اتاق خبر - Fri Feb 03 12:07:02 IRST 2017 نمایش خبر

آیا پلاسکو واقعا بازرسی نشده بود؟

آتشفشان پلاسکو در حالی به خاموشی گرایید و آواربرداری از این ساختمان 54 ساله به پایان رسید که موضوع نقص ایمنی و بازرسی از واحدهای تولیدی آن همچنان سرتیتر اخبار و گزارش‌های روز است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در این حادثه همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به ایمنی و نظارت و بازرسی بر واحدهای مستقر در پلاسکو مرتبط بودند اعلام کردند که بارها هشدارها و اخطارهای لازم را در خصوص ایمن نبودن ساختمان و تخلیه و پلمپ آن داده‌اند. 
 

اما فارغ از تمام بحثها و حرف و حدیث‌ها اینکه کدام دستگاه متولی این امر بوده و آیا نسبت به آن قصور و کوتاهی صورت گرفته موضوعی است که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود چرا که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط هیچکدام قصوری در این زمینه را متوجه خود نمی‌دانند. 
 

در ساختمان پلاسکو نزدیک به 600 واحد فعال صنفی تولیدی مستقر بوده و در حدود 3000 کارگر مشغول کار بودند اما به راستی کدام دستگاه مسئولیت نظارت بر موارد ایمنی در پلاسکو را برعهده داشت؟ 
 

مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1345 شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمانها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت کند. 
 

به گفته رییس شورای شهر تهران در خصوص ساختمان پلاسکو از سالها قبل تاکنون 14 اخطاریه داده شده بود ولی مالکان به اخطارها توجهی نکردند. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در مورد مراکز تجاری و اماکن عمومی نظیر ساختمان پلاسکو وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی برعهده شهرداری‌ها است و چنانچه مالکان ساختمان پس از تذکرات پی در پی تمهیدات ایمنی را پیش‌بینی نکردند شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد امنیت در ساختمان اقدام کنند. 
 

اما صرفنظر از قانون شهرداری‌ها، فصل چهار قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 85 تا 106 به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است. 
 

طبق ماده 85 این فصل، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. 
 

به موجب ماده 86 شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول تهیه موازین لازم الاجرای حفاظت فنی برای کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان است. 
 

برابر ماده 91 کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. 
 

به موجب ماده 96 قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت کار موظف شده در جهت اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، نسبت به آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند، اقدام کند. 
 

بر اساس تبصره 2 این ماده بازرسی‌های مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص را صورت دهد و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را ارائه دهد. 
 

در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز تاسف از حادثه ساختمان پلاسکو می‌گوید: اگر کارگران پلاسکو از آموزشهای ایمنی بهره‌مند بودند و آن را رعایت می‌کردند، قطعا جلوی وقوع چنین حادثه عظیمی گرفته می‌شد. 
 

او می‌گوید: آموزش نیروی کار و حفظ نکات ایمنی از بحث بازرسی و نظارت مهمتر است و تا زمانی که برای آموزش نیروی انسانی هزینه نکنیم، باید هزینه‌های سنگین‌تری در کشور بپردازیم. 
 

این مقام مسئول کارگری تعداد بازرسان ادارات کار را کافی نمی‌داند و می‌گوید: کمبود نیروی بازرس در ادارات کار موجب شده تا بسیاری از کارگاه‌های نیازمند بازرسی هر چهار سال یکبار بازرسی شوند، در حالی که وزارت کار می‌تواند از پتانسیل انجمن‌های صنفی کارگری در این زمینه استفاده کند. 
 

به گفته ابوی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری به دلیل تعامل با کارگران و کارفرمایان از عهده بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها بر می‌آیند و این آمادگی را دارند که به عنوان بازرسان افتخاری وزارت کار را یاری دهند و در مواقع لزوم آموزشها و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. 
 

قانون کار در ماده 101 گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان را در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد می‌کند. 
 

تا آنجا که ماده 105 صراحتا می‌گوید هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد. 
 

وجود چنین موادی در قانون کار بیانگر آن است که قانونگذار کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری معرفی می‌کند و مجوز تعطیلی کارگاه و لاک و مهر کردن را به آنها می‌دهد، چنانچه در تبصره یک ماده 195، ‌ وزارت کار و وزارت بهداشت موظفند حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا، قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. 
 

نکته قابل توجه اینکه دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند. 
 

