پایگاه خبری الف - Sun Jul 02 16:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

مرزهای دنیای کوچک ما

در «حریم» معنویت نقشی پر رنگ دارد که پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود

«
حریم
»

 نویسنده: صادق کرمیار

 ناشر: 
نیستان، چاپ اول 1395

 190صفحه، 13000 تومان

 

 شما می‌توانید کتاب 
«حریم» را تا یک هفته پس از معرفی با
 10
 درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب خرید کنید.

 

 *****

 

 

 ‹‹صادق کرمیار›› در ششمین رمان خود کوشیده به تصویر کردن مرزها و حریم های شخصیت هایی بپردازد که در یک بستر پرتنش و هم سرنوشت، از یکدیگر فرار می کنند، اما در آخر و در پناه حضرت امام رضا (ع)، به یکدیگر می رسند. پیش از این کرمیار با رمان های ‹‹وامانده››، ‹‹فریاد در خاکستر››، ‹‹دشت های سوزان››، ‹‹غنیمت›› و ‹‹نامیرا›› به موفقیت های فراوانی دست یافت، خاصه آنکه رمان ‹‹نامیرا››ی او با مضمون ماجراهای بعد از انتخابات سال 1388، مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، تا آنجا که در جایی فرمودند که هر کسی بخواهد فتنه سال 1388 را بشناسد، حتماً این رمان را بخواند.

 

 تازه ترین کار کرمیار «حریم» نیز اثری ستایش شده است، مورد تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد قرار گرفته است و از این حیث باید گفت که مطالعه آن خالی از لطف نیست. کرمیار در رمان «حریم»، مناسبات شخصیت هایی پیش روی خواننده می گذارد که از یکدیگر فرار می کنند ولی دست آخر، قدرت کشش و جذب امام هشتم (ع)، آن ها را پیرامون خود گرد می آورد و پیش از آن که آنان سرنوشتی شوم و غیر قابل بازگشت پیدا کرده و یا به سرای دیگر بشتابند، متوجه اعمال و کارهای شان می شوند.

 

 از این حیث باید گفت که داستان «حریم»، روایت‌گر انسان‌هایی است با زندگی و سرنوشت مشترک، که در دنیای کوچک خود و پیله ای که پیرامون خویش تنیده اند، باقی نمانده و با واسطه قرار دادن یک شخصیت فرابشری و معصوم، به بصیرت و آگاهی واقعی دست می یابند.

 

 داستان در تهران و مشهد اتفاق می افتد و در این بین، شخصیت ها زنجیروار به یکدیگر متصل شده و در بستری از علت ها و معلول ها قرار می گیرند.

 

 ‹‹کرمیار››، همان ابتدای داستان، با تأکید بر واقعی بودن داستان، تلاش می کند خود را راوی داستانی پرجاذبه و پرکشش نشان دهد که از توانایی همراه ساختن خوانندگان رمان تا انتها برخوردار است.

 

 شیوه روایی نوین داستان که بی شباهت به تکنیک و شیوه فاصله گذاری برتولد برشت، نمایشنامه نویس معروف آلمانی نیست؛ برشت که در آثارش تلاش می کرد داستانی را در بستری از یک نمایشنامه روایت کند، اما فاصله مخاطبان را با رویدادهای دراماتیک و داستانی حفظ کرده و در طول روایت اصلی نمایشنامه خود می کوشید تا به مخاطبش بقبولاند که نمایشنامه او، تنها یک داستان است و نه واقعیتی که مخاطبان می پندارند در صحنه وقوع و روی دادن آن قرار گرفته و آن را نگاه می کنند.

 

 دیالکتیک و تضاد جالبی که «کرمیار» بر خلاف برشت به کار برده، تأکید بر واقعی بودن داستان داشته و در مداخل ورود به فصلی جدید از رمان و ارائه رویدادی برای صحنه پردازی یک واقعه، استفاده از همین تکنیک کافی است تا به خوانندگان داستان «کرمیار»، به صورت غیر مستقیم و ناخوداگاه یادآوری شود که این فقط یک داستان است و البته به قول «کرمیار»، می تواند اتفاق هم بیفتد.

 

 شخصیت های هم سرنوشت «کرمیار» در داستان «حریم» و در گستره رویدادها و صحنه پردازی های آن، با قرار گرفتن در موقعیت های مختلفی که رمان نویس برای آنان تدارک دیده، در می یابند که از دست تقدیر الهی و قضا و قدر نمی توانند بگریزند و سرنوشت و فرجامی که تلاش می کند آنان را به سمت عاقبت بخیری و نیکبختی پیش ببرد، سایه به سایه، دنبال شان است.

