بازار خبر - Sun May 06 11:55:00 IRDT 2018 نمایش خبر

تأملی بر رویکرد ژاپن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی

ژاپن در زُمرِه پیشرفته‌ترین جوامع صنعتی و اقتصادی جهان است،جامعه‌ای با مردمِ سخت کوش که امروز در بسیاری از حوزه‌های مهم جهان، سَردَمدار هستند.

به گزارشبازارخبر الگوبرداری و پیروی از راهکارهای اتخاذ شده از سوی کشورهای توسعه یافته برای نائل شدن به پیشرفت های صنعتی و اقتصادی، ضرورتی است که با اتکای هوشمندانه به آن و البته اجرا و عملیاتی ساختن هدفمند آن، سرمنشا توفیقات بسیاری برای کشوری همچون ایران خواهد بود. به واقع، تَمَسُک جستن به چنین رویکردی، مصداق بارز نگاه به بیرون است که در سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی همزمان با درون زا بودن اقتصاد نسبت به آن تاکید شده است. در این میان،کشور ژاپن نمونه و الگویی مناسب برای الگوبرداری از جامعه ای که به سرعت روند توسعه را طی کرده است. اینکه ژاپنی ها برای شکستن پوسته خود و حرکت به سمت توسعه پایدار چه تدابیری اتخاذ کرده اند از موضوعاتی است که در ذیل این گزارش به آن پرداخته خواهد شد. تغییر رویکرد از نگاه سنتی به سیاست هایِ صنعتیِ دانش بنیان آنچنان که مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد، مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته بصورتی زنجیروار و اجرای دقیق و مستمر آن، ژاپن را به جایگاه کنونی در جهان سوق داده است جایگاهی قابل احترام، مقتدرانه و تاثیرگذار که بخش قابل توجهی از توفیقات اقتصادی در نظام بین المللی را به خود اختصاص داده و به واقع از این موفقیت به نحو بسیار شایسته ای منافع ملی مردم و کشور خود را تامین کرده است. تغییر جهت از نگاه و سیاست های سنتی در عرصه صنعتی و تولیدی به سیاست های تولیدی و صنعتیِ دانش بنیان، نخستین اقدام جدی ژاپن برای تسریع روند توسعه به شمار می رود. گام بعدی ژاپن به رفع و زدودن قوانینِ دست و پاگیر و غیرضروری در مسیر تولید و مقررات زدایی از بازار کار،کاهش مالیات شرکت ها و تعریف بسته های تشویقی و تلاش برای متنوع سازی تولیدات خود معطوف می شود. جذب نیروهای انسانی از اقصی نقاط جهان و هدایت آنها در مراکز تولیدی و صنعتی و تلاش برای پیوند میان نهادهای علمی و دانشگاهی با مراکز صنعتی و بخصوص برنامه ریزی برای تعمیق و تشدید رقابت پذیری و رقابتی کردن مراکز صنعتی از نمونه تدابیر دیگری محسوب می شود که دولتمردان ژاپنی با اجرایی ساختن آن شرایط متفاوتی را در عرصه تولیدی کشور خود ایجاد کردند. بنابر مطالعات انجام شده، سیاست های توسعه صنعتی در کشور ژاپن از دهه 1970 میلادی به سمت اقتصادِ سرمایه محور و دانش بنیان متمایل شد. از سال مذکور تاکنون همواره ژاپن، این اصل و اصول را در اولویت قرار داده که با تسهیل زمینه و شرایط برای مشارکت بخش خصوصی، ضریب رقابت پذیری را در اقتصاد و صنعت خود در بالاترین حد ممکن تقویت کند. انعطاف پذیری ژاپن در مقابل تغییرات و فراز و نشیب های صنعتی و اقتصادی جهان یکی دیگر از ویژگی های کشور ژاپن معطوف به این امر می شود که با مشخص کردن استراتژی معین، متناسب با واقعیت های اقتصادی و صنعتی جهان پیش رفته و در صورت حصول تغییر یا هرگونه تحول یا فراز و نشیبی در عرصه اقتصادی جهان، به سرعت نسبت به همسویی و هم نوایی خود با واقعیت های اقتصادی و صنعتی جهانی تلاش کرده است. برای مثال، تا پیش از دهه 1980 ،عمده تمرکز و سرمایه گذاری ژاپن در حوزه هایی همچون آهن فولاد، ذوب آهن و پالایش فرآورده‌های نفتی استوار بود، اما بعد از مقطع اشاره شده، صنایع فناوری محور، صنعت خودروسازی، مخابراتی، فناوری و اطلاعات و همچنین خدمات پزشکی در صدر برنامه ها و اولویت های کشور ژاپن قرار گرفت، تا جاییکه به عنوان نمونه تنها در حوزه ای همچون تولید فناوری و اطلاعات، ژاپنی ها تا 6 برابر میزان تولید و فعالیت خود را ارتقاء بخشیدند، عددی خیره کننده که موید تلاش وافِرِ ژاپنی ها در این عرصه و هوشمندی آنها به فعل و انفعالات نظام اقتصادی و صنعتی جهان است. اگر نبود چنین تدبیر و دقت نظری در سیاست های اقتصادی و صنعتی، محال بود کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، در شرایطی که با 13 میلیون بیکار مواجه بود، بتواند به چنین موفقیت هایی دست یابد. کشوری شکل گرفته از جزایر متعدد، با منابع بسیار محدود و آتشفشان های فراوان که شرایط اسف باری همچون کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید و نابودی شدیدِ پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کرد، در حال حاضر در جایگاهی ایستاده که در بسیاری از حوزه ها با افتخار به فعالیت مبادرت می ورزد و امروزه تولیدات ژاپنی، فارغ از برند و مارکی که بر روی آن منقش می شود، از احترام بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است. سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید داخلی تمامی سیاست گذاری هایِ اشاره شده ژاپن در حوزه صنعتی و اقتصادی به یک عبارت منتهی و متمرکز می شد، " تولید داخلی "، به واقع ژاپنی ها با توجه به تولید داخلی و اجرایی ساختن سیاست های