اتاق خبر - Fri Feb 03 12:07:02 IRST 2017 نمایش خبر

آیا پلاسکو واقعا بازرسی نشده بود؟

آتشفشان پلاسکو در حالی به خاموشی گرایید و آواربرداری از این ساختمان 54 ساله به پایان رسید که موضوع نقص ایمنی و بازرسی از واحدهای تولیدی آن همچنان سرتیتر اخبار و گزارش‌های روز است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در این حادثه همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به ایمنی و نظارت و بازرسی بر واحدهای مستقر در پلاسکو مرتبط بودند اعلام کردند که بارها هشدارها و اخطارهای لازم را در خصوص ایمن نبودن ساختمان و تخلیه و پلمپ آن داده‌اند. 
 

اما فارغ از تمام بحثها و حرف و حدیث‌ها اینکه کدام دستگاه متولی این امر بوده و آیا نسبت به آن قصور و کوتاهی صورت گرفته موضوعی است که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود چرا که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط هیچکدام قصوری در این زمینه را متوجه خود نمی‌دانند. 
 

در ساختمان پلاسکو نزدیک به 600 واحد فعال صنفی تولیدی مستقر بوده و در حدود 3000 کارگر مشغول کار بودند اما به راستی کدام دستگاه مسئولیت نظارت بر موارد ایمنی در پلاسکو را برعهده داشت؟ 
 

مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1345 شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمانها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت کند. 
 

به گفته رییس شورای شهر تهران در خصوص ساختمان پلاسکو از سالها قبل تاکنون 14 اخطاریه داده شده بود ولی مالکان به اخطارها توجهی نکردند. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در مورد مراکز تجاری و اماکن عمومی نظیر ساختمان پلاسکو وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی برعهده شهرداری‌ها است و چنانچه مالکان ساختمان پس از تذکرات پی در پی تمهیدات ایمنی را پیش‌بینی نکردند شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد امنیت در ساختمان اقدام کنند. 
 

اما صرفنظر از قانون شهرداری‌ها، فصل چهار قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 85 تا 106 به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است. 
 

طبق ماده 85 این فصل، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. 
 

به موجب ماده 86 شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول تهیه موازین لازم الاجرای حفاظت فنی برای کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان است. 
 

برابر ماده 91 کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. 
 

به موجب ماده 96 قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت کار موظف شده در جهت اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، نسبت به آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند، اقدام کند. 
 

بر اساس تبصره 2 این ماده بازرسی‌های مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص را صورت دهد و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را ارائه دهد. 
 

در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز تاسف از حادثه ساختمان پلاسکو می‌گوید: اگر کارگران پلاسکو از آموزشهای ایمنی بهره‌مند بودند و آن را رعایت می‌کردند، قطعا جلوی وقوع چنین حادثه عظیمی گرفته می‌شد. 
 

او می‌گوید: آموزش نیروی کار و حفظ نکات ایمنی از بحث بازرسی و نظارت مهمتر است و تا زمانی که برای آموزش نیروی انسانی هزینه نکنیم، باید هزینه‌های سنگین‌تری در کشور بپردازیم. 
 

این مقام مسئول کارگری تعداد بازرسان ادارات کار را کافی نمی‌داند و می‌گوید: کمبود نیروی بازرس در ادارات کار موجب شده تا بسیاری از کارگاه‌های نیازمند بازرسی هر چهار سال یکبار بازرسی شوند، در حالی که وزارت کار می‌تواند از پتانسیل انجمن‌های صنفی کارگری در این زمینه استفاده کند. 
 

به گفته ابوی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری به دلیل تعامل با کارگران و کارفرمایان از عهده بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها بر می‌آیند و این آمادگی را دارند که به عنوان بازرسان افتخاری وزارت کار را یاری دهند و در مواقع لزوم آموزشها و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. 
 

قانون کار در ماده 101 گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان را در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد می‌کند. 
 

تا آنجا که ماده 105 صراحتا می‌گوید هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد. 
 

وجود چنین موادی در قانون کار بیانگر آن است که قانونگذار کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری معرفی می‌کند و مجوز تعطیلی کارگاه و لاک و مهر کردن را به آنها می‌دهد، چنانچه در تبصره یک ماده 195، ‌ وزارت کار و وزارت بهداشت موظفند حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا، قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. 
 

نکته قابل توجه اینکه دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند. 
 