 

 دنیای خلق شده در داستان «حریم»، جایی برای مکافات عمل شخصیت های داستان است که دائم آنان را به سوی نیکو خصالی و معنویت به جای شوربختی و درد و فنا رهنمون می سازد؛ این یادآوری نویسنده کافی است تا خوانندگان داستان را بیش از پیش با معنویت آشتی داده و یا پیوندهای معنوی آنان را مستحکم تر و گسست ناپذیرتر هم نماید.

 

 در طول داستان، شاهد آن هستیم که شخصیت های رمان، بد عاقبتی ها و بدبختی هایی را به صورت ناخودآگاه و از روی نادانی، به وجود می آورند و با رقم زدن آن ها در دایره سرنوشت خویش، در مسیر سقوط و تباهی قرار می گیرند، اما دست خداوندی که بالای همه دست هاست، موقعیت اسفبار آنان را به گونه ای دیگر رقم می زند و خوشبختی را برای شان به ارمغان می آورد.

 

 دنیا دار مکافات و خانه بازگشت و پژواک عمل و کردار هر انسان و شخصیتی است و در این میان، خوانندگان داستان «حریم» نیز دست به یک همذات پنداری طولانی و پیوسته با شخصیت های داستان زده و هم زمان با خواندن آن، خود را در نزدیک ترین فاصله با شخصیت های رمان، حس می کنند.

 

 هیچ راه گریزی از سرنوشت نیکویی که برای شخصیت های داستان رقم خورده، وجود ندارد؛ حتی وقتی شخصیت های داستان فکر می کنند و می پندارند که از سرنوشتی محتوم و موقعیتی به ظاهر عذاب آور در حال فرار هستند، در واقع، به موقعیت، فرجام و مکافات دقیق و رقم خورده خویش نزدیک و نزدیک تر می شوند و اشخاص و موقعیت هایی را که از آن ها فرار کرده اند، در کنار خود می یابند.

 

 واقعاً فلسفه وجودی چنین برهان و دلیلی چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت که شخصیت های رمان «حریم»، به پس زمینه های مذهبی و گرایش های الهی خود اعتقادی راسخ داشته و باور دارند دستی که بالای همه دست هاست، تلاش می کند آن ها را به این سرنوشت خوب، رهنمون سازد. سرنوشتی که سایه به سایه و در خواب و بیداری همراه آنهاست و حتی اگر موقعیتی ناگوار و ناخوشایند برای آنان رقم بخورد و تا سرحد بدشانسی آنان را با خود ببرد، در نهایت باز هم سرنوشت و عاقبت خوبی در انتظار آنهاست و همین امر، باعث تقویت عنصر امید نزد شخصیت های داستان، تکثیر رویدادهای غیر منتظره و پر از تعلیق در داستان و حتی نزد خوانندگان رمان می شود.

 

 از نکات برجسته اثر حاضر، نقش پررنگ معنویتی که مانند نماد و نشانه ای، پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود و جزو ویژگی های اصلی و اساسی«حریم» محسوب می شود که صادق کرمیار در مقام نویسنده و به صورت غیرمستقیم بر آن صحه می گذارد.

 

 صادق کرمیار، در «حریم»، به نقش مطلق و انکارناپذیر معنویت در زندگی آدمی پرداخته است؛ نقشی که حتی ناباوران به معنویت نیز نمی توانند منکر آن شوند و چه بسا به صورت ناخودآگاه بارها و بارها آن را تجربه کرده باشند. شخصیت های داستان کار شر یا خیری که مرتکب می شوند، در ادامه رمان و در موقعیت های داستانی بعدی پاسخ آن را می گیرند و همانند برخی گاه به این شک و تردید دچار می شوند که آیا پاسخ کار خیر آنها با جزایی شر داده نشده است؟ همین شک و تردید جذبه ای را به همراه دارد که به درگیر شدن بیشتر مخاطب با داستان می انجامد چنان که وقتی در ادامه داستان شخصیتی متوجه اشتباه فاحش خود می شوند، خواننده نیز همراه او حسی از آرامش را تجربه می کند. همه این کنش و واکنش های، در چارچوبی منطقی، باورپذیر و براساس پیوندهای علت و معلولی رقم خورده است که صادق کرمیار با مهارت در راستای خلق رمانی تاثیر گذار بهره برده است.

