خبرگزاری فارس - Tue Oct 10 01:18:00 IRST 2017 نمایش خبر

آیا شهادت مدرس اجتناب‌ناپذیر بود؟

زمانی که فرمان قتل سید حسن مدرس به رئیس شهربانی خواف رسید، او مرزی بودن خواف را بهانه کرد و از کشتن مدرس امتناع ورزید. مدرس را به کاشمر بردند، اما رئیس شهربانی این شهر، یعنی اقتدار نظام، نیز پست سازمانی خود را ترک نمود تا تاریخ او را به‌عنوان قاتل مدرس نشناسد.

سید حسن قمشهی اسفه‌ای که بعدها با نام مدرس شهره شد، سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلفی را تجربه نمود. عضو فقهای ناظر بر مجلس ملی، نماینده‌ی مجلس در چندین دوره، نایب‌رئیس مجلس چهارم و وزیر عدلیه و اوقاف دولت موقت ملیِ نظام‌السلطنه مافی، از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های سیاسی وی بود. به غیر از این موارد، او مدرس حوزه نیز بود؛ آن‌چنان‌که پس از پایان جنگ جهانی اول، زمانی که به تهران بازگشت، در مدرسه‌ی سپهسالار، به تدریس فقه و اصول مشغول شد و خود تولیت مدرسه را نیز برعهده گرفت. آنچه مدرس را در فضای سیاسی ایران مشهور ساخت، نطق‌های پرشوری بود که او در خانه‌ی ملت بیان می‌داشت و از طریق آن به مخالفت با استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌پرداخت. از این رو، او ذاتاً نه می‌توانست با انگلستان همراه باشد و نه با رضاشاه که براساس خواست انگلیسی‌ها به قدرت رسیده و تبدیل به مستبد شده بود. مدرس البته رضاخان را قبول داشت، اما به‌عنوان یک سرباز و نه بیشتر از آن! از این رو، به نظر تقابل میان مدرس و رضاشاه اجتناب ناپذیر می‌نمود، مگر اینکه رضاشاه چهره‌ای جز آنچه داشت، می‌یافت و یا مدرس همچون رجالی می‌شد که برای جاه و مال به دنبال رضاشاه رفتند. در غیر این صورت، میان این دو نفر تفاوت بسیار زیاد بود. از جمله زمانی که مدرس به تبعید می‌رفت، از مال دنیا هیچ برای خود نداشت، اما زمانی که رضاشاه به تبعید می‌رفت به یک روایت 44 هزار سند مالکیت به نام او در کشور وجود داشت؛ املاکی که به‌زور از مردم گرفته شده و به نام او درآمده بودند.[1] از این رو، این امری معلوم است که مدرس و رضاشاه نمی‌توانستند با هم کنار بیایند. کمااینکه پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه، با هم در چند جلسه مذاکره نمودند، اما کار مذاکرات به نتیجه نرسید. رضاشاه به‌خوبی می‌دانست که تنها با ترساندن مدرس نمی‌تواند او را کنار بگذارد و تنها راه مقابله با او حذف فیزیکی است. کمااینکه زمانی که او به مقام وزارت جنگ رسیده بود، هیچ‌کس به غیر از مدرس جرئت نکرد صریحاً همه را به مخالفت با او بشوراند؛ به حدی که چند روز بعد وی ناچار شد که در مجلس حاضر شود و خود را تابع مجلس نشان دهد. نطق مدرس در مخالفت با رضاخان طوفانی بود: «...امنیت در مملکت است، منتها به دست کسی است که اغلب ماها از او خوشوقت نیستیم. چرا در پس پرده حرف می‌زنید؟ مگر شما ضعف نفس دارید؟... مگر می‌ترسید؟... ما که از رضاخان ترسی نداریم... همین الآن تصمیم بگیرید رئیس‌الوزرا را بخواهید، استیضاح کنید برود پی کارش، رضاخان هم همین‌طور برود توی خانه بنشیند...»[2] این عبارات را رضاشاه قطعاً هرگز فراموش نمی‌نمود. از این رو، او که توان توجیه مدرس را نداشت، تنها می‌توانست با کشتن او، خود را از انتقادات او رها سازد. از این رو، سه سال پس از به سلطنت رسیدنش، او را به مشهد و سپس به خواف تبعید نمود؛ شهری سنی‌نشین. این نشان می‌داد که او حتی از اینکه شهری شیعه‌نشین را برای تبعید مدرس برگزیند نیز هراسناک بود. فردی که هیبت بسیار داشت و کشتن او کار هرکسی نبود. زمانی که نُه سال پس از دستگیری و در سال 1316، فرمان قتل او به رئیس شهربانی خواف رسید، او مرزی بودن شهر خواف را بهانه کرد و از کشتن مدرس امتناع ورزید. مدرس را به کاشمر بردند، اما اقتدار نظام، رئیس شهربانی این شهر، نیز پست سازمانی خود را ترک نمود تا تاریخ او را به‌عنوان قاتل مدرس نشناسد. بنابراین محمود مستوفیان جانشین او شد و با اعزام چند افسر از مشهد، شهادت این بزرگ‌مرد تاریخ معاصر ایران در دهم آذر 1316 رقم خورد. تاریخ همیشه از او به نیکی یاد خواهد نمود. 31 برج سنبله منزل مدرس باز جمعیت می‌رود، شب‌ها از ساعت یک به بعد بیشتر می‌روند. سید محمد کمره که شب پنجشنبه مرخص شده، جمعیت زیادی ملاقات او می‌روند و نیز پسرهای حاجی معین بوشهری در بازار مشغول اقدامات هستند. مقام منیع ریاست وزرای عظامم و فرماندهی کل قوا دامت عظمته برطبق راپورت‌های موثقی که به حکومت نظامی واصل گردیده و همچنین قرائن و