پایگاه خبری الف - Sun Jul 02 16:00:00 IRDT 2017 نمایش خبر

مرزهای دنیای کوچک ما

در «حریم» معنویت نقشی پر رنگ دارد که پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود

«
حریم
»

 نویسنده: صادق کرمیار

 ناشر: 
نیستان، چاپ اول 1395

 190صفحه، 13000 تومان

 

 شما می‌توانید کتاب 
«حریم» را تا یک هفته پس از معرفی با
 10
 درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب خرید کنید.

 

 *****

 

 

 ‹‹صادق کرمیار›› در ششمین رمان خود کوشیده به تصویر کردن مرزها و حریم های شخصیت هایی بپردازد که در یک بستر پرتنش و هم سرنوشت، از یکدیگر فرار می کنند، اما در آخر و در پناه حضرت امام رضا (ع)، به یکدیگر می رسند. پیش از این کرمیار با رمان های ‹‹وامانده››، ‹‹فریاد در خاکستر››، ‹‹دشت های سوزان››، ‹‹غنیمت›› و ‹‹نامیرا›› به موفقیت های فراوانی دست یافت، خاصه آنکه رمان ‹‹نامیرا››ی او با مضمون ماجراهای بعد از انتخابات سال 1388، مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، تا آنجا که در جایی فرمودند که هر کسی بخواهد فتنه سال 1388 را بشناسد، حتماً این رمان را بخواند.

 

 تازه ترین کار کرمیار «حریم» نیز اثری ستایش شده است، مورد تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد قرار گرفته است و از این حیث باید گفت که مطالعه آن خالی از لطف نیست. کرمیار در رمان «حریم»، مناسبات شخصیت هایی پیش روی خواننده می گذارد که از یکدیگر فرار می کنند ولی دست آخر، قدرت کشش و جذب امام هشتم (ع)، آن ها را پیرامون خود گرد می آورد و پیش از آن که آنان سرنوشتی شوم و غیر قابل بازگشت پیدا کرده و یا به سرای دیگر بشتابند، متوجه اعمال و کارهای شان می شوند.

 

 از این حیث باید گفت که داستان «حریم»، روایت‌گر انسان‌هایی است با زندگی و سرنوشت مشترک، که در دنیای کوچک خود و پیله ای که پیرامون خویش تنیده اند، باقی نمانده و با واسطه قرار دادن یک شخصیت فرابشری و معصوم، به بصیرت و آگاهی واقعی دست می یابند.

 

 داستان در تهران و مشهد اتفاق می افتد و در این بین، شخصیت ها زنجیروار به یکدیگر متصل شده و در بستری از علت ها و معلول ها قرار می گیرند.

 

 ‹‹کرمیار››، همان ابتدای داستان، با تأکید بر واقعی بودن داستان، تلاش می کند خود را راوی داستانی پرجاذبه و پرکشش نشان دهد که از توانایی همراه ساختن خوانندگان رمان تا انتها برخوردار است.

 

 شیوه روایی نوین داستان که بی شباهت به تکنیک و شیوه فاصله گذاری برتولد برشت، نمایشنامه نویس معروف آلمانی نیست؛ برشت که در آثارش تلاش می کرد داستانی را در بستری از یک نمایشنامه روایت کند، اما فاصله مخاطبان را با رویدادهای دراماتیک و داستانی حفظ کرده و در طول روایت اصلی نمایشنامه خود می کوشید تا به مخاطبش بقبولاند که نمایشنامه او، تنها یک داستان است و نه واقعیتی که مخاطبان می پندارند در صحنه وقوع و روی دادن آن قرار گرفته و آن را نگاه می کنند.

 

 دیالکتیک و تضاد جالبی که «کرمیار» بر خلاف برشت به کار برده، تأکید بر واقعی بودن داستان داشته و در مداخل ورود به فصلی جدید از رمان و ارائه رویدادی برای صحنه پردازی یک واقعه، استفاده از همین تکنیک کافی است تا به خوانندگان داستان «کرمیار»، به صورت غیر مستقیم و ناخوداگاه یادآوری شود که این فقط یک داستان است و البته به قول «کرمیار»، می تواند اتفاق هم بیفتد.

 

 شخصیت های هم سرنوشت «کرمیار» در داستان «حریم» و در گستره رویدادها و صحنه پردازی های آن، با قرار گرفتن در موقعیت های مختلفی که رمان نویس برای آنان تدارک دیده، در می یابند که از دست تقدیر الهی و قضا و قدر نمی توانند بگریزند و سرنوشت و فرجامی که تلاش می کند آنان را به سمت عاقبت بخیری و نیکبختی پیش ببرد، سایه به سایه، دنبال شان است.

