خبرگزاری جمهوری اسلامی - Tue Apr 16 09:39:00 IRDT 2019 نمایش خبر

فراتر از مویه

تهران- ایرنا- تمام انسان‌ها چه زن و چه مرد در مقابل بلایای طبیعی اعم از سیل، زلزله، طوفان و ... آسیب‌پذیر هستند. اما جنسیت در آسیب پذیری پس از سانحه جایگاهی مهـم دارد و در این میان زنان، کودکان و سالمندان از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند.

ناامنی، بی‌سرپرستی، مشکلات بهداشتی، عـدم تـامین منابع مالی و بی‌خانمانی، مشکلات بیشـتری بـرای زنـان بـه همـراه دارد تـا مـردان. حتـی با فرض این که در سوانح و حوادث غیرمترقبه اعضای خانواده‌ آسیب نبینند، حجم کار زنان پس از بحران‌ها افزایش می یابد و به دلیل کمبود امکانات و وسایل لازم زندگی، انجام امور خانگی و مراقبتی سخت‌تر می‌شود. نگاه جنسیتی به سوانح طبیعی و دیدگاه آسیب‌پذیری بیشتر زنان نسبت به مردان، به ویژه در وقایع طبیعی باعث شده است که بسیاری نقش زنان را در شرایط بحران و اضطرار نادیده بگیرند و ضمن قربانی دانستن آنان، نقش‌شان را در قالب‌های کلیشه‌‌ای مانند «مویه» و «سوگواری» کردن محدود کنند. نمونه روشن این موضوع، تصاویری از زنان در سیل اخیر کشور به ویژه لرستان بود که زنان را درحال سوگواری بر خرابه ها و یا بازمانده‌های خانه نشان می‌دهد، یا در تصاویری که از زلزله کرمانشاه هم در رسانه‌ها منعکس شد، تصویر ارائه شده از زنان، تصویر کلیشه‌ای «قربانی» است. این تصاویر کلیشه‌ای از زنان باعث می‌شود تاثیرگذاری آنان چه زمان وقوع حادثه و چه بعد از آن به حاشیه برود. در صورتی که زنان به عنوان مدیران عاطفی خانواده هم از لحاظ ساختار فیزیولوژی و هم به دلیل پتانسیل های عاطفی و روحی از قدرت تغییر برخوردارند، به نحوی که می‌توانند با توجه به اشراف و شناخت‌شان به مسائل خانواده و همچنین وضعیت روحی روانی اعضای خانواده نه تنها نقش اساسی را در مدیریت بحران ایفا کنند بلکه می‌توانند با تکیه بر همین قدرت عاطفی درونی معادلات را به نفع اعضای خانواده و یا حتی اجتماع درگیر با مصیبت، تغییر بدهند. البته در کنار عکس های منتشر شده از سوگواری زنان سیل زده بر خرابه‌های منازلشان، عکس‌های دیگری از زنان سیل زده بیل و کلنگ در دست و فرو رفته در گل و لای منتشر شد که نشان می‌دهد زنان در بازسازی‌های بعد از بحران نقش اساسی دارند. این گونه عکس‌ها نگاهها را از کلیشه‌ای که زنان قربانیان بی‌دست و پای حوادث می‌دانند، منحرف کرد. یک جامعه شناس با بیان این که نقش زنان در بحران‌ها به دلیل را توزیع نابرابر جنسیتی نادیده گرفته شده است، به «همدلی» گفت: واقعیت این است که زنان به دلیل مجموعه‌ای از عوامل که بیانگر روندهای بنیادین اجتماعی اسـت، مسـتعد آسـیب‌ هستند. طبیعی است که زن بـودن بـه خـودی خـود آسیب پذیری خاصی ایجاد نمی‌کند، اما این روندهای بنیادین اجتماعی و آن ساختارهای مشـکل دار گذشته موجب آسیب پذیری خاص زنان می‌شود. در واقع ریشـه اصـلی آسـیب‌پـذیری بیشـتر زنـان در برابـر حوادث طبیعی ساختارهای اجتماعی و بنیادهای ارزشی است. بنیادهایی که براساس رویکـرد مردانه شکل گرفته و تمام مولفه‌های ساختاری آن بـا تولید قالب‌های کلیشه‌ای زمینه آسیب‌پذیری زنان در برابر سوانح را فراهم و تقویت می‌کنند. البته این گونه ساختارها و نگاه‌های نادرست در مورد زنان، فقط مربوط به کشور ما نیست و نمونه آن را می‌توان در اغلب کشورها دید، ولی در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما با توجه به شدت نابرابری‌های جنسیتی پررنگ‌تر است. این در حالی است که با توجه به تحقیقات انجام گرفته در کشورهای مختلف، در زمان بروز حوادث و بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و ... زنان در دوران بهبودی و بازسازی نقش اساسی بازی می‌کنند، اما نگاه‌های جنسیتی و قالب‌های کلیشه‌ای جنسیتی مانع از دیده شدن فعالیت و نقش آنان شده است. فرناز آزادی با اشاره به نقش زنان سیل زده در مدیریت بحران خانواده و اجتماع خود گفت: در سیل اخیر در استان‌های مختلف، شاهد بودیم که زنان ضمن این که