بهار نیوز - Sun Aug 20 11:25:30 IRDT 2017 نمایش خبر

حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته؟

گروه جامعه: «حق طلاق مطلقا دردست مرد است و این حق از او سلب نمی‌شود» مرد ، هرگاه بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند.

به گزارش ایرنا، این، بخشی از قانون مدنی ایران است و سالهاست در کشور به صورت سنتی اجرا می شود؛ این قانون به نظر می رسد در بسیاری از موارد نگاهی مرد سالارانه دارد و همین نگاه باعث شده است که برخی مردان از این حق برای رسیدن به خواسته های نابحق خود علیه زنان بهره برند؛ به عبارت دیگر اکنون حق طلاق همچنان در دستان مردان است و قانون به اجرای آن مبادرت می ورزد؛ البته در عین حال باید به این نکته هم اشاره کرد که در زندگی حال حاضر ، مردانی نیز یافت می شوند که حق وکالت در طلاق را به زن واگذار کنند که این اقدام در جای خود ، مورد اقبال اقشاری از جامعه به ویژه شماری از بانوان کشور واقع شده است. لازم به ذکر است که دادن چنین حقی به زن در سال های قبل ، شاید تا دو دهه پیش زیاد ، مرسوم نبود و زنان کمتر به حقوق خود آشنا بودند و علاوه براین پشتیبان محکمی برای گرفتن حقوق خود نداشتند ؛یعنی حتی پدران دیروز حاضر نبودند هنگام ازدواج دخترانشان برای آنان طلب حق طلاق کنند و حتی طرح مساله را از سوی دختران درس خوانده خود، بد و قبیح می دانستند. قباحت این مساله تا اندازه ای بود که اگر زنی ادعای گرفتن حق طلاق را می کرد با او برخوردهای خشن و بی رحمانه ای صورت می گرفت تا جایی که ممکن بود سبب از هم پاشیده شدن زندگی او شود و جامعه او را زنی ناخلف و بی اصل و نسب در محل سکونتش یا جامعه دیروزی قلمداد می کرد. اما زنان امروز در طلب حقوق برابر با مردان هستند. زنان امروز با آشنایی بیشتربه حقوق شان حق طلاق را بیش از هر حق و حقوقی از مردان طلب می کنند و این موضوع ، دیگر همچون گذشته امری نابهنجار وغیرقابل هضم تلقی نمی شود؛هر چند که هنوز نگاه های سنتی و متعصبانه مردانه از دادن حق طلاق به زنان ابا دارد و آن را رد می کند. خوشبختانه قشر فرهیخته جامعه امروز موضوع تساوی حقوق زن و مرد را بهتر از گذشته درک کرده است و این مساله تا حدود قابل قبولی میان جامعه تفکر غالب خانواده ها و مردان جا افتاده است که البته مخالفت شماری از مردان را که کم هم نیستند نباید نادیده انگاشت. **مشکلات حق طلاق زن مساله این است که همیشه همه فرایند طلاق هایی این چنینی به روال معمول طی نمی شود و مشکلاتی سر راه زنان دارای حق طلاق وجود دارد.باید اذعان کرد که شماری از طلاق ها که حق طلاق به زن داده شده است بدون هیچ توقع و ادعایی از جانب مرد ، رخ می دهد اما مساله اینجاست که شماری دیگر که چندان کم هم نیست با شرط و شروطی صورت می گیرد به عبارت دیگر زنان در قبال حق طلاق باید ما به ازایی هم پرداخت کنند؛ یعنی مردان که حق طلاق را از آن خود می دانند حاضر می شوند برای واگذاری بخشی از حقوق مردانه خود به زنان در خوشبینانه ترین حالت، دست به معامله بزنند و مهریه را که حق زن است و اسلام به آن تاکید موکد داشته است از زن بگیرند و درازای آن، حق طلاق را به بهانه تساوی حقوق به زن بدهند. یعنی حقی را در ازای دادن حقی دیگر از زن بستانند. حتی در مواردی مشاهده می شود که برخی مردان برای دادن حق طلاق به زن، خواسته های زیادی را عنوان می کنند ؛ یعنی علاوه بربذل مهریه یا دادن بچه، پولی هم از زن طلب می کنند و زن درتنگنا قرار گرفته نیز به اجبار، تن به خواسته های مرد می دهد و این به عرفی مرسوم بدل شده است که پاسخی برای آن وجود ندارد. ** جامعه، پذیرای گرفتن حق طلاق توسط زنان نیست «امان الله قرائی» مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی می گوید: به تساوی حقوق زن و مرد معتقدم، براین باورم که زنان باید حق و حقوق اجتماعی شان را از مردان بگیرند و بر این امر پافشاری کنند اما این موضوع تا حدود زیادی به موانع قانونی بازمی گردد. وی در ادامه می افزاید: متاسفانه قانون و جامعه ، پذیرای این مساله که زنان حق طلاق را مطالبه و یا حتی مطرح کنند ، نیست واین امر به قانون محکمی نیاز دارد و باید طرح مساله