بهار نیوز - Thu Aug 24 10:25:05 IRDT 2017 نمایش خبر

شوراها تسلیم مراکز قدرت نشوند

روزنامه بهار- سجاد خداکرمی روز گذشته آغاز به کار پنجمین دور شورا های اسلامی شهرها و روستاها در سراسر کشور بود؛ شوراهایی که در بسیاری از نقاط کشور به خصوص در کلان شهرها با پیروزی بزرگ اصلاح‌طلبان در انتخابات 29 اردیبهشت همراه بود و با خواست حداکثری مردم به بیش از یک دهه تصدی ناکارآمد اصولگرایان بر مدیریت شهرهای بزرگ کشور پایان داد. در این ارتباط با صادق زیبا کلام استاد سرشناس کرسی علوم سیاسی دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم. این فعال و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح طلب در این گفتگو با تاکید بر مدیریت ناکارآمد اصولگرایان بر شهرها و حیف و میل سرمایه‌های مادی و معنوی شهرها در بیش از یک دهه گذشته توسط این جریان سیاسی و مشابهت عملکرد آنان در به یغما بردن این سرمایه‌ها با دولت‌های اصولگرای نهم و دهم تاکید کرد که شوراها و شهرداران اصلاح طلب نه تنها باید شفاف عملکرد خود را بیان کنند بلکه باید میراثی که تحویل گرفته‌اند را نیز با مردم در میان بگذارند. *** مدیریت شهری اصولگرایان را چگونه دیدید؟ طی سال‌های گذشته نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از دیگر کلان شهر‌های کشور همچون مشهد و اصفهان و. . . مدیریت شهر دست اصولگرایان بوده و یکی از ویژگی‌هایی که در مدت مدیریت این جریان در کلان شهرها شاهد آن بودیم فعالیت ها، هزینه‌ها و تبلیغاتی بوده که متاسفانه آنها برای اهداف سیاسی خاص خود داشتند. پول‌های هنگفتی که از حساب شهرداری هزینه می‌شد اما کاملا یک سویه و جناحی صرف منافع سیاسی این جریان می‌شد. همچنین بیلبوردهای شهری که در جهت تامین خواسته‌ها و نظرات آنها بود. امیدواریم در دوره جدید شوراها دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم و بودجه شهرهایمان که باید صرف توسعه پایدار، عمران و آبادانی شهر شود دیگر صرف مسائل و منافع سیاسی یک جناح نشود. مدیریت مالی اصول گرایان در شهرداری تهران را در طول این سال‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یک بار در سال 92 اولین سال‌های ریاست جمهوری روحانی یک آماری تهیه کردم از بودجه نهاد‌ها و سازمان‌ها و بنیاد‌های که کار فرهنگی می‌کنند و کل بودجه این مجموعه را جمع زده بودم که حدود 6000میلیارد تومان شد و این یک رقم غیر قابل تصور و عجیبی بود. در آن سال کل بودجه وزارت ارشاد 800میلیارد تومان بود نکته جالب اینکه در سال 92 کل بودجه محیط زیست ما با بیش از 6000هزار محیط بان و پرسنل و غیره چیزی در حدود کمتر از 300میلیارد تومان بود چیز محرمانه‌ای نبود و همه آنها در بودجه سالانه ردیف بودجه داشتند، ولی متولی دیگر مجموعه‌های متولی فرهنگی، حوزه علمیه و. . . این طور نبود، نکته جالب‌تر این است که هیچکدام از این نهاد‌ها و سازمان‌ها در حقیقت نه به دولت و نه به مجلس پاسخگو هم نیستند. سال 96 این بودجه رسیده به 8000هزار میلیارد تومان و به تعداد آنها هم افزوده شده بود، ریز آمار این موضوع را دانشجوهایم برایم تهیه کرده بودند. این در حالی است که اصولگرایان وقتی در ارتباط با موضوعات فرهنگی به دولت حمله می‌کنند و از بی عملی دولت انتقاد می‌کنند نمی‌گویند که چندین و چند برابر ارشاد بودجه دریافت می‌کنند. چرا از این نهادها بازخواست نمی‌شود وکسی از آنها توضیح نمی‌خواهد؟ حال شما این موضع را بگذارید کنار سوء استفاده جناحی شهرداری‌ها و استفاده از امکانات شهری برای منافع حزبی گروهی یک جریان خاص که حتی به شوراهای شهر همراه خود هم در ارتباط با هزینه کرد‌های خود پاسخ گو نبودند ببینید چه فاجعه‌ای در طول این سال‌ها در جریان بوده است. هنوز هم بخشی از این فاجعه در جریان است اما بخشی دیگر از آن با آمدن شوراهای منصوب به اصلاح طلبان و بر مصدر گذاشتن منصوبان اصلاح طلبی بر مسئولیت کلان شهر‌ها امید می‌رود تکرار نشود. بنابر این شما فکر می‌کنید هزینه‌ای که به مدیریت شهری برای ساخت و سازهای عمرانی تعلق می‌گرفت صرف چه کارهایی می‌شد؟ در خاطر دارم که در سال 92 93 شورای شهر مشهد یک بودجه هنگفتی را برای مسائل فرهنگی اختصاص داده بود، ما در شورای شهر تهران هم با این مسئله رو به‌رو بوده‌ایم. بودجه‌ای که باید صرف عمران و آبادانی کلان شهر‌های ما با این همه ضعف در حوزه‌های گوناگون شهری می‌شد به موضوعی اختصا ص یافته بود که دیگر نهادها برایش هزاران میلیارد بودجه دریافت می‌کنند. حال این را بگذارید کنار بهره برداری یک سویه و منفعت‌گرایانه همین بودجه برای مصارف جناحی و همچنین این مسئله که در تهران و دیگر کلان شهر‌ها مثل مشهد و غیره که شهرداری بدهکاری را به مدیریت جدید شهری تحویل داده‌اند بعد عمق فاجعه را درخواهید یافت. قالیباف در تهران شهرداری را تحویل داده است که چیزی در حدود 60هزار میلیارد تومان بدهی دارد یعنی ظرف 12 سالی که در تهران مسئولیت را بر عهده داشته منهای کارنامه مدیریتی و اجرایی که داشته اند، این میزان چیزی در حدود 7 هزار میلیارد آن از جانب دولت است. بخش دیگری از مدیریت اصولگرایان در مدیریت شهر‌ها طی سال‌های گذشته این است که زمانی که قالیباف مسئولیت را تحویل گرفت شهرداری تهران در حدود 35هزار نفر نیرو داشت ولی در حال حاضر شهرداری تهران را با چیزی در حدود 70هزار نیرو تحویل دادند. هزاران نفر آمدند استخدام شدند که بخش قابل توجهی از آن‌ها با تخصص‌های غیرمرتبط این مناسب را اشغال کردند. انتصابات و استخدام‌هایی که بسیاری از آن‌ها با معرفی این و ان و بدون طی تشریفات قانونی و خارج از زوابط انجام گرفته است. روز‌ی روزگاری یک کتابی نوشته خواهد شد که اصولگرایان ظرف 12 سالی که مدیریت کلان شهر‌ها را بر عهده داشتند واقعا به لحاظ توسعه چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشتند و فکر می‌کنم کارنامه آن‌ها شبیه کارنامه اصولگرایان دولت در فاصله سال‌های 84 تا 92 است. همان بلاهایی که آن سال‌ها بر سر کشور آمد هم صنفانشان در یک ابعاد دیگری بر سر کلان شهر‌ها آوردند. توصیه شما به منتخبان شورای پنجم چیست؟ منتخبان مردم در شوراهای شهر پنجم نباید رای دهندگانشان را فراموش کنند و باید در تمام طول مسئولیت خود متکی به مردم باشند. تسلیم فشار‌های مراکز قدرت و دخالت‌های نابه جای آن‌ها در مدیریت شهر‌ها نشوند و از فضای نسبتا بازی که وجود دارد برای بیان حقیقت‌ها و واقعیت‌های آنچه تحویل گرفته‌اند و سد هایی که بر سر انجام وظایفشان با آن برخورد می‌کنند با مردم در میان بگذارند. از سوی دیگر منتخبین شوراهای جدید باید کارنامه کاری شان را منظم به استحضار مردم برسانند و به یاد داشته باشند که حمله‌ها به شوراهای اصلاح طلب اگر فرض کنیم تا به حال شروع نشده باشد اما به زودی آغاز خواهد شد و کسانی که خود سال‌ها سرمایه‌های مادی و معنوی شهر‌های ما را به یغما بردند، مدعی خواهند شد که مدیریت اصلاح طلب مستقر دارد اینگونه می‌کند و جریان تهمت و اتهام‌ها دیر یا زود آغاز می‌شود. باید تمام این‌ها را با مردم در میان گذاشت و تسلیم این فشارها نشد. باید به مردم گفته شود که بودجه‌های شهر‌ها برای شماست و جریان‌ها و نهاد هایی که فشار می‌آورند می‌خواهند تا باز هم سهمی از این سرمایه‌ها نصیبشان شود و از اینکه این سرمایه‌ها را به کل از دست دهند نگران و پریشانند، باید همه چیز را با مردم در میان گذاشت.
