خبرگزاری مهر - Mon Apr 08 15:34:03 IRDT 2019 نمایش خبر

جنس گزاره‌های سند الگوی پیشرفت چه باید باشد؟

گزاره‌های سندی برای الگوی پیشرفت، از جنس پارادایمی و مبانی نظری نیستند، بلکه امتداد این مبانی با زبان برنامه‌ای که شامل شاخص‌ها، راهبردها، ‌فرایندها و مدل‌هاست، باید عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی ازحجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید واسطی* است که در شماره 26 و 27 فصلنامه صدرا منتشر شده است. مقوله‌های [s1]«پیشرفت، الگوی پیشرفت، اهداف پیشرفت، ابعاد و ارکان پیشرفت» قالب‌هایی هستند که بر اساس مبانی پارادایمی شکل می‌گیرند و سپس از محتوا پُر می‌شوند؛ لکن گزاره‌های سندی برای الگوی پیشرفت، از جنس پارادایمی و مبانی نظری نیستند، بلکه امتداد این مبانی با زبان برنامه‌ای که شامل شاخص‌ها، راهبردها، ‌فرایندها و مدل‌هاست، باید عرضه شود. این یادداشت، شامل پیشنهادهایی برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در دو قسمت عرضه می‌شود: قسمت اول: امتداد مفهومی مبانی نظری برخی از این مبانی پارادایمی، مبانی پایه مشترک هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه و روش‌شناسانه است که نقطه تلاقی و تفاهم میان مدل‌های مختلف پیشرفت را حاصل می‌کند، مانند: در هستی، ساختارها و ‌فرایندها، امور حیات را اداره می‌کنند. انسان دارای نیازهای متعددی است و به دنبال رفع آن نیازهاست. انسان برای رشد و «بهینه‌سازی» تلاش می‌کند و به دنبال هدف و معنایی در زندگی است. رشد، یک حرکت است و حرکت، دارای قاعده و قانون است. بر اساس موارد یادشده می‌توان قالب‌های ذیل را برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی پایه پیشرفت، پیشنهاد کرد: «پیشرفت»: ساختارسازی و ‌فرایندسازی برای بهینه‌سازیِ پاسخ به تمام لایه‌های هرم نیازهای انسان. «الگوی پیشرفت»: تعیین چگونگی تحقق پیشرفت (چگونگی در اینجا یعنی تعیین علل اربعه، مقولات عشر، و مقومات سته حرکت که ناظر است بر این پرسش‌ها: چه عامل یا عواملی، چه کیفیت و کمیت و زمان و مکان و اجزا و روابط و زمینه و شرایطی، از چه نقطه شروعی، از چه مسیری، با چه ابزار و وسیله‌ای، به چه مقصدی؟) «هدف پیشرفت»: ارتقای تمایلات و تلاش‌های بشر از نیازهای اولیه به نیازهای ثانویه و رسیدن به هدف زندگی. «ابعاد پیشرفت»: ساختارهای کلان لازم برای پیشرفت و یا به عبارتی محورهای نیازهای انسان در هرم نیازها که حداقل چهل محور ذیل را در بر می‌گیرد: سیستم و مدل حکومت، دولت و ادارات؛ سیستم شهرسازی، آمایش سرزمین، مسکن و معماری؛ مدل جمعیت و منابع انسانی؛ منابع غذایی، انرژی و مواد اولیه؛ محیط‌زیست؛ لباس و پوشش؛ زبان و خط و ارتباطات؛ دادگستری؛ نیروی انتظامی، نظامی، دفاعی و امنیتی؛ بهداشت و درمان (جسمی، روحی، خانوادگی، کاری، شهری)؛ مالکیت؛ کشاورزی (‌فرایندهای تولیدی)؛ ابزارسازی و صنعت؛ ‌تجارت، بازرگانی، بازار، واردات و صادرات؛ پول، بانک، اقتصاد، بازارهای سرمایه و بورس، مالیات و عوارض؛ بیت‌المال و بودجه؛ خانواده و ازدواج؛ جامعه‌سازی، سرمایه اجتماعی؛ کار، مشاغل، استخدام و دستمزد (‌فرایندهای درآمدزایی)؛ ارتباطات، اطلاع‌رسانی، مطبوعات (‌فرایندهای رسانه‌ای)؛ سازمان‌ها، تعاونی‌ها (فرایندهای همکاری و هم‌افزایی)؛ استانداردسازی، بهره‌وری؛ نظارت، بازرسی، سنجش (‌فرایندهای کنترلی و ارزیابی)؛ ثبت‌اسناد و احوال؛ برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و زمان؛ شهرداری و خدمات شهری؛ آموزش و تحقیقات (‌فرایندهای دانشی)؛ فرهنگ عمومی؛ ‌فرایندهای تأمین اجتماعی؛ بیمه و بازنشستگی (‌فرایندهای پشتیبانی)؛ دین‌ورزی، معنویت، مناسک و مکان‌ها و مراسم عبادی؛ سفر، جهانگردی و حمل‌ونقل؛ انتخابات؛ احزاب؛ اقلیت‌های دینی، اقوام و گروه‌های اجتماعی خاص؛ روابط بین‌الملل؛ ورزش، تفریح، اوقات فراغت و استراحت؛ تاریخ و میراث تاریخی؛ هنر و زیبایی‌شناسی؛ نمادها. «ارکان پیشرفت»: ‌فرایندهای [s2]کلان لازم برای پیشرفت که شامل 3 کلان ‌فرایند است: ‌فرایندهای معرفتی (مانند فکر و علم و معنویت)، ‌فرایندهای قانونی (تعیین حدومرزها که حاوی عدالت و امنیت است)، ‌فرایندهای اخلاقی فرهنگی (تعیین مطلوبیت‌ها که حاوی بهینه‌سازی و بهره‌وری فردی و اجتماعی است). این قالب‌ها، با هر نظام فکری که محتواگذاری شوند، الگوی پیشرفت بر اساس آن نظام فکری پدید می‌آید (مثلاً تعیین هدف زندگی بر اساس نظام فکری موردنظر، تعیین مصادیق و مراتب نیازها بر اساس انسان‌شناسی موجود در نظام فکری موردنظر، تعیین مصادیق در چگونگی حرکت از نقطه شروع به مقصد بر اساس دیدگاه نظام فکری موردنظر). «نظریه [s3]پیشرفت»: تعیین چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت در قالب و محتوا، بر اساس یک دستگاه پارادایمی (حاوی مبانی هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه، علم‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، ارزش‌شناسانه) بنابراین با اشراب دستگاه پارادایمی مبتنی بر نگرش اسلام، نظریه پیشرفت اسلامی شکل می‌گیرد و بر اساس این نظریه، و با استفاده از دیگر آموزه‌های اسلام که مربوط به تعریف ‌فرایندهای تحقق پیشرفت است، الگوی اسلامی پیشرفت تولید می‌شود. قسمت دوم: نمونه امتداد عملیاتی مبانی نظری جنس گزاره‌هایی که در سند الگوی پیشرفت باید مطرح شود، مواردی مانند جدول ذیل است که امتداد مبانی نظری است و در این جدول صرفاً یک نمونه که