باشگاه خبرنگاران - Thu Nov 09 08:01:34 IRST 2017 نمایش خبر

راهکارهای خانگی که اعتیاد را ریشه‌کن می‌کند

یک روانپزشک خانواده گفت: مهمترین عامل جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است.

به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛معضل اعتیاد جوانان بسیار مخرب است. اعتیاد جوانان اثرات فراوانی در خانواده تا جامعه برجای می‌گذارد. تباه شدن آینده جوان، از بین رفتن نیروی فعال و محرک پیشرفت کشور، ایجاد پیامدهای روانی برای جامعه و بسیاری مشکلات دیگر تا شیوع برخی بیماری‌ها تنهای بخشی از اثرات اعتیاد جوانان است. شاید بسیاری از افراد تصور نمی‌کردند روزی به این درد دچار شوند، اما ناگهان خود را در دام بلای اعتیاد دیدند. از این جهت آگاهی بخشی به خانواده‌ها از عوامل مستعدکننده اعتیاد می تواند پیشگیرنده باشد. رضا دانشمند، روانپزشک وفعال در زمینه اعتیاد، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به معرفی مهمترین عوامل زمینه‌ساز گرایش جوانان به مواد مخدر می پردازد. اعتیاد یک بیماری چند وجهی باشگاه خبرنگاران جوان_ عوامل زمینه ساز اعتیاد را نام ببرید؟ اعتیاد یک بیماری یا شاید پدیده‌ای چند وجهی است و در ابتلا به آن ابعاد مختلف اجتماعی، روانی و فردی تاثیر دارد. شاید بتوان علل اعتیاد را به 2 دسته عوامل درون فردی و برون فردی تقسیم کردکه باید در هریک به دنبال جنبه‌های روانی، اجتماعی و زیستی زمینه ساز اعتیاد باشیم. در جنبه درون فردی اثر وراثت مهم است. اکثر مطالعات نشان می‌دهند که اعتیاد در خانواده‌هایی که یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد نفوذ بیشتری دارد و احتمال ابتلای فرزندان یا خواهران و برادران در آن خانواده بیشتر است. پیشگیری از اعتیاد با تشخیص زودهنگام تغییرات خلقی در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ آیا اعتیاد مبنای ژنتیکی دارد و ژن خاصی شناسایی شده است؟ این موضوع به این معنا نیست که صرفا مسئله ژنتیکی است. خانواده با فراهم کردن محیط تربیتی برای اعضای خانواده نیز اثرگذار است. در ضمن ژنتیک در اعتیاد اینگونه نیست که یک جایگاه یا یک ژن مشخصی، منجر به اعتیاد شود. بلکه مجموعه ای از استعدادهای فردی که به‌صورت وراثت و ژنتیک به ارث می‌رسد در کنار هم قرار می‌گیرند و شخص را مستعد اعتیاد می‌کنند. برای مثال ویژگی‌هایی که منجر به جستجوگری، تکانش گری(1) و تنوع طلبی در کودکان که می تواند پایه ژنتیکی هم داشته باشد، فرد را مستعد به اعتیاد در سنین نوجوانی می‌کند. از دیگر عوامل درون فردی، تغییرات خلقی بخصوص در دوره نوجوانی است برای مثال افسردگی اضطراب می‌توانند زمینه ساز باشند. متاسفانه خیلی از اوقات تغییرات خلقی، بخصوص در نوجوان ها دیر تشخیص داده می‌شود. تغییر هیجانی و بدتنظیمی هیجانی برای مدت طولانی، فرد را در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد. مجموعه صفات فردی تعیین کننده تمایل فرد بهرفتارهای تکانشی پرخطر باشگاه خبرنگاران جوان_ حس کنجکاوی در کودک به خودی خود یک ویژگی منفی حساب نمی شود، درست است؟ هرکدام از ما ترکیبی از ویژگی‌های شخصیتی و صفات مختلفی هستیم. این صفات شخصیتی الزاما به دسته خوب یا بد تقسیم بندی نمی‌شوند. مثلا ممکن است در توصیف شخصی بگویید سرسخت، لج باز و انعطاف ناپذیر است. در کنار این ویژگی ها انتظار می رود خصوصیات دیگر مثل پایبندی زیاد به قواعد و قوانین را هم ببینیم. در واقع صفات شخصیتی همبستگی دارند. همبستگی این صفات کل شخصیت فرد را می سازد و منجر به بروز رفتارهایی، در محیط بیرونی از فرد می شود. بنابراین این صفات هرکدام تنهایی مثبت یا منفی نیستند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، فرد را مستعد به آسیب های مختلف می‌کند. برای مثال کنجکاوی و بطور دقیق‌تر، جستجوگری زیاد و تنوع طلبی، اگر در کنار رفتارهای تکانشی قرار گیرد، به این معنا که فرد بدون طرح و برنامه و بدون پیش بینی خطر، خود را در معرض اتفاقاتی قرار دهد و در عین حال بدتنظیمی هیجانی داشته باشد، یعنی راه‌های کنترل خلق و خوی خودش را بلد نباشد، جوان را مستعد به ابتلا به رفتارهای پرخطر مختلف از جمله اعتیاد می‌کند. وقتی نوجوانی قادر به کنترل خود در شرایط بد نباشد از سوی دیگر در وی ویژگی‌های جستجوگری و تنوع طلبی هم بالا باشد، این فرد مستعد رفتارهای تکانشی پرخطر است و به سمت و سوی مواد مخدر گرایش پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت مجموعه صفات مختلف وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، می توانند تعیین کنند که فرد به سمت اختلال می رود یا خیر. نداشتن مهارت های ارتباطی و حضور در محیط‌های نامناسب، زمینه‌ساز اعتیاد است باشگاه خبرنگاران جوان_ درباره‌ی عوامل برون فردی توضیح دهید؟ محیط بیرونی از خانواده شروع می شود. در خانواده‌ای که دلبستگی‌ها بخوبی شکل نگرفته است و رفتارهای مخربی دیده شود، انتظار می‌رود اعضای خانواده نیز رفتارهای پرخطری داشته باشند. پدر مصرف کننده می تواند برای فرزند الگو باشد. در قدم بعدی تاثیرات محیطی و اجتماعی وجود دارد. در سطح اجتماع مسائل تحصیلی و ارتباط گیری مطرح است. نبود مهارت های ارتباطی و تجربه محیط های اجتماعی نامناسب از عوامل خطر است. مثل دوستان مصرف کننده یا محله‌ای که شیوع اعتیاد در آن بالا است. از سوی دیگر مشکلات تحصیلی یا عاطفی می‌توانند زمینه ساز اعتیاد باشند. سهولت دسترسی به مواد از مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان باشگاه خبرنگاران جوان_ مهمترین دلایل شیوع اعتیاد در جوانان را نام ببرید؟ از مهمترین دلایل گرفتاری در دام اعتیاد، دسترسی آسان به مواد است. طبیعتا با افزایش سهولت دسترسی احتمال مصرف بالا می رود. عامل بسیار مهم دیگر نبود شبکه‌های اجتماعی واقعی برای برقراری ارتباطات موثر است تا نوجوان‌ها فضای ارتباطی سالمی برای بروز هیجانات و تعامل با یکدیگر داشته باشند. محیطی کنترل شده و سالم برای تفریحات یا فضاهای جمعی که بتوانند به آن‌ها وابستگی پیدا کنند. هرچه تعلق خاطر فرد به یک نهاد اجتماعی بیشتر باشد احتمال حرکت به سمت رفتارهای پرخطر، کمتر خواهد بود. متاسفانه این مکان‌ها را کم و محدود داریم. خانواده سالم از مهمترین عوامل پیشگیری اعتیاد باشگاه خبرنگاران جوان_مهمترین توصیه برای پیشگیری از این پدیده بسیار بد و مخرب چیست؟ مهمترین عامل برای جلوگیری از گرایش نوجوان به مواد مخدر، داشتن یک محیط خانوادگی سالم است. انتظار می‌رود خانواده‌ها شیوه‌های ارتباطی مناسب با نوجوان را به درستی بیاموزند. هیجانات و تغییرات فیزیولوژیکی که آنها را مستعد مطالبات جدید مثل هیجان طلبی می‌کند را درک کنند. نکته دوم آموزش مهارت‌های فردی برقراری ارتباط، کنترل هیجانات به نوجوان، از طریق خانواده و مدرسه است. در ضمن موقعیت‌هایی فراهم شود تا بتوان اختلالات روانپزشکی زمینه‌ای در نوجوانان را سریع تشخیص داد و درمان کرد؛ قبل از آنکه به بروز مشکلات منجر شود. در آخر مهمترین اقدام تلاش خانواده، مدرسه یا نهادهای مسئول و بالادست برای فراهم کردن محیط اجتماعی حقیقی مناسب حال و روز نوجوان است. وقتی می گوییم مناسب حال و روز نوجوان ها، به این معناست که من با ذهن خودم نمی‌توانمفضایی برای خوشحال بودن نوجوانی که بیست سال و یا سی سال کوچک‌تر است فراهم کنم پس باید از خودشان کمک بگیریم؛ که فضایی لذت بخش، تعاملی و در عین حال کنترل شده و سالم فراهم شود. انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران آغاز توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد Sun Aug 13 22:56:16 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران لخویای قطر 0 - پرسپولیس 1 + حاشیه ها، فیلم گل و پخش زنده Tue May 30 23:29:38 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جابه جایی بیش از هفت میلیون تن کالا Thu Apr 20 16:48:14 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دستگیری 4 سوداگرمرگ در آمل Tue Dec 19 14:26:58 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رویکرد ناجا از مدرک گرایی به مهارت افزایی/ نیروی انتظامی در مسیر تحول و انقلاب آموزشی/ Wed Jul 19 12:15:50 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تجارت ایران و اتحادیه اروپا در دهمین ماه سال جاری میلادی 54 درصد رشد کرد Fri Dec 22 11:26:42 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران از توصیه های رهبری درباره مجمع تا سکوت عارف Thu Sep 14 09:51:17 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران سفر معاون فرهنگی، آموزشی وزارت ورزش به کرمان Wed Aug 09 08:10:56 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آیا از روی زبان بدن می توان به وضعیت رابطه عاطفی پی برد؟ Sat Oct 07 17:01:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران انجام بازرسی مشترک از کبابی‌ها و رستوران‌ها Sat Feb 03 12:14:41 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اعلام اسامی 19 بازیکن تیم ملی زیر 20 سال فوتسال Mon Jan 02 16:23:37 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کشف چسبناک ترین مرد ایران توسط گروه سون + فیلم Wed Aug 30 06:01:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دستاوردهایش در سال 2016/ نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران در راس دستاوردهای آژانس Sun Jan 01 06:28:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مهمترین حوادث هفته گذشته Sat Feb 04 10:23:49 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران لاوروف: آمریکا پیونگ یانگ را تحریک می‌کند Fri Dec 08 18:53:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی بندرعباس دوشنبه 25 بهمن Mon Feb 13 08:39:34 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ثروتمندترین افراد جهان در سال 2017 را بشناسید Sun Mar 12 16:32:11 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران گردهمایی بزرگ دانشجویان شاهد و ایثارگر گلستان Tue Dec 05 14:28:39 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تنیسور کرمانی قهرمان رقابت های مناطق پنج گانه کشور Fri Apr 20 11:14:03 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تمرین نظامی رژیم صهیونیستی در امتداد مرز لبنان Mon Sep 04 23:08:30 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تمجید اینستاگرامی باشگاه المپیاکوس از کریم انصاری فرد Wed Jan 17 15:25:44 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پیام تسلیت آیت الله علوی گرگانی در پی ارتحال آیت الله شاه آبادی Tue Aug 29 12:22:35 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تراکتورسازی1 - 3 الغرافه / شکست شاگردان ساغلام در آخرین مصاف آسیایی Tue Apr 17 19:00:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران قهرمانی تیم ملی فوتبال دانش آموزی در آسیا با حضور چهار بازیکن مازندرانی Fri Sep 15 23:26:03 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برف وسرما مهمان آسمان زنجان Thu Jan 25 08:50:10 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تیم پزشکی استان سمنان برای خدمات رسانی به زائران اربعین اعزام شد Sun Nov 05 10:48:28 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران چند گزینه گیاهی برای درمان خشکی پوست در پاییز و زمستان! Mon Dec 11 21:14:38 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نامگذاری خیابانی در یاسوج به نام آتش نشان Tue Jan 24 15:04:26 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اجرای پروژه بهینه سازی شبکه توزیع برق در آرادان Sun Jan 21 11:36:02 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پارکینگ عمومی در زیر سازه خطرساز + فیلم Sat Sep 23 10:14:54 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اپل قیمت آیفون‌های 7، 6S و SE را کاهش داد Sun Sep 17 13:20:51 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مازندران جز پنج قطعه‌ ساز برتر کشور Thu Jun 01 08:15:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پیشرفت 95 درصدی طرح انتقال فاضلاب مسکن مهر دهدشت Sat Jul 01 12:12:21 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ‌عنوان قهرمانی مازندران در رقابت های تنیس روی میز نظام مهندسی کشور  Sat Dec 16 08:18:51 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پیروزی لگانس مقابل گرانادا Sat Mar 04 18:54:19 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آمادگی ستاد بازسازی عتبات برای توسعه جامع حرم امامین عسکریین Thu Feb 23 12:27:53 