 

 سخن آخر این که رمان «حریم»، چنان که خود نویسنده نیز تاکید داشته رمانی است در ژانر اجتماعی که با رویکردی دینی نوشته شده است و مرز بین شرک و ایمان را در ضخامتی باریک تر از مو پیش روی خوانندگانش ترسیم می کند.
پایگاه خبری الف کشف علت دودگرفتگی قطار پردیس یزد تهران Fri Feb 24 14:47:01 IRST 2017
پایگاه خبری الف فوت شهروند زاهدانی در پی سقوط تجهیزات پزشکی در اتاق عمل Mon Jan 30 13:45:00 IRST 2017
پایگاه خبری الف ضابطه گذاری مجدد برای بازگشت رانت به پتروشیمی‌ها منتفی شد Sat Dec 31 12:03:44 IRST 2016
پایگاه خبری الف دلیل امتناع بانک‌های بزرگ فرانسوی از همکاری با ایران Thu Apr 27 12:37:46 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تامین میوه های شب عید از بازارهای خارجی Mon Feb 20 19:58:52 IRST 2017
پایگاه خبری الف کشتی آزاد جوانان جهان/ سومی ایران با یک نقره و 3 برنز Thu Aug 03 00:27:53 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آقای شهردار! خبرنگاران دست به سینه شما نیستند Wed Jan 31 09:08:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف تصاویر گاردین برای مقایسه جمعیت حاضر در مراسم تحلیف اوباما و ترامپ Tue Jan 24 08:44:30 IRST 2017
پایگاه خبری الف سناریوهای انتخاباتی جریان احمدی‌نژاد Tue Feb 21 07:15:36 IRST 2017
پایگاه خبری الف تعریف دیپلماسی در دولت روحانی Sat Oct 27 16:52:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف قارچ‌هایی که به دلیل عفونت در مغز رشد می‌کنند/ دمل‌های چرکی مغز را در نطفه خفه کنید Fri Oct 19 03:51:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف نرخ بیکاری انگلیس در پایین‌ترین سطح 43 سال اخیر Sat Jun 16 17:18:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف گوترش: موشک‌های شلیک‌شده به عربستان «ساخت ایران» است Fri Jun 15 06:35:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف فلسفه روز جهانی قدس چیست؟ Fri Jun 08 10:10:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف معاون وزیر کار: تعیین مزد منطقه‌ای کارگران منتفی شد/سناریوی جدید افزایش مزد حداقل‌بگیرها Sun Feb 04 15:45:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مک کین: ترامپ برای ادعایش مدرک بدهد Tue Mar 07 11:54:26 IRST 2017
پایگاه خبری الف انتقاد کاخ سفید از رسانه‌ها: چرا عکس های کم جمعیت از تحلیف ترامپ منتشر کردید Mon Jan 23 05:00:00 IRST 2017
پایگاه خبری الف قراداد بانکها یک طرفه است / معرفی 5بانک متخلف به هیات انتظامی Wed Mar 01 08:49:04 IRST 2017
پایگاه خبری الف دانشگاه آزاد: اخراج اساتید مطرح نیست؛ برخی استادان مازاد بر نیاز هستند Mon Feb 26 21:52:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف آمریکا هواپیمای اف.35 را به ترکیه تحویل داد Thu Jun 21 21:11:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف حمله مسلحانه به باشگاه بدنسازی بانوان در تبریز Wed Oct 10 12:41:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف بارش در نوار شمالی ایران / گرد و خاک در خوزستان و زابل/ 2درجه کاهش دمای تهران Sun Sep 03 20:49:56 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بیژن مقدم: در کابینه بعدی از مدیران جوان استفاده شود Wed Jun 28 11:24:34 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار در پایان سال Sun Mar 19 20:30:48 IRST 2017
پایگاه خبری الف وزیر ارتباطات: چرا باید یک کاربر تخلف کند و کل سایت فیلتر شود؟ Wed Mar 01 05:00:55 IRST 2017
پایگاه خبری الف جلسه نماینده آدیداس برای مذاکره نهایی با فدراسیون فوتبال Sat Jan 28 13:38:27 IRST 2017
پایگاه خبری الف واکنش توکلی به اظهارات عراقچی/ نباید آنقدر در برجام انتظار ایجاد می‌کردند Wed Jan 31 18:59:30 IRST 2018
پایگاه خبری الف نگرانی درباره ورزش نکردن عمر را کم می کند Fri Jul 28 16:56:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف 3 کشته در حمله مسلحانه به بانکی درافغانستان Sat May 20 23:34:15 IRDT 2017
پایگاه خبری الف شب‌های برره 2 به تلویزیون می‌آید Mon Dec 03 09:04:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف 4 کشته در تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا/ شمار تلفات اعتراضات به 80 تن رسید Sun Jul 02 09:18:01 IRDT 2017
