روزنامه شرق - Thu Jan 26 03:30:00 IRST 2017 نمایش خبر

شکل، چگونه روی محتوا اثر می‌گذارد

قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بدون‌تردید یکی از قواعد بنیادین مورد اتفاق نظام‌های مختلف حقوقی است. این قاعده اقتضا می‌کند که نه‌تنها تکالیف (و نیز حقوق) آحاد جامعه که از سوی قانون‌گذاران وضع می‌شود، به اطلاع آنان رسانده شود، بلکه در میان حجم انبوه قوانین، این ابلاغ باید هم از شفافیت (clarté) و روشنی کافی برخوردار باشد و هم قابلیت دسترسی
 (accéssibilité) عموم مردم را به متون قانونی فراهم کند. اگر قانون شفاف نباشد یا به‌راحتی در دسترس همگان قرار نداشته باشد، بیان و ابلاغ به تعبیر قرآن کریم مبین و آشکار نیست و بلاغ و بیان محقق نشده تا «قبح عقاب بلا بیان» مرتفع شود. برای دستیابی به دو اصل «شفافیت» و «قابلیت دادرسی» در امر تقنین، هم باید سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری رعایت شود و هم سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، هم حاوی سیاست‌های ماهوی ناظر به چگونگی تشخیص نیازها و نیز تبیین اهداف تقنینی در هر بخش و همچنین کیفیت نظارت بر دستیابی به این اهداف است و هم حاوی سیاست‌های شکلی است که شیوه قانون‌گذاری را در کشور اصلاح می‌کند. قطعا سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری دارای اهمیت بسزایی است، اما غالب این سیاست‌ها ضمانت کافی و سازوکار اجرائی مناسب ندارند؛ به‌عنوان‌مثال، ایجاد فرهنگ قانون‌مداری و مبارزه با قانون‌گریزی اقتضا دارد که رؤسا و دست‌اندرکاران اصلی نظام، الگوهای شایسته‌ای برای این امر باشند و فی‌المثل اگر از صندوق ذخیره ارزی برای مصارف عمومی در خارج از ضوابط بودجه برداشت شود یا حساب‌های بانکی برخلاف مقررات‌های مالی عمومی کشور افتتاح شود، حتی با وجود حسن‌نیت، الگوی مناسبی برای عامه مردم به دست نمی‌دهند و چه خوب بود که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، چنین درخواست‌هایی از سوی رؤسای سه قوه نیز منوط به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شد. به دلیل مذکور، فارغ از سیاست‌های ماهوی، هدف این نوشتار، بررسی سیاست‌های شکلی است که در بخشی ناظر به شیوه قانون‌نویسی است (مبحث یکم) و در بخش دیگر راجع به تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر است (مبحث دوم).
 مبحث یکم – سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه جدید تنقیح قوانین و قانون‌نویسی: قانون جامع‌نویسی.
 گرچه شفافیت قوانین در نتیجه رعایت هر دو دسته سیاست‌های ماهوی و شکلی تأمین می‌شود و قابلیت دادرسی قوانین فقط از طریق رعایت سیاست‌های شکلی فراهم می‌شود و رعایت‌نکردن این اصول موجب «اجمال و ابهام» و نیز «تعارض» متون قانونی خواهد شد و موارد «سکوت» قانون نیز مجهول خواهد ماند و اجمال، تعارض و سکوت متون قانونی به ناامنی قضائی و حقوقی منجر می‌شود و فساد اداری و اقتصادی با استفاده از موارد سکوت، اجمال و تعارض بر کشور حاکم خواهد شد. این بخش از سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه تنقیح قوانین است. تجربه کشورهای مختلف و از جمله ایران اثبات کرده که تنقیح قوانین از سوی شوراهایی در خارج از بدنه قانون‌گذاری میسر نیست و بدون مداخله خود قانون‌گذار، هیچ‌گاه تنقیح قوانین به کامیابی مطلوبی دست نیافته است. ازاین‌رو، قانون‌گذاران کشورهای گوناگون، سعی کرده‌اند تا خود اقدام به منقّح‌کردن قوانین و مقررات کنند. به‌این‌منظور، در هر زمینه تقنینی، قانون واحدی تجمیع کنند و تمام قوانین پراکنده قبلی را در چارچوب این قانون واحد، تدوین کنند و با لازم‌الاجراشدن این قانون واحد، تمام قوانین پراکنده قبلی صریحا منسوخ شوند و پس از تدوین این قانون واحد، هرگونه اصلاح و تغییر یا الحاق و تصویب مقررات جدید، فقط در همین قانون دیده شود تا دوباره، قوانین پراکنده در کنار قانون واحد، موجب تشتت وضعیت قانون‌گذاری نشود. این قانون واحد در هر موضوع، در زبان فرانسه با نام «code» شناخته می‌شود و برخلاف «Loi» که به قانون ترجمه می‌شود، نگارنده این سطور، معادل «قانون جامع» را در سال 1374 برای «code» پیشنهاد کرده و با همین ترجمه در مجامع علمی و سیاسی کشور شناخته شده است. برای دستیابی به این شیوه جدید قانون‌نویسی که به‌این‌ترتیب «قانون جامع‌نویسی» (معادل  codification فرانسوی) نام گرفت، شایسته است سیاست‌های کلی زیر در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دیده شود و برخلاف معمول که در سیاست‌های کلی به ذکر کلی عنوان سیاست اکتفا می‌شود، در این مورد شایسته است زیرمجموعه‌های این سیاست تبیین شود تا در عمل به بیراهه نگراید:
 1- تنقیح قوانین گذشته در قالب تدوین قوانین جامع به‌نحوی‌که در هر زمینه قانون‌گذاری فقط یک قانون وجود داشته باشد به ترتیب زیر:
 1-1- تشکیل شورای‌عالی قوانین جامع با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیر دادگستری و معاونان ذی‌ربط رؤسای سه قوه و دو نماینده از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نیز دو استاد متخصص از دانشکده‌های حقوق کشور با حکم رئیس‌جمهور.
