بازار خبر - Sun May 06 11:55:00 IRDT 2018 نمایش خبر

تأملی بر رویکرد ژاپن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی

ژاپن در زُمرِه پیشرفته‌ترین جوامع صنعتی و اقتصادی جهان است،جامعه‌ای با مردمِ سخت کوش که امروز در بسیاری از حوزه‌های مهم جهان، سَردَمدار هستند.

به گزارشبازارخبر الگوبرداری و پیروی از راهکارهای اتخاذ شده از سوی کشورهای توسعه یافته برای نائل شدن به پیشرفت های صنعتی و اقتصادی، ضرورتی است که با اتکای هوشمندانه به آن و البته اجرا و عملیاتی ساختن هدفمند آن، سرمنشا توفیقات بسیاری برای کشوری همچون ایران خواهد بود. به واقع، تَمَسُک جستن به چنین رویکردی، مصداق بارز نگاه به بیرون است که در سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی همزمان با درون زا بودن اقتصاد نسبت به آن تاکید شده است. در این میان،کشور ژاپن نمونه و الگویی مناسب برای الگوبرداری از جامعه ای که به سرعت روند توسعه را طی کرده است. اینکه ژاپنی ها برای شکستن پوسته خود و حرکت به سمت توسعه پایدار چه تدابیری اتخاذ کرده اند از موضوعاتی است که در ذیل این گزارش به آن پرداخته خواهد شد. تغییر رویکرد از نگاه سنتی به سیاست هایِ صنعتیِ دانش بنیان آنچنان که مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد، مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته بصورتی زنجیروار و اجرای دقیق و مستمر آن، ژاپن را به جایگاه کنونی در جهان سوق داده است جایگاهی قابل احترام، مقتدرانه و تاثیرگذار که بخش قابل توجهی از توفیقات اقتصادی در نظام بین المللی را به خود اختصاص داده و به واقع از این موفقیت به نحو بسیار شایسته ای منافع ملی مردم و کشور خود را تامین کرده است. تغییر جهت از نگاه و سیاست های سنتی در عرصه صنعتی و تولیدی به سیاست های تولیدی و صنعتیِ دانش بنیان، نخستین اقدام جدی ژاپن برای تسریع روند توسعه به شمار می رود. گام بعدی ژاپن به رفع و زدودن قوانینِ دست و پاگیر و غیرضروری در مسیر تولید و مقررات زدایی از بازار کار،کاهش مالیات شرکت ها و تعریف بسته های تشویقی و تلاش برای متنوع سازی تولیدات خود معطوف می شود. جذب نیروهای انسانی از اقصی نقاط جهان و هدایت آنها در مراکز تولیدی و صنعتی و تلاش برای پیوند میان نهادهای علمی و دانشگاهی با مراکز صنعتی و بخصوص برنامه ریزی برای تعمیق و تشدید رقابت پذیری و رقابتی کردن مراکز صنعتی از نمونه تدابیر دیگری محسوب می شود که دولتمردان ژاپنی با اجرایی ساختن آن شرایط متفاوتی را در عرصه تولیدی کشور خود ایجاد کردند. بنابر مطالعات انجام شده، سیاست های توسعه صنعتی در کشور ژاپن از دهه 1970 میلادی به سمت اقتصادِ سرمایه محور و دانش بنیان متمایل شد. از سال مذکور تاکنون همواره ژاپن، این اصل و اصول را در اولویت قرار داده که با تسهیل زمینه و شرایط برای مشارکت بخش خصوصی، ضریب رقابت پذیری را در اقتصاد و صنعت خود در بالاترین حد ممکن تقویت کند. انعطاف پذیری ژاپن در مقابل تغییرات و فراز و نشیب های صنعتی و اقتصادی جهان یکی دیگر از ویژگی های کشور ژاپن معطوف به این امر می شود که با مشخص کردن استراتژی معین، متناسب با واقعیت های اقتصادی و صنعتی جهان پیش رفته و در صورت حصول تغییر یا هرگونه تحول یا فراز و نشیبی در عرصه اقتصادی جهان، به سرعت نسبت به همسویی و هم نوایی خود با واقعیت های اقتصادی و صنعتی جهانی تلاش کرده است. برای مثال، تا پیش از دهه 1980 ،عمده تمرکز و سرمایه گذاری ژاپن در حوزه هایی همچون آهن فولاد، ذوب آهن و پالایش فرآورده‌های نفتی استوار بود، اما بعد از مقطع اشاره شده، صنایع فناوری محور، صنعت خودروسازی، مخابراتی، فناوری و اطلاعات و همچنین خدمات پزشکی در صدر برنامه ها و اولویت های کشور ژاپن قرار گرفت، تا جاییکه به عنوان نمونه تنها در حوزه ای همچون تولید فناوری و اطلاعات، ژاپنی ها تا 6 برابر میزان تولید و فعالیت خود را ارتقاء بخشیدند، عددی خیره کننده که موید تلاش وافِرِ ژاپنی ها در این عرصه و هوشمندی آنها به فعل و انفعالات نظام اقتصادی و صنعتی جهان است. اگر نبود چنین تدبیر و دقت نظری در سیاست های اقتصادی و صنعتی، محال بود کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، در شرایطی که با 13 میلیون بیکار مواجه بود، بتواند به چنین موفقیت هایی دست یابد. کشوری شکل گرفته از جزایر متعدد، با منابع بسیار محدود و آتشفشان های فراوان که شرایط اسف باری همچون کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید و نابودی شدیدِ پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کرد، در حال حاضر در جایگاهی ایستاده که در بسیاری از حوزه ها با افتخار به فعالیت مبادرت می ورزد و امروزه تولیدات ژاپنی، فارغ از برند و مارکی که بر روی آن منقش می شود، از احترام بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است. سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید داخلی تمامی سیاست گذاری هایِ اشاره شده ژاپن در حوزه صنعتی و اقتصادی به یک عبارت منتهی و متمرکز می شد، " تولید داخلی "، به واقع ژاپنی ها با توجه به تولید داخلی و اجرایی ساختن سیاست های