روزنامه کیهان - Sun Feb 26 23:03:13 IRST 2017 نمایش خبر

مدیر مسئول کیهان از اتهامات نشر اکاذیب، توهین و انتشار سند محرمانه تبرئه شد

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که دیروز در پی 7 فقره شکایت به دادگاه مطبوعات رفته بود از اتهام نشر اکاذیب؛ توهین و انتشار اسناد محرمانه که موضوع شش فقره از شکایات مطرح شده بود، تبرئه شد و هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء وی را در خصوص شکایت میراث فرهنگی که موضوع آن درج خبری در کیهان به نقل از یک روزنامه دیگر بود، مجرم دانست ولی به اتفاق آراء مدیر مسئول کیهان را شایسته تخفیف معرفی کرد.

شاکیان مدیر مسئول کیهان در دادگاه دیروز، عبارت بودند از نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت ارشاد، جهاد دانشگاهی مشهد، خانم فاطمه راکعی و سازمان میراث فرهنگی.

شکایت نهاد ریاست جمهوری مربوط به مصاحبه شریعتمداری با خبرگزاری فارس بود که از عدم اطلاع رئیس جمهور درباره تفاوت رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی ابراز تأسف کرده بود.

معاونت حقوقی رئیس جمهور این اظهارنظر را توهین به ایشان دانسته و علیه مدیر مسئول کیهان اقامه دعوا کرده بود که شریعتمداری با تشریح تفاوت دو نوع رفراندم تقنینی و اساسی که در قانون اساسی آمده است، توضیح داد که اظهارات رئیس‌جمهور محترم درباره رفراندم برخی از مسائل مهم اقتصادی و سیاسی به جای طرح آن در مجلس، با هر دو اصل 59 و 177 قانون اساسی که موضوع آن رفراندم است مغایرت دارد و مصاحبه مدیر مسئول کیهان با این انگیزه که سخنان ایشان سوء استفاده دشمنان را در پی نداشته و تقابل دولت و مجلس را القاء نکند صورت گرفته بود و افزود برداشت از این اظهارات بدون آن که رئیس‌جمهور محترم بخواهد، می‌تواند این توهم را در پی داشته باشد که دولت طرح‌ها و برنامه‌های کارسازی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد ولی مجلس شورای اسلامی مانع آن است و رئیس‌جمهور به این علت خواستار کنارگذاردن مجلس از چرخه تصمیم‌سازی است.

شورای عالی امنیت ملی از یادداشت کیهان شکایت کرده بود که در آن آمده بود؛ برخلاف اظهارات رئیس جمهور که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است، این شورا براساس مصوبه 298 تصمیم مورد اشاره را گرفته است. شورای عالی امنیت ملی شریعتمداری را متهم به نشر اکاذیب و افشای اسناد محرمانه کرده بود. مدیر مسئول کیهان با استناد به ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد دولتی توضیح داد که اقدام کیهان افشای سند محرمانه نبوده است و به اظهارات آقای اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه اشاره کرد که قبل از انتشار خبر کیهان با استناد به همان ماده 298، تأکید کرده بود ممنوع‌التصویری آقای خاتمی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. شریعتمداری نتیجه گرفت که سند یاد شده قبلاً از سوی معاون محترم قوه قضائیه افشا شده بود بنابراین با این افشاء از شمار اسناد محرمانه خارج گردیده و دیگر محرمانه نیست. مدیر مسئول کیهان درباره اتهام نشر اکاذیب نیز پرسید؛ تأکید کیهان به قانونی بودن ممنوع‌التصویری آقای خاتمی که معاون قوه‌قضائیه نیز آن را تأیید کرده است مصداق نشر اکاذیب است یا انکار وجود این سند؟!

شکایت جهاد دانشگاهی مشهد مربوط به یکی از اخبار ویژه کیهان بود که در آن از بکارگیری یک فرد دارای سوابق سوء انتقاد شده بود. جهاد دانشگاهی کیهان را به نشر اکاذیب متهم کرده و در شکوائیه خود مدعی شده بود که این شخص هیچگونه رابطه استخدامی با نهاد مزبور ندارد. مدیر مسئول کیهان با ارائه اسنادی از سوابق شخص مورد نظر و نیز اسنادی که از سایت رسمی جهاد دانشگاهی گرفته شده و به صراحت از رابطه کاری وی با این نهاد حکایت می‌کرد، اتهام وارده را مردود دانست. گفتنی است شریعتمداری برای اثبات صحت خبر کیهان 20 برگ سند به دادگاه ارائه کرد.

