پایگاه خبری الف - Sun Jul 02 16:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

مرزهای دنیای کوچک ما

در «حریم» معنویت نقشی پر رنگ دارد که پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود

«
حریم
»

 نویسنده: صادق کرمیار

 ناشر: 
نیستان، چاپ اول 1395

 190صفحه، 13000 تومان

 

 شما می‌توانید کتاب 
«حریم» را تا یک هفته پس از معرفی با
 10
 درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب خرید کنید.

 

 *****

 

 

 ‹‹صادق کرمیار›› در ششمین رمان خود کوشیده به تصویر کردن مرزها و حریم های شخصیت هایی بپردازد که در یک بستر پرتنش و هم سرنوشت، از یکدیگر فرار می کنند، اما در آخر و در پناه حضرت امام رضا (ع)، به یکدیگر می رسند. پیش از این کرمیار با رمان های ‹‹وامانده››، ‹‹فریاد در خاکستر››، ‹‹دشت های سوزان››، ‹‹غنیمت›› و ‹‹نامیرا›› به موفقیت های فراوانی دست یافت، خاصه آنکه رمان ‹‹نامیرا››ی او با مضمون ماجراهای بعد از انتخابات سال 1388، مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، تا آنجا که در جایی فرمودند که هر کسی بخواهد فتنه سال 1388 را بشناسد، حتماً این رمان را بخواند.

 

 تازه ترین کار کرمیار «حریم» نیز اثری ستایش شده است، مورد تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد قرار گرفته است و از این حیث باید گفت که مطالعه آن خالی از لطف نیست. کرمیار در رمان «حریم»، مناسبات شخصیت هایی پیش روی خواننده می گذارد که از یکدیگر فرار می کنند ولی دست آخر، قدرت کشش و جذب امام هشتم (ع)، آن ها را پیرامون خود گرد می آورد و پیش از آن که آنان سرنوشتی شوم و غیر قابل بازگشت پیدا کرده و یا به سرای دیگر بشتابند، متوجه اعمال و کارهای شان می شوند.

 

 از این حیث باید گفت که داستان «حریم»، روایت‌گر انسان‌هایی است با زندگی و سرنوشت مشترک، که در دنیای کوچک خود و پیله ای که پیرامون خویش تنیده اند، باقی نمانده و با واسطه قرار دادن یک شخصیت فرابشری و معصوم، به بصیرت و آگاهی واقعی دست می یابند.

 

 داستان در تهران و مشهد اتفاق می افتد و در این بین، شخصیت ها زنجیروار به یکدیگر متصل شده و در بستری از علت ها و معلول ها قرار می گیرند.

 

 ‹‹کرمیار››، همان ابتدای داستان، با تأکید بر واقعی بودن داستان، تلاش می کند خود را راوی داستانی پرجاذبه و پرکشش نشان دهد که از توانایی همراه ساختن خوانندگان رمان تا انتها برخوردار است.

 

 شیوه روایی نوین داستان که بی شباهت به تکنیک و شیوه فاصله گذاری برتولد برشت، نمایشنامه نویس معروف آلمانی نیست؛ برشت که در آثارش تلاش می کرد داستانی را در بستری از یک نمایشنامه روایت کند، اما فاصله مخاطبان را با رویدادهای دراماتیک و داستانی حفظ کرده و در طول روایت اصلی نمایشنامه خود می کوشید تا به مخاطبش بقبولاند که نمایشنامه او، تنها یک داستان است و نه واقعیتی که مخاطبان می پندارند در صحنه وقوع و روی دادن آن قرار گرفته و آن را نگاه می کنند.

 

 دیالکتیک و تضاد جالبی که «کرمیار» بر خلاف برشت به کار برده، تأکید بر واقعی بودن داستان داشته و در مداخل ورود به فصلی جدید از رمان و ارائه رویدادی برای صحنه پردازی یک واقعه، استفاده از همین تکنیک کافی است تا به خوانندگان داستان «کرمیار»، به صورت غیر مستقیم و ناخوداگاه یادآوری شود که این فقط یک داستان است و البته به قول «کرمیار»، می تواند اتفاق هم بیفتد.

 

 شخصیت های هم سرنوشت «کرمیار» در داستان «حریم» و در گستره رویدادها و صحنه پردازی های آن، با قرار گرفتن در موقعیت های مختلفی که رمان نویس برای آنان تدارک دیده، در می یابند که از دست تقدیر الهی و قضا و قدر نمی توانند بگریزند و سرنوشت و فرجامی که تلاش می کند آنان را به سمت عاقبت بخیری و نیکبختی پیش ببرد، سایه به سایه، دنبال شان است.

