بهار نیوز - Thu Aug 24 10:25:05 IRDT 2017 نمایش خبر

شوراها تسلیم مراکز قدرت نشوند

روزنامه بهار- سجاد خداکرمی روز گذشته آغاز به کار پنجمین دور شورا های اسلامی شهرها و روستاها در سراسر کشور بود؛ شوراهایی که در بسیاری از نقاط کشور به خصوص در کلان شهرها با پیروزی بزرگ اصلاح‌طلبان در انتخابات 29 اردیبهشت همراه بود و با خواست حداکثری مردم به بیش از یک دهه تصدی ناکارآمد اصولگرایان بر مدیریت شهرهای بزرگ کشور پایان داد. در این ارتباط با صادق زیبا کلام استاد سرشناس کرسی علوم سیاسی دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم. این فعال و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح طلب در این گفتگو با تاکید بر مدیریت ناکارآمد اصولگرایان بر شهرها و حیف و میل سرمایه‌های مادی و معنوی شهرها در بیش از یک دهه گذشته توسط این جریان سیاسی و مشابهت عملکرد آنان در به یغما بردن این سرمایه‌ها با دولت‌های اصولگرای نهم و دهم تاکید کرد که شوراها و شهرداران اصلاح طلب نه تنها باید شفاف عملکرد خود را بیان کنند بلکه باید میراثی که تحویل گرفته‌اند را نیز با مردم در میان بگذارند. *** مدیریت شهری اصولگرایان را چگونه دیدید؟ طی سال‌های گذشته نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از دیگر کلان شهر‌های کشور همچون مشهد و اصفهان و. . . مدیریت شهر دست اصولگرایان بوده و یکی از ویژگی‌هایی که در مدت مدیریت این جریان در کلان شهرها شاهد آن بودیم فعالیت ها، هزینه‌ها و تبلیغاتی بوده که متاسفانه آنها برای اهداف سیاسی خاص خود داشتند. پول‌های هنگفتی که از حساب شهرداری هزینه می‌شد اما کاملا یک سویه و جناحی صرف منافع سیاسی این جریان می‌شد. همچنین بیلبوردهای شهری که در جهت تامین خواسته‌ها و نظرات آنها بود. امیدواریم در دوره جدید شوراها دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم و بودجه شهرهایمان که باید صرف توسعه پایدار، عمران و آبادانی شهر شود دیگر صرف مسائل و منافع سیاسی یک جناح نشود. مدیریت مالی اصول گرایان در شهرداری تهران را در طول این سال‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یک بار در سال 92 اولین سال‌های ریاست جمهوری روحانی یک آماری تهیه کردم از بودجه نهاد‌ها و سازمان‌ها و بنیاد‌های که کار فرهنگی می‌کنند و کل بودجه این مجموعه را جمع زده بودم که حدود 6000میلیارد تومان شد و این یک رقم غیر قابل تصور و عجیبی بود. در آن سال کل بودجه وزارت ارشاد 800میلیارد تومان بود نکته جالب اینکه در سال 92 کل بودجه محیط زیست ما با بیش از 6000هزار محیط بان و پرسنل و غیره چیزی در حدود کمتر از 300میلیارد تومان بود چیز محرمانه‌ای نبود و همه آنها در بودجه سالانه ردیف بودجه داشتند، ولی متولی دیگر مجموعه‌های متولی فرهنگی، حوزه علمیه و. . . این طور نبود، نکته جالب‌تر این است که هیچکدام از این نهاد‌ها و سازمان‌ها در حقیقت نه به دولت و نه به مجلس پاسخگو هم نیستند. سال 96 این بودجه رسیده به 8000هزار میلیارد تومان و به تعداد آنها هم افزوده شده بود، ریز آمار این موضوع را دانشجوهایم برایم تهیه کرده بودند. این در حالی است که اصولگرایان وقتی در ارتباط با موضوعات فرهنگی به دولت حمله می‌کنند و از بی عملی دولت انتقاد می‌کنند نمی‌گویند که چندین و چند برابر ارشاد بودجه دریافت می‌کنند. چرا از این نهادها بازخواست نمی‌شود وکسی از آنها توضیح نمی‌خواهد؟ حال شما این موضع را بگذارید کنار سوء استفاده جناحی شهرداری‌ها و استفاده از امکانات شهری برای منافع حزبی گروهی یک جریان خاص که حتی به شوراهای شهر همراه خود هم در ارتباط با هزینه کرد‌های خود پاسخ گو نبودند ببینید چه فاجعه‌ای در طول این سال‌ها در جریان بوده است. هنوز هم بخشی از این فاجعه در جریان است اما بخشی دیگر از آن با آمدن شوراهای منصوب به اصلاح طلبان و بر مصدر گذاشتن منصوبان اصلاح طلبی بر مسئولیت کلان شهر‌ها امید می‌رود تکرار نشود. بنابر این شما فکر می‌کنید هزینه‌ای که به مدیریت شهری برای ساخت و سازهای عمرانی تعلق می‌گرفت صرف چه کارهایی می‌شد؟ در خاطر دارم که در سال 92 93 شورای شهر مشهد یک بودجه هنگفتی را برای مسائل فرهنگی اختصاص داده بود، ما در شورای شهر تهران هم با این مسئله رو به‌رو بوده‌ایم. بودجه‌ای که باید صرف عمران و آبادانی کلان شهر‌های ما با این همه ضعف در حوزه‌های گوناگون شهری می‌شد به موضوعی اختصا ص یافته بود که دیگر نهادها برایش هزاران میلیارد بودجه دریافت می‌کنند. حال این را بگذارید کنار بهره برداری یک سویه و منفعت‌گرایانه همین بودجه برای مصارف جناحی و همچنین این مسئله که در تهران و دیگر کلان شهر‌ها مثل مشهد و غیره که شهرداری بدهکاری را به مدیریت جدید شهری تحویل داده‌اند بعد عمق فاجعه را درخواهید یافت. قالیباف در تهران شهرداری را تحویل داده است که چیزی در حدود 60هزار میلیارد تومان بدهی دارد یعنی ظرف 12 سالی که در تهران مسئولیت را بر عهده داشته منهای کارنامه مدیریتی و اجرایی که داشته اند، این میزان چیزی در حدود 7 هزار میلیارد آن از جانب دولت است. بخش دیگری از مدیریت اصولگرایان در مدیریت شهر‌ها طی سال‌های گذشته این است که زمانی که قالیباف مسئولیت را تحویل گرفت شهرداری تهران در حدود 35هزار نفر نیرو داشت ولی در حال حاضر شهرداری تهران را با چیزی در حدود 70هزار نیرو تحویل دادند. هزاران نفر آمدند استخدام شدند که بخش قابل توجهی از آن‌ها با تخصص‌های غیرمرتبط این مناسب را اشغال کردند. انتصابات و استخدام‌هایی که بسیاری از آن‌ها با معرفی این و ان و بدون طی تشریفات قانونی و خارج از زوابط انجام گرفته است. روز‌ی روزگاری یک کتابی نوشته خواهد شد که اصولگرایان ظرف 12 سالی که مدیریت کلان شهر‌ها را بر عهده داشتند واقعا به لحاظ توسعه چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشتند و فکر می‌کنم کارنامه آن‌ها شبیه کارنامه اصولگرایان دولت در فاصله سال‌های 84 تا 92 است. همان بلاهایی که آن سال‌ها بر سر کشور آمد هم صنفانشان در یک ابعاد دیگری بر سر کلان شهر‌ها آوردند. توصیه شما به منتخبان شورای پنجم چیست؟ منتخبان مردم در شوراهای شهر پنجم نباید رای دهندگانشان را فراموش کنند و باید در تمام طول مسئولیت خود متکی به مردم باشند. تسلیم فشار‌های مراکز قدرت و دخالت‌های نابه جای آن‌ها در مدیریت شهر‌ها نشوند و از فضای نسبتا بازی که وجود دارد برای بیان حقیقت‌ها و واقعیت‌های آنچه تحویل گرفته‌اند و سد هایی که بر سر انجام وظایفشان با آن برخورد می‌کنند با مردم در میان بگذارند. از سوی دیگر منتخبین شوراهای جدید باید کارنامه کاری شان را منظم به استحضار مردم برسانند و به یاد داشته باشند که حمله‌ها به شوراهای اصلاح طلب اگر فرض کنیم تا به حال شروع نشده باشد اما به زودی آغاز خواهد شد و کسانی که خود سال‌ها سرمایه‌های مادی و معنوی شهر‌های ما را به یغما بردند، مدعی خواهند شد که مدیریت اصلاح طلب مستقر دارد اینگونه می‌کند و جریان تهمت و اتهام‌ها دیر یا زود آغاز می‌شود. باید تمام این‌ها را با مردم در میان گذاشت و تسلیم این فشارها نشد. باید به مردم گفته شود که بودجه‌های شهر‌ها برای شماست و جریان‌ها و نهاد هایی که فشار می‌آورند می‌خواهند تا باز هم سهمی از این سرمایه‌ها نصیبشان شود و از اینکه این سرمایه‌ها را به کل از دست دهند نگران و پریشانند، باید همه چیز را با مردم در میان گذاشت.
