اتاق خبر24 - Sun Jul 23 11:13:00 IRDT 2017 نمایش خبر

کدام خوراکی ها مناسب فوتبالیست ها است؟

ایفمارک الگوی تغذیه ای یک فوتبالیست را با محوریت میزان نیاز کربوهیدرات، چربی ها، پروتئین و مایعات بیان کرد.  

اتاق خبر 24:

بدن ورزشکاران به الگوی مشخصی از انرژی برای فعالیت ورزشی احتیاج دارد. دکتر بهار حسن میرزایی، مسئول کمیته تحقیقات و توسعه مرکز پزشکی فیفا در ایران ( ایفمارک) حداقل منابع مورد نیاز ورزشکاران را معرفی می کند. 

*چربی ها: 

چربی ها منبع تامین انرژی ، ویتامین های محلول در چربی ( ویتامین هلی A,D,K,E) و اسید های چرب ضروری برای بدن فوتبالیست ها هستند. 

با وجود اینکه اطلاعات موجود در ارتباط با سودمندی مصرف چربی روی عملکرد ورزشی بسیار متضاد و متناقض هستند ، اما مصرف چربی برای حفظ سلامت بدن ضروری است . 

رژیم های غذایی که میزان بسیار کمی چربی دارند با ایجاد کمبود ویتامین های محلول در چربی و کاهش ذخایر گلیکوژن عضلات منجر به  افت سلامت بدنی میشوند. 

 میزان چربی مورد نیاز هر بازیکن به طور ویژه ای به برنامه ی تمرینی و اهداف وی بستگی دارد. 

توصیه می شود میزان انرژی روزانه تامین شده از چربی ها ، چیزی بین 20٪ الی 35٪ کل انرژی مصرفی بازیکن در روز باشد و این میزان هرگز به کمتر از 15٪ الی 20٪ کل انرژی مصرفی کاهش نیابد. 

از سوی دیگر ، ورزشکار باید به شدت  نسبت به رژیم های غذایی که بیش از 30٪ کل انرژی روزانه آن از چربی ها تامین می شود (رژیم های با چربی بالا) محتاط باشند زیرا در این رژیم ها میزان کربوهیدرات کاهش می یابد و این موضوع اثرات منفی ثابت شده ای روی عملکرد تمرینی بازیکن دارد. 

علاوه بر اهمیت میزان چربی مصرفی ، نوع چربی مصرفی نیز بسیار مهم است. اسید های چرب polyunsaturated n-3 برای سلامت عمومی ورزشکار ضروری هستند. تحقیقات نشان داده اند در رژیم معمولی ورزشکاران نسبت اسید های چرب n-6 به n-3 چیزی بین 10 به 1 و حتی 20 به 1 است که می تواند باعث ایجاد التهابات شدید و ایجاد اختلال در ریکاوری بعد از تمرین شود. 

 از این رو ، برای تولید آنزیم های آنتی اکسیدان اندوژن و درونی در بدن و افزایش اکسیژن رسانی به بافت قلب ، استفاده منظم از مواد غذایی که سرشار از اسید های چرب n-3 در غذاهای روزانه توصیه می شود. 

در نهایت، نشان داده شده روغن ماهی ( fish oil) سرشار از eicosapentaenoic acid (EPA) و docosahexaenoic acid (DHA) با اثرات فاز التهابی مقابله میکند و استفاده از آن در رژیم غذایی اثرات محافظت کننده در برابر اسپاسم راه هوایی ناشی از ورزش در ورزشکاران دارد. 

  

میزان  مصرف چربی قبل از تمرین و مسابقه: 

 به منظور جلوگیری از به تاخیر افتادن تخلیه غذا از معده و کاهش مشکلات گوارشی ، چربی وعده  غذایی قبل از تمرین و مسابقه باید کم باشد. 

میزان مصرف چربی حین تمرین و مسابقه: 

 در مقایسه با سایر چربی ها ، به نظر می رسد استفاده از تری گلیسیرید های با شاخه ی متوسط (MCTs) به علت هضم پذیری و متابولیزه شدن بیشتر ، می تواند به عملکرد ورزشی ورزشکار کمک کند. 

 با این وجود ثابت نشده استفاده از MCTs ها بتواند باعث افزایش استفاده ی بدن از چربی ها طی تمرین یا مسابقه بشود و از سوی دیگر به علت وجود خطر ایجاد اختلال در عملکرد به علت مشکلات گوارشی ناشی از مصرف چربی ها ، استفاده از چربی ها حین تمرین و مسابقه برای یک فوتبالیست توصیه نمیشود. 

مصرف چربی بعد از مسابقه و تمرین: 

شواهد علمی در این زمینه اندک است اما به نظر می آید در صورتیکه میزان کربوهیدرات و پروتئین مصرفی بعد از تمرین و مسابقه کافی باشد ، مصرف میزان کم تا متوسط چربی پس از تمرین و یا مسابقه باعث ایجاد اختلال در بازسازی ذخایر گلیکوژن و پروتئین عضلانی نمی شود. 

 اما در صورت مصرف زیاد چربی ، این امر با کاهش میزان کربوهیدرات مصرفی از یک سو و ایجاد ناراحتی گوارشی در بازیکن و ایجاد محدودیت برای مصرف غذا توسط بازیکن از سوی دیگر ، باعث مختل شدن بازسازی ذخایر گلیکوژن عضله می شود که خود باعث افت عملکرد بازیکن برای جلسات بعدی تمرین و مسابقه و افزایش بروز آسیب در وی می شود. 

