روزنامه شرق - Thu Jan 26 03:30:00 IRST 2017 نمایش خبر

شکل، چگونه روی محتوا اثر می‌گذارد

قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بدون‌تردید یکی از قواعد بنیادین مورد اتفاق نظام‌های مختلف حقوقی است. این قاعده اقتضا می‌کند که نه‌تنها تکالیف (و نیز حقوق) آحاد جامعه که از سوی قانون‌گذاران وضع می‌شود، به اطلاع آنان رسانده شود، بلکه در میان حجم انبوه قوانین، این ابلاغ باید هم از شفافیت (clarté) و روشنی کافی برخوردار باشد و هم قابلیت دسترسی
 (accéssibilité) عموم مردم را به متون قانونی فراهم کند. اگر قانون شفاف نباشد یا به‌راحتی در دسترس همگان قرار نداشته باشد، بیان و ابلاغ به تعبیر قرآن کریم مبین و آشکار نیست و بلاغ و بیان محقق نشده تا «قبح عقاب بلا بیان» مرتفع شود. برای دستیابی به دو اصل «شفافیت» و «قابلیت دادرسی» در امر تقنین، هم باید سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری رعایت شود و هم سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، هم حاوی سیاست‌های ماهوی ناظر به چگونگی تشخیص نیازها و نیز تبیین اهداف تقنینی در هر بخش و همچنین کیفیت نظارت بر دستیابی به این اهداف است و هم حاوی سیاست‌های شکلی است که شیوه قانون‌گذاری را در کشور اصلاح می‌کند. قطعا سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانون‌گذاری دارای اهمیت بسزایی است، اما غالب این سیاست‌ها ضمانت کافی و سازوکار اجرائی مناسب ندارند؛ به‌عنوان‌مثال، ایجاد فرهنگ قانون‌مداری و مبارزه با قانون‌گریزی اقتضا دارد که رؤسا و دست‌اندرکاران اصلی نظام، الگوهای شایسته‌ای برای این امر باشند و فی‌المثل اگر از صندوق ذخیره ارزی برای مصارف عمومی در خارج از ضوابط بودجه برداشت شود یا حساب‌های بانکی برخلاف مقررات‌های مالی عمومی کشور افتتاح شود، حتی با وجود حسن‌نیت، الگوی مناسبی برای عامه مردم به دست نمی‌دهند و چه خوب بود که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، چنین درخواست‌هایی از سوی رؤسای سه قوه نیز منوط به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شد. به دلیل مذکور، فارغ از سیاست‌های ماهوی، هدف این نوشتار، بررسی سیاست‌های شکلی است که در بخشی ناظر به شیوه قانون‌نویسی است (مبحث یکم) و در بخش دیگر راجع به تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر است (مبحث دوم).
 مبحث یکم – سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه جدید تنقیح قوانین و قانون‌نویسی: قانون جامع‌نویسی.
 گرچه شفافیت قوانین در نتیجه رعایت هر دو دسته سیاست‌های ماهوی و شکلی تأمین می‌شود و قابلیت دادرسی قوانین فقط از طریق رعایت سیاست‌های شکلی فراهم می‌شود و رعایت‌نکردن این اصول موجب «اجمال و ابهام» و نیز «تعارض» متون قانونی خواهد شد و موارد «سکوت» قانون نیز مجهول خواهد ماند و اجمال، تعارض و سکوت متون قانونی به ناامنی قضائی و حقوقی منجر می‌شود و فساد اداری و اقتصادی با استفاده از موارد سکوت، اجمال و تعارض بر کشور حاکم خواهد شد. این بخش از سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه تنقیح قوانین است. تجربه کشورهای مختلف و از جمله ایران اثبات کرده که تنقیح قوانین از سوی شوراهایی در خارج از بدنه قانون‌گذاری میسر نیست و بدون مداخله خود قانون‌گذار، هیچ‌گاه تنقیح قوانین به کامیابی مطلوبی دست نیافته است. ازاین‌رو، قانون‌گذاران کشورهای گوناگون، سعی کرده‌اند تا خود اقدام به منقّح‌کردن قوانین و مقررات کنند. به‌این‌منظور، در هر زمینه تقنینی، قانون واحدی تجمیع کنند و تمام قوانین پراکنده قبلی را در چارچوب این قانون واحد، تدوین کنند و با لازم‌الاجراشدن این قانون واحد، تمام قوانین پراکنده قبلی صریحا منسوخ شوند و پس از تدوین این قانون واحد، هرگونه اصلاح و تغییر یا الحاق و تصویب مقررات جدید، فقط در همین قانون دیده شود تا دوباره، قوانین پراکنده در کنار