پایگاه خبری الف شمارۀ سوم فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی هفتۀ آینده منتشر می‌شود Wed May 24 08:42:58 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تاکید آیت الله صدیقی در نماز جمعه به مساله ازدواج جوانان Fri Dec 14 15:05:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف علت گرانی جوجه و گوشت مرغ Sat Jul 22 19:13:07 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اطلاعیه مهم بانک ملی در خصوص گروه ملی فولاد Thu Dec 13 09:07:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف به کارگیری 4 هزار نفر برای تکاندن برف از درختان Sun Jan 28 20:31:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف اختصاص3500میلیاردی برای افزایش حقوق بازنشستگان Tue Apr 04 18:50:15 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چند قلم کالا به ممنوعیت‌های صادراتی پیوست Wed Sep 12 17:09:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و اعتماد مجرم شناخته شدند Sun May 06 16:10:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری Sat May 20 09:01:52 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش مشاور سپاه به مطهری درباره احضار روح آیت‌الله Sat Feb 25 11:19:59 IRST 2017
پایگاه خبری الف ماجرای بازگشت دو اعدامی از پای چوبه دار Sat Jul 07 08:40:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف نگاهی بر پرونده قطور تنبیه تروریست‌ها توسط سپاه/ چه سرنوشتی در انتظار عاملان اصلی حادثه چابهار است؟ Sat Dec 08 07:36:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف وزیر صنعت: در جنگ اقتصادی باید مانند دفاع مقدس عمل کرد/ هپکو و آذرآب به عرصه تولید بازگشتند Sat Dec 08 11:52:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مرگ فرزند رضا شاه در 94 سالگی Sun May 07 19:31:30 IRDT 2017
پایگاه خبری الف صعود مقتدرانه نوجوانان والیبال ایران Tue Aug 22 23:54:04 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نماز آیات بعدازظهر امروز واجب است Wed Jan 31 17:15:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ایرانی‌ها خانه‌هایشان در گرجستان را به حراج گذاشتند Tue Dec 18 09:28:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف آخرین فرصت نام نویسی طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی Thu Feb 02 13:32:39 IRST 2017
پایگاه خبری الف بهترین دروازه بان فصل اروپا Thu Aug 24 22:56:26 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تلویزیون دولتی عراق: حکومت داعش در موصل ساقط شد Thu Jun 29 14:38:24 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تصاویری از عامل حمله تروریستی منچستر Wed May 24 16:59:09 IRDT 2017
پایگاه خبری الف لاریجانی: رسانه‌ها اضطراب بلاوجه درباره مصوبه آمریکایی‌ها ایجاد نکنند/در دام آمریکا نیفتیم Thu Jul 27 10:57:28 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پشت پرده ماجرای سیا علیه بن‌سلمان Sun Nov 18 09:00:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف سنگ تمام ویکیپدیای فارسی در سیاه نمایی از ایران Wed Jan 31 10:03:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف چرا سریال‌های طنز تلویزیون ضعیف است؟ Sun Feb 26 09:53:06 IRST 2017
پایگاه خبری الف کاهش 19 درصدی تصادفات در غرب استان تهران Fri Oct 05 22:00:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف کنایه معنی دار دیرین‌دیرین در مورد تعقیب مفسدین اقتصادی! Mon Oct 29 18:41:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف آیت‌الله خاتمی: همه ما دلمان برای آشتی پر می‌کشد Fri Mar 03 13:11:31 IRST 2017
پایگاه خبری الف انفجار پژو 206 در شاهرود Tue Mar 14 21:45:23 IRST 2017
پایگاه خبری الف حضور قطعی ایران در مذاکرات صلح سوریه Mon Jun 26 19:51:03 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رعایت برجام از سوی ایران منوط به رعایت توافق ؛قطعنامه 2231 و رابطه رییس جمهور و کنگره است/ رییس جمهور تصمیم بگیرد ؛شصت روزه تحریم های ایران را بر می گردانیم/ ایران جهان را گروگان گرفته Tue Sep 05 20:28:54 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چالش پلاک‌های جدید در بازار خودرو/ آخرین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی Thu Jan 26 09:05:40 IRST 2017