بنابر این اختیارات لازم در این خصوص به وزارت کار داده شده و اداره ‌کل بازرسی کار می‌تواند از طریق کارشناسان مجرب خود که گزارش‌ آن‌ها در حکم ضابطین دادگستری است اقدامات پیش‌گیرانه از جمله پلمپ تمام یا بخشی از کارگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد. 
 

اما با تمام این تفاسیر دیدگاهها در خصوص مسئول اصلی بازرسی و نظارت بر ایمنی پلاسکو متفاوت است. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در حادثه پلاسکو بازرسی از واحدها و کارگاه‌های ساختمان پلاسکو بر عهده وزارت کار نبوده است و موضع دیگری در قبال آن اتخاذ می‌کنند. 
 

به زعم این عده امکان پلمپ و تعطیلی کارگاه‌های ناایمن پلاسکو با هماهنگی دادگاه وجود داشته ولی با توجه به فعالیت حدود 600 واحد صنفی تولیدی در پلاسکو و کارگاه‌های مستقر در آن که جزو صنوف تولیدی بودند و مجوز خود را از مجامع امور صنفی دریافت کردند، وزارت کار اختیار و اجازه بازرسی به لحاظ قانونی نداشته است. 
 

بعضی از کارشناسان به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها استناد کرده و می‌گویند برابر این قانون، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و ... از وظایف شهرداری به شمار می‌رود. 
 

چنانچه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند هشدارها و اخطارهای کتبی در خصوص افزایش ضریب ایمنی جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی احتمالی را به پلاسکو داده‌اند. 
 

برخی از کارشناسان نیز تاکید دارند که شهرداری به تنهایی نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و مجوز و حکم قضایی در خصوص تعطیلی اماکن لازم بوده است. 
 

سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته اعلام کرده به پرونده پلاسکو ورود می‌کند و آن را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. 
 

مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نیز جلسات پرسش و پاسخ از مسئولان و وزرا را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ترتیب داده‌اند. 
 

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه نیز تحقیقات لازم در مورد پرونده پلاسکو انجام شده و هر کسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود دادسرا برای آن تصمیم‌ می‌گیرد. 
 

در هر حال حادثه تلخ پلاسکوی تهران زنگ خطری است تا نسبت به رفع نواقص ایمنی و توجه به اخطارها و هشدارها در مورد ساختمانهایی از این دست توجه بیشتری شود. 
 

