باشگاه خبرنگاران - Thu Nov 09 08:01:34 IRST 2017 نمایش خبر

راهکارهای خانگی که اعتیاد را ریشه‌کن می‌کند

یک روانپزشک خانواده گفت: مهمترین عامل جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است.

به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛معضل اعتیاد جوانان بسیار مخرب است. اعتیاد جوانان اثرات فراوانی در خانواده تا جامعه برجای می‌گذارد. تباه شدن آینده جوان، از بین رفتن نیروی فعال و محرک پیشرفت کشور، ایجاد پیامدهای روانی برای جامعه و بسیاری مشکلات دیگر تا شیوع برخی بیماری‌ها تنهای بخشی از اثرات اعتیاد جوانان است. شاید بسیاری از افراد تصور نمی‌کردند روزی به این درد دچار شوند، اما ناگهان خود را در دام بلای اعتیاد دیدند. از این جهت آگاهی بخشی به خانواده‌ها از عوامل مستعدکننده اعتیاد می تواند پیشگیرنده باشد. رضا دانشمند، روانپزشک وفعال در زمینه اعتیاد، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به معرفی مهمترین عوامل زمینه‌ساز گرایش جوانان به مواد مخدر می پردازد. اعتیاد یک بیماری چند وجهی باشگاه خبرنگاران جوان_ عوامل زمینه ساز اعتیاد را نام ببرید؟ اعتیاد یک بیماری یا شاید پدیده‌ای چند وجهی است و در ابتلا به آن ابعاد مختلف اجتماعی، روانی و فردی تاثیر دارد. شاید بتوان علل اعتیاد را به 2 دسته عوامل درون فردی و برون فردی تقسیم کردکه باید در هریک به دنبال جنبه‌های روانی، اجتماعی و زیستی زمینه ساز اعتیاد باشیم. در جنبه درون فردی اثر وراثت مهم است. اکثر مطالعات نشان می‌دهند که اعتیاد در خانواده‌هایی که یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد نفوذ بیشتری دارد و احتمال ابتلای فرزندان یا خواهران و برادران در آن خانواده بیشتر است. پیشگیری از اعتیاد با تشخیص زودهنگام تغییرات خلقی در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ آیا اعتیاد مبنای ژنتیکی دارد و ژن خاصی شناسایی شده است؟ این موضوع به این معنا نیست که صرفا مسئله ژنتیکی است. خانواده با فراهم کردن محیط تربیتی برای اعضای خانواده نیز اثرگذار است. در ضمن ژنتیک در اعتیاد اینگونه نیست که یک جایگاه یا یک ژن مشخصی، منجر به اعتیاد شود. بلکه مجموعه ای از استعدادهای فردی که به‌صورت وراثت و ژنتیک به ارث می‌رسد در کنار هم قرار می‌گیرند و شخص را مستعد اعتیاد می‌کنند. برای مثال ویژگی‌هایی که منجر به جستجوگری، تکانش گری(1) و تنوع طلبی در کودکان که می تواند پایه ژنتیکی هم داشته باشد، فرد را مستعد به اعتیاد در سنین نوجوانی می‌کند. از دیگر عوامل درون فردی، تغییرات خلقی بخصوص در دوره نوجوانی است برای مثال افسردگی اضطراب می‌توانند زمینه ساز باشند. متاسفانه خیلی از اوقات تغییرات خلقی، بخصوص در نوجوان ها دیر تشخیص داده می‌شود. تغییر هیجانی و بدتنظیمی هیجانی برای مدت طولانی، فرد را در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد. مجموعه صفات فردی تعیین کننده تمایل فرد بهرفتارهای تکانشی پرخطر باشگاه خبرنگاران جوان_ حس کنجکاوی در کودک به خودی خود یک ویژگی منفی حساب نمی شود، درست است؟ هرکدام از ما ترکیبی از ویژگی‌های شخصیتی و صفات مختلفی هستیم. این صفات شخصیتی الزاما به دسته خوب یا بد تقسیم بندی نمی‌شوند. مثلا ممکن است در توصیف شخصی بگویید سرسخت، لج باز و انعطاف ناپذیر است. در کنار این ویژگی ها انتظار می رود خصوصیات دیگر مثل پایبندی زیاد به قواعد و قوانین را هم ببینیم. در واقع صفات شخصیتی همبستگی دارند. همبستگی این صفات کل شخصیت فرد را می سازد و منجر به بروز رفتارهایی، در محیط بیرونی از فرد می شود. بنابراین این صفات هرکدام تنهایی مثبت یا منفی نیستند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، فرد را مستعد به آسیب های مختلف می‌کند. برای مثال کنجکاوی و بطور دقیق‌تر، جستجوگری زیاد و تنوع طلبی، اگر در کنار رفتارهای تکانشی قرار گیرد، به این معنا که فرد بدون طرح و برنامه و بدون پیش بینی خطر، خود را در معرض اتفاقاتی قرار دهد و در عین حال بدتنظیمی هیجانی داشته باشد، یعنی راه‌های کنترل خلق و خوی خودش را بلد نباشد، جوان را مستعد به ابتلا به رفتارهای پرخطر مختلف از جمله اعتیاد می‌کند. وقتی نوجوانی قادر به کنترل خود در شرایط بد نباشد از سوی دیگر در وی ویژگی‌های جستجوگری و تنوع طلبی هم بالا باشد، این فرد مستعد رفتارهای تکانشی پرخطر است و به سمت و سوی مواد مخدر گرایش پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت مجموعه صفات مختلف وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، می توانند تعیین کنند که فرد به سمت اختلال می رود یا خیر. نداشتن مهارت های ارتباطی و حضور در محیط‌های نامناسب، زمینه‌ساز اعتیاد است باشگاه خبرنگاران جوان_ درباره‌ی عوامل برون فردی توضیح دهید؟ محیط بیرونی از خانواده شروع می شود. در خانواده‌ای که دلبستگی‌ها بخوبی شکل نگرفته است و رفتارهای مخربی دیده شود، انتظار می‌رود اعضای خانواده نیز رفتارهای پرخطری داشته باشند. پدر مصرف کننده می تواند برای فرزند الگو باشد. در قدم بعدی تاثیرات محیطی و اجتماعی وجود دارد. در سطح اجتماع مسائل تحصیلی و ارتباط گیری مطرح است. نبود مهارت های ارتباطی و تجربه محیط های اجتماعی نامناسب از عوامل خطر است. مثل دوستان مصرف کننده یا محله‌ای که شیوع اعتیاد در آن بالا است. از سوی دیگر مشکلات تحصیلی یا عاطفی می‌توانند زمینه ساز اعتیاد باشند. سهولت دسترسی به مواد از مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان را نام ببرید؟ از مهمترین دلایل گرفتاری در دام اعتیاد، دسترسی آسان به مواد است. طبیعتا با افزایش سهولت دسترسی احتمال مصرف بالا می رود. عامل بسیار مهم دیگر نبود شبکه‌های اجتماعی واقعی برای برقراری ارتباطات موثر است تا نوجوان‌ها فضای ارتباطی سالمی برای بروز هیجانات و تعامل با یکدیگر داشته باشند. محیطی کنترل شده و سالم برای تفریحات یا فضاهای جمعی که بتوانند به آن‌ها وابستگی پیدا کنند. هرچه تعلق خاطر فرد به یک نهاد اجتماعی بیشتر باشد احتمال حرکت به سمت رفتارهای پرخطر، کمتر خواهد بود. متاسفانه این مکان‌ها را کم و محدود داریم. خانواده سالم از مهمترین عوامل پیشگیری اعتیاد باشگاه خبرنگاران جوان_مهمترین توصیه برای پیشگیری از این پدیده بسیار بد و مخرب چیست؟ مهمترین عامل برای جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است. انتظار می‌رود خانواده‌ها شیوه‌های ارتباطی مناسب با نوجوان را به درستی بیاموزند. هیجانات و تغییرات فیزیولوژیکی که آنها را مستعد مطالبات جدید مثل هیجان طلبی می‌کند را درک کنند. نکته دوم آموزش مهارت‌های فردی برقراری ارتباط، کنترل هیجانات به نوجوان، از طریق خانواده و مدرسه است. در ضمن موقعیت‌هایی فراهم شود تا بتوان اختلالات روانپزشکی زمینه‌ای در نوجوانان را سریع تشخیص داد و درمان کرد؛ قبل از آنکه به بروز مشکلات منجر شود. در آخر مهمترین اقدام تلاش خانواده، مدرسه یا نهادهای مسئول و بالادست برای فراهم کردن محیط اجتماعی حقیقی مناسب حال و روز نوجوان است. وقتی می گوییم مناسب حال و روز نوجوان ها، به این معناست که من با ذهن خودم نمی‌توانمفضایی برای خوشحال بودن نوجوانی که بیست سال و یا سی سال کوچک‌تر است فراهم کنم پس باید از خودشان کمک بگیریم؛ که فضایی لذت بخش، تعاملی و در عین حال کنترل شده و سالم فراهم شود. انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران از ماندن استاندار در همدان تا جاده های پرخطر Thu Sep 07 09:21:06 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پیام «صلح و آرامش» دولت چین به استاندار اردبیل اهدا شد Sat Oct 29 10:07:01 IRST 2016
باشگاه خبرنگاران نشان برنز تکواندوکار فارس در مسابقات امید‌های دختران کشور Tue Dec 19 21:06:32 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران استقلال، خشن ترین تیم لیگ قهرمانان Wed May 16 23:06:20 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران توضیحات مدیرعامل هلال احمر درباره زلزله مشهد + فیلم Wed Apr 05 11:36:17 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران از حمایت آلمان و چین از برجام تا کاهش بهای نفت در بازار جهانی و انتقاد شدید کره شمالی از معاون ترامپ Thu May 24 20:01:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران سفر نمایندگان رسانه‌های خارجی به استان کرمان Thu Feb 15 10:11:35 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران عادت‌های مخربی که باید همین امروز ترک کنید! Sun Oct 08 21:07:35 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رشادت