پایگاه خبری الف - Sun Jan 22 17:06:02 IRST 2017 نمایش خبر

ترامپ و توهم خودبرتر بینی آمریکایی‌ها

کاخ سفید در حالی شاهد انتقال قدرت از باراک اوباما به دونالد ترامپ بود که رئیس جمهور منتخب به دلیل فقدان سابقه سیاسی، موجب بهت و حیرت کارشناسان سیاسی شده و آن ها را از ارائه هرگونه تحلیلی نسبت به سیاست های احتمالی ترامپ دچار تردید کرده است.

 

 اظهارات متناقض و ناهمخوان ترامپ در رابطه با مسائل مختلف داخلی و بین المللی و هیجان های گاه و بیگاه او، بیش از پیش بر ابهام کارشناسان حوزه سیاست افزوده است. با این حال تحلیل سخنان ترامپ به ویژه نطق وی و تا کیدش بر انگاره «اول آمریکا» در مراسم تحلیفش بیانگر شروع عصر جدیدی از استثناگرایی آمریکایی است.

 

 روزنامه خراسان نوشت، کاخ سفید در حالی شاهد انتقال قدرت از باراک اوباما به دونالد ترامپ بود که رئیس جمهور منتخب به دلیل فقدان سابقه سیاسی، موجب بهت و حیرت کارشناسان سیاسی شده و آن ها را از ارائه هرگونه تحلیلی نسبت به سیاست های احتمالی ترامپ دچار تردید کرده است. اظهارات متناقض و ناهمخوان ترامپ در رابطه با مسائل مختلف داخلی و بین المللی و هیجان های گاه و بیگاه او، بیش از پیش بر ابهام کارشناسان حوزه سیاست افزوده است. با این حال تحلیل سخنان ترامپ به ویژه نطق وی و تا کیدش بر انگاره «اول آمریکا» در مراسم تحلیفش بیانگر شروع عصر جدیدی از استثناگرایی آمریکایی است.

  

 استثناگرایی آمریکایی چیست؟

  

 انگاره «استثناگرایی آمریکایی» به عنوان مهمترین مولفه هویتی ایالات متحده اولین بار در سال 1831 توسط الکسی دوتوکویل در تحلیل جامعه آمریکا مطرح شد. استثناگرایی آمریکایی به این مفهوم است که این کشور به طور ماهوی از سایر ملل پیشرفته متمایز است. استثناگرایی آمریکایی در واقع ایده ای است مبتنی بر توهم برتری آمریکایی ها بر همگان و الگو بودن ایشان برای ملت های دیگر.جان وینتروپ فرماندار ماساچوست در سال 1630 خطاب به مریدان خود گفته بود: «این عهد بین ما و خدا قرار دارد. ما باید خودمان را به عنوان« شهری روی تپه»در نظر بگیریم که چشم های همه مردم به سوی ماست.» مایکل مندل بوم تحلیل گر آمریکایی در این رابطه می نویسد«آمریکا برای خود آمریکایی ها مترادف مفهوم استثناست. دکترین استثنایی بودن آمریکا در جهان از همان آغاز کشف و تصرف این سرزمین و بعد ها در جنگ های استقلال و پس از آن در نماد آمریکا به عنوان یک قدرت برتر خود را به نمایش می گذارد. آمریکایی ها عمیقا« بر این باورند که کشور آنان یک استثنا در قاعده کلی کشور های جهان می باشد و آینده نیز در این امر دگرگونی پدید نخواهد آورد. باور عمومی در آمریکا این است که نه تنها سرزمینشان بهترین، آزادترین، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان است، بلکه آمریکا دنیای دیگری است، خوشبخت تر و مصون و ایمن از تمام فاجعه ها و جنگ ها که در کشور های دیگر رخ می دهد».با این حال منتقدان این مفهوم آن را حاکی از روحیه نژادپرستی آمریکایی می دانند و برخی دیگر نیز آن را نشانه ای از برتری جویی و امپراتورمآبی ایالات متحده خوانده اند. انگاره ای که نقش جدی در شکل گیری سیاست خارجی ایالات متحده در دوره های مختلف داشته است. گودفری هاگسون نویسنده وتحلیل گر انگلیسی در کتاب اخیر خود« اسطوره استثناگرایی آمریکایی»می نویسد:« این عقیده که برای ایالات متحده مقدر شده است که هدایای منحصربه فرد خود، دموکراسی و کاپیتالیسم را در کشور های دیگر توزیع کند؛ چه برای خود آمریکایی ها و چه برای باقی جهان بسیار خطرناک است.» وی در این کتاب تاکید می کند:« آمریکا آنقدرها که خودش دلش می خواهد، استثنایی نیست؛ کوری آمریکا درباره تاریخ خودش به ناسیونالیسمی خودخواهانه در سیاست خارجی خطرناک این کشور منجر شده است. به بیان دیگر ایده استثناگرایی این کشور را از جامعه جهانی جدا کرده و با آن بیگانه ساخته است. «توماس بندر، نویسنده کتاب« ملتی میان ملل: جایگاه آمریکا در تاریخ جهان» نیز می نویسد:« این یک واقعیت است که اعتقاد به استثناگرایی آمریکایی مانع از درک صحیح درباره جایگاه ملت آمریکا در جهان شده است.»

