بهار نیوز - Sun Aug 20 11:25:30 IRDT 2017 نمایش خبر

حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته؟

گروه جامعه: «حق طلاق مطلقا دردست مرد است و این حق از او سلب نمی‌شود» مرد ، هرگاه بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند.

به گزارش ایرنا، این، بخشی از قانون مدنی ایران است و سالهاست در کشور به صورت سنتی اجرا می شود؛ این قانون به نظر می رسد در بسیاری از موارد نگاهی مرد سالارانه دارد و همین نگاه باعث شده است که برخی مردان از این حق برای رسیدن به خواسته های نابحق خود علیه زنان بهره برند؛ به عبارت دیگر اکنون حق طلاق همچنان در دستان مردان است و قانون به اجرای آن مبادرت می ورزد؛ البته در عین حال باید به این نکته هم اشاره کرد که در زندگی حال حاضر ، مردانی نیز یافت می شوند که حق وکالت در طلاق را به زن واگذار کنند که این اقدام در جای خود ، مورد اقبال اقشاری از جامعه به ویژه شماری از بانوان کشور واقع شده است. لازم به ذکر است که دادن چنین حقی به زن در سال های قبل ، شاید تا دو دهه پیش زیاد ، مرسوم نبود و زنان کمتر به حقوق خود آشنا بودند و علاوه براین پشتیبان محکمی برای گرفتن حقوق خود نداشتند ؛یعنی حتی پدران دیروز حاضر نبودند هنگام ازدواج دخترانشان برای آنان طلب حق طلاق کنند و حتی طرح مساله را از سوی دختران درس خوانده خود، بد و قبیح می دانستند. قباحت این مساله تا اندازه ای بود که اگر زنی ادعای گرفتن حق طلاق را می کرد با او برخوردهای خشن و بی رحمانه ای صورت می گرفت تا جایی که ممکن بود سبب از هم پاشیده شدن زندگی او شود و جامعه او را زنی ناخلف و بی اصل و نسب در محل سکونتش یا جامعه دیروزی قلمداد می کرد. اما زنان امروز در طلب حقوق برابر با مردان هستند. زنان امروز با آشنایی بیشتربه حقوق شان حق طلاق را بیش از هر حق و حقوقی از مردان طلب می کنند و این موضوع ، دیگر همچون گذشته امری نابهنجار وغیرقابل هضم تلقی نمی شود؛هر چند که هنوز نگاه های سنتی و متعصبانه مردانه از دادن حق طلاق به زنان ابا دارد و آن را رد می کند. خوشبختانه قشر فرهیخته جامعه امروز موضوع تساوی حقوق زن و مرد را بهتر از گذشته درک کرده است و این مساله تا حدود قابل قبولی میان جامعه تفکر غالب خانواده ها و مردان جا افتاده است که البته مخالفت شماری از مردان را که کم هم نیستند نباید نادیده انگاشت. **مشکلات حق طلاق زن مساله این است که همیشه همه فرایند طلاق هایی این چنینی به روال معمول طی نمی شود و مشکلاتی سر راه زنان دارای حق طلاق وجود دارد.باید اذعان کرد که شماری از طلاق ها که حق طلاق به زن داده شده است بدون هیچ توقع و ادعایی از جانب مرد ، رخ می دهد اما مساله اینجاست که شماری دیگر که چندان کم هم نیست با شرط و شروطی صورت می گیرد به عبارت دیگر زنان در قبال حق طلاق باید ما به ازایی هم پرداخت کنند؛ یعنی مردان که حق طلاق را از آن خود می دانند حاضر می شوند برای واگذاری بخشی از حقوق مردانه خود به زنان در خوشبینانه ترین حالت، دست به معامله بزنند و مهریه را که حق زن است و اسلام به آن تاکید موکد داشته است از زن بگیرند و درازای آن، حق طلاق را به بهانه تساوی حقوق به زن بدهند. یعنی حقی را در ازای دادن حقی دیگر از زن بستانند. حتی در مواردی مشاهده می شود که برخی مردان برای دادن حق طلاق به زن، خواسته های زیادی را عنوان می کنند ؛ یعنی علاوه بربذل مهریه یا دادن بچه، پولی هم از زن طلب می کنند و زن درتنگنا قرار گرفته نیز به اجبار، تن به خواسته های مرد می دهد و این به عرفی مرسوم بدل شده است که پاسخی برای آن وجود ندارد. ** جامعه، پذیرای گرفتن حق طلاق توسط زنان نیست «امان الله قرائی» مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی می گوید: به تساوی حقوق زن و مرد معتقدم، براین باورم که زنان باید حق و حقوق اجتماعی شان را از مردان بگیرند و بر این امر پافشاری کنند اما این موضوع تا حدود زیادی به موانع قانونی بازمی گردد. وی در ادامه می افزاید: متاسفانه قانون و جامعه ، پذیرای این مساله که زنان حق طلاق را مطالبه و یا حتی مطرح کنند ، نیست واین امر به قانون محکمی نیاز دارد و باید طرح مساله