مدارکی هم که راپورت‌های مزبوره را تأیید و تثبیت می‌نماید، آقا سید حسن مدرس، نماینده‌ی مجلس شورای ملی، علاوه بر آنکه در بسط دایره‌ی اغتشاش دخالت‌های خطرناکی داشته و دارد، رؤسای قشونی و نظامیان را هم به‌وسیله‌ی شب‌نامه و غیره، تحریک به شورش و عملیات خلاف دیسیپلین کرده و به این وسیله، امنیت عمومی را به‌کلی متزلزل و کاملاً رفتار و حرکات مشارالیه برخلاف مقررات حکومت نظامی است. چون به مناسبت شغل نمایندگی تعقیب شخص مزبور از طرف حکومت نظامی غیرمقدور است، از آن مقام منیع مستدعی است امر و مقرر شود در این موضوع، اقدامات سریعه بنمایند که موانعی در مقابل ایفای وظیفه تولید نشود. در خاتمه سواد راپورت مشروح اداره‌ی نظمیه و منضمات آن را برای مزید اطلاع خاطر مبارک لفا تقدیم می‌نماید. سرتیپ مرتضی قلی مقام منیع ریاست جلیله‌ی مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه شاید به سمع مبارک رسیده باشد که امروز بعدازظهر بنده در خدمت آقای مدرس در مجلس، به منزل می‌رفتیم، عده‌ای رجاله پس از فحاشی و مرده‌باد، چون جواب نشنیدند، بنده و آقای مدرس را سخت زدند. آژان هم حضور داشت. البته یا نمی‌خواست یا نمی‌توانست جلوگیری از چند نفر معدود رجاله کند. زنندگان مسلمان و یهودی بودند. بنده هرطور بود خود را به منزل رسانده‌ام، لکن از شدت صداع به واسطه‌ی ضرب زیاد از حرکت ناتوانم. به‌علاوه خطر جانی را حساً مشاهده می‌کنم. با وجود حکومت نظامی دیگر کسی را به جهت حفاظت با خود نیاوردم. علاوه بر اینکه آن‌ها هم تأمین نیستند. شاید بدتر خواهد شد. نظر به مراتب معروضه از حضور در جلسه‌ی امروز عصر معذورم، لکن حق استیضاحم باقی است و پس از رفع محذور حاضر شده حق قانونی خود را استیفا خواهم کرد. م. ع. کازرونی محرمانه مستقیم سموده تلگرافی، کتبی ریاست محترم اداره‌ی تشکیلات کل نظمیه به‌طوری‌که فرمانده‌ی لشگر شرق در تلگراف جوابیه اطلاع داده، توقیف مدرس را درگن‌آباد و قائن صلاح ندانسته و خواف را برای این منظور بهتر دانسته‌ و به‌طوری‌که اشعار داشته‌اند، از طرف فرمانده‌ی مزبور به نظمیه‌ی مشهد نیز دستور داده شده است. کفیل ارکان حزب کل قشون سرتیپ کفیل محترم لشگر بندگان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی، ارواحنا فداه، می‌فرمایند مدرس که در خواف و با خزر محبوس است، محافظ کافی دارد یا خیر، بایستی مراقبت کامل به عمل آید که ایجاد اغتشاشات اخیر در آن منطقه باعث استخلاص مشارلیه نشود. امیر لشگر ضرغامی رمز شود سواد نسخه برکن 2 داده شد. 17/1/15 به ضمیمه‌ی تلگراف، نمره 321 وارد از لشگر شرق.[3](*) پی نوشت ها : [1]. درباره‌ی املاکی که رضاشاه از مردم غصب نمود، نگاه کنید به: مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران 1320-1357، تهران، نشر روزنه، 1380، ص 33. [2]. شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به روایت اسناد، «زنده تاریخ»، تهران، مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 10. [3]. اسناد مورد ذکر در این متن از این دو کتاب برگزیده شده‌اند: شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به روایت اسناد، «زنده تاریخ»، تهران، مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378. مدرس و مجلس: نامه‌ها و اسناد، تهران، مؤسسه‌ی پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1373. پایگاه برهان انتهای متن/
خبرگزاری فارس انتشار شایعه بازداشت پسر شاه سعودی Thu Jan 17 13:59:32 IRST 2019
خبرگزاری فارس ترجمه بلندترین رمان «ارنست همینگوی» منتشر شد Mon Dec 18 12:38:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس بررسی راه‌های حل سیاسی بحران یمن محور رایزنی جابری‌انصاری و عبدالسلام در تهران Mon Feb 12 15:21:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس هیأت بازرسی در شهرداری تهران مستقر شد Wed Dec 13 14:48:56 IRST 2017