بهار نیوز آخرین خط خورده تیم ملی مشخص شد Wed Dec 26 09:16:30 IRST 2018
بهار نیوز تشییع شهدا به تعویق افتاد Wed Jan 25 13:34:06 IRST 2017
بهار نیوز شنا در 3 شناگاه مازندران ممنوع! Wed May 08 11:38:27 IRDT 2019
بهار نیوز احتمال محرومیت 4 سرخپوش در نیمه نهایی Mon Feb 18 14:19:00 IRST 2019
بهار نیوز بیانیه یک نهاد سینمایی علیه بازیگر «دلدادگان» Sat Nov 03 11:03:20 IRST 2018
بهار نیوز 4 دلیل افزایش قیمت میوه Sat Sep 01 13:42:02 IRDT 2018
بهار نیوز آخرین نرخ ارز در بازار 1397 Tue Mar 19 16:16:12 IRST 2019
بهار نیوز خلبانان هواپیمای سقوط‌ کرده تهران-یاسوج/عکس Sun Feb 18 12:38:48 IRST 2018
بهار نیوز محاکمه مرد 75ساله به دلیل قتل فرزند خوانده Mon Dec 31 17:30:01 IRST 2018
بهار نیوز تالاب سوستان لاهیجان Tue Apr 04 21:30:00 IRDT 2017
بهار نیوز بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است Thu Apr 12 22:28:55 IRDT 2018
بهار نیوز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد Sat Jan 05 13:10:09 IRST 2019
بهار نیوز گیشه سینماها در تب و تاب انتخابات Fri May 19 17:18:50 IRDT 2017
بهار نیوز بخشش در ازای جدایی Sun Feb 12 11:21:26 IRST 2017
بهار نیوز آمار قابل تامل از آزار زنان در محیط کار Tue Jan 29 10:47:22 IRST 2019
بهار نیوز تابوی صحبت درباره خشونت زنان Wed May 31 13:14:17 IRDT 2017
بهار نیوز گزینه روی میز‌ ترامپ Fri Aug 03 14:46:02 IRDT 2018
بهار نیوز جمعه دوم‌آذر برگزاری بزرگترین حراج‌سال بامیلو Tue Nov 13 18:11:31 IRST 2018
بهار نیوز ژان رنو با درام جنگ جهانی دوم می‌آید Tue Mar 27 11:16:27 IRDT 2018
بهار نیوز قلِق رفتار با دونالد ‌ترامپ Sat Jun 16 08:31:05 IRDT 2018
بهار نیوز روزنامه‌های امروز یکشنبه 8 بهمن Sun Jan 28 10:11:31 IRST 2018
بهار نیوز شهاب دادگرنژاد مدیر نمونه کشوری در حوزه صادرات گاز Tue Aug 14 15:55:44 IRDT 2018
بهار نیوز رتبه ایران در سلامت خون‌های اهدایی Wed Oct 03 09:25:34 IRST 2018
بهار نیوز ستارگان مسن برای ایجاد حیات مناسب‌تر هستند Wed Sep 13 12:07:45 IRDT 2017
بهار نیوز برای شوهرتان لباس خواب پرستاری بپوشید! Sat Jan 05 15:38:00 IRST 2019
بهار نیوز تزریق میلیاردی نقدینگی به صنعت قطعه‌سازی Sat Mar 09 18:13:46 IRST 2019
بهار نیوز مذاکره پرسپولیس بابرند معتبر برای تهیه البسه Sun Jun 16 09:29:31 IRDT 2019
بهار نیوز مواد تشکیل دهنده ماه و زمین یکسان است Tue Feb 05 10:06:04 IRST 2019
بهار نیوز ماجرای قربانیان روستای زیبای زیارت Sat Dec 08 10:57:39 IRST 2018
بهار نیوز آنچه باید درباره خرید و فروش خودرو بدانید Wed Mar 06 13:45:14 IRST 2019
بهار نیوز ممانعت از نی نوازی در یادبود بهنام صفوی! Mon May 20 10:05:44 IRDT 2019
بهار نیوز آمار عجیبی از ساعات کار ایرانی‌ها در طول روز Sat May 11 09:50:18 IRDT 2019
بهار نیوز تالاب جازموریان دوباره جان گرفت Tue Mar 05 13:57:00 IRST 2019
بهار نیوز رییس جامعه جراحان:در کشور،شبه بیمه داریم Sat Jun 08 16:13:28 IRDT 2019
بهار نیوز راه طرح تحول را ادامه می‌دهیم Mon Jan 07 13:13:14 IRST 2019
بهار نیوز روحانی رکورددار لایک اینستاگرام شد Fri May 26 10:53:09 IRDT 2017
بهار نیوز زنجبیل؛ چربی‌سوزی توانمند! Sat May 27 10:15:17 IRDT 2017
بهار نیوز دلار در سبد ارز‌های جهان افت کرد Thu Jul 26 12:06:18 IRDT 2018
بهار نیوز دفاع کرباسیان از معافیت‌های مالیاتی Wed Jan 10 10:45:01 IRST 2018
