خبرگزاری مهر - Mon Apr 08 15:34:03 IRDT 2019 نمایش خبر

جنس گزاره‌های سند الگوی پیشرفت چه باید باشد؟

گزاره‌های سندی برای الگوی پیشرفت، از جنس پارادایمی و مبانی نظری نیستند، بلکه امتداد این مبانی با زبان برنامه‌ای که شامل شاخص‌ها، راهبردها، ‌فرایندها و مدل‌هاست، باید عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی ازحجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید واسطی* است که در شماره 26 و 27 فصلنامه صدرا منتشر شده است. مقوله‌های [s1]«پیشرفت، الگوی پیشرفت، اهداف پیشرفت، ابعاد و ارکان پیشرفت» قالب‌هایی هستند که بر اساس مبانی پارادایمی شکل می‌گیرند و سپس از محتوا پُر می‌شوند؛ لکن گزاره‌های سندی برای الگوی پیشرفت، از جنس پارادایمی و مبانی نظری نیستند، بلکه امتداد این مبانی با زبان برنامه‌ای که شامل شاخص‌ها، راهبردها، ‌فرایندها و مدل‌هاست، باید عرضه شود. این یادداشت، شامل پیشنهادهایی برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در دو قسمت عرضه می‌شود: قسمت اول: امتداد مفهومی مبانی نظری برخی از این مبانی پارادایمی، مبانی پایه مشترک هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه و روش‌شناسانه است که نقطه تلاقی و تفاهم میان مدل‌های مختلف پیشرفت را حاصل می‌کند، مانند: در هستی، ساختارها و ‌فرایندها، امور حیات را اداره می‌کنند. انسان دارای نیازهای متعددی است و به دنبال رفع آن نیازهاست. انسان برای رشد و «بهینه‌سازی» تلاش می‌کند و به دنبال هدف و معنایی در زندگی است. رشد، یک حرکت است و حرکت، دارای قاعده و قانون است. بر اساس موارد یادشده می‌توان قالب‌های ذیل را برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی پایه پیشرفت، پیشنهاد کرد: «پیشرفت»: ساختارسازی و ‌فرایندسازی برای بهینه‌سازیِ پاسخ به تمام لایه‌های هرم نیازهای انسان. «الگوی پیشرفت»: تعیین چگونگی تحقق پیشرفت (چگونگی در اینجا یعنی تعیین علل اربعه، مقولات عشر، و مقومات سته حرکت که ناظر است بر این پرسش‌ها: چه عامل یا عواملی، چه کیفیت و کمیت و زمان و مکان و اجزا و روابط و زمینه و شرایطی، از چه نقطه شروعی، از چه مسیری، با چه ابزار و وسیله‌ای، به چه مقصدی؟) «هدف پیشرفت»: ارتقای تمایلات و تلاش‌های بشر از نیازهای اولیه به نیازهای ثانویه و رسیدن به هدف زندگی. «ابعاد پیشرفت»: ساختارهای کلان لازم برای پیشرفت و یا به عبارتی محورهای نیازهای انسان در هرم نیازها که حداقل چهل محور ذیل را در بر می‌گیرد: سیستم و مدل حکومت، دولت و ادارات؛ سیستم شهرسازی، آمایش سرزمین، مسکن و معماری؛ مدل جمعیت و منابع انسانی؛ منابع غذایی، انرژی و مواد اولیه؛ محیط‌زیست؛ لباس و پوشش؛ زبان و خط و ارتباطات؛ دادگستری؛ نیروی انتظامی، نظامی، دفاعی و امنیتی؛ بهداشت و درمان (جسمی، روحی، خانوادگی، کاری، شهری)؛ مالکیت؛ کشاورزی (‌فرایندهای تولیدی)؛ ابزارسازی و صنعت؛ ‌تجارت، بازرگانی، بازار، واردات و صادرات؛ پول، بانک، اقتصاد، بازارهای سرمایه و بورس، مالیات و عوارض؛ بیت‌المال و بودجه؛ خانواده و ازدواج؛ جامعه‌سازی، سرمایه اجتماعی؛ کار، مشاغل، استخدام