باشگاه خبرنگاران - Thu Nov 09 08:01:34 IRST 2017 نمایش خبر

راهکارهای خانگی که اعتیاد را ریشه‌کن می‌کند

یک روانپزشک خانواده گفت: مهمترین عامل جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است.

به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛معضل اعتیاد جوانان بسیار مخرب است. اعتیاد جوانان اثرات فراوانی در خانواده تا جامعه برجای می‌گذارد. تباه شدن آینده جوان، از بین رفتن نیروی فعال و محرک پیشرفت کشور، ایجاد پیامدهای روانی برای جامعه و بسیاری مشکلات دیگر تا شیوع برخی بیماری‌ها تنهای بخشی از اثرات اعتیاد جوانان است. شاید بسیاری از افراد تصور نمی‌کردند روزی به این درد دچار شوند، اما ناگهان خود را در دام بلای اعتیاد دیدند. از این جهت آگاهی بخشی به خانواده‌ها از عوامل مستعدکننده اعتیاد می تواند پیشگیرنده باشد. رضا دانشمند، روانپزشک وفعال در زمینه اعتیاد، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به معرفی مهمترین عوامل زمینه‌ساز گرایش جوانان به مواد مخدر می پردازد. اعتیاد یک بیماری چند وجهی باشگاه خبرنگاران جوان_ عوامل زمینه ساز اعتیاد را نام ببرید؟ اعتیاد یک بیماری یا شاید پدیده‌ای چند وجهی است و در ابتلا به آن ابعاد مختلف اجتماعی، روانی و فردی تاثیر دارد. شاید بتوان علل اعتیاد را به 2 دسته عوامل درون فردی و برون فردی تقسیم کردکه باید در هریک به دنبال جنبه‌های روانی، اجتماعی و زیستی زمینه ساز اعتیاد باشیم. در جنبه درون فردی اثر وراثت مهم است. اکثر مطالعات نشان می‌دهند که اعتیاد در خانواده‌هایی که یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد نفوذ بیشتری دارد و احتمال ابتلای فرزندان یا خواهران و برادران در آن خانواده بیشتر است. پیشگیری از اعتیاد با تشخیص زودهنگام تغییرات خلقی در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ آیا اعتیاد مبنای ژنتیکی دارد و ژن خاصی شناسایی شده است؟ این موضوع به این معنا نیست که صرفا مسئله ژنتیکی است. خانواده با فراهم کردن محیط تربیتی برای اعضای خانواده نیز اثرگذار است. در ضمن ژنتیک در اعتیاد اینگونه نیست که یک جایگاه یا یک ژن مشخصی، منجر به اعتیاد شود. بلکه مجموعه ای از استعدادهای فردی که به‌صورت وراثت و ژنتیک به ارث می‌رسد در کنار هم قرار می‌گیرند و شخص را مستعد اعتیاد می‌کنند. برای مثال ویژگی‌هایی که منجر به جستجوگری، تکانش گری(1) و تنوع طلبی در کودکان که می تواند پایه ژنتیکی هم داشته باشد، فرد را مستعد به اعتیاد در سنین نوجوانی می‌کند. از دیگر عوامل درون فردی، تغییرات خلقی بخصوص در دوره نوجوانی است برای مثال افسردگی اضطراب می‌توانند زمینه ساز باشند. متاسفانه خیلی از اوقات تغییرات خلقی، بخصوص در نوجوان ها دیر تشخیص داده می‌شود. تغییر هیجانی و بدتنظیمی هیجانی برای مدت طولانی، فرد را در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد. مجموعه صفات فردی تعیین کننده تمایل فرد بهرفتارهای تکانشی پرخطر باشگاه خبرنگاران جوان_ حس کنجکاوی در کودک به خودی خود یک ویژگی منفی حساب نمی شود، درست است؟ هرکدام از ما ترکیبی از ویژگی‌های شخصیتی و صفات مختلفی هستیم. این صفات شخصیتی الزاما به دسته خوب یا بد تقسیم بندی نمی‌شوند. مثلا ممکن است در توصیف شخصی بگویید سرسخت، لج باز و انعطاف ناپذیر است. در کنار این ویژگی ها انتظار می رود خصوصیات دیگر مثل پایبندی زیاد به قواعد و قوانین را هم ببینیم. در واقع صفات شخصیتی همبستگی دارند. همبستگی این صفات کل شخصیت فرد را می سازد و منجر به بروز رفتارهایی، در محیط بیرونی از فرد می شود. بنابراین این صفات هرکدام تنهایی مثبت یا منفی نیستند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، فرد را مستعد به آسیب های مختلف می‌کند. برای مثال کنجکاوی و بطور دقیق‌تر، جستجوگری زیاد و تنوع طلبی، اگر در کنار رفتارهای تکانشی قرار گیرد، به این معنا که فرد بدون طرح و برنامه و بدون پیش بینی خطر، خود را در معرض اتفاقاتی قرار دهد و در عین حال بدتنظیمی هیجانی داشته باشد، یعنی راه‌های کنترل خلق و خوی خودش را بلد نباشد، جوان را مستعد به ابتلا به رفتارهای پرخطر مختلف از جمله اعتیاد می‌کند. وقتی نوجوانی قادر به کنترل خود در شرایط بد نباشد از سوی دیگر در وی ویژگی‌های جستجوگری و تنوع طلبی هم بالا باشد، این فرد مستعد رفتارهای تکانشی پرخطر است و به سمت و سوی مواد مخدر گرایش پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت مجموعه صفات مختلف وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، می توانند تعیین کنند که فرد به سمت اختلال می رود یا خیر. نداشتن مهارت های ارتباطی و حضور در محیط‌های نامناسب، زمینه‌ساز اعتیاد است باشگاه خبرنگاران جوان_ درباره‌ی عوامل برون فردی توضیح دهید؟ محیط بیرونی از خانواده شروع می شود. در خانواده‌ای که دلبستگی‌ها بخوبی شکل نگرفته است و رفتارهای مخربی دیده شود، انتظار می‌رود اعضای خانواده نیز رفتارهای پرخطری داشته باشند. پدر مصرف کننده می تواند برای فرزند الگو باشد. در قدم بعدی تاثیرات محیطی و اجتماعی وجود دارد. در سطح اجتماع مسائل تحصیلی و ارتباط گیری مطرح است. نبود مهارت های ارتباطی و تجربه محیط های اجتماعی نامناسب از عوامل خطر است. مثل دوستان مصرف کننده یا محله‌ای که شیوع اعتیاد در آن بالا است. از سوی دیگر مشکلات تحصیلی یا عاطفی می‌توانند زمینه ساز اعتیاد باشند. سهولت دسترسی به مواد از مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان را نام ببرید؟ از مهمترین دلایل گرفتاری در دام اعتیاد، دسترسی آسان به مواد است. طبیعتا با افزایش سهولت دسترسی احتمال مصرف بالا می رود. عامل بسیار مهم دیگر نبود شبکه‌های اجتماعی واقعی برای برقراری ارتباطات موثر است تا نوجوان‌ها فضای ارتباطی سالمی برای بروز هیجانات و تعامل با یکدیگر داشته باشند. محیطی کنترل شده و سالم برای تفریحات یا فضاهای جمعی که بتوانند به آن‌ها وابستگی پیدا کنند. هرچه تعلق خاطر فرد به یک نهاد اجتماعی بیشتر باشد احتمال حرکت به سمت رفتارهای پرخطر، کمتر خواهد بود. متاسفانه این مکان‌ها را کم و محدود داریم. خانواده سالم از مهمترین عوامل پیشگیری اعتیاد باشگاه خبرنگاران جوان_مهمترین توصیه برای پیشگیری از این پدیده بسیار بد و مخرب چیست؟ مهمترین عامل برای جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است. انتظار می‌رود خانواده‌ها شیوه‌های ارتباطی مناسب با نوجوان را به درستی بیاموزند. هیجانات و تغییرات فیزیولوژیکی که آنها را مستعد مطالبات جدید مثل هیجان طلبی می‌کند را درک کنند. نکته دوم آموزش مهارت‌های فردی برقراری ارتباط، کنترل هیجانات به نوجوان، از طریق خانواده و مدرسه است. در ضمن موقعیت‌هایی فراهم شود تا بتوان اختلالات روانپزشکی زمینه‌ای در نوجوانان را سریع تشخیص داد و درمان کرد؛ قبل از آنکه به بروز مشکلات منجر شود. در آخر مهمترین اقدام تلاش خانواده، مدرسه یا نهادهای مسئول و بالادست برای فراهم کردن محیط اجتماعی حقیقی مناسب حال و روز نوجوان است. وقتی می گوییم مناسب حال و روز نوجوان ها، به این معناست که من با ذهن خودم نمی‌توانمفضایی برای خوشحال بودن نوجوانی که بیست سال و یا سی سال کوچک‌تر است فراهم کنم پس باید از خودشان کمک بگیریم؛ که فضایی لذت بخش، تعاملی و در عین حال کنترل شده و سالم فراهم شود. انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران یک کشته و 2 زخمی در حادثه رانندگی Fri May 19 14:23:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشیده شدن ترمز دولت الکترونیک توسط تامین اجتماعی/ ترافیک و آلودگی هوا حاصل تعلل مسئولان Wed Jan 10 08:00:04 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پیشرفت‌هایی چشمگیر در بازی FIFA 18 + تصاویر Sun Sep 03 15:46:53 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران راهزنانی که در تاریکی شب راه را بر راننده های کامیون می‌بستند + فیلم Wed Dec 13 17:29:55 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تا پایان نیمه نخست؛ الاهلی عربستان 0 - پرسپولیس 1 + فیلم و حاشیه‌ها Tue Sep 12 19:53:32 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری کارگاه سواد رسانه‌ای و سواد بصری در خرم‌آباد Sat Mar 04 10:27:54 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آموزش مجازی حفظ قران کریم به 700 نفر در استان Sun Aug 20 23:20:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران یک نوزاد بیرانوند را از تبعید نجات داد/ مشکی پوشان در آستانه محرومیت از لیگ برتر/ زمان عقد قراداد ساناک و فرزند شفر مشخص شد Thu Nov 23 20:40:54 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی به افق سمنان Tue Mar 07 02:00:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی هشتم شهریور به افق قم Wed Aug 30 08:31:47 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف 20 هزار قرص ترامادول در درگز Sun Oct 29 09:43:55 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش سقط جنین در هرات Sun Dec 17 13:20:35 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پروژه اقتصاد مقاومتی «سیماک» در استان کرمان عملیاتی شد Tue Oct 24 10:56:11 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نمونه‌ای بی‌نظیر از هواداران فوتبال Sat May 27 09:55:46 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شروع بارانی زمستان در گلستان Tue Dec 26 20:20:03 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سفارش کالا شگرد جدید کلاهبرداران برای خالی کردن حساب قربانی Fri Apr 14 01:02:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران در سلول‌های تاریک و اتاق‌های شکنجه زندان‌های سازمان سیای افغانستان چه می‌گذرد؟ Tue Oct 10 19:06:06 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران استعفای اجباری رئیس هیئت مدیره استقلال Sat Aug 26 11:00:49 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران 8000 نفر داروی ضد سکته ایرانی را مصرف کرده اند/ سکته‌های زودرس در کمین 35 درصد از مردم Sat Aug 26 12:44:12 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران گواردیولا بازهم به کونته باخت/لیورپول پیروزی را از دست داد Thu Apr 06 01:53:52 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی صادرات غیرنفتی استان افزایش می یابد Sun Jan 14 01:21:22 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دیدار استقلال و ایرانجوان بوشهر لغو شد Mon Dec 18 10:38:06 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برداشت گردو در سردشت Fri Oct 13 00:12:07 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مراسم ختم آیت الله "مروارید" Tue Aug 08 09:56:30 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز مرمت مناره تاریخی مسجد تاریخانه دامغان Tue Mar 07 13:24:25 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران واژگونی خودرو پیکان درمسیر سنندج_مریوان حادثه آفرید Tue Jan 31 12:54:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کیفیت هوای مشهد ناسالم برای گروه‌های حساس Sat Apr 22 07:59:25 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش 620 هزار ریالی دریافتی ایتام تحت پوشش کمیته امداد زنجان Mon Apr 03 10:36:34 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران محتوای کتب درسی با أرمان‌های دفاع مقدس فاصله دارد Mon Jul 10 14:01:21 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جدول پخش برنامه‌های صداوسیمای مرکز زنجان Sun Dec 10 08:58:37 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کشته شدن 17 نفر از عناصر داعش بر اثر حملات هوایی در لیبی Sun Sep 24 19:12:49 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تاکید بر ترویج حجاب با حفظ کرامت و عزت مردم Wed Jul 12 13:21:06 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران واکنش‌های دیدنی دروازه‌بانان در سال 2017 +فیلم Tue Dec 19 23:57:49 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پیام تسلیت دکتر ولایتی در پی درگذشت یار دیرین امام و رهبری Sun Jul 02 12:44:54 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران همسر «سوسانو» دیدار مقابل ایران را از دست داد/ باران کوثری فوتبالیست می شود/ اولین غایب دربی 85 مشخص شد Tue Aug 29 20:34:33 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افتتاح کانون بسیج رسانه در تربت جام Sun Apr 23 08:39:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شرح و تفسیر حکمت 250 نهج البلاغه Fri Dec 29 17:00:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 25 آذر؛ آغاز نام نویسی داوطلبان اعزام به عتبات دانشگاهیان Sun Dec 10 10:37:36 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران لیگ جودو امسال هم برگزار نشود باید فاتحه این رشته را بخوانیم Mon Jun 26 10:57:03 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران در مغز افراد چاق چه می گذرد؟ Wed Jan 04 08:15:03 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کیفیت هوای امروز مشهد 9 آبان ماه در وضعیت هشدار Tue Oct 31 07:55:44 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تنها مشتری اسفناج ایران را بشناسید! Mon Jul 17 03:08:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تجهیز باغ‌های جهرم به آبیاری تحت فشار Sun Sep 03 16:01:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز بیستمین جشنواره قصه‌گویی در سمنان Sun Dec 03 13:24:04 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران صفحه نخست روزنامه های استان‌ زنجان یکشنبه 11 تیر ماه Sun Jul 02 09:36:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران روزنامه نود - 21 اسفند Fri Mar 10 23:35:26 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران علت محبوبیت بیت کوین چیست؟ Sat Dec 30 08:47:14 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آخرین وضعیت آب و هوا در هفدهمین روز بهار +جدول Thu Apr 06 09:22:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش دمای هوا تا پایان هفته Wed Mar 01 10:47:21 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران وزارت ورزش صرفاً نباید در ناکامی ها ورود کند!/موفقیت های کشتی هم باید دیده شود Wed Aug 30 10:51:57 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آخرین جزئیات اختلاس در منطقه آزاد چابهار Sat Oct 07 12:05:56 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران از کشف زمین خواری تا افتتاح طولانی ترین زیرگذر شیراز Sat Apr 15 18:10:58 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران سقوط مرگبار خودروی ال 90 در جاده چالوس Sun Jul 30 07:55:23 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران حریق و انفجار مغازه در منطقه باب انار + تصاویر Sat Oct 07 15:58:14 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران چهار دونده توان یاب همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند Wed Nov 08 12:43:56 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران غول نفتی آمریکایی فعالیت خود در اقلیم کردستان عراق را تعلیق کرد Fri Oct 20 23:48:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران عراقچی: این اقدام سپاه ثمره سال‌ها تحریم توسط آمریکا است +عکس Tue Jun 20 00:35:23 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی پنجشنبه 25 آبان 96 به افق اراک Thu Nov 16 08:31:58 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران جزئیات ماجرای قتل ناپدری حمید صفت از زبان خانواده‌اش Wed Aug 23 22:15:03 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اطلاعات شخصی کارمندان گوگل هک شد Tue Jul 04 10:23:18 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اعزام تیم بهداشتی به مکه و مدینه/ بررسی وضعیت بیماری‌های واگیر Sat Jul 22 17:37:14 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پت‌اسکن؛ روشی مناسب برای تشخیص زودهنگام سرطان/ لاغری ناگهانی را جدی بگیرید Thu Sep 21 09:54:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دانلود آهنگ محرمی «هیهات» حامد همایون Thu Sep 21 11:01:28 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران لزوم توجه رسانه‌ها و مسوولان به تفاوت انتقاد با توهین و افترا / تحقیق از 186 متهم پرونده املاک نجومی Tue Aug 15 21:30:16 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اعتراف عربستانی‌ها به عملکرد ضعیف داور عمانی؛ پنالتی الهلال اشتباه بود Wed Oct 18 10:30:46 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ابرار ورزشی - 17 مهر Mon Oct 09 01:22:18 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران هلال ماه شوال امشب رؤیت نشد Sat Jun 24 23:41:39 