آقای علیزاده طباطبائی به وکالت از خانم فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم از گزارش کیهان درباره ممانعت مردم انقلابی شهرستان پیشوا که به حضور خانم راکعی برای سخنرانی به بهانه 16 آذر اعتراض کرده بودند شکایت کرده و معترض بود که چرا کیهان از وی با عنوان «فتنه‌گر» یاد کرده است. شریعتمداری در دفاعیه خود با ارائه 49 برگ سند که از همراهی خانم راکعی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حکایت می‌کرد و نیز ارائه اسنادی حاکی از تشویق وی به تحریم انتخابات، امضای نامه موسوم به جام زهر در مجلس ششم و تحصن معروف به خروج از حاکمیت در همان مجلس و انتشار اظهارات و اسناد مربوط به حمایت وی از فتنه 88 در سایت جرس و... شکایت ایشان را وارد ندانست. خانم راکعی اظهار داشت که سایت جرس را نمی‌شناخته و نامه جام ‌زهر را هم بدون اطلاع از محتوای آن امضاء کرده است و... این بخش از جلسه دادگاه با حواشی قابل توجهی همراه بود که کیهان به هنگام انتشار متن کامل شکایت‌ها و دفاعیات شریعتمداری به آن خواهد پرداخت.

شکایت دانشگاه آزاد درباره انتشار بیانیه مشترک 15 تشکل بسیجی دانشگاه‌های آزاد تهران بود که در آن به مدیریت دانشگاه آزاد و برخی از ناهنجاری‌های دیگر در این دانشگاه اعتراض شده بود. مدیرمسئول کیهان با اشاره به اینکه متن کامل بیانیه مزبور پیش از کیهان در چند خبرگزاری منتشر شده بود و کیهان فقط بخش کوچکی از آن یعنی یک دهم آن را منتشر کرده است گفت؛ بسیج‌های دانشجویی تشکل‌های رسمی هستند و انتشار بخش اندکی از بیانیه این تشکل‌ها آنهم با امضای 15 تشکل بسیج دانشجویی حق این تشکل‌ها و مطابق مواد 2، 3 و 5 قانون مطبوعات حق مطبوعات نیز هست.

شکایت سازمان میراث فرهنگی مربوط به خبری بود که کیهان بخشی از آن را به نقل از روزنامه رسالت آورده بود. شریعتمداری در قبال این شکایت دفاعی نکرد و تنها اظهار داشت این خبر به نقل از روزنامه رسالت چاپ گردیده و اعلام شده بود که برادران متعهدمان در روزنامه رسالت در این خصوص به دادگاه آمده و تبرئه شده‌اند ولی اکنون اعلام می‌شود که پرونده در دست رسیدگی است. به هر حال بنده چون اطلاع کافی از آن مدارک ندارم دراین‌باره از خود دفاعی نمی‌کنم و منتظر نتیجه دادگاه می‌مانم.

هیئت منصفه در 6 پرونده دفاعیات مدیرمسئول کیهان را قانع کننده دانست و شریعتمداری را از اتهامات وارده تبرئه کرد ولی درخصوص شکایت سازمان میراث فرهنگی مدیرمسئول کیهان را با اکثریت آراء  مجرم معرفی کرد و به اتفاق آراء شایسته تخفیف دانست.

گفتنی است از آنجا که موضوع چند فقره از شکایات مطرح شده به مسائل جاری روز مربوط است، کیهان در روزهای آینده متن کامل این دسته از شکایات و دفاعیات مدیرمسئول روزنامه کیهان را همراه با برخی از حواشی دادگاه، در چند شماره پیاپی به چاپ خواهد رساند.