بنابر این اختیارات لازم در این خصوص به وزارت کار داده شده و اداره ‌کل بازرسی کار می‌تواند از طریق کارشناسان مجرب خود که گزارش‌ آن‌ها در حکم ضابطین دادگستری است اقدامات پیش‌گیرانه از جمله پلمپ تمام یا بخشی از کارگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد. 
 

اما با تمام این تفاسیر دیدگاهها در خصوص مسئول اصلی بازرسی و نظارت بر ایمنی پلاسکو متفاوت است. 
 

برخی کارشناسان معتقدند در حادثه پلاسکو بازرسی از واحدها و کارگاه‌های ساختمان پلاسکو بر عهده وزارت کار نبوده است و موضع دیگری در قبال آن اتخاذ می‌کنند. 
 

به زعم این عده امکان پلمپ و تعطیلی کارگاه‌های ناایمن پلاسکو با هماهنگی دادگاه وجود داشته ولی با توجه به فعالیت حدود 600 واحد صنفی تولیدی در پلاسکو و کارگاه‌های مستقر در آن که جزو صنوف تولیدی بودند و مجوز خود را از مجامع امور صنفی دریافت کردند، وزارت کار اختیار و اجازه بازرسی به لحاظ قانونی نداشته است. 
 

بعضی از کارشناسان به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها استناد کرده و می‌گویند برابر این قانون، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و ... از وظایف شهرداری به شمار می‌رود. 
 

چنانچه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند هشدارها و اخطارهای کتبی در خصوص افزایش ضریب ایمنی جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی احتمالی را به پلاسکو داده‌اند. 
 

برخی از کارشناسان نیز تاکید دارند که شهرداری به تنهایی نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و مجوز و حکم قضایی در خصوص تعطیلی اماکن لازم بوده است. 
 

سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته اعلام کرده به پرونده پلاسکو ورود می‌کند و آن را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. 
 

مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نیز جلسات پرسش و پاسخ از مسئولان و وزرا را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ترتیب داده‌اند. 
 

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه نیز تحقیقات لازم در مورد پرونده پلاسکو انجام شده و هر کسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود دادسرا برای آن تصمیم‌ می‌گیرد. 
 

در هر حال حادثه تلخ پلاسکوی تهران زنگ خطری است تا نسبت به رفع نواقص ایمنی و توجه به اخطارها و هشدارها در مورد ساختمانهایی از این دست توجه بیشتری شود. 
 

