تهران پرس - Tue Aug 22 10:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

درآمد پایدار و محیط زیست؛ دو مشکل اصلی تهران/سند تحویل و تحول شهرداری را به مدیریت آینده شهر ارائه کردیم

شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر گفت: وقتی شهرداری تهران را تحویل گرفتم حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد شهرداری نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد.

به گزارش تهران پرس، شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری، مسئولان نظام و همراهان مدیریت شهری در دوره اخیر گفت: وقتی شهرداری تهران را تحویل گرفتم حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد شهرداری نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد. همانجا بود که تاکید کردم بحث هوشمند سازی از ضرورت های جدی شهرداری هاست. امروز این توفیق را پیدا کردیم با کمک همه همکاران در شهرداری تهران سندی را تحت عنوان سند تحویل و تحول آماده کنیم. یعنی امروز که ما از شهرداری تهران می رویم، در این سند مشخص شده است که مجموعه اینجا چه چیزی است. حتی خیلی از دوستان گفتند فلانی این کار را نکن ممکن است در این سند اشکالی هم پیدا شود اما گفتم آیا این بهتر از آن نیست که هیچ سندی ندهیم تا شورای پنجم و شهردار بعدی بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند؟ حتی ممکن است در این سند دو اشکال هم وجود داشته باشد اما پایه گذاری این اصل با هر هزینه ای برای شهر یک ضرورت است که بدانیم چه چیزی را تحویل می دهیم و بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند ولو نقایصی هم در آن باشد. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بدون شک بیداری و احیای مجدد اسلام را در این مقطع از زمان مدیون مجاهدت امام (ره)و شهدا هستیم چرا که او عزت را به مسلمانان داد، گفت: امروز همه بر این باور هستیم که اگر مسیر اسلام ناب، امام و شهدا را می خواهیم دنبال کنیم وظیفه ما این است که کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم چرا که ما به مردم و جامعه مسلمان قول دادیم که اگر در سایه اسلام زندگی کنیم از بعد مادی و معنوی از عزت دنیوی و سعادت اخروی برخوردار هستیم. به گفته شهردار تهران مهم ترین رسالت مدیران اجرایی که این قدرت را امام و شهدا و مردم به امانت در اختیار آنها گذاشته اند این است که در این راه گام بردارند. وی ادامه داد: همه تلاش ما در 12 سال گذشته با همین نگاه بوده است تا هدف ارتقای کیفیت زندگی در بعد مادی و معنوی محقق شود. در دوره اخیر مدیریت شهری بستر برای مدیریت یکپارچه شهری فراهم شد محمدباقر قالیباف با بیان اینکه سعی کردیم با سه رکن حیاتی و جدی یعنی شهروندان، شهر و مدیریت شهری در یک تعامل درست و با یک رویکرد مبتنی بر مسایل اجتماعی و فرهنگی در این راه گام برداریم، اظهارکرد: خوشحال هستیم که مجموعه مدیریت شهری در دوره های دوم، سوم و چهارم به نقطه ای رسید که امروز فلسفه وجودی شهرداری ها در کشور و نگاه مردم متحول شد. تبدیل کردن مجموعه مدیریت شهری از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی و در خدمت مردم بودن در شئونات مختلف زندگی اتفاقی است که در شهر تهران رخ داد و به تبع آن به دیگر شهرها هم اثر گذاری کرد و توقع و نگاه مردم از شهرداری ها امروز متفاوت شده است. همین جاست که زخم کهنه جدی که در نظام اداری و اجرایی ما است که متاسفانه سیستم بسیار متمرکزی داریم، سر باز کرد. اما در این دوره نشان داده شد که بیش از هر زمان دیگری بستر برای مدیریت یکپارچه شهری فراهم شده است. وی با تاکید بر اینکه همین جا از همه اعضای محترم شورای اسلامی دوره چهارم می خواهم که با وجود پایان مسئولیت اداری، رسالت و وظیفه مان در تحقق شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری را انجام دهیم، تصریح کرد: در این زمینه تمام قد باید حاضر باشیم و لحظه ای نباید غفلت کنیم. شاید از پشت این تریبون که کنار برویم دست ما بازتر است که از این موضوع دفاع کنیم. درآمد پایدار و محیط زیست؛ دو مشکل اصلی تهران وی درآمد پایدار و موضوع محیط زیست شامل آلودگی هوا، آّب و خاک را دو مشکل اصلی تهران دانست و عنوان کرد: حل هر دو مورد در گرو مدیریت یکپارچه شهری است قالیباف ادامه داد: برای کارآمدی دین در اداره امور جامعه، پیشرفت