 

 دنیای خلق شده در داستان «حریم»، جایی برای مکافات عمل شخصیت های داستان است که دائم آنان را به سوی نیکو خصالی و معنویت به جای شوربختی و درد و فنا رهنمون می سازد؛ این یادآوری نویسنده کافی است تا خوانندگان داستان را بیش از پیش با معنویت آشتی داده و یا پیوندهای معنوی آنان را مستحکم تر و گسست ناپذیرتر هم نماید.

 

 در طول داستان، شاهد آن هستیم که شخصیت های رمان، بد عاقبتی ها و بدبختی هایی را به صورت ناخودآگاه و از روی نادانی، به وجود می آورند و با رقم زدن آن ها در دایره سرنوشت خویش، در مسیر سقوط و تباهی قرار می گیرند، اما دست خداوندی که بالای همه دست هاست، موقعیت اسفبار آنان را به گونه ای دیگر رقم می زند و خوشبختی را برای شان به ارمغان می آورد.

 

 دنیا دار مکافات و خانه بازگشت و پژواک عمل و کردار هر انسان و شخصیتی است و در این میان، خوانندگان داستان «حریم» نیز دست به یک همذات پنداری طولانی و پیوسته با شخصیت های داستان زده و هم زمان با خواندن آن، خود را در نزدیک ترین فاصله با شخصیت های رمان، حس می کنند.

 

 هیچ راه گریزی از سرنوشت نیکویی که برای شخصیت های داستان رقم خورده، وجود ندارد؛ حتی وقتی شخصیت های داستان فکر می کنند و می پندارند که از سرنوشتی محتوم و موقعیتی به ظاهر عذاب آور در حال فرار هستند، در واقع، به موقعیت، فرجام و مکافات دقیق و رقم خورده خویش نزدیک و نزدیک تر می شوند و اشخاص و موقعیت هایی را که از آن ها فرار کرده اند، در کنار خود می یابند.

 

 واقعاً فلسفه وجودی چنین برهان و دلیلی چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت که شخصیت های رمان «حریم»، به پس زمینه های مذهبی و گرایش های الهی خود اعتقادی راسخ داشته و باور دارند دستی که بالای همه دست هاست، تلاش می کند آن ها را به این سرنوشت خوب، رهنمون سازد. سرنوشتی که سایه به سایه و در خواب و بیداری همراه آنهاست و حتی اگر موقعیتی ناگوار و ناخوشایند برای آنان رقم بخورد و تا سرحد بدشانسی آنان را با خود ببرد، در نهایت باز هم سرنوشت و عاقبت خوبی در انتظار آنهاست و همین امر، باعث تقویت عنصر امید نزد شخصیت های داستان، تکثیر رویدادهای غیر منتظره و پر از تعلیق در داستان و حتی نزد خوانندگان رمان می شود.

 

 از نکات برجسته اثر حاضر، نقش پررنگ معنویتی که مانند نماد و نشانه ای، پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود و جزو ویژگی های اصلی و اساسی«حریم» محسوب می شود که صادق کرمیار در مقام نویسنده و به صورت غیرمستقیم بر آن صحه می گذارد.

 

 صادق کرمیار، در «حریم»، به نقش مطلق و انکارناپذیر معنویت در زندگی آدمی پرداخته است؛ نقشی که حتی ناباوران به معنویت نیز نمی توانند منکر آن شوند و چه بسا به صورت ناخودآگاه بارها و بارها آن را تجربه کرده باشند. شخصیت های داستان کار شر یا خیری که مرتکب می شوند، در ادامه رمان و در موقعیت های داستانی بعدی پاسخ آن را می گیرند و همانند برخی گاه به این شک و تردید دچار می شوند که آیا پاسخ کار خیر آنها با جزایی شر داده نشده است؟ همین شک و تردید جذبه ای را به همراه دارد که به درگیر شدن بیشتر مخاطب با داستان می انجامد چنان که وقتی در ادامه داستان شخصیتی متوجه اشتباه فاحش خود می شوند، خواننده نیز همراه او حسی از آرامش را تجربه می کند. همه این کنش و واکنش های، در چارچوبی منطقی، باورپذیر و براساس پیوندهای علت و معلولی رقم خورده است که صادق کرمیار با مهارت در راستای خلق رمانی تاثیر گذار بهره برده است.

