بازار خبر - Sun May 06 11:55:00 IRDT 2018 نمایش خبر

تأملی بر رویکرد ژاپن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی

ژاپن در زُمرِه پیشرفته‌ترین جوامع صنعتی و اقتصادی جهان است،جامعه‌ای با مردمِ سخت کوش که امروز در بسیاری از حوزه‌های مهم جهان، سَردَمدار هستند.

به گزارشبازارخبر الگوبرداری و پیروی از راهکارهای اتخاذ شده از سوی کشورهای توسعه یافته برای نائل شدن به پیشرفت های صنعتی و اقتصادی، ضرورتی است که با اتکای هوشمندانه به آن و البته اجرا و عملیاتی ساختن هدفمند آن، سرمنشا توفیقات بسیاری برای کشوری همچون ایران خواهد بود. به واقع، تَمَسُک جستن به چنین رویکردی، مصداق بارز نگاه به بیرون است که در سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی همزمان با درون زا بودن اقتصاد نسبت به آن تاکید شده است. در این میان،کشور ژاپن نمونه و الگویی مناسب برای الگوبرداری از جامعه ای که به سرعت روند توسعه را طی کرده است. اینکه ژاپنی ها برای شکستن پوسته خود و حرکت به سمت توسعه پایدار چه تدابیری اتخاذ کرده اند از موضوعاتی است که در ذیل این گزارش به آن پرداخته خواهد شد. تغییر رویکرد از نگاه سنتی به سیاست هایِ صنعتیِ دانش بنیان آنچنان که مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد، مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته بصورتی زنجیروار و اجرای دقیق و مستمر آن، ژاپن را به جایگاه کنونی در جهان سوق داده است جایگاهی قابل احترام، مقتدرانه و تاثیرگذار که بخش قابل توجهی از توفیقات اقتصادی در نظام بین المللی را به خود اختصاص داده و به واقع از این موفقیت به نحو بسیار شایسته ای منافع ملی مردم و کشور خود را تامین کرده است. تغییر جهت از نگاه و سیاست های سنتی در عرصه صنعتی و تولیدی به سیاست های تولیدی و صنعتیِ دانش بنیان، نخستین اقدام جدی ژاپن برای تسریع روند توسعه به شمار می رود. گام بعدی ژاپن به رفع و زدودن قوانینِ دست و پاگیر و غیرضروری در مسیر تولید و مقررات زدایی از بازار کار،کاهش مالیات شرکت ها و تعریف بسته های تشویقی و تلاش برای متنوع سازی تولیدات خود معطوف می شود. جذب نیروهای انسانی از اقصی نقاط جهان و هدایت آنها در مراکز تولیدی و صنعتی و تلاش برای پیوند میان نهادهای علمی و دانشگاهی با مراکز صنعتی و بخصوص برنامه ریزی برای تعمیق و تشدید رقابت پذیری و رقابتی کردن مراکز صنعتی از نمونه تدابیر دیگری محسوب می شود که دولتمردان ژاپنی با اجرایی ساختن آن شرایط متفاوتی را در عرصه تولیدی کشور خود ایجاد کردند. بنابر مطالعات انجام شده، سیاست های توسعه صنعتی در کشور ژاپن از دهه 1970 میلادی به سمت اقتصادِ سرمایه محور و دانش بنیان متمایل شد. از سال مذکور تاکنون همواره ژاپن، این اصل و اصول را در اولویت قرار داده که با تسهیل زمینه و شرایط برای مشارکت بخش خصوصی، ضریب رقابت پذیری را در اقتصاد و صنعت خود در بالاترین حد ممکن تقویت کند. انعطاف پذیری ژاپن در مقابل تغییرات و فراز و نشیب های صنعتی و اقتصادی جهان یکی دیگر از ویژگی های کشور ژاپن معطوف به این امر می شود که با مشخص کردن استراتژی معین، متناسب با واقعیت های اقتصادی و صنعتی جهان پیش رفته و در صورت حصول تغییر یا هرگونه تحول یا فراز و نشیبی در عرصه اقتصادی جهان، به سرعت نسبت به همسویی و هم نوایی خود با واقعیت های اقتصادی و صنعتی جهانی تلاش کرده است. برای مثال، تا پیش از دهه 1980 ،عمده تمرکز و سرمایه گذاری ژاپن در حوزه هایی همچون آهن فولاد، ذوب آهن و پالایش فرآورده‌های نفتی استوار بود، اما بعد از مقطع اشاره شده، صنایع فناوری محور، صنعت خودروسازی، مخابراتی، فناوری و اطلاعات و همچنین خدمات پزشکی در صدر برنامه ها و اولویت های کشور ژاپن قرار گرفت، تا جاییکه به عنوان نمونه تنها در حوزه ای همچون تولید فناوری و اطلاعات، ژاپنی ها تا 6 برابر میزان تولید و فعالیت خود را ارتقاء بخشیدند، عددی خیره کننده که موید تلاش وافِرِ ژاپنی ها در این عرصه و هوشمندی آنها به فعل و انفعالات نظام اقتصادی و صنعتی جهان است. اگر نبود چنین تدبیر و دقت نظری در سیاست های اقتصادی و صنعتی، محال بود کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، در شرایطی که با 13 میلیون بیکار مواجه بود، بتواند به چنین موفقیت هایی دست یابد. کشوری شکل گرفته از جزایر متعدد، با منابع بسیار محدود و آتشفشان های فراوان که شرایط اسف باری همچون کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید و نابودی شدیدِ پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کرد، در حال حاضر در جایگاهی ایستاده که در بسیاری از حوزه ها با افتخار به فعالیت مبادرت می ورزد و امروزه تولیدات ژاپنی، فارغ از برند و مارکی که بر روی آن منقش می شود، از احترام بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است. سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید داخلی تمامی سیاست گذاری هایِ اشاره شده ژاپن در حوزه صنعتی و اقتصادی به یک عبارت منتهی و متمرکز می شد، " تولید داخلی "، به واقع ژاپنی ها با توجه به تولید داخلی و اجرایی ساختن سیاست های