اتاق خبر - Fri Feb 03 12:07:02 IRST 2017 نمایش خبر

آیا پلاسکو واقعا بازرسی نشده بود؟

آتشفشان پلاسکو در حالی به خاموشی گرایید و آواربرداری از این ساختمان 54 ساله به پایان رسید که موضوع نقص ایمنی و بازرسی از واحدهای تولیدی آن همچنان سرتیتر اخبار و گزارش‌های روز است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در این حادثه همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به ایمنی و نظارت و بازرسی بر واحدهای مستقر در پلاسکو مرتبط بودند اعلام کردند که بارها هشدارها و اخطارهای لازم را در خصوص ایمن نبودن ساختمان و تخلیه و پلمپ آن داده‌اند. 
 

اما فارغ از تمام بحثها و حرف و حدیث‌ها اینکه کدام دستگاه متولی این امر بوده و آیا نسبت به آن قصور و کوتاهی صورت گرفته موضوعی است که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود چرا که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط هیچکدام قصوری در این زمینه را متوجه خود نمی‌دانند. 
 

در ساختمان پلاسکو نزدیک به 600 واحد فعال صنفی تولیدی مستقر بوده و در حدود 3000 کارگر مشغول کار بودند اما به راستی کدام دستگاه مسئولیت نظارت بر موارد ایمنی در پلاسکو را برعهده داشت؟ 
 

مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1345 شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمانها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت کند. 
 

به گفته رییس شورای شهر تهران در خصوص ساختمان پلاسکو از سالها قبل تاکنون 14 اخطاریه داده شده بود ولی مالکان به اخطارها توجهی نکردند. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در مورد مراکز تجاری و اماکن عمومی نظیر ساختمان پلاسکو وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی برعهده شهرداری‌ها است و چنانچه مالکان ساختمان پس از تذکرات پی در پی تمهیدات ایمنی را پیش‌بینی نکردند شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد امنیت در ساختمان اقدام کنند. 
 

اما صرفنظر از قانون شهرداری‌ها، فصل چهار قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 85 تا 106 به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است. 
 

طبق ماده 85 این فصل، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. 
 

به موجب ماده 86 شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول تهیه موازین لازم الاجرای حفاظت فنی برای کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان است. 
 

برابر ماده 91 کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. 
 

به موجب ماده 96 قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت کار موظف شده در جهت اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، نسبت به آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند، اقدام کند. 
 

بر اساس تبصره 2 این ماده بازرسی‌های مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص را صورت دهد و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را ارائه دهد. 
 

در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز تاسف از حادثه ساختمان پلاسکو می‌گوید: اگر کارگران پلاسکو از آموزشهای ایمنی بهره‌مند بودند و آن را رعایت می‌کردند، قطعا جلوی وقوع چنین حادثه عظیمی گرفته می‌شد. 
 

او می‌گوید: آموزش نیروی کار و حفظ نکات ایمنی از بحث بازرسی و نظارت مهمتر است و تا زمانی که برای آموزش نیروی انسانی هزینه نکنیم، باید هزینه‌های سنگین‌تری در کشور بپردازیم. 
 

این مقام مسئول کارگری تعداد بازرسان ادارات کار را کافی نمی‌داند و می‌گوید: کمبود نیروی بازرس در ادارات کار موجب شده تا بسیاری از کارگاه‌های نیازمند بازرسی هر چهار سال یکبار بازرسی شوند، در حالی که وزارت کار می‌تواند از پتانسیل انجمن‌های صنفی کارگری در این زمینه استفاده کند. 
 

به گفته ابوی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری به دلیل تعامل با کارگران و کارفرمایان از عهده بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها بر می‌آیند و این آمادگی را دارند که به عنوان بازرسان افتخاری وزارت کار را یاری دهند و در مواقع لزوم آموزشها و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. 
 

قانون کار در ماده 101 گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان را در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد می‌کند. 
 

تا آنجا که ماده 105 صراحتا می‌گوید هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد. 
 

وجود چنین موادی در قانون کار بیانگر آن است که قانونگذار کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری معرفی می‌کند و مجوز تعطیلی کارگاه و لاک و مهر کردن را به آنها می‌دهد، چنانچه در تبصره یک ماده 195، ‌ وزارت کار و وزارت بهداشت موظفند حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا، قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. 
 

نکته قابل توجه اینکه دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند. 
 