قوم بختیاری بر تارک این مرز و بوم می‌درخشد Mon Dec 25 08:45:09 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران زندگینامه عالم شهید کاظم دانش/ شهیدی که زندگی‌اش را وقف اسلام کرد Tue Aug 01 10:15:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پرواز های چهارشنبه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز Wed Jan 04 00:00:14 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس جرم است Wed Dec 13 10:10:31 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رامین رضائیان دست به اسلحه شد Wed Jul 05 12:18:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بازار عجیب و جذاب فروش گیاه گوشت‌خوار در ایران! Mon Nov 20 11:48:39 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ذوب آهن صفر - پدیده صفر Thu May 04 18:10:06 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران صبوری، درستی در اخلاق و رفتار و قانونمداری سرلوحه کار مدیران باشد Thu Feb 15 18:10:42 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران بازداشت یک مظنون در ارتباط با حمله با سلاح سرد در پاریس Sun May 13 19:51:47 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران روش هایی برای به تعویق انداختن چروک دور چشم Wed Mar 29 23:02:05 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اهداء لوح تقدیر به فرمانده انتظامی شهرستان بدره Sun Apr 15 23:28:46 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران چینی‌ها رغبت زیادی برای سرمایه گذاری در چابهار دارند Wed Apr 25 01:21:10 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جان باختن 9 تن در پی واژگونی یک قایق در نیجریه Mon Aug 21 08:14:29 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش 19.5 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی Fri Apr 27 18:57:36 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جلوه ای از راهپیمایی مردم همیشه در صحنه مهاباد + تصاویر Sun Feb 11 10:52:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران آزمایش های لازم و ضروری برای آقایان بالای 40 سال Sat Apr 14 09:30:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جمع آوری بیش از 43 میلیون تومان زکات در مود Wed Feb 15 12:42:25 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت سکه طرح قدیم افزایش یافت/ سکه طرح جدید ارزان شد + جدول Sun Jan 01 12:03:19 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پیام تقدیر فرمانده سپاه نایین از حضور باشکوه در تشییع شهدا Sun Jul 16 12:24:42 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران حضور آمریکا در عراق برای مبارزه با داعش دروغی بیش نیست Fri Jul 21 12:04:57 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برداشت انجیر در ایذه آغاز شد Wed Jul 26 18:52:17 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران زلزله اوز فارس را لرزاند/فارس روی ویبره Thu Mar 01 08:28:49 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران کشتار دام تنها در کشتارگاه‌های صنعتی انجام شود Thu Aug 03 12:40:19 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مرگ مرد جوان بر اثر تیوپ سواری بر برف Tue Feb 14 07:44:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل یکشنبه 12 شهریور Sun Sep 03 09:42:23 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران موفقیت دانش آموزان زنجانی در مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی Thu Apr 27 09:52:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران لغو ممنوعیت آمد و شد تریلر در جاده سوادکوه / ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های هراز Wed Jun 06 16:29:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تجلیل از برترین پینگ‌پنگ‌بازان کشور در قم Mon Nov 06 15:44:49 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران در این ساعت از روز خلق و خوی آقایان تغییر می‌کند Sat Sep 02 02:00:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران واردات روغن پالم به کشور یک