امتداد مبانی انسان‌شناختی است، ارائه می‌شود: جدول تناظر میان مبانی نظری و نتایج برنامه‌ایِ آن در بحث الگوی پیشرفت: ردیف مبنای پارادایمی ‌تأثیر آن در الگوی پیشرفت مثال عینی (نمونه جمله‌ای که باید در سند الگوی اسلامی پیشرفت نوشته شود) انسان فعلیت محض ندارد، بلکه نیازهای متنوعی بر اساس ابعاد وجودی‌اش دارد که تا این نیازها (قوای وجودی) برطرف نشوند (به فعلیت تبدیل نشوند) انسان به کمال نمی‌رسد. بنابراین: 1. نظریه پیشرفت و به تبع آن الگوی پیشرفت، باید «مدلی برای نیازها» مبتنی بر نظام فکری خود ارائه کند. مدل نیازها یک «متاتئوری و فرانظریه» است که به‌عنوان «نظریه راهنما - Guide Theory» عمل می‌کند. پس برای ‌دستیابی به الگوی اسلامی پیشرفت باید «مدل نیازهای فردی و جمعی بر اساس نگرش اسلام» تولید شود.[1] 2. نظریه پیشرفت باید شاخص‌های «انسانِ فعلیت‌یافته» را مبتنی بر نظام فکری خود عرضه کند. پس برای ‌دستیابی به الگوی اسلامی پیشرفت باید «شاخص‌های انسان سالم و جامعه سالم[2] و انسان کامل» تولید شود. متن ماده مثلاً سوم در سند الگو: کلیه اسناد برنامه‌ای در کشور، باید دارای محورهای متناسب با «مدل نیازهای مبتنی بر نگرش اسلام» (که به پیوست است) باشد و ‌تأثیر هر برنامه بر کلیه ابعاد نیازها سنجیده شود.[3] در کلیه اسناد برنامه‌ای در کشور، باید هدف تعیین‌شده در برنامه موردنظر، منطبق با جدول «شاخص‌های انسان سالم و جامعه سالم» (که به پیوست است) باشد.[4] مراحل وجودی انسان، از نطفه تا تجرد در قیامت است. بنابراین مدل نیازها باید از مرحله تشکیل نطفه تا تجرد قیامتی را در بر بگیرد.[5] و در الگوی اسلامی پیشرفت، برای پاسخ‌گویی به هریک از این مراحل، راهبرد و شاخص ارائه شود. کلیه اسناد برنامه‌ای در کشور باید دارای پیوست «ژنوم» باشد.[6] کلیه اسناد برنامه‌ای باید دارای پیوست «بهداشت روحی روانی بر اساس نگرش اسلام» (که سند آن به پیوست است) باشد.[7] حداقلِ مراتب وجودی انسان، سه مرتبه ذهن، قلب و بدن است و این مراتب، در یکدیگر اثرگذاری و اثرپذیری دارند. بنابراین مدل نیازها باید حداقل، نیازهای این سه مرتبه را ارائه کند. و مدل اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر یکدیگر را عرضه نماید. پس در الگوی اسلامی پیشرفت، باید «مدل ارتباطی مراتب وجودی انسان و جامعه» و «مدل رشد» تولید شود و برای پاسخ‌گویی به هریک از این سه مرتبه، راهبرد و شاخص ارائه شود. کلیه اسناد برنامه‌ای باید حاوی تعریف زمینه‌های لازم ذهنی و فکری، احساسی و عاطفی، جسمی و رفتاری مهارتی باشند.[8] (چه وضعیت ذهنی- فکری، احساسی- عاطفی و جسمی- مهارتی لازم است تا فلان برنامه محقق شود؟) و همچنین گواهی «سنجش رشدآوری» را از انجمن ملی عدالت و رشد ارائه نمایند. انسان دارای اراده و توان اِعمال تمایلات شخصی است، اما در ضمنِ ساختار از پیش تعیین‌شده در هستی. بنابراین نه مجبور محض است و نه مختار محض. و بنابراین ساختارها در اراده او و جهت‌دهی به زندگی او ‌تأثیر معنادار دارند؛ و از سوی دیگر انسان می‌تواند محدوده‌ای[9] از این ساختارها و ‌فرایندهای جاری در این ساختارها و را تغییر دهد و به سمت هدف خود فعال کند. نظریه پیشرفت و به تبع آن الگوی پیشرفت، باید «مدل ساختارهای ثابت[10] اثرگذار در اراده انسان» مبتنی بر نظام فکری خود ارائه نماید.[11] بنابراین برای ‌دستیابی به الگوی اسلامی پیشرفت باید «مدل ساختارهای ثابت هستی بر اساس نگرش اسلام[12]» تولید شود و کیفیت اثرگذاری آنها بر اراده انسان ارائه شود. و در محور بعدی (یعنی توانایی انسان برای تغییر ‌فرایندها)، باید «مدل تغییرات ممکن توسط انسان و جامعه» مبتنی بر نگرش اسلام تولید شود.[13] و همچنین «مدل آزادی» در اِعمال اراده‌های فردی و جمعی را ارائه کند.[14] کلیه اسناد برنامه‌ای موظف به انطباق با فرمول‌ها و قوانین قطعی علمی (تجربی و برهانی) می‌باشند.[15] و در صورت بروز تعارض مستقر میان قطعیات علمی با قطعیات وحیانی، نظر شورای عالی «علم» که مرکب از تعداد مساوی از دانشمندان علوم تجربی و برهانی و دانشمندان علوم دینی است، نافذ است. و در صورت تساوی آرا، نظر ولی‌فقیه فصل‌الخطاب خواهد بود. زندگی انسان، حرکت او برای رفع نیازها است و هدف زندگیِ او عبور از نیازها و محدودیت‌هاست، و این هدف است که «معنای زندگی» را برای انسان می‌سازد. نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید دیدگاه خود در «معنای زندگیِ فردی و اجتماعی» را مبتنی بر نگرش اسلام ارائه نماید. کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که «معنای زندگی» در افراد و جامعه، افزایش پیدا کند. (از معیارهای سنجش و تصویب برنامه‌ها، میزان اثرگذاری آنها بر ارتقای معنای زندگی است.)[16] احساس‌های انسان به اراده و انتخاب او جهت می‌دهند و رفتار تولید می‌کنند؛ و از سوی دیگر، آگاهی‌های انسان احساس‌های او را جهت می‌دهند. بنابراین «عقل و علم» مدیریت انسان را به‌عهده دارند. و از سوی دیگر اگر آگاهی به رفتار تبدیل نشود، به تغییر منجر نخواهد شد. نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید دیدگاه خود را در «نقشه ارتباطی آگاهی، احساس و رفتار» مبتنی بر نگرش اسلام ارائه کند. و راهبرد خود برای ارتقای عقلانیت و آگاهی را مشخص کند. و همچنین مشخص کند که «مدل تبدیل آگاهی به رفتار» چگونه است؟ کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند پیوست «آگاهی‌بخشی» داشته باشند که تعیین می‌کند ‌تأثیر این برنامه بر ارتقای درک و تحلیل افراد تحت برنامه چگونه است. همچنین موظف هستند کلیه برنامه‌ها را «مهارت‌محور» تعریف کنند.[17] انسان‌ها می‌توانند در ساختارها و ‌فرایندها اثر بگذارند و این اثرگذاری به دیگر انسان‌ها منتقل می‌شود. (رابطه فرد و جامعه دوطرفه است.) بر اساس این توانایی، انسان‌ها باید حق خود در اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین مسئولیت انتخاب‌ها و اِعمال اراده خود را بپذیرد. بنابراین در نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید «نقشه حق‌های انسان و جامعه» و «نقشه مسئولیت‌های انسان و جامعه» ارائه شود. کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند به‌طور مشخص، «حق‌ها» و «مسئولیت‌ها»ی مرتبطین با آن برنامه و ‌تأثیر آن بر حق و مسئولیت افراد و جامعه در قبال یکدیگر را در سند برنامه مربوطه ارائه کنند. (ارائه پیوست حقوق و مسئولیت‌ها، در هر سند برنامه‌ای)[18] روابط انسان‌ها با یکدیگر و با ساختارها و ‌فرایندها و کل هستی، به‌صورت «برآیندی» است و برای ایجاد یک حرکت در زندگی، نیاز به محاسبه تمام عوامل مؤثر دارد و اگر این محاسبه درست انجام نشود، سبب ضرررسانی به خود و دیگران می‌شود؛ بنابراین زندگی انسان نیازمند تشخیص و رعایت «عدالت» است. (ادای حق هر چیز) نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید دیدگاه خود را در «هویت عدل و شاخص‌های عدالت‌ورزی و فرمول محاسبه عدالت» مبتنی بر نگرش اسلام ارائه کند.[19] کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند گواهی «احراز عادلانه بودن» را از انجمن ملی «سنجش عدالت و رشد» اخذ کنند. همچنین موظف هستند پیوست «سنجش هم‌بستگی اجتماعی» را ارائه کنند.[20] کلیه امور هستی، برای ایجاد رشد در تک‌تک انسان‌ها و تک‌تک جوامع است و هر انسان و جامعه‌ای، مقصودبالذات است و هیچ انسان و اجتماعی خارج از این امر نیست؛ و شکل‌گیری جامعه نیز برای ایجاد زمینه رشد تک‌تک انسان‌هاست. در تعارض منافع افراد با یکدیگر، نظام حق‌ها و تکلیف‌ها تعیین‌کننده است. و در تعارض منافع فرد و جامعه، وزنِ نفع و ضررها (کمیت، کیفیت، گستره و پایداری) تعیین‌کننده است. و در مواردی که نفع اجتماعی مقدم شود، خسارت واردشده بر فرد باید جبران گردد. نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید مدل خود را در «شاخص‌های نفع و ضرر فردی و اجتماعی و کیفیت محاسبه و وزن‌دهی به آنها» مبتنی بر نگرش اسلام ارائه کند.[21] همچنین نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت باید مدل خود را در «فرصت‌سازی برای رشد» و «تأمین اجتماعی» عرضه کند. کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند پیوست «جبران خسارت‌های احتمالی» را ارائه نمایند.[22] همچنین کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند پیوست «فرصت‌ها» را ارائه کنند. (با این برنامه، چه فرصت‌هایی برای چه کسانی به چه نحوه‌ای ایجاد شده است؟ و چگونه می‌توانند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند؟) پی‌نوشت * استادیار گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی hvaseti@yahoo.com [1]. با ارائه وزنِ هریک از نیازها. .[2] شاخص‌های انسان سالم، برای حداقل‌های لازم و شاخص‌های انسان کامل، برای حداکثرهای مطلوب. [3] ‌مثلاً ‌تأثیر برنامه بر «نیاز به مهارت‌های زندگی»، «نیاز به ارتقای خودآگاهی و معرفت نفس». [4] ‌مثلاً شاخص «صداقت»، «معناداری زندگی»، «مهارت واقع‌بینی» [5] برای عبور از مراحل بعد از مرگ، به چه چیزهایی نیاز داریم؟ [6] یعنی اثرگذاری هرگونه تغییر و تحولی بر «بهینه بودن ژن و نطفه انسانی» (ضرری به واسطه آن برنامه بر نطفه انسان‌ها ایجاد نشود یا سبب بهینه‌سازی آن گردد.) [7] شاخص‌های بهداشت روحی روانی، از گزاره‌های دین، با ملاحظه ‌تأثیر هر کار و برنامه‌ای در روح انسان‌ها و نتیجه آن ‌تأثیر بر سرنوشت انسان‌ها در عوالم بعدی، استخراج می‌گردد؛ ‌مثلاً: مهارت در کنترل اضطراب، مهارت در ارتباط ‌مؤثر، مهارت خروج از روزمرگی، ... [8] ‌مثلاً ‌تأثیر این برنامه بر ارتقای مهارت تفکر افراد چیست؟ ‌تأثیر این برنامه بر ارتقای مهارت صبر و تاب‌آوری افراد چیست؟ ‌تأثیر این برنامه بر مهارت انجام دقیق کارها چیست؟ [9] ساختارهای حاکم بر هستی، طیف دارند و قابلیتی در انعطاف‌پذیری دارند. (داینامیک هستند) [10] قوانین هستی که تعیین‌کننده مرزها، کف و سقف تغییرات، حداقل و حداکثر انعطاف‌ها هستند. [11] مانند فطرت و سرشت مشترک انسانی، غرائز، قوانین جاری بر طبیعت، قوانین اولیه روحی روانی و فکری ذهنی، قواعد اولیه اثرگذاری و اثرپذیری‌ها و فرمول اولیه ایجاد تغییرات [12] از مؤلفه‌های اثرگذار فوقانی مانند عالَم خزائن و فرشتگان و شیاطین، تا مؤلفه‌های اثرگذار عرضی مانند سنن تاریخی. [13] نقشه منابع نهفته انسانی برای ایجاد حرکت (مثبت یا منفی) [14] نقشه حق‌هایی که او دارد. (در سطر 7 جدول ذکر شده است) [15] مرجع تشخیص و اعلام این قطعیات، انجمن ملی علوم و کمیسیون‌های وابسته به آن هستند. [16] ‌مثلاً معنای زندگی در نگرش اسلام، حرکت به سمت قرب الهی است که شاخص آن، «افزایش احساس حضور خداوند» است. [17] ‌مثلاً برنامه تنظیم‌شده برای امنیت یا معدن یا رسانه، باید منجر به تولید مهارتِ کلان‌نگری در اندیشه، مهارتِ مسئولیت‌پذیری در مقیاس جهانی، مهارت بهره‌وری در عمل شود. [18] ‌مثلاً در یک برنامه