پایگاه خبری الف - Sun Jan 22 17:06:02 IRST 2017 نمایش خبر

ترامپ و توهم خودبرتر بینی آمریکایی‌ها

کاخ سفید در حالی شاهد انتقال قدرت از باراک اوباما به دونالد ترامپ بود که رئیس جمهور منتخب به دلیل فقدان سابقه سیاسی، موجب بهت و حیرت کارشناسان سیاسی شده و آن ها را از ارائه هرگونه تحلیلی نسبت به سیاست های احتمالی ترامپ دچار تردید کرده است.

 

 اظهارات متناقض و ناهمخوان ترامپ در رابطه با مسائل مختلف داخلی و بین المللی و هیجان های گاه و بیگاه او، بیش از پیش بر ابهام کارشناسان حوزه سیاست افزوده است. با این حال تحلیل سخنان ترامپ به ویژه نطق وی و تا کیدش بر انگاره «اول آمریکا» در مراسم تحلیفش بیانگر شروع عصر جدیدی از استثناگرایی آمریکایی است.

 

 روزنامه خراسان نوشت، کاخ سفید در حالی شاهد انتقال قدرت از باراک اوباما به دونالد ترامپ بود که رئیس جمهور منتخب به دلیل فقدان سابقه سیاسی، موجب بهت و حیرت کارشناسان سیاسی شده و آن ها را از ارائه هرگونه تحلیلی نسبت به سیاست های احتمالی ترامپ دچار تردید کرده است. اظهارات متناقض و ناهمخوان ترامپ در رابطه با مسائل مختلف داخلی و بین المللی و هیجان های گاه و بیگاه او، بیش از پیش بر ابهام کارشناسان حوزه سیاست افزوده است. با این حال تحلیل سخنان ترامپ به ویژه نطق وی و تا کیدش بر انگاره «اول آمریکا» در مراسم تحلیفش بیانگر شروع عصر جدیدی از استثناگرایی آمریکایی است.

  

 استثناگرایی آمریکایی چیست؟

  

 انگاره «استثناگرایی آمریکایی» به عنوان مهمترین مولفه هویتی ایالات متحده اولین بار در سال 1831 توسط الکسی دوتوکویل در تحلیل جامعه آمریکا مطرح شد. استثناگرایی آمریکایی به این مفهوم است که این کشور به طور ماهوی از سایر ملل پیشرفته متمایز است. استثناگرایی آمریکایی در واقع ایده ای است مبتنی بر توهم برتری آمریکایی ها بر همگان و الگو بودن ایشان برای ملت های دیگر.جان وینتروپ فرماندار ماساچوست در سال 1630 خطاب به مریدان خود گفته بود: «این عهد بین ما و خدا قرار دارد. ما باید خودمان را به عنوان« شهری روی تپه»در نظر بگیریم که چشم های همه مردم به سوی ماست.» مایکل مندل بوم تحلیل گر آمریکایی در این رابطه می نویسد«آمریکا برای خود آمریکایی ها مترادف مفهوم استثناست. دکترین استثنایی بودن آمریکا در جهان از همان آغاز کشف و تصرف این سرزمین و بعد ها در جنگ های استقلال و پس از آن در نماد آمریکا به عنوان یک قدرت برتر خود را به نمایش می گذارد. آمریکایی ها عمیقا« بر این باورند که کشور آنان یک استثنا در قاعده کلی کشور های جهان می باشد و آینده نیز در این امر دگرگونی پدید نخواهد آورد. باور عمومی در آمریکا این است که نه تنها سرزمینشان بهترین، آزادترین، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان است، بلکه آمریکا دنیای دیگری است، خوشبخت تر و مصون و ایمن از تمام فاجعه ها و جنگ ها که در کشور های دیگر رخ می دهد».با این حال منتقدان این مفهوم آن را حاکی از روحیه نژادپرستی آمریکایی می دانند و برخی دیگر نیز آن را نشانه ای از برتری جویی و امپراتورمآبی ایالات متحده خوانده اند. انگاره ای که نقش جدی در شکل گیری سیاست خارجی ایالات متحده در دوره های مختلف داشته است. گودفری هاگسون نویسنده وتحلیل گر انگلیسی در کتاب اخیر خود« اسطوره استثناگرایی آمریکایی»می نویسد:« این عقیده که برای ایالات متحده مقدر شده است که هدایای منحصربه فرد خود، دموکراسی و کاپیتالیسم را در کشور های دیگر توزیع کند؛ چه برای خود آمریکایی ها و چه برای باقی جهان بسیار خطرناک است.» وی در این کتاب تاکید می کند:« آمریکا آنقدرها که خودش دلش می خواهد، استثنایی نیست؛ کوری آمریکا درباره تاریخ خودش به ناسیونالیسمی خودخواهانه در سیاست خارجی خطرناک این کشور منجر شده است. به بیان دیگر ایده استثناگرایی این کشور را از جامعه جهانی جدا کرده و با آن بیگانه ساخته است. «توماس بندر، نویسنده کتاب« ملتی میان ملل: جایگاه آمریکا در تاریخ جهان» نیز می نویسد:« این یک واقعیت است که اعتقاد به استثناگرایی آمریکایی مانع از درک صحیح درباره جایگاه ملت آمریکا در جهان شده است.»

