تهران پرس - Tue Aug 22 10:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

درآمد پایدار و محیط زیست؛ دو مشکل اصلی تهران/سند تحویل و تحول شهرداری را به مدیریت آینده شهر ارائه کردیم

شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر گفت: وقتی شهرداری تهران را تحویل گرفتم حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد شهرداری نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد.

به گزارش تهران پرس، شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری، مسئولان نظام و همراهان مدیریت شهری در دوره اخیر گفت: وقتی شهرداری تهران را تحویل گرفتم حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد شهرداری نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد. همانجا بود که تاکید کردم بحث هوشمند سازی از ضرورت های جدی شهرداری هاست. امروز این توفیق را پیدا کردیم با کمک همه همکاران در شهرداری تهران سندی را تحت عنوان سند تحویل و تحول آماده کنیم. یعنی امروز که ما از شهرداری تهران می رویم، در این سند مشخص شده است که مجموعه اینجا چه چیزی است. حتی خیلی از دوستان گفتند فلانی این کار را نکن ممکن است در این سند اشکالی هم پیدا شود اما گفتم آیا این بهتر از آن نیست که هیچ سندی ندهیم تا شورای پنجم و شهردار بعدی بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند؟ حتی ممکن است در این سند دو اشکال هم وجود داشته باشد اما پایه گذاری این اصل با هر هزینه ای برای شهر یک ضرورت است که بدانیم چه چیزی را تحویل می دهیم و بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند ولو نقایصی هم در آن باشد. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بدون شک بیداری و احیای مجدد اسلام را در این مقطع از زمان مدیون مجاهدت امام (ره)و شهدا هستیم چرا که او عزت را به مسلمانان داد، گفت: امروز همه بر این باور هستیم که اگر مسیر اسلام ناب، امام و شهدا را می خواهیم دنبال کنیم وظیفه ما این است که کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم چرا که ما به مردم و جامعه مسلمان قول دادیم که اگر در سایه اسلام زندگی کنیم از بعد مادی و معنوی از عزت دنیوی و سعادت اخروی برخوردار هستیم. به گفته شهردار تهران مهم ترین رسالت مدیران اجرایی که این قدرت را امام و شهدا و مردم به امانت در اختیار آنها گذاشته اند این است که در این راه گام بردارند. وی ادامه داد: همه تلاش ما در 12 سال گذشته با همین نگاه بوده است تا هدف ارتقای کیفیت زندگی در بعد مادی و معنوی محقق شود. در دوره اخیر مدیریت شهری بستر برای مدیریت یکپارچه شهری فراهم شد محمدباقر قالیباف با بیان اینکه سعی کردیم با سه رکن حیاتی و جدی یعنی شهروندان، شهر و مدیریت شهری در یک تعامل درست و با یک رویکرد مبتنی بر مسایل اجتماعی و فرهنگی در این راه گام برداریم، اظهارکرد: خوشحال هستیم که مجموعه مدیریت شهری در دوره های دوم، سوم و چهارم به نقطه ای رسید که امروز فلسفه وجودی شهرداری ها در کشور و نگاه مردم متحول شد. تبدیل کردن مجموعه مدیریت شهری از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی و در خدمت مردم بودن در شئونات مختلف زندگی اتفاقی است که در شهر تهران رخ داد و به تبع آن به دیگر شهرها هم اثر گذاری کرد و توقع و نگاه مردم از شهرداری ها امروز متفاوت شده است. همین جاست که زخم کهنه جدی که در نظام اداری و اجرایی ما است که متاسفانه سیستم بسیار متمرکزی داریم، سر باز کرد. اما در این دوره نشان داده شد که بیش از هر زمان دیگری بستر برای مدیریت یکپارچه شهری فراهم شده است. وی با تاکید بر اینکه همین جا از همه اعضای محترم شورای اسلامی دوره چهارم می خواهم که با وجود پایان مسئولیت اداری، رسالت و وظیفه مان در تحقق شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری را انجام دهیم، تصریح کرد: در این زمینه تمام قد باید حاضر باشیم و لحظه ای نباید غفلت کنیم. شاید از پشت این تریبون که کنار برویم دست ما بازتر است که از این موضوع دفاع کنیم. درآمد پایدار و محیط زیست؛ دو مشکل اصلی تهران وی درآمد پایدار و موضوع محیط زیست شامل آلودگی هوا، آّب و خاک را دو مشکل اصلی تهران دانست و عنوان کرد: حل هر دو مورد در گرو مدیریت یکپارچه شهری است قالیباف ادامه داد: برای کارآمدی دین در اداره امور جامعه، پیشرفت در مقیاس ملی هم به این مدیریت یکپارچه شهری نیازمند هستیم لحظه ای نباید از این موضوع درنگ کنیم این یک خواست