روزنامه کیهان وام‌های کم‌بهره به دست کشاورزان نرسیده است Sat Sep 09 21:26:16 IRDT 2017
روزنامه کیهان شیوع تب دنگی در سریلانکا Wed Aug 02 21:06:08 IRDT 2017
روزنامه کیهان مدال برنز آسیا بعد از 2 سال به کاپیتان ژیمناستیک رسید Mon Aug 07 20:43:35 IRDT 2017
روزنامه کیهان نشنال اینترست: ایران 50 سال پایگاه نظامی و جاسوسی آمریکا بود(خبر ویژه) Sun Feb 19 21:45:55 IRST 2017
روزنامه کیهان وزارت کار مسئول ایجاد شغل نیست! Tue Aug 29 21:16:11 IRDT 2017
روزنامه کیهان نجیب رزاق پس از بازداشت بدون معطلی به دادگاه سپرده شد Wed Jul 04 21:41:40 IRDT 2018
روزنامه کیهان نرخ واقعی بیکاری دوبرابر آمار اعلامی دولت است Sat Jan 20 21:33:36 IRST 2018
روزنامه کیهان سارقان مسلح بانک در قم دستگیر شدند Sat Sep 23 21:26:33 IRST 2017
روزنامه کیهان جنگ 33 روزه 12 ساله شد(پرونده) Fri Jul 13 21:17:16 IRDT 2018
روزنامه کیهان رزمایش عظیم مردم و نظامیان ونزوئلا در پاسخ به تهدیدات آمریکا Sun Aug 27 21:30:30 IRDT 2017
روزنامه کیهان علت 60 درصد مهاجرت روستاییان نبود اشتغال است Sun Apr 29 20:04:35 IRDT 2018
روزنامه کیهان مردم نان بی‌کیفیت نخرند Sun Oct 29 21:10:10 IRST 2017
روزنامه کیهان ایران قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی Fri Jan 26 20:47:21 IRST 2018
روزنامه کیهان انتخابات تمام شد /شروع دعوای مدعیان اصلاحات بر سر گوشت قربانی! Mon May 29 23:05:46 IRDT 2017
روزنامه کیهان مواد غذایی غیراستاندارد از بازار جمع‌آوری می‌شود Wed May 16 21:23:31 IRDT 2018
روزنامه کیهان مشخص بودن «رئیس» پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک! رقابت جدی برای دبیرکلی و چالش خزانه‌داری Sat Jan 06 21:50:40 IRST 2018
روزنامه کیهان ادا و اطوار بست‌نشینی و ادامه شیوه‌ هاشمی در رد و قبول قاضی(خبر ویژه) Sun Nov 19 20:49:42 IRST 2017
روزنامه کیهان تبریک رئیس‌کمیته‌ بین‌المللی المپیک به پوتین برای موفقیت در برگزاری جام جهانی Mon Jul 16 21:06:30 IRDT 2018
روزنامه کیهان افزایش درآمد 17هزار میلیارد تومانی دولت با دلار4200تومانی Wed Apr 11 21:26:41 IRDT 2018
روزنامه کیهان تناقضات تیم اقتصادی دولت فقط با «تئوری آشوب» قابل توجیه است(خبر ویژه) Mon Sep 04 22:19:19 IRDT 2017
روزنامه کیهان اصلاح‌طلبان تراژدی مجلس را در شورای شهر تهران تکرار می‌کنند(خبر ویژه) Sat Jul 15 22:26:17 IRDT 2017
روزنامه کیهان انتقاد یک فعال صنعت نساجی از نحوه برگزاری جشنواره مد و لباس فجر Mon Feb 27 20:39:50 IRST 2017
روزنامه کیهان مراعات اولویت‌بندی(حکایت خوبان) Fri May 19 18:22:09 IRDT 2017
روزنامه کیهان علت آتش‌سوزی زنجیره‌ای خیابان پلیس در دست بررسی است Mon May 01 22:11:28 IRDT 2017
روزنامه کیهان امضای قراردادهای تجاری در منزل شخصی سفیر سوئد در تهران! Sun Feb 12 22:05:53 IRST 2017
روزنامه کیهان صداوسیما و مستندسازان در پیچی تاریخی Sun Apr 08 19:48:32 IRDT 2018
روزنامه کیهان لغو قرارداد هند با رژیم صهیونیستی به منظور حمایت از تولید داخلی Wed Jan 03 20:56:32 IRST 2018
روزنامه کیهان سازمان ملل اسناد حمایت‌های مالی عربستان از داعش و القاعده را منتشر کرد Sun Aug 20 21:05:39 IRDT 2017
روزنامه کیهان افزایش فرزندخواندگی در کشور Wed Jul 05 21:08:36 IRDT 2017
روزنامه کیهان تشییع پیکر هفت کوهنورد خراسانی در شهرستان ازنا Mon Dec 11 20:57:34 IRST 2017
روزنامه کیهان «کاظم افرندنیا» جان به جان‌آفرین تسلیم کرد(اخبار ادبی و هنری) Sat Jan 28 21:09:49 IRST 2017
روزنامه کیهان کیهان و خوانندگان Sat Apr 15 22:35:22 IRDT 2017
روزنامه کیهان هزینه‌تراشی وزارت نفت با سود روزانه 1/5 میلیاردی برای دلالان(خبر ویژه) Wed Dec 13 00:06:39 IRST 2017
روزنامه کیهان بسیاری از کارخانه‌های تولید لوازم خانگی در حال تعطیلی هستند Mon Sep 11 21:09:15 IRDT 2017
روزنامه کیهان تحقیق راجع به گوشت برای خرید Mon Aug 21 18:23:13 IRDT 2017