بهار نیوز هندوراس و رومانی قدس را به رسمیت شناختند Mon Mar 25 11:46:55 IRDT 2019
بهار نیوز موناکو فرانسه از دریچه دوربین/تصاویر Tue Mar 27 13:19:43 IRDT 2018
بهار نیوز زمان آغاز مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت Wed May 08 17:00:22 IRDT 2019
بهار نیوز علل مرگ سلول‌ها در بیماران پارکینسون Tue Feb 27 16:09:41 IRST 2018
بهار نیوز کواکبیان: ما بی‌بصیرت بودیم؟ Fri Apr 14 16:29:12 IRDT 2017
بهار نیوز به‌ انتخاب غرورانگیز روحانی می‌بالیم Tue May 23 18:10:16 IRDT 2017
بهار نیوز زیبایی‌های اسکاتلند در عصر یخبندان Sat Feb 11 08:31:22 IRST 2017
بهار نیوز حباب قیمت سکه شکست؛نزول قیمت‌ها Sat Apr 22 11:01:02 IRDT 2017
بهار نیوز خوشحالی جالب بهنام بانی بعد از گلزنی Sat Dec 08 10:54:47 IRST 2018
بهار نیوز 11و12فروردین روزهای مناسبی برای سفر نیست Fri Mar 29 13:00:43 IRDT 2019
بهار نیوز مخالفت قطعه سازان با تصمیم اخیر بانک مرکزی Sat Mar 16 08:00:58 IRST 2019
بهار نیوز محرومیت لیونل مسی بخشیده شد Sat May 06 10:41:45 IRDT 2017
بهار نیوز افزایش آهن خون و خطر سکته مغزی Sat Oct 27 13:36:07 IRST 2018
بهار نیوز سامان قدوس به اوئسکا اسپانیا پیوست Wed Aug 08 19:28:28 IRDT 2018
بهار نیوز افزایش منابع ارزی نسبت به سال‌های گذشته Fri Feb 16 11:02:45 IRST 2018
بهار نیوز سهام عدالت، امسال افزایش می‎یابد Wed Jul 18 11:18:27 IRDT 2018
بهار نیوز قیمت خودروهای داخلی در سال جدید Fri Apr 07 10:38:34 IRDT 2017
بهار نیوز شاید به پزشکی قانونی ارجاع داده شوند! Mon Dec 25 12:38:46 IRST 2017
بهار نیوز پرسپولیس از امارات دست خالی برگشت Tue May 08 10:20:06 IRDT 2018
بهار نیوز دفاع از قطع دست سارق گوسفندان! Mon Feb 05 10:08:35 IRST 2018
بهار نیوز رای کمیته تعیین وضعیت درباره پارس جنوبی Sat May 18 12:24:51 IRDT 2019
بهار نیوز سفر مقامات امنیتی بلندپایه آمریکا به سوریه! Wed Aug 29 01:13:49 IRDT 2018
بهار نیوز 85 درصد طلاق ها زیر 40 سال است Sun Apr 29 13:54:36 IRDT 2018
بهار نیوز حریم‌تان را در یوتیوب خصوصی کنید Tue Apr 23 16:48:06 IRDT 2019
بهار نیوز کاهش قیمت لوازم خانگی در روز‌های آینده Fri Sep 07 15:51:41 IRDT 2018
بهار نیوز شکار پرنده پرسپولیس در زمین فولادشهر Thu Apr 18 11:36:22 IRDT 2019
بهار نیوز دولت‌ها متهم ردیف اول آشفتگی‌های بازار Sat Jul 21 10:44:20 IRDT 2018
بهار نیوز بازار سیاه بلیت پروازهای مشهد Mon Nov 05 12:33:04 IRST 2018
بهار نیوز آخرین وضعیت آبگرفتگی شهرهای گلستان Sun Mar 24 15:03:13 IRDT 2019
بهار نیوز ممکن است سوریه بدون اسد را شاهد باشیم Fri Dec 21 15:12:49 IRST 2018
بهار نیوز افزایش حجم ترافیک در جاده‌های کشور Thu Mar 16 16:45:24 IRST 2017
بهار نیوز طرح ممنوعیت استفاده از برقع در سریلانکا Wed Apr 24 17:14:52 IRDT 2019
بهار نیوز پیش‌بینی وضعیت بارندگی تا روز جمعه Mon Jan 30 16:52:24 IRST 2017
بهار نیوز انتقاد رئیس میراث فرهنگی از بانک مرکزی Sun Jul 15 14:37:59 IRDT 2018
بهار نیوز کیهان کلهر؛ چهره سال موسیقی ایران Thu Mar 23 10:50:44 IRDT 2017
بهار نیوز آمانو: ایران سرعت غنی‌سازی را افزایش داد Mon Jun 10 21:00:04 IRDT 2019
بهار نیوز کمبود میوه در بازار نداریم Thu Oct 11 12:36:27 IRST 2018
بهار نیوز محکومیت13متهم اعتراضات مرداد97 به حبس Sun Feb 03 18:52:13 IRST 2019
بهار نیوز امسال چند شغل در کشور ایجاد شد؟ Sun Feb 03 12:06:35 IRST 2019
بهار نیوز افزایش یک‌متری تراز دریاچه‌ارومیه تا3سال آتی Thu Feb 21 17:28:14 IRST 2019
بهار نیوز تهدید ایتالیا به بستن بنادرش روی پناهجویان Fri Jun 30 18:05:10 IRDT 2017
بهار نیوز نیکی کریمی: علاقه دارم تجربه کنم Sat Feb 04 10:14:51 IRST 2017
بهار نیوز بچه رزمری/ طنز Sat Aug 26 11:32:30 IRDT 2017
بهار نیوز کاهش 2 هزار مگاوات مصرف برق در کشور Sun Jul 08 09:04:51 IRDT 2018
بهار نیوز افزایش قابل ملاحظه قیمت سکه Mon Nov 20 16:28:45 IRST 2017
بهار نیوز واکنش معاون روحانی به اظهارات رئیسی Thu Apr 27 10:46:48 IRDT 2017
بهار نیوز باید مبادی گفت‌وگوی ملی روشن شود Mon Mar 26 11:06:59 IRDT 2018
بهار نیوز آمار خارق‌العاده برای تماشاگران جام جهانی Tue Jul 03 20:23:35 IRDT 2018
بهار نیوز درمان بیخوابی بدون دارو هم ممکن است Tue Jun 11 09:29:33 IRDT 2019
بهار نیوز خبری از ساخت «زیر آسمان شهر 4» نیست Sat Apr 13 15:00:20 IRDT 2019
بهار نیوز هوای پایتخت امروز فعلا سالم است Tue Feb 07 10:27:35 IRST 2017
بهار نیوز دهها روستای شادگان همچنان زیر آب هستند Sat Apr 20 11:46:21 IRDT 2019
بهار نیوز پیش‌بینی هواشناسی برای 2 روز آینده Fri Mar 10 15:30:29 IRST 2017
بهار نیوز برانکو: بهترین مربی امسال آسیا بودم Mon Dec 24 14:29:17 IRST 2018
بهار نیوز هشدار به تجار؛ خرید آزمایشی ارز ممنوع Wed Feb 28 10:56:59 IRST 2018
بهار نیوز کودک‌آزاری در بندر ماهشهر Mon Apr 23 15:56:24 IRDT 2018
بهار نیوز مسئولان ارتباط جنایت زاهدان با سازمان های جاسوسی را دنبال کنند Thu Feb 14 15:31:59 IRST 2019
بهار نیوز آمار و رِنج سنی خودکشی در ایران Tue Jul 04 17:06:12 IRDT 2017
بهار نیوز پس از 18سال شهردار در هیات دولت Wed Sep 06 16:10:09 IRDT 2017
بهار نیوز اپل از سه آیفون جدید رونمایی کرد Wed Sep 13 11:58:43 IRDT 2017
بهار نیوز نقش قدیمی‌سازها در بازار نیمه‌جان مسکن Tue Nov 27 12:36:37 IRST 2018
صبحانه با خبر افزایش 58 درصدی پرونده‌های کشف کالاهای قاچاق در کشور Mon Jan 28 22:43:44 IRST 2019
انتخاب دکتر مدعی مهدویت همسرش را با چاقو زد و پسرش را از طبقه دوم پرت کرد! Mon Mar 27 18:18:01 IRDT 2017
مشرق نیوز 11 مسکن گیاهی در طب سنتی Sun Sep 02 05:30:00 IRDT 2018
فرادید (ویدئو) مردی که بر اثر انفجار به سقف دوخته شد و مُرد Fri Jan 05 23:38:56 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی هند با افتتاح یک شعبه بانک ایرانی در این کشور موافقت کرد Tue Jan 08 10:49:00 IRST 2019
خبرگزاری فارس بسته ویژه جشنواره عمار برای ایّام اربعین حسینی/ نگاه خاص به جبهه مقاومت و کشتار مسلمانان میانمار Tue Oct 31 13:59:00 IRST 2017
بی باک نیوز آماده شدن برای مراسم روز مردگان Wed Oct 26 09:21:01 IRST 2016
باشگاه خبرنگاران رایزنی برای اکران «من و شارمین» در کشورهای خارجی Tue Dec 19 01:04:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران شیرینی خامه‌ای‌ها آلوده به رنگ‌های شیمیایی/ هنگام خرید به رنگ شیرینی توجه کنید Tue Jul 25 10:30:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم لاوروف: به‌دلیل اقدامات خصمانه واشنگتن تعداد کارکنان دیپلماتیک آمریکا را کاهش دادیم Sat Jul 29 10:04:35 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران زیرآبی مسئولان ورزش این بار برای قهرمان شیرجه Wed May 17 14:22:11 IRDT 2017