و دستمزد (‌فرایندهای درآمدزایی)؛ ارتباطات، اطلاع‌رسانی، مطبوعات (‌فرایندهای رسانه‌ای)؛ سازمان‌ها، تعاونی‌ها (فرایندهای همکاری و هم‌افزایی)؛ استانداردسازی، بهره‌وری؛ نظارت، بازرسی، سنجش (‌فرایندهای کنترلی و ارزیابی)؛ ثبت‌اسناد و احوال؛ برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و زمان؛ شهرداری و خدمات شهری؛ آموزش و تحقیقات (‌فرایندهای دانشی)؛ فرهنگ عمومی؛ ‌فرایندهای تأمین اجتماعی؛ بیمه و بازنشستگی (‌فرایندهای پشتیبانی)؛ دین‌ورزی، معنویت، مناسک و مکان‌ها و مراسم عبادی؛ سفر، جهانگردی و حمل‌ونقل؛ انتخابات؛ احزاب؛ اقلیت‌های دینی، اقوام و گروه‌های اجتماعی خاص؛ روابط بین‌الملل؛ ورزش، تفریح، اوقات فراغت و استراحت؛ تاریخ و میراث تاریخی؛ هنر و زیبایی‌شناسی؛ نمادها. «ارکان پیشرفت»: ‌فرایندهای [s2]کلان لازم برای پیشرفت که شامل 3 کلان ‌فرایند است: ‌فرایندهای معرفتی (مانند فکر و علم و معنویت)، ‌فرایندهای قانونی (تعیین حدومرزها که حاوی عدالت و امنیت است)، ‌فرایندهای اخلاقی فرهنگی (تعیین مطلوبیت‌ها که حاوی بهینه‌سازی و بهره‌وری فردی و اجتماعی است). این قالب‌ها، با هر نظام فکری که محتواگذاری شوند، الگوی پیشرفت بر اساس آن نظام فکری پدید می‌آید (مثلاً تعیین هدف زندگی بر اساس نظام فکری موردنظر، تعیین مصادیق و مراتب نیازها بر اساس انسان‌شناسی موجود در نظام فکری موردنظر، تعیین مصادیق در چگونگی حرکت از نقطه شروع به مقصد بر اساس دیدگاه نظام فکری موردنظر). «نظریه [s3]پیشرفت»: تعیین چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت در قالب و محتوا، بر اساس یک دستگاه پارادایمی (حاوی مبانی هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه، علم‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، ارزش‌شناسانه) بنابراین با اشراب دستگاه پارادایمی مبتنی بر نگرش اسلام، نظریه پیشرفت اسلامی شکل می‌گیرد و بر اساس این نظریه، و با استفاده از دیگر آموزه‌های اسلام که مربوط به تعریف ‌فرایندهای تحقق پیشرفت است، الگوی اسلامی پیشرفت تولید می‌شود. قسمت دوم: نمونه امتداد عملیاتی مبانی نظری جنس گزاره‌هایی که در سند الگوی پیشرفت باید مطرح شود، مواردی مانند جدول ذیل است که امتداد مبانی نظری است و در این جدول صرفاً یک نمونه که امتداد مبانی انسان‌شناختی است، ارائه می‌شود: جدول تناظر میان مبانی نظری و نتایج برنامه‌ایِ آن در بحث الگوی پیشرفت: ردیف مبنای پارادایمی ‌تأثیر آن در الگوی پیشرفت مثال عینی (نمونه جمله‌ای که باید در سند الگوی اسلامی پیشرفت نوشته شود) انسان فعلیت محض ندارد، بلکه نیازهای متنوعی بر اساس ابعاد وجودی‌اش دارد که تا این نیازها (قوای وجودی) برطرف نشوند (به فعلیت تبدیل نشوند) انسان به کمال نمی‌رسد. بنابراین: 1. نظریه پیشرفت و به تبع آن الگوی پیشرفت، باید «مدلی برای نیازها» مبتنی بر نظام فکری خود ارائه کند. مدل نیازها یک «متاتئوری و فرانظریه» است که به‌عنوان «نظریه راهنما - Guide Theory» عمل می‌کند. پس برای ‌دستیابی به الگوی اسلامی پیشرفت باید «مدل نیازهای فردی و جمعی بر اساس نگرش اسلام» تولید شود.