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها، تخم مرغ را گران کرد Thu Nov 02 17:00:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رئیس دفتر ترامپ برکنار شد! Sat Jul 29 15:39:32 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران صفحه نخست روزنامه‌های خراسان رضوی دوشنبه 18 دی Mon Jan 08 08:14:45 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دو هزار و 344 عملیات نجات غریق در سواحل مازندران Wed Jul 19 15:03:44 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران وزیر دفاع انگلیس: لندن متعهد به پشتیبانی از اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه سوریه است Tue Jun 27 15:02:46 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بهره‌برداری از 258 بنگاه اقتصادی با سرمایه‌گذاری 2000 میلیاردی Tue Jan 31 10:44:31 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران عضویت پارک علم و فناوری لرستان در IASP Sat Aug 05 09:44:09 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پست فیس‌بوکی نفرت‌انگیز سیاستمدار انگلیسی در توهین به مهاجران Tue Jul 04 20:27:21 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دانشکده دندانپزشکی ایران در انتظار کسب مجوز جذب دانشجوی خارجی/ تمایل دانشجویان خارجی برای ورود به دانشکده دندانپزشکی ایران Wed May 31 08:00:03 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران یک مقام آمریکایی به دلیل اختلاف نظر با ترامپ استعفا داد Wed Sep 27 04:20:15 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه در قلعه گنج Mon Dec 18 22:49:46 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بازدید هیئت تکنیکی کمپانی «کمرشپیله» آلمان از سالن‌های اصلی تئاتر تهران Sat Dec 16 12:35:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری انتخابات شوراهای هئیت های مذهبی در منوجان Sat Oct 28 08:23:26 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رتبه نخست نیشابور در تولید گوشت قرمز در خراسان رضوی Mon Sep 25 10:11:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مشکلات کف خیابان حل نمی‌شود/دشمنان به دنبال اهداف سیاسی خود هستند Tue Jan 02 08:05:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران فیلم منتشر شده از درگیری لفظی وزیر بهداشت با فرماندار بدره ایلام Thu Mar 02 20:33:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دانلود Photo Lab PRO؛ بهترین برنامه افکت گذاری روی تصاویر Sat Apr 29 22:06:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تعجب توریست‌های خارجی‌ از کیفیت کالاهای ایرانی + فیلم Tue Mar 14 17:02:50 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رکورد پر تماشاگر ترین بازی لیگ اروپا شکست Fri Feb 24 11:55:44 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران عکس یادگاری مهتاب کرامتی با گری لوییس Wed Nov 08 15:47:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 10کانکس و 120 میلیون تومان هدیه نظام پزشکی مهاباد به زلزله‌زدگان Thu Nov 23 22:55:58 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اعلام جزییات بیشتر واژگونی اتوبوس سربازان در جاده سیرجان/ همه سرنشینان سرباز نبودند Sat Jan 14 11:16:17 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران امنیت امروز کشور مدیون بازآفرینی هویت ملی ایران در دوره صفوی است Tue Jul 25 14:42:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران طراحی لباس براساس اشیای برجای مانده از کنار صندل Sun Apr 09 17:38:56 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کاهش حجم آب سد کوثر Tue May 09 08:20:39 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران معلم هوشمند ویژه علاقه مندان به ریاضی ساخته شد Mon Jan 23 05:47:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی به افق بیرجند/22 آذر ماه Wed Dec 13 09:39:40 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تجهیز 5600 هکتار از اراضی اردبیل به آبیاری تحت فشار Sat Nov 11 10:14:26 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز ساخت دومین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک Tue Jul 04 01:03:52 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جریان انحرافی در کاخ سفید؟!