اقتصاد مقاومتی توانستند از بحران های بسیاری همچون گرسنگی عبور کنند. با قرارگرفتن تمامی تدابیر و تمهیدات سیاستمداران و سیاست گذاران ژاپنی حول محور تولید و ارتقای کیفی محصولات خود، اقتصاد و صنعت ژاپن بصورت فزاینده ای به پیشرفت دست یافت. به واقع، ژاپنی ها افزایش و ارتقای ضریب تولید را با دو هدفِ تامین نیاز داخلی، بازار داخلی و تسخیر بازارهای خارجی در دستور کار قرار دادند و مردم این کشور نیز برای توفیق در این عرصه از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نکردند. الگوی ژاپنی ها در حوزه صادرات نیز متکی به فروش محصولات و تولیداتی با ارزش افزوده بالا است و الگوی واردات این کشور نیز به خرید مواد خام و اولیه برای تامین نیاز کارخانجات داخلی استوار است. ژاپنی ها، تولید کالا و صادرات آن به دیگر کشورهای جهان را به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در ارتقای نام و افتخارات ژاپن در عرصه جهانی قلمداد می کنند، ذهنیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری، درستی و معقولانه بودن آن به اثبات رسیده است. نقش فرهنگ در توسعه و شکوفایی فزاینده ژاپن/ از کار و تلاش تا قناعت مثال زدنی فرهنگ کار و تلاش یکی از شاخص های بسیار تعیین کننده در پیشرفت و توسعه هر کشوری به شمار می رود، عنصری که به معنای واقعی کلمه در ذهن و افکار ژاپنی ها رسوخ و رسوب پیدا کرده و به نحو بسیار مطلوبی در کالاها و تولیدات آنها، مُتِجَلی شده است. ژاپنی ها کار را یک امر مقدس قلمداد می‌کنند و این موضوع نه تنها با هدف سود آوری شخصی، بلکه به عنوان عنصری اثرگذار در پیشرفت و اعتلای کشور ژاپن مد نظر تک تک مردمِ این کشور، رشد و پرورش یافته است که می توان آن را به یک انگیزش درونی و ملی در میان تمامی طبقات و قشرهای اجتماعی این مجمع الجزایر در حوزه شرقی آسیا، تعبیر کرد. به موازات این خصوصیت، قناعت از دیگر خصیصه های رفتاری مردم ژاپن محسوب می شود و به نوعی در تمامی جهان مردم ژاپن به این ویژگی شهره هستند. آنها میزان مصرف خود را بر اساس اقتضائات و شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور تنظیم می‌کردند و به شدت از هر گونه اشرافی گری و مصرف غیرضروری اجتناب می کردند و همین رویکرد به انباشت سرمایه در کشور مذکور منتهی شد.سرمایه ای که به مثابه بازوانی توانمند برای ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی ژاپن نقش آفرینی کرد. آموزش و پرورش و مصرف کالای داخلی از مولفه های تعیین کننده دیگر در پیشرفت ژاپن محسوب می شود حسین گروسی، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح عوامل موثر، در پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی ژاپن اظهار کرد:کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع آموزش و پرورش توجه بسیاری را لحاظ کرد و به نوعی تمامی اهداف و چشم اندازهای مورد نظر خود را در حوزه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی با اتکای به آموزش صحیح دانش آموزان خود دنبال کرد. وی افزود: نکته حائز اهمیت بعدی معطوف به این امر می شد که تُوَامان با عنایتِ به تولید داخلی، به موضوع کیفیت کالاهای خویش نیز، توجه بسیاری را اعمال کردند (تا جایی که تولیدات بی کیفیت اجازه صادرات پیدا نمی‌کرد). نماینده اسبق مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه تولید نیز ژاپنی ها با مطالعه و بررسی دقیق به تولید کالاهایی که از مزیت برخوردار بودند، متمرکز شدند که تلاش برای ساخت و عرضه محصولات با کیفیت در بخش های الکترونیکی، مخابراتی، ریل و مترو از نمونه های آن به شمار می رود. وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر به موضوع کار، تلاش و ایستادگی ژاپنی ها در کارخانجات و مراکز تولیدی باز می‌گردد که این سختکوشی در تمامی جهان معروف و مثال زدنی است و به واقع عموم مردم ژاپنی با جان و دل در مراکز صنعتی به فعالیت و تلاش برای توسعه و اعتلای کشور خویش مشغول به فعالیت شدند. عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توجه به خرید کالای داخلی از دیگر مولفه های تعیین کننده در پیشرفت و توسعه اقتصادی ژاپن محسوب می شود، به نحوی که کشور مذکور بعد از انقلاب میجی، تمامی ماشین های آمریکایی را در گودال دفن کردند و اولویت نخست این کشور به خرید و مصرف کالاها و محصولات داخلی متمرکز شد ( تا جاییکه تا سال ها این رویکرد ژاپن از سوی برخی کشورهای دیگر به سیاست های انزوا طلبانه تعبیر می شد.) مجموعه بررسی ها و اظهارات فوق نشان می دهد جایگاه فعلی کشور ژاپن با کار و تلاش شبانه روزی و تدوین و اجرایی ساختن سیاست های دقیق و هوشمندانه حاصل شده، رویکردی که بخش قابل توجهی از آن در چارچوب سیاست های اقتصادی مقاومتی قابل تعریف است. بدون تردید، در صورت توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتیِ ابلاغ شده در کشور و اجرایی ساختن دقیق و هوشمندانه آن، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایران، بصورت فزآینده ای تسریع خواهد شد، امری که آحاد مردم نیز در تحقق و حصول آن نقش بسیار تعیین کننده و نافذی ایفاء می‌کنند.