[1] 2. نظریه پیشرفت باید شاخص‌های «انسانِ فعلیت‌یافته» را مبتنی بر نظام فکری خود عرضه کند. پس برای ‌دستیابی به الگوی اسلامی پیشرفت باید «شاخص‌های انسان سالم و جامعه سالم[2] و انسان کامل» تولید شود. متن ماده مثلاً سوم در سند الگو: کلیه اسناد برنامه‌ای در کشور، باید دارای محورهای متناسب با «مدل نیازهای مبتنی بر نگرش اسلام» (که به پیوست است) باشد و ‌تأثیر هر برنامه بر کلیه ابعاد نیازها سنجیده شود.[3] در کلیه اسناد برنامه‌ای در کشور، باید هدف تعیین‌شده در برنامه موردنظر، منطبق با جدول «شاخص‌های انسان سالم و جامعه سالم» (که به پیوست است) باشد.[4] مراحل وجودی انسان، از نطفه تا تجرد در قیامت است. بنابراین مدل نیازها باید از مرحله تشکیل نطفه تا تجرد قیامتی را در بر بگیرد.[5] و در الگوی اسلامی پیشرفت، برای پاسخ‌گویی به هریک از این مراحل، راهبرد و شاخص ارائه شود. کلیه اسناد برنامه‌ای در کشور باید دارای پیوست «ژنوم» باشد.[6] کلیه اسناد برنامه‌ای باید دارای پیوست «بهداشت روحی روانی بر اساس نگرش اسلام» (که سند آن به پیوست است) باشد.[7] حداقلِ مراتب وجودی انسان، سه مرتبه ذهن، قلب و بدن است و این مراتب، در یکدیگر اثرگذاری و اثرپذیری دارند. بنابراین مدل نیازها باید حداقل، نیازهای این سه مرتبه را ارائه کند. و مدل اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر یکدیگر را عرضه نماید. پس در الگوی اسلامی پیشرفت، باید «مدل ارتباطی مراتب وجودی انسان و جامعه» و «مدل رشد» تولید شود و برای پاسخ‌گویی به هریک از این سه مرتبه، راهبرد و شاخص ارائه شود. کلیه اسناد برنامه‌ای باید حاوی تعریف زمینه‌های لازم ذهنی و فکری، احساسی و عاطفی، جسمی و رفتاری مهارتی باشند.[8] (چه وضعیت ذهنی- فکری، احساسی- عاطفی و جسمی- مهارتی لازم است تا فلان برنامه محقق شود؟) و همچنین گواهی «سنجش رشدآوری» را از انجمن ملی عدالت و رشد ارائه نمایند. انسان دارای اراده و توان اِعمال تمایلات شخصی است، اما در ضمنِ ساختار از پیش تعیین‌شده در هستی. بنابراین نه مجبور محض است و نه مختار محض. و بنابراین ساختارها در اراده او و جهت‌دهی به زندگی او ‌تأثیر معنادار دارند؛ و از سوی دیگر انسان می‌تواند محدوده‌ای[9] از این ساختارها و ‌فرایندهای جاری در این ساختارها و را تغییر دهد و به سمت هدف خود فعال کند. نظریه پیشرفت و به تبع آن الگوی پیشرفت، باید «مدل ساختارهای ثابت[10] اثرگذار در اراده انسان» مبتنی بر نظام فکری خود ارائه نماید.[11] بنابراین برای ‌دستیابی به الگوی اسلامی پیشرفت باید «مدل ساختارهای ثابت هستی بر اساس نگرش اسلام[12]» تولید شود و کیفیت اثرگذاری آنها بر اراده انسان ارائه شود. و در محور بعدی (یعنی توانایی انسان برای تغییر ‌فرایندها)، باید «مدل تغییرات ممکن توسط انسان و جامعه» مبتنی بر نگرش اسلام تولید شود.[13] و همچنین «مدل آزادی» در اِعمال اراده‌های فردی و جمعی را ارائه کند.[14] کلیه اسناد برنامه‌ای موظف به انطباق با فرمول‌ها و قوانین قطعی علمی (تجربی و برهانی) می‌باشند.