مذکور از سوی نمایندگان زن به مجلس ارائه شود تا بتدریج فرهنگ سازی در این زمینه صورت پذیرد. وی می افزاید: در کشور ما موانع حقوقی تا آنجاست که بر فرض مثال، زن حق طلاق را می گیرد اما باز، این مرد است که حرف آخر را می زند یعنی سنت ها هنوز در فرهنگ و جامعه ما جاری و ساری است ؛ این درحالی است که در برخی نقاط کشورمان حتی با گذشت سال های مدید، هنوز به زن، «ضعیفه» می گویند و کلمه همسر را بکار نمی برند؛ بنابراین احقاق حقوق توسط زنان ریشه ای سنتی، مذهبی و فرهنگی دارد. وی با بیان اینکه تفکر قالب جامعه امروزی با گذشته خیلی فرق کرده است، تصریح می کند: اکنون اوضاع ، نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و جمهوری اسلامی قوانینی را در احقاق حقوق زنان وضع کرده است یعنی امروزه زنان احقاق حق می کنند و می توانند از برخی حقوق خود همچون حق حضانت، حق کار، ارث و میراث بهره مند شوند البته هنوز هم به فرهنگ سازی بیشتری در دراز مدت نیاز داریم. این جامعه شناس می گوید: هم اینک برای تساوی حقوق زن و مرد در مجلس شورای اسلامی کارهایی انجام شده هرچند کافی نبوده است اما نیاز است ادامه یابد. **حق طلاق گشایش در کار زنان است پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، درباره گرفتن حق طلاق توسط زنان می گوید: قوانین مدنی ، اساسا زن را محدود می کند اما شرایطی را فراهم کرده است تا زنان بتوانند در قالب شروط ضمن عقد حق طلاق را از مردان بگیرند. وی می افزاید: مردها با دادن حق طلاق با زنان مخالفت می کنند؛ از طرفی می بینیم که مردها معمولا پیشگام تر از زنان هستند و زنان، قالبا دلشان نمی خواهد طلاق بگیرند و می خواهند به زندگی مشترک خود ادامه دهند.این نماینده زن مجلس با بیان اینکه تاکنون مبحثی درباره دادن حق طلاق به زنان در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است، تصریح می کند: ورود یافتن به این موضوع به بهانه تساوی حقوق زن و مرد، کار دشواری است.هر چند فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در موارد دیگری همچون مبحث گذرنامه و یا سن ازدواج دختران ورود کرده است . وی دادن حق طلاق به زنان را در ازای بذل مهریه کاری نادرست می داند ومی افزاید: با این کار، زنان آسیب زیادی می بینند. این نماینده زن خاطرنشان می کند: اغلب زنان ازحقوق خود آگاهی ندارند و این موضوع سبب شده است تا مردان در دادن حق طلاق حالت تدافعی به خود بگیرند و درقبال چنین حقی از زن ، امتیاز بخواهند. سلحشوری با بیان اینکه اثربخشی شروط ضمن عقد برای زنان کمتر حاصل می شود، اظهار می کند: شروط ضمن عقد، کارآمدی زیادی ندارد اما یک گشایش است و در مواردی باعث بهبود شرایط می شود. بهتر است بجای تقسیم قدرت در خانواده به تعامل و درک متقابل احترام بگذاریم . وی می گوید: معمولا زنان قشر متوسط در این گونه موارد ، آسیب بیشتری می بینند وبرای تساوی حقوق زن و مرد در جامعه باید کار فرهنگی و کارشناسانه زیادی صورت پذیرد؛همچنین باید درکنار قانون، بستری فراهم شود تا جامعه ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی در مبحث دادن حق به زنان رو به جلو حرکت کند. ** آیا حق طلاق باعث تحکیم خانواده می شود؟ «مجتبی فرحبخش» کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری می گوید: گرفتن حق طلاق توسط زنان موجب تحکیم خانواده نخواهد شد و این راهکار بنیادی نیست. وی می افزاید: بنابرگزارش های رسیده ناکامی در طلاق تا 25 درصد گزارش شده است بنابراین گرفتن حق طلاق توسط زنان چه کمکی به تحکیم خانواده خواهد کرد؟ در حال حاضر علل عمده طلاق در جامعه دو موضوع اعتیاد و خیانت زناشویی است بنابراین چگونه زنان می توانند با گرفتن حق طلاق خیانت های زناشویی را محدود کنند؟ این کارشناس حقوقی خانواده می گوید: تغییر قانون امکان پذیر نیست چرا که ریشه در شریعت اسلامی و آداب اجتماعی ما دارد و جامعه این مساله را نمی پذیرد اما در سندهای ازدواج مواردی امتیاز به نفع زنان حک شده است ؛ یعنی در شروط ضمن عقد، زنان می توانند حق طلاق را بگیرند . این کارشناس حقوقی شروط ضمن عقد را دارای اعتبار قانونی و آن را وقابل اجرامی داند.