بنابر این اختیارات لازم در این خصوص به وزارت کار داده شده و اداره ‌کل بازرسی کار می‌تواند از طریق کارشناسان مجرب خود که گزارش‌ آن‌ها در حکم ضابطین دادگستری است اقدامات پیش‌گیرانه از جمله پلمپ تمام یا بخشی از کارگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد. 
 

اما با تمام این تفاسیر دیدگاهها در خصوص مسئول اصلی بازرسی و نظارت بر ایمنی پلاسکو متفاوت است. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در حادثه پلاسکو بازرسی از واحدها و کارگاه‌های ساختمان پلاسکو بر عهده وزارت کار نبوده است و موضع دیگری در قبال آن اتخاذ می‌کنند. 
 

به زعم این عده امکان پلمپ و تعطیلی کارگاه‌های ناایمن پلاسکو با هماهنگی دادگاه وجود داشته ولی با توجه به فعالیت حدود 600 واحد صنفی تولیدی در پلاسکو و کارگاه‌های مستقر در آن که جزو صنوف تولیدی بودند و مجوز خود را از مجامع امور صنفی دریافت کردند، وزارت کار اختیار و اجازه بازرسی به لحاظ قانونی نداشته است. 
 

بعضی از کارشناسان به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها استناد کرده و می‌گویند برابر این قانون، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و ... از وظایف شهرداری به شمار می‌رود. 
 

چنانچه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند هشدارها و اخطارهای کتبی در خصوص افزایش ضریب ایمنی جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی احتمالی را به پلاسکو داده‌اند. 
 

برخی از کارشناسان نیز تاکید دارند که شهرداری به تنهایی نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و مجوز و حکم قضایی در خصوص تعطیلی اماکن لازم بوده است. 
 

سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته اعلام کرده به پرونده پلاسکو ورود می‌کند و آن را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. 
 

مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نیز جلسات پرسش و پاسخ از مسئولان و وزرا را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ترتیب داده‌اند. 
 

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه نیز تحقیقات لازم در مورد پرونده پلاسکو انجام شده و هر کسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود دادسرا برای آن تصمیم‌ می‌گیرد. 
 

در هر حال حادثه تلخ پلاسکوی تهران زنگ خطری است تا نسبت به رفع نواقص ایمنی و توجه به اخطارها و هشدارها در مورد ساختمانهایی از این دست توجه بیشتری شود. 
 

