اتاق خبر - Fri Feb 03 12:07:02 IRST 2017 نمایش خبر

آیا پلاسکو واقعا بازرسی نشده بود؟

آتشفشان پلاسکو در حالی به خاموشی گرایید و آواربرداری از این ساختمان 54 ساله به پایان رسید که موضوع نقص ایمنی و بازرسی از واحدهای تولیدی آن همچنان سرتیتر اخبار و گزارش‌های روز است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در این حادثه همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به ایمنی و نظارت و بازرسی بر واحدهای مستقر در پلاسکو مرتبط بودند اعلام کردند که بارها هشدارها و اخطارهای لازم را در خصوص ایمن نبودن ساختمان و تخلیه و پلمپ آن داده‌اند. 
 

اما فارغ از تمام بحثها و حرف و حدیث‌ها اینکه کدام دستگاه متولی این امر بوده و آیا نسبت به آن قصور و کوتاهی صورت گرفته موضوعی است که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود چرا که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط هیچکدام قصوری در این زمینه را متوجه خود نمی‌دانند. 
 

در ساختمان پلاسکو نزدیک به 600 واحد فعال صنفی تولیدی مستقر بوده و در حدود 3000 کارگر مشغول کار بودند اما به راستی کدام دستگاه مسئولیت نظارت بر موارد ایمنی در پلاسکو را برعهده داشت؟ 
 

مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1345 شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمانها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت کند. 
 

به گفته رییس شورای شهر تهران در خصوص ساختمان پلاسکو از سالها قبل تاکنون 14 اخطاریه داده شده بود ولی مالکان به اخطارها توجهی نکردند. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در مورد مراکز تجاری و اماکن عمومی نظیر ساختمان پلاسکو وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی برعهده شهرداری‌ها است و چنانچه مالکان ساختمان پس از تذکرات پی در پی تمهیدات ایمنی را پیش‌بینی نکردند شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد امنیت در ساختمان اقدام کنند. 
 

اما صرفنظر از قانون شهرداری‌ها، فصل چهار قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 85 تا 106 به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است. 
 

طبق ماده 85 این فصل، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. 
 

به موجب ماده 86 شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول تهیه موازین لازم الاجرای حفاظت فنی برای کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان است. 
 

برابر ماده 91 کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. 
 

به موجب ماده 96 قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت کار موظف شده در جهت اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، نسبت به آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند، اقدام کند. 
 

بر اساس تبصره 2 این ماده بازرسی‌های مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص را صورت دهد و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را ارائه دهد. 
 

در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز تاسف از حادثه ساختمان پلاسکو می‌گوید: اگر کارگران پلاسکو از آموزشهای ایمنی بهره‌مند بودند و آن را رعایت می‌کردند، قطعا جلوی وقوع چنین حادثه عظیمی گرفته می‌شد. 
 

او می‌گوید: آموزش نیروی کار و حفظ نکات ایمنی از بحث بازرسی و نظارت مهمتر است و تا زمانی که برای آموزش نیروی انسانی هزینه نکنیم، باید هزینه‌های سنگین‌تری در کشور بپردازیم. 
 

این مقام مسئول کارگری تعداد بازرسان ادارات کار را کافی نمی‌داند و می‌گوید: کمبود نیروی بازرس در ادارات کار موجب شده تا بسیاری از کارگاه‌های نیازمند بازرسی هر چهار سال یکبار بازرسی شوند، در حالی که وزارت کار می‌تواند از پتانسیل انجمن‌های صنفی کارگری در این زمینه استفاده کند. 
 

به گفته ابوی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری به دلیل تعامل با کارگران و کارفرمایان از عهده بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها بر می‌آیند و این آمادگی را دارند که به عنوان بازرسان افتخاری وزارت کار را یاری دهند و در مواقع لزوم آموزشها و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. 
 

قانون کار در ماده 101 گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان را در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد می‌کند. 
 

تا آنجا که ماده 105 صراحتا می‌گوید هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد. 
 

وجود چنین موادی در قانون کار بیانگر آن است که قانونگذار کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری معرفی می‌کند و مجوز تعطیلی کارگاه و لاک و مهر کردن را به آنها می‌دهد، چنانچه در تبصره یک ماده 195، ‌ وزارت کار و وزارت بهداشت موظفند حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا، قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. 
 

نکته قابل توجه اینکه دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند. 
 