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران جلوگیری فعالیت یک واحد آلوده کننده محیط زیست در شاهین شهر Mon Jul 03 09:03:37 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دانلود گوگل ترنسلیت Google Translate 5.16.0.RC09 ؛ برنامه مترجم گوگل Sat Feb 24 00:02:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران افزایش 103 درصدی میزان صادرات کالا از خراسان شمالی Sat Jan 27 09:37:21 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران مسؤولان زواره توجه ویژه‌ای به دانشگاه پیام نور داشته باشند Mon Aug 14 08:43:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران 2 کشته در اثر برخورد دو دستگاه کشنده کامیون Tue Aug 08 09:23:48 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ساماندهی روستاهای رودبارجنوب Sat Aug 12 19:10:17 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران هدررفت آب در ایستگاه راه آهن + فیلم Sat May 06 09:50:41 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مخالفت نوبخت با انتقال آب برای مصارف غیر شرب Thu Feb 23 21:57:27 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پروازهای یکشنبه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز Sun May 21 00:46:58 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شهید حججی در حال کمک به زلزله زدگان غرب کشور+ فیلم Sun Nov 19 20:46:03 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش تدریجی دمای هوا در گیلان Sun Nov 12 15:33:25 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران افرادی که بیشتر از همه زگیل می زنند Wed Oct 25 09:57:30 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تصاویری عجیب از نواختن ویولون و تنبک توسط زنان سعودی با چادر و برقع Mon Nov 20 12:55:42 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مشکل کمبود سطل زباله در معابر شهر + تصاویر Sun Sep 03 18:53:19 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شرکت بیش از 4هزار و 500 دانش آموز همدانی در مسابقات ورزشی Sat Feb 10 11:59:20 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران افزایش تعرفه کاغذ مخاطب را از کتاب دورتر می‌کند Sun Feb 19 11:35:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تشییع 19 شهید گمنام و یک شهید مدافع حرم در ایام شهادت امام جواد (ع) Tue Aug 15 12:14:33 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران یک امتیاز خارج از خانه در حساب جهانبخش و یارانش Sat Jan 20 00:32:04 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران خارج سازی سومین مغروقه از اروند رود در سال جاری Sun Sep 24 11:27:16 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ماجرای باران غازهای مرده در آمریکا! Wed Apr 11 10:52:24 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جدول پخش برنامه‌های صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری Thu Dec 28 00:08:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به استان کردستان Sun Dec 17 11:53:53 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران از رونق اقتصادی با صنایع مدنی تا سیل تابستانی که محصولات و خانه های مردم را برد Sun Aug 13 08:14:31 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پیامک‌های دریافتی 1396/05/02 Mon Jul 24 12:28:25 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی 27 اسفند به افق قم Fri Mar 17 12:14:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران صدور کارت ملی هوشمند برای 6 هزار گچسارانی Sat Oct 21 13:46:39 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران فارس پیشتاز گردشگری خارجی در سال 96 Wed May 10 11:46:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شوخی شبکه فاکس نیوز با دونالد ترامپ +فیلم Sun Jan 29 14:15:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مسئولان عالی رتبه کشور چگونه با همسرانشان آشنا شدند Sun May 21 21:09:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شناخت