مذکور از سوی نمایندگان زن به مجلس ارائه شود تا بتدریج فرهنگ سازی در این زمینه صورت پذیرد. وی می افزاید: در کشور ما موانع حقوقی تا آنجاست که بر فرض مثال، زن حق طلاق را می گیرد اما باز، این مرد است که حرف آخر را می زند یعنی سنت ها هنوز در فرهنگ و جامعه ما جاری و ساری است ؛ این درحالی است که در برخی نقاط کشورمان حتی با گذشت سال های مدید، هنوز به زن، «ضعیفه» می گویند و کلمه همسر را بکار نمی برند؛ بنابراین احقاق حقوق توسط زنان ریشه ای سنتی، مذهبی و فرهنگی دارد. وی با بیان اینکه تفکر قالب جامعه امروزی با گذشته خیلی فرق کرده است، تصریح می کند: اکنون اوضاع ، نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و جمهوری اسلامی قوانینی را در احقاق حقوق زنان وضع کرده است یعنی امروزه زنان احقاق حق می کنند و می توانند از برخی حقوق خود همچون حق حضانت، حق کار، ارث و میراث بهره مند شوند البته هنوز هم به فرهنگ سازی بیشتری در دراز مدت نیاز داریم. این جامعه شناس می گوید: هم اینک برای تساوی حقوق زن و مرد در مجلس شورای اسلامی کارهایی انجام شده هرچند کافی نبوده است اما نیاز است ادامه یابد. **حق طلاق گشایش در کار زنان است پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، درباره گرفتن حق طلاق توسط زنان می گوید: قوانین مدنی ، اساسا زن را محدود می کند اما شرایطی را فراهم کرده است تا زنان بتوانند در قالب شروط ضمن عقد حق طلاق را از مردان بگیرند. وی می افزاید: مردها با دادن حق طلاق با زنان مخالفت می کنند؛ از طرفی می بینیم که مردها معمولا پیشگام تر از زنان هستند و زنان، قالبا دلشان نمی خواهد طلاق بگیرند و می خواهند به زندگی مشترک خود ادامه دهند.این نماینده زن مجلس با بیان اینکه تاکنون مبحثی درباره دادن حق طلاق به زنان در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است، تصریح می کند: ورود یافتن به این موضوع به بهانه تساوی حقوق زن و مرد، کار دشواری است.هر چند فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در موارد دیگری همچون مبحث گذرنامه و یا سن ازدواج دختران ورود کرده است . وی دادن حق طلاق به زنان را در ازای بذل مهریه کاری نادرست می داند ومی افزاید: با این کار، زنان آسیب زیادی می بینند. این نماینده زن خاطرنشان می کند: اغلب زنان ازحقوق خود آگاهی ندارند و این موضوع سبب شده است تا مردان در دادن حق طلاق حالت تدافعی به خود بگیرند و درقبال چنین حقی از زن ، امتیاز بخواهند. سلحشوری با بیان اینکه اثربخشی شروط ضمن عقد برای زنان کمتر حاصل می شود، اظهار می کند: شروط ضمن عقد، کارآمدی زیادی ندارد اما یک گشایش است و در مواردی باعث بهبود شرایط می شود. بهتر است بجای تقسیم قدرت در خانواده به تعامل و درک متقابل احترام بگذاریم . وی می گوید: معمولا زنان قشر متوسط در این گونه موارد ، آسیب بیشتری می بینند وبرای تساوی حقوق زن و مرد در جامعه باید کار فرهنگی و کارشناسانه زیادی صورت پذیرد؛همچنین باید درکنار قانون، بستری فراهم شود تا جامعه ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی در مبحث دادن حق به زنان رو به جلو حرکت کند. ** آیا حق طلاق باعث تحکیم خانواده می شود؟ «مجتبی فرحبخش» کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری می گوید: گرفتن حق طلاق توسط زنان موجب تحکیم خانواده نخواهد شد و این راهکار بنیادی نیست. وی می افزاید: بنابرگزارش های رسیده ناکامی در طلاق تا 25 درصد گزارش شده است بنابراین گرفتن حق طلاق توسط زنان چه کمکی به تحکیم خانواده خواهد کرد؟ در حال حاضر علل عمده طلاق در جامعه دو موضوع اعتیاد و خیانت زناشویی است بنابراین چگونه زنان می توانند با گرفتن حق طلاق خیانت های زناشویی را محدود کنند؟ این کارشناس حقوقی خانواده می گوید: تغییر قانون امکان پذیر نیست چرا که ریشه در شریعت اسلامی و آداب اجتماعی ما دارد و جامعه این مساله را نمی پذیرد اما در سندهای ازدواج مواردی امتیاز به نفع زنان حک شده است ؛ یعنی در شروط ضمن عقد، زنان می توانند حق طلاق را بگیرند . این کارشناس حقوقی شروط ضمن عقد را دارای اعتبار قانونی و آن را وقابل اجرامی داند.