بار سنگینی بر دوش داشتند و احتمال می‌رفت حال خودشان هم خوب نباشد، اما با این حال پابه پای مردان خانواده و گاه حتی بیشتر از آنان در سروسامان دادن اوضاع زندگی‌شان مشارکت داشتند. آزادی با بیان این که در سیل اخیر، نقش بسیاری از زنان آسیب دیده از سیل فقط محدود به خانواده‌های خودشان نبود، افزود: در بازدید میدانی که خود شخصا از شهر پلدختر استان لرستان انجام دادم. شاهد بودم فعالیت بسیاری از زنان آسیب دیده از سیل فقط محدود به خانواده‌های خود نبود و آنان با توجه به مهارت‌های ارتباطی و روحیه قوی که مشخصه زنان آن مناطق است و حتی با وجود فرصت و امکانات کم ضمن مدیریت بحران خانواده خود تاثیرگذاری جمعی نیز داشتند و در تصمیم گیری‌های اجتماعی مشارکت داشتند، به نحوی که در بسیاری از موارد از دانش و توان مهارت‌های زنان برای ساماندهی و مدیریت بحران استفاده می‌شد. وی یادآور شد: بسیاری از زنان مناطق آسیب‌دیده از حوادث توانایی‌ها و مهارت‌های مانند رهبری، تاثیرگذاری کارگروهی، ساماندهی و ... دارند و می‌توانند نقش اساسی در دوران بهبودی و بازسازی مناطق متاثر از حوادث ایفا کنند، بنابراین وقت آن رسیده است که در مدیریت حوادث و بلایا نقشی بیشتر از مویه کردن برای زنان قائل شوند و در تصمیم‌گیری‌ها ضمن استقبال از آنان، مشارکت داده شوند. چرا که براساس تجربیات جهانی دیگر نباید به زنان به عنوان قربانیان منفعل حوادث طبیعی نگاه شود، بلکه باید از توانایی آنان برای بهبود اوضاع کمک گرفت. منبع: روزنامه همدلی؛ 1398.01.27 گروه اطلاع رسانی**9370**2002
خبرگزاری جمهوری اسلامی دانشجویان مازندران ربات کشاورز می سازند Sun Jun 10 14:22:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ری شهری: مسئولان به جای نقد یکدیگر به وظایف خود عمل کنند Sun Aug 26 14:24:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مخاطب محوری حلقه مفقود سخنوری - محمدرسول ابراهیمی* Sun Jul 29 20:47:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دریافت کرایه اضافی برای روشن کردن کولر تاکسی تخلف است Sun Jul 24 21:32:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش دما و گرد و خاک برای البرز پیش بینی شد Tue Jul 24 13:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دولت یازدهم در پرتو تعاملات فناورانه بین المللی Wed May 17 12:33:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 427 گروه جهادی در مناطق محروم همدان خدمت رسانی کردند Sun Oct 28 09:48:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تصویب دو لایحه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا / کاخ سفید: وتو می کنیم Fri Jul 15 04:16:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی میزان مشارکت مردم سلسله در پرداخت عوارض کمتر از 50 درصد است Thu Aug 11 17:44:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی امید و تلاش؛ رمز پیروزی ایران برابر مراکش Sat Jun 16 08:28:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سامانه اطلس زنان و خانواده در مرحله نهایی است Mon Jan 07 09:40:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی واردات نفت کره جنوبی از ایران به پایین ترین سطح رسید Sun Jul 15 12:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دانش آموزان برترارائه دهنده مقاله ایثار و شهادت در گلپایگان تجلیل شدند Wed Jan 25 13:14:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تخصیص 40درصدی اعتبارات خراسان رضوی/ تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان Sat Dec 31 19:21:00 IRST 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی نوازی: امیدوارم طلسم 40 سال ناکامه تیم ملی بشکند Sun Jan 06 09:44:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی صدور 21 هزار کارت ملی هوشمند در گچساران Sat Apr 08 16:19:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی گلستان