اقتصاد مقاومتی توانستند از بحران های بسیاری همچون گرسنگی عبور کنند. با قرارگرفتن تمامی تدابیر و تمهیدات سیاستمداران و سیاست گذاران ژاپنی حول محور تولید و ارتقای کیفی محصولات خود، اقتصاد و صنعت ژاپن بصورت فزاینده ای به پیشرفت دست یافت. به واقع، ژاپنی ها افزایش و ارتقای ضریب تولید را با دو هدفِ تامین نیاز داخلی، بازار داخلی و تسخیر بازارهای خارجی در دستور کار قرار دادند و مردم این کشور نیز برای توفیق در این عرصه از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نکردند. الگوی ژاپنی ها در حوزه صادرات نیز متکی به فروش محصولات و تولیداتی با ارزش افزوده بالا است و الگوی واردات این کشور نیز به خرید مواد خام و اولیه برای تامین نیاز کارخانجات داخلی استوار است. ژاپنی ها، تولید کالا و صادرات آن به دیگر کشورهای جهان را به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در ارتقای نام و افتخارات ژاپن در عرصه جهانی قلمداد می کنند، ذهنیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری، درستی و معقولانه بودن آن به اثبات رسیده است. نقش فرهنگ در توسعه و شکوفایی فزاینده ژاپن/ از کار و تلاش تا قناعت مثال زدنی فرهنگ کار و تلاش یکی از شاخص های بسیار تعیین کننده در پیشرفت و توسعه هر کشوری به شمار می رود، عنصری که به معنای واقعی کلمه در ذهن و افکار ژاپنی ها رسوخ و رسوب پیدا کرده و به نحو بسیار مطلوبی در کالاها و تولیدات آنها، مُتِجَلی شده است. ژاپنی ها کار را یک امر مقدس قلمداد می‌کنند و این موضوع نه تنها با هدف سود آوری شخصی، بلکه به عنوان عنصری اثرگذار در پیشرفت و اعتلای کشور ژاپن مد نظر تک تک مردمِ این کشور، رشد و پرورش یافته است که می توان آن را به یک انگیزش درونی و ملی در میان تمامی طبقات و قشرهای اجتماعی این مجمع الجزایر در حوزه شرقی آسیا، تعبیر کرد. به موازات این خصوصیت، قناعت از دیگر خصیصه های رفتاری مردم ژاپن محسوب می شود و به نوعی در تمامی جهان مردم ژاپن به این ویژگی شهره هستند. آنها میزان مصرف خود را بر اساس اقتضائات و شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور تنظیم می‌کردند و به شدت از هر گونه اشرافی گری و مصرف غیرضروری اجتناب می کردند و همین رویکرد به انباشت سرمایه در کشور مذکور منتهی شد.سرمایه ای که به مثابه بازوانی توانمند برای ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی ژاپن نقش آفرینی کرد. آموزش و پرورش و مصرف کالای داخلی از مولفه های تعیین کننده دیگر در پیشرفت ژاپن محسوب می شود حسین گروسی، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح عوامل موثر، در پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی ژاپن اظهار کرد:کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع آموزش و پرورش توجه بسیاری را لحاظ کرد و به نوعی تمامی اهداف و چشم اندازهای مورد نظر خود را در حوزه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی با اتکای به آموزش صحیح دانش آموزان خود دنبال کرد. وی افزود: نکته حائز اهمیت بعدی معطوف به این امر می شد که تُوَامان با عنایتِ به تولید داخلی، به موضوع کیفیت کالاهای خویش نیز، توجه بسیاری را اعمال کردند (تا جایی که تولیدات بی کیفیت اجازه صادرات پیدا نمی‌کرد). نماینده اسبق مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه تولید نیز ژاپنی ها با مطالعه و بررسی دقیق به تولید کالاهایی که از مزیت برخوردار بودند، متمرکز شدند که تلاش برای ساخت و عرضه محصولات با کیفیت در بخش های الکترونیکی، مخابراتی، ریل و مترو از نمونه های آن به شمار می رود. وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر به موضوع کار، تلاش و ایستادگی ژاپنی ها در کارخانجات و مراکز تولیدی باز می‌گردد که این سختکوشی در تمامی جهان معروف و مثال زدنی است و به واقع عموم مردم ژاپنی با جان و دل در مراکز صنعتی به فعالیت و تلاش برای توسعه و اعتلای کشور خویش مشغول به فعالیت شدند. عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توجه به خرید کالای داخلی از دیگر مولفه های تعیین کننده در پیشرفت و توسعه اقتصادی ژاپن محسوب می شود، به نحوی که کشور مذکور بعد از انقلاب میجی، تمامی ماشین های آمریکایی را در گودال دفن کردند و اولویت نخست این کشور به خرید و مصرف کالاها و محصولات داخلی متمرکز شد ( تا جاییکه تا سال ها این رویکرد ژاپن از سوی برخی کشورهای دیگر به سیاست های انزوا طلبانه تعبیر می شد.) مجموعه بررسی ها و اظهارات فوق نشان می دهد جایگاه فعلی کشور ژاپن با کار و تلاش شبانه روزی و تدوین و اجرایی ساختن سیاست های دقیق و هوشمندانه حاصل شده، رویکردی که بخش قابل توجهی از آن در چارچوب سیاست های اقتصادی مقاومتی قابل تعریف است. بدون تردید، در صورت توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتیِ ابلاغ شده در کشور و اجرایی ساختن دقیق و هوشمندانه آن، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایران، بصورت فزآینده ای تسریع خواهد شد، امری که آحاد مردم نیز در تحقق و حصول آن نقش بسیار تعیین کننده و نافذی ایفاء می‌کنند.