 2-1- تدوین نقشه جامع قوانین کشور حاوی زمینه‌های قانون‌گذاری و تبویب هر زمینه قانون‌گذاری در یک تقسیم‌بندی موضوعی سه‌درجه‌ای بخش، فصل و مبحث.
 3-1- شماره‌گذاری موادی که در قانون جامع قرار می‌گیرد با توجه به جایگاه هر ماده در قانون (به‌نحوی‌که اولین ماده قانون جامع با شماره 1-111 شماره‌گذاری شود و نشان دهد که نخستین ماده از مبحث یکم از فصل یکم از بخش یکم است و با ماده 2-111 ادامه یابد تا زمانی که مبحث تغییر می‌یابد و اولین ماده مبحث دوم 1-112 شماره‌گذاری شود و با تغییر فصل، نخستین ماده 1-121 و با ورود به بخش دوم، نخستین ماده 1-211 شماره‌گذاری شود و به همین ترتیب تمام مواد قانون جامع تا پایان شماره‌گذاری شود).
 4-1- اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع به نحوی که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس فقط دو نوع پیشنهاد از سوی نمایندگان قابل طرح باشد: اضافه‌کردن ماده‌ای که به نظر نماینده در قوانین گذشته نسخ نشده و در پیش‌نویس قانون جامع منسوخ اعلام شده؛ منسوخ‌کردن ماده‌ای که در قانون جامع در ردیف مواد معتبر قانونی آمده اما به نظر نماینده پیشنهاد‌دهنده در قوانین سابق نسخ شده بوده است.
 5-1- تصویب قانون جامع در قالب دو ماده (اولی ناظر به تصویب قانون جامع به شرح پیوست و دیگری ناظر به نسخ قوانین و مقررات تصریح‌شده ذیل همین ماده از زمان لازم‌الاجراشدن قانون جامع خواهد بود).
 6-1- شورای نگهبان در اظهار خود نسبت به قانون موضوع بند پیشین، می‌تواند نسبت به مقرراتی که به نظر شورا منسوخ شده بوده، اما در قانون جامع احیا شده از حیث انطباق یا عدم انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی اظهارنظر کند.
 2- لزوم هر نوع قانون‌گذاری جدید در زمینه‌های قوانین جامع صرفا از طریق اصلاح قوانین جامع به ترتیب زیر:
 1-2- اعلام عدم وصول لایحه یا طرح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس در هر زمینه‌ای که قانون جامع تصویب شده باشد مگر در صورت تعیین جایگاه و مواد لایحه و طرح در قانون جامع.
 2-2- ارسال لایحه یا طرح در هر زمینه‌ای که قانون جامع آن در دست تصویب است به کمیسیون رسیدگی‌کننده به قانون جامع به منظور بررسی و تعیین جایگاه مواد آن طرح یا لایحه در قانون جامع مزبور و ارسال آن برای هیئت‌رئیسه به منظور طرح آن در صحن علنی مجلس، پس از تصویب قانون جامع.
 3- رعایت شیوه‌نامه ضمیمه به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات قوای سه‌گانه در تهیه، تدوین و تصویب قوانین جامع.
 4- تهیه بانک واژه‌های قانونی به شرح شیوه‌نامه ضمیمه ناظر به تهیه کلیدواژه‌های قانونی.
