روزنامه کیهان - Sun Feb 26 23:03:13 IRST 2017 نمایش خبر

مدیر مسئول کیهان از اتهامات نشر اکاذیب، توهین و انتشار سند محرمانه تبرئه شد

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که دیروز در پی 7 فقره شکایت به دادگاه مطبوعات رفته بود از اتهام نشر اکاذیب؛ توهین و انتشار اسناد محرمانه که موضوع شش فقره از شکایات مطرح شده بود، تبرئه شد و هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء وی را در خصوص شکایت میراث فرهنگی که موضوع آن درج خبری در کیهان به نقل از یک روزنامه دیگر بود، مجرم دانست ولی به اتفاق آراء مدیر مسئول کیهان را شایسته تخفیف معرفی کرد.

شاکیان مدیر مسئول کیهان در دادگاه دیروز، عبارت بودند از نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت ارشاد، جهاد دانشگاهی مشهد، خانم فاطمه راکعی و سازمان میراث فرهنگی.

شکایت نهاد ریاست جمهوری مربوط به مصاحبه شریعتمداری با خبرگزاری فارس بود که از عدم اطلاع رئیس جمهور درباره تفاوت رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی ابراز تأسف کرده بود.

معاونت حقوقی رئیس جمهور این اظهارنظر را توهین به ایشان دانسته و علیه مدیر مسئول کیهان اقامه دعوا کرده بود که شریعتمداری با تشریح تفاوت دو نوع رفراندم تقنینی و اساسی که در قانون اساسی آمده است، توضیح داد که اظهارات رئیس‌جمهور محترم درباره رفراندم برخی از مسائل مهم اقتصادی و سیاسی به جای طرح آن در مجلس، با هر دو اصل 59 و 177 قانون اساسی که موضوع آن رفراندم است مغایرت دارد و مصاحبه مدیر مسئول کیهان با این انگیزه که سخنان ایشان سوء استفاده دشمنان را در پی نداشته و تقابل دولت و مجلس را القاء نکند صورت گرفته بود و افزود برداشت از این اظهارات بدون آن که رئیس‌جمهور محترم بخواهد، می‌تواند این توهم را در پی داشته باشد که دولت طرح‌ها و برنامه‌های کارسازی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد ولی مجلس شورای اسلامی مانع آن است و رئیس‌جمهور به این علت خواستار کنارگذاردن مجلس از چرخه تصمیم‌سازی است.

شورای عالی امنیت ملی از یادداشت کیهان شکایت کرده بود که در آن آمده بود؛ برخلاف اظهارات رئیس جمهور که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است، این شورا براساس مصوبه 298 تصمیم مورد اشاره را گرفته است. شورای عالی امنیت ملی شریعتمداری را متهم به نشر اکاذیب و افشای اسناد محرمانه کرده بود. مدیر مسئول کیهان با استناد به ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد دولتی توضیح داد که اقدام کیهان افشای سند محرمانه نبوده است و به اظهارات آقای اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه اشاره کرد که قبل از انتشار خبر کیهان با استناد به همان ماده 298، تأکید کرده بود ممنوع‌التصویری آقای خاتمی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. شریعتمداری نتیجه گرفت که سند یاد شده قبلاً از سوی معاون محترم قوه قضائیه افشا شده بود بنابراین با این افشاء از شمار اسناد محرمانه خارج گردیده و دیگر محرمانه نیست. مدیر مسئول کیهان درباره اتهام نشر اکاذیب نیز پرسید؛ تأکید کیهان به قانونی بودن ممنوع‌التصویری آقای خاتمی که معاون قوه‌قضائیه نیز آن را تأیید کرده است مصداق نشر اکاذیب است یا انکار وجود این سند؟!

شکایت جهاد دانشگاهی مشهد مربوط به یکی از اخبار ویژه کیهان بود که در آن از بکارگیری یک فرد دارای سوابق سوء انتقاد شده بود. جهاد دانشگاهی کیهان را به نشر اکاذیب متهم کرده و در شکوائیه خود مدعی شده بود که این شخص هیچگونه رابطه استخدامی با نهاد مزبور ندارد. مدیر مسئول کیهان با ارائه اسنادی از سوابق شخص مورد نظر و نیز اسنادی که از سایت رسمی جهاد دانشگاهی گرفته شده و به صراحت از رابطه کاری وی با این نهاد حکایت می‌کرد، اتهام وارده را مردود دانست. گفتنی است شریعتمداری برای اثبات صحت خبر کیهان 20 برگ سند به دادگاه ارائه کرد.

