تهران پرس - Tue Aug 22 10:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

درآمد پایدار و محیط زیست؛ دو مشکل اصلی تهران/سند تحویل و تحول شهرداری را به مدیریت آینده شهر ارائه کردیم

شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر گفت: وقتی شهرداری تهران را تحویل گرفتم حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد شهرداری نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد.

به گزارش تهران پرس، شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری، مسئولان نظام و همراهان مدیریت شهری در دوره اخیر گفت: وقتی شهرداری تهران را تحویل گرفتم حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد شهرداری نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد. همانجا بود که تاکید کردم بحث هوشمند سازی از ضرورت های جدی شهرداری هاست. امروز این توفیق را پیدا کردیم با کمک همه همکاران در شهرداری تهران سندی را تحت عنوان سند تحویل و تحول آماده کنیم. یعنی امروز که ما از شهرداری تهران می رویم، در این سند مشخص شده است که مجموعه اینجا چه چیزی است. حتی خیلی از دوستان گفتند فلانی این کار را نکن ممکن است در این سند اشکالی هم پیدا شود اما گفتم آیا این بهتر از آن نیست که هیچ سندی ندهیم تا شورای پنجم و شهردار بعدی بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند؟ حتی ممکن است در این سند دو اشکال هم وجود داشته باشد اما پایه گذاری این اصل با هر هزینه ای برای شهر یک ضرورت است که بدانیم چه چیزی را تحویل می دهیم و بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند ولو نقایصی هم در آن باشد. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بدون شک بیداری و احیای مجدد اسلام را در این مقطع از زمان مدیون مجاهدت امام (ره)و شهدا هستیم چرا که او عزت را به مسلمانان داد، گفت: امروز همه بر این باور هستیم که اگر مسیر اسلام ناب، امام و شهدا را می خواهیم دنبال کنیم وظیفه ما این است که کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم چرا که ما به مردم و جامعه مسلمان قول دادیم که اگر در سایه اسلام زندگی کنیم از بعد مادی و معنوی از عزت دنیوی و سعادت اخروی برخوردار هستیم. به گفته شهردار تهران مهم ترین رسالت مدیران اجرایی که این قدرت را امام و شهدا و مردم به امانت در اختیار آنها گذاشته اند این است که در این راه گام بردارند. وی ادامه داد: همه تلاش ما در 12 سال گذشته با همین نگاه بوده است تا هدف ارتقای کیفیت زندگی در بعد مادی و معنوی محقق شود. در دوره اخیر مدیریت شهری بستر برای مدیریت یکپارچه شهری فراهم شد محمدباقر قالیباف با بیان اینکه سعی کردیم با سه رکن حیاتی و جدی یعنی شهروندان، شهر و مدیریت شهری در یک تعامل درست و با یک رویکرد مبتنی بر مسایل اجتماعی و فرهنگی در این راه گام برداریم، اظهارکرد: خوشحال هستیم که مجموعه مدیریت شهری در دوره های دوم، سوم و چهارم به نقطه ای رسید که امروز فلسفه وجودی شهرداری ها در کشور و نگاه مردم متحول شد. تبدیل کردن مجموعه مدیریت شهری از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی و در خدمت مردم بودن در شئونات مختلف زندگی اتفاقی است که در شهر تهران رخ داد و به تبع آن به دیگر شهرها هم اثر گذاری کرد و توقع و نگاه مردم از شهرداری ها امروز متفاوت شده است. همین جاست که زخم کهنه جدی که در نظام اداری و اجرایی ما است که متاسفانه سیستم بسیار متمرکزی داریم، سر باز کرد. اما در این دوره نشان داده شد که بیش از هر زمان دیگری بستر برای مدیریت یکپارچه شهری فراهم شده است. وی با تاکید بر اینکه همین جا از همه اعضای محترم شورای اسلامی دوره چهارم می خواهم که با وجود پایان مسئولیت اداری، رسالت و وظیفه مان در تحقق شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری را انجام دهیم، تصریح کرد: در این زمینه تمام قد باید حاضر باشیم و لحظه ای نباید غفلت کنیم. شاید از پشت این تریبون که کنار برویم دست ما بازتر است که از این موضوع دفاع کنیم. درآمد پایدار و محیط زیست؛ دو مشکل اصلی تهران وی درآمد پایدار و موضوع محیط زیست شامل آلودگی هوا، آّب و خاک را دو مشکل اصلی تهران دانست و عنوان کرد: حل هر دو مورد در گرو مدیریت یکپارچه شهری است قالیباف ادامه داد: برای کارآمدی دین در اداره امور جامعه، پیشرفت در