باوجود قوانین متعدد و کافی برای نظارت و بازرسی بر واحدها و کارگاه‌ها هیچ دستگاهی در این حادثه مقصر شناخته نمی‌شود. متاسفانه حادثه تلخ پلاسکو نشان داد که در وقوع چنین حوادثی هیچکدام از دستگاه‌ها حتی با استناد به قوانین مصرح خود از عمل به وظایف قانونی عاجزند و نمی‌توانند به طور شایسته و پیشگیرانه وارد عمل شوند. یا دستکم قوانین موجود به شکلی درهم تنیده و به گونه‌ای پیش‌بینی و اجرایی می‌شود که عملا با ضعف قانون و خلأ نظارتی مواجه می‌شویم و سازمانها از انجام وظایف قانونی خود به شکل کامل و مستقل باز می‌مانند و در نهایت قصور و کوتاهی را به گردن یکدیگر می‌اندازند. 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر بازگشایی سه محور مهم جاده‌ای Mon Jan 29 12:16:34 IRST 2018
اتاق خبر سپرده‌گذاری در بانک‌ها آب رفت Fri Apr 13 15:41:04 IRDT 2018
اتاق خبر آغاز تحقیقات مشترک 4 کشور برای بررسی حادثه سانچی Thu Jan 25 17:15:03 IRST 2018
اتاق خبر انرژی چگونه امیدوارکننده‌ترین حوزه همکاری میان روسیه و ایران است؟ Thu Apr 05 18:17:16 IRDT 2018
اتاق خبر تولید خودروهای سنگین افزایش یافت Fri Jun 29 13:03:05 IRDT 2018
اتاق خبر نامه رهبر کره شمالی به ترامپ و ابراز امیدواری برای دیدار مجدد Fri Jul 13 20:24:08 IRDT 2018
اتاق خبر شرایط به نفع سیگارهای خارجی است Sun Feb 04 09:26:05 IRST 2018
اتاق خبر کنتورهای هوشمند گاز در راه است Sun Dec 10 22:47:02 IRST 2017
اتاق خبر با هوش مصنوعی دوستانتان را در شبکه‌های اجتماعی بیابید Mon Aug 13 12:26:04 IRDT 2018
اتاق خبر جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز Thu Jul 05 12:44:04 IRDT 2018
اتاق خبر عرضه نفت عربستان 350 هزار بشکه کاهش می‌یابد Sun Sep 10 20:14:04 IRDT 2017
اتاق خبر پیشرفت 63 درصدی زیرسازی راه‌آهن چابهار- زاهدان Thu May 10 19:59:03 IRDT 2018
اتاق خبر ایرانی‌ها و فیلتر؛ عبرتی که نمی‌گیریم! Sun Apr 08 20:35:04 IRDT 2018
اتاق خبر جزئیات تعرفه‌های خدمات ناوبری فرودگاهی در مناطق آزاد Tue Feb 13 09:31:02 IRST 2018
اتاق خبر بازارهای آسیایی درجا زد Wed Oct 18 19:09:02 IRST 2017
اتاق خبر بزرگنمایی 30 میلیارد دلاری Sat Apr 22 15:59:02 IRDT 2017
اتاق خبر رد کمبود آب بسته‌بندی به دلیل زلزله Fri Dec 29 14:26:02 IRST 2017
اتاق خبر سرمایه سهامداران بورسی در معرض ریسک‌های اقتصادی Sat Jun 16 22:03:03 IRDT 2018
اتاق خبر حذف الزام برچسب قیمت کالا، طرح غیرکارشناسی است Thu Sep 28 11:33:03 IRST 2017
اتاق خبر 71 میلیون جوان در جهان بیکارند Wed Nov 22 10:39:11 IRST 2017
اتاق خبر بزرگ ترین بانک آلمان و آمریکا از لندن خارج می‌شوند Sun Jul 23 19:24:05 IRDT 2017
اتاق خبر مهمترین دلایل خاموشی‌های اخیر به روایت نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس Tue Jul 17 10:26:05 IRDT 2018
اتاق خبر بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی مکران، وارد عمل شود Sun Feb 19 10:23:21 IRST 2017
اتاق خبر قیمت نفت ایران به زیر 65 دلار کاهش یافت Sat Feb 17 17:46:02 IRST 2018
اتاق خبر استخراج پول الکترونیکی با گوشی‌های اندرویدی! Thu Feb 22 11:16:04 IRST 2018
اتاق خبر اپل کاهش کیفیت قطعات آیفون 10 را تکذیب کرد Sat Oct 28 11:04:01 IRST 2017
اتاق خبر سرایت واژه تکراری دولت گذشته به شهردار گذشته / آیا محمد هاشمی اصحاب کهف را دیده است؟! Sat Jul 15 15:36:00 IRDT 2017
اتاق خبر احتمال افزایش 15 درصدی صادرات زعفران Fri Apr 07 14:57:02 IRDT 2017
اتاق خبر ادامه بارش‌های تابستانه در برخی مناطق کشور Fri Jul 14 10:43:00 IRDT 2017
اتاق خبر عقب نشینی بازار نفت از رکورد 70 دلار Fri Jan 12 13:59:01 IRST 2018
اتاق خبر آخرین خبرها از شرایط پرداخت مابه‌التفاوت ارزی Wed Aug 15 20:05:06 IRDT 2018
