روزنامه شرق - Thu Jan 26 03:30:00 IRST 2017 نمایش خبر

شکل، چگونه روی محتوا اثر می‌گذارد

قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بدون‌تردید یکی از قواعد بنیادین مورد اتفاق نظام‌های مختلف حقوقی است. این قاعده اقتضا می‌کند که نه‌تنها تکالیف (و نیز حقوق) آحاد جامعه که از سوی قانون‌گذاران وضع می‌شود، به اطلاع آنان رسانده شود، بلکه در میان حجم انبوه قوانین، این ابلاغ باید هم از شفافیت (clarté) و روشنی کافی برخوردار باشد و هم قابلیت دسترسی
 (accéssibilité) عموم مردم را به متون قانونی فراهم کند. اگر قانون شفاف نباشد یا به‌راحتی در دسترس همگان قرار نداشته باشد، بیان و ابلاغ به تعبیر قرآن کریم مبین و آشکار نیست و بلاغ و بیان محقق نشده تا «قبح عقاب بلا بیان» مرتفع شود. برای دستیابی به دو اصل «شفافیت» و «قابلیت دادرسی» در امر تقنین، هم باید سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری رعایت شود و هم سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، هم حاوی سیاست‌های ماهوی ناظر به چگونگی تشخیص نیازها و نیز تبیین اهداف تقنینی در هر بخش و همچنین کیفیت نظارت بر دستیابی به این اهداف است و هم حاوی سیاست‌های شکلی است که شیوه قانون‌گذاری را در کشور اصلاح می‌کند. قطعا سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری دارای اهمیت بسزایی است، اما غالب این سیاست‌ها ضمانت کافی و سازوکار اجرائی مناسب ندارند؛ به‌عنوان‌مثال، ایجاد فرهنگ قانون‌مداری و مبارزه با قانون‌گریزی اقتضا دارد که رؤسا و دست‌اندرکاران اصلی نظام، الگوهای شایسته‌ای برای این امر باشند و فی‌المثل اگر از صندوق ذخیره ارزی برای مصارف عمومی در خارج از ضوابط بودجه برداشت شود یا حساب‌های بانکی برخلاف مقررات‌های مالی عمومی کشور افتتاح شود، حتی با وجود حسن‌نیت، الگوی مناسبی برای عامه مردم به دست نمی‌دهند و چه خوب بود که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، چنین درخواست‌هایی از سوی رؤسای سه قوه نیز منوط به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شد. به دلیل مذکور، فارغ از سیاست‌های ماهوی، هدف این نوشتار، بررسی سیاست‌های شکلی است که در بخشی ناظر به شیوه قانون‌نویسی است (مبحث یکم) و در بخش دیگر راجع به تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر است (مبحث دوم).
 مبحث یکم – سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه جدید تنقیح قوانین و قانون‌نویسی: قانون جامع‌نویسی.
 گرچه شفافیت قوانین در نتیجه رعایت هر دو دسته سیاست‌های ماهوی و شکلی تأمین می‌شود و قابلیت دادرسی قوانین فقط از طریق رعایت سیاست‌های شکلی فراهم می‌شود و رعایت‌نکردن این اصول موجب «اجمال و ابهام» و نیز «تعارض» متون قانونی خواهد شد و موارد «سکوت» قانون نیز مجهول خواهد ماند و اجمال، تعارض و سکوت متون قانونی به ناامنی قضائی و حقوقی منجر می‌شود و فساد اداری و اقتصادی با استفاده از موارد سکوت، اجمال و تعارض بر کشور حاکم خواهد شد. این بخش از سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه تنقیح قوانین است. تجربه کشورهای مختلف و از جمله ایران اثبات کرده که تنقیح قوانین از سوی شوراهایی در خارج از بدنه قانون‌گذاری میسر نیست و بدون مداخله خود قانون‌گذار، هیچ‌گاه تنقیح قوانین به کامیابی مطلوبی دست نیافته است. ازاین‌رو، قانون‌گذاران کشورهای گوناگون، سعی کرده‌اند تا خود اقدام به منقّح‌کردن قوانین و مقررات کنند. به‌این‌منظور، در هر زمینه تقنینی، قانون واحدی تجمیع کنند و تمام قوانین پراکنده قبلی را در چارچوب این قانون واحد، تدوین کنند و با لازم‌الاجراشدن این قانون واحد، تمام قوانین پراکنده قبلی صریحا منسوخ شوند و پس از تدوین این قانون واحد، هرگونه اصلاح و تغییر یا الحاق و تصویب مقررات جدید، فقط در همین قانون