میلیون تن کاهش یافت Wed May 10 15:26:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی6 اسفند به افق کردستان Fri Feb 24 07:00:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران انجام 11 هزار و 327 مورد بازدید بهداشت محیطی از مراکز و سامانه های آبرسانی Mon Mar 26 11:02:59 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران گزافه‌گویی نتانیاهو در آرژانتین: ایران همچنان منبع تروریسم در جهان است Tue Sep 12 09:29:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جاودانی: آقای توفیقی! کمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به پرونده طارمی و پرسپولیس را ندارد Tue Jan 23 21:30:05 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دامن‌گیر شدن خودتحریمی با اجرای FATF/ وعده موهومی که ابعادش مشخص نیست Tue May 08 14:59:09 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران فراهم شدن فرصت‌های آموزشی برای کودکان فاقد شناسنامه و اتباع Sat May 13 06:01:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اسپوتنیک: ادعاهای هیلی درباره ایران، انحراف توجه‌ها از جنایت‌های عربستان و آمریکا در یمن است Fri Dec 15 10:26:35 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رشد 19/2 درصدی داوطلبان انتخابات شورا‌ها Mon Mar 27 11:10:51 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 13 ثور Thu May 03 10:56:34 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران بهای نفت همچنان در مسیر صعود Wed Jan 04 09:07:17 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران خطرات مرگباری که پشت ظاهر فریبنده محصولات آرایشی پنهان شده است Sat Aug 05 18:00:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فراوانی القاب و اسامی حضرت مهدی (عج) در هرمزگان Tue May 01 11:45:26 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اکران فیلم‌های منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی در یزد Wed Jul 26 15:23:44 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ثروت غیرقانونی خانواده بارزانی چقدر است؟ Sat Oct 28 14:32:12 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تاکید استاندارهرمزگان بر نقش مدارس، دانشگاه ها و رسانه ها در توسعه فرهنگسازی Wed Nov 01 11:05:30 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران انتخاب رشته بیش از 39 هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری 96 Sat Aug 12 09:34:36 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مرگ 2 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در ساوه و خمین Mon Jan 22 10:44:53 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دستگیری 2 شکارچی متخلف پلنگ Tue Jan 31 12:40:55 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران از تانک مرکزی تا سرنوشت نامعلوم 11 هزار پزشک ایرانی Tue May 30 01:37:20 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران «دریا و ماهی پرنده» در ایران اکران می‌شود/ «ناکوک» به جشنواره‌های خارجی می‌رود Mon Jan 23 00:04:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سگی که جان بچه‌ای را نجات داد +تصاویر Sun Feb 12 20:30:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رأی‌گیری کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا برای تعیین رئیس جدید، به دور دوم کشیده شد Sat Feb 25 23:26:53 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ورود سامانه بارشی جدید از فردا Thu Feb 15 12:11:27 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران استفاده از واژگان خارجی زبان مردم افغانستان را به خطر انداخته است Wed Feb 22 10:31:14 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران احیا چاه های کشاورزی توکهور و هشتبندی Sun Feb 19 09:30:36 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران توسعه اشتغال رویکرد امسال صنعت، معدن وتجارت استان یزد Tue May 08 11:04:35 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران یک کشته و چند زخمی در درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در