  

 استثناگرایی و سیاست خارجی آمریکا

  

 استثناگرایی، رسالت گرایی و خود بزرگ بینی آمریکایی علاوه بر تاثیر در سیاست داخلی آمریکا نمود ویژه ای نیز در سیاست خارجی این کشور دارد. استفان والت اخیرا در یادداشتی تحت عنوان «توصیه هایی به رئیس جمهور بعدی آمریکا» در نشریه فارین افیرز می نویسد: «رئیس جمهوری که درک درستی از ژئوپلتیک داشته باشد، می تواند استثناگرایی آمریکایی را نیز بهتر درک کند. استثناگرایی آمریکایی در قانون اساسی آمریکا، فرهنگ آن و جامعه ای که از آن تحت عنوان دیگ جوشان یاد می شود، معنا پیدا نمی کند، بلکه استثناگرایی آمریکا در امنیت این کشور که به واسطه انزوای جغرافیایی آن تضمین شده، معرفی می گردد.» استثناگرایی آمریکایی دو الگوی انزواگرایی و بین الملل گرایی را بر طبق مقتضیات زمان و اولویت های امنیتی به وجود می آورد اما منظور از مقتضیات زمان و اولویت های امنیتی چیست؟

  

 در بیش از دو قرن گذشته دولت های مختلف در آمریکا همواره به دنبال تحقق«مثلث امنیت»، متشکل از «مصونیت فیزیکی» و یا امنیت سرزمینی؛ «اشاعه ارزش ها» و یا آمریکایی سازی و «تحقق اهداف اقتصادی» و یا کاپیتالیسم بوده اند. البته بایستی توجه داشت که در هر دوره تاریخی اولویت با یکی از اجزای سه گانه این مثلث بوده است. اولویتی که معمولا با در نظر گرفتن چگونگی توازن قوا در سطح جهانی، جایگاه بین المللی آمریکا، شرایط داخلی و ویژگی های شخصی سیاستمداران آمریکایی که قدرت را در دست دارند مشخص می شود. از همین روست که معمولا به دنبال تغییر در هرم قدرت در ایالات متحده معمولا شاهد تحول استراتژیک در رویکرد های کلان این کشور هستیم. این به معنی تکیه آمریکا به استراتژی های متفاوت در طول تاریخ این کشور است. از همین روست که به وضوح می توان دید استراتژی آمریکا در هزاره سوم به شدت از استراتژِی این کشور در قرن نوزده و بیستم متفاوت است. پارادایم قالب در قرن نوزدهم در سیاست و امنیت بین الملل، پارادایم جغرافیای سیاسی بود، زمانه ای که «عصر ژئوپلتیک» نامیده می شد و استراتژِی خاص خود را طلب می کرد. قرن بیستم که تجلی گر «عصر ایدئولوژیک» بود به ضرورت استراتژی متفاوت از عصر قبل از خود را تجربه کرد. آمریکا در پایان جنگ سرد وارد «عصر تفوق» و یا جهان تک قطبی شد که اوج آن همزمان با حضور نئومحافظه کاران در دولت اول جورج بوش پسر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، بود؛ اما آمریکا امروز «عصر افول» را در برابر خود دارد، عصری که از دوره دوم جورج بوش آغاز شد و در دوره هشت ساله اوباما شدت گرفت، لذا استراتژی که در این عصر اتخاذ می شود بایستی متناسب با این شرایط باشد اما استراتژی عصر افول چگونه است. همان گونه که عنوان شد، استثناگرایی آمریکایی به عنوان یک مولفه هویتی از همان سال های آغازین تشکیل ایالات متحده موجد دو اردوگاه کلان فکری، انزوا گرایی و یا مداخله گرایی در رابطه با ماهیت استراتژی این کشور بوده است. در هر دوره تاریخی یکی از این دو تفکر، چشم انداز های حاکم بر سیاست خارجی را براساس محوریت خود شکل داده اند. هر دو قالب فکری خواهان متمایز نمودن آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بوده اند. آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ از نظر آنان هم تضمینی بر امنیت همه جانبه کشور است و هم توانایی نفوذ در دیگر کشور ها را دارد. همسویی در هدف، وجه مشترک هر دو مکتب فکری است.