محیط‌زیستی، گفته شود که ساکنان آن محیط، حق بهره‌برداری از منابع موجود با کمیت و کیفیت تعیین‌شده را دارند و از سوی دیگر برای حفظ و ارتقای منابع محیطیِ موجود، مسئولیت نگهداری و توسعه این منابع، به‌صورت مستقیم، براساس آیین‌نامه ضمیمه شده و به‌صورت غیرمستقیم با اخذ عوارض و مالیات به عهده آنهاست. [19] ‌مثلاً شاخص میزان دسترسی به منابع، میزان ایجاد فرصت‌های برابر برای توان‌های برابر، میزان ایجاد رشد..... [20] یعنی به چه میزان، این برنامه منجر به ارتقای هم‌بستگی اجتماعی خواهد شد. [21] ملاک‌های اولویت‌گذاری و رفع تزاحم‌ها. [22] ملاحظه چنین موردی از راهبردهای پیشگیرانه برای مناقشات اجتماعی و قضایی است. [s1]سوتیتر1: این یادداشت، شامل پیشنهادهایی برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در دو قسمت عرضه می¬شود: قسمت اول: امتداد مفهومی مبانی نظری و قسمت دوم: نمونه امتداد عملیاتی مبانی نظری. بر اساس موارد یادشده می¬توان قالب¬های ذیل را برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی پایه پیشرفت، پیشنهاد کرد: 1- پیشرفت 2- الگوی پیشرفت 3- هدف پیشرفت 4- ابعاد پیشرفت 5- ارکان پیشرفت 6- نظریه پیشرفت [s2]سوتیتر 2: ‌فرایندهای کلان لازم برای پیشرفت شامل 3 کلان ‌فرایند است: ‌فرایندهای معرفتی (مانند فکر و علم و معنویت)، ‌فرایندهای قانونی (تعیین حدو مرزها که حاوی عدالت و امنیت است)، ‌فرایندهای اخلاقی فرهنگی (تعیین مطلوبیت‌ها که حاوی بهینه‌سازی و بهره‌وری فردی و اجتماعی است). این قالب‌ها، با هر نظام فکری که محتواگذاری شوند، الگوی پیشرفت براساس آن نظام فکری پدید می‌آید. مثلاً تعیین هدف زندگی براساس نظام فکری مورد نظر، تعیین مصادیق و مراتب نیازها براساس انسان‌شناسی موجود در نظام فکری مورد نظر، تعیین مصادیق در چگونگی حرکت از نقطه شروع به مقصد براساس دیدگاه نظام فکری مورد نظر. [s3]سوتیتر 3: نظریه پیشرفت، نظریه‌ای است که در آن چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت در قالب و محت وا، براساس یک دستگاه پارادایمی (حاوی مبانی هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه، علم‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، ارزش‌شناسانه) تعیین می‌شود. بنابراین با اشراب دستگاه پارادایمی مبتنی بر نگرش اسلام، نظریه پیشرفت اسلامی شکل می‌گیرد و براساس این نظریه، و با استفاده از دیگر آموزه‌های اسلام که مربوط به تعریف ‌فرایندهای تحقق پیشرفت است، الگوی اسلامی پیشرفت تولید می‌شود.
خبرگزاری مهر تدوین تقویم سند ورزش های همگانی استان Sun Jul 23 16:52:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ناگفته‌هایی از نخستین ساعات پس از زلزله کرمانشاه Sat Nov 17 11:47:35 IRST 2018
خبرگزاری مهر 86 درصد برنامه های اقتصاد مقاومتی حوزه کشاورزی گلستان اجرایی شد Sun Jan 29 17:54:35 IRST 2017
خبرگزاری مهر تحریم های بانکی اقلیم کردستان عراق برداشته شد Mon Jan 29 16:04:21 IRST 2018
خبرگزاری مهر واژگونی خودروی سمند در شهرکرد 5 مصدوم بر جای گذاشت Wed Jan 17 11:08:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر اتفاق «دلدادگان» قابل مدیریت بود/ «نجوا» سریال ضعیفی است Sat Oct 27 13:35:11 IRST 2018
خبرگزاری مهر برنامه پرسپولیس در سفر به دوحه تشریح شد/ تقدیر برانکو از سرخپوشان Fri Mar 10 13:38:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر جدال تنها موجود زنده دریاچه ارومیه برای بقا/تنها یک راه وجود دارد Mon Jun 18 14:47:03 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نشست ازدواج سفید در ایران برگزار می‌شود Wed Feb 13 10:40:49 IRST 2019
خبرگزاری مهر برنامه‌های نکوداشت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی تشریح شد Sat Feb 24 12:31:20 IRST 2018
خبرگزاری مهر افزایش شمار مجروحان تظاهرات بازگشت اخیر در غزه به 41 نفر Sat Dec 01 09:57:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر انفجار تروریستی در ریف دیرالزور 50 کشته و زخمی برجا گذاشت Fri Nov 17 20:17:40 IRST 2017
خبرگزاری مهر سال آینده 30 کلاس به هنرستان‌های شهرستان اهر افزوده می‌شود Mon Dec 25 17:50:57 IRST 2017
خبرگزاری مهر برتری تقوی،عارفی مقدم وقلی پور/تلاش هشت ووشوکاربرای صعود به فینال Sun Oct 01 23:28:33 IRST 2017
خبرگزاری مهر اوقاف سالانه 30 میلیارد تومان صرف امور قرآنی می‌کند Wed Nov 14 14:55:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر 1420 مورد پایش از محل های دفع زباله چهارمحال و بختیاری انجام شد Sat May 18 09:06:59 IRDT 2019
خبرگزاری مهر بخشنامه صرفه جویی در ردیف های مختلف اعتباری به استان ها ابلاغ شد Tue Jul 09 10:34:18 IRDT 2019
خبرگزاری مهر دو راهکار رونق تولید در سال 98/وام‌های کم‌بهره ارزی، راه رونق Wed Apr 10 12:59:15 IRDT 2019
خبرگزاری مهر شماره هشتاد و سوم فصلنامه خردنامه صدرا منتشر شد Mon Aug 01 15:49:09 IRDT 2016
خبرگزاری مهر 2 رقم جدید پنبه مقاوم به بیماری و شوری رونمایی شد Tue Feb 05 13:46:29 IRST 2019
خبرگزاری مهر اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن عید نوروز Sun Mar 17 13:01:35 IRST 2019
خبرگزاری مهر حملات اخیر موازنه قوا را به نفع یمنی‌ها تغییر داد Wed May 29 12:50:47 IRDT 2019
خبرگزاری مهر آئین معنوی اعتکاف در 150 مسجد استان مرکزی آغاز شد Wed Mar 20 09:57:45 IRST 2019