بهار نیوز جشن تولد مهران مدیری در آخرین دورهمی Sat Apr 07 11:22:55 IRDT 2018
بهار نیوز تکلیف خریداران خودروهای وارداتی چیست!؟ Sun Jun 24 12:03:33 IRDT 2018
بهار نیوز فرآیند شکل گیری اندام کامل از یک سلول Mon Apr 30 09:19:46 IRDT 2018
بهار نیوز تولید وانت‌های بی‌کیفیت ادامه دارد Wed Jun 13 08:49:49 IRDT 2018
بهار نیوز وزیر ارشاد دست مافیا را قطع کند Tue Aug 15 12:03:41 IRDT 2017
بهار نیوز کره شمالی قبله آرزوهای پایداری‌ها ! Tue Sep 05 10:20:02 IRDT 2017
بهار نیوز از 70 هزار وکیل فقط بیست نفر Sat Jun 09 14:15:07 IRDT 2018
بهار نیوز صفحه نخست روزنامه های ‌سه شنبه 30 مرداد Tue Aug 21 09:21:49 IRDT 2018
بهار نیوز بیمار 300 کیلویی با خاور به بیمارستان رفت Sat Jul 15 11:11:40 IRDT 2017
بهار نیوز اینترنت رایگان ماهواره‌ای در 3ماهه دوم 2018 در خاورمیانه و آفریقا Wed Jan 17 01:50:09 IRST 2018
بهار نیوز وکیل نجفی: نمی‌دانم چرا اینقدر عجله دارند Sat Jun 01 18:12:23 IRDT 2019
بهار نیوز اپلیکیشن‌ها مجوزفروش بلیت هواپیماندارند! Fri May 17 14:14:11 IRDT 2019
بهار نیوز ورود هیات مدیره استقلال به نقل و انتقالات Thu Jun 13 17:01:15 IRDT 2019
بهار نیوز انتظار مردم از ما مسئولان عمل به گفتارمان است Sun Jun 10 10:45:09 IRDT 2018
بهار نیوز نوروز پر مشغله حسن روحانی Mon Apr 03 12:27:02 IRDT 2017
بهار نیوز شغل جدید احمدی نژاد و بقایی! Wed May 31 11:16:31 IRDT 2017
بهار نیوز واکنش قاسم‌خانی به کشتن وسوزاندن سگ‌ها Tue Nov 06 14:16:19 IRST 2018
بهار نیوز طرح حذف 4صفر از پول ملی چه آثاری دارد؟ Wed Apr 17 09:30:30 IRDT 2019
بهار نیوز سهیل تنها 6روز برای زنده ماندن زمان دارد Sat Mar 04 10:17:25 IRST 2017
بهار نیوز قانون فروشی به حاشیه‌نشین‌ها Thu Jun 22 11:17:23 IRDT 2017
بهار نیوز کارلوس کی‌روش رسماً سرمربی کلمبیا شد Thu Feb 07 22:08:11 IRST 2019
بهار نیوز کامرون بویس بازیگر 20ساله آمریکایی درگذشت Mon Jul 08 01:08:06 IRDT 2019
بهار نیوز یارانه دلار 4200 تومانی به چه کسانی رسید؟ Sun Jul 07 12:21:45 IRDT 2019
بهار نیوز کاهش 90درصدی معامله نوزاد در پاتوق معتادان Wed Jun 26 09:52:14 IRDT 2019
بهار نیوز ساعت کار بانک‌ها به روال قبل بازمی‌گردد Wed Aug 22 10:00:19 IRDT 2018
بهار نیوز دیگر به دوران طلائی برنمی‌گردیم Mon Dec 04 14:21:09 IRST 2017
بهار نیوز سم عقرب ترکیبات ضد باکتریایی دارد Wed Jun 12 09:21:26 IRDT 2019
بهار نیوز موانع داخلی و خارجی مانع کار روحانی است Sat Aug 25 13:34:34 IRDT 2018
بهار نیوز برندگان جایزه نوبل شیمی سال 2018 Wed Oct 03 15:31:54 IRST 2018
بهار نیوز افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال 2100 Sat Mar 31 10:38:12 IRDT 2018
بهار نیوز زیبا بروفه در مراسم تشییع پیکر همسرش Tue Dec 11 17:16:36 IRST 2018
بهار نیوز بعید می‌دانم سرخابی‌ها خصوصی شوند Mon Dec 03 11:16:13 IRST 2018
بهار نیوز داوران چینی بازی استقلال را قضاوت می‌کنند Sat Aug 25 10:44:25 IRDT 2018
بهار نیوز اعلام شرایط «فورس ماژور» برای تورهای مسافرتی Tue Mar 26 13:47:58 IRDT 2019
بهار نیوز مسی از دلیل اصلی اخراج خود گفت Sun Jul 07 10:08:50 IRDT 2019
بهار نیوز انتشار تصویر کهکشانی به شکل مار Tue Nov 28 10:09:17 IRST 2017
بهار نیوز شرط تازه‌بدوران رسیده برای ماندن در استقلال! Mon Jun 17 13:06:35 IRDT 2019
بهار نیوز نباید مردم از سیستم ناامید شوند Sun Jul 08 14:27:37 IRDT 2018
بهار نیوز بیرانوند توبیخ و جریمه نقدی شد Sat Nov 24 11:22:24 IRST 2018