بازار خبر روزگار قاچاقچیان خودرو، ارز، سوخت، لوازم خانگی و گوشت سیاه شد Fri Feb 22 13:39:00 IRST 2019
بازار خبر ثبت سفارس کالا بدون انتقال ارز مجاز شد+تصویر Thu Jun 14 16:05:00 IRDT 2018
بازار خبر دولت 50 هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 98 ‌اختصاص داد Sat Jan 05 09:08:00 IRST 2019
بازار خبر 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 96 جذب شد Wed Jan 02 15:21:00 IRST 2019
بازار خبر سود پرداختی سپرده‌ها ارزی بانک‌ها چقدر است؟ Tue Aug 28 11:36:00 IRDT 2018
بازار خبر جلسه صادرکنندگان میوه با نهاوندیان/ محموله‌های معطل در بنادر بدون تعهد محضری صادر شد Sat Sep 15 10:23:00 IRDT 2018
بازار خبر فروش یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز در بازار آزاد با کارت‌های ملی اجاره‌ای/سوءاستفاده گسترده از مجوزهای پتروشیمی Tue Jan 08 14:24:00 IRST 2019
بازار خبر شائبه ممانعت بانک مرکزی از کاهش نرخ دلار Mon Feb 11 21:22:00 IRST 2019
بازار خبر فروش چارتری بلیط هواپیما ممنوع شد Wed Jan 30 16:04:00 IRST 2019
بازار خبر جولان شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ در بازار ایران/ چرا مسئولان به شرکت‌های کره‌ای باج می‌دهند؟ Sun Dec 09 07:35:00 IRST 2018
بازار خبر «تقصیرِ تحریم است؟»| نسخه‌ای که لیبرال‎ها برای اقتصاد پیچیدند؛گوشت گران نمی‌شد باید تعجب می‌کردیم Sat Feb 02 10:31:00 IRST 2019
بازار خبر سهمیه بندی بنزین فعلا منتفی است/ راهکارهای جایگزین مجلس به‌جای افزایش قیمت بنزین Tue Jan 29 08:06:00 IRST 2019
بازار خبر آمار عجیب از رشد قابل توجه تجارت ایران و آمریکا یک ماه قبل از بازگشت تحریم‌ها! Fri Sep 07 12:31:00 IRDT 2018
بازار خبر امروز، آخرین مهلت ثبت نام اوراق 20 درصدی بانک ها/ شعب شلوغ شد Thu Mar 01 12:26:00 IRST 2018
بازار خبر بانک مرکزی بر سر دو راهی آخرین مسیر سال 96/ دریافت مطالبات بانکی رونق بخش خواهد بود یا رکودزا؟ Thu Feb 08 07:43:00 IRST 2018
بازار خبر موافقت دولت برای تصویب افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها Mon Dec 17 14:08:00 IRST 2018
بازار خبر کاهش 2500 تومانی قیمت تخم مرغ/ دولت واردات را متوقف کند Tue Jan 01 14:15:00 IRST 2019
بازار خبر ساخت هوش مصنوعی رایانه که می‌تواند مناظره کند Tue Jun 26 16:19:00 IRDT 2018
بازار خبر بازنشستگان وزارت نفت کجا رفتند؟ + اسناد Sun Jan 13 14:01:00 IRST 2019
بازار خبر ثبات نرخ مرغ در آستانه اربعین حسینی/ نرخ هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره بار 9 هزار تومان Mon Oct 29 15:06:00 IRST 2018
بازار خبر بازار ارز عامل گرانی مسکن/انتقال واحدهای صنعتی آلاینده از پردیس Wed Jan 30 19:16:00 IRST 2019
بازار خبر بیمه مرکزی: سرمایه بیمه بدنه خود را افزایش دهید Sat Dec 01 16:04:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت مرغ به 15 هزار تومان رسید Sun Feb 10 16:24:00 IRST 2019
بازار خبر اختلاف‌نظر مرکز امور اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق درباره تعداد برندهای مجاز پوشاک Tue Jan 08 10:14:00 IRST 2019
بازار خبر کارگران و مشکلی به نام لیست بیمه Wed Dec 05 08:50:00 IRST 2018
بازار خبر آزاد شدن سپرده‌های 20 درصدی ارز را گران کرد؟ Mon Feb 18 14:57:00 IRST 2019
بازار خبر چک‌های تضمینی غیرقابل خرید و فروش شد Sat Dec 01 15:47:00 IRST 2018
بازار خبر پیشنهاد اروپا درباره حواله مستقیم پول به بانک مرکزی ایران برای اجتناب از مواجهه با مجازات‌های آمریکا Fri May 18 22:38:00 IRDT 2018
بازار خبر قیمت خودرو امروز 1397/10/26|چانگان 1 میلیون تومان ارزان شد Wed Jan 16 16:21:00 IRST 2019
بازار خبر خسروتاج: من مسئول بودم تجارت ترجیحی با ترکیه را به این شکل امضا نمی‌کردم Wed Feb 21 11:46:00 IRST 2018
بازار خبر بازگشت پول نفت به خزانه طبق سازوکار معاملات بورس انرژی تضمین شده است Tue Dec 11 08:07:00 IRST 2018
بازار خبر ماجرای هزار میلیارد تومانی سجام در بازار سرمایه/از پُر کردن درز نشت اطلاعاتی تا رصد پولشویی Sun Jan 06 14:15:00 IRST 2019
