر به بوکمال سوریه ارسال نشده است» Thu Nov 23 22:39:34 IRST 2017
انصاف بیانیه حزب اتحاد درباره انتخابات 96 Tue May 30 00:19:18 IRDT 2017
انصاف توافق نانوشته آمریکا و روسیه در شمال سوریه Fri Jan 19 13:07:58 IRST 2018
انصاف مهدی خزعلی یا سوپرمن؟! Wed Sep 13 07:02:19 IRDT 2017
انصاف علی کریمی: نکند باید منتظر پیشنهاد رئال باشم؟ Fri Jan 05 09:38:14 IRST 2018
انصاف فرمانده سابق سپاه: گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود! Mon Jun 25 14:44:18 IRDT 2018
انصاف پاسخ فرشاد مومنی به اظهارات دستیار اقتصادی رییس جمهور Sat Oct 28 14:13:28 IRST 2017
انصاف عکس دستفروشی یک روحانی در جمعه بازار تهران Sat Apr 28 18:36:38 IRDT 2018
انصاف رضویان در ازای چه چیزی بازیگری را کنار می گذارد Tue Apr 11 09:55:05 IRDT 2017
انصاف آیت الله ایمانی درگذشت Mon May 07 23:51:08 IRDT 2018
انصاف رئیس سازمان هواشناسی: ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد Wed Jul 04 08:31:28 IRDT 2018
انصاف سیدحسن خمینی: بی اخلاقی‌ها ناشی از عدم گفتگو است Tue Jul 11 19:42:17 IRDT 2017
انصاف امیر حاتمی: به سوریه برای بازسازی کمک می‎کنیم Thu Dec 07 19:06:03 IRST 2017
انصاف «ورودمان از روزنامه‌نگاری سنتی به مدرن پرالتهاب بوده است» Fri Oct 20 12:12:25 IRST 2017
انصاف ثبت تصاویر پلنگ ایرانی در اشترانکوه لرستان Sat Mar 18 20:20:51 IRST 2017
انصاف اگر حمله‌‎ به سفارت‌ عربستان اتفاق نمی‌افتاد… Sat Aug 26 19:43:35 IRDT 2017
انصاف انتقاد ابطحی به منع پخش مستند فائزه هاشمی در جشنواره حقیقت Sun Dec 03 23:13:58 IRST 2017
انصاف ساخت لوگوی جشنواره با درب بطری توسط کارتن خواب‌ها Mon Jan 30 23:21:20 IRST 2017
انصاف مرخصی ضیا نبوی از زندان Sat May 27 12:54:27 IRDT 2017
انصاف «اصلاح طلبان» قوی تر وارد انتخابات شورای شهر می شوند Sat Feb 11 10:58:30 IRST 2017
انصاف هزینه مراسم دهه فجر را چه کسی می‌داند؟ Fri Feb 24 08:00:11 IRST 2017
انصاف مطالبات، مهجور جنبش دانشجویی | عبدالله مومنی Thu Dec 07 05:21:31 IRST 2017
انصاف «تصاویر و نشانه‌هایی که می‌گوید زلزله‌ی تهران جدی‌ است» Wed Apr 11 11:47:50 IRDT 2018
انصاف انتقاد جمهوری اسلامی به معرفی رحمانی فضلی Wed Aug 09 10:04:12 IRDT 2017
انصاف جمله‌ی عجیب روی طبل Thu Sep 28 13:15:41 IRST 2017
انصاف امدادرسانی 600 تن از نیروهای شهرداری تهران در مناطق زلزله‌زده Fri Nov 17 15:36:56 IRST 2017
انصاف اظهارات وزیر کشور درباره حادثه ایرانشهر Sun Jun 24 12:26:36 IRDT 2018
انصاف انتخاب «روحانی» نشان داد جامعه تحصیلکرده ایرانی را نمی‌توان با شعارهای پوپولیستی فریفت Sat May 20 14:59:14 IRDT 2017
انصاف بیشترین حمایت مالی از سپاه در کدام دولت بوده است؟ Mon Jul 24 08:40:04 IRDT 2017
انصاف «مذاکره مجدد درباره برجام غیرممکن است» Tue Oct 17 01:14:37 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا پیام تبریک رئیسی به چهره سال هنر انقلاب Mon Apr 17 18:31:58 IRDT 2017
خبرگزاری قدس تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد : آمادگی آمریکا برای اجرایی کردن معامله قرن //تیم 3 نفره کمیته صلح کاخ سفید برای اجرای طرح/راهپیمایی ... Wed May 23 11:07:18 IRDT 2018
تابناک خودروها قبل از 5 سال معاینه فنی شوند Mon Feb 27 10:54:38 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا موشن گراف منشور/فیلم Fri Feb 23 21:00:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان البرز: اصالت کالا یعنی حمایت از تولید و جلوگیری از قاچاق کالا Tue Mar 14 22:56:00 IRST 2017
