تدبیر 24 - Tue Mar 14 11:30:02 IRST 2017 نمایش خبر

برخی انگار از روی دست ترامپ یادداشت برمی‌دارند

«در برخی موارد، اگر مقایسه‌ای میان عملکرد عناصر نادان دوست‌نما و دشمنان حیله‌گر و مکار داخلی و خارجی صورت گیرد، وجه تمایز چندانی میان عملکرد و تبلیغات دوستان نادان و دشمنان قسم‌خورده را نمی‌توان فهرست کرد. گویا برخی عناصر داخلی از روی دست ترامپ یادداشت‌برداری کرده‌اند و مصالح نظام و کشور را به بازی گرفته‌اند.»

تدبیر24
 »روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله خود آورده است: با تشکیل ستاد انتخابات کشور، تدریجاً زمینه‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات پرشکوه جهت انتخاب رئیس دولت دوازدهم فراهم می‌شود. با آنکه تا روز برگزاری این حماسه پرشکوه تقریباً 50 روز فاصله داریم، تدارک مقدمات کار، برای هر روز باقیمانده، مطابق برنامه احتیاج به تصمیمات و تمهیدات بیشتری دارد. 


امید و انتظار این است که ملت سلحشور ما یکبار دیگر با حضور حماسی خود در پای صندوق‌ها، شور تازه‌ای بیافریند، دوستان و یاران انقلاب نظام را خشنود سازند و دشمنان را مایوس کنند. این یک انتظار و توقع درست است ولی مسائل و مشکلاتی به ذهن می‌رسد که تا همین‌جا هم بر سرنوشت انتخابات اثرگذار بوده است و اگر فکری برای مقابله با آن و خنثی کردن اقدامات بازدارنده صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که انتظارات آحاد مردم به آن صورت ممکن به خوبی بر آورده نشود. این، خسارت بزرگی محسوب می‌گردد که می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد. 


واقعیت این است که برخی افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها در هر فرصتی و به هر مناسبتی سرگرم سیاه‌نمایی و جوسازی علیه نظام اجرایی هستند و با تبلیغات منفی تلاش می‌کنند جامعه را نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف نظام اجرائی بدبین سازند و حتی آنها را به دسیسه و خیانت متهم کنند. اما آیا واقعیت‌های عینی و ملموس، چنین دیدگاه منفی و مایوس کننده‌ای را تایید می‌کند؟ و آیا تضعیف و تخریب نظام اجرائی، ملازم تخریب و تضعیف نظام و کشور نیست؟ 


فراموش نکنیم که در طول دوران 38 ساله گذشته، کم نبوده‌اند گروه‌ها و جناح‌های معارض و مخالف که با اسلام و با اصل انقلاب و نظام در تضاد و تقابل بوده‌اند و با سمپاشی و سیاه‌نمایی تلاش می‌کردند آحاد مردم را از تداوم انقلاب و بهتر شدن اوضاع کشور به کلی مأیوس کنند و با ایجاد تردید و بدبینی، در صفوف مردم نفوذ کرده و خود را دلسوزتر از مسئولان نظام و آگاه‌تر از آنها به رموز کار معرفی کنند. کم نبوده‌اند کسانی که با همین شیوه‌ها و ابزارها، بذر تفرقه و نفاق پاشیدند و کشور را دچار خساراتی کردند که تکرار آن، حتی به اختصار نیز ملال‌آور است. 


جای تعجب است که امروز با آنکه به برکت استقامت و هوشمندی ملت، صحنه سیاسی کشور از لوث وجود گروهک‌های معاند و محارب در مقیاس وسیعی پاکسازی شده، باز هم کسانی هستند که در لباس دوست و از موضع دلسوزی و با حربه تبلیغات عوام‌فریبانه و پوپولیستی سعی دارند همان اهداف و برنامه‌ها را به شکل جدیدی، عیناً در سطح کشور و در میان اقشار مختلف جامعه بازسازی و اجرا کنند و چنین وانمود سازند که گویا مصالح کشور و نظام را نمایندگی می‌کنند. 


باید دید مأیوس کردن مردم و ایجاد فضای مسموم تبلیغاتی در جامعه و دامن زدن به مشکلات، چه نفعی در بردارد؟ و حتی اگر به بهانه دلسوزی نیز مطرح شود، چگونه می‌تواند مردم و مسئولان را برای ادامه راه پرفراز و نشیبی که الزامات روز کشور اقتضای عبور و گذار از مقطع کنونی را دارد، یاری کند؟ در برخی موارد، اگر مقایسه‌ای میان عملکرد عناصر نادان دوست‌نما و دشمنان حیله‌گر و مکار داخلی و خارجی صورت گیرد، وجه تمایز چندانی میان عملکرد و تبلیغات دوستان نادان و دشمنان قسم‌خورده را نمی‌توان فهرست کرد. گویا برخی عناصر داخلی از روی دست ترامپ یادداشت‌برداری کرده‌اند و دقیقاً با همان اهداف و برنامه‌ها، با همان ادبیات و رفتارها، سرگرم ایجاد نگرانی و تشویش و اضطراب در جامعه هستند و مصالح نظام و کشور را به بازی گرفته‌اند. 


