باشگاه خبرنگاران - Thu Nov 09 08:01:34 IRST 2017 نمایش خبر

راهکارهای خانگی که اعتیاد را ریشه‌کن می‌کند

یک روانپزشک خانواده گفت: مهمترین عامل جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است.

به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛معضل اعتیاد جوانان بسیار مخرب است. اعتیاد جوانان اثرات فراوانی در خانواده تا جامعه برجای می‌گذارد. تباه شدن آینده جوان، از بین رفتن نیروی فعال و محرک پیشرفت کشور، ایجاد پیامدهای روانی برای جامعه و بسیاری مشکلات دیگر تا شیوع برخی بیماری‌ها تنهای بخشی از اثرات اعتیاد جوانان است. شاید بسیاری از افراد تصور نمی‌کردند روزی به این درد دچار شوند، اما ناگهان خود را در دام بلای اعتیاد دیدند. از این جهت آگاهی بخشی به خانواده‌ها از عوامل مستعدکننده اعتیاد می تواند پیشگیرنده باشد. رضا دانشمند، روانپزشک وفعال در زمینه اعتیاد، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به معرفی مهمترین عوامل زمینه‌ساز گرایش جوانان به مواد مخدر می پردازد. اعتیاد یک بیماری چند وجهی باشگاه خبرنگاران جوان_ عوامل زمینه ساز اعتیاد را نام ببرید؟ اعتیاد یک بیماری یا شاید پدیده‌ای چند وجهی است و در ابتلا به آن ابعاد مختلف اجتماعی، روانی و فردی تاثیر دارد. شاید بتوان علل اعتیاد را به 2 دسته عوامل درون فردی و برون فردی تقسیم کردکه باید در هریک به دنبال جنبه‌های روانی، اجتماعی و زیستی زمینه ساز اعتیاد باشیم. در جنبه درون فردی اثر وراثت مهم است. اکثر مطالعات نشان می‌دهند که اعتیاد در خانواده‌هایی که یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد نفوذ بیشتری دارد و احتمال ابتلای فرزندان یا خواهران و برادران در آن خانواده بیشتر است. پیشگیری از اعتیاد با تشخیص زودهنگام تغییرات خلقی در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ آیا اعتیاد مبنای ژنتیکی دارد و ژن خاصی شناسایی شده است؟ این موضوع به این معنا نیست که صرفا مسئله ژنتیکی است. خانواده با فراهم کردن محیط تربیتی برای اعضای خانواده نیز اثرگذار است. در ضمن ژنتیک در اعتیاد اینگونه نیست که یک جایگاه یا یک ژن مشخصی، منجر به اعتیاد شود. بلکه مجموعه ای از استعدادهای فردی که به‌صورت وراثت و ژنتیک به ارث می‌رسد در کنار هم قرار می‌گیرند و شخص را مستعد اعتیاد می‌کنند. برای مثال ویژگی‌هایی که منجر به جستجوگری، تکانش گری(1) و تنوع طلبی در کودکان که می تواند پایه ژنتیکی هم داشته باشد، فرد را مستعد به اعتیاد در سنین نوجوانی می‌کند. از دیگر عوامل درون فردی، تغییرات خلقی بخصوص در دوره نوجوانی است برای مثال افسردگی اضطراب می‌توانند زمینه ساز باشند. متاسفانه خیلی از اوقات تغییرات خلقی، بخصوص در نوجوان ها دیر تشخیص داده می‌شود. تغییر هیجانی و بدتنظیمی هیجانی برای مدت طولانی، فرد را در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد. مجموعه صفات فردی تعیین کننده تمایل فرد بهرفتارهای تکانشی پرخطر باشگاه خبرنگاران جوان_ حس کنجکاوی در کودک به خودی خود یک ویژگی منفی حساب نمی شود، درست است؟ هرکدام از ما ترکیبی از ویژگی‌های شخصیتی و صفات مختلفی هستیم. این صفات شخصیتی الزاما به دسته خوب یا بد تقسیم بندی نمی‌شوند. مثلا ممکن است در توصیف شخصی بگویید سرسخت، لج باز و انعطاف ناپذیر است. در کنار این ویژگی ها انتظار می رود خصوصیات دیگر مثل پایبندی زیاد به قواعد و قوانین را هم ببینیم. در واقع صفات شخصیتی همبستگی دارند. همبستگی این صفات کل شخصیت فرد را می سازد و منجر به بروز رفتارهایی، در محیط بیرونی از فرد می شود. بنابراین این صفات هرکدام تنهایی مثبت یا منفی نیستند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، فرد را مستعد به آسیب های مختلف می‌کند. برای مثال کنجکاوی و بطور دقیق‌تر، جستجوگری زیاد و تنوع طلبی، اگر در کنار رفتارهای تکانشی قرار گیرد، به این معنا که فرد بدون طرح و برنامه و بدون پیش بینی خطر، خود را در معرض اتفاقاتی قرار دهد و در عین حال بدتنظیمی هیجانی داشته باشد، یعنی راه‌های کنترل خلق و خوی خودش را بلد نباشد، جوان را مستعد به ابتلا به رفتارهای پرخطر مختلف از جمله اعتیاد می‌کند. وقتی نوجوانی قادر به کنترل خود در شرایط بد نباشد از سوی دیگر در وی ویژگی‌های جستجوگری و تنوع طلبی هم بالا باشد، این فرد مستعد رفتارهای تکانشی پرخطر است و به سمت و سوی مواد مخدر گرایش پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت مجموعه صفات مختلف وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، می توانند تعیین کنند که فرد به سمت اختلال می رود یا خیر. نداشتن مهارت های ارتباطی و حضور در محیط‌های نامناسب، زمینه‌ساز اعتیاد است باشگاه خبرنگاران جوان_ درباره‌ی عوامل برون فردی توضیح دهید؟ محیط بیرونی از خانواده شروع می شود. در خانواده‌ای که دلبستگی‌ها بخوبی شکل نگرفته است و رفتارهای مخربی دیده شود، انتظار می‌رود اعضای خانواده نیز رفتارهای پرخطری داشته باشند. پدر مصرف کننده می تواند برای فرزند الگو باشد. در قدم بعدی تاثیرات محیطی و اجتماعی وجود دارد. در سطح اجتماع مسائل تحصیلی و ارتباط گیری مطرح است. نبود مهارت های ارتباطی و تجربه محیط های اجتماعی نامناسب از عوامل خطر است. مثل دوستان مصرف کننده یا محله‌ای که شیوع اعتیاد در آن بالا است. از سوی دیگر مشکلات تحصیلی یا عاطفی می‌توانند زمینه ساز اعتیاد باشند. سهولت دسترسی به مواد از مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان را نام ببرید؟ از مهمترین دلایل گرفتاری در دام اعتیاد، دسترسی آسان به مواد است. طبیعتا با افزایش سهولت دسترسی احتمال مصرف بالا می رود. عامل بسیار مهم دیگر نبود شبکه‌های اجتماعی واقعی برای برقراری ارتباطات موثر است تا نوجوان‌ها فضای ارتباطی سالمی برای بروز هیجانات و تعامل با یکدیگر داشته باشند. محیطی کنترل شده و سالم برای تفریحات یا فضاهای جمعی که بتوانند به آن‌ها وابستگی پیدا کنند. هرچه تعلق خاطر فرد به یک نهاد اجتماعی بیشتر باشد احتمال حرکت به سمت رفتارهای پرخطر، کمتر خواهد بود. متاسفانه این مکان‌ها را کم و محدود داریم. خانواده سالم از مهمترین عوامل پیشگیری اعتیاد باشگاه خبرنگاران جوان_مهمترین توصیه برای پیشگیری از این پدیده بسیار بد و مخرب چیست؟ مهمترین عامل برای جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است. انتظار می‌رود خانواده‌ها شیوه‌های ارتباطی مناسب با نوجوان را به درستی بیاموزند. هیجانات و تغییرات فیزیولوژیکی که آنها را مستعد مطالبات جدید مثل هیجان طلبی می‌کند را درک کنند. نکته دوم آموزش مهارت‌های فردی برقراری ارتباط، کنترل هیجانات به نوجوان، از طریق خانواده و مدرسه است. در ضمن موقعیت‌هایی فراهم شود تا بتوان اختلالات روانپزشکی زمینه‌ای در نوجوانان را سریع تشخیص داد و درمان کرد؛ قبل از آنکه به بروز مشکلات منجر شود. در آخر مهمترین اقدام تلاش خانواده، مدرسه یا نهادهای مسئول و بالادست برای فراهم کردن محیط اجتماعی حقیقی مناسب حال و روز نوجوان است. وقتی می گوییم مناسب حال و روز نوجوان ها، به این معناست که من با ذهن خودم نمی‌توانمفضایی برای خوشحال بودن نوجوانی که بیست سال و یا سی سال کوچک‌تر است فراهم کنم پس باید از خودشان کمک بگیریم؛ که فضایی لذت بخش، تعاملی و در عین حال کنترل شده و سالم فراهم شود. انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران حضور ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب خوزستان Wed Feb 07 10:54:34 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اسطوره تروریست‌های زن داعش را بشناسید/فغانی برای حضور در فینال جام جهانی چقدر شانس دارد؟/وزارت خارجه عجله نکند!/آخرین جزئیات از پرونده نماینده‌ای که مدعی است فردی صدای رئیس جمهور را تقلید می‌کند! Sun Jul 08 19:00:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران واکنش استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مرگ یک قلاده پلنگ نادر ایرانی در استان Tue Oct 03 12:38:04 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ایران و پاکستان با درایت در مقابل مشکلات مختلف تروریستی ایستادگی کردند Mon Jan 15 15:51:59 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران طرح کاهش سن بازنشستگی زنان، جنجالی جدید در جامعه + صوت Sat Sep 16 09:18:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جان باختن 4 نفر در تصادفات هفته گذشته خراسان جنوبی Sat Jun 02 11:48:51 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران 4 ماده غذایی که همه مردان بالای 50 سال باید بخورند Sun Feb 25 06:00:50 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران امروز کسی جرات نگاه بد به جمهوری اسلامی ایران را ندارد/ دزفول 2700 روز زیر موشک باران‌ها ایستاد و شهید داد Fri May 25 21:21:09 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران یزد میزبان همایش ملی افغانستان شناسی شد Sat Mar 04 14:08:16 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران فارس رتبه نخست تعداد بقاع متبرکه در کشور را دارد Thu May 31 10:55:37 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پایان اردوی یک ماهه تیم منتخب ووشو Mon Jan 30 12:03:41 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران وزارت ورزش به مشکلات دو و میدانی رسیدگی کند/ هدفم حضور در مسابقات داخل سالن آسیاست Thu Jan 26 13:19:53 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کشف انبارهای اسلحه و مهمات در غوطه شرقی از سوی نیروهای سوری Wed Apr 04 13:02:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران روند افزایشی دما در سطح خراسان رضوی Mon Jun 19 15:21:56 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تلاوت مجلسی آیات 1-10 سوره مجادله باصدای احمد ابوالقاسمی Wed Jul 04 22:00:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران عاملی مهم در کاهش طول عمر/ سرفه شبانه کودکان را جدی بگیرید/حاملگی بدون جنین چگونه به وجود می‌آید؟/ قرص‌هایی که شما را به مرگ نزدیک می‌کند Thu Jun 14 14:00:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران انتخاب 3 کارشناس قرآنی برای عضویت در کمیته برنامه ریزی Sun Nov 05 11:24:24 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آسمان نا آرام و لغو پرواز‌های گلستان Sun Jan 28 09:33:35 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تولید گاز میدان پارس جنوبی از مرز 85 میلیارد متر مکعب گذشت Tue Nov 14 13:31:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دعوت کماندار لرستانی به اردوی آمادگی مسابقات کاپ آسیایی تایلند Tue Feb 13 11:54:35 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران گذری بر مهمترین خبر‌های روز جمعه 4 شهریورماه Sun Aug 27 09:14:33 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پیشنهاد تور مرگبار مسافرتی کنار گوش داعش! +تصاویر Sat Mar 18 05:02:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پیشرفت 90 درصدی مراحل خاکبرداری پتروشیمی دهدشت Tue Jan 02 12:33:31 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران باید دنبال ساخت خودروی داخلی با تیراژ بالا باشید Sun Mar 05 15:29:57 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سپاه پاسداران صرف یک نیروی نظامی نیست Sun Apr 23 18:42:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تبدیل کودکان آسیب دیده به ابزار تبلیغاتی برای خودنمایی برخی افراد Fri May 04 00:05:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اعلام نتایج جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال حیرت در شیراز Sun Sep 10 16:14:10 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بازیکن مورد علاقه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کیست؟ Wed Jan 24 19:55:08 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران وزیر دفاع وارد مسکو شد Tue Apr 25 13:11:49 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران استیلی: دیدار دوستانه ای با تیم ملی فوتبال امید عراق برگزار می کنیم Sat Sep 29 12:16:39 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران آسمان کمی ابری است Wed Jul 12 08:43:38 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تصاویر بی نظیر از روستایی متروکه Tue Mar 27 01:03:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تغییر زمان برگزاری آزمون ارشد پزشکی 97/ امسال 20 درصد معدل اعمال می‌شود Thu Jan 11 15:38:41 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اولویت برنامه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترویج زایمان طبیعی است Sun Jun 10 19:19:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران کشف 39 کیلوگرم تریاک از کامیون Thu Apr 13 12:26:41 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نشست کمیته دائمی اجرای تفاهم نامه ایلام و واسط عراق Fri Jun 01 11:19:07 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران عوامل آشوب در بازار تهران شناسایی و دستگیر شدند/ تحقیقات درباره ادعاهای یاسی اشکی همچنان ادامه دارد Thu Jun 28 14:42:31 