روزنامه کیهان باز هم اتحادیه اروپا بودجه فیلم فرهادی را می‌دهد!(اخبار ادبی و هنری) Sat Jul 01 21:09:02 IRDT 2017
روزنامه کیهان فصل جدید مبارزه Tue Sep 26 18:09:27 IRST 2017
روزنامه کیهان جدول رده‌بندی لیگ برتر جام خلیج فارس Wed Feb 28 22:02:18 IRST 2018
روزنامه کیهان شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی! Fri Mar 03 19:14:44 IRST 2017
روزنامه کیهان کیهان و خوانندگان Tue Feb 13 22:30:46 IRST 2018
روزنامه کیهان هویت در آینه غزل Sat Dec 31 19:37:01 IRST 2016
روزنامه کیهان با کار شما باید تعجیل بشود (درمکتب امام) Sun Apr 29 21:53:54 IRDT 2018
روزنامه کیهان حکم بازداشت فرزندان نوازشریف به اتهام فساد مالی صادر شد Tue Sep 26 20:16:42 IRST 2017
روزنامه کیهان هلندی‌ها گل‌های ارکیده نوشهر را می‌خرند Fri Mar 10 18:36:23 IRST 2017
روزنامه کیهان عهدشکنی در اجرای پروژه انتقال آب از زرینه‌رود به تبریز Fri Aug 25 21:12:31 IRDT 2017
روزنامه کیهان گزارشی از وجود دستمال‌های توهم‌زا و روانگردان نداشته‌ایم Mon Dec 11 20:57:45 IRST 2017
روزنامه کیهان ساماندهی 110هزار سرباز برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای Wed May 24 20:45:55 IRDT 2017
روزنامه کیهان عضویت اعضای کرد پارلمان عراق به حال تعلیق درآمد Tue Oct 03 20:37:10 IRST 2017
روزنامه کیهان بازار داغ تجارت اعضای بدن در پاکستان Wed May 03 21:05:29 IRDT 2017
روزنامه کیهان تواضع، ملاک شخصیت انسانی سالک(سلوک عارفانه) Sat Jun 30 20:15:48 IRDT 2018
روزنامه کیهان برای حل مشکل زاینده‌رود از رهبر انقلاب رهنمود خواسته‌ایم Tue Jan 16 19:47:30 IRST 2018
روزنامه کیهان صادرات نخستین محموله بریکت گرم از استان هرمزگان Tue Jan 16 19:47:47 IRST 2018
روزنامه کیهان نایب قهرمانی تیم فوتبال هفت نفره ایران در جهان Sun Sep 24 20:38:25 IRST 2017
روزنامه کیهان استطاعت حج در سالهای گذشته Sat Sep 16 18:02:25 IRDT 2017
روزنامه کیهان آل‌سعود آب‌های یمن را با سلاح‌های بیولوژیک مسموم کرده است Sat Oct 28 21:37:18 IRST 2017
روزنامه کیهان سوژه‌های زرد رسانه‌های زنجیره‌ای سرپوشی بر مشکلات اقتصادی مردم Sun Sep 10 23:06:19 IRDT 2017
روزنامه کیهان تحویل 200 دستگاه خودروی «سراتو» به پلیس انتظامی تهران بزرگ Wed Feb 08 21:17:38 IRST 2017
روزنامه کیهان مالکوم ایکس اسطوره مسلمانان آمریکا(پرونده) Tue Feb 21 21:47:00 IRST 2017
روزنامه کیهان بهشتی فراتر از آرزوها Wed Jan 10 19:20:47 IRST 2018
روزنامه کیهان وقتی روح به سم‌زدایی نیاز دارد! Mon Apr 02 19:45:36 IRDT 2018
روزنامه کیهان هر نظریه‌ای که مبنای اقدامات خود را مقابله با توسعه نفوذ ایران در منطقه قرار دهد محکوم به شکست است Wed Apr 26 20:58:43 IRDT 2017
روزنامه کیهان حجاب، امری فطری و طبیعی Wed May 09 21:49:27 IRDT 2018
روزنامه کیهان جوانان نقش ویژه‌ای در افتخار آفرینی برای ایران اسلامی دارند Sun Jan 21 21:17:23 IRST 2018
روزنامه کیهان عاقبت نخریدن کالای ایرانی بیکاری جوانان است Sat Apr 07 21:50:06 IRDT 2018
روزنامه کیهان روزنامه الشرق قطر پروژه آل سعود برای گسترش وهابیت در جهان را افشا کرد Sun Dec 17 21:27:56 IRST 2017
روزنامه کیهان غرور آفت عقل است(پای درس علی(ع)) Mon Dec 11 21:21:20 IRST 2017
روزنامه کیهان ارائه 5/3 میلیون خدمات شماره‎گذاری در سال گذشته Sat Apr 14 20:38:02 IRDT 2018
روزنامه کیهان روحانی در دوگانه‌ای تحقیرآمیز گیر افتاده است(خبر ویژه) Fri Apr 21 22:36:34 IRDT 2017
روزنامه کیهان قیمت سکه و ارز Tue May 30 21:12:24 IRDT 2017
روزنامه کیهان آخرین فرصت برای شناسنامه‌دار شدن برنج مازندران Sun Oct 22 21:02:24 IRST 2017
روزنامه کیهان پرداخت حقوق یک میلیون و 100 هزار تومانی به کارگران بیمه نشده پلاسکو Wed Jan 25 20:53:34 IRST 2017
روزنامه کیهان تروریست‌ها در سوئد مردم را با کامیون زیر گرفتند! Fri Apr 07 21:16:40 IRDT 2017