ملی و مردمی است که اجتناب ناپذیر است و تنها راه نجات از چالش های روزمره مردم به شمار می رود. تهیه و ارائه سند تحویل و تحول برای سهولت کاری مدیران آینده پایتخت شهردار پایتخت با اشاره به12 سال قبل گفت: آن زمان که توفیق خدمت در شهرداری تهران را پیدا کردم نمی دانستم چه چیزی دارم تحویل می گیرم و هر چه تلاش کردم، چیزی مطلع نشدم. می خواستم با مدیران ارشد شهرداری آشنا شوم اما حتی یک برگ کوچک دو خطی از ارزیابی و عملکرد نبود که نگاه کنم و ببینم چه اطلاعاتی در دست من قرار می گیرد. همانجا بود که تاکید کردم بحث هوشمند سازی از ضرورت های جدی شهرداری هاست. امروز این توفیق را پیدا کردیم با کمک همه همکاران در شهرداری تهران سندی را تحت عنوان سند تحویل و تحول آماده کنیم. یعنی امروز که ما از شهرداری تهران می رویم، در این سند مشخص شده است که مجموعه اینجا چه چیزی است. حتی خیلی از دوستان گفتند فلانی این کار را نکن ممکن است در این سند اشکالی هم پیدا شود اما گفتم آیا این بهتر از آن نیست که هیچ سندی ندهیم تا شورای پنجم و شهردار بعدی بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند؟ حتی ممکن است در این سند دو اشکال هم وجود داشته باشد اما پایه گذاری این اصل با هر هزینه ای برای شهر یک ضرورت است که بدانیم چه چیزی را تحویل می دهیم و بدانند چه چیزی را تحویل می گیرند ولو نقایصی هم در آن باشد. امروز این سند را تحویل مهندس چمران می دهم و ایشان به شورای پنجم منتقل خواهند کرد، در خواست دارم یک نسخه هم در اختیار کلیه اعضای شورای چهارم قرار گیرم و در فرصت مناسب در اختیار همه مردم و اصحاب رسانه هم قرار گیرد.اگر اشکالی هم در روش این کار است پیشاپیش می پذیرم اما پیشنهادات بعدی می تواند این را تکمیل کند. تشکر از مشارکت معنادار مردم و طلب حلالیت برای قصورات وی ادامه داد: وظیفه خودم می دانم از مردم عزیز، متدین، نجیب و شریف تهران که همراهی و مشارکت معنی داری در حوزه مسایل شهری داشتند تقدیر و تشکر کنم. از همه آنها به خاطر کوتاهی ها و کم کاری ها و قصور و تقصیراتی که احتمالا داشتیم حلالیت می طلبم. صادقانه به مردم عرض می کنم که با تمام وقت و ظرفیت در خدمت آن ها بودم. کمتر روزهایی در طول این 12 سال اتفاق افتاده است که من اذان صبح را در خانه بشنوم و تا پاسی از شب در این شهر تلاش نکرده باشم؛ این تلاش با همه کارگران، مهندسان، تکنسین ها و ... صورت گرفته است. ما تلاش کردیم در تابستان شهر را بشوییم، در پائیز به درستی شهر را جارو کنیم و در زمستان های سرد و برفی در کنار هم این شهر را پارو کنیم تا بتوانیم همیشه این شهر را برای مردم بهاری نگاه داریم؛ اگر نقصانی بود به بزرگواری خودشان ما را ببخشند. از همه حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و لطف شان برای دادن لقب جهادی به شهرداری تهران تشکر می کنیم شهردار تهران با تشکر از مقام معظم رهبری بیان کرد: از مقام معظم رهبری که در این دوره عنایت ویژه ای در طی 12 سال به تهران داشتند تشکر کنم. همیشه مقام معظم رهبری به نفع مردم تصمیم گرفتند و با عنایات ایشان امروز معبری نمانده که بخواهیم در تهران باز کنیم. مجموعه 300 هکتاری بوستان ولایت را به برکت ایشان داریم. دو سال قبل در یک فرمان شفاهی بیش از هزار و 500 هکتار فضاهای در اختیار نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی و نظامی را یکجا در اختیار مردم گذاشتند. از همه حمایت ها و رهنمود های ایشان تشکر می کنیم، از اینکه عنایت داشتند همکاران من و مجموعه شهرداری را به عنوان مجموعه جهادی شناختند تشکر می کنم و این افتخار را شاکر هستیم که ایشان این لقب را به مجموعه شهرداری دادند و باعث افتخار همه ما است. تقدیر از دولت های نهم دهم یازدهم وی ضمن تقدیر از دولت های نهم، دهم و یازدهم گفت: اگر گله مندی هایی داریم به جای خود است، معمولا بر اساس قوانین و مقررات مطالبی داریم و حتما آیندگان هم دارند، اما انصاف این است که نگوییم همه زحمت کشیدند مخصوصا وزارتخانه ها و بدنه ها چرا که شهر بدون همکاری پیش نمی رفت. تقدیر از شوراهای دوم، سوم و چهارم و شورایاری ها قالیباف ادامه داد: از همه دوستان در شورای دوم، سوم و چهارم و کلیه شورایاری ها در ادوار گذشته که همکاری دقیق، مردمی و مردانه داشتند و بر کار ما نظارت کردند و مطالبه داشتند تشکر می کنم. امروز مایه افتخار است که مردم اینگونه در حوزه شهر و مدیریت شهری حضور دارند. تقدیر از نمایندگان مجلس هفتم تا دهم و کلیه شهرداران