خبرگزاری تسنیم - Tue Oct 10 01:43:00 IRST 2017 نمایش خبر

اعلام زمان تحویل مدارک و مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی شهر تهران

آموزش و پرورش شهر تهران زمانبندی ارائه مدارک و مصاحبه پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آموزش و پرورش شهر تهران، شرایط و مدارک لازم برای تشکیل پرونده پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش شهر تهران را اعلام کرد. بر این اساس پذیرفته‌شدگان باید جهت ارائه مدارک و مستندات، تشکیل پرونده اولیه و دریافت معرفی‌نامه برای انجام مصاحبه براساس برنامه زمانی با همراه داشتن مدارک به شرح ذیل به آدرس تهران میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی بعد از خیابان شهید سرپرست، کوچه شهید دستخوش، پلاک 15 معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی (ساختمان شماره 3) طبقه چهارم مراجعه کنند. عدم مراجعه برای ارائه مدارک، تشکیل پرونده و مصاحبه در زمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض ندارند. * برنامه‌‌زمانی برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک سه‌شنبه 18 مهر خوشه شغلی شامل آموزگار ابتدایی، براساس حروف الفبا از حرف الف تا جیم در جنسیت زن از ساعت 13 الی 16 چهارشنبه 19 مهر خوشه شغلی امور تربیتی مدارس، آموزگار ابتدایی، آموزگار استثنایی و مشاوره در جنسیت مرد از ساعت 8 الی 12 چهارشنبه 19 مهر خوشه شغلی معارف اسلامی در جنسیت مرد از ساعت 13 الی 16 شنبه 22 مهر خوشه شغلی آموزگار ابتدایی از حروف چ تا ی در جنسیت زن از ساعت 8 الی 12 شنبه 22 مهر خوشه شغلی عربی در جنسیت مرد از ساعت 13 الی 16 یکشنبه 23 مهر خوشه شغلی تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، حسابداری، کامپیوتر، نقش‌کشی معماری و الکترونیک در جنسیت مرد از ساعت 8 الی 12 یکشنبه 23 مهر خوشه شغلی ادبیات فارسی در جنسیت مرد از ساعت 13 الی 16 دوشنبه 24 مهر خوشه شغلی ریاضی و علوم تجربی در جنسیت مرد از ساعت 8 الی 12 دوشنبه 24 مهر خوشه شغلی علوم تجربی و تربیت بدنی در جنسیت مرد از ساعت 13 الی 16 سه‌شنبه 25 مهر خوشه شغلی زبان انگلیسی و هنر در جنسیت مرد از ساعت 8 الی 12 سه‌شنبه 25 مهر خوشه شغلی دبیری حرفه‌وفن و جامانده آقایان در جنسیت مرد از ساعت 13 الی 16 چهارشنبه 26 مهر جا مانده خانم‌ها از ساعت 8 الی 12 چهارشنبه 26 مهر جا مانده آقایان از ساعت 13 الی 16 * مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اولیه استخدامی 1- ارائه تصویر کارنامه قبولی در آزمون کتبی (قابل دریافت از سایت سنجش) 2- ارائه فرم اطلاعات فردی تکمیل شده گزینش که باید قبلا داوطلب از سامانه مربوط دریافت کرده باشد. 3- ارائه اصل و دو سری تصویر از گواهینامه فراغت از تحصیل مندرج در آگهی استخدام (تاریخ فارغ‌التحصیلی قبل از سوم شهریور 96) 4- ارائه اصل و دو سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه 5- ارائه اصل و دو سری تصویر از پشت و روی کارت ملی 6- ارائه اصل و دوسری تصویر از کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ویژه آقایان 7- ارائه پاکت اصل حاوی 6 قطعه عکس جدید 3 در 4 پشت نویسی شده شامل نام و نام‌خانوادگی، کد ملی و رشته تحصیلی 8- سایر مدارک در صورت لزوم 9- الف ارائه اصل و تصویر مدارک بومی بودن خود، همسر، پدر و مادر ب - ارائه اصل و تصویر گواهی ایثارگری از بنیاد شهید یا مراجع ذیصلاح ج- ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به کسر از سن براساس دفترچه راهنمای آزمون د- ارائه اصل و تصویر معرفی‌نامه از بهزیستی برای داوطلبانی که از سهمیه 3 درصد معلولین استفاده کرده‌اند. هـ - سایر مدارک تذکر بسیار مهم: مدارک ناقص به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد. نام و نشانی پردیس‌های مجری انجام مصاحبه اختصاصی دانشگاه شهید رجایی: لویزان خیابان شهید شعبانلو، تلفن 22970024 پردیس شهید شهید چمران (پسران): حکیمیه، انتهای بلوار بهار، تلفن 77309891 پردیس نسیبه (دختران): شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، زیر پل یادگار امام، کوچه نسیبه تلفن: 44230828 * شرایط انجام مصاحبه خوشه شغلی آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده مصاحبه : پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز شنبه 22 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 15 که پذیرش تا ساعت 12 