تدبیر 24 - Tue Mar 14 11:30:02 IRST 2017 نمایش خبر

برخی انگار از روی دست ترامپ یادداشت برمی‌دارند

«در برخی موارد، اگر مقایسه‌ای میان عملکرد عناصر نادان دوست‌نما و دشمنان حیله‌گر و مکار داخلی و خارجی صورت گیرد، وجه تمایز چندانی میان عملکرد و تبلیغات دوستان نادان و دشمنان قسم‌خورده را نمی‌توان فهرست کرد. گویا برخی عناصر داخلی از روی دست ترامپ یادداشت‌برداری کرده‌اند و مصالح نظام و کشور را به بازی گرفته‌اند.»

تدبیر24
 »روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله خود آورده است: با تشکیل ستاد انتخابات کشور، تدریجاً زمینه‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات پرشکوه جهت انتخاب رئیس دولت دوازدهم فراهم می‌شود. با آنکه تا روز برگزاری این حماسه پرشکوه تقریباً 50 روز فاصله داریم، تدارک مقدمات کار، برای هر روز باقیمانده، مطابق برنامه احتیاج به تصمیمات و تمهیدات بیشتری دارد. 


امید و انتظار این است که ملت سلحشور ما یکبار دیگر با حضور حماسی خود در پای صندوق‌ها، شور تازه‌ای بیافریند، دوستان و یاران انقلاب نظام را خشنود سازند و دشمنان را مایوس کنند. این یک انتظار و توقع درست است ولی مسائل و مشکلاتی به ذهن می‌رسد که تا همین‌جا هم بر سرنوشت انتخابات اثرگذار بوده است و اگر فکری برای مقابله با آن و خنثی کردن اقدامات بازدارنده صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که انتظارات آحاد مردم به آن صورت ممکن به خوبی بر آورده نشود. این، خسارت بزرگی محسوب می‌گردد که می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد. 


واقعیت این است که برخی افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها در هر فرصتی و به هر مناسبتی سرگرم سیاه‌نمایی و جوسازی علیه نظام اجرایی هستند و با تبلیغات منفی تلاش می‌کنند جامعه را نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف نظام اجرائی بدبین سازند و حتی آنها را به دسیسه و خیانت متهم کنند. اما آیا واقعیت‌های عینی و ملموس، چنین دیدگاه منفی و مایوس کننده‌ای را تایید می‌کند؟ و آیا تضعیف و تخریب نظام اجرائی، ملازم تخریب و تضعیف نظام و کشور نیست؟ 


فراموش نکنیم که در طول دوران 38 ساله گذشته، کم نبوده‌اند گروه‌ها و جناح‌های معارض و مخالف که با اسلام و با اصل انقلاب و نظام در تضاد و تقابل بوده‌اند و با سمپاشی و سیاه‌نمایی تلاش می‌کردند آحاد مردم را از تداوم انقلاب و بهتر شدن اوضاع کشور به کلی مأیوس کنند و با ایجاد تردید و بدبینی، در صفوف مردم نفوذ کرده و خود را دلسوزتر از مسئولان نظام و آگاه‌تر از آنها به رموز کار معرفی کنند. کم نبوده‌اند کسانی که با همین شیوه‌ها و ابزارها، بذر تفرقه و نفاق پاشیدند و کشور را دچار خساراتی کردند که تکرار آن، حتی به اختصار نیز ملال‌آور است. 


جای تعجب است که امروز با آنکه به برکت استقامت و هوشمندی ملت، صحنه سیاسی کشور از لوث وجود گروهک‌های معاند و محارب در مقیاس وسیعی پاکسازی شده، باز هم کسانی هستند که در لباس دوست و از موضع دلسوزی و با حربه تبلیغات عوام‌فریبانه و پوپولیستی سعی دارند همان اهداف و برنامه‌ها را به شکل جدیدی، عیناً در سطح کشور و در میان اقشار مختلف جامعه بازسازی و اجرا کنند و چنین وانمود سازند که گویا مصالح کشور و نظام را نمایندگی می‌کنند. 


باید دید مأیوس کردن مردم و ایجاد فضای مسموم تبلیغاتی در جامعه و دامن زدن به مشکلات، چه نفعی در بردارد؟ و حتی اگر به بهانه دلسوزی نیز مطرح شود، چگونه می‌تواند مردم و مسئولان را برای ادامه راه پرفراز و نشیبی که الزامات روز کشور اقتضای عبور و گذار از مقطع کنونی را دارد، یاری کند؟ در برخی موارد، اگر مقایسه‌ای میان عملکرد عناصر نادان دوست‌نما و دشمنان حیله‌گر و مکار داخلی و خارجی صورت گیرد، وجه تمایز چندانی میان عملکرد و تبلیغات دوستان نادان و دشمنان قسم‌خورده را نمی‌توان فهرست کرد. گویا برخی عناصر داخلی از روی دست ترامپ یادداشت‌برداری کرده‌اند و دقیقاً با همان اهداف و برنامه‌ها، با همان ادبیات و رفتارها، سرگرم ایجاد نگرانی و تشویش و اضطراب در جامعه هستند و مصالح نظام و کشور را به بازی گرفته‌اند. 