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جدول پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز مازندران یکشنبه 13 فروردین Sun Apr 02 00:38:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تولد 93 نوزاد در هر شبانه‌روز در لرستان/ «حسین» و «فاطمه» در صدر نام نوزادان لرستانی Thu Jul 20 22:38:49 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران توزیع تغذیه ارگانیک در مجموعه خوابگاه‌های دانشگاه تهران Sat Jul 21 10:03:19 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران هجوم افراد حریص برای خرید ارز و طلا ظلم در حق اقشار کم درآمد است Fri Oct 05 21:28:10 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پیش بینی تولید 320 تن کلزا در خوی Sun Jul 01 14:19:57 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران گزافه‌گویی نیکی هیلی: در برابر قوی‌شدن حزب‌الله برای جنگ بیکار نمی‌نشینیم Thu Aug 31 08:29:35 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پرواز بالگرد اورژانس مازندران برای انتقال مصدوم سوختگی + تصاویر Sat Apr 22 18:51:39 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ترامپ: موضع من در برابر پکن تغییر نکرده است/مسئله کره‌شمالی از شروع جنگ تجاری با چین مهمتر است Tue Apr 18 17:09:38 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برداشت 4هزار تن گردو از باغ های مناطق سردسیر جنوب کرمان Tue Sep 19 14:57:15 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران موگابه از ریاست‌جمهوری زیمبابوه کناره‌گیری کرد Tue Nov 21 19:32:20 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران خاطره‌بازی نادر سلیمانی با دوستان شهیدش + عکس Tue Aug 22 11:49:25 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران هشدار اینترپل درباره احتمال یک حمله تروریستی قریب الوقوع در اروپا Mon Aug 20 01:44:44 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران کرملاچعب: دوشنبه به فنلاند بازمی گردم/ شرایط تیم ملی امید سخت است Wed Oct 10 14:31:51 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دبیرکل سازمان ملل بر لزوم حفظ برجام تاکید کرد Wed Aug 16 05:55:44 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تعطیلی میادین میوه و تره بار به دلیل افزایش قیمت شایعه است Sat Jul 21 08:37:31 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران نوجوان 12 ساله حین پرش از صخره 10 متری با خوش اقبالی از مرگ گریخت + تصاویر Sat Jul 29 05:09:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران موفقیت برجام ایجاد فضای روانی در کشور/ اسنپ بک به معنای نقطه ضعف برجام نیست Tue Jan 24 12:34:19 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نشانه‌های جسمی افسردگی را بشناسید Tue May 15 18:00:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران رقابت 120 کرمانی در 35 رشته مسابقات ملی مهارت Thu Jul 27 13:51:18 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مهمترین ظرفیت شهرستان نیر بحث گردشگری است Tue Aug 01 13:14:18 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل پنجشنبه 31 فروردین Thu Apr 20 12:37:57 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تیغی که با قطع درختان،نفس کشیدن را سخت می کند/ سرانه فضای سبز ایلام پایین تر از میانگین کشوری است Sun Apr 22 00:01:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اختصاص بیش از 67 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های جدید ورزشی دراستان Thu Sep 13 17:32:17 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران لغو سخنرانی رئیسی به علت وزش توفان و قطع برق Mon Apr 24 21:23:38 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز ساخت بند خاکی در منطقه دوآب روستای تنب چکی Wed Jan 10 12:20:46 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران شاهقلیان قهرمان شد Wed Feb 08 12:58:06 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ورود کاروان زیر سایه خورشید به سومین حرم اهل بیت (ع) Sat Jul 29 15:16:23 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف سوخت قاچاق در قزوین Sun May 13 13:06:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ماموگرافی؛ بهترین