است. خوشه شغلی آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده مصاحبه: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز یکشنبه 23 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 15 که پذیرش تا ساعت 12 است. آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز دوشنبه 24 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 15 است که پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز سه‌شنبه 25 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 15 است که پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز چهارشنبه 26 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 15 است که پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. آموزگار ابتدایی زن جا مانده از روزهای قبل. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز پنج‌شنبه 27 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 15 است که پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. آموزگار ابتدایی، آموزگار استثنایی، مشاوره و امور تربیتی مدارس (مرد) محل برگزاری مصاحبه: پردیس شهید چمران(پسران) که زمان مراجعه روز شنبه 22 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 14:30 است و پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. خوشه شغلی عربی و معارف اسلامی (مرد). محل برگزاری مصاحبه: پردیس شهید چمران(پسران) که زمان مراجعه روز یکشنبه 23 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 14 است و پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. خوشه شغلی ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی (مرد). محل برگزاری مصاحبه: پردیس شهید چمران(پسران) که تاریخ مراجعه روز دوشنبه24 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 14:30 است و پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. خوشه شغلی حسابداری، کامپیوتر، نقشه‌کشی معماری و الکتروتکنیک (مرد). محل برگزاری مصاحبه: دانشگاه شهید رجایی که تاریخ مراجعه روز دوشنبه 24 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 12 است و زمانی برای جامانده از مصاحبه تعریف نشده است. خوشه شغلی ریاضی ، علوم تجربی و تربیت بدنی (مرد) که محل برگزار کننده مصاحبه پردیس شهید چمران (پسران) است و زمان مراجعه روز سه‌شنبه 25 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 14 است و پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. خوشه شغلی زبان انگلیسی، هنر و حرفه‌وفن (مرد) که محل برگزار کننده مصاحبه پردیس شهید چمران (پسران) است و زمان مراجعه روز چهارشنبه 26 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 14 است و پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. افراد جا مانده از مصاحبه پردیس شهید چمران (مرد). محل برگزار کننده مصاحبه پردیس شهید چمران (پسران) است و تاریخ مراجعه روز شنبه 29 مهر 96 از ساعت 8:30 الی 14 است و پذیرش تا ساعت 12 انجام می‌شود. عدم مراجعه برای ارائه مدارک، تشکیل پرونده و مصاحبه در زمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت. انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم بوشهر| بیش از 13 تن گوجه فرنگی قاچاق در گمرک دیر کشف شد Wed Oct 10 11:48:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رأی بازرسان خانه احزاب ایران به ابطال انتخابات خانه احزاب قم؛ کوتاهی رئیس و بازرس خانه احزاب کشور Sun Jul 22 15:17:08 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم قبور مطهر شهدا در کرمان غبار‌روبی و گل‌افشانی شد+تصاویر Mon Apr 17 11:57:40 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ووشوی جوانان جهان|کسب 6 مدال دیگر برای نمایندگان کشورمان Sat Jul 14 20:05:08 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم قزوین|بیکاری سرآمد تمام مشکلات جامعه است Wed Aug 15 19:30:30 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم انتشار کتاب "دو امام مجاهد"؛ تحلیل سیره سیاسی امام‌حسن (ع) و امام‌حسین (ع) به روایت رهبر انقلاب Wed May 30 13:04:44 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم نجات ‌2500 ‌گرفتار در برف و کولاک جاده‌های آذربایجان شرقی توسط هلال احمر Tue Mar 26 19:05:46 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شدند