اینجا دیگر بحث دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور و دستیارانش مطرح نیست بلکه این جماعت و عملکرد پرآسیب و زیان آنها عملاً ریشه‌های نظام و اعتماد جامعه به انقلاب و دستاوردهای ارزشمند کشور در طول تاریخ معاصر را به وضوح در معرض تهاجمات ناجوانمردانه قرار داده‌اند و ثمرات جانفشانی حداقل سه نسل از نیروهای انقلاب را هدف گرفته‌اند. 


ما دشمنان شروری داریم که از هر فرصتی برای مقابله با اصل انقلاب و نظام سوءاستفاده کرده‌اند و خواهند کرد. طبعاً دشمن، دشمن است و از او غیر از دشمنی و کینه‌ورزی انتظاری نمی‌رود. اما از جمع دوستان و یاران و یاوران انقلاب و نظام، هرگز پذیرفته نیست که با ادبیات و رفتارهای دشمن، درباره انقلاب و نظام سخن بگویند و مقابله کنند. با این حساب، دیگر حتی احتیاجی به دشمن هم نیست! چراکه بعضی از ما، چه‌بسا برای رضای خدا و به حساب خدمتی به اسلام و انقلاب و کشور، دقیقاً ریشه‌های نظام و اعتماد مردم را هدف گرفته‌ایم و حتی برای تحقق تمامی اهداف و برنامه‌های خصمانه علیه دولت کنونی، نه تنها «ریل‌گذاری» کرده‌ایم بلکه دیگران را هم به یاری می‌طلبیم و «دستور حمله» به دولت را در صدر اهداف خود قرار داده ایم. 


اما آیا هرگز به نتیجه کارها و آثار و تبعات این روش‌ها اندیشیده‌ایم؟ بدون هیچگونه تعارف و رودربایستی بپذیریم که در بسیاری از مقاطع تاریخ معاصر، تحریک علیه دولت، عملاً تحریک علیه انقلاب و نظام و کشور بوده و هست. همه باید بپذیریم که دولت و نظام اجرایی، ملک طلق هیچ‌کس نیست و در نتیجه باید میان تهاجم کینه‌توزانه علیه دولت و کارگزاران نظام اجرایی با نقد منصفانه تفاوت قائل شد. 


به‌راستی آیا آرامش نسبی در صحنه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در مقطع کنونی را می‌توان با آن دوران سیاه و پرتنش هشت‌ساله مقایسه کرد؟ آیا ادبیات فاخر دولتمردان کنونی را با ادبیات منحط آن دوره پرخطا می‌توان برابر دانست؟ قصد بر این نیست که اوضاع نابسامان آن روزها را در این فرصت کوتاه به نقد بگذاریم ولی از همراهان و توجیه‌گران آن روزها هرگز پذیرفته نیست که امروز طلبکاری کنند و همه را ناکارآمد معرفی نمایند. این ادعاهای بدون پشتوانه، این قبیل گزافه‌گویی‌های کینه‌توزانه را مردم نمی‌پذیرند و اتفاقاً در مقاطع مختلف انتخاباتی، واکنش‌های معنی‌دار و هوشمندانه‌ای نسبت به‌این رفتارها و مواضع غیرمنصفانه نشان داده و می‌دهند مردم با هوشیاری و البته با سعه‌صدر مثال‌زدنی، همه چیز را زیر نظر گرفته‌اند و سمپاشی‌های رسانه‌ای و سیاه‌نمایی‌های جناحی را به دقت رصد می‌کنند و واکنش‌های متناسبی را از خود بروز می‌دهند. 


ما از امام خمینی و رهبر معظم انقلاب آموخته‌ایم که تخریب و تضعیف هر یک از ارکان و اجزاء قوای سه‌گانه به منزله تخریب و تضعیف نظام است و فقط به زیان ملت و به نفع دشمن تمام خواهد شد. کسانی تصور نکنند که این تخریب رقیب است و خود، سودش را خواهند برد. برجسته کردن کمبودها، بزرگنمائی مسائل و مشکلات، نادیده گرفتن موفقیت‌ها و مسأله‌دار جلوه دادن پیشرفت‌ها، بالا بردن توقعات جامعه، بی‌اهمیت معرفی کردن دستاوردها، انعکاس وارونه حقایق، انگ زدن به خادمان و چهره‌های مورد اعتماد مردم به ویژه با برچسب «خیانت»، استفاده ابزاری از مقدسات انقلاب و جامعه و الگوپذیری از ادبیات و رفتارهای ترامپی، نمی‌تواند ارزش و اعتباری برای هیچکس در زیر خیمه انقلاب را ایجاد، تثبیت و تضمین کند. 