روزنامه کیهان مدافعـان حـرم وارثان حسین(ع) در مقابل یزیدیان زمان Tue Sep 26 18:11:35 IRST 2017
روزنامه کیهان بزرگداشت شهید فرانسوی دفاع مقدس «کمال کورسل» در قم Fri Aug 18 21:17:38 IRDT 2017
روزنامه کیهان عضو هیئت ناظر صندوق توسعه بودجه 97 را چوب حراج به ثروت ملی‌ دانست Wed Dec 20 21:30:05 IRST 2017
روزنامه کیهان حادثه در هزار قدمی پلاسکو! Mon Jan 23 18:57:21 IRST 2017
روزنامه کیهان بزرگترین کلاس هنری جهان Mon Feb 26 21:23:24 IRST 2018
روزنامه کیهان رئیسی: با عزمی راسخ و مدیریت انقلابی می‌توان با فساد برخورد کرد Wed Apr 26 22:23:26 IRDT 2017
روزنامه کیهان خواندنی از ورزش ایران Sun Apr 22 21:20:51 IRDT 2018
روزنامه کیهان قصاص خون شهید مغنیه شلیک یک موشک نیست؛ نابودی رژیم صهیونیستی است Fri Feb 16 22:27:03 IRST 2018
روزنامه کیهان سپاه برای مردم ایران جان می‌دهد/تحمل زخم‌ زبان‌ها خیلی سخت نیست Sat Jul 01 23:07:20 IRDT 2017
روزنامه کیهان کشف یک تن و 97 کیلوگرم تریاک در بم Fri Apr 14 21:51:09 IRDT 2017
روزنامه کیهان حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای دفاع مقدس شد(اخبار ادبی و هنری) Tue Jan 02 21:45:28 IRST 2018
روزنامه کیهان کارشناس امنیتی سابق سیا: پیروز جنگ یمن ایران است Sat Dec 09 20:44:36 IRST 2017
روزنامه کیهان ناصری: سبدی از نامزدهای اصلاح طلب ممکن است کار دستمان بدهد(خبر ویژه) Sun Apr 16 23:07:26 IRDT 2017
روزنامه کیهان آقای تاج حال فوتبال واقعا خوب است؟! Sun Oct 29 21:09:25 IRST 2017
روزنامه کیهان ولایت فقیه از دیدگاه علامه طباطبایی (زلال بصیرت) Wed Apr 11 22:54:54 IRDT 2018
روزنامه کیهان انتقاد از یک جشنواره موسیقی به خاطر عدم پرداخت مطالبات هنرمندان(اخبار ادبی و هنری) Sat Jul 07 21:52:08 IRDT 2018
روزنامه کیهان طوفان تگزاس، رکورد قیمت طلا در تهران را شکست! Wed Aug 30 21:54:24 IRDT 2017
روزنامه کیهان رد ادعای دستیاران روحانی گرانی ارز، همه چیز را گران می‌کند(خبر ویژه) Tue Apr 10 22:50:28 IRDT 2018
روزنامه کیهان سیاست دو گانه دولت در‌باره مدیران دو تابعیتی از انکار تا توجیه Sat Jan 27 21:52:33 IRST 2018
روزنامه کیهان جریمه 226 میلیارد تومانی متخلفان در طرح نوروزی تعزیرات Sun Apr 08 20:22:30 IRDT 2018
روزنامه کیهان آقای خزانه‌دار! شهرداری تهران 14 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است(خبر ویژه) Wed Dec 20 23:11:20 IRST 2017
روزنامه کیهان تعیین رقم حقوق‌های نجومی موضوع اختلاف مجلس و دیوان محاسبات بود Sat Dec 23 21:38:41 IRST 2017
روزنامه کیهان افزایش بیش از 3 برابر نقدینگی در دوره تدبیر و امید ارثیه‌ای برای دولت سیزدهم Mon Nov 27 22:21:12 IRST 2017
روزنامه کیهان تلفات سنگین پلیس مصر در درگیری با تروریست‌ها 54 نظامی دولتی کشته شدند Sat Oct 21 20:15:09 IRST 2017
روزنامه کیهان خودکشی دسته‌جمعی انتحاری‌های داعش در موصل Wed Jul 12 18:29:50 IRDT 2017
روزنامه کیهان هدیه به خوانندگان Fri Nov 24 21:04:37 IRST 2017
روزنامه کیهان برخورد جدی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی در گلستان Fri Aug 18 18:21:10 IRDT 2017
روزنامه کیهان تمرینات جدی برای حضور در جام جهانی را آغاز کردم Sun Jan 01 21:16:06 IRST 2017
خانه ملت 32 نفر از پرسنل نفتکش ایرانی در حال حاضر مفقود هستند/ احتمال دارد آنها با قایق نجات از محل دور شده باشند Sun Jan 07 15:53:07 IRST 2018
جماران افتخاری: امروز، روز بزرگی برای استقلال است Tue Oct 03 13:33:36 IRST 2017
بهار نیوز دایی: پرسپولیس به فینال صعود می‌کند Wed Sep 13 16:07:39 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رشد 10 درصدی صادرات گمرکات استان کرمانشاه Thu Apr 06 09:11:51 IRDT 2017
خبرگزاری مهر راهبرد دشمنان ورود افراد وابستۀ غرب به بدنه نظام است Tue May 16 15:43:25 IRDT 2017