باوجود قوانین متعدد و کافی برای نظارت و بازرسی بر واحدها و کارگاه‌ها هیچ دستگاهی در این حادثه مقصر شناخته نمی‌شود. متاسفانه حادثه تلخ پلاسکو نشان داد که در وقوع چنین حوادثی هیچکدام از دستگاه‌ها حتی با استناد به قوانین مصرح خود از عمل به وظایف قانونی عاجزند و نمی‌توانند به طور شایسته و پیشگیرانه وارد عمل شوند. یا دستکم قوانین موجود به شکلی درهم تنیده و به گونه‌ای پیش‌بینی و اجرایی می‌شود که عملا با ضعف قانون و خلأ نظارتی مواجه می‌شویم و سازمانها از انجام وظایف قانونی خود به شکل کامل و مستقل باز می‌مانند و در نهایت قصور و کوتاهی را به گردن یکدیگر می‌اندازند. 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر فوتبال یا زنان؟ مساله این است Wed Oct 17 08:52:33 IRST 2018
اتاق خبر سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری تولیدکننده آیفون در آمریکا Mon Jan 23 19:05:18 IRST 2017
اتاق خبر 9000 کانال تلگرامی شناسنامه‌دار شدند Sun Jul 16 10:00:03 IRDT 2017
اتاق خبر تحویل 100 میلیون لیتر بنزین یورو 5 به شرکت ملی پخش Wed Jan 03 19:06:02 IRST 2018
اتاق خبر اسپیکر هوشمند آنتن‌دهی وای‌فای شما را تقویت می‌کند Sat Sep 01 10:52:05 IRDT 2018
اتاق خبر باک‌ها به چه قیمتی پر خواهند شد؟ Wed Jan 10 08:24:41 IRST 2018
اتاق خبر سالم ماندن کودکی 3 ساله پس از سقوط هولناک Wed Jul 12 14:10:00 IRDT 2017
اتاق خبر نفت به مرز 80 دلار صعود کرد Sat Jun 30 13:28:04 IRDT 2018
اتاق خبر میزان مصرف برق هر کدام از لوازم خانگی چقدر است؟ Mon Apr 30 10:26:03 IRDT 2018
اتاق خبر چرا بیکاری یک استان 8 و استان همجوارش 20 درصد است Fri Nov 16 09:59:02 IRST 2018
اتاق خبر سایه فرش بی‌کیفیت ایرانی بر بازار آمریکا Sat Apr 08 13:46:02 IRDT 2017
اتاق خبر رکورد جدید درآمد بازار جهانی 4G در سال 2017 Thu Apr 05 13:54:04 IRDT 2018
اتاق خبر نتانیاهو سازمان ملل را پس از مصوبه یونسکو مجازات می‌کند Wed May 03 22:44:02 IRDT 2017
اتاق خبر بیانیه دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 Tue Jan 30 21:43:50 IRST 2018
اتاق خبر سه ضلعی چالش‌ساز در بـازار کـار Sun Sep 03 09:22:47 IRDT 2017
اتاق خبر وزیران نفت ایران و عربستان دیدار کردند Fri Jun 22 18:00:06 IRDT 2018
اتاق خبر دلایل گرانی برخی کالاهای اساسی در پایان سال چیست؟ Mon Mar 06 19:34:38 IRST 2017
اتاق خبر نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم Fri Jul 21 09:26:03 IRDT 2017
اتاق خبر اردن به رژیم صهیونیستی هشدار داد Sat Jul 15 22:14:00 IRDT 2017
اتاق خبر موج نقدینگی در تورم آوار می‌شود Tue Nov 20 17:05:03 IRST 2018
اتاق خبر پارسیان بهترین منطقه برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است Mon Jul 10 09:29:02 IRDT 2017
اتاق خبر کی‌روش دستیاران ایرانی‌اش را اخراج کرد! Wed Feb 01 13:00:11 IRST 2017
اتاق خبر وحدت و همدلی با اطاعت از قانون اتفاق می‌افتد Fri Jun 30 14:14:54 IRDT 2017
اتاق خبر با بورس کالا، وضع عوارض صادراتی موضوعیت ندارد Tue Jan 09 20:28:09 IRST 2018
اتاق خبر اقلام غیرخوراکی تاثیر بیشتری بر نرخ تورم شهری دارند Thu Jun 28 14:36:06 IRDT 2018
اتاق خبر همه آنچه که باید درباره هواپیمای سقوط کرده بدانیم Sun Feb 18 17:38:02 IRST 2018
اتاق خبر نابرابری جنسیتی در مشاغل حقوق‌بگیری Tue Jan 23 11:38:02 IRST 2018
اتاق خبر فضای مجلس نسبت گزینه وزارت نیرو مثبت است Thu Oct 26 14:17:02 IRST 2017
اتاق خبر کدام دستگاه‌ها صورت حساب‌های صوری دارند؟ Wed Nov 14 16:13:05 IRST 2018
اتاق خبر 12استراتژی صادراتی سال96 Thu Mar 30 15:27:03 IRDT 2017
اتاق خبر بخشنامه‌های متعدد مانع توسعه صادرات شد Wed Nov 28 12:50:19 IRST 2018
اتاق خبر پایان انتظارها برای ثبت نام رییس دولت یازدهم Fri Apr 14 21:37:02 IRDT 2017