پایگاه خبری الف روحانی: دلار 4800تومان نیست گرانی ارز دلایل روانی دارد/حرکت تیم اقتصادی درست بوده/برجام تاکنون توانسته دربرابر تهدیدهای ترامپ ایستادگی کند/کلید روابط ایران و آمریکا در دستان واشنگتن است Tue Feb 06 15:53:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مرگ بانوی 40‌ساله به‌ دلیل سقوط ‌در چاه‌ آسانسور Sun Feb 12 22:26:50 IRST 2017
پایگاه خبری الف خبر توئیتری حضرتی درباره صندلی نایب‌رئیسی مطهری Mon May 29 17:33:47 IRDT 2017
پایگاه خبری الف استخر هندوانه! Tue May 29 12:41:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف قرعه کشی نیمه نهایی لیگ قهرمانان Fri Apr 21 16:44:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف یک ستاره دیگر با پرسپولیس تمدید کرد Thu Jun 28 17:36:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف تنش در اتحادیه اروپا؛ "حمایت از ماکرون اشتباه بود" Mon Jul 31 19:30:47 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پوتین: خروج آمریکا از INF بدون پاسخ نخواهد ماند؛ موشک‌های ما بر هر سامانه دفاعی غلبه می‌کنند Wed Nov 21 20:40:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف درخواست دمیرتاش از مردم در آستانه همه‌پرسی Sat Apr 15 19:40:22 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند Mon May 01 20:53:51 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خلاصه بازی استقلال 3 - ذوب‌آهن یک Tue May 15 23:12:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف تصاویری از تخت‌جمشید که تغییر‌اقلیم هم تهدیدش می‌کند/ اعلام آمادگی ژاپن و ایتالیا برای حفظ شهر 2500ساله Sun Feb 12 08:44:13 IRST 2017
پایگاه خبری الف عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: «روحانی» دیگر فرصت جدیدی برای کسب رای ندارد Sun Mar 05 09:24:42 IRST 2017
پایگاه خبری الف غایب اردوی استقلال به دبی رسید Sun Feb 19 23:02:39 IRST 2017
پایگاه خبری الف اسامی روسای ستاد و کمیته‌های انتخاباتی «روحانی» Sat Apr 29 11:10:45 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دلیل غیبت کیمیا علیزاده در قهرمانی جهان Mon Dec 10 02:14:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ماجرایی که از یک عکس شروع شد Sun Aug 20 15:37:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف این مرد کارتن‌خواب نیست؛ پزشک است Sun Jan 01 12:30:37 IRST 2017
پایگاه خبری الف لیبرمن: اجازه نمی‌دهیم مواضع ایران در سوریه تقویت شود Thu Jul 13 12:20:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ادعای دختر نوجوان؛ قربانی تعرض پسر همسایه شدیم Tue Feb 21 08:39:59 IRST 2017
پایگاه خبری الف تغییر ساعات کار ادارات در 9 استان برای مدیریت مصرف برق Wed Jun 28 15:00:42 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دادستان تهران: احسان مازندرانی برای ادامه محکومیت به زندان معرفی شده است Tue Mar 14 11:38:53 IRST 2017
پایگاه خبری الف روسیه نصف سرمایه 90 میلیارد دلاری خود را از آمریکا خارج کرد Sat Jun 16 18:29:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف برنامه‌ریزی آیفونی‌ها برای ارتقای گوشی‌ Fri Mar 17 11:55:31 IRST 2017
پایگاه خبری الف عباس عبدی به اپوزیسیون برانداز: چه چیزی دارید بگویید؟ Thu May 31 13:50:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف آخرین خبرها از تعیین قیمت‌ جدید خودروها Fri Oct 19 09:38:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف چین به کمک پاکستان برای حل بحران اقتصادی می‌رود Sat Nov 03 17:31:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف یک شهروند کره‌ای به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شد Wed Feb 21 19:55:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف هشدار رئیس قوه قضاییه به اخلالگران نظام اقتصادی: حواستان را جمع کنید! Tue Jun 26 12:07:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بازخوانی توصیه‌های انتخاباتی حضرت امام(ره) Fri May 19 10:15:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پیروزی ایران مقابل فیلیپین در حضور یک دقیقه ای حدادی Thu Sep 13 20:14:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف احمد خاتمی: برخی ها مذاکره با آمریکا را خردورزی می دانند Sat Feb 11 09:31:37 IRST 2017