 

 سخن آخر این که رمان «حریم»، چنان که خود نویسنده نیز تاکید داشته رمانی است در ژانر اجتماعی که با رویکردی دینی نوشته شده است و مرز بین شرک و ایمان را در ضخامتی باریک تر از مو پیش روی خوانندگانش ترسیم می کند.
پایگاه خبری الف دو کشته و زخمی در اثر حادثه در فرودگاه هیترو لندن Wed Feb 14 20:35:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف عراق از شکار 10 سرکرده «خطرناک» داعش خبر داد Thu May 10 20:12:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف نمایی از چند بزرگراه هنگام شب در دبی امارات Sat Sep 02 20:27:10 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مرگ برادر محمدرضاپهلوی در 94سالگی Mon May 08 07:38:08 IRDT 2017
پایگاه خبری الف "سارینا" دختر هشت ساله کرمانشاهی هنوز در کُماست Tue Sep 05 13:10:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف 900 هزار میلیارد تومان یارانه از کجا می‌آید؟ Sat Apr 27 14:00:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف طرح «تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران» در مجلس Sat Apr 13 11:31:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف نازایی و بیماری‌های متابولیک تحت پوشش بیمه قرار گرفت Sat Mar 04 16:50:01 IRST 2017
پایگاه خبری الف شفر: گل ما کاملا درست بود/ شاید آبی رنگ محبوب داوران نیست Thu Dec 13 19:00:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف جلوگیری از پوکی استخوان با رژیم مدیترانه‌ای Thu Jul 12 15:11:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ترافیک در 4 محور مواصلاتی کشور/محور هراز- چالوس مسدود است Wed Apr 03 09:57:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف درخواست نماینده مجلس برای اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور Sun Jul 09 14:26:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خلاقیت جالب آدیداس در یک تبلیغ Sun Apr 09 04:22:05 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سومین ناو هواپیمابر آمریکا راهی آب‌های کره شد Sun May 28 10:06:08 IRDT 2017
پایگاه خبری الف حسرت محمدعلی کشاورز از نبود 3 نفر از رفقایش Thu Apr 04 05:01:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف آیت‌الله سعیدی: نمی‌خواهیم قم را به واتیکان تبدیل کنیم؛ قم باید الگویی برای دیگر استان‌های کشور باشد Mon May 27 07:45:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف اهداف و وسعت رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 Thu Feb 21 11:00:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف وزیر بهداشت :مردم بعد از 39 سال با شور و تعصب مسیر انقلاب اسلامی را گم نکرده‌اند Sun Feb 11 17:26:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف جلسه هیات دولت Wed Oct 24 12:33:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف آغاز تولید نفت در پارس‌جنوبی توسط ایران از عصر امروز Sun Mar 19 14:06:53 IRST 2017
پایگاه خبری الف همدردی قالیباف با حادثه‌دیدگان دانشگاه علوم و تحقیقات Wed Dec 26 08:38:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف چه کسی گفت‌وگوی ملک‌مطیعی را پخش کرد؟/ معامله 500 میلیونی با شبکه ماهواره‌ای Mon Jun 11 09:05:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف قصاص برای مردی که12سال پیش،همسر معتادش را آتش زد Sat Aug 19 09:13:44 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تشخیص زوال عقل با بازی واقعیت مجازی Wed Aug 30 23:55:05 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مطهری: وزارت خارجه سفیر فرانسه را احضار کند Wed Jul 04 13:38:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بدهی بیمه‌ ها به وزارت بهداشت Tue Feb 21 18:40:28 IRST 2017