در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) غرق ماتم و عزا است Tue Feb 20 11:56:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی زنی در ماهدشت کرج، همسر و فرزندان خود را به قتل رساند Sun Mar 05 16:31:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدارس لرستان در نوبت عصر شنبه هم تعطیل شد Sat May 12 12:32:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرداری های زنجان ازمحل مالیات 800 میلیارد ریال دریافت کردند Wed Dec 05 07:36:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 12 میلیارد دلار کالا در سال 96 قاچاق شد Tue Nov 20 12:58:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سرمربی تیم فوتسال یاسین پیش رو قم:مساوی عادلانه بود Sat Feb 04 00:13:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تامین 35 هزار واحد در سمنان هدفگذاری شد Sat Jun 30 14:34:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تکرار«محله گل و بلبل1» با حضور عارف لرستانی Mon Apr 17 14:23:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کالاهای اساسی مردم نباید از کشور خارج شود Fri Sep 14 15:30:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی داورزنی: فدراسیون جهانی با تیم لهستان برخورد می کند/ مصر را مصمم تر می بریم Thu Aug 11 23:48:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی صدای نوبراندازان، فقط در فضای مجازی این قدر بلند است Mon Nov 19 11:18:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی امیدی به برگزاری عمره نیست Tue Nov 27 16:29:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی واعظی: ارایه خدمات جدید به مردم قدردانی از مشارکت انتخاباتی آنان است Tue May 23 01:57:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی واحدهای تولیدی نیازمند مدیران متخصص و خلاق هستند Sun Nov 11 17:36:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی راه های اصلی کشور باز است Sat Jan 05 13:14:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد Mon Jul 23 15:59:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی درخواست رسیدگی پارلمان اروپا به پرونده قتل خاشقچی Tue Oct 23 20:24:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزاری نخستین مسابقات استیج تیراندازی با کمان در البرز Sun Jul 02 15:43:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارمندان دستگاه های اجرایی لرستان Wed Feb 15 16:41:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نماز عید سعید فطر در کرمان اقامه شد Mon Jun 26 12:37:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ظریف سیاست خارجی کشور را به موازنه مثبت تغییر داد Tue Dec 04 13:28:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراها در گچساران مشخص شد Thu Mar 16 16:22:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نیازهای فرهنگی و وزرشی جوانان فراهم شود Mon May 14 15:56:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دختر والیبالیست ارومیه ای به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شد Thu Jun 07 13:39:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزیر آموزش و پرورش: توسعه جامعه را باید در آموزش و پرورش جستجو کرد Mon Apr 24 22:31:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی: آیت الله هاشمی خدشه به رهبری را آسیب به کل نظام می دانست Tue Feb 14 21:40:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزاری مراسم جشن نوروز در سفارت ایران در لبنان Mon Mar 20 21:56:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برق14 نقطه گچساران و باشت یکشنبه قطع می شود Sat Jul 21 19:02:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی لایحه جامع حمایت از حقوق حیوانات تهیه می شود Sun Dec 30 