مقیاس ملی هم به این مدیریت یکپارچه شهری نیازمند هستیم لحظه ای نباید از این موضوع درنگ کنیم این یک خواست ملی و مردمی است که اجتناب ناپذیر است و تنها راه نجات از چالش های روزمره مردم به شمار می رود. تهیه و ارائه سند تحویل و تحول برای سهولت کاری مدیران آینده پایتخت شهردار پایتخت با اشاره به12 سال قبل گفت: آن زمان که توفیق خدمت در شهرداری تهران را پیدا کردم نمی دانستم چه چیزی دارم تحویل می گیرم و هر چه تلاش کردم، چیزی مطلع نشدم. می خواستم با مدیران ارشد شهرداری آشنا شوم اما حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد. همانجا بود که تاکید کردم بحث هوشمند سازی از ضرورت های جدی شهرداری هاست. امروز این توفیق را پیدا کردیم با کمک همه همکاران در شهرداری تهران سندی را تحت عنوان سند تحویل و تحول آماده کنیم. یعنی امروز که ما از شهرداری تهران می رویم، در این سند مشخص شده است که مجموعه اینجا چه چیزی است. حتی خیلی از دوستان گفتند فلانی این کار را نکن ممکن است در این سند اشکالی هم پیدا شود اما گفتم آیا این بهتر از آن نیست که هیچ سندی ندهیم تا شورای پنجم و شهردار بعدی بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند؟ حتی ممکن است در این سند دو اشکال هم وجود داشته باشد اما پایه گذاری این اصل با هر هزینه ای برای شهر یک ضرورت است که بدانیم چه چیزی را تحویل می دهیم و بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند ولو نقایصی هم در آن باشد. امروز این سند را تحویل مهندس چمران می دهم و ایشان به شورای پنجم منتقل خواهند کرد، در خواست دارم یک نسخه هم در اختیار کلیه اعضای شورای چهارم قرار گیرم و در فرصت مناسب در اختیار همه مردم و اصحاب رسانه هم قرار گیرد.اگر اشکالی هم در روش این کار است پیشاپیش می پذیرم اما پیشنهادات بعدی می تواند این را تکمیل کند. تشکر از مشارکت معنادار مردم و طلب حلالیت برای قصورات وی ادامه داد: وظیفه خودم می دانم از مردم عزیز، متدین، نجیب و شریف تهران که همراهی و مشارکت معنی داری در حوزه مسایل شهری داشتند تقدیر و تشکر کنم. از همه آنها به خاطر کوتاهی ها و کم کاری ها و قصور و تقصیراتی که احتمالا داشتیم حلالیت می طلبم. صادقانه به مردم عرض می کنم که با تمام وقت و ظرفیت در خدمت آن ها بودم. کمتر روزهایی در طول این 12 سال اتفاق افتاده است که من اذان صبح را در خانه بشنوم و تا پاسی از شب در این شهر تلاش نکرده باشم؛ این تلاش با همه کارگران، مهندسان، تکنسین ها و ... صورت گرفته است. ما تلاش کردیم در تابستان شهر را بشوییم، در پائیز به درستی شهر را جارو کنیم و در زمستان های سرد و برفی در کنار هم این شهر را پارو کنیم تا بتوانیم همیشه این شهر را برای مردم بهاری نگاه داریم؛ اگر نقصانی بود به بزرگواری خودشان ما را ببخشند. از همه حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و لطف شان برای دادن لقب جهادی به شهرداری تهران تشکر می کنیم شهردار تهران با تشکر از مقام معظم رهبری بیان کرد: از مقام معظم رهبری که در این دوره عنایت ویژه ای در طی 12 سال به تهران داشتند تشکر کنم. همیشه مقام معظم رهبری به نفع مردم تصمیم گرفتند و با عنایات ایشان امروز معبری نمانده که بخواهیم در تهران باز کنیم. مجموعه 300 هکتاری بوستان ولایت را به برکت ایشان داریم. دو سال قبل در یک فرمان شفاهی بیش از هزار و 500 هکتار فضاهای در اختیار نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی و نظامی را یکجا در اختیار مردم گذاشتند. از همه حمایت ها و رهنمود های ایشان تشکر می کنیم، از اینکه عنایت داشتند همکاران من و مجموعه شهرداری را به عنوان مجموعه جهادی شناختند تشکر می کنم و این افتخار را شاکر هستیم که ایشان این لقب را به مجموعه شهرداری دادند و باعث افتخار همه ما است. تقدیر از دولت های نهم دهم یازدهم وی ضمن تقدیر از دولت های نهم، دهم و یازدهم گفت: اگر گله مندی هایی داریم به جای خود است، معمولا بر اساس قوانین و مقررات مطالبی داریم و حتما آیندگان هم دارند، اما انصاف این است که نگوییم همه زحمت کشیدند مخصوصا وزارتخانه ها و بدنه ها چرا که شهر بدون همکاری پیش نمی رفت. تقدیر از شوراهای دوم، سوم و چهارم و شورایاری ها قالیباف ادامه داد: از همه دوستان در شورای دوم، سوم و چهارم و کلیه شورایاری ها در ادوار گذشته که همکاری دقیق، مردمی و مردانه داشتند