اتاق خبر توزیع گازوئیل یورو4 در همه جایگاه‌ها تا دوماه آینده Wed Apr 25 10:35:03 IRDT 2018
اتاق خبر از شوره سر زمستانی چه می دانیم ؟ Wed Nov 02 10:14:16 IRST 2016
اتاق خبر دلار سست شد؛ طلا گران Mon Jul 23 13:16:05 IRDT 2018
اتاق خبر صدور کد یکتا بیمه نامه‌های جدید Tue Aug 14 15:00:07 IRDT 2018
اتاق خبر حفظ حقوق یک کالای خاص Thu Apr 19 10:34:06 IRDT 2018
اتاق خبر ادامه رشد فزاینده شاخص کل Sun Dec 17 17:32:03 IRST 2017
اتاق خبر بهبود نفت جهانی از ریزش سنگین هفته گذشته Mon Apr 24 15:57:03 IRDT 2017
اتاق خبر برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراها در 10 هزار شعبه Tue Mar 21 12:26:05 IRST 2017
اتاق خبر کسی به بازار ارز سر نمی‌زند؟ Mon Sep 24 15:52:04 IRST 2018
اتاق خبر راهکارهای بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی Wed Oct 24 17:56:04 IRST 2018
اتاق خبر بدنبال راه‌های جدید برای مقاومت در برابر تحریم‌ آمریکا هستیم Sat Jun 23 16:05:06 IRDT 2018
اتاق خبر افزایش غیرمنتظره قیمت سکه‌های کوچک! Tue Feb 28 12:36:03 IRST 2017
اتاق خبر آلومینیوم ایران یک میلیون تنی می‌شود Fri Apr 27 09:06:03 IRDT 2018
اتاق خبر طلای جهانی 10 دلار افزایش یافت Tue Jun 27 19:16:02 IRDT 2017
اتاق خبر پس لرزه‌های یک شایعه بانکی Sat Mar 04 13:58:02 IRST 2017
اتاق خبر نفت جهانی ثابت ماند Tue Jul 18 11:11:02 IRDT 2017
اتاق خبر کشت گلخانه ای جایگزین کشت سنتی شود Thu May 10 23:08:04 IRDT 2018
اتاق خبر ضرورت برخورد علمی با معضلات نظام بانکی Tue Dec 12 17:59:02 IRST 2017
اتاق خبر حضور 450 راهدار در طرح راهداری زمستانی Sat Jan 06 12:34:04 IRST 2018
اتاق خبر تقاضای استیضاح وزیرعلوم در کمیسیون آموزش بررسی می‌شود Sun Dec 04 11:11:10 IRST 2016
اتاق خبر تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است Sat Jul 21 19:36:48 IRDT 2018
اتاق خبر برجام تصمیم درستی بود Tue May 15 14:53:03 IRDT 2018
اتاق خبر شاخص کل بورس در آستانه کانال 87 هزار واحدی Sat Oct 28 17:52:02 IRST 2017
اتاق خبر پیشروی نیروهای عراقی در موصل / مسجد ابوبکر البغدادی در آستانه محاصره Thu Mar 30 15:32:45 IRDT 2017
اتاق خبر دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک اجرایی نشد Fri Dec 08 20:28:02 IRST 2017
اتاق خبر طبقات باقی‌مانده پلاسکو قابل استفاده نیست Fri Dec 15 17:06:02 IRST 2017
اتاق خبر نرخ بیکاری در مردان جوان افزایشی و در زنان کاهشی بود Tue Nov 06 16:23:04 IRST 2018
اتاق خبر واردات برخی کالاهای آمریکایی برای پکن اجتناب‌ناپذیر است Fri Jun 29 11:12:06 IRDT 2018
اتاق خبر کاهش چشمگیر اکتشاف نفت در سال 2016 Fri Apr 28 09:11:03 IRDT 2017
اتاق خبر روش فعلی یارانه ها برای سال آینده ادامه دارد Tue Feb 27 16:18:03 IRST 2018
اتاق خبر قیمت بلیت هواپیماکاهش یافت Thu Oct 04 09:09:05 IRST 2018
اتاق خبر 208 هزار میلیارد تسهیلات برای اقتصاد Sat Sep 16 19:20:18 IRDT 2017
اتاق خبر میزان صادرات تجهیزات پزشکی و داروهای انسانی در سال 95+ جزئیات Fri Jun 30 11:35:05 IRDT 2017
اتاق خبر ایلامی‌ها تا فردا گازدار می‌شوند Tue Nov 14 16:26:01 IRST 2017
اتاق خبر کاهش بار ترافیکی برخی جاده‌ها Sat Jul 01 14:10:04 IRDT 2017
اتاق خبر ارتقاء 19 پله‌ای ایران در شاخص جهانی آزادی اقتصادی Sun Nov 11 19:35:04 IRST 2018
اتاق خبر آخرین قیمت‌ها از بازار طلا و ارز Sat Apr 22 15:11:03 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش 2 برابری پرداخت انواع سود به سرمایه گذاران Sat Jul 15 18:11:02 IRDT 2017
اتاق خبر بازار طلا در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها Sat Jan 27 18:26:05 IRST 2018
اتاق خبر شرایط تامین و انتقال ارز شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی Tue May 15 16:27:04 IRDT 2018