*پروتئین ها: 

روزانه باید میزان مشخصی پروتئین استفاده شود تا از تولید میزان کافی پروتئین در بدن و ریکاوری مناسب مطمئن باشیم. 

محدوده توصیه شده برای میزان پروتئین مصرفی ، 1.2 الی 2 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. یعنی یک بازیکن هفتاد کیلویی می تواند روزانه بین 84 الی 140 گرم پروتئین مصرف کند . 

این میزان روزانه در برخی شرایط مثل دوره های تمرینات سنگین و یا دوره های کاهش مصرف انرژی می تواند افزایش یابد و به بالای 2 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یک فوتبالیست در روز برسد. 

به نظر می رسد اکثر فوتبالیست ها این میزان از پروتئین را در رژیم غذایی خود دارند و آنچه که مهم تر است ، میزان پروتئین در هر وعده  غذایی ، زمانبندی مصرف پروتئین و کیفیت پروتئین مصرفی باشد. 

برای مثال در بالغین جوان توصیه می شود برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی، حداقل 20 الی 25 گرم پروتئین بعد از تمرین قدرتی استفاده شود و حتی ثابت شده است، استفاده از 40 گرم پروتئین بعد از تمرین اثرات بهتری نیز بدنبال داشته است. 

اگر هدف افزایش پروتئین سازی عضله باشد ، مصرف پروتئین بلافاصله بعد از تمرین بسیار مهم است. همچنین تداوم مصرف پروتئین طی روز نیز بسیار در این موضوع اهمیت دارد و توصیه میشود در طی چهار وعده ی غذایی در طی روز و در هر وعده 0.4 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین استفاده شود (معادل 28 گرم پروتئین در هر وعده ی غذایی برای یک بازیکن هفتاد کیلویی) . 

از توصیه های دیگری که می توان برای افزایش پروتئین سازی عضلانی به آن اشاره داشت ، مصرف پروتئین قبل از جلسه ی تمرین و همچنین استفاده از 30 الی 40 گرم پروتئین شب ها قبل از خواب است. 

مصرف پروتئین قبل از تمرین و مسابقه: 

برای افزایش تولید پروتئین در عضلات توصیه می شود حدود 0.25 الی 0.4 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در وعده ی غذایی قبل از تمرین یا مسابقه استفاده شود. 

البته لازم است مجدد یادآوری شود که کربوهیدرات ها باید درشت مغذی  اصلی در وعده ی غذایی قبل از تمرین و مسابقه باشند. 

با این حال استفاده از میزان مشخص پروتئین قبل از تمرین و مسابقه ، با در اختیار قرار دادن آمینواسید های لازم برای سنتز پروتئین در بدن ، سرعت تولید پروتئین عضلانی و ریکاوری عضلانی بعد از تمرین و مسابقه را افزایش می دهند. 

با توجه به مدت زمان تمرینات و مسابقات فوتبال که حتما با آسیب های هرچند جزیی به عضلات همراهی دارد و خصوصا در مواردیکه طی هفته جلسات متعدد تمرین یا مسابقه در برنامه فوتبالیست وجود دارد ، استفاده از پروتئین در وعده ی قبل از تمرین و مسابقه توصیه می شود. 

مصرف پروتئین حین تمرین و مسابقه: 

با توجه به زمان  تمرین و مسابقه در فوتبال که زیر 3 ساعت است ، استفاده از پروتئین حین تمرین یا مسابقه سودمندی ای برای بازیکن ندارد و توصیه نمی شود. 

مصرف پروتئین بعد از مسابقه و تمرین: 

برای افزایش تولید پروتئین عضلانی و کمک به ترمیم ، بازسازی و سازگاری عضلات بازیکنان ،توصیه می شود 0.25 الی 0.4 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن بازیکن ، بلافاصله در طی ریکاوری بعد از تمرین و مسابقه استفاده شود. 

همچنین ، همان طور که قبلا هم اشاره شد ، تداوم مصرف پروتئین در سایر وعده های بعد از تمرین ، مسابقه و طی روز لازم است. 

همچنین مصرف 30 الی 40 گرم پروتئین، شب قبل از خواب و در روز هنگام تمرینات قدرتی نیز به افزایش تولید پروتئین عضلانی کمک می کند. 

برای آشنایی با میزان پروتئین موجود در مواد غذایی چند نمونه در ادامه آورده شده است . باید توجه داشت که این مقادیر تقریبی هستند. 

یک عدد تخم مرغ : 6 گرم پروتئین 

یک لیوان شیر با چربی متوسط : 8 گرم پروتئین 

صد گرم گوشت ران گاو پخته و کبابی : 31 گرم پروتئین 

صد گرم گوشت چرخ کرده : 20 گرم پروتئین 

صد گرم سینه ی مرغ بدون پوست و استخوان :30 گرم پروتئین 

صد گرم ماهی تیلاپیا : 25 گرم پروتئین 

صد گرم کشک خشک : 55ـ75 گرم پروتئین 

صد گرم سویا :40 گرم پروتئین 

یک لیوان کنسرو لوبیا : 20 گرم پروتئین 

صد گرم بادام زمینی :11 گرم پروتئین 

  

* مایعات: 

مصرف مایعات قبل از تمرین و مسابقه: 

 با وجودیکه مصرف مایعات در عملکرد هرچه بهتر ورزشکاران موثر است ، اما متاسفانه اکثر ورزشکاران از مصرف این ماده حیاتی غافل هستند و در تغذیه خود بیشتر به مصرف انواع مواد خوراکی به غیر از مایعات توجه می کنند. شرایط ایده آل بدن از نظر مایعات در هر نوع تمرین ورزشی به شکلی است که نه کمبود مایعات و نه اضافه بار مایعات در بدن  وجود داشته باشد. 