 

 دنیای خلق شده در داستان «حریم»، جایی برای مکافات عمل شخصیت های داستان است که دائم آنان را به سوی نیکو خصالی و معنویت به جای شوربختی و درد و فنا رهنمون می سازد؛ این یادآوری نویسنده کافی است تا خوانندگان داستان را بیش از پیش با معنویت آشتی داده و یا پیوندهای معنوی آنان را مستحکم تر و گسست ناپذیرتر هم نماید.

 

 در طول داستان، شاهد آن هستیم که شخصیت های رمان، بد عاقبتی ها و بدبختی هایی را به صورت ناخودآگاه و از روی نادانی، به وجود می آورند و با رقم زدن آن ها در دایره سرنوشت خویش، در مسیر سقوط و تباهی قرار می گیرند، اما دست خداوندی که بالای همه دست هاست، موقعیت اسفبار آنان را به گونه ای دیگر رقم می زند و خوشبختی را برای شان به ارمغان می آورد.

 

 دنیا دار مکافات و خانه بازگشت و پژواک عمل و کردار هر انسان و شخصیتی است و در این میان، خوانندگان داستان «حریم» نیز دست به یک همذات پنداری طولانی و پیوسته با شخصیت های داستان زده و هم زمان با خواندن آن، خود را در نزدیک ترین فاصله با شخصیت های رمان، حس می کنند.

 

 هیچ راه گریزی از سرنوشت نیکویی که برای شخصیت های داستان رقم خورده، وجود ندارد؛ حتی وقتی شخصیت های داستان فکر می کنند و می پندارند که از سرنوشتی محتوم و موقعیتی به ظاهر عذاب آور در حال فرار هستند، در واقع، به موقعیت، فرجام و مکافات دقیق و رقم خورده خویش نزدیک و نزدیک تر می شوند و اشخاص و موقعیت هایی را که از آن ها فرار کرده اند، در کنار خود می یابند.

 

 واقعاً فلسفه وجودی چنین برهان و دلیلی چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت که شخصیت های رمان «حریم»، به پس زمینه های مذهبی و گرایش های الهی خود اعتقادی راسخ داشته و باور دارند دستی که بالای همه دست هاست، تلاش می کند آن ها را به این سرنوشت خوب، رهنمون سازد. سرنوشتی که سایه به سایه و در خواب و بیداری همراه آنهاست و حتی اگر موقعیتی ناگوار و ناخوشایند برای آنان رقم بخورد و تا سرحد بدشانسی آنان را با خود ببرد، در نهایت باز هم سرنوشت و عاقبت خوبی در انتظار آنهاست و همین امر، باعث تقویت عنصر امید نزد شخصیت های داستان، تکثیر رویدادهای غیر منتظره و پر از تعلیق در داستان و حتی نزد خوانندگان رمان می شود.

 

 از نکات برجسته اثر حاضر، نقش پررنگ معنویتی که مانند نماد و نشانه ای، پهلو به پهلوی شخصیت های داستان در فراز و فرود رویدادهای حساب شده رمان پیش می رود و جزو ویژگی های اصلی و اساسی«حریم» محسوب می شود که صادق کرمیار در مقام نویسنده و به صورت غیرمستقیم بر آن صحه می گذارد.

 

 صادق کرمیار، در «حریم»، به نقش مطلق و انکارناپذیر معنویت در زندگی آدمی پرداخته است؛ نقشی که حتی ناباوران به معنویت نیز نمی توانند منکر آن شوند و چه بسا به صورت ناخودآگاه بارها و بارها آن را تجربه کرده باشند. شخصیت های داستان کار شر یا خیری که مرتکب می شوند، در ادامه رمان و در موقعیت های داستانی بعدی پاسخ آن را می گیرند و همانند برخی گاه به این شک و تردید دچار می شوند که آیا پاسخ کار خیر آنها با جزایی شر داده نشده است؟ همین شک و تردید جذبه ای را به همراه دارد که به درگیر شدن بیشتر مخاطب با داستان می انجامد چنان که وقتی در ادامه داستان شخصیتی متوجه اشتباه فاحش خود می شوند، خواننده نیز همراه او حسی از آرامش را تجربه می کند. همه این کنش و واکنش های، در چارچوبی منطقی، باورپذیر و براساس پیوندهای علت و معلولی رقم خورده است که صادق کرمیار با مهارت در راستای خلق رمانی تاثیر گذار بهره برده است.

