خبرگزاری فارس - Tue Oct 10 01:18:00 IRST 2017 نمایش خبر

آیا شهادت مدرس اجتناب‌ناپذیر بود؟

زمانی که فرمان قتل سید حسن مدرس به رئیس شهربانی خواف رسید، او مرزی بودن خواف را بهانه کرد و از کشتن مدرس امتناع ورزید. مدرس را به کاشمر بردند، اما رئیس شهربانی این شهر، یعنی اقتدار نظام، نیز پست سازمانی خود را ترک نمود تا تاریخ او را به‌عنوان قاتل مدرس نشناسد.

سید حسن قمشهی اسفه‌ای که بعدها با نام مدرس شهره شد، سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلفی را تجربه نمود. عضو فقهای ناظر بر مجلس ملی، نماینده‌ی مجلس در چندین دوره، نایب‌رئیس مجلس چهارم و وزیر عدلیه و اوقاف دولت موقت ملیِ نظام‌السلطنه مافی، از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های سیاسی وی بود. به غیر از این موارد، او مدرس حوزه نیز بود؛ آن‌چنان‌که پس از پایان جنگ جهانی اول، زمانی که به تهران بازگشت، در مدرسه‌ی سپهسالار، به تدریس فقه و اصول مشغول شد و خود تولیت مدرسه را نیز برعهده گرفت. آنچه مدرس را در فضای سیاسی ایران مشهور ساخت، نطق‌های پرشوری بود که او در خانه‌ی ملت بیان می‌داشت و از طریق آن به مخالفت با استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌پرداخت. از این رو، او ذاتاً نه می‌توانست با انگلستان همراه باشد و نه با رضاشاه که براساس خواست انگلیسی‌ها به قدرت رسیده و تبدیل به مستبد شده بود. مدرس البته رضاخان را قبول داشت، اما به‌عنوان یک سرباز و نه بیشتر از آن! از این رو، به نظر تقابل میان مدرس و رضاشاه اجتناب ناپذیر می‌نمود، مگر اینکه رضاشاه چهره‌ای جز آنچه داشت، می‌یافت و یا مدرس همچون رجالی می‌شد که برای جاه و مال به دنبال رضاشاه رفتند. در غیر این صورت، میان این دو نفر تفاوت بسیار زیاد بود. از جمله زمانی که مدرس به تبعید می‌رفت، از مال دنیا هیچ برای خود نداشت، اما زمانی که رضاشاه به تبعید می‌رفت به یک روایت 44 هزار سند مالکیت به نام او در کشور وجود داشت؛ املاکی که به‌زور از مردم گرفته شده و به نام او درآمده بودند.[1] از این رو، این امری معلوم است که مدرس و رضاشاه نمی‌توانستند با هم کنار بیایند. کمااینکه پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه، با هم در چند جلسه مذاکره نمودند، اما کار مذاکرات به نتیجه نرسید. رضاشاه به‌خوبی می‌دانست که تنها با ترساندن مدرس نمی‌تواند او را کنار بگذارد و تنها راه مقابله با او حذف فیزیکی است. کمااینکه زمانی که او به مقام وزارت جنگ رسیده بود، هیچ‌کس به غیر از مدرس جرئت نکرد صریحاً همه را به مخالفت با او بشوراند؛ به حدی که چند روز بعد وی ناچار شد که در مجلس حاضر شود و خود را تابع مجلس نشان دهد. نطق مدرس در مخالفت با رضاخان طوفانی بود: «...امنیت در مملکت است، منتها به دست کسی است که اغلب ماها از او خوشوقت نیستیم. چرا در پس پرده حرف می‌زنید؟ مگر شما ضعف نفس دارید؟... مگر می‌ترسید؟... ما که از رضاخان ترسی نداریم... همین الآن تصمیم بگیرید رئیس‌الوزرا را بخواهید، استیضاح کنید برود پی کارش، رضاخان هم همین‌طور برود توی خانه بنشیند...»[2] این عبارات را رضاشاه قطعاً هرگز فراموش نمی‌نمود. از این رو، او که توان توجیه مدرس را نداشت، تنها می‌توانست با کشتن او، خود را از انتقادات او رها سازد. از این رو، سه سال پس از به سلطنت رسیدنش، او را به مشهد و سپس به خواف تبعید نمود؛ شهری سنی‌نشین. این نشان می‌داد که او حتی از اینکه شهری شیعه‌نشین را برای تبعید مدرس برگزیند نیز هراسناک بود. فردی که هیبت بسیار داشت و کشتن او کار هرکسی نبود. زمانی که نُه سال پس از دستگیری و در سال 1316، فرمان قتل او به رئیس شهربانی خواف رسید، او مرزی بودن شهر خواف را بهانه کرد و از کشتن مدرس امتناع ورزید. مدرس را به کاشمر بردند، اما اقتدار نظام، رئیس شهربانی این شهر، نیز پست سازمانی خود را ترک نمود تا تاریخ او را به‌عنوان قاتل مدرس نشناسد. بنابراین محمود مستوفیان جانشین او شد و با اعزام چند افسر از مشهد، شهادت این بزرگ‌مرد تاریخ معاصر ایران در دهم آذر 1316 رقم خورد. تاریخ همیشه از او به نیکی یاد خواهد نمود. 31 برج سنبله منزل مدرس باز جمعیت می‌رود، شب‌ها از ساعت یک به بعد بیشتر می‌روند. سید محمد کمره که شب پنجشنبه مرخص شده، جمعیت زیادی ملاقات او می‌روند و نیز پسرهای حاجی معین بوشهری در بازار مشغول اقدامات هستند. مقام منیع ریاست وزرای عظامم و فرماندهی کل قوا دامت عظمته برطبق راپورت‌های موثقی که به حکومت نظامی واصل گردیده و