دنیای معدن آیا دایی از کسب نتایج خوب پرسپولیس ناراحت است؟ Tue Jan 31 09:12:00 IRST 2017
افکارخبر لغو نمایش مستندی درباره پشت پرده شبکه "جم" Tue Jan 16 08:06:06 IRST 2018
عصر ایران شمخانی: رسانه ها به مبارزه با فساد کمک کنند/ زبان رسانه برای مبارزه با فساد اثبات شده نباید دچار لکنت شود Fri Nov 03 18:27:33 IRST 2017
روزنامه شهروند جای خالی زنان Mon Jan 22 03:30:00 IRST 2018
جماران کمک هزینه سفر بازنشستگان افزایش یافت Mon Jul 09 16:46:41 IRDT 2018
آنا موافقت حماس با ایجاد دولت فلسطین در مرزهای 1967 Sun Mar 05 13:40:08 IRST 2017
تدبیر و امید آخرین سفیر آمریکا در سوریه:‌ اسد در جنگ پیروز شد Tue Aug 29 09:59:30 IRDT 2017
جماران نزاع طایفه ای رئیس کلانتری مرکزی شهرستان دره شهر شهید شد Sun Oct 01 23:13:29 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سازمان اطلاعات اردن طرح تروریستی بزرگ داعش را ناکام گذاشت Mon Jan 08 15:45:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اعلام اسامی داوران قضاوت کننده در هفته سی‌ویکم لیگ دسته اول Sun Apr 09 15:40:58 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور و هفدهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی تبریز گشایش یافت Wed Jul 13 04:24:00 IRDT 2016
واحد مرکزی خبر اعتراف به اصطلاح ائتلاف آمریکایی به کشتن غیرنظامیان Thu Jun 28 14:47:31 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر حمله خمپاره ای نیروهای سعودی به خانه ای در القطیف Tue Apr 10 12:57:08 IRDT 2018
بی باک نیوز در پاسخ به منتقدین دعوت از مهمان‌های خارجی برای تحلیف + اسامی مقامات خارجی Sat Aug 12 21:32:01 IRDT 2017
انصاف انتقاد عبدالله نوری به ترکیب احتمالی کابینه جدید Mon Jul 31 00:18:19 IRDT 2017
اعتدال آنکارا عروسک دست کشورها نیست Tue Nov 21 15:36:08 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری جشنواره فرهنگی رسول اعظم در بصره+عکس Tue Nov 21 11:07:43 IRST 2017
ایسکانیوز تشریح برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای حمایت از کالاهای ایرانی Sun Apr 29 14:14:51 IRDT 2018
پارسینه ورود مجلس به حادثه تیراندازی در پادگان کهریزک Mon Aug 07 18:15:01 IRDT 2017
ایران آنلاین توفان مرگبار در اینچه برون Fri Aug 11 09:44:31 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی باند واردکننده کوکائین به کشورمتلاشی شد Tue Feb 14 13:41:00 IRST 2017
بولتن نیوز هوای همدان از امشب زیر صفر می‌رود Wed Apr 26 23:45:42 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مشاور ارشد اردوغان: آمریکا توان رویارویی با ترکیه در شمال سوریه را ندارد Wed Jan 31 17:16:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران توسعه توان موشکی و استقرار سامانه S300 مهم‌ترین دستاوردهای امنیتی ایران در سال 95 است Fri Mar 31 05:33:01 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تولید 10 هزار مترمربع صنایع‌دستی توسط عشایر خراسان شمالی/ شناسایی مناطق مستعد گردشگری عشایر Tue Jan 24 11:21:00 IRST 2017
آنا در صورت تحریم‌های جدید آمریکا، ایران حق دارد از برجام خارج شود Wed Oct 11 20:27:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر انتخابات سرنوشت ساز ترکیه؛ بررسی مواضع نامزدها Sat Jun 23 11:17:37 IRDT 2018
میزان گاز پروم چیست؟ Thu Dec 21 22:00:02 IRST 2017
تی نیوز وزیر بهداشت: حل مشکلات کشور نیازمند وحدت و هماهنگی تمام ارگان هاست Mon Jul 10 17:56:20 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور یک گیلانی به عنوان مربی تیم ملی بسکتبال در اردوی نوجوانان Tue Feb 27 11:23:00 IRST 2018
خرداد نیوز معاون روحانی در واکنش به سخنان دیشب رئیسی: احمدی‎نژاد هم همین‎گونه سیاه‎نمایی می‎کرد Thu Apr 27 11:26:11 IRDT 2017