بهار نیوز Get Out سودآورترین فیلم سال 2017 Mon Aug 07 13:10:52 IRDT 2017
بهار نیوز پرتره‌های منحصر به فرد از حیوانات Thu Oct 26 00:23:06 IRST 2017
بهار نیوز حکم شرکت خودروساز متخلف قطعی نشد Mon Feb 18 09:43:27 IRST 2019
بهار نیوز مشکلات ما در فرایند اقتصاد، هماهنگی‌هاست Tue Jul 24 08:49:45 IRDT 2018
بهار نیوز ویندوز10 رایانه و گوشی را متصل می‌کند Wed Oct 03 14:06:07 IRST 2018
بهار نیوز طرح عدم کفایت و استیضاح روحانی کلید خورد Sun Feb 17 10:59:11 IRST 2019
بهار نیوز رنگرزی سنتی - سنندج Sat Aug 12 08:00:00 IRDT 2017
بهار نیوز بازیگر «فرار از زندان» مجری جدید تاپ‌گیر Wed Aug 02 16:56:36 IRDT 2017
بهار نیوز یوتیوب صبح‌ها از خواب بیدارتان می‌کند Sat Mar 02 12:39:01 IRST 2019
بهار نیوز افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است Tue May 01 10:29:59 IRDT 2018
بهار نیوز زمان دقیق فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد Wed Oct 24 16:32:20 IRST 2018
بهار نیوز چین "جوک" می‌گوید! Tue Jun 19 10:30:09 IRDT 2018
بهار نیوز هشدار مدیر عامل خودروسازی فورد Tue Jan 31 10:43:37 IRST 2017
بهار نیوز موسوی «ظاهر» را دیده بود نه «باطن» را Tue Feb 27 14:46:45 IRST 2018
بهار نیوز کارگاه کارگردانی اصغر فرهادی در تهران Sun Nov 18 12:46:18 IRST 2018
بهار نیوز سرقت از پدرزن وباجناق با نسکافه مسموم Sat Oct 06 14:49:21 IRST 2018
بهار نیوز فناوری‌های پوشیدنی همگی در جیبتان! Tue Mar 28 14:08:05 IRDT 2017
بهار نیوز بحران کاغذ مطبوعات ادامه دارد Tue Dec 19 10:13:25 IRST 2017
بهار نیوز تا زمان نابودی داعش از پای نمی‌نشینیم Fri Feb 10 14:20:54 IRST 2017
بهار نیوز سرنوشت نامعلوم دلار بعد از 13 آبان Sat Oct 27 12:50:56 IRST 2018
بهار نیوز ابراز تأسف اروپا از تصمیم سوئیفت درباره ایران Wed Nov 07 16:07:45 IRST 2018
بهار نیوز روزنامه‌های سه‌شنبه 17اسفند Tue Mar 07 09:33:14 IRST 2017
بهار نیوز معجزه سپرده گذاری در بانک‌های ایران! Sun Aug 13 11:52:55 IRDT 2017
بهار نیوز هدبندی برای درمان بیماری حرکت! Thu Dec 20 10:41:02 IRST 2018
بهار نیوز سهمیه ایران در لیگ قهرمانان؛ 2+2 است Thu Nov 15 08:32:07 IRST 2018
بهار نیوز اجرای کنسرت همایون شجریان در کرمانشاه Sat Dec 31 09:31:07 IRST 2016
بهار نیوز جمهوری‌خواهان درپی دائمی کردن خروج از برجام Wed Mar 06 11:44:36 IRST 2019
بهار نیوز نباید در دشمن‌تراشی پیشگام باشیم Mon Jun 04 15:38:02 IRDT 2018
بهار نیوز گفت‌وگو با احمد شیرزاد و حمیدرضا ترقی Sun Mar 10 16:59:07 IRST 2019
بهار نیوز مافیای «کنکور» و «مشق شب» به هم گره خورده‌اند Wed Dec 19 10:39:33 IRST 2018
بهار نیوز بارش باران در 12 استان از امروز Wed Apr 19 10:24:52 IRDT 2017
بهار نیوز قدرت خرید مردم متناسب با رشد تورم نیست Sun Aug 19 11:49:24 IRDT 2018
بهار نیوز آیت‌الله جوادی آملی: آن که روسری بر سر چوب می‌کند، با شرایط کشور مخالف است Fri Apr 13 11:15:07 IRDT 2018
بهار نیوز کارت‌های ملی قدیم تاچه زمانی اعتبار دارد؟ Fri Mar 08 09:40:11 IRST 2019
بهار نیوز آرنولد زیر تیغ جراحی؛ تعویق در اکران ترمیناتور Sat Apr 07 15:12:24 IRDT 2018
بهار نیوز ترکیب استقلال برابر ماشین سازی اعلام شد Mon Nov 05 14:30:56 IRST 2018
بهار نیوز هشدار به دارندگان سکه‌های پیش‌فروشی Tue Oct 16 14:57:59 IRST 2018
بهار نیوز جدیدترین نرخ‌های خرید و فروش ارز Thu Dec 06 14:12:44 IRST 2018
بهار نیوز کلید عبور از بحران Sun Jan 21 17:42:24 IRST 2018