و بر کار ما نظارت کردند و مطالبه داشتند تشکر می کنم. امروز مایه افتخار است که مردم اینگونه در حوزه شهر و مدیریت شهری حضور دارند. تقدیر از نمایندگان مجلس هفتم تا دهم و کلیه شهرداران کلانشهرهای کشور و همکاران آتش نشان وی ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس از مجلس هفتم تا دهم و کلیه شهرداران کلانشهرهای کشور گفت: از ائمه جمعه و جماعات، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، هیات های مذهبی، مساجد خیریه ها و سمن ها تقدیر و تشکر می کنم؛ به طور ویژه از همکاران در سازمان آتش نشانی هم تشکر دارم که نشان دادند در روز خطر جان خودشان را فدای حفظ جان همشهریان کردند. آن ها افتخار بزرگی آفریدند و جان خودشان را برای نجات دیگران گذاشتند ما تا زنده هستیم آنها را فراموش نخواهیم کرد. تقدیر از اصحاب رسانه و هنرمندان شهردار تهران سپس از اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: از اصحاب فرهنگ، رسانه، هنرمندان که همیشه و همه جا و بجا ما را همراهی و نقد و حمایت کردند و باعث پیشرفت و اصلاح کارها شدند تشکر می کنم. تقدیر از پیمانکاران، سرمایه گذاران، نیروی انتظامی و بسیج قالیباف افزود: از همه پیمانکاران و سرمایه گذاران که فعالان و ذینفعان این شهر هستند که به تلاش و زحمات آنها شهر پیشرفت کرده است تشکر می کنیم، همچنین از کلیه صاحب نظران به طور ویژه در مدیریت شهری ، علمای بزرگوار و بسیج و نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری و کلیه سازمان ها و نهاد ها و ادارات کلی که در این 12 سال همراهی داشتند تقدیر و تشکر می کنم. تقدیر از علما و روحانیون شهردار تهران با بیان اینکه وظیفه دارم مجددا از آیات عظام و بزرگان حوزه که در این مدت 12 سال هر سال ما را به حضور می پذیرفتند و رهنمود می دادند، تشکر کنم ، گفت: در این 12سال ما با دقت نگاه های آنها را دنبال می کردیم. حتی در سال آخر برای گزارش در قم و در محضر آیت الله وحید خراسانی بودم که حادثه پلاسکو اتفاق افتاد و برگشتم. تقدیر از قرارگاه خاتم وی ادامه داد: از عزیزان در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که خود من توفیق خدمت در آن مجموعه را داشتم و انصافا در پروژه ها سخت و پیچیده شهر مجاهدت می کنند، تقدیر و تشکر دارم. قالیباف تاکید کرد: تقدیر و تشکر خاص از یکایک اعضای شورای اسلامی دوره چهارم را دارم که در حین اینکه با سلایق و نگاه های مختلف بودیم اما باید شهادت دهم این شورا در عین نظارت و نقد و در عین اینکه چالش های جدی داشتیم، بیشترین حمایت و همراهی را برای حل مشکلات مردم داشت که به سهم خودم تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم بزرگواران که نمایندگان محترم مردم هستند بنده را حلال کنند. در جلسات و گفت و شنود ها سعی کردم ادب و اخلاق را رعایت کنم اما اگر جایی صدای من بلند شده و یا کوتاهی داشتم از یکایک عزیزان حلالیت می طلبم. دست یکایک همکاران خود را می بوسم و به همه همکاران از معاونان، شهرداران مناطق، سازمان ها، نواحی و یکایک کارکنان و کارگران شهرداری تهران خدا قوت می گویم. امیدوارم هر کجا هستیم بتوانیم انجام وظیفه کنیم که فردای قیامت مدیون شهدا و امام شهدا نباشیم. منبع : فردا
تهران پرس صفحه اول روزنامه های صبح امروز Sun Sep 10 04:30:00 IRDT 2017
تهران پرس انتخاب هیات رئیسه مجلس، حاشیه ها و ترکیب Wed May 30 14:46:00 IRDT 2018
تهران پرس آوایی: منصفانه نیست در زمینه حقوق بشر تسلیم فرهنگ های دیگر شویم Sat May 12 17:18:00 IRDT 2018
تهران پرس وظایف اساتید رساندن دانشگاه ها به تراز انقلاب اسلامی است Sun Jun 03 14:00:00 IRDT 2018
تهران پرس قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح 6 ماهه جهش کرد Tue Dec 25 12:04:00 IRST 2018
تهران پرس برترین کشورهای جهان برای کارکنان خارجی Mon Sep 10 11:56:00 IRDT 2018
تهران پرس برای انتخاب بازیکن سفارش پذیر نیستیم Mon Jun 11 10:46:00 IRDT 2018
تهران پرس مجتبی حقدوست به ذوب آهن پیوست Wed Jun 20 14:10:00 IRDT 2018
تهران پرس ورزشگاه آزادی در اینستاگرام فیفا +عکس Tue Apr 04 14:56:00 IRDT 2017
تهران پرس یونانی‌ها در بوشهر سیستم روشنایی خورشیدی ایجاد می‌کنند Tue Apr 24 19:21:00 IRDT 2018
تهران پرس محور همدان- علیصدر به زودی 4 بانده می شود Tue May 29 16:41:00 IRDT 2018