17:27:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مردم این استان سابقه بالای 80 درصد مشارکت در انتخابات را دارند Mon Mar 13 17:07:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی حیات وحش استان مرکزی صاحب کلینیک و آمبولانس شد Wed Feb 22 14:02:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی هیچ یک از 48 مقام بلند پایه کاخ سفید سیاه پوست نیستند Tue Aug 14 13:44:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سقوط نرخ بیکاری در همدان با رونق تولید و اشتغال Sat Feb 24 14:18:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مشاور بوش: ازسرگیری همکاری های گسترده روسیه و آمریکا ممکن نیست Mon May 15 20:33:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اختصاص 60 میلیارد ریال برای نوسازی اتوبوسرانی کرج Fri Feb 09 13:38:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرور آثار کمدی‌ «علیرضا خمسه» در شبکه نمایش Sat Nov 24 13:38:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی استاندار:سرمایه گذاری درلرستان پس از برجام افزایش چشم گیری یافته است Fri Apr 21 08:25:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی رهبر انقلاب: جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی می‌کنم Mon Jan 02 19:38:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 28 کمیته برای اجرای کنگره 5400 شهید کردستان تشکیل شده است Wed Apr 12 19:06:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آیت الله مکارم شیرازی: فرهنگ سازی نخستین اقدام برای عبور از وضعیت کم آبی است Thu Jan 25 15:21:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی جشنواره مدارس فوتبال زیر 12 سال گیلان برگزار شد Tue Aug 09 17:58:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی دستور ویژه جهانگیری به استانداران گیلان و مازندران Sat Oct 06 13:28:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کشته شدن ژنرال «عبدالحی عطایی»، فرمانده بخش هماهنگی نیروهای امنیتی بغلان در کمین طالبان عکس : مصطفی دربان Mon Apr 17 22:29:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 919 کیلومتر خط ریلی در کشور احداث می شود Thu Aug 02 19:59:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اولین مجمع عمومی هیات اندیشه ورزان جوان همدان تشکیل شد Sun Nov 25 16:02:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی یک انبار ضایعاتی در همدان طعمه حریق شد Thu Jul 21 18:06:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی مقاومت و تکیه بر توان داخلی راه نجات مسلمانان در برابر دشمنان است Fri Feb 24 18:31:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی قم باید قطب گردشگری مذهبی ایران باشد Mon Aug 13 09:13:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مسابقه ای با موضوع «آینده نشر کاغذی» برگزار می شود Wed Feb 15 13:18:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی حقوق معلمان حق التدریس آزاد پرداخت شد Mon Mar 20 21:10:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پرونده سلامت الکترونیک در روانسر راه اندازی شد Sun Jan 28 14:10:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تماس تلفنی ترامپ با پوتین سرخط روزنامه های هند/10 بهمن Sun Jan 29 12:00:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی جهانگیری تکالیف اولویت‌دار سال 96 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ابلاغ کرد Sat May 13 14:24:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی هشدار مقامات مالزی در مورد دخالت رسانه های خارجی در امور داخلی این کشور Sat Jun 24 17:19:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جهانی قدس نماد مبارزه با ظلم است Thu Jun 30 16:00:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی بخشی از عواید موقوفات مناطق