قانون واحد، موجب تشتت وضعیت قانون‌گذاری نشود. این قانون واحد در هر موضوع، در زبان فرانسه با نام «code» شناخته می‌شود و برخلاف «Loi» که به قانون ترجمه می‌شود، نگارنده این سطور، معادل «قانون جامع» را در سال 1374 برای «code» پیشنهاد کرده و با همین ترجمه در مجامع علمی و سیاسی کشور شناخته شده است. برای دستیابی به این شیوه جدید قانون‌نویسی که به‌این‌ترتیب «قانون جامع‌نویسی» (معادل  codification فرانسوی) نام گرفت، شایسته است سیاست‌های کلی زیر در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دیده شود و برخلاف معمول که در سیاست‌های کلی به ذکر کلی عنوان سیاست اکتفا می‌شود، در این مورد شایسته است زیرمجموعه‌های این سیاست تبیین شود تا در عمل به بیراهه نگراید:
 1- تنقیح قوانین گذشته در قالب تدوین قوانین جامع به‌نحوی‌که در هر زمینه قانون‌گذاری فقط یک قانون وجود داشته باشد به ترتیب زیر:
 1-1- تشکیل شورای‌عالی قوانین جامع با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیر دادگستری و معاونان ذی‌ربط رؤسای سه قوه و دو نماینده از کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نیز دو استاد متخصص از دانشکده‌های حقوق کشور با حکم رئیس‌جمهور.
 2-1- تدوین نقشه جامع قوانین کشور حاوی زمینه‌های قانون‌گذاری و تبویب هر زمینه قانون‌گذاری در یک تقسیم‌بندی موضوعی سه‌درجه‌ای بخش، فصل و مبحث.
 3-1- شماره‌گذاری موادی که در قانون جامع قرار می‌گیرد با توجه به جایگاه هر ماده در قانون (به‌نحوی‌که اولین ماده قانون جامع با شماره 1-111 شماره‌گذاری شود و نشان دهد که نخستین ماده از مبحث یکم از فصل یکم از بخش یکم است و با ماده 2-111 ادامه یابد تا زمانی که مبحث تغییر می‌یابد و اولین ماده مبحث دوم 1-112 شماره‌گذاری شود و با تغییر فصل، نخستین ماده 1-121 و با ورود به بخش دوم، نخستین ماده 1-211 شماره‌گذاری شود و به همین ترتیب تمام مواد قانون جامع تا پایان شماره‌گذاری شود).
 4-1- اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع به نحوی که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس فقط دو نوع پیشنهاد از سوی نمایندگان قابل طرح باشد: اضافه‌کردن ماده‌ای که به نظر نماینده در قوانین گذشته نسخ نشده و در پیش‌نویس قانون جامع منسوخ اعلام شده؛ منسوخ‌کردن ماده‌ای که در قانون جامع در ردیف مواد معتبر قانونی آمده اما به نظر نماینده پیشنهاد‌دهنده در قوانین سابق نسخ شده بوده است.
 5-1- تصویب قانون جامع در قالب دو ماده (اولی ناظر به تصویب قانون جامع به شرح پیوست و دیگری ناظر به نسخ قوانین و مقررات تصریح‌شده ذیل همین ماده از زمان لازم‌الاجراشدن قانون جامع خواهد بود).
 6-1- شورای نگهبان در اظهار خود نسبت به قانون موضوع بند پیشین، می‌تواند نسبت به مقرراتی که به نظر شورا منسوخ شده بوده، اما در قانون جامع احیا شده از حیث انطباق یا عدم انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی اظهارنظر کند.
 2- لزوم هر نوع قانون‌گذاری جدید در زمینه‌های قوانین جامع صرفا از طریق اصلاح قوانین جامع به ترتیب زیر:
 1-2- اعلام عدم وصول لایحه یا طرح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس در هر زمینه‌ای که قانون جامع تصویب شده باشد مگر در صورت تعیین جایگاه و مواد لایحه و طرح در قانون جامع.
 2-2- ارسال لایحه یا طرح در هر زمینه‌ای که قانون جامع آن در دست تصویب است به کمیسیون رسیدگی‌کننده به قانون جامع به منظور بررسی و تعیین جایگاه مواد آن طرح یا لایحه در قانون جامع مزبور و ارسال آن برای هیئت‌رئیسه به منظور طرح آن در صحن علنی مجلس، پس از تصویب قانون جامع.
 3- رعایت شیوه‌نامه ضمیمه به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات قوای سه‌گانه در تهیه، تدوین و تصویب قوانین جامع.
 4- تهیه بانک واژه‌های قانونی به شرح شیوه‌نامه ضمیمه ناظر به تهیه کلیدواژه‌های قانونی.