بهار نیوز «ترین»‌های نیم‌فصل اول لیگ هجدهم Sun Dec 16 10:36:42 IRST 2018
بهار نیوز دلار در مسیر کاهش؛ 3800 تومان Sun Jan 01 10:30:15 IRST 2017
بهار نیوز اعتراض کارگران گروه ملی اهواز امروز هم ادامه یافت Tue Nov 27 14:59:55 IRST 2018
بهار نیوز یک باخت انتخاباتی و اینهمه عقده و کینه؟ Tue Jun 27 01:22:35 IRDT 2017
بهار نیوز هجوم دوباره خریداران به بازار ارز Sun Sep 02 19:27:28 IRDT 2018
بهار نیوز اکران یک فیلم توقیفی دیگر در سینماها Sun Jan 20 14:50:42 IRST 2019
بهار نیوز وقتی زنان نان‌آور می‌شوند Sat Aug 12 22:34:14 IRDT 2017
بهار نیوز اسکات: «بیگانه 5» ساخته نمی‌شود Wed May 03 17:17:14 IRDT 2017
بهار نیوز فاصله معنادار معترضان با اصولگرایان و اصلاح‌طلبان Mon Jan 01 10:16:21 IRST 2018
بهار نیوز تعیین تکلیف وضعیت دستفروشان Sun Feb 17 16:25:47 IRST 2019
بهار نیوز سوریه به ویترین ایران و حزب‌الله تبدیل شده است Thu Feb 15 11:52:18 IRST 2018
بهار نیوز حق نداریم اشتباه عسلویه را درمکران تکرارکنیم Thu Feb 14 18:26:01 IRST 2019
بهار نیوز تندرو‌ها موفق نمی‌شوند٬ فقط اذیت می‌کنند Sun Jan 15 14:40:12 IRST 2017
بهار نیوز قاچاق شیر خشک به بازار کشور‌های همجوار! Tue Sep 04 11:48:47 IRDT 2018
بهار نیوز آسیب‌پذیری جدید روی تمامی نسخه‌های ویندوز Sun Sep 30 11:05:01 IRST 2018
بهار نیوز فرزند دکتر علی شریعتی از پدر می‌گوید Tue Apr 11 10:41:46 IRDT 2017
بهار نیوز شایع ترین علل سرگیجه در سالمندان Mon Apr 30 11:05:25 IRDT 2018
بهار نیوز ارسال هر پیامک چقدر هزینه دارد؟ Thu Mar 28 10:45:59 IRDT 2019
بهار نیوز جدی‌ترین گزینه‌ها برای شهرداری تهران Sun Oct 28 09:48:49 IRST 2018
بهار نیوز انتخابات فدراسیون‌ها؛ 2 فیلم با یک بلیت! Wed Mar 06 11:06:42 IRST 2019
بهار نیوز جنجال فوتبالیست‌مشهور در اتوبان یادگار Wed May 10 11:15:30 IRDT 2017
بهار نیوز چهار کشته و 16 زخمی در مراسم عروسی Thu Dec 06 11:37:21 IRST 2018
بهار نیوز موسسه «آینده‌سازان میهن» مجوز ندارد Wed Aug 09 15:37:40 IRDT 2017
بهار نیوز اعمال زیبایی نامتعارف در ایران بیشتر از دنیا Thu Nov 15 10:46:12 IRST 2018
بهار نیوز شرایط جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان اعلام شد Sat Dec 22 12:54:35 IRST 2018
بهار نیوز تقاضای ارز خرد ساماندهی شود Sun Sep 09 10:01:07 IRDT 2018
بهار نیوز سیل ویرانگر غرب و جنوب ایران را در نوردید Mon Mar 25 15:29:19 IRDT 2019
بهار نیوز معاینه فنی به معنای رفع آلودگی هوا نیست Sat Sep 29 10:28:58 IRST 2018
بهار نیوز دیگر عربستان را هم برای مقایسه نداریم! Wed Oct 04 14:50:00 IRST 2017
بهار نیوز مذاکرات هسته‌ای با پیونگ‌یانگ سازنده بود Sun Jul 08 09:06:08 IRDT 2018
بهار نیوز فوم اسفنجی‌ که هوا را تصفیه می‌کند Fri Aug 18 11:26:45 IRDT 2017
بهار نیوز پس از زیدان، قلعه‌نویی گزینه تیم‌ملی شد! Mon Feb 04 12:31:57 IRST 2019
بهار نیوز توقف استقلال خوزستان، شکست پرسپولیس Tue Mar 14 20:58:51 IRST 2017
بهار نیوز توضیحات مطهرى درباره حادثه مرگبار مترو Sat Jul 22 17:38:58 IRDT 2017
بهار نیوز داماد احمدی‌ نژاد هم اعلام کاندیداتوری کرد Tue Mar 21 10:32:17 IRST 2017
بهار نیوز فرزند طالقانی: هنوز هم به مرگ پدرم مشکوکم Mon Mar 04 18:07:08 IRST 2019
بهار نیوز اظهار نظر مشایخی درباره «شهرزاد» Fri Jul 07 15:53:34 IRDT 2017
بهار نیوز اصلاح‌طلبان آبروی‌شان را وسط گذاشتند Mon Mar 13 08:22:58 IRST 2017
بهار نیوز شائبه اعمال نفوذ خودروسازان بر وزارت صنعت! Sat Apr 29 11:42:54 IRDT 2017