محروم صرف کمک به نیازمندان می شود Sat Jul 08 04:37:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی هدفگذاری رشته های کشاورزی و صنعتی برای ارتقا به 50 درصد Tue Jul 04 18:37:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ورزشکار کرمانشاهی در لیگ جهانی کاراته به میدان می رود Thu Mar 16 17:14:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی جام جهانی کشتی آزاد/دیدار تیمهای ملی آمریکا و گرجستان Thu Feb 16 20:58:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سرمربی پیکان: به بازیکنانم می گویم از بازی لذت ببرند Fri Feb 23 19:54:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آینده شهرمان را به شیفتگان خدمت بسپاریم Wed May 10 14:24:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تخریب 20 تا 60 درصدی برخی سازه های روستایی مناطق زلزله زده خراسان رضوی Wed Apr 05 21:51:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کارگاه آموزش پدافند غیرعامل ویژه مدیران مدارس گنبد برگزار شد Mon Nov 05 12:41:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کاهش ارزش پول ملی و افزایش گرانی در پاکستان ادامه دارد Sat Jun 30 13:43:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تصادفات 44 مصدوم در کهگیلویه و بویراحمد بر جای گذاشت Sun Nov 04 09:02:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایثار خبرنگاران در نشر به موقع خبر توسعه جامعه را به دنبال دارد Sun Aug 07 18:37:00 IRDT 2016
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از 100 خارجی در بازداشتگاه های مهاجران در مالزی جان خود را از دست دادند Thu Mar 30 16:21:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 150 هزار ایرانی نابینایی مطلق دارند Sun Aug 05 14:31:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آیین بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در جوانرود برگزار شد Sun Jun 03 13:07:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دانش آموزان و فرهنگیان قم با تولیدهای داخلی آشنا می شوند Sat Jun 02 08:14:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نوسانات نرخ ارز مانع تحقیقات علمی است Sat Oct 06 11:44:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اولین گفت وگوی زنده نامزدهای ریاست جمهوری امشب پخش می شود Wed Apr 26 15:09:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی رشد 9 درصدی تعداد دانش آموزان عشایر در دولت تدبیر و امید Fri Jul 07 17:29:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نگاه به کارآفرینی از دریچه یک نمایشگاه Thu Oct 18 10:30:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نوبخت وارد اراک شد Mon Jan 30 15:28:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دردرمان ناباروری همگام با کشورهای پیشرفته دنیا است Mon Jan 30 13:45:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مواد اولیه برای بسته بندی بدون احتساب نرخ ارز تامین می شود Sat Aug 25 18:37:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رویدادهایی که امروز خبری می شود Wed May 17 12:32:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آرزوهای صنعت نفت آبادان در فصل هفدهم لیگ برتر Wed May 31 18:10:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دادستان تهران برلزوم استفاده از مدیران سالم و کارآمد تاکید کرد Sun Jan 21 16:43:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرزهای خراسان رضوی از امن ترین مرزهای کشور محسوب می شوند Thu Jun 22 18:12:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دولتمردان برای خدمت به مردم عزم جدی دارند Sat Aug 25 10:37:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کشف و ضبط 225 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان گیلان Sat Feb 17 19:53:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دومین هواپیمای ایرباس خریداری شده درفرودگاه مهرآباد به زمین نشست Sat Mar 11 12:27:00 IRST 2017