تهران پرس استقلال – التعاون؛این بار دوحه به جای مسقط Mon Apr 17 05:33:00 IRDT 2017
تهران پرس علومِ انسانیِ اسلامی؛ هم ممکن، هم مطلوب/ امام خمینی و علوم انسانی Tue Feb 27 08:07:00 IRST 2018
تهران پرس تمرینات ذوب آهن آغاز شد/ شروع رسمی سبزپوشان اصفهانی Mon Jun 18 19:28:00 IRDT 2018
تهران پرس حمایت از کالای ایرانی زمینه ساز استقلال اقتصادی است Fri Mar 30 18:44:00 IRDT 2018
تهران پرس صالحی از مرکز نظام ایمنی هسته ای نروژ بازدید کرد Wed Jun 20 19:48:00 IRDT 2018
تهران پرس سردترین منطقه مسکونی جهان 81- درجه +عکس Tue Aug 29 13:05:00 IRDT 2017
تهران پرس شش نکته از باخت استقلال به الاهلی امارات Tue Feb 21 10:27:00 IRST 2017
تهران پرس یک امتیاز، برای کسب بیست و پنجمین قهرمانی در لالیگا Mon Apr 23 15:20:00 IRDT 2018
تهران پرس پیشکسوت بسکتبال نیامده کنار گذاشته شد! Wed Apr 25 10:52:00 IRDT 2018
تهران پرس صالحی کارنامه ای جز وفاداری به نظام نداشته است Sun Jun 10 12:27:00 IRDT 2018
تهران پرس پیام کی‌روش برای منصوریان/ استعفا دادی دیگر مربیگری نکن! Mon Aug 28 08:59:00 IRDT 2017
تهران پرس جبهه مقاومت اجازه نمی دهد که ناتو در خاورمیانه پایگاه داشته باشد Sat Feb 17 21:30:00 IRST 2018
تهران پرس طرح "تبدیل مدارس متروکه به دهسرا "؛ میان زمین و هوا Wed Jul 25 14:17:00 IRDT 2018
تهران پرس خطر بیابانی شدن 300 هزار هکتار از اراضی گلستان Sun Jun 17 09:23:00 IRDT 2018
تهران پرس بورس هفته را با عقب‌گرد آغاز کرد Sat Dec 10 11:10:00 IRST 2016
تهران پرس وصول درآمد در استان اصفهان کمتر از پیش بینی ها بود Sun Jul 29 13:32:00 IRDT 2018
تهران پرس برگزاری کارگاه درس آموخته های عملیات هلال احمر در بنگلادش Sun Apr 22 15:04:00 IRDT 2018
تهران پرس کارشکنی دلالان سکه/ بدهکاران مهریه در حراجی Fri Dec 29 15:37:00 IRST 2017
تهران پرس ثبات قیمت انواع ماهی در بازار Tue May 16 10:41:00 IRDT 2017
تهران پرس آغاز آخرین روز بررسی صلاحیت «وزرای پیشنهادی»/ بیطرف زیر ذره‌بین/ تکلیف کابینه تعیین می‌شود Sun Aug 20 05:18:00 IRDT 2017
تهران پرس 2 سال ممنوعیت از رانندگی برای فوتبالیست مشهور Mon Sep 18 12:38:00 IRDT 2017
تهران پرس کاهش چشمگیر جمعیت یوز آسیایی در یزد Wed May 23 10:39:00 IRDT 2018
تهران پرس فروش آب معدنی 70 هزار تومان در تهران+عکس Sat Sep 02 12:26:00 IRDT 2017
تهران پرس تشییع پیکر جانباختگان سانحه اردوی دانش آموزی Thu Dec 14 10:49:00 IRST 2017
تهران پرس هشدار درباره آبگرفتگی معابر در نقاط زلزله‌زده کرمانشاه Mon Nov 20 04:31:00 IRST 2017
تهران پرس روایت زندگی «دهخدا» در رادیو تهران Tue Feb 20 12:53:00 IRST 2018
تهران پرس مجری معروف: بیمار بودم، اما متلک می‌شنیدم! +عکس Wed May 17 07:29:00 IRDT 2017
تهران پرس مقایسه آیفون 8، 8 پلاس و آیفون X /افشاگری تعمدی آیفون 8 شگرد جدید برای فریب مشتری/اپل واچ سری 3 نخرید Thu Sep 14 12:07:00 IRDT 2017
تهران پرس عکس یادگاری مداحان در دوره قاجاریه Sat Sep 30 05:27:00 IRST 2017
تهران پرس دولت با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان تحولی در نظام مدیریتی ایجاد کند Tue Jul 24 16:54:00 IRDT 2018
تهران پرس ورزیده: خانواده بوکس باید دست به دست دهند تا آرامش حاکم شود/ شرایط اردوهای تیم ملی بهتر از این نمی‌شود Mon Nov 13 05:11:00 IRST 2017
تهران پرس اسطوره‌کُشی به سبک هواداران استقلال و پرسپولیس Sat Sep 29 10:52:00 IRST 2018
تهران پرس بهره مندی سه روستای خرمشهر از آب شرب شیرین Sun Jul 22 11:42:00 IRDT 2018
تهران پرس صدراعظم آلمان جنایت زولینگن را محکوم کرد Tue May 29 23:50:00 IRDT 2018
تهران پرس سید علی کریمی به نشان نقره دست یافت Sun Jun 10 17:51:00 IRDT 2018
تهران پرس جزییات حادثه اسیدپاشی در مشهد Sun Jun 25 16:45:00 IRDT 2017
تهران پرس 40 درصد مدارس بوشهر هوشمندسازی شد/ ارتقای رتبه کنکور استان Sat Feb 17 14:04:00 IRST 2018
تهران پرس تاریخچه جالب از سوسیس و کالباس Tue May 02 09:19:00 IRDT 2017
تهران پرس حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب شد Sat May 20 09:56:00 IRDT 2017
تهران پرس عکس : جشن تولد علی کوچولو مبتلا به بیماری نادر Tue Aug 08 06:30:00 IRDT 2017