باوجود قوانین متعدد و کافی برای نظارت و بازرسی بر واحدها و کارگاه‌ها هیچ دستگاهی در این حادثه مقصر شناخته نمی‌شود. متاسفانه حادثه تلخ پلاسکو نشان داد که در وقوع چنین حوادثی هیچکدام از دستگاه‌ها حتی با استناد به قوانین مصرح خود از عمل به وظایف قانونی عاجزند و نمی‌توانند به طور شایسته و پیشگیرانه وارد عمل شوند. یا دستکم قوانین موجود به شکلی درهم تنیده و به گونه‌ای پیش‌بینی و اجرایی می‌شود که عملا با ضعف قانون و خلأ نظارتی مواجه می‌شویم و سازمانها از انجام وظایف قانونی خود به شکل کامل و مستقل باز می‌مانند و در نهایت قصور و کوتاهی را به گردن یکدیگر می‌اندازند. 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر اندیشه های نادرست مانع اصلی توسعه است Mon Feb 27 17:09:01 IRST 2017
اتاق خبر هند آماده سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری در میدان گازی فرزاد است Mon Jul 03 15:11:03 IRDT 2017
اتاق خبر صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد Sun Sep 17 11:23:03 IRDT 2017
اتاق خبر پیشرفت نسبی در مذاکرات حج Thu Mar 02 16:43:01 IRST 2017
اتاق خبر شناسایی پنیرهای خارجی غیراستاندارد در تهران Tue Jul 11 15:10:05 IRDT 2017
اتاق خبر دلالان به دنبال خرید ارز Wed Aug 29 18:31:05 IRDT 2018
اتاق خبر ایران میانبر امن خاورمیانه و اروپا Fri May 05 09:44:01 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش قیمت طلا ربطی به کاهش نرخ سود سپرده ندارد Mon Sep 04 09:43:02 IRDT 2017
اتاق خبر حسین مرعشی: 5 نفر برای شهرداری تهران مطرح هستند Wed Jun 21 11:20:05 IRDT 2017
اتاق خبر فردا نخستین ایستگاه جمع آوری گازهای مشعل افتتاح می شود Fri Apr 27 19:17:03 IRDT 2018
اتاق خبر پرداخت فاز سوم یارانه صادراتی تا 10 روز آینده Mon Jul 17 08:48:02 IRDT 2017
اتاق خبر فلزات اساسی در کانال رشد Wed Aug 09 18:48:02 IRDT 2017
اتاق خبر لزوم توانمندی در افشای سیاست دوگانه آمریکا Mon Sep 24 09:56:19 IRST 2018
اتاق خبر وال استریت رکورد زد Wed Sep 13 14:25:07 IRDT 2017
اتاق خبر شکست سیچوان در شب درخشش حدادی Wed Dec 21 22:30:17 IRST 2016
اتاق خبر خطر انحراف در کمین بانک‌ها Sat Apr 29 13:50:04 IRDT 2017
اتاق خبر استخدام منشی خانم با تسلط به کامپیوتر و تایپ و اینترنت Sun Dec 04 14:36:36 IRST 2016
اتاق خبر از نمایش پرهیاهوی نتانیاهو تا توصیه ظریف به ترامپ Sat May 05 10:47:03 IRDT 2018
اتاق خبر بحران صنعت چرم در صورت صفر شدن واردات Thu Dec 14 12:17:03 IRST 2017
اتاق خبر نرخ کنونی دلار غیر واقعی است Sat Feb 17 20:36:03 IRST 2018
اتاق خبر زیباترین پارک ملی اروپا Sun Jul 09 12:05:00 IRDT 2017
اتاق خبر برای دولت دوازدهم رویکرد بیطرف در ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو Wed Aug 09 15:28:03 IRDT 2017
اتاق خبر کره شمالی: آمریکا برای یک حمله اتمی علیه پیونگ یانگ آماده می‌شود Sat Jul 01 13:06:35 IRDT 2017
اتاق خبر ملانیا ترامپ در گذر جراحی‌های پلاستیک Sun Jul 16 15:21:00 IRDT 2017
اتاق خبر معاونت اقتصادی رئیس جمهور در پی ایجاد تشکیلات جدید نیست Thu Aug 31 11:54:02 IRDT 2017
اتاق خبر گرفتار احتکار شده‌ایم Thu Jun 07 09:35:03 IRDT 2018
اتاق خبر کسری وام‌های ارزی با دلار 4200 تومانی Sun Apr 29 13:35:06 IRDT 2018
اتاق خبر رفع نظام‌مند مشکلات کسب‌وکار لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است Wed Apr 05 11:17:38 IRDT 2017
اتاق خبر کاهش نرخ دلار و سکه در بازار آزاد Sun Jul 09 15:14:02 IRDT 2017
اتاق خبر مقاومت بانکها در نرخ سود شکست Sun Feb 18 09:37:03 IRST 2018
اتاق خبر پرداخت مشروط سود 30 تا 40درصدی به سپرده‌گذاران فرشتگان Sun Dec 03 20:34:02 IRST 2017
اتاق خبر تابلوی تامل برانگیز یک رستوران Fri Jul 07 08:59:00 IRDT 2017