اینجا دیگر بحث دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور و دستیارانش مطرح نیست بلکه این جماعت و عملکرد پرآسیب و زیان آنها عملاً ریشه‌های نظام و اعتماد جامعه به انقلاب و دستاوردهای ارزشمند کشور در طول تاریخ معاصر را به وضوح در معرض تهاجمات ناجوانمردانه قرار داده‌اند و ثمرات جانفشانی حداقل سه نسل از نیروهای انقلاب را هدف گرفته‌اند. 


ما دشمنان شروری داریم که از هر فرصتی برای مقابله با اصل انقلاب و نظام سوءاستفاده کرده‌اند و خواهند کرد. طبعاً دشمن، دشمن است و از او غیر از دشمنی و کینه‌ورزی انتظاری نمی‌رود. اما از جمع دوستان و یاران و یاوران انقلاب و نظام، هرگز پذیرفته نیست که با ادبیات و رفتارهای دشمن، درباره انقلاب و نظام سخن بگویند و مقابله کنند. با این حساب، دیگر حتی احتیاجی به دشمن هم نیست! چراکه بعضی از ما، چه‌بسا برای رضای خدا و به حساب خدمتی به اسلام و انقلاب و کشور، دقیقاً ریشه‌های نظام و اعتماد مردم را هدف گرفته‌ایم و حتی برای تحقق تمامی اهداف و برنامه‌های خصمانه علیه دولت کنونی، نه تنها «ریل‌گذاری» کرده‌ایم بلکه دیگران را هم به یاری می‌طلبیم و «دستور حمله» به دولت را در صدر اهداف خود قرار داده ایم. 


اما آیا هرگز به نتیجه کارها و آثار و تبعات این روش‌ها اندیشیده‌ایم؟ بدون هیچگونه تعارف و رودربایستی بپذیریم که در بسیاری از مقاطع تاریخ معاصر، تحریک علیه دولت، عملاً تحریک علیه انقلاب و نظام و کشور بوده و هست. همه باید بپذیریم که دولت و نظام اجرایی، ملک طلق هیچ‌کس نیست و در نتیجه باید میان تهاجم کینه‌توزانه علیه دولت و کارگزاران نظام اجرایی با نقد منصفانه تفاوت قائل شد. 


به‌راستی آیا آرامش نسبی در صحنه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در مقطع کنونی را می‌توان با آن دوران سیاه و پرتنش هشت‌ساله مقایسه کرد؟ آیا ادبیات فاخر دولتمردان کنونی را با ادبیات منحط آن دوره پرخطا می‌توان برابر دانست؟ قصد بر این نیست که اوضاع نابسامان آن روزها را در این فرصت کوتاه به نقد بگذاریم ولی از همراهان و توجیه‌گران آن روزها هرگز پذیرفته نیست که امروز طلبکاری کنند و همه را ناکارآمد معرفی نمایند. این ادعاهای بدون پشتوانه، این قبیل گزافه‌گویی‌های کینه‌توزانه را مردم نمی‌پذیرند و اتفاقاً در مقاطع مختلف انتخاباتی، واکنش‌های معنی‌دار و هوشمندانه‌ای نسبت به‌این رفتارها و مواضع غیرمنصفانه نشان داده و می‌دهند مردم با هوشیاری و البته با سعه‌صدر مثال‌زدنی، همه چیز را زیر نظر گرفته‌اند و سمپاشی‌های رسانه‌ای و سیاه‌نمایی‌های جناحی را به دقت رصد می‌کنند و واکنش‌های متناسبی را از خود بروز می‌دهند. 


ما از امام خمینی و رهبر معظم انقلاب آموخته‌ایم که تخریب و تضعیف هر یک از ارکان و اجزاء قوای سه‌گانه به منزله تخریب و تضعیف نظام است و فقط به زیان ملت و به نفع دشمن تمام خواهد شد. کسانی تصور نکنند که این تخریب رقیب است و خود، سودش را خواهند برد. برجسته کردن کمبودها، بزرگنمائی مسائل و مشکلات، نادیده گرفتن موفقیت‌ها و مسأله‌دار جلوه دادن پیشرفت‌ها، بالا بردن توقعات جامعه، بی‌اهمیت معرفی کردن دستاوردها، انعکاس وارونه حقایق، انگ زدن به خادمان و چهره‌های مورد اعتماد مردم به ویژه با برچسب «خیانت»، استفاده ابزاری از مقدسات انقلاب و جامعه و الگوپذیری از ادبیات و رفتارهای ترامپی، نمی‌تواند ارزش و اعتباری برای هیچکس در زیر خیمه انقلاب را ایجاد، تثبیت و تضمین کند. 