روش غربالگری در کشور‌های توسعه یافته Tue Oct 10 12:51:44 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دستگیری 10 عامل نزاع دسته جمعی در اسلام آبادغرب Thu Jul 20 18:33:10 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اجرای طرح روستا تعاون در روستاهای کشور Sat Dec 09 18:05:05 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران حماسه بزرگترین جامعه عشایری کشور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن + عکس Sun Feb 11 16:01:26 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دولت باید وعده‌های خود را عملی سازد/ اثری از برجام باقی نمانده است Thu Jun 22 07:45:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تشییع پیکر 9 شهید گمنام در اهواز + فیلم Mon Sep 17 12:03:33 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران افزایش کیفیت و بهره وری دانشجو در امر اشتغال؛ ضرورت دانشگاه های نسل سوم Tue Aug 14 10:07:26 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران کشف 1600 عدد داروی غیرمجاز در شوط Mon May 15 12:03:41 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران درمان‌های خانگی آلزایمر/ راهی جدید برای درمان دیابت/ درمان قارچ پوستی با سرکه سیب/ خوراکی فوق العاده برای مادران باردار Sun Feb 18 14:00:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اجرای طرح بیابان‌زدایی در مناطق بیابانی استان سمنان/ایجاد جنگل دست کاشت Tue Dec 05 16:51:11 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران یادواره 27 دانش آموز شهید در چرام Wed Nov 01 17:34:35 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران عامل باخت العینی ها مشخص شد/اماراتی ها آماده جبران شکست برابر استقلال! Tue May 23 11:43:25 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جایگاه نخست ایران در تولید علم در دنیا Sat May 06 11:59:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فیلم سینمایی «ماجان» چه زمانی اکران خواهد شد؟ Sat Apr 29 13:05:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کمک 705 میلیون دلاری آمریکا برای تقویت توان موشکی رژیم صهیونیستی Tue Mar 27 15:33:57 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران انتخاب نجفی به عنوان شهردار صحت ندارد/ هر 7 گزینه برنامه هایشان را به منتخبان شورای پنجم ارائه می کنند Wed Jul 19 11:53:54 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران هرآنچه درباره بلوغ زودرس باید بدانید Fri Feb 16 12:27:49 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران گرمازدگی 35 نفر در جنوب سیستان و بلوچستان Thu Jun 01 14:05:11 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران قبرستان تاریخی «خالدنبی» سایت موزه شود/ ضرورت تعیین حریم Sun Sep 24 15:06:34 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تکیه دادن نردبان بر روی کابل‌های برق حادثه آفرید + فیلم Sun Aug 12 07:25:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اهدای عضو، اهدای زندگی Sat Jan 13 14:18:41 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اعلام نتایج اولیه مسابقه قرآنی "طرح واقعه" Mon Dec 18 13:58:57 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بررسی راهکارهای نوین برای عدم بازگشت معتادان بهبود یافته به اعتیاد Mon Dec 11 12:10:25 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران همه چیز درباره سیاسی‌ترین دربی دنیا+فیلم وتصاویر Sat Dec 23 12:09:39 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برخورداری مردم هشت روستای مراغه از خدمات بانکی و آی.سی.تی Sat Dec 09 18:58:09 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بودجه نظامی ایران 5 درصد کل بودجه جمهوری اسلامی است Wed Oct 10 09:48:14 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران 173 مورد ماموریت در طرح امداد نوروزی کبودراهنگ Sat Apr 08 13:28:46 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کاهش 35 درصدی برداشت زیتون در طبس Wed Aug 02 12:11:51 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی 22 آبان ماه  به افق کردستان Mon Nov 13 07:00:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سیستان یک منطقه تاریخی با پیشنیه