ایران آنلاین اشتباه های خنده دار دروازبان ها Sun May 12 15:40:00 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر همه مصیبت‌های منطقه در امتداد مسأله فلسطین قرار دارد Thu Jun 07 23:51:42 IRDT 2018
صراط اصلاح طلبان مجبور به حمایت از لاریجانی خواهند شد؟ Sun Sep 03 10:49:04 IRDT 2017
اتاق خبر ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها Sun May 12 10:37:02 IRDT 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا شهیدان با خون خود شهادت دادند که انقلاب خمینی در امتداد انقلاب حسینی است Sat Sep 23 20:31:36 IRST 2017
پایگاه خبری الف عضو فراکسیون امید: روحانی اصلاحات را تا «در پاستور» می‌خواهد یا «داخل پاستور»؟ Tue Feb 28 11:50:13 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برداشت جو از گرمترین شهرستان خراسان جنوبی Wed May 08 12:16:23 IRDT 2019
انصاف بررسی حوزه فیلم و سینما در کمیسیون سیاسی‌واجتماعی خبرگان Fri Jul 07 11:32:04 IRDT 2017
روزنو تماشاگر نساجی 160 هزار تومن پول داربست داد، 12 تومن پول بلیت نداد! Sun Sep 23 17:00:01 IRST 2018
دولت بهار گزارش تکان دهندۀ دیلی تلگراف از بیمارستان‌های یمن Fri Jul 28 17:52:00 IRDT 2017
جام نیوز ببینید/ وقتی مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هنگ می کند! Thu Jun 01 08:53:40 IRDT 2017
نامه نیوز محسن هاشمی: رابطه شهرداری و شورا تعاملی خواهد بود/ مردم در انتخابات نشان دادند خواهان تغییر هستند Sat Aug 19 12:36:46 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دستگیری سارقان کارگاه دندانپزشکی Wed Sep 26 17:02:28 IRST 2018
میزان شرایط بهره مندی حمایت بیمه ای از از حوادث ناشی از کار Wed Mar 28 00:10:02 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدار روسای مجلس سریلانکا و ایران Sat Mar 04 17:13:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی توسعه آموزش های مهارتی بامحوریت طرح امید اجتماعی در روستاهای گناوه Sat Jun 24 15:58:00 IRDT 2017
598 جلسه سرنوشت ساز برای استقلال با موضوع لیست ورودو خروج منصوریان Mon Jan 02 12:45:45 IRST 2017
ساعت24 بازداشت چند نفر در انگلیس در عملیاتی ضدتروریستی Fri Apr 28 22:15:00 IRDT 2017
افکارخبر 13 کشته و 52 زخمی در درگیری های شدید طرابلس لیبی Sat Jan 19 14:55:50 IRST 2019
صراط سردار آزمون نوازنده شد +عکس Mon Jan 22 13:16:13 IRST 2018
واحد مرکزی خبر شکوه حضور 96/ امام راحل فرهنگ ما می توانیم را در کشور احیا کرد+عکس Sun Feb 11 11:56:26 IRST 2018
ایران آنلاین مصرف بنزین در شهریورماه امسال 9.6 بود درصد افزایش یافت Tue Sep 12 11:37:17 IRDT 2017
ایران آنلاین احمدی: تیم والیبال نشسته ما نماد افتخار در ورزش جانبازان و معلولین است Sat Jul 28 11:59:30 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم تقدیر همسران شهدا از همسر جانباز مدافع حرم"رضا سلمانی"+ عکس Fri Jan 11 15:34:03 IRST 2019
صبا ایران شوخی مجری‌ تلویزیون با رئیس‌جمهور جنجالی شد+عکس Wed Jun 27 17:39:52 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن رنگ‌های خوراکی که کودکان را بیش فعال می‌کند Mon Jan 02 11:13:57 IRST 2017
خبرگزاری شبستان قبول سخت ترین و وحشتناک ترین صحنه های جهاد، ایمان ابراهیمی می خواهد Thu Aug 09 22:00:00 IRDT 2018
میزان قطع دست برای گرفتن پول از بیمه Thu Mar 14 12:49:01 IRST 2019
پارس فوتبال روزنامه گاتزتا دلو اسپورت ، دوشنبه 2 جولای ؛ خداحافظ اسپانیا ! Mon Jul 02 19:03:32 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم فیلمبرداری 4K از طبیعت با توپ هوشمند Wed Sep 27 11:28:00 IRST 2017
