پایگاه خبری الف - Sun Jul 02 16:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

مرزهای دنیای کوچک ما

در «حریم» معنویت نقشی پر رنگ دارد که پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود

«
حریم
»

 نویسنده: صادق کرمیار

 ناشر: 
نیستان، چاپ اول 1395

 190صفحه، 13000 تومان

 

 شما می‌توانید کتاب 
«حریم» را تا یک هفته پس از معرفی با
 10
 درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب خرید کنید.

 

 *****

 

 

 ‹‹صادق کرمیار›› در ششمین رمان خود کوشیده به تصویر کردن مرزها و حریم های شخصیت هایی بپردازد که در یک بستر پرتنش و هم سرنوشت، از یکدیگر فرار می کنند، اما در آخر و در پناه حضرت امام رضا (ع)، به یکدیگر می رسند. پیش از این کرمیار با رمان های ‹‹وامانده››، ‹‹فریاد در خاکستر››، ‹‹دشت های سوزان››، ‹‹غنیمت›› و ‹‹نامیرا›› به موفقیت های فراوانی دست یافت، خاصه آنکه رمان ‹‹نامیرا››ی او با مضمون ماجراهای بعد از انتخابات سال 1388، مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، تا آنجا که در جایی فرمودند که هر کسی بخواهد فتنه سال 1388 را بشناسد، حتماً این رمان را بخواند.

 

 تازه ترین کار کرمیار «حریم» نیز اثری ستایش شده است، مورد تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد قرار گرفته است و از این حیث باید گفت که مطالعه آن خالی از لطف نیست. کرمیار در رمان «حریم»، مناسبات شخصیت هایی پیش روی خواننده می گذارد که از یکدیگر فرار می کنند ولی دست آخر، قدرت کشش و جذب امام هشتم (ع)، آن ها را پیرامون خود گرد می آورد و پیش از آن که آنان سرنوشتی شوم و غیر قابل بازگشت پیدا کرده و یا به سرای دیگر بشتابند، متوجه اعمال و کارهای شان می شوند.

 

 از این حیث باید گفت که داستان «حریم»، روایت‌گر انسان‌هایی است با زندگی و سرنوشت مشترک، که در دنیای کوچک خود و پیله ای که پیرامون خویش تنیده اند، باقی نمانده و با واسطه قرار دادن یک شخصیت فرابشری و معصوم، به بصیرت و آگاهی واقعی دست می یابند.

 

 داستان در تهران و مشهد اتفاق می افتد و در این بین، شخصیت ها زنجیروار به یکدیگر متصل شده و در بستری از علت ها و معلول ها قرار می گیرند.

 

 ‹‹کرمیار››، همان ابتدای داستان، با تأکید بر واقعی بودن داستان، تلاش می کند خود را راوی داستانی پرجاذبه و پرکشش نشان دهد که از توانایی همراه ساختن خوانندگان رمان تا انتها برخوردار است.

 

 شیوه روایی نوین داستان که بی شباهت به تکنیک و شیوه فاصله گذاری برتولد برشت، نمایشنامه نویس معروف آلمانی نیست؛ برشت که در آثارش تلاش می کرد داستانی را در بستری از یک نمایشنامه روایت کند، اما فاصله مخاطبان را با رویدادهای دراماتیک و داستانی حفظ کرده و در طول روایت اصلی نمایشنامه خود می کوشید تا به مخاطبش بقبولاند که نمایشنامه او، تنها یک داستان است و نه واقعیتی که مخاطبان می پندارند در صحنه وقوع و روی دادن آن قرار گرفته و آن را نگاه می کنند.

 

 دیالکتیک و تضاد جالبی که «کرمیار» بر خلاف برشت به کار برده، تأکید بر واقعی بودن داستان داشته و در مداخل ورود به فصلی جدید از رمان و ارائه رویدادی برای صحنه پردازی یک واقعه، استفاده از همین تکنیک کافی است تا به خوانندگان داستان «کرمیار»، به صورت غیر مستقیم و ناخوداگاه یادآوری شود که این فقط یک داستان است و البته به قول «کرمیار»، می تواند اتفاق هم بیفتد.

 

 شخصیت های هم سرنوشت «کرمیار» در داستان «حریم» و در گستره رویدادها و صحنه پردازی های آن، با قرار گرفتن در موقعیت های مختلفی که رمان نویس برای آنان تدارک دیده، در می یابند که از دست تقدیر الهی و قضا و قدر نمی توانند بگریزند و سرنوشت و فرجامی که تلاش می کند آنان را به سمت عاقبت بخیری و نیکبختی پیش ببرد، سایه به سایه، دنبال شان است.