جوان آنلاین ناگفته های پیچیده ترین عملیات اطلاعاتی ایران / قسمت نهم Tue Mar 07 15:08:49 IRST 2017
ساعت24 دلیل عجیب اعتصاب پرسپولیسی ها/پای بمب نقل و انتقالاتی در میان است! Thu Apr 27 07:00:00 IRDT 2017
پول نیوز این افراد سریعتر پیر می شوند Thu Dec 21 08:39:38 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران خارج کردن تومور سرطانی 60 کیلویی از شکم زن جوان +عکس Sat May 05 12:12:12 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران عکس معنادار پسر ملک سلمان در توئیتر مفتی های عربستانی Tue Jun 20 12:54:13 IRDT 2017
خبرگزاری مهر محمدرضا رحیمی از 28اسفند آزاد است/آزادی مشروط Sun Apr 22 19:26:35 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم در لرستان؛ مردم ‌خواهان برخورد ‌با اغتشاشگران شدند Mon Jan 01 20:14:20 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران حقایقی عجیب درباره ماه که حتما باید بدانید Mon Feb 26 15:28:13 IRST 2018
آنا ظرفیت تولید 83 میلیون تن سیمان در کشور تا پایان سال 96/ تاکید آیت الله هاشمی بر ساخت و ساز در کشور Sat Mar 04 12:03:48 IRST 2017
اتاق خبر24 چلسی به دنبال جذب مدافع جوان بارسلونا Thu Jul 27 11:00:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا 2کشته و زخمی در واژگونی خودروی هلال احمر Fri Aug 04 21:02:10 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دانلود WiFi Mouse Pro 3.4.4 - برنامه تبدیل گوشی اندرویدی به ماوس بی‌سیم Sat May 26 14:44:45 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی انفجار سلیندر گاز درشهر قدس دو مصدوم برجا گذاشت Fri Feb 03 02:06:00 IRST 2017
ایران آنلاین کشف بیش از 118 تن برنج قاچاق در فارس Sun Jan 01 20:33:56 IRST 2017
ایلنا استخدام افرادی با قدرت‌های ماورالطبیعی در سازمان سیا Thu Feb 16 13:52:29 IRST 2017
افکارخبر بازگشت اولین کاروان حجاج ایرانی به کشور/ عکس Wed Sep 06 09:15:01 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خطر خودکشی در مبتلایان به سرطان ریه Sun May 28 06:40:00 IRDT 2017
انصاف نگاهی به وضعیت رقبای پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان Wed Dec 06 15:39:27 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بازخورد رسانه‌های فرانسوی و کروات بعد از فینال جام جهانی 2018 Mon Jul 16 15:54:08 IRDT 2018
خبرگزاری کتاب ایران مدیرعامل خانه‌ کتاب درگذشت زنوزی جلالی را تسلیت گفت Wed Apr 26 10:05:26 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین با نوجوان پر حرف چگونه برخورد کنیم؟ Mon Apr 09 09:30:50 IRDT 2018
بولتن نیوز خنثی‌سازی حمله تروریستی در کاظمین Wed Apr 19 12:24:52 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مسیر راهپیمایی 22 بهمن در کرمانشاه از مسجد جامع تا چهارراه بسیج Sat Feb 10 16:20:31 IRST 2018
آریا آغاز عملیات عمرانی در مدارس منطقه 22 Sun Aug 27 14:46:00 IRDT 2017
تی نیوز علی موحد نژاد به سمت عضو جدید هیات مدیره بانک صنعت و معدن منصوب شد Sun Jul 09 23:57:56 IRDT 2017
اعتبار نیوز قیمت انواع ارز در بازار آزاد صبح 10 خرداد 97 Thu May 31 11:09:00 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان فرصت سه ماهه شهرداری تهران برای ارایه لیست املاک واگذارشده Sun Oct 15 14:30:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سر خط روزنامه‌های انگلیس - پنجشنبه 15 تیر Thu Jul 06 17:46:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ترکیب پرسپولیس برابر ذوب آهن مشخص شد Sat Apr 29 17:26:48 IRDT 2017
نامه نیوز گزارشی از جدول فروش سینمای ایران؛ "سلام بمبئی" از مرز میلیارد هم گذشت Thu Feb 16 12:53:45 IRST 2017
دولت بهار بی‌توجهی ترامپ به تلاش نتانیاهو برای دست‌ دادن + عکس Tue May 23 14:03:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر بازداشت 483 پناهجوی غیر قانونی در ترکیه Thu Mar 29 14:44:39 IRDT 2018