چگونه ممکن است منتقدین بی‌انصاف، مسائل و مشکلات ریز و درشت را ببینند و از تثبیت نسبی نرخ ارز، مهار تورم 48 درصدی و تک رقمی کردن آن و انبوه موارد منتهی به بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی را به کلی منکر شوند؟ منطقاً با در پیش گرفتن چنین خط مشی انحرافی و بحران‌زایی، اساساً احتیاج به هیچ دشمنی نیست، چراکه دوستان بی‌انصاف حتی جور دشمنان غدار را هم می‌کشند و به نیابت از دشمن حتی مؤثرتر از دشمن به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند.
تدبیر 24 آرامش را بر شن‌های سفید و نقره‌ای سیریک تجربه کنید Mon Mar 27 21:30:01 IRDT 2017
تدبیر 24 بدهکاری 1410 میلیاردی به فرهنگیان Wed Jul 04 11:26:38 IRDT 2018
تدبیر 24 ازدواج عجیب دختری خانواده اش را شوکه کرد! Wed Jan 17 12:15:06 IRST 2018
تدبیر 24 راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا منتشر شد Tue Dec 19 09:16:29 IRST 2017
تدبیر 24 41 زلزله‌ بابزرگای بیش‌از 3 ،طی 9 روز اول سال کشور را لرزاند Fri Mar 30 08:10:33 IRDT 2018
تدبیر 24 سرنوشت بوگاتی شاه چه شد؟ + تصاویر Tue May 09 10:01:51 IRDT 2017
تدبیر 24 میوه‌های خوشمزه اما خطرناک Sun Mar 12 08:49:18 IRST 2017
تدبیر 24 مدیریت ناکارآمد ریشه تحقق 45 درصدی از منابع آموزش و پرورش Mon Feb 12 13:10:50 IRST 2018
تدبیر 24 «اولین‌»های روحانی در حمایت از اقوام و اقلیت‌ها Wed Apr 26 10:22:41 IRDT 2017
تدبیر 24 رابطه شیطانی دختر جوان تهرانی با فرزین Wed May 09 09:18:48 IRDT 2018
تدبیر 24 نخستین صعود ایران به جمع 16 تیم پایانی با پیروزی بر ایتالیا Fri Jul 14 11:46:59 IRDT 2017
تدبیر 24 ترافیک سنگین بزرگراه‌های تهران Sun Apr 15 09:24:32 IRDT 2018
تدبیر 24 طارمی: چه کسی گفته من باید آقای گل شوم؟ Sun Jan 13 10:43:51 IRST 2019
تدبیر 24 هجوم سلفی بگیران به تشک! Fri Jan 25 22:18:45 IRST 2019
تدبیر 24 عکس: دروازه بان پرسپولیس در شب کریسمس Wed Dec 26 11:11:28 IRST 2018
تدبیر 24 اعتراض با اغتشاش فرق دارد Tue Jan 02 12:12:42 IRST 2018
تدبیر 24 مقابله دانشمندان با جاودانه‌شدن سرطان Sat May 19 08:43:12 IRDT 2018
تدبیر 24 عکسی دیده نشده از همسر نرگس محمدی و مادرش Sun May 21 15:07:34 IRDT 2017
تدبیر 24 مردم به یارانه3‌برابری نه گفتند Wed May 24 08:16:35 IRDT 2017
تدبیر 24 روحانی: هیچ محدودیتی فرای تعهداتمان در برجام نمی‌پذیریم Mon Apr 30 08:14:29 IRDT 2018
تدبیر 24 قولِ‌سیاسی آیت‌الله هاشمی که فرصت تحقق نیافت Fri Feb 17 08:41:57 IRST 2017
تدبیر 24 رییس جمهور به وعده هایش عمل کند Sat Sep 02 12:23:46 IRDT 2017
تدبیر 24 برگزاری نخستین جلسه هیات رئیسه گلف Wed Apr 11 18:02:02 IRDT 2018
تدبیر 24 مقایسه زلزله تهران و سرپل ذهاب Tue Dec 26 16:47:30 IRST 2017
تدبیر 24 «بانوی عمارت»؛قصه شاهانه، اجرای فقیرانه! Tue Dec 18 13:17:14 IRST 2018
تدبیر 24 استقلالی ها و پرسپولیسی ها مراسم حمایت از روحانی را بنفش کردند/ تشویق کر کننده منصوریان توسط حامیان روحانی/ حضور گسترده ورزشکاران در سالن 12 هزار نفری Sun May 14 13:48:36 IRDT 2017
تدبیر 24 حیوانی که به یار خود گل می دهد! + عکس Mon Sep 17 14:46:44 IRDT 2018
تدبیر 24 در بودجه سال 97 پرداخت یارانه ها هدفمند خواهد شد Tue Sep 26 15:40:50 IRST 2017
تدبیر 24 مشکلات زنان نیازمند همدلی سه قوه Mon Apr 23 09:21:58 IRDT 2018
تدبیر 24 ماشین بچه پولدارها در قرن نوزدهم+ عکس Wed Jun 21 15:13:52 IRDT 2017
تدبیر 24 مسئولیت سنگینی برای برهم زدن بازی شوم صهیونیسم در منطقه داریم Wed Jun 21 12:35:20 IRDT 2017
تدبیر 24 آمادگی وزرا جهت هزینه‌دهی برای دولت Fri Jul 21 10:45:02 IRDT 2017