اتاق خبر عوارض خروج سفر زمینی اربعین 97 بدون تغییر Mon Dec 11 17:03:02 IRST 2017
اتاق خبر چرا «IPC» ناکام ماند؟ Sun Jul 22 18:05:10 IRDT 2018
اتاق خبر 99 درصد نیروگاه‌های حرارتی آماده برق رسانی در زمان پیک Tue Jun 05 13:50:03 IRDT 2018
اتاق خبر دنبال "پولیت بوروی کمونیست ها" هستند Mon Aug 13 11:40:40 IRDT 2018
اتاق خبر مزیت ایران در دسترسی به بازارهای منطقه، توجه غربی‌ها را جلب کرده است Sat Mar 11 11:43:24 IRST 2017
اتاق خبر کار وزیر ICT شروع شد؛ حکم سریع برای مدیر رگولاتوری و سه نشست تخصصی Wed Aug 23 11:14:02 IRDT 2017
اتاق خبر تداوم ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سال 96 Fri Mar 17 12:21:03 IRST 2017
اتاق خبر چند کارگر ساختمانی متقاضی بیمه هستند؟ Sat Apr 15 09:19:04 IRDT 2017
اتاق خبر بهترین عملکرد اشتغال متعلق به دولت‌های هشتم و یازدهم است Wed May 03 18:19:02 IRDT 2017
اتاق خبر چرا به مستاجران کرمانشاه کانکس داده نمی‌شود؟ Tue Dec 19 09:03:02 IRST 2017
اتاق خبر مید این نورث کوریا Wed Sep 06 09:31:50 IRDT 2017
اتاق خبر اشتغال صنعت خودرو باید به 600 هزار نفر برسد Wed Sep 20 10:47:03 IRDT 2017
اتاق خبر اگر تحریم شویم، هیچ پرداختی به توتال نخواهیم داشت Mon Jul 24 08:51:03 IRDT 2017
اتاق خبر فاصله بین اهداف و واقعیت‌های صنعت خودرو! Fri Apr 28 11:01:03 IRDT 2017
اتاق خبر پذیرش گواهی استاندارد ایران در بیش از 100 کشور Fri Nov 10 15:52:04 IRST 2017
اتاق خبر 3 فرمان کرباسیان برای مالیات واردات خودرو با ارز 4200 تومانی Fri Jul 13 19:38:03 IRDT 2018
اتاق خبر تدبیر اقتصادی با تشدید تحریم‌ها‌ Wed May 23 10:25:12 IRDT 2018
اتاق خبر 95درصد چک‌های برگشتی تهرانی‌ها از بی‌پولی است Sat Mar 31 18:35:04 IRDT 2018
اتاق خبر وزارت جهاد مسئول کنترل نوسانات بازار برنج نیست Mon Aug 21 15:54:04 IRDT 2017
اتاق خبر تعریض11کیلومتر از جاده هراز تا پایان سال Fri Sep 22 19:38:05 IRST 2017
اتاق خبر تصمیم اشتباه بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار بازار ارز بود Sun Apr 15 17:08:06 IRDT 2018
اتاق خبر ذخیره راهبردی شکر از تولید داخل تامین می‌شود Mon Jan 15 20:29:04 IRST 2018
اتاق خبر شعار ما این است یا کار کن یا بمیر! Thu Jul 13 20:27:02 IRDT 2017
اتاق خبر پرند سه‌شنبه قیچی می‌شود Mon Aug 28 14:58:05 IRDT 2017
اتاق خبر سودای مجلس در سر رقیب مشهدی روحانی Sat Jan 20 10:25:57 IRST 2018
اتاق خبر ارسال فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد Thu Aug 02 12:12:05 IRDT 2018
اتاق خبر الان زمان خرید خودرو نیست Sun Jun 17 09:09:04 IRDT 2018
اتاق خبر نفت در آستانه جهش قیمت است Sun Jul 02 20:26:04 IRDT 2017
اتاق خبر نسبت اینترنت کودکان با حقوق شهروندی چیست؟ Fri Mar 30 19:56:50 IRDT 2018
اتاق خبر قوای محرکه خودروسنگین در مسیر بومی سازی است Thu May 10 09:19:06 IRDT 2018
اتاق خبر دولت نامریی؟ Sat Jan 27 12:00:35 IRST 2018
اتاق خبر محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند Tue Jul 24 11:07:05 IRDT 2018
اتاق خبر تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد Sun May 28 18:36:02 IRDT 2017
اتاق خبر کمبود نقدینگی؛مشکل صنعت شیلات Wed Nov 01 19:21:30 IRST 2017
اتاق خبر علت مرگ «حسن جوهرچی» تشریح شد Sat Feb 04 11:27:17 IRST 2017
اتاق خبر کار پلاسکو به ریاست جمهوری رسید Tue Sep 12 14:49:02 IRDT 2017
اتاق خبر تلاش برای گران نشدن گوشت، برنج و روغن در ماه رمضان Tue May 23 16:46:04 IRDT 2017
اتاق خبر غول‌های نفتی امسال درس پس می‌دهند؟ Thu Feb 01 13:13:02 IRST 2018
اتاق خبر توقف فروش طرح ترافیک روزانه در تهران Sun Nov 13 05:13:05 IRST 2016
اتاق خبر تولید روزانه بیش از 20 هزار بشکه از لایه نفتی پارس جنوبی Fri Mar 31 15:21:02 IRDT 2017