دیده شود تا دوباره، قوانین پراکنده در کنار قانون واحد، موجب تشتت وضعیت قانون‌گذاری نشود. این قانون واحد در هر موضوع، در زبان فرانسه با نام «code» شناخته می‌شود و برخلاف «Loi» که به قانون ترجمه می‌شود، نگارنده این سطور، معادل «قانون جامع» را در سال 1374 برای «code» پیشنهاد کرده و با همین ترجمه در مجامع علمی و سیاسی کشور شناخته شده است. برای دستیابی به این شیوه جدید قانون‌نویسی که به‌این‌ترتیب «قانون جامع‌نویسی» (معادل  codification فرانسوی) نام گرفت، شایسته است سیاست‌های کلی زیر در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دیده شود و برخلاف معمول که در سیاست‌های کلی به ذکر کلی عنوان سیاست اکتفا می‌شود، در این مورد شایسته است زیرمجموعه‌های این سیاست تبیین شود تا در عمل به بیراهه نگراید:
 1- تنقیح قوانین گذشته در قالب تدوین قوانین جامع به‌نحوی‌که در هر زمینه قانون‌گذاری فقط یک قانون وجود داشته باشد به ترتیب زیر:
 1-1- تشکیل شورای‌عالی قوانین جامع با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیر دادگستری و معاونان ذی‌ربط رؤسای سه قوه و دو نماینده از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نیز دو استاد متخصص از دانشکده‌های حقوق کشور با حکم رئیس‌جمهور.
 2-1- تدوین نقشه جامع قوانین کشور حاوی زمینه‌های قانون‌گذاری و تبویب هر زمینه قانون‌گذاری در یک تقسیم‌بندی موضوعی سه‌درجه‌ای بخش، فصل و مبحث.
 3-1- شماره‌گذاری موادی که در قانون جامع قرار می‌گیرد با توجه به جایگاه هر ماده در قانون (به‌نحوی‌که اولین ماده قانون جامع با شماره 1-111 شماره‌گذاری شود و نشان دهد که نخستین ماده از مبحث یکم از فصل یکم از بخش یکم است و با ماده 2-111 ادامه یابد تا زمانی که مبحث تغییر می‌یابد و اولین ماده مبحث دوم 1-112 شماره‌گذاری شود و با تغییر فصل، نخستین ماده 1-121 و با ورود به بخش دوم، نخستین ماده 1-211 شماره‌گذاری شود و به همین ترتیب تمام مواد قانون جامع تا پایان شماره‌گذاری شود).
 4-1- اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع به نحوی که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس فقط دو نوع پیشنهاد از سوی نمایندگان قابل طرح باشد: اضافه‌کردن ماده‌ای که به نظر نماینده در قوانین گذشته نسخ نشده و در پیش‌نویس قانون جامع منسوخ اعلام شده؛ منسوخ‌کردن ماده‌ای که در قانون جامع در ردیف مواد معتبر قانونی آمده اما به نظر نماینده پیشنهاد‌دهنده در قوانین سابق نسخ شده بوده است.
 5-1- تصویب قانون جامع در قالب دو ماده (اولی ناظر به تصویب قانون جامع به شرح پیوست و دیگری ناظر به نسخ قوانین و مقررات تصریح‌شده ذیل همین ماده از زمان لازم‌الاجراشدن قانون جامع خواهد بود).
 6-1- شورای نگهبان در اظهار خود نسبت به قانون موضوع بند پیشین، می‌تواند نسبت به مقرراتی که به نظر شورا منسوخ شده بوده، اما در قانون جامع احیا شده از حیث انطباق یا عدم انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی اظهارنظر کند.
 2- لزوم هر نوع قانون‌گذاری جدید در زمینه‌های قوانین جامع صرفا از طریق اصلاح قوانین جامع به ترتیب زیر:
 1-2- اعلام عدم وصول لایحه یا طرح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس در هر زمینه‌ای که قانون جامع تصویب شده باشد مگر در صورت تعیین جایگاه و مواد لایحه و طرح در قانون جامع.
 2-2- ارسال لایحه یا طرح در هر زمینه‌ای که قانون جامع آن در دست تصویب است به کمیسیون رسیدگی‌کننده به قانون جامع به منظور بررسی و تعیین جایگاه مواد آن طرح یا لایحه در قانون جامع مزبور و ارسال آن برای هیئت‌رئیسه به منظور طرح آن در صحن علنی مجلس، پس از تصویب قانون جامع.
 3- رعایت شیوه‌نامه ضمیمه به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات قوای سه‌گانه در تهیه، تدوین و تصویب قوانین جامع.