پایگاه خبری الف پیکر یک شهید دفاع مقدس پس از 32 سال تشییع شد Mon Jan 21 13:53:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف نوروزی متفاوت با سفرهای تفریحی و زیارتیِ نوروز داغ کی سفر Wed Mar 13 11:12:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف چین درباره کره شمالی به آمریکا هشدار داد Fri Apr 14 08:34:44 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جشن تولد فرزندان شهدای فاطمیون Sat Dec 15 15:09:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف واکنش شریعتمداری به سخنان عراقچی/ چه کسی باید برود؟! Sat May 11 07:00:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف ایران شهید محسن حججی را در آغوش می‌گیرد Tue Aug 29 10:25:24 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اخبار جدید از جدیدترین مدل آیفون 8 Sat Feb 11 17:32:31 IRST 2017
پایگاه خبری الف شرق خبر داد: توافق دولت با قرارگاه خاتم Tue Jul 25 07:33:52 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اخراج دروازه‌بان 114 کیلویی دردسرساز شد Sat Feb 25 23:47:13 IRST 2017
پایگاه خبری الف دستاوردهای سفر «ماس» و «آبه» Sun Jun 16 08:47:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف عیادت مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از دانش‌آموزان مصدوم Sat Jan 05 13:46:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف آخرین وضعیت محور اهواز - آبادان Sat Apr 13 13:42:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف آمار بالای تلفات داعشی ها در حملات موشکی سپاه پاسداران Tue Jun 20 11:32:03 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بیانیه سپاه در پی حمله به اتوبوس پاسداران در زاهدان Sun Feb 17 17:00:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف بولتون: آمریکا در پی تشکیل یک ائتلاف برای تغییر دولت در ونزوئلا است Sun Mar 03 19:27:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف ادعای عجیب عربستانی‌ها: ذوب‌آهن با دست نوشته‌ای به دنبال طلسم تیم ما بود! Wed Mar 01 19:13:23 IRST 2017
پایگاه خبری الف 95 درصد مساحت ایران درگیر خشکسالی است Sun Jul 09 13:57:29 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کلاهبرداری های اینترنتی 3 برابر افزایش یافته است Fri Dec 07 21:52:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف شفر: برخی بدون شایعه نمی‌توانند زندگی کنند، مثل ترامپ! Mon May 14 19:49:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بزرگ‌ترین کریستال یاقوت کبود مصنوعی جهان Fri Feb 16 10:02:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف متوسط قیمت مسکن در تهران 6.5 میلیون تومان شد Wed Jun 27 10:21:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف نرخ منطقی جوجه یکروزه چقدر است؟ Sun May 28 10:49:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بهترین تامین‌کننده حقوق اقتصادی زن در زمان طلاق Wed Mar 22 15:28:54 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نفس‌های آخر نهنگ کوهان‌دار در ساحل نیویورک Thu Apr 06 14:29:48 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سوال مردم از دولت؛ کالاهای احتکاری کشف شده کجاست؟ Mon Sep 17 15:00:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ساماندهی سه موسسه غیرمجاز به دو بانک و یک موسسه مجاز محول می‌شود Wed Aug 02 17:18:25 IRDT 2017
پایگاه خبری الف احتمال تمدید توافق اوپک تقویت شد Thu Apr 20 23:11:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آخوندی همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان است؟ Sat Nov 03 10:16:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف بارش شدید باران و آب‌گرفتگی معابر مشهد Thu May 16 22:20:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف تاثیر اتحاد ستادی بر انتخابات/ انعکاس جهانی کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی/ ماندن یا انصراف میرسلیم/ نامه اعتراضی به شورای نگهبان/ انتخابات 96 به روایت آمار Mon May 15 20:37:55 IRDT 2017
پایگاه خبری الف هر 5دقیقه یک حادثه مغزی در تهران / روزانه 8000 تماس اورژانسی در پایتخت Mon Jul 24 13:20:02 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مک‌کین: باید مانع از پرواز جنگنده‌های سوریه شویم Thu Apr 06 18:40:32 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رییس دانشگاه شهید بهشتی برکنار شد Sun Jan 22 13:58:26 IRST 2017