اتاق خبر گمانه‌ها درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده Tue Jan 02 18:21:03 IRST 2018
اتاق خبر رایزنی ظریف با مقامات هندی در مورد وضعیت نرگس کلباسی Sun Dec 04 21:19:10 IRST 2016
اتاق خبر وعده دولت به گندمکاران Wed Nov 08 16:01:03 IRST 2017
اتاق خبر بررسی اسناد مناقصه 29 میدان نفتی Tue Jun 12 20:14:04 IRDT 2018
اتاق خبر شایعه دوپینگ بازیکن استقلال! Tue Jul 11 13:01:00 IRDT 2017
اتاق خبر چهره‌های مشهوری که در انتخابات شورای شهر تهران ثبت‌نام کردند + جدول Tue Mar 21 12:00:32 IRST 2017
اتاق خبر حتی یک سنت از درآمدهای نفتی خارج از چرخه قانونی جابجا نمی‌شود Thu Jan 25 21:09:02 IRST 2018
اتاق خبر افت قیمت دلار و افزایش یورو و پوند بانکی Sat Mar 11 12:29:03 IRST 2017
اتاق خبر 12 ایستگاه راه آهن شمال شرق (1) مجهز به علائم الکتریکی هستند Thu Jan 11 10:31:54 IRST 2018
اتاق خبر نان سبوس‌دار نخرید! Sun May 27 16:16:04 IRDT 2018
اتاق خبر پشتیبان سیاسی برای شهردارشدن نداشتم Mon Sep 11 09:20:24 IRDT 2017
اتاق خبر 2017؛ سالی پر از فراز و نشیب برای ایرباس Fri Jan 19 16:40:04 IRST 2018
اتاق خبر تکلیف بازار ثانویه ارز هرچه زودتر مشخص شود بهتر است Tue Jul 31 15:18:04 IRDT 2018
اتاق خبر آنچه نگفت و باید ‌می‌گفت Wed Jan 24 10:03:32 IRST 2018
اتاق خبر اجرای همه اهداف اقتصادی در آن واحد امکان‌پذیر نیست Sun May 07 11:00:02 IRDT 2017
اتاق خبر پرداخت خسارت به کشاورزان خراسان به استان واگذار شد Thu Apr 13 14:15:02 IRDT 2017
اتاق خبر قیمت سکه کاهش یافت Mon Sep 05 16:20:30 IRDT 2016
اتاق خبر دلار اندکی کاهشی شد Thu Dec 07 12:25:06 IRST 2017
اتاق خبر پیشنهاد نوبخت برای بودجه 98 Thu Aug 09 21:01:01 IRDT 2018
اتاق خبر مالیات بر ارزش افزوده مانع جدی تولیدکنندگان Mon Apr 02 20:13:04 IRDT 2018
اتاق خبر رشد قیمت دلار بانکی و افت یورو Mon Apr 03 11:28:45 IRDT 2017
اتاق خبر تله ترامپ Wed Feb 15 10:06:25 IRST 2017
اتاق خبر تفاهم‌نامه اپراتور اول و نوکیا برای پیاده‌سازی 5G در ایران Mon Jul 03 20:21:03 IRDT 2017
اتاق خبر اگر خواستید یارانه خود را ببخشید Tue Mar 07 15:26:02 IRST 2017
اتاق خبر معاملات جهانی نفت با کاهش قیمت گشوده شد Mon May 01 17:20:02 IRDT 2017
اتاق خبر جزئیات احیای 500 معدن اعلام شد Mon Jan 15 09:29:06 IRST 2018
اتاق خبر قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال 96 افزایش نمی‌یابد Wed Feb 22 12:31:03 IRST 2017
اتاق خبر واردات طلای هند سه برابر افزایش یافت Thu Mar 09 16:49:02 IRST 2017
اتاق خبر کلنگ احداث شهر جدید تیس امسال به زمین می‌خورد Tue Apr 04 16:57:02 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نمایشگاه کتاب سی‌ام 15 درصد رشد در فروش داشت/ فروش 48 میلیاردی تا روز هفتم نمایشگاه Wed May 10 13:53:05 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران کاهش زمان کار موزه‌ها در نیمه‌ی دوم سال Fri Sep 22 10:18:04 IRST 2017
فردا 10انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم Fri Sep 01 11:31:25 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی Wed Jun 13 04:21:03 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر قدس 97/ قرائت قطعنامه روز جهانی قدس Fri Jun 08 13:04:49 IRDT 2018
پارس فوتبال تمدید قرارداد ساموئل اومتیتی مدافع فرانسوی Thu Apr 19 18:21:02 IRDT 2018
دولت بهار جان باختن 18 غیرنظامی دیگر در پی حملات ائتلاف آمریکایی Fri May 12 00:36:00 IRDT 2017
ساعت24 استقلال طلبم را ندهد برایش گران تمام می‌شود Mon Aug 07 14:39:39 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران روزی به نام"لباس کردی" تعیین شود Fri Apr 27 09:04:29 IRDT 2018