اقتصاد مقاومتی توانستند از بحران های بسیاری همچون گرسنگی عبور کنند. با قرارگرفتن تمامی تدابیر و تمهیدات سیاستمداران و سیاست گذاران ژاپنی حول محور تولید و ارتقای کیفی محصولات خود، اقتصاد و صنعت ژاپن بصورت فزاینده ای به پیشرفت دست یافت. به واقع، ژاپنی ها افزایش و ارتقای ضریب تولید را با دو هدفِ تامین نیاز داخلی، بازار داخلی و تسخیر بازارهای خارجی در دستور کار قرار دادند و مردم این کشور نیز برای توفیق در این عرصه از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نکردند. الگوی ژاپنی ها در حوزه صادرات نیز متکی به فروش محصولات و تولیداتی با ارزش افزوده بالا است و الگوی واردات این کشور نیز به خرید مواد خام و اولیه برای تامین نیاز کارخانجات داخلی استوار است. ژاپنی ها، تولید کالا و صادرات آن به دیگر کشورهای جهان را به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در ارتقای نام و افتخارات ژاپن در عرصه جهانی قلمداد می کنند، ذهنیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری، درستی و معقولانه بودن آن به اثبات رسیده است. نقش فرهنگ در توسعه و شکوفایی فزاینده ژاپن/ از کار و تلاش تا قناعت مثال زدنی فرهنگ کار و تلاش یکی از شاخص های بسیار تعیین کننده در پیشرفت و توسعه هر کشوری به شمار می رود، عنصری که به معنای واقعی کلمه در ذهن و افکار ژاپنی ها رسوخ و رسوب پیدا کرده و به نحو بسیار مطلوبی در کالاها و تولیدات آنها، مُتِجَلی شده است. ژاپنی ها کار را یک امر مقدس قلمداد می‌کنند و این موضوع نه تنها با هدف سود آوری شخصی، بلکه به عنوان عنصری اثرگذار در پیشرفت و اعتلای کشور ژاپن مد نظر تک تک مردمِ این کشور، رشد و پرورش یافته است که می توان آن را به یک انگیزش درونی و ملی در میان تمامی طبقات و قشرهای اجتماعی این مجمع الجزایر در حوزه شرقی آسیا، تعبیر کرد. به موازات این خصوصیت، قناعت از دیگر خصیصه های رفتاری مردم ژاپن محسوب می شود و به نوعی در تمامی جهان مردم ژاپن به این ویژگی شهره هستند. آنها میزان مصرف خود را بر اساس اقتضائات و شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور تنظیم می‌کردند و به شدت از هر گونه اشرافی گری و مصرف غیرضروری اجتناب می کردند و همین رویکرد به انباشت سرمایه در کشور مذکور منتهی شد.سرمایه ای که به مثابه بازوانی توانمند برای ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی ژاپن نقش آفرینی کرد. آموزش و پرورش و مصرف کالای داخلی از مولفه های تعیین کننده دیگر در پیشرفت ژاپن محسوب می شود حسین گروسی، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح عوامل موثر، در پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی ژاپن اظهار کرد:کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع آموزش و پرورش توجه بسیاری را لحاظ کرد و به نوعی تمامی اهداف و چشم اندازهای مورد نظر خود را در حوزه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی با اتکای به آموزش صحیح دانش آموزان خود دنبال کرد. وی افزود: نکته حائز اهمیت بعدی معطوف به این امر می شد که تُوَامان با عنایتِ به تولید داخلی، به موضوع کیفیت کالاهای خویش نیز، توجه بسیاری را اعمال کردند (تا جایی که تولیدات بی کیفیت اجازه صادرات پیدا نمی‌کرد). نماینده اسبق مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه تولید نیز ژاپنی ها با مطالعه و بررسی دقیق به تولید کالاهایی که از مزیت برخوردار بودند، متمرکز شدند که تلاش برای ساخت و عرضه محصولات با کیفیت در بخش های الکترونیکی، مخابراتی، ریل و مترو از نمونه های آن به شمار می رود. وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر به موضوع کار، تلاش و ایستادگی ژاپنی ها در کارخانجات و مراکز تولیدی باز می‌گردد که این سختکوشی در تمامی جهان معروف و مثال زدنی است و به واقع عموم مردم ژاپنی با جان و دل در مراکز صنعتی به فعالیت و تلاش برای توسعه و اعتلای کشور خویش مشغول به فعالیت شدند. عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توجه به خرید کالای داخلی از دیگر مولفه های تعیین کننده در پیشرفت و توسعه اقتصادی ژاپن محسوب می شود، به نحوی که کشور مذکور بعد از انقلاب میجی، تمامی ماشین های آمریکایی را در گودال دفن کردند و اولویت نخست این کشور به خرید و مصرف کالاها و محصولات داخلی متمرکز شد ( تا جاییکه تا سال ها این رویکرد ژاپن از سوی برخی کشورهای دیگر به سیاست های انزوا طلبانه تعبیر می شد.) مجموعه بررسی ها و اظهارات فوق نشان می دهد جایگاه فعلی کشور ژاپن با کار و تلاش شبانه روزی و تدوین و اجرایی ساختن سیاست های دقیق و هوشمندانه حاصل شده، رویکردی که بخش قابل توجهی از آن در چارچوب سیاست های اقتصادی مقاومتی قابل تعریف است. بدون تردید، در صورت توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتیِ ابلاغ شده در کشور و اجرایی ساختن دقیق و هوشمندانه آن، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایران، بصورت فزآینده ای تسریع خواهد شد، امری که آحاد مردم نیز در تحقق و حصول آن نقش بسیار تعیین کننده و نافذی ایفاء می‌کنند.