بنابر این اختیارات لازم در این خصوص به وزارت کار داده شده و اداره ‌کل بازرسی کار می‌تواند از طریق کارشناسان مجرب خود که گزارش‌ آن‌ها در حکم ضابطین دادگستری است اقدامات پیش‌گیرانه از جمله پلمپ تمام یا بخشی از کارگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد. 
 

اما با تمام این تفاسیر دیدگاهها در خصوص مسئول اصلی بازرسی و نظارت بر ایمنی پلاسکو متفاوت است. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در حادثه پلاسکو بازرسی از واحدها و کارگاه‌های ساختمان پلاسکو بر عهده وزارت کار نبوده است و موضع دیگری در قبال آن اتخاذ می‌کنند. 
 

به زعم این عده امکان پلمپ و تعطیلی کارگاه‌های ناایمن پلاسکو با هماهنگی دادگاه وجود داشته ولی با توجه به فعالیت حدود 600 واحد صنفی تولیدی در پلاسکو و کارگاه‌های مستقر در آن که جزو صنوف تولیدی بودند و مجوز خود را از مجامع امور صنفی دریافت کردند، وزارت کار اختیار و اجازه بازرسی به لحاظ قانونی نداشته است. 
 

بعضی از کارشناسان به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها استناد کرده و می‌گویند برابر این قانون، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و ... از وظایف شهرداری به شمار می‌رود. 
 

چنانچه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند هشدارها و اخطارهای کتبی در خصوص افزایش ضریب ایمنی جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی احتمالی را به پلاسکو داده‌اند. 
 

برخی از کارشناسان نیز تاکید دارند که شهرداری به تنهایی نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و مجوز و حکم قضایی در خصوص تعطیلی اماکن لازم بوده است. 
 

سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته اعلام کرده به پرونده پلاسکو ورود می‌کند و آن را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. 
 

مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نیز جلسات پرسش و پاسخ از مسئولان و وزرا را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ترتیب داده‌اند. 
 

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه نیز تحقیقات لازم در مورد پرونده پلاسکو انجام شده و هر کسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود دادسرا برای آن تصمیم‌ می‌گیرد. 
 

در هر حال حادثه تلخ پلاسکوی تهران زنگ خطری است تا نسبت به رفع نواقص ایمنی و توجه به اخطارها و هشدارها در مورد ساختمانهایی از این دست توجه بیشتری شود. 
 