کلانشهرهای کشور و همکاران آتش نشان وی ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس از مجلس هفتم تا دهم و کلیه شهرداران کلانشهرهای کشور گفت: از ائمه جمعه و جماعات، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، هیات های مذهبی، مساجد خیریه ها و سمن ها تقدیر و تشکر می کنم؛ به طور ویژه از همکاران در سازمان آتش نشانی هم تشکر دارم که نشان دادند در روز خطر جان خودشان را فدای حفظ جان همشهریان کردند. آن ها افتخار بزرگی آفریدند و جان خودشان را برای نجات دیگران گذاشتند ما تا زنده هستیم آنها را فراموش نخواهیم کرد. تقدیر از اصحاب رسانه و هنرمندان شهردار تهران سپس از اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: از اصحاب فرهنگ، رسانه، هنرمندان که همیشه و همه جا و بجا ما را همراهی و نقد و حمایت کردند و باعث پیشرفت و اصلاح کارها شدند تشکر می کنم. تقدیر از پیمانکاران، سرمایه گذاران، نیروی انتظامی و بسیج قالیباف افزود: از همه پیمانکاران و سرمایه گذاران که فعالان و ذینفعان این شهر هستند که به تلاش و زحمات آنها شهر پیشرفت کرده است تشکر می کنیم، همچنین از کلیه صاحب نظران به طور ویژه در مدیریت شهری ، علمای بزرگوار و بسیج و نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری و کلیه سازمان ها و نهاد ها و ادارات کلی که در این 12 سال همراهی داشتند تقدیر و تشکر می کنم. تقدیر از علما و روحانیون شهردار تهران با بیان اینکه وظیفه دارم مجددا از آیات عظام و بزرگان حوزه که در این مدت 12 سال هر سال ما را به حضور می پذیرفتند و رهنمود می دادند، تشکر کنم ، گفت: در این 12سال ما با دقت نگاه های آنها را دنبال می کردیم. حتی در سال آخر برای گزارش در قم و در محضر آیت الله وحید خراسانی بودم که حادثه پلاسکو اتفاق افتاد و برگشتم. تقدیر از قرارگاه خاتم وی ادامه داد: از عزیزان در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که خود من توفیق خدمت در آن مجموعه را داشتم و انصافا در پروژه ها سخت و پیچیده شهر مجاهدت می کنند، تقدیر و تشکر دارم. قالیباف تاکید کرد: تقدیر و تشکر خاص از یکایک اعضای شورای اسلامی دوره چهارم را دارم که در حین اینکه با سلایق و نگاه های مختلف بودیم اما باید شهادت دهم این شورا در عین نظارت و نقد و در عین اینکه چالش های جدی داشتیم، بیشترین حمایت و همراهی را برای حل مشکلات مردم داشت که به سهم خودم تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم بزرگواران که نمایندگان محترم مردم هستند بنده را حلال کنند. در جلسات و گفت و شنود ها سعی کردم ادب و اخلاق را رعایت کنم اما اگر جایی صدای من بلند شده و یا کوتاهی داشتم از یکایک عزیزان حلالیت می طلبم. دست یکایک همکاران خود را می بوسم و به همه همکاران از معاونان، شهرداران مناطق، سازمان ها، نواحی و یکایک کارکنان و کارگران شهرداری تهران خدا قوت می گویم. امیدوارم هر کجا هستیم بتوانیم انجام وظیفه کنیم که فردای قیامت مدیون شهدا و امام شهدا نباشیم. منبع : فردا
تهران پرس امدادرسانی و کمک برای حمل پیکر جانباختگان قطع نمی شود Thu Feb 22 14:00:00 IRST 2018
تهران پرس بازده 70 درصدی فرابورس از ابتدای امسال Sat Sep 22 09:17:00 IRST 2018
تهران پرس روحانی وارد دهلی نو شد/ مذاکرات رسمی مقامهای ارشد دو کشور شنبه آغاز می شود Fri Feb 16 19:58:00 IRST 2018
تهران پرس سناتور روس: دادن فناوری‌های جدید به تروریست‌ها گریبان غرب را خواهد گرفت Wed Jan 10 09:09:00 IRST 2018
تهران پرس سوختگی سگ زنده‌یاب پلیس زیر آوار+ عکس Sun Jan 22 10:13:00 IRST 2017
تهران پرس مردم بومی حاضر در محل حادثه برای امدادرسانی در برف گرفتار شده اند Sun Feb 18 19:23:00 IRST 2018
تهران پرس ناآرامی های گنجه؛ دخالت خارجی یا نارضایتی داخلی Wed Jul 18 13:00:00 IRDT 2018
تهران پرس طعنه ظریف به سلفی جنجالی با موگرینی Mon Aug 07 12:23:00 IRDT 2017
تهران پرس صدراعظم اتریش:برجام باید به دور از تنش حفظ شود Sun May 27 16:19:00 IRDT 2018
تهران پرس بلایی که باکتری معده بر سرمان می‌آورد Fri Nov 17 04:51:00 IRST 2017
تهران پرس ترامپ و اون، برندگان امسال نوبل صلح؟! Wed Jun 13 11:34:00 IRDT 2018
تهران پرس دو تست گریم متفاوت مریم کاویانی در سریال «افسانه هزار پایان» + عکس Mon Feb 05 11:11:00 IRST 2018
تهران پرس فرمانده کل سپاه:در عرصه علوم انسانی اسلامی ضعف داریم Tue Jun 19 11:59:00 IRDT 2018