بازار خبر مجوز برگزاری مجامع 20 بانک و موسسه اعتباری صادر شد Sun Sep 23 10:53:00 IRST 2018
بازار خبر چرا قیمت‌ سکه، ارز و طلا ریزشی شد؟ Tue Nov 13 15:38:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت جدید شیرخام تصویب شد/2000 تومان درب دامداری Sat Nov 17 10:49:00 IRST 2018
بازار خبر 10 خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند+اسامی Tue Aug 14 08:45:00 IRDT 2018
بازار خبر احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو/خودروهای هیبریدی در اولویت ورود Sat Jul 14 13:10:00 IRDT 2018
بازار خبر گوشت ارزان شد/ نرخ هر کیلو دام زنده در میادین 25 هزار تومان Wed Oct 17 16:10:00 IRST 2018
بازار خبر اولین فیلم از مدیرعامل سکه ثامن پس از دستگیری و بازگشت به کشور Sat Oct 06 16:04:00 IRST 2018
بازار خبر 8 بانک‌ مورد قبول شرکت ملی نفت ایران برای صدور ضمانت‌نامه بانکی اعلام شد Sat Oct 27 16:47:00 IRST 2018
بازار خبر ثبات وضعیت بازار مسکن تا پایان پاییز / میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به 8 میلیون و 700 هزار تومان رسید Mon Nov 19 07:20:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات خروج 32میلیارد دلار سرمایه و کاهش 16میلیارد دلار ذخایر ارز کشور در 2 سال اخیر Mon May 28 10:25:00 IRDT 2018
بازار خبر موسسات غیرمجاز 25درصد سهم بازار پول را به خود اختصاص داده‌اند Tue May 08 11:45:00 IRDT 2018
بازار خبر با تحریم‌ آمریکا، تنها دو بانک ایرانی، در امارات فعال می‌مانند Wed Nov 07 19:50:00 IRST 2018
بازار خبر تاملی بر پدیده تجمل گرایی/آثار مخرب لاکچری ها بر اقتصاد کشور چیست؟ Sun Sep 09 07:48:00 IRDT 2018
بازار خبر پشت‌پرده دسیسه‌چینی علیه روابط اقتصادی ایران و عراق/تجارت دوجانبه می‌تواند به 20میلیارد دلار برسد Mon Sep 17 15:50:00 IRDT 2018
بازار خبر تلاطم بازار مسکن، کاذب یا واقعی؟ /بررسی تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن Sat Feb 24 11:49:00 IRST 2018
بازار خبر پرونده حاشیه ساز خرید واگن های مترو به کجا رسید؟/ پورسانت‌های 200 هزار یورویی لابلای واگن‌ها! Sun Feb 25 11:40:00 IRST 2018
بازار خبر سامانه نیما در انتظار ارز حاصل از صادرات/ ارز پتروشیمی‌ها به نیما آمد Wed May 16 17:33:00 IRDT 2018
بازار خبر نرخ بیکاری 23 استان 2 رقمی شد Sat Feb 24 11:53:00 IRST 2018
بازار خبر شرایط تامین ارز رانندگان بین المللی ابلاغ شد Sat May 19 10:26:00 IRDT 2018
بازار خبر سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در معاملات ارزی/امکان عدم‌ثبت اطلاعات در سامانه سنا Sat Feb 17 11:47:00 IRST 2018
بازار خبر 70 درصد مصوبات ستاد تسهیل تهران اجرایی شد Mon Nov 12 15:27:00 IRST 2018
بازار خبر امسال چند وام ازدواج پرداخت شده است؟ Tue Aug 21 10:33:00 IRDT 2018
بازار خبر آغاز دور جدید پیش فروش سکه از امروز؛ قیمت 1.3 و 1.4 میلیون تومان Sat Feb 17 11:52:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات نامه‌نگاری گمرک با وزارت صنعت و اقتصاد Sat Feb 17 11:51:00 IRST 2018
بازار خبر دستور هیئت رئیسه مجلس برای بررسی مجدد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی Wed Oct 03 09:51:00 IRST 2018
بازار خبر رشد اقتصادی بهار 97 بدون نفت 0.7 درصد Wed Oct 10 16:29:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/08/02 Wed Oct 24 14:51:00 IRST 2018
بازار خبر سکه 300 هزار تومان ارزان شد/ ریزش قیمت‌ها ادامه دارد Sun Aug 05 14:39:00 IRDT 2018
بازار خبر نقش بافت فرسوده در افزایش خسارت های زلزله/ 29 درصد از بافت فرسوده کشور در تهران است Tue Oct 30 15:02:00 IRST 2018
بازار خبر آلمان چگونه از «کالا و تولیدات داخلی» خود حمایت کرد؟ Tue Jun 12 11:50:00 IRDT 2018
بازار خبر پرداخت کامل سود سهام عدالت دهک‌های پایین در دهه فجر/دولت برای منابع حاصل از صرفه جویی انرژی کیسه ندوخته است Wed Jan 31 11:34:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات تازه از کارتخوان های جدید سوخت / پول بنزین را با موبایل پرداخت کنید Mon Jun 18 11:51:00 IRDT 2018