  

 استثناگرایی و سیاست خارجی آمریکا

  

 استثناگرایی، رسالت گرایی و خود بزرگ بینی آمریکایی علاوه بر تاثیر در سیاست داخلی آمریکا نمود ویژه ای نیز در سیاست خارجی این کشور دارد. استفان والت اخیرا در یادداشتی تحت عنوان «توصیه هایی به رئیس جمهور بعدی آمریکا» در نشریه فارین افیرز می نویسد: «رئیس جمهوری که درک درستی از ژئوپلتیک داشته باشد، می تواند استثناگرایی آمریکایی را نیز بهتر درک کند. استثناگرایی آمریکایی در قانون اساسی آمریکا، فرهنگ آن و جامعه ای که از آن تحت عنوان دیگ جوشان یاد می شود، معنا پیدا نمی کند، بلکه استثناگرایی آمریکا در امنیت این کشور که به واسطه انزوای جغرافیایی آن تضمین شده، معرفی می گردد.» استثناگرایی آمریکایی دو الگوی انزواگرایی و بین الملل گرایی را بر طبق مقتضیات زمان و اولویت های امنیتی به وجود می آورد اما منظور از مقتضیات زمان و اولویت های امنیتی چیست؟

  

 در بیش از دو قرن گذشته دولت های مختلف در آمریکا همواره به دنبال تحقق«مثلث امنیت»، متشکل از «مصونیت فیزیکی» و یا امنیت سرزمینی؛ «اشاعه ارزش ها» و یا آمریکایی سازی و «تحقق اهداف اقتصادی» و یا کاپیتالیسم بوده اند. البته بایستی توجه داشت که در هر دوره تاریخی اولویت با یکی از اجزای سه گانه این مثلث بوده است. اولویتی که معمولا با در نظر گرفتن چگونگی توازن قوا در سطح جهانی، جایگاه بین المللی آمریکا، شرایط داخلی و ویژگی های شخصی سیاستمداران آمریکایی که قدرت را در دست دارند مشخص می شود. از همین روست که معمولا به دنبال تغییر در هرم قدرت در ایالات متحده معمولا شاهد تحول استراتژیک در رویکرد های کلان این کشور هستیم. این به معنی تکیه آمریکا به استراتژی های متفاوت در طول تاریخ این کشور است. از همین روست که به وضوح می توان دید استراتژی آمریکا در هزاره سوم به شدت از استراتژِی این کشور در قرن نوزده و بیستم متفاوت است. پارادایم قالب در قرن نوزدهم در سیاست و امنیت بین الملل، پارادایم جغرافیای سیاسی بود، زمانه ای که «عصر ژئوپلتیک» نامیده می شد و استراتژِی خاص خود را طلب می کرد. قرن بیستم که تجلی گر «عصر ایدئولوژیک» بود به ضرورت استراتژی متفاوت از عصر قبل از خود را تجربه کرد. آمریکا در پایان جنگ سرد وارد «عصر تفوق» و یا جهان تک قطبی شد که اوج آن همزمان با حضور نئومحافظه کاران در دولت اول جورج بوش پسر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، بود؛ اما آمریکا امروز «عصر افول» را در برابر خود دارد، عصری که از دوره دوم جورج بوش آغاز شد و در دوره هشت ساله اوباما شدت گرفت، لذا استراتژی که در این عصر اتخاذ می شود بایستی متناسب با این شرایط باشد اما استراتژی عصر افول چگونه است. همان گونه که عنوان شد، استثناگرایی آمریکایی به عنوان یک مولفه هویتی از همان سال های آغازین تشکیل ایالات متحده موجد دو اردوگاه کلان فکری، انزوا گرایی و یا مداخله گرایی در رابطه با ماهیت استراتژی این کشور بوده است. در هر دوره تاریخی یکی از این دو تفکر، چشم انداز های حاکم بر سیاست خارجی را براساس محوریت خود شکل داده اند. هر دو قالب فکری خواهان متمایز نمودن آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بوده اند. آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ از نظر آنان هم تضمینی بر امنیت همه جانبه کشور است و هم توانایی نفوذ در دیگر کشور ها را دارد. همسویی در هدف، وجه مشترک هر دو مکتب فکری است.