 4- تهیه بانک واژه‌های قانونی به شرح شیوه‌نامه ضمیمه ناظر به تهیه کلیدواژه‌های قانونی.
 مبحث دوم- سیاست‌های شکلی ناظر بر تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر.بدون تردید، مجلس شورای اسلامی حق دارد وفق اصل 71 قانون اساسی در عموم مسائل کشور قانون وضع کند. با این‌همه، عمومیت اصل مذکور با اختیاراتی که به موجب سایر اصول قانون اساسی برای دو قوه دیگر پیش‌بینی شده است، در موارد عدیده تخصیص خورده است و قانون‌گذار باید مفاد این اصول قانون اساسی را در وضع قوانین مراعی دارد. از آن گذشته، بعضی از امور طبیعت کاملا اجرائی دارند و محدودکردن اختیارات قوه اجرائی در این امور، مغایر با اصل تفکیک قواست و موجب کندشدن جریان امور اجرائی خواهد شد. وانگهی، در رابطه با موادی نیز که ماهیت اجرائی داشته، اما بعضی از جوانب آن نیاز به تجویز قانون‌گذار دارد، تشخیص قوه اجرائی در رابطه با اینکه یک امر اجرائی صرفا با تصویب قوانینی خاص، منتج به نتیجه می‌شود، باید محترم شمرده شود به این نحو که قوه اجرائی بتواند یا با قوانین پیشنهادی خود، اقدام به اجرائی‌کردن آن امر کند یا پیش از اجرا، به لحاظ عدم نیل به مقصود خود در عرصه قانون‌گذاری، از اجرائی‌کردن امر مزبور صرف‌نظر کند. بنابراین پیش‌بینی اصول زیر در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توصیه می‌شود:
 1- امکان پیشنهاد لایحه قانونی از سوی دولت با تقاضای تصویب یا ردّ کلی آن در مجلس شورای اسلامی بدون ورود در مواد قانون با مسئولیت خود دولت.
 2- امکان استرداد لایحه‌ای که دولت تصویب یا رد کلی آن را خواستار شده و پس از ردّ کلی، تقاضای تصویب عادی لایحه را کرده، حین بررسی مواد آن در هر مرحله‌ای در کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
 3- پیشنهاد تعویق اجرای قانونی که در لایحه به مجلس ارسال و تصویب شده است به مجلس شورای اسلامی با تصویب هیئت وزیران در صورتی که این هیئت، تغییرات لایحه پیشنهادی را در حدی می‌بیند که نیل به اهداف خود در تهیه لایحه را غیرمیسور تشخیص می‌دهد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دوسوم آرا با پیشنهاد تعویق اجرای دولت مخالفت کند.
 4- امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه یا طرحی که براساس اصل 85 در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده از سوی هر یک از قوای اجرائی یا قضائی (صرفا در رابطه با لوایح قضائی) بدون ورود به مواد آن طرح یا لایحه.
 5- رعایت حق قوه اجرائی در تهیه بودجه سالانه ناشی از اصل 52 قانون اساسی و امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه بودجه سالانه بدون ورود به مواد درآمدها و هزینه‌ها و تبصره‌ها. درصورتی که برای بار دوم لایحه بودجه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، مجلس حق اصلاح مفاد لایحه مزبور را خواهد داشت.
 6- محدودبودن موارد امکان اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور به موارد پیشنهادی دولت از طریق لوایح قانونی و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا موارد پیشنهادی نمایندگان مجلس از طریق طرح با تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس.
 7- منوط‌بودن ایجاد هرگونه وزارتخانه، مؤسسه و سازمان دولتی جدید یا ادغام و تفکیک در ساختار آنان به پیشنهاد دولت از طریق لایحه و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا پیشنهاد نمایندگان در قالب طرح و تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 8- عدم اعلام وصول و پذیرش طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مغایر با اصل 75 قانون اساسی از سوی هیئت‌رئیسه و امکان مخالفت دولت با طرح آنان در مجلس شورای اسلامی در صورت اعلام وصول و تعلیق جریان تصویب در این صورت تا اعلام نظر شورای نگهبان.
 9- الزام مراجع نظارتی و به‌ویژه سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور به احصای موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که مورد سوءاستفاده واقع شده یا قابلیت سوءاستفاده دارد در پایان هر سال و ارسال آن از طرق قانونی به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین.
 10- گسترش اختیار ایجاد وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در قوانین عادی و ایجاد امکان صدور آرای وحدت رویه در تمام موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که موجب تهافت آرای قضائی شده یا قابلیت ایجاد چنین تهافت آرائی را دارد و الزام قوه قضائیه به ارسال تمام آرای وحدت رویه به مجلس شورای اسلامی در پایان هر سال به منظور اصلاح و تکمیل قوانین.