بهار نیوز محمد نادری به پرسپولیس پیوست Sat Dec 29 15:59:13 IRST 2018
بهار نیوز فروش در انحصار صرافی‌های بانکی Tue Feb 27 15:22:55 IRST 2018
بهار نیوز نجات یک قاتل از چوبه دار پس از 5 سال انتظار Thu Dec 27 16:47:02 IRST 2018
بهار نیوز جراحی قلب موجب زوال مغز نمی‌شود Tue Dec 25 09:58:58 IRST 2018
بهار نیوز کاهش 44 هزار تومانی قیمت سکه Wed Aug 29 14:37:02 IRDT 2018
بهار نیوز افزایش 7درصدی رونق بازار مسکن Wed Apr 26 17:27:31 IRDT 2017
بهار نیوز اولین ساعت هوشمند پروژکتور‌دار Sat Apr 28 16:13:46 IRDT 2018
بهار نیوز حکم «اسفندیار رحیم مشایی» صادر شد Wed Sep 12 16:09:11 IRDT 2018
بهار نیوز آلودگی هوا فشار خون را افزایش می‌دهد Tue Jun 25 16:05:37 IRDT 2019
بهار نیوز موسوی تبریزی: از خود رییسی بپرسید Fri Apr 14 09:37:00 IRDT 2017
بهار نیوز زنگنه: اگر بگذارند، از عهده دشمنان برمی‌آییم Mon Jul 08 10:33:52 IRDT 2019
بهار نیوز آیپد بعدی هم تاچ آی‌دی دارد هم جک هدفون Sun Mar 10 11:10:01 IRST 2019
بهار نیوز پیشنهاد جدید مجلس برای سهمیه‌بندی بنزین Wed Nov 14 15:15:47 IRST 2018
بهار نیوز با آمریکا باید چه کرد؟ Wed May 02 14:21:38 IRDT 2018
بهار نیوز جیلنهال، بازیگر و تهیه کننده یک تریلر شد Fri Apr 06 16:51:14 IRDT 2018
بهار نیوز خانواده‌اش را با میخ‌طویله شکنجه می‌داد Sun Nov 12 11:26:16 IRST 2017
بهار نیوز طارمی چهارمین گلزن برتر الغرافه در ACL Tue Feb 19 14:55:16 IRST 2019
بهار نیوز اپل، دوباره اپلیکیشن‌های ایرانی را غیرفعال کرد Wed Apr 10 17:09:29 IRDT 2019
بهار نیوز هشدار محیط زیست درباره رهاسازی ماهیان قرمز Mon Apr 01 13:33:07 IRDT 2019
بهار نیوز ابتکار: روحانی تعصب جنسیتی ندارد Mon Jul 24 16:06:10 IRDT 2017
بهار نیوز فیلم سخنان خاتمی تلگرام را مختل کرد Sun May 14 16:09:55 IRDT 2017
بهار نیوز واکنش مرضیه برومند به فیلم «ویلایی‌ها» Wed Feb 28 16:50:48 IRST 2018
بهار نیوز نمونه مفهومی آیفون 8/تصاویر Thu Apr 27 12:00:15 IRDT 2017
بهار نیوز اسارت چندروزه دختر 19ساله در خانه‌شیطان Sun Sep 17 16:05:38 IRDT 2017
بهار نیوز حمایت زنان سینماگر ایرانی از زنان فوتسالیست Sun Apr 15 10:35:29 IRDT 2018
بهار نیوز شرایط ترخیص 1339 کالای ممنوعه اعلام شد Sun Aug 12 13:45:23 IRDT 2018
بهار نیوز حرکت عجیب مسی در دیدار با یوونتوس Wed Sep 13 16:01:43 IRDT 2017
بهار نیوز نمی‌خواهم اغراق کنم اما فاجعه است! Wed May 22 09:31:49 IRDT 2019
بهار نیوز پشت تسویه حساب‌های شخصی چه می‌گذرد؟ Fri Nov 02 13:19:47 IRST 2018
بهار نیوز قابلیت جدید به مایکروسافت اج اضافه می‌شود Wed Mar 06 15:00:21 IRST 2019
بهار نیوز صحبت‌هایی از رفع فیلتر تلگرام هست Sat Jan 26 17:20:30 IRST 2019
بهار نیوز جلوه‌هایی از «تولید و کار ملی» در کتب درسی Thu Oct 11 10:42:19 IRST 2018
بهار نیوز باران و برف 17 استان را در بر می‌گیرد Sat Feb 11 00:02:35 IRST 2017
بهار نیوز بازار پایه فرابورس چشم انتظار یک تصمیم Sat Jun 15 11:10:58 IRDT 2019
بهار نیوز کاری که دیکتاتور کره‌شمالی با برادرش کرد Sun Feb 26 10:28:58 IRST 2017
بهار نیوز حسین هدایتی، «عالیجناب سرخ‌پوش» شد! Sun Mar 03 11:33:37 IRST 2019
بهار نیوز پرسپولیس در یکقدمی قهرمانی+جدول Fri Apr 07 21:41:35 IRDT 2017
بهار نیوز توتال به صورت رسمی ایران را ترک کرد Mon Aug 20 13:11:56 IRDT 2018
بهار نیوز کاوه مدنی: برای چهار قطعه عکس استعفا نداده‌ام Wed Apr 25 11:08:48 IRDT 2018