اتاق خبر صندوق‌های پستی جمع می‌شوند؟ Sun Oct 30 19:04:16 IRST 2016
اتاق خبر ایستادگی ایران جواب داد Fri Dec 30 18:18:30 IRST 2016
اتاق خبر 12 خدمت گمرکی که دریافت اینترنتی دارند Thu Jul 20 10:51:02 IRDT 2017
اتاق خبر نقدهای تند و تیز راغفر به مناسبات حاکم بر اقتصاد کشور Sun Aug 19 21:14:05 IRDT 2018
اتاق خبر معافیت‌ها از تحریم‌های ضدایرانی چه پیامی برای بازار نفت دارد؟ Sat Nov 03 13:27:07 IRST 2018
اتاق خبر سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه Mon Apr 09 15:53:06 IRDT 2018
اتاق خبر باقی‌ماندن مطالبات 43 درصدی چایکاران Sat Jul 01 19:37:02 IRDT 2017
اتاق خبر ذخیره آبی 73 سد مهم کشور کمتر از 40 درصد شد Fri Apr 13 18:03:03 IRDT 2018
اتاق خبر اقتصاد ایران به زبان آمار؛ شاخص کار و فساد در اقتصاد ایران Mon Jul 03 11:15:18 IRDT 2017
اتاق خبر بورس تهران شاهد کاهش حجم معاملات Mon Apr 30 18:46:05 IRDT 2018
اتاق خبر برجام می‌تواند با کاهش هزینه های مالی به افزایش حضور ایران در بازارهای بین المللی کمک کند Mon Mar 13 10:11:02 IRST 2017
اتاق خبر قیمت جهانی دلار نیمه دوم 2017 دوباره صعودی می‌شود Sun Jul 23 16:00:06 IRDT 2017
اتاق خبر پس‌لرزه کاهش سود در بازار اجاره مسکن Sat Aug 26 09:54:04 IRDT 2017
اتاق خبر گوشی‌های قدیمی آیفون مشکل باتری پیدا کردند Sat Jun 16 17:41:05 IRDT 2018
اتاق خبر حبس کالاها در گمرکات همچنان ادامه دارد Sun Sep 23 21:00:07 IRST 2018
اتاق خبر ترامپ فرمان بررسی معاهدات تجاری آمریکا را امضا می کند Sat Apr 29 14:53:02 IRDT 2017
اتاق خبر تمایل اینپکس برای بازگشت به میدان نفتی آزادگان Wed May 31 18:17:01 IRDT 2017
اتاق خبر وزیر نفت: تصمیم دولت افزایش قیمت بنزین نیست Tue Oct 23 23:39:09 IRST 2018
اتاق خبر ساخت کارخانه یک میلیون تنی سیمان در ونزوئلا نشانه توانمندی ایران است Mon May 15 18:02:02 IRDT 2017
اتاق خبر پایان دیدگاه‌های سنتی در مشاوران املاک Sat Dec 08 22:58:02 IRST 2018
اتاق خبر بهبود مناسبات با دنیا تداوم یابد تا به جای خوبی برسیم Mon Mar 13 09:57:05 IRST 2017
اتاق خبر تکلیف جدیدبرای دریافت‌کنندگان ارز Tue Aug 21 19:58:06 IRDT 2018
اتاق خبر بانک‌های مرکزی قطر و ترکیه توافق سوآپ ارزی امضا کردند Mon Aug 20 10:10:05 IRDT 2018
اتاق خبر ترامپ برای نخستین بار از شهرک‌سازی‌های اسرائیل انتقاد کرد Fri Feb 10 21:17:01 IRST 2017
اتاق خبر دوضعف سامانه گمرک که بذر قاچاق رامی‌نشانند Tue Nov 06 14:03:07 IRST 2018
اتاق خبر امیری:این عهدشکنی‌ها به نفع جامعه بین‌المللی نیست Mon Apr 03 11:08:18 IRDT 2017
اتاق خبر صادرات 591 میلیون دلاری کالا از مبادی گمرکی آذربایجان شرقی Sat Nov 12 20:35:12 IRST 2016
اتاق خبر جای خالی «ویز» ایرانی Fri Mar 10 09:26:01 IRST 2017
واحد مرکزی خبر پیوندهای فرهنگی زمینه ساز مناسبات تجاری +عکس Tue Sep 04 12:43:13 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم قیمت طلا ثابت ماند Tue Aug 02 13:07:00 IRDT 2016
تی نیوز استخدام پیک موتورسوار جهت کار در پیک موتوری – تهران Sun Apr 08 16:46:55 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر دوشنبه، اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس Sun May 07 23:36:23 IRDT 2017
افکارخبر مرز خوشبختی به پایان راه رسید Sat Feb 04 13:56:57 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری ایستگاه نقاشی در شهرستان عجب شیر Wed Aug 29 08:40:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر ورود 10249 پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه Sat Feb 10 10:03:12 IRST 2018