 حداقل 4 ساعت قبل از ورزش ، بازیکن باید با یک الگوی آهسته و مداوم ، 5-7 میلی لیتر مایع ، به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خود استفاده کند. اگر طی این مدت بازیکن ادرار نداشت و یا ادرار وی غلیظ و تیره بود ، باید مجددا 2 ساعت قبل از ورزش ،به شکل آهسته و مداوم 3-5 میلی لیتر مایع به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن اضافه بر میزان قبلی استفاده کند. 

مصرف مقدار مختصری مایع درست بعد از پایان گرم کردن نیز برای جبران میزان اندک مایعات از دست رفته حین گرم کردن توصیه می شود. 

 مصرف مایعات حین تمرین و مسابقه: 

میزان و سرعت مصرف مایعات بسته به میزان تعریق فرد ، شدت فعالیت و وجود امکان نوشیدن مابین تمرین/ مسابقه بستگی دارد. 

با توجه به وجود محدودیت در مصرف مایعات حین تمرین و مسابقه ، بازیکنان باید تشویق شوند قبل از اینکه دچار کم آبی شدید یا بروز تشنگی شوند ، در هر زمان که فرصت مهیا شد ، مایعات بنوشند. 

هم به علت قوانین بازی فوتبال و هم حساسیت سیستم گوارشی، فوتبالیست ها در اکثر اوقات قادر نیستند تا مایعات کافی دریافت کنند. 

 با این وجود ، بین دو نیمه ، اولویت بازیکن باید بر دریافت مایعات تمرکز یابد. 

علاوه بر این ، نوشیدنی فوتبالیست باید حاوی 6-8 درصد کربوهیدرات باشند و دمای آن نیز باید بین 15 الی 21 درجه سانتی گراد باشد. 

 توصیه می شود در صورت امکان هر 15-20 دقیقه ، 150-300 میلی لیتر مایع مصرف شود. 

 حین تمرین و مسابقه ، اضافه کردن کربوهیدرات و الکترولیت به مایعات مصرفی بازیکن ، بسته به شدت ورزش ، طول مدت آن و شرایط محیطی دارد. 

 مصرف مایعات پس از تمرین و مسابقه: 

پس از ورزش ، هدف جایگزینی کامل مایعات و الکترولیت های از دست رفته است. این کمبود حتما قبل از شروع جلسه ی تمرینی بعدی باید جبران شود. 

 در صورتیکه میزان دهیدراتاسیون شدید باشد ( کاهش بیش از 5٪ وزن بدن ) و یا زمانیکه کمتر از 24 ساعت تا برگزاری تمرین و مسابقه ی بعدی زمان هست ، فوتبالیست باید به ازاء هر 1 کیلوگرم کاهش وزن بعد از ورزش ، 1.5 لیتر مایع استفاده کند. 

مصرف سریع حجم بالای مایعات ، می تواند با تولید زیاد ادرار همراه باشد که در این شرایط ، مایعات بیشتری برای جبران ادرار از دست رفته باید مصرف شود. 

 در کل توصیه می شود برای جلوگیری از دفع سریع مایعات مصرفی ، این مایعات طی زمان طولانی تر و همراه الکترولیت ها استفاده شوند. از این رو در صورتیکه زمان اجازه می دهد و فرصت مهیا باشد ، استفاده از وعده ی غذایی نرمال و اسنک ها به همراه میزان کافی آب ، به راحتی می تواند بدن را در وضعیت نرمال هیدراتاسیون قرار دهد. 

  

* کربوهیدرات ها: 

تعیین نیاز روزانه 

کربوهیدرات ها در ورزش و به خصوص در فوتبال بسیار حیاتی هستند زیرا که منبع اصلی تولید انرژی طی مسابقه ، گلیکوژن ذخیره شده در عضلات است. 

برای مثال نشان داده شده بعد از مسابقه ، نزدیک 50 درصد فیبر های عضله ی وستوس لترالیس به طور کامل از گلیکوژن تخلیه شده اند. 

تخلیه گلیکوژن عضلانی یکی از علل اصلی ایجاد خستگی پیشرونده در دقایق انتهایی یک مسابقه فوتبال است. 

از این رو لازم است که ورزشکاران با اتخاذ بهترین الگو های تغذیه ای در طول روز و قبل و حین و بعد از تمرین و مسابقه ، میزان ذخایر گلیکوژن عضلانی خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند در دقایق حساس بازی ، بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. 

حال خلاصه ای از این الگوهای توصیه شده ی تغذیه ای برای یک فوتبالیست را با محوریت کربوهیدرات بررسی می کنیم. 

نیاز روزانه 

کربوهیدرات ها 

5 تا 10 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن
  تعیین صحیح میزان نیاز روزانه ، برای هر فرد و بر اساس اهداف و الگوی تمرینی وی و به شکل اختصاصی باید صورت پذیرد. 