Mon Mar 18 09:26:14 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم ذخیره آب مخزن بزرگترین سد استان بوشهر به پایین‌ترین سطح رسید Mon Jun 18 12:40:21 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم زندگی اشرافی، آقازاده‌های پرتوقع و خلافکار تحویل جامعه می‌دهد Sat Jan 28 11:40:20 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم صعود بسکتبالیست‌های دانشگاه تهران به فینال مسابقات بین دانشگاهی آسیا و اقیانوسیه Sat Sep 22 11:26:06 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم نماینده ولی‌فقیه در گیلان: مسلمانان با مشترکات خود در مقابل تفکرات الحادی می‌ایستند Mon Nov 19 18:39:32 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بهره‌برداران کشاورزی پرداخت شد Sun Aug 13 19:03:22 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم افت علمی دانشگاه‌های ایران فقط در 4 سال! Mon Apr 24 10:14:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم افتتاح «فولاد آرنا» با حضور معاون اول رئیس جمهور Tue Oct 09 10:49:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم سرگردانی 7 میلیون بشکه نفت ونزوئلا پشت دروازه‌های آمریکا Tue Feb 05 10:50:57 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم یادداشت وارده | پاسخ به "ادعای عباس عبدی" درباره چرایی اغتشاشات اخیر Sun Jan 28 13:42:34 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم قم| مقاومت برخی افراد کار را برای تحول در علوم انسانی سخت کرده است Tue Aug 14 14:33:59 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی در گلستان برگزار می‌شود Tue Oct 30 08:28:13 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم عذرخواهی وزیر بهداشت باید الگوی مسئولان شود Sat Mar 04 19:10:53 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 12700 میلیارد تومان چک در 1 ماه برگشت خورد + جدول Mon May 29 10:42:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دبی رودخانه‌های استان تهران به صورت مستمر کنترل می‌شود Tue Mar 26 16:47:11 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم پلیس آمریکا با گاز اشک‌آور با معترضان ضد ترامپ مقابله کرد +عکس Wed Aug 23 09:34:15 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 200 نرم افزار توسط مرکز کامپیوتری نور برای معرفی مراجع و علما تولید شد Mon Feb 04 08:59:24 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم تجهیز نیروهای پلیس استان مرکزی با جدیت پیگیری می‌شود Tue Mar 28 15:37:59 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ماموستا خدایی: ملت ایران با "اتحاد و انسجام" دشمنان نظام را به خاک ذلت می‌کشانند Fri Jan 18 14:04:29 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم گزارش: کشمکش در حزب اتحاد ملت درباره انتخاب شهردار تهران؛ یک عضو ارشد حزب استعفا داد Mon May 14 10:06:44 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دیدار 3ساعته جابری انصاری با سیدحسن نصرالله در بیروت + عکس Tue Jun 28 15:59:28 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم هزارتوی سینما قیام و پرسش‌های بی‌پاسخ Mon May 22 09:31:34 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آیت الله بهجت: ما را در دست کفار ذلیل کردند Tue May 30 00:05:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم خسرو امیرصادقی در گفتگو با تسنیم: فخیم‌زاده امروز از جایش بلند شد/گلایه‌دارم چرا آنقدر شایعه درست می‌کنند Sun Jul 01 13:08:37 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تهران| شورای سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال در دماوند فعال می‌شود Thu Feb 08 08:18:15 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم حوزه‌های علمیه در مناطق محروم سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند Sun Dec 03 18:09:40 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم لوزانو: به دنبال پیروزی هستیم ولی اولویت‌مان نیست Wed Jun 22 15:21:22 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم برف، کولاک و سیل در 9 استان کشور/ 239 نفر امدادرسانی شدند Fri Nov 16 09:58:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم سمنان| بیش