همچنین قرائن و مدارکی هم که راپورت‌های مزبوره را تأیید و تثبیت می‌نماید، آقا سید حسن مدرس، نماینده‌ی مجلس شورای ملی، علاوه بر آنکه در بسط دایره‌ی اغتشاش دخالت‌های خطرناکی داشته و دارد، رؤسای قشونی و نظامیان را هم به‌وسیله‌ی شب‌نامه و غیره، تحریک به شورش و عملیات خلاف دیسیپلین کرده و به این وسیله، امنیت عمومی را به‌کلی متزلزل و کاملاً رفتار و حرکات مشارالیه برخلاف مقررات حکومت نظامی است. چون به مناسبت شغل نمایندگی تعقیب شخص مزبور از طرف حکومت نظامی غیرمقدور است، از آن مقام منیع مستدعی است امر و مقرر شود در این موضوع، اقدامات سریعه بنمایند که موانعی در مقابل ایفای وظیفه تولید نشود. در خاتمه سواد راپورت مشروح اداره‌ی نظمیه و منضمات آن را برای مزید اطلاع خاطر مبارک لفا تقدیم می‌نماید. سرتیپ مرتضی قلی مقام منیع ریاست جلیله‌ی مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه شاید به سمع مبارک رسیده باشد که امروز بعدازظهر بنده در خدمت آقای مدرس در مجلس، به منزل می‌رفتیم، عده‌ای رجاله پس از فحاشی و مرده‌باد، چون جواب نشنیدند، بنده و آقای مدرس را سخت زدند. آژان هم حضور داشت. البته یا نمی‌خواست یا نمی‌توانست جلوگیری از چند نفر معدود رجاله کند. زنندگان مسلمان و یهودی بودند. بنده هرطور بود خود را به منزل رسانده‌ام، لکن از شدت صداع به واسطه‌ی ضرب زیاد از حرکت ناتوانم. به‌علاوه خطر جانی را حساً مشاهده می‌کنم. با وجود حکومت نظامی دیگر کسی را به جهت حفاظت با خود نیاوردم. علاوه بر اینکه آن‌ها هم تأمین نیستند. شاید بدتر خواهد شد. نظر به مراتب معروضه از حضور در جلسه‌ی امروز عصر معذورم، لکن حق استیضاحم باقی است و پس از رفع محذور حاضر شده حق قانونی خود را استیفا خواهم کرد. م. ع. کازرونی محرمانه مستقیم سموده تلگرافی، کتبی ریاست محترم اداره‌ی تشکیلات کل نظمیه به‌طوری‌که فرمانده‌ی لشگر شرق در تلگراف جوابیه اطلاع داده، توقیف مدرس را درگن‌آباد و قائن صلاح ندانسته و خواف را برای این منظور بهتر دانسته‌ و به‌طوری‌که اشعار داشته‌اند، از طرف فرمانده‌ی مزبور به نظمیه‌ی مشهد نیز دستور داده شده است. کفیل ارکان حزب کل قشون سرتیپ کفیل محترم لشگر بندگان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی، ارواحنا فداه، می‌فرمایند مدرس که در خواف و با خزر محبوس است، محافظ کافی دارد یا خیر، بایستی مراقبت کامل به عمل آید که ایجاد اغتشاشات اخیر در آن منطقه باعث استخلاص مشارلیه نشود. امیر لشگر ضرغامی رمز شود سواد نسخه برکن 2 داده شد. 17/1/15 به ضمیمه‌ی تلگراف، نمره 321 وارد از لشگر شرق.[3](*) پی نوشت ها : [1]. درباره‌ی املاکی که رضاشاه از مردم غصب نمود، نگاه کنید به: مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران 1320-1357، تهران، نشر روزنه، 1380، ص 33. [2]. شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به روایت اسناد، «زنده تاریخ»، تهران، مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 10. [3]. اسناد مورد ذکر در این متن از این دو کتاب برگزیده شده‌اند: شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به روایت اسناد، «زنده تاریخ»، تهران، مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378. مدرس و مجلس: نامه‌ها و اسناد، تهران، مؤسسه‌ی پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1373. پایگاه برهان انتهای متن/
خبرگزاری فارس «میرضیایف» فردا عازم «بیشکک» می‌شود Mon Sep 04 15:22:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پاسخ میگ میگ به کاریکاتور چند روز پیش خط خطی+عکس Tue Aug 15 13:35:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس رمزگشایی از سقوط هواپیمای c130 Wed Dec 13 12:44:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس اصلاحیه اظهارات وزیر دفاع عراق در دیدار با شمخانی Mon Jul 24 08:14:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس شاگرد شیک‌پوش املاک، سارق از آب درآمد+عکس Sat May 06 16:05:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آسمان و ریسمان FATF Sun Sep 16 09:10:43 IRDT 2018
