اتاق خبر24 - Sun Jul 23 11:13:00 IRDT 2017 نمایش خبر

کدام خوراکی ها مناسب فوتبالیست ها است؟

ایفمارک الگوی تغذیه ای یک فوتبالیست را با محوریت میزان نیاز کربوهیدرات، چربی ها، پروتئین و مایعات بیان کرد.  

اتاق خبر 24:

بدن ورزشکاران به الگوی مشخصی از انرژی برای فعالیت ورزشی احتیاج دارد. دکتر بهار حسن میرزایی، مسئول کمیته تحقیقات و توسعه مرکز پزشکی فیفا در ایران ( ایفمارک) حداقل منابع مورد نیاز ورزشکاران را معرفی می کند. 

*چربی ها: 

چربی ها منبع تامین انرژی ، ویتامین های محلول در چربی ( ویتامین هلی A,D,K,E) و اسید های چرب ضروری برای بدن فوتبالیست ها هستند. 

با وجود اینکه اطلاعات موجود در ارتباط با سودمندی مصرف چربی روی عملکرد ورزشی بسیار متضاد و متناقض هستند ، اما مصرف چربی برای حفظ سلامت بدن ضروری است . 

رژیم های غذایی که میزان بسیار کمی چربی دارند با ایجاد کمبود ویتامین های محلول در چربی و کاهش ذخایر گلیکوژن عضلات منجر به  افت سلامت بدنی میشوند. 

 میزان چربی مورد نیاز هر بازیکن به طور ویژه ای به برنامه ی تمرینی و اهداف وی بستگی دارد. 

توصیه می شود میزان انرژی روزانه تامین شده از چربی ها ، چیزی بین 20٪ الی 35٪ کل انرژی مصرفی بازیکن در روز باشد و این میزان هرگز به کمتر از 15٪ الی 20٪ کل انرژی مصرفی کاهش نیابد. 

از سوی دیگر ، ورزشکار باید به شدت  نسبت به رژیم های غذایی که بیش از 30٪ کل انرژی روزانه آن از چربی ها تامین می شود (رژیم های با چربی بالا) محتاط باشند زیرا در این رژیم ها میزان کربوهیدرات کاهش می یابد و این موضوع اثرات منفی ثابت شده ای روی عملکرد تمرینی بازیکن دارد. 

علاوه بر اهمیت میزان چربی مصرفی ، نوع چربی مصرفی نیز بسیار مهم است. اسید های چرب polyunsaturated n-3 برای سلامت عمومی ورزشکار ضروری هستند. تحقیقات نشان داده اند در رژیم معمولی ورزشکاران نسبت اسید های چرب n-6 به n-3 چیزی بین 10 به 1 و حتی 20 به 1 است که می تواند باعث ایجاد التهابات شدید و ایجاد اختلال در ریکاوری بعد از تمرین شود. 

 از این رو ، برای تولید آنزیم های آنتی اکسیدان اندوژن و درونی در بدن و افزایش اکسیژن رسانی به بافت قلب ، استفاده منظم از مواد غذایی که سرشار از اسید های چرب n-3 در غذاهای روزانه توصیه می شود. 

در نهایت، نشان داده شده روغن ماهی ( fish oil) سرشار از eicosapentaenoic acid (EPA) و docosahexaenoic acid (DHA) با اثرات فاز التهابی مقابله میکند و استفاده از آن در رژیم غذایی اثرات محافظت کننده در برابر اسپاسم راه هوایی ناشی از ورزش در ورزشکاران دارد. 

  

میزان  مصرف چربی قبل از تمرین و مسابقه: 

 به منظور جلوگیری از به تاخیر افتادن تخلیه غذا از معده و کاهش مشکلات گوارشی ، چربی وعده  غذایی قبل از تمرین و مسابقه باید کم باشد. 

میزان مصرف چربی حین تمرین و مسابقه: 

 در مقایسه با سایر چربی ها ، به نظر می رسد استفاده از تری گلیسیرید های با شاخه ی متوسط (MCTs) به علت هضم پذیری و متابولیزه شدن بیشتر ، می تواند به عملکرد ورزشی ورزشکار کمک کند. 

 با این وجود ثابت نشده استفاده از MCTs ها بتواند باعث افزایش استفاده ی بدن از چربی ها طی تمرین یا مسابقه بشود و از سوی دیگر به علت وجود خطر ایجاد اختلال در عملکرد به علت مشکلات گوارشی ناشی از مصرف چربی ها ، استفاده از چربی ها حین تمرین و مسابقه برای یک فوتبالیست توصیه نمیشود. 

مصرف چربی بعد از مسابقه و تمرین: 

شواهد علمی در این زمینه اندک است اما به نظر می آید در صورتیکه میزان کربوهیدرات و پروتئین مصرفی بعد از تمرین و مسابقه کافی باشد ، مصرف میزان کم تا متوسط چربی پس از تمرین و یا مسابقه باعث ایجاد اختلال در بازسازی ذخایر گلیکوژن و پروتئین عضلانی نمی شود. 

 اما در صورت مصرف زیاد چربی ، این امر با کاهش میزان کربوهیدرات مصرفی از یک سو و ایجاد ناراحتی گوارشی در بازیکن و ایجاد محدودیت برای مصرف غذا توسط بازیکن از سوی دیگر ، باعث مختل شدن بازسازی ذخایر گلیکوژن عضله می شود که خود باعث افت عملکرد بازیکن برای جلسات بعدی تمرین و مسابقه و افزایش بروز آسیب در وی می شود. 