تهران پرس عکس : مسابقات شطرنج انتخابی تیم ملی Sun Aug 13 07:14:00 IRDT 2017
تهران پرس حزب جمعیت اسلامی افغانستان: نظر «زلمی خلیلزاد» درباره والی بلخ شخصی است Sat Jan 27 12:11:00 IRST 2018
تهران پرس تکلیف تارتار و پارس‌جنوبی این هفته مشخص می‌شود Sat May 12 14:16:00 IRDT 2018
تهران پرس بارش شدید تگرگ در ایلام Sat Apr 28 16:07:00 IRDT 2018
تهران پرس کمانداران برتر جام رمضان معرفی شدند Sun Jun 03 11:18:00 IRDT 2018
تهران پرس دستگیری اعضای یک شبکه از افراد سودجو در حوزه مالیات Tue Dec 12 12:59:00 IRST 2017
تهران پرس آیا نذر را می توانیم تغییر دهیم؟ Mon Apr 17 10:12:00 IRDT 2017
تهران پرس فغانی دیدار نمایندگان کره و چین را سوت می زند Wed Feb 14 07:41:00 IRST 2018
تهران پرس سفر ایرانی ها به جزیره ای تازه کشف شده! Fri Mar 30 12:35:00 IRDT 2018
تهران پرس شبکه فاضلاب، تهران را می‌بلعد! Wed Dec 12 11:23:00 IRST 2018
تهران پرس احداث دانشکده پرستاری از مطالبه های مردم مهاباد است Mon Sep 10 11:12:00 IRDT 2018
تهران پرس ازلزوم نگهداری و بهره برداری سازه های تهران تا برگزاری جلسه با سرداراشتری درباره گود برج میلاد Fri Jun 22 12:42:00 IRDT 2018
تهران پرس تصویری عجیب از یخ زدن ماهی‌ها+عکس Tue Feb 21 05:21:00 IRST 2017
تهران پرس حال «اورژانس»، اورژانسی است Wed Jun 21 09:00:00 IRDT 2017
تهران پرس بیش از 100 اتاق تندرستی در خوابگاه ها ایجاد شد Tue Apr 17 14:31:00 IRDT 2018
تهران پرس دبیر کل سازمان ملل: برجام یک پیروزی مهم دیپلماتیک بود و باید حفظ شود Thu May 03 11:48:00 IRDT 2018
تهران پرس آیا مقصود از درهای دوزخ، همان طبقات جهنم است؟ Sun Oct 08 11:02:00 IRST 2017
تهران پرس واکنش زمانی به انتقادات منصوریان Wed Mar 08 05:34:00 IRST 2017
تهران پرس تماشای داربی در کنار ایمون زاید و آرش برهانی Tue Feb 27 13:41:00 IRST 2018
تهران پرس آشنایی با تیم های حاضر در جام جهانی؛ تونس Sun Jun 10 16:28:00 IRDT 2018
تهران پرس واشنگتن: 2000 کیلومتر بُرد خیلی زیادی است/ موشک‌های ایران تهدیدی برای ما و متحدانمان هستند Wed Nov 01 04:28:00 IRST 2017
تهران پرس طرح لابی شهرداری و مجلس توهین به شعور نمایندگان مجلس است/ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با اهداف انتخاباتی بود Wed Mar 15 03:50:00 IRST 2017
تهران پرس فاجعه‌ای مهم‌تر از ریزش پلاسکو +عکس Sun Jan 22 10:32:00 IRST 2017
تهران پرس برتری‌های تاتنهام به سال 2019 کشیده شد/صعود موقت شاگردان پوچتینو به رتبه دوم Wed Jan 02 11:34:00 IRST 2019
تهران پرس نمایشگاه عکس «ردپای نور» در اردبیل برگزار می شود Wed Jul 11 12:15:00 IRDT 2018
تهران پرس از پیشنهاد حذف کمک شهرداری به خیریه ها تا رای ندادن اعضا به تبصره مشکلات زنان مناطق Tue Feb 13 10:10:00 IRST 2018
تهران پرس جدال لفظی نمایندگان آمریکا و روسیه در جلسه شورای امنیت با موضوع سوریه Wed May 16 22:19:00 IRDT 2018
تهران پرس صرافی بانک ها با نحوه کارکرد سامانه نیما آشنا شدند Thu Mar 01 16:01:00 IRST 2018
تهران پرس تلاش ایران برای ورود شرکت های نانویی کشور به بازار پلیمر و پلاستیک چین Sun May 06 12:19:00 IRDT 2018
تهران پرس عکس : تشییع پیکر مطهر شش شهید مدافع حرم در قم Thu May 25 06:44:00 IRDT 2017
تهران پرس برانکو:تساوی مقابل الهلال عادلانه بود/ از نتیجه راضی‌ام Tue Feb 21 16:38:00 IRST 2017
تهران پرس لرستان| بحران در قطب انجیر سیاه ایران؛ زنگ‌خطر "بیکاری" بیخ گوش 3000 کشاورز 60ساله Sun Apr 15 17:06:00 IRDT 2018
تهران پرس کاخ سفید اشتباهش در معرفی نامزد مدیریت شورای کیفیت محیط را پذیرفت Sun Feb 04 06:53:00 IRST 2018
تهران پرس سرقت از مغازه ها به بهانه پرسیدن آدرس Sun Feb 18 18:16:00 IRST 2018
تهران پرس امیدهای تازه محققان کشور برای درمان سرطان ریه Mon Apr 03 20:00:00 IRDT 2017
تهران پرس «خلیل زاد» با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد Wed Dec 05 15:12:00 IRST 2018
تهران پرس واکنش کره‌شمالی به درخواست جدید آمریکا Sat Dec 16 05:02:00 IRST 2017
تهران پرس حماسه نهم دی ماه تجلی دست قدرت الهی در شکست فتنۀ آمریکایی-صهیونیستی Thu Dec 28 10:57:00 IRST 2017
تهران پرس دهه فجر ثمره مجاهدت انبیا، اولیا، اوصیا و عید فرح مومنان است Thu Feb 01 08:00:00 IRST 2018