خبرگزاری فارس فروش سالانه 250 هزار اصله نهال بدون شناسنامه در زنجان Sat Apr 29 12:49:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس درّه‌های فقر و قله‌های ثروت، عامل انحرافات اخلاقی و اجتماعی/ فقر، زنان را به شغل‌های ناهنجار سوق می‌دهد/ اجرای طرح تاب‌آوری در مناطق محروم Tue Sep 05 13:11:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بررسی مقایسه‌ای اصل لذّت در فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری Wed May 31 05:08:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مشارکت مالی 184 میلیارد تومانی والدین در مدارس/ آیین‌نامه سرویس مدارس اشکالاتی دارد Mon Jul 31 11:26:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس انتشار کاریکاتور موهن پیامبر توسط وزیر دانمارکی Tue Sep 26 19:01:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس شفافیت در نظام اداری کشور از رویکردهای مهم برنامه ششم توسعه است Wed Sep 13 18:39:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس جباری بعد از دو ماه دوری به ترکیب اصلی الاهلی برگشت+عکس Fri Feb 10 15:57:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه اعضای هیأت علمی Mon Jan 30 09:25:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس خرید خودروهای شیک با تسهیلات اقتصاد مقاومتی صحت ندارد Sun Feb 19 12:11:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس قرارداد بازیکنان خارجی تراکتورسازی ثبت شد Wed Jan 31 15:10:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس اربابی: آینده سینما به پژوهش‌های آینده محور متکی است/ فراخوان 36 محور پژوهشی برای سال 97 Wed Nov 01 17:01:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس محدوده اختیارات و راهکارهای اعمال ولایت فقیه در کتاب «ولایت فقیه» منتشر شد Thu Aug 17 11:33:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس از قول افشانی برای بازگشت «قیصر» تا بازداشت 8 عضو شورا Sun Sep 16 13:15:33 IRDT 2018
خبرگزاری فارس شیراز باید به شهر توریستی ورزشی تبدیل شود Wed Jul 12 13:08:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آیین‌نامه اجرایى قانون ایمنى زیستى دولت دهم با قانون ایمنی زیستی کشورمان مغایرت داشت Sun Jan 21 09:07:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس درخشش ماریانو در لوشامپیونه Sat Aug 12 10:32:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تلاش ما شکست هندوستان و قهرمانی در آسیا است/ پیگیر میزبانی جهانی کبدی در گرگان هستیم Sat Nov 25 16:28:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس مراسم ختم پیام صابری Thu Dec 13 13:29:07 IRST 2018
خبرگزاری فارس «گزارش مریم» آماده نمایش شد/ دلخوری دختر و پدر در روزهای اولیه جنگ Sat Apr 29 10:41:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس جریان­‌سازی­‌های نرم برای فراموشی گذشته Tue Oct 31 15:41:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس ظرفیت 5 میلیون شغل با حمایت از کالای ایرانی و ارزش افزوده نفت Fri Mar 30 17:22:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس 80 درصد بهبودیافتگان مواد مخدر دوباره به چرخه اعتیاد باز می‌گردند/ 6 درصد معتادان زنجانی زن هستند Sat Jul 08 11:48:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تاثیر جنبه فردی سرمایه معنوی بر قضاوت حسابرسان مستقل Thu Dec 21 04:25:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با پوتین، همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه تثبیت شد Fri Jul 13 21:46:43 IRDT 2018
خبرگزاری فارس «حباب حمایت» و چرایی تداوم دو قطبی‌سازی/ آقای رئیس‌جمهور دغدغه بازگشت آرامش و عادی‌سازی امور را ندارد Sat Jun 24 14:46:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تازه‌ترین اثر حجت‌‌الاسلام انصاریان به زودی منتشر می‌شود Tue Jan 23 14:35:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس عرضه 45 هزار تن انواع قیر در تالار صادراتی بورس کالا Sat Jul 01 10:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مسؤولان در عین اینکه به‌ دنبال رفع مشکلات مردم هستند اقتدار نظام را فراموش نکنند/ اقتدار نظام، اقتدار اسلام است/ اردوغان و سعودی نماینده مسلمانان نیستند Fri Feb 24 11:58:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس هنرمندان ایران و افغانستان می‌توانند نقش مهمی در همدلی 2 ملت ایفا کنند Mon Jan 02 09:50:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس ارتباط حوزه‌های علمیه با مردم باید بیشتر شود/ باید مراقب اشاعه‌ تفکرات انحرافی خود به نام دین بود Wed Apr 19 03:20:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مجلس پاسخی قاطع و دندان شکن به تحریم های آمریکا بدهد/ پسابرجام فصل جدیدی از مناسبات سیاسی در مقابل دشمنی های آمریکا Sat Jun 24 10:36:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس حضور 74 دقیقه‌ای عزت‌اللهی در شب پیروزی آنژی Fri Mar 17 23:54:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس همکاری نفتی شرکت‌های روسیه و ترکمنستان تقویت می‌شود Thu Apr 05 13:38:12 IRDT 2018