  

 مداخله گرایی محصول شرایطی است که در آن به دلیل وجود مصونیت فیزیکی و موفقیت سرمایه داری اولویت مثلث امنیت بر اشاعه ارزش ها قرار می گیرد در مقابل انزوا گرایی محصول شرایطی است که در آن دغدغه بر تحقق اهداف اقتصادی و امنیت سرزمینی است. لذا همان طور که در «عصر توفق» و عصر ایدئولوژیک«مداخله گرایی رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می داد» در عصر افول«همچون» عصر ژئوپلتیک، انزواگرایی رویکرد کلان سیاست خارجی خواهد بود. انزواگرایان بر خلاف مداخله گرایان که تعهدات بین المللی را تعیین کننده منافع ملی می دانند و معتقدند منافع آمریکا حکم می کند که حضور فعال در صحنه جهانی داشته باشد؛ بر این باورند که منافع می بایستی تعهدات را تعیین کند، منافع آمریکا حکم می کند که توجه را معطوف به داخل کند و بدین روی تعهدات می بایستی جهتی داخلی بیابند. این همان باوری است که تبلور آن را می توان در شعار ها و وعده های انتخاباتی ترامپ و سخنان او در روز تحلیفش به وضوح دید.
پایگاه خبری الف روحانی : ترامپ قبل از اینکه از گفتگو سخن بگوید؛ باید به عقب برگردد Mon Sep 24 18:40:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف تشییع پیکر مطهر 6 شهید مدافع حرم در قم Wed Mar 08 23:32:03 IRST 2017
پایگاه خبری الف وعده حمایت چین از گامبیا به عنوان هم‌پیمان آفریقایی جدید پکن Wed Aug 02 09:32:44 IRDT 2017
پایگاه خبری الف روز شاد ترامپ در کاخ‌سفید Tue Apr 18 10:56:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف صحبت‌های جنجالی رحمانی علیه سرخپوشان Sat Jul 29 17:37:35 IRDT 2017
پایگاه خبری الف وزارت دادگستری امریکا: ادعای ترامپ درباره اوباما بی‌اساس است Sun Sep 03 20:56:48 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آشنا: پاسخ ما به آمریکا، «نه به جنگ و نه به تحریم» است Tue May 21 11:39:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف جانشین فرمانده کل سپاه : آمریکا هیچ گزینه‌ای روی کاغذ ندارد Thu Aug 10 23:45:46 IRDT 2017
پایگاه خبری الف شلغم داروخانه‌ای مفید Sat Jan 12 11:55:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف اطلاعیه سازمان زندان‌ها راجع به اخبار کانال احمدی‌نژاد از بقایی Sat Jun 23 16:00:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف پارک ملی کرخه بعد از سیلاب در چه حال است؟ Wed May 29 09:57:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف کنترل بازار مرغ در ماه رمضان/ ادامه عرضه گوشت استرالیایی Sat Jun 24 10:58:56 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بیانیه تند سفارت روسیه علیه تل‌آویو/ «هر اقدامی لازم باشد برای حذف تهدید انجام می‌دهیم» Thu Sep 20 15:05:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف امید‌های پنج‌گانه اقتصاد 98 Thu Mar 14 16:15:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف محرومیت مدیرعامل لیگ برتری از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال Mon Feb 27 10:48:11 IRST 2017
پایگاه خبری الف رمزگشایی کیهان از دلیل خروج بهروز وثوقی از ایران Thu May 31 09:33:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اولین سخنان امیر قطر بعد از بحران در روابط با کشورهای عربی Sat Jul 22 00:36:51 IRDT 2017
پایگاه خبری الف گامی مثبت در برخورد با قاضی های متخلف/ راه اندازی درگاه شکایت از قضات Thu Feb 01 10:41:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ماجرای عشق نافرجام داریوش فرهنگ چه بود؟ Sat Feb 03 15:29:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف 6 دانشمند ایرانی در میان 3000 دانشمند برتر دنیا Tue Jan 03 21:00:35 IRST 2017
پایگاه خبری الف حضور خواننده گروه چارتار در خیریه عمل/ شاگردان برانکو بازی با لخویا را مرور کردند Sat May 13 20:06:52 IRDT 2017
پایگاه خبری الف حضور صالحی در راهپیمایی 22 بهمن Fri Feb 10 10:04:30 IRST 2017