خبرگزاری مهر دمای هوا در شهرکرد کاهش یافت Tue Mar 27 11:22:54 IRDT 2018
خبرگزاری مهر اسامی و میزان رای اعضا پنجمین دوره شورای شهرهای شهرستان دماوند Sat May 20 15:38:34 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اعتراضات مردمی به تبعیدگاه بودن ایذه/ نامه به دادستان کل کشور Sat Sep 30 13:48:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر 6 طرح اصلاح نژاد دام سبک در چهارمحال و بختیاری اجرا شد Wed Feb 21 13:24:23 IRST 2018
خبرگزاری مهر زیارت عاشورا بیانگر یک ترومای تاریخی است Sat May 13 12:03:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر صدا و سیما از پخش صحبت‎های رکیک بازیکنان و مربیان فوتبال منع شد Tue Apr 30 09:14:22 IRDT 2019
خبرگزاری مهر وقوع آتش سوزی در هتل محل اقامت زائران ایرانی در نجف اشرف Tue Apr 17 14:59:39 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مدیرعامل بیمه سلامت ایران فردا به خوزستان می آید Sun Apr 22 11:16:06 IRDT 2018
خبرگزاری مهر روضه‌های مستندسازی شده دهه اول محرم Wed Sep 27 14:44:09 IRST 2017
خبرگزاری مهر مسلک اسلامی هویت بخش سبک زندگی/ ایران درپی امپراطوری نیست Fri Feb 23 11:31:21 IRST 2018
خبرگزاری مهر هنر مدیریت دستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرایط سخت است Sat Jan 05 15:47:48 IRST 2019
خبرگزاری مهر مواضع استراتژیک امام خامنه‌ای «نقشه راه» حمایت از فلسطین است Fri Mar 03 10:33:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر گردهمایی ناشران بین‌المللی برای داوری بازی‌های ایرانی Tue Jun 06 10:57:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ارتباط بیماری لثه و ریسک بالا سرطان مری Thu Dec 07 07:36:10 IRST 2017
خبرگزاری مهر 13 میلیارد تومان کمک مردمی به سیل زدگان گلستان Fri Mar 29 13:55:28 IRDT 2019
خبرگزاری مهر تعویض پرچم گنبد رضوی در آستانه ماه محرم ‎ Fri Sep 22 10:56:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر دردولت تدبیر وامید احکام معلمین دوبرابر شده است Tue May 02 20:14:44 IRDT 2017
خبرگزاری مهر گزارش‌های مجلس در هیات نظارت بر برجام مطرح نمی‌شود Sat Jun 23 11:14:38 IRDT 2018
خبرگزاری مهر آیاتهران واقعا گران اداره می شود/مقایسه بودجه تهران با شیکاگووپکن Mon Dec 18 13:25:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر بزرگترین رنگینک جهان در بوشهر رونمایی شد Mon Mar 27 09:22:15 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نقش زنان در بهبود فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی Wed Jan 30 11:58:24 IRST 2019
خبرگزاری مهر انهدام ستون زرهی دشمن توسط جنگنده‌های اف7 Sat Jan 26 12:32:47 IRST 2019
خبرگزاری مهر جریان آب انتقالی به یزد وصل شد Wed Jan 17 11:19:44 IRST 2018
خبرگزاری مهر تریلی هوو با برخورد به 5 خودرو در بومهن حادثه ساز شد Thu Jun 13 14:02:09 IRDT 2019
خبرگزاری مهر ارسال بیش از 210 چکیده مقاله به همایش بین المللی آینده جهان اسلام Tue Nov 13 14:58:19 IRST 2018
خبرگزاری مهر 300 نفر گرفتار در کولاک گردنه خوش‌ییلاق شاهرود اسکان داده شدند Tue Mar 19 19:28:48 IRST 2019
خبرگزاری مهر اولین مستند از حمله ائتلاف آمریکا به سوریه روی آنتن سیما می رود Thu Apr 19 11:36:43 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مصوبه دولت درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان ابلاغ شد Wed Jun 21 19:58:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دریاچه‌ای که در مشکلات غرق شد Sat Aug 12 10:29:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رویارویی ناوهای جنگی یونان و ترکیه در دریای اژه Wed Feb 22 15:48:09 IRST 2017
خبرگزاری مهر محموله بزرگ باطری قاچاق در دیلم کشف شد Sat May 20 21:41:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر آغاز برف‌روبی در 2800 کوچه شهر کرمانشاه Sun Jan 29 10:23:45 IRST 2017
خبرگزاری مهر فرهاد مجیدی: با این همه بحران آرزویشان قهرمانی پرسپولیس است Sun May 12 10:35:39 IRDT 2019
خبرگزاری مهر وضعیت آشفته تراکتور در دیدار با پرسپولیس/ غیبت نیمی از بازیکنان! Wed Nov 21 12:36:06 IRST 2018
خبرگزاری مهر ALS غم انگیزترین بیماری عصبی عضلانی Sun Apr 22 11:37:36 IRDT 2018
خبرگزاری مهر دشمن مجبور به پذیرش قدرت انقلاب اسلامی است Sat Dec 15 16:11:28 IRST 2018
خبرگزاری مهر دخالتهای 3 کشور درباره انتخاب نامزد وزارت دفاع عراق Thu Nov 22 13:11:57 IRST 2018
خبرگزاری مهر وزارت اطلاعات پاسخگوی ارتباط افسر جاسوسی سیا با سیدامامی باشد Sat Feb 17 09:16:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر 400میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان سمنان پرداخت‌شد Mon Jul 03 09:09:47 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پایان نخستین جایزه ایثار و رسانه/ خبرنگار و عکاس مهر برگزیده شدند Tue Feb 14 11:27:59 IRST 2017
خبرگزاری مهر دیدار وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان Sat Mar 09 11:30:27 IRST 2019
خبرگزاری مهر با نیمی از اسلام و نیمی از غرب نمی توان کشور را صحیح اداره کرد Wed Mar 08 12:02:12 IRST 2017