بهار نیوز طرح ضربتی جمع‌آوری «متکدیان» پایتخت Sat Feb 11 17:07:49 IRST 2017
بهار نیوز موبایل‎های توقیفی تزریق شد،بازار آرام نگرفت Mon Jan 28 11:10:31 IRST 2019
بهار نیوز پیشنهاد نجومی چین به رونالدو Mon Jun 05 12:17:32 IRDT 2017
بهار نیوز حذف دو سامبوکار ایران از بازی‌های آسیایی Fri Aug 31 15:22:11 IRDT 2018
بهار نیوز ستاره یوونتوس رسما راهی لیگ روسیه شد Tue Sep 04 09:23:59 IRDT 2018
بهار نیوز در فصل سرد اکران کن؛ گرمش می‌کنیم! Mon Mar 13 10:08:43 IRST 2017
بهار نیوز پیش فروش سکه به بورس کالا می‌آید؟ Fri Apr 20 10:59:28 IRDT 2018
بهار نیوز اولین تصاویر آیفون 2019 با دوربین سه گانه Mon Jan 07 16:09:58 IRST 2019
بهار نیوز رانندگان کامیون از یارانه دولتی بهره‌مند می‌شوند Wed Jun 20 10:14:59 IRDT 2018
بهار نیوز طیب نیا: از معیشت مردم راضی نیستم Mon Jan 02 14:57:28 IRST 2017
بهار نیوز نظرسنجی انتخاباتی اصول‌گرایان! Tue May 09 16:00:31 IRDT 2017
بهار نیوز صادرات غیرنفتی سه درصد رشد کرد Thu Aug 23 16:54:47 IRDT 2018
بهار نیوز داماد رییس‌جمهور از معاونت وزیر استعفا کرد Mon Dec 17 15:07:00 IRST 2018
بهار نیوز گزارش جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران Sat Oct 06 11:20:24 IRST 2018
بهار نیوز دُرد و دَرد بـرجـام! Wed May 03 12:56:10 IRDT 2017
بهار نیوز رابطه گرم شدن زمین و کوتاهی قد انسان ها Sun Mar 19 11:08:52 IRST 2017
بهار نیوز لباس اجاره‌ای بانوی اول فرانسه سوژه شد Sun May 14 16:23:01 IRDT 2017
بهار نیوز وساک؛ روز تولد بودا Sun May 14 08:14:00 IRDT 2017
بهار نیوز حزب اعتدال: نه اصلاح‌طلبیم نه اصولگرا Fri Feb 17 11:04:21 IRST 2017
بهار نیوز گرانی ارز تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد Tue Aug 14 09:30:35 IRDT 2018
بهار نیوز هراس از دیگری Tue Jan 15 12:21:04 IRST 2019
بهار نیوز جانشین سردار در تیم ملی مشخص شد Sat Sep 08 12:39:55 IRDT 2018
بهار نیوز مقصر اصلی گرانی مسکن کیست؟ Wed Sep 12 17:11:15 IRDT 2018
بهار نیوز انکار اتهام تعرض و قتل عمد در دادگاه Tue Jan 03 10:20:06 IRST 2017
بهار نیوز سرنوشت نوبل ادبیات در هاله‌ای از ابهام Sat Apr 28 15:39:36 IRDT 2018
بهار نیوز فروش دختران در برخی مناطق کشور! Sat Dec 16 16:39:35 IRST 2017
بهار نیوز رضا صادقی در سالن میلاد کنسرت می‌دهد Sat Nov 10 10:27:50 IRST 2018
بهار نیوز مدارس باید از حالت قفس بودن خارج شوند Tue Feb 14 14:59:03 IRST 2017
بهار نیوز اهرم دولت در اصلاح ناکارآمدی Wed Jul 25 10:01:48 IRDT 2018
بهار نیوز افزایش یارانه با کاهش قدرت خرید Tue May 09 11:19:03 IRDT 2017
بهار نیوز بطحائی خبرداد: رصد مستمر ایمنی مدارس Tue Mar 12 13:27:21 IRST 2019
بهار نیوز بازیکنان جدید پرسپولیس مشخص شدند Sat Dec 15 16:57:54 IRST 2018
بهار نیوز معضلی به نام پیامک‌های تبلیغاتی! Sat Dec 22 09:54:45 IRST 2018
بهار نیوز وضعیت آب و هوای ایران تا فردا Thu Apr 06 11:28:18 IRDT 2017
بهار نیوز دلیل عدم قضاوت فغانی در سومین هفته متوالی Mon Aug 06 16:40:48 IRDT 2018
بهار نیوز ستاره‌هایی که هرگز رانندگی نمی‌کنند/تصاویر Tue Apr 10 10:44:14 IRDT 2018
بهار نیوز سهام اروپا به دنبال پنجمین هفته سوددهی Fri Apr 27 16:41:14 IRDT 2018
بهار نیوز مروری بر همه داربی‌های نوروزی Mon Mar 25 12:06:02 IRDT 2019
بهار نیوز دشت لاله های واژگون شهرکرد Mon May 01 07:39:00 IRDT 2017