 پروتئین 

 1 تا 1.2 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن
 در دوران پیش از فصل ،بدنبال آسیب ، بعد از تمرین سنگین و یا در دوران کاهش انرژی مصرفی ، به پروتئین مصرفی خود تنوع بیشتری بدهید. 

 چربی 

حداقل 20٪ انرژی مصرفی از چربی تامین شود. 

 مایعات 

در طول روز به میزان کافی مایعات بنوشید.
 کنترل رنگ اولین ادرار صبحگاهی شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت هیدراسیون بدن است. 

برای مشاهده اخبار ورزشی کلیک کنید.
اتاق خبر24 چطور بسته اینترنت خود را راستی‌آزمایی کنیم؟ Mon Dec 18 13:47:00 IRST 2017
اتاق خبر24 استخدام کارشناس فنی کامپیوتر در شرکت فوورتیم در شهریار Sun Apr 08 10:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 گورستان جن ها در سیستان و بلوچستان Sun Aug 27 11:49:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 سنگ تمام غیرفوتبالی‌ها برای شاگردان کی‌روش Fri Jan 04 21:00:00 IRST 2019
اتاق خبر24 تأکید وزیر خارجه اسلوونی بر نقش کلیدی ایران در حل و فصل بحران‌های منطقه Sat Jul 14 13:48:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 بارش خفیف باران در شمال و شمال شرق کشور Wed Jan 31 17:50:00 IRST 2018
اتاق خبر24 اظهارات سرمربی کاشیما پس از شکست پرسپولیس Sun Nov 04 09:48:00 IRST 2018
اتاق خبر24 جایگزین‌های ایرانی اینستاگرام Wed Aug 08 12:09:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 هزینه اعزام سربازان آمریکایی به مرز مکزیک چقدر است؟ Thu Nov 08 03:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 ایران و روسیه تازه یکدیگر را پیدا کرده اند! Mon Sep 18 14:59:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 نمایش تابلوی کشف‌شده «داوینچی» Fri Oct 27 01:01:00 IRST 2017
اتاق خبر24 رستمیان: آقای ربیعی، شما استاد مظلوم نمایی هستید Wed Aug 08 10:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 جشن تولد35سالگی سیروان خسروی در کنار عادل Sat Jul 29 15:56:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده ارزشی سینما درگذشت Wed Jul 19 09:15:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 هجوم مردم کردستان عراق به پمپ بنزین‌ها + عکس Sun Sep 24 21:43:00 IRST 2017
اتاق خبر24 هشدار اتحادیه اروپا به واشنگتن Tue Jul 03 14:07:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 قاتل سریالی زنان گیلان: از اعدام نمی‌ترسم! Sat Jun 23 14:04:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 آلگری: بارسلونا شانس اول قهرمانی است Fri Nov 30 15:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 گلابدره یکی از ییلاق‌های خوش آب و هوای تهران+ عکس Wed Oct 24 11:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 افشاگری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ‌رانت‌ ‌در بازار آلومینیوم Sun Aug 12 22:16:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 قرارداد شفر با استقلال امضا شد Thu Oct 05 05:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 لایه‌های «آموزش»، «پژوهش»، «خدمات»، «تبلیغات و اطلاع‌رسانی» راهبرد‌های حضور دین در فضای مجازی هستند Sat Jan 19 23:07:00 IRST 2019
اتاق خبر24 جنگنده‌های سوری مواضع تروریست‌ها را بمباران کردند Thu Jul 20 16:01:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 شکنجه‌های هولناک در زندان‌های عربستان Fri Jun 29 04:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 طرز تهیه کباب ترکی خانگی Tue Jul 10 14:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 جریمه ده درصدی برای سپاهانی‌ها Fri Sep 29 19:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 نرخ اجاره بها در مناطق مرفه‌نشین پایتخت در خرداد ماه 97 Sat Jun 30 09:21:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 کدام خوراکی هافشارخون‌راکنترل‌می کند Thu May 17 14:12:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 از دستفروشان "عطر" نخرید Thu Oct 05 01:45:00 IRST 2017
اتاق خبر24 چرا به ویتامین‌های گروه «ب» نیاز دارید؟ Sun Aug 20 01:25:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 ارتش سوریه در 50 کیلومتری دیرالزور Sun Aug 06 09:43:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 محله‌های اعیان نشین تهران قدیم کجا‌ها بودند؟+ عکس Sat Dec 29 11:01:00 IRST 2018
اتاق خبر24 خطری فاجعه بار که شهرهای میزبان جام جهانی را تهدید می کند! Wed Jan 31 22:59:00 IRST 2018
اتاق خبر24 حکم نجفی صادر شد Sun Aug 27 22:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 هشدار خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌ها درباره تجارت با ایران Wed Jan 17 20:39:00 IRST 2018
اتاق خبر24 «آبونمان» با اسم جدید به قبوض گاز برگشت؛ دعوا بر سر یک اسم بود؟! Sun Jan 07 10:59:00 IRST 2018