بازار خبر کم آبی دامن فولادسازان را هم گرفت/ راهکارهای کاهش مصرف آب در کارخانه‌های فولاد Tue Jul 10 08:55:00 IRDT 2018
بازار خبر دومین عرضه نفت خام در بورس Sun Nov 04 10:12:00 IRST 2018
بازار خبر فرصت های کم نظیر اقتصادی پیش روی ایران/ کسب سرمایه با پُرکردن خلأهای اقتصادی کشورهای همسایه Thu Mar 01 12:24:00 IRST 2018
بازار خبر 9 صرافی ممنوع الکار شدند Thu Oct 11 10:02:00 IRST 2018
بازار خبر مهم‌ترین راهکار مهار نقدینگی افسارگسیخته کشور چیست؟ Mon Jul 02 08:48:00 IRDT 2018
بازار خبر احتمال بازگشت «توافق کاهش تولید» اوپک و غیراوپک Thu Nov 08 15:36:00 IRST 2018
بازار خبر ورود بازار مسکن به فاز رکودی در سال 98 Mon Oct 29 15:11:00 IRST 2018
بازار خبر علت واردات کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور چیست؟ /نوشیدنی مانگو استاندارد ندارد! Thu Oct 18 08:59:00 IRST 2018
بازار خبر سکه‌های دپو شده به بازار سرازیر شد Tue Oct 02 16:19:00 IRST 2018
بازار خبر فروش بلیت پرواز‌های فوق العاده اربعین از روز سه شنبه Sun Oct 14 14:41:00 IRST 2018
بازار خبر صادرات آلمان به ایران به پایین‌ترین حد خود رسید Mon Oct 22 15:25:00 IRST 2018
بازار خبر هر بشکه نفت 85 دلار/ افزایش قیمت نفت علیرغم خواسته ترامپ Tue Oct 02 16:12:00 IRST 2018
بازار خبر رانت‌جویی با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف/ ارز صادرات به کجا می‌رود؟ Fri Aug 24 15:09:00 IRDT 2018
بازار خبر جزئیات اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز/ کدام کالاها دیگر ارز 4200 تومانی نمی‌گیرند؟ Tue Jun 19 11:21:00 IRDT 2018
بازار خبر بازار ارز در مسیر تعادل قرار گرفته است Fri Oct 05 09:47:00 IRST 2018
بازار خبر تغییرات محسوس بازار املاک تا بهمن 97/ قیمت مسکن در آستانه صعود یا سقوط؟ Sun Oct 07 14:21:00 IRST 2018
بازار خبر پرداخت بیش از 48 میلیون فقره خسارت از سوی صنعت بیمه/ رشد 18.4 درصدی صنعت بیمه در سال 96 Sun Jun 03 16:02:00 IRDT 2018
بازار خبر احتکارکنندگان، دلال هستند یا تولیدکننده؟/ مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند Thu Aug 23 10:08:00 IRDT 2018
بازار خبر روند کاهش قیمت طلا و سکه ادامه‌دار شد/ سکه طرح قدیم 3 میلیون و 550 هزار تومان +جدول Sat Nov 17 14:09:00 IRST 2018
بازار خبر ماجرای کمپینی که 70 سال طول کشید/ژاپن با 13 میلیون بیکار چه کرد؟ Sun Jun 24 08:54:00 IRDT 2018
بازار خبر شرایط مالکیت در خصوصی‌سازی هپکو محرز نیست/پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید در کشور Sat Feb 10 11:44:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت اوراق تسهیلات مسکن در چه وضعیتی است؟ Mon Nov 05 15:03:00 IRST 2018
بازار خبر رمزگشایی از علل سرگردانی قیمت‌ها در بازار موبایل Sat Nov 17 14:03:00 IRST 2018
بازار خبر سم مهلک نقدینگی،جان اقتصاد را تضعیف کرد Wed Sep 12 16:44:00 IRDT 2018
بازار خبر تأملی بر فراز و فرود‌های صنعت آسانسورسازی در کشور Thu Nov 08 16:01:00 IRST 2018
بازار خبر سوپرلوکس‌ترین و عجیب‌ترین خانه‌هایی که اجاره‌هایشان نجومی است!+تصاویر Tue Jul 10 15:25:00 IRDT 2018
بازار خبر فروش ریالی نفت در بورس عامل دور زدن تحریم‌ها Sat Oct 27 16:53:00 IRST 2018
بازار خبر کت و شلوار‌های وارداتی، نفس تولیدکنندگان ایرانی را به شماره انداخته/حمایت از البسه ایرانی در اولویت مصرف‌کنندگان قرار گیرد Sat Nov 17 07:14:00 IRST 2018
بازار خبر تصمیم جدید دولت درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها Sun Sep 16 10:19:00 IRDT 2018
بازار خبر ریسک‌های بشری سالانه 320 میلیارد دلار به اقتصاد شهری ضرر می‌زند Wed Jun 13 10:15:00 IRDT 2018
بازار خبر آیا تولید خودرو به‌ دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان متوقف خواهد شد؟ Mon Nov 05 12:59:00 IRST 2018
بازار خبر اختصاص 384 هزار میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با هر سناریو اقتصادی Sun Jun 24 09:43:00 IRDT 2018