بهار نیوز منبع پیامک های تهدیدآمیز مشهد مشخص شد! Sun Jun 17 09:17:00 IRDT 2018
بهار نیوز دعوت برای شرکت در راهپیمایی قدس Thu Jun 22 11:41:36 IRDT 2017
بهار نیوز صفحه نخست روزنامه های صبح شنبه 12 آبان Sat Nov 03 08:47:45 IRST 2018
بهار نیوز مطالبه 18تیر،جامعه، احزاب،سیاسیون Tue Jul 11 11:41:15 IRDT 2017
بهار نیوز بخش خصوصی نخستین قربانی فساد است Sun Dec 09 11:47:29 IRST 2018
بهار نیوز علت عصبانیت اشکان دژاگه چه بود؟ Sat Sep 15 16:23:22 IRDT 2018
بهار نیوز ارز دانشجویی در آستانه تعطیلی؛ دانشجویان باید با دلار آزاد تحصیل کنند؟ Sun Aug 12 11:53:30 IRDT 2018
بهار نیوز دایی، قاتل 2 برادر اردبیلی از آب در آمد Wed Aug 16 11:02:35 IRDT 2017
بهار نیوز لابی هوایی به نفع ایران Thu Jul 05 15:04:00 IRDT 2018
بهار نیوز حمایت رفیق دوست از حقوق 19 میلیونی مسئولین Sat Feb 02 10:10:33 IRST 2019
بهار نیوز مایکروسافت تایید کرد: کینکت می‌میرد Sat Oct 28 10:43:20 IRST 2017
بهار نیوز ویژگی های آیفون جدید فاش شد Mon Jun 05 16:17:24 IRDT 2017
بهار نیوز دایی؛ اسطوره تکرار نشدنی فوتبال ایران Tue Aug 22 17:30:24 IRDT 2017
بهار نیوز 400 دستگاه آمبولانس همچنان در گمرک Sat Sep 29 10:15:59 IRST 2018
بهار نیوز قیمت جهانی طلا کاهش یافت Wed Sep 12 14:05:52 IRDT 2018
بهار نیوز رونمایی هواوی از نخستین مودم 5G در جهان Mon Feb 26 12:10:41 IRST 2018
بهار نیوز دو بازیکن لیگ برتر دوپینگی از آب درآمدند Fri Feb 17 16:12:55 IRST 2017
بهار نیوز علت مرسوم بودن ازدواج کودکان در ایران Sat Jan 12 09:33:10 IRST 2019
بهار نیوز چرا شورای نگهبان نظرش را اعلام نمی‌کند؟ Fri Nov 02 08:10:05 IRST 2018
بهار نیوز ادعای اسرائیل درباره حمله به نزدیکی دمشق Sat Oct 20 12:39:50 IRST 2018
بهار نیوز تبلیغات غیرواقعی پزشکان ممنوع! Thu Jan 31 10:23:25 IRST 2019
بهار نیوز جعل «قصه ظهر جمعه» در سایت معروف Mon Feb 13 10:58:27 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران فتاحی: مسئولان فوتبال کشور نقشی در قهرمانی تیم ها ندارند Mon Apr 03 12:28:14 IRDT 2017
تی نیوز بیشترین زباله در روزهای آخر اسفند تولید می شود Thu Apr 05 01:07:01 IRDT 2018
تی نیوز چین خواهان توقف تحریم های یک جانبه آمریکا Thu Aug 24 14:11:35 IRDT 2017
جوان آنلاین بازی دوستانه ایران - استرالیا/ کانگوروها به دنبال جذب کی‌روش Tue Jun 20 14:35:22 IRDT 2017
اعتدال باقی ماندن گل در خانه های سیل زده معمولان/ تصویر Tue Apr 09 14:30:18 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر عزیمت رئیس جمهور به هند Thu Feb 15 10:10:22 IRST 2018
آفتاب ایران دست خالی دایی مقابل شفر؛ سایپا با تیم دوم مقابل استقلال! Tue Oct 09 09:01:26 IRST 2018
فردا پیشروی ارتش سوریه در شمال شرق جوبر و غوطه شرقی Wed Jun 21 21:09:28 IRDT 2017
صبحانه با خبر تفاوت مگان 1600 و 2000 چیست؟ Mon Jul 24 12:23:31 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اعزام 3500دانش آموز شیرازی به اردوی راهیان نور Tue Oct 25 15:42:11 IRST 2016
باشگاه خبرنگاران جلسه غیر علنی مجلس آغاز شد Tue May 08 08:33:12 IRDT 2018
آریا نظام آماری شهرداری تهران رونمایی شد/ شکل گیری سامانه پژوهشی یکپارچه و هماهنگ کلانشهرها Sat Oct 28 11:42:51 IRST 2017
تی نیوز گزینه هدایت تیم ملی تیراندازی این هفته به ایران می آید Mon Apr 09 20:32:38 IRDT 2018
خبرگزاری مهر جایگاه قدمت فرهنگی خراسان شمالی در جامعه نهادینه شود Tue Aug 09 13:46:29 IRDT 2016