*پروتئین ها: 

روزانه باید میزان مشخصی پروتئین استفاده شود تا از تولید میزان کافی پروتئین در بدن و ریکاوری مناسب مطمئن باشیم. 

محدوده توصیه شده برای میزان پروتئین مصرفی ، 1.2 الی 2 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. یعنی یک بازیکن هفتاد کیلویی می تواند روزانه بین 84 الی 140 گرم پروتئین مصرف کند . 

این میزان روزانه در برخی شرایط مثل دوره های تمرینات سنگین و یا دوره های کاهش مصرف انرژی می تواند افزایش یابد و به بالای 2 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یک فوتبالیست در روز برسد. 

به نظر می رسد اکثر فوتبالیست ها این میزان از پروتئین را در رژیم غذایی خود دارند و آنچه که مهم تر است ، میزان پروتئین در هر وعده  غذایی ، زمانبندی مصرف پروتئین و کیفیت پروتئین مصرفی باشد. 

برای مثال در بالغین جوان توصیه می شود برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی، حداقل 20 الی 25 گرم پروتئین بعد از تمرین قدرتی استفاده شود و حتی ثابت شده است، استفاده از 40 گرم پروتئین بعد از تمرین اثرات بهتری نیز بدنبال داشته است. 

اگر هدف افزایش پروتئین سازی عضله باشد ، مصرف پروتئین بلافاصله بعد از تمرین بسیار مهم است. همچنین تداوم مصرف پروتئین طی روز نیز بسیار در این موضوع اهمیت دارد و توصیه میشود در طی چهار وعده ی غذایی در طی روز و در هر وعده 0.4 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین استفاده شود (معادل 28 گرم پروتئین در هر وعده ی غذایی برای یک بازیکن هفتاد کیلویی) . 

از توصیه های دیگری که می توان برای افزایش پروتئین سازی عضلانی به آن اشاره داشت ، مصرف پروتئین قبل از جلسه ی تمرین و همچنین استفاده از 30 الی 40 گرم پروتئین شب ها قبل از خواب است. 

مصرف پروتئین قبل از تمرین و مسابقه: 

برای افزایش تولید پروتئین در عضلات توصیه می شود حدود 0.25 الی 0.4 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در وعده ی غذایی قبل از تمرین یا مسابقه استفاده شود. 

البته لازم است مجدد یادآوری شود که کربوهیدرات ها باید درشت مغذی  اصلی در وعده ی غذایی قبل از تمرین و مسابقه باشند. 

با این حال استفاده از میزان مشخص پروتئین قبل از تمرین و مسابقه ، با در اختیار قرار دادن آمینواسید های لازم برای سنتز پروتئین در بدن ، سرعت تولید پروتئین عضلانی و ریکاوری عضلانی بعد از تمرین و مسابقه را افزایش می دهند. 

با توجه به مدت زمان تمرینات و مسابقات فوتبال که حتما با آسیب های هرچند جزیی به عضلات همراهی دارد و خصوصا در مواردیکه طی هفته جلسات متعدد تمرین یا مسابقه در برنامه فوتبالیست وجود دارد ، استفاده از پروتئین در وعده ی قبل از تمرین و مسابقه توصیه می شود. 

مصرف پروتئین حین تمرین و مسابقه: 

با توجه به زمان  تمرین و مسابقه در فوتبال که زیر 3 ساعت است ، استفاده از پروتئین حین تمرین یا مسابقه سودمندی ای برای بازیکن ندارد و توصیه نمی شود. 

مصرف پروتئین بعد از مسابقه و تمرین: 

برای افزایش تولید پروتئین عضلانی و کمک به ترمیم ، بازسازی و سازگاری عضلات بازیکنان ،توصیه می شود 0.25 الی 0.4 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن بازیکن ، بلافاصله در طی ریکاوری بعد از تمرین و مسابقه استفاده شود. 

همچنین ، همان طور که قبلا هم اشاره شد ، تداوم مصرف پروتئین در سایر وعده های بعد از تمرین ، مسابقه و طی روز لازم است. 

همچنین مصرف 30 الی 40 گرم پروتئین، شب قبل از خواب و در روز هنگام تمرینات قدرتی نیز به افزایش تولید پروتئین عضلانی کمک می کند. 

برای آشنایی با میزان پروتئین موجود در مواد غذایی چند نمونه در ادامه آورده شده است . باید توجه داشت که این مقادیر تقریبی هستند. 