 نتیجه
 تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گامی است بسیار مؤثر به منظور ساماندهی نظام آشفته قانون‌گذاری. بخش ماهوی این سیاست‌ها، با اینکه پراهمیت‌تر است ولی به طور طبیعی نمی‌تواند حاوی استانداردهای کمی و کیفی روشن و قابل اجرا باشد و در هر قانون باید به‌طور جداگانه و با انجام کارشناسی‌های کافی به نقطه مطلوب نزدیک شد و عملا از پیش نمی‌توان معیارهای روشنی را مقرر کرد. برعکس، سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری می‌تواند نسبت به همه قوانین قابل اعمال باشد و می‌توان بر رعایت این اصول، پایش کافی معمول داشت. در این بخش مهم‌ترین سیاست، تدوین قوانین جامع است و شایسته است که سیاست‌های کلی در این زمینه، حاوی جزئیات بیشتری باشد. از آن گذشته در تنظیم روابط دو قوه دیگر با قوه قانون‌گذاری نیز باید سیاست‌هایی پیش‌بینی کرد تا همکاری‌های دو قوه، در ارتقای سطح قانون‌گذاری مؤثر افتد که این همکاری‌ها در 10 سیاست کلی به شرح متن قابل تبیین است. 

 
روزنامه شرق مخاطب اصلی مناظره‌ها کیست؟ Mon May 08 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق توفان تهران برنامه رئیسی را لغو کرد Wed Apr 26 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق گالری جهان Wed Feb 28 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق تاکتیک اصولگرایان در نخستین مناظره Mon Apr 24 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق عقب‌نشینی شاخص کل بورس Sun Sep 24 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق رونمایی از کتاب میراث ماندگار با مقدمه مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی Sun Mar 12 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق پایان خشونت و سکوت آغاز فرهنگ تازه Mon Jan 22 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق کاسبی روی پل‌های عابر Mon Aug 21 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق ارسال نامه «موعود» به روحانی Thu Apr 06 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کولبری ممنوع Mon Dec 18 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق مردانی که «مرگ» می‌خرند Wed Feb 01 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق روزنامه‌نگاری زنده است Sun Mar 19 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق عده‌ای فارابی را «عابربانک» فرض کرده‌اند Sat Nov 25 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق له یا علیه اقتدار؟ Mon Apr 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خبر Mon Mar 13 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق مجادله بر سر «روح برجام» Sun Aug 13 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق حادثه‌ها Sun Jul 02 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نامه وکیل‌ «احمدی‌نژاد» به مجلس Wed Sep 13 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است نه قومیت Sat Jul 08 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق توصیه شیخ اجل درباره انتخاب اعضای دولت آینده Wed Jul 12 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خبر Tue Nov 28 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق 6 مساوی 3,800,000,000 Tue Apr 04 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق در انتخابات و با انتخابات Thu May 04 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق روز بعد از رفراندوم کردستان Mon Sep 25 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق تجربه تلخ را تکرار نکنیم Mon Jan 01 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق دستگیری قاتل زن جوان پس از 13 سال Sat Jan 20 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق برخی می‌خواهند کشور را متشنج کنند Sat Apr 15 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اظهارات رضا کیانیان در پی انتخاب «نفس» Thu Sep 21 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق قبض و بسط سینما در گرو سیاست Thu Jul 27 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق عرفان حسینی؛ قیام حسینی Wed Oct 04 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق پرچم سرخ افراشته Thu Sep 28 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر Mon Feb 19 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق خبر Sun Nov 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق آنتروپومورفیزم با مرغان و بهایم Thu Feb 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر Thu Jul 27 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق عطف کتاب Mon Mar 13 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق احمدی‌نژادی‌ها به خیابان می‌آیند؟ Thu Jan 25 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق فوتبال Thu Feb 08 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق اندر خم کوچه وزارتخانه‌شدن سازمان میراث فرهنگی Sun Apr 23 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق برنامه Wed Nov 08 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق بازی ایران با ازبکستان در حضور تماشاگران Sat Apr 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نامه‌های غیرمستند Wed Apr 19 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق رونمایی از نامزد اصلاح‌طلبان Sun Mar 12 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق ایمنی در گودبرداری Thu Apr 20 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نداریم Mon Jul 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نامه ظریف به موگرینی و آمانو Thu Aug 24 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق فروشنده و رؤیاهای حضرت اشرف Wed Mar 01 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق زیر سایه پدر Sun Jan 28 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق پلاسکو؛ روایتی دیگر Sun Jan 29 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق منهای فوتبال Wed Nov 15 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق کارتون خواب Sun Apr 16 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق این شش نفر Sat Apr 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خطر مداحی سلیقه‌ای Thu Jun 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق فروپاشی یا پوست‌اندازی آل‌ سعود Wed Jun 28 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق داعش در لاک خود فرومی‌رود Sun Apr 09 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق گفتارها Sun Sep 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خانم‌ها، آقایان ستاره! لطفا با هم بدرخشید! Mon Nov 13 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق آنهایی که رنگ جبهه را ندیده‌اند به ما تهمت زدند Sun Sep 24 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق برنامه مؤتلفه برای انتخابات 98 Sun Aug 13 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق این را که جایی بودجه بگیرد و حساب پس ندهد قبول ندارم Sun Jan 14 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق بیراهه‌های سقوط Thu May 18 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق هزینه هنگفت احمدی‌نژاد برای آبروی نظام Mon Feb 26 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق رشد اصلاح‌طلبان بدلی، نگران‌کننده است Mon Sep 11 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق جوان‌سازی یا جوان‌گرایی در مدیریت Thu Aug 31 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کیمیا علیزاده به میادین برمی‌گردد Sat Jan 27 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق کاهش صادرات نفت ایران به اروپا Sat Jul 01 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق باز‌تعریف اقتصاد فرا‌نفتی در دولت دوازدهم Wed May 31 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خبر Thu Feb 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق دفاع ترامپ از دامادش Tue May 30 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تقدیر از مهناز افشار و مصطفی زمانی Mon Jul 03 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تیغ هندی در کف زنگی مست Tue Sep 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق بوسه مرگ بر روند صلح Thu Dec 07 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق موفقیت بزرگ برای دیپلماسی ورزش Sat May 06 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق قانون چک تغییر می‌کند Wed Apr 19 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق مانیفست شعر کرد Mon Jan 08 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق چند تصویر ماندگار از آیت‌الله Thu Feb 16 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق علت مرگ هاشمی ایست قلبی بود، نه خفگی Thu Feb 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی کارگزاران Wed Apr 26 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق شمشیر دولبه بازسازی Mon Nov 20 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق بیایید «کبک» نباشیم! Sat Nov 25 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق پرونده‌ام را شخم زده‌اند Wed May 10 