پر افتخار است Fri Aug 03 16:06:35 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران حدیث امام صادق‌(ع) درباره آزمایش الهی Thu Aug 03 05:00:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت انواع میوه و تره بار 18 بهمن ماه در میادین آذربایجان شرقی Wed Feb 07 09:22:30 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران برنامه و نتایج نهمین روز مسابقات دانشجویان جهان Sat Aug 26 09:30:58 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اعزام تیم ووشوی نونهالان پسر استان به رقابت های کشوری Wed Aug 15 08:38:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران بحران کم آبی در کمین 11 شهر هرمزگان Sun Jan 29 10:36:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر تقدیر اسکاپ از تلاش‌های انسان‌دوستانه ایران در تاسیس مرکز اپدیم Thu Feb 01 11:27:46 IRST 2018
انتخاب مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است Sat Mar 04 20:43:59 IRST 2017
واحد مرکزی خبر «سربازان» اولویت نخست بهره‌مندی از طرح کسر خدمت فرزندان ایثارگران هستند Mon Dec 25 09:52:57 IRST 2017
بولتن نیوز بارسلونا برای هافبک برزیلی ولخرجی نمی کند Wed Jun 28 03:30:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر هشدار تیم انتقالی ترامپ به فلین درباره روابط با روسها Sun May 07 15:07:10 IRDT 2017
آریا برداشت زردآلو در میامی آغاز شد Mon Jun 25 14:39:16 IRDT 2018
اعتبار نیوز طلا در مسیر ارزانی Wed Jun 13 11:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه ماکسی را که علیه ولایت فقیه حرفی بزند قبول نداریم/ هرگونه تخریب و تضعیف نظام گناهی نابخشودنی است Wed May 03 13:36:00 IRDT 2017
برنا اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال Sat Apr 29 10:32:11 IRDT 2017
فردا اردوغان به حزب حاکم ترکیه پیوست Tue May 02 15:36:06 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری مراسم قرائت دعای ندبه در قطعه 72 تن بهشت زهرا(س) Wed Sep 05 15:41:59 IRDT 2018
خبرگزاری فارس آتش به اختیار گروه 14 نفره در روز عاشورا+تصاویر Mon Oct 02 13:02:00 IRST 2017
میزان فراهم شدن امکان کشت آناناس در کشور / لزوم احیا و مرمت قنات‌ها با مشارکت مردم Wed Jul 11 11:14:01 IRDT 2018
عصر خبر موتور ایرباس هما آتش گرفت Sun Jul 09 12:38:09 IRDT 2017
خرداد نیوز ماکرون نسبت به لغو برجام هشدار داد Tue Sep 19 22:19:45 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر روابط با کشور‌های عربی به تدریج عادی می‌شود Tue Sep 04 11:25:25 IRDT 2018
صبحانه با خبر مدل جدید ارزی بانک‌مرکزی چگونه کار می‌کند؟ Thu Apr 26 12:33:32 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر افراد مسلح به دو مسجد در انگلیس حمله کردند Sat Aug 18 12:27:41 IRDT 2018
آفتاب سرنوشت صدها بریتانیایی داعشی، نامعلوم است Sat Jan 06 10:52:46 IRST 2018
تهران پرس 4 فرزندم در خمینی شهر زندگی می کنند Sun May 13 14:16:00 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جلسات جزء خوانی همراه باتفسیر در آمل Sun Jun 10 18:41:55 IRDT 2018
ایلنا احمدی‌نژاد یک مهره سیاسی سوخته و کاندیداتوری بقایی هم شوخی است/ امکان ندارد اصولگرایان به اجماع برسند Mon Mar 06 09:21:29 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم فطریه در استان کرمانشاه به ازای هر نفر 6000 تومان اعلام شد Thu Jun 14 13:15:36 IRDT 2018
ایران آنلاین استقبال کاربران از توقف فروش اینترنت حجمی Wed Jul 26 10:32:41 IRDT 2017
رجا نیوز سامانه الکترونیکی «نیما» دوشنبه رونمایی می‌شود Wed Apr 18 14:15:59 IRDT 2018
خبرگزاری مهر زلزله 6/3 ریشتری در آرژانتین Sat Feb 18 16:45:44 IRST 2017
خبرگزاری فارس نعیم قاسم: آمریکا مجبور شد سیاست براندازی در سوریه را کنار بگذارد Wed Sep 06 16:10:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا نماینده ولی‌فقیه در سپاه: دشمن به دنبال اقتدار زدایی در تمام سطوح نظام است/ حجت‌الاسلام رئیسی: سکولاریسم اجتماعی حوزه‌های علمی را تهدید می‌کند Wed Jul 18 14:40:56 IRDT 2018
نود تی وی اطلاعیه مهم درباره رفع مشکل مسابقه پیش بینی نود Thu Aug 02 16:40:00 IRDT 2018
شبکه خبر آتش سوزی شرکت پرسی گاز دزفول Sun Dec 24 18:26:15 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم دومین سفر «اتمر» به پاکستان برای گفت‌وگو درباره روند صلح افغانستان Wed Jun 20 11:17:03 IRDT 2018