آقای علیزاده طباطبائی به وکالت از خانم فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم از گزارش کیهان درباره ممانعت مردم انقلابی شهرستان پیشوا که به حضور خانم راکعی برای سخنرانی به بهانه 16 آذر اعتراض کرده بودند شکایت کرده و معترض بود که چرا کیهان از وی با عنوان «فتنه‌گر» یاد کرده است. شریعتمداری در دفاعیه خود با ارائه 49 برگ سند که از همراهی خانم راکعی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حکایت می‌کرد و نیز ارائه اسنادی حاکی از تشویق وی به تحریم انتخابات، امضای نامه موسوم به جام زهر در مجلس ششم و تحصن معروف به خروج از حاکمیت در همان مجلس و انتشار اظهارات و اسناد مربوط به حمایت وی از فتنه 88 در سایت جرس و... شکایت ایشان را وارد ندانست. خانم راکعی اظهار داشت که سایت جرس را نمی‌شناخته و نامه جام ‌زهر را هم بدون اطلاع از محتوای آن امضاء کرده است و... این بخش از جلسه دادگاه با حواشی قابل توجهی همراه بود که کیهان به هنگام انتشار متن کامل شکایت‌ها و دفاعیات شریعتمداری به آن خواهد پرداخت.

شکایت دانشگاه آزاد درباره انتشار بیانیه مشترک 15 تشکل بسیجی دانشگاه‌های آزاد تهران بود که در آن به مدیریت دانشگاه آزاد و برخی از ناهنجاری‌های دیگر در این دانشگاه اعتراض شده بود. مدیرمسئول کیهان با اشاره به اینکه متن کامل بیانیه مزبور پیش از کیهان در چند خبرگزاری منتشر شده بود و کیهان فقط بخش کوچکی از آن یعنی یک دهم آن را منتشر کرده است گفت؛ بسیج‌های دانشجویی تشکل‌های رسمی هستند و انتشار بخش اندکی از بیانیه این تشکل‌ها آنهم با امضای 15 تشکل بسیج دانشجویی حق این تشکل‌ها و مطابق مواد 2، 3 و 5 قانون مطبوعات حق مطبوعات نیز هست.

شکایت سازمان میراث فرهنگی مربوط به خبری بود که کیهان بخشی از آن را به نقل از روزنامه رسالت آورده بود. شریعتمداری در قبال این شکایت دفاعی نکرد و تنها اظهار داشت این خبر به نقل از روزنامه رسالت چاپ گردیده و اعلام شده بود که برادران متعهدمان در روزنامه رسالت در این خصوص به دادگاه آمده و تبرئه شده‌اند ولی اکنون اعلام می‌شود که پرونده در دست رسیدگی است. به هر حال بنده چون اطلاع کافی از آن مدارک ندارم دراین‌باره از خود دفاعی نمی‌کنم و منتظر نتیجه دادگاه می‌مانم.

هیئت منصفه در 6 پرونده دفاعیات مدیرمسئول کیهان را قانع کننده دانست و شریعتمداری را از اتهامات وارده تبرئه کرد ولی درخصوص شکایت سازمان میراث فرهنگی مدیرمسئول کیهان را با اکثریت آراء  مجرم معرفی کرد و به اتفاق آراء شایسته تخفیف دانست.

گفتنی است از آنجا که موضوع چند فقره از شکایات مطرح شده به مسائل جاری روز مربوط است، کیهان در روزهای آینده متن کامل این دسته از شکایات و دفاعیات مدیرمسئول روزنامه کیهان را همراه با برخی از حواشی دادگاه، در چند شماره پیاپی به چاپ خواهد رساند.