از 96 درصد از داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود Sun Jul 22 15:59:50 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم گیلان| تجاوز به� حریم رودخانه‌ها عامل افزایش خسارات در زمان وقوع حوادث است Wed Dec 12 19:20:56 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 3 خصلتی که مومن را در سایه رحمت الهی قرار می‌‌دهد Tue May 02 09:34:36 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کمبود مرغ در قم باید به‌صورت جدی پیگیری شود Fri Mar 22 21:16:16 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم روستای ماخونیک - خراسان جنوبی Wed Jan 02 14:25:06 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم یزد| دانش‌آموزان در دوره‌های اوقات فراغت با مسائل اقتصادی آشنا شوند Wed Jun 20 10:00:05 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کسب سهمیه آسیا از آرزوهای تیم پارس جنوبی‌جم است Thu Aug 03 11:14:57 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مراقب شیادان باشید! Mon Oct 02 11:21:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم احداث کشت و صنعت در لرستان؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا توسعه می‌یابد Mon Jul 16 15:22:33 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اردن: قدس شرقی باید پایتخت کشور فلسطین باشد Thu Apr 05 15:08:46 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم حضور پرشور کاشانی‌ها چشم همگان را خیره کرد Sat May 20 02:26:59 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم انتقاد آیت‌الله علوی‌گرگانی از بانک‌ها/ بانک‌ها با سودهای سرسام‌آور رونق کارخانه‌ها را گرفته‌اند Sat Jan 28 14:25:34 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم ادامه استقرار کسبه پلاسکو در مجتمع نور تهران Tue Feb 21 20:40:03 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم خبر مذاکره میلان با بنزما تکذیب شد Sat Jul 21 10:24:40 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی فدراسیون فوتبال ایران با قطر و چین Wed Feb 06 14:25:22 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم تصمیم تازه حذف 5ساله مالیات برای واحدهای تازه تاسیس Mon Mar 20 11:06:21 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم هیأت انتخاب دهمین جشن مستقل سینمای مستند معرفی شدند Sat Jul 14 08:56:58 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم امامزادگان مازندران؛ مامن امن گردشگران نوروزی+ تصاویر Fri Mar 31 15:01:37 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کودکان ایرانی برگزیده دوسالانه نقاشی کاناگاوا ژاپن شدند Sat Apr 20 11:44:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم زیرساخت‌های ثبت احوال خراسان جنوبی برای برگزاری انتخابات سالم فراهم است Sun Apr 30 17:18:26 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم استاندار خراسان جنوبی: احداث نیروگاه بادی 50 مگاواتی درح شهرستان سربیشه نهایی شد Thu Sep 27 13:02:14 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رونمایی از بالگرد ملی صبا248 با حضور وزیر دفاع Tue Mar 07 14:44:34 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم کمک 17 هزار دلاری دولت روسیه به آسیب‌دیدگان طوفان مسکو Tue May 30 16:04:45 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کیمیا رنگ طلا را ندید/ پایان کار تیم بانوان با یک نقره؛ کاروان تکواندوی ایران در حسرت طلا ماند Fri Jun 30 14:08:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مشکل معیشت مردم با نسخه‌های وارداتی غرب� حل نمی‌شود Sat Sep 23 10:13:46 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم اصفهان| واکنش مهاجم سپاهان به رفتار محمد نصرتی Fri Feb 09 21:12:25 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم شکایت وکیل تاج از کریمی Tue Feb 06 19:42:33 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم کمپانی ناکسوس "مادرم ایران" و "بیروت" را منتشر می‌کند Sat Nov 03 13:35:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم عزل مدیر بیمارستان امام (ره) کرمانشاه تکذیب شد Tue Apr 02 08:50:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم معمای خانه تئاتر|رضا