تهران پرس ظریف گزارشی از وضعیت کشورهای همسایه به نمایندگان ارائه کند Wed May 30 12:18:00 IRDT 2018
تهران پرس تیم ملی کشتی فرنگی امروز راهی قرقیزستان می‌شود Sat Feb 24 10:17:00 IRST 2018
تهران پرس بازیکنان پرسپولیس و نسف قارشی وارد ورزشگاه شدند Tue Feb 13 10:23:00 IRST 2018
تهران پرس مشاهده 8 گونه گربه‌سان کشور در استان خراسان جنوبی Wed Feb 28 12:25:00 IRST 2018
تهران پرس مطالبات کارگران از وزیرجدید تعاون وکار/ استیضاح ربیعی اولویت نبود Sat Aug 11 16:50:00 IRDT 2018
تهران پرس بهشت مستضعفان وقفسی برای مسئولین!/مسکن مهرمکان زندگی کدام مسئولین میلیاردر است؟! Tue Jun 19 10:58:00 IRDT 2018
تهران پرس بازداشت 14 شهروند فلسطینی در حمله صهیونیست ها به کرانه باختری Tue Jul 24 12:02:00 IRDT 2018
تهران پرس گشت و گذار لوکس گلر تیم ملی+عکس Mon Sep 18 04:21:00 IRDT 2017
تهران پرس لایحه الحاق ایران به پالرمو در مجلس تصویب شد Sun Jun 10 12:50:00 IRDT 2018
تهران پرس 240 کارواش تهران پایش می شوند/ پلمپ موقت کارواش های آلاینده آب Sat May 12 14:41:00 IRDT 2018
تهران پرس واقعیت های انقلاب را برای مردم و جوانان بازگو کنیم Wed Jul 25 14:13:00 IRDT 2018
تهران پرس کسب رتبه اول معاونت علمی و فناوری در جشنواره شهید رجایی Sat Sep 08 16:03:00 IRDT 2018
تهران پرس اعتراف بهنوش طباطبایی به طلاق ! +عکس Thu Apr 13 04:50:00 IRDT 2017
تهران پرس سایه سکوت بر سازهای نواحی کرمان Wed Aug 08 10:00:00 IRDT 2018
تهران پرس مرگ راننده کامیونت براثرتصادف با تانکرآب+عکس Sun Jun 25 15:14:00 IRDT 2017
تهران پرس پساب های خانگی و راهسازی فاضلاب معضلی همیشگی در خاش Sun Aug 12 09:56:00 IRDT 2018
تهران پرس کاپیتان همچنان گرفتار بدشانسی Mon May 07 19:21:00 IRDT 2018
تهران پرس 54 هزار خانوار زیر چتر حمایتی بهزیستی هستند Mon Jul 16 14:45:00 IRDT 2018
تهران پرس تظاهرات ساکنان جولان اشغالی علیه حمایت اسرائیل از تروریست‌های النصره Sat Nov 04 04:55:00 IRST 2017
تهران پرس حفظ حقوق شهروندی اولویت مسئولان باشد Sat Aug 11 16:50:00 IRDT 2018
تهران پرس خطر بدهی ها برای اقتصاد جهانی افزایش یافته است Sat Feb 24 16:37:00 IRST 2018
تهران پرس «شب فیروزه ای» از شیراز شروع می شود/ دلیل پرداختن به حاشیه‌ها Sun Apr 22 09:56:00 IRDT 2018
تهران پرس دستگاه آب شیرین کن در روستاهای لرستان نصب می شود Sat Feb 17 10:30:00 IRST 2018
تهران پرس حضور "زورو" در نشست خبری لیگ قهرمانان اروپا! Thu Dec 07 05:54:00 IRST 2017
تهران پرس نحوه سرویس دهی خط 5 مترو تهران در 12 و 13 فروردین Fri Mar 31 08:10:00 IRDT 2017
تهران پرس می خواهیم بهترین نتیجه را کسب کنیم/ انتظار یک بازی دشوار را داریم Mon Aug 27 14:28:00 IRDT 2018
تهران پرس افتتاح فاز اول خط 7 مترو/ ایجاد جایگاه های کوچک مقیاس «گاز» Wed Jun 27 14:06:00 IRDT 2018
تهران پرس اجرای طرح ارزیابی سلامت مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) تا پایان امسال Sun Nov 12 10:21:00 IRST 2017
تهران پرس آقای تاج! پاسخ دهید چرا قطر توانست، ما نتوانستیم؟ Mon Jan 29 10:35:00 IRST 2018
تهران پرس سارقان قطعات خودرو در کرمانشاه به دام پلیس افتادند Sat Apr 28 14:33:00 IRDT 2018
تهران پرس رویکرد اقتصادی دولت «گفتاردرمانی» به هدف «وقت‌کشی» است/کاهش سود بانکی بدون کاهش و یکسان‌سازی نرخ ارز، به نفع تولید نیست Wed Dec 20 05:59:00 IRST 2017
تهران پرس جلسه هیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران برگزار شد. Wed Jan 31 10:35:00 IRST 2018
تهران پرس رئیس هیات مدیره استقلال استعفا کرد Fri Sep 01 17:01:00 IRDT 2017
تهران پرس 56 برنامه درسی در سه مقطع تحصیلی منسوخ شد Tue Jul 17 10:56:00 IRDT 2018
تهران پرس پیش فروش سکه برقرار است Sat Apr 21 13:27:00 IRDT 2018
تهران پرس اوزیل: دیدار با سوئد نخستین فینال ماست Tue Jun 19 12:51:00 IRDT 2018
تهران پرس نیمار: خوشحالم با تیم‌های آفریقایی همگروه نشدیم/حریفان سرسختی داریم Mon Dec 04 14:19:00 IRST 2017
تهران پرس پرداخت وام کارگشایی به نیازمندان Tue Nov 28 08:54:00 IRST 2017
تهران پرس امکان اسکان بیش از 87 مسافر نوروزی در گلستان فراهم شد Sun Feb 25 15:25:00 IRST 2018
تهران پرس مجموعه «رابین ولیامیز» حراج می شود Sat Jul 21 12:45:00 IRDT 2018
تهران پرس رقابت 2 روزه استارت‌آپ‌های حوزه هوشمندسازی شهری در برج میلاد Mon Jan 29 08:41:00 IRST 2018