بازار خبر ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی از فردا آغاز می‌شود Sun Nov 25 15:45:00 IRST 2018
بازار خبر اعتصاب کامیون‌داران هندوانه را گران کرد/نوبرانه‌ها به بازار آمدند Sat Jun 02 15:45:00 IRDT 2018
بازار خبر ارز حاصل از صادرات کجاست؟/ صادرکنندگانی که در جبهه خودی نمی‌جنگند Sat Jan 05 16:03:00 IRST 2019
بازار خبر دلالان درتب وتاب فروش شبانه دلار/کرکره صرافی‌ها ازفردا بالامی‌رود Mon Aug 06 09:39:00 IRDT 2018
بازار خبر ایران جزو 8 کشور برخوردار از چرخه کامل سوخت هسته‌ای در دنیاست Mon Feb 11 09:53:00 IRST 2019
بازار خبر تخم‌مرغ یکساله 36 درصد گران شد Sat Jan 27 14:11:00 IRST 2018
بازار خبر نیم نگاهی به برخی بازار‌های سرمایه‌گذاری در کشور/کدام بازار ریسک زیادی دارد؟ Thu Feb 14 10:25:00 IRST 2019
بازار خبر حباب سکه ترکید/پیش‌بینی ثبات قیمت‌ها تا شروع سال نو میلادی Sun Dec 23 10:02:00 IRST 2018
بازار خبر ضرورت اقدامات تکمیلی بانک مرکزی برای تداوم ثبات نرخ ارز Tue Dec 18 09:57:00 IRST 2018
بازار خبر رکود، مانع افزایش قیمت فرش ماشینی/ صادرات فرش از خلأ مدیریتی رنج می برد Tue Feb 06 11:21:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت جعبه با نرخ شیرینی حساب می‌شود Wed Dec 26 16:14:00 IRST 2018
بازار خبر رونمایی از دو خودروی کانسپت توسط شرکت بایتون +تصاویر Sat Jan 12 16:26:00 IRST 2019
بازار خبر یک بام و دو هوای ترکیه در خرید نفت از ایران/ترکها با وجود نیازمندی به نفت ایران‌، واردات خود را کاهش دادند Wed Dec 05 15:04:00 IRST 2018
بازار خبر کاهش 600 تومانی نرخ مرغ در بازار/حداکثر قیمت مرغ درخرده‌فروشی‌ها 14 هزار و 500 تومان است Tue Jan 29 15:52:00 IRST 2019
بازار خبر سهام عدالت ما چقدر می‌ارزد؟ +جدول و فرمول محاسبه Sat Nov 17 10:41:00 IRST 2018
بازار خبر افزایش 50 درصدی بدهی‌دولت به بانک مرکزی Thu Feb 07 15:25:00 IRST 2019
بازار خبر موانع صادرات محصولات کشاورزی چیست؟/ حمل و نقل صادرات محصولات کشاورزی در انتظار یارانه Fri Jan 04 07:23:00 IRST 2019
بازار خبر افزایش 128 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت از اسفند 94 تا خرداد 97 + جدول Mon Jan 07 10:03:00 IRST 2019
بازار خبر سناریوسازی بر‌ا‌ی توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق Sat Jan 12 07:50:00 IRST 2019
بازار خبر قیمت گوجه‌فرنگی هفته آینده کاهش می‌یابد Wed Oct 03 10:04:00 IRST 2018
بازار خبر شورای‌عالی کار با دستور کار «افزایش حق مسکن» فردا تشکیل می‌شود/ خبری از «دستمزد» نیست Sat Jan 12 11:01:00 IRST 2019
بازار خبر حمایت اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه Sat Oct 06 09:44:00 IRST 2018
بازار خبر بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را موقتا متوقف کرد Mon Dec 31 09:51:00 IRST 2018
بازار خبر واردات ماهانه 200 هزار راس دام زنده/ بازار گوشت تعدیل می شود Tue Jan 15 14:49:00 IRST 2019
بازار خبر نوبخت تغییر وزرا را تکذیب کرد/بازار واقعی ارز ایران کوچه پس‎کوچه‎ها نیست Mon May 07 12:49:00 IRDT 2018
بازار خبر افزایش قیمت انواع سکه/طرح قدیم 110 هزارتومان گران شد Sun Jun 24 14:56:00 IRDT 2018
بازار خبر کشف بزرگترین محموله مواد مخدر در گمرک Sat Nov 24 15:45:00 IRST 2018
بازار خبر مجوز سران قوا برای عرضه 3 میلیون بشکه نفت در بورس Wed Dec 26 15:51:00 IRST 2018
بازار خبر درآمد سرشار بانک از خرید و فروش اوراق تسهیلات Fri Jun 01 20:32:00 IRDT 2018
بازار خبر واردات شیرخشک منتفی شد Mon Oct 29 09:14:00 IRST 2018
بازار خبر واردات کالای لوکس و مصرفی به مناطق آزاد مجاز شد+ جزئیات Fri Feb 15 07:55:00 IRST 2019
بازار خبر سهم حقوق کارمندان و بازنشستگان از بودجه 98 چقدر است+جدول Tue Jan 22 14:57:00 IRST 2019
بازار خبر تصمیم‌گیری برای قیمت نان در تهران، هفته آینده Sat Nov 24 16:21:00 IRST 2018
بازار خبر الحاق 3 فروند هواپیما به ناوگان ایران ایر تا پایان سال Fri Feb 22 15:07:00 IRST 2019