خبرگزاری فارس فرصت‌های ایران در گذار از «پیچ تاریخی» و چشم‌انداز آن چگونه است؟ Sat Apr 21 08:52:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس ثبت الکترونیکی مهدهای کودک / فعالیت غیرمجاز برخی خانه‌های اسباب بازی Sat Aug 26 12:55:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس فرار ده‌ها خانواده مسیحی از العریش مصر به دنبال تهدید یک گروه مسلح Sat Feb 25 10:29:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس اجرای طرح آرامش بهاری نشان‌دهنده چند جانبه بودن حیات دینی است Sun Apr 01 22:06:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس عقب‌ماندگی مازندران در برخورداری از سیستم فاضلاب/ کیفیت آب آشامیدنی خطر قرمز ماست Mon Aug 14 16:43:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس رئیس جمهور باید اهداف نظام را از جان خود مهمتر بداند Wed May 17 13:50:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس سرمای زیر صفر در 26 استان/ احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی Wed Jan 31 14:35:36 IRST 2018
خبرگزاری فارس صفر شدن تلفات در حمل و نقل عمومی/رشد 15 درصدی سفرها Thu Apr 05 16:50:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس نتانیاهو در هند دست به دامان بالیوود می‌شود Tue Jan 16 08:00:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس منشأ جنایت اخیر در آذربایجان ولنگاری فرهنگی است/ جنایت قتل طفل اردبیلی را سیاسی نکنید/ در بیوت برخی مراجع دشمن نفوذ کرده است Fri Jul 14 14:28:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس منصور هادی: امارات در یمن مانند اشغالگران رفتار می‌کند Thu Aug 17 00:36:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تیراندازی نظامیان صهیونیست به دختری در قدس اشغالی Sun May 07 20:35:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تست معاونت فناوری Sun Apr 16 17:47:52 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آئین تجلیل از فعالان برگزیده «دوشنبه‌های قرآنی» برگزار می‌شود Sat Feb 10 15:15:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس بسترهای جبرگرایی در جامعه اسلامی Mon Oct 02 06:58:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس بدقولی ترامپ در اعلام برنامه امنیت سایبری آمریکا Wed Apr 19 10:08:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و تخلفات شبانه در دستور کار ویژه پلیس تهران Tue Aug 07 12:43:52 IRDT 2018
خبرگزاری فارس نامه هیأت رئیسه کنگره ملی هم‌فکری بسیج دانش‌آموزی به رئیس جمهور درباره سخنان اخیر ترامپ Wed Sep 20 19:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس توزیع نامتوازن بارش‌ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان Sun Jul 23 16:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس روخو به تیم ملی آرژانتین دعوت شد Sat Mar 04 11:13:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس سئول: زلزله مصنوعی کره شمالی 9.8 برابر قوی‌تر از آزمایش اتمی پنجم بود Sun Sep 03 10:24:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس سه راهکار برای بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد Sun Jul 15 10:47:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس روحانی رحلت آیت‌الله مهمان‌نواز را تسلیت گفت Mon Apr 23 11:28:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی به تعویق افتاد Fri Jan 05 02:37:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس لوکوموتیو تمریناتش پیش از دیدار با استقلال آغاز کرد+عکس Sat Mar 11 08:20:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس چین ضمن استقبال از توافق پیونگ یانگ، از بهبود روابط دو کره حمایت کرد Wed Sep 19 09:39:23 IRDT 2018