بازار خبر آغاز مطالعات بانک مرکزی برای بهره گیری از فناوری بلاک چین Fri Jan 11 15:05:00 IRST 2019
بازار خبر علی‌رغم روشنگری‌ها مناسبات رانتی تغییری نمی‌کند Thu Jan 24 14:38:00 IRST 2019
بازار خبر مهمترین بندهای لایحه بودجه 98/ثبات قیمت سوخت و یارانه نقدی خانوار Fri Dec 07 12:09:00 IRST 2018
بازار خبر نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در تراکنش‌های بانکی Fri Jan 04 07:30:00 IRST 2019
بازار خبر کلاهبرداری در پوشش پیش فروش املاک/ اعتبار معاملات غیررسمی از کدام قانون نشأت می‌گیرد؟ Mon Jan 28 12:42:00 IRST 2019
بازار خبر تجارت در تله بخشنامه‌های دردسرساز/واردکنندگان پشت در سامانه نیما Tue Dec 18 14:43:00 IRST 2018
بازار خبر فروکش کردن تب قیمت‌ها در بازار مسکن/ معاملات در آذر ماه 60 درصد کاهش یافت Mon Dec 17 09:16:00 IRST 2018
بازار خبر نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری گره‌گشای صنعت ساخت و ساز Sat Feb 17 11:48:00 IRST 2018
بازار خبر تکمیل 70 درصد فاز یک شهرک حمل و نقل بدون همکاری دولت/ ارتباط راننده با شرکت حمل و نقل شفاف می‌شود Thu Jan 10 14:36:00 IRST 2019
بازار خبر 60 هزار تن برنج هندی در راه ایران Thu Nov 15 15:55:00 IRST 2018
بازار خبر صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب 86 برابر شد Sun Jan 27 14:06:00 IRST 2019
بازار خبر بساط دلالی محصولات پتروشیمی برچیده می‌شود/بازار به تعادل می‌رسد Mon Sep 17 10:55:00 IRDT 2018
بازار خبر پالرمو و محورهای چهارگانه ضربه پذیری اقتصاد ملی Thu Jan 24 09:54:00 IRST 2019
بازار خبر سکه گران شد/طرح قدیم 4 میلیون و 551 هزار تومان+جدول Sun Sep 23 14:00:00 IRST 2018
بازار خبر آدرس‌های غلط/ سراب بهبود روابط بانکی با تصویب لوایح مرتبط با FATF Sat Sep 22 13:43:00 IRST 2018
بازار خبر شکاف طبقاتی در ایران از آمریکا، روسیه، ترکیه و 73 کشور دیگر کمتر شد + سند Sat Feb 03 11:26:00 IRST 2018
بازار خبر جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی از یادها رفت؟! Mon Jun 11 08:16:00 IRDT 2018
بازار خبر شرکت آمریکایی آمازون گرانترین شرکت جهان شد/سقوط بورس‌های آمریکا مایکروسافت و اپل را عقب انداخت Tue Jan 08 10:17:00 IRST 2019
بازار خبر معافیت عراق از تحریم‌های ضد ایرانی انرژی با واردات برق و گاز طبیعی از ایران Wed Nov 07 10:42:00 IRST 2018
بازار خبر رانت گسترده در صنعت آلومینیوم کشور/ واگذاری شرکت‌های آلومینیوم در هاله‌ای از ابهام Tue Oct 09 07:44:00 IRST 2018
بازار خبر دولت آقای روحانی برای مردم شفاف‏‎ کند/ابهام در هزینه 900 هزار میلیارد تومانی 3 شرکت بزرگ دولتی در بودجه 98 Sun Dec 30 12:21:00 IRST 2018
بازار خبر آیا امضای "سیف" دیگر روی اسکناس‌ها دیده نمی‌شود؟/ گمانه‌زنی‌ها درباره کلیددار آینده بانک مرکزی Sat Jun 30 15:27:00 IRDT 2018
بازار خبر ایوانکا ترامپ برای ریاست بانک جهانی نامزد نخواهد شد Tue Jan 15 15:44:00 IRST 2019
بازار خبر توقف خدمات USSD منتفی شد/ بانک مرکزی با وزارت ارتباطات به تفاهم رسید + تصویر Sun Feb 04 11:15:00 IRST 2018
بازار خبر نحوه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی Mon Nov 26 15:51:00 IRST 2018
بازار خبر چینی ها به سرعت جای خالی شرکت‌های اروپایی را پُر می‌کنند Mon Jun 11 11:02:00 IRDT 2018
بازار خبر تکرار موسسات مالی غیرمجاز با خرید و فروش ارزهای دیجیتال Sun Jun 03 08:15:00 IRDT 2018
بازار خبر بدهی مالیاتی2600میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی Wed Jan 09 07:49:00 IRST 2019
بازار خبر ریزش قیمت دلار در بازار ارز/سودجویان به دنبال راهی برای تخریب بازار هستند Sat Nov 24 15:30:00 IRST 2018
بازار خبر چرا طرح تحول سلامت در بن بست بودجه گرفتار شد؟ Tue Jan 08 07:46:00 IRST 2019
بازار خبر 260 هزار قطعه ازکارت‌های سوخت برگشتی تغییر مالک و نشانی داشته‌اند/ ابطال 100 هزار کارت Fri Dec 28 10:06:00 IRST 2018
بازار خبر جزئیات جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان با لاریجانی Sat Dec 08 15:04:00 IRST 2018
بازار خبر بودجه وزارت بهداشت 88 هزار میلیارد تومان است/مخالفت با افزایش اعتبارات بیمه سلامت Wed Jan 16 07:40:00 IRST 2019