[15] و در صورت بروز تعارض مستقر میان قطعیات علمی با قطعیات وحیانی، نظر شورای عالی «علم» که مرکب از تعداد مساوی از دانشمندان علوم تجربی و برهانی و دانشمندان علوم دینی است، نافذ است. و در صورت تساوی آرا، نظر ولی‌فقیه فصل‌الخطاب خواهد بود. زندگی انسان، حرکت او برای رفع نیازها است و هدف زندگیِ او عبور از نیازها و محدودیت‌هاست، و این هدف است که «معنای زندگی» را برای انسان می‌سازد. نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید دیدگاه خود در «معنای زندگیِ فردی و اجتماعی» را مبتنی بر نگرش اسلام ارائه نماید. کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که «معنای زندگی» در افراد و جامعه، افزایش پیدا کند. (از معیارهای سنجش و تصویب برنامه‌ها، میزان اثرگذاری آنها بر ارتقای معنای زندگی است.)[16] احساس‌های انسان به اراده و انتخاب او جهت می‌دهند و رفتار تولید می‌کنند؛ و از سوی دیگر، آگاهی‌های انسان احساس‌های او را جهت می‌دهند. بنابراین «عقل و علم» مدیریت انسان را به‌عهده دارند. و از سوی دیگر اگر آگاهی به رفتار تبدیل نشود، به تغییر منجر نخواهد شد. نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید دیدگاه خود را در «نقشه ارتباطی آگاهی، احساس و رفتار» مبتنی بر نگرش اسلام ارائه کند. و راهبرد خود برای ارتقای عقلانیت و آگاهی را مشخص کند. و همچنین مشخص کند که «مدل تبدیل آگاهی به رفتار» چگونه است؟ کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند پیوست «آگاهی‌بخشی» داشته باشند که تعیین می‌کند ‌تأثیر این برنامه بر ارتقای درک و تحلیل افراد تحت برنامه چگونه است. همچنین موظف هستند کلیه برنامه‌ها را «مهارت‌محور» تعریف کنند.[17] انسان‌ها می‌توانند در ساختارها و ‌فرایندها اثر بگذارند و این اثرگذاری به دیگر انسان‌ها منتقل می‌شود. (رابطه فرد و جامعه دوطرفه است.) بر اساس این توانایی، انسان‌ها باید حق خود در اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین مسئولیت انتخاب‌ها و اِعمال اراده خود را بپذیرد. بنابراین در نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید «نقشه حق‌های انسان و جامعه» و «نقشه مسئولیت‌های انسان و جامعه» ارائه شود. کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند به‌طور مشخص، «حق‌ها» و «مسئولیت‌ها»ی مرتبطین با آن برنامه و ‌تأثیر آن بر حق و مسئولیت افراد و جامعه در قبال یکدیگر را در سند برنامه مربوطه ارائه کنند. (ارائه پیوست حقوق و مسئولیت‌ها، در هر سند برنامه‌ای)[18] روابط انسان‌ها با یکدیگر و با ساختارها و ‌فرایندها و کل هستی، به‌صورت «برآیندی» است و برای ایجاد یک حرکت در زندگی، نیاز به محاسبه تمام عوامل مؤثر دارد و اگر این محاسبه درست انجام نشود، سبب ضرررسانی به خود و دیگران می‌شود؛ بنابراین زندگی انسان نیازمند تشخیص و رعایت «عدالت» است. (ادای حق هر چیز) نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید دیدگاه خود را در «هویت عدل و شاخص‌های عدالت‌ورزی و فرمول محاسبه عدالت» مبتنی بر نگرش اسلام ارائه کند.[19] کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند گواهی «احراز عادلانه بودن» را از انجمن ملی «سنجش عدالت و رشد» اخذ کنند. همچنین موظف هستند پیوست «سنجش هم‌بستگی اجتماعی» را ارائه کنند.