بهار نیوز دنیل ارزانی به منچسترسیتی پیوست Thu Aug 09 18:07:53 IRDT 2018
بهار نیوز ترفند نفتی ترامپ Sat Nov 10 15:53:07 IRST 2018
بهار نیوز چقدر از فارغ‌التحصیلان بیکارند؟ Thu Apr 18 16:51:11 IRDT 2019
بهار نیوز کرار جاسم از نفت آبادان جدا شد Sun Jan 20 17:40:34 IRST 2019
بهار نیوز ابزار جدیدی برای پیشگیری از ایدز در زنان Mon Apr 16 17:34:54 IRDT 2018
بهار نیوز شرایط هم شرایط خوب وهم شرایط سختی است Sat Feb 23 18:16:17 IRST 2019
بهار نیوز قیام زنان ژاپنی علیه کفش پاشنه بلند! Wed Jun 05 17:27:25 IRDT 2019
بهار نیوز طلای جهانی به 1250 دلار صعود کرد Fri Feb 24 12:13:47 IRST 2017
بهار نیوز بیمه تکمیلی فرهنگیان تا آخر آذر تمدید شد Sun Nov 25 12:07:46 IRST 2018
بهار نیوز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواهد شد Sat Dec 22 23:39:46 IRST 2018
بهار نیوز ادعای یک نماینده درباره رشوه 500 میلیونی سازمان بهزیستی! Wed Aug 08 11:26:16 IRDT 2018
بهار نیوز برانکو: می‌خواستیم رفیعی را نگه داریم Fri Jun 23 11:01:49 IRDT 2017
بهار نیوز از قولی که رییس هیات مدیره خانه سینما نداد تا چند داستان دیگر Tue Jul 11 20:06:46 IRDT 2017
بهار نیوز استقبال بازار سرمایه از ترمیم تیم اقتصادی دولت Sun Jul 29 10:53:29 IRDT 2018
بهار نیوز چاقی عامل آسیب دیدگی کبد قبل از 8 سالگی Fri Apr 06 10:29:22 IRDT 2018
بهار نیوز طرحی برای زمستان اصلاح‌طلبی Mon Dec 10 08:00:00 IRST 2018
بهار نیوز رئیس‌جمهور، راه‌آهن همدان را افتتاح کرد Mon May 08 11:34:53 IRDT 2017
بهار نیوز لیگ برتر؛ استقلال مقابل قعرنشین پیروز شد Sun Nov 25 22:37:14 IRST 2018
بهار نیوز توقف پرواز هواپیماهای ATR72 شرکت آسمان Fri Feb 23 10:23:36 IRST 2018
بهار نیوز لزوم انتخاب وزیر زن در دولت دوازدهم Sun Jun 25 14:09:54 IRDT 2017
بهار نیوز علت افزایش قیمت گوشت قرمز مشخص شد Sun Apr 22 10:41:55 IRDT 2018
بهار نیوز ازدواج کم می‌شود، بسته حمایتی برای مجرد‌ها Sun Jan 06 11:54:37 IRST 2019
انتخاب کریستوفر نولان بازیگر فیلم جدیدش را در اتاق حبس کرد Sat Apr 06 10:55:10 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران صدور حواله داروهای پیوندی «الکترونیک» می‌شود Sat Jun 29 09:05:41 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران افزایش پرداخت زکات در استان قزوین Tue Jan 16 11:21:50 IRST 2018
تی نیوز زلزله 3.5 ریشتری شیروان را لرزاند Sat Mar 31 16:09:12 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم جوانان فلسطینی در گفت‌وگو با تسنیم: سخنان رهبر ایران با جوانان عربی پدرانه و زبان حالشان بود Thu Jun 07 10:35:54 IRDT 2018
صراط تصاویر/ لیگ برتر فوتبال -پرسپولیس و ماشین سازی Thu Nov 29 20:33:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران شناسایی و دستگیری باند 3 نفره جعل عنوان پلیس Sat May 13 13:55:14 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ستاد بحران دهلران خسارت سیلاب را بررسی کرد Sat Oct 27 00:03:00 IRST 2018
آفتاب ایران رشد 88 درصدی پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن Sun Aug 26 13:50:25 IRDT 2018
ورزش 3 با اخراج دو بازیکن و دو مربی/ قلی‌زاده: داور به هر سایپایی رسید اخراجش کرد Sun Nov 26 11:30:00 IRST 2017
تی نیوز مدیر انتشارات نوید شیراز: غرفه های نمایشگاه کتاب نیاز به سازماندهی دارد Tue Apr 24 17:47:59 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم همدان و تبریز به شهرهای مقاصد گردشگران داخلی و خارجی اضافه می‌شوند Mon Aug 27 15:23:00 IRDT 2018