تی نیوز "امید" زنده شد؛ قرقیزها به زانو درآمدند Thu Jul 20 03:14:33 IRDT 2017
تی نیوز 24 ساعته شدن 29 شبکه در سال 96 Tue Apr 10 00:02:16 IRDT 2018
تی نیوز افزایش 85 درصدی اعزام های نوروزی کرمانشاه به عتبات عالیات Tue Apr 10 17:18:45 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح کشور +عکس Mon Jan 21 06:47:43 IRST 2019
عصر خبر آرایشگر اختصاصی عادل فردوسی پور! (+عکس) Wed Jul 12 09:37:46 IRDT 2017
عصر خبر نرخ مصوب گوشت گوساله منجمد حداکثر 29 هزار تومان تعیین شد Sun Aug 26 19:54:47 IRDT 2018
فردا فوتبالیست ایرانی دخترش را به خانه بخت فرستاد +عکس Sat May 27 23:13:40 IRDT 2017
تی نیوز افزایش شاخص کل بورس Mon Jul 31 03:45:49 IRDT 2017
تی نیوز تهیه و تدوین طرح مجازات متخلفان قانون استفاده از تولید داخل Mon Aug 21 16:34:01 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 170 میلیون مترمکعب پساب به صنایع بزرگ اصفهان دادیم Tue Nov 13 15:13:36 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا آب‌بندان‌های مازندران سرمایه بزرگ برای کشاورزی و اقتصاد مقاومتی +تصاویر Wed Jan 25 15:49:19 IRST 2017
تی نیوز فرانسه بار دیگر ایران و روسیه را به مشارکت در حمله شیمیایی ادعایی متهم کرد Tue Apr 10 22:33:09 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین توضیحات "چرم مشهد" در مورد یک خبر Mon Sep 18 12:44:35 IRDT 2017
آریا طرز تهیه پیتزا مکزیکی مخصوص گیاهخواران Thu Mar 07 10:10:52 IRST 2019
ایلنا رییس دوره‌ای مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد Wed May 31 23:47:39 IRDT 2017
تین آغاز پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی در زنجان Sun Mar 03 09:34:39 IRST 2019
آنا ایجاد مفصل‌بندی نظارتی جدید Wed Sep 27 09:15:45 IRST 2017
ورزش 11 تست های پژشکی بوفون در پاری سن ژرمن Fri Jul 06 16:29:43 IRDT 2018
بولتن نیوز امسال حدود 700 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می شود Fri Aug 11 13:27:29 IRDT 2017
جهان نیوز ایران زیر بار مذاکره مجدد پیرامون برجام نمی‌رود Sun Jul 23 21:08:19 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مستمری مشمولان سازمان تامین اجتماعی افزایش می یابد Mon May 01 01:37:29 IRDT 2017
پارس نیوز کاریکاتور حقوق کارمندان افزایش می یابد Tue Oct 23 09:30:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای پر کردن سِمت‌های خالی Wed Mar 22 14:46:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران گاف امنیتی محافظان رئیس جمهور ترکیه +فیلم Mon Dec 25 14:03:29 IRST 2017
خبرگزاری مهر ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران قم Sun Apr 21 15:04:40 IRDT 2019
اقتصاد آنلاین تبریک قالیباف به روحانی Sun May 21 16:53:32 IRDT 2017
جماران دولت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان را سرعت دهد Sat Oct 06 15:16:23 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا ثبت نام 83 هزار دانش آموز در 500 پایگاه تابستانی البرز/ 150 سمن در خانه جوان البرز فعالیت دارند Tue Jul 18 12:43:47 IRDT 2017
فرارو سکته قلبی علت مرگ 40 درصد ایرانی‌ها Thu Jan 25 12:16:12 IRST 2018
ایلنا ارایه طرح جامع هوشمندسازی کیوسک‌های شهر به شورا Sun Oct 14 19:09:22 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران وزیر صنعت در تیم معاونان این وزارتخانه بازنگری کند Thu Nov 08 10:50:28 IRST 2018
مشرق نیوز واحد پول ایران «ریال» می‌ماند Tue Sep 25 17:55:24 IRST 2018
خبرگزاری نسیم کمک خلبان جنگنده سرنگون شده در اوکراین، آمریکایی بود Wed Oct 17 11:35:02 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اقامه نماز عید فطر در مازندران + تصاویر Mon Jun 26 09:00:55 IRDT 2017
