اتاق خبر24 - Sun Jul 23 11:13:00 IRDT 2017 نمایش خبر

کدام خوراکی ها مناسب فوتبالیست ها است؟

ایفمارک الگوی تغذیه ای یک فوتبالیست را با محوریت میزان نیاز کربوهیدرات، چربی ها، پروتئین و مایعات بیان کرد.  

اتاق خبر 24:

بدن ورزشکاران به الگوی مشخصی از انرژی برای فعالیت ورزشی احتیاج دارد. دکتر بهار حسن میرزایی، مسئول کمیته تحقیقات و توسعه مرکز پزشکی فیفا در ایران ( ایفمارک) حداقل منابع مورد نیاز ورزشکاران را معرفی می کند. 

*چربی ها: 

چربی ها منبع تامین انرژی ، ویتامین های محلول در چربی ( ویتامین هلی A,D,K,E) و اسید های چرب ضروری برای بدن فوتبالیست ها هستند. 

با وجود اینکه اطلاعات موجود در ارتباط با سودمندی مصرف چربی روی عملکرد ورزشی بسیار متضاد و متناقض هستند ، اما مصرف چربی برای حفظ سلامت بدن ضروری است . 

رژیم های غذایی که میزان بسیار کمی چربی دارند با ایجاد کمبود ویتامین های محلول در چربی و کاهش ذخایر گلیکوژن عضلات منجر به  افت سلامت بدنی میشوند. 

 میزان چربی مورد نیاز هر بازیکن به طور ویژه ای به برنامه ی تمرینی و اهداف وی بستگی دارد. 

توصیه می شود میزان انرژی روزانه تامین شده از چربی ها ، چیزی بین 20٪ الی 35٪ کل انرژی مصرفی بازیکن در روز باشد و این میزان هرگز به کمتر از 15٪ الی 20٪ کل انرژی مصرفی کاهش نیابد. 

از سوی دیگر ، ورزشکار باید به شدت  نسبت به رژیم های غذایی که بیش از 30٪ کل انرژی روزانه آن از چربی ها تامین می شود (رژیم های با چربی بالا) محتاط باشند زیرا در این رژیم ها میزان کربوهیدرات کاهش می یابد و این موضوع اثرات منفی ثابت شده ای روی عملکرد تمرینی بازیکن دارد. 

علاوه بر اهمیت میزان چربی مصرفی ، نوع چربی مصرفی نیز بسیار مهم است. اسید های چرب polyunsaturated n-3 برای سلامت عمومی ورزشکار ضروری هستند. تحقیقات نشان داده اند در رژیم معمولی ورزشکاران نسبت اسید های چرب n-6 به n-3 چیزی بین 10 به 1 و حتی 20 به 1 است که می تواند باعث ایجاد التهابات شدید و ایجاد اختلال در ریکاوری بعد از تمرین شود. 

 از این رو ، برای تولید آنزیم های آنتی اکسیدان اندوژن و درونی در بدن و افزایش اکسیژن رسانی به بافت قلب ، استفاده منظم از مواد غذایی که سرشار از اسید های چرب n-3 در غذاهای روزانه توصیه می شود. 

در نهایت، نشان داده شده روغن ماهی ( fish oil) سرشار از eicosapentaenoic acid (EPA) و docosahexaenoic acid (DHA) با اثرات فاز التهابی مقابله میکند و استفاده از آن در رژیم غذایی اثرات محافظت کننده در برابر اسپاسم راه هوایی ناشی از ورزش در ورزشکاران دارد. 

  

میزان  مصرف چربی قبل از تمرین و مسابقه: 

 به منظور جلوگیری از به تاخیر افتادن تخلیه غذا از معده و کاهش مشکلات گوارشی ، چربی وعده  غذایی قبل از تمرین و مسابقه باید کم باشد. 

میزان مصرف چربی حین تمرین و مسابقه: 

 در مقایسه با سایر چربی ها ، به نظر می رسد استفاده از تری گلیسیرید های با شاخه ی متوسط (MCTs) به علت هضم پذیری و متابولیزه شدن بیشتر ، می تواند به عملکرد ورزشی ورزشکار کمک کند. 

 با این وجود ثابت نشده استفاده از MCTs ها بتواند باعث افزایش استفاده ی بدن از چربی ها طی تمرین یا مسابقه بشود و از سوی دیگر به علت وجود خطر ایجاد اختلال در عملکرد به علت مشکلات گوارشی ناشی از مصرف چربی ها ، استفاده از چربی ها حین تمرین و مسابقه برای یک فوتبالیست توصیه نمیشود. 

مصرف چربی بعد از مسابقه و تمرین: 

شواهد علمی در این زمینه اندک است اما به نظر می آید در صورتیکه میزان کربوهیدرات و پروتئین مصرفی بعد از تمرین و مسابقه کافی باشد ، مصرف میزان کم تا متوسط چربی پس از تمرین و یا مسابقه باعث ایجاد اختلال در بازسازی ذخایر گلیکوژن و پروتئین عضلانی نمی شود. 

 اما در صورت مصرف زیاد چربی ، این امر با کاهش میزان کربوهیدرات مصرفی از یک سو و ایجاد ناراحتی گوارشی در بازیکن و ایجاد محدودیت برای مصرف غذا توسط بازیکن از سوی دیگر ، باعث مختل شدن بازسازی ذخایر گلیکوژن عضله می شود که خود باعث افت عملکرد بازیکن برای جلسات بعدی تمرین و مسابقه و افزایش بروز آسیب در وی می شود. 