بازار خبر چگونه می توان در برابرِ جنگ اقتصادیِ دشمن،پیروز شد؟ Sat Sep 15 08:07:00 IRDT 2018
بازار خبر جزییات اعتبارات عمرانی بودجه 98/اولویت‌بندی اعتبارات برای مقابله با تحریم‌ Tue Jan 08 17:11:00 IRST 2019
بازار خبر چگونه با FATF مذاکره کنیم/لزوم توجه به اقتضائات دوران تحریم Fri Nov 30 08:48:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت مرغ به 11 هزار و 400 تومان رسید Sat Nov 24 15:47:00 IRST 2018
بازار خبر بودجه 98؛ تداوم انحصار دولتی و ضعف یارگیری از بخش‌های مختلف اقتصاد Sat Jan 12 13:32:00 IRST 2019
بازار خبر نظارت بر صرافان منتظر مجوزبانک مرکزی/رسیدگی به تخلفات طی دو هفته Sun Dec 30 14:10:00 IRST 2018
بازار خبر جدیدترین جزئیات از وضعیت بازار املاک/ سرعت افت معاملات مسکن گرفته شد Wed Jan 09 09:03:00 IRST 2019
بازار خبر بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را موقتا متوقف کرد Mon Dec 31 09:51:00 IRST 2018
بازار خبر تورم نقطه به نقطه دی‌ماه مرکز آمار به عدد آبان‌ماه بانک مرکزی رسید+نمودار Tue Jan 22 17:18:00 IRST 2019
بازار خبر آخرین قیمت‌ها از بازار میوه و تره‌بار در روزهای پایانی سال/ نارنگی قاچاق، صدرنشین خرده فروشی‌ها Thu Mar 01 12:28:00 IRST 2018
بازار خبر کش و قوس اتاق بازرگانی و سازمان تجارت بر سر اعزام رایزن/ بودجه رایزن‌های بازرگانی کاهش یافته است Tue Feb 19 07:43:00 IRST 2019
بازار خبر بازار مَسکن در انتظار نوشدارو/ سه گام مهمی که وزیر جدید برای ساماندهی بازار پیش رو دارد Wed Oct 31 09:05:00 IRST 2018
بازار خبر دستور قضایی به بانک مرکزی درباره مالک سایت ثامن/تمام حساب‌های بانکی مسدود شود Sat Sep 22 09:24:00 IRST 2018
بازار خبر دلالان آرد را هم گران کردند/ گرانی موقتی است Sun Dec 02 09:24:00 IRST 2018
بازار خبر نرخ بیکاری در ایران 5 درصد کمتر از عربستان Fri Jul 13 12:23:00 IRDT 2018
بازار خبر اظهارات روز گذشته روحانی قیمت ارز را بالا برد/ 344 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از مابه‌التفاوت قیمت ارز Wed Aug 29 10:03:00 IRDT 2018
بازار خبر گران‌فروشی دلالان دلار! Thu Nov 22 13:30:00 IRST 2018
بازار خبر تشریح برنامه‌های تنظیم بازار شب عید/ توزیع 60 هزارتن برنج Sat Feb 03 11:40:00 IRST 2018
بازار خبر نیم نگاهی بر وضعیت بازار میوه در آستانه شب یلدا/وقتی قیمت ها از نردبان گرانی بالا می روند Wed Dec 19 08:39:00 IRST 2018
بازار خبر آغاز مبادله بانکی ایران و هند طی روزهای آینده Tue Jan 01 10:45:00 IRST 2019
بازار خبر مشکلات امروز کارگران هم «تقصیرِ تحریم است؟» Wed Jan 16 08:22:00 IRST 2019
بازار خبر جزئیات تصمیمات جدید برای دارندگان بدهی بانکی/ بانکها مکلف به تسویه با حذف هرگونه سود مرکب شدند Sat Dec 29 13:50:00 IRST 2018
بازار خبر اتهام وزارت نیرو در مورد میزان مصرف آب بخش کشاورزی را قبول ندارم/ کاهش 48 درصد روان‌آبها Mon Dec 24 08:19:00 IRST 2018
بازار خبر سنگ اندازی عربستان در بازار انرژی ایران/بعد از نفت حالا نوبت به گاز رسیده است Wed Feb 28 11:13:00 IRST 2018
بازار خبر آیا خاموشی های برق سال آینده تکرار می‌شود؟/ راهکاری برای افزایش بازدهی نیروگاه های برق Sat Nov 10 08:16:00 IRST 2018
بازار خبر فروش بلیت قطارهای نوروزی تهران-مشهد از ساعت 17 فردا آغاز می‌شود Mon Feb 04 10:47:00 IRST 2019
بازار خبر واکنش مثبت بازار به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی/ سکه و دلار ارزان شد Wed Jul 25 16:16:00 IRDT 2018
بازار خبر زیان اجرای "موافقت نامه پاریس" برای ایران چقدر است؟ / نوک پیکان کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بر صنعت نفت کشور Mon Dec 03 07:13:00 IRST 2018
بازار خبر دریافت جریمه های سنگین اصلی ترین مشکل نظام بانکی است Thu Feb 08 07:46:00 IRST 2018
بازار خبر فقدان راهکار برای اشتغال مولد و تثبیت آن در لایحه بودجه 98 Tue Jan 22 07:59:00 IRST 2019
بازار خبر «تن - کیلومتر» مبنای محاسبه کرایه حمل بار شد Sat Oct 13 16:38:00 IRST 2018