آیین‌های نوروزی، نیاز جامعه امروز است Wed Mar 29 19:34:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نقش رسانه ها در فعالیت های فرهنگی انکار ناپذیر است Sat Feb 24 14:26:50 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران با سیاه جامگان خاطرات ابومسلم را زنده می کنیم Sun Jul 09 21:00:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رکابزنان کشورمان سه شنبه به ایران بازمی گردند Mon May 15 11:22:05 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران 3 نشان برنز دستاورد ووشوکاران هرمزگانی Wed Feb 01 10:13:48 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ماجرای استعفای یکی از مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست + صوت Sat Oct 28 08:55:44 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آتش به اختیار همان تسخیر لانه جاسوسی است Fri Jul 07 19:14:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران لاشه هواپیمای آسمان پیدا شد Tue Feb 20 10:38:04 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران حمایت بنیاد شهید از پایان نامه‌های دانشجویی Sun Apr 23 10:25:22 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی شهرکوزران در ماه رمضان 96 Fri May 26 11:49:37 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شوک رانندگان از ورود ناگهانی کودک خردسال به خیابان! +فیلم Fri Mar 30 15:45:53 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اعلام ترکیب سیاه جامگان برای بازی با فولادخوزستان Fri Aug 11 18:41:22 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش سه برابری جمعیت فقرا در ایتالیا + فیلم Sun Jul 16 14:24:34 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت ارز، طلا و سکه در ارومیه یکشنبه 8 اسفند ماه Sun Feb 26 11:26:12 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران خرید 400 دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای توسعه ناوگان 18 شهر ایران/ تولید روزانه 58 هزار تن پسماند کشور Tue Jan 02 12:37:58 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تذکر لاریجانی به نمایندگان برای رعایت نظم در مجلس + فیلم Tue Aug 15 08:47:51 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اعزام بیش از هزار مبلغ به سراسر استان Wed May 24 16:17:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ویدئویی دیده‌نشده از سطح کره زمین Wed Feb 14 14:17:53 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران فردا، زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد Sat Jul 08 10:44:51 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران گیتی پسند ایران - چونبوری تایلند / یک جام دلپسند در انتظار گیتی پسند Sat Jul 29 18:20:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش شاخص بورس Sat Sep 02 15:14:59 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مشارکت 90 درصدی مردم مازندران در انتخابات Sat May 20 08:33:17 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران درگیری میان نمایندگان مجلس در صحن علنی/ وقتی مجری و میهمان برنامه متوجه زمین لرزه نمی‌شوند!/ درگیری چهار زن با سارق سمج + صوت و فیلم Wed Nov 15 20:20:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مردم آمریکا، روسیه را بزرگترین تهدید قلمداد می کنند Sun Apr 23 22:26:25 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز سومین مرحله عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه در رقه Sat Feb 04 13:53:52 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ستایش خاص خداوند برفراز کوههای صاحب الزمان (عج) Thu Aug 31 18:43:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مزایا و معایب نیم بها شدن بلیت سینماها/ نباید از جیب تهیه کننده و سینمادار هزینه کرد Wed Sep 13 07:35:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تلف شدن 70 راس گوسفند در آران و بیدگل Thu Mar 30 19:26:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ثبت 