 

 سخن آخر این که رمان «حریم»، چنان که خود نویسنده نیز تاکید داشته رمانی است در ژانر اجتماعی که با رویکردی دینی نوشته شده است و مرز بین شرک و ایمان را در ضخامتی باریک تر از مو پیش روی خوانندگانش ترسیم می کند.
پایگاه خبری الف مسیر نفت در گردوخاک برجام Sun May 13 13:04:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف هشدار وزارت صنعت به نمایندگان خودروسازان خارجی Sat Aug 19 12:22:30 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تونل شماره دو معدن زمستان یورت مسدود شد Sat May 13 12:50:36 IRDT 2017
پایگاه خبری الف محصول جدید و لوکس ایران‌خودرو Mon Feb 13 14:55:11 IRST 2017
پایگاه خبری الف ترافیک نیمه سنگین درراه های البرز Wed Jun 28 20:44:50 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خروج از برجام، ورود به قدس Mon May 14 03:53:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف جنایت فجیع در خیابان یخچال / مردی همسر و پسر چهارده ساله‌اش را کشت Mon Sep 04 23:29:10 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سیف: دلار باز هم ارزان تر می‎شود/ قیمت هر دلار 4534 تومان Sun Jan 28 13:50:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف جزئیات جنایات خرچنگ‌های سیاه +عکس Sat Jun 24 12:30:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آیا رابطه اسراییل با عمان می تواند به نفع ایران باشد؟ Fri Dec 14 10:54:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد Mon Apr 17 22:10:22 IRDT 2017
پایگاه خبری الف حمله ماموران آل سعود به «تکایا» و «خیمه‌های عاشورایی» در قطیف +عکس و فیلم Thu Sep 13 00:41:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف فلاحت‌پیشه: بودجه امنیت مرزی باید 5 برابر شود Sat Dec 08 12:41:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف محسن هاشمی: مبارزه با فساد از اولویت‌های نظام است Mon Dec 10 15:56:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مدیر عامل مدیریت فناوری بورس: ریشه اشکال فنی امروز هنوز مشخص نیست/ تا فردا سحر کار می‌کنیم Tue Dec 11 21:46:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف عملیات شبانه اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو Wed Feb 07 10:25:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف تلاش مخفیانه اپل برای تحول در درمان دیابت/ رویای استیو جابز بود Fri Apr 14 11:14:42 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خارج کردن دو کودک زنده از زیر آوار در شربیان/ آمار مصدومان به 12 نفر رسید Tue Aug 29 13:14:46 IRDT 2017
پایگاه خبری الف هندزآن گوشی اسنشال: محصولی متفاوت از پدر سیستم عامل اندروید Sat Aug 19 12:41:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کدام نامزدها امروز در صداوسیما برنامه دارند؟ Mon May 15 06:42:16 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش نمایندگان به اظهارات مهناز افشار؛ بیزینس هنرمندانه با جان مردم Wed Dec 12 16:11:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ماجرای جعل هویت بازیکن استقلال Fri Feb 16 09:19:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب شد Tue Dec 04 10:42:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف حورا صدر: چرا ما هر روز باید زنده بودن امام موسی صدر را اثبات کنیم؟ Thu Aug 31 14:15:43 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چرا ایرنا سخنان احمد توکلی را تحریف کرد؟ / اصل ماجرا چیست؟+ صوت و عکس Fri Oct 05 09:40:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف نمایشگاه «موزه لوور» در تهران Sat Feb 17 15:02:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف نماینده مجلس:‌ اروپا بدون اجازه ترامپ آب نمی‌خورند Mon Nov 19 10:36:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف 260 میلیارد دلار درآمد دولت طی 5 سال گذشته کجا خرج شد؟ Sat Feb 10 11:07:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف یک گناه کوچولو ! Sun Apr 23 17:10:46 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آخرین تحولات بازار میوه و صیفی Wed Apr 26 19:07:06 IRDT 2017