آفتاب پیکرهای مرزبابان شهید وارد فرودگاه مشهد شد /تصاویر Fri Apr 28 12:09:07 IRDT 2017
ایلنا تصادف سرویس کارگران نیرو محرکه 25 نفر را مصدوم کرد/فوت یک کارگر Tue Aug 22 12:21:34 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین تورم آبان ماه 9.9درصد شد/ رشد 1.5درصدی تورم نقطه به نقطه Sun Nov 26 16:12:13 IRST 2017
عصر ایران دستور ابتکار برای استخدام «سرباز فداکار مریوانی» در سازمان محیط زیست Sat Dec 31 13:02:46 IRST 2016
دریک آنلاین طرح کلان برای پیاده سازی اینترنت اشیا در ایران Sat Jul 08 16:06:09 IRDT 2017
تهران پرس ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سود وام مسکن مهر لغو شد Fri Nov 10 05:10:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تشکیل دبیرخانه‌ خیران مدرسه ساز خارج از کشور در شیراز Mon Apr 30 13:29:58 IRDT 2018
ورزش 3 یحیی گل‌محمدی سرمربی تراکتورسازی شد Wed May 24 06:50:00 IRDT 2017
تابناک شمارش معکوس برای اعدام قاتل «ستایش» Wed Jan 03 09:00:46 IRST 2018
تابناک کودک 5 ساله،ساختمانی را به آتش کشید Wed Oct 11 08:33:37 IRST 2017
خبرگزاری مهر اولویت ما بدون تردید تیم ملی است/ حضور نکونام اتفاق خوبی بود Sat Aug 13 10:46:16 IRDT 2016
شبکه اطلاع رسانی دانا آمریکا در پی منافع حداکثری اسرائیل است Sat May 12 15:30:02 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران عزام الاحمد:‌ فرانسه نگران "معامله قرن" است Thu Jan 11 14:47:45 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین نجات جان 6 هموطن با اهدای عضو بیمار سبزواری Mon Jul 16 17:22:35 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر اغاز محاکمه رئیس جمهور اسبق کره جنوبی به اتهام رشوه خواری Wed May 23 11:26:08 IRDT 2018
پارسینه بیشترین تهدیدات امنیتی 2017 کدام‌اند؟ Wed Jun 21 06:20:27 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رویدادهای خبری فارس روز چهارم اردیبهشت ماه Mon Apr 24 08:24:55 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین انتظار فرج برآمده از فرهنگ ناب حسینی است Thu Sep 21 11:00:36 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو دانشجویان بیشترین بهره برداری را از ماه رمضان انجام دهند Wed May 31 09:33:17 IRDT 2017
مشرق نیوز عکس/ نامه‌ غول پیکر «کیم جونگ اون» به ترامپ Sat Jun 02 10:37:32 IRDT 2018
خبرگزاری فارس آفریقایی‌ها برای کی‌روش در بافانا بافانا دستیار انتخاب کردند! Sat Jan 28 15:03:00 IRST 2017
خرداد نیوز روحانی سالروز استقلال نیکاراگوا را تبریک گفت Fri Sep 15 20:01:17 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر معرفی مدیر بنیاد شهید کهگیلویه Sat Jul 15 17:11:37 IRDT 2017
پولی مالی بانک‌پاسارگاد از کارشناسان حقوقی دعوت به همکاری می‌کند Wed Jan 17 15:08:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی با خرید کالای ایرانی از اشتغال و تولید ملی حمایت کنیم Sat Mar 25 02:46:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر روز جهانی گردشگری 5 مهر برگزار می‌شود Sun Sep 24 13:33:40 IRST 2017
افکارخبر سردار آزمون از روستوف جدا می شود؟ Tue May 02 11:26:15 IRDT 2017
ورزش 3 داورعراقی برای یاران طارمی سوت می‌زند Mon Jan 29 08:04:42 IRST 2018
بهار نیوز مدیریت بحران؛ ما خود متهم هستیم! Mon Nov 20 11:43:15 IRST 2017
ایستا نیوز کاهش 3 میلیونی قیمت توسان Mon Jan 30 08:59:51 IRST 2017
ایران آنلاین اعتراف بارسایی ها /رئال همچنان بخت قهرمانی در لالیگا Sun Nov 12 18:16:00 IRST 2017