خبرگزاری فارس سفیر قطر در روسیه: اقدامات عربستان و امارات منطقه را بی‌ثبات می‌کند Fri Jul 07 12:38:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس فولادوند: رویکرد این جشنواره کارآفرینی است Fri Aug 10 10:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس هجمه‌ها به فیلم «به وقت شام» نشانه تأثیرگذاری این اثر هنری است Sat Feb 17 19:18:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس هیچ دارویی در حوزه سرطان یا بیماری‌های صعب‌العلاج از لیست بیمه پایه حذف نشده است Sat Jan 20 10:44:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس وال‌استریت‌ژورنال: تقابل‌جویی‌های ترامپ با ایران برای آمریکا خطرناک است Thu Jun 01 17:47:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس پیام تسلیت سازمان اوقاف در پی جان باختن دریانوردان کشورمان در کشتی «سانچی» Mon Jan 15 15:54:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس ارتش یمن: هیچ‌گاه سودان را به حمله موشکی تهدید نکرده‌ایم Wed Apr 18 23:33:54 IRDT 2018
خبرگزاری فارس بررسی مقاله «زبور» در دائره‌المعارف قرآن لیدن Wed Jun 21 02:34:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آسمان آفتابی در اغلب مناطق کشور تا 3 روز آینده/ وزش باد شدید و گردوغبار‌ در برخی مناطق تهران Fri Jun 30 13:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس دبل قهرمانی بانک سرمایه Mon Mar 13 13:54:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس نیروهای دموکراتیک سوریه برای اولین بار وارد استان «دیرالزور» شدند Tue Feb 21 21:18:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس بهره‌ برداری از 35 هزار کلاس درس در 4 سال گذشته Wed Apr 12 15:43:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس شاخص‌های بهداشت محیط نسبت به دهه گذشته رشد داشته است Sat Feb 25 14:57:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس آزمون وکالت پاشنه آشیل بازار خدمات حقوقی Tue Sep 04 09:26:58 IRDT 2018
خبرگزاری فارس اعطای وام «10 میلیون تومانی قرض‌الحسنه» به دانش‌آموزان کارآفرین Tue Jul 18 11:39:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آفریقایی‌ها برای کی‌روش در بافانا بافانا دستیار انتخاب کردند! Sat Jan 28 15:03:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس روز طبیعت با چاشنی معنویت Mon Apr 02 09:45:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس امیدواریم معجزه اتفاق بیفتد Sun Jan 22 11:36:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس زلاتان در منچستر می‌ماند/رد پیشنهاد 6.5 میلیون پوندی گالاکسی توسط ایبرا Sun Jul 16 23:00:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تداوم عملیاتهای ویژه و موفق مقاومت یمن در ساحل غربی Wed Oct 10 16:18:12 IRST 2018
خبرگزاری فارس گزارش آتش نشانی ملاک عمل تعیین امن یا نا امن بودن ساختمان‌ها شود Sun Apr 09 13:35:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس هشدار «العامری» به آمریکا: اجازه نخواهیم داد واشنگتن در عراق دولت "مزدور" تشکیل دهد Thu Aug 30 21:18:39 IRDT 2018
خبرگزاری فارس فراخوان بروزرسانی اطلاعات سینماگران در سایت بانک جامع اطلاعات سینمای ایران Wed Aug 30 09:58:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس شاگردان کی‌روش بعد از افطار به مصاف ازبکستان می‌روند/ جشن صعود در پاسی از شب! Wed Apr 26 10:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اردوی تیم ملی والیبال نشسته در تهران برگزار می شود/ آخرین مهلت برای حضور رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی کشور Sun Apr 08 10:28:22 IRDT 2018
خبرگزاری فارس آمریکا بعد از انقلاب اسلامی به هیچ‌کدام از اهدافش در منطقه نرسیده است/ مسئولان تا قبل از تحریم‌ها احساس نیاز به فناوری و دانشگاه نمی‌کردند Wed Feb 08 11:46:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس افول سلطه ارزی آمریکا در جهان؛ پایان قلدری بر دنیا Sun Sep 24 14:52:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس داوطلبان آمریکایی، انگلیسی و آلمانی برای عملیات علیه ارتش ترکیه در «عفرین» مستقر شده‌اند Wed Jan 24 15:08:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس وزارت علوم بیش از پیش باید به تامین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها توجه کند Sun Mar 05 12:47:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس کشف بیش از 1700 لیتر مشروبات الکلی در جلفا Fri Feb 23 10:56:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس دولت یازدهم در بودجه 96 عنایت ویژه‌ای به محیط زیست دارد Mon Jan 23 13:02:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس دور افتخار نظرمحمدی با چشمان اشکبار/ هجوم هواداران سپیدرود به داخل زمین Mon May 01 19:11:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس افتتاح 3 هزار و 924 واحد مسکن مهر لرستان در سال 95 Mon May 15 05:35:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مهابادی: پدیده از فرصت‌هایش استفاده کرد/در نیمه دوم بهتر بازی کردیم و موقعیت‌های زیادی داشتیم Sun Apr 22 20:28:51 IRDT 2018