*پروتئین ها: 

روزانه باید میزان مشخصی پروتئین استفاده شود تا از تولید میزان کافی پروتئین در بدن و ریکاوری مناسب مطمئن باشیم. 

محدوده توصیه شده برای میزان پروتئین مصرفی ، 1.2 الی 2 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. یعنی یک بازیکن هفتاد کیلویی می تواند روزانه بین 84 الی 140 گرم پروتئین مصرف کند . 

این میزان روزانه در برخی شرایط مثل دوره های تمرینات سنگین و یا دوره های کاهش مصرف انرژی می تواند افزایش یابد و به بالای 2 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یک فوتبالیست در روز برسد. 

به نظر می رسد اکثر فوتبالیست ها این میزان از پروتئین را در رژیم غذایی خود دارند و آنچه که مهم تر است ، میزان پروتئین در هر وعده  غذایی ، زمانبندی مصرف پروتئین و کیفیت پروتئین مصرفی باشد. 

برای مثال در بالغین جوان توصیه می شود برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی، حداقل 20 الی 25 گرم پروتئین بعد از تمرین قدرتی استفاده شود و حتی ثابت شده است، استفاده از 40 گرم پروتئین بعد از تمرین اثرات بهتری نیز بدنبال داشته است. 

اگر هدف افزایش پروتئین سازی عضله باشد ، مصرف پروتئین بلافاصله بعد از تمرین بسیار مهم است. همچنین تداوم مصرف پروتئین طی روز نیز بسیار در این موضوع اهمیت دارد و توصیه میشود در طی چهار وعده ی غذایی در طی روز و در هر وعده 0.4 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین استفاده شود (معادل 28 گرم پروتئین در هر وعده ی غذایی برای یک بازیکن هفتاد کیلویی) . 

از توصیه های دیگری که می توان برای افزایش پروتئین سازی عضلانی به آن اشاره داشت ، مصرف پروتئین قبل از جلسه ی تمرین و همچنین استفاده از 30 الی 40 گرم پروتئین شب ها قبل از خواب است. 

مصرف پروتئین قبل از تمرین و مسابقه: 

برای افزایش تولید پروتئین در عضلات توصیه می شود حدود 0.25 الی 0.4 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در وعده ی غذایی قبل از تمرین یا مسابقه استفاده شود. 

البته لازم است مجدد یادآوری شود که کربوهیدرات ها باید درشت مغذی  اصلی در وعده ی غذایی قبل از تمرین و مسابقه باشند. 

با این حال استفاده از میزان مشخص پروتئین قبل از تمرین و مسابقه ، با در اختیار قرار دادن آمینواسید های لازم برای سنتز پروتئین در بدن ، سرعت تولید پروتئین عضلانی و ریکاوری عضلانی بعد از تمرین و مسابقه را افزایش می دهند. 

با توجه به مدت زمان تمرینات و مسابقات فوتبال که حتما با آسیب های هرچند جزیی به عضلات همراهی دارد و خصوصا در مواردیکه طی هفته جلسات متعدد تمرین یا مسابقه در برنامه فوتبالیست وجود دارد ، استفاده از پروتئین در وعده ی قبل از تمرین و مسابقه توصیه می شود. 

مصرف پروتئین حین تمرین و مسابقه: 

با توجه به زمان  تمرین و مسابقه در فوتبال که زیر 3 ساعت است ، استفاده از پروتئین حین تمرین یا مسابقه سودمندی ای برای بازیکن ندارد و توصیه نمی شود. 

مصرف پروتئین بعد از مسابقه و تمرین: 

برای افزایش تولید پروتئین عضلانی و کمک به ترمیم ، بازسازی و سازگاری عضلات بازیکنان ،توصیه می شود 0.25 الی 0.4 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن بازیکن ، بلافاصله در طی ریکاوری بعد از تمرین و مسابقه استفاده شود. 

همچنین ، همان طور که قبلا هم اشاره شد ، تداوم مصرف پروتئین در سایر وعده های بعد از تمرین ، مسابقه و طی روز لازم است. 

همچنین مصرف 30 الی 40 گرم پروتئین، شب قبل از خواب و در روز هنگام تمرینات قدرتی نیز به افزایش تولید پروتئین عضلانی کمک می کند. 

برای آشنایی با میزان پروتئین موجود در مواد غذایی چند نمونه در ادامه آورده شده است . باید توجه داشت که این مقادیر تقریبی هستند. 

یک عدد تخم مرغ : 6 گرم پروتئین 

یک لیوان شیر با چربی متوسط : 8 گرم پروتئین 

صد گرم گوشت ران گاو پخته و کبابی : 31 گرم پروتئین 

صد گرم گوشت چرخ کرده : 20 گرم پروتئین 

صد گرم سینه ی مرغ بدون پوست و استخوان :30 گرم پروتئین 

صد گرم ماهی تیلاپیا : 25 گرم پروتئین 

صد گرم کشک خشک : 55ـ75 گرم پروتئین 

صد گرم سویا :40 گرم پروتئین 

یک لیوان کنسرو لوبیا : 20 گرم پروتئین 

صد گرم بادام زمینی :11 گرم پروتئین 

  

* مایعات: 

مصرف مایعات قبل از تمرین و مسابقه: 

 با وجودیکه مصرف مایعات در عملکرد هرچه بهتر ورزشکاران موثر است ، اما متاسفانه اکثر ورزشکاران از مصرف این ماده حیاتی غافل هستند و در تغذیه خود بیشتر به مصرف انواع مواد خوراکی به غیر از مایعات توجه می کنند. شرایط ایده آل بدن از نظر مایعات در هر نوع تمرین ورزشی به شکلی است که نه کمبود مایعات و نه اضافه بار مایعات در بدن  وجود داشته باشد. 