اتاق خبر24 خبر شوکه کننده پدر مسی چیست؟ Sat Jan 06 13:37:00 IRST 2018
اتاق خبر24 زندگینامه"میلادکی مرام"+ عکس Mon Dec 17 14:45:00 IRST 2018
اتاق خبر24 بنری متفاوت به عشق استقلال Tue May 15 10:58:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 ورزقان سردترین شهر ایران Mon Jan 29 12:49:00 IRST 2018
اتاق خبر24 سمند است یا بوگاتی؟ Wed Feb 21 11:31:00 IRST 2018
اتاق خبر24 مردی در ارومیه همسرش را کشت + عکس Wed Nov 22 04:30:00 IRST 2017
اتاق خبر24 قندهای رژیمی قند خونتان را بالا می‌برند Sat Aug 18 06:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 شیپور جنگ برای کشیدن ایران پای میز مذاکره با آمریکا Sun Jul 29 16:05:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 تعویض‌های طلایی برانکو/ پرسپولیس اجازه شادی به الاهلی نداد Tue Aug 22 22:30:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 چهره شکسته بازیگر قصه‌های مجید! +عکس Wed Dec 19 16:02:00 IRST 2018
اتاق خبر24 ماجرای "توقف استخدام رسمی کارکنان دولت" Mon Aug 14 09:32:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 قیمت سکه در چهارشنبه 25 بهمن 96 + جدول Wed Feb 14 13:26:00 IRST 2018
اتاق خبر24 آیفون های گران قیمت، بلای جان کارگران Fri Jan 19 21:31:00 IRST 2018
اتاق خبر24 شنبه، جلسه تعیین هزینه خواروبار کارگران Fri Feb 16 17:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 آمریکا: درخواست عدم تحریم نفتی ایران را بررسی می‌کنیم/ تلاش آمریکا برای توقف انتقال پول نقد از آلمان به ایران Wed Jul 11 10:27:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 کمیته اخلاق بازیکنان استقلال را نقره داغ کرد/ محرومیت یک ماهه صیادمنش و آقایی Sat Aug 11 14:26:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 بشار فردا به تهران نمی‌آید Sun Jan 21 18:12:00 IRST 2018
اتاق خبر24 مهاجم پیشین استقلال به سپاهان پیوست Wed May 30 14:45:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 تصویری زیبا از حرم علی ابن موسی‌الرضا (ع) Mon Sep 04 01:30:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آتی/ تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن اُفت کرد Mon Dec 31 08:44:00 IRST 2018
اتاق خبر24 رونمایی از مدل موی جدید محسن مسلمان Sat Feb 24 02:07:00 IRST 2018
اتاق خبر24 آغاز جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی Tue Aug 15 08:20:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 ترور فرمانده تروریست‌ها توسط جبهه النصره Wed Nov 15 16:18:00 IRST 2017
اتاق خبر24 جاذبه های دیدنی نوژیان آبشاری در دل طبیعت خرم اباد + تصاویر Sun Aug 19 09:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 نبرد شاگردان برانکو و انتهای جدولی‌ها Thu Aug 09 10:22:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 نجات راننده از دره‌ در امامزاده داوود Fri Sep 29 12:45:00 IRST 2017
اتاق خبر24 اسباب کشی نیمار به جای دیگر Sat Nov 18 09:18:00 IRST 2017
اتاق خبر24 کاشت چمن در تهران ممنوع شد Wed Dec 05 14:15:00 IRST 2018
اتاق خبر24 دقایق عجیب و غریب رسوایی در90 / حکم اخراج منصوریان در دستان سبزپوشان اصفهانى Tue Sep 19 08:54:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 حکم CAS علیه بولیوی و خطر برای آرژانتین Fri Sep 01 19:08:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 دستمزد مربیان حاضر در جام جهانی Sun Nov 19 09:59:00 IRST 2017
اتاق خبر24 ژن برتر باهوش ها کشف شد Sun Jul 01 15:42:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 سردار همدانی به روایت سردار صفوی Wed Oct 10 15:31:00 IRST 2018
اتاق خبر24 اولین کنسرت خیابانی رایگان بدون حواشی امنیتی Fri Aug 31 10:23:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 کشف 2درصد ازکل کالاهای قاچاق/سیاست پیشگیری از قاچاق روی کاغذ ماند Fri Jun 29 11:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 زمان ورود اولین محموله پوشاک آدیداس به ایران Fri Jan 05 17:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 گریه اینستاگرامی بازیگر زن در مرگ گربه اش/علاقه زوج هنری به سلفی گرفتن/ مانتوی نامتعارف بازیگر زن در کنار برادرش Mon Nov 13 08:23:00 IRST 2017
اتاق خبر24 استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت معتبر در تهران Mon Jun 25 10:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 روایتی جالب از مردی که خدمت حضرت امام موسی کاظم (ع) شرفیاب شد Thu Oct 04 17:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 پلمپ یک‌ساله مغازه‌های دارای مانتوهای جلو باز Sat Jul 14 11:42:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 دردسرهای دیدار سران آمریکا و کره شمالی Sat Jun 02 14:32:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 ادامه بررسی‌ ها درباره بوی نامطبوع در تهران Sun Jan 06 17:13:00 IRST 2019