خبرگزاری مهر تردد از مرز خسروی چند ماه قبل از اربعین آغاز می‌شود Wed Jul 12 10:52:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر حل مشکل بانکی؛ عامل مهم توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه Tue Jan 31 10:48:09 IRST 2017
خبرگزاری مهر تحقق اقتصاد مقاومتی با تولید محصولات بومی اولویت صنایع دفاعی کشور Wed Apr 18 20:57:20 IRDT 2018
خبرگزاری مهر فعالان اقتصادی درمناطق آزاد با 3شرط از پرداخت مالیات معاف می شوند Thu Jul 11 12:39:04 IRDT 2019
خبرگزاری مهر درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های قایقرانی آسیا Sun Nov 12 15:26:37 IRST 2017
خبرگزاری مهر بیشترین میزان مواد مخدر در جاده های ارتباطی کشف شد Sun May 28 17:18:11 IRDT 2017
خبرگزاری مهر طراحی محل مسابقات زنان دنیا با الگوبرداری از فینال مردان جهان Wed Jan 25 10:19:03 IRST 2017
خبرگزاری مهر کشف 46 فقره سرقت قطعات خودرو در کرمانشاه Sat Dec 09 16:07:06 IRST 2017
خبرگزاری مهر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی رشد خوبی داشته است Mon May 29 12:05:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر درخواست کانون کارگردانان برای بازگشت بخش بین المللی به فیلم فجر Sat May 12 08:57:25 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نخستین شهردار زن در استان گلستان انتخاب شد Wed Oct 25 10:43:20 IRST 2017
خبرگزاری مهر طرح پویش «ختم سوره مبارکه فجر» برگزار می‌شود Sun Feb 04 13:21:55 IRST 2018
خبرگزاری مهر «هازارد»، چند قدم تا توافق با مادرید Mon Apr 08 07:59:28 IRDT 2019
خبرگزاری مهر حمله هکری دسترسی به خدمات عمومی را در هلند مختل کرد Tue Jun 25 09:58:53 IRDT 2019
خبرگزاری مهر خروج تروریست ها از عراق پیروزی بزرگی برای ملت این کشور است Wed Jul 19 11:39:13 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پخش دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری از شبکه یک Mon Aug 01 14:25:12 IRDT 2016
خبرگزاری مهر نشست بررسی کتاب «خاستگاه هرمنوتیک خود» میشل فوکو Sun May 26 17:19:59 IRDT 2019
خبرگزاری مهر ریشه کن کردن و حذف گیاهان بومی در تهران ممنوع شد Wed May 08 15:00:24 IRDT 2019
خبرگزاری مهر صفحه اول روزنامه‌های عربی 30 تیر 95 Wed Jul 20 13:08:57 IRDT 2016
خبرگزاری مهر رئیس اطلاعات داعش در افغانستان به هلاکت رسید Sun Jun 23 10:25:43 IRDT 2019
خبرگزاری مهر موشن گرافیک| شهر موشک‌ها Wed Dec 19 11:15:11 IRST 2018
خبرگزاری مهر شوک سایپا به پرسپولیس در نیمه اول Thu Mar 29 19:31:41 IRDT 2018
خبرگزاری مهر اصفهان ظرفیت تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی را دارد Tue Sep 05 11:32:48 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تلاش جریان های قدرت و ثروت برای تغییر هویت مشهد Tue Jun 11 18:17:32 IRDT 2019
خبرگزاری مهر کشف 3 تن چوب قاچاق در رامیان Tue Mar 12 11:11:00 IRST 2019
خبرگزاری مهر جان باختن عابر پیاده در روستای گلان شهرستان مهران Sun Apr 30 13:44:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 26 کشته در حمله مسلحانه به قبطی ها در «المنیا»مصر Fri May 26 14:41:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازار، امروز باز است/مطالبات را از راه‌های قانونی پیگیری می‌کنیم Tue Jun 26 08:49:51 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مدیرعامل افق کوروش: افق کوروش رتبه نخست توسعه شعب را کسب کرد Sun Nov 18 13:18:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر مربی یزدی به کلاس بین المللی مجارستان اعزام می شود Mon Apr 22 20:54:18 IRDT 2019
خبرگزاری مهر سال 98، سال استفاده از فرصت‌هاست Thu Mar 21 16:12:59 IRST 2019
خبرگزاری مهر ترافیک سنگین در محور هراز/ مسافران از محور فیروزکوه به شمال بروند Thu Mar 29 18:54:12 IRDT 2018
خبرگزاری مهر تعویض اسناد مالکیت و صدور سند تک برگی در شادگان Thu Aug 11 10:02:53 IRDT 2016
خبرگزاری مهر کاهش 80 درصدی هدررفت در 17 روستای استان همدان Sat Sep 29 08:56:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر رقابت‌های فوتبال دستی جام رمضان در کوهرنگ برگزار می شود Mon May 13 15:57:13 IRDT 2019
بنکر سه عامل اثرگذار بر بازار سکه Fri May 12 12:23:06 IRDT 2017
پارس نیوز اتمام حجت برانکو با کامیابی‌نیا: مقابل نفت آبادان بازی نمی کنی! Mon Feb 25 09:54:03 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی رهبران عراق برتشکیل دولتی قدرتمند و اعتدالی تاکید کردند Mon Sep 03 14:14:00 IRDT 2018
پارسینه کرزای: با راهبرد جدید آمریکا مخالفم Tue Aug 22 22:49:39 IRDT 2017
ایسکانیوز کاهش شدت پس لرزه ها درسیرچ Mon Jul 24 10:18:01 IRDT 2017
تدبیر مهر تایید روس ها پای آزمایش موشک بالستیک ایران Sat Mar 11 02:45:00 IRST 2017
فردا مصاحبه اختصاصی فردا با یک #ژن_خوب Mon Jul 24 15:35:46 IRDT 2017
آنا امضای 4 سند همکاری دستاورد سفر دو روزه روحانی به چین Mon Jun 11 15:05:44 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ضربات پنالتی مانع از صعود ایران به فینال Sun May 07 05:21:00 IRDT 2017
جام نیوز قدس است پایتخت فلسطین إلی الأبد/ از قدس ما سفارت خود را فرابخوان Wed May 23 11:25:53 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگوی تلفنی لاوروف و عادل الجبیر Sat Aug 12 19:43:24 IRDT 2017