چگونه ممکن است منتقدین بی‌انصاف، مسائل و مشکلات ریز و درشت را ببینند و از تثبیت نسبی نرخ ارز، مهار تورم 48 درصدی و تک رقمی کردن آن و انبوه موارد منتهی به بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی را به کلی منکر شوند؟ منطقاً با در پیش گرفتن چنین خط مشی انحرافی و بحران‌زایی، اساساً احتیاج به هیچ دشمنی نیست، چراکه دوستان بی‌انصاف حتی جور دشمنان غدار را هم می‌کشند و به نیابت از دشمن حتی مؤثرتر از دشمن به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند.
تدبیر 24 کاندیداها وعده‌های نجومی ندهند Wed Apr 19 09:50:21 IRDT 2017
تدبیر 24 سحر دولتشاهی در یک مراسم مذهبی + عکس Fri Sep 21 11:12:37 IRDT 2018
تدبیر 24 راه‌های جلوگیری از مصرف اینترنت Sat Sep 02 10:03:18 IRDT 2017
تدبیر 24 70 درصد فاضلاب شهر تهران تصفیه نمی‌شود Sat Apr 29 09:56:54 IRDT 2017
تدبیر 24 کرسنت؛مهلکه قدرت/ کهنه‌پرونده‌ای که بازیچه سیاسی‌کاری شد Wed May 17 09:16:23 IRDT 2017
تدبیر 24 1000 بیمار هموفیلی در دولت گذشته به دلیل نبود دارو معلول شدند Tue Apr 18 19:17:05 IRDT 2017
تدبیر 24 خرید جدید پرسپولیس از زبان برانکو Mon Jan 07 13:26:28 IRST 2019
تدبیر 24 عطر "قاتل" Wed Oct 04 09:07:41 IRST 2017
تدبیر 24 مجری مشهور و خانواده‌اش در حرم امام رضا(ع) + عکس Sat Jul 15 12:24:16 IRDT 2017
تدبیر 24 آوازخوانی در گمنامی Mon Nov 13 09:15:06 IRST 2017
تدبیر 24 تلاش دانشمندان آمریکایی Fri Nov 17 11:30:01 IRST 2017
تدبیر 24 نگاهی به عملکرد ووشوی ایران Tue Sep 19 09:36:27 IRDT 2017
تدبیر 24 سال 96، سال افزایش تولیدات ملی در زمینه‌های مختلف است Thu Apr 06 12:48:01 IRDT 2017
تدبیر 24 چهل حدیث نورانی از امام هادی Thu Sep 07 02:00:02 IRDT 2017
تدبیر 24 مدال نقره ایران در مدیسون دوچرخه سواری قهرمانی آسیا Tue Feb 20 18:00:02 IRST 2018
تدبیر 24 ویتامین D مهم‌ترین ویتامین موردنیاز برای تولید تستوسترون در بدن Mon Apr 17 09:26:16 IRDT 2017
تدبیر 24 3 برابر حد نرمال آب در تهران مصرف می‌شود Tue Feb 27 13:15:04 IRST 2018
تدبیر 24 آغاز اکران فیلم‌های جدید از 20 اردیبهشت ماه Mon May 01 12:41:13 IRDT 2017
تدبیر 24 تولید نفت از سه میلیون و 901 هزار بشکه در روز فراتر رفته است Tue Jul 04 12:11:39 IRDT 2017
تدبیر 24 احتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران Sat Aug 26 09:42:59 IRDT 2017
تدبیر 24 هواپیمای تهران-یاسوج از رده‎‌خارج بود؟ Mon Feb 19 11:35:51 IRST 2018
تدبیر 24 سکوت معنادار منصوریان در مورد استقلال Sat Dec 22 12:21:42 IRST 2018
تدبیر 24 میزان بنزن هوای تهران سال های 89 و 90 بیش ازهزار قسمت در میلیارد بود/تولید فقط 2 مگاوات برق از7 هزارتن پسماند تهران Mon May 01 19:23:05 IRDT 2017
تدبیر 24 حماس سران اسرائیلی را به ترور تهدید کرد Thu Mar 30 18:00:02 IRDT 2017
تدبیر 24 برای پاکسازی روده‌ها چه بخوریم؟ Sat Apr 29 09:01:48 IRDT 2017
تدبیر 24 40 درصد منابع آبی کشور را داریم/ جنگل‌های لرستان نیاز به پایش تصویری دارند Thu Apr 06 10:15:02 IRDT 2017
تدبیر 24 30 شب «نایت لایف» بدون فرهنگ و هنر! Sun Jun 10 08:16:44 IRDT 2018
تدبیر 24 کیف پول همراه بانکی رونمایی شد Thu Dec 07 14:00:02 IRST 2017
تدبیر 24 احتمال تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی Sun Jun 24 09:09:11 IRDT 2018
تدبیر 24 ظریف یاد شهید مدافع حرم محسن حججی را گرامی داشت Fri Aug 11 13:39:06 IRDT 2017
تدبیر 24 حاتمی‌کیا: حلال‌مان کنید Tue May 08 13:03:46 IRDT 2018