 مبحث دوم- سیاست‌های شکلی ناظر بر تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر.بدون تردید، مجلس شورای اسلامی حق دارد وفق اصل 71 قانون اساسی در عموم مسائل کشور قانون وضع کند. با این‌همه، عمومیت اصل مذکور با اختیاراتی که به موجب سایر اصول قانون اساسی برای دو قوه دیگر پیش‌بینی شده است، در موارد عدیده تخصیص خورده است و قانون‌گذار باید مفاد این اصول قانون اساسی را در وضع قوانین مراعی دارد. از آن گذشته، بعضی از امور طبیعت کاملا اجرائی دارند و محدودکردن اختیارات قوه اجرائی در این امور، مغایر با اصل تفکیک قواست و موجب کندشدن جریان امور اجرائی خواهد شد. وانگهی، در رابطه با موادی نیز که ماهیت اجرائی داشته، اما بعضی از جوانب آن نیاز به تجویز قانون‌گذار دارد، تشخیص قوه اجرائی در رابطه با اینکه یک امر اجرائی صرفا با تصویب قوانینی خاص، منتج به نتیجه می‌شود، باید محترم شمرده شود به این نحو که قوه اجرائی بتواند یا با قوانین پیشنهادی خود، اقدام به اجرائی‌کردن آن امر کند یا پیش از اجرا، به لحاظ عدم نیل به مقصود خود در عرصه قانون‌گذاری، از اجرائی‌کردن امر مزبور صرف‌نظر کند. بنابراین پیش‌بینی اصول زیر در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توصیه می‌شود:
 1- امکان پیشنهاد لایحه قانونی از سوی دولت با تقاضای تصویب یا ردّ کلی آن در مجلس شورای اسلامی بدون ورود در مواد قانون با مسئولیت خود دولت.
 2- امکان استرداد لایحه‌ای که دولت تصویب یا رد کلی آن را خواستار شده و پس از ردّ کلی، تقاضای تصویب عادی لایحه را کرده، حین بررسی مواد آن در هر مرحله‌ای در کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
 3- پیشنهاد تعویق اجرای قانونی که در لایحه به مجلس ارسال و تصویب شده است به مجلس شورای اسلامی با تصویب هیئت وزیران در صورتی که این هیئت، تغییرات لایحه پیشنهادی را در حدی می‌بیند که نیل به اهداف خود در تهیه لایحه را غیرمیسور تشخیص می‌دهد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دوسوم آرا با پیشنهاد تعویق اجرای دولت مخالفت کند.
 4- امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه یا طرحی که براساس اصل 85 در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده از سوی هر یک از قوای اجرائی یا قضائی (صرفا در رابطه با لوایح قضائی) بدون ورود به مواد آن طرح یا لایحه.
 5- رعایت حق قوه اجرائی در تهیه بودجه سالانه ناشی از اصل 52 قانون اساسی و امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه بودجه سالانه بدون ورود به مواد درآمدها و هزینه‌ها و تبصره‌ها. درصورتی که برای بار دوم لایحه بودجه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، مجلس حق اصلاح مفاد لایحه مزبور را خواهد داشت.
 6- محدودبودن موارد امکان اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور به موارد پیشنهادی دولت از طریق لوایح قانونی و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا موارد پیشنهادی نمایندگان مجلس از طریق طرح با تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس.
 7- منوط‌بودن ایجاد هرگونه وزارتخانه، مؤسسه و سازمان دولتی جدید یا ادغام و تفکیک در ساختار آنان به پیشنهاد دولت از طریق لایحه و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا پیشنهاد نمایندگان در قالب طرح و تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 8- عدم اعلام وصول و پذیرش طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مغایر با اصل 75 قانون اساسی از سوی هیئت‌رئیسه و امکان مخالفت دولت با طرح آنان در مجلس شورای اسلامی در صورت اعلام وصول و تعلیق جریان تصویب در این صورت تا اعلام نظر شورای نگهبان.
 9- الزام مراجع نظارتی و به‌ویژه سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور به احصای موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که مورد سوءاستفاده واقع شده یا قابلیت سوءاستفاده دارد در پایان هر سال و ارسال آن از طرق قانونی به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین.
 10- گسترش اختیار ایجاد وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در قوانین عادی و ایجاد امکان صدور آرای وحدت رویه در تمام موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که موجب تهافت آرای قضائی شده یا قابلیت ایجاد چنین تهافت آرائی را دارد و الزام قوه قضائیه به ارسال تمام آرای وحدت رویه به مجلس شورای اسلامی در پایان هر سال به منظور اصلاح و تکمیل قوانین.