افکارخبر نوسانات قیمت سکه در بازار/قیمت سکه و ارز در 13 اردیبهشت 96 Wed May 03 13:13:29 IRDT 2017
آریا بازدید مدیر کل راه و شهرسازی از پروژه های حوزه راه و شهرسازی شهرستان سوادکوه Mon Dec 31 13:10:21 IRST 2018
جماران تولید سیب در شاهین دژ نصف شد Mon Nov 12 15:40:45 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانی ها تمدن دریایی را شکل دادند Mon Apr 29 13:56:00 IRDT 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن آغاز شانزدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان در لرستان Wed Sep 05 10:57:55 IRDT 2018
تی نیوز یک برگ از هزاران (قسمت دوم) Thu Sep 28 18:48:33 IRST 2017
جماران جاده همدان - ملایر حادثه خیزترین محور استان در سال 97 Sun Apr 14 15:20:57 IRDT 2019
ایسکانیوز ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان از شبکه یک اعلام شد Mon May 22 14:12:19 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران بیشتر تغییرات در انسان فرهنگی است Sun May 06 16:58:27 IRDT 2018
خبرگزاری فارس مرگ 100 هزار اروپایی در سال بر اثر تغییرات اقلیمی Sat Aug 05 13:13:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا امام خمینی(ره) چه گروهی را از شاهان پهلوی بدتر می‌دانست؟! +عکس‌نوشت Sat Feb 04 09:56:10 IRST 2017
خبر خودرو توقف آمیان با حضور قدوس Sun Sep 02 22:29:46 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا «چشم و چراغ خانه‌های خشت و گلی» روایتی از شهدای محله خیر آباد یزد Tue Sep 26 13:06:15 IRST 2017
تی نیوز ثروتمندترین منطقه آزاد، ناجی بیکاران بومی خود نیست! Mon Apr 30 06:21:10 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران درخواست انصارالله یمن برای تشکیل دولت انتقالی/"حدیده منطقه‌ بی‌طرف اعلام شود" Sat Dec 08 15:35:10 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا 3 دلیل پیش بینی نشدن سازوکار مناسب در قرارداد توتال درباره بازگشت تحریم‌ Sat Jun 09 08:33:14 IRDT 2018
جهان نیوز خوزستان همچنان بالای 49 درجه Wed Jun 26 15:02:33 IRDT 2019
پول نیوز راه های پیشگیری از عفونت های تنفسی در فصل زمستان Sat Dec 29 11:11:39 IRST 2018
جوان آنلاین احضار مدیر فروشگاه شهروند به خاطر تقلب در فروش 60 تن برنج Wed May 22 23:58:00 IRDT 2019
آفتاب ایران رژیم صهیونیستی تحقیقات مسکو درباره سقوط جنگنده این کشور را رد کرد Sun Sep 23 20:10:06 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران انسداد محور تبریز-زنجان Tue Mar 19 21:40:48 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن کمپین تحریم خرماهای اسرائیلی در انگلیس Wed May 15 16:57:49 IRDT 2019
بی باک نیوز عنوان های پنجم، ششم و هفتم برای تیم های شطرنج سریع زنان و مردان Tue Sep 26 08:34:06 IRST 2017
نامه نیوز لاوروف، سخنان تیلرسون را احمقانه خواند Fri Nov 17 13:00:53 IRST 2017
روزنو تولید نفت اوپک به بالاترین حد سال 2017 افزایش یافت Sat Jul 01 16:50:29 IRDT 2017
انتخاب کاخ سفید: آزمایش‌های موشکی اخیر کره‌شمالی، باعث آزار ترامپ نشده Sun May 26 19:52:27 IRDT 2019
دولت جلسه مشترک هیأت دولت با استانداران به ریاست دکتر روحانی Wed Aug 10 14:21:00 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران اجرای طرح ریلی بوشهر به شیراز‌ تسریع می باید Sat Jun 24 19:04:55 IRDT 2017
ایران آنلاین واکنش الویری به امضاهای طلایی در شهرداری تهران Sun Jun 09 12:37:35 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم رشد 45 درصدی درآمد نفتی دولت در 11 ماهه 96 + جدول Sat Apr 14 10:00:24 IRDT 2018
فردا چراغ سبز آنگلامرکل به همکاری دولت آلمان با ترامپ Tue Feb 07 10:00:50 IRST 2017
واحد مرکزی خبر کارشناس مسائل مالی:خروج آمریکا از برجام تاثیر قابل توجه بر بهای نفت دارد Thu May 10 11:27:04 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تعداد احزاب شناسنامه دار به 242 حزب رسید/ 20 درخواست برای تاسیس حزب و تشکل صنفی Mon Jul 04 18:20:00 IRDT 2016
خبرگزاری نسیم حجتی: درمورد تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با جهانگیری مکاتبه کردیم Wed Oct 17 14:51:02 IRST 2018
آفتاب کشته شدن نامزد انتخابات پارلمانی و هفت تن دیگر در انفجار هلمند Tue Oct 09 23:59:02 IRST 2018
واحد مرکزی خبر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی شنبه 7 مرداد Sat Jul 29 06:51:41 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر آغاز برداشت زیره از مزارع سبزوار Sat May 18 15:56:32 IRDT 2019
صبحانه با خبر در سینما و تئاتر چه خبر است؟ Wed Dec 05 22:26:51 IRST 2018
ایلنا بودجه سالانه سازمان راهداری تا 40 درصد توسط سازمان برنامه کاهش یافت Thu Sep 27 13:59:07 IRST 2018
شفقنا وزیر ارتباطات : ستاره و مربع‌ها به قمارخانه‌های آنلاین تبدیل شده‌اند Mon Mar 18 15:15:41 IRST 2019
سلامت نیوز کانکس‌های دپو شده مربوط به سپاه نیست/کانکس، پتو نیست که پنهانش کنیم Tue Dec 12 09:59:00 IRST 2017
تی نیوز شاگردان ویسی شارژ روحی شدند Sat Apr 21 15:02:32 IRDT 2018
فرهنگ نیوز عکس های آبزرور از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی Sun Feb 12 10:54:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا حضور 51 هزار داوطلب تهرانی در آزمون استخدامی Wed Jul 04 21:08:20 IRDT 2018