بغداد Sat Feb 11 15:04:56 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران امدادرسانی به بیش از 21 هزار تن گرفتار در سیل و آبگرفتگی 22 استان کشور Thu May 17 14:11:27 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی سه شنبه 9 خردادماه به افق اردبیل Tue May 30 09:09:53 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران امدادرسانی به 300 نفر در استان های برفی/ رها سازی 34 دستگاه خودرو Sun Mar 12 08:12:53 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران صفحه نخست روزنامه های استان‌ اصفهان دوشنبه 8 خرداد ماه Mon May 29 08:25:30 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف دپوی سلاح‌های گروهک جیش‌الظلم در جنوب سیستان و بلوچستان/ 37 قبضه سلاح و یک توپ ضدهوایی در یک عملیات اطلاعاتی کشف شد+تصاویر Sat Jul 08 09:51:10 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فیروزآباد میزبان نمایشگاه عکس «دختران ایل» Wed May 16 22:49:33 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران 7 واقعیت جالب و غیرقابل باور در مورد ثروتمندترین افراد جهان Mon Jul 10 12:32:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف 15 کیلوگرم تریاک از ساک یک مسافر Mon Jan 15 18:14:23 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تصمیمات مربوط به پلاسکو باید با نظر نمایندگانی از مالکان ساختمان اتخاذ شود Sun Jun 17 10:21:43 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران از حال و احوال سرخابی‌ها تا گروکشی تیر دروازه ها در خارج از گود + فیلم Tue Oct 10 22:13:09 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران با هسته پرتقال برای نوروز سبزه درست کنید + آموزش Sun Feb 19 00:16:13 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تولید سالانه حدود 12 هزار تن شیرین بیان در فارس Sat Feb 24 09:13:44 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران هیچ کسی قبول ندارد که باید به دوران تهدیدها و تحریم‌ها برگردیم Wed Apr 26 18:13:23 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ضرورت استفاده از ظرفیت خیران در اجرای پروژه‌های شهری Thu May 03 13:21:38 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران از مشکلات تولید کنندگان داخلی تا شیوع مخدر گل بین جوانان Tue Sep 19 09:10:33 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برخورد وحشتناک دو هواپیماى حامل چتربازان با یکدیگر در آسمان + فیلم Sun Jun 24 12:15:38 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان مشخص شد Sat Apr 29 14:23:36 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت نفت در سایه اتحاد اوپک افزایش یافت Thu Feb 01 19:19:24 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پشت پای ترامپ به تعهدنامه پاریس + فیلم Fri Jun 02 10:35:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تنبیه راه حل مناسبی برای تربیت فرزندان نیست Fri Apr 07 08:30:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران امداد رسانی به 162 گرفتار درکولاک Thu Feb 02 12:26:34 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رقص مرگبار اختاپوس گرسنه برای شکار یک خرچنگ+فیلم Sun Nov 05 05:05:31 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اخطار شهرداری به مجتمع دنیای نور/ خط 7 مترو آخر اردیبهشت بازگشایی می‌شود/ تمهیدات شهرداری برای برگزاری نمایشگاه کتاب اعلام شد Fri Apr 27 12:49:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دستگیری شکارچیان متخلف در مهاباد Tue Oct 03 10:50:45 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تگرگ و خسارت‌های به جامانده در «لکوان» + تصاویر Sun Jun 03 07:20:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آمار سه ماهه تولید خودرو در سال جاری/336هزار خودروی جدید تولید شد Sun Jul 08 16:49:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران رئیس انجمن پاراتکواندو: تیم ملی در رویدادهای مهم شرکت می کند Sat Apr 29 12:53:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران گاسپار: کی روش