تدبیر 24 سلفی بهاره رهنما و همسرش قبل از مهمانی Tue Dec 26 11:51:39 IRST 2017
تدبیر 24 ناگفته‌هایی از انتخاب‌ کابینه Fri Sep 22 03:00:02 IRST 2017
تدبیر 24 رونمایی از خرید زمستانی حریف پرسپولیس Sat Dec 08 11:11:48 IRST 2018
تدبیر 24 شکل میوه ها را به دلخواه انتخاب کنید+ عکس Sun Jun 18 11:59:44 IRDT 2017
تدبیر 24 شیطان گرمسار دستگیر شد Mon Dec 25 16:47:05 IRST 2017
تدبیر 24 مشارکت مردم در مبارزه با اعتیاد Tue Jan 09 09:28:33 IRST 2018
تدبیر 24 آیا تا به حال چشم زمین را دیده اید؟! +عکس Mon Nov 12 15:38:41 IRST 2018
تدبیر 24 وعده‌های پوپولیستی ابزار کاندیداهای بی‌برنامه است Wed May 03 09:00:54 IRDT 2017
تدبیر 24 عملکرد نهادهای سیاسی حوزه علمیه Mon May 14 16:41:46 IRDT 2018
تدبیر 24 فاصله روحانی از وعده‌ها؛ اتفاقا«ضد‌امید» بود Thu Feb 22 08:16:08 IRST 2018
تدبیر 24 اولین سالگرد حادثه پلاسکو Fri Jan 19 21:00:02 IRST 2018
تدبیر 24 افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های کشور در دولت یازدهم Thu Jun 22 21:15:02 IRDT 2017
تدبیر 24 بلیت فینال لیگ قهرمانان آسیا باز هم گران شد + عکس Mon Nov 05 11:52:27 IRST 2018
تدبیر 24 آتش بس بدون در نظر گرفتن ریشه اختلافات و تلاش برای حل مشکلات، مقطعی است Sat Jul 08 14:00:40 IRDT 2017
تدبیر 24 بازتاب سخنان شفر و برانکو در رسانه‌های قطری/ تعجب یا ترس؟ Mon May 28 09:34:29 IRDT 2018
تدبیر 24 بازدید واعظی از ستاد انتخابات اصولگرایان معتدل حامی روحانی Tue May 02 14:31:19 IRDT 2017
تدبیر 24 لوازم تحریر ایرانی بخرید Mon Aug 28 09:46:33 IRDT 2017
تدبیر 24 عملیات مرمت حمام کسماء Sun Aug 27 12:01:44 IRDT 2017
تدبیر 24 جت گران قیمت کریستیانو رونالدو Sun Jan 21 13:29:52 IRST 2018
تدبیر 24 سفیر آلمان در ایران Sat Feb 17 17:00:02 IRST 2018
تدبیر 24 کاشت برنج در سیستان و بلوچستان بی آب! +عکس Sun Aug 12 12:45:12 IRDT 2018
تدبیر 24 گله‌ها و هشدارهای یک تعزیه‌خوان Sun Oct 01 14:30:01 IRST 2017
تدبیر 24 سیاست ایران بعد از نقض برجام چه خواهد بود؟ Sat Apr 21 08:09:45 IRDT 2018
تدبیر 24 حذف عوارض ورود به محدوده زوج و فرد Sun Feb 25 14:24:47 IRST 2018
تدبیر 24 ایران دیگر تاب تحمل هزینه ها را ندارد Wed May 17 11:10:02 IRDT 2017
تدبیر 24 ویتامین D مهم‌ترین ویتامین موردنیاز برای تولید تستوسترون در بدن Mon Apr 17 09:26:16 IRDT 2017
تدبیر 24 جمعه، پایان رسمی زیرسازی راه‌آهن رشت Mon May 07 08:22:30 IRDT 2018
تدبیر 24 قرعه‌کشی وام ضروری بازنشستگان Mon Nov 27 23:00:02 IRST 2017
تدبیر 24 اسحاق جهانگیری؛مردی که باید از نو شناخت Tue May 16 17:52:43 IRDT 2017
تدبیر 24 15راه خانگی برای درمان سرفه کودکان Sun Nov 26 11:00:02 IRST 2017
تدبیر 24 رئیسی و قالیباف هر دو نامزد اصلی جبهه مردمی هستند/نامزد اصلی و فرعی و یا پوششی نداریم Fri Apr 28 10:33:28 IRDT 2017
تدبیر 24 دردسرهای خانواده هاشمی در تهران Mon Jan 29 14:38:43 IRST 2018
تدبیر 24 همبازی جان وین و الویس پرسلی درگذشت Tue Dec 04 15:08:03 IRST 2018
تدبیر 24 در مذاکرات قبرس هر دو طرف به درک روشنی دست یافته‌اند Sun Jul 02 11:20:02 IRDT 2017
تدبیر 24 سکوت وزیر نماد تنهایی رئیس جمهور Sat May 05 15:55:00 IRDT 2018
تدبیر 24 ترامپ در آمریکا دقیقا چه می‌کند؟ + عکس Wed Mar 15 09:04:57 IRST 2017
تدبیر 24 سهم ناچیز آموزش پزشکی Fri Jan 12 21:00:02 IRST 2018
تدبیر 24 پدران نگران برجام Mon May 07 08:34:35 IRDT 2018
تدبیر 24 400 هزار شغل در سامانه 118 Mon Jul 24 08:58:45 IRDT 2017