دولت بهار علیرام نورایی: ورزش به بازیگر ژانر اکش و پرتحرک کمک می‌کند Sun Apr 16 09:37:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فرماندار تهران: شهدای خبرنگار با خونشان حقانیت و ماندگاری کارشان را اثبات کردند Tue Aug 07 20:20:49 IRDT 2018
آریا تمرینات فشرده رقیب پرسپولیس در آسیا+تصاویر Fri Jul 06 10:40:43 IRDT 2018
آریا 147حلقه چاه غیرمجاز در هرمزگان پلمپ شد Mon Aug 13 19:11:22 IRDT 2018
خبرگزاری کتاب ایران بعد بین‌المللی نمایشگاه کتاب امسال تقویت شده است Sat May 05 14:54:04 IRDT 2018
پارسینه کانون مربیان علیه کیروش! Sat Jul 08 09:59:01 IRDT 2017
صبحانه با خبر گوشی مسافری اتباع خارجی معافیت گمرکی ندارد Sat Nov 10 16:41:17 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تقویت توان هوایی-دفاعی روسیه با 70 هواپیما و بالگرد جدید Sat Aug 12 13:22:06 IRDT 2017
بی باک نیوز دولت مکلف به افزایش 25 هزار مگاواتی تولید برق تا سال 1400 شد Sun Jan 01 11:53:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران فاصله زیاد اصفهان با فرهنگ کتابخوانی‌ Tue Nov 14 18:59:25 IRST 2017
برنا مسابقات تیراندازی تابستانی در مجموعه ورزشی انقلاب به پایان رسید Sat Aug 19 14:16:59 IRDT 2017
آفتاب ایران ادغام کمیته امداد و بهزیستی به نفع مددجویان نیست Sun May 13 14:39:15 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران آغاز اکران فیلم‌های خارجی در تهران از امشب / «ریدلی اسکات» آمد Wed Jun 27 18:35:42 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو بسیج دانشجویی نقش مهمی تشکیل دانشگاه اسلامی دارد Wed Feb 21 09:49:08 IRST 2018
واحد مرکزی خبر امروز دلار با 10 هزار و 480 تومان به سنا برگشت Thu Aug 23 13:53:50 IRDT 2018
تجارت نیوز سکه حراجی ارزان‌تر از بازار آزاد Mon Feb 12 19:37:00 IRST 2018
عصر ایران ترامپ: تا 48 ساعت آینده تصمیم مهمی درباره سوریه می گیریم Mon Apr 09 20:34:59 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین سفر به ارمنستان در آخرین ماه سال چقدر هزینه دارد؟ +جدول Tue Mar 07 12:12:05 IRST 2017
انتخاب عربستان هلند و کانادا را تهدید کرد Thu Sep 28 12:24:18 IRST 2017
میزان هزینه صدور روادید اربعین 41 دلار اعلام شد + فیلم Wed Aug 15 15:30:35 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو نوبتی کردن آب تنها راهکار عملیاتی که دولت اجرا کرده است Sun Jul 01 14:36:17 IRDT 2018
تدبیر و امید دعوت از 27 بازیکن به اردوی تیم فوتبال نوجوانان Mon Jun 11 15:39:44 IRDT 2018
ساعت24 تشریح جزئیات تخلف نفتی 27 هزار میلیارد تومانی دولت نهم و دهم Mon Jul 10 13:38:26 IRDT 2017
برنا از اکنون باید به مسابقات جهانی فکر کنیم Wed Nov 15 14:45:16 IRST 2017
خبر خودرو بی ام و سری 8 کوپه جدید در لمانز رونمایی می شود Wed May 16 09:17:27 IRDT 2018
فردا مجوز مجلس برای معامله اسناد خزانه اسلامی در بورس Mon Feb 27 13:44:01 IRST 2017
خبرگزاری نسیم رکود سنگینی بر بازار طلای سرخ ایرانی حاکم است/ رشد 18 درصدی صادرات زعفران در چهارماهه نخست سال Wed Sep 05 18:37:03 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر کنترل الکترونیکی همه کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک Mon Aug 28 11:56:55 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اولویت های دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد Sat Feb 03 17:18:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران رئیس جمهور روز ملی ایرلند را تبریک گفت Sat Mar 18 11:17:11 IRST 2017
مشرق نیوز عکس/ طبیعتی شگفت انگیز در گچساران Tue Aug 28 11:57:21 IRDT 2018
تهران پرس تقدیم طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران 28 ساله Mon May 14 16:50:00 IRDT 2018