 نتیجه
 تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گامی است بسیار مؤثر به منظور ساماندهی نظام آشفته قانون‌گذاری. بخش ماهوی این سیاست‌ها، با اینکه پراهمیت‌تر است ولی به طور طبیعی نمی‌تواند حاوی استانداردهای کمی و کیفی روشن و قابل اجرا باشد و در هر قانون باید به‌طور جداگانه و با انجام کارشناسی‌های کافی به نقطه مطلوب نزدیک شد و عملا از پیش نمی‌توان معیارهای روشنی را مقرر کرد. برعکس، سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری می‌تواند نسبت به همه قوانین قابل اعمال باشد و می‌توان بر رعایت این اصول، پایش کافی معمول داشت. در این بخش مهم‌ترین سیاست، تدوین قوانین جامع است و شایسته است که سیاست‌های کلی در این زمینه، حاوی جزئیات بیشتری باشد. از آن گذشته در تنظیم روابط دو قوه دیگر با قوه قانون‌گذاری نیز باید سیاست‌هایی پیش‌بینی کرد تا همکاری‌های دو قوه، در ارتقای سطح قانون‌گذاری مؤثر افتد که این همکاری‌ها در 10 سیاست کلی به شرح متن قابل تبیین است. 

 
روزنامه شرق آینه دیروز Mon May 01 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق جشنواره فجر بعد از 35 سال مانیفست ندارد Tue Jan 31 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق روزنه Tue Apr 04 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق آموزش پیش‌دبستانی، بایدها و نبایدها Sat Jul 08 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق درآمدی بر داستان‌نویسی عربی Wed May 31 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق دریچه Sat Apr 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق انفجار شدید در لابراتوار تولید مواد مخدر صنعتی Sat Feb 11 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق حادثه‌ها Mon Apr 08 04:30:00 IRDT 2019
روزنامه شرق تحریم رفقا Sun Aug 27 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خبر Tue Nov 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق هدف تحریم‌های جدید علیه ایران Tue Jul 25 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق پرواز در لابه‌لای سیاهچاله‌ها Sat Jan 13 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق ژنرال خاورمیانه Thu Nov 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق سریال‌سازی با طعم سینما Tue Dec 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق جزئیات واژگونی مرگ‌بار رانا با 6 کشته در رفسنجان Sun May 14 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق سال 98 سال فرصت‌ها و گشایش‌ها برای ایران خواهد بود Sat Apr 06 04:30:00 IRDT 2019
روزنامه شرق سوءاستفاده از فضای باز مجازی علیه بانک‌ها Thu Jun 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اسعدیان: ‌از هر شکایتی استقبال می‌کنیم Tue Jan 30 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق زورگیران تبربه‌دست به دام افتادند Tue Dec 19 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق اگر به «فساد» هم‌اندازه «حجاب» حساس بودیم اوضاعمان بهتر ‌می‌شد Sun Jan 07 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق ناگفته‌هایی از متهم به جاسوسی! Tue Sep 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق جادوی سینما Wed Apr 19 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تعامل گسترده با همسایگان با رویکرد برد- برد Thu Nov 02 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق دولت به دنبال تقویت جایگاه کشتی‌رانی کشور است Mon May 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق آدم‌کشی مرد قدرت‌نما Tue Mar 07 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق یک بام و دو هوای بخش خصوصی در تسهیل تجارت Thu Sep 28 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق این آغاز ماجراست Mon Jan 08 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق خبر Wed Feb 21 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق پیوند اسطوره و تاریخ Tue Apr 09 04:30:00 IRDT 2019