پایگاه خبری الف لیست امید، ناامیدمان نکند! Mon Aug 07 07:00:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اعتراض ستاد قالیباف به رئیس بانک مرکزی Tue May 09 23:12:21 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تماس تلفنی با دلال کبد و کلیه روی آنتن تلویزیون Wed Feb 13 11:00:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف واکنش محمد هاشمی به اظهارات یک مداح Mon May 01 20:17:17 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نشست نیم متری زمین در جاده چالوس Sun Apr 07 13:05:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف داستان راه یافتن مهدى فخیم‌زاده به سینما Tue Jul 04 02:00:47 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش هنرمندان به موفقیت دوباره اصغر فرهادی در کسب جایزه اسکار + عکس Mon Feb 27 10:57:36 IRST 2017
پایگاه خبری الف کاپیتان بالگرد، کشف لاشه هواپیمای تهران یاسوج را تایید کرد Tue Feb 20 10:48:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ماجرای حواشی تیم ملی امید چه بود؟ Sun Nov 25 12:21:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف کاهش فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده Mon Jun 04 10:09:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف هدف آمریکا از ایجاد مناطق خاکستری در سوریه Thu May 17 16:05:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف پیکر دومین کودک غرق شده در کانال آب اصفهانک Thu Feb 09 19:45:27 IRST 2017
پایگاه خبری الف حیدر بهزاد/ صنعتگر خلاق Sat Jul 15 17:48:47 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آغاز اولین نشست خبری احمدی نژاد Wed Apr 05 17:02:35 IRDT 2017
پایگاه خبری الف منتجب‌نیا: همه وزرای پیشنهادی رای می‌آورند Mon Aug 14 08:03:22 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چگونه بیماری‌های روانی را تشخیص دهیم؟ Sat Feb 04 05:46:01 IRST 2017
پایگاه خبری الف خلاصه بازی استقلال خوزستان 1-2 الهلال عربستان Tue May 23 22:29:34 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بهترین سال درآمدی گمرک رقم خورد Sun Oct 28 12:49:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف پشت‌پرده ترور پدر معنوی طالبان Sun Nov 18 12:06:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف درخواست معافیت برای چند ملی‌پوش/ آقای وزیر ورزش؛ چرا فقط فوتبال؟ Fri Jul 13 09:23:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بین عمامه سفید و سیاه فرقی نیست Wed May 31 08:41:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف صادرات نفت و گاز قطر مختل می‌شود؟ Tue Jun 06 13:05:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نوبل ادبیات 2018 اهدا نمی‌شود/ آکادمی سوئد گرفتار رسوایی جنسی Fri May 04 21:50:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف غول انرژی آلمان خواستار لغو تحریم ها علیه روسیه شد Sun Apr 09 23:52:04 IRDT 2017
پایگاه خبری الف انتشار نقشه جدید پراکندگی زباله‌های اقیانوس + عکس Wed Apr 05 10:23:21 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بارش باران در روزهای گرم و تابستانی رشت Tue Jul 11 15:52:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف علی‌اکبر صالحی: نگذاشتیم ملت شهد عزتمندی را بچشند Tue Jan 22 09:04:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف فرمان پوتین برای راه اندازی دومین ناوگان دریایی قدرتمند جهان Fri Jul 21 14:16:53 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش‌ها به دستگیری "پارک گئون هی" Fri Mar 31 13:40:15 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پاکستان: مذاکرات بین آمریکا و طالبان را میزبانی می‌کنیم Fri Feb 15 11:32:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف جزئیات حادثه سقوط بالگرد در ارومیه/حال مجروحان خوب است Wed Apr 10 21:50:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف روزنامه روس: پوتین تمایلی برای دیدار با نتانیاهو ندارد Thu Nov 08 15:31:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف گروگانگیری در مرکز بروکسل Sat Nov 10 23:33:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوقی فرهنگیان Tue Sep 18 19:40:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف شب خونین در ایستگاه جنوب لندن Tue Apr 04 10:27:39 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آیا رئیس جمهور آمریکا باید رهبری اخلاقی باشد؟ Sun Apr 21 06:16:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف مرد و زن جوان به رگبار بسته شدند Mon May 01 15:44:17 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جایزه جشنواره کن به فیلم کوتاه ایران Sat May 27 13:31:51 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ترزا می: هرگز در مقابل تروریسم تسلیم نمی‌شویم Thu Mar 23 09:56:07 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ظریف: در زمان تحریم بابک زنجانی‌ها نفت ایران را می‌خوردند Mon May 15 21:20:43 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اتحادیه اروپا ایران را متهم به دامپینگ فولاد کرد Thu Feb 16 19:35:24 IRST 2017
تابناک طرح تکمیل زنجیره صنایع معدنی اجرا می شود Sun Jun 10 21:45:02 IRDT 2018
خبرگزاری فارس اعلام آمادگی آمریکا برای همکاری با ایران در سوریه/بررسی طرح ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور مسلمان به آمریکا Tue May 16 10:38:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مردم انگلیس به اینترنت اعتیاد دارند Thu Aug 02 12:08:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران شریعتمداری: تفاوت مدیریت جهادی با سایر مدیریت‌ها در عنصر معنویت است Mon Jan 15 23:08:20 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اردوی تیم ملی وزنه‌برداری جانبازان و معلولین از 26 اردیبهشت آغاز می‌شود Sun May 14 11:11:56 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران حضور مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه در مرکز سامد Wed May 15 17:29:39 IRDT 2019
روزنامه دنیای اقتصاد علت لغو تحریم‌ سازمان ملل علیه نمایندگان کره شمالی Thu Feb 21 14:39:57 IRST 2019
تی نیوز اعضای کارگروه اجرای آئین نامه امور انجمن های ادبی منصوب شدند Tue May 01 18:07:36 IRDT 2018
تی نیوز درخواست عراق از کشورهای خارجی برای توقف خرید نفت کردستان Mon Sep 25 14:48:06 IRST 2017
تی نیوز اقامه نماز جمعه در 900 شهر در سراسر کشور Fri Sep 08 21:14:46 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران نخبه محیط زیست چگونه از کشور گریخت؟ Wed Apr 18 11:35:38 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین چگونه با خشکسالی بجنگیم؟ Sun Apr 29 06:31:40 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران قصه تکراری نمایش تصاویر نیمه برهنه در گالری‌های تهران/ شجاعی طباطبایی: چند بار به وزیر ارشاد تذکر دادیم Thu Jul 26 14:45:01 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد پشت پرده غیب دیروز دلال ها در بازار ارز Tue Nov 13 07:22:16 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا جان‌ کری رقیب ترامپ می‌شود Sat Sep 01 21:47:22 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران فیس‌بوک صلاحیت ندارد! Thu Nov 15 13:11:08 IRST 2018
جماران اولین پردیس فرهنگی شیراز چشم به راه سرمایه گذار Sat Apr 07 08:27:47 IRDT 2018
تابناک سرقت 2 میلیاردی با ارسال پیامک Mon Feb 13 15:21:42 IRST 2017
واحد مرکزی خبر آغاز ­مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران Thu Apr 05 09:49:45 IRDT 2018
جماران 170 فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تجاری سازی شد Tue Mar 19 12:20:54 IRST 2019
مثلث جواد نکونام از نساجی جدا و سرمربی پیکان تهران شد Mon Dec 24 15:16:13 IRST 2018
آریا تدوین 500 شاخص علمی در راستای توسعه پایدار میراث فرهنگی اصفهان Sun Mar 03 16:23:36 IRST 2019
برنا آمار راه اندازی کارخانه‌ها در دولت یازدهم 5 برابر کارخانه‌های تعطیل شده است Tue May 09 22:28:37 IRDT 2017
خبرگزاری فارس شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است Tue Jan 23 18:30:00 IRST 2018
دویچه وله تیراندازی در تورنتو دو کشته و 13 زخمی برجای گذاشت Mon Jul 23 11:46:00 IRDT 2018
میزان مورد عجیب رادوشوویچ در پرسپولیس Sun Jun 09 14:16:36 IRDT 2019