بازار خبر قیمت خرید دلار در بانک‌ها امروز 97/10/25| افزایش قیمت خرید تمام ارزها Tue Jan 15 15:03:00 IRST 2019
بازار خبر کاهش 600 تومانی نرخ مرغ در بازار/حداکثر قیمت مرغ درخرده‌فروشی‌ها 14 هزار و 500 تومان است Tue Jan 29 15:52:00 IRST 2019
بازار خبر قیمت نفت بدترین ماه خود در 10 سال اخیر را به پایان برد Sat Dec 01 11:13:00 IRST 2018
بازار خبر نرخ گذاری سلیقه ای در برخی کارواش‌ها/مشتریان انعام‌های اجباری را به اتحادیه گزارش کنند Wed Feb 07 12:25:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم فصل تابستان خوزستان ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری را دارد Sun Jul 08 19:03:02 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر صرفه جویی یک میلیاردی در حذف کاغذ قبوض +مصاحبه Thu Jul 12 15:20:09 IRDT 2018
فردا تصاویر: عزاداری شب چهارم محرم در کربلای معلی Mon Sep 25 14:24:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران جشن عروسی دختر اکبر عبدی با حضور فریدون آسرایی +عکس Tue Apr 11 20:57:41 IRDT 2017
ساعت24 رنکینگ برترین تیمهای جهان/سقوط پرسپولیس،صعوداستقلال! Tue Dec 04 12:01:32 IRST 2018
میزان عکس روز ناسا/ حلقه آتش Wed Mar 01 09:28:50 IRST 2017
جماران چند هزار نفر تا پایان تیرماه سود سهام عدالت خود را دریافت می کنند؟ Sat Jul 14 12:19:00 IRDT 2018
آفتاب آخرین قیمت‌ها از بازار سکه و ارز Thu Jun 01 13:57:54 IRDT 2017
مشرق نیوز سخنان جهنمی رئیس شورای اروپا درباره برگزیت Wed Feb 06 21:34:13 IRST 2019
میزان نظرکارگردان مسخره باز در خصوص سوالی پیرامون چگونگی پایان فیلم Sat Feb 02 20:42:21 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا اشتغالزایی برای 800 نفر/وضعیت مبلمان شهری یاسوج Wed Jan 10 14:04:32 IRST 2018
صبا ایران چاقوکشی جوان مست و متوهم در خیابان Wed Oct 31 10:58:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران فجر شهید سپاسی آماده حضور در لیگ دسته یک فوتبال کشور Sat Aug 05 12:01:56 IRDT 2017
صراط روایتی جدید از ماجرای آتش‌سوزی مرگبار یک قهوه‌خانه‌ در اهواز Tue Apr 03 21:08:01 IRDT 2018
ایستا نیوز رشد 348 واحدی شاخص کل بورس Sat May 26 16:15:44 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران بارش پراکنده باران در برخی نقاط کشور Tue Aug 22 13:46:03 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین تهران آماده بحران نیست Sat Apr 01 20:54:31 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تنها راه حل مقابله با گرد و غبار، همکاری کشورها با یکدیگر است Mon Nov 05 12:26:06 IRST 2018
خبرگزاری مهر ماجرای ارز دارویی بیماران سرطانی/داروهای ایرانی در اولویت هستند Mon Aug 20 04:57:53 IRDT 2018
روزنو روسیه: ناتو به سمت طرح‌های نظامی روی آورده است Thu Mar 02 16:23:50 IRST 2017
تابناک FATF has decided to continue suspending decision to blacklist Iran Sat Oct 20 09:36:52 IRST 2018
صنعت بیمه طرح دو فوریتی مجلس برای ابطال قرارداد واگذاری برخی بنگاه‌ها Tue Feb 12 15:53:50 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران تقویت موقعیت شرکت ها و حفظ بازار خرید سیمان نیازمند حمایت است Tue Jan 01 10:41:42 IRST 2019
نامه نیوز رضا گلزار به انقلاب و نظام علاقه مند است چرا نباید از وی استفاده کنیم؟! Mon Oct 08 09:24:01 IRST 2018
فردا وزیر دفاع: دانشجویان، شجاعانه از آرمان‌های انقلاب دفاع کنند Wed Dec 12 13:27:46 IRST 2018
جماران اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی زنجان و حومه رانندگان: قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستیم زنجان شهری بدون خط ویژه اتوبوسرانی Thu Dec 20 00:51:53 IRST 2018
اتاق خبر24 الناز شاکردوست ولنتاین را به خداوند تبریک گفت Thu Feb 15 12:04:00 IRST 2018
نامه نیوز عقب‌ماندگی شدید حقوق کارگران از هزینه‌های مسکن/اجاره 60 درصد، بقیه زندگی 40 Wed Jan 23 01:15:01 IRST 2019
افکارخبر شکایت پورابراهیمی از محجوب Sun Aug 27 14:06:21 IRDT 2017
ایسکانیوز 75 درصد موارد مشاهده هپاتیت و HIV در میان خون های اهدایی در اهدا کنندگان بار اول بوده است Mon Dec 18 10:38:47 IRST 2017