روزنامه کیهان طرح غربالگری بیماری‌های پا آغاز شد Sat Jan 06 21:47:56 IRST 2018
روزنامه کیهان تقارن شهادت و قبولی مهندسی الکترونیک(حدیث دشت عشق) Sun Jul 09 20:48:40 IRDT 2017
روزنامه کیهان 175 سال زندان در انتظار پزشک فاسد Fri Jan 26 21:48:13 IRST 2018
روزنامه کیهان انصاف شرط لازم کشورداری(نامه وارده) Fri Feb 03 20:02:53 IRST 2017
روزنامه کیهان معرفی تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی کشتی فرنگی آبادان Sat Feb 18 21:40:55 IRST 2017
روزنامه کیهان تشکیل سپاه غرب Tue Apr 25 18:36:26 IRDT 2017
روزنامه کیهان گفت‌وگوی یک نماینده مجلس با تلویزیون منحرفان اخلاقی!(اخبار ادبی و هنری) Tue Feb 21 21:56:46 IRST 2017
روزنامه کیهان تدریس سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله در دانشگاه‌های اسرائیل Tue Jul 04 21:08:21 IRDT 2017
روزنامه کیهان کشف 91 کیلوگرم هروئین در مرز دوغارون Wed Dec 06 21:10:01 IRST 2017
روزنامه کیهان برخواه: مدال‌های بیشتری را در بازی آسیایی کسب خواهیم کرد Tue Jan 02 21:43:13 IRST 2018
روزنامه کیهان خروش دانشگاهیان و مردم در اعتراض به کشتار مسلمانان میانمار Sun Sep 10 21:29:02 IRDT 2017
روزنامه کیهان تاج: نمی‌توانیم کل لیگ را به خاطر باشگاه‌های بدهکار تعطیل کنیم Fri Jun 23 20:57:32 IRDT 2017
روزنامه کیهان روده نشت‌پذیر چگونه شما را بیمار می‌کند Mon Nov 06 20:57:03 IRST 2017
روزنامه کیهان نگرانی زنگنه از شفاف‌سازی درباره قرارداد کرسنت قبل از انتخابات Tue May 16 21:43:05 IRDT 2017
روزنامه کیهان حمله به حشدالشعبی در عراق شروع دوباره تلفات آمریکاست؟!(خبر ویژه) Sat Aug 26 21:53:24 IRDT 2017
روزنامه کیهان در پوشش ظاهری اسلامی صفات جاهلیت را ارائه ندهید!(پای درس علی(ع)) Mon Oct 23 21:33:09 IRST 2017
روزنامه کیهان برنامه مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال Mon Dec 11 21:14:44 IRST 2017
روزنامه کیهان کیهان و خوانندگان Mon May 08 22:41:18 IRDT 2017
روزنامه کیهان تهدید استخرها برای شناگران Sun Jul 16 18:11:48 IRDT 2017
روزنامه کیهان ادعیه معجزه آسا(درمکتب امام) Wed Apr 05 22:09:52 IRDT 2017
روزنامه کیهان اخبار کوتاه از فوتبال Fri Feb 24 20:20:43 IRST 2017
روزنامه کیهان نفوذ نقابدارآشکار! Sat Apr 08 17:54:37 IRDT 2017
روزنامه کیهان قلم قرمز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی روی نام سعید عبدولی Mon Feb 12 21:14:09 IRST 2018
روزنامه کیهان اتحادیه اروپا از پشت به نارنجی‌ها خنجر زد/بروکسل: قصد همگرایی با اوکراین را نداریم Fri Dec 29 20:05:49 IRST 2017
روزنامه کیهان آخرین خبرها از تغییرات و جا‌بجایی‌ها در کابینه جدید Wed Aug 02 21:54:40 IRDT 2017
روزنامه کیهان کشف 4 تن و 287 کیلو مواد مخدر در سیستان و بلوچستان Sun Aug 06 21:25:45 IRDT 2017
روزنامه کیهان انتقاد هنرمندان از سکوت برندگان صلح نوبل در مقابل جنایات میانمار(اخبار ادبی و هنری) Sat Sep 09 21:27:40 IRDT 2017
روزنامه کیهان 3 کشته در تیراندازی کا لیفرنیا Wed Apr 19 20:52:43 IRDT 2017
روزنامه کیهان بی‌بی‌سی: خمینی و مردم ایران تنها حاملان انقلاب 57 بودند(خبر ویژه) Tue Feb 14 22:23:39 IRST 2017
روزنامه کیهان فواید سلامت ورزش در آب Mon Dec 11 19:04:14 IRST 2017
روزنامه کیهان اعتراف کاخ سفید به حمایت عربستان و امارات از القاعده در یمن Wed Jul 12 21:01:03 IRDT 2017
روزنامه کیهان حوادث کوتاه از کشور Wed Apr 26 20:51:59 IRDT 2017
روزنامه کیهان آغاز اردوی ملی پوش تکواندوی ایران Sat Aug 19 21:41:47 IRDT 2017
روزنامه کیهان خرید بیش از 100 هزار تن برگ چای از چایکاران Tue Jan 16 19:47:41 IRST 2018
روزنامه کیهان برتری پرسپولیس و استقلال برابر تیم‌های اصفهانی Fri Feb 17 21:25:09 IRST 2017