پایگاه خبری الف نتانیاهو: روسیه به تنهایی قادر نیست ایران را از سوریه خارج کند Tue Nov 20 08:46:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ماکرون رفتنی است؟ Sun Dec 09 07:42:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف جزییاتی از «دفتر رهبر انقلاب» به روایت محمدی گلپایگانی Thu Jan 03 12:32:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف فرانسه تاکسی های قایقی می سازد Sat May 13 10:56:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف برتری 7 درصدی دموکرات‌ها بر جمهوریخواهان در آخرین نظرسنجی در زمینه انتخابات کنگره Sun Nov 04 19:14:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مسکو: ادعای تل‌آویو درباره عدم دخالت در سقوط هواپیمای روس نادرست است Mon Sep 24 21:22:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف افزایش حقوق اعضای هیات علمی Tue Feb 28 17:20:34 IRST 2017
پایگاه خبری الف مخالف: کی ژنرال شدید؟/ به شما تهمت نمیزنم اما شما و همکارانتان در "باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان" چه کار می‌کنید؟/ آقای زنگنه نمایندگان را با وعده استخدام تطمیع نکنید Sat Aug 19 17:00:17 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دانلود FontFix؛ فونت گوشی خود را تغییر دهید Sat Feb 04 10:16:40 IRST 2017
پایگاه خبری الف گزارش 6 ماه آسیب‌های اجتماعی به رهبر انقلاب Sat Jun 24 22:00:41 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رییس کمیته اجرایی انتخابات نظام پزشکی: انتخابات نظام پزشکی در صورت لزوم تا ساعت 22 تمدید می‌شود Fri Jul 21 11:37:09 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سرلشکر جعفری: تمام همت خودر را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم Thu Apr 04 12:22:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف پامپئو با دولت‌های اروپایی دارای روابط نزدیک با ایران گفت‌وگو می‌کند Wed May 29 23:14:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف تشدید شرایط زمستانی در هفته آینده Thu Feb 09 21:17:09 IRST 2017
پایگاه خبری الف دردسر تازه مالیاتی برای مسی Mon Jun 26 15:04:52 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آزمایش سوخت جدید در آمریکا برای کاهش استفاده از اورانیوم Sat Apr 29 16:50:32 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چگونه می توانیم از پوسیدگی دندانها پیشگیری کنیم؟ Tue May 23 14:36:03 IRDT 2017
پایگاه خبری الف 8 کشته و مجروح بر اثر تصادف مرگبار در آزاد راه تهران-ساوه/ فوت یک مادر باردار Fri Oct 19 21:12:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف چند نکته درباره ماجرای نجفی/ عامل اختلافات در انتخابات هیت‌رئیسه مجلس/ روحانی حتی با وزرایش دیدار نمی‌کند Wed May 29 19:30:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف سردار سپهر: قول می‌دهیم اسرائیل را نابود کنیم Sat Jun 02 21:00:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف حمایت اردن و قطر از حمله موشکی آمریکا به سوریه Fri Apr 07 21:01:36 IRDT 2017
پایگاه خبری الف داستان اقتصاد و احتکار Tue Dec 18 08:50:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف تخلف در واگذاری 5 شرکت دولتی به بخش خصوصی + اسامی Tue Feb 05 07:12:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف وزیری که ویلای 1500 متری دارد، با برجام هم درد مستاجر را درک نمی‎کند Sat Jun 02 11:37:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف کشف سلاح جنگی در منزل مسئولان بهایی Wed May 22 09:36:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف بزرگترین عرصه شکست سازمان سیا Tue Aug 15 09:27:29 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پیام احساسی بوفون در وداع با هواداران یووه Sat May 19 10:56:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ظریف: امارات قصد دارد به اسرائیل دوم در منطقه تبدیل شود Tue Jun 11 22:56:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف رانش زمین در دو روستای کلات Wed Apr 24 23:30:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف اعتراف دادستان ارتش اسرائیل به انحراف اخلاقیش Wed May 10 22:53:59 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نتیجه تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعلام شد Wed Apr 10 05:29:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف تغییر در پخش برخی از برنامه‌های نامزدها Wed May 10 17:07:06 IRDT 2017
پایگاه خبری الف برانکو: عراقچی حق دارد طرفدار پرسپولیس باشد/ شاید به خانه برگردم! Sat May 25 16:37:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف با خنده به استقبال مردها بروید Wed Apr 24 06:03:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف ماندن رونالدو آرزوهای رئال مادرید را به باد داد! Thu Feb 22 22:04:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف روسیه 36 فروند از هواپیماهای پیشنهادی به ایران را فروخت Mon Jul 24 07:31:41 IRDT 2017