بازار خبر واردات گوشت جهت کنترل قیمت در بازار افزایش یافت/ دلالان چقدر در نوسان قیمت مرغ و ماهی نقش دارند؟ Sat Jan 12 07:28:00 IRST 2019
بازار خبر نوروز نزدیک است، اما بازار همچنان آشفته! / آیا واریز پول نقد دردی از مردم دوا می‌کند؟ Tue Jan 08 07:24:00 IRST 2019
بازار خبر جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان/ جریمه تاجران متخلف چه خواهد بود؟ Sun Sep 23 08:14:00 IRST 2018
بازار خبر دلایل دپو 17 هزار تن گوشت قرمز در گمرک/ توزیع روزانه 250 تن مرغ تنظیم بازاری در تهران Sat Feb 23 12:17:00 IRST 2019
بازار خبر اعتصاب اتحادیه کارگران هیوندای موتور همزمان با اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا Tue Jul 03 12:09:00 IRDT 2018
بازار خبر روند کاهش قیمت سکه ادامه دارد/ بازار ارز در تب و تاب فروش دینار Wed Oct 17 16:01:00 IRST 2018
بازار خبر تعطیلی یک روزه ارز در بازار بین بانکی+جدول Sun Aug 12 12:25:00 IRDT 2018
بازار خبر کاهش میزان عقود مشارکتی ازسوی بانک‌ها/بانکداری ایران، یک پدیده وارداتی Mon Feb 26 12:02:00 IRST 2018
بازار خبر مخاطرات کاهش صفرهای پول ملی/آیامقدمات آغازاصلاحات پولی فراهم است؟ Mon Jan 07 07:38:00 IRST 2019
بازار خبر سکوت درباره ابهامات ترخیص خودروهای لوکس/اولویت تعیین تکلیف خودروست یا کانتینرهای رسوبی! Mon Jan 14 07:58:00 IRST 2019
بازار خبر «صادرات قاچاق» پدیده جدید اقتصاد ایران است/ سوخت پردرآمدها به قیمت فوب خلیج فارس شود Sun Dec 09 10:10:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار/ کاهش قیمت گوجه فرنگی تا 2700 تومان Mon Oct 22 14:22:00 IRST 2018
بازار خبر از زیرزمین سبزه میدان تا بانک مرکزی/جزییات جدید از شیوه فعالیت سلطان سکه! Wed Jul 18 13:06:00 IRDT 2018
بازار خبر قیمت ارز در صرافی ملی امروز 97/09/18|دلار 50 تومان ارزان شد Sun Dec 09 15:42:00 IRST 2018
بازار خبر نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ ارزان شد Tue Dec 04 15:48:00 IRST 2018
بازار خبر 4 کشور درصف خرید نفت ایران/ما می توانیم به راحتی نفت را به آنها بفروشیم Sun Sep 30 11:02:00 IRST 2018
بازار خبر فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی+ میزان ارز دریافتی Tue Jul 03 15:40:00 IRDT 2018
بازار خبر پاسخ رئیس سازمان برنامه به گزارش تفریغ بودجه 95 Sat Jan 27 10:37:00 IRST 2018
بازار خبر بانکها 1600 میلیارد تومان کارمزد تراکنش‌ پرداخت کردند/کاهش هزینه چاپ و امحاء اسکناس Tue Jan 22 17:17:00 IRST 2019
بازار خبر قیمت هر گرم طلای 18 عیار 367 هزار تومان شد + جدول Tue Feb 05 13:52:00 IRST 2019
بازار خبر اظهارات دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان درباره افزایش حقوق Thu Dec 13 14:22:00 IRST 2018
بازار خبر کاهش 50 تا 100 میلیون تومانی قیمت خودروهای خارجی Wed Oct 03 09:58:00 IRST 2018
بازار خبر چرا آمریکا کالا‌های لوکس را تحریم نمی‌کند؟ + فیلم Mon Feb 18 15:46:00 IRST 2019
بازار خبر هشدار نسبت به تزریق 9 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت Sun Feb 03 14:24:00 IRST 2019
بازار خبر ‌فاز 3 ستاره خلیج فارس تا بهمن به ظرفیت نهایی می‌رسد/ فاز چهارم 100 درصد ایرانی اجرا می‌شود Wed Dec 26 14:55:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد Mon Feb 11 16:21:00 IRST 2019
بازار خبر برگزاری انتخابات انجمن قطعه‌سازان بعد از 2.5 سال/ مشکل قطعه‌سازان برای حضور در قراردادهای خارجی Sat Sep 03 14:21:00 IRDT 2016
بازار خبر مقاومت دارندگان پول کثیف در مقابل شفافیت/اتاق شیشه‌ای نیما در بازار ارز Mon May 28 16:28:00 IRDT 2018
بازار خبر نظارت بر صرافان منتظر مجوزبانک مرکزی/رسیدگی به تخلفات طی دو هفته Sun Dec 30 14:10:00 IRST 2018
بازار خبر فروش ریالی نفت در بورس عامل دور زدن تحریم‌ها Sat Oct 27 16:53:00 IRST 2018
بازار خبر تست‌های استاندارد خودرو‌های داخلی در اروپا و ترکیه! / استاندارد خودروسازان در سال 98 متحول می‌شود؟ Fri Feb 08 09:04:00 IRST 2019