بازار خبر صرافی‌ها سرگردان در نرخ ارزها/ قیمت سکه از مرز 5 میلیون تومان گذشت Wed Sep 26 15:07:00 IRST 2018
بازار خبر بانک مرکزی چگونه دست دلالان ارز را بست؟ Sat Nov 17 16:46:00 IRST 2018
بازار خبر علت افزایش قیمت سیب درختی چیست؟ Wed Oct 24 07:18:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات نامه‌نگاری نعمت‌زاده با جهانگیری/ ارز پتروشیمی‌ها به حساب بانک‌مرکزی واریز شود Wed Aug 08 15:19:00 IRDT 2018
بازار خبر علت سقوط دلار چیست؟ Tue Oct 02 14:37:00 IRST 2018
بازار خبر رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا: نمی‌توانیم در ایران سرمایه‌گذاری کنیم Wed Jul 18 16:50:00 IRDT 2018
بازار خبر چرا معدنی‌ها به سامانه نیما ارز نمی‌دهند؟ Tue Oct 09 07:38:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانه‌ها Wed May 16 15:41:00 IRDT 2018
بازار خبر مقصران مشکلات اخیر فرودگاه‌ها و عاملان نارضایتی مردم اعلام شدند Thu Feb 01 12:33:00 IRST 2018
بازار خبر پیشنهاد اروپا درباره حواله مستقیم پول به بانک مرکزی ایران برای اجتناب از مواجهه با مجازات‌های آمریکا Fri May 18 22:38:00 IRDT 2018
بازار خبر بازارهای سهام افت کرد /دلار تضعیف شد Wed Nov 07 15:48:00 IRST 2018
بازار خبر آغاز پیش فروش بلیت قطار اربعین از 21 مهر Tue Oct 09 13:17:00 IRST 2018
بازار خبر حقوق کارگران برای چند روز از ماه کافی است؟ Sat Nov 17 09:33:00 IRST 2018
بازار خبر هند برای ماه آینده از ایران نفت خریداری کرد Sat Oct 27 16:45:00 IRST 2018
بازار خبر افزایش پایه پولی یک سال اخیر به اندازه 4 سال/ روحانی گوی سبقت را از احمدی‌نژاد ربود +جدول Wed Nov 14 10:14:00 IRST 2018
بازار خبر سقوط هواپیمای آسمان در حوالی سمیرم با 66 مسافر Sun Feb 18 11:23:00 IRST 2018
بازار خبر شمارش معکوس برای راه اندازی سومین فاز پالایشگاه خلیج فارس/ایران آماده تولید 100 میلیون لیتر بنزین شد Tue Oct 09 15:32:00 IRST 2018
بازار خبر بانک‌های هندی برای پایان همکاری با ایران ضرب‌الاجل تعیین کردند Wed May 30 13:39:00 IRDT 2018
بازار خبر دلالان درتب وتاب فروش شبانه دلار/کرکره صرافی‌ها ازفردا بالامی‌رود Mon Aug 06 09:39:00 IRDT 2018
بازار خبر صرافی‌ها طبق روال معامله می‌کنند/مردم برای تهیه ارز به دلال‌ها مراجعه نکنند Mon Oct 08 15:30:00 IRST 2018
بازار خبر 66 سال حبس برای اعضای بزرگترین شبکه ضرب‌وتوزیع سکه تقلبی Wed Oct 24 10:58:00 IRST 2018
بازار خبر زنگنه: تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد Sat Jan 27 10:41:00 IRST 2018
بازار خبر واردات مصالح ساختمانی با وجود ظرفیت بالای تولید ملی/ آیا سازه های خارجی کیفیت لازم را دارند؟ Fri Nov 02 07:20:00 IRST 2018
بازار خبر تولید "ساندرو" متوقف می‌شود Mon Oct 29 15:56:00 IRST 2018
بازار خبر افزایش سود بانکی در دستور کار دولت/ احتمال تصمیم گیری در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار Mon Jun 25 16:53:00 IRDT 2018
بازار خبر در هیچ نقطه‌ای از کشور قطعی و اُفت فشار گاز نداریم / مشترکان نکات ایمنی را رعایت کنند Sun Jan 28 14:53:00 IRST 2018
بازار خبر پیامدهای دلار 10هزار تومانی Mon Jul 30 14:59:00 IRDT 2018
بازار خبر سکه کاهش قیمت داشت/ دلار چهار هزار و 517 تومان Sat Jan 27 14:13:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت گوجه‌فرنگی هفته آینده کاهش می‌یابد Wed Oct 03 10:04:00 IRST 2018
بازار خبر بانک مرکزی و سیستم بانکی مأموریت بر اذیت کردن مردم دارند! Mon Sep 24 09:15:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات پرداخت 6 میلیارد دلار برای ثبت سفارش دو ماهه امسال/ تخصیص 28 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی Wed May 23 14:00:00 IRDT 2018
بازار خبر 325 شرکت وابسته به 21 بانک کشور/ 50 درصد از املاک مازاد بانک‌ها مسکونی است Tue Sep 04 13:49:00 IRDT 2018
بازار خبر مرغ ارزان شد/ قیمت به 11 هزار تومان رسید Sun Nov 11 12:22:00 IRST 2018