  

 مداخله گرایی محصول شرایطی است که در آن به دلیل وجود مصونیت فیزیکی و موفقیت سرمایه داری اولویت مثلث امنیت بر اشاعه ارزش ها قرار می گیرد در مقابل انزوا گرایی محصول شرایطی است که در آن دغدغه بر تحقق اهداف اقتصادی و امنیت سرزمینی است. لذا همان طور که در «عصر توفق» و عصر ایدئولوژیک«مداخله گرایی رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می داد» در عصر افول«همچون» عصر ژئوپلتیک، انزواگرایی رویکرد کلان سیاست خارجی خواهد بود. انزواگرایان بر خلاف مداخله گرایان که تعهدات بین المللی را تعیین کننده منافع ملی می دانند و معتقدند منافع آمریکا حکم می کند که حضور فعال در صحنه جهانی داشته باشد؛ بر این باورند که منافع می بایستی تعهدات را تعیین کند، منافع آمریکا حکم می کند که توجه را معطوف به داخل کند و بدین روی تعهدات می بایستی جهتی داخلی بیابند. این همان باوری است که تبلور آن را می توان در شعار ها و وعده های انتخاباتی ترامپ و سخنان او در روز تحلیفش به وضوح دید.
پایگاه خبری الف نام کشور «قره باغ» عوض شد Tue Feb 21 19:10:41 IRST 2017
پایگاه خبری الف گفتگوی تلفنی پمپئو با همتای فرانسوی درباره ایران Wed May 30 23:36:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف صعود ساحلی‌بازان ایران به نیمه نهایی Fri May 05 09:06:15 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ماجرای مدرنیته در جهان عرب Tue May 15 11:41:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف رکورد ستاره‌ی برزیلی بارسا؛ نیمار در یک قدمی ریوالدو Mon Apr 03 12:03:02 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آدام شیف: اگر ترامپ اقدامات اوباما را لغو کند، تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع می‌کنیم Tue Jan 03 07:35:35 IRST 2017
پایگاه خبری الف رئیس قوه قضاییه: باید تمام ظرفیت‌های دیوان عالی کشور احیا گردد Sat Apr 13 14:17:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف اردوغان از همه‌پرسی دوم برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خبر داد Sun Mar 26 10:17:28 IRDT 2017
پایگاه خبری الف در روحانی و نوری المالکی چه گذشت؟ Tue Mar 12 13:02:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف رایانه شخصی تاشو هم از راه رسید/ فرمان بده وبگردی کن! Wed Jun 21 10:05:59 IRDT 2017
پایگاه خبری الف توییت عضو هئیت رئیسه مجلس درباره حادثه تروریستی چابهار Fri Dec 07 11:42:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف میرسلیم: تقسیم‌بندی کشور به 96 درصد و 4 درصد درست نیست Mon May 08 13:20:18 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کم‌وکیف مراکز اسکان نوروزی آموزش‌وپرورش چگونه است؟ Sat Mar 23 05:25:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف عروسی‎های رنگارنگ اقوام ایرانی Sat Mar 25 18:25:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف صفحه نخست روزنامه‌های 18 تیرماه Sun Jul 09 08:01:54 IRDT 2017
پایگاه خبری الف چرا پلیس با پرداخت عوارض زوج و فرد از سوی شهروندان مخالف است؟ Fri Feb 01 15:05:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف واردات 6 میلیون دلار شانه سر در 9 ماه! امکان تولید در داخل با ظرفیت بالا Wed Jan 31 08:44:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف روحانی: ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است/ پیام انقلاب ما صلح و آشتی بود Sat Sep 22 08:40:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف واردات تخم مرغ متوقف شد Mon Apr 30 09:03:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف واریز باقیمانده سود سهام عدالت 2.6 میلیون مشمول از امروز Sat Feb 10 13:19:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف اقدام آمریکا، تحریمی جدید و نقض کننده برجام است/ اینکه برخی می‌گویند «این تحریم جدید محسوب نمی‌شود» غلط است/ این خدمت نیست که به مردم بگوییم اتفاق تازه‌ای نیفتاده است Sat Jul 29 16:05:41 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آشوب در ونزوئلا Sat May 20 17:02:31 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خیابان‎های منتهی به مجلس بسته شد/ مهمانان مراسم تحلیف در حال ورود به مجلس Sat Aug 05 16:28:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از برخی وزرای پیشنهادی: به