خبرگزاری فارس قصه زندگی شهید «محسن ترابیان» پر مخاطب شد Thu Feb 16 13:04:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس انهدام باند سوداگران مرگ با کشف 600 کیلوگرم مواد مخدر در میناب Mon Nov 13 18:27:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسؤولیت ‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر Mon Aug 14 04:13:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اهمیت فرهنگ و توسعه آن کمتر از نان شب نیست Sun Dec 17 13:57:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس لاریجانی درگذشت حجت الاسلام ابوالفضل یثربی را تسلیت گفت Wed Sep 13 17:18:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس روش فعلی آموزش و پرورش درباره «تعطیلات» توجیه کارشناسی ندارد/ هدف اصلاح تقویم آموزشی تنها مسئله آلودگی هوا نیست Sun Jul 09 06:57:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بررسی تأثیر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر ابعاد امنیت اجتماعی از منظر کارشناسان ناجا Mon Nov 13 03:35:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس توافق با وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای باند دوم محور شادمهر ـ کاشمر و بردسکن Mon Apr 16 17:48:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس ثبت نام 15 کاندیدای انتخابات میاندوره‌ای مجلس در روز نخست Sun Feb 26 18:23:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس اذان جدید با صدای «عباس امام جمعه» به جمع اذان‌های مصوب رسانه ملی پیوست Tue Sep 26 17:40:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس ارتقاءشاخص‌های سلامت و نشاط جامعه با توسعه ورزش همگانی Wed Jan 03 15:27:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس حبیبی استعفا نداده است/توئیتر وزیر دفاع افغانستان هک شد Mon Apr 24 11:46:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بختیاری‌زاده: لک بعد از بازی به اردوی تیم ملی می‌رود/ او استحقاق دعوت به تیم ملی را داشت Wed Aug 23 10:46:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت Wed Mar 28 02:58:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس لوازم وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی نظریه اتحاد عاقل و معقول Sun Jan 07 02:07:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس لاریجانی وارد شیراز شد Sun Feb 11 08:58:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس طیبی توانمندی خوبی دارد/عملکردش را در لیگ قهرمانان با استقلال خوزستان دیدیم Sat Jul 22 21:36:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس کاروان استقلال بدون منصوریان تهران را به مقصد دبی ترک کرد+عکس Sat Feb 18 18:42:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس کعبی: کادر فنی و بازیکنان کارشان را کرده‌اند حالا نوبت مسئولان است/ امکانات سپیدرود در حد لیگ برتر نیست Fri Jun 23 13:58:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس عشایر کم‌ترین هزینه و بالاترین تاثیر اقتصادی را برای کشور دارند/عشایر در حوزه اقتصاد مقاومتی ظرفیت بالایی دارد/70 درصد عشایر کشور باسواد هستند Wed Jul 12 12:22:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پاسخ کوچک‌ترین تجاوز به ایران موشک‌های دوربرد است Fri Oct 05 13:13:59 IRST 2018
خبرگزاری فارس رشد 6 درصدی چاپ قرآن در سال جاری/ حدود 9 هزار جزء قرآن تصحیح شد Sat Jan 06 13:11:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس احتمال سفر برانکو از عمان به کرواسی Mon Aug 14 11:39:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اجرای طرح «روستا تعاون» در قالب 32 تعاونی استان زنجان Sat Jul 15 11:17:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تاثیر 90 درصدی واکسن «روتاویروس» در پیشگیری از بروز این بیماری Sat Jan 27 13:37:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس حضور پرشکوه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراسم اعتکاف Wed Apr 12 13:44:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس ترکیب تیم‌های ملی کشتی جوانان اعلام شد Sat May 13 11:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس یک کشته و 11 مصدوم در تصادف اتوبوس با سواری پیکان Mon Mar 20 09:48:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس رهبر مخالفان روسیه بازداشت شد Sun Jan 28 15:36:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس یک فلسطینی در الخلیل به شهادت رسید Fri Mar 17 22:56:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس هشدار جدی اتحادیه اروپا به انگلیس برای