اتاق خبر بانک‌های مرکزی آسیا به دفاع کلاسیک روی آوردند Mon May 07 14:49:06 IRDT 2018
اتاق خبر مشکلات تامین مالی Mon Sep 18 10:09:13 IRDT 2017
اتاق خبر اختصاص 12 هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها Thu Apr 26 14:38:03 IRDT 2018
اتاق خبر هشدار افزایش حمله باج افزارها به سرورهای ویندوزی Mon Jul 10 17:36:00 IRDT 2017
اتاق خبر گازرسانی به هزار روستا در دهه فجر امسال Mon Oct 30 10:54:02 IRST 2017
اتاق خبر آخرین وضعیت مهار فوران چاه 147 رگ‌سفید Thu Nov 09 20:07:06 IRST 2017
اتاق خبر تمام گزینه‌های ایران و ایرباس پس از خروج ترامپ از برجام Sat May 12 14:10:04 IRDT 2018
اتاق خبر روسیه و عربستان خواهان تمدید کاهش تولید تا 2018 شدند Tue May 09 15:34:03 IRDT 2017
اتاق خبر شغل رویایی؛ دنیا را بگردید و 4000 دلار هم حقوق بگیرید! Tue May 01 11:46:04 IRDT 2018
اتاق خبر ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای سوخت به هیچ وجه رانت نبود Wed Apr 18 18:13:04 IRDT 2018
اتاق خبر گوشی‌های قدیمی آیفون مشکل باتری پیدا کردند Sat Jun 16 17:41:05 IRDT 2018
اتاق خبر گران‌فروشی شیر ادامه دارد Sun Jul 09 14:23:00 IRDT 2017
اتاق خبر تصمیمات جدید گمرک برای ساماندهی واردات شال و روسری Mon May 01 09:18:03 IRDT 2017
اتاق خبر ضامنی خبر داد: رونمایی از سامانه نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری به‌زودی Fri May 04 09:28:04 IRDT 2018
اتاق خبر اروپا چگونگی تضمین حفظ منافع ایران در برجام را مشخص کند Fri May 11 19:43:03 IRDT 2018
اتاق خبر انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است Sun Jan 07 21:23:04 IRST 2018
اتاق خبر احتمال الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده Sun Oct 07 10:38:08 IRST 2018
اتاق خبر سایت آژانس مسافرتی «رویا پرواز ایرانیان» جعلی است Wed Mar 22 19:35:02 IRDT 2017
اتاق خبر فولکس واگن بزرگترین خودروساز جهان شد Mon Jan 30 13:38:01 IRST 2017
اتاق خبر افزایش9درصدی تردد درجاده‌های کشور Wed Mar 22 14:23:02 IRDT 2017
اتاق خبر مهم‌ترین اولویت‌های زنگنه در دولت دوازدهم Mon Aug 21 14:06:05 IRDT 2017
اتاق خبر وثیقه چهارهزار میلیارد تومانی برای متهم پرونده ثامن Sun Aug 19 10:08:55 IRDT 2018
اتاق خبر نصب تلفن‌ همگانی در کنار چادر زلزله‌زدگان و چند نکته Mon Nov 20 09:56:17 IRST 2017
اتاق خبر کامنت با طعم شعر و شوخی Mon Jul 30 12:25:43 IRDT 2018
اتاق خبر نگاه تعزیراتی به اقتصاد Mon Feb 19 11:11:37 IRST 2018
اتاق خبر افزایش 1600 میلیاردی درآمد دولت با اجرای یک پروژه Sun Jun 10 17:17:03 IRDT 2018
اتاق خبر مدیریت شبانه‌روزی سیر قطارهای نوروزی تا پایان تعطیلات Thu Mar 16 10:40:02 IRST 2017
اتاق خبر از تخاصم تا تفاهم Wed Aug 30 10:05:32 IRDT 2017
اتاق خبر کارگاه تولید 50 هزار تنی بیلت شرکت آلومینوم ایران به بهره برداری رسید Sun May 21 21:23:02 IRDT 2017
اتاق خبر ایران در ارمنستان سد می سازد Tue Mar 28 15:00:05 IRDT 2017
اتاق خبر روند متفاوت بانک‌ها و افت نمادهای خودرویی و نفتی Mon May 01 18:54:02 IRDT 2017
اتاق خبر پیدا شدن لاشه هواپیما تکذیب شد Mon Feb 19 15:51:02 IRST 2018
اتاق خبر سود 4 هزار میلیاردتومانی پتروشیمی‌ها؛ ارمغان اختلاف قیمت دلار Sat Jun 30 20:35:04 IRDT 2018
اتاق خبر اقتصاد نافرمان Mon Sep 24 10:14:18 IRST 2018
اتاق خبر اشتغال نیاز اصلی کشور Wed Aug 30 09:10:16 IRDT 2017
اتاق خبر خروج آمریکا از برجام فقط تاثیر روانی دارد Thu May 10 22:52:04 IRDT 2018
اتاق خبر یکسان‌سازی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی Sun Feb 26 09:03:03 IRST 2017
اتاق خبر خودداری مرتضی اشراقی از کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر Sun Mar 26 12:45:24 IRDT 2017