مجلس باج می دهند تا رای بگیرند Sun Aug 13 07:57:12 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سرانجام تکلیف شجاعی و حاج‌صفی مشخص شد Wed Aug 16 12:04:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف مقام‌های آمریکایی: 16 نهاد و فرد ایرانی مشمول تحریم‌های جدید خواهند شد Tue Jul 18 10:16:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف وزش باد شدید در تهران و 5 استان دیگر Fri Jun 15 14:30:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ظریف: نباید بین هند و پاکستان درگیری رخ دهد Thu Feb 28 13:28:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف سهولت تامین مالی تولیدی ها در طرح اصلاح نظام بانکی Fri Apr 28 10:22:39 IRDT 2017
پایگاه خبری الف صدور گذرنامه برای پرنده های شاهین در عربستان سعودی Mon Jul 31 09:21:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف شش نکته از باخت استقلال به الاهلی امارات Tue Feb 21 11:50:01 IRST 2017
پایگاه خبری الف عسگری: نمی‌دانم داور ویدیویی در بازی پرسپولیس چه وظیفه‌ای دارد؟! Wed Feb 27 00:51:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:ما از دولت حمایت می کنیم و این جزو مواضع ما است Sun Jul 23 08:19:18 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کشف جسد در یک واحد مسکونی در کرج Thu May 18 09:08:11 IRDT 2017
پایگاه خبری الف نتانیاهو: ایران به اطلاعات حساسی درباره «بنی گانتز» دست یافته است Thu Mar 21 15:11:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف موفقیت چشمگیر قسمت تازه «مرد عنکبوتی» Thu Jul 13 09:08:12 IRDT 2017
پایگاه خبری الف وزیر نیرو: آغاز همکاری سپاه و دولت برای باروری ابرها Wed Feb 14 15:08:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف مصباحی‌مقدم: دستور رهبری برای آمدن جدی اروپایی‌ها پای معرکه برجام است Tue Jun 12 10:25:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اگر داخل ماشین لباسشویی جسم سنگین بیاندازید چه اتفاقی خواهد افتاد Wed May 17 16:28:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف عثمانی در واکنش به توهین نماینده سراوان: مردم می‌گویند آیا به خاطر حق ما هم حساسیت نشان می‌دهید/ مجلس در راس امور است نه نماینده/ استیضاح وزیر اقتصاد، یک افتضاح ملی است Wed Dec 19 16:58:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف عکس منتشر نشده از دعا کردن مردم برای سلامتی امام(ره) Mon Feb 20 15:39:40 IRST 2017
پایگاه خبری الف شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور Thu Jul 05 13:01:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف مرحوم دولابی: از راه محبّت و دل بروید Tue Jan 31 06:45:24 IRST 2017
پایگاه خبری الف تعطیلات نوروز کم شود/ اجبار خانواده‌ها برای سفر در نوروز Sat Feb 25 08:00:00 IRST 2017
پایگاه خبری الف خط و نشان بازیکن بلژیک برای برزیل Tue Jul 03 11:10:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف نمایندگان مجلس سال‌ها فریاد می‌زنند به داد خوزستان برسید اما مسئولان گوش نمی‌کنند! Sun Feb 19 09:27:52 IRST 2017
پایگاه خبری الف تیمی که مورینیو منتظر درخشش آن در روسیه است Thu Jun 14 12:19:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف دانلود Notification Toggle / نرم افزاری برای قراردادن میانبر در نوار نوتیفیکشن Sat Apr 29 10:34:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آیفون 8 رم 3 گیگی دارد و 512 گیگ حافظه Fri Aug 25 09:30:38 IRDT 2017
پایگاه خبری الف زمان طلایی مقابله با خروج آمریکا از برجام Sun Nov 18 08:56:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف انگشتر وزیر اطلاعات Wed Feb 08 15:07:06 IRST 2017
پایگاه خبری الف بازیگر سرشناس بالیوود در کانادا درگذشت Tue Jan 01 23:15:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف خرید تضمینی یک میلیون و 964 هزار تن گندم توسط دولت Tue May 30 10:26:44 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ترامپ: گفتگوها برای جایگزینی اوباماکِر ادامه دارد Sun Apr 02 20:44:19 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سردار جعفری: همه امکانات برای مناطق سیل‌زده ارسال شده/ اولویت اصلی خروج و تخلیه آب است Tue Mar 26 13:23:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف هلاکت سرکرده «جیش خالد بن ولید» در سوریه Thu Jun 29 12:19:43 IRDT 2017