[20] کلیه امور هستی، برای ایجاد رشد در تک‌تک انسان‌ها و تک‌تک جوامع است و هر انسان و جامعه‌ای، مقصودبالذات است و هیچ انسان و اجتماعی خارج از این امر نیست؛ و شکل‌گیری جامعه نیز برای ایجاد زمینه رشد تک‌تک انسان‌هاست. در تعارض منافع افراد با یکدیگر، نظام حق‌ها و تکلیف‌ها تعیین‌کننده است. و در تعارض منافع فرد و جامعه، وزنِ نفع و ضررها (کمیت، کیفیت، گستره و پایداری) تعیین‌کننده است. و در مواردی که نفع اجتماعی مقدم شود، خسارت واردشده بر فرد باید جبران گردد. نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت، باید مدل خود را در «شاخص‌های نفع و ضرر فردی و اجتماعی و کیفیت محاسبه و وزن‌دهی به آنها» مبتنی بر نگرش اسلام ارائه کند.[21] همچنین نظریه پیشرفت و الگوی پیشرفت باید مدل خود را در «فرصت‌سازی برای رشد» و «تأمین اجتماعی» عرضه کند. کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند پیوست «جبران خسارت‌های احتمالی» را ارائه نمایند.[22] همچنین کلیه اسناد برنامه‌ای موظف هستند پیوست «فرصت‌ها» را ارائه کنند. (با این برنامه، چه فرصت‌هایی برای چه کسانی به چه نحوه‌ای ایجاد شده است؟ و چگونه می‌توانند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند؟) پی‌نوشت * استادیار گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی hvaseti@yahoo.com [1]. با ارائه وزنِ هریک از نیازها. .[2] شاخص‌های انسان سالم، برای حداقل‌های لازم و شاخص‌های انسان کامل، برای حداکثرهای مطلوب. [3] ‌مثلاً ‌تأثیر برنامه بر «نیاز به مهارت‌های زندگی»، «نیاز به ارتقای خودآگاهی و معرفت نفس». [4] ‌مثلاً شاخص «صداقت»، «معناداری زندگی»، «مهارت واقع‌بینی» [5] برای عبور از مراحل بعد از مرگ، به چه چیزهایی نیاز داریم؟ [6] یعنی اثرگذاری هرگونه تغییر و تحولی بر «بهینه بودن ژن و نطفه انسانی» (ضرری به واسطه آن برنامه بر نطفه انسان‌ها ایجاد نشود یا سبب بهینه‌سازی آن گردد.) [7] شاخص‌های بهداشت روحی روانی، از گزاره‌های دین، با ملاحظه ‌تأثیر هر کار و برنامه‌ای در روح انسان‌ها و نتیجه آن ‌تأثیر بر سرنوشت انسان‌ها در عوالم بعدی، استخراج می‌گردد؛ ‌مثلاً: مهارت در کنترل اضطراب، مهارت در ارتباط ‌مؤثر، مهارت خروج از روزمرگی، ... [8] ‌مثلاً ‌تأثیر این برنامه بر ارتقای مهارت تفکر افراد چیست؟ ‌تأثیر این برنامه بر ارتقای مهارت صبر و تاب‌آوری افراد چیست؟ ‌تأثیر این برنامه بر مهارت انجام دقیق کارها چیست؟ [9] ساختارهای حاکم بر هستی، طیف دارند و قابلیتی در انعطاف‌پذیری دارند. (داینامیک هستند) [10] قوانین هستی که تعیین‌کننده مرزها، کف و سقف تغییرات، حداقل و حداکثر انعطاف‌ها هستند. [11] مانند فطرت و سرشت مشترک انسانی، غرائز، قوانین جاری بر طبیعت، قوانین اولیه روحی روانی و فکری ذهنی، قواعد اولیه اثرگذاری و اثرپذیری‌ها و فرمول اولیه ایجاد تغییرات [12] از مؤلفه‌های اثرگذار فوقانی مانند عالَم خزائن و فرشتگان و شیاطین، تا مؤلفه‌های اثرگذار عرضی مانند سنن تاریخی. [13] نقشه