بازار خبر دولت روزانه 704.000.000.000 تومان خرج جاری دارد +نمودار Fri Nov 16 16:53:00 IRST 2018
بازار خبر قامت خمیده صنعت برق زیر تعهدات توافقنامه پاریس Sun Dec 02 08:15:00 IRST 2018
بازار خبر حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزیر نفت بود/کارت سوخت باید احیا شود Fri Feb 22 15:04:00 IRST 2019
بازار خبر زرنگ‌بازی رستوران‌ها برای گرفتن گوشت سهمیه‌ای! Wed Jan 23 16:22:00 IRST 2019
بازار خبر قیمت ارز در صرافی‌ بانکها کاهش یافت/قیمت دلار به 11800 تومان رسید Tue Dec 04 14:27:00 IRST 2018
بازار خبر از گرانی گوشت و مرغ تا افزایش پی در پی قیمت پراید/ دولت در سال جاری چه عملکردی در تنظیم بازار از خود نشان داد؟ Fri Feb 22 12:42:00 IRST 2019
بازار خبر ضرورت تعیین سقف زمانی برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها در لایحه بودجه 98 Tue Jan 29 08:24:00 IRST 2019
بازار خبر تحویل 800 تن ذرت تراریخته دامی به شرکت پشتیبانی امور دام Sun Jan 06 08:17:00 IRST 2019
بازار خبر منابع اشتغال روستایی چگونه 18 هزار میلیارد شد؟/12هزارمیلیارد تومان در انتظار تخصیص Wed Nov 14 14:50:00 IRST 2018
بازار خبر اتهام وزارت نیرو در مورد میزان مصرف آب بخش کشاورزی را قبول ندارم/ کاهش 48 درصد روان‌آبها Mon Dec 24 08:19:00 IRST 2018
بازار خبر آیا سال آینده معافیت‌های مالیاتی اصلاح خواهد شد؟ Sun Feb 17 07:29:00 IRST 2019
بازار خبر پالایشگاه شیر در ایران احداث می‌شود Fri Oct 26 12:06:00 IRST 2018
بازار خبر دست‌یابی ایران به بازارهای سایه نفت/ آیا صادرات نفت ایران رو به صفر است؟ Mon Jan 14 16:46:00 IRST 2019
بازار خبر برای رسیدگی به شکایت «ارز مسافرتی» به کجا مراجعه کنیم؟ Thu Aug 16 15:19:00 IRDT 2018
بازار خبر کش و قوس اتاق بازرگانی و سازمان تجارت بر سر اعزام رایزن/ بودجه رایزن‌های بازرگانی کاهش یافته است Tue Feb 19 07:43:00 IRST 2019
بازار خبر مجوز واردات گوشت با ارز نیما و بدون سود بازرگانی صادر شد Wed Feb 06 16:27:00 IRST 2019
بازار خبر تلاش دولت برای ثبات به ناآرامی‌های اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام Tue Dec 18 15:57:00 IRST 2018
بازار خبر زمان برای اصلاح تعهدات ایران در توافقنامه پاریس محدود است/تعهدات کمی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود Tue Feb 26 14:53:00 IRST 2019
بازار خبر بانک مرکزی: مردم مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند Mon Dec 24 15:53:00 IRST 2018
بازار خبر جهش غیرمنتظره ذخایر نفتی آمریکا/سقوط سنگین قیمت نفت Thu Aug 16 14:48:00 IRDT 2018
بازار خبر تحویل بنزین فقط با کارت سوخت /مالکان خودرو و موتورسیکلت برای دریافت کارت جدید ثبت نام کنند Mon Nov 19 15:12:00 IRST 2018
بازار خبر تحریم‌ناپذیری و سود بیشتر، دو مزیت صادرات فرآورده به‌جای نفت خام Tue Jan 15 09:16:00 IRST 2019
بازار خبر مطالبه «اقتصادِ بدون برجام»/راهکار معتبرترین دانشگاه آمریکا برای پیشرفت اقتصاد ایران در سال 52 چه بود؟ Sat Jun 09 08:44:00 IRDT 2018
بازار خبر جزئیات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره‌ وقت Mon Feb 12 12:01:00 IRST 2018
بازار خبر بی‌اثری بارش‌های اخیر در بحران آب/مشکل تأمین آب همچنان پا برجا است Wed Feb 07 19:24:00 IRST 2018
بازار خبر ضرورت اصلاح در 3حوزه اقتصادی/پول باید به بخش خصوصی واقعی برسد Wed May 23 13:36:00 IRDT 2018
بازار خبر توافق‌نامه پاریس؛چوب لای چرخ 84صنعت اشتغال‌زا/نفت زمین‌گیر می‌شود Sun Dec 09 14:35:00 IRST 2018
بازار خبر علی‌رغم روشنگری‌ها مناسبات رانتی تغییری نمی‌کند Thu Jan 24 14:38:00 IRST 2019
بازار خبر پیشنهادِ وزیر کشور برای کارت‌های سوخت/ وزارت نفت مأمور رسیدگی شد Tue Oct 09 10:18:00 IRST 2018
بازار خبر نگرانی‌ها از تکرار توهین مشابه سامسونگ به ایرانی‌ها/مسئولان برای حفظ عزت ملی چه برنامه‌ای دارند؟ Sun Feb 18 11:20:00 IRST 2018
بازار خبر سهام چین با امید به حمایت سیاسی بالا رفت/ بازارهای آسیا تقویت شد Wed Jun 20 16:43:00 IRDT 2018