تدبیر 24 «کورش» امروز تعطیل بود Wed Sep 20 09:55:09 IRDT 2017
تدبیر 24 اعلام داوران هفته 26 لیگ برتر Mon Mar 26 10:43:27 IRDT 2018
تدبیر 24 همسان‌‎سازی حقوق فرهنگیان Mon Jun 25 12:03:42 IRDT 2018
تدبیر 24 بمب منصوریان در اردوی پرسپولیس +عکس Mon May 22 19:17:06 IRDT 2017
تدبیر 24 نامزدها پس از اعلام نتایج چه وظیفه‌ای دارند؟ Sat May 20 08:08:28 IRDT 2017
تدبیر 24 بازیگر معروف سینما درگذشت+عکس Tue Feb 19 11:16:08 IRST 2019
تدبیر 24 خادم توانایی بالایی در مباحث فنی دارد Tue Jan 23 09:28:10 IRST 2018
تدبیر 24 احداث بزرگ‌ ترین هتل دنیا درون یک گودال! +عکس Tue Sep 25 14:57:57 IRST 2018
تدبیر 24 شمخانی: برخی کشورها با استفاده از درآمدهای نفتی،منطقه را به انبار سلاحهای غربی تبدیل می کنند Tue May 23 16:55:10 IRDT 2017
تدبیر 24 دولت یازدهم و تحقق انقلابی گری در سیاست خارجی Mon Jul 03 19:12:34 IRDT 2017
تدبیر 24 ایران بازوی اجرایی برای استرداد Wed Nov 22 09:28:05 IRST 2017
تدبیر 24 برای خادم، آزاد و فرنگی فرقی ندارد Wed Sep 20 09:31:18 IRDT 2017
تدبیر 24 الغرافه قطر در آستانه‌ی جذب مهدی طارمی Mon Jul 10 08:24:05 IRDT 2017
تدبیر 24 گزارش "سیگار" از افزایش تلفات نیروهای افغان در درگیری‌ها Tue May 02 12:20:02 IRDT 2017
تدبیر 24 وقتی صدای فرهنگیان شنیده نمی شود Sun Aug 12 11:12:16 IRDT 2018
تدبیر 24 تعهدات خیرین مدرسه ساز کشور به 10 هزار میلیارد ریال رسید Mon Apr 10 22:00:02 IRDT 2017
تدبیر 24 داربی فرنگی‌ها Wed Oct 25 09:34:29 IRST 2017
تدبیر 24 دیدار ظریف با وزیر خارجه اندونزی Tue Aug 01 15:33:08 IRDT 2017
تدبیر 24 سگی که برای محافظت از گرما کفش پوشید + عکس Mon Aug 06 09:24:22 IRDT 2018
تدبیر 24 تبریک مجدد امیر کویت به حسن روحانی Mon May 29 09:46:47 IRDT 2017
تدبیر 24 تصویر منتشر شده از پرتاب موشک به سیاره سرخ Sun May 06 13:12:46 IRDT 2018
تدبیر 24 واکنش آبه و ترامپ به آزمایش موشکی کره‌شمالی Sun Feb 12 08:29:54 IRST 2017
تدبیر 24 جاسازی تریاک در بطری‌ های آب معدنی! +عکس Tue Jul 10 10:29:30 IRDT 2018
تدبیر 24 تکذیب طرح جدید برای وزارت آموزش‌وپرورش Tue Jan 09 12:37:37 IRST 2018
تدبیر 24 ابداع غده تیموس مصنوعی برای مبارزه با سرطان Sun Apr 09 09:34:52 IRDT 2017
تدبیر 24 مهریه 20 سال پس از طلاق Mon Aug 21 09:18:20 IRDT 2017
تدبیر 24 آتش سوزی مهیب در 2 شهر +عکس Fri Sep 14 13:29:09 IRDT 2018
تدبیر 24 داوطلبی که با قفل برای ثبت نام ریاست جمهوری آمد + عکس Fri Apr 14 14:19:31 IRDT 2017
تدبیر 24 «فریبا نادری» در کنار همسرش Tue Sep 05 14:15:19 IRDT 2017
تدبیر 24 شروط خاص کی روش برای تمدید قراردادش Sat Jul 21 13:10:09 IRDT 2018
تدبیر 24 امام جمعه تهران در کنار شاه + عکس Mon Aug 27 09:07:05 IRDT 2018
تدبیر 24 عکس: کمپین کاربران برای حمایت از عادل فردوسی‌پور Tue Feb 19 13:16:30 IRST 2019
تدبیر 24 جشنواره بین المللی عکس و فیلم "روز جهانی قدس" Mon Jun 19 18:17:08 IRDT 2017
تدبیر 24 افراد موفق در تعطیلات چه می‌کنند؟ Wed Dec 27 09:13:58 IRST 2017
تدبیر 24 «عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان» Sun Apr 08 16:39:45 IRDT 2018
تدبیر 24 حمایت بیرانوند از کالای ایرانی + عکس Sun Oct 28 10:00:37 IRST 2018
تدبیر 24 رز آبی رنگ دیده بودید؟! +عکس Wed Oct 17 10:47:42 IRST 2018
تدبیر 24 خطرات بهداشتی سیل Tue Apr 09 16:56:03 IRDT 2019
تدبیر 24 همکاری امدادی دستاورد مذاکرات رئیس هلال احمر با مقام های عالی ارمنستان Wed Jul 12 09:01:58 IRDT 2017