چیز‌هایی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند! / در تیم ملی ایران شگفتی‌های بسیاری را دیدم Sat Apr 21 11:06:53 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان پنجشنبه 7 دی ماه Thu Dec 28 08:19:17 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نرخ فروش محصولات منجمد نیمه آماده در بازار Mon Mar 13 14:14:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ظرفیت مناسب ایلام برای پیشرفت و توسعه Tue May 08 12:07:56 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آغاز لیگ سه گانه آقایان کشور در ساری Sun Sep 03 10:36:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بهره برداری از ساختمان پزشکان شهر پرندک زرندیه Sun Sep 24 08:38:49 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بهره برداری از نخستین آزمایشگاه پژوهشی استخوان و مفصل کشور در مشهد Thu May 03 10:58:14 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شهرداری بندرعباس میزبان استقلال اهواز Mon Nov 13 09:30:49 IRST 2017
آفتاب ایران بهنوش بختیاری در فیلمی متفاوت+عکس Sat Jan 20 14:58:15 IRST 2018
پول نیوز غلظت گرد و غبار در اهواز به 25 برابر حدمجاز رسید Mon Dec 25 20:00:02 IRST 2017
خبرگزاری مهر درخواست سایپا برای برگزاری بازی با استقلال در ورزشگاه آزادی Mon Mar 06 11:45:00 IRST 2017
خبرگزاری نسیم الگوی مصرفی مردم باید از کالاهای وارداتی به تولید ملی تغییر کند Mon Apr 16 00:04:02 IRDT 2018
پول نیوز تجهیز 17 شعبه بانک تجارت به سامانه بانکی نابینایان Sun Feb 18 14:40:48 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار فراخوان شعر با موضوع مبارزه با مواد مخدر در سمنان Sun Jun 17 08:54:59 IRDT 2018
پول نیوز شرایط استخدام در ناجا Tue May 01 18:27:49 IRDT 2018
بهار نیوز محمدعلی نجفی: سخنگویی ندارم Mon Jul 31 15:55:14 IRDT 2017
آفتاب ایران آشنایی با روش تهیه حلوای گل سرخ برای افطار Thu May 17 12:52:12 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا کسب رتبه نخست بسیج سازندگی فریدونکنار در مازندران Wed Jan 24 14:40:10 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات: مشارکت مردم در بازسازی بطور ویژه دنبال می شود Tue Feb 21 19:59:00 IRST 2017
جام نیوز خودکشی دانشجوی دانشگاه مازندران در منزل شخصی/ شکست عاطفی، علت خودکشی Mon Mar 06 22:32:21 IRST 2017
افکارخبر شیوه جالب آنجلینا جولی برای انتخاب بازیگر Sun Jul 30 00:45:00 IRDT 2017
میزان حجت‌الاسلام علوی هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) را تبریک گفت Tue May 01 07:46:54 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان پیام تسلیت آیت الله جنتی به مناسبت شهادت مهدی لطفی Wed Apr 11 07:46:00 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جشنواره " آواها و نواهای رضوی " در شهرستان ملارد Sun Jul 15 18:03:15 IRDT 2018
خانه ملت وزارت ورزش پروژه‌های دارای بیش از 50 درصد رشد فیزیکی را تکمیل کند Sat Aug 19 20:11:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مدارس ابتدایی استان همدان در نوبت صبح فردا تعطیل شد Mon Jan 29 20:46:30 IRST 2018
میزان ماجرای گفت و گوی تلفنی عضو شورای شهر با فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی/ نامگذاری باید با رضایت خانواده باشد Tue Mar 14 10:31:56 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا یادواره شهدای روستای بلغور کلات برگزار شد Fri Sep 15 18:30:14 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن موقوفات قرآنی کمتر از موقوفات عزاداری است/ مردم به وقف‌هایی قرآنی توجه ویژه کنند Sun Dec 10 16:05:29 IRST 2017
خرداد نیوز اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس Sat Mar 11 17:12:33 IRST 2017
روزنامه کیهان تغییر به نفع مردم(یادداشت روز) Sat Apr 29 22:12:16 IRDT 2017
آفتاب تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در دهه 30 Mon Mar 27 23:00:57 IRDT 2017
پرشین خودرو ثبت رکورد جدید عکسبرداری از فضا Sun Feb 11 01:44:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نقش سیاست خارجی در انتخابات Mon May 08 13:02:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی در کیش گشایش یافت Tue Jan 23 01:04:00 IRST 2018