 حداقل 4 ساعت قبل از ورزش ، بازیکن باید با یک الگوی آهسته و مداوم ، 5-7 میلی لیتر مایع ، به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خود استفاده کند. اگر طی این مدت بازیکن ادرار نداشت و یا ادرار وی غلیظ و تیره بود ، باید مجددا 2 ساعت قبل از ورزش ،به شکل آهسته و مداوم 3-5 میلی لیتر مایع به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن اضافه بر میزان قبلی استفاده کند. 

مصرف مقدار مختصری مایع درست بعد از پایان گرم کردن نیز برای جبران میزان اندک مایعات از دست رفته حین گرم کردن توصیه می شود. 

 مصرف مایعات حین تمرین و مسابقه: 

میزان و سرعت مصرف مایعات بسته به میزان تعریق فرد ، شدت فعالیت و وجود امکان نوشیدن مابین تمرین/ مسابقه بستگی دارد. 

با توجه به وجود محدودیت در مصرف مایعات حین تمرین و مسابقه ، بازیکنان باید تشویق شوند قبل از اینکه دچار کم آبی شدید یا بروز تشنگی شوند ، در هر زمان که فرصت مهیا شد ، مایعات بنوشند. 

هم به علت قوانین بازی فوتبال و هم حساسیت سیستم گوارشی، فوتبالیست ها در اکثر اوقات قادر نیستند تا مایعات کافی دریافت کنند. 

 با این وجود ، بین دو نیمه ، اولویت بازیکن باید بر دریافت مایعات تمرکز یابد. 

علاوه بر این ، نوشیدنی فوتبالیست باید حاوی 6-8 درصد کربوهیدرات باشند و دمای آن نیز باید بین 15 الی 21 درجه سانتی گراد باشد. 

 توصیه می شود در صورت امکان هر 15-20 دقیقه ، 150-300 میلی لیتر مایع مصرف شود. 

 حین تمرین و مسابقه ، اضافه کردن کربوهیدرات و الکترولیت به مایعات مصرفی بازیکن ، بسته به شدت ورزش ، طول مدت آن و شرایط محیطی دارد. 

 مصرف مایعات پس از تمرین و مسابقه: 

پس از ورزش ، هدف جایگزینی کامل مایعات و الکترولیت های از دست رفته است. این کمبود حتما قبل از شروع جلسه ی تمرینی بعدی باید جبران شود. 

 در صورتیکه میزان دهیدراتاسیون شدید باشد ( کاهش بیش از 5٪ وزن بدن ) و یا زمانیکه کمتر از 24 ساعت تا برگزاری تمرین و مسابقه ی بعدی زمان هست ، فوتبالیست باید به ازاء هر 1 کیلوگرم کاهش وزن بعد از ورزش ، 1.5 لیتر مایع استفاده کند. 

مصرف سریع حجم بالای مایعات ، می تواند با تولید زیاد ادرار همراه باشد که در این شرایط ، مایعات بیشتری برای جبران ادرار از دست رفته باید مصرف شود. 

 در کل توصیه می شود برای جلوگیری از دفع سریع مایعات مصرفی ، این مایعات طی زمان طولانی تر و همراه الکترولیت ها استفاده شوند. از این رو در صورتیکه زمان اجازه می دهد و فرصت مهیا باشد ، استفاده از وعده ی غذایی نرمال و اسنک ها به همراه میزان کافی آب ، به راحتی می تواند بدن را در وضعیت نرمال هیدراتاسیون قرار دهد. 

  

* کربوهیدرات ها: 

تعیین نیاز روزانه 

کربوهیدرات ها در ورزش و به خصوص در فوتبال بسیار حیاتی هستند زیرا که منبع اصلی تولید انرژی طی مسابقه ، گلیکوژن ذخیره شده در عضلات است. 

برای مثال نشان داده شده بعد از مسابقه ، نزدیک 50 درصد فیبر های عضله ی وستوس لترالیس به طور کامل از گلیکوژن تخلیه شده اند. 

تخلیه گلیکوژن عضلانی یکی از علل اصلی ایجاد خستگی پیشرونده در دقایق انتهایی یک مسابقه فوتبال است. 

از این رو لازم است که ورزشکاران با اتخاذ بهترین الگو های تغذیه ای در طول روز و قبل و حین و بعد از تمرین و مسابقه ، میزان ذخایر گلیکوژن عضلانی خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند در دقایق حساس بازی ، بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. 

حال خلاصه ای از این الگوهای توصیه شده ی تغذیه ای برای یک فوتبالیست را با محوریت کربوهیدرات بررسی می کنیم. 

نیاز روزانه 

کربوهیدرات ها 

5 تا 10 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن
  تعیین صحیح میزان نیاز روزانه ، برای هر فرد و بر اساس اهداف و الگوی تمرینی وی و به شکل اختصاصی باید صورت پذیرد. 

 پروتئین 

 1 تا 1.2 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن
 در دوران پیش از فصل ،بدنبال آسیب ، بعد از تمرین سنگین و یا در دوران کاهش انرژی مصرفی ، به پروتئین مصرفی خود تنوع بیشتری بدهید. 