بازار خبر واکنش سیف به سخنان ترکان/ آقای ترکان، شما دیگر چرا؟ Mon Jul 02 15:30:00 IRDT 2018
بازار خبر نرخ سکه در 1 دی ماه 97 + جدول Sat Dec 22 16:46:00 IRST 2018
بازار خبر سهم ایران از بازار‌های عراق و سوریه چقدر است؟ + نمودار Tue Jan 22 14:19:00 IRST 2019
بازار خبر گوشت گوسفندی گران‌تر شد/ قیمت به کیلویی 72 هزارتومان رسید Sun Dec 30 10:09:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه درباره انتشار پاسخ دموکرات‌ها به سند جمهوریخواهان تصمیم می‌گیرد Mon Feb 05 02:49:53 IRST 2018
تین مراسم معارفه محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی آغار شد Sat Nov 10 15:41:33 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران وقتی موسیقی و متن در یک نمایش عنصر مکمل هم می‌شوند Sat Sep 02 06:04:01 IRDT 2017
بصیرت ترامپ برآمده از نومیدی آمریکایی‌ها Sun Mar 05 10:26:26 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پرواز‌های فرودگاه اردبیل چهارشنبه 12 دی ماه Wed Jan 02 10:25:50 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه پروین اعتصامی کردکوی Mon May 01 10:48:44 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مواضع مقامات غربی در خصوص اعدام تعدادی از تروریستها در ایران، مداخله جویانه است Fri Aug 05 23:43:42 IRDT 2016
پایگاه خبری الف کریس هم بازی لوکاکو می‌شود یا نیمار؟ Tue Jun 19 12:44:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا عکس نوشته/ جبران کمبود آب شرب آبادان و خرمشهر Thu Jul 05 11:39:07 IRDT 2018
روزنامه کیهان آیا معضل سنوات دانشجویان لاینحل است؟! Tue May 29 19:51:51 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن سه صفتی که باعث بی‌ارزشی انسان می‌شود Mon Jun 17 08:36:28 IRDT 2019
فرارو جزییات تازه از حضور پرحاشیه یک نماینده در گمرک Wed Dec 19 23:22:43 IRST 2018
پارس نیوز خیابان ولیعصر قاب می‌شود Thu Oct 11 10:15:04 IRST 2018
خبرگزاری شبستان مراجعه 4 هزار و 100 بیمار دیابتی به مراکز خدمات جامع سلامت آران و بیدگل Mon Nov 26 11:49:00 IRST 2018
بی باک نیوز مبارزه بوکائو بانچامک و اندی ساور 2006 Tue May 09 14:34:02 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران کشف 35 قطعه مینای قاچاق در زاهدان Mon Dec 11 09:23:55 IRST 2017
تی نیوز اسکان مسافران نوروزی در مدارس لرستان از مرز 100 هزار نفر گذشت Sun Apr 01 15:49:25 IRDT 2018
جماران سالانه 6 میلیون دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت می کنند Sat Feb 16 18:57:48 IRST 2019
تی نیوز تاکید علی عبدالله صالح بر وحدت جبهه داخلی یمن Sat Sep 02 03:15:01 IRDT 2017
ایران آنلاین ارتباط گرمایش جهانی و سلامت روان Tue Oct 09 15:09:32 IRST 2018
ایستا نیوز بیمه به وراث متوفیان در حج 270 میلیون تومان می‌دهد Sat Jun 24 12:27:54 IRDT 2017
شبکه خبر صالحی: حفظ برجام آزمونی برای جامعه جهانی Sat Jun 23 09:31:31 IRDT 2018
میزان نشان برنز لیگ برتر واترپلو به نفت امیدیه رسید Tue Feb 26 18:36:49 IRST 2019
پارسینه مجموعه دار تبریزی رکورد گینس را شکست Thu Apr 18 16:44:47 IRDT 2019
پارس نیوز فیلم:: وقتی «کامبیز دیرباز» با داعش مواجه می شود! Mon Apr 15 14:08:04 IRDT 2019
تی نیوز استخدام کارشناس فروش خانم،باحقوق و مزایای عالی/گروه آروند Thu Oct 05 00:40:26 IRST 2017
تابناک بی‌تفاوتی مرحله پس از ناامیدی از اصلاح امور Tue May 07 12:10:20 IRDT 2019
خبرگزاری مهر تشبیه دنیا به باران در سوره «حدید»/ مومن همیشه صابر و شاکر است Sun Jun 18 19:44:15 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دیدگاه‌های سیاسی و قومیتی به ابهت انتخابات خدشه وارد نکند Mon Apr 24 15:23:39 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین ناپدید‌شدن کشتی کره‌‎جنوبی در اقیانوس اطلس‌ Sun Apr 02 11:45:14 IRDT 2017
ورزش 3 فقط استقلال و پرسپولیس در کورس نیستند/ علی کریمی: پیمان بستیم امسال قهرمان شویم Sat Mar 16 22:07:00 IRST 2019