پارسینه واکنش لاوروف به تحریمهای جدید آمریکا Wed Jun 21 13:10:35 IRDT 2017
برنا پیرزن سرپل ذهابی پس از 6 روز میان آوار های خانه اش زنده پیدا شد Sat Nov 18 17:40:10 IRST 2017
خبرگزاری فارس انتشار نتایج بررسی‌ حملات سایبری شب گذشته به برخی سایت‌ها Sun Feb 11 16:27:15 IRST 2018
بی باک نیوز 23 هزار پرونده میلیاردی اراضی شهری در محاکم باز است Sun Mar 05 09:27:01 IRST 2017
آریا کشف گور جمعی در موصل با 500 جسد Sat Aug 26 10:44:30 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر بوسنی؛ خاطره فراموش شده/ بخش اول Sat Sep 02 12:17:49 IRDT 2017
گجت نیوز استیو وزنیاک از یک مشکل آیفون 10 پرده برداشت! Thu Feb 01 14:50:12 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 50 کیلوگرم گوشت فاسد در پلدختر امحا شد Tue May 29 12:31:00 IRDT 2018
تین بلیت قطار، نوروز 97 گران نخواهد شد Sat Feb 10 09:00:22 IRST 2018
اقتصاد آنلاین خودکفایی ایران در تولید بنزین Thu Jun 28 18:12:40 IRDT 2018
بی باک نیوز خاطرات نوحه خوانی همراه شهید همت و احمد متوسلیان در حرم حضرت زینب (س) Thu Oct 05 15:27:01 IRST 2017
پول نیوز خودروسازان باید در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند Fri Sep 22 12:04:23 IRST 2017
ورزش 3 زشت، مثل بازی افتتاحیه لیگ هفدهم Thu Jul 27 14:50:00 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم نصرالله: به روش خاص خودم توضیح می‌دهم Fri Jul 13 06:41:01 IRDT 2018
پارس نیوز کی‌روش به دیدار سردار و منچستری‌ها می‌رود Sat Mar 04 01:30:00 IRST 2017
فردا عکس: کاخ صدام پس از فرار داعش Sun Nov 12 18:43:36 IRST 2017
خبرگزاری مهر مسابقه قرآنی «تفسیر سوره فجر» در سرخه برگزار می‌شود Wed Jan 17 07:55:30 IRST 2018
ایستا نیوز سیاست های بانک ملی ایران در سال جدید Thu Apr 05 11:21:06 IRDT 2018
تابناک «سفر رایگان» خارجی با طعم ارز دولتی Thu Jul 05 07:24:56 IRDT 2018
خبرگزاری مهر اتمام گازرسانی به کل کشور تا پایان برنامه ششم توسعه Tue Oct 10 15:03:22 IRST 2017
فرادید کشف میکروب سل Sun May 06 11:31:14 IRDT 2018
ساعت24 نرخ جدید سود بانکی اعلام شد Tue Aug 22 15:23:59 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی یوونتوس با حذف بارسلونا به نیمه نهایی رسید/حذف یک تیم آلمانی دیگر Thu Apr 20 05:46:00 IRDT 2017
خبرگزاری قدس پیام رئیس قوه قضائیه به مناسبت روزقدس Wed Jun 06 19:09:36 IRDT 2018
جماران حمله یک جوان معترض به خودروی نماینده مجلس + عکس Wed Apr 18 20:34:35 IRDT 2018
یک ورزش فرصت محدود مهاجم پرسپولیس برای اعتراض به حکم فیفا Mon Oct 09 09:32:34 IRST 2017
جماران کرمان به شبکه تبلیغاتی ترکیش ‌ایر پیوست Tue Nov 28 13:19:26 IRST 2017
دولت بهار صادقی سر میز ناهار بازیکنان ما آمد و گفتم نباید اینجا باشی Thu Aug 10 20:39:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا بانوی کاراته کار دهدشتی طلایی ایران شد + تصاویر Sun Jan 01 10:18:04 IRST 2017
میزان هاشمی: سیستان و بلوچستان در عصر فراهم شدن زیرساخت ها برای جهش انفجاری به سر می برد Sat Mar 04 19:20:01 IRST 2017
اقتصاد آنلاین خشرو: برجام برای هیچ یک از طرفین، توافق ایده‌آلی نبود Wed Feb 21 07:47:31 IRST 2018
تدبیر و امید برخی خودی ها حتی متدینین تحت تاثیر برخی تبلیغات که هاشمی را خوب نمی شناختند به او ناسزا گفتند و فحش دادند/ صداوسیما 10 سال هاشمی را سانسور کرد Thu Feb 16 08:49:13 IRST 2017
دولت بهار اعتراض به واردات بیسکویت نابجا نبود Tue Jul 04 14:25:00 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین بازپس‌گیری زمین‌های ورزشگاه آزادی از متصرفان بیت‌المال Mon Feb 05 13:31:31 IRST 2018
خبرگزاری مهر تیم فوتسال آتلیه طهران قم به دیدار مقاومت قرچک می‌رود Sun Feb 12 09:27:06 IRST 2017
ایران آنلاین بالون های نظامی آمریکا در راه عربستان Tue Jan 24 21:33:43 IRST 2017
تهران پرس دولت به تصمیم ترامپ واکنش قاطع نشان دهد Mon Jan 30 12:21:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو شهادت 6 فلسطینی و استمرار شهرک‌‌سازی‌ها در ماه گذشته Fri Mar 03 20:11:48 IRST 2017