باوجود قوانین متعدد و کافی برای نظارت و بازرسی بر واحدها و کارگاه‌ها هیچ دستگاهی در این حادثه مقصر شناخته نمی‌شود. متاسفانه حادثه تلخ پلاسکو نشان داد که در وقوع چنین حوادثی هیچکدام از دستگاه‌ها حتی با استناد به قوانین مصرح خود از عمل به وظایف قانونی عاجزند و نمی‌توانند به طور شایسته و پیشگیرانه وارد عمل شوند. یا دستکم قوانین موجود به شکلی درهم تنیده و به گونه‌ای پیش‌بینی و اجرایی می‌شود که عملا با ضعف قانون و خلأ نظارتی مواجه می‌شویم و سازمانها از انجام وظایف قانونی خود به شکل کامل و مستقل باز می‌مانند و در نهایت قصور و کوتاهی را به گردن یکدیگر می‌اندازند. 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر از سال 98 استاندارد یورو 5 برای خودروها اجباری می‌شود Sun Jul 23 19:40:02 IRDT 2017
اتاق خبر آمریکا مشتری خرمای ایران Thu Jun 28 13:01:04 IRDT 2018
اتاق خبر سیاست ارزی و اقتصاد مقاومتی Wed Sep 27 15:42:48 IRST 2017
اتاق خبر به کارگران معدن چه می‌گذرد؟ Wed May 10 12:23:02 IRDT 2017
اتاق خبر رشد بورس چین،سهام آسیایی را بالا آورد Tue Jan 15 14:46:03 IRST 2019
اتاق خبر وفور عسل‌های قاچاق در بازار Sun Nov 19 10:40:03 IRST 2017
اتاق خبر ابهام در نیاز سالانه به یک میلیون مسکن Tue May 08 15:20:20 IRDT 2018
اتاق خبر چه کسی دست دولت را در جیب خزانه کرد؟ Mon Oct 02 18:41:02 IRST 2017
اتاق خبر حکم «منع ارائه خدمات» به ایرلاین ایرانی لغو شد Wed May 10 17:49:02 IRDT 2017
اتاق خبر خریداران طلا و سکه مراقب باشند Wed Aug 15 19:34:06 IRDT 2018
اتاق خبر مشترکین بالای پنج مگاوات در بورس انرژی حضور می‌یابند Sun Oct 30 19:45:02 IRST 2016
اتاق خبر آغاز مدیریت صف تقاضای ارز Wed Apr 25 15:31:05 IRDT 2018
اتاق خبر آب با بسته‌بندی شیشه‌ای برای رستوران‌های لوکس + عکس Thu Jul 06 11:26:03 IRDT 2017
اتاق خبر نواز شریف با حکم رد صلاحیتش از سوی دادگاه عالی، استعفا کرد Fri Jul 28 20:29:03 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش وام ازدواج با کدام پول؟ Sun Apr 30 13:47:28 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش حقوق‌ها تورم‌زا نیست Sat Sep 15 09:25:12 IRDT 2018
اتاق خبر عکس عادل فردوسی پور در کنار آرایشگر اختصاصی اش Wed Jul 12 08:17:00 IRDT 2017
اتاق خبر قیمت نفت سبک ایران از 68 دلار فراتر رفت Sat Apr 21 22:25:03 IRDT 2018
اتاق خبر تشدید لفاظی‌های ضدایرانی؛ نابودتان می‌کنیم! Sun Jul 16 21:45:00 IRDT 2017
اتاق خبر نابسامانی‌های بازار ارز و سکه‌ منشأ غیراقتصادی دارد Sat Aug 04 08:46:34 IRDT 2018
اتاق خبر کاهش 19 درصدی معاملات مسکن در تهران Sat Apr 21 20:02:07 IRDT 2018
اتاق خبر گاز جایگزین نفت با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی Fri Mar 03 09:40:02 IRST 2017
اتاق خبر دغدغه جدید برای مالکان مسکن مهر Sun Nov 12 08:54:02 IRST 2017
اتاق خبر افزایش 25 درصدی قیمت قالیشویی‌ها درآستانه عید+جدول Sat Jan 06 16:13:04 IRST 2018
اتاق خبر خوش‌بینی هند به ادامه واردات نفت ایران Mon Oct 29 14:51:06 IRST 2018
اتاق خبر اخراج دو مدیر به‌دلیل مقاومت در برابر پروژه‌های جدید Mon Feb 04 19:41:59 IRST 2019
اتاق خبر وزیر کشاورزی: میوه شب عید در سردخانه‌ها ذخیره شده است Wed Feb 20 15:04:02 IRST 2019
اتاق خبر بارش باران در آسمان 6 استان/ وزش باد شدید در شمال شرقی کشور Sat Jul 08 12:19:00 IRDT 2017
اتاق خبر تشنج مسکن با داروی مشاوران املاک! Sun May 27 14:10:05 IRDT 2018
اتاق خبر «اراده» جایگزین‌ناپذیر مردم Sat Sep 16 11:23:16 IRDT 2017
اتاق خبر آزموده را آزمودن خطاست Sat Sep 22 10:18:11 IRST 2018
اتاق خبر چگونه تراز تجاری کشور مثبت شد؟ Sun Jan 29 20:45:03 IRST 2017