بهار نیوز سفرایوانکا، گدایی را ممنوع کرد! Fri Nov 10 17:48:42 IRST 2017
بهار نیوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری Sun Apr 21 17:38:54 IRDT 2019
بهار نیوز آخرین امید قربانی اسیدپاشی‌های سریالی Thu Jun 29 01:03:31 IRDT 2017
بهار نیوز واکنش کاهانی به انتقادها از «خانم یایا» Sat Nov 17 18:15:56 IRST 2018
بهار نیوز دور زدن سود بانکی با تلفن! Sun Nov 12 11:19:01 IRST 2017
بهار نیوز آیا کسی به قوانین مجرم‌پرور بانک‌ها پایان می‌دهد؟ Fri Sep 21 14:01:25 IRDT 2018
بهار نیوز فراستی در تحلیل کم آورد و صحنه را ترک کرد! Fri Nov 30 17:50:47 IRST 2018
بهار نیوز ادامه روند سینوسی پرسپولیس در لیگ برتر Sat Feb 23 18:29:31 IRST 2019
بهار نیوز تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل نداشتن مواد اولیه Sun Sep 02 11:49:35 IRDT 2018
بهار نیوز دو یادآوری درباره دیپلماسی ایران Thu Feb 01 19:01:24 IRST 2018
بهار نیوز «دوست داریم ببریم» سیستم ماست Tue Feb 05 18:09:29 IRST 2019
بهار نیوز برلوسکنی بار دیگر دادگاهی می‌شود Sun Jan 29 11:00:20 IRST 2017
بهار نیوز قرص خوابی که مغز را هوشیار نگه می‌دارد Tue Jan 15 13:03:51 IRST 2019
بهار نیوز تحویل 2.6 میلیون سکه در بانک ملی آغاز شد Wed Aug 08 10:06:04 IRDT 2018
بهار نیوز ارز پتروشیمی‌ها را وارد بازار کنید Tue Jun 26 12:22:25 IRDT 2018
بهار نیوز محاصره فرودگاه دیرالزور شکسته شد Sun Sep 10 01:05:00 IRDT 2017
بهار نیوز کشف جسد دانش‌آموز 10ساله پس از 20روز Sun Feb 24 14:45:00 IRST 2019
بهار نیوز اعتیاد به عمل جراحی در بین جوانان Sat Jul 15 11:34:30 IRDT 2017
بهار نیوز 5 خوراکی که باعث نفخ شکمتان می‌شود Mon Apr 02 11:26:11 IRDT 2018
بهار نیوز سامسونگ از تلفن همراه هوشمند تاشو با دو صفحه نمایش رونمایی کرد Thu Nov 08 14:04:36 IRST 2018
بهار نیوز ترامپ و بیل گیتس دیدار کردند Sun Jan 01 14:08:30 IRST 2017
بهار نیوز زدوبندهای طبیعی در فراکسیون امید! Sun Aug 27 12:14:12 IRDT 2017
بهار نیوز دبیری جنتی، به سال 25 رسید Wed Jul 19 21:22:16 IRDT 2017
بهار نیوز عرضه آیفون‌های جدید با ظرفیت باتری بیشتر Tue Apr 10 17:14:18 IRDT 2018
بهار نیوز چطور «پراید» مشتری دارد؛ «مرغ» ندارد؟! Sun Jul 22 10:14:04 IRDT 2018
بهار نیوز شب‌های تهران تاساعت3بامداد روشن می‌ماند Thu Feb 07 10:41:30 IRST 2019
بهار نیوز به نام مذهب جای دین را تنگ نکنیم Sat Nov 24 12:05:24 IRST 2018
بهار نیوز هنوز اقتصاد با هر عطسه در خارج دچار مشکل می‌شود Sat Jul 28 11:27:09 IRDT 2018
بهار نیوز درآمد هنگفت دولت از فروش خدمت سربازی Sun Feb 24 11:39:35 IRST 2019
بهار نیوز داروهای هوشمند با استفاده از فناوری نانو Mon Apr 23 19:53:56 IRDT 2018
بهار نیوز واکنش کارگردانِ زن به راه ندادن نوازندگانِ زن Fri Jan 19 11:56:34 IRST 2018
بهار نیوز ژست اعتراض به سلبریتی‌ها Fri Dec 14 15:40:14 IRST 2018
بهار نیوز حباب سکه طلا 115 هزار تومان شد Wed Mar 08 11:39:06 IRST 2017
بهار نیوز اظهارات تیلرسون علیه سیاست خارجی ایران Thu Apr 20 10:52:18 IRDT 2017
بهار نیوز روحانی باید ویرانی‌‌های دولت‌قبل را می‌گفت Tue May 09 17:05:43 IRDT 2017
بهار نیوز جهانگیری: رانت‌جویان گردن کلفت ادب خواهند شد Sat Mar 25 01:05:17 IRDT 2017
بهار نیوز بهترین سیاست جلوگیری از هک سیستم‌ها Sat Apr 28 10:44:16 IRDT 2018
بهار نیوز حلقه مفقوده دولت – ملت در ایران Thu Feb 08 12:45:12 IRST 2018