بهرامی: اگر کسی مرا نمی‌شناسد ضعف من نیست و این ضعف خانه تئاتر است Mon May 07 10:49:28 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ورود مجلس خبرگان به پرونده کاسپین/آیت الله جنتی به سیف نامه نوشت Mon Apr 17 14:36:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم رسانه اماراتی: رأی AFC به ضرر عربستان و امارات فردا اعلام می‌شود Fri Jan 26 15:29:49 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم سامانه تبادل اطلاعات یکپارچه صنعت بیمه آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود Sun Feb 17 09:32:49 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم نسل چهارم تلفن همراه تا پایان سال در استان لرستان راه‌اندازی می‌شود Wed Feb 22 10:36:30 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم عربستان مقصر اصلی سقوط قیمت نفت است Sun Nov 25 13:05:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم نیروهای ارتش و سپاه مشغول امدادرسانی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هستند Mon Nov 26 11:06:11 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم صفحه نخست روزنامه‌های سه شنبه 3 اردیبهشت ماه Tue Apr 23 09:49:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم پخش «کوی محبت» از سامرا در شب ولادت امام حسن عسکری(ع) Tue Dec 26 13:46:01 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مخالفت دادگاه تجدیدنظر آل خلیفه با درخواست لغو حکم انحلال الوفاق Mon Feb 06 17:15:28 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نماینده مردم بابل در مجلس: تصمیم دولت برای انتقال آب دریای خزر غیرکارشناسی است Wed Jan 09 10:37:47 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم سروده میلاد عرفان‌پور تقدیم به شهدای حمله تروریستی اهواز Sat Sep 22 14:02:05 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم خودکفایی در تولید سوخت نیازمند فرهنگ سازی در مصرف Tue Mar 19 13:54:56 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم کرمانشاه| خواسته استان کرمانشاه بازگشایی مرز خسروی 3 ماه قبل از اربعین است Wed Apr 18 15:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فتوتیتر|روحانی:مخالف حضور نیروهای خارجی در سوریه هستیم Tue Feb 06 14:53:09 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مردم باید در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور مشارکت داشته باشند/استکبار به دنبال هویت‌کشی‌ فرهنگی است Sat Apr 15 17:00:40 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم لباس ماموران پلیس یگان‌های عملیاتی به «دوربین» مجهز می‌شود Wed May 09 02:39:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم 2000 بانوی سمنانی در تعاونی‌های روستایی فعال شدند Sat Jul 14 11:37:38 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بازیگران «موبایل مجازی» 6 تایی شدند Thu Sep 14 12:30:06 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم باید جلوی‌ برخی مفاسد در ‌‌ادارات استان البرز گر‌فته شود Sat Sep 23 18:06:20 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در اردبیل برگزار شد Mon Apr 10 14:09:04 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم میلاد صادقیان از سپیدرود جدا شد Sun Jun 25 21:45:13 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 41 میلیارد ریال اعتبار به بخش کبگیان بویراحمد اختصاص یافت Fri Feb 03 17:38:50 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم جباری در الاهلی ماندنی شد Mon Jan 02 08:24:32 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مجتمع فولاد خرمشهر بهره‌برداری شد Mon Dec 11 19:39:24 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم جام جهانی 2018| صلاح مقابل روسیه به میدان می‌رود/ چریشف: او فوق‌ستاره نیست Mon Jun 18 11:21:02 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بدعهدی آمریکا نسبت به ایران در همه ادوار به اثبات رسیده است Fri Aug 12 15:47:50 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم خدمات دندانپزشکی با تخفیف ویژه به فرهنگیان مهریزی ارائه می‌شود Sun Jul 24 16:05:01 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم گروه‌های جهادی قم برای