بازار خبر جلسه صادرکنندگان میوه با نهاوندیان/ محموله‌های معطل در بنادر بدون تعهد محضری صادر شد Sat Sep 15 10:23:00 IRDT 2018
بازار خبر آمریکا در تحریم کامل نفت ایران، ناکام مانده است Fri Nov 02 19:31:00 IRST 2018
بازار خبر واردات برنج با 3 درصد رشد به 662 هزار تن رسید Tue Jul 31 15:15:00 IRDT 2018
میزان با تکاوران ویژه سپاه پاسداران بیشتر آشنا شوید/ از یگان ویژه صابرین چه می‌دانید؟ Tue May 02 21:00:01 IRDT 2017
بنکر درج بورس کالادر تابلوی «الف» بازار پایه Thu Feb 16 10:42:47 IRST 2017
میزان بحران بیماری در غزه Sat Jul 22 08:57:22 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین پرسپولیس حریف الاهلی عربستان شد/ گزارش کامل قرعه کشی لیگ قهرمانان Tue Jun 06 13:02:13 IRDT 2017
مشرق نیوز ماجرای عدم حضور «پویول» در تلویزیون Sat Jun 23 10:47:20 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر فراخوان وزارت ورزش برای حضور در تشییع پیکر پاک شهید حججی Tue Sep 26 11:56:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر «گرگ‌ها از برف نمی‌ترسند» به چاپ ششم رسید Tue Sep 12 13:01:23 IRDT 2017
ساعت24 قاتل محیط‌بان پارک بمو قصاص شد Sat Dec 16 15:57:01 IRST 2017
فردا قاتل خشمگین دستگیر شد Mon Jan 08 09:42:59 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مدارس شهرستان گنبدکاووس فرسوده است Sat Aug 26 17:12:34 IRDT 2017
خبر خودرو دینداری در سوئد قدیم Thu Jun 14 10:19:33 IRDT 2018
خبرگزاری مهر سردار سلیمانی از افتخارات بزرگ ملت ایران و جهان اسلام است Wed Nov 22 14:37:20 IRST 2017
شیعه نیوز حمله خودرو به عابران پیاده در آمریکا Tue Jul 04 08:39:23 IRDT 2017
آفتاب ایران آمادگی ارتش باید فراتر از مرزها باشد Sat Oct 07 14:46:06 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی طرح های جذاب اپراتورها برای کسب سهم بیشتر از بازار تلفن همراه Fri Jul 08 13:54:00 IRDT 2016
خبرگزاری مهر کاهش شرکت کنندگان در آزمون ارشد/ ظرفیت پذیرش اعلام شد Thu Apr 26 09:36:23 IRDT 2018
صبح تهران وجود 76 هزار طرح عمرانی ناتمام Mon Dec 18 10:27:54 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ناپدید شدن 27 شهروند هندی درعربستان Tue Mar 14 19:57:00 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد آیت الله خاتمی: چگونه فیلم انتخاب رهبری منتشر شد؟ Thu Jan 18 14:03:17 IRST 2018
تی نیوز هراس صهیونیست ها از احتمال تحویل S300 به سوریه Mon Apr 16 05:39:47 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد حسگر گرمایی که نیازی به منبع انرژی ندارد Mon Jul 03 09:30:43 IRDT 2017
خبرگزاری مهر متن کامل «لایحه برنامه ششم توسعه» منتشر شد Tue Aug 02 17:16:44 IRDT 2016
آریا کشف نیم تن کله و پاچه غیر بهداشتی Sun Nov 04 16:07:35 IRST 2018
برنا عبدولی در جایگاه دوم جهان Sat Aug 12 09:31:09 IRDT 2017
خبرگزاری فارس شایع‌ترین علل پوسیدگی دندان‌ها/ نواحی از دندان‌ها که مستعد پوسیدگی هستند Tue Jan 16 11:22:00 IRST 2018
جهان نیوز شهاب‌باران امشب را از دست ندهید Sun Aug 12 19:27:56 IRDT 2018
آریا پیگیری اردوی نوروزی شناگران برای شرکت در انتخابی المپیک جوانان Tue Apr 03 10:41:37 IRDT 2018
صبحانه با خبر بازیافت خسارت چیست؟ Wed Nov 01 22:32:06 IRST 2017
خبرگزاری مهر کمیته امداد دامغان 3 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرد Mon Jan 15 15:58:23 IRST 2018
ایسکانیوز اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در نگهداشت نخبگان بزرگترین خدمت به کشور است Sat Aug 05 12:10:21 IRDT 2017
روزنامه شهروند ایرانگردی با ایرج و به یاد فردین! Thu Jun 14 04:30:00 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن حدیث‌نگاشت/ دوچندانی برکت‌ها با عدالت Sun Nov 11 11:53:33 IRST 2018
خبرگزاری نسیم حضور هافبک استقلال در الاهلی قطر شایعه دلالان است! Wed Jun 13 15:04:04 IRDT 2018
ایسکانیوز اسامی 22 بازیکن پرسپولیس برای دیدار با الجزیره Sat May 05 15:04:58 IRDT 2018