جماران انتقاد و عصبانیت سرمربی السد از پیروزی بازی پرسپولیس Tue Oct 02 22:22:43 IRST 2018
روزنامه شرق خبر Thu Feb 09 03:30:00 IRST 2017
تی نیوز کاریکاتور روزنامه تایمز لندن از آنگ سان سوچی Sun Sep 17 00:38:05 IRDT 2017
میزان بازده مثبت شاخص بورس در 5 ماهه ابتدایی سال Mon Sep 04 09:59:07 IRDT 2017
فردا توضیح احمدی نژاد در مورد عکس پرحاشیه «علی کریمی» Mon Mar 18 14:35:35 IRST 2019
ایران آنلاین جمهوری اسلامی نه رژیم پهلوی می‌شود نه شوروی سابق Sat Dec 29 01:00:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی بندر صیادی بریس چابهار نیازمند لایروبی است Wed Jun 29 20:28:00 IRDT 2016
واحد مرکزی خبر سه کشته ودو زخمی در حادثه آتش سوزی در یزد Sat Apr 21 12:17:03 IRDT 2018
جماران گل محمدی: نیم فصل سختی را پشت سر گذاشتیم/ به حمایت هواداران نیاز داریم Thu Nov 23 15:22:34 IRST 2017
تی نیوز شاخص کل بورس 488 واحد رشد کرد Wed Sep 20 19:35:08 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا به حداقل رساندن عوارض قطار سریع السیر تهران-اصفهان، درخواست مردم برخوار از مسئولان Tue Nov 21 10:37:06 IRST 2017
فردا چند دلیل برای مصرف بیشتر غلات Mon Feb 13 06:30:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 2500 پزشک عمومی در مشهد فعالیت ندارند Sun Apr 28 15:10:20 IRDT 2019
بی باک نیوز لاوروف: تلاشهایی برای اختلال در همکاری مسکو-واشنگتن وجود دارد Wed Apr 12 19:30:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم انتقاد استاندار خراسان‌شمالی از مدیریت و نحوه ساخت راه‌های روستایی استان Sun Mar 24 21:09:43 IRDT 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین قدس خراسان 8341 Sat Feb 18 22:00:00 IRST 2017
تی نیوز نمایشنامه ای که به حضرت رقیه(س) اختصاص دارد Thu Oct 05 12:02:42 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا کامبیز دیرباز: برای سیمرغ بازیگری نمی‌کنم Sun Feb 04 09:46:42 IRST 2018
برنا لزوم ایجاد رشته تخصصی صحیفه در حوزه Mon Jan 23 09:30:08 IRST 2017
دنیای معدن سرمربی پرسپولیس حرفه‌ای است یا بشار رسن؟! Sun Sep 17 18:30:00 IRDT 2017
جماران چهارمحال و بختیاری به آزادراه کاشان متصل شود Thu Apr 26 11:55:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران بارندگی در کلات موجب قطع برق شد Thu Jun 20 10:32:38 IRDT 2019
تی نیوز استقلال جایگاه وکلا از اولویت های مجلس در حوزه حقوقی است Thu Apr 26 23:26:43 IRDT 2018
خانه ملت مقدمه چینی پادشاهی محمدبن سلمان / تغییرات دامنه دار در ریاض و بحران سعودی Tue Apr 25 15:57:03 IRDT 2017
صبح تهران رشد4.3 درصدی اقتصاد ایران/ تورم 9.9 درصد؛ بیکاری 11.8 درصد Wed Apr 18 17:03:23 IRDT 2018
پارس نیوز تعدیل نرخ بلیت پروازهای اربعین Mon Sep 17 22:42:16 IRDT 2018
تی نیوز ابلاغیه قوه قضاییه و طرح مجلس درباره حریم شخصی کاربران/ ایجاد دادگاه ویژه پیام رسان ها Sat Apr 21 05:41:57 IRDT 2018
ایلنا مراسم تشییع پیکر مرحوم «بهمن کشاورز» برگزار شد + تصاویر Thu Apr 25 10:07:38 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر ضرورت تمرکز صاحب نظران روی نیازهای اصلی کشور Tue Feb 19 21:17:01 IRST 2019
بهار نیوز با فتوای امام خمینی چه می‌کنید آقای جنتی؟ Tue Jun 20 19:18:54 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز رنگ به جای زعفران در نبات/ بازار پولک و نبات اصفهان گرم نیست Mon Mar 13 10:35:12 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام آخرین آمار ثبت نام دبیرستانی ها/ نرخ پوشش فنی و کاردانش امسال افزایش نمی یابد Thu Aug 30 12:02:32 IRDT 2018
پایگاه خبری الف آغاز شمارش آرای ماخوذه انتخابات در خوزستان Sat May 20 00:54:29 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون های مساجد بستر ارتباط جوانان با مسجد و قرآن هستند Mon Apr 22 16:37:00 IRDT 2019
سنا یک هفته با بورس کالا Fri Mar 15 12:01:27 IRST 2019
واحد مرکزی خبر آمریکا باید مسئولیت خود در قبال آوارگان افغانی را بپذیرد Sat May 11 10:14:14 IRDT 2019
ایسکانیوز تبعیض خانه سینما در جشنواره فیلم فجر+ جدول نمایش فیلم ها Thu Jan 25 12:20:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 42 شرکت دانش بنیان در همدان فعال است Mon Aug 15 16:36:00 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران ظریف: شروع خوبی بود، اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد/موگرینی: هدف ما نجات برجام و اجرای کامل مفاد آن است Wed May 16 01:28:26 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران رئیس‌جمهور برزیل به دریافت رشوه متهم شد Sat May 20 13:54:55 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم استاندار البرز رای خود را به صندوق انداخت Fri May 19 17:30:38 IRDT 2017
ورزش 3 لوییس فرناندز:/ امباپه به رئال مادرید فکر می کند Wed Aug 16 14:50:00 IRDT 2017
عصر خبر وقتی بازیگر ایرانی یک تبهکار می شود (عکس) Fri Nov 24 21:03:52 IRST 2017
تی نیوز صعود سخت یاران جهانبخش در ماستریخت + تصاویر Wed Sep 20 13:14:56 IRDT 2017
یک ورزش کواچ: شکست برابر دورتموند عادلانه نبود Sun Nov 11 09:57:35 IRST 2018