تدبیر 24 در نیویورک با افراد موثر دو حزب آمریکا گفت‌وگو کردم Mon May 07 13:20:51 IRDT 2018
تدبیر 24 بالاخره اول مرغ بود یا تخم‌مرغ! Wed Nov 22 15:27:28 IRST 2017
تدبیر 24 هشدار سازمان هواشناسی برای سیلابی شدن رودخانه ها در هشت استان Tue May 02 16:41:27 IRDT 2017
تدبیر 24 شرایط آمریکا برای لغو برجام مناسب است؟ Sun Dec 17 08:11:15 IRST 2017
تدبیر 24 کار جالب مهدی طارمی Sun Dec 17 15:11:31 IRST 2017
تدبیر 24 توافق هسته‌ای تنها درباره برنامه هسته‌ای ایران است Wed Sep 06 12:23:14 IRDT 2017
تدبیر 24 21 خاصیت برای این گیاه خوشمزه و پر طرفدار Sat Feb 18 12:05:45 IRST 2017
تدبیر 24 پول داشتم زن سوم هم می‌گرفتم! Wed Sep 05 10:54:28 IRDT 2018
تدبیر 24 بازیکنان جوان پرسپولیس به کجا می روند؟ Mon Jun 05 17:18:02 IRDT 2017
تدبیر 24 رفتارهای ضابطین باید قانونمند باشد Tue Oct 03 09:29:16 IRST 2017
تدبیر 24 رشد بیکاری تحصیلکردگان Sun Oct 08 17:07:58 IRST 2017
تدبیر 24 گران قیمت ترین تصاویر دنیا + عکس Sat Jun 02 16:09:36 IRDT 2018
تدبیر 24 افتخار می‌کنم بدون اجازه احمدی‌نژاد آب نمی‌خورم Wed Mar 08 17:32:18 IRST 2017
تدبیر 24 هانیه توسلی: هیچ پارتی نداشتم + عکس Sun Jun 10 13:41:52 IRDT 2018
تدبیر 24 پیام ناسا برای ترامپ از آسمان! + عکس Sun Aug 12 08:40:43 IRDT 2018
تدبیر 24 قلیان و کلوپ شبانه باعث حذف تیم ملی شد! Tue Jan 29 14:23:43 IRST 2019
تدبیر 24 بررسی مسائل انتخاباتی در دستور جلسه این هفته شورای نگهبان Mon Apr 10 10:06:03 IRDT 2017
تدبیر 24 آمریکا فریبکار است Thu May 25 11:15:04 IRDT 2017
تدبیر 24 35 فرودگاه ایران چشم‌ انتظار هواپیماهای کوچک Mon May 29 14:15:02 IRDT 2017
تدبیر 24 برانکو: فعلا گزینه قهرمانی در جام حذفی نیستیم Sun Feb 17 14:17:31 IRST 2019
تدبیر 24 تلاش احمدی نژاد برای فضاسازی Sat Oct 14 11:49:08 IRST 2017
تدبیر 24 ناپدید شدن کودکی دیگر Mon Jul 31 09:12:32 IRDT 2017
تدبیر 24 سلفی خانم بازیگر مشهور و مادرش Sat May 06 09:17:16 IRDT 2017
تدبیر 24 انتخابات 96 یکی از مهمترین حماسه‌های این کشور است Thu Aug 03 11:38:29 IRDT 2017
تدبیر 24 ادای احترام بازیکنان کاشیما به هواداران پرسپولیس + عکس Sat Nov 03 13:19:48 IRST 2018
تدبیر 24 چالش بهرام رادان با سوژه داغ «باید ببازی» Wed Feb 06 10:19:52 IRST 2019
تدبیر 24 پالتوی عجیب و غریب خانم بازیگر در جشنواره فیلم فجر+عکس Sat Feb 03 08:00:55 IRST 2018
تدبیر 24 صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه Sun Jul 15 12:03:48 IRDT 2018
تدبیر 24 خانواده مرموز رهبر کره‌ شمالی Tue Sep 05 09:46:47 IRDT 2017
تی نیوز هتل سازی پیش زمینه ای برای تبدیل سمنان به قطب گردشگری Sun Jul 16 18:32:09 IRDT 2017
تی نیوز زیبا ترین استادیوم ایران بدون استفاده Wed Aug 23 06:09:39 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دهه محسنیه؛ آری یا خیر؟/ عزاداری در سیره اهل بیت(ع) مختص محرم است Sun Nov 11 12:51:28 IRST 2018
صبح تهران دومین پسر البغدادی هم کشته شد Thu Oct 04 10:37:12 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران هموطنان اصول ایمنی را رعایت کنند/ تا به این لحظه حادثه انفجار گزارش نشد Tue Mar 14 14:50:30 IRST 2017
جام نیوز قهر نبودم که آشتی کنم / (خبرورزشی) Mon Dec 04 08:50:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر مصمم بودن ایران در مبارزه با تروریسم Tue Sep 25 18:55:10 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم جام‌جهانی 2018| کوپر: برای بردن روسیه هم‌قسم شده‌ایم/ مایلم صلاح در زمین باشد Mon Jun 18 22:59:27 IRDT 2018