منابع نهفته انسانی برای ایجاد حرکت (مثبت یا منفی) [14] نقشه حق‌هایی که او دارد. (در سطر 7 جدول ذکر شده است) [15] مرجع تشخیص و اعلام این قطعیات، انجمن ملی علوم و کمیسیون‌های وابسته به آن هستند. [16] ‌مثلاً معنای زندگی در نگرش اسلام، حرکت به سمت قرب الهی است که شاخص آن، «افزایش احساس حضور خداوند» است. [17] ‌مثلاً برنامه تنظیم‌شده برای امنیت یا معدن یا رسانه، باید منجر به تولید مهارتِ کلان‌نگری در اندیشه، مهارتِ مسئولیت‌پذیری در مقیاس جهانی، مهارت بهره‌وری در عمل شود. [18] ‌مثلاً در یک برنامه محیط‌زیستی، گفته شود که ساکنان آن محیط، حق بهره‌برداری از منابع موجود با کمیت و کیفیت تعیین‌شده را دارند و از سوی دیگر برای حفظ و ارتقای منابع محیطیِ موجود، مسئولیت نگهداری و توسعه این منابع، به‌صورت مستقیم، براساس آیین‌نامه ضمیمه شده و به‌صورت غیرمستقیم با اخذ عوارض و مالیات به عهده آنهاست. [19] ‌مثلاً شاخص میزان دسترسی به منابع، میزان ایجاد فرصت‌های برابر برای توان‌های برابر، میزان ایجاد رشد..... [20] یعنی به چه میزان، این برنامه منجر به ارتقای هم‌بستگی اجتماعی خواهد شد. [21] ملاک‌های اولویت‌گذاری و رفع تزاحم‌ها. [22] ملاحظه چنین موردی از راهبردهای پیشگیرانه برای مناقشات اجتماعی و قضایی است. [s1]سوتیتر1: این یادداشت، شامل پیشنهادهایی برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در دو قسمت عرضه می¬شود: قسمت اول: امتداد مفهومی مبانی نظری و قسمت دوم: نمونه امتداد عملیاتی مبانی نظری. بر اساس موارد یادشده می¬توان قالب¬های ذیل را برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی پایه پیشرفت، پیشنهاد کرد: 1- پیشرفت 2- الگوی پیشرفت 3- هدف پیشرفت 4- ابعاد پیشرفت 5- ارکان پیشرفت 6- نظریه پیشرفت [s2]سوتیتر 2: ‌فرایندهای کلان لازم برای پیشرفت شامل 3 کلان ‌فرایند است: ‌فرایندهای معرفتی (مانند فکر و علم و معنویت)، ‌فرایندهای قانونی (تعیین حدو مرزها که حاوی عدالت و امنیت است)، ‌فرایندهای اخلاقی فرهنگی (تعیین مطلوبیت‌ها که حاوی بهینه‌سازی و بهره‌وری فردی و اجتماعی است). این قالب‌ها، با هر نظام فکری که محتواگذاری شوند، الگوی پیشرفت براساس آن نظام فکری پدید می‌آید. مثلاً تعیین هدف زندگی براساس نظام فکری مورد نظر، تعیین مصادیق و مراتب نیازها براساس انسان‌شناسی موجود در نظام فکری مورد نظر، تعیین مصادیق در چگونگی حرکت از نقطه شروع به مقصد براساس دیدگاه نظام فکری مورد نظر. [s3]سوتیتر 3: نظریه پیشرفت، نظریه‌ای است که در آن چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت در قالب و محت وا، براساس یک دستگاه پارادایمی (حاوی مبانی هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه، علم‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، ارزش‌شناسانه) تعیین می‌شود. بنابراین با اشراب دستگاه پارادایمی مبتنی بر نگرش اسلام، نظریه پیشرفت اسلامی شکل می‌گیرد و براساس این نظریه، و با استفاده از دیگر آموزه‌های اسلام که مربوط به تعریف ‌فرایندهای تحقق پیشرفت است، الگوی اسلامی پیشرفت تولید می‌شود.