اتاق خبر ژست متفاوت بهنوش بختیاری Wed Jul 12 08:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر تاخیر پروازهای حج شفاف اعلام شود Thu Aug 10 15:50:05 IRDT 2017
اتاق خبر مصرف بنزین به اوج خود رسید Mon Jul 17 09:03:02 IRDT 2017
اتاق خبر اولین ای تی آر جمعه در مهرآباد می‌نشیند Wed Apr 26 08:47:03 IRDT 2017
اتاق خبر اعطای6میلیون تومان وام بلاعوض به زلزله‌زدگان Wed Nov 22 17:30:03 IRST 2017
اتاق خبر آنتونوف در ایران به دنبال چیست؟ Sun Dec 02 09:27:02 IRST 2018
اتاق خبر برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هلدینگ پی وی سی در ایران Sat Dec 29 19:29:04 IRST 2018
اتاق خبر تکرار ادعاهای مداخله جویانه واشنگتن در مورد ایران Thu Aug 16 09:38:05 IRDT 2018
اتاق خبر تداوم سیر صعودی طلا در هفته جاری Sat Feb 16 11:57:03 IRST 2019
اتاق خبر روند طولانی صدور مجوزهای کسب‌و کار مانع کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است Wed Aug 02 11:48:05 IRDT 2017
اتاق خبر پای درد دل کسبه پلاسکو Sat Jan 20 18:48:04 IRST 2018
اتاق خبر فرمان پرحاشیه یک رئیس جمهوری Wed Dec 20 10:13:02 IRST 2017
اتاق خبر با تردید به سخنگویی دولت نگاه می کنم Fri Aug 10 10:15:05 IRDT 2018
اتاق خبر حرکت لاک‌پشتی بانک مرکزی به سمت ارزهای دیجیتال Fri Jul 20 15:33:04 IRDT 2018
اتاق خبر همراهی مردم کلید پشت سر گذاشتن موانع است Thu Jul 19 11:10:04 IRDT 2018
اتاق خبر نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌های عمر Sun Jan 07 21:07:07 IRST 2018
اتاق خبر رمزگشایی از برنامه‌های ضدتحریم وزارت اقتصاد Tue Nov 13 12:49:53 IRST 2018
اتاق خبر تحویل دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد کاملا تخصصی بود Fri Apr 07 15:13:03 IRDT 2017
اتاق خبر عوارض شهرداری هزینه زیادی بر دوش مردم می گذارد Tue Dec 26 20:36:03 IRST 2017
اتاق خبر معیشت کارگران را درک می‌کنیم Thu Dec 20 17:14:04 IRST 2018
اتاق خبر حل مشکلات اقتصادی کشور، نیازمند یک نهاد کاردان و قدرتمند است Sun Jan 21 11:37:37 IRST 2018
اتاق خبر پلی باید ساخت ! Wed Sep 26 09:22:16 IRST 2018
اتاق خبر پیام تبریک روحانی به اردوغان به مناسبت نوروز Tue Mar 21 12:32:17 IRST 2017
اتاق خبر کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد Sun Apr 09 10:39:02 IRDT 2017
اتاق خبر افشای اسامی خریداران نفت از بورس، جرم است Mon Oct 29 17:45:06 IRST 2018
اتاق خبر جدیدترین وضعیت تولید مینی‌بوس Fri Sep 08 11:51:12 IRDT 2017
اتاق خبر تقویت زیرساخت های گمرکی؛ لازمه کاهش قاچاق و تحقق اقتصاد مقاومتی Sun Apr 02 10:05:03 IRDT 2017
اتاق خبر رجیستری گوشی‌های سامسونگ و هواوی تا پایان اسفند Wed Feb 07 09:12:03 IRST 2018
اتاق خبر تنها دستاورد قابل لمس برجام Sun Mar 26 13:18:47 IRDT 2017
اتاق خبر حفظ تولید موجود، استراتژی ماههای آینده وزارت صنعت Sun Jan 20 13:18:04 IRST 2019
اتاق خبر جزییات اجرای طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت اعلام شد Mon Jan 01 18:35:03 IRST 2018
اتاق خبر جنجال در سازمان ملل در پی استعفای مدیر «اسکوا» Sat Mar 18 12:47:03 IRST 2017
اتاق خبر نه به سرکوب نرخ ارز Mon Apr 09 15:37:05 IRDT 2018
اتاق خبر آمریکا و چین بر سر برنامه 100 روزه ارتقاء روابط تجاری توافق کردند Sun Apr 09 14:36:04 IRDT 2017
اتاق خبر موانع توسعه استارت‌آپ‌ها در ایران Sun Apr 16 17:46:02 IRDT 2017
اتاق خبر تمهید جدید بانکی برای نوسازی بافت‌های فرسوده Fri Aug 04 12:02:03 IRDT 2017
اتاق خبر امکان مذاکره مجدد در مورد برجام تحت هیچ شرایطی وجود ندارد Tue Jan 23 19:29:03 IRST 2018