احترام به حقوق شهروندانش تا آخرین روز عضویت Wed Mar 29 22:19:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور Sat Feb 11 03:04:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس فهرست هزار مظنون به اقدامات تروریستی در تاجیکستان منتشر شد Mon Aug 21 10:53:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس 100 داور در لیگ هفدهم فوتبال قضاوت می‌کنند Sun Jun 25 18:01:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مایکروسافت از شکایت علیه دولت آمریکا منصرف شد Wed Oct 25 14:21:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس برخورد جدی با معتادان و فروشندگان موادمخدر در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار تهران Mon Aug 14 14:05:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس راه ابریشم پل پیوند شانگهای، اوراسیا و اتحادیه اروپا خواهد بود Tue May 16 10:42:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پایان کنترل علف‌های هرز در 2800 هکتار از مزارع شهرستان البرز Mon May 22 00:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بنزما: اتلتیکو بهتر از ما بازی کرد/باید مقابل یووه در بهترین شرایط خود باشیم Thu May 11 11:15:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بازشمارى تعدادى از صندوق‌هاى أخذ رای در کرمانشاه Sat May 27 12:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پشت پرده سفر «احمد الکبیسی» به بغداد و تلاش برای ایجاد مرجعیت سنی در عراق Sun Feb 04 15:57:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در مرکز شهر «فلوجه» Sat Oct 06 09:26:55 IRST 2018
خبرگزاری فارس سرمایه 95 هزار گلستانی 10 سال بلاتکلیف مانده است/ صنعت اسب ترکمن برای کشور تولید ثروت می‌کند/ دولت به ظرفیت‌های ترکمن‌صحرا توجهی نکرد Tue May 02 20:43:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پیروزی شاگردان صانعی برابر ایتالیا Thu Apr 26 09:53:23 IRDT 2018
خبرگزاری فارس از کف‌خوابی در اردوگاه‌های گرم تا زنانه‌شدن گرمخانه‌ها + تصاویر Mon Jan 29 14:51:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس چرا بانک مرکزی در برخورد با موسسات اعتباری تعلل کرد؟ Wed Aug 08 11:08:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس بررسی عوامل زمینه‌ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران Sat Feb 17 02:11:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس هنرمندان تلاش می‌کنند وحدت و انسجام اجتماعی حفظ شود Wed Jan 03 13:08:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس دیدار و گفت‌وگوی ظریف با حامد کرزی و حنیف اتمر در کابل Sun May 07 14:49:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اعضای شورای شهر ایلام مشخص شدند Sat May 20 09:07:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس لزوم انجام اقدامات سریع در کوتاه مدت برای بهبود شرایط بهداشتی در اردوگاه پناهندگان روهینگیا Fri Oct 13 14:32:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس جهانبخش صدرنشین برترین گلزنان لیگ هلند Wed Apr 18 22:05:53 IRDT 2018
خبرگزاری فارس ماهینی مشکلی برای بازی با الوحده ندارد Wed Feb 22 13:01:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس انفجاری که کمر صهیونیست‌ها را شکست/ مجری عملیات یک جوان 19 ساله بود+تصاویر Sun Feb 18 12:11:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس «حافظه شهری؛ تاریخ و فراموشی در شهر مدرن» منتشر شد Thu Sep 28 14:29:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس ترامپ: حمله «شانزه لیزه» به پیروزی لوپن در انتخابات فرانسه منجر می‌شود Fri Apr 21 22:57:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بررسی بحران یمن در دیدار وزیر خارجه عمان و دبیرکل سازمان ملل Sat Sep 30 11:32:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس مهم‌ترین موانع تحول علوم انسانی Sun Apr 16 09:56:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس روز طبیعت در کنار شهدا Mon Apr 02 15:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس هزینه‌های میلیاردی آفت انتخابات در هرمزگان بود/ استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ریاست جمهوری Sat Jul 15 12:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس جزئیات تصادف سرویس مدرسه در یاسوج/ راننده سرویس مدرسه مقصر نبود/ دانش‌آموزان مشکل خاصی ندارند Mon Nov 13 12:02:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس مواضع ترامپ یادآور روزگاری سیاه هیتلر است/ پیشنهاد می‌کنم فیلمی درباره «نمرود» ساخته شود Tue Jan 31 12:31:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس تاج: هیچگاه نگفتم نام ورزشگاه آزادى تغییر کند/ این ورزشگاه ملی است Mon Jan 30 19:04:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس برف و کولاک 17 استان کشور را در نوردید/ توزیع 17 هزار ماسک در خوزستان Sun Jan 21 08:54:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس سخنرانی صدوقی‌سها درباره «تمثیل آینه در عرفان اسلامی» Fri Apr 28 14:37:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس داغی که قرن‌ها بر دل تفتیده تاریخ برجا ماند Tue Oct 16 08:23:45 IRST 2018
خبرگزاری فارس حرکت وارونه دولت؛ مالیات سه‌باره از فوتبال به جای خصوصی‌سازی! Fri Aug 25 14:44:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس «احمد اویحیی» رسما نخست‌وزیر الجزایر شد Wed Aug 16 18:27:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آمریکا: کره شمالی علاقه‌ای به مذاکره ندارد Sat Sep 30 23:16:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس قشم تمام ظرفیت خود را برای میهمان‌نوازی در نوروز به‌ کار گرفته است Sat Feb 25 15:46:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس «کری فیشر» دیجیتالی در نهمین فیلم «جنگ ستارگان» نخواهد بود Sat Apr 15 12:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس فرصت طلایی کودکان با نیازهای خاص را از دست ندهیم Thu Apr 26 13:54:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس مجوز انتشار 20 هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره Mon Feb 27 10:15:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس افزایش طلاق توافقی و اصلاح فوری قانون حمایت از خانواده Mon Jul 30 15:03:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس استقلال آبی پوش برابر قرمز و مشکی‌های الاهلی Sun Feb 19 17:30:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری برگزار می‌شود Tue Jan 09 21:28:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس محسن هاشمی سرلیست حزب مردمی اصلاحات شد Wed Apr 26 11:07:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پرونده «یاسی اشکی» و «وزارت بهداشت» به کجا رسید؟ Sun Aug 12 00:08:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس مقابله دولت قرقیزستان با فعالیت کازینوها در بیشکک Tue May 08 17:48:24 IRDT 2018
خبرگزاری فارس عناوین ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی در سال 1396 اعلام شد Tue Jan 23 08:30:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس منافع و اهداف قزاقستان از همکاری با افغانستان Sun Jul 23 11:58:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس راهبرد اصلی یگان ویژه، بازدارندگی با بهره‌گیری از پشتوانه مردمی است Sat Sep 16 11:57:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس جشنواره روستاییان و عشایر 20 بهمن‌ماه جاری در کرمان برگزار می‌شود Sat Feb 04 11:15:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس استقلال اقتصادی ار برکات انقلاب است/ در کنار ضعف‌ها خدمات گسترده انقلاب دیده شود Fri Feb 09 13:52:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس خشم چهره‌ها و کاربران مجازی از تکرار حوادث رانندگی در جاده‌ها ادامه دارد+تصاویر Sun Sep 03 09:02:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس «ماهی بادکنکی» مهمان سفره‌های هفت سین بچه‌های عزیز ایران Sat Mar 04 10:44:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس تیم ملی ب ایران مغلوب تایلند شد Tue Jul 11 09:41:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس کسب‌وکارهای جدید دانش‌بنیان هوایی توسعه می‌یابد Mon Apr 16 15:14:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس فروش «ساعت 5 عصر» از 7 میلیارد عبور کرد Sat Aug 19 12:04:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس جریمه 500 میلیون دلاری قزاقستان توسط آمریکا/گسترش همکاری های بهداشتی و دارویی ایران و قرقیزستان Fri Mar 30 09:36:23 IRDT 2018