اتاق خبر24 جزئیات برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی Tue Jan 23 17:22:00 IRST 2018
اتاق خبر24 میزان تورم 6 ماهه نخست سال Sat Nov 03 03:00:00 IRST 2018
اتاق خبر24 دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی‌ با رهبر انقلاب Sun Nov 25 13:15:00 IRST 2018
اتاق خبر24 در کنوانسیون خزر، هیچ اتفاقی برای سهم ایران نیفتاده است Mon Aug 13 12:04:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اهدا مدال کمیته انجمن های ملی بنیاد بین المللی پوکی استخوان به دکتر باقر لاریجانی Sat Apr 21 18:57:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 چرا باید به نرم افزارهای پیام رسان داخلی اعتماد کنیم؟ Wed Jan 03 08:02:00 IRST 2018
اتاق خبر24 میرحسینی: امیدوارم با کسب مدال طلا کیمیا را خوشحال کنم/ بازی‌های آسیایی فرصت خوبی برای من است Wed Aug 15 14:39:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 آخرین وضعیت خط 6 مترو تهران Sun Sep 09 08:56:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 گفتگوی خواندنی با مریم امیرجلالی +عکس Mon Mar 26 21:01:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اجرای ناصر چشم‌آذر در تالار وحدت Tue Sep 05 01:35:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 حمله سایبری به مراکز داده کشور Sat Apr 07 08:22:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 اولین تردمیل ساخته شده در جهان Mon Jul 24 10:07:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 بوسه مائده طهماسبی و فرهاد آئیش Mon Sep 25 07:28:00 IRST 2017
اتاق خبر24 با نظم و ترتیب مثل کره و ژاپن! Wed Aug 29 11:45:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 دختر فرمانده کل ارتش در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری Fri Aug 04 11:32:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 درخواست فوری نماینده اصفهان از رئیس‌جمهور Fri Apr 20 11:43:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 دلار نایاب شد!/ پارتی بازی در بازار دلار Mon Apr 09 12:31:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 مسیر سخت تیم ملی ایران تا قهرمانی جام ملت‌ها Tue Jan 22 14:54:00 IRST 2019
اتاق خبر24 چرا عربستان با پیشنهاد فرانسه درباره پرونده حریری موافقت کرد؟ Thu Nov 16 13:29:00 IRST 2017
اتاق خبر24 توصیه های آیت الله مکارم به وزیر ارتباطات Wed Aug 30 19:45:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 کاوه رضایی در تیم هفته لیگ بلژیک Tue Nov 21 10:00:00 IRST 2017
اتاق خبر24 رشادت‌های «سرلشکر سلیمانی» در میدان جنگ Tue Feb 27 17:58:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو کارت شرکت در چهارمین آزمون سامفا منتشر شد/ مهلت دریافت تا 26 دی ماه Mon Jan 14 11:55:52 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران افتتاح بیست ویکمین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد Thu Jun 21 09:02:54 IRDT 2018
آفتاب زیباکلام: اصولگرایان اعتقادی به گفت وگو ندارند، معتقدند همه مشکلات گردن دولت است Sun Apr 29 09:23:14 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم احتمال آبگرفتگی معابر در لرستان؛ دمای هوا کاهش می‌یابد Sat Oct 13 17:11:52 IRST 2018
عصر ایران نکات مهم قبل از خرید خودروهای دست دوم Mon Dec 24 17:22:21 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران زندگی‌نامه حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) Sat May 26 17:28:29 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین یک بشقاب پرنده در آسمان ایران رویت شد Mon Feb 20 01:21:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی بیستم و یکم اسفندماه به افق شیراز Sat Mar 11 08:52:28 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران درمان رایگان دانش‌آموزان مبتلا به شپش Sat Dec 15 11:19:38 IRST 2018
خبر خودرو کیفرخواست «زینب طاهری» صادر شد Sun Jul 29 15:58:42 IRDT 2018
مشرق نیوز لاریجانی رئیس ماند Wed May 30 10:02:10 IRDT 2018
برنا فاز دوم کارخانه گروه صنایع غذایی بشارت به بهره‌برداری رسید Tue Aug 29 10:47:42 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 63 هزار و 500 ویزای اربعین در کرمان صادر شد Thu Oct 25 22:04:52 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن فعالیت 142 مبلغ در شهرستان کبودرآهنگ Sat Sep 23 12:31:39 IRST 2017
جام نیوز اخبار کوتاه Sun Oct 30 15:51:18 IRST 2016
اعتبار نیوز انتشار ماهنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط ایران زمین Sat Jan 14 16:19:00 IRST 2017
ایران آنلاین واژگونی اتوبوس 51 کشته برجای گذاشت Wed Oct 10 15:18:24 IRST 2018