آفتاب ایران داعش از خاورمیانه می رود Tue Dec 19 13:02:06 IRST 2017
عصر خبر اکوادور از توافق کاهش تولید نفت کنار کشید Tue Jul 18 13:30:02 IRDT 2017
ایسکانیوز بیانیه جبهه اصلاح طلبان ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم Sun Mar 12 15:16:42 IRST 2017
جماران بیمارستان 376 تختخوابی ایلام در کمتر از یکسال تکمیل می شود Wed Aug 15 15:01:32 IRDT 2018
جماران 20 طرح عمرانی و تولیدی در اشنویه به بهره برداری رسید Mon Aug 28 11:38:45 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سرکرده «طارق گیدر» با همکاری افغانستان هدف قرار گرفته است Sat Jul 16 11:29:38 IRDT 2016
جوان آنلاین مخالف اجرای طرح انتخابات استانی مجلس هستم Tue Nov 20 16:01:07 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن هشدار سازمان ملل نسبت به خطر نسل‌کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی Wed Aug 23 13:00:28 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم تخلف آموزش و پرورش در عدم اجرای یک قانون Sun Feb 04 08:47:04 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کنفرانس صلح لیبی در هاله ای از ابهام در ایتالیا آغاز شد Mon Nov 12 19:22:00 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا به بیش از 370 نفر از روستاییان الیگودرز خدمات درمانی ارائه نمودند +تصویر Sun Jan 21 21:48:17 IRST 2018
اقتصاد آنلاین ثانیه‌شماری سپرده‌گذاران غیرمجازها برای وعده میلیاردی Fri Jun 01 13:55:15 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا پادزهر حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی Wed Sep 20 08:09:31 IRDT 2017
برنا لیست بازیکنان پرسپولیس اعلام شد Tue Oct 10 12:21:43 IRST 2017
آفتاب ایران سفر نخست وزیر ژاپن به ایران در دستورکار دو کشور نبوده است/ تهران از گسترش روابط با توکیو استقبال می کند Tue Jul 03 22:10:11 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش نرخ دلار و مسکوکات طلا در بازار آزاد Tue Aug 02 17:15:00 IRDT 2016
آفتاب آس اسپانیا: بانوان ایرانی پس از 37 سال به ورزشگاه راه یافتند Thu Jun 21 00:17:01 IRDT 2018
دولت بهار نحوه پیگیری اعتراضات به نتایج دانشگاه آزاد Mon Sep 04 00:25:00 IRDT 2017
اعتدال ازدواج مخفیانه با دختر 11 ساله!/ عکس Tue Sep 18 11:24:32 IRDT 2018
اتاق خبر24 هشدار درباره شیوع تب کریمه کنگو در عید قربان Sun Aug 27 19:48:00 IRDT 2017
میزان مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد Mon Feb 12 15:55:01 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اسرار جنگ 33 روزه-5 |چگونگی آغاز نبرد فرسایشی حزب‌الله با اسرائیل Tue Jul 17 18:46:26 IRDT 2018
نماینده مجلس به کلیات بودجه 97 رای نداد Sun Jan 28 16:34:59 IRST 2018
پارس نیوز انواع و مدل خودروهای میلیاردی در تهران + جدول Mon Jan 02 08:09:11 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مردم رضا آباد خارتوران از کیفیت بد آب گله مندند Sat Jul 14 16:23:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی بایدها و نبایدها - غلامرضا مالک زاده ** Thu Feb 23 13:06:00 IRST 2017
پارس فوتبال پرسپولیس برایم اولویت است ؛ برای جلب اعتماد کی روش باید خودم را در پرسپولیس جا بیاندازم Thu Jul 20 06:50:11 IRDT 2017
عصر ایران بازداشت 786 نفر به دلیل انتقاد از عملیات عفرین در ترکیه Mon Feb 19 20:16:18 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولان کمیته های مختلف ستاد برگزاری جشن رمضان کریم در جنوب کرمان Wed May 09 15:23:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر حمایت از سرمایه گذاران، ضرورت رونق گردشگری استان اردبیل Tue Oct 23 19:48:47 IRST 2018
جماران مانور اسکان اضطراری در کهگیویه و بویراحمد اجرا می شود Tue Jan 01 08:44:22 IRST 2019
پارس نیوز شانگهای میزبان جشن ولادت حضرت زهرا «س»+عکس Sat Mar 18 15:23:22 IRST 2017
خبرگزاری حوزه جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها دشمنان خود را منکوب می کند/بهترین واکنش دولت اقدام عملی برای حل مشکلات کشور است Wed Jan 03 12:21:00 IRST 2018