خبرگزاری فارس نیازی به داشتن کارت هوشمند ملی در انتخابات نیست/صدور کارت به بعد از انتخابات موکول شد/تشکیل ستاد ویژه‌ برای رفع مشکل شناسنامه‌ Sun May 14 11:17:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مربی اینگول‌اشتات: لایق کسب یک امتیاز مقابل بایرن مونیخ بودیم Sun Feb 12 10:05:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس تیراندازی در مقابل یک بانک در زوریخ 2 کشته برجا گذاشت Fri Feb 23 18:14:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس سومین محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدای شهرک رزکان شهریار برگزار شد Mon Feb 12 17:48:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رییس دادگستری آذربایجان شرقی درباره محکومین شورا و شهرداری توضیح داد Sun Jun 03 19:22:00 IRDT 2018
آرا نیوز قطار واردات بدون هیچ مانعی در حرکت است/مراقب دستاوردهای خودکفایی باشیم Mon Apr 23 08:30:12 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ساخت بزرگترین مرکز تحقیقات سرطان شناسی خاورمیانه در رشت Mon Sep 04 12:55:20 IRDT 2017
انصاف متن کامل سخنان ظریف در اجلاس مونیخ Mon Feb 19 02:10:28 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دستور افشانی برای پیگیری سریع حادثه خودسوزی یک شهروند Tue Sep 04 14:00:31 IRDT 2018
افکارخبر توئیت ترامپ/ 4 نفر را برای پُست خالی مانده زیر نظر دارم Sat Feb 18 05:30:00 IRST 2017
خبرگزاری نسیم مرور سینمای هندوستان در شبکه نمایش Sun Aug 20 16:44:00 IRDT 2017
ایسکانیوز پیش‌بینی 100 مدال در ترکمنستان و اعزام 215 ورزشکار Sun Jul 30 12:32:13 IRDT 2017
تهران پرس راه اندازی دپارتمان دفاع مقدس در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال Sun Nov 12 09:40:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر نسخه جدید بانکداری اسلامی؛ تقویت نظارت‌ها و صداقت در عملکرد Wed Sep 13 11:05:34 IRDT 2017
تابناک امضای قرداد همکاری دفاعی دریایی بین روسیه و پاکستان Thu Aug 02 12:07:08 IRDT 2018
آفتاب ایران مذاکره بی سروصدای آمریکا با کره شمالی Wed Nov 01 15:16:09 IRST 2017
تهران پرس ضرورت توسعه و مدیریت «زیست داده ورزی» در کشور Sun Jun 03 15:42:00 IRDT 2018
گجت نیوز بدنه ی ضد آب گوشی وان پلاس 6 رسما تایید شد Tue Apr 17 10:10:40 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن سفر کمیسر امور بشردوستانه اروپا به ایالت راخین میانمار Sun May 14 13:19:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سومین نشست تاثیر اسلام بر هنر شرق برگزار می شود Sun Feb 26 15:52:27 IRST 2017
واحد مرکزی خبر آغاز برداشت برنج در 3 شهرستان گیلان Tue Jul 25 11:04:42 IRDT 2017
بی باک نیوز تفنگ داران متخصصی که زیر چتر حمایت دولت‌ها مجری پیچیده ترین پروژها می‌شوند Tue Jul 18 13:44:01 IRDT 2017
آنا تراکتور فاصله اش را با پرسپولیس کم کرد/ آقا معلم مقابل قلعه نویی زانو زد Sun Jan 22 20:32:15 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین خراسان رضوی جایگاه نهم حوادث در کشور را دارد Fri Mar 30 13:21:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جشن ازدواج تایلندی‎ها در تابوت! +تصاویر Mon Nov 20 13:54:23 IRST 2017
ورزش 3 زیدان: مریبان بهتری از من هم وجود دارند Mon Apr 30 14:10:00 IRDT 2018
آنا فریدون شهبازیان:‌ آرزوی دیرینه‌ام اجرای محمدرضا شجریان با ارکستر ملی است/ محمد اصفهانی:قانون‌ کپی‌رایت با جابه‌جایی قدرت و تغییر مدیران عقیم ماند Sat Apr 15 17:09:22 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کمک های خارجی نمی تواند مشکلات ما را حل کند/ افغانستان در حال انتقال به نسل جدید است Mon Aug 13 09:16:50 IRDT 2018
آنا برگزاری نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در روز شنبه Fri Feb 16 10:57:22 IRST 2018
بولتن نیوز نرخ رسمی 27 ارز افزایش یافت Tue Aug 29 10:50:28 IRDT 2017
روزنامه کیهان تلاش کودک 8 ساله برای زنده ماندن! Sun Apr 09 21:44:31 IRDT 2017
میزان معرفی نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان Thu Feb 08 12:09:54 IRST 2018
تدبیر و امید ترامپ: قیمت نفت باید باز هم پایین‌تر بیاید/ از عربستان متشکرم Mon Nov 12 22:16:02 IRST 2018