آنا چرا «جمشید مشایخی درگذشت؟!» Tue May 23 20:14:29 IRDT 2017
جماران مجوز برگزاری هیچ کنسرتی در استان مرکزی صادر نشده است Tue Oct 31 13:37:11 IRST 2017
روزنو دستاوردهای «سفرهای استانی» روحانی در 5 سال +جدول Mon Dec 04 09:35:43 IRST 2017
آفتاب ایران لاریجانی بعد از رأی اعتماد به وزرا؛ مجلس با طمانینه همه نظرات را سنجید /آرزوی توفیق برای بیطرف Sun Aug 20 13:14:06 IRDT 2017
نامه نیوز جزئیات برنامه های نامزدهای انتخابات در رسانه ملی/ از زمان مناظره های سه گانه تا مستندهای انتخاباتی و پاسخ به ایرانیان خارج از کشور Sun Apr 23 23:45:11 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا مرگ راننده وانت پیکان در تصادف با کامیون+عکس Sat Aug 19 12:43:03 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد فرار ترامپ از پاسخ درباره سخنان نژادپرستانه خود Fri Jan 12 21:40:49 IRST 2018
خبرگزاری فارس گروگان‌گیری در تهران شایعه است/ سوءاستفاده از فیلمبرداری یک فیلم سینمایی Sun Jul 22 17:27:00 IRDT 2018
ایلنا مراسم سی و هشتمین سالگرد رحلت آیت‌الله طالقانی در کانون توحید برگزار می‌شود Tue Sep 12 09:53:21 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فتوتیتر| واکنش نوبخت به حضور دوتابعیتی‌‌‌ها در دولت Mon Apr 23 12:45:51 IRDT 2018
انتخاب طلا در دور کاهش قیمت می‌افتد Sat Oct 21 12:26:56 IRST 2017
روزنامه شرق ضرورت عبور از پیش‌بینی Thu Jan 04 03:30:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر دبیرستان موقوفه سیف الدوله ملایر+مصاحبه Tue Nov 21 10:57:20 IRST 2017
آریا شاهرودی: متاسفانه فوتبالی‌ها این رفتار را در قبال تیم امید دارند/ این رفتارها خوب نیست Tue Jul 10 12:54:02 IRDT 2018
انتخاب گفتگوی تلفنی پادشاه بحرین با پوتین درمورد بحران قطر Sat Jul 01 19:34:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چهره های پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال 95 Sun Mar 19 11:35:10 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سیاست تمرکز زدایی برگزاری مسابقات بین المللی از تهران را دنبال می کنیم Tue May 09 18:22:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر روز‌های ماه رمضان همراه با «پایتخت 4» از شبکه یک Sun May 06 12:44:25 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر نائب قهرمان انتخابی تیم ملی کاراته امیدهای کشور Sun Apr 09 13:22:33 IRDT 2017
بنکر گزارش عملکرد بانک رفاه در اعطای تسهیلات Sun Oct 15 14:49:43 IRST 2017
فرادید اعدام پستچی قلابی متجاوز Tue May 01 10:08:06 IRDT 2018
آفتاب ایران لاتزیو رسما بی خیال سردار شد Fri Jul 28 17:10:05 IRDT 2017
خانه ملت تشکیل صندوق تشویق صادرات فرهنگی/ شعارهای افزایش یارانه به صلاح کشور نیست/ مجلس با افزایش یارانه مخالف است Tue May 02 16:07:10 IRDT 2017
تابناک حمله به کمپ نظامی کشمیر در «سرینگر» Tue Oct 03 12:34:25 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ‍ بابلسر میزبان لیگ تنیس ساحلی کشور Sat Sep 09 10:27:05 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فخری: اجازه ندادند عابدینی به مدالی که حقش بود برسد/ جریان بازی با هومر او را از بین برد Thu Aug 11 03:55:00 IRDT 2016
خبرگزاری فارس پشت‌پرده صادرات گاز مجانی به ترکیه Mon Jun 19 12:53:00 IRDT 2017
العالم الهام ازجوجه ‌تیغی‌ دریایی درحذف دی اکسیدکربن Fri Mar 03 11:27:21 IRST 2017
خبرگزاری نسیم گزارش وزیر بهداشت به روسای پزشکی قانونی کشورهای اسلامی Sun Feb 25 12:44:05 IRST 2018
تابناک عصبانیت وفریادپیروانی دراولین روزسرپرستی پرسپولیس Sun Dec 24 10:24:09 IRST 2017
تدبیر و امید تاکید پادشاه اردن بر مقابله با یهودی کردن قدس Wed Sep 26 00:05:20 IRST 2018
شبکه خبر کشف 300 شی تاریخی در فارس Wed Aug 16 08:20:43 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دیدار رئیس مؤسسه غدیر شناسی با مدیر کل ارشاد اسلامی کرمان Tue Aug 08 00:39:51 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین سفر هیأت بحرینی به سرزمین‌های اشغالی شنیع بود/آخرین وضعیت شیخ عیسی Wed Dec 13 20:33:25 IRST 2017