پایگاه خبری الف روسیه و چین قطعنامه غربی‌ها را وتو کردند Tue Feb 28 20:47:45 IRST 2017
پایگاه خبری الف همسر «مهندس بازرگان» درگذشت Sun Dec 16 12:14:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف اطلاعیه وزارت کشور درخصوص صفحات جعلی به نام وزیر کشور Sun Jul 09 19:15:06 IRDT 2017
پایگاه خبری الف یک افتخار تکراری دیگر برای رونالدو Tue Mar 21 16:20:44 IRST 2017
پایگاه خبری الف کشف بیش از یک تن و 700 کیلو مواد مخدر در عسلویه/ 4 نفر دستگیر شدند Sun Aug 27 12:00:49 IRDT 2017
آنا استقبال کم هواداران از آخرین بازی تیم ملی/ فروش 38450 بلیت تا ساعت 9:30 دقیقه امروز Tue Sep 05 09:34:38 IRDT 2017
ایران آنلاین اولین قسمت «ماه عسل» پنجشنبه آینده پخش می‌شود Sat May 12 14:10:26 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی به جشنواره عروسکی پیام داد: صدای مبارکِ یک دوست می‌آید Tue Aug 21 15:42:09 IRDT 2018
یک ورزش پیروزی اوپن در نبود پورعلی گنجی Sun Oct 28 22:47:30 IRST 2018
پرس شیعه حمله وحشیانه به یک زن محجبه در آمریکا Wed Apr 12 16:23:16 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تشییع پیکر عبدالرحمان تاج‌الدین از محل خانه کارگر اصفهان Fri Nov 16 13:25:08 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزش باد نسبتا شدید در جنوب استان تهران پیش بینی می شود Tue Jul 24 13:34:00 IRDT 2018
آریا استقبال از کالاهای تولیدی قم در بازار کشورهای اسلامی Sat Jul 21 08:12:59 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کشف مواد مخدر در خوابگاه دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو Tue Dec 18 11:50:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران حضور مسئولان در بین مردم موجب حفظ سرمایه اجتماعی می‌شود Fri Aug 18 13:38:20 IRDT 2017
پرس شیعه وزیر خارجه عربستان از ایران به عنوان «همدست داعش والقاعده» یاد کرد Sun Feb 19 15:11:24 IRST 2017
پول نیوز زمان ثبت نام سری جدید سهام عدالت اعلام شد Sun Apr 23 12:04:40 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر حضور پر شور مردم ملایر در ساعات اولیه رأی گیری پای صندوق های اخذ رآی Fri May 19 09:14:12 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اعلام زمان نشست خبری تیم های ذوب آهن اصفهان و بنیادکار ازبکستان Sun Apr 09 18:29:26 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کارگاه مبل سازی طعمه حریق شد Wed Jul 12 14:59:00 IRDT 2017
روزنو مرغ 8000 تومان شد Sat Jun 09 14:54:36 IRDT 2018
مشرق نیوز پلیس در برخورد با هنجارشکنان عفاف و حجاب تعارف ندارد Sun Jul 08 14:23:57 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ثبات مالی جهانی در پی تنش های تجاری به خطر افتاده است Wed Oct 10 11:22:08 IRST 2018
تدبیر 24 اطلاعیه وزارت کشور در خصوص انتشار مطالب خلاف واقع به نقل از افراد غیرمسئول در حوزه امنیت داخلی Sun Jun 18 16:33:06 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی محققان دانشگاه امیرکبیر از کاتالیست‌ مستعمل نیکل تولید کردند Sat Sep 01 09:58:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا خردادی‌ها در 22 بهمن دوباره به ولی‌فقیه زمان خود لبیک می‌گویند Sun Feb 11 08:20:09 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 3415 بی سواد در کهگیلویه و بویراحمد نام نویسی کرده اند Sat Nov 03 13:25:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر اعلام برترین های تنیس روی میز پسران؛ گرامیداشت روز دانش آموز Mon Nov 05 09:06:47 IRST 2018
افکارخبر انتقاد دادستان تهران از غفلت دستگاهها درباره پرونده ثامن Fri Oct 05 16:20:28 IRST 2018
روزنو دعوت کی روش از یک پرسپولیسی دیگر برای حضور در تیم ملی Sun Nov 12 16:00:01 IRST 2017
ایران آنلاین امن ترین کیف پول ارز دیجیتالی هک شد Tue Aug 07 20:42:32 IRDT 2018
خبرگزاری مهر محموله میلیاردی برنج قاچاق در منطقه سیستان توقیف شد Mon Nov 13 14:19:13 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سایت جایزه جهانی گوهرشاد در مشهد رونمایی شد Fri Feb 10 12:45:00 IRST 2017
آفتاب حضور رضایی در اردوی تیم ملی فوتبال Tue Feb 20 20:51:05 IRST 2018
روزنامه ایران تولدت مبارک Sun May 01 06:00:00 IRDT 2016