امدادرسانی به استان لرستان اعزام شدند Sun Apr 07 11:16:48 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم نماینده مردم اندیمشک در مجلس: اندیمشک نیازمند جذب پزشک متخصص است Thu Sep 27 10:55:09 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم متوسط بارش‌های استان لرستان به 380 میلی‌متر رسید Mon Apr 03 11:38:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قرار بود حماسه آزادی «فوعه و کفریا» را بسازیم/«باصبر زندگی» نمی‌گذارد 30سال بعد جای شهید و جلاد عوض شود Tue Aug 01 12:44:57 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قاچاق 2.6 میلیارد دلاری پوشاک/360 برند خارجی غیرمجاز داریم Thu Apr 26 08:15:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دانش‌آموزان دهگلان به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اعزام شدند/برگزاری برنامه "ئاله‌کوک" در سقز Sat Aug 13 19:21:44 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم تشییع 5 شهید گمنام هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در قم‌ Mon Feb 27 15:14:37 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم رژیم آل خلیفه سال 2018 را با صدور احکام اعدام آغاز کرد Tue Jan 02 22:03:29 IRST 2018
فردا آمریکا با ناو مجهز در آبهای ژاپن Fri Jul 21 20:57:40 IRDT 2017
تی نیوز حسن معجونی به همراه دخترش Thu Jul 27 14:42:16 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی شورای معادن باید مانع برداشت های غیرمجاز شود Sun Aug 12 11:21:00 IRDT 2018
تی نیوز نخست وزیر عراق: آمار تلفات موصل اشتباه است/ می خواهند ما را به عقب بازگردانند Thu Jul 20 22:06:02 IRDT 2017
ساعت24 سه تهدید مهم امنیت سایبری Fri Aug 18 10:25:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برگزاری مسابقات کشتی آزادروستاییان نوجوان سراسر کشور در سریش آباد Tue Dec 26 09:01:39 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دانلود AppMgr Pro 4.17 برای اندروید ؛ رهایی از پیام کمبود حافظه در گوشی Mon Jul 31 07:30:01 IRDT 2017
آفتاب ایران همکاری عربستان و آمریکا برای محکوم کردن ایران در انفجار «الخُبر » Tue Sep 11 13:50:05 IRDT 2018
ورزش 3 کیهیل: اگر به مشکل بخورم، با جان تری تماس می‌گیرم Wed Jul 26 18:27:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک صنعتی جدید آران و بیدگل/ تمام مناطق آران و بیدگل گازرسانی شده است Sun Aug 27 15:58:33 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد پرونده ریخته‌گران به دیوان عالی کشور رفت Wed Aug 29 13:59:43 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران از انصراف تهران از انجام آزمایش موشک بالستیک تا کاهش بهای نفت و نخستین خلبان محجبه هواپیمای نظامی+تصاویر Wed Feb 08 20:31:39 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در برپایی مسابقات کتابخوانی Tue Nov 13 14:12:35 IRST 2018
فردا لطمه‌های ورود آقازاده‌های تهیه‌کننده به سینما Sat Nov 25 08:51:32 IRST 2017
جماران وزیر نفت: مواضع نفتی روحانی روشن بود /برخورد ترامپ با برخی اعضای اوپک توهین‌آمیز است Sat Jul 07 20:12:25 IRDT 2018
ایستا نیوز مالک آمازون ثروتمندترین فرد تاریخ مدرن شد Wed Jul 18 14:08:04 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم 15 فرودین آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی Fri Mar 30 13:59:02 IRDT 2018
ورزش 3 ساوتهمپتون 0 - 1 یونایتد؛ رستگاری برابر قدیس ها! Sat Sep 23 15:51:00 IRST 2017
تی نیوز کلاهبردار دستگیر شده را شناسایی کنید Tue Apr 10 23:49:13 IRDT 2018
افکارخبر 175 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد Thu Jan 25 20:58:49 IRST 2018
بی باک نیوز رونمایی از پنج عنوان تازه از تقویم تاریخ دفاع مقدس Sun Apr 23 09:10:02 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو مرگ دلخراش دو برادر زیر آهنبر Mon Apr 17 10:52:23 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم سفر حمایتی مدیران صندوق اعتباری هنر به استان کهگیلویه و بویراحمد Thu Oct 18 10:49:24 IRST 2018
روزنامه کیهان سایت‌های گردشگری لرستان متحول می‌شوند Fri Jan 11 19:22:12 IRST 2019
میزان شکست الاهلی مقابل لوکوموتیو/ قاتل استقلال در ازبکستان باخت Mon Feb 27 16:33:52 IRST 2017