یک عدد تخم مرغ : 6 گرم پروتئین 

یک لیوان شیر با چربی متوسط : 8 گرم پروتئین 

صد گرم گوشت ران گاو پخته و کبابی : 31 گرم پروتئین 

صد گرم گوشت چرخ کرده : 20 گرم پروتئین 

صد گرم سینه ی مرغ بدون پوست و استخوان :30 گرم پروتئین 

صد گرم ماهی تیلاپیا : 25 گرم پروتئین 

صد گرم کشک خشک : 55ـ75 گرم پروتئین 

صد گرم سویا :40 گرم پروتئین 

یک لیوان کنسرو لوبیا : 20 گرم پروتئین 

صد گرم بادام زمینی :11 گرم پروتئین 

  

* مایعات: 

مصرف مایعات قبل از تمرین و مسابقه: 

 با وجودیکه مصرف مایعات در عملکرد هرچه بهتر ورزشکاران موثر است ، اما متاسفانه اکثر ورزشکاران از مصرف این ماده حیاتی غافل هستند و در تغذیه خود بیشتر به مصرف انواع مواد خوراکی به غیر از مایعات توجه می کنند. شرایط ایده آل بدن از نظر مایعات در هر نوع تمرین ورزشی به شکلی است که نه کمبود مایعات و نه اضافه بار مایعات در بدن  وجود داشته باشد. 

 حداقل 4 ساعت قبل از ورزش ، بازیکن باید با یک الگوی آهسته و مداوم ، 5-7 میلی لیتر مایع ، به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خود استفاده کند. اگر طی این مدت بازیکن ادرار نداشت و یا ادرار وی غلیظ و تیره بود ، باید مجددا 2 ساعت قبل از ورزش ،به شکل آهسته و مداوم 3-5 میلی لیتر مایع به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن اضافه بر میزان قبلی استفاده کند. 

مصرف مقدار مختصری مایع درست بعد از پایان گرم کردن نیز برای جبران میزان اندک مایعات از دست رفته حین گرم کردن توصیه می شود. 

 مصرف مایعات حین تمرین و مسابقه: 

میزان و سرعت مصرف مایعات بسته به میزان تعریق فرد ، شدت فعالیت و وجود امکان نوشیدن مابین تمرین/ مسابقه بستگی دارد. 

با توجه به وجود محدودیت در مصرف مایعات حین تمرین و مسابقه ، بازیکنان باید تشویق شوند قبل از اینکه دچار کم آبی شدید یا بروز تشنگی شوند ، در هر زمان که فرصت مهیا شد ، مایعات بنوشند. 

هم به علت قوانین بازی فوتبال و هم حساسیت سیستم گوارشی، فوتبالیست ها در اکثر اوقات قادر نیستند تا مایعات کافی دریافت کنند. 

 با این وجود ، بین دو نیمه ، اولویت بازیکن باید بر دریافت مایعات تمرکز یابد. 

علاوه بر این ، نوشیدنی فوتبالیست باید حاوی 6-8 درصد کربوهیدرات باشند و دمای آن نیز باید بین 15 الی 21 درجه سانتی گراد باشد. 

 توصیه می شود در صورت امکان هر 15-20 دقیقه ، 150-300 میلی لیتر مایع مصرف شود. 

 حین تمرین و مسابقه ، اضافه کردن کربوهیدرات و الکترولیت به مایعات مصرفی بازیکن ، بسته به شدت ورزش ، طول مدت آن و شرایط محیطی دارد. 

 مصرف مایعات پس از تمرین و مسابقه: 

پس از ورزش ، هدف جایگزینی کامل مایعات و الکترولیت های از دست رفته است. این کمبود حتما قبل از شروع جلسه ی تمرینی بعدی باید جبران شود. 

 در صورتیکه میزان دهیدراتاسیون شدید باشد ( کاهش بیش از 5٪ وزن بدن ) و یا زمانیکه کمتر از 24 ساعت تا برگزاری تمرین و مسابقه ی بعدی زمان هست ، فوتبالیست باید به ازاء هر 1 کیلوگرم کاهش وزن بعد از ورزش ، 1.5 لیتر مایع استفاده کند. 

مصرف سریع حجم بالای مایعات ، می تواند با تولید زیاد ادرار همراه باشد که در این شرایط ، مایعات بیشتری برای جبران ادرار از دست رفته باید مصرف شود. 

 در کل توصیه می شود برای جلوگیری از دفع سریع مایعات مصرفی ، این مایعات طی زمان طولانی تر و همراه الکترولیت ها استفاده شوند. از این رو در صورتیکه زمان اجازه می دهد و فرصت مهیا باشد ، استفاده از وعده ی غذایی نرمال و اسنک ها به همراه میزان کافی آب ، به راحتی می تواند بدن را در وضعیت نرمال هیدراتاسیون قرار دهد. 

  

* کربوهیدرات ها: 

تعیین نیاز روزانه 

کربوهیدرات ها در ورزش و به خصوص در فوتبال بسیار حیاتی هستند زیرا که منبع اصلی تولید انرژی طی مسابقه ، گلیکوژن ذخیره شده در عضلات است. 

برای مثال نشان داده شده بعد از مسابقه ، نزدیک 50 درصد فیبر های عضله ی وستوس لترالیس به طور کامل از گلیکوژن تخلیه شده اند. 

تخلیه گلیکوژن عضلانی یکی از علل اصلی ایجاد خستگی پیشرونده در دقایق انتهایی یک مسابقه فوتبال است. 

از این رو لازم است که ورزشکاران با اتخاذ بهترین الگو های تغذیه ای در طول روز و قبل و حین و بعد از تمرین و مسابقه ، میزان ذخایر گلیکوژن عضلانی خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند در دقایق حساس بازی ، بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. 

حال خلاصه ای از این الگوهای توصیه شده ی تغذیه ای برای یک فوتبالیست را با محوریت کربوهیدرات بررسی می کنیم. 