 مبحث دوم- سیاست‌های شکلی ناظر بر تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر.بدون تردید، مجلس شورای اسلامی حق دارد وفق اصل 71 قانون اساسی در عموم مسائل کشور قانون وضع کند. با این‌همه، عمومیت اصل مذکور با اختیاراتی که به موجب سایر اصول قانون اساسی برای دو قوه دیگر پیش‌بینی شده است، در موارد عدیده تخصیص خورده است و قانون‌گذار باید مفاد این اصول قانون اساسی را در وضع قوانین مراعی دارد. از آن گذشته، بعضی از امور طبیعت کاملا اجرائی دارند و محدودکردن اختیارات قوه اجرائی در این امور، مغایر با اصل تفکیک قواست و موجب کندشدن جریان امور اجرائی خواهد شد. وانگهی، در رابطه با موادی نیز که ماهیت اجرائی داشته، اما بعضی از جوانب آن نیاز به تجویز قانون‌گذار دارد، تشخیص قوه اجرائی در رابطه با اینکه یک امر اجرائی صرفا با تصویب قوانینی خاص، منتج به نتیجه می‌شود، باید محترم شمرده شود به این نحو که قوه اجرائی بتواند یا با قوانین پیشنهادی خود، اقدام به اجرائی‌کردن آن امر کند یا پیش از اجرا، به لحاظ عدم نیل به مقصود خود در عرصه قانون‌گذاری، از اجرائی‌کردن امر مزبور صرف‌نظر کند. بنابراین پیش‌بینی اصول زیر در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توصیه می‌شود:
 1- امکان پیشنهاد لایحه قانونی از سوی دولت با تقاضای تصویب یا ردّ کلی آن در مجلس شورای اسلامی بدون ورود در مواد قانون با مسئولیت خود دولت.
 2- امکان استرداد لایحه‌ای که دولت تصویب یا رد کلی آن را خواستار شده و پس از ردّ کلی، تقاضای تصویب عادی لایحه را کرده، حین بررسی مواد آن در هر مرحله‌ای در کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
 3- پیشنهاد تعویق اجرای قانونی که در لایحه به مجلس ارسال و تصویب شده است به مجلس شورای اسلامی با تصویب هیئت وزیران در صورتی که این هیئت، تغییرات لایحه پیشنهادی را در حدی می‌بیند که نیل به اهداف خود در تهیه لایحه را غیرمیسور تشخیص می‌دهد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دوسوم آرا با پیشنهاد تعویق اجرای دولت مخالفت کند.
 4- امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه یا طرحی که براساس اصل 85 در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده از سوی هر یک از قوای اجرائی یا قضائی (صرفا در رابطه با لوایح قضائی) بدون ورود به مواد آن طرح یا لایحه.
 5- رعایت حق قوه اجرائی در تهیه بودجه سالانه ناشی از اصل 52 قانون اساسی و امکان تقاضای تصویب یا ردّ کلی لایحه بودجه سالانه بدون ورود به مواد درآمدها و هزینه‌ها و تبصره‌ها. درصورتی که برای بار دوم لایحه بودجه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، مجلس حق اصلاح مفاد لایحه مزبور را خواهد داشت.
 6- محدودبودن موارد امکان اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور به موارد پیشنهادی دولت از طریق لوایح قانونی و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا موارد پیشنهادی نمایندگان مجلس از طریق طرح با تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس.
 7- منوط‌بودن ایجاد هرگونه وزارتخانه، مؤسسه و سازمان دولتی جدید یا ادغام و تفکیک در ساختار آنان به پیشنهاد دولت از طریق لایحه و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا پیشنهاد نمایندگان در قالب طرح و تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 8- عدم اعلام وصول و پذیرش طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مغایر با اصل 75 قانون اساسی از سوی هیئت‌رئیسه و امکان مخالفت دولت با طرح آنان در مجلس شورای اسلامی در صورت اعلام وصول و تعلیق جریان تصویب در این صورت تا اعلام نظر شورای نگهبان.
 9- الزام مراجع نظارتی و به‌ویژه سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور به احصای موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که مورد سوءاستفاده واقع شده یا قابلیت سوءاستفاده دارد در پایان هر سال و ارسال آن از طرق قانونی به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین.
 10- گسترش اختیار ایجاد وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در قوانین عادی و ایجاد امکان صدور آرای وحدت رویه در تمام موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که موجب تهافت آرای قضائی شده یا قابلیت ایجاد چنین تهافت آرائی را دارد و الزام قوه قضائیه به ارسال تمام آرای وحدت رویه به مجلس شورای اسلامی در پایان هر سال به منظور اصلاح و تکمیل قوانین.