بهار نیوز صفحه نخست روزنامه های شنبه 31 شهریور Sat Sep 22 08:29:02 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استفاده از خمیر مرغ در برخی کبابهای کوبیده Wed Jan 25 18:03:00 IRST 2017
پرشین خودرو طوفان هشتگ «ترامپ دهانت را ببند» Wed Sep 20 01:11:00 IRDT 2017
خبر خودرو واکنش آمریکا به حمله به کنسولگری ایران در بصره Sat Sep 08 09:44:01 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مسئولیت من بازگردانیدن سوری هاست نه درخواست از دیگران Fri Feb 10 11:10:29 IRST 2017
وزارت نیرو سرمایه‌گذاری حدود 700 میلیارد ریالی برق منطقه‌ای در ایذه خوزستان Tue Jan 02 14:02:00 IRST 2018
بی باک نیوز تیم ملی فوتبال دانشجویان سرمربی ندارد Sat Jul 29 06:20:01 IRDT 2017
انتخاب علی دایی: استقلال با خوش شانسی یک امتیاز گرفت/ باید بیشتر از یک گل می‌زدیم Fri Jan 12 19:11:27 IRST 2018
واحد مرکزی خبر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی اعلام کرد : Mon May 01 11:57:19 IRDT 2017
سیتنا مهاجم جنجالی تیم ملی بهترین بازیکن تیمش شد Mon Jul 30 10:52:41 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر دلار‌‌هایی که با خام فروشی از دست می‌رود Sat Mar 25 15:18:40 IRDT 2017
نامه نیوز جعفرزاده ایمن‌آبادی: دستگاه‌های قضایی و امنیتی در پرونده سیدامامی قصور داشتند/ حضور در فلان مهمانی و پوشیدن شکل خاصی از لباس مدرک جاسوسی نیست/ ایراد اصلی در جریان سیدامامی متوجه دولت است Wed Feb 21 08:57:35 IRST 2018
خبرگزاری مهر جمشیدیان:باید طلا می گرفتم اما بایک اشتباه آن را از دست دادم Fri Feb 10 16:01:25 IRST 2017
طلا حقوق ماهانه زیر 2 میلیون تومان در سال 96 از مالیات معاف شد Wed Jan 25 20:19:15 IRST 2017
ورزش 11 زمان و مکان فردای تمرین تیم ملی Wed May 16 16:17:36 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پرونده خاموشی‌ها بسته شد/ برنامه‌ریزی برای اوج مصرف در تابستان 98 Wed Aug 15 13:32:54 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سیاست ایران بازدارندگی است، از تهدید نمی ترسیم Sun Jul 22 12:44:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حیدرالعبادی خواستار آموزش نیروهای عراقی توسط ناتو درداخل خاک عراق شد Tue Jan 23 21:09:00 IRST 2018
پارس فوتبال مدیرعامل گسترش فولاد : از اینکه به عنوان باشگاه برتر انتخاب شدیم خدا را شکر می کنیم Wed Jan 24 21:25:23 IRST 2018
گرداب فعلا نگران تشعشعات موبایلی نباشید Sat Sep 23 11:20:01 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تخفیف 20 درصدی هزینه آرم طرح ترافیک با معاینه فنی ویژه Wed Mar 28 17:19:54 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران با مصرف شیر از سکته مغزی جلوگیری کنید/ افزایش وزن به شبکیه چشمتان آسیب می‌زن/ با آجیل وزن کم کنید!/ جلوگیری از آلزایمر با این گیاهان دارویی فوق العاده Sat Sep 23 14:00:02 IRST 2017
جوان آنلاین جعفری: امیدیه حقش را در آب گرفت Sat Feb 17 16:05:17 IRST 2018
پارسینه بورس 642 واحد رشد کرد Tue Nov 20 15:45:01 IRST 2018
سلامت نیوز مصرف آسپرین در دوره بارداری و افزایش ریسک فلج مغزی Thu Dec 14 09:51:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر دیده بان حقوق بشر سوریه هلاکت البغدادی را تایید کرد Tue Jul 11 16:44:32 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر افزایش تعرفه برق مراکز دولتی پر مصرف Tue Jun 19 17:43:14 IRDT 2018
پرس شیعه نشست علمی بررسی کتاب «الگوی بازار اسلامی» برگزار شد Thu Jan 26 16:25:04 IRST 2017
جوان آنلاین انصاری‌فرد در معرض از دست دادن جام جهانی 2018 روسیه است+عکس Tue Sep 19 15:33:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر حل مشکل بیکاری نباید محدود به سهمیه تسهیلات و اشتغال شود Wed Aug 02 15:03:07 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران طلای جهانی دوباره گران شد Fri Sep 14 11:41:03 IRDT 2018