اتاق خبر توزیع بیش از 60 هزارتن برنج تنظیم بازاری در کشور Sat Mar 18 09:22:12 IRST 2017
اتاق خبر درخواست آمریکا از اوپک برای افزایش تولید نفت Wed Jun 06 15:51:03 IRDT 2018
اتاق خبر جزییات جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه‌ گازسوز Mon Jan 30 13:53:03 IRST 2017
اتاق خبر مذاکرات ژنو تا شروع ماه آوریل ادامه می‌یابد Tue Mar 21 17:22:01 IRST 2017
اتاق خبر جذب سرمایه‌گذار برای استارتاپ‌ها از دریچه بازار سرمایه Wed Apr 12 20:00:03 IRDT 2017
اتاق خبر قدرت وتوی آمریکا در WTO باید محدود شود Sun Jun 03 20:43:04 IRDT 2018
اتاق خبر کاهش رشد اقتصادی آمریکا و چین در پی جنگ تجاری Wed Oct 10 14:53:04 IRST 2018
اتاق خبر سکه طرح جدید 118 هزار تومان گران شد Thu Sep 13 14:24:04 IRDT 2018
اتاق خبر بدهکاری 1419 میلیاردی دولت بابت بیمه‌ کشاورزان Thu Sep 07 18:59:03 IRDT 2017
اتاق خبر لابی‌های پشت پرده برای کنار گذاشتن استاندارد سوخت در آمریکا Tue Dec 18 14:36:03 IRST 2018
اتاق خبر دریافت یک درصد فروش معادن تأمین بودجه دولت از جیب معدن‌داران است Mon Feb 12 13:33:15 IRST 2018
اتاق خبر تصویری زیبا و رویایی از منطقه کیاسر در مازندران Tue Jul 11 07:44:00 IRDT 2017
اتاق خبر آخرین وضعیت ایران در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان Thu Aug 30 12:11:05 IRDT 2018
اتاق خبر نفت 55 دلاری برای روسیه مطلوب است Sun Jan 22 20:03:04 IRST 2017
اتاق خبر نحوه عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره شرکت‌ها ابلاغ شد Thu May 31 17:36:04 IRDT 2018
اتاق خبر تکیه‌بر درآمد نفتی، رشد اقتصادی را تهدید می‌کند Sat Jul 08 10:21:59 IRDT 2017
اتاق خبر تعویض اینترنت دایل‌آپ با فیبر نوری Mon Jan 21 10:36:02 IRST 2019
اتاق خبر 5صندوق سرمایه گذاری جسورانه در فرابورس راه اندازی شد Fri Mar 10 11:00:02 IRST 2017
اتاق خبر آماده باش وزارت نیرو به 4 استان سیل خیز کشور Sun Mar 26 13:20:30 IRDT 2017
اتاق خبر دو هزار پرونده درباره گرانفروشی لوازم خانگی تشکیل شد Tue Nov 27 11:36:02 IRST 2018
اتاق خبر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال ایران اعلام شد Mon Mar 20 19:33:02 IRST 2017
اتاق خبر حذف یارانه ثروتمندان در دستور کار دولت و مجلس Sat Nov 18 15:22:55 IRST 2017
اتاق خبر برنامه ششم، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را به 1.5 درصد افزایش داد Fri Mar 24 13:31:03 IRDT 2017
اتاق خبر موسسات غیرمجاز چگونه متکثر می‌شوند؟ Sat Feb 24 11:51:03 IRST 2018
اتاق خبر بی‌صداقتی اصولگرایانه درباره برجام Sat Feb 25 12:38:10 IRST 2017
اتاق خبر کاظمی: تعامل اقتصادی با دنیا بر معیشت مردم اثرگذار است Thu Aug 03 15:24:03 IRDT 2017
اتاق خبر چگونگی بازگرداندن اکانت هک‌شده اینستاگرام Fri Apr 13 20:25:09 IRDT 2018
اتاق خبر صفحه نخست روزنامه های چهارشنبه 16فروردین 96 Wed Apr 05 12:07:50 IRDT 2017
اتاق خبر اولویت اصلی وزیر نیرو دولت دوازدهم چیست؟ Mon Sep 04 11:47:05 IRDT 2017
اتاق خبر زنگنه درباره قرارداد توتال به نمایندگان گزارش می‌دهد Wed Jul 12 08:38:34 IRDT 2017
اتاق خبر ارز بر قیمت برق تاثیر نگذاشت Fri May 25 18:58:04 IRDT 2018
خانه ملت لزوم توجه به کاربرپسندی در ایجاد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی/عدم استقبال کاربران در صورت نظارت‌های بیش از اندازه Wed Feb 08 11:52:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس بیت امام راحل (ره) در قم گلباران شد Fri Feb 01 13:48:41 IRST 2019
خبرگزاری فارس حضور سرلشکر باقری و سردار اشتری در نشست هیأت دولت Wed Feb 15 11:31:00 IRST 2017