اتاق خبر حمایت از تشکل‌ها ضابطه‌مند می‌شود Mon Mar 13 11:47:27 IRST 2017
اتاق خبر قطار توسعه تجدیدپذیرها وارد ریل شد+ جدول Tue Aug 28 13:49:04 IRDT 2018
اتاق خبر تیر اوپک به سنگ خورد! Sat Jul 01 15:43:03 IRDT 2017
اتاق خبر بیانات راهگشای حضرتعالی مایه دلگرمی خادمان ملت و فعالان اقتصادی شد Wed Mar 22 13:34:10 IRDT 2017
اتاق خبر سلامت آب شُرب کشور مورد تایید است Mon Jul 24 09:37:02 IRDT 2017
اتاق خبر ایران می‌تواند برای 400 میلیون نفر جوراب تولید کند Thu Apr 20 11:12:02 IRDT 2017
اتاق خبر تولید و قیمت مناسب انواع سبزیجات در آستانه ماه رمضان Wed May 24 21:37:02 IRDT 2017
اتاق خبر خودکشی ملخ‌ها برای رسیدن به ایران! Sun Feb 19 12:56:01 IRST 2017
اتاق خبر خودرویی‌ها خلاف جهت بازار سهام رشد کردند Sat Jul 14 17:46:03 IRDT 2018
اتاق خبر اقتصاد ایران در نقطه چرخش؟ Sat Apr 08 09:44:59 IRDT 2017
اتاق خبر سهم افراد تحصیلکرده از 970 هزار شغل چقدر است؟ Mon Dec 18 08:50:15 IRST 2017
اتاق خبر تامین 3.2 میلیارد یورو ارز برای واردات کالاهای ضروری ظرف یک ماه Fri Sep 14 12:14:10 IRDT 2018
اتاق خبر شایعه رفع فیلتر توییتر درست نیست Wed Apr 12 21:51:02 IRDT 2017
اتاق خبر خط و نشان چینی‌ها برای جنگ تجاری با آمریکا Mon Sep 17 19:52:17 IRDT 2018
اتاق خبر جزئیات نامه‌نگاری شافعی با جهانگیری Thu Aug 30 18:07:00 IRDT 2018
اتاق خبر تدوین برنامه تحول سازمان فناوری اطلاعات ایران Sun Apr 08 19:48:05 IRDT 2018
اتاق خبر منابع اشتغال روستایی در کجا هزینه شود؟ Sun Jul 22 11:20:05 IRDT 2018
اتاق خبر حمایت از کالای ایرانی ضرورت ملی Fri Mar 30 20:23:04 IRDT 2018
اتاق خبر ارائه خدمات جدید به تعاونی‌های رتبه‌بندی‌شده Sat Jul 22 08:42:42 IRDT 2017
اتاق خبر مقاوم‌سازی دو میلیون مسکن روستایی Sun Feb 12 18:49:02 IRST 2017
اتاق خبر 550 میلیارد تومان اعتبار جاده سازی به مرزهای اربعین اختصاص یافت Fri Nov 03 19:43:03 IRST 2017
اتاق خبر بانفوذترین بانوی جهان کجا سکونت دارد و چقدر حقوق می‌گیرد؟ Tue Nov 22 17:40:09 IRST 2016
اتاق خبر انتقاد مجدد روسیه از کارشکنی امریکا برای فروش سوخو 100 به ایران Wed Sep 20 18:06:03 IRDT 2017
اتاق خبر پس گرفتن کالا باید امری رایج در کشور شود Thu Apr 19 21:19:03 IRDT 2018
اتاق خبر لزوم راه اندازی تعاونی توسعه و عمران شهرستان آبادان Sat Dec 09 15:39:02 IRST 2017
اتاق خبر تاخیر دوساله در راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی Sat Apr 15 19:47:03 IRDT 2017
اتاق خبر مصرف سوخت خودروها باید به 7 لیتر برسد Sun Jun 25 13:46:04 IRDT 2017
اتاق خبر آخرین قیمتها از بازار سکه و ارز Thu Jun 22 12:26:23 IRDT 2017
اتاق خبر میراث نحس اوباما برای ترامپ Sat Jan 21 12:49:05 IRST 2017
اتاق خبر نرخ بیکاری کل کشور اعلام شد Tue Jul 24 15:49:09 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 600 هزار تن محصولات گلخانه ای در استان تهران تولید می شود Wed Aug 08 16:34:00 IRDT 2018
پرشین خودرو با این دستگاه خودروی شما به اسنوموبیل تبدیل می شود Tue Nov 21 12:14:00 IRST 2017
میزان «تربیت نیروهای مومن و انقلابی» هدف کلان انقلاب اسلامی است Sun Jan 22 02:35:01 IRST 2017
روزنامه قانون دانشمندان 10سال دیگر ماه را حفاری می‌کنند Tue Jul 17 02:45:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر افزایش 25.8درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی Sun Apr 09 09:46:54 IRDT 2017
نامه نیوز 8 حقیقت تکان دهنده در مورد مضرات وای فای! Tue Dec 05 10:06:06 IRST 2017
پرشین خودرو رو نمایی تویوتا از یک خودروی کودکان با موتورالکتریکی Wed Jun 20 14:41:00 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان الولویت هلال احمر کردستان در به روز رسانی آموزش های امدادی Tue Sep 18 08:10:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم 344 پایگاه جمع‌آوری زکات فطریه در استان سمنان سامان‌دهی شد Thu Jun 14 15:15:41 IRDT 2018