پایگاه خبری الف معرفی10 کنترلر برتر گیم در تاریخ آی‌تی +عکس Mon Jul 24 13:14:26 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ثبات قیمت طلا در بازارهای جهانی Fri Apr 14 17:52:12 IRDT 2017
پایگاه خبری الف شمسایی در کنار مالدینی و گیگز + عکس Sat Mar 04 17:59:24 IRST 2017
پایگاه خبری الف مناظره دو اصلاح طلب و اصولگرا، امشب در شبکه یک Sat Feb 24 15:34:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف وزرای جدید دولت روحانی را بشناسید Sat Aug 05 12:33:27 IRDT 2017
پایگاه خبری الف علی امیری از مدیرعاملی باشگاه نساجی استعفا کرد Sat Jun 09 17:09:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف بدون عنوان Mon Mar 13 23:53:38 IRST 2017
پایگاه خبری الف یارانه نقدی مهرماه واریز شد Fri Oct 19 08:12:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ژست عجیب نماینده در خانه ملت Sun Apr 14 15:41:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف ریزش بالکنهای ساختمان 5 طبقه در خیابان حافظ + عکس Sat Sep 02 18:26:20 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش ضرغامی به انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه‌های ماهواره‌ای/ آمادگی اصلاح‌طلبان برای مناظره ‍با کدخدایی/ تخریب ویلای دختر وزیر سابق در لواسان Sun Mar 03 20:30:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف روسیه: ناو جدید انگلستان هدف خوبی است/توصیه می‌کنیم به کشتی‌های روس نزدیک نشود Thu Jun 29 19:43:41 IRDT 2017
پایگاه خبری الف آخرین اخبار از پروژه جدید حاتمی‌کیا Sun Aug 13 10:30:07 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خودکشی مرد خواستگار و تهمت رابطه نامشروع به زن موردعلاقه اش Mon Feb 05 09:20:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف واکنش خانواده اسیر صهیونیست به نمایش ضد ایرانی نتانیاهو Sat May 05 19:33:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف دستگیری دلالان ارز Wed Feb 14 16:36:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف توضیحات واعظی درباره عکس توچال رئیس‌جمهور Mon Jun 25 09:43:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف جلسه نمایندگان اروپا در تهران برای بررسی ارسال برق یا گاز ایران به اروپا Sat Apr 29 16:30:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رکورد جذاب ستاره کره ای در فوتبال اروپا Fri Dec 07 10:50:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف اعلام نتایج اولیه مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران Thu Apr 06 23:48:40 IRDT 2017
پایگاه خبری الف دلخوری شدید استقلالی‌ها؛ پول خبری نیست Sun Mar 12 17:37:58 IRST 2017
پایگاه خبری الف رشد 17 درصدی مبادلات کالایی Wed Apr 10 10:18:00 IRDT 2019
پایگاه خبری الف درخواست اردن از اسرائیل برای تاخیر در اعزام کادر سفارت خود به امان Sun Aug 13 08:48:23 IRDT 2017
پایگاه خبری الف خیانت به خاطر بی توجهی همسر Sat Feb 17 08:56:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف توضیحات پلیس‌راه درباره ریزش بهمن و ترافیک سنگین در جاده چالوس Thu Feb 28 02:49:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف رحمانی فضلی: از تعدد و تنوع اطلاع‌رسانی در دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود Thu Oct 04 12:45:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ترامپ به دریافت کمک مالی متهم شد Mon Jan 23 23:26:10 IRST 2017
پایگاه خبری الف بنر اعتراضی مخالفان نامزد ریاست جمهوری فرانسه بر روی برج ایفل Sun May 07 12:05:50 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ترامپ دموکراتهای کنگره را «وطن فروش» و «غیرآمریکایی» خواند! Wed Feb 07 02:10:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف رهبر انقلاب: آتش به اختیار به معنای بی‌قانونی نیست Mon Jun 26 12:50:54 IRDT 2017
پایگاه خبری الف فیلم‌های تلویزیون در روز شهادت امام جعفر صادق(ع) Sun Jul 08 12:51:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف انتقام آتشین خواستگار شکست خورده Fri May 11 10:02:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ایوبی: در دولت قبل هنرمندان را «برانداز» می‌خواندند Tue May 02 08:46:30 IRDT 2017