بهار نیوز سایت فروش ایران‌خودرو این‌بار هم باز نشد! Mon Aug 20 17:17:35 IRDT 2018
بهار نیوز اولین حضور ترامپ در سازمان ملل Tue Sep 19 17:48:44 IRDT 2017
بهار نیوز دزدان خانه عروس و داماد در دام پلیس Sat May 20 15:23:45 IRDT 2017
بهار نیوز افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه دارویی Tue Nov 06 13:38:21 IRST 2018
بهار نیوز تاثیر حبوبات در کاهش خطر ابتلا به دیابت Mon Apr 03 12:39:28 IRDT 2017
بهار نیوز کودکان؛ قربانیان اصلی تبلیغات تلویزیون Tue Dec 18 09:52:01 IRST 2018
بهار نیوز روی تلخ سکه‌های پیش‌فروش Fri Jun 29 15:26:38 IRDT 2018
بهار نیوز مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفی شدند Wed Jan 09 16:29:57 IRST 2019
بهار نیوز ضربه جدى به اعتقادمردم و حیثیت نظام Thu Jul 27 20:52:25 IRDT 2017
بهار نیوز صفحه نخست روزنامه های دوشنبه 10 دی Mon Dec 31 09:04:13 IRST 2018
بهار نیوز جوانی‌ سوخته در هُرمِ داغ کوره‌پزخانه‌ها Sun Nov 12 11:45:41 IRST 2017
بهار نیوز چرا مدیری سوگلی صداوسیما شده؟ Tue Apr 11 10:57:17 IRDT 2017
بهار نیوز احمدی‌نژاد ریشه‌ نابسامانی اقتصاد را گفت Mon Oct 08 14:04:00 IRST 2018
بهار نیوز خوان گوآیدو: مخالفان خیابان‌ها را ترک نکنند Sun Feb 03 08:22:28 IRST 2019
بهار نیوز معبد رنگارنگ میناکشی در هند Mon Feb 27 19:27:06 IRST 2017
بهار نیوز اردوغان: با اسد دیدار نکرده و نمی‌کنم Tue Sep 12 16:37:21 IRDT 2017
بهار نیوز پاسخ نجفی به شایعات درباره سلامتش Sun Aug 13 12:01:41 IRDT 2017
بهار نیوز آیا دولت مرحله آسیب را مدیریت می‌کند؟ Fri Sep 21 13:47:36 IRDT 2018
بهار نیوز مراسمی برای جعفری در خانه هنرمندان Wed Apr 11 10:47:07 IRDT 2018
بهار نیوز 10 درصد دانش‌آموزان چاق هستند Sun Apr 23 15:45:46 IRDT 2017
بهار نیوز قصاص برای نامادری خشن و برادرش Mon Mar 06 10:48:19 IRST 2017
بهار نیوز آمریکا، واردات فرش ایران را تحریم کرد Wed Jun 27 18:59:57 IRDT 2018
بهار نیوز ادعای جدید وایبر مبنی بر ساخت یک اَبَرگروه Sun Nov 25 12:06:54 IRST 2018
اقتصاد آنلاین ترافیک سنگین در برخی محدوده‌های محورهای هراز و چالوس Sun Mar 24 19:32:24 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم مواضع دولت تاجیکستان علیه ایران؛ اعتراضاتی به جا یا"بهانه‌هایی" واهی Tue Oct 24 14:36:56 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مانوئل نویر آماده رقابت در جام جهانی 2018 روسیه Tue Feb 13 15:02:47 IRST 2018
تی نیوز نیازمندی های استخدامی فارس 18 فروردین 97 Sat Apr 07 20:16:57 IRDT 2018
انتخاب فیلم/ شوخی روحانی با وزیر پیشنهادی اقتصاد Tue Aug 15 10:50:03 IRDT 2017
افکارخبر «تماشاچی» بهترین انیمیشن جشنواره کانادایی Wed Jan 31 13:58:16 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو طارمی و جایگاه صدر جدول گلزنان تیم ملی Wed Mar 29 13:35:20 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر صدور 19 پروانه بهره برداری طی 6 ماه Wed Oct 24 18:02:33 IRST 2018
خبرگزاری نسیم یازدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می‌شود Sun Dec 30 15:55:03 IRST 2018
پرشین خودرو نجات عجیب راننده رویس رویز از گودال+ تصاویر Mon Oct 02 16:08:00 IRST 2017
انتخاب عجیب‌ترین فتواهای داعش در رمضان Wed May 31 13:13:25 IRDT 2017
ایلنا احتمال اولین بارش اواسط هفته جاری در سیستان و بلوچستان Sat Sep 22 15:53:36 IRST 2018