تدبیر 24 مناظره و سه گانه سیاسی Sat Apr 29 15:16:19 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تلاش دو آملی برای مدال آسیایی Tue Sep 26 13:13:28 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران شبکه آموزش و تحقیقات علمی بین‌رشته‌ای در حوزه سلامت افتتاح شد Sun Jul 16 20:00:49 IRDT 2017
خرداد نیوز جلسه هاشمی با وزیر صنعت برای توقف برگزاری "نمایشگاه خودرو "در داخل تهران Fri May 11 10:45:39 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اعمال محدودیت های ترافیکی برای پیاده روی خانوادگی در قلعه گنج Thu Feb 15 18:49:54 IRST 2018
فرارو (عکس) تبریک متفاوت نوروزی رضا عطاران Mon Mar 20 10:51:06 IRST 2017
پرس شیعه عاشورا نتیجه تلخ فراموشی غدیر است/فرق شعار و شعائر Tue Sep 11 14:15:56 IRDT 2018
سیتنا خرید آیفون 7 اس در آمریکا بیشتر از آیفون 8 اس است Wed Oct 18 08:44:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران استقبال گسترده از جشنواره ورزشی و بازی‌های رایانه‌ای هفته خوابگاهها Thu May 25 15:06:44 IRDT 2017
آنا فاینانس ها از محل فروش نفت نیست Mon Sep 18 18:48:00 IRDT 2017
بولتن نیوز آخرین کارگاه‌های شیمیایی تروریست‌ها نابود شدند Fri Aug 25 18:44:19 IRDT 2017
آریا آمریکا بزرگترین حامی داعش و تروریست است Fri Jul 20 15:21:00 IRDT 2018
پارسینه شاعر برره در گفتگو با پارسینه به شایعات پاسخ داد+فیلم Sun Nov 12 11:46:40 IRST 2017
ساعت24 رسانه‌های ترکیه مدعی دستگیری وزیر اطلاع‌رسانی داعش شدند Sun Feb 04 21:11:43 IRST 2018
خبرگزاری فارس اراده بغداد برای توسعه هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه با ایران Sun Jul 23 08:39:00 IRDT 2017
ایسکانیوز ریفلاکس با علایم گیر کردن لقمه در مری، کاهش وزن و استفراغ خونی خطرناک است Sat Nov 25 10:46:19 IRST 2017
فردا نظارت آمریکا بر خطوط هوایی ایران هم رسید! Thu Jul 20 09:42:33 IRDT 2017
تهران پرس پیروزی تیم های شهروند ساری، مقاومت قرچک و گیتی پسند در هفته ششم لیگ برتر فوتسال Thu Aug 16 21:34:00 IRDT 2018
انتخاب سرکرده گروه تروریستی «لشکر طیبه» پاکستان آزاد شد Fri Nov 24 09:26:24 IRST 2017
میزان ابلاغ اولویت‌های کاری وزارت ورزش و جوانان توسط رئیس جمهور Mon Sep 18 14:57:50 IRDT 2017
اعتبار نیوز قیمت انواع ارز در بازار آزاد صبح 2 خرداد 96 Tue May 23 11:33:00 IRDT 2017
میزان سیاست جدید ترامپ به منظور پیگرد قانونی مهاجرانی که بدون فرزند وارد مرز شده اند+عکس Sat Aug 04 16:43:02 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا آغاز به کار سامانه جدید ارزی از شنبه/همراهی شبکه بانکی برای بازگشت ثبات به بازار ارز Thu Feb 15 15:29:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران هفتمین همایش قرآن و سلامت در شهرکرد Wed May 10 12:46:20 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر بررسی مشکلات کشاورزان استان مرکزی با حضور وزیر کشاورزی Thu Jan 18 15:29:10 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران درخشش دوومیدانی کار یزدی در مسابقات قهرمانی کشور Thu Jan 26 08:26:58 IRST 2017
ایانا تجهیزات کشاورزی بدون راننده کلید حل بحران مواد غذایی Sun Jan 01 11:15:41 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم جام جهانی 2018| ایموبیله: برای تماشای جام جهانی هیجانی ندارم اما طرفدار یک تیم هستم Mon Jun 18 11:57:34 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تمسخر ترامپ از سوی سفیر امارات در آمریکا، محتوی ایمیل فاش شده وی Tue Jun 06 09:34:49 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران فردی که با ادعای تهیه وام از شهروندان اخاذی می‌کرد را شناسایی کنید + عکس Sat May 12 14:24:30 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن ارتباطات سازمانی از دریچه‌ای نو Thu May 10 16:50:32 IRDT 2018