تهران پرس سرنخی از جوان غرق شده در رودخانه سیمره کشف نشده است Sun Apr 01 13:20:00 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن بزرگداشت سیدحسن حسینی برگزار می‌شود Fri Apr 06 12:35:14 IRDT 2018
صبا ایران نرخ 39 نوع ارز بانکی چهار‌شنبه Wed Feb 22 14:53:05 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم جزئیات شرکت در جشنواره سراسری «عکس آیات» اعلام شد Wed Feb 01 15:30:51 IRST 2017
اقتصاد آنلاین اهتزاز پرچم 3000متری صد‌و‌چهارمین سالگرد نبرد ساری‌قمیش Tue Jan 08 13:33:56 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا زمزمه‌های برکناری ماتیس از زبان ترامپ Sun Oct 14 21:00:53 IRST 2018
اعتدال آشنایی با برنامه‌های تحویل‌سال تلویزیون Sun Mar 12 10:07:23 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دو رمان نوجوان راهی بازار شد Wed Apr 26 10:37:13 IRDT 2017
دولت بهار مشهورترین داوطلبان روز سوم ثبت نام چه کسانی بودند؟ Thu Apr 13 20:54:00 IRDT 2017
اعتدال شکست فولاد برابر پیکان در دیدار معوقه Thu Feb 15 20:00:01 IRST 2018
واحد مرکزی خبر پرواز دوباره بالگردهای زمینگیر با اتکا به توان تخصص بومی Mon May 22 11:34:06 IRDT 2017
بولتن نیوز سوءاستفاده ازمرده وزنده درتیزرتبلیغاتی یک فیلم Sat Mar 18 11:08:07 IRST 2017
آفتاب ایران جنگ اقتصادی برای مردم ایران جدید و غیر منتظره نیست Tue Feb 19 21:30:06 IRST 2019
اتاق خبر رکورد ایران در سرشماری اینترنتی Sun Mar 12 11:19:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت خودرو در هرمزگان Thu Jul 13 18:04:47 IRDT 2017
مشرق نیوز پایان رسمی کار حاجیلو در استقلال Sun Feb 03 14:32:40 IRST 2019
فردا وقوع زلزله 5.8 ریشتری در سیرچ کرمان صحت دارد؟ Sun Sep 23 21:08:31 IRST 2018
تهران پرس مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و اعتماد مجرم شناخته شدند Sun May 06 16:30:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سکوت رستمی در واکنش به حضور در اردوی تیم ملی وزنه برداری Mon Feb 13 17:49:00 IRST 2017
بنکر صدورکد یکتا برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث Tue Sep 12 08:02:07 IRDT 2017
جوان آنلاین پیروزی در سوریه نزدیک است Sat Jun 24 16:08:25 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 2 هزار و 510 میلیارد ریال وام کم بهره به عشایر کشور پرداخت شد Thu Aug 11 21:07:00 IRDT 2016
جماران 7.5 میلیون گل شاخه بریده در چهارمحال و بختیاری تولید شد Wed Feb 13 08:28:14 IRST 2019
تی نیوز خبر خوش برای امدادگران هلال احمر Fri Apr 13 16:44:36 IRDT 2018
آفتاب ایران کمپ اقامتی مجهز تراکتورسازی در دست ساخت (تصاویر) Sat Oct 13 11:50:25 IRST 2018
مشرق نیوز استقرار سامانه موشکی آمریکا در لهستان؛ هدف ایران یا روسیه؟ Thu Jun 14 20:00:25 IRDT 2018
شیعه نیوز مهاجران مسلمان توانمندتر از مسلمانان متولد آمریکا هستند Sun May 27 15:03:28 IRDT 2018
یک ورزش صعود شهرداری تبریز به نیمه‌نهایی با شکست یس آل Thu Jan 11 20:49:47 IRST 2018
خبرگزاری کتاب ایران شاعران هفت برابر مخاطب‌های شعر هستند! Mon Mar 13 09:00:21 IRST 2017
پول نیوز سیف از طرح کارت اعتباری مرابحه میگوید! Mon Jan 02 11:34:34 IRST 2017
خبرگزاری نسیم معرفی 14 بازیکن تیم ملی والیبال برای هفته پایانی لیگ ملت‎ها Thu Jun 21 15:00:04 IRDT 2018
خبرگزاری مهر اجرای 100 پروژه عمرانی و سازندگی توسط سپاه در شمال غرب کشور Sun Sep 16 14:48:11 IRDT 2018
اتاق خبر24 قدرت‌های جهانی اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران را محکوم کردند Sat Aug 11 17:15:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دستگیری سارق حرفه ای خودرو در زنجان Tue Sep 19 12:37:03 IRDT 2017
برنا بیمه تامین اجتماعی شش هزار و 400 مددجو Sun Nov 27 15:01:07 IRST 2016
آریا پیشخوان الکترونیکی سازمان اوقاف رونمایی شد/ارائه خدمات پرداخت 24 ساعته به مردم Tue Nov 14 11:50:49 IRST 2017
آفتاب کشف پیکر مرد 54 ساله در سد ارداک Thu May 25 10:15:31 IRDT 2017