خانه ملت روایت نمایندگان ملت از پیگیری مسائل حوزه انتخابیه در شبکه اینستاگرام / بحث تتلو هنوز داغ است! Sat Sep 29 11:56:20 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران وضعیت هوای استان کرمان در 27 شهریور Mon Sep 18 08:58:42 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین استخدام برنامه نویس PHP مسلط به لاراول (Laravel ) در تهران Sat Jan 28 17:51:40 IRST 2017
خرداد نیوز عارف: راه فروش نفت بسته نیست Sat May 04 08:28:05 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران چرا فریبا کوثری علت ازدواج نکردنش را نگفت؟ + فیلم Thu Nov 23 10:28:17 IRST 2017
واحد مرکزی خبر چین: هدف طرح ما حل صلح آمیز مسئله کره است Wed Sep 13 00:17:33 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آغاز کاوش در دستکند زیرزمینی صالح‌آباد Thu May 23 11:04:52 IRDT 2019
پارس فوتبال واکنش اینستاگرامی برانکو به درگذشت استانکو Tue Dec 25 14:39:30 IRST 2018
خبرگزاری مهر امضای تفاهم‌نامه میان ایرانسل و شهرداری مشهد در زمینه شهر هوشمند Sat Jan 05 17:02:20 IRST 2019
شارا ادغام برنامه روابط عمومی و بازاریابی هتل ها Sat Sep 30 07:32:00 IRST 2017
دولت بهار نتانیاهو: اسرائیل با برجام خود را محدود نمی‌کند Sat May 06 00:47:00 IRDT 2017
امید هسته ای طرح مقابله با آمریکا بسیار هوشمندانه است Sun Aug 13 10:25:14 IRDT 2017
خبرگزاری مهر محققان کشور نان دارویی تولید کردند Tue Dec 05 15:05:44 IRST 2017
اطلاعات نفت ، طلا ، سکه و ارز Wed Jan 16 17:48:33 IRST 2019
خبرگزاری مهر 799 شعبه آرای مردم شهرستان بابل را جمع آوری می کند Fri May 19 12:40:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تیم فوتبال صبای قم میزبان مس رفسنجان شد Tue Apr 18 09:56:24 IRDT 2017
تی نیوز تلاش های رئیس موساد برای لغو برجام Mon Sep 18 16:00:10 IRDT 2017
برنا آغاز پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی Sun Feb 24 10:57:21 IRST 2019
خبرگزاری مهر 28 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی البرز هستند Sun Jul 23 18:00:17 IRDT 2017
تابناک وزش باد نسبتا شدید در پایتخت Mon Aug 27 10:57:04 IRDT 2018
دفاع مقدس سینمای آوینی از نگاه هنرشناس فرانسوی/ روایت‌گری که خیاط زمان بود Wed Apr 10 15:25:02 IRDT 2019
ایران آنلاین چرا تهمینه میلانی از ایران مهاجرت نمی‌کند؟ Thu Dec 27 13:00:00 IRST 2018
اقتصاد آنلاین توقیف دو لنج حامل کالای قاچاق در آب‌های کیش Sat May 06 14:45:44 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ظریف عازم نیویورک شد Thu Jul 13 23:26:01 IRDT 2017
پرس شیعه حجاب محدود به بانوان نیست/ رفتار علامه طباطبایی مقابل یک پرستار Sun Jul 16 11:11:22 IRDT 2017
تی نیوز افتتاح یک نمایشگاه نقاشی با الهام از اشعار مولانا Wed Sep 13 16:11:39 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اینترنت ایرانیان پاک است؟ Fri Apr 07 10:17:22 IRDT 2017
آریا مرگ سالانه 16 هزار کودک بر اثر نشت نفت در نیجریه Sun Nov 12 20:35:20 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران انهدام باند سرقت خودرو در آمل Thu May 16 13:00:48 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران بازیکن استقلال MRI داد Sat Nov 18 16:18:24 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تادقیقه 20؛ استقلال خوزستان 1_ 1 لخویا قطر Tue Mar 14 17:01:00 IRST 2017