 

 دنیای خلق شده در داستان «حریم»، جایی برای مکافات عمل شخصیت های داستان است که دائم آنان را به سوی نیکو خصالی و معنویت به جای شوربختی و درد و فنا رهنمون می سازد؛ این یادآوری نویسنده کافی است تا خوانندگان داستان را بیش از پیش با معنویت آشتی داده و یا پیوندهای معنوی آنان را مستحکم تر و گسست ناپذیرتر هم نماید.

 

 در طول داستان، شاهد آن هستیم که شخصیت های رمان، بد عاقبتی ها و بدبختی هایی را به صورت ناخودآگاه و از روی نادانی، به وجود می آورند و با رقم زدن آن ها در دایره سرنوشت خویش، در مسیر سقوط و تباهی قرار می گیرند، اما دست خداوندی که بالای همه دست هاست، موقعیت اسفبار آنان را به گونه ای دیگر رقم می زند و خوشبختی را برای شان به ارمغان می آورد.

 

 دنیا دار مکافات و خانه بازگشت و پژواک عمل و کردار هر انسان و شخصیتی است و در این میان، خوانندگان داستان «حریم» نیز دست به یک همذات پنداری طولانی و پیوسته با شخصیت های داستان زده و هم زمان با خواندن آن، خود را در نزدیک ترین فاصله با شخصیت های رمان، حس می کنند.

 

 هیچ راه گریزی از سرنوشت نیکویی که برای شخصیت های داستان رقم خورده، وجود ندارد؛ حتی وقتی شخصیت های داستان فکر می کنند و می پندارند که از سرنوشتی محتوم و موقعیتی به ظاهر عذاب آور در حال فرار هستند، در واقع، به موقعیت، فرجام و مکافات دقیق و رقم خورده خویش نزدیک و نزدیک تر می شوند و اشخاص و موقعیت هایی را که از آن ها فرار کرده اند، در کنار خود می یابند.

 

 واقعاً فلسفه وجودی چنین برهان و دلیلی چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت که شخصیت های رمان «حریم»، به پس زمینه های مذهبی و گرایش های الهی خود اعتقادی راسخ داشته و باور دارند دستی که بالای همه دست هاست، تلاش می کند آن ها را به این سرنوشت خوب، رهنمون سازد. سرنوشتی که سایه به سایه و در خواب و بیداری همراه آنهاست و حتی اگر موقعیتی ناگوار و ناخوشایند برای آنان رقم بخورد و تا سرحد بدشانسی آنان را با خود ببرد، در نهایت باز هم سرنوشت و عاقبت خوبی در انتظار آنهاست و همین امر، باعث تقویت عنصر امید نزد شخصیت های داستان، تکثیر رویدادهای غیر منتظره و پر از تعلیق در داستان و حتی نزد خوانندگان رمان می شود.

 

 از نکات برجسته اثر حاضر، نقش پررنگ معنویتی که مانند نماد و نشانه ای، پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود و جزو ویژگی های اصلی و اساسی«حریم» محسوب می شود که صادق کرمیار در مقام نویسنده و به صورت غیرمستقیم بر آن صحه می گذارد.

 

 صادق کرمیار، در «حریم»، به نقش مطلق و انکارناپذیر معنویت در زندگی آدمی پرداخته است؛ نقشی که حتی ناباوران به معنویت نیز نمی توانند منکر آن شوند و چه بسا به صورت ناخودآگاه بارها و بارها آن را تجربه کرده باشند. شخصیت های داستان کار شر یا خیری که مرتکب می شوند، در ادامه رمان و در موقعیت های داستانی بعدی پاسخ آن را می گیرند و همانند برخی گاه به این شک و تردید دچار می شوند که آیا پاسخ کار خیر آنها با جزایی شر داده نشده است؟ همین شک و تردید جذبه ای را به همراه دارد که به درگیر شدن بیشتر مخاطب با داستان می انجامد چنان که وقتی در ادامه داستان شخصیتی متوجه اشتباه فاحش خود می شوند، خواننده نیز همراه او حسی از آرامش را تجربه می کند. همه این کنش و واکنش های، در چارچوبی منطقی، باورپذیر و براساس پیوندهای علت و معلولی رقم خورده است که صادق کرمیار با مهارت در راستای خلق رمانی تاثیر گذار بهره برده است.