+ تصاویر Sun Oct 29 12:22:19 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تقدیر از تاکسیرانان برای جابه جایی بیش از 3هزار گردشگر Sun Apr 16 22:29:25 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بازگشت بیش از 470 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی به دولت Sat Nov 25 09:44:51 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بهترین زبان انتقال قرآن به نسل نو زبان هنر است Mon May 29 19:16:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ضرورت تقویت اقتصاد آبی/ شهرهای ساحلی نباید با کم آبی روبرو باشند Mon Jan 30 16:48:28 IRST 2017
آفتاب تصادف در آزادراه کرج 4 کشته و زخمی برجای گذاشت Wed Jun 21 22:38:05 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا بانکها برای تحقق شعار سال دست و دلبازتر باشند/نباید فقط قشر متمول استفاده کننده از وام ها باشند Thu Apr 27 14:57:35 IRDT 2017
ساعت24 پرداخت وام 100 میلیاردی به نام یک کارتن خواب Tue Mar 14 19:21:41 IRST 2017
عصر ایران دستگیری 113 سارق در تهران/ تصاویر اموال مسروقه (عکس) Tue Jul 25 14:39:11 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو انتقاد رئیس هیات مدیره بانک شهر از راه‌اندازی شایعات درباره شبکه بانکی Wed Jun 21 17:33:37 IRDT 2017
تابناک تداوم محاصره منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم Sun May 28 22:20:01 IRDT 2017
تدبیر و امید طرح جدید کره جنوبی و آمریکا برای توقف کره شمالی Thu May 18 05:20:02 IRDT 2017
صراط تعداد مدال‌هایی که کاروان پارادوومیدانی "ایران" به‌دست آوردند؟ Mon Aug 07 03:23:01 IRDT 2017
تی نیوز دو رهنمود رهبر انقلاب در خصوص عراق و سوریه Wed Jul 12 06:06:22 IRDT 2017
فردا آقای بازیگر با سیبیل متفاوت‎تر شد +عکس Tue Mar 07 00:11:44 IRST 2017
پارس نیوز انریکه یک تیم چینی را به بارسا ترجیح داد Sat Sep 09 15:16:56 IRDT 2017
برنا یک فریب کوچولو! ؛ 95 هزارتومان برای تماشای نمایشی بدون نویدمحمدزاده Wed Nov 22 12:49:10 IRST 2017
تی نیوز دیدار پسر ترامپ با وکیل روس دردسرساز شد Mon Jul 10 15:56:15 IRDT 2017
بی باک نیوز ارکیو زدن رندی اورتون سر سترولیز Sun Aug 13 16:23:01 IRDT 2017
انتخاب رحمانی‌موحد: سفر گردشگران کشورهای خلیج ‌فارس کاهش یافته است/ عربستان علیه گردشگری ایران Sat Jul 29 13:51:46 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تسهیلات 90 درصدی برای هواداران استقلال در دیدار با الاهلی Sat Apr 22 20:14:00 IRDT 2017
ایلنا دستمزد آذر ماه معدنچیان البرز شرقی پرداخت شد Wed Mar 15 13:22:19 IRST 2017
همشهری آنلاین پیش‌بینی‌کن! Sat Feb 25 13:33:08 IRST 2017
جام نیوز بزن تار و بزن تار (گل ) Sat Sep 16 09:38:09 IRDT 2017
ایلنا قمه‌زنی، بازی با آبروی شیعه و مخالف شئون اسلام است/ برخورد با هرگونه رفتار بدعت‌گونه و انحراف آمیز در ایام محرم Sat Sep 16 11:26:13 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم آخرین وضعیت خوابگاه‌های دانشگاه بوعلی‌ همدان در پی زلزله شب گذشته Mon Nov 13 16:22:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ژنرال آمریکایی: ایران منافع آمریکا و متحدانش را لگدمال می کند Wed Jul 19 17:35:28 IRDT 2017
تدبیر و امید معاون اول رییس جمهور قهرمانی تیم ملی وزنه برداری را تبریک گفت Mon May 01 00:16:05 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم امروز؛ جمع‌بندی فراکسیون امید درباره وزرای پیشنهادی Thu Aug 17 06:54:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر افتتاح 8 کیلومتر از بزرگراه جهرم به شیراز Wed Jan 03 21:13:04 IRST 2018
پارس نیوز رضایی و عبدولی در جمع برترین فرنگی‌کاران جهان Fri Mar 10 13:38:03 IRST 2017
تیک شیوع دوباره آنفولانزای پرندگان در کویت Tue Jan 24 20:40:01 IRST 2017
خبرگزاری فارس جنگ جاده‌ای در ایران! Tue Sep 12 13:20:00 IRDT 2017
آنا 7 اشتباه رایج در خرید لپ تاپ Wed Jun 28 01:56:09 IRDT 2017