پارسینه انگشت اتهام ماجرای محرومیت استقلال به سمت کیست؟ Tue Jan 24 11:08:44 IRST 2017
برنا سارق ناقوس‌های کلیسا دستگیر شد Tue Sep 05 20:00:09 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا جزئیات تصادف مرگبار بزرگراه بابایی Mon Jan 22 15:38:35 IRST 2018
اعتبار نیوز بیمه مرکزی رتبه اول خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور را کسب کرد Mon May 14 19:39:00 IRDT 2018
اتاق خبر نقشه محدوده مناطق آزاد سیستان، بانه، اینچه برون، مهران و قصرشیرین تصویب شد Wed May 10 22:01:03 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مویدی: مواد مخدر از بمب اتم هم جدی‌تر است Thu Apr 20 19:50:51 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مساجد، درمانگاهی برای بهبود زخمی‌های جنگ نرم هستند Sat Jan 28 15:22:26 IRST 2017
آفتاب ایران محمود الزهار: برای تحقق اهداف مان با مسئولین ایرانی گفت وگو می کنیم Mon Dec 24 09:30:15 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استاندار لرستان: حذف آب بخش کشاورزی سد کاکارضا صحت ندارد Sun Jul 17 14:20:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی دختران نرگس فروش Mon Apr 03 17:25:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران نمایش جدیدترین تولیدات مد و لباس در سمنان Mon Jul 10 19:50:08 IRDT 2017
پارس فوتبال چرخش 180 درجه ای عجیب ملی پوشان و ” کی روش ” ؛ پشت پرده چیست ؟! Tue Nov 13 12:07:23 IRST 2018
میزان برجام، آزمایشی برای صداقت‌سنجی و نرمش قهرمانانه در برابر آمریکا بود Sat Jul 14 16:49:39 IRDT 2018
نامه نیوز نیکی کریمی و لیلا زارع در اکران مردمی فیلم "آذر"/عکس Tue Dec 05 08:33:01 IRST 2017
خبرگزاری نسیم محمدی: پورغلامی به قیمت سوختن نسل طلایی، صاحب تجربه شد/ الان زمان برکناری نیست Mon Nov 13 13:00:03 IRST 2017
آفتاب ایران توضیح سامانه بلیت فروشی در مورد یک اختلال Sat Sep 02 19:50:13 IRDT 2017
تیک واکنش ایران به تحریم‌های وزرات خزانه‌داری آمریکا Fri Apr 14 10:47:00 IRDT 2017
ایسکانیوز 12 مصدوم در واژگونی اتوبوس در جاده بی بی حکیمه (س) Fri Nov 17 12:41:28 IRST 2017
آفتاب ایران تجاوز به دختر شهرستانی از سوی مدیر عامل 60 ساله Sun Jul 08 16:12:48 IRDT 2018
تابناک فوت کودک هشت ساله در پرواز مشهد- یزد Mon Dec 03 16:14:12 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم دیدار الجبیر با نماینده ترامپ و بررسی روند صلح در خاورمیانه Wed May 03 09:20:22 IRDT 2017
تدبیر 24 هنوز وقت طلایی تمام نشده Fri Jan 12 19:00:02 IRST 2018
ایسکانیوز کتاب «نماد در فرش های شرقی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به چاپ رسید Mon May 29 15:39:41 IRDT 2017
برنا پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان گلستان به مناسبت قهرمانی «پرهام مقصودلو» در مسابقات شطرنج جهان Sat Sep 15 10:53:12 IRDT 2018
وطن امروز نسبت به محیط زندگی‌ بی‌تفاوت نباشیم! Wed Apr 12 00:00:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن جنجال علیه سیمرغ/ تصویب کلیات طرح مقابله با اقدامات و تحریم‌های آمریکا Sun Jul 30 08:31:11 IRDT 2017
بهار نیوز راه اندازی کارخانه تولید مواد غنی‌سازی Thu Jun 28 10:48:24 IRDT 2018
افکارخبر یک نکته‌ قبل از خرید ماسک مو Fri Dec 15 09:26:52 IRST 2017
فردا متهم شدن 2 زن به قتل برادر ناتنی کره شمالی Wed Mar 01 09:26:59 IRST 2017
تی نیوز افزایش قیمت سکه و طلا در بازار Thu Apr 12 18:51:41 IRDT 2018
آریا سازمان جهانی هواشناسی در مورد وقوع ال‌نینو هشدار داد Tue Sep 11 09:35:41 IRDT 2018
آریا قانون منع بکارگیری بازنشستگان بدون تبعیض اجرا خواهد شد Sat Sep 15 13:02:51 IRDT 2018
ایران آنلاین چرا در اصلاح قانون چک ناکام ماندیم Sun Aug 05 19:29:21 IRDT 2018
انتخاب پلوسی، منوچین را بدترین وزیر کابینه ترامپ خواند Fri Jan 11 22:14:38 IRST 2019
جماران اعلام زمان بازگشت نیمار به میادین فوتبال Sat Mar 31 12:17:51 IRDT 2018
تهران پرس شکری در کاپ جهانی کوهستان 111 شد Sun May 27 20:56:00 IRDT 2018
آفتاب ایران رخ به رخ با مرگ/زائرانی که در آرزوی مشهدالرضا غریبانه جان می دهند Sun Oct 29 13:22:08 IRST 2017
بنکر صورت های مالی بانک صادرات منتشر شد Wed Mar 15 13:36:03 IRST 2017
خبرگزاری حوزه آموزش اسلام‌ستیزی به نیروهای پلیس آمریکایی زیر نظر پلیس اسلام‌هراس Wed May 17 19:50:00 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از نویسندگان و کتابداران تجلیل شد Wed Nov 28 23:53:26 IRST 2018
ایسکانیوز هنرمندان ایرانی برای سیدحسن نصرالله بزرگداشت برگزار می‌کنند Wed Aug 30 12:50:05 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران از نذر برای فقرا تا تور آنتالیا Sat Sep 29 12:16:23 IRST 2018
خبرگزاری مهر دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی به مجلات کمبریج فراهم شد Mon Nov 13 11:42:01 IRST 2017