روزنامه شرق بریده اخبار Thu Feb 16 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق ویژگی‌های منحصربه‌فرد یک پژوهش Mon Apr 24 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تکریم محمدی‌گرگانی استاد برجسته حقوق عمومی Sat Dec 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق نقل‌قول‌هایی از تکرار Sun Dec 10 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق نزاع خونین در لرستان با 5 کشته و 12 زخمی Sun Aug 06 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نقش فناوری در پیشگیری از حادثه Thu Jan 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق حواشی خط هفت مترو به جدل کشید Wed Jul 05 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق صدای هنرمندان در دفاع از تئاتر ایران Tue Jan 30 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق پایان قهر غیرضروری Sun Feb 25 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق بودجه بخش کشاورزی 46/5درصد کم شد Mon Jan 01 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق تأیید صلاحیت شدم Mon Apr 10 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق آیولف کوچولویی که بزرگ می‌شود Wed Nov 08 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق نسل‌کشی در قرن 21 Wed Sep 13 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق پیام حضور وزارت دفاع در سواحل مکران Mon Feb 26 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق اثر وحشی ایبسن Wed Jun 28 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق به سرمایه اجتماعی کشور آسیب زدند Wed Jan 10 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق انتقاد از سوءاستفاده از نام «آیت‌الله» Thu Aug 10 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خبر Thu Aug 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق بارش برف سنگین مسئولان را سورپرایز کرد Mon Jan 29 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق تکلیف اروپا با کودکان داعش چیست؟ Sun Aug 27 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق انتصاب ولیعهد ایران‌ستیز در عربستان Thu Jun 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق ابرهایی برای توسعه دولت الکترونیک Thu Nov 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق مجمع تشخیص مصلحت بدون «هاشمی» Sun Aug 20 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نمایش پول در «مهر اقتصاد» Wed Jun 21 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق مطالبات تغییرخواهانه Thu Sep 21 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق او شکست خورده است Thu Oct 19 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق اعترافات جوانی که آدم کشت Wed Jun 28 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق یک جام و 6 مدعی Thu Jul 27 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق رویداد Mon Jan 30 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق نتانیاهو بین 2 رویکرد مذهبی یهود Mon Jul 10 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق پوپولیست‌ها در جزیره متروک Sun Feb 25 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق معترضان علیه اسلام‌ستیزی ترامپ Tue Feb 21 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق اعتراف به ساخت پل صدر با فروختن اراضی عباس‌آباد Sat May 06 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق سازمان‌های نظارتی کجا هستند؟ Thu Nov 02 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق علت مرگ معدنچیان یورت مشخص شد Mon May 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کارتون خواب Tue Sep 19 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کیارستمی «کوکر» را به دنیا شناساند Wed Jul 05 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق واکنش‌ها به ادامه چالش برداشتن روسری Sun Feb 25 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق اولین کارت زرد زنگنه در دولت روحانی Wed Dec 13 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر Mon May 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق در معاملات جدید بین‌المللی اقلیم استثنا نمی‌شود Thu Aug 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق از این ویرانی جلوگیری کنیم Sun Jan 21 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق الو شرق 88640260 Sat Apr 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تاریخ را با ساز نمی‌سازند Tue Feb 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق داریوش فرهنگ «طلسم» را به سوسن تسلیمی تقدیم کرد Tue Apr 23 04:30:00 IRDT 2019