جماران تبعیض بین زن و مرد در اسلام محکوم است Wed Dec 05 09:21:02 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم سهامداران بورسی 1577 میلیارد تومان سود گرفتند Sat Aug 19 16:55:33 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیماریهای واگیر در مناطق زلزله زده بخوبی کنترل شد Fri Nov 16 10:41:00 IRST 2018
ایران آنلاین پرداخت کرایه‌ تاکسی های خطی الکترونیکی می شود Wed Oct 25 14:19:04 IRST 2017
پایگاه خبری الف دریاچه ارومیه عمیق شد Sat Jun 16 10:15:00 IRDT 2018
پارسینه مغز ما پس از مرگ چگونه کار می‌کند؟ Thu May 10 06:31:31 IRDT 2018
اخبار بانک کارلوس کی‌روش به باشگاه گلد سامانتل پیوست Mon Jan 29 11:48:38 IRST 2018
تی نیوز از بحران قطر، صادرات گوجه فرنگی و خیارش به ما رسیده Sun Jul 23 15:40:30 IRDT 2017
صبح تهران آتش‌سوزی مهیب در ایستگاه راه‌آهن ناتینگهام Fri Jan 12 13:46:55 IRST 2018
تی نیوز ستاره صرب به خاطر مورینیو پیشنهاد یووه را رد کرد! Sun Jul 30 20:46:45 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ادامه بازداشتهای مقامات سابق در ارمنستان Thu Aug 09 07:26:41 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی قزوین قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ بانوان کشور شد Fri Jul 13 14:46:00 IRDT 2018
جوان آنلاین رانت و فساد ارزی از نداشتن بورس ارز است Sat Jan 14 20:59:03 IRST 2017
جوان آنلاین نهضت مدرسه‌سازی برکت گامی ماندگار در راستای عدالت آموزشی Fri Apr 14 14:30:54 IRDT 2017
تدبیر و امید رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی ووشو را تبریک گفت Wed Oct 04 12:19:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دانلود OneNote؛ نوت برداری با نرم افزار رسمی مایکروسافت Sat Feb 11 22:05:01 IRST 2017
پارسینه اعلام حالت فوق‌العاده در «شوش» Tue Apr 02 12:58:02 IRDT 2019
افکارخبر تلاش دولت اوباما برای زیر سوال بردن مشروعیت ترامپ Tue Jan 03 17:45:13 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران انتقاد مرکل از صدراعظم پیشین آلمان Mon Aug 21 16:28:16 IRDT 2017
خبرگزاری مهر زمان بازی تراکتورسازی و فولادخوزستان تغییر کرد Mon Dec 03 17:02:37 IRST 2018
خبرگزاری مهر واژگونی دو وانت پیکان در ایلام 4 مجروح به جا گذاشت Mon Mar 06 21:26:07 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم محور کرج- چالوس مسدود شد Thu Feb 02 09:30:39 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 70 درصد از بودجه شهرداری ارومیه محقق نمی‌شود Wed Nov 21 16:21:56 IRST 2018
تی نیوز سهم 90 درصدی مالیات از درآمدهای دولتی آذربایجان غربی Mon Aug 14 16:50:12 IRDT 2017
تی نیوز واکنش باشگاه استقلال به خبر شکایت مگویان به فیفا Mon Aug 07 20:15:51 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا گلایه خوزستانی‌ها از تحقق نیافتن وعده‌های دولت/ درخواست از روحانی برای حضور در جمع دانشجویان و پاسخگویی به سوالات Thu Feb 23 15:18:45 IRST 2017
خبرگزاری فارس کاهش 31 درصدی حجم آب ورودی به سدهای کارون بزرگ، کرخه و مارون Wed Jan 03 14:43:00 IRST 2018
ورزش 3 فرصت ویژه به عَبِد برای حفظ دفاع مشهدی‌ها؛/ غیبت یکی از چهار ستون پدیده مقابل پرسپولیس Tue Jan 22 16:02:00 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی تقویت شوند Thu Oct 25 08:58:53 IRST 2018
برنا اعلام اسامی نهایی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا در ارومیه Thu May 11 12:01:17 IRDT 2017