ایستا نیوز رشد 370 درصدی فروش شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها Tue Apr 24 11:30:33 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران وضعیت مهدی قائدی از زبان رئیس اورژانس +فیلم Mon Jan 29 13:57:27 IRST 2018
جام نیوز حرکت نامعلوم دولت برای تسویه بدهی‌ها/مجلس: گرهی باز نخواهد شد! Thu Jan 11 19:37:00 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا سوگواری" احلی من العسل"و عزاداری نیروهای مسلح در اصلاندوز برگزار شد+تصاویر Wed Sep 27 20:57:34 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد برانکو: مهم‌ترین مسئله در این رقابت‌ها بردن است Thu Oct 18 20:27:27 IRST 2018
جماران قاتل اهوازی در کمتر از 2 ساعت دستگیر شد Sat Sep 02 15:39:03 IRDT 2017
مشرق نیوز 2 ستاره در سبد خرید گواردیولا Sun May 27 14:40:50 IRDT 2018
روزنو اطلاعیه باشگاه استقلال درباره جذب بازیکن خارجی Tue Nov 13 16:55:01 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا آقای عراقچی! اشتباه محاسباتی را تکرار نکنید!/ اخطار یک نهاد نظارتی درباره مجوزهای ترک تشریفات/ پاسخ پشیمان‌کننده شما همین بود؟! Wed May 16 08:23:02 IRDT 2018
جماران کشف و ضبط 400 لیتر مشروبات الکلی از یک منزل مسکونی در نظرآباد Tue Aug 01 13:17:53 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران صعود نیما عالمیان به دور بعد رقابت‌های تنیس روی میز باکو Wed May 17 18:37:17 IRDT 2017
پارسینه تلاش ناشیانه برای تحریف تاریخ انقلاب اسلامی Sat Jul 15 08:22:01 IRDT 2017
خرداد نیوز آمریکا «رئیس صدا و سیما» و «زندان اوین» را تحریم کرد Wed May 30 21:50:46 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر گران فروشی و جریمه میلیونی مدیر عامل یک شرکت Sat May 19 10:15:19 IRDT 2018
برنا سامانه جامع الکترونیکی سازمان اموال و املاک کوثر رونمایی شد Sun Apr 23 15:53:59 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اخراج دسته جمعی کارکنان کانون سرمایه‌گذاری سهام عدالت Fri Jun 24 11:20:53 IRDT 2016
صراط ممانعت آمریکا از فروش هواپیماهای روسی به ایران Thu Aug 10 17:34:47 IRDT 2017
ایلنا آمار باورنکردنی استقلال؛ هزینه‌ی 5 میلیارد سه مربی برای 3 برد Wed Nov 01 01:37:58 IRST 2017
ایسکانیوز داروهای مخدر باید در داروخانه‌های موردنظر وزارت بهداشت ارائه شود Tue Jul 18 11:34:01 IRDT 2017
نامه نیوز راز 5 جسد نوزاده مرده در یک بیمارستان جنوب تهران / مادر این نوزادان فرار کرده اند! Wed Dec 13 00:05:01 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین مدارس استان ایلام در روز شنبه 30 اردیبهشت تعطیل نیست Thu May 18 10:52:31 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو کشته شدن پنج پلیس افغان به دست طالبان Wed Sep 12 10:59:34 IRDT 2018
آفتاب برق اهواز با آغاز باران قطع شد Wed Feb 15 19:53:28 IRST 2017
میزان ورود سازمان تعزیرات به موضوع عوارض طرح ترافیک + فیلم Wed Oct 24 14:30:51 IRST 2018
افکارخبر بودجه 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری دفاعی ایران در سال 96 Tue May 23 03:05:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سوئیس تحقیقات درباره تظاهرات ضد اردوغان در برن را آغاز کرد Mon Mar 27 22:02:00 IRDT 2017
رسالت سردار جعفری: وقت آن است محاسبات غلط آمریکا را تصحیح کنیم Thu Sep 21 00:00:00 IRDT 2017
ایران آنلاین موافقت دولت با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران Wed Jul 18 19:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران وجود دانشگاه‌ها موجب ترقی در تحولات هر جامعه است Wed May 17 10:12:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری همایش «قرآن و فضای مجازی» از سوی مؤسسه تبیان Sat Jan 06 11:08:21 IRST 2018
آرا نیوز گزیده روزنامه های امروز/ در کابینه حتی یک اقتصاددان وجود ندارد/ گام اول ترمیم کابینه/ این هفته، تدوین بسته سیاسی/ استیضاح هیئت رئیسه مجلس/ سکوت رانتی دولت/ چشم امید بازار به رئیس کل بانک مرکزی Sat Aug 04 13:42:21 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم واعظی: وزرای نیرو و علوم پس از هفته دولت مشخص می‌شوند Sun Aug 20 20:07:53 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نسخه آسیایی راهبرد آمریکا و رویای خام اپوزیسیون خارج نشین Sun Jan 28 15:54:00 IRST 2018
فرادید ویدئو/ قسمتی از پشت صحنه قسمت آخر سریال پایتخت Tue Apr 10 11:27:48 IRDT 2018