روزنامه شرق تسریع در تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های مشارکتی ناتمام منطقه 2 Mon Nov 13 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق فرهنگ قدرشناسی نداریم؟ Thu Feb 01 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق رویکرد بانک جهانی به تأمین مالی کشاورزی و روستایی Sat Aug 26 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کامبیز نوروزی: پیش‌نویس، یادگار دولت احمدی‌نژاد است Sat May 06 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق ترامپ شگفتی یا شانس؟ Sun Mar 19 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق دفاع ترامپ از دامادش Tue May 30 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق پشت پرده یک حمله Thu Feb 22 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق ملک‌سلمان به دنبال قبضه‌کردن قدرت Mon Apr 24 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق رهبر ارکستر طبیعت Thu Jun 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق قلمرو فاقد مرز Sun May 28 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق آموزش دبستانی و توسعه کشاورزی Sat Sep 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق دیدار با «مرد خوب» در هامبورگ Mon Jul 10 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق روزنه آبی Sat Nov 11 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق کودک دستگیر نشود Wed Sep 20 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اولین گروهی که در قم کنسرت گذاشت Thu May 04 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اشکالی ندارد نیروهای مسلح از منابع بورسی استفاده کنند Wed Jan 24 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق نمایش فیلم‌های کنجکاوی‌برانگیز جشنواره Mon Feb 05 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق ترامپ؛ عامل فروپاشی آمریکا؟ Tue Feb 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق برنامه Sun Nov 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خودروهای برقی تهدیدی برای تقاضای نفت Sat Jul 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق حادثه ها Thu Jan 11 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق کیمیا علیزاده از بیمارستان مرخص شد Tue Jul 18 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق مجوز آمریکا برای فروش هواپیمای روسی به ایران‌ Wed Sep 20 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق این هم نرمال‌سازی Sat Sep 16 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق گالری جهان Sat Aug 12 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق مأموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند Mon Sep 04 04:30:00 IRDT 2017
تدبیر 24 رونمایی از اولین خرید استقلال + عکس Sun May 28 19:26:09 IRDT 2017
تیک عکس/ثبت‌نام دومین زن با شعار «یک بار هم زن‌ها» Tue Apr 11 13:24:23 IRDT 2017
تیتر نیوز حکم محکومیت احمد منتظری با وساطت یکی از مراجع و موافقت رهبر معظم انقلاب تعلیق شد Sat Mar 04 15:55:52 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ایران با هرگونه تغییر در مرزها و تجزیه کشورهای منطقه مخالف است Tue Sep 26 15:13:00 IRST 2017
پارس فوتبال پاسخ منفی دروازه‌بان پیشین استقلال به باشگاه Tue Nov 07 23:12:31 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم فیلم/ دروغ‌هایی که در "تبلیغات بازرگانی" به خورد مخاطب داده می‌شود Wed Jan 30 04:00:00 IRST 2019
پارسینه نعمتی: 6 هزار پیشنهاد بودجه‌ای ارائه شده است Sat Feb 23 11:22:51 IRST 2019
خبرگزاری فارس «هنیه» خواستار حفظ آرامش در اردوگاه فلسطینی‌ها در لبنان شد Sun Mar 12 10:14:00 IRST 2017
ساعت24 آیت‌الله جنتی: امیدواریم بتوانیم «فرهنگ صادقی» را بهتر نشر دهیم Wed Jul 19 12:05:19 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم تعقیب قضایی 30 مدیر در پرونده بانک سرمایه/ رد ادعای انگلیس درباره نازنین زاغری Wed Jan 16 16:49:03 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی کاهش شدید اعتماد بازرگانان انگلیس به اقتصاد کشورشان پس از برگزیت Tue Jul 05 10:40:00 IRDT 2016
مشرق نیوز تشبیه «حوزه هنری» با «مرسدس بنز»! Mon Dec 24 11:36:47 IRST 2018
صبح تهران محبی نیا: مشکلات آموزش و پرورش را با بودجه گره نزنید Tue Oct 03 11:19:46 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو طراحی سامانه یکپارچه دسترسی به خدمات صندوق اعتباری هنر Wed Sep 26 15:16:01 IRST 2018
جماران مرگ مشکوک جوان 29 ساله در داخل خودرو آیا این جوان به قتل رسیده و یا خودکشی کرده است؟ Sat Feb 10 13:18:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی بین ایران و اندونزی Sat Aug 05 20:02:43 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین صدور مجوز 330پرواز فوق‌العاده اربعین Sun Oct 14 16:30:48 IRST 2018
ایسکانیوز اورهال چیست؟ Mon Nov 13 06:00:00 IRST 2017
برنا تسلیت پرویز اسماعیلی به مناسبت درگذشت عطاءالله بهمنش Mon Jul 03 16:05:57 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو محاصره، وحدت قطر را تقویت کرد Sat Feb 17 11:14:24 IRST 2018