روزنامه کیهان برنامه محافل و مساجد Sun Jan 01 20:59:38 IRST 2017
روزنامه کیهان اختلاف حساب بین اسناد فدراسیون تیراندازی و «لازلو» Wed Oct 04 20:17:46 IRST 2017
روزنامه کیهان وحشت ساکنان توکیو پس از هشدار‌ اشتباه زلزله Fri Jan 05 21:06:40 IRST 2018
روزنامه کیهان خواسته غیرمعقول اتحادیه جهانی کشتی از ورزش ایران Sat Sep 23 21:32:05 IRST 2017
روزنامه کیهان انتشار کتاب «تفسیر سوره حمد» امام خمینی‌(ره) در اسپانیا(اخبار ادبی و هنری) Sun Feb 18 22:04:14 IRST 2018
روزنامه کیهان دستگاه‌های دولتی نباید له یا علیه کاندیدایی فعالیت کنند Sat May 06 22:33:55 IRDT 2017
روزنامه کیهان نقشی که غربگرایان در سرکوب استعداد جوانان ایرانی دارند خود غربی‌ها ندارند Sun Dec 10 22:00:14 IRST 2017
روزنامه کیهان خادم: تیم دیپلماسی با حمایت از قهرمانان مانع از تعلیق کشتی شود Mon Apr 16 22:50:49 IRDT 2018
روزنامه کیهان حوادث کوتاه از کشور Sat Jul 08 20:52:35 IRDT 2017
روزنامه کیهان فروش گرانترین تابلوی نقاشی جهان Fri Nov 17 20:44:03 IRST 2017
روزنامه کیهان چطور این نمایندگان توجه نداشتند که نسبت به عمل آنها چه تفسیری صورت می‌گیرد Wed Aug 09 21:33:58 IRDT 2017
روزنامه کیهان طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار در چهارمحال‌وبختیاری تهیه شد Fri Apr 21 18:52:12 IRDT 2017
روزنامه کیهان جریمه 1000 درهمی ابوظبی برای نماز Fri Jan 26 21:48:05 IRST 2018
روزنامه کیهان وزارت خارجه: توافق هسته‌ای به هیچ عنوان قابل مذاکره مجدد نیست Sat Jan 13 21:50:17 IRST 2018
روزنامه کیهان برخورد با روزه‌خواری و کشف حجاب در خودروها Tue May 30 22:50:08 IRDT 2017
روزنامه کیهان در این جعبه‌ها پیتزا نخورید! Mon Jul 03 18:10:04 IRDT 2017
روزنامه کیهان اسامی 18 هندبالیست برای حضور در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا Mon Jan 15 21:14:10 IRST 2018
روزنامه کیهان چه کسانی بیشتر گرمازده می‌شوند؟ Mon Jul 24 18:08:22 IRDT 2017
روزنامه کیهان تقارن امتحانات نهایی با ماه رمضان Sat Apr 07 22:20:35 IRDT 2018
روزنامه کیهان در کدام موضعیم /تک یا پاتک؟!(یادداشت روز) Tue Jan 09 22:02:04 IRST 2018
روزنامه کیهان تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 7 مدال قهرمان آسیا شد Fri May 12 21:51:14 IRDT 2017
روزنامه کیهان سردار بی‌نشان جبهه‌ها(حدیث دشت عشق) Mon May 29 21:24:05 IRDT 2017
روزنامه کیهان فریاد ترامپ بر سر محمود عباس پاداش خوش‌خدمتی به رژیم صهیونیستی Mon May 29 21:20:11 IRDT 2017
روزنامه کیهان واگذاری آلومینیوم المهدی کار اشتباهی بود Sun Jul 02 20:09:58 IRDT 2017
روزنامه کیهان جاسازی بیش از 43 کیلوگرم نقره قاچاق در لاستیک خودرو Wed Jan 17 21:07:23 IRST 2018
روزنامه کیهان «روزهای فراموش نشدنی» زنان در پشت جبهه Sat May 20 19:37:11 IRDT 2017
روزنامه کیهان کوتاه اقتصادی Sun Aug 20 21:40:33 IRDT 2017
روزنامه کیهان راه‌اندازی قطار فوق‌العاده در خط تهران- شیراز Fri Mar 17 21:48:41 IRST 2017
روزنامه کیهان آثار و برکات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هیئت و مسجدهایی که واقعا سنگر می‌شوند Mon Sep 25 18:28:45 IRST 2017
روزنامه کیهان حکم نماز گناهکار و شرابخوار Mon Feb 20 18:05:10 IRST 2017
روزنامه کیهان تفاهم‌نامه دومین پروژه 1000 مدرسه‌ای بنیاد برکت امضا شد Sun Feb 04 20:53:49 IRST 2018
روزنامه کیهان آیت‌الله صابری همدانی دارفانی را وداع گفت Sun May 14 22:15:18 IRDT 2017
روزنامه کیهان اجرای طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها مجوز ندارد Fri Aug 11 21:25:09 IRDT 2017
روزنامه کیهان تازه‌ترین توهین وزیر دولت روحانی به خبرنگاران Wed May 31 21:39:29 IRDT 2017
روزنامه کیهان آمریکا؛ سرزمین رویاها و آرزوها؟! Fri Jun 02 19:13:04 IRDT 2017