فردا پیمان‌ تجارت ترجیحی با ترکیه به ضرر صنعت تایر است Mon Jul 24 04:40:01 IRDT 2017
اتاق خبر راه اندازی مرکز الکترونیکی ارتباط با مشتریان گمرک Fri Aug 11 18:04:03 IRDT 2017
رخداد24 برپایی اولین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در مجموعه کاخ مروارید مهرشهر Thu Sep 14 07:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس رئیس جمهور برای حل مشکلات از ادبیات قبلی فاصله بگیرد/ دولت هنوز وعده‌های گذشته‌اش را عملی نکرده است Sun May 28 13:08:00 IRDT 2017
تدبیر 24 زلزله بندر کنگ خسارتی نداشت Sun Nov 12 23:59:02 IRST 2017
عصر ایران چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟ Mon Sep 25 10:21:59 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا قاتل جوان جغتایی در «سمنان» دستگیر شد Wed Sep 06 20:36:54 IRDT 2017
بی باک نیوز نخستین مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی صادر شد Wed Mar 15 11:56:01 IRST 2017
جماران قهرمان لیگ برتر در اردوی تدارکاتی برابر برق حدید شیراز پیروز شد Fri Jul 14 12:40:12 IRDT 2017
تی نیوز نظرسنجی پایش درباره آینده بازارها طلا،بورس و مسکن Sun Jul 09 21:59:44 IRDT 2017
تی نیوز قتل عام مسلمانان بوسنی در «کارخانه باتری»/تفحص شهدا ادامه دارد+فیلم اختصاصی تسنیم Wed Jul 12 15:41:01 IRDT 2017
آفتاب آقای بازیگر: ترجیح می‌دهم با تلویزیون پلی‌استیشن بازی کنم Wed May 10 10:57:04 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مدل نوین نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اجرایی می شود Wed Feb 01 12:20:05 IRST 2017
بی باک نیوز شناسایی 194 سایت و شبکه‌ اجتماعی قمارباز Mon Jan 02 14:22:01 IRST 2017
نامه نیوز هدف امریکا از اقدام علیه سپاه چیست؟/ مطهرنیا:ترامپ سیاست محاصره منطقه ای تهران را دنبال می کند/ آمریکا نمی خواهد مهر خروج از برجام بر پیشانی واشنگتن بنشیند/ می خواهند مخالفان روحانی قوت بگیرند Thu Oct 12 11:06:39 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تاریخ مشروطه مملو از احساس مسئولیت اجتماعی زنان است Fri Aug 11 12:53:17 IRDT 2017
برنا والیبالیست های ارومیه ای از حسن روحانی حمایت کردند Wed May 17 11:32:05 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آغاز تمرینات تراکتورسازی از امروز Sun Apr 09 10:12:06 IRDT 2017
ماد رسانه ایرانیان نظر تارتار درباره شانس صعود پرسپولیس Mon Oct 16 22:52:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر اعتراض به استفاده گزینشی از سخنان نماینده جامعه اسلامی دانشجویان Tue May 09 18:11:53 IRDT 2017
تدبیر جاده مریوان - سقز تا اطلاع ثانوی مسدود است Wed Feb 15 08:04:31 IRST 2017
جوان آنلاین نجات معجزه‌ آسا از تصادف شدید دو خودرو Sat May 27 12:16:20 IRDT 2017
پارس نیوز عیدی و سنوات سال 95 چگونه محاسبه می‌شود؟ Tue Feb 21 14:05:06 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو آمریکا برای اولین بار از قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای خود استفاده کرد Thu Apr 13 21:26:29 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تولید قطعه موسیقی لری دفاع مقدس درحوزه هنری استان Tue Feb 14 10:12:50 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم دبیرخانه هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور راه‌اندازی شد Sun May 07 14:32:22 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین تکلیف «فروشنده» و اسکار بالاخره روشن شد Tue Jan 24 17:41:40 IRST 2017
پایگاه خبری الف وزیر کشور 4 فرماندار جدید را منصوب کرد Sat Mar 18 16:52:02 IRST 2017
اعتبار نیوز در نشست آینده موضوع افزایش بهره دلار را بررسی می‌کنیم Wed Feb 15 12:35:00 IRST 2017
عصر ایران زلزله کرمانشاه چند زن را بی‌شوهر کرد؟/ بهزیستی: خودکشی موفق در مناطق زلزله‌زده نداشتیم Sun Dec 17 09:42:37 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ایران محور و مرکز ثقل قدرتمند خاورمیانه است/ با تهدیدات 39‌ساله آمریکا مواجهیم Wed Sep 27 23:32:43 IRST 2017
انتخاب افشای بُعد جدیدی از شکنجه بازداشتی‌ها در ریاض/ شاهزاده‌ها از پا آویزان شدند Thu Nov 23 19:32:20 IRST 2017