تدبیر 24 شنیدن صدای مردم حرکت در مسیر مردم‌سالاری است Mon Jan 08 08:14:25 IRST 2018
تدبیر 24 بیمارستان‌های کشور «شبکه‌ای» می‌شوند + جزییات Sat Jun 22 15:46:17 IRDT 2019
تدبیر 24 دربى 85 قطعى شد Sun Jul 09 09:50:00 IRDT 2017
تدبیر 24 مردی که یک دختر را دزدید + عکس Sun May 06 15:46:04 IRDT 2018
تدبیر 24 در قضایای اخیر دشمنان هم‌پیمان شدند Tue Jan 02 14:00:26 IRST 2018
تدبیر 24 کلانتری ها ویترین پلیس هستند Sun Sep 17 12:30:02 IRDT 2017
تدبیر 24 زمان برگزاری انتخابات صندوق ذخیره Sat Jan 27 12:35:05 IRST 2018
تدبیر 24 گزارش مولر به نفع ترامپ در انتخابات 2020 Sat Apr 20 08:22:16 IRDT 2019
تدبیر 24 یکی از آزمون‌های بزرگ ولی شکست خورده Sat Sep 02 08:15:17 IRDT 2017
تدبیر 24 اگر پرنده‌ها دست داشتند چه می‌شد؟ + تصاویر Tue Jul 10 16:32:45 IRDT 2018
تدبیر 24 28 اسفند، آخرین روز فعالیت مدارس تهران Sun Mar 12 15:47:17 IRST 2017
تدبیر 24 وقوع آتش‌سوزی در هتلی در مکه Tue Aug 22 09:29:20 IRDT 2017
تدبیر 24 مشاغل جدید با فناوری‌ اطلاعات ایجاد می‌شود Tue Mar 28 08:14:41 IRDT 2017
تدبیر 24 دیوان محاسبات حداقل دولت را مطلع می‌کرد Sat Jan 27 09:33:49 IRST 2018
تدبیر 24 تشکیل اتاق فکر نشاط افزایی در مدارس Sat Jan 13 09:35:59 IRST 2018
تدبیر 24 امنیت کارت‌های بانکی Mon Aug 07 09:18:51 IRDT 2017
تدبیر 24 مدیحه سرایی برای مرگ یک ملی پوش ایرانی Wed Dec 12 13:50:34 IRST 2018
تدبیر 24 ورشکستگی آموزش و پرورش Wed Jul 18 12:46:56 IRDT 2018
تدبیر 24 واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به بخشنامه آخوندی Sun Feb 11 08:32:34 IRST 2018
تدبیر 24 محدودیت جدیدی برای رییس دولت اصلاحات اعمال نشده است Sun Oct 08 14:36:17 IRST 2017
تدبیر 24 اینستاگرام آقای بازیگر هک شد! Mon Dec 25 12:19:37 IRST 2017
تدبیر 24 رقم «وام مسکن» فرهنگیان در سال 97 + نحوه بازپرداخت Wed Apr 11 09:06:33 IRDT 2018
تدبیر 24 آغاز هفتمین جلسه بررسی صلاحیت وزرا Sat Aug 19 14:43:36 IRDT 2017
تدبیر 24 تلاش برای گران نشدن گوشت، برنج و روغن در ماه رمضان Tue May 23 13:57:22 IRDT 2017
تدبیر 24 سوابق فرمانده جدید کل ارتش Tue Aug 22 09:28:42 IRDT 2017
تدبیر 24 جشن خودکفایی بنزین، دستاورد دولت یازدهم Mon May 01 10:24:45 IRDT 2017
تدبیر 24 افزایش نیم درجه‌ای دما در تیر ماه 96 Sat Jul 29 08:43:52 IRDT 2017
تدبیر 24 چرا در دوره احمدی‌نژاد تجمع نشد؟ Sat Dec 30 09:32:33 IRST 2017
تدبیر 24 اظهار نظر 6 نماینده مجلس درباره مونسان Mon Aug 14 21:00:02 IRDT 2017
تدبیر 24 دختری که مجری برنامه نود را شوکه کرد! +عکس Mon Sep 24 11:50:23 IRST 2018
جهان نیوز فلسطین در کابل سفارت دایر کند Sat Jun 02 15:54:49 IRDT 2018
پارسینه تکرار اتهامات بی‌اساس آمریکا علیه ایران Sat Feb 16 11:37:55 IRST 2019
جماران مشکل بزرگ کلینزمن برای سرمربیگری تیم ملی ایران! Mon Apr 15 11:14:26 IRDT 2019
خبرگزاری مهر 10 محور مسدود است/رانندگان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند Tue Dec 18 14:04:35 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران جمع آوری میدان دام شهر ایلام/میدان دام شهر منتقل شد Mon Dec 18 21:33:19 IRST 2017
آریا خروج امریکا از برجام شکست بزرگی برای نظام استکباری است Fri May 18 18:14:52 IRDT 2018
خبرگزاری مهر تشکیل باشگاه خانه صنعت، معدن و تجارت در دانشگاه فردوسی Wed Jun 29 11:11:51 IRDT 2016