 

 سخن آخر این که رمان «حریم»، چنان که خود نویسنده نیز تاکید داشته رمانی است در ژانر اجتماعی که با رویکردی دینی نوشته شده است و مرز بین شرک و ایمان را در ضخامتی باریک تر از مو پیش روی خوانندگانش ترسیم می کند.
پایگاه خبری الف فرمانده اقتصادی ایران اکنون کیست/ پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور Tue Aug 22 06:52:05 IRDT 2017
پایگاه خبری الف گزارش بررسی ابعاد فنی و حقوقی پلاسکو اعلام شد Tue Apr 18 11:27:44 IRDT 2017
پایگاه خبری الف وداع باشکوه با پیکر آتش‌نشانان قهرمان Mon Jan 30 12:13:57 IRST 2017
پایگاه خبری الف نقض قرار 3 متهم در پرونده بانک سرمایه Tue Jan 31 18:25:02 IRST 2017
پایگاه خبری الف اظهارات عجیب پسر دانشجو در باره قتل خیالی دوستش/ از وقتی فیلم امریکایی دیدم این طوری شدم Mon Aug 14 07:40:59 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پوتین: سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران اشتباهی بزرگ است/ متقاعد کردن ایران برای خروج از سوریه وظیفه ما نیست Thu Oct 18 23:10:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف سقوط تیر برق بر روی دسته سینه زنی در لار/3 کشته و مصدوم Wed Sep 19 08:40:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف رئیسی: کفش تبریز و سایر مراکز تولیدی امروز توزیع کننده شده‌اند/آیا چنین شرایطی در شان مردم است Sat May 13 21:00:09 IRDT 2017
پایگاه خبری الف توضیحات گمرک در مورد قانونی بودن واردات اخیر یک محموله پوشاک Thu May 04 23:24:24 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ویژگی‌های پلاک‌های جدید خودرو در مناطق آزاد Tue Aug 01 18:38:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان: «روحانی» موافق کاندیداتوری یک اصلاح‌طلب در کنار خودش نیست Sat Mar 18 13:52:09 IRST 2017
پایگاه خبری الف آیپد پروی جدید اپل به زودی عرضه می‌شود Sat Jul 29 17:32:38 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ابراز همدردی خانواده متهم به قتل با خانواده آتنا Tue Jul 25 08:13:48 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش الیاس نادران به ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات Wed Apr 12 12:29:12 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چین: ترامپ باج‌گیر است Tue Jun 19 11:59:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف تدبیر دولت برای برق چه ‌کرد؟ Tue Jul 11 08:33:29 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چمران: اعتبارنامه اعضای شورای شهر پنجم را باطل می‌کنیم Thu Jul 20 10:39:26 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش اردوغان به سقوط بالگرد ترکیه Sat Feb 10 17:01:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف شورای روابط آمریکایی-اسلامی از ترامپ شکایت می‌کند Sat Jan 28 12:13:44 IRST 2017
پایگاه خبری الف امیر قطر رهبران اخوان‌المسلمین را تهدید کرد Tue Apr 18 17:48:17 IRDT 2017
پایگاه خبری الف توضیحات جاسبی درباره استعفای ناطق نوری Tue Jul 25 15:19:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سرقت مسلحانه طلافروشی در بوشهر Sun Feb 25 22:53:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف سرلشکرموسوی:باید مراقب نفوذی‌ها وجنگ روانی دشمنان باشیم/شمارش معکوس برای پایان عمر دشمنان شروع شده Fri Jul 13 11:20:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف استقرار اتوبوس‌ها در 6 مسیر همزمان با راهپیمایی 22 بهمن Sat Feb 10 12:17:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار رایانه و تبلت Fri May 04 13:18:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف رطوبت 80 درصدی در 8 شهر استان بوشهر Thu Aug 17 15:44:08 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بازپس گیری موصل، مرگ ابوبکر البغدادی و آینده داعش Sun Jul 02 07:00:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بازگشایی دوباره پرونده انتقال مودریچ به اینتر Sun Oct 14 23:43:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف امارات بخاطر حمایت امیر قطر از ایران تمامی سایت‌های این کشور را مسدود کرد Wed May 24 18:36:56 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پرداخت معوقات حق‌التدریس معلمان تا اواخر مرداد/ وضعیت صدور احکام پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی Mon Jul 31 09:48:41 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جزئیات تخلفات 43 هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از بودجه 1395 + جدول Tue May 08 09:12:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف چرا سریال‌های ماه رمضان امسال موفق نبودند؟ Sun Jun 17 09:19:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف سهم 15 کیلوبیتی هر ایرانی از پهنای باند/ بازار یک درصدی نرم افزار Thu Aug 10 10:13:16 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سکته مغزی در انتظار افرادی که از خواب می‌پرند Tue Jun 26 17:08:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف چرا باید هر روز سر ساعت مشخصی غذایتان را بخورید؟ Thu Feb 02 11:55:11 IRST 2017
پایگاه خبری الف تذکر جهانگیری در خصوص نشان و جایزه ملی Sat Mar 11 20:47:33 IRST 2017
پایگاه خبری الف ثبت 2 میلیون و 241 هزار نفر شب اقامت در مازندران Wed Mar 22 08:30:14 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پیش بینی قیمت خودرو در ماه های آینده Tue Sep 25 08:20:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مردم امشب سفر نکنند Fri Feb 17 15:33:39 IRST 2017
پایگاه خبری الف صادرات نفت ایران به 3 میلیون بشکه رسید Sun Apr 30 12:34:09 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آیا ورزش در طول شب خواب را مختل می‌کند؟ Wed Feb 15 06:34:29 IRST 2017
پایگاه خبری الف قاسمی: ملوانان ایرانی دستگیر شده در تانزانیا آزاد شدند Tue Feb 14 07:32:14 IRST 2017
پایگاه خبری الف بازدید اولاند از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پاریس Fri Mar 24 08:30:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سرلشکر صفوی: قدرت اول منطقه غرب آسیا هستیم Wed Oct 03 12:02:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف دوست مادرم را کشتم چون با مردان زیادی رابطه داشت/حالا هم اصلا پشیمان نیستم Thu Jun 28 10:55:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف متروسواری در کره شمالی‎ Sun Apr 30 14:40:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مصرف قند مهم‌ترین عامل ابتلا به انواع سرطان Tue May 30 09:33:04 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جلسه امروز هیات وزیران Wed Oct 17 16:09:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مرخصی مهدی هاشمی 48 روزه شد/تمدید تا هفتم اسفند Mon Feb 20 15:06:24 IRST 2017
پایگاه خبری الف سخاوتمند کیست؟ Sat May 06 05:59:43 IRDT 2017
پایگاه خبری الف توصیف‌های رضایی و ضرغامی از مرحوم کاسه‌ساز Tue Aug 01 21:35:04 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سایت نیجریه: گادوین منشا در تابستان به تیمی بزرگ می‌رود Tue Apr 25 20:47:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تغییرات آیفون 8 چیست؟ Mon May 22 09:40:11 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سیل در تایلند 27 قربانی گرفت Sat Aug 05 09:40:36 IRDT 2017
پایگاه خبری الف علت غیبت وزیر پیشنهادی کار در مجلس Tue Aug 15 11:24:14 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کی‌روش: شاید برای جام ملت‌ها مربیانی به تیم ملی برگردند که بازیکنانش به بطری آب لگد بزنند Sat Jun 02 12:56:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بررسی مسیر ایران در جام ملتهای آسیا 2019 Sat May 05 12:35:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف زیر و بم‌ سریال‌های رمضانی در ترازوی کارشناسی Thu Jun 29 10:59:20 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مرگ حاکم شرع داعشی ها در حمله هوایی امریکا Tue Mar 28 11:55:20 IRDT 2017