پایگاه خبری الف عکس دیده‌نشده از امام‌جمعه جدیدتهران/ هدیه سیگاربرگ و تی‌شرت چگوارایی! Tue Jan 01 21:31:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف اشتباه عجیب کمیته انضباطی اسپانیا در رابطه با محرومیت مسی Thu Mar 23 11:40:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سازمان بنادر: اطلاعات جعبه سیاه سانچی پاک نشده است Tue Jan 30 15:58:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف خروج آمریکا از سوریه؛ چرایی و پیامدها/ هدف ترامپ چیست؟ Fri Jan 04 08:49:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف احساس تغییر دما با یک هدست جدید واقعیت مجازی Thu Feb 16 13:26:27 IRST 2017
پایگاه خبری الف نرخ بلیت مترو در سال آینده چقدر گران می شود؟ Mon Feb 05 05:52:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف نتانیاهو: در روابط ما با اعراب تحول مثبت بوجود آمده Fri May 18 16:03:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ادامه روند کاهشی قیمت جهانی مواد غذایی Sun May 07 12:41:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف هراز تا ساعت 2 بامداد روز شنبه یک‌طرفه است Fri Jun 08 15:35:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف خانه‌های ساخت سپاه پس از زلزله اخیر کرمانشاه چقدر آسیب دیدند؟ + عکس Sun Dec 02 12:31:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف 31 مفسد اقتصادی به قوه قضائیه معرفی شدند Thu Jan 03 17:53:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف حدیث/ درهایی که خدا بسته نگه نخواهد داشت Mon Mar 20 11:19:27 IRST 2017
پایگاه خبری الف عیدی کارگران در سال 97 چقدر است Mon Jan 28 11:36:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف برگ سبز خودرو ببرید، لاستیک بگیرید Wed Oct 17 03:48:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مدیریت بحران در ایران سوء تفاهم بزرگ Tue Jan 30 10:45:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف سیگار سالانه چند نفر را در جهان می‌کشد؟ Wed May 31 11:39:32 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آغاز پیش‌فروش بلیت جشنواره فیلم فجر Tue Jan 15 16:30:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف مراسم بزرگداشت شهدای آتش نشان در مدرسه شهید مطهری Wed Feb 01 15:46:54 IRST 2017
پایگاه خبری الف چین: تبعه بازداشتی کانادا به اتهام قاچاق محاکمه می‌شود Thu Dec 27 10:30:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف طارمی: پرسپولیس قهرمان شود بهترین بازیکن آسیا می‌شوم/ با هت‌تریک در آقای گلی تاریخ‌ساز خواهم شد Mon Jul 31 11:35:33 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چگونه گوشی موبایل قاچاق را تشخیص بدهیم؟ Sat Apr 22 08:52:26 IRDT 2017
پایگاه خبری الف لاوروف: به نظر می‌رسد که واشنگتن به سمت تجزیه سوریه پیش می‌رود Wed Feb 07 19:38:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف احمدی‌نژاد در لباس جدید! / کاریکاتور Sun Aug 20 08:40:11 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چرا مایکل فلپس می‌خواهد با یک کوسه سفید مسابقه بدهد؟/ قهرمان شنا در مقابل سلطان دریا Thu Jun 22 00:42:40 IRDT 2017
پایگاه خبری الف 9 سیو کورتوا در دیدار مقابل بلژیک - برزیل Sat Jul 07 01:53:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بزرگترین خودکشی دسته جمعی تاریخ + تصاویر Wed Nov 21 16:52:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف برگزاری نشست نقد کتاب "دانشگاه پهلوی به روایت اسناد" با حضور احمد توکلی Mon Nov 26 15:20:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف قیمت گوشی های Sony در بازار +جدول Sun Apr 23 21:44:02 IRDT 2017
پایگاه خبری الف برهم صالح: رئیس جمهور تمام مردم عراق خواهم بود Tue Oct 02 22:27:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف درخواست آمریکایی ها برای استیضاح ترامپ Thu May 18 21:45:26 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آرامش قبل از طوفان؟/نگاهی به صداوسیمای سال 95 Tue Mar 14 16:26:33 IRST 2017