نیاز روزانه 

کربوهیدرات ها 

5 تا 10 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن
  تعیین صحیح میزان نیاز روزانه ، برای هر فرد و بر اساس اهداف و الگوی تمرینی وی و به شکل اختصاصی باید صورت پذیرد. 

 پروتئین 

 1 تا 1.2 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن
 در دوران پیش از فصل ،بدنبال آسیب ، بعد از تمرین سنگین و یا در دوران کاهش انرژی مصرفی ، به پروتئین مصرفی خود تنوع بیشتری بدهید. 

 چربی 

حداقل 20٪ انرژی مصرفی از چربی تامین شود. 

 مایعات 

در طول روز به میزان کافی مایعات بنوشید.
 کنترل رنگ اولین ادرار صبحگاهی شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت هیدراسیون بدن است. 

برای مشاهده اخبار ورزشی کلیک کنید.
اتاق خبر24 انتخاب اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال Sat Sep 23 21:42:00 IRST 2017
اتاق خبر24 رونمایی از میکروفن تمام طلای مسجدالحرام Sun Jan 07 02:30:00 IRST 2018
اتاق خبر24 خطراخراج سرخابی از لیگ آسیا Tue Sep 26 10:13:00 IRST 2017
اتاق خبر24 عکسی که دل خیلی ها را به درد می آورد Mon Sep 04 10:14:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 ورزش، ورم بدن افراد چاق را کاهش می‌دهد Sun Jul 01 10:49:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 همدردی آیت الله سیستانی با قربانیان حوادث بصره Sat Sep 08 06:00:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 آمار خودکشی در ایران بالا نیست Mon Jan 22 09:54:00 IRST 2018
اتاق خبر24 همتی رئیس‌کل بانک مرکزی شد Wed Jul 25 14:27:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 خواص فوق العاده زالزالک Mon Oct 22 15:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 تجمع مقابل کنسولگری عربستان در ترکیه Sat Oct 06 14:12:00 IRST 2018
اتاق خبر24 سهمیه‌ بندی و بنزین 2 نرخی به تعویق افتاد Sun Nov 11 14:12:00 IRST 2018
اتاق خبر24 الماس مصنوعی در آزمایشگاه ساخته شد Sun May 06 09:44:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 حضور بانوان در استادیوم ورزشی در سال های دور Tue Dec 26 01:25:00 IRST 2017
اتاق خبر24 تشخیص آلزایمر 20 سال زودتر! Sat Aug 19 18:47:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 تبریک اینستاگرامى رامبد جوان +عکس Thu Dec 21 20:31:00 IRST 2017
اتاق خبر24 با 150میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول Wed Oct 25 22:20:00 IRST 2017
اتاق خبر24 وصفی از امام هادی(ع) Mon Aug 27 09:10:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 دیگر تصاویر و فیلم‌ها در تلگرام به راحتی دانلود نمی‌شود Thu Apr 26 11:32:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 روز قرعه کشی جام جهانی 2018 اعلام شد Sat Sep 16 12:03:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 جزییاتی از آزار و اذیت گروهی دانش ‎آموزان در تهران Mon May 28 23:50:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 4 چیزی که تاریخ انقضاء دارند اما نمی‌دانستید Tue Jun 26 13:43:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 گلر تیم ملی پرسپولیسی‌ها را دور زد Tue Jul 10 14:51:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 مربی سابق دژاگه در راه استقلال؟ Sun Sep 24 09:47:00 IRST 2017
اتاق خبر24 دستبندی که حشرات را از کاربر دور می‌کند Mon Aug 27 01:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 افزایش قیمت لاستیک و روغن موتور Wed Sep 12 20:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 پلی عجیب در ژاپن Sat Sep 22 13:55:00 IRST 2018
اتاق خبر24 آتش آسیب دیدگی بولت Sat Aug 19 13:06:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 اشکان دژاگه در آلمان قلیان سرا می زند؟! Thu Nov 23 12:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 بازی دوستانه تیم ملی مقابل ازبکستان در تقویم فیفا Wed Aug 29 11:55:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 فشار باد تایر در عملکرد خودرو چه تاثیری دارد؟ Wed Nov 22 09:01:00 IRST 2017
اتاق خبر24 جنجال سلفی پزشکان با بیماری که مرد Wed Jul 04 10:06:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 محسن مسلمان و تلاش برای رضایت برانکو Tue May 08 02:00:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 بانک‌ها تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند Sat Jul 29 13:14:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 پرداخت مطالبات سال گذشته کادرفنی پارس جم Thu Sep 27 05:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 بار ترافیکی صبحگاهی در بزرگراه های شهر تهران Wed Nov 14 08:45:00 IRST 2018