آریا العربی‌الیوم: عقب‌نشینی آمریکا در سوریه Sat Jul 07 17:33:21 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بازرگانی جوان، بزرگترین کلاهبردار تاریخ معاصر ترکیه Thu Mar 29 19:38:45 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه شهرک نشینان صهیونیستی جوان فلسطینی را در مسجدالاقصی به شدت مجروح کردند Thu Feb 15 15:07:00 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن مشکلات ناشی از سوء مدیریت مسئولان حج در بنگلادش Thu Aug 03 13:31:51 IRDT 2017
تدبیر 24 متقاضیان کار Fri Sep 29 05:00:02 IRST 2017
جماران دغدغه راه آهن تامین واگن برای صادرات است Sat Dec 08 10:59:06 IRST 2018
پرس شیعه هند همکاری در ساخت موشک ضدتانک با رژیم صهیونیستی را لغو کرد Mon Nov 20 15:59:28 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 9 خط‌مشی برای ارتقای آموزش‌‌وپرورش/گسست عوامل اجرایی در مدارس Wed Aug 01 15:01:25 IRDT 2018
افکارخبر راهکارهای طلایی برای تقویت "چشم و بینایی" Sat Oct 06 16:20:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر برگزاری دیدار هلند و آرژانتین با قضاوت کوبل داوری هندبال ایران Mon Aug 08 16:42:25 IRDT 2016
تی نیوز قیمت گوشت مرغ 2.1 درصد افزایش یافت Sat Apr 28 16:01:58 IRDT 2018
انصاف درگیری لفظی شدید بین نمایندگان در مجلس Wed Jul 12 12:11:55 IRDT 2017
ایستا نیوز نیمه پنهان تجارت Mon Jun 25 12:01:22 IRDT 2018
تی نیوز قتل مرد ثروتمند برای 60 هزار تومان Wed Apr 25 13:28:26 IRDT 2018
بی باک نیوز مسابقات دوچرخه سواری ژیرو دی ایتالیا‎ Tue May 30 09:14:01 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران جنیدی در مجلس: اعطای تابعیت به فرزندان زن ایرانی و مرد خارجی نیاز جدی است Sun May 12 11:38:38 IRDT 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین سفیر جدید ایران در مادرید استوارنامه خود را تقدیم پادشاه اسپانیا کرد Tue Feb 05 16:38:00 IRST 2019
تی نیوز پیروزی پرگل نوجوانان ایران مقابل مکزیک Mon Oct 02 14:52:55 IRST 2017
خبرگزاری کتاب ایران بیراهه‌های نگرش تاریخی در ایران بررسی می‌شود Sun Jan 14 09:56:22 IRST 2018
خبرگزاری نسیم آزادسازی 8 روستا و شهرک در حومه درعا Sat Jul 28 23:52:02 IRDT 2018
خبرگزاری مهر «خاک گرم» به بم رسید/ ادامه تصویربرداری در فهرج کرمان Tue Dec 11 11:37:09 IRST 2018
تابناک نجات مردی که می‌خواست خودش را آتش بزند Sun Jan 01 08:30:26 IRST 2017
آفتاب ایران عذرخواهی «محمود عباس » از یهودیان Fri May 04 17:39:27 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا رکورد جدید دولت روحانی Sat May 27 10:19:40 IRDT 2017
برنا سپاه پاسداران نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات سیاسی دنیا دارد/ خاکریز دفاع از انقلاب را جلوتر برده‌ایم Thu Aug 24 15:33:17 IRDT 2017
598 واکنش‌ها به آزمایش موشکی جدید کره شمالی Sun May 14 11:14:11 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم استقبال آمریکا و کره‌جنوبی از برنامه‌ریزی‌ها برای انهدام سایت اتمی کره شمالی Sun May 13 15:51:02 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اورژانس استان قزوین از آغاز طرح نوروزی بیش از 1020 ماموریت انجام داد Thu Mar 23 11:19:23 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همایش هیات امنا ، ائمه جماعات و مسئولین کانون های مساجد برگزار شد . Sun May 13 10:43:37 IRDT 2018
فردا بهبود روابط مصر با حماس در روزهای نزدیک Sun Jan 29 01:00:04 IRST 2017
اخبار بانک گران‌تر شدن طلای جهانی در هفته جاری Sat Nov 17 11:58:07 IRST 2018
واحد مرکزی خبر اعزام 310 مبلغ به شهرستان‌های فارس Mon Sep 10 20:03:48 IRDT 2018
جام نیوز کاریکاتور/ اردوغان و خرید «اس-400» از روسیه! Mon Sep 18 16:30:00 IRDT 2017
پارسینه جلیقه‌زردها پرچم اتحادیه‌اروپا را آتش زدند Sat Feb 02 21:12:21 IRST 2019
تی نیوز خودکشی جدید دخترها! Mon Oct 02 20:02:05 IRST 2017