490 مورد همسر آزاری در آذربایجان شرقی Mon Dec 25 11:36:05 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قول ترمیم و روکش آسفالت جاده های بخش نیر Wed Feb 22 14:59:52 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران انتصاب مجدد رئیس هیات نجات غریق استان Sun May 14 11:48:41 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کسب رتبه توسط دانشگاه پیام نور بوشهر در جشنواره هوافضا حائز Sun Feb 26 22:17:32 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بازدید مجازی 5 هزار نفر از آثار تاریخی شهرستان تیران و کرون Fri Apr 07 17:58:19 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی 5 آبان ماه به افق اهواز Fri Oct 27 00:01:25 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت ارز، طلا و سکه در ارومیه یکشنبه 12دی ماه Sun Jan 01 10:47:08 IRST 2017
خبرگزاری مهر کالج آموزشی جهاد دانشگاهی تا سال 1400 راه اندازی می‌شود Sat Aug 05 18:00:39 IRDT 2017
روزنامه ایران 7 هزار فلسطینی اسیر رژیم صهیونیستی Tue Jan 03 00:00:00 IRST 2017
آفتاب اپل ios 11.1 را منتشر کرد Wed Nov 01 15:23:48 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پ.ک.ک:در کردستان عراق نیز به ارتش ترکیه حمله خواهیم کرد Mon May 08 02:08:00 IRDT 2017
ایسکانیوز زیباکلام: آیت الله هاشمی رفسنجانی را لیبرال می‌دانم Tue Apr 18 23:00:00 IRDT 2017
ایسکانیوز رضایت 70 درصدی کاربران از نرخ های جدید اینترنت/ نرخ ها به یک سوم کاهش یافته است Sun Jan 07 02:11:00 IRST 2018
ایستا نیوز بانک انگلیس، نرخ بهره بانکی را در پایین ترین سطح ممکن نگه داشت Fri Aug 04 13:02:17 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نماینده مجلس:مشکل سپرده گذاران موسسه آرمان در دست پیگیری است Sat Jun 24 15:06:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس دستور دادم هیچ زن بی‌حجابی را راه ندهند Sat May 13 10:36:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 شرط ادامه کار طاهری مشخص شد Mon Nov 13 00:30:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران صحبت‌های داوید لوییس بعد از نخستین قهرمانی در لیگ برتر Sat May 13 16:36:17 IRDT 2017
عصر ایران زنجبیل؛ چربی‌سوزی توانمند! Sat May 27 08:19:45 IRDT 2017
پایگاه خبری الف حاجی بابایی: ایرادات مجمع به مصوبات برنامه ششم در صورت تایید شورای نگهبان در مجلس مطرح می‌شود Wed Feb 15 11:36:53 IRST 2017
شفاف سرنوشت بوگاتی شاه چه شد؟ Tue May 09 09:18:14 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر صدور کارت شناسایی جدید ایثارگران به زودی آغاز می‌شود Wed Feb 07 10:03:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر نخست وزیر استرالیا در افغانستان Tue Apr 25 13:06:22 IRDT 2017
صبح تهران رسوایی اخلاقی که اوضاع کاخ سفید را متشنج کرد Mon Feb 12 19:25:18 IRST 2018
وطن امروز مشکلات معیشتی مبنای ناآرامی‌های اخیر Sun Feb 04 00:00:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مردم هر چه زودتر پای صندوق‌ها بیایند Fri May 19 08:12:09 IRDT 2017
آفتاب ایران جمع آوری 183 کیلو موادغذایی فاسد توسط بازرسان/ویزیت 2800 زائر اربعین Fri Nov 03 13:50:09 IRST 2017
پارس فوتبال نظر ستاره سابق پرسپولیس در خصوص گروه ایران در جام جهانی! Tue Dec 05 00:32:22 IRST 2017
دفتر مقام معظم رهبری ?????? ?? ?? ???? ????? Sat May 06 10:21:12 IRDT 2017
آنا ملت ایران زیر پرچم ولایت‌فقیه نهضت حسینی را ادامه می‌دهد Mon Apr 02 12:09:03 IRDT 2018
تی نیوز تماس تلفنی ترامپ باپادشاه عربستان Sat Jul 15 13:36:53 IRDT 2017
خبرگزاری فارس فراخوان چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد منتشر شد Sat Jun 24 15:26:00 IRDT 2017
جوان آنلاین طنز ایرانی در چهارمین شماره «فانوس فارسی» Sun May 21 16:20:58 IRDT 2017
ساعت24 5 قاتل محکوم به قصاص بخشیده شدند Tue Mar 14 18:43:56 IRST 2017
تی نیوز 3 بازیکن جا مانده از اردوی تیم امید مشخص شدند/ نگرانی بابت بدقولی استقلالی ها Sat Jul 15 22:51:12 IRDT 2017