میزان اعتیاد به مواد مخدر منشأ بسیاری از جرائم است/ خانواده‌ها با نظارت بر امور فرزندان از معضل اعتیاد پیشگیری کنند Sun Aug 06 11:36:36 IRDT 2017
روزنو نتایج تست دوپینگ ورزشکاران ایرانی در جاکارتا اعلام شد Thu Sep 20 15:02:01 IRDT 2018
عصر ایران بارش برف در 5 استان Sun Nov 04 10:01:31 IRST 2018
میزان برای خرید آپارتمان در غرب تهران چقدر باید پرداخت کرد؟ Wed Jan 31 07:00:02 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی 27 اسفند به افق کردستان Fri Mar 17 07:00:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بازداشت مسئول انتقال مهمات گروه طالبان در ولایت ننگرهار Mon Feb 12 10:23:30 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن رشد 3 برابری اعتبارات ایوان در سال 96 Mon Jul 31 14:30:58 IRDT 2017
افکارخبر فقیرترین شخص روی زمین چه کسی است؟ Mon Jan 22 00:00:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر فعالیت 400 موسسه و خانه قرآنی در استان اردبیل Mon Jan 29 11:33:31 IRST 2018
تابناک جلد گل/چهارشنبه10آبان96 Wed Nov 01 08:29:39 IRST 2017
آنا ایستادگی در برابر تهدیدات و معضلات اجتماعی با ترویج فرهنگ قرآنی Mon Jun 04 10:24:49 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دولت ترامپ مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر می‌کند Wed Mar 08 10:48:40 IRST 2017
ساعت24 کدام دعاها بلا را رفع می‌کنند؟ Sun Jan 29 21:32:32 IRST 2017
خبرگزاری حوزه مواضع سیاسی آیت‌الله هاشمی شاهرودی سرمشق حوزویان است Tue Dec 25 21:30:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پاتک پلیس پایتخت به 64 خرده فروش و 3 قاچاقچی مواد مخدر Tue Jun 12 14:05:13 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم کی‌روش: از قسمت هجومی تیمم راضی نیستم/برخی بازیکنان فکر می‌کنند اینجا تیم ملی ایران نیست Tue Nov 20 22:28:04 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران گوشت گرم گوسفند با چه قیمت عرضه می‌شود؟ Wed Feb 15 11:04:15 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران درخشش بانوان رزمی کار گیلانی در مسابقات فول کیک بوکسینگ کشور Sat Sep 08 13:24:59 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین اوایل نیمه دوم خرداد، اعلام نتایج کنکور ارشد / انتشار دفترچه انتخاب رشته از امروز Thu Jun 01 11:13:28 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دیدار تیم‌های والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان و مبنا تجارت کاسپین Thu Dec 06 19:37:36 IRST 2018
جهان نیوز اعتماد: دولت در حال آینده‌فروشی است Tue Sep 26 06:34:36 IRST 2017
صراط آیا امر به معروف ناقض حریم خصوصی نیست؟/ تفتیش عقاید ممنوع! Wed Dec 12 10:18:47 IRST 2018
خبرگزاری نسیم بازگشایی 3 روزه گذرگاه رفح از امروز Wed Feb 07 21:31:05 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا جوانان روحیه‌ی ایستادگی را از ماه تابان حسین می‌آموزند Tue May 09 09:21:08 IRDT 2017
جهان نیوز حمایت از تولید ملی به سبک یامین پور +عکس Wed Mar 28 10:33:29 IRDT 2018
میزان بخش‌هایی از خط 6 و 7 تا پایان سال راه اندازی می‌شود Mon Dec 24 11:05:45 IRST 2018
فرارو جزئیات کارکرد کارت بانکی به جای کارت سوخت در پمپ‌بنزین‌ Mon Nov 26 13:28:13 IRST 2018
خبرگزاری فارس ایران و روسیه مواضع مشترک دارند/تجارت بین دو کشور باید تقویت شود/حذف ویزا برای ورود به روسیه Wed Jul 19 12:52:00 IRDT 2017
جهان نیوز کشتی فقط در حرف ورزش اول کشور است Mon Sep 10 11:41:00 IRDT 2018
ورزش 3 کوتینیو: انتظار فصل بهتری برای لیورپول داشتم Mon Mar 20 18:00:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو بی‌تدبیری برخی روسای دانشگاه‌ها با دانشجویان تنها باعث ایجاد خفقان در دانشگاه می‌شود/ برخورد قضایی با دانشجوی منتقد بی‌حرمتی به شان دانشجوست Tue May 30 13:15:29 IRDT 2017
العالم رویترز: جمعه 25 سازمان ایرانی تحریم می‌شوند Fri Feb 03 01:21:43 IRST 2017
خبر خودرو - نسخه مخصوص تویوتا هایلوکس در مالزی عرضه شد Sat Feb 25 08:48:00 IRST 2017
آنا افزایش 2 برابری نرخ پوشش تحصیلی دوره پیش‌دبستانی Mon Oct 30 18:51:20 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دیدار معاونین و مربیان پرورشی مدارس لرستان با آیت‌الله میرعمادی Sun Feb 26 13:54:41 IRST 2017
پارسینه توئیت جان بولتون درباره ایران Wed Oct 04 08:22:01 IRST 2017
صبا ایران چرا ارزش پول ملی کم شد؟ Wed Dec 12 09:51:06 IRST 2018
دولت بهار آتش سنگین توپخانه قرارگاه حمزه سیدالشهداء در شمال غرب کشور Sun Sep 24 13:42:00 IRST 2017
پول نیوز نفت 65 دلاری شد Sat Dec 23 09:27:12 IRST 2017
ایسکانیوز آیین تکریم و معارفه معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برگزار شد. Sat Dec 15 21:19:36 IRST 2018