خبرگزاری فارس نمایندگان شطرنج ایران راهى فیلیپین شدند Sun Dec 09 10:30:57 IRST 2018
خبرگزاری فارس کره شمالی سکوت خود را شکست و از عملکرد مالزی درباره قتل «کیم جونگ نام» انتقاد کرد Thu Feb 23 12:16:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس اقدام موشکی سپاه، گوشه کوچکی از عزم ایران برای مبارزه با تروریسم است/ امیدواریم تروریستها و حامیانشان متوجه پیام روشن ایران شده باشند Thu Jun 22 16:03:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مدیران ساختمان، مسئول بروز حوادث احتمالی آسانسورهای مجتمع‌ هستند Thu Feb 02 13:24:43 IRST 2017
تی نیوز وام مسکن روستایی 25 میلیون تومان شد Sun Apr 08 15:27:03 IRDT 2018
بی باک نیوز معرفی بهترین برنامه های اندرویدی و آی او اس (دوبله) Sun Jan 01 12:01:02 IRST 2017
ایسکانیوز دوره‌های مشترک حفاری با دانشگاه اتریشی برگزار می شود Sun Nov 12 15:29:06 IRST 2017
واحد مرکزی خبر مهلت بیمه نخیلات بارور سیستان و بلوچستان تمدید شد Wed May 31 11:33:10 IRDT 2017
ایسکانیوز وام بلاعوض ژاپنی‌ها برای تجهیز گمرکات ایران به دستگاه‌های ایکس‌ری Thu Feb 16 15:29:39 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اولویت معاونت عمرانی شهرداری تهران باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد Wed Jun 13 10:42:00 IRDT 2018
بولتن نیوز آمریکا چشم خود را بر مسببین اقدامات تروریستی بسته و آشکارا آدرس غلط می‌دهد Wed Jun 28 11:03:45 IRDT 2017
پایگاه خبری الف گوگل پیکسل 2 اگر این شکلی باشد مأیوس کننده خواهد بود Thu Aug 10 10:47:08 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اختصاص یک درصد از عوارض ورود کالا به مناطق آزاد تجاری به کمیته امداد و بهزیستی Sat Feb 25 10:28:33 IRST 2017
پرس شیعه رئیس جمهور مولداوی اعزام نیرو به رزمایش ناتو را لغو کرد Tue Sep 05 20:17:48 IRDT 2017
بی باک نیوز آیت الله محمدی گلپایگانی: شهر تهران بی‌رویه بزرگ شده است Sun Mar 12 11:59:02 IRST 2017
آریا نگهبانی از منزل با چند کلیک Tue Jul 03 04:02:47 IRDT 2018
ورزش 3 نباید در مورد کی روش نظر بدهم/ مربی برمن از برد استقلال در دربی می گوید Wed Feb 15 15:20:00 IRST 2017
میزان اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز چیست؟ Sat Sep 23 22:00:01 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ارتش لیبی سه سرکرده القاعده را در درنه از پای درآورد Sun Jun 10 10:12:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اجرای تعیین استانداردهای حلال پس از تایید هیأت منصوب شورای نگهبان میسر است Wed Feb 15 11:53:14 IRST 2017
پارسینه دو پست جدید جادوگر Sat May 12 21:14:11 IRDT 2018
تهران پرس کاهش70درصدی زندانیان مهریه در هرمزگان پس از ابلاغ بخشنامه Sat Dec 22 10:11:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر ظرفیت خوب اطلاعات ثبت احوال برای برنامه ریزی اجتماعی و جمعیتی Mon Dec 24 12:52:20 IRST 2018
تی نیوز شروع تلاش چلسی برای جذب آلگری Thu Apr 05 19:07:52 IRDT 2018
آریا دیکنز؛ معنای عمیق روزمره Sun Jul 16 10:29:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر الدیهی: کل ماجرا تسویه حساب با ملت بحرین است Mon Dec 25 21:27:25 IRST 2017
خبرگزاری حوزه روایت ویدئویی از نشست خبری سخنگوی مدیریت حوزه Tue Jul 31 09:26:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی متهمان پرونده تخلف مالی شهرداری به مراجع قضایی احضار شدند Wed Dec 05 18:08:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر آزمون طرح ملی حفظ قرآن کریم با همکاری سازمان اوقاف و وزارت ارشاد Mon Oct 09 15:56:27 IRST 2017
ساعت24 سومالیایی شدن مناطقی از ایران Thu Jan 17 10:24:00 IRST 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین دستگیری 4 نفر در ارتباط با صدور پروانه جعلی وکالت در تهران Tue Dec 04 16:17:04 IRST 2018