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق عده‌ای فارابی را «عابربانک» فرض کرده‌اند Sat Nov 25 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق سمساری عتیقه‌های بی‌مشتری Sat Dec 30 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق رویداد Sun Feb 12 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق سوسک سیاسی Tue Apr 18 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق به تنگ آمده‌ایم Wed Nov 15 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق داشتیم «عضو ناظر» می‌شدیم Thu May 18 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق موفق اما پر‌انتقاد Tue Jul 11 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اولتیماتوم به 5 کشور اروپایی Tue Sep 12 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تقدیر از کامبیز درمبخش در نخستین جایزه «ویستا» Wed Mar 01 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق آشپزخانه‌های صنعتی در نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران Sat May 27 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق زیر آسمان فیروزه‌ای Thu Jun 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق گالری جهان Sat Jan 27 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق قصاص پایان عشق نافرجام Thu Aug 03 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق در رثای «یزدی» بزرگ‌مردی از تبار ایمان Thu Aug 31 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق برنامه Sun Jan 14 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق زجر 5 دولت با ارثیه احمدی‌نژاد Wed Aug 16 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق بازتاب Mon Aug 07 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق دیالکتیک تاریخ و تئاتر Mon Jul 24 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق فروش قرص برنج ، شراکت در قتل Tue Feb 27 03:30:00 IRST 2018
آفتاب 5 فروند هواپیمای ATR جدید فردا به ایران می‌رسند Sat Aug 04 17:11:15 IRDT 2018
خرداد نیوز ترکیه یوان را جایگزین دلار کرد Sun Aug 05 09:56:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر اختصاص تسهیلات 5 درصدی به بانوان روستایی گلستان Mon Aug 28 14:14:43 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رهبر انقلاب: اگر شهدا نبودند، امروز تهران و خوزستان دست چه کسانی بود‌؟ Fri Jul 21 13:07:45 IRDT 2017
شارا قصه روابط عمومی در صنعت حمل و نقل Sat Aug 26 15:56:00 IRDT 2017
پارس فوتبال عکس ؛ خیز راموس برای شکستن رکورد اسطوره بارسایی ها ! Sat Sep 22 12:28:34 IRST 2018
ایران آنلاین فیلتر تلگرام در روسیه حاشیه ساز شد Wed Apr 18 10:18:33 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آمار قتل در شهرضا در 2 سال گذشته به "صفر" رسیده است Wed Sep 13 10:03:29 IRDT 2017
عصر ایران وزیر کشور: در برخی از شهرها بیکاری به 60 درصد رسیده است Sun Oct 01 12:07:49 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم لاریجانی: بدهی دولت به بانک‌ها 2 برابر بودجه کشور است Tue May 09 21:27:57 IRDT 2017
تی نیوز استخدام منشی خانم با اطلاعات ورزشی در کرج Sun Apr 15 15:08:12 IRDT 2018
جهان نیوز گفت‌وگو با مادری‌که سر بریده پسرش‌را در تلگرام‌دید Sun Jul 23 10:14:52 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران ​انتشار «جهان ماند!» از مجموعه «دستمال سرخ‌ها» Sat Aug 05 09:00:37 IRDT 2017
شفاف یک هفته با بازار سرمایه Sat Jul 15 09:33:08 IRDT 2017
آفتاب ایران آشوب و خشونت کور بیگناهان را قربانی می کند/داغدار کشته شدن 2 دانش آموز هستم Tue Jan 02 15:40:04 IRST 2018
فردا مرغ ارزان شد اما هنوز گران است! Tue Sep 25 11:44:00 IRST 2018
میزان ممنوعیت موقتی تردد وانت‌بار‌ها و کامیونت‌ها در ماه مهر Sat Sep 08 11:27:52 IRDT 2018
افکارخبر پست اینستاگرامی نکونام و دژاگه در آستانه دیدار ایران و قطر Thu Mar 23 18:40:46 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شورای معتمد پلیس گامی برای پیشگیری از وقوع جرائم است Mon Oct 09 15:58:24 IRST 2017
خبرگزاری مهر آمریکا مدعی شد: در جنوب سوریه مداخله نظامی نمی کنیم Sun Jun 24 09:40:38 IRDT 2018
مشرق نیوز خوشحالی موقتی ایرلاین‌ها از گرانی بلیت Fri Aug 24 18:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی قرنطینه گروهی از دانش آموزان مالزی با احتمال ابتلا به آنفلوانزا عکس:رضاپیمان یغمایی Fri Mar 10 17:38:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران گزارش لحظه به لحظه /ایران یک - توگو صفر Thu Oct 05 18:25:02 IRST 2017