تهران پرس مبلغ و زمان واریز یارانه فروردین ماه اعلام شد Fri Apr 14 06:40:00 IRDT 2017
تهران پرس باقرساروخانی از فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی شهرداری تهران بازدید کرد Wed Jul 04 12:57:00 IRDT 2018
تهران پرس طرح‌های ساخت و ساز در کرمانشاه باید بازنگری شود Sat Apr 07 20:22:00 IRDT 2018
تهران پرس تشکیل کانون سلامت محله در سراسر کشور؛ بزودی Wed Apr 25 18:22:00 IRDT 2018
تهران پرس نوجوانان ایران مقابل اردن پیروز شدند Mon Jul 30 21:29:00 IRDT 2018
تهران پرس هندوانه 25 کیلویی+عکس Wed Jul 12 14:10:00 IRDT 2017
تهران پرس کمدین‌های سینمای ایران آب می‌روند! Wed Aug 23 10:10:00 IRDT 2017
تهران پرس کنگره منطقه‌ای شعر اهل بیت در کنگان برگزار می‌شود Mon Apr 09 17:43:00 IRDT 2018
تهران پرس معضل مصرف مواد مخدر در دلفان/طرح«نظام مراقبت دانش آموزان» اجرا شد Tue Jul 17 16:49:00 IRDT 2018
تهران پرس واکنش رئیس شورا به ضرب وشتم مامور شهرداری در مشهد Mon Feb 12 11:38:00 IRST 2018
تهران پرس چگونه از سرقت تصاویر شخصی جلوگیری کنیم؟ Mon Aug 14 10:20:00 IRDT 2017
تهران پرس 11 استان در انتظار باران و رگبار Thu Feb 23 18:00:00 IRST 2017
تهران پرس ماجرای خوانندگی مهدی طارمی در بوشهر Wed Apr 05 13:49:00 IRDT 2017
تهران پرس تقویت فعالیت های دانش بنیان/ رشد اقتصادی با تحقق توسعه انسانی Wed Jul 25 21:08:00 IRDT 2018
تهران پرس شکایتی که می تواند تراکتورسازی را به سرنوشت پرسپولیس گرفتار کند Tue Aug 07 14:45:00 IRDT 2018
تهران پرس 3 گزینه برای جانشینی مدیرعامل باشگاه سایپا؟! Sun Dec 24 04:06:00 IRST 2017
تهران پرس ورود دو فروند هواپیمای ATR در شهریور ماه Wed Aug 30 18:30:00 IRDT 2017
تهران پرس اوج تخلفات رانندگی چه ساعتی است؟ Wed Jul 19 15:35:00 IRDT 2017
تهران پرس وقتی مردم برای زیارت به درون کعبه می‌رفتند!+ عکس Wed May 24 05:52:00 IRDT 2017
تهران پرس 38 میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد Sat Feb 24 17:22:00 IRST 2018
تهران پرس اعلام فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی Mon Jun 18 12:36:00 IRDT 2018
تهران پرس ویندوز 10 پرو با اسکن کف دست احراز هویت می شود Sat Feb 10 09:29:00 IRST 2018
تهران پرس بازار اجاره بها پاییزی شد Fri Sep 22 07:20:00 IRST 2017
تهران پرس احتمال شکایت از نعمت زاده به دلیل حمایت نا به جا از متخلفین Tue Feb 21 10:11:00 IRST 2017
تهران پرس وکیل ترامپ: فایل صوتی منتشره هیچ خطایی را نشان نمی دهد Mon Jul 30 13:37:00 IRDT 2018
تهران پرس مشکل دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی رفع می‌شود Tue Feb 13 10:09:00 IRST 2018
تهران پرس افزودن برچسب آر اف آی دی به محصولات غذایی ممکن شد Wed Feb 14 06:39:00 IRST 2018
تهران پرس تغییر اوضاع سیاسی ممکن است سال‌ها طول بکشد Sat Feb 24 13:00:00 IRST 2018
تهران پرس تعهد اشتغال در مناطق روستایی استان سمنان به 300 درصد رسید Tue Apr 17 19:43:00 IRDT 2018
تهران پرس اجازه دخالت به کسی جز کادر فنی را نمی‌دهم/مدیون مربیان زیادی هستم Sat Feb 17 14:22:00 IRST 2018
تهران پرس کری: با خروج آمریکا از برجام احتمال جنگ در خاورمیانه تشدید شد Sat Oct 06 10:41:00 IRST 2018
تهران پرس تأکید «العامری» و «علاوی» بر لزوم تشکیل دولت عراق در فضای ملی Tue May 29 13:18:00 IRDT 2018
تهران پرس قتل شبانه هنرپیشه مشهور ترکیه‌ای +عکس Mon Aug 28 11:40:00 IRDT 2017
تهران پرس پیام تسلیت رئیس جهاد دانشگاهی در پی درگذشت حجت الاسلام احمدی Sat Jun 09 19:03:00 IRDT 2018
تهران پرس خواننده مشهوری که پیش پای امام قرآن خواند +عکس Tue Jan 31 07:24:00 IRST 2017
تهران پرس سهام آسیایی جهش کرد/ نفت و دلار نزدیک به قله‌های اخیر باقی ماند Tue Apr 24 12:05:00 IRDT 2018
تهران پرس همه برندگان خرس طلا از گذشته تا امروز Sun Feb 25 10:53:00 IRST 2018
تهران پرس لایحه بودجه غیرنقد، بازی چندسرباخت شهرداری است Sat Oct 27 11:16:00 IRST 2018
تهران پرس آب به چشمه علی برگشت+عکس Tue Jul 17 12:15:00 IRDT 2018
تهران پرس 33 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان قزوین ایجاد شد Mon Apr 23 13:53:00 IRDT 2018
تهران پرس پنج نظامی سعودی در غرب یمن کشته شدند Mon Aug 06 00:31:00 IRDT 2018
تهران پرس برکناری کارمند ترامپ که مک کین را مسخره کرده بود Wed Jun 06 17:47:00 IRDT 2018