پایگاه خبری الف محکومیت 329 میلیاردی 2 متهم قاچاق مشتقات نفتی Wed Oct 10 17:59:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف تازه‌ترین پاسخ کی‌روش: فوتبال ازدست این افراد درحال زجر کشیدن است Fri Jun 29 19:14:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف حریری در دیدار با ترامپ برای تحریم حزب‌الله تلاش می‌کند Sat Jul 22 23:12:26 IRDT 2017
پایگاه خبری الف توضیح نماینده خرمشهر درباره انتشار عکسی افطاری وی در فضای مجازی Wed May 22 07:25:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف مستند قلب یک امت Mon Jun 03 16:53:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف بودجه‌ فقط توازن دخل‌و‌خرج نیست؛ تحقق اهداف اقتصاد کلان‌ چه شد Wed Jan 02 10:01:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف بیگدلی در موافقت با وزیر بهداشت: حذف زیرمیزی پزشکان در دوران هاشمی صورت گرفت Wed Aug 16 16:05:42 IRDT 2017
پایگاه خبری الف میرسلیم با کلاه و یونیفرم نامزد انتخابات شد Tue Apr 11 09:56:53 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چگونه یک مقاله فلسفی بنویسیم؟ Sun Apr 09 13:20:25 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رونمایی از لوگوی جام ملت‌های آسیا 2019 + عکس Mon Jan 23 18:24:33 IRST 2017
پایگاه خبری الف افزایش قیمت سکه هدیه نوروز به خریداران + جدول قیمت Mon Mar 13 14:52:51 IRST 2017
پایگاه خبری الف تابلوی نتایج روز هفتم از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا Fri Jan 11 21:44:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف تکذیب واگذاری جزیره کیش به یک دولت خارجی Thu Jan 31 11:16:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف فاکس نیوز: ورود بدون مجوز یک فرد به محوطه کاخ سفید Sat Mar 18 21:45:39 IRST 2017
پایگاه خبری الف آیا خروج از «شکل معیوب برجام»، به جنگ منجر می‌شود؟ Wed Jun 06 09:24:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد/ عاقبت خصوصی‌سازی بی‌قاعده Fri Nov 09 09:48:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف بهرگانسر؛ نخستین میدان نفتی خلیج فارس Mon Oct 08 06:24:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف درختکاری در کانون ریزگردهای اهواز Sun Mar 05 17:43:07 IRST 2017
پایگاه خبری الف عادل فردوسی پور و جواد خیابانی سالها پیش Sat Jul 08 05:11:32 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دیدار وزیر دفاع روسیه با بشار اسد در دمشق Tue Mar 19 20:50:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف جلسه ویژه کره جنوبی با آمریکا پیرامون تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا Mon Jun 18 17:15:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف میزان آرای روحانی و رئیسی در دبی Fri May 26 00:38:33 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کنگره آمریکا به دنبال فشار دوباره به روسیه Thu Aug 03 17:01:39 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خطر اتهامات کیفری در کمین «تیم ترامپ» است Mon May 29 11:43:06 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ورود مهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف رییس جمهور Thu Aug 03 14:49:43 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مرتضوی را نمی‌توان در کنار دیگر زندانیان نگه داشت/ تیزی که وحید مرادی با آن کشته شد/ آخرین وضعیت پرونده‌ بقایی و نسرین ستوده Tue Jul 10 12:08:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بلومبرگ: واشنگتن اینستکس را به تحریم تهدید کرد Wed May 29 23:21:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن: کاملا به حفظ و اجرای برجام متعهدیم Tue Jun 04 11:26:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف 4416 مرکز و مکان غیر بهداشتی تعطیل شد Thu Apr 06 07:51:30 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کیفیت هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت Sun Jan 01 09:59:41 IRST 2017