روزنامه کیهان تناقض ادعای دولت در حمایت از تولید داخلی با واردات پوشاک توسط وزیر Wed May 03 21:47:17 IRDT 2017
روزنامه کیهان آمریکا سرمایه‌گذاران را تهدید کرد/ ایرباس هواپیماهای ایران را به حراج گذاشت Fri Nov 17 20:21:22 IRST 2017
روزنامه کیهان دستگیری 2 سارق جیب بر ایستگاه‌های مترو Tue Jun 27 21:02:03 IRDT 2017
روزنامه کیهان شهید آتش‌نشان حادثه فردوسیه شهریار تشییع شد Tue May 16 21:41:30 IRDT 2017
روزنامه کیهان دولت یک کارخانه که از رکود خارج شده را نشان بدهد! Sun Dec 24 21:15:09 IRST 2017
روزنامه کیهان صعود از مرحله مقدماتی مطالبه ما از تیم ملی در جام جهانی است Tue Jul 04 20:41:04 IRDT 2017
روزنامه کیهان این راه، راهنما می‌خواهد(درمکتب امام) Fri Sep 01 21:42:19 IRDT 2017
روزنامه کیهان کیهان و خوانندگان Sun Dec 24 22:10:33 IRST 2017
روزنامه کیهان طرح سردار سلیمانی در 2 روز طرح آمریکایی تجزیه عراق را شکست داد Fri Oct 27 21:43:55 IRST 2017
روزنامه کیهان هشدار ژنرال پترائوس: ترامپ به دین بزرگ اسلام انگ تروریسم نزند Sat Mar 04 21:56:39 IRST 2017
روزنامه کیهان صعود والیبالیست‌های امید ایران به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا Fri May 05 21:45:47 IRDT 2017
روزنامه کیهان کفران نعمت کی حاصل می‌شود؟جرعه های معرفت-شرح حدیث معصومین (ع) در کلام رهبر انقلاب Sat Oct 14 17:53:07 IRST 2017
روزنامه کیهان حوادث کوتاه از کشور Sat Jan 27 21:04:55 IRST 2018
روزنامه کیهان پای صحبت مردم Sun Sep 03 17:56:05 IRDT 2017
روزنامه کیهان دولت به هیچ‌کس بدهکار نیست و به کسی سهمیه نمی‌دهد Tue Jul 18 22:06:28 IRDT 2017
روزنامه کیهان مشخص شدن 16 تیم حاضر در یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال جوانان Sun May 28 21:11:39 IRDT 2017
روزنامه کیهان گوشت بدون مهر سازمان دامپزشکی را نخرید Tue May 23 19:58:42 IRDT 2017
روزنامه کیهان آزادسازی عرسال حاصل حمایت‌های ایران بود نه سازمان ملل Sat Aug 05 21:04:56 IRDT 2017
روزنامه کیهان تسلیت به همکار Sat Apr 15 22:21:07 IRDT 2017
روزنامه کیهان اینجا سوریه نیست عوامیه عربستان، زادگاه شیخ نمر است Mon May 29 21:20:04 IRDT 2017
روزنامه کیهان 8 کشته و 15 مجروح در عملیات تروریستی نیویورک Wed Nov 01 21:25:27 IRST 2017
روزنامه کیهان سید حسن نصرالله : آمریکا به دنبال طولانی کردن عمر داعش است Sun Oct 08 21:10:35 IRST 2017
روزنامه کیهان ابراز اعتماد و درخواست رسیدگی به تخلفات Sun May 21 21:15:11 IRDT 2017
روزنامه کیهان کانکس‌ها جوابگوی هوای سرد نیست Fri Dec 15 19:19:28 IRST 2017
روزنامه کیهان تشریح جزئیات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا Sat Feb 11 22:36:57 IRST 2017
روزنامه کیهان نامه جعلی اخیر توطئه‌ای علیه بنده بود/ ارادتم به رهبر معظم انقلاب دو چندان شده است Sat Jul 08 22:05:48 IRDT 2017
روزنامه کیهان روزنامه دیلی پاکستان: پناه می‌برم به خدا ترامپ می‌خواهد به کشورهای اسلامی درس دین بدهد! Fri May 19 21:58:46 IRDT 2017
روزنامه کیهان نتایج انتخابات میاندوره‌ای مجلس اعلام شد Mon May 22 22:58:06 IRDT 2017
روزنامه کیهان سیل در روستاهای «انزها» و «آتشان» فیروزکوه خسارت وارد کرد Sat May 06 21:00:44 IRDT 2017
روزنامه کیهان داعش برای هر کس که پرچم فلسطین را برافرازد مجازات اعدام تعیین کرد Sat Mar 04 21:56:19 IRST 2017
واحد مرکزی خبر دمشق طرح روسیه درباره ایجاد مناطق کاهش تنش را پذیرفت Wed May 03 23:55:57 IRDT 2017
ایستا نیوز آغاز فعالیت مجدد شعبه بانک ملت در سئول Wed May 17 17:31:24 IRDT 2017
بولتن نیوز آتش در مراتع کازرون Sat Aug 26 22:18:35 IRDT 2017
تدبیر عارف: روحانی کاندیدای قطعی اصلاح‌طلبان شد/دیدار فراکسیون امید با رئیس‌جمهور Sun Mar 12 22:14:55 IRST 2017