در مقیاس ملی هم به این مدیریت یکپارچه شهری نیازمند هستیم لحظه ای نباید از این موضوع درنگ کنیم این یک خواست ملی و مردمی است که اجتناب ناپذیر است و تنها راه نجات از چالش های روزمره مردم به شمار می رود. تهیه و ارائه سند تحویل و تحول برای سهولت کاری مدیران آینده پایتخت شهردار پایتخت با اشاره به12 سال قبل گفت: آن زمان که توفیق خدمت در شهرداری تهران را پیدا کردم نمی دانستم چه چیزی دارم تحویل می گیرم و هر چه تلاش کردم، چیزی مطلع نشدم. می خواستم با مدیران ارشد شهرداری آشنا شوم اما حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد. همانجا بود که تاکید کردم بحث هوشمند سازی از ضرورت های جدی شهرداری هاست. امروز این توفیق را پیدا کردیم با کمک همه همکاران در شهرداری تهران سندی را تحت عنوان سند تحویل و تحول آماده کنیم. یعنی امروز که ما از شهرداری تهران می رویم، در این سند مشخص شده است که مجموعه اینجا چه چیزی است. حتی خیلی از دوستان گفتند فلانی این کار را نکن ممکن است در این سند اشکالی هم پیدا شود اما گفتم آیا این بهتر از آن نیست که هیچ سندی ندهیم تا شورای پنجم و شهردار بعدی بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند؟ حتی ممکن است در این سند دو اشکال هم وجود داشته باشد اما پایه گذاری این اصل با هر هزینه ای برای شهر یک ضرورت است که بدانیم چه چیزی را تحویل می دهیم و بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند ولو نقایصی هم در آن باشد. امروز این سند را تحویل مهندس چمران می دهم و ایشان به شورای پنجم منتقل خواهند کرد، در خواست دارم یک نسخه هم در اختیار کلیه اعضای شورای چهارم قرار گیرم و در فرصت مناسب در اختیار همه مردم و اصحاب رسانه هم قرار گیرد.اگر اشکالی هم در روش این کار است پیشاپیش می پذیرم اما پیشنهادات بعدی می تواند این را تکمیل کند. تشکر از مشارکت معنادار مردم و طلب حلالیت برای قصورات وی ادامه داد: وظیفه خودم می دانم از مردم عزیز، متدین، نجیب و شریف تهران که همراهی و مشارکت معنی داری در حوزه مسایل شهری داشتند تقدیر و تشکر کنم. از همه آنها به خاطر کوتاهی ها و کم کاری ها و قصور و تقصیراتی که احتمالا داشتیم حلالیت می طلبم. صادقانه به مردم عرض می کنم که با تمام وقت و ظرفیت در خدمت آن ها بودم. کمتر روزهایی در طول این 12 سال اتفاق افتاده است که من اذان صبح را در خانه بشنوم و تا پاسی از شب در این شهر تلاش نکرده باشم؛ این تلاش با همه کارگران، مهندسان، تکنسین ها و ... صورت گرفته است. ما تلاش کردیم در تابستان شهر را بشوییم، در پائیز به درستی شهر را جارو کنیم و در زمستان های سرد و برفی در کنار هم این شهر را پارو کنیم تا بتوانیم همیشه این شهر را برای مردم بهاری نگاه داریم؛ اگر نقصانی بود به بزرگواری خودشان ما را ببخشند. از همه حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و لطف شان برای دادن لقب جهادی به شهرداری تهران تشکر می کنیم شهردار تهران با تشکر از مقام معظم رهبری بیان کرد: از مقام معظم رهبری که در این دوره عنایت ویژه ای در طی 12 سال به تهران داشتند تشکر کنم. همیشه مقام معظم رهبری به نفع مردم تصمیم گرفتند و با عنایات ایشان امروز معبری نمانده که بخواهیم در تهران باز کنیم. مجموعه 300 هکتاری بوستان ولایت را به برکت ایشان داریم. دو سال قبل در یک فرمان شفاهی بیش از هزار و 500 هکتار فضاهای در اختیار نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی و نظامی را یکجا در اختیار مردم گذاشتند. از همه حمایت ها و رهنمود های ایشان تشکر می کنیم، از اینکه عنایت داشتند همکاران من و مجموعه شهرداری را به عنوان مجموعه جهادی شناختند تشکر می کنم و این افتخار را شاکر هستیم که ایشان این لقب را به مجموعه شهرداری دادند و باعث افتخار همه ما است. تقدیر از دولت های نهم دهم یازدهم وی ضمن تقدیر از دولت های نهم، دهم و یازدهم گفت: اگر گله مندی هایی داریم به جای خود است، معمولا بر اساس قوانین و مقررات مطالبی داریم و حتما آیندگان هم دارند، اما انصاف این است که نگوییم همه زحمت کشیدند مخصوصا وزارتخانه ها و بدنه ها چرا که شهر بدون همکاری پیش نمی رفت. تقدیر از شوراهای دوم، سوم و چهارم و شورایاری ها قالیباف ادامه داد: از همه دوستان در شورای دوم، سوم و چهارم و کلیه شورایاری ها در ادوار گذشته که همکاری دقیق، مردمی و مردانه