تی نیوز بازیگر «بتمن» در فیلم کارگردان جوان ایرانی Wed Aug 16 19:28:10 IRDT 2017
پایگاه خبری الف هاشمی: تا دو هفته آینده شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی می‌کنیم Sun Oct 28 11:26:00 IRST 2018
پارس فوتبال در آستانه ال کلاسیکو ؛ کیلور ناواس یا تراشتگن ؟ کدام یک بهتر هستند ؟ Mon Dec 18 22:04:41 IRST 2017
واحد مرکزی خبر نگرانی روسیه از تصمیم ترامپ در مورد قدس اشغالی Thu Dec 07 14:38:59 IRST 2017
میزان سناتور آمریکایی، سعودی ها را مسئول قتل خاشقجی دانست Thu Oct 18 01:25:34 IRST 2018
آفتاب پزشکیان:بانک مرکزی اختیار کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز را نداشت/ صداوسیما تبلیغ می‌کرد پول می‌گرفت Sun Jun 24 11:08:34 IRDT 2018
آریا اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی کلزا ؛ نوش داروی پرعوارض Tue May 08 08:32:00 IRDT 2018
ایلنا شورای نگهبان مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس فراخواند Wed Jun 21 13:43:04 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بارندگی در قم 20 درصد کاهش یافت/ هوای قم ناسالم است Sun Jan 01 15:20:10 IRST 2017
تدبیر و امید جنجال بزرگ/ شکار 2 پرسپولیسی در حال عمل غیراخلاقی +عکس Thu Sep 28 21:45:45 IRST 2017
آفتاب ایران پرچم‌بازی میکروبی در شناگاه‌های خزر/ بازآفرینی سلامت از دست رفته Mon Jul 10 10:50:26 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان راه تشخیص مدعیان دروغین در کلام صادقین(ع) Wed May 16 12:35:00 IRDT 2018
آفتاب ایران تصادف مهدی قائدی: لیلا رهنما در ماشین مهدی قائدی چه می کرد؟ + عکس Fri Feb 02 22:25:42 IRST 2018
تی نیوز عرضه بیش از 63 هزار تن گندم در تالار محصولات کشاورزی در بورس کالا Sun Aug 27 16:10:21 IRDT 2017
بی باک نیوز کنایه نماینده ولی‌فقیه در سپاه به حسن روحانی / متأسفیم که هم آمریکا به سپاه حمله می‌کند هم برخی خودی‌ها Sat Jul 01 06:42:31 IRDT 2017
خانه ملت گزارش تصویری/ دیدار دکتر لاریجانی با اعضای هیات مجلس شورای اسلامی عضو گروه اجلاس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) Sun Apr 16 20:31:00 IRDT 2017
ورزش 3 رونمایی از 11 بازیکن اصلی طلایی پوشان؛/ مسلمان به ترکیب اصلی سپاهان رسید Sun Feb 10 16:17:00 IRST 2019
فردا بسته‌های کباب لقمه دارای چه محتوایی هستند؟ Wed Apr 12 14:57:40 IRDT 2017
جوان آنلاین راه‌‌اندازی 39 پروژه دام و کشاورزی در اردبیل Wed Feb 08 13:35:34 IRST 2017
اقتصاد آنلاین روش جدید پیش بینی تاریخ مرگ انسان Tue Dec 18 11:57:48 IRST 2018
آرا نیوز اطلاعیه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات خطاب به مدیران و اصحاب رسانه Mon Apr 24 20:38:56 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ماجرای "شهید اول محرم" را شبکه دو روایت می‌کند Wed Dec 26 14:54:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر تولید موتور موشک فضاپیما با استفاده از چاپگرهای سه بعدی Wed May 31 12:31:03 IRDT 2017
تی نیوز نامجومطلق: رشد تاکتیکی در استقلال نمی بینیم Wed Aug 23 12:21:42 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اولین تغییر در میراث فرهنگی/ معاون گردشگری از کیش انتخاب شد Tue Aug 22 09:30:06 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر جشنواره آواها و نواهای وحدت در سیستان و بلوچستان Tue Jul 04 11:14:17 IRDT 2017
ساعت24 مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی؛ ایرانجوان بوشهر مربع شگفتی را کامل می کند؟ Wed Dec 20 10:45:34 IRST 2017
ایلنا چرا در پرواز با آبنبات پذیرایی می‌شویم؟ Thu Mar 28 11:16:29 IRDT 2019
فرادید پاتک قطر به طرح اعراب Wed Jul 05 13:19:22 IRDT 2017
تابناک پراید قدرتمند و استثنایی! Wed Jul 26 08:16:27 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران هرکاری بتوانیم برای توسعه استان خوزستان انجام می‌دهیم Thu Apr 26 09:48:02 IRDT 2018