ایلنا بازگشت هادی محمدی به تمرینات تراکتورسازی + تصاویر Wed Jul 19 12:10:22 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رئیس سیا وارد ترکیه شد Thu Feb 09 17:40:51 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران حمایت از سرمایه‌گذار در ساخت پروژه‌های گردشگری در قم ضروری است Tue Feb 20 10:13:59 IRST 2018
آریا نمایشگاه خودرو در پایتخت کره شمالی +تصاویر Sat Aug 19 19:55:18 IRDT 2017
برنا کلید رسیدن به اقتصاد سبز، مشاغل سبز است Wed Mar 15 13:13:53 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران حقیقی: خوشحالم به تیم ملی دعوت شدم/ می جنگم تا جز نفرات اصلی کی روش باشم Sun Sep 03 21:03:41 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم انتخاب استاندار جدید برای کرکوک Mon Oct 16 14:03:24 IRST 2017
پارس فوتبال کمک داور ویدئویی مرا عصبی می کند ! Thu Oct 26 16:00:14 IRST 2017
تی نیوز استخدام منشی با مدرک لیسانس حسابداری جهت همکاری در اصفهان Tue Jul 11 20:28:42 IRDT 2017
برنا زمان پاسخگویی مربیان‌ آبی‌ها مشخص شد Wed Aug 02 09:43:19 IRDT 2017
تدبیر و امید توئیت "ترامپ" برای تشویق جمهوری‌خواهان درباره بیمه درمانی Tue Jul 25 17:12:38 IRDT 2017
بی باک نیوز نظر مسی درمورد تیم ملی ایران Mon Aug 07 06:11:01 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران چگونه دولت می‌تواند با بازگشت تورم دو رقمی مقابله کند؟ Sat May 27 13:06:11 IRDT 2017
بنکر هر گرم طلا برای خریدار چند تمام می‌شود؟ Tue Feb 13 08:23:27 IRST 2018
تابناک وزش باد شدید و هجوم گردوخاک ایذه را درنوردید Wed Feb 14 06:07:51 IRST 2018
وطن امروز اخبار Wed Jul 12 00:00:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فعالیت بیش از 50 موسسه قرآنی در استان سمنان Mon Oct 30 09:32:15 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد سامان قدوس امشب به مصاف آرسنال می رود Thu Feb 15 20:33:48 IRST 2018
شفاف افشای راز جنایت در شب عروسی Thu Apr 27 12:37:13 IRDT 2017
جوان آنلاین آغاز ذخیره‌سازی بنزین برای ایام نوروزی Fri Feb 03 10:25:00 IRST 2017
تیک آیت الله مصباح:هیچ ائتلافی رانمی‌پذیرم/اگر رأی به رقیب سبب دفع ضرر بیشتر شود،دفع افسد به فاسد می‌کنم Mon Mar 13 08:41:01 IRST 2017
تدبیر 24 واکنش زیدان به متهم شدن داوران به حمایت از رئال Mon Mar 13 08:36:56 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ثبت رکورد جدید تحمل گرما در مرند Mon Jan 23 01:02:00 IRST 2017
دولت بهار وزیر دفاع آمریکا، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد Fri Mar 31 21:04:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری دوره‌های آموزش علوم قرآنی به همت مؤسسه «اسراء» Sat Nov 18 10:01:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن عرفه ورود به محرم و کربلا Thu Aug 31 17:09:25 IRDT 2017
پارس نیوز کسب درآمد از طریق تکدی گری نوین Tue Jan 03 17:15:55 IRST 2017
پایگاه خبری الف ساختمان 7 طبقه در مرتضی گرد پس از حریق فرو ریخت Tue Feb 28 09:01:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر انقلاب اسلامی ایران دست بیگانگان را از ثروتها و منابع کشورقطع کرد Sat Feb 10 14:04:33 IRST 2018
آنا با تور دوچرخه سواری، تهران را مفرح تر ببینید Fri Mar 17 11:44:17 IRST 2017
برنا نخستین همایش قصه گویی در روستای تنبان قشم/مصطفی رحماندوست شاعر نام آشنای ایران میهمان همایش Tue Feb 14 12:11:47 IRST 2017
پول نیوز ست شدن افراد با محیط اطراف (+عکس) Wed Jan 24 10:39:26 IRST 2018
بی باک نیوز بازیکنانم مقابل تایلند شجاعانه و خلاقانه بازی کردند Sat Sep 23 09:24:01 IRST 2017
نامه نیوز ستاره استقلال بازی با سایپا را هم از دست داد Sat Mar 04 12:31:33 IRST 2017