فردا نظامیان آمریکایی در حال آزمایشات مشکوک بیولوژیکی هستند Wed Sep 12 15:57:19 IRDT 2018
فرادید محبوب‌ترین تلفن‌های غیر هوشمند Mon Apr 16 10:10:50 IRDT 2018
جماران اعلام برنامه کامل دور رفت لیگ برتر ساحلی Sun Jul 23 14:26:22 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران این چند خبر تئاتر را بخوانید Tue Apr 11 15:42:18 IRDT 2017
پایگاه خبری الف انتظاری که محقق نشد Wed Mar 08 07:33:41 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نظر مجری «تهران بیست» درباره عملکرد رسانه ملی در پی حادثه پلاسکو/ غافلگیری بزرگ خانم بازیگر! Tue Jan 24 09:20:01 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجمین نشست حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد Mon Oct 22 10:48:00 IRST 2018
خبرگزاری حوزه برگزاری همایش «لبیک یا حسین(ع)» در بقاع متبرکه Sat Sep 23 18:35:00 IRST 2017
پارس نیوز آلبوم موسیقی «کیمیای مهر» منتشر شد Wed Oct 24 11:45:00 IRST 2018
جام نیوز با این 15 راهکار طبیعی کمر درد را درمان کنید Wed May 09 17:42:11 IRDT 2018
ایران آنلاین افراد ناشناس باشگاه پرسپولیس را به آتش کشیدند Mon Nov 27 09:36:47 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی واژگونی یک سواری دررفسنجان با 8 کشته Sat May 13 12:55:00 IRDT 2017
پارس فوتبال آماری که پرسپولیسی‌ها را نگران می‌کند ! Thu Dec 14 20:06:31 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو رئیس جمهور درگذشت امام‌جمعه مهریز را تسلیت گفت Sat Apr 01 00:32:33 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 19 میلیارد و700 میلیون ریال برای بازآفرینی شهری در دورود اختصاص یافت Sun May 28 02:31:00 IRDT 2017
جماران فرماندار سرپل ذهاب: مسئولان برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تلاش کنند Tue Sep 19 13:06:36 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین حضور اوباما در زادگاه پدری +تصاویر Tue Jul 17 13:17:25 IRDT 2018
پرشین خودرو زیباترین گرمابه اعیانی دنیا Wed Feb 14 23:43:00 IRST 2018
انتخاب جعفرزاده: برجام جلوی خسارت‌های بیشتر به کشور را گرفت Tue Aug 29 08:37:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کمیته روان سازی آب های سطحی در جهرم تشکیل شد Sat May 13 09:56:27 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ایجاد بروکراسی اداری برای مردم پیگرد قانونی دارد/ سامانه دادور در مازندران راه‌اندازی می‌شود Wed Jan 17 13:33:36 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا فکر کردیم با انتخاب روحانی شرایط بهتر می شود/ منکر ضعف کابینه نیستیم/ هزینه شعارهایی را می دهیم که قدرت اجرا کردنش را نداریم Wed Aug 15 08:37:24 IRDT 2018
تیک امیری: اخبار منتشر شده در مورد کابینه دوازدهم گمانه‌زنی و بعضا با اهدافی خاص است Sat Jul 15 17:01:53 IRDT 2017
جماران پایگاه امداد و نجات جاده ای در بندرانزلی ایجاد می شود Sun Oct 08 14:53:14 IRST 2017
گویا آی تی آموزش تصویری حل مشکل Write Protection و عدم فرمت فلش USB Sat Sep 16 09:35:07 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا نابودی میگو ها در مزارع گواتر چابهار با شیوع بیماری لکه سفید شایعه است Mon Sep 11 12:31:00 IRDT 2017
افکارخبر حضور خوانندگان سرشناس در کنسرت خواجه امیری+ عکس Sat Aug 19 19:07:55 IRDT 2017
ایسکانیوز جلالی: 700 هزار مسکن مهر اضافی ساخته شده است Mon Aug 28 12:49:07 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی Sun Mar 12 14:14:39 IRST 2017
انتخاب میانگین عمر ایرانیان 11 سال افزایش یافته است Tue Feb 06 18:03:54 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران از قورباغه مکران چه خبر/ گرمازدگی خدمه کشتی سومالی در عسلویه/ 4موردمشکوک به تب کنگو در کرمان/زمین گیرشدن پرواز تهران زابل/تایید حکم اعدام آریاجاویدان Mon Jul 10 22:45:36 IRDT 2017