اتاق خبر 27 درصد سود اقتصاد جهانی در جیب یک درصد جمعیت Fri Dec 22 16:41:02 IRST 2017
تدبیر و امید جزئیات جلسه بانکهای ایران و مجارستان در بوداپست Thu Feb 09 14:00:06 IRST 2017
خبرگزاری نسیم ریزش نماگر بورس ‌تهران در آغاز معاملات Sun Apr 22 14:53:02 IRDT 2018
روزنامه شهروند سوشا زیر تیغ انتقادها Thu Feb 01 03:30:00 IRST 2018
آنا فرجام برجام Fri May 11 18:00:00 IRDT 2018
خرداد نیوز آخرین وضعیت کیمیا علیزاده برای بازگشت به تکواندو Tue Dec 26 08:45:50 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری همایش بزرگ حرم تا حرم در فلاورجان Wed Nov 02 13:20:25 IRST 2016
جوان آنلاین نیما عالمیان قهرمان تور پینگ پنگ اراک شد Sat Dec 31 10:05:03 IRST 2016
شبکه اطلاع رسانی دانا تهیه لوازم التحریر به جای چاپ بنر! Tue Sep 05 12:11:55 IRDT 2017
اخبار بانک « شرکت تعاونی‌کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر » غیرمجازند Sat Sep 16 13:54:27 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ماجرای خروج نماینده تالش از جلسه بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی چه بود؟ / برخورد جناحی برخی رسانه ها با یک اقدام شایسته Tue Mar 28 16:03:11 IRDT 2017
ورزش 3 24ساعت با پرسپولیس؛ از حاشیه تا پیروزی و اعتراض Mon Aug 07 09:23:00 IRDT 2017
بهار نیوز آنچه اشتباه ظریف خوانده شد Sun Jan 01 11:47:24 IRST 2017
خبرگزاری فارس افرادی که باید نسبت به آن‌ها خشن بود/ چگونه با منافق برخورد کنیم؟ Mon Aug 14 08:00:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 4.6 میلیارد دلار خدمات فنی آب و برق صادر کردیم Sun Apr 23 15:38:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تلاش برای حضور پر رنگ سرمایه گذاران در رباط کریم Wed Feb 07 16:36:46 IRST 2018
خبر گزاری دانا برپایی نمایشگاه «پنجره ها» در فرهنگسرای انقلاب Sun Sep 03 09:55:41 IRDT 2017
پول نیوز اعلام محورهای مسدود/ توصیه پلیس به مسافران جاده ای Mon Feb 06 19:43:51 IRST 2017
جماران زلزله شب گذشته خساراتی به واحدهای تجاری و مسکوتی گیلانغرب وارد کرد Mon Nov 13 11:45:30 IRST 2017
واحد مرکزی خبر دمای هوا در شهرهای دارای ایستگاه هواشناسی Wed Apr 26 08:32:29 IRDT 2017
خبرگزاری مهر هشدار ولی عهد سابق عربستان به پادشاه در خصوص توطئه امارات Mon Jul 24 17:49:15 IRDT 2017
یک ورزش پیروزی همه نمایندگان ایران در دور اول Mon Jul 02 15:31:09 IRDT 2018
ایران آنلاین نمایشگاه ویژه کودکان شاهنامه خوان در گالری شکوه Wed Aug 16 09:24:16 IRDT 2017
پول نیوز خنثی شدن عملیات تروریستی داعش در روسیه Thu Feb 01 19:43:56 IRST 2018
ایلنا دفاع از زنگنه دفاع از پاکدستی و برجام نفتی است/ نباید اختلافات شخصی را از تریبون مجلس مطرح کرد Sat Aug 19 18:20:39 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی جشن گلریزان، میراث ماندگار خیران Mon Jun 05 23:23:00 IRDT 2017
بولتن نیوز امباپه درخواست جدایی از موناکو داد Thu Aug 03 11:07:42 IRDT 2017
پول نیوز سطح روابط بانکی ایران و مالزی ارتقاء می‌یابد Sun Apr 09 09:41:57 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فرودگاه هامبورگ آلمان بسته شد Sun Feb 12 16:23:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر پیشرفت های بدره بعد از انقلاب/منطقه ای که قطب گردشگری ایلام شد Sun Feb 04 09:40:24 IRST 2018
پول نیوز اراضی زراعی و باغی آذربایجان غربی تحت پوشش خدمات بیمه کشاورزی Wed Apr 05 14:49:01 IRDT 2017