پایگاه خبری الف «نواصولگرایی» یا انقلاب در «سازمان رای» Sat Aug 05 12:43:15 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تاثیر مخرب آپنه خواب بر متابولیسم بدن Fri Sep 08 22:40:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ادعای شبکه اسپانیایی؛ انتقال رونالدو به یوونتوس قطعی شد Wed Jul 04 01:26:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف کشف 200 هزار نخ سیگار قاچاق Mon Apr 30 15:11:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اردوغان از آزار روزنامه نگاران دست نمی کشد Thu Jul 27 07:45:51 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تاکید روحانی و مکرون بر ضرورت حفظ و تقویت برجام و توسعه همکاری‌های اقتصادی و بانکی Wed Sep 26 04:35:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف خبری که وزیر بهداشت را خوشحال کرد Mon Jan 02 10:04:23 IRST 2017
پایگاه خبری الف عراقچی: نشست وزرای خارجه ایران و 1+4 انزوای آمریکا را به تصویر کشید Tue Sep 25 16:57:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف قوانین جدید ایالات متحده در مورد تخلفات دانشجویی Thu Sep 13 03:35:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ماهیگیری نتانیاهو از آب گل‌آلود Thu Jun 28 15:45:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف عاشورزاده به دور سوم مسابقات راه یافت Tue Jun 27 11:59:16 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جهانگیری: با اتکا به مردم قادر خواهیم بود با سربلندی از تحریم‌ها بیرون بیاییم Fri Jun 08 12:41:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اظهارات عجیب و خواندنی یک جوان داعشی از مراحل ازدواجش Tue Sep 05 11:45:33 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سرویس جدید گوگل به نام "SOS Alert" معرفی شد Thu Jul 27 15:36:01 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تنش بین آمریکا و کره شمالی بالا گرفت/ آزمایش بمب هسته ای در نوادا/ ترامپ به سمت جنگ هسته‌ای با پیونگ یانگ Sat Apr 15 09:32:46 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جایگاه vip سید احمد خمینی در مراسم عزاداری؛ برای این عکس شما تیتر بزنید Sat Sep 15 10:51:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف صف رای در پارک لاله Fri May 19 15:55:33 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پمپئو: پرونده ایران در دادگاه لاهه باید مختومه شود Tue Oct 09 11:33:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف آمریکا و اسرائیل عصبانی هستند چون طرحشان برای منطقه در حال شکست است Thu Aug 31 20:01:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف منصوریان حضورش در کمیته اخلاق را تکذیب کرد Sat Jul 29 18:30:41 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پامپئو: خواسته‌هایمان از ایران بسیار ساده است  Wed May 23 02:15:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف حضور ایرانیان مقیم ترکیه، پاکستان و هند در انتخابات ریاست جمهوری Fri May 19 18:07:42 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سرکوب معترضان در ونزوئلا Wed Apr 05 22:43:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف زنده شدن مرد جوان پس ازمرگ Tue Jul 18 09:08:48 IRDT 2017
پایگاه خبری الف روحیه پایین کارمندان کاخ سفید درپی اقدامات ترامپ Fri May 19 10:27:53 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چند ساعت تا شروع آتش‌بس در جنوب غرب سوریه / آمریکا آن را یک اولویت می‌داند Sun Jul 09 08:20:50 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آزاد سازی محله های جدید در موصل Sun Jan 22 19:39:46 IRST 2017
پایگاه خبری الف ارتباطات غیراخلاقی محافظ معاون رئیس‌جمهور آمریکا دردسرساز شد Thu Apr 06 15:46:34 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سقوط مرگبار پراید به دره در جاده هراز Fri May 12 11:53:31 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مهمترین تهدیدهای موقعیت ترانزیتی چابهار چیست؟ Wed Jun 28 13:49:42 IRDT 2017
پایگاه خبری الف برگزاری مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان فردا از مقابل دانشگاه تهران Wed Jan 25 11:40:18 IRST 2017
پایگاه خبری الف یارانه اردیبهشت ماه واریز شد Wed May 16 10:56:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ردپای شبکه‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی Tue Jul 04 11:30:36 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ستاد اجرایی فرمان امام(ره)؛ ایجاد یک میلیون شغل را هدف گرفته ایم Sun Mar 12 15:51:03 IRST 2017