خبرگزاری نسیم قطر پهپادهای نظامی را از ترکیه تحویل گرفت Sun Feb 03 12:24:02 IRST 2019
میزان جینا هاسپل؛ زنی شکنجه‎گر در هیبت رئیس سیا Sat May 19 10:57:13 IRDT 2018
آفتاب جسد آخرین سرنشین بالگرد شرکت نفت خزر چگونه پس از 10 ماه پیدا شد؟ Mon Oct 02 13:12:54 IRST 2017
آنا بودجه سال 1397 کشور در دولت تصویب شد Wed Dec 06 21:10:00 IRST 2017
آنا تشکل‌های دانشجویی اصیل مورد حمایت همه‌جانبه مسئولان دانشگاه آزاد هستند Fri Jul 06 19:30:33 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر اسلام آباد غرب با انجام پرژه‌های در دست احداث متحول خواهد شد Wed Aug 30 18:32:51 IRDT 2017
تی نیوز ایران به روح توافق هسته ای پایبند نیست Sat Aug 12 14:54:43 IRDT 2017
عصر ایران هیات 160 نفره کره جنوبی عازم همسایه شمالی شد Thu Oct 04 07:34:21 IRST 2018
عصر ایران محرومیت سه جلسه‌ای برای مهاجم یونایتد Mon Nov 27 21:32:29 IRST 2017
خبرگزاری مهر تیم نونهالان هندبال آیسک به مسابقات منطقه ای کشور اعزام می شوند Mon Dec 04 22:49:53 IRST 2017
تیک عکسی که ترامپ، سلمان و سیسی را مسخره کرد! Wed May 31 22:05:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران عکس یادگاری آخرین جلسه قالیباف با شورای معاونان و شهرداران Sun Aug 20 12:39:38 IRDT 2017
روزنامه شهروند شکافنده اتم Tue Dec 18 03:30:00 IRST 2018
پارسینه جزئیات دیدار بشار اسد با فرستاده پوتین Mon Nov 05 09:44:24 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران سوگلی‌های ارتش شاه چگونه کمر پهلوی را شکستند؟ +فیلم Sun Feb 10 15:57:06 IRST 2019
ورزش 3 علی اصغر حسن زاده بهترین بازیکن فوتسال در سال 95 Sat Sep 09 20:31:35 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی موزه تاریخ طبیعی و حیات وحش شهرستان سمنان عکس: امیر حسین کاشی منش Sun Jul 09 18:56:00 IRDT 2017
جوان آنلاین اسارت350 بعثی توسط چند رزمنده خسته و زخمی Fri Apr 20 22:00:01 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر الجزیره: دفاتر دادستانی مالی در پاریس تخلیه شد Mon Mar 20 14:15:56 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آمادگی کره شمالی برای آزمایش موشک‌های دوربرد Fri Oct 06 20:30:54 IRST 2017
تی نیوز نرخ قطعی آپارتمان در شهرک غرب؟ +جدول Sun Aug 27 15:02:46 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان پیکر سردار منصوری در ایذه به خاک سپرده می شود/ اعلام عزای عمومی در ایذه Tue Dec 18 08:45:00 IRST 2018
تی نیوز استراتژی غلط ترامپ در افغانستان Sun Aug 27 00:39:55 IRDT 2017
افکارخبر مضراتی سیگنال‌های وای فای بر بدن Sat Feb 25 16:41:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر ضرورت اصلاح و به نژادی گل و گیاه در کشور Wed May 03 19:57:47 IRDT 2017
تی نیوز استخدام کاردانی فنی جهت شرکت معتبر در سلفچگان قم Mon Aug 07 19:08:26 IRDT 2017
پارسینه برای اولین بار در کشور: عقد قرارداد بیمه سامان با بزرگترین شرکت بیمه جهان Thu Jul 20 11:45:28 IRDT 2017
تابناک سرباز اسیر شده در حادثه تروریستی میرجاوه هم به شهادت رسید Mon May 01 10:59:00 IRDT 2017
پارس نیوز ادعای بی اساس تل‌آویو درباره وجود انبارتسلیحاتی در لبنان Tue Oct 23 17:01:54 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران چهل سال ورزش، چهل سال افتخار Fri Feb 01 00:41:12 IRST 2019