خبرگزاری مهر بارش برف و باران در اغلب محورهای مواصلاتی Sat Apr 20 10:45:04 IRDT 2019
جماران سرخط مهمترین اخبار استان اصفهان در20 تیر Tue Jul 11 17:45:16 IRDT 2017
انتخاب دستگیری 2 سارق مسلح در شوش Thu Mar 16 20:11:23 IRST 2017
عصر ایران معاون وزیر علوم: کلاس درس هیچ دانشگاهی در کشور با تعطیلی یا اخلال مواجه نشده Tue Jan 02 08:23:26 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رییس یک تشکل تخصصی: ظرفیت صنعت سیمان کشور به 82 میلیون تن رسید Mon Feb 12 10:25:00 IRST 2018
خبرگزاری حوزه تضعیف روحانیت، تضعیف انقلاب و آرمان های امام و شهداست Sun Feb 24 12:19:00 IRST 2019
پارس فوتبال عکس ؛ واکنش افشین پیروانی به حواشی اخیر باشگاه پرسپولیس Sun Aug 12 11:30:18 IRDT 2018
خبرگزاری فارس بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ایرانی/ کاهش سطح مهارتی خانواده‌ها Thu Jun 29 17:00:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر معرفی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار Wed Apr 19 19:07:54 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین نرخ انواع اپیلاتور در بازار چند؟ +جدول Mon Aug 07 14:56:43 IRDT 2017
دولت بهار چرا پرسپولیسی‌ها به جذب منشا امیدوارند؟ Sun May 21 13:34:00 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین آزمایشگاه سلاح‌های شیمیایی آمریکا در کویر +عکس Thu Aug 17 09:12:55 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آش شور یا بی‌نمک سدسازی در ایران + صوت Sat Jul 01 10:17:07 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا دانشجویان باید آزادانه حرف بزنند و مسئولین پاسخگو باشند / از کرسی های آزاد اندیشی حمایت میکنم Tue Sep 19 14:56:39 IRDT 2017
تی نیوز خودروی در الباب سوریه منفجر شد Sun Apr 08 00:28:57 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پرداخت تسهیلات کم‌بهره به متقاضیان احداث پروژه‌های ورزشی درلرستان Fri Oct 27 18:52:14 IRST 2017
تی نیوز خلافت موهومی داعش با تسلیحات چوبی + تصاویر Mon Jul 31 02:06:06 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران عطایی: برابر شهرداری ارومیه در امتیازات پایانی کم اشتباه‌تر بودیم Mon Nov 20 11:44:32 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشنامه نقاش در شهرستان پیشوا خوانده خواهد شد Sat Dec 22 12:02:31 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ارارکی: سادات نقش اساسی در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی دارند Thu Feb 21 11:52:46 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران قرارداد خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار، آغاز توسعه مکران است/توسعه‌ لایه‌های نفتی پارس جنوبی به توتال واگذار نمی‌شود Mon Apr 23 11:01:15 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد بورس کالا ابزاری علمی برای تنظیم بازار Sat May 27 11:16:07 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اجرای طرح جنگلانه در یاسوج+فیلم Fri Dec 21 20:48:40 IRST 2018
تعامل ادعای روزنامه صهیونیستی: آمریکا پیش از نهایی شدن توافق هسته‌ای به ایران پول پرداخت کرده بود Sat Dec 31 09:53:42 IRST 2016
خبرگزاری شبستان سازندگی کشور با پویایی آموزش و پرورش محقق می شود Tue Nov 13 12:01:00 IRST 2018
ساعت24 توضیحات روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت درباره معالجه آیت‌الله شاهروردی و اظهارات رضایی Fri Jan 12 17:20:43 IRST 2018