تی نیوز قسمت 14( قسمت آخر) ؛ سریال « روزی روزگاری » با زیرنویس انگلیسی ، شبکه جهانی جام جم Tue Apr 03 20:58:38 IRDT 2018
پرس تی وی نصرالله: اسرائیل از موشک‌های مقاومت در امان نخواهد بود Fri May 12 08:39:31 IRDT 2017
فردا 5 راهکار دونالدترامپ برای هشدار به ایران Wed Jan 04 11:36:03 IRST 2017
میزان برنامه تعطیلی سینماها در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) اعلام شد Mon Nov 13 12:57:34 IRST 2017
فرارو دستگیر سه نفر در قتل خونین دو جوان در پارک Sun Nov 11 11:09:13 IRST 2018
افق نیوز اینفوگرافیک/ مار انگلیسی در آستین مسلمانان Fri Jun 22 16:46:29 IRDT 2018
ورزش 3 محسن امروز هم نشان داد بازیکن خوبی است؛/ کامیابی‌نیا: در مورد کتفم باید با جراحم و برانکو مشورت کنم Tue Dec 04 19:16:00 IRST 2018
روزنامه شرق گالری جهان Sat Dec 30 03:30:00 IRST 2017
فردا نامه انتخاباتی شورای نگهبان به فتاح +سند Wed Mar 01 10:22:41 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین با تغییر مصوبه دولت برای افزایش حقوق مخالفم/ افزایش 20 درصدی حقوق‌های پایین نیازمند کاهش از گروه‌های دیگر است Mon Apr 30 15:56:52 IRDT 2018
نامه نیوز بمباران مناطق مرزی کردستان عراق توسط ایران /اقلیم کردستان واکنش نشان داد /سردار آسودی: حمله ایران به کردستان عراق کذب و شیطنت رسانه های غربی است Sun Sep 24 14:15:54 IRST 2017
فردا پشت پرده حمله اخیر تل آویو به دمشق Sat Jan 14 14:48:34 IRST 2017
واحد مرکزی خبر سردار اشتری: همکاری زائران با پلیس ضامن امنیت در مرزها+آلبوم Sat Nov 04 12:24:12 IRST 2017
جام نیوز برخورد شدید تراکتور با نیسان آبی + تصاویر Tue Aug 22 22:50:00 IRDT 2017
ایران آنلاین ثبت 14 میلیون تردد در مازندران در تعطیلات اخیر Sun Sep 10 13:14:04 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 175 میلیارد ریال پروژه عمرانی در عسلویه به بهره‌برداری می‌رسد Mon Aug 28 13:59:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر آزار دیدن نیمی از دختران انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی Mon Aug 14 16:06:51 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر امحاء 2 تن فرآورده‌های خام دامی ناسالم در سرپل ذهاب Sat Jul 08 10:00:24 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد هتل‌هایی که با روبات اداره می‌شوند Sat Feb 25 08:32:16 IRST 2017
بورس نیوز اعطای رتبه نقد شونده ترین سهام به خودرویی ها Sat Feb 18 13:09:44 IRST 2017
پارسینه ویدیو| برانکو: می خواهیم قهرمان آسیا و جهان باشیم Mon Oct 22 14:46:31 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی تلاش اندونزی برای خرید نفت بدون دلار Tue Oct 23 15:24:04 IRST 2018
آی تی نا رشد 51 درصدی خدمات ابری اوراکل در فصل نخست سال مالی جدید Sat Dec 16 12:15:30 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در همدان Sun Jun 25 12:58:28 IRDT 2017
ورزش 3 عملکرد بدون گل مسی در مقابل رئال مادرید 2014 Tue Jan 02 21:16:00 IRST 2018
یک ورزش جوابیه فدراسیون فوتبال به فیفا: شجاعی و حاج‌صفی محروم نشده‌اند Sun Aug 13 15:14:57 IRDT 2017
پرس شیعه درگیری ها در کشمیر منجر به جان باختن 5 نفر شد Sat Aug 04 10:09:15 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران فریب پزشکان غیرمتخصص در لیزر موهای زائد را نخورید Sun Aug 06 12:23:53 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مدال آوران کاتای انفرادی مردان معرفی شدند Tue Feb 07 16:02:31 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برنامه‌های صدای شبکه آفتاب در پانزدهم مرداد ماه97 Mon Aug 06 11:04:03 IRDT 2018
خرداد نیوز آغاز فروش نقدی و اقساطی تیوولی Sat May 05 10:59:21 IRDT 2018
عصر ایران شگفت انگیزترین موجودات دریایی! (عکس) Sat Dec 15 12:01:02 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نجات 4400 مهاجر غیرقانونی در آب های مدیترانه Sat May 20 11:49:00 IRDT 2017
انتخاب فیلم/ پرواز جنازه داعشی ها پس از برخورد موشک سوری Sun Mar 05 14:57:03 IRST 2017
مشرق نیوز فراموشیِ 32 ساله‌ی یک خانواده شهید + عکس Sat Sep 08 08:08:47 IRDT 2018
جماران هفته نامه پگاه: نقش زنان در پیشرفت استان Sat Jun 23 15:01:50 IRDT 2018
تیک انتقاد جهانگیری از مخالفان قراداد توتال: وقت انتقام گرفتن نیست/ برای مردم مشکل ایجاد نکنیم Thu Jul 13 09:18:04 IRDT 2017