پایگاه خبری الف 74 درصد پست‌های وزارت دفاع آمریکا خالی مانده‌اند Mon Aug 21 11:24:43 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پیشنهاد نماینده مجلس درباره حساب‌های قوه قضائیه Wed Jan 30 15:06:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف افزایش صادرات آلمان به ایران، یک ماه قبل از بازگشت تحریم‌ها Wed Dec 12 07:50:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف سامانه سهام عدالت از فردا بازگشایی می‌شود Sun Apr 02 16:30:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دیپلماسی همبرگری ترامپ با کره شمالی Thu May 31 16:27:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف جنجال عجیب گل محمدی در کنار زمین Thu Mar 30 20:45:48 IRDT 2017
پایگاه خبری الف توییت آذری جهرمی از دستاوردهای دولت الکترونیک Mon Nov 26 14:04:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف کشف و شهود در مسیر حیرت Tue May 02 17:49:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پیشنهاد رشد 15 درصدی تعرفه‌های پزشکی 98 به دولت Mon Feb 04 08:45:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف آیت‌الله خاتمی: فتنه‌آفرینان بدانند حماسه 9 دی قابل تکرار است/سفر مخفیانه ترامپ به عراق نماد خفت است Fri Dec 28 13:31:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف تشریح مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سوی رییس مجلس Sun Oct 21 08:36:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مسائلی که منصوریان باید حل کند/ سه علامت سئوال جلوی سرمربی استقلال Sun Aug 13 10:45:04 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آیا افشانی دومین قربانی شورای پنجم خواهد بود؟ Tue May 15 14:32:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف روحانی: اگر آمریکا برجام را زیرپا بگذارد،پشیمان خواهد شد Sat Feb 17 15:50:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف فردوسی‌پور حذف نشد Tue Oct 23 18:33:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف وزیر بهداشت: دفترچه بیمه چک سفیدامضا نیست Wed Jun 20 12:55:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف جشنواره فروش تابستانی نیسان Sun Jul 09 19:57:52 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جرج کلونی به سینماکان رفت Wed Mar 29 17:20:21 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رقم پیشنهادی برای جانشین کاوه رضایی تکذیب شد Wed May 31 20:22:10 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رایزنی ترزا می و پادشاه اردن+ عکس Tue Apr 04 09:13:51 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ترامپ و همسرش در ایالت سیل زده Wed Aug 30 16:47:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی یابد Tue Jul 11 13:29:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آهن 40 درصد گران شد Fri Jul 06 09:27:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اجرای طرح ثبت الکترونیکی طلاق/ نرخ طلاق رو به افزایش است Fri Sep 01 14:30:59 IRDT 2017
پایگاه خبری الف جلسه هیات دولت درباره آب اصفهان تشکیل نشد Mon Dec 24 19:19:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف رونالدو سه‌شنبه رسما یوونتوسی می‌شود Sun Jul 08 14:16:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اختصاص اعتبار برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور Wed Nov 28 15:19:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف درگیری مسلحانه هشت اراذل و اوباش در پرند Tue Sep 05 18:20:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آیا بالاخره روزی همه‌چیز درست می‌شود؟ نه. با این واقعیت کنار بیایید! Thu Nov 08 17:54:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف گعده‌های نمایندگان با کاندیداهای ریاست مجلس Tue May 29 11:45:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف جنایت تازه‌ای که سعودی‌ها در یمن به بار آوردند Fri Feb 16 11:35:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف بارش برف در محل آواربرداری پلاسکو Tue Jan 24 08:51:15 IRST 2017