داشتند و بر کار ما نظارت کردند و مطالبه داشتند تشکر می کنم. امروز مایه افتخار است که مردم اینگونه در حوزه شهر و مدیریت شهری حضور دارند. تقدیر از نمایندگان مجلس هفتم تا دهم و کلیه شهرداران کلانشهرهای کشور و همکاران آتش نشان وی ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس از مجلس هفتم تا دهم و کلیه شهرداران کلانشهرهای کشور گفت: از ائمه جمعه و جماعات، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، هیات های مذهبی، مساجد خیریه ها و سمن ها تقدیر و تشکر می کنم؛ به طور ویژه از همکاران در سازمان آتش نشانی هم تشکر دارم که نشان دادند در روز خطر جان خودشان را فدای حفظ جان همشهریان کردند. آن ها افتخار بزرگی آفریدند و جان خودشان را برای نجات دیگران گذاشتند ما تا زنده هستیم آنها را فراموش نخواهیم کرد. تقدیر از اصحاب رسانه و هنرمندان شهردار تهران سپس از اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: از اصحاب فرهنگ، رسانه، هنرمندان که همیشه و همه جا و بجا ما را همراهی و نقد و حمایت کردند و باعث پیشرفت و اصلاح کارها شدند تشکر می کنم. تقدیر از پیمانکاران، سرمایه گذاران، نیروی انتظامی و بسیج قالیباف افزود: از همه پیمانکاران و سرمایه گذاران که فعالان و ذینفعان این شهر هستند که به تلاش و زحمات آنها شهر پیشرفت کرده است تشکر می کنیم، همچنین از کلیه صاحب نظران به طور ویژه در مدیریت شهری ، علمای بزرگوار و بسیج و نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری و کلیه سازمان ها و نهاد ها و ادارات کلی که در این 12 سال همراهی داشتند تقدیر و تشکر می کنم. تقدیر از علما و روحانیون شهردار تهران با بیان اینکه وظیفه دارم مجددا از آیات عظام و بزرگان حوزه که در این مدت 12 سال هر سال ما را به حضور می پذیرفتند و رهنمود می دادند، تشکر کنم ، گفت: در این 12سال ما با دقت نگاه های آنها را دنبال می کردیم. حتی در سال آخر برای گزارش در قم و در محضر آیت الله وحید خراسانی بودم که حادثه پلاسکو اتفاق افتاد و برگشتم. تقدیر از قرارگاه خاتم وی ادامه داد: از عزیزان در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که خود من توفیق خدمت در آن مجموعه را داشتم و انصافا در پروژه ها سخت و پیچیده شهر مجاهدت می کنند، تقدیر و تشکر دارم. قالیباف تاکید کرد: تقدیر و تشکر خاص از یکایک اعضای شورای اسلامی دوره چهارم را دارم که در حین اینکه با سلایق و نگاه های مختلف بودیم اما باید شهادت دهم این شورا در عین نظارت و نقد و در عین اینکه چالش های جدی داشتیم، بیشترین حمایت و همراهی را برای حل مشکلات مردم داشت که به سهم خودم تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم بزرگواران که نمایندگان محترم مردم هستند بنده را حلال کنند. در جلسات و گفت و شنود ها سعی کردم ادب و اخلاق را رعایت کنم اما اگر جایی صدای من بلند شده و یا کوتاهی داشتم از یکایک عزیزان حلالیت می طلبم. دست یکایک همکاران خود را می بوسم و به همه همکاران از معاونان، شهرداران مناطق، سازمان ها، نواحی و یکایک کارکنان و کارگران شهرداری تهران خدا قوت می گویم. امیدوارم هر کجا هستیم بتوانیم انجام وظیفه کنیم که فردای قیامت مدیون شهدا و امام شهدا نباشیم. منبع : فردا
تهران پرس پیشنهاد ویژه برای جپاروف و تیموریان Sat Jan 28 04:34:00 IRST 2017
تهران پرس چگونگی اخذ عوارض طرح ترافیک از خودروهای «پلاک سیاسی» Sun Feb 26 11:03:00 IRST 2017
تهران پرس سرودی که حسن روحانی آن را سفارش داد! +عکس Sun Sep 24 03:53:00 IRST 2017
تهران پرس در اختتامیه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر چه گذشت؟ Fri Feb 23 20:32:00 IRST 2018
تهران پرس اپلیکیشنی که گریه کودکان را ترجمه می کند! Wed May 23 13:02:00 IRDT 2018
تهران پرس در تهران بیش از سه هزار ساختمان پلاسکو بالقوه داریم/امدادرسانی آتش نشانان در این حادثه بی نظیر بود Tue Jan 24 04:10:00 IRST 2017
تهران پرس ترویج انس با قرآن کریم در کشورنیاز به توجه بیشتری دارد Sun Jun 10 23:25:00 IRDT 2018
تهران پرس توده بزرگ از شکم بیمار گرگانی خارج شد +عکس Thu Apr 06 07:06:00 IRDT 2017
تهران پرس قرارداد 34 میلیون دلاری پتروشیمی ایران و ایتالیا امضا شد Tue Dec 19 10:30:00 IRST 2017
تهران پرس متد آموزش زبان در پایه های مختلف یکپارچه نیست Tue Aug 14 14:52:00 IRDT 2018