نود تی وی عزت‌اللهی در بین 5 کشف خبرنگار «بلیچر ریپورت» از جام جهانی Wed Jul 04 22:30:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا «منشور تجدید عهد هنر» با «رستاخیز جان» در کاشان عرضه شد Mon Apr 10 20:51:37 IRDT 2017
شیعه نیوز جهان تشیع در سالی که گذشت/ قسمت اول Sun Apr 01 14:45:50 IRDT 2018
آفتاب هشدار درباره هجوم داعشی‌ها به اروپا Sun Dec 10 22:50:44 IRST 2017
تی نیوز هوای سالم تهران در آخرین روز تابستان Fri Sep 22 17:54:36 IRST 2017
روزنامه شهروند نجوا Mon May 13 04:30:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم دوره آموزشی "وحدت و مقاومت" ویژه دانشجویان برگزار می‌شود Wed Feb 07 03:31:00 IRST 2018
آفتاب حذف صفر از اسکناس‌ها شاید دو سال دیگر Sun Apr 02 12:49:10 IRDT 2017
خبرگزاری فارس شیوع سرطان روده بزرگ در کشورهای پیشرفته جهان Wed Apr 04 11:26:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم مصلح: امیدوارم یک بر صفر برنده دربی شویم/ هیچ‌وقت اهل کُری خواندن نیستم Mon Sep 24 21:47:04 IRST 2018
شیعه نیوز بیانیه‌ سخنگوی طالبان درباره حمایت ایران از طالبان Sat Dec 31 12:55:00 IRST 2016
آریا 100 تن گوگرد روزانه در پالایش گاز ایلام تولید می شود Sun Dec 09 13:38:06 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تدوین آئین نامه «فداکاران راه خدمت»/ پیگیری امور جانباختگان سانچی ارتباطی با بنیاد شهید ندارد Mon Jan 15 15:29:39 IRST 2018
آریا طاهری:مقابل ذوب آهن خسته بودیم/در وجود بازیکنان استقلال می‌بینم که صعود می کنیم Fri May 11 18:34:34 IRDT 2018
پارسینه فشار آمریکا و لابی عربی علیه ایران در FATF Fri Jun 23 18:59:27 IRDT 2017
اتاق خبر24 صادرات 5.6 میلیارد دلاری ایران به ترکیه در 9 ماه Wed Nov 07 17:00:00 IRST 2018
روزنو کاهش وزن فوری با 5 راهکار ارزان Mon Jun 10 14:40:01 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی 40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات Sun Nov 11 09:09:00 IRST 2018
دنیای معدن امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری و سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی شد Sat Nov 25 13:59:00 IRST 2017
ساعت24 وزیر ارشاد : کار فرهنگی بی منت و بدون جنجال ویژگی دولت تدبیر است Thu Apr 20 14:09:27 IRDT 2017
وانا دلتنگی زیبا بروفه برای همسرش/عکس Fri Feb 01 13:40:26 IRST 2019
بولتن نیوز امیدوارم در بحث اقتصادی و برنامه‌ریزی برای پرسپولیس مفید باشم Sun Aug 06 22:27:04 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ساخت ایران|بالگرد شاهد - 278 + تصویر Sun Apr 15 06:00:00 IRDT 2018
پارس نیوز این 5 کشور تهدید کننده برهم خوردن توافق اوپک هستند Mon Jan 02 09:41:58 IRST 2017
تی نیوز ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی علوم و صنایع غذایی در ساری/لزوم توجه به سلامت جامعه دردانشگاه ها Wed Apr 25 17:03:59 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز آمار: پارسال صدور پروانه واحدهای مسکونی 2.1 درصد کم شد Sun Sep 16 21:12:00 IRDT 2018
خبر خودرو هیوندای در سال 2019 کامیونت سوخت سلولی عرضه می کند Sun Sep 16 15:33:17 IRDT 2018
اعتدال رییس جمهوری ترامپ خواست خدا بود! Thu Jan 31 11:46:55 IRST 2019
اقتصاد آنلاین سامسونگ از گردنه گلکسی 7 عبور کرد Wed Apr 12 23:05:54 IRDT 2017
وزارت بهداشت بازدید مسئول EDO دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز آموزشی درمانی بهارلو Tue Feb 26 10:57:00 IRST 2019
واحد مرکزی خبر حوزه هنری در هفته هنر انقلاب اسلامی Mon Apr 09 12:28:09 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بهشت اعمال چیست؟ Sat Oct 13 14:55:03 IRST 2018
ایستا نیوز بانک کشاورزی حامی"پلاستیک‌نه،زندگی‌آری" Wed Jul 11 12:35:09 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر جمع بندی نشست شورای امنیت در مورد برجام Wed Dec 20 09:05:48 IRST 2017
ساعت24 ظریف: به دنبال ارتباط با آمریکا نیستیم Sun Jun 09 19:10:30 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی به نسخه الکترونیک مجهز می شوند Mon Dec 24 15:18:00 IRST 2018