پایگاه خبری الف کشف بزرگ‌ترین محموله گازوئیل قاچاق در جنوب شرق کشور Thu Feb 07 16:30:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف رد ارتباط ایران با کشف محموله نظامی در کی‌یف Wed Jan 25 14:33:36 IRST 2017
پایگاه خبری الف اسرائیل: اسد اکثر خاک سوریه را تا 2018 بازپس می‌گیرد/ اشتباه محاسباتی کردیم Thu Aug 31 09:13:28 IRDT 2017
پایگاه خبری الف علیرضا علیفر: رفتن بهرام شفیع را باور نمی‌کنم! Tue Oct 09 22:30:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف پیام تاج به گرشاسبی بعد از جدایی از پرسپولیس Wed Dec 12 10:16:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مشکل اشتغال با حرف حل نمی‌شود Wed Feb 21 04:01:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف حرف جالب توجهی که بشار اسد هفت سال پیش زد Fri Dec 28 01:57:00 IRST 2018
ایران آنلاین نجات نوزادی که در فاضلاب رها شد+ فیلم Wed Aug 22 11:32:44 IRDT 2018
تین افزایش حجم ترددها و لزوم توجه به قوانین Fri Jun 15 13:30:02 IRDT 2018
انتخاب توسعه فاز 11 پارس جنوبی در انتظار تصمیمات جدید/ از چینی‌ها خبری نیست! Sun Feb 10 19:25:37 IRST 2019
آفتاب ایران «33 سال بعد هور دورق » از نگاه مستندساز پیشکسوت Mon Jun 25 14:10:21 IRDT 2018
تجارت نیوز فقط به محصولات استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد Wed Aug 29 13:59:40 IRDT 2018
آرا نیوز روش فعلی یارانه ها برای سال آینده ادامه دارد/ادعای دولت حل مشکل بیکاری نیست Tue Feb 27 14:10:20 IRST 2018
واحد مرکزی خبر کشف 61 راس دام فاقد مجوز حمل در شهرستان البرز Mon Jul 30 15:51:02 IRDT 2018
میزان جشنواره ملی غدیر در مدارس علمیه خواهران برگزار می شود Sat Sep 09 13:05:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اسپانیا در فینال رقیب آلمان شد Wed Jun 28 01:24:00 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین زلزله‌زدگانی که حق بیمه‌شان را منظم پرداخت نکرده باشند، مستمری فوت دریافت نمی‌کنند Mon Nov 13 20:05:15 IRST 2017
واحد مرکزی خبر معاون قضایی دادگستری تهران: فعالیت بیش از 1000 قاضی زن در دستگاه قضا Tue Sep 25 15:46:08 IRST 2018
خبرگزاری مهر نماد هویّتِ ما، انبیاء وآزادیخواهان هستند،نه شاهان مستبد وخون‌ریز Mon Dec 03 14:37:22 IRST 2018
پارس نیوز وقتی وکیل ترامپ خواب پنبه‌دانه می‎بیند Sun Sep 23 08:43:37 IRST 2018
ورزش 3 ابراهیم زاده: به بازیکنانم باور داریم Fri Apr 13 14:57:00 IRDT 2018
جماران تحقق اقتصاد مقاومتی زیر سایە توسعه باغات میوه Tue Jul 03 09:06:50 IRDT 2018
اخبار بانک مجمع سالانه و فوق العاده 6 شرکت بورسی و فرابورسی Wed Feb 21 08:29:25 IRST 2018
خبرگزاری نسیم «دورنمات- سمندریان» منتشر شد Tue Apr 17 19:02:03 IRDT 2018
جام نیوز 3 علامت خرید امن اینترنتی اعلام شد Mon Jul 09 17:09:19 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین خودروهای ژاپنی در بازار تهران چند؟ +جدول Tue Sep 04 17:50:33 IRDT 2018
پولی مالی صادرات برخی گروه‌های کالایی ممنوع شد Sun Sep 09 12:47:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مسئولان از ظرفیت بخش های مختلف برای حمایت از کودکان بهره گیرند Sun Jan 01 19:26:00 IRST 2017
تدبیر آیا رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات استعفا داده است؟ Wed Apr 05 11:33:59 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا 37 سال نماز با جهت قبله اشتباه در یک روستا Mon Oct 29 08:29:22 IRST 2018
بولتن نیوز ترافیک در محور قزوین به کرج نیمه سنگین است/ بارش پراکنده باران در استان‌های گیلان و مازنداران Mon Sep 04 09:27:25 IRDT 2017
آنا همایش پیاده روی بازنشستگان شهرداری Thu May 10 12:13:00 IRDT 2018
بی باک نیوز دیدار نوری المالکی با رئیس مجلس شورای اسلامی Tue Jan 03 10:20:01 IRST 2017
جام نیوز شاهکار بنز در کنار برج میلاد / ببینید Sat Apr 15 07:40:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پنجشنبه آخر سال Thu Mar 16 21:45:46 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن آتش انحصارگرایی این‌بار بر دامن مسلمانان میانمار Wed Sep 06 10:02:06 IRDT 2017
فردا محموله چای، ماری جوانا از آب درآمد +عکس Thu Jan 10 13:41:23 IRST 2019