ایسکانیوز تحول آموزش علوم پزشکی مقدمه پژوهش و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی است Thu Feb 02 09:50:41 IRST 2017
فردا شعار هواداران تبریزی علیه علی پروین! Thu Sep 07 18:41:40 IRDT 2017
افکارخبر تقدیر مقام معظم رهبری از فیلمی درباره دفاع مقدس Thu Nov 16 15:33:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس نماهنگ سوره‌های سرخ 2 اجرا شده در حرم مطهر امام علی(ع)+فیلم Tue Apr 04 16:19:00 IRDT 2017
ایلنا زمانی:در مورد استقلال تشکیل جلسه می دهیم Wed Aug 23 12:13:35 IRDT 2017
افکارخبر پیکر شهدای آتش‌نشان پنج‌شنبه در کنار مدافعان حرم آرام خواهد گرفت Mon Jan 23 20:33:25 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران کشته شدن دو نظامی مصری در حمله افراد ناشناس در شبه جزیره سینا Wed Sep 13 16:24:34 IRDT 2017
برنا بهره برداری از بزرگترین کارخانه گندله سازی با حضور وزیر صنعت Tue Aug 01 11:05:13 IRDT 2017
صراط عکس/ تبریک اینستاگرامی برانکو به مناسبت سال نو Mon Mar 20 13:20:14 IRST 2017
پرس شیعه انهدام کارگاه های آماده سازی خودروی بمب گذاری شده داعش در سوریه Sat Sep 16 10:50:10 IRDT 2017
انتخاب تصاویر : مرور آثار عکاس‌ایرانی در اسوشیتدپرس Mon Mar 06 16:19:38 IRST 2017
جوان آنلاین صفحه نخست روزنامه های‌ چهارشنبه/ 31 خرداد Wed Jun 21 10:16:15 IRDT 2017
ایسکانیوز واکنش برزای به پیشنهاد استقلال Wed Oct 04 21:05:56 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ساختمان جدید بیمارستان جاسک افتتاح شد+ تصاویر Thu Feb 08 17:47:06 IRST 2018
تابناک گزارشی از رزمایش ارتش و سپاه در شمال‌غرب کشور Wed Oct 04 11:30:01 IRST 2017
سلامت نیوز اعدام محکومان مواد مخدر محدود می شود نه لغو Tue Feb 14 17:40:00 IRST 2017
امید هسته ای آدرس های جعلی توئیتر منتسب به جهانگیری تکذیب شد Mon May 01 16:38:53 IRDT 2017
ایستا نیوز کاهش قیمت طلا برخلاف پیش‌بینی‌ها Tue Oct 03 11:40:13 IRST 2017
خبرگزاری مهر مدرسه زمستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان برپا می شود Wed Jan 17 14:54:23 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بوشهر|خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر تجلیل می‌شوند Fri Apr 06 12:01:50 IRDT 2018
آنا تولید آخرین قسمت از «سمفونی زاینده رود» در آلمان Mon Jul 10 12:06:08 IRDT 2017
ایلنا اعلام گروه‌بندی فیلم‌های جشنواره فیلم فجر/پیش‌فروش بلیت از 30 دی Tue Jan 16 12:03:12 IRST 2018
پارس فوتبال کاریکاتور ؛ طلسمی که توسط ستاره قرمزها شکسته شد Mon Oct 09 21:24:10 IRST 2017
جماران گردشگری صنعتی و سلامت در کلانشهر اصفهان مورد توجه قرار می گیرد Sun Oct 08 14:14:10 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم ترامپ! خون به نا حق ریخته‌ محسن حججی گریبانت را خواهد گرفت Fri Aug 11 15:39:48 IRDT 2017
فردا مربی الوحده: باید برابر پرسپولیس برنده شویم Fri May 05 12:58:34 IRDT 2017
خبرگزاری فارس حجم نقدینگی به 1211 هزار میلیارد تومان رسید Sun Apr 09 09:21:00 IRDT 2017
پرشین خودرو /اختصاصی/ نسخه‌ای ویژه از شاسی بلند DS 7 راهی انگلستان شد+تصاویر Sat Apr 29 14:39:00 IRDT 2017
سلامت نیوز علایمی که زنگ خطری برای رابطه زناشویی‌تان است Sun Sep 17 12:38:00 IRDT 2017
شبکه خبر بازگشت پیروزمندانه کاروان تیم رباتیک کشور Sat Aug 05 09:44:31 IRDT 2017
انتخاب قتل پیرمرد 63 ساله در درگیری طایفه ای Tue Apr 04 13:01:27 IRDT 2017
آرا نیوز زباله در مازندران باید ساماندهی شود Tue Dec 26 17:44:18 IRST 2017
آنا لوران شتوان: تئاتر، نمایش چهره به چهره نیست Tue May 09 15:49:49 IRDT 2017
زومیت گلکسی اس 9 احتمالا در نمایشگاه CES معرفی نمی‌شود Thu Dec 07 09:30:00 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد آمریکا پایان تعلیق کمک‌هایش به پاکستان را بررسی می‌کند Wed Feb 07 08:26:20 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران موسوی خوئینی‌ها درگذشت آیت‌الله باریک‌بین را تسلیت گفت Sat Apr 08 19:05:47 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا مسئولین باید دارای حسن اخلاق و صداقت باشند/خدمت به مردم یک نعمت ارزنده است Mon May 15 15:26:52 IRDT 2017