تهران پرس زنانی که پای کار خشونت زدایی ایستاده اند Tue Jul 24 21:07:00 IRDT 2018
تهران پرس 11 قطعه زمین صنعتی راکد در شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری تعیین تکلیف شد Sun Apr 22 11:35:00 IRDT 2018
تهران پرس کشف قاچاق از داخل عروسک +عکس Mon Jul 24 07:17:00 IRDT 2017
تهران پرس کاخ سفید سپاه را گروه تروریستی اعلام کند، ارتش آمریکا را هم‌سنگ داعش در نظر می‌گیریم Sun Oct 08 14:30:00 IRST 2017
تی نیوز صحبت های جنجالی ایمان مرآتی درباره بی طرفی خبرنگاران در دورهمی | فیلم Thu Apr 05 17:50:37 IRDT 2018
آریا دیدار با جانبازان باعث افتخار مسئولان است Tue Jun 19 11:28:30 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تکمیل ظرفیت ورزشگاه عضدی رشت Tue Sep 26 16:52:21 IRST 2017
جماران طارق: با شکست پرسپولیس ناکامی اخیر را فراموش می‌کنیم Thu Sep 27 12:31:03 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا به نام دولت به کام مدیران دستگاه های دولتی!/ خدمت به مردم یا خوش خدمتی به خانواده؟ Mon Nov 12 14:16:13 IRST 2018
ایران آنلاین موگرینی: اعضای اتحادیه اروپا سفارت خود را به قدس منتقل نمی کنند Tue Dec 12 21:11:13 IRST 2017
برنا آقاخانی: هفته تربیت بدنی نمادی برای یادآوری اهمیت ورزش است Wed Oct 17 14:18:27 IRST 2018
میزان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مجموعه فرهنگی سرچشمه Mon Apr 10 14:30:01 IRDT 2017
ایران آنلاین اردوغان: در مدت کوتاهی عملیات «شاخه زیتون» را به پایان خواهیم رساند Sun Jan 21 16:58:04 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی شرایط جوی، جست وجو برای کشف محل سقوط هواپیما را دشوار کرده است Mon Feb 19 20:31:00 IRST 2018
برنا تمرکز برنامه‌ریزی‌ها در راستای تولیدات صادرات ‌محور باشد/باید برای دستیابی به بازارهای جدید تلاش کنیم Thu Nov 16 11:56:50 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بازسازی 869 واحد مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان Wed Oct 24 13:47:20 IRST 2018
میزان ریکاوری در ایتالیا، اولین برنامه تیم ملی والیبال ایران Wed May 31 02:43:40 IRDT 2017
مشرق نیوز رایزنی‌های جدید نتانیاهو با آلمان و فرانسه علیه ایران Sun May 27 22:31:38 IRDT 2018
پولی مالی شاخص 85 هزار و 429 واحدی شد Wed Oct 04 13:16:00 IRST 2017
تابناک New S Korean President Promises to Build 'New Country' at Inauguration Wed May 10 12:18:50 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم احتمال درمان فلج مغزی اطفال با سلول‌های بنیادی Wed Aug 02 12:56:00 IRDT 2017
فردا واکنش وزارت بهداشت به تبلیغات مهناز افشار درباره یک آمپول! Wed Dec 05 10:17:48 IRST 2018
تی نیوز نمایندگان دیناموزاگرب برای بازیکن پرسپولیس به تهران می آیند Sun Apr 15 18:57:43 IRDT 2018
عصر ایران مراسم تنفیذ ریاست جمهوری روحانی/ رییس جمهور: دسترسی آزاد به اطلاعات، داشتن آینده ای مطمئن، اظهار نظر و گفتگو و دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است Thu Aug 03 10:06:57 IRDT 2017
افکارخبر حذف 4 آزادکار ایران در روز دوم جهانی پاریس Sat Aug 26 17:31:05 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بیماری‌هایی که در پیچ و تاب مو‌های سر نهفته است Tue Jan 16 02:00:01 IRST 2018
واحد مرکزی خبر مشارکت 3 هزار نفر مردم لارستان در برگزاری انتخابات Fri May 19 16:06:55 IRDT 2017
پارس فوتبال اینتر با ستاره رئال مادرید به توافق رسید ! Thu Aug 09 18:32:11 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آمریکا از سال 2001 در حال تلاش برای نابودی 5 کشور از جمله ایران است Sun Apr 15 14:50:19 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شب پرکار نیروهای هلال احمر قاینات Sat Feb 18 00:18:44 IRST 2017
آریا سرمایه گذاری خارجی 78 درصد در خراسان جنوبی افزایش یافت Sat Nov 17 13:25:04 IRST 2018
ایران آنلاین 15 مهر ؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده Wed Sep 26 13:56:28 IRST 2018
ایسکانیوز پرداخت تسهیلات مالی به دانشجویان برای پیاده‌روی اربعین Wed Sep 27 08:55:28 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن رفتار مقدس اردبیلی(ره) در محضر قرآن Tue Mar 14 09:42:21 IRST 2017