تدبیر و امید برف و باران کشور را فرا می‌گیرد/ هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب Sun Mar 17 04:40:01 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن سی سال است برای شهدا مادری می‌کنم Tue Feb 26 11:30:26 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا شناسایی قدیمی‌ترین پیشینه سکونت استان قزوین در غار قلعه کرد Tue Mar 12 15:36:29 IRST 2019
خبرگزاری مهر برنامه کارگاه‌ها و نشست‌های بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن اعلام شد Tue May 30 12:13:05 IRDT 2017
ورزش 3 ابراهیمی سورپرایز منصوریان برای ذوب آهن Wed Sep 20 08:04:00 IRDT 2017
ایران آنلاین بیش از 6 هزار و 800 داوطلب در انتخاب رشته بدون آزمون دوره کارشناسی ثبت نام کرده اند Wed Aug 08 14:15:40 IRDT 2018
مشرق نیوز فرزندان «رحیم پور ازغدی» کجا هستند؟ +عکس Sat Sep 01 17:06:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اولویت های مسائل و راهبردهای مشارکت سیاسی زنان تعیین شد Fri Jan 11 10:09:00 IRST 2019
تی نیوز اسنادی داریم که نشان می دهد آمریکا داعش را ایجاد کرده است Fri Sep 29 17:12:03 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران کمیته بحران فراکسیون امید ابعاد سیل اخیر را بررسی کرد Mon Apr 15 16:36:11 IRDT 2019
بولتن نیوز تشدید فعالیت گشت های پلیس در جاده ها Sat Mar 18 16:00:01 IRST 2017
جماران خیران بیش از 49 میلیارد ریال به بخش سلامت کردستان کمک کردند Wed Nov 28 10:42:51 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران 22 برنامه زنده و 130 برنامه تولیدی ویژه ایام محرم از رادیو قرآن پخش می‌شود Mon Sep 10 17:00:02 IRDT 2018
مشرق نیوز ترامپ بار دیگر به جان کری تاخت Mon May 07 21:14:02 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران برگزار شد Wed Feb 07 13:55:21 IRST 2018
خرداد نیوز «میزان رای ملت است» شعار نیست؛ فتوای شرعی است Tue Jun 20 18:55:58 IRDT 2017
ساعت24 خرمشهر هم گرفتار سیلاب شد Sat Apr 20 23:58:43 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران شعار علیه محسن فروزان در رشت Fri Apr 12 19:34:25 IRDT 2019
آفتاب ایران اهوازی های شهرشان را ترک نمیکنند| مردم با دست خالی ایستاده اند Mon Apr 15 16:11:32 IRDT 2019
میزان رقابت 120 مددجو در آزمون دوره‌های فنی و حرفه ای در ندامتگاه کرج Fri Feb 03 14:34:06 IRST 2017
آریا سالگشت ورود آزادگان به میهن از فرازهای حماسی ملت ایران است Sat Aug 12 13:44:32 IRDT 2017
بصیرت گزارش روز/ مهندسی انتخابات Mon Apr 24 09:55:36 IRDT 2017
مشرق نیوز صعود مقتدرانه آلمان به یک چهارم نهایی/ ژرمن‌ها در انتظار برنده اسپانیا و ایتالیا +تصاویر Sun Jun 26 22:25:38 IRDT 2016
بولتن نیوز خواص فوق العاده خیار برای سلامتی شما Tue May 16 17:02:34 IRDT 2017
خبرگزاری مهر امام جمعه و استاندار زنجان درگذشت آیت الله سلیمی را تسلیت گفتند Fri Jun 30 09:11:56 IRDT 2017
تی نیوز توبیخ کتبی مربیان دربی شمال/ صبا 50 میلیون جریمه شد Tue Sep 26 19:27:49 IRST 2017
یک ورزش مکاتبه قاضی با AFC برای محروم کردن پرسپولیس Fri Jul 28 13:51:04 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نرخ کرایه اتوبوس درون شهری در بروجرد 40 درصد افزایش یافت Mon Oct 08 09:06:00 IRST 2018
افکارخبر ژست نامأنوس دموکرات‌های کنگره Sat Sep 16 13:13:06 IRDT 2017
آفتاب ایران گرفتار سیاست های دولت آمریکا نمی شویم/ سپاه و نیروی قدس تقویت می شوند Thu Aug 03 10:32:05 IRDT 2017
ایسکانیوز حمایت جادوگر از طارمی+ عکس Tue Apr 11 12:42:00 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد Sat May 25 13:58:00 IRDT 2019
میزان پیروزی احسان‌پور . اطری در دور اول/ مصاف یزدانی با فرنگی‌کار قزاقستان در دور دوم Fri Aug 25 12:22:26 IRDT 2017
فردا چگونه قبح روابط با تل‌آویو شکسته شد؟ Mon Oct 29 15:35:53 IRST 2018
آنا امام جمعه اهل سنت بندرعباس: دولت روحانی برای همه مملکت راه گشا بوده است Sun Apr 30 12:13:05 IRDT 2017
آریا کاهش پرداختی از جیب مردم به زیر 40 درصد برای 2 سال متوالی Tue Aug 29 17:51:04 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بخش آندسازی مستقر در شهر اراک باید تعطیل شود Wed Jan 10 20:49:25 IRST 2018
صراط ابطحی: تخلف تحصیلی برادر روحانی محرز شد/ قمی: نشد! Sat Jul 01 12:15:04 IRDT 2017