پایگاه خبری الف 28 درصد مساحت کشور درگیر سیلاب‌های طولانی و شدید Mon Jan 07 06:00:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف نوبخت: قرار نیست برنامه ششم را در پاکت قرار دهیم و به تک تک وزرا بدهیم Tue Jul 11 11:15:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف هشدار درباره انتشار ویروس ‏اینترنتی جدید در ‏جهان Thu May 18 19:45:30 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ظریف به مجلس احضار شد Wed Nov 14 12:29:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف استقرار نیروهای آمریکایی در غرب الانبار عراق Sat Jun 24 11:00:24 IRDT 2017
پایگاه خبری الف روابط آژانس‌ها و راهنماهای گردشگری استاندارد می‌شود/ دستمزد راهنماها اعلام شد Tue Jul 18 08:25:13 IRDT 2017
پایگاه خبری الف تفاوت دو نگاه اسلامی در مدیریت سیاسی/ از دستور رهبر «عباسیان» تا دستور علی(ع) در جنگ Sat Jul 29 11:16:04 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کدام کشورها بیشترین نرخ اشتغال دانشجویان را دارند؟ Fri Jan 11 01:07:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف چرا نصرالله تعداد موشکهای شلیک‌شده به اهداف اسرائیلی را فاش کرد؟ Tue May 15 10:46:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ساعت 19: محور کرج ـ چالوس مسدود شد‌ Mon Feb 13 18:55:22 IRST 2017
پایگاه خبری الف امیر قطر حادثه پلاسکو را تسلیت گفت Sun Jan 22 23:52:53 IRST 2017
پایگاه خبری الف چگونه تور روسیه و تور مسکو سنت پترزبورگ را میتوان بی نظیرترین سفر خارجی برای ایرانیان دانست؟ Sat Jul 15 14:13:16 IRDT 2017
تهران پرس گران ترین تیم ملی در جام جهانی 2018 Sat Nov 18 09:55:00 IRST 2017
شفاف دیه و خسارت پلاسکو تعیین تکلیف شد Mon Sep 17 10:54:06 IRDT 2018
تی نیوز رشد 8.9 درصدی تعداد و 6.3 درصدی اشتغال جوازهای تأسیس صنعتی Wed Oct 04 18:18:25 IRST 2017
اعتدال عذرخواهی مرسدس بنز از چین Wed Feb 07 12:09:27 IRST 2018
مشرق نیوز توضیحات لاریجانی درباره ارسال سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه Wed Aug 29 09:53:56 IRDT 2018
ایران آنلاین 2 خرید منصوریان جواب نداد Tue Jan 03 12:47:46 IRST 2017
شفقنا رویترز: چرا اروپا از فروپاشی برجام هراس دارد؟ Thu Dec 13 08:46:43 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اعتبارات فرهنگی دستگاه‌ها پاسخگوی استعداد هنرمندان چهارمحال و بختیاری نیست Sat Apr 13 18:36:51 IRDT 2019
جهان نیوز زائران اربعین نگران دریافت ارز مسافری Sun Oct 21 09:10:03 IRST 2018
ایلنا سرپرست دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد منصوب شد Mon Jan 21 15:42:28 IRST 2019
فردا واکنش «محسن رضایی» به معضل موجود در خوزستان Sat Feb 11 23:55:16 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران محرومیت روستاهای چغامیش از مدارس متوسطه دوم Mon Aug 14 21:44:49 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین ماجرای هدیه رهبری به خانواده شهید مدافع حرم +عکس Sat Apr 27 20:21:20 IRDT 2019
انتخاب 53 مصدوم در برخورد مینی‌بوس و اتوبوس در کرمان / تکذیب کشته شدن 11 مسافر Wed Dec 13 09:57:42 IRST 2017
تی نیوز ابلاغ بسته اجرایی کاهش خطر فروریزش در شهر تهران؛ فروریزش زمین در کمین پایتخت Sat Apr 21 15:33:38 IRDT 2018
اعتدال ممنوعیت‌های ترافیکی راهپیمایی 22 بهمن+ نقشه Sat Feb 10 09:20:30 IRST 2018
خرداد نیوز وزیر کشور: دفاع از مظلومین از اصول ثابت جمهوری اسلامی است Fri Jun 08 21:29:21 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه22 از لحاظ زیست محیطی و شهرسازی حساس و آینده ساز برای تهران Sun Dec 16 18:22:27 IRST 2018
تابناک 1.5 میلیارد دلار قطعه خودرو وارد کشور شد Mon Nov 12 14:13:14 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مراسم شبی با لاله‌های آسمانی با حضور کاروان‌های راهیان‌نور در معراج شهدای اهواز برگزار می‌شود Mon Mar 18 10:24:44 IRST 2019
خیبر آنلاین جپاروف به استقلال بازمی گردد؟ Wed Nov 28 14:16:49 IRST 2018
همشهری آنلاین بنوا امون نامزد نهائی سوسیالیست‌های فرانسه Mon Jan 30 13:23:40 IRST 2017
جماران متروی اصفهان به ایستگاه یونسکو رسید Fri Jul 07 12:02:07 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سینمای ایران برای منتقدان خارجی مهم است/ چند نکته درباره نقد Sun Jul 22 11:48:36 IRDT 2018