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین بیانیه سازمان بسیج جامعه زنان به مناسبت سوم خرداد Tue May 23 19:02:48 IRDT 2017
تی نیوز نابودی داعش تا 2 ماه آینده Sat Sep 23 14:04:41 IRST 2017
آفتاب ایران به زودی هواپیماهای جدید ATR در فرودگاه پیام پرواز می کنند Tue Sep 18 18:50:37 IRDT 2018
سلامت نیوز کارهایی که زن‌های خانه‌دار می‌توانند با آن درآمدزایی کنند Tue Feb 12 11:57:00 IRST 2019
آفتاب ایران نحوه کنترل «عصبانیت و پرخاشگری » در تلویزیون Sat Dec 09 13:28:05 IRST 2017
خبرگزاری نسیم مشاغل مزاحم در شمال تهران ساماندهی شدند/تعطیلی اصناف آلاینده Sat Aug 12 23:40:01 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین نخستین فرش یکپارچه دنیا در تبریز بافته شد Wed Jun 26 01:30:07 IRDT 2019
تهران پرس شکست سنگین نماینده امارات در گروه ذوب آهن Mon Feb 12 11:36:00 IRST 2018
خبرگزاری حوزه تصاویر/ تجمع اعتراضی طلاب مدارس علمیه شیراز به عهدشکنی آمریکا Wed May 16 14:15:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ضرب و شتم خبرنگار صدا و سیمای مرکز قزوین Sat Oct 13 20:19:22 IRST 2018
ساعت24 مهم‌ترین اشتباه زندگی نجفی از نگاه حسین مرعشی Wed Jun 12 15:36:00 IRDT 2019
فرهنگ نیوز تهران 3 درجه زیر صفر می‌شود Sun Jan 29 18:19:00 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین روبین کازان متوقف شد/ سردار آزمون فقط 19 دقیقه بازی کرد Sat Nov 18 21:40:16 IRST 2017
خرداد نیوز کشف جسد مرموز مرد 44 ساله در کنار دریچه فاضلاب Tue Sep 11 10:10:49 IRDT 2018
سیتنا خبرهای خوب برای مشتریان آپارتمان‌های 400 تا 600 میلیونی درپایتخت (+جدول قیمت) Tue Aug 07 11:00:04 IRDT 2018
اعتبار نیوز احتمال کاهش رشد اقتصادی اروپا در پی اعمال تعرفه‌های جدید Wed Apr 24 14:32:00 IRDT 2019
عصر خبر درمان سرفه خشک با پرتقال Sat Dec 01 14:31:11 IRST 2018
واحد مرکزی خبر مدال طلای کشتی فرنگی آسیا بر گردن کشتی گیر شیرازی Wed Aug 22 17:06:01 IRDT 2018
تین سند آمایش لجستیکی نیازمند بازنگری است Tue Mar 05 14:27:18 IRST 2019
جام نیوز توصیه های ویژه برای کنترل گرسنگی در طول رژیم غذایی Mon Jul 03 22:26:38 IRDT 2017
آفتاب بازار داغ جراحی زیبایی شتر در عربستان! Mon Oct 08 15:07:58 IRST 2018
شفقنا کشیش‌های آلمانی هزاران کودک را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند Thu Sep 13 09:33:57 IRDT 2018
خبرگزاری مهر رقابت های کشتی آزاد نوجوانان کشور در مراغه به پایان رسید Sat Jan 26 17:07:01 IRST 2019
خبرگزاری مهر سران انگلیس و روسیه احتمالاً دیدار می‌کنند Mon Jun 17 11:33:15 IRDT 2019
جام نیوز خوش و بش گرم منصوریان و افتخاری در روز غیبت ملی پوشان استقلال +عکس Tue Mar 28 14:02:06 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران توسعه اورژانس اجتماعی در 140 شهر جدید کشور Wed Aug 02 15:36:12 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران هدایت پایان‌ نامه‌های دانشگاه در رفع نیازهای جامعه Wed Jul 12 13:09:24 IRDT 2017
جام نیوز نعیم قاسم: اختلافات میان قطر و عربستان «نبردِ قدرت» است Wed Jul 12 19:37:28 IRDT 2017
خبرگزاری فارس روزهای فرهنگی ایران در ترکمنستان پایان یافت+تصاویر Sat Feb 10 11:39:58 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران لحظه فروریختن منار جنبان آمریکایی‌ها! + فیلم Mon Oct 02 12:02:42 IRST 2017
خبرگزاری حوزه فهم سیاسی جامعه را به فهم راهبردی تبدیل کنیم Sat Oct 27 11:52:00 IRST 2018
انتخاب اردوغان: عملیات شرق فرات طی چند روز آتی آغاز می‌شود Wed Dec 12 14:31:18 IRST 2018