تی نیوز اعلام تازه ترین رده بندی کشتی آزاد/ حسن رحیمی در صدر وزن 57 کیلوگرم Wed Jul 12 15:54:58 IRDT 2017
ایلنا امیدواریم صالحی‌امیری در وزارت ارشاد ابقا شود Wed Jul 19 11:08:52 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مجمع عالی اساتید علوم انسانی اسلامی تشکیل می‌شود Sun Jul 23 15:16:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بازداشت 430 شهروند فلسطینی از زمان اعلام تصمیم ترامپ Sun Dec 17 18:05:13 IRST 2017
ایسکانیوز ناگفته های دفاع مقدس باید گفته شود Mon Dec 18 16:01:04 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کیفیت شیر مدارس مورد تایید وزارت بهداشت است Mon Feb 13 11:49:00 IRST 2017
روزنامه شهروند کوچه دوم Tue Jul 18 04:30:00 IRDT 2017
بی باک نیوز تلاش علامه نائینی برای تبدیل فقه به قانون Tue Jan 31 07:55:01 IRST 2017
خرداد نیوز خیرخواهانه به قالیباف گفتیم از مردم عذرخواهی کند اما امتناع کرد/ انتظار دارند تقدیرنامه برایشان بفرستیم Thu Feb 02 07:49:02 IRST 2017
آفتاب ایران قلعه نویی:در حق ذوب آهن ظلم شده است Thu Sep 14 17:08:06 IRDT 2017
پارسینه جشن تولد کتابی یکتا ناصر در تلویزیون/ شنیدن ماجرای علاقه به مطالعه در «کتاب باز» Sat Nov 04 20:21:25 IRST 2017
تی نیوز شباهت عجیب چهره برخی از ورزشکاران و هنرمندان+عکس Mon Jul 10 12:08:42 IRDT 2017
فردا گزارش تصویری: شلوار جین چطور تولید می‌شود؟ Mon Sep 25 16:19:08 IRST 2017
برنا هرگونه اسباب کشی در استان ممنوع است Mon Nov 13 13:25:40 IRST 2017
بولتن نیوز هلاکت بیش از 100 داعشی بیگانه در موصل Mon May 29 14:59:24 IRDT 2017
اعتدال انتخاب جانشین موقت علی عبدالله صالح Mon Jan 08 13:08:41 IRST 2018
بی باک نیوز در دو حادثه پر تلفات در 12 ساعت گذشته، 23 نفر مصدوم شدند Mon Oct 16 09:34:01 IRST 2017
یک ورزش سالاری از صنعت نفت می‌رود Tue Dec 12 16:16:59 IRST 2017
خبرگزاری مهر ابراهیم کالین: همه پرسی اقلیم کردستان عراق باید لغو شود Thu Sep 14 17:23:56 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اتباع خارجی Mon Feb 13 13:23:18 IRST 2017
تابناک ویدیو: خلاصه بازی بایرن مونیخ - ماینتس Sun Apr 23 16:15:42 IRDT 2017
فردا با این ناکارآمدی‌ها کار روحانی در انتخابات سخت می‌شود Tue Mar 07 04:13:32 IRST 2017
خبرگزاری مهر ناهید حسن‌زاده اکران‌های «زمانی دیگر» را به آتنا تقدیم کرد Tue Jul 18 15:00:55 IRDT 2017
تدبیر 24 اما و اگرهای رشد اقتصادی با بوی نفت/96 دیگر تورم تک رقمی ندارد Tue May 16 08:42:38 IRDT 2017
دولت بهار هجوم ریزگردها تمرین استقلال را تعطیل کرد Fri Apr 07 19:20:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مراسم گرامیداشت استاد شهید مرتضی مطهری در فریمان Tue May 02 12:53:17 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین احتمال اُفت فشار آب در تهران Tue Jul 11 19:22:29 IRDT 2017
افکارخبر چگونه با خستگی مبارزه کنیم Tue Oct 31 17:10:17 IRST 2017
آفتاب ایران دوره بیغوله ساختن در بیابان ها به سر رسیده است/ با ساخت و سازهای دولت های گذشته در حوزه مسکن مخالف بوده و هستم Tue Jan 02 10:30:07 IRST 2018
ایسکانیوز کمبود بازی‌های دوستانه مشکل تیم نوجوانان ایران Wed Jan 03 13:47:16 IRST 2018
فردا آمانو: آژانس 2 هزار نقطه در تاسیسات ایران را مهر و موم کرده Fri Nov 10 15:15:04 IRST 2017
ایسکانیوز چین و روسیه: آمریکا و کره جنوبی بحران کره را تشدید می کنند Tue Aug 29 21:01:20 IRDT 2017
میزان 6 داور و 10 کمک داور ایرانی به امارات می‌روند Mon Oct 02 14:17:01 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آوای موسیقی سنتی ایران در پاکستان همزمان با ایام فجر انقلاب Mon Jan 30 16:48:00 IRST 2017
دولت بهار نکاتی که ایرانیان برای سفر به ترکیه باید بدانند Sun Aug 27 12:23:00 IRDT 2017
تابناک نظر بشاراسد در مورد دخالت‌های ترکیه Fri Apr 21 19:54:35 IRDT 2017
آنا بازیگر معروف طنز در بیمارستان بستری شد Wed Mar 01 22:01:56 IRST 2017
ایسکانیوز خبرگزاری های جهان درباره انتخابات ایران چه می گویند؟ Fri May 19 14:45:25 IRDT 2017