واحد مرکزی خبر افزایش جرایم فضای مجازی در فارس + فیلم Wed Aug 16 12:02:42 IRDT 2017
آنا تحصیل بدون شهریه در آمریکا فراگیر می‌شود Fri Sep 21 11:23:33 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران شهرداران نسبت به آلوده کردن خلیج فارس حساس باشند Mon Sep 25 12:30:24 IRST 2017
آرا نیوز افزایش شمار مصدومان زلزله کرمانشاه به 207 تن/ 3 تن جان باختند Sun Aug 26 09:34:20 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر از اول سال میلادی تاکنون 1500 مهاجر غیرقانونی جان خود را از دست دادند Fri Aug 03 23:15:34 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تجلی دوباره فریاد مبارزه با زورگویی و سلطه طلبی استکبار جهانی در راهپیمایی بزرگ 13 آبان Mon Nov 05 11:55:45 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران انتقاد آمریکا از اقدامات نظامی روسیه در نزدیکی بالکان Wed May 10 16:01:56 IRDT 2017
رجا نیوز مژده لواسانی و محمد بحرانی به «فاز» پیوستند Sun Dec 24 11:56:48 IRST 2017
اقتصاد آنلاین عامل اصلی مرگ ایرانی‌ها! (کاریکاتور) Wed Sep 27 10:54:39 IRST 2017
سراج 24 آیا دخالت نظامی علیه دوحه جدی است؟ Tue Jun 06 12:56:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تبعات افزایش نرخ بنزین در آمریکا Thu Sep 27 10:41:16 IRST 2018
ورزش 11 جونیت چاکر به عنوان داور دیدار کرواسی_انگلیس انتخاب شد Mon Jul 09 14:40:00 IRDT 2018
تدبیر اعلام جرم علیه بقایی و احمدی نژاد Sun Apr 09 12:58:57 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس سازمان بسیج مستضعفین: انقلابی ماندن شرط اصلی تداوم انقلاب است Tue Apr 25 01:20:00 IRDT 2017
رادیو زمانه یک نماینده مجلس: فروش کودکان دختر مانند یک بیماری شیوع پیدا کرده Wed Feb 28 19:44:16 IRST 2018
ایسکانیوز 6 بانک بورسی و غیر بورسی، مسئول تامین مالی پدیده شاندیز شدند Sun May 07 17:42:27 IRDT 2017
بی باک نیوز واکنش ولایتی به اظهارات مقامات ترکیه علیه ایران Tue Feb 21 17:56:01 IRST 2017
مشرق نیوز بریمانلو به نیمه نهایی مسابقات جهانی رسید Sat Sep 22 13:35:00 IRST 2018
ایران آنلاین جهانبخش از آلکمار جدا می شود/ مذاکرات نهایی ستاره ایرانی با تیم بعدی Sat Jul 21 10:18:39 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم چرا ‌دانش‌آموزان همدانی در کسب رتبه‌های برتر کنکور موفق نیستند Mon Aug 14 03:42:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کاهش 15 درجه‌ای دما در اردبیل/بارش‌ها در شمال استان متمرکز است Thu Sep 07 16:29:35 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاراندیش: اعتبارات متمرکز را از سطح ملی به استانی سوق دادیم/ اسماعیل تبادار از واگذاری پروژه ملی تالار مرکزی شیراز با مشارکت بخش خصوصی خبر داد. Thu Jun 21 19:51:10 IRDT 2018
آفتاب ایران هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 6500 تومان رسید/ افزایش قیمت لپ تاپ در بازار Tue May 08 13:52:18 IRDT 2018
پارس نیوز گلچین مداحی شهادت حضرت رقیه (س) +صوت Mon Oct 15 00:25:00 IRST 2018
ورزش 3 تنها در خانه؛ در غیاب مرد بین قاره‌ای/ یادداشت: کجا هستید آقای کی‌روش؟ Tue Jan 16 07:29:00 IRST 2018
خبرگزاری شبستان پرتره شهدا در «آینه‌های بی‌ زنگار» به نمایش درمی آید Sun Feb 18 10:42:00 IRST 2018
بصیرت دخالت نظامی آمریکا موجب توسعه تروریسم شد Tue Dec 12 12:07:19 IRST 2017
جام نیوز شکست مقابل کاشیما از نگاه مربی سابق پرسپولیس Sat Nov 03 14:45:00 IRST 2018
پارسینه احتمال سیل و باد شدید در 4 استان Wed Apr 19 16:23:00 IRDT 2017
شیعه نیوز چگونه جزیره ی سینا از جاذبه ی گردشگری به مرکزی تروریستی تبدیل شد؟ Sun Nov 26 12:09:37 IRST 2017
ورزش 3 معرفی اعضای کمیته انضباطی باشگاه پدیده Wed Aug 09 13:33:00 IRDT 2017
آفتاب ایران تصمیم ترامپ درباره قدس، بازگشایی سفارت اسرائیل در اردن را به تعویق انداخت Thu Dec 28 13:56:06 IRST 2017
خانه ملت طرح گفت‌وگوی ملی از زبان چهره‌های سیاسی را باید به فال نیک گرفت/ تاثیر مذاکره منعطفان اصولگرا و اصلاح‌طلب در رفع دغدغه‌های کشور Fri Dec 15 11:08:31 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 844 میلیون ریال کالای قاچاق در پارسیان کشف شد Wed May 30 12:37:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر داعش 15 غیرنظامی عراقی را سوزاند Sun Feb 12 03:47:34 IRST 2017
عصر ایران تسلط ارتش سوریه بر منطقه داعش در مثلث حلب، حماه و ادلب Fri Feb 09 16:52:24 IRST 2018
ساعت24 با کی روش رابطه خوبی دارم/جیووا را هیات رئیسه تایید کرده بود Wed Mar 15 12:51:28 IRST 2017
جماران پروژه های گردشگری آذربایجان شرقی 65 درصد پیشرفت دارد Thu Sep 13 10:36:03 IRDT 2018