تهران پرس استاندار تعز از ترور جان به در برد/ دفع یورش سنگین ارتش عربستان Tue Aug 14 19:02:00 IRDT 2018
تهران پرس گردهمایی سراسری روحانیون سپاه پاسداران آغاز شد Mon Feb 19 09:39:00 IRST 2018
تهران پرس کاهش 50 درصدی آب رودخانه های ورودی به سد سفیدرود Mon Apr 09 14:19:00 IRDT 2018
تهران پرس اولین کنسرت گروه «سلیدون» برگزار می شود/ موسیقی در آشپزخانه کشتی Sat Apr 28 15:04:00 IRDT 2018
تهران پرس همبستگی ملی، شاه کلید گذر از نابسامانی اقتصادی Sat Jun 30 10:27:00 IRDT 2018
تهران پرس انگلیس: اطلاعات دقیق از اهداف منهدم شده در سوریه داریم Sat Apr 14 21:29:00 IRDT 2018
تهران پرس عبادی پور بهترین بازیکن ایران در دیدار با آلمان Sun Jun 24 22:52:00 IRDT 2018
تهران پرس چرا دولت نمی تواند تصمیم بگیرد Sun Jul 22 10:40:00 IRDT 2018
تهران پرس اقدامات ویژه شهرداری برای برگزاری نمایشگاه کتاب Tue May 02 14:49:00 IRDT 2017
تهران پرس انتقال گاو صندوق‌ های پلاسکو به جای امن +عکس Tue Jan 24 13:45:00 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین امیری: حدود 3 میلیون نفر موفق به رأی دادن نشدند Wed May 24 19:41:25 IRDT 2017
برنا اقدامات انجام شده در خصوص افزایش سهم ریلی بندرشهید رجایی Sat Sep 22 11:09:15 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم آغاز داوری مرحله اول از هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم Wed Jun 20 18:16:51 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان تخریب مسجدی در کالیفرنیا Tue Jan 24 15:31:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سواد سلامت دندان در کشور کافی نیست Fri Jan 12 15:00:01 IRST 2018
ورزش 3 استقلال رقیب خود را برای آسیا انتخاب می کند Mon May 08 12:37:00 IRDT 2017
پارس فوتبال وزیر ورزش شفر را سورپرایز کرد! Thu Apr 05 15:55:53 IRDT 2018
ایلنا گزارش تصویری حضور محمدرضا عارف در خبرگزاری کار ایران Sat Sep 23 15:55:01 IRST 2017
واحد مرکزی خبر مسابقات فوتسال جام رمضان در تفت Tue May 29 14:05:59 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم یک مقام دولتی: مردم نگران اقلام مورد نیاز رمضان نباشند Fri May 18 09:15:00 IRDT 2018
آنا انتقاد از تامین اجتماعی بابت بیمه نبودن رانندگان درون شهری Tue Dec 26 13:01:17 IRST 2017
پایگاه خبری الف لیموهای خارجی نخرید Thu Jul 05 07:46:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تجمع هیئت های مذهبی استان در مسجد جامع کبیر یزد +فیلم Thu Nov 09 12:25:32 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تحقق بزرگترین رویای یک هنرمند + فیلم Sun Apr 16 17:01:05 IRDT 2017
پول نیوز بهترین شهرهای جهان برای کار Thu Jan 17 13:46:32 IRST 2019
رجا نیوز علم الهدی: به استثمار علم و عالم تن داده ایم Wed Nov 14 15:32:07 IRST 2018
خبرگزاری شبستان حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی همیشه دغدغه مردم و نظام را داشت Fri May 18 14:10:00 IRDT 2018
تیک چقدر از بدهی زنجانی پرداخت شد؟ Fri Feb 24 17:36:55 IRST 2017
تی نیوز دردسر تازه برای استقلال Sun Apr 08 19:14:15 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بازداشت تروریست‌های داعش که قصد هدف قرار دادن زائران امام کاظم(ع) را داشتند Wed Apr 19 11:31:52 IRDT 2017
افکارخبر برنامه زمان‌بندی کامل رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال Wed Oct 04 12:48:35 IRST 2017
اعتدال 40 درصد فرش صادراتی ایران را عشایر می‌بافند Mon Sep 18 19:03:19 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه تلبس 50 طلبه خوزستانی به لباس مقدس روحانیت Mon May 15 11:54:00 IRDT 2017
تدبیر و امید تقابل جنگنده‌های جنگی چین با ناوشکن آمریکایی Mon Jul 03 03:40:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شجریان و تاج برگزیده شدند/ راه اندازی دفتر صیانت از حق کپی رایت Tue Dec 12 20:46:15 IRST 2017
آفتاب کره جنوبی واردات نفت ایران را از سر می گیرد Thu Jan 10 19:16:27 IRST 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین برخی نمایندگان مخالف ثبت‌نام می‌کنند اما موافق وزیر صحبت می‌کنند Wed Aug 16 18:27:12 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اعطای جایزه صلح نوبل به حامی کشتارها در میانمار، درس عبرتی برای روشنفکرنماهای داخلی است Sun Sep 10 17:59:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا اختصاص اعتبار 500 میلیون تومانی برای فرهنگسرای شهرستان سامان Mon Sep 04 14:36:59 IRDT 2017