تهران پرس تصویری عجیب از یخ زدن ماهی‌ها+عکس Tue Feb 21 08:17:00 IRST 2017
تهران پرس مارتینس: دیدار برابر برزیل همچون رویا برای ما است Thu Jul 05 11:49:00 IRDT 2018
تهران پرس چگونه آمار بازدید سایت را بالا ببریم؟ Sun Apr 23 20:50:00 IRDT 2017
تهران پرس عمر برخی صنایع ایران تمام شده و این را نمی دانیم Mon Dec 04 06:41:00 IRST 2017
تهران پرس نقاط جدید احتمالی بزودی مشخص میشود/عدم پیدا شدن لاشه در نقاط قبلی Mon Feb 19 11:39:00 IRST 2018
تهران پرس قاسمی قتل یک ایرانی در کانادا را محکوم کرد Thu Dec 28 07:20:00 IRST 2017
تهران پرس برانکو: هواداران مقابل سپیدرود به ورزشگاه بیایند Tue Apr 24 13:51:00 IRDT 2018
تهران پرس 5 نشانه ای که می گوید باید استراحت کنید Sun Apr 30 10:15:00 IRDT 2017
تهران پرس درباره نسل دهه چهارم انقلاب دچار اشتباه نشویم Sat Apr 28 19:52:00 IRDT 2018
تهران پرس بختیاری: عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم خودکفایی را در هاله ای از ابهام برده است Tue Apr 24 12:41:00 IRDT 2018
تهران پرس برهانی: مجبورم تصمیم دیگری بگیرم Sun Aug 20 10:00:00 IRDT 2017
تهران پرس هشدار در مورد انفجار ترافیکی در جاده ها در آستانه تعطیلات عید فطر Sun Jun 10 12:33:00 IRDT 2018
تهران پرس لودریان: بعید است بسته پیشنهادی مان پیش از نوامبر آماده شود Fri Jul 06 15:57:00 IRDT 2018
تهران پرس راهکاری برای پرهیز از ساخت سریال های شبیه به هم Sat Feb 24 11:59:00 IRST 2018
تهران پرس دهلی امیدوار به بهبود روابط با اسلام آباد در دولت جدید است Sun Jul 29 11:16:00 IRDT 2018
تهران پرس مدرنترین نانوایی در کشور +عکس Wed Jul 19 17:07:00 IRDT 2017
تهران پرس اسماعیل هنیه از انتفاضه‌ دیگری برای آزادی قدس و کرانه باختری خبر داد Thu Dec 07 07:27:00 IRST 2017
تهران پرس لیگ فوتبال محلات همدان با رقابت 170 تیم آغاز شد Fri Aug 17 21:13:00 IRDT 2018
تهران پرس آمادگی 100 درصدی نیروهای خدمات شهری برای بارش های پایتخت Tue Feb 13 01:51:00 IRST 2018
تهران پرس رویایم قهرمانی در آسیا است Wed Jul 18 14:56:00 IRDT 2018
تهران پرس اردوغان: ما هرگز به متحدانمان خیانت نمی کنیم Mon Feb 26 11:45:00 IRST 2018
تهران پرس لزوم تغییراساسی در نحوه کنش جریان اصول‌گرایی/5 سرفصل گفتگو Sat Jul 22 08:42:00 IRDT 2017
تهران پرس لزوم برخورد با ریشه قاچاق و فساد/ مردمی کردن مبارزه با قاچاق و تقلب در حوزه سلامت با برچسب اصالت Mon Dec 11 12:59:00 IRST 2017
تهران پرس بیش از هزار سبد غذایی بین نیازمندان خراسان رضوی توزیع شد Sun Jun 10 15:48:00 IRDT 2018
تهران پرس مشکلات تدریس زبان فارسی به روایت استادان خارجی Mon Jul 23 18:11:00 IRDT 2018
تهران پرس فدراسیون کشتی خواستار پرداخت کسری مبلغ جوایز مدال آوران شد Sat Jun 16 12:09:00 IRDT 2018
تهران پرس عکس: انعکاس Sat Mar 25 09:44:00 IRDT 2017
تهران پرس پل تاریخی معلق آمل زیر تیغ ترمیم رفت Tue Jul 31 16:06:00 IRDT 2018
تهران پرس عضو جمنا: قالیباف هنوز انصراف نداده است Mon Apr 10 12:51:00 IRDT 2017
تهران پرس خطر ریزش بهمن در مناطق برف گیر البرز Sat Feb 24 18:09:00 IRST 2018
تهران پرس بازیگر فرانسوی در تئاتر ایران روی صحنه می رود Sat Apr 21 10:14:00 IRDT 2018
تهران پرس ادینیو به بازی با سپاهان هم نمی‌رسد Sat Apr 22 08:42:00 IRDT 2017
تهران پرس افتخارات زیدان پس از یک سال حضور در رئال مادرید Wed Jan 04 07:45:00 IRST 2017
تهران پرس آسفالت 15 کیلومتر از جاده مرگ تا هفته دولت Mon Jun 25 15:42:00 IRDT 2018
تهران پرس معاون گردشگری کشور تغییر کرد Sat Jul 22 15:03:00 IRDT 2017
تهران پرس دلار دولتی 212 تومان ارزان شد/قیمت به 4200 تومان بازگشت Tue Aug 07 12:28:00 IRDT 2018
تهران پرس 50 برنامه نامزد جمنا برای تحول کشور Sun Apr 16 11:01:00 IRDT 2017
تهران پرس برندگان جایزه معماری میرمیران اعلام می‌شوند Sat Apr 21 12:25:00 IRDT 2018
تهران پرس عکس : آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی در پی بارش شدید باران - مشهد Mon May 08 16:02:00 IRDT 2017
تهران پرس سرمایه اتریشی ها درکوهستانهای ایران/ یک رای خوب برای خانه علیزاده Thu Feb 15 08:46:00 IRST 2018
تهران پرس کشف کارگاه چاپ اسکناس در کرمانشاه Wed Aug 30 15:30:00 IRDT 2017