سلامت نیوز دانشگاه های علوم پزشکی با کمبود هیات علمی مواجه هستند Sat Oct 27 13:10:00 IRST 2018
جوان آنلاین اختصاص 1000 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سد عمارت گرمی Tue May 23 18:55:24 IRDT 2017
تدبیر 24 تشریح برنامه‌های رمضانه شهرداری Sat May 27 12:18:04 IRDT 2017
جام نیوز محل شهادت شهید حججی به دست سپاه تصرف شد Tue Sep 26 11:52:19 IRST 2017
رسالت رئیس‌جمهور چین: تایوان باید دوباره به چین برگردد Thu Jan 03 00:00:00 IRST 2019
واحد مرکزی خبر اهمیت توجه به پدافند غیر عامل در تمامی عرصه ها Wed Nov 01 18:49:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر کنفرانس بین‌المللی امانوئل کانت و آزادی برگزارمی شود Sun Jun 03 11:20:32 IRDT 2018
تی نیوز عالیشاه مهمان ویژه بازی پرسپولیس و السد قطر / مخالفت ناظر بازی با طرح پیراهن سرخپوشان پایتخت Mon Apr 16 18:39:41 IRDT 2018
نامه نیوز نژادپرست آمریکایی که مدافعان 2 دختر مسلمان را کشت: میهن پرستم نه تروریست Thu Jun 01 14:39:04 IRDT 2017
بی باک نیوز دلایل خودکشی دانشجوی بورسیه اعلام شد Mon Nov 14 07:14:01 IRST 2016
خبرگزاری تسنیم 1.5 میلیون نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش مهارتی فرا می‌گیرند Tue Feb 28 16:34:19 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم همدان| 120 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در تویسرکان پرداخت شد Sat Apr 28 19:52:09 IRDT 2018
خبرآنلاین بخشنامه همتی برای بانک‌ها: برای بهبود سرمایه خود برنامه بدهید Sat Dec 01 17:52:31 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن فلسفه حجاب در اسلام/ دختران را از کودکی با فرهنگ حجاب آشنا کنیم Thu Mar 23 13:01:13 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر یاسوج خنکترین نقطه استان Tue Sep 19 13:57:28 IRDT 2017
اطلاعات آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران Mon Jun 11 15:31:39 IRDT 2018
خبرگزاری فارس کابینه جدید دولت ترکمنستان معرفی شد Sat Feb 25 08:30:00 IRST 2017
خبر خودرو ایران، نوزدهمین کشور پرجمعیت جهان Sun Sep 16 10:47:58 IRDT 2018
آنا مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی بخشی از ماهیت انقلاب است/ انقلاب 57؛ انقلابی گفتمان‌ساز Sun Feb 11 09:24:00 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین تظاهرات کفن پوشان 28 منطقه بحرین در همبستگی با شیخ عیسی قاسم+تصاویر Mon Jan 30 10:40:14 IRST 2017
برنا راه اندازی میز خدمت استانداری و فرمانداری های خوزستان/ملاک مهم ارزیابی فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی رضایتمندی مردم است Sun Feb 10 17:43:20 IRST 2019
ایستا نیوز مدیریت ریسک، هدف اصلی ابزار آتی سهام Sat Jan 19 13:23:32 IRST 2019
روزنامه شهروند شماره جدید سینما و ادبیات در بازار Tue Aug 22 04:30:00 IRDT 2017
ورزش 3 در پرسپولیس همه با هم برادر و رفیق اند/ امیری: بعد از 3-0 اذیتمان کردند Wed Aug 16 18:57:00 IRDT 2017
پارسینه دیدار ترامپ و مرکل در کاخ سفید Sat Apr 28 09:14:05 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو اثر تالیفی در حوزه نشر دینی در آران و بیدگل رونمایی شد Wed Feb 13 13:35:46 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم افزایش 100 درصدی بودجه "شرکت ساخت" در لایحه بودجه 98 Tue Dec 25 12:41:15 IRST 2018
خبرگزاری کتاب ایران نمایشگاه کتاب امربه معروف و نهی از منکر در کتابخانه آستان قدس Wed Sep 05 16:32:45 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین اتهامات مطرح شده علیه کارمند کنسولگری آمریکا بی اساس است Thu Oct 05 15:31:55 IRST 2017
آفتاب ایران منتظری: از دست دادن فیفا دی برای ما عادی شده است/ قدر این فرصت ها را نمی دانیم Thu Oct 11 17:01:13 IRST 2018
شبکه خبر تعیین نرخ سود تسهیلات دومین مرحله برنامه بانک مرکزی Wed Sep 06 16:55:23 IRDT 2017
تی نیوز مازندران از 15 میلیون مسافر نوروزی میزبانی کرد Tue Apr 03 22:08:38 IRDT 2018
میزان توسعه همکاری های بندری ایران با بخش خصوصی هند Sat Oct 13 16:27:01 IRST 2018