پایگاه خبری الف سیب نخرید تا ارزان شود Wed Mar 29 19:23:53 IRDT 2017
پایگاه خبری الف 2محور اصلی سیاست ترامپ در قبال ایران Fri Feb 17 11:10:50 IRST 2017
پایگاه خبری الف 6 مصدوم درآتش‌سوزی پالایشگاه آبادان Mon Jul 03 19:48:31 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دلایل سوختن چراغ جلو در خودروها چیست؟ Sat Feb 24 07:47:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف پست اینستاگرام دیوید بکام در مورد حادثه تروریستی منچستر Tue May 23 12:55:51 IRDT 2017
پایگاه خبری الف روایت رئیس سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی Thu Feb 23 17:12:00 IRST 2017
پایگاه خبری الف ترامپ: روسیه از حمایت سوریه‌ و ایران دست بر دارد Thu Jul 06 19:00:44 IRDT 2017
خبرگزاری فارس دهکده توریستی اقوام در گنبدکاووس راه‌اندازی می‌شود Tue Mar 14 11:26:00 IRST 2017
جماران بهره برداری اولیه از خط آهن میانه - بستان آباد تا بهمن امسال Wed Nov 15 13:26:36 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز بارش های پاییزه در آذربایجان غربی Tue Nov 21 09:37:37 IRST 2017
خبرگزاری فارس ضرورت جلوگیری از اجرای سند توسعه پایدار/ باروری سالم، نام‌ جدید کنترل جمعیت Wed Feb 01 14:59:00 IRST 2017
بهار نیوز واکنش نیروی انتظامی به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با یکی از دختران خیابان انقلاب Fri Feb 23 17:27:47 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا خودکشی اقتصادی با واردات4520777دلاری آدامس/ امارات متحده عربی صدرنشین واردکنندگان Tue May 15 11:27:06 IRDT 2018
روزنو افشای راز باند مخوف " ساعت 23 "در مشهد Sun Sep 24 14:54:46 IRST 2017
بولتن نیوز گلایه امیرمحمد زند از سیمرغ های سفارشی در جشنواره فیلم فجر/هیچ‌وقت به جایزه فکر نمی‌کنم Fri Jul 28 12:34:36 IRDT 2017
عصر ایران روزنامه چینی: در صورت خروج آمریکا از برجام احتمال جنگ افزایش می‌یابد Wed Jan 10 18:46:41 IRST 2018
پارسینه مقصر بزن بزن روی نیمکت استقلال معرفی شد Sun Apr 02 22:50:39 IRDT 2017
خبرگزاری فارس انفجار در حماه سوریه 2 کشته و 9 زخمی برجا گذاشت Thu Jul 06 14:32:00 IRDT 2017
دولت بهار از کتک خوردن دایی و عابدزاده تا فحاشی به رکورددار فوتبال ایران Tue Oct 24 23:37:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اصفهان به راحتی می‌تواند جایگاه اول تنیس کشور را داشته باشد Sat Jun 23 08:52:12 IRDT 2018
خبرگزاری فارس شکست تلخ لیورپول مقابل کریستال پالاس در آنفیلد Sun Apr 23 21:57:00 IRDT 2017
جماران گرد و غبار سراسر استان ایلام را فرا گرفت Sat Oct 07 14:52:39 IRST 2017
آنا قابلیت جدیدی که موبایل اندروید را به سمعک وصل می‌کند Sat Aug 18 04:40:00 IRDT 2018
ایلنا محورهای کندوان و هراز مسدود است Fri Feb 03 10:36:04 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه پنجشنبه تا صبح جمعه Fri Mar 10 11:29:00 IRST 2017
598 انفجار مهیب در یکی از شلوغ‌ترین بندر‌های چین Sun Nov 26 14:32:41 IRST 2017
ایلنا کریمی: حرف برای گفتن زیاد است اما باید در عمل خود را نشان دهیم/هر موفقیتی بود با هم سهمیم هستیم و هر ناکامی بود همه در آن دخیل هستیم Sat Jul 01 19:39:10 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اعزام کاروان راهیان نور خواهران به مناطق عملیاتی/ 28 اسفند ماه زمان حرکت برادران Tue Mar 14 00:14:00 IRST 2017
جوان آنلاین مذاکرات لاتزیو با آزمون از سر گرفته شد Tue Jan 16 11:50:03 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تفهیم اتهام به 2 متهم پرونده توهین به رئیس جمهور/ سوءاستفاده میلیون ها دلاری در پرونده پتروشیمی/ استارت محاکمه غیابی خاوری Mon Sep 11 18:10:46 IRDT 2017
پولی مالی ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام40میلیونی مسکن مهر Fri Feb 03 15:46:00 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین راه‌حل منطقی ایران برای مسئله فلسطین رفراندوم از فلسطینیان است Mon Jun 11 12:12:07 IRDT 2018
بی باک نیوز اجرای اقتصاد مقاومتی با محور واردات کالاهای سرمایه‌ای Sun Nov 13 14:56:01 IRST 2016