روزنامه شرق اتو کلیک؛ خدمتی جدید و سریع برای ایران‌خودروسواران Wed Jul 19 04:30:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برداشت نادرست از واژه توکل آسیب‌زا است Sun Aug 13 09:55:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مبادله 25 میلیون و 227 هزار سهم در بورس همدان Mon Feb 13 14:31:52 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا مدرسه 11 کلاسه روستای آساوله سنندج افتتاح شد/نماینده مردم سنندج: سرانه آموزشی کُردستان مناسب استعدادها نیست Tue Sep 05 11:27:35 IRDT 2017
ورزش 3 علیرضا بیرانوند و تمرین ناکامی السد (عکس) Sun Feb 18 15:48:26 IRST 2018
خبرگزاری فارس معرفى کتاب های «سیماى على(رض) از منظر اهل سنت» و «ولاى حسین(ع)» Sat Sep 09 03:20:00 IRDT 2017
فردا مرگ اولین راننده زن در عربستان سعودی Thu Oct 05 08:59:39 IRST 2017
وطن امروز انتقاد سریع‌القلم از برجام Tue Dec 26 00:00:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن رشته معارف مسابقات سراسری قرآن نوپا و آماده برای گسترش/ افزودن تدبر در قرآن و نهج‌البلاغه Sun Sep 24 08:47:10 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دروغگویی رسانه حرام است و توجیه‌ناپذیر Sat Jan 28 12:34:26 IRST 2017
خبرگزاری فارس پرچم پرسپولیس در کنار پرچم منچستر قطب شمال برافراشته می‌شود! Sat May 13 16:32:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران Tue Nov 14 06:48:00 IRST 2017
ایلنا دولتی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند / اسکان دائمی زلزله‌زدگان کرمانی‌ تا پایان تیرماه Fri Feb 02 13:20:38 IRST 2018
ایلنا نشست «شاهنامه‌پژوهی» با خوانش «محمود جعفری‌دهقی» برگزار می‌شود Mon Nov 13 15:31:25 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مهدی عادلی در اراک تلاوت می‌کند Mon Jul 31 16:20:34 IRDT 2017
ایران آنلاین مرگ تلخ یک اسب در تصادف با پراید + عکس Thu Jun 29 12:05:24 IRDT 2017
میزان کاهش قیمت مرغ/ رشد قیمت دو گروه کالای اساسی Sun Jun 25 12:29:24 IRDT 2017
جماران دانشجویان کردستانی اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند Tue Oct 17 14:44:12 IRST 2017
رسالت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران : جعبه کفش، الگو سازی برای تمام کشور است Wed Sep 13 00:00:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر جشن مبعث پیامبر گرامی اسلام دریزد Sat Apr 14 12:10:05 IRDT 2018
بی باک نیوز تغییر معاونان وزارت بهداشت آغاز شد Tue Aug 22 14:47:02 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین دومین قطار گردشگری وارد یزد شد Wed Apr 12 11:30:17 IRDT 2017
میزان گسترش فولاد سوار بر بازی بود/ خدا جای حق نشسته است Fri Feb 10 14:34:14 IRST 2017
خبرگزاری فارس از پرشور کردن انتخابات تا پیداکردن کاندیدای اصلح و معرفی کردن نامزدهای خوب به دیگران Sat Apr 15 16:19:00 IRDT 2017
انتخاب مظنون حمله استکهلم؛ مرد 39 ساله ازبک Sat Apr 08 09:50:00 IRDT 2017
میزان مخالفت ترکیه با حضور گروه‌های کرد سوریه در نشست سوچی Mon Nov 06 10:11:53 IRST 2017
واحد مرکزی خبر برد ارزشمند داماش گیلان در خانه حریف Wed Apr 12 20:40:19 IRDT 2017
ایران آنلاین لیونل مسی به رکورد 100 گل رسید Thu Oct 19 09:45:27 IRST 2017
عصر ایران تشکیل پرونده علیه مدیر قطری باشگاه پاری سن ژرمن Fri Oct 13 17:35:02 IRST 2017
جام نیوز تعجب نماینده AFC از زمان بازشدن درهای ورزشگاه آزادی برای بازی پرسپولیس Sun Apr 15 17:30:00 IRDT 2018
روزنامه آرمان روابط عمومی گزافه‌گویی‌های بی‌حاصل Sat Feb 24 17:08:06 IRST 2018
پارس نیوز 13 بازیکن حریف پرسپولیس در تیم ملی Sun Oct 01 18:52:19 IRST 2017
واحد مرکزی خبر هشدار روسیه درباره تشدید تنشها در منطقه کاتالونیا Fri Oct 20 10:31:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر شیخ نعیم قاسم: امروز رژیم اسرائیل به قدرت حزب‌الله اذعان می‌کند Sun Sep 24 17:55:11 IRST 2017
همشهری آنلاین سخنگوی دولت: توتال محرمانه نیست Tue Jul 11 14:59:05 IRDT 2017