گجت نیوز گوشی لنوو Z6 پرو در راه است؛ شاید با حسگر اثر انگشت درون صفحه‌ای Wed Feb 20 13:05:47 IRST 2019
ایلنا تفاهم نامه همکاری علمی و بین‌المللی بین دانشگاه‌های صنعتی سهند و بلاروس Sat Nov 25 14:59:01 IRST 2017
اتاق خبر24 قیمت طلا کاهش یافت Mon Aug 07 23:40:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 مهران مدیری درباره جنگ فیلم می سازد/ اثری بدون شلیک یک گلوله Tue Jun 19 07:35:00 IRDT 2018
ایستا نیوز حضور بانک ملی در بالاترین رتبه های شاپرک Sun Jul 29 14:10:30 IRDT 2018
تی نیوز استخدام پیک موتوری آقا در یک شرکت معتبر/قزوین Wed Jul 26 20:06:03 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد حجتی:کمبود نهاده دامی نداریم‌ Thu Feb 21 22:46:02 IRST 2019
خبرگزاری مهر تعدادی از اساتید هندی حرم حضرت معصومه(س) را زیارت کردند Sat Feb 17 18:16:30 IRST 2018
تابناک جلوه‌های ویژه و پشت صحنه مردان ایکس: روزهای گذشته آینده Thu Apr 19 16:34:30 IRDT 2018
تابناک China's relations with Russia at 'best time in history', says Xi Jinping ahead of Moscow visit Mon Jul 03 09:57:56 IRDT 2017
زومیت افشای نتایج درخشان بنچمارک مک‌ بوک‌ های آینده‌ اپل با پردازنده ARM Sun Mar 17 11:45:00 IRST 2019
میزان ترکاشوند گزینه سرمربیگری تیم والیبال سایپا نیست/ مربی که با زدوبند آمده باشد استعفا نمی‌دهد Sun Apr 08 08:11:01 IRDT 2018
روزنو سوغاتی 35 میلیارد‌ دلاری سیف Sat Sep 16 09:11:47 IRDT 2017
برنا پایان شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کلانشهر اراک Mon May 22 14:27:57 IRDT 2017
تی نیوز کارشناس من و تو: به جای بچه، سگ بیاورید!+فیلم Mon Aug 21 16:44:14 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس Mon Jan 14 15:54:30 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن 14 روستای دره شهر صاحب مسجد شدند Sat Feb 16 16:43:00 IRST 2019
تی نیوز آخرین روند انتخاب شهردار اهواز از زبان سخنگوی شورا Mon Aug 21 07:26:56 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر افتتاح کارگاه تولید طلا و نقره در خلیل آباد Mon Mar 04 10:45:55 IRST 2019
اقتصاد آنلاین زخم بیکاری بر اقتصاد آمریکا Thu Jun 22 07:59:20 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم امری: نمی‌توانم ناکامی لیگ قهرمانان را فراموش کنم Wed May 09 15:46:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شهدای گمنام غواص، میزبان نمازگزاران اهوازی Sun Jun 25 14:16:20 IRDT 2017
پارس نیوز نماینده اهواز: حماسه‌ای نو در تحکیم آرمان‌های انقلاب خلق کنیم Mon May 15 13:48:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر به زودی برای «تیغ و ترمه» درخواست پروانه ساخت می‌دهیم Tue Jan 16 14:28:30 IRST 2018
روزنو ساعت بازی استقلال و پرسپولیس تغییر نخواهد کرد Tue Sep 25 12:00:01 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا آخرین وضعیت اعزام کاروان دانشجویی به عتبات Tue Dec 11 11:44:59 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران عجیب‌ترین کاسبی‌های مجازی مفتی وهابی/از جعل سوره سیب تا تبلیغ برنج و قهوه Sat Jul 28 08:08:57 IRDT 2018
شفاف کشف جسد یک زن در محلات Fri Jun 02 11:07:02 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن چیستی، چرایی و چگونگی وحدت حوزه و دانشگاه/ ضدیت دانشگاه با دین عمومیت ندارد Sat Jan 26 10:56:02 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی نفرات برتر فوتبال رو میز چند جانبه آباده معرفی شدند Fri Jul 08 19:15:00 IRDT 2016