 چربی 

حداقل 20٪ انرژی مصرفی از چربی تامین شود. 

 مایعات 

در طول روز به میزان کافی مایعات بنوشید.
 کنترل رنگ اولین ادرار صبحگاهی شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت هیدراسیون بدن است. 

برای مشاهده اخبار ورزشی کلیک کنید.
اتاق خبر24 لندن رکورددار حمله‌های اسیدی در سال 2017 Mon Jan 29 23:46:00 IRST 2018
اتاق خبر24 کدام بانک ها امکان پرداخت وام با وثیقه یارانه را دارند؟ Mon Jul 17 12:29:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 میدان آزادی برفی هم آمد Thu Feb 01 01:25:00 IRST 2018
اتاق خبر24 هدیه نفیس رئیس هیات مدیره پرسپولیس به برانکو Fri Apr 19 23:41:00 IRDT 2019
اتاق خبر24 سرطان «سارکوم» را بشناسید Thu Dec 14 20:18:00 IRST 2017
اتاق خبر24 عضو جدا شده داعش به حرف آمد Sun Oct 08 12:35:00 IRST 2017
اتاق خبر24 دیپلماسی و کنش راهبردی در فضای پسابرجام Tue Jul 10 10:58:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 علائم «لوسمی» یا سرطان خون در کودکان Sat Jul 21 12:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 مسدودسازی حساب‌های دارای اطلاعات ناقص Tue Jul 24 18:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 مسعود کیمیایی از ایران رفت Wed Aug 29 10:08:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 هدررفت سالانه غذای 15 میلیون نفر در کشور Sat Jan 13 06:06:00 IRST 2018
اتاق خبر24 نواز شریف سلب صلاحیت شد Fri Jul 28 14:22:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 برنامه رقابت های انتخابی جام جهانی Tue Sep 05 12:53:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 تهران جنگل ساختمانی شده/ در پروژه‌هایی امضای 200 مهندس وجود دارد، این یعنی امضافروشی Thu Jul 12 10:09:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 تیراندازی به راننده خودروی حمل زباله در ماهشهر/ عاملان دستگیر شدند Sun Jan 27 23:40:00 IRST 2019
اتاق خبر24 تائید پایبندی ایران به برجام برای دوازدهمین بار و انتقاد از برنامه موشکی Thu Jun 28 09:33:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 خود داری فروشندگان از فروش لوازم خانگی Sat Sep 01 15:59:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 افشای جزئیاتی از اسناد باند تبشیری‌صهیونیستی Wed Dec 05 14:45:00 IRST 2018
اتاق خبر24 توزیع گوشت وارداتی با ارز نیمایی از اردیبهشت Tue Apr 16 11:56:00 IRDT 2019
اتاق خبر24 امشب چقدر یارانه نقدی واریز می شود؟ Tue Jan 16 19:47:00 IRST 2018
اتاق خبر24 گوش دادن به موسیقی با صدای بلند فرهنگ بسیار بدی است؛موسیقی امروز ما در سیلاب غرق شده Mon Dec 18 11:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 عربستان به آرامکو امتیاز نفتی 40 ساله داد Tue Aug 28 11:38:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 صحنه‌های خشن از یک تفریح غیرانسانی Tue Jul 18 09:25:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 مجازات شهادت دروغ در قانون چیست؟ Mon Dec 31 15:45:00 IRST 2018
اتاق خبر24 «شاهزاده تاریکی» عربستان کیست؟ Mon Nov 19 14:35:00 IRST 2018
اتاق خبر24 جزئیات جدید در مورد پرونده بقایی Sun Jul 16 17:33:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 اتهام شرط‌بندی به فروزان از کجا آمد؟ Tue Apr 16 12:38:00 IRDT 2019
اتاق خبر24 عکس/ منصور بهرامی در کنار راجر فدرر و اندی ماری Wed Nov 08 23:10:00 IRST 2017
اتاق خبر24 اظهارات بقایی خلاف واقع است/ دستگاه قضایی نسبت به این موضوعات بی تفاوت نخواهد بود Sat Jul 29 08:07:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 طرز پخت حلیم عدس خراسانی غذای سنتی و محلی Mon Oct 22 09:31:00 IRST 2018
اتاق خبر24 زمان توزیع بسته حمایتی جاماندگان Wed Feb 27 11:15:00 IRST 2019
اتاق خبر24 روایتی از ناآرامی های گلستان هفتم و اراذل و اوباش خرافه پرست! +فیلم Tue Feb 20 17:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 شرایط سد امیرکبیر عادی است Thu Dec 21 13:06:00 IRST 2017
اتاق خبر24 پرسپولیسی‌ها سرمربی استقلالی را قبول می‌کردند؟ Wed Sep 12 10:50:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 حریق ناگهانی درخت کریسمس 27 متری در روسیه Tue Jan 02 13:43:00 IRST 2018
اتاق خبر24 تولید سری دوم طنز چیز خاصی نیست در دستور کار شبکه سوم سیما Mon Feb 25 13:52:00 IRST 2019
اتاق خبر24 عکس سلفی پس از آزار وحشیانه دختر 22 ساله Sat Jan 13 10:08:00 IRST 2018
اتاق خبر24 پلیس تهران به دنبال توسعه نصب دوربین‌های لباس پلیس Tue Apr 17 15:15:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 رهبر انقلاب کدام یک از مقامات خارجی را به حضور پذیرفتند؟ Sun Apr 14 08:34:00 IRDT 2019
اتاق خبر24 دروازه‌بان لیگ برتری می‌خواهد کشیش شود! Sat Mar 16 10:09:00 IRST 2019