آفتاب 8 نکته که احتمال سکته مغزی را کاهش می‌دهد Mon Sep 25 00:55:02 IRST 2017
جهان نیوز نظامیان ما به دعوت بغداد اینجا هستند Wed Feb 13 08:36:44 IRST 2019
فرارو عکس و متن پروفایل ویژه ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا Mon Jan 21 20:29:23 IRST 2019
اقتصاد آنلاین خبر خوش درباره افزایش حقوق کارمندان Sat May 05 18:37:13 IRDT 2018
روزنامه شرق مردم هنوز وسایل گرمایشی ندارند Mon Nov 20 03:30:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ایران زیباست؛ کوچه باغ‌های پاییزی گنجنامه Fri Nov 23 10:23:37 IRST 2018
جام نیوز بازداشت نامزد دختر جوانی که از برج کامرانیه سقوط کرد Sat Apr 07 20:00:00 IRDT 2018
آفتاب ایران ​پرداخت قبوض از 7 راه مطمئن در بانک صادرات ایران Sat Apr 07 13:39:24 IRDT 2018
خبرگزاری مهر دست جابر بهروزی به مدال وزنه برداری نرسید Tue Aug 22 14:24:35 IRDT 2017
تی نیوز لودینگ 3: از معروف ترین جوجه تیغی دنیا تا پنج بازی با بیشترین زمان ساخت Tue Apr 10 17:27:50 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر اعزام دو تیم امدادی برای جستجو در ارتفاعات دنا Thu Apr 19 18:46:29 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تراکتورسازی به یک امتیازی پرسپولیس رسید/ باخت خانگی آقا معلم مقابل ژنرال Sun Jan 22 21:17:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن جامعه بشری؛ نیازمند حقایق قرآنی Mon May 08 10:11:19 IRDT 2017
افکارخبر آمار اسفبار مهاجمان استقلال در لیگ هفدهم Sat Aug 19 17:56:25 IRDT 2017
اعتبار نیوز آلا‌رم اقتصادی برای ترامپ Sat Jan 05 00:17:00 IRST 2019
بولتن نیوز نشست بررسی ادبیات معاصر ایتالیا برگزار شد Mon Mar 06 10:32:27 IRST 2017
شفاف هاشمی به قالیباف: رفتارت با اهل تقوا نسبتی ندارد Fri May 05 17:33:38 IRDT 2017
افکارخبر نتایج نهایی استخدام پیمانی 95 آموز‌ش‌وپرورش مشخص شد Wed Jun 21 11:22:00 IRDT 2017
تابناک ستاره پرسپولیس به بیمارستان منتقل شد Fri Aug 03 21:46:01 IRDT 2018
ایلنا هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تضمین‌کننده آینده علمی و شغلی آنهاست Sat Apr 22 13:58:12 IRDT 2017
افکارخبر بهره مندی 12 هزار زوج دانشگاه آزاد از تسهیلات وام ازدواج دانشجویی Wed Feb 15 13:06:42 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن صادرات 47میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی در سال گذشته از کشور Mon Apr 09 14:24:42 IRDT 2018
ایران آنلاین مصاحبه سفیر ایران با «فرانس 24» درباره چه موضوعاتی بود؟ / رئیس جمهور در حال بررسی سفر به پاریس Thu Nov 23 16:30:34 IRST 2017
تابناک خرید برگ سبز چای از 18 هزار و 920 تن فراتر رفت Tue May 08 00:44:02 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا انتقال نماز جمعه تهران به مصلای امام خمینی(ره) Fri Nov 17 12:19:36 IRST 2017
واحد مرکزی خبر حمایت از پوشاک خارجی در سال اقتصاد مقاومتی! Wed Mar 08 12:25:47 IRST 2017
فردا عکس: سلفی گرفتن گردشگران خارجی با صفوف رای‌گیری Fri May 19 20:57:52 IRDT 2017
آنا آیا شغل شما از مغزتان محافظت می کند؟ Sun Jul 08 01:28:00 IRDT 2018
شبکه خبر سرلشکر باقری: طب رزم، پناهگاهی برای مردم Sat Oct 13 17:44:35 IRST 2018
فردا نام: دربی 88، نام خانوادگی: تهرانی، برنده:؟ Thu Sep 27 09:20:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران افزایش ریزگرد‌ها و لزوم افزایش احتیاط در رانندگی Sat Jan 26 09:27:24 IRST 2019
همشهری آنلاین بازار خندان آجیل Wed Mar 15 17:44:27 IRST 2017
آفتاب دژاگه: توقع قهرمانی فشار را روی تراکتورسازی زیاد می‌کند Mon Aug 06 18:09:30 IRDT 2018
انتخاب ترکیه حکم دستگیری رضا ضراب را صادر کرد Mon Nov 05 14:59:02 IRST 2018
جوان آنلاین ساختار دفاعی استاندارد و تعویض‌های منطقی 2 فاکتور مهم تیم کرش است Fri Sep 01 21:55:03 IRDT 2017
میزان فراری در سال آینده میلادی رکورد می زند! Sat Dec 16 23:46:02 IRST 2017