خبرآنلاین دغدغه جدید دوست‌داران محیط زیست؛ توقف بیمه پلنگ و یوزپلنگ Wed May 15 13:26:00 IRDT 2019
خبرگزاری مهر موزه باستان شناسی در مینسک یک شهر را در خود جای داده است Wed Apr 17 11:12:04 IRDT 2019
ساعت24 تولید دستمال کاغذی و پوشک شبانه روزی شد Mon Oct 15 07:58:19 IRST 2018
تی نیوز گرگان| آغاز مراسم معنوی اعتکاف در 200 مسجد استان گلستان Sat Mar 31 15:54:59 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بهره برداری از 34 سامانه ثبت تخلفات رانندگی Mon Aug 28 18:02:21 IRDT 2017
آفتاب ایران نوبت دهی در درمانگاه های تخصصی وزارت بهداشت ساماندهی می شود Sat Aug 25 16:30:32 IRDT 2018
پارس فوتبال رادیو پارس فوتبال (شماره 62) ؛ مسئولان استقلال اشتباه می کند، این راهش نیست! Mon Aug 28 14:53:55 IRDT 2017
انتخاب انتقاد تند آیت الله جوادی آملی از احتکارگران: این افراد در مسیر حیوانیت و مانند موش زندگی می کنند Sun Oct 14 20:22:16 IRST 2018
تابناک سفر تبلیغاتی ترزا می به اسکاتلند Sat Apr 29 15:14:59 IRDT 2017
تی نیوز کره شمالی در آستانه واکنش هسته ای کاخ سفید Tue Sep 05 05:24:10 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا طالبان شهر «کوهستان» افغانستان را تصرف کرد Tue Jun 12 12:26:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران مسمومیت 3 نفر در اندیمشک بر اثر گازگرفتگی Mon Jul 03 23:20:37 IRDT 2017
برنا شفاف سازی به ایجاد امیدآفرینی و تاب آوی اجتماعی کمک می کند Fri Feb 08 14:05:21 IRST 2019
واحد مرکزی خبر سامانه هایی برای توسعه کسب و کار در کشور Tue Jul 25 09:58:31 IRDT 2017
تی نیوز افزایش رضایت مردم اولویت وزارت کشور در سال جاری Sun Apr 22 23:34:47 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای رفع مشکلات مردم  Thu Apr 05 14:08:06 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی شمار نواحی شهرداری اراک به پنج منطقه افزایش یافت Mon May 08 18:17:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشاورزان تربت جامی در انتظار حمایت اصولی مسئولان Sun Jan 06 15:42:45 IRST 2019
ای سی تی پرس ربات‌های 4گانه سامسونگ برای راحت‌تر کردن زندگی بشر Wed Jan 09 17:03:00 IRST 2019
روزنامه شرق اخراج دست راست ترامپ Sun Aug 20 04:30:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برخورد با پرونده های زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی در گلپایگان Thu Jun 23 11:51:50 IRDT 2016
آفتاب ایران اردوی نساجی لغو شد Mon Jul 02 11:50:20 IRDT 2018
تابناک North Korea foreign minister to visit Iran on Tuesday Sun Aug 05 10:43:15 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن مرحله نهایی مسابقه «درس‌هایی از قرآن» در بیجار برگزار شد Tue Apr 16 09:08:38 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر تلنگر به دستگاه محاسباتی مربع شرارت پیشگان Tue May 21 10:54:39 IRDT 2019
ورزش 3 اسطوره برزیلی بارسا همچنان ممنوع الخروج! Thu Jan 03 17:41:00 IRST 2019
پرس شیعه جلد دوم دانشنامه اخلاق کاربردی منتشر شد Sun Sep 03 10:15:57 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سهم «صفر» کمیته المپیک از کمک‎های مالی کمیته بین‎المللی المپیک Sun Sep 30 09:28:21 IRST 2018
اقتصاد آنلاین هوای تهران ناسالم شد Sat Jun 09 14:12:43 IRDT 2018
خبرآنلاین روحانی: کمیته ملی ریشه‌یابی سیلاب تشکیل می‌شود Wed Mar 27 12:29:16 IRDT 2019
صبحانه با خبر پرداخت وام اشتغالزایی روستایی با دریافت 8 نوع وثیقه Mon Nov 27 13:33:35 IRST 2017
تابناک گفت‌وگوی تلفنی بن سلمان با اردوغان Thu Oct 25 07:24:19 IRST 2018
اقتصاد آنلاین اروپا تا 6ماه دیگر از هم می‌پاشد Sun Oct 07 14:31:07 IRST 2018
دفاع مقدس عکس/ الحسین یجمعنا Tue Oct 23 11:57:55 IRST 2018
تی نیوز مصلح در ترکیب اصلی؟ کجا و جای چه کسی؟ Wed Sep 06 04:43:41 IRDT 2017
پارس فوتبال شفر و یک پاداش ویژه برای رحمتی Sat Dec 23 15:25:20 IRST 2017
تی نیوز بازداشت 7 داعشی در موصل Thu Apr 26 00:57:45 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران به جای تشویق، استیضاح می‌کنیم Sat Dec 01 17:38:14 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تعطیلی یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در قزوین Mon Oct 29 12:59:51 IRST 2018