اتاق خبر24 مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان حمایت می کند Sun Sep 17 13:57:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 واریس چیست و چگونه می‌توان برطرفش کرد؟ Sun Sep 02 04:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 "سبد کالای نوروز 97" به چه کسانی می‌ رسد؟ Wed Jan 24 18:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 توپ های جام جهانی در سال های مختلف(20 عکس) Sun Sep 17 10:30:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 مردم مراقب سناریوی کشته سازی در حوادث اخیر باشند/ پلیس در کنار مردم و در مقابل اغتشاشگران Tue Jan 02 20:07:00 IRST 2018
اتاق خبر24 دشت‌های ایران با فرونشست مواجه شده‌اند/ زنگ خطر برای 3 استان Sat Jan 27 10:08:00 IRST 2018
اتاق خبر24 وقتی آثار باستانی زباله‌دانی می‌شوند Tue Sep 05 10:54:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 شکایت حفاری از گیتی‌پسند به کمیته انضباطی Fri Mar 01 23:00:00 IRST 2019
اتاق خبر24 اولین حضور عمومی «آزاده نامداری» بعد از سفر جنجالی‌اش Wed Sep 06 03:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 با جاذبه های بی نظیر گیلان آشنا شوید+ عکس Mon Aug 27 13:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 تکذیب خبر خودکشی دسته جمعی اشرار لرستان در زندان Sun Sep 03 17:15:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 واریز بسته حمایتی 13 میلیون کارگر از امروز/این بسته حمایتی تنها به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود Sat Jan 19 08:46:00 IRST 2019
اتاق خبر24 زره‌پوش غیر عادی روسیه در سوریه! Thu Aug 24 02:45:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 طرز تهیه آش رشته دوغ به 3 روش پرطرفدار Wed Dec 12 14:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 جهانبخش: هفته اول در ترکیب اصلی نیستم Tue Aug 07 11:40:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 قیصری: پیامبر را در همان 63 سال حبس نکنیم Thu Nov 22 04:31:00 IRST 2018
اتاق خبر24 همبستگی پسر ترامپ و دختر کلینتون Tue Mar 19 10:28:00 IRST 2019
اتاق خبر24 فاصله قیمت مسکن با قدرت خرید متقاضیان Sat Oct 13 15:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 هیچ ایرلاینی تعطیل نمی‌شود/ قیمت بلیت هواپیما باید کاهش یابد Mon Aug 13 08:26:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 ارزیابی‌ های جدید تل‌آویو از ایران Sat Jan 06 20:35:00 IRST 2018
اتاق خبر24 علائم،علل و درمان سارکوم را بشناسید! Tue Jan 29 10:31:00 IRST 2019
اتاق خبر24 واکنش سردار کمالی به اظهارات حسن زاده +عکس Wed Mar 06 11:54:00 IRST 2019
اتاق خبر24 پیوند مخفی عربستان و اسرائیل در منطقه علیه ایران Tue Jan 02 09:17:00 IRST 2018
اتاق خبر24 دستگیری 27 نفر از عناصر گروهک تروریستی داعش در ایران Mon Aug 07 18:07:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 توزیع مرغ منجمد تا چند روز آینده Wed Feb 21 15:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 مشکلی برای پرداخت عیدی بازنشستگان نخواهیم داشت Sat Jan 12 19:22:00 IRST 2019
اتاق خبر24 اجرای طرح تن-کیلومتر برای رانندگان کامیون Sun Dec 16 09:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 احتمال جدایی رودی از بایرن مونیخ قوت گرفت Thu Aug 23 19:00:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 یک خطر دیگر از سر پرسپولیس رفع شد Tue Jun 05 09:50:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 حمید صفت باز به زندان برمی گردد؟ Mon May 28 12:33:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 افزایش نرخ مرغ در بازار Sat Jun 09 11:43:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 باشگاه کاشیما آنتلرز ژاپن جریمه شد Tue Jan 29 12:11:00 IRST 2019
اتاق خبر24 روسیه اسلحه هوشمند می سازد Tue Jul 18 15:26:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 افشاگری رئیس بانک مرکزی پیشین/ دارایی آقازاده ها در بانکهای خارج 148 میلیارد دلار است Fri Jul 06 21:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اولین کار هنری بهاره رهنما پس از ازدواج Sun Sep 17 09:40:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 چرایی دست و پا زدن جریان انحرافی Wed Dec 20 21:21:00 IRST 2017
اتاق خبر24 نگار عابدی با مدل موی کوتاه در کنار دخترش! +عکس Thu Nov 01 11:28:00 IRST 2018
اتاق خبر24 حضور دو روحانی آبی پوش در ورزشگاه آزادی Sun Aug 06 05:30:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 تروریستی که «من و تو» کارشناس معرفی می‌کند! Wed Aug 09 10:28:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 عرضه جگرهای فاسد رنگ شده با خون Sat Nov 18 11:24:00 IRST 2017