دویچه وله ترکیه تظاهرات "مادران شنبه" را ممنوع اعلام کرد Mon Aug 27 23:07:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پیاده‌روی اربعین نیازمند یک مدیریت و هماهنگی است تا پیام آن به جهانیان برسد Tue Nov 06 14:25:43 IRST 2018
صبحانه با خبر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 30 خرداد +عکس Tue Jun 20 09:00:18 IRDT 2017
جام نیوز انتشار ویدئویی از پسر «کیم جونگ نام» Wed Mar 08 21:12:11 IRST 2017
ورزش 3 گزارشی از ژاپن؛ فینالیست آسیا دلواپس جت لگ/ چرا پرسپولیس از نگرانی حریف استفاده نمی‌کند؟ Mon Nov 05 13:22:00 IRST 2018
انتخاب اعتیاد به گوشی هوشمند واقعا به سلامت روان نوجوانان آسیب می‌زند Mon Dec 04 08:20:01 IRST 2017
پارس نیوز اختلاس میلیاردی در شهرداری خواجوشهر سیرجان Sat Apr 08 14:21:45 IRDT 2017
تدبیر و امید سرمقاله 350 روزنامه آمریکایی در انتقاد از رویکرد ترامپ علیه رسانه‌ها Thu Aug 16 17:47:10 IRDT 2018
فردا وزیر علوم دوشنبه به کمیسیون آموزش مجلس می رود Sat Jan 19 16:20:28 IRST 2019
خبرگزاری نسیم بار مالی 1000 میلیاردی با اجرای مصوبه پلکانی افزایش حقوق در آموزش‌ و پرورش Wed Jan 24 14:10:01 IRST 2018
خبرگزاری نسیم خرید 35 هزار بشکه نفت در بورس Sun Oct 28 11:56:02 IRST 2018
برنا شهربانو منصوریان طلایی شد Sun Nov 06 11:05:50 IRST 2016
خبرگزاری نسیم جدیدترین تصمیمات دستیاری پزشکی اعلام شد/ توقف پذیرش پزشکی اجتماعی Sat Dec 15 15:44:05 IRST 2018
واحد مرکزی خبر دروازه گیتی پسند در حصار دستان حسینی Sat May 19 09:31:45 IRDT 2018
اخبار بانک توصیه سازمان خصوصی‌سازی به مشمولان سهام عدالت Mon May 15 09:53:44 IRDT 2017
انتخاب فرار صدها داعشی از سوریه به عراق به همراه میلیون‌ها دلار Mon Feb 18 15:33:42 IRST 2019
واحد مرکزی خبر کمک ادارات دولتی به صنعت برق در اوج مصرف Mon Jul 23 10:41:27 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو اعزام 1400 دانشجو به مناطق محروم استان سمنان در تابستان 97/ محرومیت‌زدایی مهمترین رسالت جهادگران Sat Jul 21 09:57:23 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم دست رد مقامات کویت بر سینه بن سلمان/احتمال ماجراجویی ولیعهد سعودی Thu Oct 18 09:19:02 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا جشنواره غذاهای سنتی، سوغات و صنایع دستی در قم+تصاویر Sun Mar 12 14:32:15 IRST 2017
پارس نیوز یک استقلالی پدر شد! Sat Aug 12 10:26:34 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افشارزاده: آرزو مى کنم تیم ملى به دور دوم رقابت‌ها صعود کند Sun Jun 24 23:22:11 IRDT 2018
خبرگزاری مهر راوی «برکت» به «شاه‌کشی» رسید/ روایتی از ترور محمدرضا پهلوی Sat Mar 11 07:26:51 IRST 2017
نامه نیوز تغییر تاکتیک با دلار 4700 تومانی Mon Feb 12 07:20:10 IRST 2018
جماران هواداران سپیدرود از سوی کمیته انضباطی مورد تشویق قرار گرفتند Wed Feb 13 14:52:45 IRST 2019
واحد مرکزی خبر یک کشته در تصادف جاده مرودشت Sat Dec 29 09:36:17 IRST 2018
خبرگزاری مهر خوراکی های ضد استرس را بشناسید Mon May 29 03:35:32 IRDT 2017
آفتاب ایران از بازیکنان حاضر در جام ملت های آسیا تست دوپینگ گرفته شد Sun Jan 13 12:10:05 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران 50هزار نفر از کارکنان قراردادی شهرداریهای کشور با مجوز دولت تبدیل وضع می‌شوند Mon Jan 30 14:53:38 IRST 2017
واحد مرکزی خبر موظف به اعتلای فضای کسب و کار هستیم Sat Apr 29 11:32:09 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اهواز| از سونامی بیماری‌های قلبی تا فقر حرکتی؛ نگرانی کارشناسان حوزه ورزش و سلامت Thu Oct 18 17:28:44 IRST 2018
خبرگزاری مهر فراخوان نشریه نگاری کودک و نوجوان با موضوع امام رضا(ع) منتشر شد Wed Jan 04 11:15:11 IRST 2017
جماران افزون بر هفت تن مواد غذایی قاچاق در زاهدان کشف شد Thu Jul 19 11:42:48 IRDT 2018
آفتاب ایران یک شهرک نشین صهیونیست در جنوب قدس به شدت زخمی شد Tue Nov 20 19:10:10 IRST 2018
خبرگزاری فارس توجه به حقوق نمایندگان مهم است Tue Jul 11 10:46:00 IRDT 2017
اطلاعات ‏کشف 70کیلوگرم مواد مخدر درکوهسرخ Sat Sep 01 15:52:57 IRDT 2018
جوان آنلاین جدال سرنوشت ساز منصوریان برابر پارس جنوبی Fri Sep 15 15:25:51 IRDT 2017