خبرگزاری کتاب ایران ایرانشناسی که عمرش را به سفر و اکتشاف در ایران بزرگ گذراند Sat Sep 23 10:30:30 IRST 2017
بورس نیوز «رانفور» افزایش سرمایه می‌دهد Sun May 13 17:32:31 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران افاضلی: دلال‌ها به جان تیمم افتاده اند/ شانسی برای بقا در لیگ نداریم Mon Apr 15 13:36:54 IRDT 2019
فردا رضاوند: آندو وزنه تأثیرگذاری است Thu Feb 09 05:15:01 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 23 هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد Tue Mar 07 18:09:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تولید 120 میلیون تن سیمان تا افق 1404 Sat Jan 14 13:52:37 IRST 2017
روزنامه کیهان وقایع‌اتفاقیه: سر تولید از تسهیلات بانکی بی‌کلاه مانده است(خبر ویژه) Wed Feb 01 21:56:01 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مراسم رهروان زینبی در شهرستان بهار برگزار می‌شود Mon Oct 02 15:41:34 IRST 2017
تی نیوز فرصت طلایی برای اصلاح یارانه ها را از دست دادیم/مجلس خواستار تعیین تکلیف یارانه بگیرها توسط دولت است Fri Mar 30 14:55:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اعلام زمان و مسیر راهپیمایی حماسه 9 دی در مازندران Fri Dec 29 05:41:01 IRST 2017
فرارو ربیعی: هیچ تغییری تا پایان سال برای تامین کالا و نرخ ارز صورت نمی‌گیرد Fri Jun 21 00:35:04 IRDT 2019
بی باک نیوز سایت های با مضامین افراطی‌گری در روسیه مسدود می شوند Tue Jul 18 10:09:01 IRDT 2017
فرارو به نمایندگان گفتم چمدانم را برای همیشه بسته ام Sun Dec 10 18:09:48 IRST 2017
ایران آنلاین طارمی نذر مادرش را ادا می کند Wed Mar 01 13:32:08 IRST 2017
بنکر درخواست اهدای خون به زلزله زدگان Mon Nov 13 15:39:56 IRST 2017
نود تی وی علاقه ویژه راموس به "پاننکا"؛ همه پنالتی های چیپ کاپیتان Sun Nov 04 20:16:00 IRST 2018
تی نیوز مسولان مانع ورود آب معدنی به کشور شوند Tue Sep 12 08:05:54 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا اعلام آمادگی دستگاه های خدمات رسان کمیجان به مسافران نوروزی+تصاویر Thu Mar 16 09:03:01 IRST 2017
صراط صادرات گوجه‌فرنگی آزاد و تخم‌مرغ ممنوع شد Tue Jan 22 15:52:22 IRST 2019
صبحانه با خبر اروپا بدنبال سهم‌خواهی از بازار ایران Thu Feb 16 11:06:23 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پرآب شدن بندهای خاکی بخش میمه در بارش‌های اخیر Fri Apr 20 11:18:47 IRDT 2018
انتخاب ترامپ، روسیه را تحریم کرد Thu Mar 09 11:41:19 IRST 2017
خبرآنلاین روحانی در جمع دانشجویان چه گفت؟ Sun Oct 14 10:16:33 IRST 2018
پولی مالی کاهش ریسک سپرده های بانک مسکن Mon May 29 11:06:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 46 میلیارد ریال به بازارچه مرزی تیله کوه اختصاص یافت Sat Aug 11 11:32:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران شوراهای اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی وارد شوند Wed May 03 14:48:29 IRDT 2017
نامه نیوز جزئیاتی از واژگونی قطار باری در ایستگاه کاشمر Wed Feb 21 12:50:36 IRST 2018
پارس فوتبال آقای خاص و احتمال محرومیت چند جلسه ای Mon Oct 08 22:56:06 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم پخش داخلی شبکه جهانی هدهد به‌زودی شروع خواهد شد Thu Jun 22 09:05:08 IRDT 2017