اقتصاد آنلاین علت تغییر ساعت پخش نود چیست؟ Sat Feb 02 13:58:17 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم 769 تن فرش دستباف استان فارس صادر شد/ سهم 5.5 درصدی فرش در صادرات Thu Feb 23 12:19:43 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ساخت نانوکامپوزیتی با خواص عبور امواج مادون قرمز Fri Jan 25 08:56:16 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران کشف 8 جسد در یک کامیون در تگزاس آمریکا Sun Jul 23 15:10:03 IRDT 2017
افکارخبر پایان مرخصی ملی پوشان پرسپولیس Tue Jun 27 19:46:40 IRDT 2017
پارس نیوز صحبت های معینی درباره تیم امید ایران Mon Jul 31 21:27:43 IRDT 2017
رسالت تصمیم کی‌روش و فدراسیون، آینده نگری است Thu Jun 22 00:00:00 IRDT 2017
دنیای معدن برپایی دومین جشنواره ملی عکس معدن در خانه هنرمندان Tue Aug 07 12:40:00 IRDT 2018
برنا رونمایی از نسخه‌ی بازسازی شده «ناخدا خورشید» در غیاب ناصر تقوایی Sun Apr 23 10:56:49 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تشکیل هیات مذاکره کننده با بغداد از سوی اقلیم کردستان Mon Aug 07 20:10:00 IRDT 2017
ایلنا رونمایی از ترکیب بایرن مونیخ مقابل آاک آتن Tue Oct 23 19:21:23 IRST 2018
تهران پرس پسران رتبه‌های تک‌رقمی کنکور 96 را درو کردند Sun Aug 06 10:12:00 IRDT 2017
ورزش 11 فاجعه ای دیگر؛ خبرنگار سرشناس ورزشی صدا و سیما در اندونزی دستگیر شد! Fri Aug 24 11:55:32 IRDT 2018
برنا سفر رئیس‌جمهور به مشهد منتفی است Sat Nov 18 22:21:12 IRST 2017
خبرگزاری مهر قعرنشینی صبا در لیگ برتر فوتبال امید ادامه دارد Sun Oct 29 15:11:49 IRST 2017
تهران پرس اولین تلفن همراه سامسونگ را بشناسید! +عکس Wed Jul 19 08:42:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران شروع طرح هجرت سه در مدارس شهرستان سمنان Thu Jun 28 10:47:38 IRDT 2018
روزنو راننده پژو در آتش زنده زنده تسلیم مرگ فجیع شد Thu Aug 23 11:02:39 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی طلاق در کهگیلویه و بویراحمد 6 درصد کاهش یافت Mon May 28 21:17:00 IRDT 2018
اعتبار نیوز فرانک سوئیس در پایین‌ترین سطح 12 هفته اخیر Wed Feb 06 09:57:00 IRST 2019
تهران پرس شهرداری نمی‌تواند ساختمان‌های مساله‌دار را پلمپ کند Wed Jan 25 06:29:00 IRST 2017
دولت بهار عکس/ شادی بازیکنان پرسپولیس و برانکو بعد از قهرمانی Sat Apr 15 21:49:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ماراتن کنکور ارشد در کُردستان Thu Apr 26 13:47:22 IRDT 2018
آفتاب ایران 600 معتاد و 150 خرده فروش دستگیر شدند Tue Aug 22 12:26:05 IRDT 2017
ورزش 3 مشکلات واگذاری تیم فوتسال یاسین پیشرو قم Tue Mar 07 02:24:00 IRST 2017
بورس نیوز اوپک جدیدی در کار نیست Sat Dec 29 09:00:43 IRST 2018
واحد مرکزی خبر برگزاری جشن میلاد حضرت زینب(س) در مدرسه عشایری استان Sun Jan 13 13:19:10 IRST 2019
نامه نیوز اعضای ستاد مردمی «خادم ملت» مشخص شدند Thu Apr 20 23:09:04 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مشاور ترامپ به دروغگویی متهم شد Sat Jan 26 19:20:12 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن علامت آلزایمر فقط فراموشی نیست Tue Mar 14 13:59:30 IRST 2017
جوان آنلاین نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد برای حل مشکل مسکن مهر Mon Jan 15 10:02:57 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران عاقبت فرار موتورسوار متخلف از دست پلیس + فیلم Fri Apr 28 08:35:23 IRDT 2017
میزان بیش از 60 فیلم سینمایی روی آنتن رسانه ملی می‌رود Wed Aug 22 10:10:06 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی طرفداران فلسطین درهند به انتقال سفارت آمریکا به قدس اعتراض کردند Wed May 16 21:55:00 IRDT 2018