پارس فوتبال مالک باشگاه نفت : از روزی که ما با علیپور قطع رابطه کردیم، رفتار کریمی نیز عوض شد Tue Nov 14 20:42:11 IRST 2017
شفقنا کیهان: پشت پرده تأسف‌آور اخراج 2 دیپلمات ایرانی از هلند Tue Jul 10 06:04:40 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران کشف 10 بسته طلا از کمر یک مسافر+عکس Tue Nov 07 10:16:24 IRST 2017
جام نیوز عکس/ امن‌ترین خودروی جهان لیموزین تشریفاتی رییس‌جمهور ایران شد Tue Sep 12 12:10:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آمریکا: روسیه توجهی به برقراری آتش‌بس در سوریه ندارد Fri Feb 23 00:29:31 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر دریایی هسته ای « یو اس اس » آمریکا در بندر بوسان کره جنوبی Tue Apr 25 18:33:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران هند رکورددار مقاومت دارویی در جهان Wed Feb 07 15:50:05 IRST 2018
واحد مرکزی خبر اوقات شرعی دوم خرداد شیراز + فیلم Tue May 23 08:24:51 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ضرورت حفظ مراتع برای تأمین علوفه چرای دام عشایر در شهرستان اهر Wed May 10 16:31:48 IRDT 2017
العالم رشد صادرات غیرنفتی؛ تراز تجاری مثبت شد Tue Jan 03 11:52:31 IRST 2017
آنا آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از 24 مرداد/ روحانی سه‌شنبه به مجلس می‌رود Sat Aug 12 09:34:23 IRDT 2017
روزنو مدیران پرسپولیس مشغول چه کاری هستند؟ Fri Apr 06 15:00:01 IRDT 2018
وطن امروز اخبار Sun Jan 29 00:00:00 IRST 2017
نامه نیوز توصیه معاون سیاسی وزارت کشور به احزاب سیاسی:به مطالبات مردم دامن نزنید/در انتخابات بی‌غرض و بی‌طرفیم Thu Feb 16 15:55:14 IRST 2017
خبرگزاری مهر عامل تیراندازی به سمت ماموران پلیس در ایرانشهر دستگیر شد Wed Oct 04 12:07:00 IRST 2017
پارسینه پاسخ وزارت خارجه به شبهات درباره «برجام» Sun May 07 22:14:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو سند آموزش 2030 تنها یکی از 17 تعهد سند توسعه پایدار است/ حمایت از مواضع رهبری در خصوص سند 2030 Tue May 09 12:16:43 IRDT 2017
صبح تهران بیمه "ما" حدود پنج میلیارد ریال خسارت آتش سوزی را پرداخت کرد Mon Nov 06 12:14:36 IRST 2017
خبرگزاری فارس توقف روند افزایشی قیمت نفت/ قیمت‌ها همچنان بالای 68 دلار Sat Feb 03 12:12:09 IRST 2018
جام نیوز خبر جدید و خوشحال‌کننده برای بازنشستگان Wed Mar 01 07:38:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران گوترش: کنفرانس سوچی با توافق روسیه و سازمان ملل برگزار شد Fri Feb 02 21:56:42 IRST 2018
واحد مرکزی خبر صعود 4 پله‌ای ایران در حوزه گردشگری Sun Sep 24 11:22:59 IRST 2017
انتخاب نتایج امشب لیگ قهرمانان اروپا / در شب صعود منچسترسیتی ، رئال در ومبلی شکست خورد Thu Nov 02 01:20:28 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین صدای مردم Wed Aug 23 11:18:21 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تساوی دیدار تیم های فوتبال استقلال رشت و ملوان نوین انزلی Wed Apr 12 17:10:00 IRDT 2017
تی نیوز وضعیت آبرسانی در شمال کرج به حالت عادی بازگشت Mon Jul 10 23:52:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم لزوم معرفی کابینه‌ای کارآمدتر برای تحقق وعده‌های رئیس جمهور Sat Jul 29 01:49:00 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه کتاب آموزش فلسفه آیت الله مصباح یزدی به زبان تائی ترجمه و منتشر شد Mon Apr 09 13:58:00 IRDT 2018
برنا خدمت به خانواده‌های شهد، جانبازان و آزادگان، توفیق الهی است Sat Nov 25 11:17:03 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران یک مدیر بروکینگز: با رفتن ناگهانی فلین، نتانیاهو شریکش برای مقابله با ایران را از دست داد Wed Feb 15 09:28:26 IRST 2017