 نتیجه
 تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گامی است بسیار مؤثر به منظور ساماندهی نظام آشفته قانون‌گذاری. بخش ماهوی این سیاست‌ها، با اینکه پراهمیت‌تر است ولی به طور طبیعی نمی‌تواند حاوی استانداردهای کمی و کیفی روشن و قابل اجرا باشد و در هر قانون باید به‌طور جداگانه و با انجام کارشناسی‌های کافی به نقطه مطلوب نزدیک شد و عملا از پیش نمی‌توان معیارهای روشنی را مقرر کرد. برعکس، سیاست‌های کلی شکلی نظام قانون‌گذاری می‌تواند نسبت به همه قوانین قابل اعمال باشد و می‌توان بر رعایت این اصول، پایش کافی معمول داشت. در این بخش مهم‌ترین سیاست، تدوین قوانین جامع است و شایسته است که سیاست‌های کلی در این زمینه، حاوی جزئیات بیشتری باشد. از آن گذشته در تنظیم روابط دو قوه دیگر با قوه قانون‌گذاری نیز باید سیاست‌هایی پیش‌بینی کرد تا همکاری‌های دو قوه، در ارتقای سطح قانون‌گذاری مؤثر افتد که این همکاری‌ها در 10 سیاست کلی به شرح متن قابل تبیین است. 

 
روزنامه شرق تصمیمی که انحصار ساخت Sun Dec 17 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق تحریم خود از سوی آمریکا را افتخار می‌دانم Tue Jan 16 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق پایانی بر دیکتاتوری Mon Nov 20 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق بر مدار بحران Sat Mar 11 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق برنامه Thu Feb 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق پنتاگون و مواجهه با یوفوها Thu Jan 18 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق معارضان بازهم با تأخیر به آستانه رفتند Thu Mar 16 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق ضرورت تغییر نگاه به مسائل اقتصادی کشور Tue Dec 05 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق وام غیرمولدها بی‌دردسرتر از مولدها Thu Feb 22 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق سکوت‌مزمن مخالفان توتال Thu Jul 13 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تلاش برای حراج الواح هخامنشی به بهانه تروریسم Thu Jun 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق آقای میرکاظمی چه کسانی امروز باید محاکمه شوند؟ Mon May 08 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق یک جعبه سیاه دیگر در شهرداری Wed Jan 17 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق گروهی همچنان با افکار منجمد به سینما نگاه می‌کنند Sun Apr 23 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق احتمال رشد تولید نفت شیل Sat Mar 11 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق گالری جهان Wed Jul 12 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق همه‌پرسی کردستان و منافع ما Tue Oct 03 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق آیت‌الله جنتی گفت احمدی‌نژاد نامزد بشود، یعنی دنبال فتنه است Sat Dec 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق بخشی از اطلاعات درباره سند 2030 وجود خارجی ندارد! Sun May 21 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق پروژه اصلاحات قیچی شد Sat Nov 04 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق فیلم مسابقات را می‌بینم، باورم نمی‌شود Thu Feb 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق زیر آسمان فیروزه‌ای Sat Nov 04 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق به دنبال رهبری نظم نوین جهانی Sun Mar 05 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق فاشیست‌ها را تحقیر کنیم Sat Feb 04 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق جدول Sun Apr 09 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق بهانه‌جویی‌های ترامپ علیه ایران Thu Aug 03 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق دیپلماسی علیه گردوغبار Tue May 09 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تغییر سال پایه، اقدامی حرفه‌ای Mon Jul 03 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق همه ناراضی، چه کسی راضی؟ Sat Apr 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کوتاه دیپلماسی Sat Feb 18 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق فوتبال Sun Sep 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق زیر آسمان فیروزه‌ای Mon Sep 25 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق ایالات متحده دموکراسی نیست، هرگز نبوده Sat Dec 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق آن سیزده‌به‌در نحس! Mon Apr 03 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق خبر Wed May 10 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق آینه دیروز Tue Mar 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق فوتبال Tue Feb 21 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق برای مرد اسفندی تاریخ Tue Mar 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق هراس و تنهایی در سلول انفرادی Wed Jul 05 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کارتون خواب Wed Feb 21 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق نمی شد احتمال مرگ هاشمی را داد Wed Jan 10 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق «دونالد ترامپ» و حافظه تاریخ Thu Mar 16 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر Sun Jan 01 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق ادبیات در دفاع از حقوق بشر Mon Sep 18 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کاش سفارت‌ها پُل بسازند نه دیوار Tue May 30 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق زیر آسمان فیروزه‌ای Thu Sep 28 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر Mon Jul 03 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق درخشش فیلم‌برداران سینما در «شب نقره‌ای» Tue Mar 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق پاسخ آقای وزیر Tue Dec 19 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق تصویب تعطیلات زمستانی مدارس در دولت Mon Feb 20 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر Wed Aug 02 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق می‌خواهند سفره ولایت فقیه را جمع کنند Wed Feb 14 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق تعهد قانونی نسبت به تعاونی‌های سهام عدالت نداریم Sun Nov 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق دولت برجام؛ میراث انقلابیون خرد‌گرا Wed May 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق رویداد Sat Feb 10 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق آزمون ترامپ بعد از قرارداد بویینگ Sat Apr 08 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق اهدای مدالیوم خانه تئاتر به خانواده بشردوست Mon May 01 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق برنامه Tue Aug 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نامه حضرتی به رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی Sat Aug 26 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق کاهش 6 درصدی بارش در کشور Tue Oct 03 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق مسئولان جهان اسلام موضع خود را روشن کنند Thu Feb 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق اولویتشان سیاست است نه زنان Tue Dec 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق احضار بقایی یک روز بعد از آزادی Sat Jul 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق نامه‌نگاری‌های «لشگری‌قوچانی» ادامه دارد Tue Mar 07 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق منتظری در میانه دگردیسی و سنگوارگی Wed Dec 20 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق 400 صفحه توهین و اتهام Thu Aug 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق فقط موارد معدودی از چالش‌های ارتباطات حل می‌شود Tue Feb 21 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق تکریم محمدی‌گرگانی استاد برجسته حقوق عمومی Sat Dec 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق روایت خاندانی جاودان Mon Feb 05 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق چرا ما به راهبران زن نیازمندیم Tue Aug 01 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق قرة‌العین من آن میوه دل یادش باد Sat Jul 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق روزنه Tue Mar 07 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق گالری جهان Sat Dec 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق از کلاهبرداری یقه‌سفیدها تا ... Tue Mar 14 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق بیطرف قربانی یا مقصر Tue Aug 29 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق رخداد Tue May 23 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق انکار اتهام تعرض و قتل عمد در دادگاه Tue Jan 03 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق به مناسبت هفته سلامت Thu Feb 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق غیرقابل پیش‌بینی Wed Jan 04 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق افزایش ستاره‌های کیفی محصولات ایران‌خودرو Thu Jun 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق به فکر کوچ مریم‌ها باشیم Sat Jul 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق استخدام در دقیقه 90 Mon Jan 30 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق حادثه‌ها Sat Jul 22 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق یارانه‌های انرژی به نام مستضعفان به کام دیگران Mon Feb 19 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق مورد عجیب سپنتا نیکنام Sat Sep 23 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق خبر ویژه Tue May 09 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق یک زن بر صدر مارکت نشست Sun Jan 14 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق رخداد Mon Aug 28 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تصویب طرح ترافیک با عقب‌نشینی Mon Feb 26 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق توضیح داورزنی درباره حضور زنان در سالن مسابقات والیبال Mon Apr 24 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق انتظار جدی ایران از افغانستان Mon Dec 25 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق نبش قبر محترمانه! Wed Jul 19 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق تاکنون استعفا نداده‌ام Thu Jan 26 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق پاسخ آستان قدس به علی مطهری Sun Jan 14 03:30:00 IRST 2018
روزنامه شرق هنر توقیف‌شدنی نیست؟ Sat Aug 26 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق درخواست کمک یک مادر برای نجات فرزندش Thu Aug 17 04:30:00 IRDT 2017
روزنامه شرق از نعشی که می‌بریم Mon Oct 30 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق واکنش گمرک ایران به یک گزارش Sat Dec 16 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق «آشتی ملی» یعنی زنده‌کردن شعار همه با هم Thu Feb 09 03:30:00 IRST 2017
روزنامه شرق تخلفات انتخاباتی فضای مجازی را رصد خواهیم کرد Tue Apr 04 04:30:00 IRDT 2017
آریا اجرای طرح ویژه نگهداشت شهر در 480 نقطه منطقه 10 در حوزه عمرانی Sat Sep 02 12:57:09 IRDT 2017
پول نیوز موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو Wed Jan 16 14:29:28 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران مهار آتش سوزی در انبار مواد غذایی Tue Apr 04 08:40:05 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر جایگاه موقت عرضه و ذبح بهداشتی دام در منطقه 10 آماده سازی شد Sun Aug 19 12:56:15 IRDT 2018
خبرگزاری فارس خانه‌های خالی 11.3 درصد رشد کرد/ وزارت راه 2 سال سامانه ملی املاک و اسکان را معطل گذاشت Sun Feb 04 00:57:00 IRST 2018
جهان نیوز شرط آلمان برای مشارکت در بازسازی سوریه Sun Oct 28 09:18:51 IRST 2018
برنا کولیوند: بیشترین تعداد مصدومین در حوادث ویژه ثبت شده Wed Jul 12 10:50:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برف نوبت بعد از ظهر مدارس برخی شهرهای آذربایجان غربی را تعطیل کرد Mon Feb 13 10:39:38 IRST 2017
برنا تجلیل از ژرار دوپاردیو و کاترین دونو در جشنواره آنگولم فرانسه Wed Jul 05 13:54:25 IRDT 2017
تی نیوز 150 دقیقه ورزش در هفته شما را شادتر می کند Sun Apr 08 17:28:40 IRDT 2018
تهران پرس زباله گردی افسوسی بی پایان Sat Sep 08 16:04:00 IRDT 2018
پارسینه اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه Sun May 27 23:45:14 IRDT 2018
صبا ایران پلیس راه: 20 محور در 10 استان مسدود است Sat Feb 04 12:35:32 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کوچ 80 خانوار عشایری سیستان و بلوچستان به شهرستان نهبندان Tue Apr 18 11:18:00 IRDT 2017
جام نیوز حیدر العبادی قول پاکسازی کامل عراق از بقایای تروریست‌ها را داد Sun Apr 08 00:16:54 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر خلاء قوانین و مقرارات فرهنگی در عرصه ورزش برطرف شده است Tue May 15 15:22:53 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران راه اندازی رایگان قطار حومه ای اهواز – خرمشهر و بالعکس به صورت چارتر Wed Dec 06 11:21:40 IRST 2017
بنکر تبانی با بانک ها برای اعلام ورشکستگی Wed Mar 08 12:03:54 IRST 2017
واحد مرکزی خبر اخذ سند مالکیت 18میلیون مترمربع از موقوفات استان اصفهان Tue Dec 04 13:28:08 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مازندران| آمریکا تکیه‌گاه خوبی برای کشورهای منطقه نیست + فیلم Thu May 31 11:28:59 IRDT 2018