تهران پرس طلایی: شهردار تهران کیست؟ Sat May 12 13:03:00 IRDT 2018
تهران پرس سلفی با جسد سوخته +عکس Tue Oct 03 03:54:00 IRST 2017
تهران پرس مرگ برادر شاه عربستان Thu Jul 13 19:10:00 IRDT 2017
تهران پرس وزش باد شدید در شمال سیستان وبلوچستان/دریای عمان مواج است Sun Aug 05 15:28:00 IRDT 2018
تهران پرس بخشی، اولین و آخرین طلایی تکواندوی ایران در آسیا/ کیمیا علیزاده برنز گرفت Mon May 28 13:13:00 IRDT 2018
تهران پرس قیمت دلار در بازار فرو ریخت/نرخ به 4697 تومان رسید Thu Feb 15 07:33:00 IRST 2018
تهران پرس اقلیت های دینی می توانند نامزد شوراهای اسلامی شوند Sat Jul 21 16:37:00 IRDT 2018
تهران پرس واسطه‌ها گوشت قرمز را گران کردند Fri May 05 08:03:00 IRDT 2017
تهران پرس نقد «هویج بستنی» توسط بچه ها Sat Aug 11 12:24:00 IRDT 2018
تهران پرس جزیره هرمز نیازمند یک برنامه جامع است/هیچ سرگرمی برای جوانان هرمز وجود ندارد Thu Apr 19 13:52:00 IRDT 2018
تهران پرس کارشناسان طب سنتی مشاوره رایگان تغذیه ارائه می دهند Wed May 23 13:00:00 IRDT 2018
تهران پرس ناوگان ایران و روسیه از حضور ناتو در خزر جلوگیری می کند Sun Aug 12 13:01:00 IRDT 2018
تهران پرس 3 تصادف در قم دو کودک را به کام مرگ کشاند Sat May 12 08:43:00 IRDT 2018
تهران پرس اسکان موقت خانوارهای حادثه دیده مسجدسلیمانی پس از رانش کوه Wed Feb 21 15:23:00 IRST 2018
تهران پرس اقلیم کردستان: وارد مرحله جدیدی با بغداد شدیم/ درصدد جنگ نیستیم Thu Oct 19 05:42:00 IRST 2017
تهران پرس آخرین آمارها از بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه Sat Dec 09 11:56:00 IRST 2017
تهران پرس عثمان محمدپرست پیشکسوت موسیقی خراسان تجلیل می شود Mon Jun 18 17:55:00 IRDT 2018
تهران پرس عکس : آوای قمر در خانه قاجاری کاشان Sat Sep 16 09:12:00 IRDT 2017
تهران پرس دولت تمام قد در کنار بازار است/ عقب نشینی نکرده و نمی کنیم Wed Jun 27 21:24:00 IRDT 2018
تهران پرس مخالفت مجلس با پیشنهاد افزایش حمایت های روانی از کودکان آزاردیده Sat Aug 11 12:37:00 IRDT 2018
تهران پرس روسیه به دنبال استفاده از واحد پول ملی در روابط تجاری با ترکیه Mon Aug 13 18:30:00 IRDT 2018
تهران پرس ترامپ: ایران از برجام منحرف شده است Tue Dec 19 06:22:00 IRST 2017
تهران پرس فتحی در سخت‌ترین ایام به استقلال آمد Tue Jul 31 16:34:00 IRDT 2018
تهران پرس آمار تکان‌دهنده مرگ و میر ایرانیان به دلیل ابتلا به سرطان در سال 2015 Tue Jan 24 19:50:00 IRST 2017
تهران پرس کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکاست Sun Feb 25 15:36:00 IRST 2018
تهران پرس معتمدی با سه گروه اروپایی کنسرت می دهد/ همنشینی با آواز ایرانی Tue Jun 12 12:22:00 IRDT 2018
تهران پرس شفر: به بازیکنانم گفتم که می توانیم به بازی برگردیم/ برای علی قربانی خوشحالم Tue Feb 13 16:09:00 IRST 2018
تهران پرس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) رکورد حفاری کشور را شکست Tue Aug 07 14:23:00 IRDT 2018
تهران پرس شگفت انگیزترین عکس های فضایی در هفته گذشته Tue May 29 10:29:00 IRDT 2018
تهران پرس درمان پادوانی طبق استانداردها ادامه دارد Wed Feb 28 14:23:00 IRST 2018
تهران پرس واکنش فرزند کیارستمی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت Tue Apr 18 11:28:00 IRDT 2017
تهران پرس عبدالله دوم: با تروریستها با قدرت مبارزه خواهیم کرد Sun Aug 12 19:01:00 IRDT 2018
تهران پرس آغاز عملیات اجرایی ساخت زورخانه باستانی در لارستان Sat Feb 17 13:54:00 IRST 2018
تهران پرس فاتح تریم در آستانه سرمربیگری استقلال Mon Sep 25 14:11:00 IRST 2017
تهران پرس جودو گرندپری هوهات؛ محجوب برای کسب نشان برنز به میدان می رود Sun May 27 16:14:00 IRDT 2018
تهران پرس از انقلاب در شهرداری با ایجاد انضباط مالی تا گلایه از جایگاه تشریفاتی شورا Sat Apr 28 18:45:00 IRDT 2018
تهران پرس تصویری جالب از اتحاد نمایندگان زن مجلس +عکس Sun Apr 09 13:29:00 IRDT 2017
تهران پرس تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی از زبان ریاحی Mon May 14 10:00:00 IRDT 2018
تهران پرس تولد نوزادی که روی شکم خود یک سر اضافی دارد +عکس Thu May 04 02:30:00 IRDT 2017