پارسینه واکنش زنگنه به شایعه‌ها درباره استعفایش: بگردند تا بگردیم Wed Feb 27 11:52:17 IRST 2019
خبرگزاری دانشجو نرخ غذای دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام شد Mon Oct 08 09:50:07 IRST 2018
واحد مرکزی خبر زیرساخت های پدافند غیر عامل در حوزه هوشمند سازی شهرها فراهم نیست Mon Dec 17 13:12:16 IRST 2018
روزنامه کیهان توپ(گفت و شنود) Sat Jul 22 22:00:40 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا: به جنگ با ایران "نه" می‌گویم Tue May 21 19:27:26 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران قبولی صد در صدی داوران کاراته ایران در آزمون آسیایی Thu May 10 10:14:56 IRDT 2018
خرداد نیوز هنرمندان خارج از کشور به ایران برگردند یا نه؟ Sat Jun 09 12:09:29 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مداحی استان بوشهر بصیرت‌زا و معرفت‌آور است Tue Sep 05 14:36:04 IRDT 2017
تی نیوز منصوریان راهی نیمه نهایی شد Mon Oct 02 00:09:02 IRST 2017
ایلنا برانمه سفر تراکتورسازی به پایتخت مشخص شد Sun Aug 20 14:10:37 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن پیام تسلیت استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پی حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان Fri Feb 15 11:57:06 IRST 2019
آفتاب ایران 3.6 میلیارد دلار درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی‌های نو داریم/ 48 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند Fri Jul 14 10:30:05 IRDT 2017
آفتاب ریزش بهمن در کشمیر 14 قربانی گرفت Fri Jan 27 17:00:22 IRST 2017
تی نیوز مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند! / منابع مالی دولت در پرداخت یارانه امسال مشخص نیست Mon Sep 18 01:07:23 IRDT 2017
خبر خودرو - فروش بنزین ایرانی با قیمت 4 هزار تومان در ترکیه Thu Apr 27 10:14:00 IRDT 2017
صنعت بیمه ایران زمین به دنبال تحقق شعار بانکداری‌ دیجیتال Tue Dec 18 15:41:59 IRST 2018
فردا تلاش منافقین برای افزایش فشار آمریکا بر ایران Tue Feb 21 11:01:01 IRST 2017
آریا موج جدید بارش ها از فردا در البرز آغاز می شود Fri Oct 19 19:44:56 IRST 2018
بولتن نیوز نگرانی امارات از حملات موشکی یمن Fri Feb 03 18:23:06 IRST 2017
پارس فوتبال کلیدی ترین وظیفه منصوریان در فصل جدید با این همه ستاره Sat Jul 15 04:10:00 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه تولیت آستان قدس رضوی به یزد سفر می کند Sat Aug 18 10:45:00 IRDT 2018
اقتصاد ایران آنلاین توضیحات مطهری درباره مصوبه افزایش سقف حقوق مدیران Sat Mar 04 13:27:35 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو عمل نکردن به سخنان رهبر انقلاب سرآغاز سقوط و انحراف است Sat Apr 15 10:40:29 IRDT 2017
آفتاب ایران سیل در سمنان یک قربانی گرفت Wed Mar 27 09:01:10 IRDT 2019
خبرآنلاین نفت بار دیگر خون به پا کرد Sun Apr 07 14:30:00 IRDT 2019
برنا واکنش پلیس به فیلم منتشر شده از گشت ارشاد در سوهانک/ پلیس کوتاه نخواهد آمد Mon Oct 29 13:53:38 IRST 2018
پایگاه خبری الف وزن مورچه‌های زمین از وزن همه انسان‌ها بیشتر است! Sat Apr 15 05:56:49 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین حذف بودجه مقابله با ریزگردها صحت ندارد Tue Jan 23 10:25:03 IRST 2018