میزان خرید و فروش کانال برای فعالیت انتخاباتی Thu Apr 06 11:08:31 IRDT 2017
ایلنا تصاویری از ساحل صخره‌ای و مرجانی چابهار Sat Apr 01 16:16:50 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران فتاح بار دیگر حضورش در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد Thu Apr 06 21:01:27 IRDT 2017
ایسکانیوز واکنش دبیر جشنواره تئاتر فجر به انتقادات وارد شده Thu Jan 04 12:16:26 IRST 2018
ایستا نیوز ثبات در بازار تسهیلات مسکن طی روزهای اخیر Wed Sep 06 13:52:39 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان اعتبار «آمریکا» در گرو اجلاس «ترامپ - پوتین» Sun Jul 08 11:56:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس فعالیت در مدارس غیردولتی هیچ حقی برای استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند Wed Jul 25 09:45:00 IRDT 2018
فردا پرواز مرگبار خودرو به کانال آب در پارس آباد Sat Nov 25 09:40:25 IRST 2017
عصر ایران کی باید مشاوره برویم؟ Mon Nov 06 13:10:02 IRST 2017
واحد مرکزی خبر احداث آزادراه خرم‌آباد - پل زال موجب از دست رفتن 2500شغل شده است Sun Sep 10 15:36:23 IRDT 2017
افکارخبر ماجرای اختلاف آقای بازیگر با یک کارگردان کارنابلد Sun Dec 17 08:29:55 IRST 2017
آفتاب ایران تاثیر مخرب تحریم شرکت «روس آل » بر اهداف تجاری اتحادیه اروپا Mon Apr 23 14:52:16 IRDT 2018
افکارخبر واکنش برانکو به اظهارات سرمربی استقلال/ منصوریان از ناراحتی خوابش نبرد! Mon May 22 12:32:25 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا زائران سوختند، مسببان آسوده در خواب‌‌اند!/ استعفاء مدیرعامل راه‌‌آهن و انتصاب در شهرداری تهران Sat Nov 25 13:38:23 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نوراللهی: خوب دفاع کردیم و امتیاز لازم را گرفتیم Thu Jul 26 23:48:39 IRDT 2018
نود تی وی نوستالژی/ ده سال بعد از اولین گل ملی سیدجلال؛ قلعه نویی جام ملت های آسیا را با پیروزی آغاز کرد Wed Jul 12 09:57:00 IRDT 2017
شیعه نیوز اتحادیه بین المللی علمای مسلمان خواستار تقویت جهان اسلام شد Tue Nov 07 14:00:12 IRST 2017
اتاق خبر24 کدام سازه ها در برابر زلزله مقاوم ترند؟ Wed Dec 27 09:28:00 IRST 2017
ورزش 3 به مناسبت شگفتی ساز شدن ساحلی بازان ایران Mon May 15 23:18:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اهدای 180میلیارد ریال کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه Sun Dec 24 11:16:44 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اروپاییان بی اعتنایی آمریکا به معاهدات بین المللی را در نظر بگیرند Fri May 11 18:10:00 IRDT 2018
عصر ایران هشدار آلمان نسبت به خروج آمریکا از برجام Fri Oct 13 13:03:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر روابط پاکستان و عربستان؛ همپوشانی ضعف ها از رهگذر ایدئولوژی Thu Apr 13 05:13:35 IRDT 2017
فردا اسکورت پوتین در آسمان سوریه +عکس Mon Dec 11 16:51:16 IRST 2017
عصر ایران همکاری‌های فناورانه ایران و چین گسترش می‌یابد Mon May 08 16:52:20 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بازگشت زائران در مرز مهران به روایت تصویر Tue Oct 30 10:57:47 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بگذارید چرخ ما بچرخد Fri May 11 00:05:00 IRDT 2018
تین کامیونی که جان 4 دانش آموز را گرفت Sun Mar 05 13:30:04 IRST 2017
خبرگزاری فارس تغییر رویکرد نیروی انتظامی به جامعه‌محوری/ ارتقای احساس امنیت از وظایف نیروی انتظامی است Wed Jul 19 05:27:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اورژانس از شهرداری تهران انتقاد کرد Sat Jul 28 19:44:00 IRDT 2018
خرداد نیوز شکست آلکمار و هیرنفین در روز گلزنی جهانبخش و قوچان نژاد Sun May 07 19:37:55 IRDT 2017
آفتاب ایران واکنش قاطع فرمانده هوافضای سپاه به درخواست غربی ها برای بازدید از مراکز نظامی Mon Aug 07 15:04:07 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر زخمی جانکاه بر پیکره طبیعت به دست افراد نا آگاه Tue Jul 17 21:11:12 IRDT 2018
خبر خودرو مراکز عرضه دام زنده ویژه عید قربان در تهران Tue Aug 21 11:54:26 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شوخی در فضای مجازی دردسرساز شد Fri May 18 13:30:43 IRDT 2018
تابناک جریمه نقدی شرکت چینی برای نقض تحریم‌های ایران Wed Mar 08 06:22:01 IRST 2017
صبحانه با خبر 7500 نفر استپ وی خریدند Wed Sep 20 10:29:30 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم جا به جایی کود مرغی در تهران ممنوع شد+ سند Fri Oct 20 10:56:10 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آغاز بکار خط تولید آب بسته بندی در مرز شلمچه Thu Oct 18 17:56:47 IRST 2018