تهران پرس واژگونی اتوبوس در اتوبان زنجان- قزوین Tue Sep 19 05:08:00 IRDT 2017
تهران پرس کمای دختربچه گلستانی با خطای پزشکی Tue Jan 30 20:00:00 IRST 2018
تهران پرس بنیاد مسکن اتمام طرح های هادی روستایی را با جدیت پیگیری کند Tue Apr 10 19:59:00 IRDT 2018
تهران پرس فدراسیون فوتبال خواست بازی تیم ملی بانوان بدون تماشاگر باشد! Tue Apr 17 20:21:00 IRDT 2018
تهران پرس دلیل محرومیت سه جلسه ای آرسن ونگر Wed Jan 17 03:47:00 IRST 2018
تهران پرس زلزله 4.3 ریشتری دیشب «بروجرد» را لرزاند Fri Nov 24 04:12:00 IRST 2017
تهران پرس جزئیات لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات/ پیش‌بینی حقوقی «بلاک چین» Mon Feb 19 14:28:00 IRST 2018
تهران پرس اختصاص یک روز حقوق کارکنان کمیته امداد استان تهران به زلزله‌زدگان /ساخت و تعمیر 300 واحد مسکونی توسط کمیته امداد استان تهران Sat Nov 18 09:06:00 IRST 2017
تهران پرس عملکرد ایسنا مطلوب است Mon Aug 13 14:22:00 IRDT 2018
تهران پرس کمیسیون عمران مجلس بابت وضعیت بازار مسکن به رئیس جمهور نامه داد Sat Jun 30 23:38:00 IRDT 2018
بی باک نیوز استاندارد مدیریت محیط زیست در غرب تهران پیاده سازی شد Sat Jul 22 14:15:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر حضور بانوان کشتی گیر کرمانشاهی در مسابقات تیم ملی Mon Jun 18 12:49:23 IRDT 2018
خبرگزاری مهر ترافیک سراسری در آزاد راه کرج و محور هراز Sat Dec 09 18:49:20 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن جلسه قرآن «احمد مرادی» و سخن از تلاوت‌های پروانه‌وار «حصان» + صوت و عکس Mon May 01 08:59:20 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مهار آتش سوزی در کارخانه فولاد رشت Sun Apr 15 15:16:49 IRDT 2018
میزان غیبت کریمی در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی Sat Dec 23 11:11:23 IRST 2017
روزنامه شرق ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد Thu Mar 16 03:30:00 IRST 2017
تیتر نیوز دادستان تهران: تسلیم اعتصاب غذای برخی از زندانیان نمی شویم Wed Aug 23 14:01:59 IRDT 2017
بی باک نیوز درمان بواسیر را به تاخیر نیاندازید Sat Apr 29 09:56:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران 3 هزار و 335 مازندرانی عازم سرزمین وحی Sat Jul 15 07:10:04 IRDT 2017
آفتاب ایران حکم متهمان پرونده بنیتا صادر شد Sat Sep 23 14:50:05 IRST 2017
صراط کم آبی و تاثیرش روی تولید برق Tue Jan 16 11:13:52 IRST 2018
واحد مرکزی خبر ورود هندوانه های نوبرانه چاف لنگرود به بازار Mon Jul 03 16:59:53 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری مراسم استانی بزرگداشت شهدای 7 تیر در حسینیه حضرت اباالفضل(ع) رشت Sun Jun 25 14:34:22 IRDT 2017
بهار نیوز لایحه دروغ ممنوع Sun May 14 10:54:14 IRDT 2017
آریا عراقچی: توافق با ترنس مش هولدینگ روسیه توافق بسیار بزرگی است Mon Jul 31 16:31:16 IRDT 2017
میزان اثرات مخرب شکر روی مغز Wed Jan 17 08:59:27 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دارویی که بلای جان کیارستمی شد! Tue May 30 12:05:45 IRDT 2017
فردا برای خرید پژو 405 چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول Mon Oct 15 15:45:31 IRST 2018
خبرگزاری شبستان تشریح جزئیات خرید کتاب از ناشران در نمایشگاه کتاب تهران Sat May 26 11:22:00 IRDT 2018
جماران لرستان ظرفیت های فراوانی در کشاورزی و دامپروری دارد Wed Jul 11 22:00:27 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران حمایت از گسترش فعالیت های تجار ایرانی و ارمنی Thu Dec 14 17:34:42 IRST 2017
جام نیوز 75 روز مانده به جام جهانی 2018 روسیه Sun Apr 01 11:44:18 IRDT 2018
آفتاب توئیت جالب حسین ماهینی درباره حضور بانوان در استادیوم Tue Aug 08 18:41:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دستگیری سارقان مامورنما در قائم شهر Mon Sep 24 15:13:41 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران ماجرای زنده سوزاندن کودک 3 ساله توسط منافقین + فیلم Sat Jun 30 15:10:52 IRDT 2018