مشرق نیوز جهرمی به دنبال مزرعه‌های خشخاش! Wed Jan 30 13:58:03 IRST 2019
ساعت24 ‌ارز سامانه نیما مبنای تعرفه خدمات دریایی و بندری‌ شد Thu Oct 18 16:30:00 IRST 2018
بی باک نیوز اقامت در هتلها به اندازه کل جمعیت ایران در 108 روز Fri Jul 21 22:05:01 IRDT 2017
آریا «پیمان یزدانیان» جایزه‌ی موسیقی فیلم را برای «خوک» دریافت کرد Sun Sep 02 13:26:15 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جاده‌های مازندران در عصر پنج شنبه 15 شهریورماه همچنان همراه با ترافیک سنگین Thu Sep 06 17:13:44 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هدفمان نمایش گم شدن مفهوم زندگی در پس دوگانگی فرهنگی است Sun Jul 31 11:35:12 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران 6 کشته و مصدوم در سوانح رانندگی جاده های ساوه + تصویر Tue Jul 17 09:21:27 IRDT 2018
جماران برنامه مسابقات جام جهانی باشگاه‌ها مشخص شد + عکس Tue Sep 04 14:06:19 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پیکر شهید محسن زارعی در قزوین تشییع می‌شود Wed Jan 03 17:56:48 IRST 2018
آی تی نا هوش دیداری، بخشی کلیدی در استراتژی هوش مصنوعی Tue Apr 18 12:25:47 IRDT 2017
جام نیوز رحمتی نشان داد روی خروج ها مشکل دارد Thu Feb 23 08:09:34 IRST 2017
آفتاب سرقت مأموران قلابی از اتباع خارجی Wed Jan 23 16:01:56 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم کواکبیان: لایحه جامع انتخابات در دولت خاک می‌خورد Wed Jan 24 13:41:06 IRST 2018
میزان مسلمان با سه چیز کامل می‌شود Tue Jul 03 16:00:02 IRDT 2018
روزنو مصرف کراتین و ابتلای به چاقی Wed Jul 11 15:13:11 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دستور روحانی برای اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال Wed Aug 08 13:26:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران وزیر ارشاد: برای بازنگری درباره لیست فیلم‌های توقیفی برنامه داریم Wed Dec 19 17:55:32 IRST 2018
مشرق نیوز اجازه سران قوا به همتی برای عزل مدیران بانک‌ها Wed Oct 24 09:00:42 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم حلقه نشریات اجاره‌ای دور شهرداری بروجرد و باج‌هایی که بی‌حساب داده می‌شود Mon Sep 18 03:11:00 IRDT 2017
ساعت24 بلوار فردوس و نمایش رکود اقتصاد ایران Tue Jul 04 11:12:22 IRDT 2017
آریا احداث پل مکانیزه عابرپیاده در خیابان دماوند Tue Oct 03 12:43:46 IRST 2017
پارس فوتبال بهترین خبر برای مشکی پوشان ؛ خطری از بیخ گوش شاگردان عنایتی گذشت Wed Jan 24 21:39:27 IRST 2018
روزنامه کیهان هدیه به خوانندگان Mon Sep 17 21:56:44 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت روابط اسلام آباد و مسکو تاکید کرد Thu Dec 27 13:42:21 IRST 2018
ایسکانیوز دو‌چالش بزرگ وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در بازار پول و سرمایه Sun Aug 20 01:45:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر همه تیم‌ها می‌خواهند استقلال را ببرند/ بازیکنانم نباید مغرور شوند Thu Jan 11 14:33:59 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزارت صنعت عارضه یابی در 180 شهرک صنعتی را انجام می دهد Thu Jul 19 17:11:00 IRDT 2018
ورزش 3 لینه‌کر: واکنش پیکه به هواداران اسپانیول طبیعی بود Tue Feb 06 08:25:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران معامله افزون بر 403 میلیارد ریال در تالار بورس منطقه ای اردبیل Sun Apr 30 14:39:55 IRDT 2017
ایلنا مراسم وداع با پیکر مدافعان‌حریم امنیت / پراکنده شدن عطر شهادت در مبارکه Sat Feb 16 11:57:13 IRST 2019