تی نیوز نینتندو از یک بازی اکشن جذاب و کاملا جدید ویژه گوشی های هوشمند رونمایی کرد Sat Apr 28 15:32:54 IRDT 2018
خرداد نیوز سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی تایید کرد؛ عدم وجود سلاح شیمیایی در مرکز تحقیقات «برزه» Wed Apr 25 17:24:43 IRDT 2018
فرارو روایت‌ علی مطهری از شکایت آیت‌الله هاشمی Tue Jan 31 17:01:51 IRST 2017
ایلنا سلطانی‌فر: مدیران بازنشسته کنار رفته‌اند / دلیل تاخیر در برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال برگزاری جام ملت‌های آسیا است Thu Jan 10 15:18:04 IRST 2019
تی نیوز «معامله قرن»؛ از فلسطین تا سوریه و در نهایت ایران Sat May 05 15:41:56 IRDT 2018
صراط برنامه ای ساده برای لاغری تا عید نوروز Sat Feb 25 23:49:13 IRST 2017
خبرآنلاین تصاویر | نشست سران سه قوه درباره مسایل اقتصادی و سیاسی Tue Dec 11 12:15:00 IRST 2018
وطن امروز مانع تعلیق کشتی شوید Tue Apr 17 00:00:00 IRDT 2018
عصر ایران برگزاری دادگاه رهبر داعش در آلمان Tue Sep 26 16:35:38 IRST 2017
شفاف با 10 استادیوم بزرگ فوتبال جهان آشنا شوید Fri May 10 13:21:32 IRDT 2019
روزنامه شهروند بورس 536 واحد افت کرد Wed Jul 10 04:30:00 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر رشادت های دیروز و سازندگی امروز Wed Nov 21 18:06:10 IRST 2018
خبر خودرو آرایشگاه‌های مردانه حق اصلاح موی زنان را ندارند Wed Jul 17 12:05:28 IRDT 2019
جماران تحریم فرصتی برای شکوفایی ظرفیت های نهفته کشور است Sat Sep 22 14:19:27 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم «جادوگر درخت انجیر هندی» در تالار هنر روی صحنه می‌رود Mon Apr 22 09:42:00 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر شوارای اسلامی روستایی ، فراگیرترین نهاد شورایی کشور Mon Apr 29 09:14:03 IRDT 2019
ایسکانیوز انفجار بمب در شمال بغداد 3 کشته و زخمی برجای گذاشت Sat Jan 20 12:45:48 IRST 2018
بی باک نیوز مردم ایران ساعت 17:22 به آسمان نگاه کنند Mon Nov 14 11:10:01 IRST 2016
بی باک نیوز آغاز استفاده از غذاهای کمکی از شش ماهگی Tue May 02 16:41:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اختتامیه مدرسه فوتبال شهربابک Wed Sep 05 02:21:58 IRDT 2018
اعتدال "پلنگ" کرمانشاه در معرض خطر انقراض است Sun May 21 17:40:47 IRDT 2017
عصر ایران وضعیت آب‌وهوا در خوزستان خطرناک اعلام شد Fri Apr 27 15:29:01 IRDT 2018
جماران همراهی مردم در حمایت از زلزله زدگان غرب کشور ستودنی است Thu Nov 16 09:48:20 IRST 2017
پارس نیوز رضایی:راه انقلاب در اقتصاد ادامه پیدا نکرده است Sat Apr 15 08:29:00 IRDT 2017
جماران مشارکت عمومی در پرداخت مالیات Mon Jul 10 10:53:25 IRDT 2017
ایران آنلاین چه فلاسفه‌ای درآینده «مُد» خواهند شد؟! Wed Mar 08 15:59:55 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد پدیده شوم قرن جدید Sat Mar 04 13:10:17 IRST 2017
تابناک روزنما: خطرکردن مهاجران در راه رسیدن به آمریکا Wed Nov 07 06:37:59 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تزریق دلارهای نفتی عربستان به رسانه" آیا العربیه توانست مانع برتری الجزیره شود؟ Wed Jul 25 09:51:58 IRDT 2018
خبرگزاری مهر دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند Sat May 27 17:34:27 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اسناد و گزارش‌های انجام شده در خصوص قوه قضاییه را بررسی کردیم Tue Mar 19 00:05:10 IRST 2019