فردا ابتکار نوری‌المالکی درباره روند سیاسی عراق Sun Dec 23 17:39:56 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران صفحه نخست روزنامه اردبیل یکشنبه 20 آبان ماه Sun Nov 11 10:40:25 IRST 2018
سراج 24 سوره ابراهیم+صوت Sun Jan 13 11:05:00 IRST 2019
تی نیوز واژگونی پراید یک کشته برجای داشت Sat Aug 05 21:13:43 IRDT 2017
شفاف بایدن: ترامپ موجب جسارت بیشتر نژادپرستان شده Tue Aug 29 18:12:01 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 71 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی کرج تخریب شد Sat Nov 03 14:10:00 IRST 2018
خبرگزاری شبستان 75 هزار تن گندم برای تامین آرد و نان سیستان و بلوچستان خریداری شده است Thu Jul 05 13:20:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر شمارش آراء همه پرسی قانون اساسی ترکیه Sun Apr 16 18:56:43 IRDT 2017
جماران نیمه فراموش شده اسطوره شعر فارسی Sun Nov 11 14:20:07 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رسوایی جنسی مقام کمیته ملی جمهوریخواه آمریکا را مجبور به استعفا کرد Sun Jan 28 05:02:00 IRST 2018
فرارو اختلاس میلیاردی در یکی از بانک‌های گلستان Sun Oct 29 10:20:18 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تا دقیقه 86: گسترش فولاد 0 - 3 پرسپولیس + فیلم Thu Sep 07 17:23:14 IRDT 2017
آفتاب ایران دو نوجوان مفقود شده در دره توچال پیدا شدند/سرمازدگی یک خانم و آقا در قله Mon Nov 27 20:42:04 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی رویارویی با کرخه در سید عباس Wed Apr 10 19:15:00 IRDT 2019
دفاع مقدس تسلیت سرلشکر باقری به سردار حاجی‌زاده Tue Oct 23 10:21:42 IRST 2018
خبرگزاری فارس حذف عوارض گمرکی کالاهای صادراتی در ازبکستان/ ساخت خط‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان Tue Dec 19 09:40:10 IRST 2017
پرس شیعه کاردار یونان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد Fri Mar 30 11:04:28 IRDT 2018
ایسکانیوز زلزله بندر امام را لرزاند Fri Dec 15 16:47:20 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم قیمت خودرو امروز1397/04/24|خانواده پژو گران شد Sun Jul 15 15:12:06 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ساختار سنتی اصناف در حال پوست اندازی است Sun May 06 11:46:14 IRDT 2018
پارسینه وضعیت توسعه اینترنت در روستاهای ایران Sun Mar 03 06:36:34 IRST 2019
تی نیوز بازار طوفانی دلار و سکه در سال جدید - تهران 24|TEHERAN24|تهران 24 Fri Apr 06 22:55:38 IRDT 2018
برنا ترابی: تمام تلاشم را می‌کنم عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشم/ روزهای خوبی برای پرسپولیس در راه خواهد بود Thu Feb 28 21:47:10 IRST 2019
ساعت24 امروز استقلال با ماهینی مذاکره می کند Thu Jun 01 09:56:05 IRDT 2017
صبا ایران کارکرد موسسه نیماد نباید با تغییر سلایق دچار اشکال شود Mon Jan 02 14:50:22 IRST 2017
تی نیوز سردار عبداللهی با خانواده شهدای مدافع حرم دیدار کرد Sat Jul 29 20:20:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی چهارشنبه 22 آذر ماه به افق زاهدان Wed Dec 13 09:04:52 IRST 2017
عصر ایران کارگاهی برای اشتغال زایی 6 نفر و درآمد 30 تا 250 میلیونی Sat Jul 01 12:50:08 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا افتتاحیه ستاد رفاه نوروزی در شهرضا+ تصاویر Thu Mar 16 23:03:50 IRST 2017
شیعه نیوز دبیرکل جنبش نُجَباء بار دیگر خواستار اعدام تروریست‌ها شد Mon Aug 13 09:50:31 IRDT 2018
خبرگزاری فارس مردم به پتو، چادر و سیستم گرمایشی نیاز ضروری دارند/ خسارت 10 میلیاردی زلزله/ ضعف جدی در مدیریت امدادی Sat Nov 18 10:02:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سقف فوتبال عربستان فرو ریخت Thu Jun 22 12:04:13 IRDT 2017