افکارخبر صادرات ژن خوب به کره/ پیشخوان ورزشی Thu Aug 31 08:01:09 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر راه اندازی فرآیند الکترونیکی صدور جواز تاسیس و پروانه واحدهای فنی مهندسی Mon Jul 03 11:48:02 IRDT 2017
تیتر نیوز مردم به پای صندوق‌های رأی نیایند کشور بازهم دچار مشکل می‌شود/ روحانی بهترین گزینه برای اداره کشور در شرایط فعلی است Wed Apr 05 09:35:27 IRDT 2017
آنا تاکید دکتر ولایتی بر توجه به وحدت و انسجام گروه‌های عراقی برای مقابله با توطئه‌ها Fri Apr 21 12:20:56 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ورزش سن و سال نمی‌شناسد+گزارش Mon Jul 24 12:12:53 IRDT 2017
روزنامه شرق اهداف حمله موشکی آمریکا به سوریه Thu Apr 13 04:30:00 IRDT 2017
جماران پرونده پول های بلوکه شده توسط سرمایه بران لرستان را پیگیری قضایی می کنیم Mon Jul 10 21:25:39 IRDT 2017
آفتاب ایران بی عدالتی در حوزه بهداشت و درمان مشاهده می شود Wed Aug 16 15:00:13 IRDT 2017
ایسکانیوز سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس: اولـویت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار است Mon Dec 11 09:55:07 IRST 2017
واحد مرکزی خبر معرفی آبشار برنجه(تاف) از بلندترین آبشارهای طبیعی ایران Sun May 06 19:48:34 IRDT 2018
اعتدال ذهنیت سنتی، مانعی برای رسیدن زنان به جایگاه مدیریتی Sun Feb 26 08:34:02 IRST 2017
واحد مرکزی خبر شاه سعودی درصدد تغییر ولیعهد این کشور است Tue Sep 04 15:44:29 IRDT 2018
ایلنا متقاضیان وام ازدواج، هرگونه ناهماهنگی را به بانک مرکزی اطلاع دهند Fri Aug 18 10:51:06 IRDT 2017
تابناک معافیت 25 درصدی مؤسسات فرهنگی از مالیات Sun Oct 08 22:45:01 IRST 2017
روزنامه شهروند هنرمندان رشته‌های تجسمی برای «نجات کودکان» همراه شدند Sun Dec 17 03:30:00 IRST 2017
ایلنا کشف بیش از 34 تن مواد مخدر توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان Wed Sep 27 12:32:15 IRST 2017
تدبیر 24 "ترخیص 26 روزه کالا" در دولت قبل واقعیت ندارد/ مبارزه با قاچاق را فدای سرعت ترخیص نکنید Mon May 15 08:50:24 IRDT 2017
جماران برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع دفاع مقدس در مدرسه های بندرعباس Wed Sep 27 12:07:02 IRST 2017
خبرگزاری حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر یک اصل انسانی است Sun Sep 30 01:00:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اعزام زیارت اولی‌ها و مردم مناطق محروم استان سمنان به مشهد مقدس Thu Jul 19 13:57:26 IRDT 2018
خبرگزاری مهر رنگ باختن معنویات و اخلاقیات عامل اصلی افزایش طلاق هستند Sat Jan 28 17:46:49 IRST 2017
رجا نیوز وقتی رئیس امنیتی ستاد روحانی در میان فرهنگیان کم می آورد Wed Apr 26 01:02:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آزمون تیم جوان تکواندو ایران در آذربایجان/ پدیده‌های جدیدی در راه است؟ Wed May 03 00:15:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نخستین مکالمه تلفنی ماکرون و پوتین انجام شد Thu May 18 21:11:08 IRDT 2017
ایران آنلاین برانکو بهترین مربی فوتبال ایران در رنکینگ جهانی / منصوریان 6 پله پایین تر از برانکو Wed Jun 28 10:41:53 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین پاسخ کی‌روش به اظهارات قلعه نویی Tue May 15 22:37:30 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو جمع کثیری از خانواده شهدا خواستار برخورد شورای نگهبان با تخلفات گسترده در انتخابات شدند Wed May 24 14:52:50 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی هشت محصول روسی که بخشی از خاطرات ایرانیان شده اند Tue Feb 27 12:02:00 IRST 2018
آنا دیرکرد جرایم رانندگی بخشیده شد Tue Feb 06 19:15:00 IRST 2018
اخبار بانک بهترین خودرو‌های در راه بازار ایران Wed Jul 25 10:50:21 IRDT 2018
روزنو ورود دو کتاب جدید به مدارس Wed Jul 12 10:27:41 IRDT 2017
آفتاب ایران هیات دولت روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد Sun Sep 23 21:38:42 IRST 2018
ریال نیوز میهن بهرامی درگذشت Sun Apr 23 10:11:54 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن کتاب‌خوانی به فرهنگ تبدیل شود/لزوم توجه به بخش نرم‌افزاری علوم قرآنی Thu Jun 22 09:38:32 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر حیات قزوین در دستان باغستان‌های سنتی + فیلم Sat Oct 21 21:19:17 IRST 2017