خبرگزاری مهر نشست خبری تیم ملی فوتبال ژاپن پیش از دیدار با ایران Sun Jan 27 18:02:23 IRST 2019
خبرگزاری مهر آموزش‌ و پرورش باید مبتنی بر تعالیم اسلامی باشد Fri Feb 23 14:30:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر عربستان ارتش ضعیفی دارد/ تحریک ترامپ برای جنگ با ایران Mon Dec 04 12:50:23 IRST 2017
خبرگزاری مهر دولت برای پرسپولیس وارد مذاکره شد اما برای دریانوردها نه! Mon Jan 15 10:38:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر ضرورت حکومت در بیان امام (ره)/رویکردشناسی فقه حکومتی Sat Jan 06 13:08:23 IRST 2018
خبرگزاری مهر کاشانی: برخوردمان با طارمی ارشادگرایانه خواهد بود! Tue Jul 11 14:25:56 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 279 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در گلستان جذب شد Sat Mar 16 18:43:40 IRST 2019
خبرگزاری مهر 30 میلیون جفت کفش قاچاق در بازار ایران Wed Feb 08 15:54:21 IRST 2017
خبرگزاری مهر تصمیم قطعی پرسپولیس برای کنار گذاشتن محمد انصاری Tue Jan 01 10:31:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر کمیته نظارت بر توافق کاهش تولید نفت، تمدید 9 ماهه را پیشنهاد کرد Thu May 25 06:43:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تجمع در میدان شهدا مشهد فاقد مجوز قانونی بود Thu Dec 28 22:49:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر چهارمین همایش ملی «میثاق علوی» برگزار می شود Sat Sep 22 12:43:26 IRST 2018
خبرگزاری مهر حال و هوای شهر نجف در آستانه اربعین حسینی Sun Nov 05 16:35:14 IRST 2017
خبرگزاری مهر 1747 تن خرمای تضمینی و توافقی از کشاورزان شادگانی خریداری شد Mon Nov 19 09:42:40 IRST 2018
خبرگزاری مهر ورود سومین ایرباس 330 به فرودگاه مهرآباد Sat Mar 25 20:49:38 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دیدار تیم های فوتبال منچسترسیتی و منچستریونایتد‎ Sun Apr 08 11:37:39 IRDT 2018
خبرگزاری مهر ترافیک سنگین در محور هراز Thu Nov 22 11:30:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر اسامی محرومان هفته اول لیگ هفدهم اعلام شد Mon Jul 24 17:59:07 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «قرآن؛ چلچراغ هدایت»؛ شعار بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن Tue Apr 10 08:17:34 IRDT 2018
خبرگزاری مهر ترویج فرهنگ داوطلبی و نوع دوستی نیاز امروز جامعه است Sun Dec 23 17:38:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر کارگاه‌های کوچک زودبازده در استان بوشهر گسترش می‌یابد Tue Jan 03 20:40:09 IRST 2017
خبرگزاری مهر استفاده 12 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی از طرح رونق تولید Thu Aug 10 14:37:05 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شماره جدید «سینما و ادبیات» منتشر شد Thu Sep 28 11:42:24 IRST 2017
خبرگزاری مهر دستورالعمل کشت نشائی گیاهان زراعی در گلستان تدوین شد Wed Jul 27 19:19:36 IRDT 2016
خبرگزاری مهر برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم«یوم العباس»انجام شده است Tue Sep 26 10:44:39 IRST 2017
خبرگزاری مهر تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ «عیسی قاسم» Fri May 19 08:28:57 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سعد حریری: لبنان در لبه پرتگاه قرار دارد Sat Apr 01 09:35:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کارت پایان خدمت جعلی ملی پوش فوتسال چگونه لو رفت؟ Mon Oct 08 00:51:12 IRST 2018
خبرگزاری مهر پشت صحنه پیام ظریف به مردم Tue Nov 06 14:09:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر اولین جشنواره ملی حقوق بشر آمریکایی برگزار می‌شود Tue Jun 28 15:54:59 IRDT 2016