اتاق خبر24 وقتی یک موش سربه‌سر مردم می‌گذارد+فیلم Mon Feb 26 14:29:00 IRST 2018
اتاق خبر24 سخنرانی رئیس سازمان صدا و سیما در نشست اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه Wed Oct 03 15:53:00 IRST 2018
اتاق خبر24 برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج Mon Jun 18 18:24:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 واگرایی در بازار مسکن / بازار پرالتهاب مسکن Sun Oct 28 09:16:00 IRST 2018
اتاق خبر24 وقتی صدها دختر کویتی توسط ایران نجات یافتند Sun Jul 23 07:49:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 قیمت جهانی طلا امروز 1397/06/17/ نرخ طلا 10 دلار افت کرد Sat Sep 08 09:19:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 22 درمان خانگی برای اسهال Sat Apr 28 15:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 توپهای جنگی در میدان توپخانه تهران Thu Feb 08 01:20:00 IRST 2018
اتاق خبر24 آیا حسن روحانی واقعا تغییر کرده است؟/ روحانی دیگر مالک یک «دولت بی پروژه» نیست Sat Jul 28 08:25:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 جنجال جدید نیمار Sun Mar 25 18:09:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 ورود دولت به التهاب‌گیری در بازار ارز Sat Oct 06 09:04:00 IRST 2018
اتاق خبر24 وقوع دو انفجار پی در پی در شمال عراق Thu Oct 11 11:30:00 IRST 2018
اتاق خبر24 دختر و پسری که از زنان زورگیری می کردند! Tue Aug 22 03:30:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 کار پسندیده پلیس کرمان Tue Aug 15 10:11:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 مورد عجیب توپ طلا Tue Oct 10 14:03:00 IRST 2017
اتاق خبر24 اهدای خون عباس جدیدی جهت کمک به زلزله زدگان + عکس Wed Nov 15 03:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 تخریب چند ویلا در بستر رودخانه جاجرود Wed Jul 04 15:34:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد + سند Sun Nov 18 10:59:00 IRST 2018
اتاق خبر24 استخدام برنامه نویس#c در شرکت پرتو نگار ارتباط در تهران Sat Jan 20 11:31:00 IRST 2018
اتاق خبر24 مواد غذایی که چین و چروک پوست را رفع می کند Mon Feb 12 23:10:00 IRST 2018
اتاق خبر24 روسیه: آمریکا نباید از برجام خارج شود Wed Aug 30 08:43:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 جریمه نقدی برای تیم‌های لیگ برتری فوتسال و فوتبال ساحلی Mon Sep 10 03:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 قیمت طلا در چهارشنبه 11بهمن 96 + جدول Wed Jan 31 14:20:00 IRST 2018
اتاق خبر24 قیمت ویزای اربعین حسینی 97 Wed Sep 26 22:20:00 IRST 2018
اتاق خبر24 انتقام عجیب خانم منشی از آقای رییس Wed May 09 08:58:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 داور حساس‌ترین بازی فوتبال آسیا کیست؟ Thu Nov 01 16:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 سقوط مرگبار 2 کارگر در چاه فاضلاب Wed Aug 01 15:57:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اولین سمینار مدیریتی و آموزشی ورزش در آب برگزار شد Mon Sep 10 14:23:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 بیماری نقرس چه علائمی دارد؟/ بهترین درمان های طبیعی برای نقرس Wed Feb 21 11:33:00 IRST 2018
اتاق خبر24 اینگونه خواص شیر را چندین برابر کنید! Sun Sep 10 15:07:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 چه عواملی در رشد قیمت دلار موثر است؟ Wed Oct 11 08:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 تصادف وحشتناک خودرو آئودی با یک عابر Mon Jan 22 19:50:00 IRST 2018
اتاق خبر24 سردار اشتری: خط قرمز ناجا امنیت مردم است Sat Oct 06 09:41:00 IRST 2018
اتاق خبر24 مهمانی رفتن مهدی طارمی با سحر قریشی Sat Dec 23 08:21:00 IRST 2017
اتاق خبر24 ترامپ: نه الکل نوشیده‌ام و نه سیگار کشیده‌ام Fri Oct 27 09:24:00 IRST 2017
اتاق خبر24 شاخص آلودگی در مناطق مختلف تهران Mon Feb 05 16:58:00 IRST 2018
اتاق خبر24 نتانیاهو و رژیم کودک‌کش صهیونیستی باید بدانند که مردم جهان از فهم و شعور کافی برخوردارند Tue May 01 09:08:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 جلوگیری از تعطیلی 965 واحد تولیدی Mon Jun 11 11:17:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 رونمایی رامبد جوان از نام فیلم بعدی‌ اش+عکس Thu Jan 11 18:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 طرز تهیه کلمپه کرمانی Tue Nov 13 08:51:00 IRST 2018
اتاق خبر24 بازداشت مدیر عامل شرکت "آذرآب" با حکم قضائی Mon Sep 25 09:37:00 IRST 2017