خبرگزاری بین المللی قرآن چگونه آثار اعتکاف را در خود حفظ کنیم Fri Apr 14 09:00:54 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مورینیو: من خواستم لوکاکو پنالتی نزد Wed Nov 01 09:27:30 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو فوت 184 نفر در 2 ماهه نخست امسال بر اثرحوادث رانندگی Sun Jul 09 15:00:32 IRDT 2017
ایلنا جاده هراز با تلاش عوامل راهداری باز شد/ رانندگان با احتیاط برانند Sun Jan 28 10:00:28 IRST 2018
فردا تاثیر سدسازی‌های ترکیه در ایجاد پدیده گرد و غبار ایران Wed Feb 15 13:26:04 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران طلاق و بی‌خانمانی فوتبالیست مشهور+ عکس Mon Jan 15 20:14:26 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری در گلستان 8 افزایش یافته است Mon Jun 18 20:34:58 IRDT 2018
خبرگزاری فارس کمیسیون تدوین آیین‌نامه درباره تأمین امنیت مجلس جلسه خواهد داشت Sat Jul 08 11:39:00 IRDT 2017
پرس شیعه شمار کشته های موج جدیدخشونتها علیه مسلمانان میانمار به96نفر رسید Sun Aug 27 10:01:19 IRDT 2017
تهران پرس عکس خارق‌العاده‌ ناسا از فراز توچال و قله دماوند Tue Apr 18 11:37:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر معاون اول رئیس جمهور: با وجود محدودیت‌ها ، دولت بودجه برنامه‌های پژوهشی را تأمین می‌کند Mon Oct 15 22:28:14 IRST 2018
تهران پرس مرکل: شواهد حمله شیمیایی در سوریه واضح است Tue Apr 10 16:21:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دهقانی‌فیروز آبادی: معیارهای رهبر انقلاب با مولفه‌های "مذاکره مطلوب" در روابط بین‌الملل کاملاً منطبق است Wed May 30 17:59:26 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین نماهنگ «مِهر رضا(ع)» +فیلم Mon Jul 24 09:01:57 IRDT 2017
شفقنا هاآرتص: اسد به ایران نیاز دارد و اجازه خروج نیروهای آن از سوریه را نمی‌دهد Sat Aug 25 08:17:43 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر زلزله عراق، آذربایجان غربی را هم لرزاند + فیلم Sun Nov 12 22:11:50 IRST 2017
واحد مرکزی خبر دیوانه بازی های ترامپ به راگبی رسید Sun Sep 24 15:43:48 IRST 2017
خرداد نیوز اردوغان از اجرای عملیات نظامی جدید در سوریه خبر داد Sun May 06 21:08:55 IRDT 2018
ساعت24 محاصره کامل تروریست های داعش در موصل Sun Mar 12 23:50:29 IRST 2017
واحد مرکزی خبر همایش بصیرت دینی کارکنان مرزبانی در خوی Tue Jan 17 13:50:26 IRST 2017
جام نیوز دست زن در توالت فرنگی گیر کرد + عکس Tue Apr 18 14:54:21 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر نشست شورای ساماندهی امورسالمندان در تفت Thu Dec 07 10:08:09 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن شرایط جدید بازار ثانویه ارز برای تجار تعیین شد Thu Aug 09 17:33:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا دانشجویان بسیجی فراشبندی در اردوی جهادی+تصاویر Mon Jan 29 14:58:06 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن کرخه کور توسط نیروهای خودی در دارخوین آزاد شد Tue May 01 12:39:14 IRDT 2018
خانه ملت تأسیس پارک 600 هکتاری در دریاچه ارومیه/ احداث 4 حلقه چاه غیرمجاز برای تأمین آب پارک Sat Aug 11 18:05:00 IRDT 2018
بی باک نیوز شین هوا: پایان جنگ سوریه نزدیک است Tue Sep 05 09:38:04 IRDT 2017
پارس فوتبال معرفی دو دستیار جدید کریمی در تبریز Sat Dec 16 16:16:18 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بهره‌برداری از استخر انقلاب یاسوج در سال آینده Thu Sep 28 16:47:27 IRST 2017
پارس نیوز مجازات برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز Tue Jul 18 20:53:49 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن انتشار روزشمار وزین انقلاب اسلامی در گیلان طی سال جاری Sat Apr 15 14:20:24 IRDT 2017
اعتبار نیوز اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز Sat Aug 11 20:20:00 IRDT 2018
بی باک نیوز نقشه ترور پاپ در آمریکا چگونه لو رفت Tue Apr 04 09:43:01 IRDT 2017
آفتاب ایران انفجارهای زنجیره ای امروز افغانستان/ آمار کشته ها به 20 نفر رسید Wed Sep 05 22:30:20 IRDT 2018
ساعت24 باکو از اسرائیل گنبد آهنین، پهپاد و موشک خریده است Wed Mar 01 23:53:52 IRST 2017
ایسکانیوز مذاکره برای راه اندازی دفتر لایروبی اروند بین ایران و عراق Sat Nov 04 16:53:59 IRST 2017