طلا ادامه روند صعودی قیمت طلا در نظرسنجی کیتکو نیوز Mon Oct 15 11:35:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 8000 شغل با تصویب منطقه آزاد اینچه برون ایجاد می شود Mon Apr 30 22:20:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس تشریح برنامه‌های دهه فجر در دانشگاه‌ها/معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی به جامعه دانشگاهی Sun Jan 29 09:36:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کاهش 10.6 درصدی بارندگی استان زنجان نسبت به میانگین بلندت مدت Thu Feb 22 11:28:00 IRST 2018
تابناک بولتون به کرملین درباره لغو دیدار ترامپ با پوتین توضیح داد Sun Dec 02 11:12:24 IRST 2018
صبح تهران توصیه رهبری به روحانی درباره جلسه مجلس چه بود؟ Tue Aug 28 13:30:56 IRDT 2018
ساعت24 خسارت نجومی سیل به 13 هزار کیلومتر از راه‌های کشور Thu Apr 11 10:19:08 IRDT 2019
سلامت نیوز حکم متهمان پرونده قتل بنیتا صادر شد Sat Sep 23 12:51:00 IRST 2017
صراط حمایت وزارت کشاورزی از چاه‌های غیرمجاز! Tue Dec 04 07:53:01 IRST 2018
جماران مسمویت غذایی زائران هتلی 4 ستاره در مشهد Fri Aug 18 18:28:58 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برنامه پرواز‌های 7 آذرماه فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان Tue Nov 28 10:46:29 IRST 2017
ورزش 3 مربی باید در مورد عملکردم صحبت کند؛/ صیادمنش: بازیکن پارس پا و توپ را با هم زد Wed Feb 20 21:29:00 IRST 2019
جوان آنلاین زیر پر و بال چادرنماز مادرم اسلام را شناختم Sun Jun 09 06:32:01 IRDT 2019
ایران آنلاین گرانی سیل آسای خودرو و معمای سرمایه های سرگردان Tue Jun 12 05:15:29 IRDT 2018
ماد رسانه ایرانیان کارنامه درخشان آخوندی در سیاستگذاری مسکن Tue Aug 22 15:02:07 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی عملیات احداث هتل 5ستاره بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو آغاز شد Wed Nov 14 18:08:00 IRST 2018
دریک آنلاین تمایز بورس از رقبا در تنوع سرمایه گذاری است Wed Dec 12 12:01:04 IRST 2018
بنکر قیمت طلا به بیش از 1230 دلار رسید Mon May 08 10:22:45 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران موفقیت نمایشگاه کتاب بولونیا در جذب شرکت‌کننده و بازدیدکننده بیشتر Sat Mar 31 09:20:51 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دستور مقام‌های بحرین به جمع آوری کتب درسی به خاطر استفاده از عبارت "خلیج‌فارس" Mon Feb 12 14:41:34 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران برگزاری آزمون شفاهی طرح حفظ قرآن در کردستان Wed Mar 06 11:47:24 IRST 2019
واحد مرکزی خبر کشف سوخت قاچاق درکرمان Sat Jul 28 15:44:51 IRDT 2018
تی نیوز حضرت مهدی (عج) از کجا ظهور می کند؟ Wed May 02 10:32:25 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدافعان حریم خانواده در اراک راهپیمایی کردند Mon Jul 11 22:00:00 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران مجموعه اشتباهات پیرمرد آلمانی استقلال/ بلیت برگشت وینفرد شفر OK می‌شود؟ Sun Apr 28 12:19:36 IRDT 2019
ورزش 3 پوچتینو: می‌خواهم 20 سال دیگر در تاتنهام بمانم Tue Jan 08 09:35:00 IRST 2019
نماینده اقدامی برای جلوگیری از وامدار شدن رئیس‌جمهور احتمالی آینده Mon Feb 27 09:57:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر مشکلات مالی سال 98 را با درآمدحاصل از پروانه ساختمانی حل نمی‌کنیم Tue Jan 22 14:43:32 IRST 2019
واحد مرکزی خبر ایجاد اشتغال درروستای دره انار باغملک Tue Apr 10 12:31:42 IRDT 2018
صبح تهران تکذیب تصادف زنجیره ای در آزادراه قزوین-کرج Sun Apr 07 11:01:11 IRDT 2019
تی نیوز روسیه ماهواره 6 تنی چین را به فضا فرستاد Fri Sep 29 20:26:44 IRST 2017
روزنامه کیهان روایت معاون اول رئیس‌جمهور از کلاه‌گشاد آمریکایی در برجام Wed Jun 19 21:25:47 IRDT 2019
پایگاه خبری الف حجم مبادلات ایران و روسیه7.4 درصد رشد داشته است Tue Jun 18 16:06:00 IRDT 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا نقش اثرگذار همدلی مردم و مسئولان در ایجاد امنیت Wed Dec 27 13:46:09 IRST 2017