پایگاه خبری الف بیرانوند بازی با سپیدرود را از دست داد Thu Mar 14 18:10:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف کولایی: توافق هسته‌ای نمونه‌ای از عقلانیت در دولت یازدهم بود Sat Apr 29 20:50:14 IRDT 2017
پایگاه خبری الف کی‌روش: قوانین فیفا در اولویت هستند Tue Jan 31 20:58:07 IRST 2017
پایگاه خبری الف واکنش مرکل به انتقادهای ترامپ از رشد اقتصاد آلمان Sat May 27 14:58:29 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رونمایی از اولین نرم افزار تعاملی قرآن برای کودکان +دانلود Wed May 30 15:29:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف مراسم تشییع «تابوت استکبار» در حاشیه راهپیمایی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی Mon Feb 11 09:54:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف برخورد شهاب سنگ به قائمشهر چقدر واقعیت دارد؟ Thu May 17 09:01:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا دربارۀ درخواست ویزای ایرانیان Sat Mar 18 10:07:04 IRST 2017
پایگاه خبری الف تهیه‌کننده برنامه «کلاه‌قرمزی»: خبر پخش کلاه قرمزی کذب محض است Tue Mar 14 11:35:21 IRST 2017
پایگاه خبری الف مراسم چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور آغاز شد Mon Feb 11 09:03:00 IRST 2019
پایگاه خبری الف پست طعنه آمیز کی روش در تمجید از تیم ملی فوتبال + عکس Mon Feb 13 01:00:43 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم اصفهان| شکست قهرمان لیگ برتر در اصفهان؛ گیتی‌پسند روی نوار برد Wed Dec 26 21:10:13 IRST 2018
ایلنا چهارمین حضور کاپیتان شجاعی / دو لژیونر خط خوردند / پدیده باز هم نفر بیست‌وچهارم Wed Dec 26 14:47:36 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپایی نمایشگاه عکس عاشورایی و ایستگاه مطالعه در موکب اربعین حسینی کامیاران Tue Oct 23 16:16:28 IRST 2018
تهران پرس عوارض شوینده ها را جدی بگیرید/انتشار گازهای سمی در خانه تکانی Thu Mar 02 05:03:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم فراخوان تجمع چهارشنبه‌سوری در اطراف یاسوج غیر‌قانونی است‌ Tue Mar 14 15:37:52 IRST 2017
ایران آنلاین 24 ساعت گذشته پرحادثه ترین روز در تعطیلات نوروز بود Sat Mar 31 11:17:46 IRDT 2018
ایسکانیوز مهم ترین خطری که ایمان را تهدید می کند ظلم است Sat Feb 02 10:50:21 IRST 2019
خبرگزاری مهر راه‌یابی «مرغ مقلد» به کتابفروشی‌ها Thu Jun 30 10:18:11 IRDT 2016
خبرگزاری مهر پای سریال‌های کره‌ای به شبکه افق هم باز شد/ فعالیت «رادیو تاکسی» Wed Mar 01 09:50:07 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مجاهدت ملت ایران در لحظات سرنوشت ساز Mon May 15 12:08:34 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بیش از 340 هزار نخ انواع سیگار قاچاق در استان گلستان کشف شد Sun Feb 12 13:56:45 IRST 2017
اتاق خبر24 بیماری آقای بازیگر مشخص شد Wed Sep 20 10:43:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جشنواره مد آدم برفی‌ها +تصاویر Thu Dec 28 13:01:02 IRST 2017
مشرق نیوز عکس/ عملکرد کلی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا Sun Aug 26 10:55:00 IRDT 2018
ایلنا جزئیات سریال‌های تازه شبکه دو اعلام شد Sat Jan 26 14:54:42 IRST 2019
آفتاب ایران زمان بازگشت هافبک مصدوم مشخص شد Wed Jan 23 13:30:11 IRST 2019
پارسینه کالری شیرینی‌های نوروزی چقدر است؟ Mon Mar 04 11:29:50 IRST 2019
فردا شعاع مجاز برای تردد خودروها در مناطق آزاد Thu Feb 23 15:32:05 IRST 2017
پارس نیوز نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح صلح منطقه‌ای عقب‌نشینی کرد Sun Mar 05 15:30:05 IRST 2017
تهران پرس ناراحتم به تیم ملی دعوت نشدم/ از قطر و چند تیم دیگر پیشنهاد دارم Thu Apr 05 12:25:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم پرداخت مابه التفاوت ویزای اربعین به زائران از امروز Mon Oct 22 18:12:02 IRST 2018
ایسکانیوز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: هتل های جدید در منطقه آزاد ارس ساخته می شود Sat Apr 15 14:43:13 IRDT 2017
تهران پرس آیا ترامپ می تواند عرب ها را به اعزام نیرو و هزینه کردن برای سوریه متقاعد کند؟ Sun Apr 29 14:51:00 IRDT 2018
انصاف تاثیر انتخاب مردم در اردیبهشت ماه بر اقتصاد کشور Thu Apr 20 15:11:22 IRDT 2017