آنا نماینده مجلس: اعلام جرمی قبل از اثبات آن مصداق بداخلاقی است Wed May 10 15:08:15 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه همه آحاد ملت در راهپیمائی 22 بهمن شرکت کنند Thu Feb 09 13:14:00 IRST 2017
انتخاب دادستانی تهران: بقایی به دلیل اتهامات مالی احضار شد / او به خاطر عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده Thu Jul 13 16:20:04 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم مهمترین مطالبه جوانان از دولت/برگزاری کارگاه‌های کاهش آسیب‌ در 21 استان پرطلاق Sat Apr 28 12:19:35 IRDT 2018
جماران تمامی فعالیت های بقاع متبرکه با مجوز اوقاف باشد Mon Apr 09 15:00:51 IRDT 2018
فرادید جزییات حادثه مرگبار باغ پسته سیرجان از زبان پدران 3 قربانی این ماجرا Tue Oct 03 00:58:02 IRST 2017
اقتصاد آنلاین شرایط ویژه فروش شاسی بلند ژاپنی با اقساط 18 ماهه +جزییات Sat Feb 25 18:30:23 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن چگونه به سوی ظهور برویم Mon Sep 18 07:45:34 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا قهرمانی شهرداری کردکوی در مسابقات والیبال ساحلی جانبازان و معلولان کشور Mon Jan 29 15:32:13 IRST 2018
العالم مشارکت ایرانیان مقیم استرالیا در انتخابات Fri May 19 09:30:14 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آغاز بررسی جزئیات بودجه 96 از یکشنبه آینده در کمیسیون تلفیق Tue Jan 03 18:06:28 IRST 2017
واحد مرکزی خبر سفید پوش شدن ارتفاعات شهرستان کوهرنگ Fri Nov 25 14:42:46 IRST 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی توفیقی: کاهش قرارداد آبی پوشان مطرح نیست Wed Aug 03 23:26:00 IRDT 2016
یک ورزش بازگشت اعضای هیئت مدیره پرسپولیس به تهران Wed Sep 13 16:09:28 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اصلاح نژاد 10 هزار راس دام سنگین بومی Wed Apr 18 12:06:40 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون دبیرستان البرز Fri Apr 14 10:26:17 IRDT 2017
آریا 21 طرح اشتغالزا در جوانرود به تصویب رسید Mon Aug 13 00:58:55 IRDT 2018
افکارخبر توزیع بنزین سوپر به روال عادی بازگشت Sun Jan 01 13:39:13 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن توسعه تعالی علم سیاست و اخلاق بررسی شد Wed May 10 14:57:33 IRDT 2017
روزنو زمان بازگشت محمد انصاری مشخص شد Tue Feb 14 15:20:02 IRST 2017
ایران آنلاین 7 کشته و 300 زخمی در راهپیمایی ضد فساد در بغداد Sun Feb 12 09:56:31 IRST 2017
واحد مرکزی خبر 16 بهمن؛ اعلام رسمی انتصاب بازرگان به نخست وزیری Mon Feb 05 09:06:08 IRST 2018
جماران چالش توجیه اقتصادی و ضرورت ارتقای تجهیزات دامپزشکی Tue Sep 25 14:46:29 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم جام جهانی 2018 | رد پیشنهاد اوکراین برای پرداخت جریمه عضو اخراجی تیم ملی فوتبال کرواسی Tue Jul 10 21:58:35 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دعای پایان ماه صفر Sat Nov 18 23:00:01 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد سیدحسن نصرالله: ترامپ دنیاپرست است Mon Sep 17 08:17:36 IRDT 2018
العالم اردوغان: غرب حامی ترورریسم علیه ترکیه است Tue Apr 11 05:32:07 IRDT 2017
تابناک دردسر دوباره احمدی‌نژاد/درس‌های نیاموخته آقای رئیس‌جمهور/اگر عارف شهردار بود... /حصر به روایت جانشین سازمان اطلاعات سپاه/قمار بارزانی با کارت نتانیاهو/سونامی گردشگری اقتصاد ایران Thu Sep 14 03:58:48 IRDT 2017
روزنامه شهروند یادش به‌خیر حاج‌آقا Sun Sep 16 04:30:00 IRDT 2018