جام نیوز با نیلوفر در لندن... تغییره دیگه!! Sat Aug 19 15:55:20 IRDT 2017
تابناک طرز تهیه سوپ مینسترونه Tue Feb 05 20:30:01 IRST 2019
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختتامیه سومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی فضل نبی کاشان برگزار شد Sun Apr 07 14:49:19 IRDT 2019
نامه نیوز چه میکنه این ترانه علیدوستی!/کاریکاتور Sun Jan 29 09:40:01 IRST 2017
تی نیوز عراقچی:بندهای 26، 28 و 29 برجام با قانون جدید تحریمی آمریکا نقض شد Sat Jul 29 21:03:03 IRDT 2017
شارا رسانه Sat Sep 15 14:01:00 IRDT 2018
اعتبار نیوز استرداد حقوق ورودی گمرک منوط به ارائه گواهی برگشت ارز صادراتی شد Sat Jul 28 17:34:00 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین مسکو: تحریمهای غرب را تلافی نمی‌کنیم Sun Jun 25 17:06:28 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اهدای عضو بانوی طبسی نجات بخش جان بیماران Wed Nov 28 10:30:56 IRST 2018
خبرگزاری مهر هشتمین دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی در کرمانشاه گشایش یافت Sat Jul 23 10:45:19 IRDT 2016
تی نیوز تدبیر همسر نخست وزیر ژاپن برای اجتناب از گفت وگو با «ترامپ» Sat Jul 22 04:11:17 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مراسم چهلمین روز شهید مدافع در اصفهان برگزار می‌شود Mon Dec 11 09:05:59 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران حسن یزدانی در رسانه های ژاپنی Fri Apr 27 11:36:14 IRDT 2018
آریا تسلط بر سَخنِه Mon Aug 07 10:16:02 IRDT 2017
پارس نیوز ناگفته‌های برنامه استعدادیابی احسان علیخانی Sat Feb 16 11:45:00 IRST 2019
تدبیر و امید آخرین وضعیت پروژه آزادراه تهران-شمال و بزرگراه همت Sun Aug 05 22:39:35 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تالاب جازموریان، حق آبه نمی خواهد، سهمش را بدهید!!! Sun Dec 09 08:39:10 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مدارس مناطق زلزله‌زده غرب کشور سریعا بازسازی شوند Tue Nov 14 13:33:50 IRST 2017
افکارخبر آتش زدن زن پاکستانی به خاطر بچه‌دار نشدن Thu May 18 04:20:00 IRDT 2017
پرشین خودرو محسن هاشمی به وزیر کشور نامه نوشت Sat Sep 22 12:58:00 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش در جزیره قشم همزمان با سراسر کشور Wed Jul 04 21:09:09 IRDT 2018
روزنامه کیهان اخبار کوتاه از فوتبال Fri Apr 27 21:38:44 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن ضررهای موسیقی و غنا Sun Jul 23 08:47:30 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نامه 150 نماینده به رئیس جمهور در حمایت از دانشگاه پیام نور Sat Jul 15 14:33:20 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو متن سخنرانی ترامپ را چه کسی نوشته بود؟ Mon Jan 23 15:52:17 IRST 2017
افکارخبر نتانیاهو: نیازی به جنگ جدید در نوار غزه نداریم! Tue Oct 09 21:05:51 IRST 2018
جماران توضیحات سعید جلیلی در مورد دولت سایه Sun Jul 22 19:10:38 IRDT 2018
تی نیوز فرودگاه یزد، نخستین گواهینامه فرودگاهی کشور را دریافت کرد Sun Jul 16 07:14:49 IRDT 2017
پول نیوز دستگیری پلیس قلابی در طرح رعد 7 (عکس) Tue Jan 16 14:06:09 IRST 2018
پایگاه خبری الف تمامی راه‌های مازندران باز است Sat Apr 13 10:33:00 IRDT 2019
میزان مراحل توسعه یافتگی کردستان باید سرعت وشتاب بیشتر طی کند Thu Nov 22 10:51:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر نشست سران ناتو و روسیه 25 ژانویه برگزار می شود Mon Jan 21 19:31:15 IRST 2019
روزنو بشار رسن پرسپولیس را به فینال جام حذفی می‌برد! Sun Dec 17 23:00:01 IRST 2017
خبر گزاری دانا پول درمان کارگران باید به صندوق بیمه سلامت واریز شود Sun Aug 20 07:40:41 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دلایل عدم اعلام فراخوان جشنواره بین‌المللی «کاریکاتور» آیات/ جشنواره سال آینده اجرایی می‌شود Tue Feb 13 10:29:57 IRST 2018
بی باک نیوز جزئیاتی از طرح ایجاد 4 منطقه امن در سوریه Thu May 04 09:51:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شکست استقلال مقابل پارس جنوبی در نیمه اول Fri Sep 15 20:49:51 IRDT 2017
میزان بزرگ‌ترین نمایندگی بوگاتی افتتاح شد + عکس Sun May 14 20:18:02 IRDT 2017