ساعت24 ایران همچنان صدرنشین آسیا و ششمین تیم برتر جهان Sun Jul 02 14:52:31 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ترمیم خط انتقال بنزین منطقه رازان در حال انجام است Fri May 05 00:10:05 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس معرفی شد Tue Feb 13 23:14:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران رضا سخندان به بوشهر آمد Mon Apr 17 11:37:49 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا فراهانی‌ها 170 میلیون ریال زکات پرداخت کردند Wed Jun 20 09:23:05 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین واکنش مشاور فرمانده کل سپاه به اظهارات «نامعقول» علی مطهری Sun Jan 22 18:56:00 IRST 2017
ایران آنلاین وزیر ارشاد :هیچ‌یک از دولتی‌ها از مقدسات سوء‌استفاده نکرده‌اند Tue May 09 10:55:38 IRDT 2017
صراط عکس/ اولین توئیت زاکانی پس از عدم احراز صلاحیت Sun Apr 23 09:21:52 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن شرح غربت مهمان کوفه در رادیو معارف Sun Aug 19 13:44:08 IRDT 2018
روزنو مترجم کرانچار در تمرین پرسپولیس دیده شد Wed May 17 09:40:01 IRDT 2017
عصر ایران قتل و اقدام به خودکشی در اراک Tue Nov 07 09:17:35 IRST 2017
خبرگزاری مهر وضعیت جسمی آریا عظیمی نژاد رو به بهبودی است/مشخص نبودن زمان ترخیص Wed Jun 29 12:28:44 IRDT 2016
پرس شیعه ایران در صورت ادامه تولید فناوری موشکی پیچیده تنبیه می‌شود! Wed Jan 31 16:31:57 IRST 2018
آفتاب قلیان با گاز خنده در شیراز!/ کافی شاپ تعطیل شد Sat Sep 01 14:16:14 IRDT 2018
گجت نیوز برگزاری مسابقه Red Bull DR.ONE در اسپیلبرگ اتریش توسط ردبول + عکس و ویدیو Mon Oct 02 20:00:04 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم «پراید و پژو» رکورددار تصادفات نوروزی Mon Apr 03 16:43:24 IRDT 2017
افکارخبر سوختگی 3 نفر بر اثر انفجار در مغازه شارژ کپسول گاز مایع/ عکس Thu Feb 16 19:45:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 13 کارخانه فرآوری پیاز در جنوب کرمان راه اندازی می شود Tue May 09 18:56:00 IRDT 2017
جام جم آنلاین فولاد خوزستان را دریابید Thu Aug 24 07:00:00 IRDT 2017
میزان استقرار موتورلانس ها در 150 نقطه تهران/ آماده باش برای امداد رسانی پس از وزش احتمالی باد شدید Tue Oct 17 10:09:32 IRST 2017
بورس نیوز ایران هفتمین کشور از نظر تولید ناخالص داخلی در جام‌جهانی 2018 Sat May 19 08:50:01 IRDT 2018
مشرق نیوز باور کنید خر داغ می‌کنند! Sun Aug 05 00:05:40 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران برانکو: در مورد رضاییان هنوز تصمیم نگرفتیم Thu Mar 02 12:59:47 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن فراخوان جذب ایده توسط مؤسسه بیت‌الاحزان Fri Nov 03 14:44:44 IRST 2017
خبرگزاری فارس طلایی‌پوشان به ویسی رسیدند/ جنگ پایین جدولی‌ها در اهواز Sat Apr 21 08:42:00 IRDT 2018
آفتاب ایران دربی؛ شمشیر دو لبه برای مهاجم استقلال Thu Sep 27 01:30:11 IRST 2018
واحد مرکزی خبر وزیر کشور عراق:کار داعش تمام شد Fri Nov 17 13:58:33 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا سقوط تاکسی به رودخانه در رودبار+ تصاویر Wed Feb 15 16:34:42 IRST 2017
نامه نیوز واکنش کیهان به بست نشینی یاران احمدی نژاد Sun Nov 26 08:36:16 IRST 2017
صنعت بیمه چنبره زدن خارجی‌ها بر بازار پوشاک ایران Wed Apr 25 13:40:30 IRDT 2018
فردا یونکر: برگزیت، همه‌چیز و آینده اروپا نیست Wed Sep 13 14:19:19 IRDT 2017
عصر ایران رشد 32 درصدی تلفات گاز گرفتگی Tue Feb 07 16:52:19 IRST 2017
تدبیر 24 فساد مدیرعامل تیم معروف لیگ Thu Aug 31 03:00:02 IRDT 2017
تابناک May expecting EU to formally agree to next phase of Brexit talks Mon Dec 11 11:11:22 IRST 2017
آنا برنامه تمام بازی‌های بن‌سلمان در پنتاگون طراحی شده است Sat Apr 07 18:44:00 IRDT 2018
میزان رئیس کل بیمه مرکزی در صف انتخابات+ عکس Fri May 19 16:12:36 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کمک به بیماران نیازمند با اهدای درآمد اجرای موسیقی Thu Jul 06 12:02:30 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تولیدکنندگان برای بازاریابی باید سرمایه گذاری داشته باشند Mon Sep 11 16:30:24 IRDT 2017