خبرگزاری مهر شرایط برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند در جزیره خارگ فراهم است Fri May 19 10:40:59 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس باشگاه رئال مادرید: آرزو داشتیم مسی به سانتیاگو برنابئو بیاید Tue Jun 20 15:45:00 IRDT 2017
صبحانه با خبر نسل جدید «مازراتی گرن توریزمو» سال 2020 می‌آید +عکس Sat Jul 22 22:46:33 IRDT 2017
ایلنا ساناز قنبر یارا؛ نامزد خانه‌کارگر در پنجمین انتخابات شورای شهر تهران Sat May 13 17:56:17 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد تشکیل شورای راهبردی حسابداری Sat Dec 09 00:00:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران هزینه 16 میلیاردی رقیب استقلال برای جذب ستاره مراکش Fri Jan 19 13:04:33 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران کشف دومین جسد شناور صیادی غرق شده در خزر Thu Oct 05 18:04:00 IRST 2017
نامه نیوز جروزالم پست مدعی شد: بانک فرانسه برای ایرانی‌های خریدار کالای فرانسوی وام پرداخت می‌کند Thu Feb 01 14:10:55 IRST 2018
ایران آنلاین سرانجام گُل به جای گلوله نشست Thu Jan 04 10:21:02 IRST 2018
عصر ایران زندانیان جرائم غیرعمد با بدهی تا 20 میلیون تومان آزاد می شوند Thu Jun 22 13:29:37 IRDT 2017
فرارو دلایل حقوقی ناکامی ترامپ در اجرای دستور جنجالی Wed Feb 08 10:50:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران نامه دلجویی ترامپ برای کشورهای آفریقایی Sun Jan 28 10:56:22 IRST 2018
تی نیوز 4.5 میلیون دانش آموز در المپیادهای ورزشی شرکت کردند Sat Jul 08 22:04:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران راهپیمایی وحدت آفرین مردم خاش علیه ناآرامی های اخیر کشور Mon Jan 08 12:30:33 IRST 2018
ایسکانیوز اجرای بخشنامه وزارت علوم، باعث توقف در پیشرفت علمی کشور خواهد شد / به جای محدودیت در دوره دکتری، زیرساخت ها را گسترش دهید Mon Apr 09 08:10:00 IRDT 2018
تیتر نیوز وزیر کشور: جابجایی استانداران و فرمانداران تا پایان شهریور انجام می‌شود Sat Aug 26 13:51:19 IRDT 2017
عصر خبر راهنمای فر کردن موها به روش‌های مختلف Sun Oct 29 15:02:52 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رشد 26 درصدی صادرات طلای سرخ در سال96/نرخ هر کیلو زعفران 5 میلیون و 600 هزار تومان Sat Apr 14 09:34:22 IRDT 2018
تدبیر و امید جزئیاتی جدید از دیدار روحانی با فرماندهان سپاه Wed Jul 26 14:14:05 IRDT 2017
جام نیوز پیمانکار حادثه دلخراش پارک کوهسار محاکمه می‌شود Wed Feb 01 23:32:22 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا اکران مردمی آثار جشنواره ی عمار در مرکز قرآن و عترت اشتهارد+تصاویر Tue Feb 28 10:06:02 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین انتصاب اولین فرمانده یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان Wed Dec 20 11:48:29 IRST 2017
خبرگزاری فارس تمامی درآمدها را نباید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها گذاشت Sat Feb 25 21:22:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سهم 1100 میلیاردی آذربایجان شرقی در طرح رونق تولید Wed Dec 13 12:19:00 IRST 2017
جوان آنلاین قطر، میزبان سوریه برابر استرالیا می‌شود Sun Sep 10 12:49:33 IRDT 2017
آنا نمایش «ادیت پیاف» در تهران برای بانوان Fri Apr 14 12:05:18 IRDT 2017
تی نیوز غذاهایی که شما را در مسیر رژیم گرسنه تر می کنند -آکا Thu Jul 13 10:04:29 IRDT 2017
نامه نیوز وزیر دادگستری: کسی نمی تواند ادعا کند رییس جمعور نماینده بخشی از جامعه است/ این نوع طرز یک بدعت جدید و از لحاظ قانونی و اجتماعی فاقد وجاهت و جایگاه است Mon May 22 21:56:33 IRDT 2017
جوان آنلاین ال‌موندو:رئال مادرید دقیقه 90 به فکر جذب کوتینیو افتاد Mon Jan 08 11:58:51 IRST 2018