آفتاب ایران کنترل فوری فشار خون با ساعت هوشمند ایسوس Mon Jun 11 10:50:25 IRDT 2018
آفتاب ایران جزئیات دستگیری سعید مرتضوی در سرخرود مازندران/ متهم تحت الحفظ به تهران اعزام شد Sun Apr 22 13:26:31 IRDT 2018
فرارو حمله به روحانی کاروان ایرانی در مکه Thu Sep 07 15:30:44 IRDT 2017
یک ورزش بخشی از جریمه نقدی منشا و احمدزاده به حالت تعلیق در آمد Sun Jan 07 14:29:26 IRST 2018
تی نیوز یکی از ساختارهای مهم مساجد گسترش معنویت در جامعه است Sat Aug 19 21:28:11 IRDT 2017
تی نیوز اجناس فروشگاه آرسنال به سرقت رفت Wed Aug 30 19:49:33 IRDT 2017
تی نیوز امتحان شیعه در زمان امام رضا علیه السلام Sun Jul 30 18:22:58 IRDT 2017
خبرگزاری فارس افتتاح 67 پروژه آموزشی و ورزشی در قالب 775 کلاس درس از امروز Sun Sep 23 16:55:05 IRST 2018
میزان همه باید مردم را بشناسیم/ برای مردم بودن با برای خدا بودن هیچ منافاتی ندارد Mon Feb 12 06:01:01 IRST 2018
خبرگزاری حوزه نمایشگاه عکس "مکاشفه و تماشا" در نگارستان اشراق قم Thu Nov 23 17:21:00 IRST 2017
تی نیوز خارج کردن توده 5 کیلویی از شکم زن 50 (+عکس) /تصاویر بازیگران نهنگ عنبر 2 در اکران عمومی این فیلم در آلمان ( برگزیده ) Mon Jul 31 18:17:36 IRDT 2017
پارسینه صدای مردم باید از صدا و سیما شنیده شود Sun Jun 03 09:43:05 IRDT 2018
افکارخبر اثرات شگرف روزه بر بدن Wed May 24 13:11:48 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مخالفت مجلس با علنی شدن رأی نمایندگان درباره لایحه CFT / رأی گیری به صورت مخفی و الکترونیکی انجام می‌شود Sun Oct 07 09:13:05 IRST 2018
روزنامه شرق درویش: ملاقلی‌پور سینماگری معترض بود Sat Mar 04 03:30:00 IRST 2017
آنا سیچلو:در ست اول اشتباهاتی داشتیم/ خوشحالم که به جمع هشت تیم برتر آسیا راه پیدا کردیم Tue Jul 25 16:41:39 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اعزام نیرو‌های ارتش و سپاه به مناطق زلزله زده ثلاث باباجانی Sun Jul 22 18:37:29 IRDT 2018
فرهنگ نیوز تمرین تاکتیکی پرسپولیسی‌ها در هوای بارانی Fri Mar 03 14:45:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس عبور زائرین اربعین 14 استان از لرستان/ اربعین فرصتی ویژه برای معرفی ظرفیت‌های استان Sat Jul 01 14:52:00 IRDT 2017
روزنو گلایه یک تهیه‌کننده از اوضاع مالی نامناسب سینما/ دفتر کارم را تعطیل کردم Wed Sep 06 13:30:31 IRDT 2017
ایسکانیوز کولیوند: صلاحیت کسانی که با جمهوری اسلامی زاویه داشته باشند را هرگز تایید نمی‌کنیم Sat Apr 22 10:43:19 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انتخابت دور دوم کانون های محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد Sat Feb 11 20:55:15 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ادامه تظاهرات خودجوش مردم کردستان عراق Wed Dec 20 13:27:33 IRST 2017
واحد مرکزی خبر پاسداران اهل قلم برگزیدگان در گروه‌های مختلف معرفی و تجلیل شدند. Mon Jan 28 14:59:43 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران شیر سنتی، همان شیرهای برگشتی کارخانه است/شهروندان از خرید لبنیات سنتی و بدون شناسنامه خودداری کنند Tue Apr 24 13:48:55 IRDT 2018
تی نیوز تیتر روزنامه های بیست و دوم مرداد را در ایمنا ببینید Sun Aug 13 13:03:29 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 80 درصد مرگ و میرها ناشی از آلودگی‌ هوا / کشت گیاه "سورگوم شیرین" برای تولید "اتانول" به عنوان سوخت سبز Sun Jul 24 16:02:54 IRDT 2016