خبرگزاری مهر حجازی: مهیای مسابقات قهرمانی آسیا در سال آینده می شویم Mon May 06 14:46:16 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران پرواز‌های سه شنبه 21 فروردین 97 فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز Tue Apr 10 08:45:17 IRDT 2018
تدبیر و امید بلایی که افغانستان سر مردم ایران می‌آورد Wed Aug 29 10:48:34 IRDT 2018
افکارخبر باید از ایران برای ادامه حضور در برجام تقدیر کرد Sun Nov 18 13:00:51 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی موزه ها یادگار گنج های فراموش شده Thu May 17 12:28:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا صبحگاه مشترک گردان های بسیج در رزمایش مدافعان حرم Fri Apr 28 20:04:05 IRDT 2017
تابناک قیمت لوازم خانگی کاهش می‌یابد Thu Dec 20 09:09:01 IRST 2018
خبرگزاری مهر برگزاری دومین جشنواره تئاتر تک نفره دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 Sun Apr 30 12:17:56 IRDT 2017
پایگاه خبری الف موافقت هیئت وزیران با تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی Sun Feb 25 21:31:00 IRST 2018
شارا 11 راز جهان که دانشمندان قادر به توضیح آن نیستند Fri May 12 12:30:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم روحانی فردا شب با مردم گفت‌وگو می‌کند Sun Jan 21 12:24:14 IRST 2018
جام جم آنلاین وزیر نیست! Tue Aug 15 15:02:15 IRDT 2017
آفتاب ایران بلاتکلیفی در بازار موبایل Mon Sep 10 19:50:18 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر پاکسازی محل اسکان اهالی شهر کهریزک در زمان وقوع زلزله Sun Dec 24 14:34:27 IRST 2017
انتخاب ترکیه: هنوز از سرنوشت خاشقجی بی‌خبریم Tue Jan 29 15:55:28 IRST 2019
آفتاب ایران شباهت های آشکار ترامپ و هیتلر | انتقادهای بازیگر برنده اسکار Sat Nov 03 15:20:26 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد 2 تن کشته و 24 تن زخمی در انفجار بمب در موصل Fri Mar 01 08:54:26 IRST 2019
ورزش 3 سورپرایزهای شفر برای عبور از سد پدیده لیگ/ ترکیب احتمالی استقلال مقابل پدیده مشهد  Thu Dec 13 10:50:00 IRST 2018
جام نیوز پرسپولیس حاضر به فروش طارمی نیست Sat Jun 24 10:40:00 IRDT 2017
نامه نیوز پیشنهادهای بین المللی از 4 کشور آسیایی برای برانکو Tue Apr 04 08:17:01 IRDT 2017
آفتاب ایران تصویب قطعنامه آتش بس 30 روزه سوریه در شورای امنیت Sat Feb 24 23:32:07 IRST 2018
آفتاب ایران رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به 9 سال زندان محکوم شد Thu Jul 13 09:04:05 IRDT 2017
ایلنا جلسه ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار استان قزوین برگزار شد Tue Nov 06 10:12:15 IRST 2018
افکارخبر حضور ستاره رئال در ال‌کلاسیکو؟ Thu Apr 20 18:12:34 IRDT 2017
تی نیوز اولین بدعت شورای شهر تهران Tue Sep 05 22:15:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر آتش‌سوزی مراتع تالاب هامون مهار شد/بی احتیاطی عامل آتش سوزی Fri Dec 29 23:14:51 IRST 2017
ایلنا مصوبه مجلس درباره لایحه اصلاح قانون پولشوییدر مجمع تشخیص اصلاح شد Sat Jan 05 19:02:16 IRST 2019
صراط تناقض در آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام Thu Jun 29 12:04:18 IRDT 2017
ایران آنلاین بیانات مهم رهبر انقلاب اسلامی درباره فاجعه میانمار Tue Sep 12 09:21:08 IRDT 2017
آریا وزیر ارتباطات: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است Mon Sep 04 17:29:29 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا آرزوی مجری خندوانه چیست؟+عکس Wed Mar 01 18:25:01 IRST 2017
پارس نیوز رحمتی نیمکت‌نشین شد! Fri Sep 15 17:58:44 IRDT 2017