تی نیوز برخورد قانونی با شناورهای فاقد هویت + فیلم Mon Jul 10 23:19:45 IRDT 2017
شیعه نیوز احتمال وقوع زلزله شدید اطراف مشهد تا 5 سال دیگر Wed Jan 24 10:22:19 IRST 2018
خبر خودرو فیلترینگ تلگرام، خلاف قانون است Sat May 05 10:12:28 IRDT 2018
خرداد نیوز صادق زیباکلام: در انتخابات شرکت کنیم تـا مجددا دچار طاعون نشویـم Thu May 04 19:13:16 IRDT 2017
آریا 20 رئیس شعب بانک سپه بین برترین های سیستم بانکی Mon Feb 19 10:41:54 IRST 2018
ساعت24 طرح جدید کارت خوان‌های سامانه هوشمند سوخت رونمایی شد Wed Jul 11 12:50:23 IRDT 2018
پارسینه سعد حریری به ترکیه رفت Wed Jan 31 10:31:53 IRST 2018
روزنو راز جسد ناشناس در حاشیه رودخانه رشت چیست؟+ عکس Wed Dec 20 16:46:34 IRST 2017
دنیای معدن پرسپولیس درخواستی برای تغییر زمان سوپرجام نداده است! Sat Jul 15 10:43:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن حضور 51 نفر از استان تهران در مسابقات قرآن سازمان اوقاف + اسامی Sun Aug 05 12:33:37 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن اسلام و قرآن مبنای نظریه پردازی در نظام سلامت قرار گیرد Fri Jun 22 12:56:33 IRDT 2018
فرارو جدیدترین قیمت‌ها از بازار سکه و ارز Mon Jun 19 14:40:16 IRDT 2017
ساعت24 تصمیم برانکو جدی است/ نیمکت نشینی ستاره پرسپولیس در لیگ هفدهم Sun Jun 25 21:00:00 IRDT 2017
دولت بهار لبنان در جریان «بیانیه و محتوای» نشست ریاض نبود Mon May 22 13:27:00 IRDT 2017
تابناک داماد خاندان سلطنتی اسپانیا به زندان رفت Mon Jun 18 15:58:30 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تبریک توییتری سال نو اردوغان Wed Mar 22 13:07:19 IRDT 2017
آی تی نا سامسونگ، دکمه هوم را از گلکسی جدید حذف می‌کند Sat Apr 08 10:34:58 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین پایان آشوب دراویش اغتشاش‌گر در پاسداران تهران/ شهادت 3 مامور ناجا و 2 بسیجی Tue Feb 20 09:30:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم موضعگیری بازیکنان آرسنال علیه سانچس به دلیل جنجال‌‌های اخیرش Sun Mar 12 14:52:25 IRST 2017
میزان ارتش سوریه نیروهای آمریکایی را وادار به عقب‌نشینی کرد Wed Jun 13 08:42:44 IRDT 2018
بولتن نیوز فیلم مستند «راوی جاده ابریشم» آماده نمایش شد Tue Jul 11 19:14:31 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران باید با متخلفان حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی برخورد شود Fri Sep 08 15:55:14 IRDT 2017
آریا نشست بعدی اعضای برجام در نیویورک برگزار می شود Thu Jul 19 17:11:10 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا مصوبه واردات زعفران به کشور، کج سلیقگی است Sat Jul 08 10:38:01 IRDT 2017
ایران آنلاین زمینگیری قاچاقچیان کفش در دلیجان Sun Aug 20 19:45:14 IRDT 2017
جام نیوز پس‌لرزه کاهش سود در بازار اجاره مسکن/ رهن کامل مسکن کمیاب شد Sat Aug 26 16:10:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر آیت الله هاشمی رفسنجانی بسیار آینده‌نگر بود Thu Dec 28 16:52:51 IRST 2017
جماران پیام تسلیت لاریجانی در پی ارتحال آیت الله شرعی Sun Jan 01 18:54:00 IRST 2017
اقتصاد آنلاین پایان خونین رابطه عاشقانه Mon Sep 11 11:52:39 IRDT 2017
ایران آنلاین محاکمه اولین زن داعشی آلمانی Tue Jul 03 17:02:13 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا تهیه برگه زردآلو در ماهنشان یکی از فعالیت های اقتصادی محسوب می شود Tue Jul 18 14:24:55 IRDT 2017
خبرگزاری فارس کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی Fri Oct 27 06:57:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی غذاهای محلی مازندرانی به منوی رستوران های استان اضافه می شود Sat Jul 02 22:10:00 IRDT 2016