اقتصاد ایران آنلاین سکاندار بانک مرکزی که باید باشد؟ Sun Jul 02 13:12:57 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ارتباط بارندگی‌های اخیر با بارورسازی ابرها مشخص نیست Mon Jan 07 11:33:01 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم آموزش و آمادگی نظامی رزمندگان فاطمیون در سوریه+عکس و فیلم Sat Feb 23 12:43:21 IRST 2019
بولتن نیوز آتش سوزی در فرودگاه بین المللی بغداد Sun Mar 05 14:39:18 IRST 2017
تی نیوز صحبتهای آنالیزور استقلال بعد از برد برابر سپیدرود/ بازیکنان برای کسانی که خونشان آبی است جنگیدند! Tue Sep 26 22:24:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر تکمیل طرحهای نیمه تمام فرهنگی 2300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد Sat Dec 31 09:50:52 IRST 2016
پارس فوتبال خلاصه بازی انگلیس و پاناما! Sun Jun 24 18:57:59 IRDT 2018
خبرگزاری فارس خرازی: عربستان مزدور آمریکا در خاورمیانه/برخی کشورهای منطقه به دنبال آرامش نیستند Wed Jun 28 13:33:00 IRDT 2017
فردا موضع ضد ایرانی ترزامی؛ متاثر از انفعال و شکست Mon Jan 30 22:27:02 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران رئیس‌جمهور و اعضای دولت همواره خود را ملزم به اجرای قوانین دانسته و می‌دانند Wed May 17 21:33:16 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ژاپن به خلیج فارس و دریای عمان نیروی نظامی اعزام نمی‌کند Tue Jun 18 13:25:47 IRDT 2019
تهران پرس حیدری: فیلترینگ تلگرام نتیجه بخش نخواهد بود Sat May 05 18:14:00 IRDT 2018
تی نیوز باشگاه پرسپولیس رسما از هواداران عذرخواهی کرد/ تاریخ پرسپولیس پر از حماسه است Wed Sep 27 19:43:46 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اعزام 2600 زائر شمال استان اصفهان از کاشان به مرقد امام خمینی (ره) Sun Jun 04 14:57:36 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بارش باران در شهرکرد آغاز شد Wed Feb 14 00:38:06 IRST 2018
واحد مرکزی خبر افزایش قیمت طلا و سکه در بازار Wed Feb 13 13:18:11 IRST 2019
اقتصاد آنلاین تقاضای بیش از 200 هزار بلیت برای تماشای بازی بایرن‌مونیخ - رئال‌مادرید Tue Mar 21 18:41:45 IRST 2017
خبرگزاری شبستان سیستم اجرایی استان نیازمند تحول/ اخذ مجوز ساخت مدرسه و مسجد از بنیاد برکت Mon Feb 12 10:06:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر اجرای طرح ارتقای مهارت های قرآنی ویژه روحانیون خراسان رضوی Mon Jan 07 12:44:36 IRST 2019
ورزش 3 او از ناحیه کتف آسیب دیده است/ غلامپور: اخباری را به جام جهانی می‌رسانم Sun Jan 07 09:05:32 IRST 2018
واحد مرکزی خبر معرفی البرز به عنوان قطب صنعتی کشور Mon Oct 29 10:33:54 IRST 2018
پول نیوز سهام آسیایی جهش کرد Thu Dec 27 10:38:55 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی توجه به محیط زیست و میراث فرهنگی اولویت طرح های توسعه وزارت نیروست Wed May 24 19:41:00 IRDT 2017
خبرآنلاین کار خیر معلم اهل لالی برای دانش‌آموز سرطانی Mon Dec 31 15:20:22 IRST 2018
آفتاب ایران نوروز در تقویم ونکوور کانادا قرار گرفت Sat Feb 02 07:01:42 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن اختتامیه دومین هفته تمدن نوین اسلامی برگزار شد/ مقالات برتر ارائه می‌شوند Mon Feb 27 10:53:46 IRST 2017
خبرگزاری نسیم آغاز کاپ های جهانی پیست از مهر سال آینده Sat Feb 24 13:09:02 IRST 2018
جهان نیوز هزار و یک سوال از ثبت سفارش 6400 خودروی لوکس Tue Aug 21 09:11:14 IRDT 2018
تی نیوز نسخه جدید موبایل بانک تجارت منتشر شد Sun Sep 24 00:42:09 IRST 2017
ساعت24 مشتریان خارجی دست به نقد و پیشنهادهای نجومی برای جذب شوالیه بزرگ پرسپولیس Fri Feb 16 19:13:57 IRST 2018
تیک تشکر رفیعی از آن‌هایی که کیک مالی‌اش کردند! Sun Mar 26 08:34:13 IRDT 2017
خبرگزاری فارس مدیرعامل فورد از شرکت در کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی‌ها انصراف داد Mon Oct 15 12:21:10 IRST 2018
واحد مرکزی خبر برپایی اردوی تیم ملی سبک‌های آزاد کاراته Fri Nov 16 02:50:01 IRST 2018
فردا نحوه محاسبه میزان مستمری در تامین اجتماعی Wed Apr 12 06:00:01 IRDT 2017
بنکر سکه در دی ماه120 هزار تومان گران شد Sat Jan 27 14:02:49 IRST 2018
ساعت24 آیت الله جنتی:دشمنان انقلاب با خدا طرف هستند Tue Mar 12 09:50:23 IRST 2019
تی نیوز تهران با چالش آسیب های اجتماعی و آب مواجه است Mon Oct 02 17:50:52 IRST 2017