واحد مرکزی خبر اهدای رایگان هزار و 250 سند واگذاری املاک زراعی به مردم استان سمنان Thu Sep 28 09:08:02 IRST 2017
روزنو کپی انصاری‌فرد از بازیکنی که می‌گوید رونالدو از او بهتر است Mon Dec 04 12:00:01 IRST 2017
جهان نیوز اردوغان:اداره اقلیم کردستان عراق هزینه خواهد داد Sat Sep 30 17:00:27 IRST 2017
فردا فرار مرگبار یک زندانی از بیمارستان Thu Sep 07 12:37:35 IRDT 2017
آفتاب ایران مهاجرت کارگران افغانی ساکن ایران به کشورهای دیگر Sat Jun 16 09:50:14 IRDT 2018
ایسکانیوز مردم باید در زندگی روزمره خود رعایت حقوق شهروندی را احساس کنند Sun Dec 17 21:57:23 IRST 2017
عصر خبر بارش 6 متری برف در ترکیه (+عکس) Wed Jan 02 09:34:08 IRST 2019
تی نیوز عکس جذاب از جهانبخش در حاشیه تمرین آلکمار Wed Jul 26 20:03:39 IRDT 2017
خرداد نیوز قالیباف مجلس را می خواهد Fri Aug 17 09:43:07 IRDT 2018
میزان بازسازی چهره دختر نوجوان 9000 ساله! +تصاویر Sat Jan 27 23:10:02 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران درخشش هنرجوی بجنوردی در مسابقات علمی- عملی Sat May 13 13:15:02 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد ترکیب پرسپولیس برای بازی با الاهلی مشخص شد Tue Apr 09 18:53:32 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجو چگونه استرس کنکور را کنترل کنیم؟ Mon Jun 25 12:57:25 IRDT 2018
نامه نیوز رای گیری در ایالت پنسیلوانیا شهر فیلادلفیا_امریکا/عکس Fri May 19 18:43:14 IRDT 2017
تهران پرس وقوع تیراندازی مقابل آژانس امنیت ملی آمریکا در «مریلند» Wed Feb 14 11:17:00 IRST 2018
ورزش 3 گل علی علیپور؛ پرسپولیس - نفت تهران Fri Jul 21 21:28:00 IRDT 2017
روزنامه کیهان طرح افزایش سن ازدواج مغایر با قوانین و عرف جامعه ایرانی است! Mon Sep 25 18:28:51 IRST 2017
واحد مرکزی خبر معرفی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد Thu Jan 24 16:46:44 IRST 2019
ورزش 3 سوال بزرگ پیش از سفر به مشهد/ قرارداد سروش و فولاد؛ فسخ یا توافق؟ Tue Oct 16 18:20:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مراکش / اعتراضات مردمی و تشدید تدابیر امنیتی در شهر حسیمه Mon May 29 12:43:00 IRDT 2017
میزان قدیمی‌ترین تکیه‌های تهران را بشناسید/ وجود تکیه‌هایی با قدمت بیش از 400 سال در پایتخت Wed Sep 27 22:10:01 IRST 2017
میزان تعطیلی شمار زیادی از شرکت‎های خارجی در انگلیس؛ چه بانک‎هایی از انگلیس خارج شدند؟ Tue Feb 05 16:47:37 IRST 2019
خبرگزاری مهر حسین آباد کالپوش وضعیتی بحرانی دارد/ تخلیه خانه‌ها در اولویت Tue Apr 09 23:14:52 IRDT 2019
بی باک نیوز شناسایی حفره های زیرسطحی تهران با استفاده از فناوری روز دنیا Sun Jul 02 13:23:01 IRDT 2017
پولی مالی نخستین معامله آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز Mon May 29 13:11:00 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم رییس جمهوری عراق: نیازی به قیم نداریم Fri Jan 04 00:08:01 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران افشاگری خداداد عزیزی از شرط عجیب یک جادوگر برای پیروزی تیم مشهور/حماسه‌ساز ملبورن در شبکه سه مجری می‌شود؟ Wed Dec 05 22:31:20 IRST 2018
وانا عذرخواهی صداوسیما از هواداران استقلال Mon Mar 11 16:39:04 IRST 2019
طلا طرف عرضه تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت طلا در بازارهای بین المللی دارد Fri Aug 11 14:52:54 IRDT 2017
آفتاب اگر فشارخون بالا دارید در مصرف این غذاها زیاده روی نکنید Wed May 03 00:15:12 IRDT 2017
بی باک نیوز همدردی با قربانیان حمله به مسجد کبک در کانادا‎ Tue Jan 31 14:30:01 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ادامه بارش ها در البرز تا جمعه Wed Feb 27 11:47:21 IRST 2019
خبرگزاری مهر نویسندگان ما نمی پذیرند قهرمان فیلم هایشان شکست بخورد Wed Jul 19 17:14:37 IRDT 2017
صراط کلاهبرداری در مشهد به بهانه فروش خودرو Mon Feb 05 19:56:20 IRST 2018
میزان ایسلند جام جهانی فوتبال در روسیه را تحریم کرد! Tue Mar 27 00:02:10 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران احضار مدیرکانال تلگرامی جنجالی داوران به فدراسیون فوتبال! Wed Feb 27 12:27:59 IRST 2019
روزنامه کیهان جدول نرخ سکه و ارز Sat Oct 06 20:39:35 IRST 2018
سلامت نیوز راهکارهای کاهش خسارات ناشی از حوادث در حوزه مدیریت بحران Wed Feb 08 16:22:00 IRST 2017
تی نیوز کودک و خانواده، بخش جدید برنامه «نگی که نگفتی»/ بیان هنجارهای اجتماعی توسط کودکان Tue Aug 08 22:56:57 IRDT 2017
آنا روند احراز صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات در انتخابات شوراها تشریح شد Fri Apr 07 10:38:14 IRDT 2017
افکارخبر طلا از صعود بازماند Wed Nov 28 11:39:43 IRST 2018