شبکه خبر پهپاد ها چالش جدید اروپا Sat Sep 02 09:12:03 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آغاز بخش پایانی عملیات بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی Wed May 30 14:34:42 IRDT 2018
نامه نیوز اعتراض مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلب به حکم بدوی دادگاه Sat Sep 16 12:13:56 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم مردم با تمام وجود از نظام پشتیبانی می‌کنند/امروز حل مسائل منطقه‌ای و جهانی بدون حضور ایران امکان ندارد Mon Feb 05 13:11:01 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مراکز رشد با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها ایجاد می شوند Mon Jun 05 18:08:00 IRDT 2017
جوان آنلاین افول قدرت واشنگتن در غرب آسیا Mon Jan 02 18:24:43 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دستگیری سارق وسایل خودروهای سنگین در مشهد Tue Feb 14 17:04:00 IRST 2017
تابناک استقبال عجیب ازحریف پرسپولیس درعمان+عکس Mon Feb 20 10:35:01 IRST 2017
پایگاه خبری الف اردوغان: 10 هزار تروریست را کشتیم Wed Apr 12 23:19:42 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کاریکاتور/عبور ترامپ از خط قرمز اروپا Mon Jul 31 14:47:26 IRDT 2017
ساعت24 یک خبر خوش در اردوی پرسپولیس برای دیدار با الاهلی Sat Jul 01 11:36:09 IRDT 2017
تی نیوز بارش باران در آسمان 6 استان Sat Jul 08 14:57:44 IRDT 2017
پارس فوتبال رینات: آزمون یک مهاجم وابسته به شرایط است ؛ روبین‌ کازان از این شرایط رهایی می‌ یابد Mon Dec 04 13:55:23 IRST 2017
تابناک مکرون درمورد پناهجویان دست به دامن پاپ شد Tue Jun 26 20:03:18 IRDT 2018
ورزش 3 ذوب آهن مزد تلاشش بی وقفه اش را گرفت/ گزارش زنده؛ ذوب‌آهن 1 - نفت تهران 1 Thu Mar 09 15:27:00 IRST 2017
آریا تفاهمنامه تقویت همکاری بخش خصوصی ایران و روسیه امضا شد Sat Dec 16 22:05:09 IRST 2017
ایسکانیوز واکنش رییس سابق سازمان بسیج دانشجویی به نامه 300 نفره Sat Apr 07 11:43:22 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه تدوین 48 بسته آموزشی جدید در موسسه الحکمه Thu Sep 14 11:20:00 IRDT 2017
روزنو جلایی پور: تضعیف جهانگیری اشتباه بزرگی است/ سال 1400 فرقی بین روحانی و اصلاح‌طلبان نیست Thu Oct 19 10:17:59 IRST 2017
میزان تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی شهرک‌های صنعتی بجنورد / 8 نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند Wed Jul 12 12:57:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 5 نفر از خراسان جنوبی به چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم اعزام شدند Thu Aug 31 13:39:08 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم شانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علم و فناوری برپا می‌شود Fri Oct 13 12:58:01 IRST 2017
تی نیوز گواهینامه ایزو 10004 بانک مهر اقتصاد تمدید شد Thu Jul 13 23:34:55 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سناتورهای آمریکا به دنبال جلوگیری از لغو تحریم‌های روسیه Thu Feb 09 10:20:12 IRST 2017
خبرگزاری مهر 22 بهمن مُهر تأییدی بر استقلال‌ جمهوری اسلامی است Sun Feb 11 13:32:38 IRST 2018
آریا استاندار خراسان شمالی: مشکلات استان را می شناسم Thu Jul 26 09:57:27 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر ادامه بازجویی ها از نتانیاهو و همسرش درباره فساد مالی Sat Jun 09 08:50:11 IRDT 2018
رجا نیوز بازی هنرمندانه حزب‌الله با اعصاب صهیونیست‌ها:چطور ممکن است یک جسد، پنج ساق پا داشته باشد؟!/داستان شهادت سید هادی نصرالله و بالا رفتن محبوبیت سید مقاومت Tue Jun 27 20:58:44 IRDT 2017