اتاق خبر24 مصوبه‌های جدید برای مدیریت بازار ارز / انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار باز Tue Oct 02 16:18:00 IRST 2018
اتاق خبر24 هومن سیدی در گذر زمان Thu Sep 28 02:30:00 IRST 2017
اتاق خبر24 جزئیات کشف چندین انبار کالای احتکار شده Sat Oct 06 12:18:00 IRST 2018
اتاق خبر24 مغز کوچک آزمایشگاهی ساخته شد Tue Aug 15 13:15:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 بن سلمان کرانه باختری را به اسرائیل تقدیم کرد Wed Dec 13 09:16:00 IRST 2017
اتاق خبر24 لابی سعودی‌ها در آمریکا چقدر هزینه دارد؟ Thu Oct 18 18:30:00 IRST 2018
اتاق خبر24 گشت و گذار فرهاد مجیدی در پاریس + عکس Tue Feb 20 05:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 محاکمه عامل تعرض به خانم معلم جوان Wed Jul 25 08:39:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 عربستان عرضه سهام آرامکو در بورس را متوقف کرده اما آن را اعلام نکرده Thu Aug 23 09:16:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اعتراض شدید نماینده ایران در دادگاه لاهه به اتهامات بی‌اساس آمریکا Wed Aug 29 21:57:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 کشف 23 تن سوسیس و کالباس فاسد در اراک Sun Dec 24 14:52:00 IRST 2017
اتاق خبر24 تصویر لورفته آیفون اس‌ای مدل 2018 Sun May 13 10:11:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 افزایش 40 هزار تومانی قیمت سکه طی یک هفته Mon Feb 05 15:05:00 IRST 2018
اتاق خبر24 فرید محبی سرمهندس نفتکش حادثه دیده ایرانی سانچی +تصاویر Sat Jan 13 10:08:00 IRST 2018
اتاق خبر24 کلاهبرداری در جایگاه‌های سوخت با مکمل زوری! Sun Nov 04 13:40:00 IRST 2018
اتاق خبر24 تصاویر حیرت انگیز از ترکیب خیال و واقعیت Mon Jul 24 13:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 انسداد 7 محور مواصلاتی کشور تا اطلاع ثانوی Thu Jun 07 11:00:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 شکست شاگردان کولاکوویچ برابر ایتالیا Sun Jun 03 10:02:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 افزایش زندانیان مهریه به 2800 زندانی Wed Feb 28 11:07:00 IRST 2018
اتاق خبر24 حقوق تیرماه کارمندان با احکام جدید پرداخت شود Sat Jul 07 14:53:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 طراحی مسیر پیاده روی 700 متری در دل جنگل Mon Oct 02 13:01:00 IRST 2017
اتاق خبر24 محدودیت عرضه بنزین سوپر تا شهریور رفع می‌شود Tue Aug 14 09:54:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 شهادت سرگرد "امان زاده" توسط قاتل فراری Sat Apr 21 13:35:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 ماری که منقار حواصیل را بست + عکس Wed Sep 06 09:30:00 IRDT 2017
آنا کارهایی که باعث جلب محبت همسرمان می شود Wed May 16 22:24:00 IRDT 2018
خانه ملت جبران کسری معلم با اجرای سیستم "بوم بر برم" Wed May 16 15:09:55 IRDT 2018
ایران آنلاین استقبال از اکران فیلم ایرانی«خوب بد جلف» در کانادا Wed May 24 12:19:03 IRDT 2017
بی باک نیوز نعمت جلالی - لیفت بدون لوازم400KG - در تمرینات96 - 6 - 18 Sun Sep 10 05:18:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تدوام سرما تا چند روزآینده درمنطقه Sat Dec 09 09:04:17 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سپاهان به مصاف فولاد خوزستان و پارس جنوبی می رود Sat Jun 30 20:29:00 IRDT 2018
تابناک ویدیو: هامر H2؛ پسر ناخلف هامر H1 Tue Mar 21 15:31:19 IRST 2017
آریا پیام تقدیر دکتر واعظی از خانواده بزرگ ارتباطات کشور همزمان با پایان کار دولت یازدهم Sun Aug 20 08:41:25 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تصویری نیست که پخش کنیم Wed Aug 29 00:10:01 IRDT 2018
پول نیوز مهلت 6 روزه برای جاماندگان سهام عدالت Tue Jul 31 12:22:51 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تحلیلگران صهیونیست: جنگ علیه غزه بی‌فایده است/ نمی‌توان حماس را خلع سلاح کرد Mon Jul 09 09:34:42 IRDT 2018
تابناک علی کریمی وعده اش به بازیکنان سپیدرود را عملی کرد Tue Apr 17 22:26:01 IRDT 2018
سیتنا خواننده افتتاحیه جام جهانی متهم به خیانت شد Mon Jun 18 18:08:05 IRDT 2018
تی نیوز پرسپولیس از شکست گریخت Thu Apr 12 01:43:28 IRDT 2018
خبرگزاری فارس اقتصاد مقاومتی قیام مجدد برای عبور از موانع است/ دشمنان منتظر لغزش ملت ایران هستند Wed May 31 19:49:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر نبیه بری:آمریکا توافقنامه‌های بین المللی را نادیده می‌گیرد Tue Jan 16 11:16:02 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استقبال آشنا از انتصاب حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد به امامت موقت نماز جمعه تهران Tue Feb 13 17:00:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران سرمربی لخویا تماشاگر دیدار استقلال و العین Mon May 22 21:35:49 IRDT 2017