آفتاب کنایه نماینده اصولگرا به گرانی گوشت: همین روزهاست که بگویند سلطان گوشت هم دستگیر شد! Sat Jan 12 15:35:43 IRST 2019
فردا دخالت نابجای دولت و سیاسیون Wed Dec 13 01:40:01 IRST 2017
میزان زلزله‌ای 6.3 ریشتری در عمق 5 کیلومتری کرمانشاه را لرزاند/ اورژانس در آماده باش کامل/تمامی مدارس و دانشگاه های کل استان کرمانشاه فردا تعطیل است/استقرار تیم‌های سپاه و ارتش در منطقه Sun Nov 25 20:20:01 IRST 2018
پرشین خودرو حمایت شورا از طرح ریلی وزارت راه و شهرسازی Tue Oct 03 11:38:00 IRST 2017
فرارو اوباما: مردم ایده‌های بامزه ترامپ را رد می‌کنند Thu Sep 08 16:25:44 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران «به اضافه مستند» با تغییرات جدید به آنتن باز می گردد Sat Jul 07 15:29:40 IRDT 2018
فردا بی‌اطلاعی قطعه‌سازان از قرارداد خودروسازان فرانسوی Mon Aug 14 17:22:10 IRDT 2017
فرارو حریق گسترده انبار ابر در جنوب تهران Thu Feb 07 16:34:40 IRST 2019
جهان نیوز سردار غیب پرور: در حال جنگ اقتصادی هستیم Sun May 13 14:32:18 IRDT 2018
روزنامه قانون بازداشت یک مقام محلی به جرم رشوه‌خواری Thu Nov 01 23:40:00 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن مراسم رونمایی از کامل‌ترین فرهنگ تاریخ ادبیات کُردی برگزار شد Thu May 10 18:49:20 IRDT 2018
نامه نیوز عراقچی: ملاقات بسیار خوبی با آمانو داشتم Tue Apr 25 14:28:04 IRDT 2017
تابناک افزایش دمای شهرها در سال‌های پیش‌رو Sun Apr 30 17:22:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رادیو اربعین برای چهارمین سال راه‌اندازی می‌شود Sun Oct 07 16:43:19 IRST 2018
مشرق نیوز جدید کتاب کامل الزیارات منتشر می‌شود Sat Jan 19 16:34:09 IRST 2019
اخبار بانک مردمی که در خانه‌های زیرزمینی زندگی می‌کنند Wed Feb 28 11:40:00 IRST 2018
بی باک نیوز دومین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان منتشر شد Wed Mar 08 08:07:01 IRST 2017
شیعه نیوز فالگیری در تلگرام تضمینی! Wed Jul 26 13:53:18 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مراسم مختلط در تالارها ممنوع/ نه تالار لاکچری داریم نه سِرو میگو و خرچنگ Mon Feb 25 10:33:29 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم لبنان در انتظار انتخابات سرنوشت ساز؛ تأکید عون بر تشکیل سریع دولت Sun May 06 08:28:41 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران فروش دونات با روکش طلا +تصاویر Wed Jul 12 20:31:22 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ارز گروه کالایی 2 و 3 از محل صادرات غیر نفتی قابل تامین است Mon Oct 29 14:49:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود Tue Feb 21 19:11:24 IRST 2017
پول نیوز پرداخت وام ازدواج به 23 هزار نفر در بانک تجارت Wed Aug 23 09:29:44 IRDT 2017
جام نیوز اولتیماتوم برجامی ترامپ را غیر واقع ‏بینانه است Sat Jan 13 10:06:33 IRST 2018
تی نیوز لعنت بر خودبزرگ بینی Wed Aug 02 22:16:55 IRDT 2017
پارس فوتبال سرمربی ” آبی‌ها” خبر داد : مدافع مصدوم ، 12 هفته دور از میادین خواهد بود Fri Nov 23 21:23:35 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران گوشت تنظیم بازاری ارزان نشده، حذف شد! Tue Apr 09 14:22:20 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر حمایت بسیج علمی از طرحهای نیمه حرفه ای Thu May 11 11:57:53 IRDT 2017
آفتاب ایران خرازی: حیثیت اروپا ایجاب می کند در مقابل فشارهای آمریکا در موضوع برجام مقاومت کند Tue Aug 28 08:50:08 IRDT 2018
خبرگزاری مهر شب شعروموسیقی در پایتخت معنوی صفویه/لزوم معرفی سرمایه‌های فرهنگی Tue Jul 26 09:56:05 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم نمایشگاه دستاوردهاى دولت یازدهم در زادگاه رئیس‌جمهور برپا می‌شود Sun Aug 13 18:56:08 IRDT 2017
تی نیوز استخدام کارشناس حسابداری با سابقه در شرکتهای بازرگانی Thu Jul 27 15:40:47 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی قاضی زاده هاشمی به سوالات اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ داد Tue Nov 20 18:47:00 IRST 2018
ایران آنلاین حمل سلاح در آمریکا دوباره فاجعه آفرید/ کشتار خونین در یک رستوران Mon Apr 23 14:29:06 IRDT 2018
انتخاب خاتمی: حضورم در فضای مجازی با استقبال کم‌نظیری همراه شده است Sun Nov 12 14:00:44 IRST 2017
تی نیوز نمایندگان ایران به جایزه آسیاپاسفیک معرفی شدند Sun Aug 20 17:51:38 IRDT 2017
فردا قیمت خرید دلار در بانک‎ها 1397/08/22 Tue Nov 13 12:37:25 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی طرح آمارگیری از مسکن روستایی در قزوین پایان یافت Tue Nov 13 11:43:00 IRST 2018