پارسینه موضع‌گیری جانسون درباره همه‌پرسی کردستان Mon Sep 25 22:32:38 IRST 2017
میزان آزادسازی مناطقی در شمال شرقی موصل + فیلم Sun Jan 01 10:14:11 IRST 2017
نود تی وی توبیخ کتبی برای تیم فوتبال سپیدرود رشت Sat Sep 01 15:15:00 IRDT 2018
جماران دانشگاه شهرکرد در فهرست دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا Tue Jul 25 14:28:23 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تاکید بر ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت Sat Oct 13 18:15:14 IRST 2018
میزان هوای تهران ناسالم است Thu Dec 20 12:08:02 IRST 2018
ورزش 3 کارون اروند خرمشهر 0 گل گهرسیرجان 0؛/ لیگ‌یک/ وینکو همچنان در صدر جدول لیگ Sat Mar 09 17:26:00 IRST 2019
روزنامه کیهان کلاهبرداری 13 میلیاردی در شرط‌بندی فوتبال Tue Apr 04 21:15:00 IRDT 2017
جماران تحویل 4 هزار کلاس خیرساز به دستگاه تعلیم و تربیت Sat Sep 15 18:09:24 IRDT 2018
تهران پرس قرارداد سرمایه گذاری 8 اختراع منعقد شد Wed Feb 14 09:28:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران 5 اشتباهی که هر پدر و مادری در تربیت فرزندشان انجام می‌دهند Sat Feb 10 15:37:22 IRST 2018
بی باک نیوز جلسه شیفت سوم بررسی لایحه برنامه آغاز شد Sun Jan 01 15:17:01 IRST 2017
جماران استاندار آذربایجان غربی برای کمک به سیل زدگان گلستان ابراز آمادگی کرد Sat Mar 23 10:28:21 IRDT 2019
پارس نیوز پیش بینی دو رقمی شدن تورم در سال 96 Sat Feb 25 09:55:35 IRST 2017
تی نیوز پیش بینی مرگ افراد 5 سال زودتر از موعد Mon Jul 17 01:34:30 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن تعجب اعضای تیم ملی کشتی از نحوه برگزاری جلسات هیئت Sat Dec 01 13:41:28 IRST 2018
آفتاب ایران ورود مقامات بین المللی به تهران برای حضور در مراسم تحلیف رییس جمهور Thu Aug 03 10:32:05 IRDT 2017
خبرگزاری مهر چهره آمریکا ناامید است/اعتراف مقامات به پوسیدگی ارتش آمریکا Mon Feb 20 09:56:54 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 58 پروژه در شهرستان لردگان افتتاح می‌شود Wed Aug 23 10:07:35 IRDT 2017
تیک ورود قطار گردشگری خارجی به ایران Sun Apr 02 19:56:01 IRDT 2017
بهار نیوز درختانی که ایستاده می میرند Wed Apr 18 11:08:22 IRDT 2018
روزنامه کیهان کیهان و خوانندگان Fri May 11 22:46:58 IRDT 2018
تی نیوز به مناسبت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ذوالقعده ] Wed Jul 26 04:16:45 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید فرماندار فردیس از فرهنگسرای ولایت Sat May 12 14:29:05 IRDT 2018
رسالت وکیلی: فرهنگ در گفتمان دولت تدبیر و امید جایگاهی ندارد Tue Jan 29 00:00:00 IRST 2019
ایسکانیوز سرپرست واحد دامغان خبر داد:راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان Sun Jul 23 13:57:22 IRDT 2017
جوان آنلاین دستگیری عاملان قتل کارکنان نیشکر هفت‌تپه Sun Dec 17 22:00:11 IRST 2017
روزنامه کیهان بغداد به وزیر خارجه آلمان اجازه سفر به اربیل را نداد Fri Nov 24 20:55:54 IRST 2017
تی نیوز ویدئو/ قبیله ای در تایلند که پس از فوت مرد، همسرش را با او زنده دفن می کنند(16+) Fri Aug 04 17:46:05 IRDT 2017
ایستا نیوز 20 واحد پولی گران شد+جدول Sat Feb 25 10:09:03 IRST 2017
ایلنا به خاطر ونزوئلای آزاد، لباس سربازی برتن می‌‌کنم Wed Aug 09 10:49:05 IRDT 2017
صبا ایران بررسی کودتای احتمالی؛ آشوب در رختکن بایرن‌مونیخ! Sat Oct 06 15:55:13 IRST 2018
ساعت24 علی صوفی: مردم احمدی‌نژاد را تجربه کردند، دوباره فریب نمی‌خورند / «آتش‌بس» یعنی کار از قهر و آشتی گذشته و جنگ وجود دارد Tue Jul 11 09:20:18 IRDT 2017
جام نیوز فیلم‌های شیطانی...! Sat May 05 13:34:22 IRDT 2018
جماران شماره پیراهن سردار آزمون در پولوز مشخص شد + عکس Sat Feb 02 13:06:55 IRST 2019