میزان بواتنگ در رادار کونته و چلسی Thu Jun 29 14:41:01 IRDT 2017
اتاق خبر هندی ها در اجرای قرارداد توسعه بندر چابهار جدی هستند Mon Sep 11 19:46:02 IRDT 2017
تابناک سیل سهمگین و آبگرفتگی خانه‌ها در استرالیا Sat Apr 01 20:14:01 IRDT 2017
تابناک از بس معتاد آزاد شدند، مردم شک کردند Sun Dec 24 16:09:01 IRST 2017
ایستا نیوز استمداد برای توقف زیان دهی درصنعت بیمه Sat Nov 19 18:19:28 IRST 2016
بولتن نیوز سینما نیاز به ستاره دارد؟ Tue Oct 31 09:14:52 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران درگذشت میرزا بابا مطهری نژاد فرهیخته دامغانی Sat Aug 04 17:43:12 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین یک کارگاه چوب در حومه مشهد طعمه حریق شد Wed Jul 26 12:37:04 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است Mon Sep 11 19:26:00 IRDT 2017
شفقنا طلسم بی­‌کتابی را چگونه بشکنیم Sun May 13 07:24:33 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بیماری‌های شایع در سالمندان Tue Apr 24 08:48:01 IRDT 2018
عصر خبر ارزیابی تجربه رزمی جنگنده های سوخو 57 Thu Jul 05 14:18:23 IRDT 2018
افق نیوز کاهش 40‌درصدی ارزش پول ملی مساوی‌ست با کاهش قدرت خرید مزدبگیران Mon May 28 09:00:52 IRDT 2018
شبکه خبر هشدار آمریکا به گردشگران درباره سفر به مکزیک Thu Jan 11 14:23:48 IRST 2018
فردا نماینده ویژه ترامپ با نتانیاهو دیدار کرد Tue Mar 14 10:11:29 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران صفحه نخست روزنامه اردبیل سه شنبه 27 شهریور ماه Tue Sep 18 10:22:37 IRDT 2018
ایران آنلاین اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل ذوب آهن Sun Apr 22 16:20:05 IRDT 2018
برنا جشنواره ورزش های ناشنوایان ویژه بانوان در اردبیل برگزار شد Thu Nov 15 09:14:00 IRST 2018
جماران یک طرح آبیاری نوین در آبیک بهره برداری شد Wed Aug 29 19:48:47 IRDT 2018
برنا 10 پایگاه انتخاب رشته آزمون سراسری در استان افتتاح شد Sun Aug 06 14:40:03 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دوره بصیرت‌افزایی ویژه طلاب زائر اربعین حسینی Sun Oct 07 09:05:36 IRST 2018
اعتبار نیوز مسیر بعدی قیمت دلار Tue Sep 18 00:08:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر پرورش زالو در فسا Thu Apr 26 23:48:08 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران سفر سردار سلیمانی با هواپیمای عمومی و گفت‌وگوی رو در رو با مردم + عکس Fri Aug 10 13:30:47 IRDT 2018
وطن امروز گوگرد بنزین تهران بالاتر از حد مجاز است Tue Oct 10 00:00:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران بزرگترین بداخلاقی انتخاباتی، گول‌زدن مردم است Thu May 04 08:33:02 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن پایان شهریور؛ آخرین مهلت ثبت نام در ترم پاییز خانه قرآن پیامبر خاتم (ص) شهرکرد Mon Sep 18 23:38:50 IRDT 2017
میزان توضیح محمدحسین مهدویان درباره پخش نسخه‌ ناقص سکانسی از فیلم سینمایی «لاتاری» Wed Jan 10 14:59:52 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن مرحوم دولابی: قدر معلم خود را ندانستیم Sat Dec 31 10:14:54 IRST 2016
آفتاب ایران کسر خدمت سربازان نخبه با انجام تحقیقات در حوزه دفاعی و امنیتی Sun Aug 06 14:14:06 IRDT 2017
بی باک نیوز تعیین سقف برای داروهای وارداتی Sat Dec 31 11:00:01 IRST 2016
ساعت24 بزرگترین اشتباه زندگی بهنوش بختیاری +عکس Fri Jun 22 23:00:00 IRDT 2018
صبحانه با خبر صید یک ماهی پادار عجیب در مرز استرالیا +عکس Mon Mar 06 16:02:51 IRST 2017
جماران دوره آموزش تکمیلی منطقه ای عوامل حج در تبریز برگزار شد Thu Jun 29 11:47:08 IRDT 2017
خبرگزاری فارس آسیب‌هایی که کوله پشتی نامناسب به ستون فقرات وارد می‌کند Sat Sep 22 08:48:51 IRST 2018
خبر گزاری دانا پارگی رباط صلیبی قدامی؛ شایعترین آسیب رباطی زانو Mon Feb 12 08:09:58 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران برگزاری آموزش طرح خادم و جلسه رفاقت مهر Mon Jan 15 12:43:35 IRST 2018
تابناک برداشته شدن تعهد بانک‌ها در سررسید Wed Feb 08 19:45:02 IRST 2017
برنا مثنوی معنوی اثر خارق العاده مولانا Fri Nov 16 09:05:00 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا سفر زوج گردشگر فرانسوی به شهرستان میرجاوه Thu Oct 26 15:57:48 IRST 2017
تدبیر و امید هر آنچه درباره استاندارد حلال باید بدانیم Sat May 13 17:39:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر افراد جوان دیابتی 7 برابر بیشتر در معرض مرگ ناگهانی قلبی Wed Nov 15 05:40:39 IRST 2017