برنا برای حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم Wed Aug 23 19:38:24 IRDT 2017
پارسینه تلاش آتش نشانان برای مهار آتش در جنوب تهران+فیلم Sat Aug 26 08:27:59 IRDT 2017
جماران یک میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال اختصاص یافت Sun Sep 09 16:59:13 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پرداخت بیش از 160میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان هرمزگانی Fri Jul 06 10:50:23 IRDT 2018
آفتاب ایران جنجال بر سر خاطره هاشمی رفسنجانی از آیت الله بهشتی در فیلم انتخاباتی اش/مسیح مهاجری واکنش نشان داد Wed Jan 10 23:46:05 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران همشهری ورزشی - 10 مرداد Wed Aug 01 02:53:50 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران حذف برداران عالمیان از مسابقات دوبل/ امید های نوشاد و نیما برای کسب مدال جهانی Sat Nov 25 10:02:10 IRST 2017
فردا فیلم: گل دقیقه نود سیدجلال به استقلال Sun Feb 12 17:23:36 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری کارگاه داستان نویسی در شهر بوشهر Sun Nov 18 20:14:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر افزایش شاخص‌های بورس بازارهای لندن، نیویورک و توکیو Tue Jun 27 12:11:46 IRDT 2017
تی نیوز ادبیات تند روسیه و تهدید جدی اسراییل در سوریه +عکس Thu Apr 12 14:38:37 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر گامی اساسی در جهت مصرفه بهینه آب و افزایش تولید Mon Oct 22 17:02:40 IRST 2018
خبر گزاری دانا دیابتی ها بیشتر مستعد آفتاب سوختگی هستند Sun Aug 20 07:41:46 IRDT 2017
مشرق نیوز توصیه‌های پلیس اینترپل به زائران اربعین Sat Oct 27 20:05:45 IRST 2018
خبرگزاری فارس پیری: برنده تیمی است که گل بزند/با پیروزی مقابل تراکتورسازی شروع خوبی داشتیم Fri Jul 28 11:21:00 IRDT 2017
تابناک ترامپ در رده نامحبوب‌ترین رهبران آمریکا در 75 سال گذشته Sat Feb 17 12:25:00 IRST 2018
میزان "هند و چین" می‌توانند آسیب‌ تحریم را برای ایران کاهش دهند Wed Jul 25 10:41:01 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی لیگ برتر بسکتبال/شهرداری کاشان تیم دانشگاه آزاد تهران را با شکست بدرقه کرد Fri Mar 03 23:32:00 IRST 2017
فردا تساوی پرسپولیس و آرسنال در نیمه اول با درگیری لفظی Sun Jul 09 21:20:10 IRDT 2017
تی نیوز مراسم غبارروبی آستان مقدس امامزاده علی اکبر(ع)چیذر برگزار شد+عکس Fri Apr 13 04:35:57 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اندیشه‌های آمریکایی بیش از تحریم‌ها به ما آسیب می‌زند/ عده‌ای روشن فکر‌ماب سیاست کلی نظام را کنار می‌گذارند Wed Nov 21 16:04:29 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران حضور آحاد مردم در انتخابات برای قدرشناسی از نعمت بزرگ جمهوری اسلامی است Fri May 19 11:17:48 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تلاش برای ثبت جهانی مریوان به عنوان شهر کلاش‌بافی Wed Jul 19 20:31:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تمرکز بر تولید فناوری و محصولات دانش بنیان در مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه Sat Nov 03 11:37:19 IRST 2018
آریا ایران سردمدار مبارزه با تبعیض نژادی بوده است Mon Nov 26 19:48:25 IRST 2018
واحد مرکزی خبر قرائت زیارت پیامبر از راه دور Fri Nov 17 11:29:37 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اردوغان: هلند تاوان اقداماتش را می‌پردازد Sun Mar 12 15:43:29 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن محفل قرآنی در آستان امامزاده حسن(ع) برگزار می‌شود Mon Nov 13 15:02:22 IRST 2017
خبرگزاری فارس 11 مصدوم و یک کشته در اثر برخورد 2 خودرو با کوه Thu Mar 02 10:26:00 IRST 2017
ورزش 3 بررسی عملکرد پولیسیک در برابر اریک بیلی Sat Apr 21 09:00:00 IRDT 2018
ایلنا کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ سود اوراق دولتی را کاهش داد/ با رسیدن نرخ بهره به نرخ تورم می‌توان انتظار رونق بورس را داشت Sun Sep 24 13:19:29 IRST 2017
ایران آنلاین تحقق رویای ایمپلنت فوری Sat May 12 14:13:24 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم 3 شهردار کهگیلویه و بویراحمد ابقاء شد/ مشخص شدن سرپرست 9 شهرداری +اسامی Mon Aug 28 03:08:00 IRDT 2017