دنیای خودرو نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در نوروز 98 Sun Mar 17 14:13:00 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری نشست نقد و بررسی «دانشگاه و چالش‌های جامعه ایرانی» Sat Jun 30 13:47:13 IRDT 2018
ایران آنلاین آزار و اذیت کودک 7 ساله با آب جوش در بندر گناوه Sun Oct 14 16:19:11 IRST 2018
خبرگزاری مهر تجویز داروی گران‌ تخلف است/47درصد ایرانیان بیش از70سال عمرمی‌کنند Tue Jan 30 04:20:12 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تساوی فولاد و استقلال خوزستان در 45 دقیقه نخست/ یک بازیکن اخراج شد Tue Sep 26 18:19:21 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران انتصاب صادقی به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی Sun Mar 31 15:04:29 IRDT 2019
روزنامه دنیای اقتصاد حمله شدید وزیر خارجه بحرین به سید حسن نصرالله Sun Jan 27 20:15:55 IRST 2019
خبرگزاری مهر «همنوازان آوای پارسیان» در خرم آباد کنسرت می‌دهند Mon Jun 18 08:49:42 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر کشف 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوه Sun Oct 14 10:32:23 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزیر علوم سرپرست دانشگاه شهید بهشتی را منصوب کرد Sun Jan 22 16:33:00 IRST 2017
صراط تصاویر/ رهبر چچن در جشنواره شیشلیک Sun Apr 23 13:30:02 IRDT 2017
دولت بهار هدف قرار دادن مواضع سعودی در نجران و جیزان توسط نیروهای یمنی Tue Sep 05 10:01:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن «بامداد بشریت» به چاپ دوازدهم رسید Sun Sep 16 12:45:07 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد تصویری دیدنی از محمدرضا شریفى‌نیا در کنار دخترانش Sun Dec 24 11:56:21 IRST 2017
آریا میدان آزادی لاله کاری شد Sun Apr 14 15:20:21 IRDT 2019
پایگاه خبری الف اجرای غیرقانونی توافقنامه پاریس دور از چشمان مجلس Tue Dec 04 11:00:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ضرب شصت بلندقامتان ایرانی برای رقبا Sun May 07 20:07:50 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا خسارت تندباد در گرمی+تصویر Sun Mar 25 17:10:11 IRDT 2018
ورزش 3 استقلال هم خانه پرسپولیس دور برگشت Wed Feb 01 15:44:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ادامه رکوردزنی‌های ترامپ؛ 2000 دروغ و اشتباه در 347 روز! Wed Jan 03 11:07:30 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران نظارت ویژه دامپزشکی فهرج در ایام تاسوعا و عاشورا Tue Sep 18 11:12:22 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر پرداخت وام اشتغال روستایی با سود6درصد Tue Jan 30 21:30:16 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم صنعت نفت از جام حذفی کناره‌گیری کرد/ تمدید اردوی بروجرد و دیدار با آلومینیوم اراک Thu Aug 31 20:53:16 IRDT 2017
وانا تمجید رسانه عربی از سردار ایرانی Wed May 01 15:20:09 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجو وزارت نفت برای ورود بخش خصوصی به بازار نفت منعطف باشد/ هر گاه بخش خصوصی می‌خواهد پا بگیرد دولت نابودش می‌کند Sat Oct 06 08:21:59 IRST 2018
خبرآنلاین موافقت شورای اقتصاد با خرید 28 هواپیمای جدید Mon Mar 11 13:46:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر چاپ چهارم کتاب «قره‌العین: زندگی، عقیده و مرگ» روانه بازار شد Tue Jan 24 14:00:55 IRST 2017