میزان کولاکوویچ: خوشحالم که این بازیکنان را دعوت کردم/ این جوانان نشان دادند که شایسته حضور در تیم ملی هستند Sat Jun 09 19:17:40 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم احیای شب‌های قدر در هرات +تصاویر Wed Jun 29 12:37:08 IRDT 2016
تی نیوز تصاویری عجیب اما واقعی و دیدنی -آکا Wed Jul 12 01:51:25 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا زلزله 2٫9 ریشتری نطنز را لرزاند Thu Apr 06 14:39:00 IRDT 2017
بنکر مذاکرات بانکی ایران و برزیل Tue Sep 05 15:50:02 IRDT 2017
تی نیوز منچستریونایتد قرارداد هررا را تمدید می کند Wed Jul 12 17:14:53 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرنگاران با رعایت اخلاق حرفه ای مسئولان را نقد کنند Thu Aug 04 21:26:00 IRDT 2016
تهران پرس مشکل امروز کشور عمل نکردن به قانون اساسی است Fri Jul 06 17:45:00 IRDT 2018
جماران دستورات جدید برای بافت‌ فرسوده و حاشیه شهرها Wed Jul 18 09:02:56 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا نگاهی به نسبت وحدت و برائت/ بدعتی به نام 9 ربیع و خون‌هایی که از شیعیان ریخته می‌شود Sun Nov 26 11:15:56 IRST 2017
العالم بعض اسفندی اسفند یار مشایی در فراق بهار Tue Mar 21 10:18:23 IRST 2017
خبرگزاری مهر بیماران نیازمند در پیرانشهر رایگان معاینه شدند Thu Sep 21 21:11:04 IRDT 2017
مشرق نیوز وعده ترامپ برای آزادی زندانیان آمریکایی در کره شمالی Thu May 03 17:30:27 IRDT 2018
روزنو جپاروف ارزش این درگیری‌ها را دارد؟ Mon Jun 19 10:24:01 IRDT 2017
آریا زنگنه: برخورد ترامپ با برخی اعضای اوپک توهین‌آمیز است Sat Jul 07 17:01:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور Tue Nov 21 15:18:38 IRST 2017
پارس فوتبال وضعیت نفتی ها برای بازی با فولاد در هاله ای از ابهام Thu Aug 03 00:02:49 IRDT 2017
آریا نبرد پایانی علیه بقایای داعش در شرق سوریه Tue Dec 12 13:47:50 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین چاپلوسی هم حدی دارد Sun Feb 26 10:07:25 IRST 2017
واحد مرکزی خبر عزاداری سالروز ارتحال امام خمینی (ره) Mon Jun 04 17:43:14 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پیام تسلیت رییس شورای شهر در پی سانحه هوایی تهران ـ یاسوج Mon Feb 19 12:36:07 IRST 2018
ساعت24 تیراندازی در بهشهر 2 مجروح بر جای گذاشت Sat Jul 01 21:26:37 IRDT 2017
اعتدال عبور ایران و اروپا از آمریکا Wed May 16 12:55:24 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم همکاری بین کمیته عفاف و حجاب و ستاد امر به معروف در استان مرکزی ایجاد شود Mon Aug 08 17:38:03 IRDT 2016
پارسینه کشوری‌ که‌ تلفات‌ عشق‌ در‌ آن‌ب یشتر‌ از‌ تروریسیم‌ است Tue Apr 04 23:48:35 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور ایران به همراه بیش از 70 کشور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت Sat Aug 13 19:47:00 IRDT 2016
نامه نیوز خواب زمستانی وزارت راه و سازمان راهداری‌ها/ سوال از آخوندی Mon Jan 29 09:20:19 IRST 2018
اتاق خبر24 تشکیل کمیته‌ای برای پیدا کردن اجساد جانباختگان کشتی سانچی/ جعبه سیاه کریستال با حضور مسئولان سه کشور رمزگشایی می‌شود Sun Jan 21 18:09:00 IRST 2018
اقتصاد آنلاین 12هزار زندانی به دلیل صدور چک بی محل Tue Jul 17 14:20:18 IRDT 2018
صبحانه با خبر اطلاعات شخصی کاربران گوگل هک شد Tue Jul 04 10:47:56 IRDT 2017
بی باک نیوز بازار خودروی ایران نباید در اختیار فرانسوی‌ها باشد Fri Aug 11 23:27:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تظاهرات ضد دولتی در اوکراین Sun Dec 10 23:44:42 IRST 2017
پارس فوتبال در آستانه دربی ؛ استقلال نمیتواند از سد شاگردان برانکو عبور کند ؛ بدون شک پرسپولیس برنده میدان خواهد بود Fri Oct 20 05:00:52 IRST 2017
تدبیر و امید تجمع مالباختگان هتل‌های پاسارگاد+تصاویر Sat Feb 25 16:05:45 IRST 2017
انتخاب دادگستری تهران: بازداشت برخی از فعالان محیط زیست به علت ارائه اطلاعات به بیگانگان بود/ احتمال بازداشت افراد جدید وجود دارد Sun Feb 11 17:25:01 IRST 2018