جام نیوز خبر خوش برای مسکن مهری‎ها Fri Feb 03 07:00:00 IRST 2017
یک ورزش جردن باروز ایرانی می‌شود Wed Oct 04 13:19:07 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مرگ دختربچه 8 ساله در برخورد با پژو Thu Sep 07 20:47:53 IRDT 2017
تهران پرس ممکن است نتانیاهو برای فرار از مجازات، جنگی به راه بیندازد Mon Feb 26 19:04:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر نمایندگان دسته 69 کیلوگرم ایران هفتم و یازدهم شدند Sun Jun 18 15:15:06 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین اغلب ثبت‌نام کنندگان در روز اول شرایط لازم را ندارند/ رسانه ملی درباره شرایط داوطلبان روشنگری کند Wed Apr 12 12:55:00 IRDT 2017
دولت بهار مهمان قاتل خواهرش را کشت Wed Apr 19 10:47:00 IRDT 2017
خبر گزاری دانا فوق تخصص گوارش و کبد: مراقب غذاهای خود باشید Sat Nov 18 07:28:01 IRST 2017
اقتصاد آنلاین لرستان بیشترین و کرمان کمترین نرخ تورم آبان را داشت Sat Dec 01 15:08:38 IRST 2018
تابناک ریاست «ناطق‌نوری» در مجمع صحت ندارد Sun May 21 17:11:52 IRDT 2017
خبرگزاری فارس لیست برنامه‌های محرمانه سفرها و دیدارهای ترزا می در یک قطار عمومی جاماند Mon Mar 13 13:16:00 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد حماس:درنشست شورای مرکزی فلسطین شرکت نمیکنیم Fri Jan 12 23:32:16 IRST 2018
تهران پرس ترکیه میزبان نشست چهارجانبه با موضوع سوریه می‎شود Sun Jul 29 12:18:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ابهام در سرنوشت شهردار 76 روزه تهران/ قانون بازنشسته‌ها شامل «افشانی» می‌شود؟ Sat Jul 28 09:58:33 IRDT 2018
روزنو نقشه جدید مهدی طارمی برای گرفتن پنالتی از صنعت نفت آبادان Fri Mar 31 20:40:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تکمیل تصفیه‌خانه شماره 2 پاوه Mon Dec 24 14:28:48 IRST 2018
میزان تشویق تلگرامی عوامل داعش برای حمله به ایتالیا +عکس Fri Aug 25 03:25:10 IRDT 2017
پارسینه دفاع روزنامه اصولگرا از آیت الله یزدی:چرا می گویید این دختر نوه آیت الله است؟ Sun Nov 11 08:40:52 IRST 2018
واحد مرکزی خبر تظاهرات در رام الله در اعتراض به «معامله قرن» Sat Jan 12 19:22:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم بوشهر| بحران کم‌آبی در "بوشهر"؛ تشدید مشکلات تامین آب "دشتستان" با شدت گرفتن گرما Sat Jul 07 17:14:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تجلیل از ورزشکاران مدال آور ووشو در نور Thu Feb 08 15:08:56 IRST 2018
ایسکانیوز ازدواج با بیماران تالاسمی آری یا نه؟/ آنچه باید از تالاسمی بدانیم Wed Oct 25 14:01:39 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین چرا تفکیک وزارتخانه‌ها کار عاقلانه‌ای است؟ Wed Aug 02 19:07:00 IRDT 2017
روزنامه کیهان ساماندهی یگان‌های زرهی متحرک و هجومی در نیروی زمینی ارتش Tue Sep 05 22:48:12 IRDT 2017
میزان نمایش فیلم محمد رسول‌الله در 45 شهر فاقد سینما Thu Nov 22 01:30:02 IRST 2018
آفتاب ایران بازتاب کنفرانس خبری روحانی در رسانه های جهان Wed Feb 07 13:00:15 IRST 2018
آریا نگهداری راههای کشور نیازمند 100 هزار میلیارد ریال است Mon Jun 11 17:16:05 IRDT 2018
تدبیر 10 دانشگاه بین‌المللی برتر دنیا کدامند؟ Thu Feb 09 18:00:00 IRST 2017
جهان نیوز اصلی‌ترین علایم کمبود اهن بدن Wed Aug 01 08:25:03 IRDT 2018
ایلنا همسرم انگیزه خدمت در سازمان بهزیستی را در من ایجاد کرد/ 42 درصد مدیران بهزیستی را زنان تشکیل می‌دهند Sat Dec 29 18:50:24 IRST 2018
تی نیوز ضرورت تدوین برنامه 5 ساله اصلاحات اقتصادی Wed Apr 11 17:25:46 IRDT 2018
پارسینه ناگفته های تبلیغات انتخابات 96 Sat Jul 01 07:37:02 IRDT 2017
تهران پرس احتمال کسر امتیاز و سقوط پرسپولیس به لیگ دسته یک؟ Sun Sep 24 06:30:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم استقبال رسمی روحانی از اردوغان Wed Oct 04 12:41:37 IRST 2017
واحد مرکزی خبر نقش پزشکی شخصی در افزایش طول عمر بیماران سرطانی Mon Jan 08 15:24:04 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا عالمای دینی از فکر و اندیشه جامعه مراقبت می‌کنند/ تلاش دشمنان برای بدنام کردن عالمان و مبلغان دین Thu Oct 11 12:24:08 IRST 2018
نامه نیوز تظاهرات هزاران نفری در تل آویو در اعتراض به فساد نتانیاهو Sun Dec 10 09:20:12 IRST 2017
آریا سخنگوی گردان های حزب الله عراق: ایران و حزب الله لبنان تنها حامیان عراق در مقابله با داعش بودند Thu Aug 31 06:34:39 IRDT 2017