انتخاب بیمارانی که نباید عمل زیبایی انجام دهند Sun Jan 20 13:56:50 IRST 2019
خانه ملت پرواز هواپیماهای ATR آسمان تا اطلاع ثانوی ممنوع شد Fri Feb 23 11:42:45 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا راه ییلاقی خصیب دشت و شلیشه املش بازگشایی شد Wed Feb 22 12:14:46 IRST 2017
فردا 5 نکته برای چاق نشدن بعد از ماه رمضان Wed Jun 28 09:29:07 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران معرفی یک خمیردندان ایرانی برای 6000 دندانپزشک خارجی Sat Apr 28 11:53:07 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم محور هراز تا اطلاع ثانوی مسدود است Tue Mar 28 00:35:07 IRDT 2017
اتاق خبر رشد تجارت جهانی شتاب می‌گیرد Fri Sep 22 12:34:03 IRST 2017
تابناک شفر، لیدر جشن پیروزی استقلال بر الهلال شد+عکس Tue Apr 17 07:30:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران درگذشت پدر دو شهید در میانه Fri Jan 19 18:26:50 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا کالای بی کیفیت هزینه تولید را افزایش می دهد/کاهش 5 واحدی مالیات برای تولیدکنندگان در شش ماهه دوم سال Tue Apr 24 11:48:26 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی سمنان از دفتر تسنیم به روایت تصویر Wed Aug 08 17:47:32 IRDT 2018
مشرق نیوز برهنگی گلشیفته فراهانی آوانگارد است و حجاب بهناز جعفری وابستگی به نظام؟! Tue May 15 14:57:56 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد سه رویداد آماری در بازار پول Tue Aug 01 13:13:30 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم توضیح اژه ای درباره اظهارات مولاوردی در خصوص نزار زاکا / مردم آن مقدار که نیاز دارند خرید کنند Sun Sep 23 15:23:01 IRST 2018
روزنامه شهروند نوزدهمین ‌سال «عاشقی» Tue May 29 04:30:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم درخواست افزایش 10 درصدی عوارض برق برای سال آینده Sun Aug 19 22:57:02 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو جزئیات برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن‌کریم Mon Apr 17 14:26:11 IRDT 2017
عصر ایران رویکرد دولت دوازدهم جوان‌گرایی یا جوانمردگرایی Wed Jul 05 17:43:57 IRDT 2017
انتخاب واشنگتن پست: ترامپ به نظر مشاورانش درباره دیدار پسرش و وکیل روس توجهی نکرد Tue Aug 01 12:18:44 IRDT 2017
ورزش 3 خلاصه فوتسال هیات فوتبال قم 3-4 تاسیسات دریایی Mon Jul 17 22:48:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 30� تا 33� درصد جمعیت مشهد در حاشیه شهر زندگی می‌کنند/ حل مشکلات حاشیه شهر نیازمند زمان و بودجه‌ فراوان است Tue Aug 08 09:15:50 IRDT 2017
فردا جزئیات هلی‌برن نیروهای آمریکایی در نزدیکی موصل Sat Aug 05 15:02:19 IRDT 2017
گجت نیوز راهنمای فعال سازی و کد آهنگ پیشواز یا آوای انتظار همراه اول Tue Dec 25 19:15:22 IRST 2018
وطن امروز وزیر ارتباطات: تعرفه‌های اینترنت را 100 روزه درست می‌کنیم Tue Aug 29 00:00:00 IRDT 2017
تدبیر و امید تحویل 55 درصد مسکن مهر در دولت یازدهم Tue May 23 19:14:58 IRDT 2017
پایگاه خبری الف شکایت باشگاه پرسپولیس از تراکتورسازی Sat Aug 05 14:45:17 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد استیلی: پرسپولیس در آسیا دچار مشکل می‌شود Mon Jan 22 18:31:08 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رهبر معظم انقلاب: نشانه‌های یک آدم جنگیِ مکتبی در خانه امام کاظم(ع) نمایان بود Sat Sep 01 10:22:01 IRDT 2018
جام نیوز نقد و بررسی رنو تندر + تمام معایب و مزایا Sat Sep 16 23:16:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دستگیری جاعل با 17 میلیارد کلاه‌برداری در خرم‌آباد Wed Feb 01 16:17:08 IRST 2017
آریا دستاوردهای علمی ایران بسیار مطلوب است Sun Jun 24 12:29:14 IRDT 2018
آریا نشست اتاق های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر در روسیه Thu Sep 06 10:29:49 IRDT 2018
بی باک نیوز رای اعتماد مجدد نمایندگان به آخوندی نشانگر نگاه کارشناسی مجلس است Sun Feb 19 13:40:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی ایران صدرنشین رشد کمیت تولید علم دنیا شد Wed Mar 08 11:52:37 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تصادف وانت نیسان با پژو در کمربندی خرم‌آباد یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت Sat Mar 25 21:46:24 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام Sat Sep 15 12:40:00 IRDT 2018