اتاق خبر24 موج نوسان دلار کوتاه شد؟ Sun Sep 16 12:20:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی/ تمایلی به افزایش قیمت نداریم Mon Apr 16 19:38:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 شکایت قانونی ایران از یک قانون شکن Sat Jul 28 08:00:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اعتراض دانشجویان تهرانی مقابل سفارت فرانسه Wed Dec 05 16:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 چه رمز عبوری بگذاریم که هک نشویم؟ Tue Apr 23 08:39:00 IRDT 2019
اتاق خبر24 رونمایی از واقعیت تلخ زندگی یک دختر کولبر در «کژال» Tue Oct 03 08:27:00 IRST 2017
اتاق خبر24 ثبت تخلفات موتورسیکلت سوارها توسط دوربین Mon Nov 20 18:15:00 IRST 2017
اتاق خبر24 معادلات پیچیده استقلال و پرسپولیس برای صعود Wed Mar 13 09:43:00 IRST 2019
اتاق خبر24 لطفا آشغال نریز...! Fri Oct 06 17:12:00 IRST 2017
اتاق خبر24 هدفمندی یارانه‌ها؛ از قانون تا اجرا Thu Jan 04 09:34:00 IRST 2018
اتاق خبر24 خواص ارگانو Sun Sep 02 12:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 واردات 20 هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار/ شیوع آنفلوانزا باعث کمبود مرغ و تخم مرغ شد Sun Dec 24 19:05:00 IRST 2017
اتاق خبر24 دیه زن نسبت به مرد Fri Sep 29 09:54:00 IRST 2017
اتاق خبر24 ‌چرا احیای دریاچه ارومیه مختل شد؟ Sun Sep 16 09:38:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 شایعات عجیب حول اتوبوس باشگاه پرسپولیس Fri Oct 05 19:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 این کار در حمام باعث مرگ شما می شود Wed Sep 26 15:22:00 IRST 2018
اتاق خبر24 حضور چهره ها در مراسم ترحیم زنده‌ یاد کاسه‌ ساز Sun Jul 23 17:30:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 قیمت آیفون XS و آیفون XS Max Wed Sep 12 23:14:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 نرخ تاکسی ها نباید یکنواخت باشد Sat Feb 17 12:55:00 IRST 2018
اتاق خبر24 تحلیلی درباره انتخاب «الحلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان عراق؛ ایران 1 - آمریکا 0 Tue Sep 18 11:36:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ساز و کار پذیرش دانشجو در آمریکا Thu Mar 09 14:56:02 IRST 2017
خبرگزاری حوزه فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء چگونه نمازشب خوان شد؟ Fri Nov 02 06:55:00 IRST 2018
افکارخبر دست رد حسینی به پیشنهاد سرمربی گری مشکی پوشان Tue Feb 13 13:50:10 IRST 2018
آفتاب ایران شوهرم گاوهایش را بیشتر از من دوست دارد Sat Aug 05 12:47:16 IRDT 2017
برنا رونمایی از آلبوم 'عاشق کیست' Mon Nov 13 17:52:56 IRST 2017
صراط شروط لازم برای نماینده مردم بودن از منظر قرآن Sat Apr 15 20:07:32 IRDT 2017
تی نیوز عناصر مردمی و دموکراتیک جنبش اخوان المسلمین Mon Apr 16 13:08:44 IRDT 2018
تدبیر و امید حکم قصاص عامل شهادت سرباز در چهارشنبه سوری Tue Mar 14 08:30:33 IRST 2017
دفاع مقدس تاکید مراجع عظام تقلید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فرهنگی Tue May 15 09:21:36 IRDT 2018
آریا تلاش رئیس‌جمهوری ایتالیا برای خروج از بن‌بست تشکیل دولت/ تحلیل Wed Apr 04 21:47:37 IRDT 2018
تابناک استقبال دایی از دست آشتی علی کریمی دربازی فردا Thu Feb 22 18:09:01 IRST 2018
نود تی وی اعلام قیمت بلیت بازی استقلال و الهلال Thu Feb 15 18:50:00 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن «هنر مقدس» دزدیده شده است Thu Jan 26 16:22:05 IRST 2017
پایگاه خبری الف هشدار هواشناسی به تهرانی‌ها Fri Feb 15 17:02:00 IRST 2019
میزان جهان به‌سمت مقابله با صهیونیست‌ها میرود/بحرانهای منطقه، آرمان قدس را کمرنگ کرده است+فیلم Tue Feb 21 10:21:50 IRST 2017
خبرگزاری نسیم بیمه آلیانز آلمان همکاری با ایران را قطع می‎کند Wed May 16 14:26:02 IRDT 2018
پارسینه واردکنندگان گوشت پول پارو می‌کنند Mon Feb 25 18:18:22 IRST 2019
سراج 24 گزینه جدید هدایت الهلال Mon Feb 26 11:30:00 IRST 2018
ایران آنلاین آخرین وضعیت پرونده حمله به علی مطهری در شیراز/6 نفر با قرار تامینی آزاد شدند Tue May 02 11:03:48 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه آغاز ویژه برنامه‌های دهه فجر در حوزه خوزستان Thu Feb 01 13:08:00 IRST 2018
میزان نامه منسوب به محمدرضا رحیمی و خبر بازداشت بنده کذب است Mon Dec 25 17:09:34 IRST 2017
تی نیوز هلاکت فرمانده ارشد داعش در غرب موصل Tue Jul 25 04:04:08 IRDT 2017
میزان برای خرید لوازم جانبی خودرو چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت Sat Apr 15 21:00:01 IRDT 2017
آنا از سرگیری فیلمبرداری سریال «87 متر» کیانوش عیاری از امروز Tue Aug 22 11:29:40 IRDT 2017