تدبیر پیش‌بینی فعال شدن کانون‌های گرد و غبار خوزستان/ اهواز جمعه خاکی است Wed Apr 05 15:29:30 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه فیلم های اخلاقی به حاشیه رانده می شوند Mon Dec 04 10:19:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مراکز آموزشی ارتش خط مقدم بنیه دفاعی کشور هستند Thu Aug 10 00:04:33 IRDT 2017
اتاق خبر بورس کالا واسطه‌ها را ساماندهی کند Fri Jan 05 16:34:02 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران اعتراض‌ها به رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری بررسی شد Fri Mar 10 15:26:51 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اوپک به نیمه راه حذف اشباع عرضه نفت رسید Sat Sep 23 11:07:19 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین راه هایی آسان برای از بین بردن پف زیر چشم Thu Jul 12 12:04:35 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آغاز برداشت چین چهارم برگ سبز چای/77 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد Sun Oct 07 10:58:47 IRST 2018
ایران آنلاین ورود نیروهای دولتی عراق به کرکوک Tue Oct 17 09:59:28 IRST 2017
598 دو نکته در روشن کردن یک ابهام Mon Jul 03 10:46:41 IRDT 2017
پارسینه حذف کارتخوان و دردسر‌های جدید فروشندگان و خریداران Tue Jan 30 17:09:45 IRST 2018
خبرگزاری نسیم جزئیات برگزاری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد Sat Jul 21 09:21:02 IRDT 2018
میزان موشک‎های بالستیک کره‌شمالی قابلیت رسیدن به هر نقطه‌ای از جهان را دارند Wed May 17 10:55:20 IRDT 2017
روزنامه ایران آن سوی مرز Mon Dec 18 00:00:00 IRST 2017
دولت بهار مبارزه کاخ سفید و کنگره آمریکا برای کسب قدرت Sat Jul 15 14:10:00 IRDT 2017
ایران آنلاین قتل پسر 18 ساله در پاتوق دوستانه Thu Aug 09 00:31:59 IRDT 2018
نماینده ایران و عمان، تفاهم نامه همکاری بانکی امضاء کردند Sun Mar 12 14:55:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا همه محورهای کوهستانی نهاوند باز هستند/ آتش گرفتن "گریدر " راهداری در گردنه گاماسیاب نهاوند+ تصاویر Fri Dec 08 13:58:19 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا برخورد گزینشی یا رانتی برای چشم‌پوشی؟ Wed Mar 15 13:41:22 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ساخت مرکز رفاهی فرهنگیان درکنارک + مصاحبه Mon Nov 20 09:58:31 IRST 2017
میزان شرکت‌های لبنی خودمختار در قیمت‌گذاری/ کوتاهی وزارت صنعت در برخورد با متخلفان Sat Oct 06 11:46:01 IRST 2018
روزنامه آرمان روابط عمومی کیش و مات ترامپ Sat Feb 11 03:30:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 305 هزار تن گندم از کشاورزان اردبیلی خریداری شد Wed Jul 18 17:37:00 IRDT 2018
پرشین خودرو جشن تولد47سالگی مریم کاویانی+عکس Thu Jun 29 13:02:00 IRDT 2017
برنا قلاوند:اضافه شدن رشته های انیمیشن سازی و تولید بازیهای رایانه ای در طرح تکاپو استان Wed Apr 26 15:23:30 IRDT 2017
تابناک مصوبات نخستین شورای پول و اعتبار دولت دوازدهم Wed Aug 23 07:47:33 IRDT 2017
روزنامه ایران امامی کاشانی:انتقادات به عملکرد قوا در جلسات خصوصی مطرح شود Sat Dec 23 00:00:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا اعزام 250 نفر از اراک در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب Tue Aug 15 10:13:24 IRDT 2017
پول نیوز قیمت نفت به 73 دلار کاهش یافت Thu May 03 10:34:58 IRDT 2018
جام جم آنلاین مجموعه تلویزیونی در جستجوی آرامش Thu Jul 13 00:18:42 IRDT 2017
بی باک نیوز تعداد متخصصین بیهوشی 3 برابر تخت های جراحی در کشور Wed Feb 01 09:55:01 IRST 2017
خبرگزاری شبستان دنا پلاس اتوماتیک در راه بازار Sun Jul 23 10:33:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر رفع 7800 مورد شکستگی شبکه توزیع آب استان Thu May 11 09:03:20 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مسئولیت پذیری اجتماعی ، راهکار حل چالش های صنعت ساختمان در کشور Sun Feb 18 22:20:00 IRST 2018
ایسکانیوز سرنوشت بارسلونا با استقلال کاتالونیا چه خواهد شد؟ Sat Oct 28 09:49:55 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران معرفی برترین های اسکواش خوزستان Sat May 27 16:44:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران لاریجانی با آیت الله مؤمن دیدار کرد Wed Apr 11 21:32:24 IRDT 2018