جام نیوز نجات دختر 3 ساله از چنگ گرگ Sat May 06 23:43:53 IRDT 2017
انتخاب تبلیغات گوگل و فیسبوک محتواهای غیر اخلاقی را در واتساپ اشاعه می دهند؟ Fri Dec 28 13:39:46 IRST 2018
آریا طرح سوال 90 نماینده از رئیس‌جمهور درباره تنظیم بازار ارز Sun Dec 17 15:05:17 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی گرد وغبارآسمان بروجرد را فرا گرفت Wed May 24 15:14:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نمایشگاهی برای دوستداران گل و گیاه کشور Mon Feb 12 15:44:09 IRST 2018
خبرگزاری مهر اتحادیه اروپا درباره برگزیت دوباره مذاکره نمی‌کند Thu Feb 07 19:06:13 IRST 2019
اعتدال صعود دشوار بایرن مونیخ در جام حذفی Thu Feb 07 10:06:58 IRST 2019
اعتبار نیوز الزامات تامین ثبات مالی با محوریت نظام بانکی Sun Sep 09 10:56:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر دیدار رئیس جمهور مصر با رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا Sat Sep 08 16:08:35 IRDT 2018
اعتبار نیوز نقدینگی یک هزار و 672 هزار میلیارد تومان شد Mon Nov 12 16:27:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر نشست مشترک مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون سازمان برنامه و بودجه استان تهران Wed Aug 23 16:48:40 IRDT 2017
یک ورزش پوگبا: می‌خواهیم دوباره به سیتی برسیم! Tue Jan 16 10:15:48 IRST 2018
ساعت24 تابلوهای یک هنرمند سرقت شد Fri Feb 16 13:23:43 IRST 2018
فرهنگ نیوز 9 بورسیه نمایشگاه کتاب تهران چه کسانی هستند؟ Thu May 04 10:27:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر طرح جدید ترافیک از 15 اردیبهشت اجرا می شود Sun Apr 29 14:03:58 IRDT 2018
پارسینه سرمربی تیم ملی عمان استعفا کرد Wed Feb 06 17:25:24 IRST 2019
خبرگزاری مهر هنرآفرینی با نور مورد غفلت واقع شده است/ نمایشگاهی «در قلمرو نور» Fri Aug 18 11:10:22 IRDT 2017
خبرآنلاین وزیر دفاع: آیا باید در برابر کسی که به زیر ساخت های سایبری ما حمله می کند آرام نشست؟ Mon Jan 07 15:19:00 IRST 2019
ایلنا رسیدگی به پرونده شکایت از «خبرگزاری فارس» در دادگاه مطبوعات Sun Apr 23 12:37:21 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نگاه توسعه‌ای به مسئله ایرانشهر/ حذف حاشیه نشینی استراتژی اصلی وزارت راه و شهرسازی Tue Jun 06 11:36:16 IRDT 2017
خبرگزاری مهر آموزش مدیریت بحران برای 750 مددجوی کمیته امداد بوشهری Mon Jan 29 14:25:24 IRST 2018
اتاق خبر شروط جدید برای واردات تبلت‌های دارای سیم‌کارت Tue May 29 15:53:04 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر افتتاح طرح برق رسانی در جواهردشت Fri May 11 17:41:05 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تسهیلات اشتغالزایی به بهبود یافتگان از دام اعتیاد پرداخت می شود Tue Aug 16 19:46:00 IRDT 2016
جماران تراکتورسازی یک بازیکن انگلیسی گرفت+عکس Thu Jul 19 09:54:20 IRDT 2018
آنا انفجار بمب در اندونزی Mon Feb 27 09:50:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 7 منبع اصلی پروتئین را بشناسید Fri Dec 22 10:59:08 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 19 طرح عمرانی، کشاورزی و ورزشی در رفسنجان بهره برداری شد Thu Aug 30 09:05:00 IRDT 2018
رجا نیوز امکان مذاکره مجدد درباره برگزیت وجود ندارد Tue Dec 11 14:23:44 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم خودکفایی در محصولات کشاورزی از دستاوردهای انقلاب است Mon Feb 11 09:19:00 IRST 2019
عصر ایران جهانبخش به بازی با چلسی می‌رسد Sat Dec 08 09:52:31 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آیین­ نامه های اجرایی دو مورد از قانون بودجه سال 96کل کشور ابلاغ شد Thu Jun 22 00:23:00 IRDT 2017
برنا رشد علم و فناوری یک تغییر اساسی در تهدیدات نظامی است/شناخت ماهیت دارایی های کشور امری مهم و ضروری است/بازدید از زیرساخت های شهرستان آستارا Wed Dec 05 16:02:22 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران هوای تهران با شاخص 70 سالم است Thu Jan 03 12:42:45 IRST 2019
واحد مرکزی خبر تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره مشارکت ملی گردشگری Mon Aug 21 19:14:02 IRDT 2017