ایلنا بازدید میدانی هوایی سیاری از مناطق در معرض سیل خوزستان Tue Apr 02 17:19:33 IRDT 2019
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری کلاس های آموزش بازیگری در محل مجتمع فرهنگی و هنری مرند Tue Jul 24 13:17:53 IRDT 2018
جام نیوز عکس/ هواداران سبیلو در ورزشگاه آزادی! Sat Nov 10 14:10:04 IRST 2018
وانا توماس توخل: امیدوارم کاوانی به بازی با کان برسد/ همه جام‌های باقی مانده را می‌خواهیم Tue Feb 26 01:23:32 IRST 2019
آریا انتقاد فخاری از طرح جدید ترافیک Sun Jan 28 15:54:16 IRST 2018
تی نیوز فیلم/ تسلیت متفاوت رامبد جوان برای شهادت محسن حججی Mon Aug 14 13:03:50 IRDT 2017
پارسینه هنیه: کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد Mon Dec 18 06:54:28 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران حکیمی که آثارش را سیل برد Sun Feb 17 10:25:26 IRST 2019
جماران روزانه 700 معتاد در مراکز گذری خراسان رضوی پذیرش می شوند Mon Oct 08 15:57:27 IRST 2018
خرداد نیوز وزیر ارشاد: تعرفه کاغذ نباید افزایش پیدا کند Mon Jan 30 15:45:48 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ساخت کوچکترین خودروپرنده دنیا+عکس Thu May 18 05:23:00 IRDT 2017
تی نیوز ویرا: آرسنال باید از تاکتیک های مورینیو استفاده کند Tue Aug 29 16:25:56 IRDT 2017
آرا نیوز قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد/ حفظ انقلاب برای دولت، بسیار مهم تر از درآمد حاصل از فروش دلار است Wed Oct 03 20:11:48 IRST 2018
آفتاب هیرنفین به دنبال تمدید با قوچان نژاد Tue Apr 03 21:02:04 IRDT 2018
دویچه وله پلیس استرالیا: حمله در مرکز شهر ملبورن تروریستی بوده است Fri Nov 09 14:50:00 IRST 2018
ایلنا معرفی اولین موزه بنزین خانه ایران در آبادان «1» همراه با گزارش تصویری Sun Mar 24 20:14:21 IRDT 2019
ورزش 3 تقدیم جایزه به ستاره 18ساله منچسترسیتی(عکس) Sun Apr 21 13:44:08 IRDT 2019
خبرگزاری فارس مسی مقابل پاریس 25 فرصت از دست داده است Tue Mar 14 09:52:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران حضور پارو زنان زنجانی در اردوی آماده سازی تیم ملی Mon Dec 25 09:36:23 IRST 2017
مشرق نیوز دسترسی به اطلاعات موبایل بدون نیاز به آنلاک Tue Jan 08 03:30:00 IRST 2019
برنا اعلام مسیر راهپیمایی 13 آبان در شیراز Wed Oct 31 16:35:29 IRST 2018
خرداد نیوز بازداشت مردی که سگ پلیس را گاز گرفت! Wed Jan 24 13:00:00 IRST 2018
تی نیوز صحبت های منصوریان بر اساس قانون بود و دلیلی ندارد او را محروم کنند/ مقابل صنعت نفت آرامش و تمرکز نداشتیم/ آقایان دنبال توجیه برای حذف تیم امید هستند Sun Jul 30 13:30:57 IRDT 2017
همشهری آنلاین پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال آینده Wed Mar 01 14:17:04 IRST 2017
ساعت24 تمرین اختصاصی کاپیتان پرسپولیس با مربی بدنساز Wed Jan 03 15:13:38 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم حضور روحانی در مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر Mon Mar 20 17:40:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا دفاع تمام قد فرماندار بهمئی از مظلومیت دولت تدبیر در اطلاع رسانی/وقتی دولت تدبیر مظلوم واقع و حقش خورده می شود Sun Feb 19 16:23:04 IRST 2017
پارس نیوز نگاهی به 10 فیلم برتر جیم کری به بهانه تولدش Sun Jan 20 12:21:48 IRST 2019
598 بیانیه مهم بانک آینده در خصوص مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتباری افضل توس Sun Aug 20 10:09:51 IRDT 2017
آفتاب ایران گزارش AFC از صعود ذوب آهن زیر بمباران تاشکند Sun Apr 22 12:39:10 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا واکنش ابطحی به احتمال ریاست عبدالله نوری در شورای سیاستگذاری Sat Jul 14 19:03:38 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اصناف به عنوان هسته مدیریت بازار ایفای نقش کنند Tue Oct 23 18:00:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم عرب‌عامری سرپرست فدراسیون اسلامی ورزش زنان شد Sun Jan 13 18:26:48 IRST 2019
598 اعزام مزدوران 1500دلاری آمریکا به یمن Sat Feb 11 10:03:56 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پیش بینی اختربین عرب: ترور یک رهبر بزرگ عرب پیش از انتخابات عراق Mon Feb 26 09:31:00 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا پاسخ منفی دنیزلی به تراکتورسازی Tue Jan 16 19:17:55 IRST 2018
جوان آنلاین وزیر دفاع: تولید قدرت دفاعی در عصر بی‌ثباتی اجتناب ناپذیر است Sat May 06 21:28:51 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدیرعامل بانک رسالت: یک میلیون و 500 هزار وام کم بهره به متقاضیان اعطا شد Tue Aug 09 21:56:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شطرنج بازان قدرتمندی دارد/پیش بینی اولیه ام را پس می گیرم Wed Jul 13 04:50:00 IRDT 2016