آنا دادستانی باید به بحث ساماندهی خانه‌های مجردی منطقه 12 وارد شود Wed Jul 05 13:43:58 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی راننده و سرنشین خودرو پژو 405 طعمه حریق شدند Mon Feb 27 11:30:00 IRST 2017
افق نیوز دردسر خرید جدید برای استقلالی‌ها  Mon Jun 04 13:04:45 IRDT 2018
انتخاب آشنایی با 5 نوع بی‌خوابی/ از اضطراب تا بی‌برنامگی Sat Jul 01 18:03:48 IRDT 2017
بولتن نیوز فیلم/ انفجار تروریستی کابل از زاویه ای متفاوت Sun Jun 04 23:07:03 IRDT 2017
ایران آنلاین بررسی روند اجرایی شدن برخی مواد قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون انرژی Sun May 06 18:51:38 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن سفر یک روزه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مازندران Sat Jul 15 12:34:04 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا اختتامیه مسابقات کشتی گیله مردی با معرفی نفرات برتر در رحیم آباد Mon Jan 30 09:59:53 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تسویه‌حساب ذوب‌آهن با قهرمانان المپیکی وزنه‌برداری Fri Jul 27 17:32:17 IRDT 2018
عصر ایران نتانیاهو: رسانه‌ها می‌خواهند علیه من کودتا کنند Wed Aug 09 23:24:39 IRDT 2017
پول نیوز پوتین: از نفت 60 دلاری هم رضایت کامل داریم Sat May 26 10:57:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر دیدار هزاران نفر از مردم قم با رهبر انقلاب Tue Jan 09 11:36:49 IRST 2018
خبرگزاری نسیم راه‌اندازی 40 سرای تخصصی نوآوری آزاد تا پایان سال/ایجاد صندوق حمایت از فناوری Mon Aug 27 17:59:02 IRDT 2018
اعتبار نیوز سقف وام‌های پرداختی دانشگاه آزاد اسلامی به کارکنان و اعضای هیات علمی افزایش یافت Sat Jun 23 10:23:00 IRDT 2018
صبا ایران روایت سردار جزایری از شکست آمریکا در واقعه طبس سال 59 Sun Apr 23 21:36:46 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه امسال بیش از 6 هزار فلسطینی حج به جا می آورند Tue Jan 24 13:12:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 551 طرح دهه فجر در سمنان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود Sun Jan 29 16:27:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی استقبال از سرمایه گذار خارجی باشگاه داماش گیلان در رشت Fri Jul 15 16:37:00 IRDT 2016
جماران 15 مادر نمونه کرمانشاهی تجلیل شدند Wed Nov 21 15:32:56 IRST 2018
صراط پوتین و ترامپ بر سر اسد به توافق رسیدند Sat Jul 08 11:07:36 IRDT 2017
روزنامه آرمان روابط عمومی رایزنی نزدیکان ترامپ برای آزادی ضراب Wed Apr 05 04:30:00 IRDT 2017
جهان نیوز آیت الله بهجت می‌فرمود این دعا را در قنوت بخوانید Thu May 03 08:40:31 IRDT 2018
دولت بهار پرسپولیس برنامه لیگ و کی‌ روش را به هم می‌ ریزد؟ Wed Sep 13 00:12:00 IRDT 2017
اعتدال پرسپولیس با روحیه به دیدار السد می‌رود Sun Sep 30 13:45:16 IRST 2018
ایلنا موسوی لارگانی و همسرش در اثر سانحه تصادف در بیمارستان بستری شدند Mon May 15 13:12:36 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه عاشورا باید عنوان وحدت اسلامی باقی بماند/ ملت های آزاده در کنار ایران بایستند Sat Sep 22 18:31:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی Sat Aug 19 06:41:00 IRDT 2017
تی نیوز استخدام کارمند فروش ،حسابدار در یک شرکت معتبر در تهران Sat Apr 07 12:38:24 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران روند جذب سرمایه‌گذار در خوزستان نباید کند باشد Mon Feb 20 12:21:33 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن احیا و از سرگیری فعالیت گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر Sat Sep 22 13:08:45 IRST 2018