صبا ایران انتقال سفارت پاراگوئه به قدس Wed May 23 22:13:54 IRDT 2018
ایسکانیوز سریال اجتماعی «ناهید» از رادیو نمایش پخش می شود Sun Nov 26 01:30:00 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد روایت‌های نمایشگاه کتاب در«داستان همشهری» Sat Apr 29 10:15:21 IRDT 2017
ایسکانیوز سرپرست اداره کل تعالی، مهندسی ساختار و مطالعات آینده شناسی دانشگاه آزاد منصوب شد Sun Feb 04 09:11:08 IRST 2018
خبرگزاری مهر روز جهانی فیبریلاسیون دهلیزی در کشور برگزار می شود Wed Aug 30 06:15:58 IRDT 2017
افکارخبر کره شمالی موشک بالستیک میان‌برد آزمایش می‌کند Wed Nov 02 08:41:38 IRST 2016
واحد مرکزی خبر برگزاری کارگاه آموزشی صنف پوشاک Tue Aug 14 14:49:20 IRDT 2018
ایسکانیوز آیمریک لاپورته در راه پیوستن به سیتی Wed Jan 24 13:01:38 IRST 2018
خبرگزاری فارس کولاکوویچ: درباره نتیجه قول نمی‌دهم اما همیشه برای پیروزی می‌جنگیم/موسوی خودش خواست در تهران بماند Mon May 29 18:43:00 IRDT 2017
ورزش 3 تلاش فروزان برای جلب رضایت استقلالی ها(عکس) Thu Apr 12 07:07:00 IRDT 2018
بی باک نیوز اعلام زمان برگزاری ششمین جشن کتاب سال سینمای ایران Tue Feb 21 10:08:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نشست وزرای خارجه 5 کشور حاشیه دریای خزر در قزاقستان آغاز شد Sat Aug 11 20:08:17 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر برگزاری مانور بزرگ اطفای حریق در نیشابور Wed Oct 03 12:18:20 IRST 2018
پرس شیعه آل‌خلیفه حرمتی برای مقدسات قائل نیست/ پیامدهای تداوم حصر شیخ عیسی Mon Sep 11 13:15:39 IRDT 2017
اتاق خبر قدرت خرید کارگران یک سوم شد Sun Oct 28 18:37:06 IRST 2018
تهران پرس سریال‌های نوروزی کی تمام می‌شوند؟ Sat Apr 01 08:30:00 IRDT 2017
آفتاب رامین رضاییان به اتریش پرواز کرد/ نه به استقلال و نفت تهران؟ Sat Jul 01 09:57:20 IRDT 2017
رادیو زمانه روایت وزیر پیشین اطلاعات از قتل زهرا کاظمی: «جاسوس نبود» Sun Feb 25 15:15:56 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک تهران فردا تعطیل شدند Sun Feb 04 11:01:29 IRST 2018
میزان هکر مسلمان حساب‌های داعش را هک کرد Wed Nov 15 10:34:03 IRST 2017
آنا 25 تیر، همایش معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها برگزار می شود Sun Jul 09 12:56:52 IRDT 2017
آفتاب ایران تاکید بر گسترش مدرسه جهادی خواندن در مناطق محروم کشور Tue Aug 14 14:50:06 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر خدمات نخستین کلینیک دولتی جنوب استان تهران Wed Jul 18 11:21:20 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا مرگ دلخراش یک عابر پیاده در بزرگراه قوچان- مشهد Mon Jan 29 12:09:51 IRST 2018
ایران آنلاین ایران حداکثر تلاش خود را برای رایزنی با اروپا انجام می دهد Thu Mar 29 09:45:49 IRDT 2018
تابناک U.S. and Europe Are Discussing Plans to Extend the Laptop Ban on Flights Wed May 17 13:10:52 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر نمایشگاه عکس و پوستر در فسا Fri Jun 29 22:28:36 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه بخواهیم یا نخواهیم، رفتار ما به نام دین و اهل بیت(ع)نوشته می شود؛ پس مراقب باشیم Sat Jan 20 11:08:00 IRST 2018
دولت بهار تجمع دانش‌آموزان مقابل دفتر سازمان ملل+تصاویر Wed Sep 20 01:41:00 IRDT 2017
مشرق نیوز صندلی کودک در خودرو اجباری خواهد شد Thu Oct 04 10:13:00 IRST 2018
دولت بهار فیلم/ رونمایی دکتر احمدی نژاد از جنبش "به سوی بهار" Thu May 11 18:49:00 IRDT 2017
فرارو موتور محرک صعود بورس Thu Apr 20 00:35:51 IRDT 2017
جوان آنلاین عرضه 40 هزار عنوان کتاب در پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان Mon Dec 18 15:40:53 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا افزایش 20 درصدی حوادث در آشخانه Mon Jan 02 21:10:12 IRST 2017
خبرگزاری مهر گفتند «خاک‌های نرم کوشک» قابلیت چاپ ندارد/ کتاب بی‌اجازه ترجمه شد Wed Jun 13 08:08:31 IRDT 2018
تدبیر قالیباف ترجیح می‌دهد به روحانی ببازد یا ابراهیم رئیسی؟ Fri Apr 21 02:18:55 IRDT 2017
میزان قوانین بسیار خوبی در حمایت از حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد Wed Jun 20 15:09:38 IRDT 2018
تابناک Russia Continues Work on Lawsuit Against US Over Diplomatic Property Sun Nov 05 08:30:22 IRST 2017
آنا سازمان ملل متحد: ده‌ها پناهجو در بازداشتگاه‌های مالزی کشته شده‌اند Tue May 16 10:11:32 IRDT 2017
میزان نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت Fri Sep 08 09:42:13 IRDT 2017