ایران آنلاین پرواز مرگبار پراید به دره ای در بزرگراه همت Mon Apr 03 10:50:53 IRDT 2017
خبرگزاری فارس دلداری لژیونرها به رامین رضائیان+عکس Sun Dec 17 12:19:00 IRST 2017
اتاق خبر24 تصاویر دردناک جنایت سعودی‌ها در العوامیه Fri Jul 28 10:44:00 IRDT 2017
ای تی ایران فناوری تشخیص چهره در فرودگاه سنگاپور Mon May 07 17:30:01 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بانوان می توانند با لباس محلی در ادارات حاضر شوند Tue May 15 14:53:00 IRDT 2018
خرداد نیوز ناظر بازی مانع برگزاری جشن صعود شد Tue Sep 05 23:38:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران باید محکم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم Sun Oct 29 10:41:18 IRST 2017
ایران آنلاین صحنه دیدنی نجات سگ بازیگوش از عمق 24 متری زمین+ فیلم Mon Oct 30 07:37:02 IRST 2017
خرداد نیوز بانکدار ترک به اتهام نقض تحریم‌های امریکا به زندان محکوم شد Thu May 17 00:53:54 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس سازمان امداد ونجات: پوشش امداد هوایی کشور 100 درصد است Wed Jul 27 14:05:00 IRDT 2016
پارسینه شکست پرسپولیس از صنعت نفت آبادان Sun Apr 02 09:39:27 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی استقلالی سابق ناظر تمرین آبی پوشان پایتخت Tue Jan 03 19:34:00 IRST 2017
آفتاب استقبال خاص از نتانیاهو در لندن +عکس Tue Feb 07 12:08:21 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تمدید مجدد مهلت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز Wed Jul 18 20:44:02 IRDT 2018
جماران پژوهشگاه مواد و انرژی درارزیابی شبکه آزمایشگاهی رتبه سوم کسب کرد Wed Jul 05 17:12:08 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم جنگ شمال و جنوب برای صعود به لیگ برتر/ سهمیه شیراز نسوخت Sat Aug 06 16:10:45 IRDT 2016
بی باک نیوز پاورپوینت اصول طراحی نما و جداره ی شهری Sat Aug 12 20:59:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت شد Mon Jan 22 16:25:53 IRST 2018
یک ورزش ماجرایی که باعث اوقات تلخی کلوپ در کنفرانس خبری شد Tue Sep 26 11:08:56 IRST 2017
شفاف یادی از مراسم تشییع پیکر امام(ره) با مرور چند عکس Mon Jun 04 19:36:54 IRDT 2018
جام نیوز لقبی که بیرانوند به طاهری داد+ عکس Wed Nov 22 16:10:43 IRST 2017
بی باک نیوز هنرنمایی های منصور بهرامی در ویمبلدون 2016 Wed Jul 05 14:49:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 30 میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اراک اختصاص یافت Tue Feb 28 17:44:48 IRST 2017
خرداد نیوز آغاز موج نخست سفرها از عصر فردا Tue Mar 14 15:02:15 IRST 2017
خبرگزاری نسیم جلوه سوگ در میدان امام حسین(ع) برپا شد Sat Sep 23 20:06:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر 1150 اثر به جشنواره ملی آیات و رسانه ارسال شد Wed Jul 05 13:05:03 IRDT 2017
آریا هوودس به شالکه بازگشت Wed Jul 18 12:18:19 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا ویدئو/ خاکسپاری غریبانه مادر خانه سالمندان نقده Mon Sep 04 10:16:33 IRDT 2017
آریا آشنایی آینده سازان کشور با بانک ملی ایران Sat Nov 04 17:42:56 IRST 2017
آنا اخبار دانشگاه؛ از آموزش مبارزه با بیماری‌های زنان تا برگزاری آزمون نظام مهندسی Thu Mar 09 15:55:10 IRST 2017
شفاف واکنش گمرک ایران به یک گزارش Sat Dec 16 09:53:37 IRST 2017
فردا توفان شن، مدارس کدام شهرها را تعطیل کرد؟ Tue Apr 04 08:37:40 IRDT 2017
جام نیوز درگیری شدید میان گروههای مسلح در شمال حلب Sun Mar 19 13:06:14 IRST 2017