تی نیوز پیروزی مقاومت در جنگ33 روزه فصل نوینی در تاریخ مبارزات ملت مسلمان علیه اشغالگران صهیونیست گشوده است Wed Aug 16 16:01:11 IRDT 2017
ورزش 3 F14 تنهایی راه به جایی نبرد Sat Mar 04 07:56:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 58 جنگی که طی 100 سال گذشته 20 رئیس‌جمهور آمریکا راه انداخته‌اند Sun Apr 15 09:17:29 IRDT 2018
پرشین خودرو روزنامه «دنیای خودرو» روی پیشخون مطبوعات+صفحه اول Sun Jan 28 01:41:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی یادگار امام رای خود را به صندوق انداخت Fri May 19 14:54:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رهاسازی آب از سد مهاباد برای احیای تالاب «قوپی باباعلی» Thu Jan 24 10:45:57 IRST 2019
افکارخبر شکاف درآمد و هزینه کارگران دائما عمیق‌تر می‌شود/ دستمزدی که با غفلت تعیین می‌شود Mon Feb 27 10:50:18 IRST 2017
واحد مرکزی خبر بهبود آبرسانی به روستاهای هرمزگان و کاهش آبرسانی سیار Mon Mar 13 18:33:25 IRST 2017
روزنو آخرین فرصت‌ها برای چند استقلالی‌/ برزای و کریمی در لیست انتظار Mon Nov 20 09:20:01 IRST 2017
فردا پدرسن: در تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به پیشرفت دست یافته‌ایم Sat Feb 16 21:36:28 IRST 2019
آفتاب ایران پیگیری سفر ماکرون به تهران/ سیاست های عربستاتن براساس تنش در منطقه استوار شده است Wed Nov 22 13:30:14 IRST 2017
تی نیوز توقیف 125 خودرو با خلافی بیش از یک میلیون تومان در پایتخت Wed Aug 30 02:20:21 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین حضور سردار آزمون در ترکیب اصلی روبین کازان Sun Aug 06 19:15:51 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین نخستین نوزاد به روش IVF در زاهدان متولد شد Mon Oct 22 11:43:38 IRST 2018
خبرگزاری شبستان حکم «پیروز حناچی» صادر شد Wed Nov 28 16:09:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران علت انفجار اخیر در متروی لندن مشخص شد Tue Sep 26 21:15:16 IRST 2017
اقتصاد آنلاین کاهش قیمت انواع ارز در اولین روز مرداد Sun Jul 23 14:31:04 IRDT 2017
مشرق نیوز ترامپ هم وارد سنگاپور شد+ عکس Sun Jun 10 17:29:32 IRDT 2018
برنا کاهش واردات دارو یکی از مهمترین دستاورد های دولت است Sun Aug 06 10:18:07 IRDT 2017
روزنو سرنوشت نامشخص دو پرسپولیسی در خارج از کشور! Wed May 03 10:40:01 IRDT 2017
ایسکانیوز آخرین مهلت تکمیل مدارک سهمیه در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی Mon Feb 18 12:01:31 IRST 2019
آنا برکناری سامی الجابر از مربیگری الشباب Sun Sep 17 09:14:55 IRDT 2017
جماران مهمترین اخبار مورد توجه شبکه های اجتماعی اصفهان(13 تیر) Tue Jul 04 17:36:55 IRDT 2017
پارس فوتبال عکس ؛ ناجیان بزرگ یوونتوس را بشناسد ؛ 6 بازیکنی که حاضر به جدایی نشدند Fri Jul 14 15:29:11 IRDT 2017
جهان نیوز پنج مأمور قلابی بازداشت شدند Sat Feb 02 15:21:07 IRST 2019
خبرگزاری فارس مهاجم ملی‌پوش بایرلورکوزن غایب در هفته آخر Tue May 16 14:09:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کیفیت هوای مشهد 7 مرداد در شرایط سالم Sun Jul 29 08:07:31 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر ترویج کتابخوانی در کنار ورزش Wed Jul 18 13:16:40 IRDT 2018
تی نیوز اکبر عبدی: مادرم النگوهایش را فروخت تا مرا در کلاس های بازیگری ثبت نام کند Sat Aug 26 21:18:18 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اقدامات تربیتی آستان قدس رضوی الگوی دیگر نهاد ها شود Mon Dec 24 16:21:43 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن تکریم از مادران آسمانی Sun Mar 19 10:05:52 IRST 2017
شفاف معجونی معجزه‌گر که جلوی ریزش و سفیدی مویتان را می‌‌گیرد! Wed Sep 05 19:42:15 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا مسئولان ستاد تبلیغاتی 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سردشت معرفی شدند Thu May 04 21:01:23 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین بیت المقدس بار دیگر به آغوش جهان اسلام بازخواهد گشت Sat Dec 09 18:57:49 IRST 2017
ورزش 3 رکورد عجیب گلر ذوب آهن در لیگ Sat Nov 25 16:00:00 IRST 2017
تدبیر 24 مشارکت در انتخابات نشان دهنده مقبولیت مردمی نظام است Sat May 13 09:29:07 IRDT 2017
شبکه خبر گرامیداشت روز ارتش Wed Apr 18 08:42:12 IRDT 2018