تدبیر و امید آلودگی صوتی در کدام مناطق تهران بیشتر است؟ Tue Dec 26 14:26:11 IRST 2017
بی باک نیوز آنالیز عملکرد تیم ها در نقل و انتقالات لیگ هفدهم (نود 9 مرداد) Mon Jul 31 19:05:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران «هفت معکوس» به شبکه نمایش خانگی می‌آید Mon Feb 12 05:04:02 IRST 2018
خبرگزاری فارس نشست سران «کاسا 1000» در دوشنبه آغاز شد+تصاویر Thu Jul 06 10:56:00 IRDT 2017
آنا ماجرای کشف جسد شناور زن جوان در استخر مجتمع مسکونی Sat Aug 12 20:05:00 IRDT 2017
بهار نیوز اما و اگرها بر سر چند خودکشی‌ سیاسی در اوین Thu Feb 22 10:31:18 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تهران ، میزبان اردوی تیم ملی بدمینتون جوانان کشور Sat Jun 24 12:37:34 IRDT 2017
پارس فوتبال اکبرپور: استقلال با شکست دادن پرسپولیس می‌‌تواند همه چیز را جبران کند! Mon Oct 23 16:23:02 IRST 2017
صبحانه با خبر سپرده‌های جدید فرشتگان مشمول سود شد Sun Jul 30 15:54:37 IRDT 2017
آفتاب مهدی رحمتی دوباره به سیم آخر می‌زند؟ Wed Aug 30 07:43:33 IRDT 2017
جام نیوز «سید حسن نصرالله» با لباس بسیجی +عکس Fri Jan 12 19:30:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اردوغان: اجازه نمی‌دهیم کُردها در عراق دولت تشکیل دهند Wed Aug 09 13:58:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کرمانشاه Thu Dec 28 16:21:28 IRST 2017
شبکه خبر تلاش دو کره برای کاهش تنش ها Mon Feb 12 20:21:09 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم به رباط زانوی آغاسی فشار وارد شده / شرایط مناسب نادری برای حضور در مسابقات Mon Jul 24 03:27:00 IRDT 2017
صراط پاداش فرصت‌طلبی برابر آیندهوون را گرفتیم Sun Feb 18 09:22:09 IRST 2018
آریا رشد عجیب سفر ایرانی‌ها به ترکیه! Mon Aug 28 15:18:53 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا آنچه در جوی می رود آب است Tue Apr 10 08:47:17 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن سادگی و قابل فهم بودن، ویژگی شاخص مجموعه «ترجمه خواندنی قرآن» است Tue Jul 04 08:34:31 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مزایای "کدو حلوایی" Sat Apr 22 09:56:14 IRDT 2017
افکارخبر موزه مردان بی‌ ادعا/ عکس Wed Oct 25 04:25:00 IRST 2017
ساعت24 بورس تهران از رقبا پیش افتاد Wed Aug 23 08:10:02 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری نخستین دیدار مقدماتی نوجوانان زیر16 سال آسیا با برتری افغانستان Sun Sep 17 10:07:43 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مصاف رزمی کاران 13 استان برای قهرمانی Wed Feb 21 17:46:14 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران «معیشت»، مهمترین دغدغه بازنشستگان Wed Jan 24 15:18:10 IRST 2018
خبرگزاری فارس چرا بن سلمان باید از آشوب‌ها در ایران نگران باشد؟ Fri Jan 05 00:02:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو رد پیشنهاد مهران مدیری توسط خانم بازیگر! Sat Jan 27 16:23:03 IRST 2018
خبرگزاری مهر کاروان برنامه «بوم گرد» به ارومیه رسید Sat Jul 22 13:32:45 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ادای احترام پیرغلامان حسینی به مقام شامخ شهدای اصفهان+فیلم Tue Sep 12 19:28:14 IRDT 2017
دنیای معدن مصائب و مشکلات مدیران زن در معدن Mon Sep 11 15:43:00 IRDT 2017
فردا عکس: بدرقه باشکوه شهدای آتش‌نشان در مصلی Mon Jan 30 11:09:26 IRST 2017
میزان ساخت گردنبد هوشمند برای حفاظت از مغز با بهره‌گیری از آناتومی دارکوب Mon Oct 30 09:27:49 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم حضور مدافع مصدوم در غیاب هواداران/ تمرینات متنوع گل‌محمدی برای سرخ‌پوشان Tue Jul 18 19:41:22 IRDT 2017