خبرگزاری بین المللی قرآن مروری بر اشارات قرآنی سریال «پدر» Fri Jul 20 11:00:16 IRDT 2018
ایلنا هویت بمب‌گذار سن‌پترز‌بورگ تایید شد Wed Apr 05 22:53:57 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو درخواست رحمتی از استقلالی‌ها و توضیح درباره وضعیت پادوانی+عکس Sun Feb 25 10:10:36 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران سهم 12هکتاری دامغان از باغات پسته در کشور Mon Sep 03 14:30:52 IRDT 2018
فردا نوبخت: بنیاد شهید به تنهایی قادر به پرداخت بیمه درمانی ایثارگران نیست Wed Jan 09 11:32:16 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران برخی به دنبال عادی نشان دادن بحران جمعیتی کشور هستند Tue May 22 15:24:07 IRDT 2018
پارس فوتبال واکنش آرسن ونگر به حضور در تیم‌های اروپایی Mon Jun 04 17:35:23 IRDT 2018
تی نیوز اجساد کودکان سربریده شده در میرزااولنگ +عکس Wed Aug 16 18:01:38 IRDT 2017
روزنو خودروهای کمتر از 30 میلیون تومان در بازار Tue May 30 17:16:42 IRDT 2017
بولتن نیوز شکارچیان متخلف محیط‌بان ساوه‌ای را عمداً زیر گرفتند Fri Sep 22 18:15:12 IRST 2017
تی نیوز معامله 127 هزار تن انواع محصول در بورس کالای ایران Sat Apr 07 21:27:14 IRDT 2018
فردا خانم‌های شاغل کدام کفش‌ها را نپوشند؟ Wed Dec 06 17:16:33 IRST 2017
برنا صمیمی: ورزشکاران برای حفظ جایگاه ایران هم‌قسم شده‌اند Sat Oct 06 11:57:26 IRST 2018
ساعت24 بازیگرانی که از فرط جراحی میمیک ندارند! Fri Sep 07 14:30:00 IRDT 2018
ساعت24 هیچ‌کس مثل کی‌روش از شرایط تیم ملی باخبر نیست/ فراموش نکنید پرسپولیس علاوه بر لیگ در آسیا هم باید بازی کند Mon Jan 14 13:27:00 IRST 2019
تی نیوز پیشگیری از اعتیاد متولی مشخصی ندارد Tue Aug 08 13:45:59 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین نامه سرگشاده گندمکاران به روحانی Mon Nov 12 13:29:21 IRST 2018
روزنامه قانون مرگ یک کولبر جوان در مرز پیرانشهر Tue Aug 07 21:00:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه دوشنبه تا صبح سه شنبه Tue Mar 14 11:31:00 IRST 2017
برنا فرزاد فرزین از مجوز نگرفتن آثار جدیدش گفت Mon Nov 26 04:06:00 IRST 2018
صبا ایران باز هم هیچ خودرویی 5 ستاره نگرفت! Tue Mar 05 15:59:51 IRST 2019
تی نیوز برترین بانک کشور از نظر تسهیلات دهی Thu Aug 03 13:27:11 IRDT 2017
شیعه نیوز راهی برای نزدیک شدن دعا به اجابت Tue Mar 26 10:23:46 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر آغاز ساخت پایگاه اورژانس و مرکز اتاق فرمان حوادث و فوریت‌های پزشکی Thu Sep 13 12:58:49 IRDT 2018
صبحانه با خبر رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟ Sat Jan 28 13:02:57 IRST 2017
اعتدال عکس/ رایزنی در مجلس تا آخرین لحظه Sun Aug 20 12:14:46 IRDT 2017
روزنامه قانون طرح استیضاح لاریجانی هم تقدیم هیأت رئیسه شد Tue Nov 27 17:20:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تظاهرات اعتراضی در پایتخت اردن علیه سیاست‌های اقتصادی دولت Sat Jun 02 03:56:06 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم 500 نمازخانه در مدارس استان همدان نیاز به ساماندهی دارد Sat Jan 26 13:15:02 IRST 2019
تی نیوز کینه قلعه نویی و شکایت های بین المللی از استقلال! Wed Aug 09 00:44:17 IRDT 2017
آریا شورله وارد مذاکره با تیم‌های دیگر شد Sat Jul 21 14:20:01 IRDT 2018