پرس شیعه حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به «رازح» Wed Aug 29 10:14:44 IRDT 2018
تی نیوز عباس سفر خارجی خود را ناتمام گذاشت Thu Jul 20 00:26:48 IRDT 2017
خبرگزاری مهر لزوم تطبیق لایحه بودجه با اقتصادمقاومتی/مردم کاندیداها را رصدکنند Fri Feb 24 15:09:23 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تنها 3 درصد از بازار داروهای کشور وارداتی است Tue Feb 12 16:44:00 IRST 2019
خبرگزاری مهر «جناب قورباغه» با چوب جادویی در بازار کتاب Mon Jan 02 10:30:01 IRST 2017
فرارو فضانوردان چقدر حقوق می‌گیرند؟ Thu Oct 04 17:10:52 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران اوپک مقتدر خواهد ماند Fri Jul 20 09:52:17 IRDT 2018
ایسکانیوز همایش «پیامبر اکرم (ص) نقطه اتحاد امت اسلامی» برگزار می شود Fri Nov 10 19:58:35 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دست نوشته متفاوت یک دانشجوی شهید Tue Jan 01 08:45:07 IRST 2019
شفقنا آیت الله رضازاده خطاب به طلاب: علم فراوان بدون عمل و رفتار خوب هیچ فایده ای ندارد Mon Aug 06 12:51:20 IRDT 2018
ورزش 3 تیم ملی روئینگ مردان به آب می‌زند Sat Jan 13 06:17:39 IRST 2018
فردا پیونگ‌یانگ برنامه موشکی خود را ادامه می‌دهد Wed May 03 11:03:28 IRDT 2017
پولی مالی تامین مالی دو نیروگاه های اندیمشک و امیدیه توسط بانک صنعت و معدن Sat Apr 28 09:46:00 IRDT 2018
ایسکانیوز سهم استان کردستان در اجرای طرح الگوی جدید مشاغل خانگی چقدر است؟ Sat Feb 03 17:43:32 IRST 2018
جهان نیوز تاثیر نوسانات نرخ دلار بر قیمت «سیمان» Sun May 06 15:47:05 IRDT 2018
انتخاب پاکستان 100 ماهیگیر هندی را آزاد کرد Mon Apr 08 10:10:01 IRDT 2019
خبرگزاری فارس رهاسازی 91 هزار هکتار اراضی منابع طبیعی فارس از دست زمین‌خواران Wed Mar 01 17:26:00 IRST 2017
پرس شیعه چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی برگزار می شود Tue Jul 03 11:10:47 IRDT 2018
آفتاب ایران معاون بهزیستی: مشکلات برطرف نشود، مرکز فدک را پس می گیریم Wed Jan 02 16:30:31 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم جواد حاتمی مدیر جدید گروه فیلم و سریال شبکه دو شد Sun Apr 16 13:17:24 IRDT 2017
تدبیر 24 دوران ترامپ گذرا خواهد بود Thu May 10 08:20:07 IRDT 2018
پارسینه ویدیو| جشنواره 37 فیلم فجر از نگاه ایزدمهرآفرین Wed Feb 06 14:43:37 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران مرگ راننده وانت پیکان در تصادف با کامیون بنز + عکس Tue May 30 12:19:30 IRDT 2017
آنا دستگیری جاعل عناوین نظامی توسط پلیس پایتخت  Sun Sep 10 14:33:17 IRDT 2017
آنا واژگونی ون حامل زائرین اربعین حسینی Mon Oct 30 21:35:41 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران برچیده شدن مخازن بزرگ گاز مایع از مرکزاندیمشک Sun Jan 22 14:30:33 IRST 2017
اتاق خبر24 مرگ پایان اختلاف حساب دو دوست Sun Aug 27 12:11:00 IRDT 2017
دفاع مقدس انتقاد «حسن شمشادی» از صحبت‌های برخی مسئولان کشور Wed Jan 30 16:50:20 IRST 2019
واحد مرکزی خبر خط لوله اتصال فاز‌های 6 تا 8 آماده بهره‎برداری Tue Apr 10 17:28:13 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان می توانیم از قصه ها برای تجلی آداب و فرهنگ کشورمان در خارج از مرزها بهره ببریم Wed Nov 21 18:51:00 IRST 2018
رسالت برخی دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان و خانواده Thu Feb 07 00:00:00 IRST 2019
تابناک Embassy cautions US not to ignore Russia-Turkey-Iran efforts on Syria Mon Feb 26 09:21:24 IRST 2018
خبرگزاری مهر دور دوم رایزنی های جابری انصاری و بشار الجعفری برگزار شد Thu Feb 16 11:46:16 IRST 2017
واحد مرکزی خبر 4 کشته و مجروح در واژگونی تاکسی در جاده قشم-رمچاه Tue May 01 12:00:01 IRDT 2018
خبرگزاری مهر چالش جدید فعالان اقتصادی در بازار ثانویه ارز/عرضه از تقاضاجا ماند Tue Sep 25 13:56:43 IRST 2018
آفتاب قولی که العبادی به اردوغان داد Wed Aug 15 00:09:01 IRDT 2018
برنا برنامه گالری‌های تهران در روزهای پایانی سال Thu Mar 02 10:18:06 IRST 2017
ورزش 3 رضاییان در هوا می‌دود (عکس) Sat Feb 25 07:56:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران این روزهای خوانندگان چگونه می‌گذرد؟ Wed Feb 08 14:30:01 IRST 2017