ایران آنلاین سیدحسن نصرالله فاش کرد: نقشه شوم آمریکایی برای نسل کشی شیعیان Thu Sep 06 12:15:48 IRDT 2018
اخبار بانک تهران هفتمین بورس پربازده جهان را دارد Tue Feb 28 10:31:11 IRST 2017
خانه ملت سخنرانی دکتر لاریجانی در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران Mon May 01 14:27:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی ایروان Wed Aug 30 20:38:15 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر فراخوان هجدهمین جشنواره استانی تئاتر پسامهر در فسا Sat Jun 23 17:33:38 IRDT 2018
سیتنا نگرانی زد تی ای از تحریم‌های جدید آمریکا Sat Apr 21 10:45:20 IRDT 2018
پرشین خودرو رویایی ترین سفرهای هوایی+تصاویر Sat Feb 25 18:00:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر بسته شدن جاده سه راهی عرب آباد به دیهوک Mon Mar 20 17:29:13 IRST 2017
پایگاه خبری الف چرا بستنی‌ یخی بیش‌فعالی می‌آورد Thu Aug 03 08:18:51 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن انتشار کتاب «اشارت‌های قرآن برای انسان و جامعه انسانی» توسط شهاد زمانی Sat Jul 07 09:29:51 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران درخواست کانادا برای تحقیق مستقل درباره کشتار فلسطینیان در نوار غزه Thu May 17 03:23:58 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر ثبت نام معتکفان تا اذان صبح فردا Fri Mar 30 14:43:55 IRDT 2018
آریا تخلیه ایستگاه قطار "نیم" فرانسه از بیم وجود عناصر مسلح در آن Sun Aug 20 08:59:14 IRDT 2017
ایلنا برگزاری تجمع خشونت‌آمیز در شادگان صحت ندارد/ لزوم تدوین برنامه راهبردی برای حل بحران‌های زیست‌محیطی خوزستان Tue Feb 21 12:48:25 IRST 2017
نامه نیوز نفیسه روشن؛ بدون شرح!/عکس Sun May 28 07:39:55 IRDT 2017
ساعت24 "ساخت ایران" در وسعت ایران بزرگ Thu Jul 13 11:48:45 IRDT 2017
ورزش 3 جدایی قطعی خامس با حضور خرید جدید رئال Thu Jul 06 07:03:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 از ظروف پلاستیکی برای پخش نذری استفاده نکنیم Sun Sep 23 10:16:00 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا «محمد رسول‌الله» مجیدی عرضه شد Wed Jan 10 23:37:09 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران خرید توافقی 88 کیلوگرم زعفران در «سرایان» Sun Dec 10 12:34:16 IRST 2017
شبکه خبر تورم آذر به روایت بانک مرکزی Tue Dec 26 17:08:18 IRST 2017
ایسکانیوز تولید بنزین یورو 4 رویکرد جدید پالایشگاه آبادان است Sun Jun 24 12:39:07 IRDT 2018
انتخاب پیام خانواده‌های شهدای آتش نشان: ملت ایران متشکریم Wed Feb 08 10:23:37 IRST 2017
جهان نیوز اکران «مصادره» در آمریکا آغاز شد Sun Apr 22 14:42:58 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران افزایش 70 درصدی قیمت مبلمان و صندلی Thu Jun 14 08:33:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا برگزاری نمایشگاه مواد غذایی، سوغات و هدایا در چابهار Mon Nov 13 13:16:00 IRST 2017
تدبیر و امید 97؛ سال ارتقای کیفیت نان ایرانی Tue Dec 05 11:41:34 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 3 کارشناس، بخش خیابانی همایش تئاتر خرداد را داوری می‌کنند Wed May 30 15:23:14 IRDT 2018
صراط ایران حمله داعش به مدرسه‌ای در موصل را محکوم کرد Fri May 05 23:39:51 IRDT 2017
صراط درخواست نتانیاهو از آمریکا و روسیه درباره سوریه Sun Jul 09 15:36:19 IRDT 2017
روزنامه شرق چه کسی مصدق را سرنگون کرد؟ Tue Aug 29 04:30:00 IRDT 2017
شبکه خبر قانون فیفا برای میزبان مسابقات در ورزشگاه ها Sat Sep 15 22:17:39 IRDT 2018
ایسکانیوز ابداع جوهر رسانا برای استفاده در مدارهای الکترونیکی Mon Oct 08 22:40:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران 4 پیروزی و یک شکست دست‌آورد بوکسور‌ها در نخستین روز Wed Mar 15 09:17:24 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ایرانیان چند ساعت تلویزیون نگاه می‌کنند؟ Tue Dec 12 17:58:10 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مردم ، نامزدها و نیروهای امنیتی مراقب توطئه دشمن باشند Sun May 14 08:02:01 IRDT 2017
شیعه نیوز مردم اروپا خواستار جلوگیری از ورود مهاجران مسلمان هستند Wed Feb 08 12:19:01 IRST 2017