پرس شیعه ضرورت برگزاری پرشور برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی Fri Feb 03 14:30:52 IRST 2017
خبرگزاری حوزه آیت الله العظمی سیستانی اسلام حقیقی را اجرایی کرد Wed May 03 08:09:00 IRDT 2017
بی باک نیوز اخذ وجه برای فعالیت‌های فوق برنامه مدارس غیر قانونی است Tue May 16 04:44:01 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان شب خاطره «مبشرصبح» در حسینیه جماران برگزار می شود Sat Feb 03 13:02:00 IRST 2018
تدبیر 24 مخالفت عباس با درخواست کویت Thu Apr 19 13:00:02 IRDT 2018
تابناک تغییر میزان صفرها در خودپردازها صحت ندارد Tue Jul 25 16:37:08 IRDT 2017
پارسینه توتی اسطوره سال ایتالیا شد + عکس Wed Dec 13 17:37:34 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزرای دولت دوازدهم ارتباط خوبی با مجلس داشته باشند/ خلاقیت و مدیریت استراتژیک قوی مهم ترین ویژگی وزرا باشد Tue Jul 11 13:04:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا شهدا آبروی جهان اسلام هستند Sat May 27 12:13:07 IRDT 2017
تی نیوز صفحه نخست روزنامه های سه شنبه 20 تیر 96 Tue Jul 11 13:56:37 IRDT 2017
خبرگزاری فارس نخست وزیر قرقیزستان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد Thu May 18 10:08:00 IRDT 2017
ایران آنلاین هوای پایتخت در وضعیت سالم قرار دارد Sun May 06 11:46:22 IRDT 2018
افکارخبر تسهیلات جدید گمرکی برای خدمت گیرندگان Sat May 27 15:54:06 IRDT 2017
فرارو این نشانه‌ها می‌گوید زلزله تهران جدی‌ است Tue Apr 10 18:08:21 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر علوم پزشکی شیراز ، قهرمان قرآنی کشور + فیلم Thu Jul 20 14:54:37 IRDT 2017
بولتن نیوز ادامه نمایش «نبرد خلیج فارس» در 4شهر Wed May 03 14:53:36 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش تولید نفت در گچساران Sun Aug 13 13:38:13 IRDT 2017
رجا نیوز از مشکلات بزرگ امروز ما مسئله اقتصاد است/ مشکل اقتصاد جامعه را چه کسانی باید حل کنند؟ Sun Feb 12 11:48:24 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا اختلافات اعتدال و اصلاحات براساس منافع ملی نیست Sat Dec 16 11:06:35 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم رئیس‌ دیوان محاسبات پاسخ‌گوی تبرئه نجومی‌بگیران باشد Tue Sep 26 02:46:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حوادث اخیر Wed Jan 03 15:53:22 IRST 2018
روزنامه شرق پرونده تازه قاضی کهریزک Wed Jul 05 04:30:00 IRDT 2017
ورزش 11 صعود یاران پور علی گنجی به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا Tue May 15 05:47:03 IRDT 2018
تابناک بچه‌ها را در جریان اخبار راست و دروغ زلزله قرار ندهید Sat Dec 23 17:07:00 IRST 2017
روزنو عضو جامعه روحانیت؛ نمی‌گذارند رئیسی به نفع قالیباف کنار برود /جامعه مدرسین از رئیسی حمایت خواهد کرد Sun Apr 23 16:11:52 IRDT 2017
تی نیوز نمایندگان AFC سه شنبه در باشگاه پرسپولیس، پنجشنبه در استقلال Sat Jul 15 15:58:31 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تجمع اساتید وطلاب حوزه علمیه امام صادق ع زنجان Mon Oct 16 11:45:00 IRST 2017
جام نیوز فرار معجزه آسای دختر 10 ساله از دست تمساح 3 متری +تصاویر Wed May 10 08:34:58 IRDT 2017
بانک مرکزی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری به روزرسانی شد Sun May 13 09:57:57 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا رژه موتوری بمناسبت هفته سلامت مردان در سالیکنده+تصاویر Tue Feb 28 14:27:06 IRST 2017
خبرگزاری فارس تشریح جزئیات زمان‌بندی آزمون دکتری/ انتشار کارنامه اولیه آزمون در روز 28 فروردین Sun Apr 09 14:26:00 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه چگونه فتوای مرجع تقلید خود را به دست آوریم؟ Fri Jul 06 09:40:00 IRDT 2018