تی نیوز کسب سود عملیاتی 14.7 میلیارد دلاری توسط سامسونگ طی زمستان 2018 Sat Apr 07 21:24:42 IRDT 2018
جام نیوز بیرانوند از نظر همه مرد سال آسیاست/ سال 1990 هم حق من را دادند به کیم جوسونگ کره‌ای! Wed Nov 21 14:51:09 IRST 2018
بولتن نیوز واکنش قاطع ماکرون به درخواست دختر مغربی+فیلم Thu Nov 23 10:26:13 IRST 2017
وزارت نیرو کمک 2 میلیارد وهفتصد و پنجاه میلیون ریالی برق لرستان به زلزله زدگان استان کرمانشاه Wed Nov 15 18:43:13 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اجتماع غدیریون با حضور حمید شاکرنژاد‎ در شهرکرد Tue Sep 12 20:12:33 IRDT 2017
جهان نیوز چه کسی مخالف صلح افغانستان است؟ Sun Jun 03 12:31:40 IRDT 2018
خبرگزاری مهر احتمال وقوع سیل در البرز/آماده‌باش دستگاه‌های امدادی Sun Apr 15 14:23:48 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تجمع اعتراضی 300 کارگر کارخانه پارسیلون مقابل استانداری لرستان Thu Mar 09 18:52:13 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی رنگ باران در نجف آباد Sat May 12 11:11:46 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا برخی دیروز در کنار امام بودند اما امروز در صدد حذف ولایتند Thu Apr 27 15:11:20 IRDT 2017
آفتاب آلودگی هوای زابل 31 برابر حد مجاز Sun Oct 28 10:11:01 IRST 2018
تی نیوز ادعای وزیر خارجه بحرین درباره یک بانک ایرانی Tue Apr 03 21:50:14 IRDT 2018
تی نیوز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای 7 در ارومیه Tue Apr 10 15:46:43 IRDT 2018
صراط فعالیت رسمی اپراتور هندی در چابهار آغاز شد Sun Jan 13 12:21:39 IRST 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین دشمن شناسی یکی از مولفه های سربازان جوان است Tue Jan 16 14:15:57 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن علت شهادت امام صادق(ع) ناسازگاری با جریان حاکم بود Fri Jul 21 18:46:42 IRDT 2017
سلامت نیوز رگبار باران در آسمان 30 استان کشور/ احتمال وقوع سیل در برخی از استان‌ها Sun Apr 29 09:19:00 IRDT 2018
شفاف ساخت یک شاهکار هنری با 20 هزار لِگو Fri Aug 11 21:32:51 IRDT 2017
جماران مسوولین به کمک سیل زدگان گلستان بشتابند Fri Mar 22 14:58:16 IRDT 2019
شفاف معرفی تویوتا کمری 2017 Thu Jun 01 10:12:01 IRDT 2017
جوان آنلاین اکبر زوار جنتی مقام «عند ربهم یرزقون» مبارکت باد Wed Apr 11 13:39:25 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 6 شهروند یمنی در حمله جنگنده های سعودی کشته شدند Tue Jun 19 17:52:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم امام جمعه موقت ساری: خواسته شوم آمریکا برای مذاکره با ایران محقق نمی‌شود Fri Sep 21 17:08:10 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران قیمت سبد نفتی اوپک در محدوده 52 دلار Mon Jan 16 02:10:01 IRST 2017
عصر ایران شرایط جدید صدور دسته چک Fri Jul 21 11:48:31 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران حج با رهبر انقلاب Tue Oct 03 11:17:05 IRST 2017
دفاع مقدس عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی مازندران Tue Jul 24 14:03:07 IRDT 2018
بی باک نیوز تاخیر 1.5 ساله احیای طرح رجیستری موبایل به نفع قاچاقچیان Sun Apr 30 14:09:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تشییع پیکر پدر سه شهید در فراشبند Mon May 29 09:52:18 IRDT 2017
پول نیوز فرود پرواز مسیر استانبول - فرودگاه امام خمینی در اصفهان Fri Apr 12 20:02:21 IRDT 2019
تهران پرس آغاز پرداخت وجه کلزاکاران گلستانی Tue May 22 15:33:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران نشست‌های چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات Mon Oct 30 00:41:19 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اعتماد به آمریکا دل‌بستن به سراب است Fri Feb 10 15:29:34 IRST 2017
میزان شاخص 680 واحد اُفت کرد Tue Dec 11 12:57:46 IRST 2018
میزان 1478 نفر از زندانیان مشمول عفو شدند/ آمار نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد Sat Feb 23 10:08:54 IRST 2019
آنا استقلال‌ در آزادی 5 هزار هوادار دارد اما دستگردی را کوچک می‌داند/ در ورزشگاه تختی از تیم منصوریان میزبانی‌می کنیم Sat Aug 12 11:40:16 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی بن‌بست دسترسی آزاد به اطلاعات Wed Mar 13 08:18:00 IRST 2019