ساعت24 تحلیل واشنگتن‌پست از رقبای روحانی: رئیسی تجربه کار اجرایی ندارد/نقطه ضعف قالیباف عدم شفافیت است/سابقه نظامی، پرونده‌های فساد و حادثه پلاسکو به ضررش تمام می‌شود/او یک پوپولیست است Sun May 14 13:56:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فروشگاه‌های حجاب در بازار‌های پر رفت و آمد کم است/ استدلال عجیب برخی خانم‌ها برای خرید مانتو‌های جلو باز Tue Jul 10 09:24:50 IRDT 2018
خبرگزاری مهر بررسی دو چهره متفاوت مهدی طارمی/ ساخته خودش را ویران می‌کند! Sat Mar 04 00:13:18 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم کاریکاتور/ تشدید سرکوب آزادی‌ها در مصر Tue Jul 04 12:24:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آذین بندی شهر مشهد در آستانه میلاد امام رضا(ع) Tue Jul 17 16:29:30 IRDT 2018
تابناک موضع وزارت خارجه در مورد توهین به ظریف Mon Aug 21 15:12:34 IRDT 2017
خبرگزاری مهر الجزایر، آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال قبل از سفر به روسیه Mon Dec 25 10:44:40 IRST 2017
خبرگزاری مهر نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور/اعلام اولویت‌های اقتصادی به زودی Mon Sep 18 17:22:15 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ایرانی‌ها پارسال چقدر خوراکی خریدند؟ Wed Mar 28 13:19:46 IRDT 2018
انتخاب فیلم/ حضور ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب، در غوطه شرقی سوریه Wed Apr 11 17:18:47 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم ارتباط بین تغییرات آب‌وهوایی و روخانه‌های جوی بزرگتر Thu May 31 06:06:05 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم برگزاری تظاهرات هزاران نفری در کابل/ جامعه جهانی دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهد + فیلم Sun Jun 25 17:26:12 IRDT 2017
پارسینه اقدام کم سابقه مشاور با نفوذ ترامپ Sat Feb 11 23:30:26 IRST 2017
جوان آنلاین رای دیوان لاهه ارزش دیپلماسی دارد ولی ارزش اجرایی نه Wed Oct 03 17:10:40 IRST 2018
واحد مرکزی خبر نبود جاذبه در فضای عینی علت گرایش جوانان به فضای مجازی Wed Jan 17 11:15:48 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا مرصاد جهنمی برای منافقین Thu Jul 27 11:20:08 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اظهارات ترامپ علیه قدس، انتفاضه جدیدی علیه صهیونیست ها ایجاد می‌کند Mon Dec 18 08:46:25 IRST 2017
واحد مرکزی خبر آغاز تکثیر و پرورش بچه ماهیان خاویاری در گلستان + فیلم Mon Apr 09 17:40:48 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران امضا تفاهم نامه با تیم اول آسیا افتخار آمیز است/ دیپلماسی فوتبال به گسترش روابط 2 کشور کمک می کند Thu Feb 23 17:56:41 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی Fri Jun 30 10:18:19 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو اختلاف اصلاح‌طلبان بر سر انتخاب شهردار تهران Wed May 02 10:28:08 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو احتمال پیروزی رئیسی از روحانی بیشتر است Wed May 17 04:47:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برای خرید مغازه در تهران چقدر باید هزینه کرد؟ Fri Sep 14 16:02:01 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر سفره ای از جنس مهربانی Wed Jun 13 09:44:28 IRDT 2018
پارسینه گروگانگیری برای 800 هزار تومان! Mon Sep 25 09:11:53 IRST 2017
جام نیوز درباره حضورم در استقلال فعلا حرف نمی‌زنم/ از دیشب بغض در گلویم مانده است Tue May 30 21:45:24 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران آیا طراحی قفسه کتاب در حیات صنعت چاپ مفید است؟ Wed Nov 22 16:44:44 IRST 2017
جوان آنلاین ایجاد نگاه‌خانه‌ها در معابر Mon Oct 22 11:43:08 IRST 2018
اقتصاد آنلاین استخدام کارشناس صدور و پشتیبانی، توسعه دهنده اندروید در تهران Sun Dec 24 13:53:17 IRST 2017
اقتصاد آنلاین برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار استان تهران تصویب شد Sat Aug 04 11:40:19 IRDT 2018
تدبیر 24 افراد تاثیرگذار جریان اصولگرا نسبت به جریان اصلاح‌طلب کمتر است Thu Jun 01 10:17:29 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین توصیه عجیب کاکا به نیمار: برای بهترین شدن در جهان اسم خودت را تغییر بده! Sat Mar 11 11:33:26 IRST 2017
تی نیوز پسرم حسن خار چشم منافقان بود Sat Apr 07 23:56:52 IRDT 2018