مشرق نیوز لغو مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال Mon Dec 24 12:02:21 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا مبلغین ادامه دهنده راه اهل بیت هستند Wed Aug 02 12:47:20 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن نخستین جشنواره مسلمانان در «پورتلند» آمریکا Sun Jul 09 15:14:21 IRDT 2017
پارس فوتبال وزیر نمی تواند افتخاری و منصوریان را برکنار کند ؛ ناهماهنگی به خاطر مسائل غیرقانونی است Tue Sep 19 23:27:40 IRDT 2017
مشرق نیوز یک بوئینگ 737 دیگر مجبور به فرود اضطراری شد +عکس Sat Mar 30 16:10:09 IRDT 2019
مشرق نیوز جلسه فوری با متخصصان سپاه برای خروج سیلاب /‌ ‌ورود با قایق به منطقه محاصره در سیلاب‌ / درخواست عاجل مردم از فرمانده ‌سپاه‌ +عکس Sat Mar 30 11:09:10 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم تاکید ایران و عراق بر توسعه روابط و برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین Tue Oct 30 14:44:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر برای حفظ محیط زیست همه باید پای کار بیایند Thu Feb 14 19:00:52 IRST 2019
تی نیوز کی روش فردا به ایران باز خواهد گشت/ اعلام لیست جدید تیم ملی در انتظار بازگشت سرمربی Mon Aug 21 16:18:04 IRDT 2017
تابناک وزارت دفاع از آمریکا در مجامع بین‌المللی شکایت می‌کند Tue Apr 09 19:48:14 IRDT 2019
ایلنا پشت پرده‌های واگذاری مخابرات در دولت دهم/ در چهارراه جهان نمی‌توان بگیر و ببند داشت/ نهادهایی از خصوصی‌سازی به دنبال رانت هستند Tue Feb 13 12:12:36 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران چین به دنبال تقویت نیروی هوایی خود با هدف بازدارندگی آمریکا از تقابل Sun Dec 02 11:39:11 IRST 2018
ساعت24 قاضی تحقیقات دادگاه صدام:‌ قذافی قصد داشت صدام را فراری دهد Wed Apr 26 16:05:47 IRDT 2017
برنا « پرسه» حامد همایون منتشر شد Sun Dec 02 10:59:38 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان با مسئول قرآنی اداره اوقاف استان جهت هماهنگی و نحوه برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران انجام شد . Thu Jan 10 11:43:26 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم ویتنام آخرین مسافر جام‌ ملت‌ها / بازگشت بازیکن کلیدی حریف ایران به تمرین‌های گروهی + عکس Wed Jan 02 23:20:00 IRST 2019
تدبیر و امید امروز آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور Thu Feb 21 10:02:51 IRST 2019
پرس شیعه ساخت دستگاه مطالعه رفتار پی های عمیق در خاکهای آلوده به مواد نفتی Sat Sep 15 10:18:23 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن مراکز قرآن قطر پذیرای بیش از 34 هزار بانوی قرآنی Sun Jul 09 10:19:11 IRDT 2017
تی نیوز خواب های اصلاح طلبان شورای شهر برای مدیریت جهادی Tue Aug 08 19:08:12 IRDT 2017
تی نیوز سلب صلاحیت مادام العمر نواز شریف Fri Apr 13 17:29:21 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران راه اندازی ارز جدید رمزنگاری شده ونزوئلا Tue Feb 20 23:32:47 IRST 2018
صراط بازگشت به کار بازنشسته میلیاردی به بانک مرکزی Tue Jan 16 15:56:56 IRST 2018
واحد مرکزی خبر راه اندازی 31 مرکز رشد در دانشگاه های فنی وحرفه ای کشور Mon Jul 09 14:52:27 IRDT 2018
خانه ملت انفجار تانکر گازوئیل باعث ریزش پلاسکو شد/ لوایح و طرح‌هایی برای کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه در دست بررسی داریم Sun Jan 29 18:32:00 IRST 2017
تی نیوز ارتکاب قتل عمد یا شبه عمد در خصوص «بنیتا» نیاز به بررسی دارد Sun Jul 30 01:55:15 IRDT 2017
بولتن نیوز تیم ملی والیبال ایران راهی تهران شد Mon Sep 18 21:32:09 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران وقف کتابخانه ای به ارزش 9 میلیارد و هشتصد میلیون ریال در یزد Wed Aug 16 15:36:22 IRDT 2017
جهان نیوز فضیلت عبادت امشب را از دست ندهید+عکس Sat Jul 28 22:58:35 IRDT 2018
ایستا نیوز دوعاملی که باعث افزایش قیمت طلا می شود Sat Jan 20 16:34:37 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشستی پژوهشی برای عموم به قصد معرفی تئاتر معاصر ترکیه Wed Feb 13 16:27:14 IRST 2019
برنا ششمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی آغاز شد Tue Jul 25 09:54:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر راه «تفکر» را بستیم، مسیر «مصرف» گشوده شد Fri Aug 03 10:48:42 IRDT 2018
شبکه خبر تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا‌ها Sat Aug 18 08:53:31 IRDT 2018
ورزش 3 هواداران رئال: پرز مقصر بحران اخیر است Mon Oct 22 10:13:00 IRST 2018
میزان پریدن دختر 22 ساله از روی پل عابر پیاده Sun Feb 18 08:11:05 IRST 2018
صبحانه با خبر دو عامل آشفتگی مالی صنعت خودروسازی ایران Tue Jul 18 12:18:12 IRDT 2017