میزان جوانان همیشه پاسدار و نگهبان ارزشها بوده‌اند Mon Sep 03 11:52:04 IRDT 2018
نامه نیوز ولایتی: هرگونه مذاکره و تجدیدنظر در برجام منتفی است Sun Sep 24 21:18:18 IRST 2017
واحد مرکزی خبر شلیک موشک زلزال 1 به مواضع مزدوران سعود ی Wed Aug 16 19:51:29 IRDT 2017
جماران قهرمانی سیار و زورآوند در رقابت های دوومیدانی کشوری Mon Aug 14 19:14:01 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان برپایی تجمع «لبیک یا حسین» در بقاع متبرکه خراسان‌شمالی Mon Sep 10 11:16:00 IRDT 2018
رجا نیوز چه کسانی می‌خواهند ایران جهنم باشد؟! Sat Jul 21 12:51:34 IRDT 2018
خبرگزاری مهر راه اندازی سامانه پایش سلامت قیر/تقلب در کیفیت قیر غیرممکن می‌شود Tue Oct 24 11:23:46 IRST 2017
خبرگزاری کتاب ایران قانعی‌راد: توسلی تاریخ جامعه‌شناسی پس از انقلاب است Tue Jan 02 12:30:26 IRST 2018
اقتصاد نیوز 3 اشتباه ساده، اما پرهزینه در سفرهای کاری و روش‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها Mon Sep 24 17:13:12 IRST 2018
ایران آنلاین روحانی : مشکلاتی که در شرایط استثنایی پیش می آید گذراست Tue May 08 14:23:47 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران بازنشر پرطرفدار ترین جمله رهبر انقلاب در توئیتر مهدی طارمی +عکس Tue Aug 08 16:27:45 IRDT 2017
ایلنا لیست امید اصلاحات در اختیار سید محمد خاتمی قرار گرفت Mon May 15 09:25:23 IRDT 2017
تهران پرس کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت Sat Apr 21 10:06:00 IRDT 2018
فردا پیشنهاد آشتی ساکاشویلی به رئیس جمهوری اوکراین Sun Dec 17 12:07:14 IRST 2017
آفتاب ایران امیری: منتظر نظر نهایی مجلس درباره لایحه تفکیک وزارت‌خانه‌ها هستیم Sun Jul 16 09:55:07 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان برپایی شب شعر قرآنی در دفاتر امام جمعه های شهرستان های البرز Tue May 29 09:27:00 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین ترامپ: شاید بیش از یک بار با رهبر کره شمالی دیدار کنم Thu May 31 23:00:20 IRDT 2018
جهان نیوز کاتب: فساد در کشور ناشی از وجود پولشویی است Tue May 08 12:00:00 IRDT 2018
اتاق خبر دخل کشور به جای نفت به مالیات وابسته شد Sat Jan 28 18:39:03 IRST 2017
ایران آنلاین اولین تصاویر از محل دیدار تاریخی ترامپ و اون Tue Jun 12 06:24:51 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بازار مسکن دچار قفل زدگی شد Sun Jul 22 17:19:34 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم ژاله فرامرزیان: موضوع ارز در ایران دچار چالش‌هایی شده است Sat Oct 20 12:20:03 IRST 2018
روزنامه شرق موعد شناسنامه Wed Jan 10 03:30:00 IRST 2018
آریا آغاز نام نویسی ترم پاییز مدرسه رباتیک امیرکبیر Wed Sep 20 10:17:47 IRDT 2017
فردا بانوان ایران باز هم مغلوب میزبان شدند Tue Jul 25 19:46:22 IRDT 2017
آفتاب ایران عراقچی: سامانه دفاعی ایران موضوع هیچ مذاکره ای نیست Thu Dec 21 18:54:06 IRST 2017
ایستا نیوز آیا جعبه سیاه بانک مرکزی دولت‎ احمدی‎نژاد باز می شود ؟ Fri Sep 22 22:25:10 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن ششمین جلسه اتحادیه مؤسسات قرآنی اصفهان برگزار شد Sun May 21 14:58:04 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم مهاجم 19 ساله میلان راهی لالیگا شد Sat Aug 11 22:26:03 IRDT 2018
روزنامه کیهان آتش جهنم در بیان شیخ جعفر شوشتری Mon Nov 20 18:08:51 IRST 2017
تی نیوز شهادت «مهدی دهقان یزدلی» بار دیگر رشادت های مدافعان حریم اهل بیت را متجلی ساخت Wed Apr 11 14:27:25 IRDT 2018
تدبیر و امید عکس/ خانم بازیگر همراه تازه عروس و داماد این روزهای سینمای ایران Wed Feb 08 16:28:11 IRST 2017
خبرگزاری فارس امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان Sat Apr 15 07:02:00 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین سهم هر کدام از کشورها از نفت خزر چقدر است؟ Wed Sep 05 09:00:40 IRDT 2018
صبا ایران افزایش 50 درصدی جرایم اطفال و نوجوانان Fri Sep 21 17:13:39 IRDT 2018