خرداد نیوز وزیر ارشاد: نباید فضای فرهنگی تبدیل به محیطی مناقشه‌آمیز و درگیری شود Wed Mar 08 13:11:13 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پیشرفت 47 درصدی طرح هادی در ملایر Sun Jan 14 09:34:34 IRST 2018
یک ورزش گارسیا: انصاری‌فرد مشکل بدنی داشت! Thu Jan 25 09:16:50 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران شایعات مطرح شده در خصوص سانچی صحت نداشت Tue Dec 04 13:36:20 IRST 2018
فرارو کشف جسد آخرین کوهنورد مفقود شده در اشترانکوه Thu Dec 14 11:37:34 IRST 2017
آفتاب رئیس مرکز آمار ایران: غذای مردم 36 درصد گران شد Sat Sep 29 15:58:34 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران بهبود وضعیت خدمات درمانی وبهداشتی دهلران Thu Mar 02 21:29:58 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نظامیان رژیم صهیونیستی ورودی شهرک های فلسطینی استان سلفیت را بستند Mon Feb 05 23:52:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پارک تفریحی یا بیابان برهوت! + فیلم Mon Oct 30 08:46:14 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پیش‌بینی اتمام قطعه 2 آزاد راه تهران – شمال تا سال 1400 Sat Oct 06 14:21:45 IRST 2018
صراط موگابه 93 ساله اعتصاب غذا کرد! Sun Nov 19 14:24:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قرارداد دولت هند با دانش‌آموز 14 ساله برای ساخت پهپاد Mon Jan 23 02:22:28 IRST 2017
جام نیوز اعترافات تکان دهنده زن جوان همدانی که 2 دخترش را در چاه زنده به گور کرد! Tue Jan 24 07:00:00 IRST 2017
رسالت نباید در فعالیت‌های قرآنی سکولار عمل کنیم Sat Nov 26 00:00:00 IRST 2016
خرداد نیوز برگ رای عجیب در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه /تصویـر Mon May 08 16:19:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مدارس و ادارات خوزستان فردا تعطیل نیست Sat Feb 18 23:06:15 IRST 2017
خبر خودرو آیا برگزاری رفراندوم خطرناک است؟ Thu Feb 15 09:58:02 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ایجاد رشته دکتری شیلات در دانشگاه علوم دریایی چابهار Fri Jan 27 11:59:01 IRST 2017
آی تی نا اقدام جدیدی برای انسداد فیلترشکن‌ها آغاز نشده است Wed May 16 13:20:46 IRDT 2018
یک ورزش خلاصه بازی: رن 1 - پاری سن ژرمن 4 Sat Dec 16 22:07:03 IRST 2017
خبرگزاری مهر تغییر قطعی کادر فنی کشتی آزاد/ احتمال ابقای «طلایی» Wed Dec 20 10:13:33 IRST 2017
روزنامه آرمان روابط عمومی سخنرانی روحانی نقطه مقابل ترامپ Wed Sep 26 17:15:30 IRST 2018
پایگاه خبری الف ارسال طرح ساماندهی «تعطیلات» به مرکز پژوهش‌ها Wed Apr 19 07:10:15 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سنندج| سوغات و شیرینی‌های سنتی خاص استان کردستان برای میهمانان نوروزی+ تصاویر Sat Mar 31 13:46:05 IRDT 2018
برنا پیام مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به مناسبت آغاز سال 1396 Sun Mar 26 11:49:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران موافقت شورای ساخت با سه فیلم نامه/«هیس پسرها فریاد نمی زنند» مجوز گرفت Wed Jun 13 13:42:58 IRDT 2018
جام نیوز اخبار کوتاه Sat Jul 15 19:29:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر هشدار هواشناسی درباره بارش برف و کولاک در آذربایجان غربی Thu Nov 23 10:05:50 IRST 2017
تی نیوز آغاز تلاش برای تشکیل دولت جدید در ایتالیا و خروج از بن بست Wed Apr 04 15:41:47 IRDT 2018
تدبیر و امید خارج شدن از بحران با پیروزی برابر ایران Thu Jul 06 11:12:35 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اقامت گردشگران نوروز 96 در استان سمنان از 318 هزار نفر فراتر رفت Mon Apr 03 19:05:00 IRDT 2017
همشهری آنلاین کشور در مرز خاموشی | هشدار را جدی بگیرید Thu Jul 06 10:56:46 IRDT 2017
جماران فاطمه سعیدی: یک خانم هم هنوز در بازداشت است Wed Jan 31 12:40:13 IRST 2018
پارس فوتبال عکس ؛ گزارش بیلچر ریپورت از دختران ریشو و گریم کرده برای حضور در ورزشگاه ها Fri Jun 08 18:32:34 IRDT 2018
جام نیوز گاف جنجالی برنامه 90 لو رفت Tue Apr 24 11:14:35 IRDT 2018
برنا برگزاری شانزدهمین جشنواره کتاب رشد با معرفی و تجلیل از 38 عنوان کتاب برتر Tue Dec 04 15:53:22 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حرف با حساب و کتاب به جای تلف کردن وقت شهر Sat Apr 15 17:01:00 IRDT 2017