خرداد نیوز اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره توئیت جنجالی ترامپ/واژه عجیب covfefe یعنی چه؟ Thu Jun 01 09:21:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و پدیده مشهد Wed Apr 19 18:02:11 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر جشنواره گل نرگس در گازرون Wed Feb 15 14:36:20 IRST 2017
اقتصاد آنلاین افزایش معاملات واحدهای کهنه‌ساز در تهران +اینفوگرافیک Thu Jun 07 20:19:26 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر عزاداری تاسوعای حسینی Wed Sep 19 17:31:22 IRDT 2018
آریا راه‌حل مشکل حضور زنان در ورزشگاه، واقع‌نمایی است Sun Nov 25 09:32:08 IRST 2018
آفتاب ایران تصویری از رختکن تیم ملی در آستانه بازی با توگو Thu Oct 05 17:44:05 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی چوب به کار خود پایان داد Mon Jan 21 13:38:29 IRST 2019
تابناک تنوع؛ مزیت آیین نوروز است Tue Mar 27 18:53:33 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا اهداء عضو 15بیمار مرگ مغزی در سطح استان Wed Sep 27 14:32:30 IRST 2017
مشرق نیوز تیکه مژده لواسانی به وزیر بهداشت +فیلم Wed Nov 28 14:02:15 IRST 2018
آریا 19 عضو داعش در حملات هوایی در "ننگرهار" کشته شدند Mon May 28 18:47:47 IRDT 2018
جماران علی مطهری: مهلت سه ماهه برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم وجود ندارد Sun Sep 24 10:52:27 IRST 2017
پول نیوز آمار قابل تامل از فرار مالیاتی در کشور Mon Oct 16 15:29:12 IRST 2017
پارسینه نیکی هیلی، میهمان ویژۀ نشست ایران و 1+5 Wed Sep 20 20:11:08 IRDT 2017
فردا مرکل دست خالی الجزائر را ترک کرد Tue Sep 18 16:12:33 IRDT 2018
سلامت نیوز انتقاد از بی تفاوتی برخی نسبت به تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان/فقط شاهد آزار و اذیت مردم هستیم Thu May 31 10:02:00 IRDT 2018
عصر ایران استانبول شهر گربه ها‎ (عکس) Thu Mar 01 12:49:01 IRST 2018
اتاق خبر صادرات پارسال فرش به آمریکا 96.7 درصد رشد کرد Thu Apr 13 20:32:04 IRDT 2017
پول نیوز تعیین تسهیلات ‌15 میلیون تومانی برای دانشجویان متأهل Mon Aug 27 21:25:20 IRDT 2018
پارس نیوز طارمی در ترکیب احتمالی الغرافه مقابل الریان+عکس Sat Oct 20 11:44:26 IRST 2018
شبکه خبر استقلال و پرسپولیس در برابر الهلال و السد Tue Feb 20 08:49:50 IRST 2018
برنا معمایی به نام جباری/ 8محبوب، هنوز بازیکن استقلال نیست! Sun Jul 02 17:23:22 IRDT 2017
آریا تحریم سخنرانی «مایک پنس» در کنست اسرائیل Sun Jan 21 13:16:58 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم زائران "حج" واکسن "مننژیت" را سریع تزریق کنند Tue Jul 04 13:07:32 IRDT 2017
ایلنا مساله سوریه، فلسطین، لیبی و عراق در رأس محورهای اجلاس سران عرب است Mon Mar 13 12:11:26 IRST 2017
دفاع مقدس اسلام تروریست نیست بلکه دین صلح و دوستی است Fri Jan 18 15:44:09 IRST 2019
پول نیوز ویژگی های مهم بودجه 98 چیست؟ Sat Dec 01 08:52:59 IRST 2018
عصر ایران توتال: از سرگیری فعالیت در ایران غیرممکن است Wed Oct 03 18:19:26 IRST 2018
بورس نیوز ساپکو در نمایشگاه بین‌المللی قطعات و مجموعه‌های خودرو Mon Nov 12 10:12:29 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران کاربرد زیست‌فناوری مکان‌محور در تشخیص سرطان Mon Dec 31 11:38:35 IRST 2018
اتاق خبر وکیل‌مدافع متهم: موکلم باصداقت دفاع کرد Tue Jul 25 17:25:03 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم سکوت من تنها راه نشان دادن محترمانه خشم شخصی بنده است/قرار بود حضور در جام جهانی اولویت برتر فوتبال ایران باشد Sat May 12 15:51:01 IRDT 2018
انصاف «سیستم آکادمیک فعلی در کشتن ایده‌ها و صداقت‌ها پیش می‌رود» Tue Feb 20 01:48:22 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پیش بینی بارش باران و رعد وبرق در هرمزگان/شدت فعالیت موج بارشی در غرب و شمال استان Mon Dec 31 10:18:14 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اولین شکست میلان با گتوسو رقم خورد Sun Dec 17 17:08:41 IRST 2017
صبا ایران محبی‌نیا: ایران به علت ضعف حضور در دادگاه‌های بین‌المللی متضرر شده است Wed Nov 15 16:17:58 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مصرف 2.7 میلیارد مترمکعبی گاز در خراسان رضوی Tue Jun 26 17:03:56 IRDT 2018
پارسینه اینترنت زیاد چه بلایی سر مغزتان می‌آورد؟ Fri Aug 04 05:50:01 IRDT 2017
بنکر افزایش روابط بین بانکی با عمان و کویت Wed Feb 15 10:22:08 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم داوران جشنواره استانی صداوسیما مشخص شدند Sun Aug 19 12:00:20 IRDT 2018
جماران توقیف محموله قاچاق یک میلیارد و 200 میلیون ریالی در فراشبند Sat Sep 09 14:34:51 IRDT 2017