صبا ایران ورود سامانه بارشی از جنوب غرب کشور Wed Jan 16 16:55:55 IRST 2019
سلامت نیوز راهکاری برای تقویت هوش و حافظه Sun May 27 10:54:00 IRDT 2018
اعتبار نیوز افتتاح خانه بهداشت روستای مزج شاهرود از سوی بانک ملت Sat Feb 17 13:25:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی صهیونیستها دومین فرودگاه در حاشیه دریای سرخ را افتتاح می کند Wed Jan 02 11:09:00 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران بورس ایده در خراسان‌شمالی تشکیل شود Sun Jul 02 11:53:04 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا موفقیت یک ایرانی در جام جهانی یخ‌نوردی Fri Jan 25 21:19:07 IRST 2019
تی نیوز حیف که سازمان بسیج دیگر فضلی ندارد Sun Apr 15 19:53:06 IRDT 2018
تابناک پاسخ های وزیر ارشاد سه نماینده را قانع نکرد Tue Oct 02 20:21:23 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی فرمانداردیلم: برجام اتحاد ناصواب بین المللی علیه کشور را برطرف کرد Mon Jan 02 15:29:00 IRST 2017
تی نیوز آیا آزمون زبان برای دانشجویان دکتری حذف شدنی است؟ Wed Apr 04 19:02:48 IRDT 2018
برنا تمرین سبک ملی‌پوشان پیش از دیدار با بولیوی Tue Oct 16 13:40:30 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران سازمان ملل با فشار آمریکا بودجه صلحبانی را کاهش داد Sat Jul 01 09:52:37 IRDT 2017
میزان تصاویری از یک پل با معماری عجیب! Thu May 31 21:23:01 IRDT 2018
خبرگزاری فارس آمار کارگران مبتلا به هپاتیت اعلام شد Mon Sep 10 11:12:35 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر مدارس ابتدایی دلفان در نوبت عصر هم تعطیل شد Mon Jan 23 10:50:57 IRST 2017
برنا 102 کشته و زخمی در زمین لرزه ترکیه Fri Jul 21 12:17:04 IRDT 2017
آفتاب ایران مصرف روزانه آسپرین از ابتلا به سرطان تخمدان پیشگیری می کند Mon Jul 23 02:50:13 IRDT 2018
آنا رهبر کره‌شمالی: آزمایش اخیر، مقدمه‌ای برای حمله به مواضع آمریکا است Wed Aug 30 11:01:36 IRDT 2017
آفتاب آغاز توزیع «کارت خرید جهیزیه» از سال 97/ امکان خرید کالای ایرانی با تخفیف Sat Jan 27 01:15:59 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران داستان دنباله دار نامهربانی با یار مهربان + فیلم Thu Nov 16 19:22:08 IRST 2017
شفاف دیدار نخست وزیر عراق با رهبر معظم انقلاب اسلامی Tue Jun 20 23:53:49 IRDT 2017
ساعت24 عروسک نفرین شده، یک روستا را به هم ریخت! +عکس Thu Mar 09 22:04:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت Mon Oct 30 08:08:58 IRST 2017
شیعه نیوز محکومیت گسترده تلاش ناکام برای حمله به حرم مکی Sat Jun 24 11:24:08 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم حاشیه دیدار پارس جنوبی - استقلال|شعار 6 تایی‌ها و 4 تایی‌ها و نظم جالب تماشاگران برای ورود به ورزشگاه+تصاویر Thu Aug 16 18:27:04 IRDT 2018
598 وزیر آموزش و پرورش: مدرسه پادگان نیست Mon Dec 31 12:11:27 IRST 2018
افکارخبر کاندیدای پوششی سوپاپ اطمینان روحانی است نه رقیب وی Sun Apr 09 04:05:00 IRDT 2017
سایپا نیوز بازدید مدیرعامل گروه سایپا از پروژه آماده سازی خط تولید محصولات SP100 Mon Mar 27 10:05:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برادر دوقلوی خورشید پیدا شد Wed Nov 21 11:14:32 IRST 2018
انتخاب عکس/ بنز S280، خودروی رئیس مجلس ترکیه Mon Jan 28 10:59:55 IRST 2019
وزارت نیرو عملیات اجرایی پست 63 کیلوولت آستارا آغاز شد Sat Dec 01 11:19:34 IRST 2018
ایلنا گزارش تصویری تمرین تیم ملی در قطر Tue Dec 18 13:23:38 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کیفیت هوای پایتخت همچنان سالم است Fri Nov 16 12:08:00 IRST 2018