فرارو سیلاب لرستان، جنازه یک مرد را 3 کیلومتر دورتر برد Sun Mar 31 22:28:47 IRDT 2019
اقتصاد آنلاین هدیه رهبری به دانش آموزان مناطق محروم کشور Sun Sep 16 17:44:55 IRDT 2018
میزان انگلیس 85 مشاور نظامی به "افغانستان" اعزام می‌کند Tue Jul 25 23:20:01 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ایثار و از خودگذشتگی مردم در ایران اسلامی وظایف مسئولین را سنگین تر می کند Sat May 12 15:07:04 IRDT 2018
برنا ساخت چاپگر 3 بعدی در نیروگاه شهیدرجایی Mon Nov 05 13:15:05 IRST 2018
واحد مرکزی خبر کشف مواد مخدر با هوشیاری مأموران گمرک فرودگاه امام Fri Feb 17 18:51:41 IRST 2017
ایسکانیوز تولید مواد شیمیایی کیتین و کیتوسان از پوسته میگوهای دریایی و پرورشی در بوشهر Sun Jan 29 10:26:34 IRST 2017
گجت نیوز پیکاپ جی ام سی تایگر به زودی در بازار ایران عرضه می‌شود + مشخصات و قیمت Thu Jun 07 17:10:08 IRDT 2018
ورزش 3 رکورد کلین شیت با رحمتی و منتظری/ مدافع دوست داشتنی به استقلال برمی‌گردد؟ (عکس) Mon May 08 11:34:00 IRDT 2017
آفتاب ورزشگاه آزادی به صورت کامل آماده برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا شد Thu Nov 08 19:33:12 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پایگاه امداد و نجات کوهستان افتتاح می‌شود Wed Apr 11 13:46:49 IRDT 2018
تجارت نیوز جمع شدن گارانتی‌های جعلی و مقابله با سرقت گوشی Fri Nov 23 10:13:39 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آیا رئیس جمهور آمریکا استیضاح می شود؟ Sun Feb 12 13:41:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران راه‎انداری درمانگاه بیماران سلیاکی در خرم‌آباد Tue Aug 01 13:02:13 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 108 رسانه در استان خراسان جنوبی فعال است Wed Jul 04 08:13:38 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پس از 8 سال؛ آیا اردن به قطار انقلاب‌های منطقه پیوسته است Sun Jun 03 08:46:26 IRDT 2018
بی باک نیوز ازبکستان به آمریکا اورانیوم صادر می‌کند Thu Sep 28 14:06:01 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن فیلم/ عصر تاسوعا بازار تبریز Thu Sep 20 11:00:37 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آزادسازی 4 روستا در شرق نینوا Sun Aug 14 17:03:00 IRDT 2016
میزان سرمربی پرتغالی صنعت نفت وارد آبادان شد Tue Jun 12 11:32:01 IRDT 2018
تی نیوز کیسه های پلاستیکی دوستدار محیط زیست تولید شد Sun Jul 23 14:06:56 IRDT 2017
598 خبر قشقاوی از زمان حذف ویزای کاغذی ایران Thu Dec 28 14:46:13 IRST 2017
آفتاب روحانی پیشتاز نظرسنجی‌های انتخابات ریاست جمهوری است Tue May 16 21:59:40 IRDT 2017
تی نیوز نقش جوانان و بانوان در صنعت نفت پر رنگ تر می شود Fri Aug 25 04:34:07 IRDT 2017
صبحانه با خبر قیمت جدید انواع نان اعلام شد +جدول Wed Nov 22 12:02:43 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم بوشهر|7 کمیته کارگره سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل می‌شود Sun May 27 17:14:40 IRDT 2018
ایران آنلاین پخش سری جدیدی از فیلم‌های دوپینگ در فوتبال برزیل Sat Jun 30 16:31:10 IRDT 2018
ایران آنلاین کودکان آن روزها در جشنواره این روزها Thu Apr 26 09:51:19 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ملت ایران برای مقابله با فتنه هزاران شهید تقدیم می کند Sat Dec 31 11:29:00 IRST 2016
ایران آنلاین آنکارا: تهدید ها تنها به روابط میان ترکیه و واشنگتن آسیب می زند Sat Jul 28 14:52:59 IRDT 2018