خرداد نیوز سمت‌وسوی بازار طلا در آستانه عید/ حباب 80 هزار تومانی Sat Feb 11 12:59:08 IRST 2017
پایگاه خبری الف تکذیب خبر افزایش سقف برداشت از خودپردازها Tue May 21 20:08:00 IRDT 2019
تی نیوز گفتگوی ترامپ و ترزا می درباره ایران Thu Sep 21 23:21:16 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران همه‌چیز درباره اطلس فرهنگی و گردشگری روستاهای اصفهان Sun Jul 07 14:08:32 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی هشت هزار میلیارد ریال برای ساخت سد چم شیر گچساران هزینه شد Sat Feb 11 13:15:00 IRST 2017
پایگاه خبری الف با این تورها به سواحل زیبا دنیا سفر کنید Sat Sep 15 18:13:00 IRDT 2018
خبرگزاری کتاب ایران دل‌مشغولی‌های فکری کانت ریشه در دوران زندگی او داشت Thu Oct 26 11:00:00 IRST 2017
دولت لزوم ریشه کن کردن فقر و بیکاری در مرزها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر Mon Nov 12 19:12:09 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران خاطره بازی با تیتراژ قدیمی برنامه کودک شبکه دو + فیلم Thu Jan 31 09:30:02 IRST 2019
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیلی 2روزه همزمانی جشنواره فیلم فجر در گیلان در روزهای سوگواری Thu Feb 07 12:16:00 IRST 2019
تجارت نیوز از نرخ دلار نباید عقب ماند! Mon Jul 09 12:04:33 IRDT 2018
پارس نیوز ترامپ:متیس به سوء استفاده کشورها از آمریکا بی توجه بود Tue Dec 25 05:35:44 IRST 2018
واحد مرکزی خبر استعفا ­وزیر بهداشت تونس در پی مرگ مشکوک نوزادان Sun Mar 10 09:13:42 IRST 2019
ایستا نیوز تعرفه آوای انتظار روی تلفن ثابت چقدر است؟ Sat Mar 11 13:21:39 IRST 2017
خبرگزاری مهر بارش شدید باران در تبریز Sat Apr 28 20:22:43 IRDT 2018
تهران پرس کارگران چگونه خود را بیمه اختیاری کنند؟ Sun Apr 22 13:01:00 IRDT 2018
تابناک واکنش معاون وزیر بهداشت به فاجعه قتل «آتنا» Mon Jul 17 15:32:31 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اعلام شد Mon Feb 05 17:47:01 IRST 2018
واحد مرکزی خبر آغاز همایش بین المللی سواحل و سازه‌ها Mon Nov 26 09:49:04 IRST 2018
روزنو استقلالی‌ها بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس را خنثی کردند Tue May 02 23:20:01 IRDT 2017
ایران آنلاین رشته ریاضی، دیگر در میان دانش آموزان محبوبیت ندارد Wed Nov 22 12:04:39 IRST 2017
خبرگزاری حوزه صفحه اول روزنامه های 19 مهر Thu Oct 11 08:28:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر مجمع ملی 3000 نفری جبهه مردمی؛ اعلام 22 کاندیدای ریاست‌جمهوری Thu Feb 23 08:49:16 IRST 2017
پارس فوتبال پرسپولیس به حق خود در مورد بازی سوپرجام رسید Thu Sep 06 11:57:24 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران "عاملان ترور برادر کیم جونگ اون آماتور بوده‌اند"/کره‌شمالی شروط مالزی را رد کرد Sat Feb 18 11:13:31 IRST 2017
صبحانه با خبر صورت های مالی 3 ماهه "مارون"منتشر شد Wed Jul 12 10:54:52 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران صادرات استان مرکزی تا پایان سال به یک میلیارد دلار می‌رسد. Tue Dec 12 09:04:24 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اعتراف اوپک به جان‌سختی رقیب آمریکایی Sun Nov 12 11:52:30 IRST 2017
جهان نیوز واکنش وکیل بقایی به حکم ارتداد مشایی Mon Apr 30 14:49:13 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مظلومی: در بحث بازنشسته‌ها، برخی‌ها مبارزه می‌کنند، اما بهتر است کوتاه بیایند Thu Nov 22 11:56:27 IRST 2018