میزان کشف اشیای تاریخی و سکه مربوط به دوران هزاره اول قبل از میلاد، سلوکی و اشکانی/اشیای تاریخی درخانه فرد قاچاقچی کشف شد Tue Sep 18 10:33:01 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن اجرای طرح «ربیع القرآن» در مساجد البرز Sun May 21 16:29:32 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر از حاشیه شهر تا مرکز شهر -مجموعه به کسی برنخوره -21 مهر ماه Sat Oct 13 20:04:50 IRST 2018
خرداد نیوز کواکبیان: تدریس ادبیات اقوام در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد است Wed Jul 25 17:58:10 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان مأموریت اصلی سازمان بسیج کارمندان، تحقق اداره اسلامی است Tue Aug 28 13:25:00 IRDT 2018
دولت بهار پرداخت قسط اول بدهی فدراسیون شطرنج به فیده Tue Jul 25 15:40:00 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم شهید «محسن حججی» بدون تردید جلوه‌ای بارز از «اصحاب الحسین» است Sat Aug 12 16:35:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رسیدگی به پرونده اخلال گران ناوگان حمل ونقل جاده ای خارج از نوبت Sun Sep 30 11:11:38 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دستیابی شرکت‌های دانش بنیان به تجهیزات جدید دندانپزشکی Fri Nov 02 08:01:09 IRST 2018
ایران آنلاین افشای توطئه وزیر رژیم صهیونیستی برای انهدام هواپیمای حامل عرفات Wed Feb 14 14:37:11 IRST 2018
خبرگزاری نسیم شعار «حمایت از کالای ایرانی» جایی برای استنکاف از مطالبات رهبری و مردم باقی نمی‌گذارد/کالای ایرانی دیگر یک پدیده اقتصادی محض نیست Mon Apr 02 19:13:01 IRDT 2018
اعتبار نیوز تحقق توسعه خطوط حمل و نقل ریلی با حمایت بانک شهر Sun Oct 08 13:01:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن در مؤسسه خادم‌الرضا کوثر(ع) Sun May 21 19:56:16 IRDT 2017
عصر ایران نگاهی به مهم‌ترین حوادث سال 2017 (+فیلم) Sat Dec 23 14:25:09 IRST 2017
تابناک افزایش موقتی دمای هوا در نیمه شمالی کشور Sat Oct 07 19:05:27 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران وضعیت آب و هوا برای نقاط مختلف دنیا Tue Apr 04 17:04:43 IRDT 2017
ایلنا تیم ملی کاراته عازم دبی می‌شود Mon Mar 27 13:15:20 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رونمایی از کتاب عملکرد آموزش وپرورش استان Wed May 10 10:35:20 IRDT 2017
پرس شیعه آغاز احداث دیوار حائل در مرز لبنان و فلسطین اشغالی Thu Feb 08 14:46:48 IRST 2018
دفاع مقدس اردوغان برای آشتی با ترامپ دست به دامن امیر کویت شد Sun Sep 09 04:00:01 IRDT 2018
ایلنا بیوه مخوف داعشی هنوز زنده است Thu Nov 01 14:06:03 IRST 2018
جوان آنلاین انتقام شکست نیویورک از طرطوس Fri Jan 12 22:00:06 IRST 2018
دولت بهار آمریکا درصدد فروش 1.4 میلیارد دلار سلاح به تایوان Fri Jun 30 14:43:00 IRDT 2017
جماران سالمندان چه نوع لبنیاتی مصرف کنند؟ Fri Jun 30 19:39:05 IRDT 2017
پایگاه خبری الف محور هراز به مدت 10 شب مسدود می‌شود Sun May 06 21:56:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا رصد جاده‌های یزد توسط40 تیم محسوس و نامحسوس/ کشف بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر در خاتم Sun Jul 09 10:41:12 IRDT 2017
بهار نیوز محل جسد خاشقجی هنوز مورد سوال است Mon Oct 22 12:50:15 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران نواخته شدن زنگ گلبانگ انقلاب در مدارس سیستان و بلوچستان Thu Feb 01 12:44:12 IRST 2018
خبرگزاری مهر 8درصد جمعیت کشور بالای 60سال سن دارند/افزایش امید به زندگی درکشور Mon Apr 24 15:09:37 IRDT 2017
تابناک خشم سیدجلال ازانتشار خبر ردتعویض برانکو Wed Sep 27 15:22:33 IRST 2017
خبرگزاری حوزه تاریخ؛ حیات خود را مدیون خبرنگاران است Tue Aug 08 14:54:00 IRDT 2017
جماران سرمربی تیم ملی وزنه برداری ابقا شد Mon Sep 25 21:00:21 IRST 2017
پرشین خودرو شیوه اخذ گواهینامه تغییر می‌کند Thu May 25 11:50:00 IRDT 2017
آفتاب ایران از عکاسی از قاچاقچیان سوخت، تا قوم منداییان Sat Dec 09 14:56:07 IRST 2017
خبرگزاری شبستان پاسخ روحانی به ادعای مدیران ارشد رسانه ای آمریکا Mon Sep 24 17:47:00 IRST 2018
عصر ایران برداشت‌های آزاد در انتخابات Sun Apr 16 07:25:03 IRDT 2017
ایسکانیوز کشف 88 کیلوگرم انواع مواد مخدر در خراسان رضوی Wed Dec 20 18:12:02 IRST 2017