میزان مجلس با جدیت پیگیر مدیریت بحران خواهد بود Sun Jan 29 23:10:01 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقد و بررسی رُمان تاریخی" ریشه ها می مانند" Sat Sep 15 11:19:49 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین هشدار مرکز مدیریت راههای راهداری جنوب استان کرمان Thu Sep 14 12:21:24 IRDT 2017
روزنامه شهروند برنز ایوب نقره‌ای شد Thu Jan 25 03:30:00 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن گفته بودی انتقام پدر را می‌گیرم Mon Jun 19 10:10:23 IRDT 2017
ایسکانیوز افتتاح جشنواره «بیطار»/ افزایش شناخت مردم از وظایف دامپزشکی Fri Oct 06 11:57:36 IRST 2017
تیک واکنش اولاند به موضع گیری ترامپ علیه فرانسه Sat Feb 25 17:06:11 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مسی مشکل روانی دارد Sat Apr 22 02:22:36 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اسکان 9262 نفر از مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان استان کردستان Tue Mar 21 17:08:55 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 67 درصد شاغلان در کشور دیپلمه‌اند/ پیش‌بینی افزایش ورودی به دانشگاه‌ها طی دهه آینده Mon Apr 02 01:31:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم افزایش پایداری شبکه اپراتورهای تلفن همراه در سه ماه آینده Tue May 15 17:46:03 IRDT 2018
تابناک سقف افزایش شهریه دوره های شبانه و پردیس های پولی Tue Sep 11 09:26:49 IRDT 2018
روزنو تاریخ آغاز نقل و انتقالات مشخص شد/ تکلیف محرومیت پرسپولیس این هفته مشخص می شود Sun Apr 29 11:00:01 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم توافق کمیته مزد 96 بر هزینه 2 میلیون و 480 هزار تومانی سبد معیشت کارگران Tue Feb 28 07:40:00 IRST 2017
فردا شهید حججی در کتب درسی +تصاویر Tue Oct 09 11:16:49 IRST 2018
خبرگزاری فارس فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها در اردیبهشت 1397 Wed Apr 18 13:08:00 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه دشمن به دنبال نهادینه کردن تفکر سکولاریسم در کشور است Thu Jul 05 16:43:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم ادامه ثبت نام خادمین اعتکاف شعبانیه تا 23 فروردین Wed Apr 04 18:30:03 IRDT 2018
پارسینه پرسپولیس با 20 بازیکن به اردو می‌رود Mon Apr 09 20:53:41 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی واژگونی خودرو در رودخانه کیسم گیلان 2 کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت Tue Apr 25 17:36:00 IRDT 2017
میزان سرکرده داعش در مرزهای عراق و سوریه ظاهر شد Sat Mar 11 10:15:27 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی زنجان سال آینده به 1870 معلم جدید نیاز دارد Sat May 05 13:17:00 IRDT 2018
تابناک طبیعت انسان ؛ تو سلوز Tue Apr 24 14:39:58 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مسابقات والیبال امیدهای آسیا در سالن 6000 نفری رضازاده اردبیل برگزار می‌شود Fri Apr 28 14:09:11 IRDT 2017
ایلنا ایرانپوریان: شریفی ما را نجات داد / این محرومیت حق کیانی نیست Sat Oct 28 10:51:43 IRST 2017
شبکه خبر ناطق نوری استعفا کرد Mon Jul 31 15:15:49 IRDT 2017
ایران آنلاین پنج فیلم پرفروش هفته Thu Sep 27 09:32:04 IRST 2018
جماران صعود ملی‌پوشان کانوپولوی ایران با برتری مقابل انگلیس Thu Aug 02 22:25:57 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور Sat Mar 31 16:43:26 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران 3 سناریو برای قیمت حامل‌های انرژی/ پیشنهاد جدی برای عرضه سی ان جی رایگان +جدول Wed Dec 13 10:06:45 IRST 2017
ساعت24 روحانی: صدا و سیما نشانه حیات سیاسی و اجتماعی نظام است Wed Jun 20 21:47:54 IRDT 2018