آفتاب ایران دولت از ورود به کسب وکارهای دانش بنیان اجتناب کند/بهترین استارتاپ های منطقه، ایرانی هستند Wed Oct 17 09:50:08 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو قاسمی بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های ارزی ایران در آلمان را تکذیب کرد Sat Jul 07 22:54:58 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سلطانی فر:پرداخت 800 هزار وام ازدواج Wed Feb 08 23:04:00 IRST 2017
ایلنا نشست خبری رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات Mon Mar 06 12:35:06 IRST 2017
آفتاب ایران حوزه گردشگری برای توسعه منتظر هزینه های دولتی نباشد Mon Sep 04 22:40:05 IRDT 2017
عصر خودرو توقف تولید خودرو در سال آینده تکذیب شد Fri Jan 04 22:05:00 IRST 2019
مشرق نیوز علت استعفای معاونین وزیر صنعت Fri Sep 21 18:45:43 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان رسانه ها از خدمات و پویایی نظام دفاع کنند Thu Aug 09 08:50:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران برگزاری همایش ملی پژوهش های زبان فارسی Mon Jul 31 13:04:54 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم صنعتگران آلمانی برای سرمایه‌گذاری به خراسان شمالی سفر می‌کنند Sat Feb 25 14:16:25 IRST 2017
تین «بحران اهواز»، گریبان مردم تهران را نیز می‌گیرد Sun Mar 05 14:30:47 IRST 2017
رسالت والیبال برای المپیک پوست‌اندازی می‌شود Thu Jun 22 00:00:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 4 زخمی در حمله با سلاح سرد به یک کلیسای خانگی در تگزاس Thu Feb 08 12:36:25 IRST 2018
تهران پرس تب بالای ناشی از درد دندان خطرناک است Sat Feb 17 13:43:00 IRST 2018
آنا زلزله 5.2 ریشتری مرز استان‌های تهران و البرز/ تعطیلی ادارات استان‌های قم، تهران و البرز/ زلزله خساراتی نداشت Wed Dec 20 23:43:00 IRST 2017
فردا ارتباط ترامپ با مافیا فاش شد Wed Aug 16 18:39:08 IRDT 2017
فردا واکنش ترکیه به ادعای پرداخت رشوه به «فلین» Sun Nov 12 08:27:02 IRST 2017
پارسینه رتبه ایران از نظر تعداد زندانی در جهان Mon May 22 18:51:14 IRDT 2017
آفتاب ایران سایت AFC: سیدجلال به تیم ملی ایران برمی گردد؟ Tue Nov 06 10:50:39 IRST 2018
آفتاب عارف لرستانی درگذشت/تصاویر Sat Apr 15 09:15:51 IRDT 2017
آریا ایجاد دفتر بانک تجارت اکو در ایران Wed Sep 06 12:43:48 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر استقبال از کاراته کاهای مدال آور کرمانی Thu Jun 28 18:42:15 IRDT 2018
ایلنا اینستاگرام نامزدها پس از مناظره دوم؛ ادامه حمله به دولت روحانی Sat May 06 08:18:06 IRDT 2017
آفتاب ایران تهیه هشت میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی با تأکید بر خرید داخلی Tue Oct 16 14:50:07 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران توسعه کاربردهای نانولوله‌های کربنی با الهام از پوست پلنگ Sun Jul 09 09:03:38 IRDT 2017
وزارت بهداشت ارومیه/برگزاری هشتمین دوره کارگاه آموزشی راهنمای ارزیابی و درمان اختلالات روانپزشکی Tue Jan 08 12:56:00 IRST 2019
آفتاب ایران باج خواهی علنی از روحانی/ اصلاح طلبان دست به تهدید شدند Sat Aug 05 10:18:07 IRDT 2017
روزنامه ایران جباری: افتخاری به خاطر انتقادم مرا کنار گذاشت Wed Jan 17 00:00:00 IRST 2018
بنکر تحلیل بورس و چشم انداز آینده Mon Dec 24 13:04:03 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی پژوهش های پایه و کاربردی در استان یزد مدنظر است Sun May 13 18:57:00 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن انتشار کتاب جدیدی درباره‌ یک حشره‌ قرآنی Sat Apr 08 13:24:13 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اصفهان باند کودکان کار ندارد/عدم وجود بن‌بست در برخورد با متکدیان Sun Apr 30 13:17:12 IRDT 2017
خرداد نیوز بعد از سالها،عکس هاشمی در معابر مشهد نصب شد/درخواست وزارت اطلاعات احمدی نژاد برای جاسوسی از هاشمی Tue Jan 09 08:48:25 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی به پایان آمد روز خبرنگار، مشکلات همچنان باقیست Wed Aug 08 17:49:00 IRDT 2018
صبح تهران چه کسانی مخالف حضور جابر انصاری در استقلال هستند؟ Sun Jul 29 14:15:18 IRDT 2018
تابناک رکورد شکنی 20 ساله بارش برف مشهد Mon Feb 20 12:14:17 IRST 2017