افکارخبر «تویی انتخابم»؛ جدیدترین اثر بهنام بانی منتشر شد/ صوت Sun Feb 03 15:59:37 IRST 2019
پارس فوتبال مکالمه عجیب گواردیولا با توپ جمع کن ها Tue Sep 26 17:05:44 IRST 2017
ایسکانیوز رشد 1.8 برابری تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات شورای شهر نسبت به دوره قبل Sat Mar 25 22:35:52 IRDT 2017
تدبیر و امید امکان دانلود فایل‌های GIF لینک شده پیش از ارسال در واتساپ Mon Oct 15 05:40:02 IRST 2018
پرشین خودرو از عرش تا فرش دوگانه‌سوزها Sun Apr 29 06:13:00 IRDT 2018
ایسکانیوز سربازان تراکتور لیگ یکی می شوند Fri Feb 03 12:38:16 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مانه: می‌دانیم چطور باید در لیگ قهرمانان بازی کنیم Thu Aug 30 10:15:50 IRDT 2018
پارس نیوز بازی متفاوت علیرام نورایی در سریال نفوذ+عکس Fri Oct 26 04:25:00 IRST 2018
سلامت نیوز رابطه های جنسی حفاظت نشده و خطر جدی افزایش ایدز Thu Dec 20 10:33:00 IRST 2018
جماران احساس مسئولیت و مشارکت همگانی برای حل معضل اعتیاد Wed Jul 05 08:26:32 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران صدور سومین حکم حبس ابد محمد بدیع از سوی دادگاه مصری Fri Sep 29 13:40:49 IRST 2017
فردا موز طلایی، میوه‌ای اصلاح‌شده برای جلوگیری از مرگ کودکان! Thu Jul 13 03:50:01 IRDT 2017
برنا صف‌آرایی سپاهان برابر هیأت البرز در اصفهان/ بازگشت هندبال بانوان البرز به لیگ برتر Fri Sep 21 21:55:09 IRDT 2018
بولتن نیوز تعطیلی مدارس در سه شهرستان استان Sun Jan 29 22:46:04 IRST 2017
یک ورزش زیدان: نمی‎توانم از این بازی راضی باشم Sun Sep 10 10:42:16 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دوربین الکوثر دنبال روش‌های ابداعی مردم غزه برای مقابله Tue Aug 07 12:25:11 IRDT 2018
آفتاب ایران ستاره استقلال به دنبال شکستن رکورد مامه تیام Sat Dec 08 17:30:35 IRST 2018
آفتاب ایران جنگ نرم، تلاش استکبار برای جدا کردن مردم از رهبری است Fri Jul 14 16:54:09 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران انتقاد نماینده فلاورجان در مورد نحوه جاری شدن آب در زاینده رود Sun Mar 17 12:52:42 IRST 2019
آفتاب ایران سقوط کمپانی سازنده گوشی‌های 14 هزار دلاری ورتو Fri Jul 14 19:42:07 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو همایش نخبگان حامی سید ابراهیم رئیسی Sat May 13 21:35:07 IRDT 2017
فردا مقام آمریکایی: وضعیت برجام تأثیری بر پرونده کره شمالی ندارد Thu Sep 28 18:07:36 IRST 2017
آریا مارسلو به تمرینات رئال مادرید بازگشت + عکس Sun Aug 05 11:17:04 IRDT 2018
فرارو 14کشته و زخمی در واژگونی مینی‌بوس Thu Apr 26 11:11:43 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم انهدام باند کلاهبرداران 8 میلیارد تومانی در کاشان از طریق تصادف ساختگی Tue Aug 08 14:16:28 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا تولید ملی منشا اشتغال و خروج از رکود اقتصادی است/دولت و مجلس باید در صدد رفع مشکلات تولیدکنندگان برآید Thu Mar 21 12:38:31 IRST 2019
واحد مرکزی خبر فوتبالیست سقزی برترین بازیکن لیگ برتر بانوان ایران Tue Jul 24 10:41:24 IRDT 2018
تی نیوز اینفوگرافیک ضرر میلیاردی داعش به عراق Sat Jul 22 17:30:11 IRDT 2017
بولتن نیوز نیروهای پلیس پارکور کار می شوند Mon Oct 09 13:33:01 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نگاه انتخاباتی به استان‌های عراق|مناطق شیعه نشین؛ مشارکت بالا در 3 دوره گذشته Sat May 12 09:04:05 IRDT 2018