خبرگزاری مهر مسلمانان باید در روز عید فطر عزت واقتدار اسلام رابه رخ دنیا بکشند Sun Jun 25 18:28:18 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انتشار تیزر نمایش «لغزش آنی کلام» Sat Dec 01 16:14:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر داوطلبان انتخابات مجلس در غرب هرمزگان به 18 نفر رسید Thu Mar 02 21:48:19 IRST 2017
خبرگزاری مهر سد «ایوشان» لرستان سرریز کرد Sun Mar 10 12:50:33 IRST 2019
خبرگزاری مهر وزیر راه از آزادراه تهران - شمال بازدید کرد Thu Jan 24 09:24:58 IRST 2019
خبرگزاری مهر نگارش خاطرات فرمانده قرارگاه کربلا در عملیات والفجر 8 آغاز شد Mon Jul 16 14:26:37 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مسیر ارتباطی گندمان - بروجن بازگشایی شد Tue Jan 29 08:53:19 IRST 2019
خبرگزاری مهر بی پول‌ترین تیم آسیا/ آیا شگفتی‌های استقلال خوزستان تکمیل می‌شود؟ Tue May 23 08:43:44 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جدال ایران و چین در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا آغاز شد Thu Jan 24 19:29:52 IRST 2019
خبرگزاری مهر 45مبلغ ویژه دهه کرامت به شهرستان مهدیشهر اعزام شدند Sun Aug 14 09:40:16 IRDT 2016
خبرگزاری مهر دانشمندان از الماس رایانه کوانتومی می سازند Tue May 30 10:33:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جنایتی در مورد فرشید هکی محرز نشده / تکذیب اعلام وکالت محمد مقیمی Thu Oct 25 13:00:41 IRST 2018
خبرگزاری مهر واکنش عضو شورا به انتشار قرارداد اجاره نامه مدیران شهرداری Sun Oct 28 11:06:11 IRST 2018
خبرگزاری مهر در غرب باید دیپلماسی حضرت زینب را اجرا کرد Tue Mar 07 09:26:14 IRST 2017
خبرگزاری مهر راهپیمایی نمازگزاران قمی در حمایت از مسلمانان میانمار و فلسطین Fri Jul 28 17:34:59 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شکست گیتی پسند در اهواز/ سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشید Fri Mar 03 17:56:46 IRST 2017
خبرگزاری مهر 15 درصد از هزینه های شرکت آبفای کردستان از سوی مردم جبران می شود Wed Apr 05 08:04:26 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شرایط موردنظرم فراهم نشود استعفا می‌دهم Mon Mar 13 21:25:56 IRST 2017
خبرگزاری مهر طرح جدید برای پایش مستمر بانکها در حوزه فناوری اطلاعات Fri Jan 12 11:10:14 IRST 2018
خبرگزاری مهر کشاورزی آب بربلای جان تالابهای کشور/ 10 هزارچاه غیرمجاز در بختگان Fri Aug 05 14:47:11 IRDT 2016
خبرگزاری مهر مذاکره نفتی‌ها با توتال/ضبط عواید سرمایه‌گذاری‌ درصورت عدم بازگشت Mon Jun 11 10:07:29 IRDT 2018
خبرگزاری مهر افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هوایی نیروهای مسلح Thu Jan 31 14:00:17 IRST 2019
خبرگزاری مهر جامعه برای حفظ و بقای خود نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است Fri Mar 10 14:45:54 IRST 2017
خبرگزاری مهر خانواده‌ها مباحث آموزشی را در مهدهای کودک مطالبه کنند Tue Dec 26 16:30:39 IRST 2017
خبرگزاری مهر دومین جشنواره ملی سالانه عکس «ویزور» Sun Jan 20 10:47:32 IRST 2019
خبرگزاری مهر انرژی های نو ظرفیتی بی نظیر اما مغفول در سیستان و بلوچستان Wed Nov 15 09:21:29 IRST 2017
خبرگزاری مهر محدودیت تردد در آزادراه قم‌ـ‌تهران/ جاده چالوس یک طرفه می شود Wed Apr 19 10:06:14 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دمای هوا در مشهد افزایش می یابد Sat Dec 31 15:09:07 IRST 2016
خبرگزاری مهر زمین های تشنه دره شهر در انتظار آب/ مسئولان وعده می دهند Sun Dec 16 08:47:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر سوختن 15 هزار اصله درخت در آتش سوزی های جنگل غرب مازندران Tue Sep 19 10:58:48 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تحریم‌ها عامل خروج هند از چابهار نشد Wed Jul 11 15:04:29 IRDT 2018
خبرگزاری مهر سازمان همکاری اسلامی حمله تروریستی بارسلون را محکوم کرد Fri Aug 18 08:33:29 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شهرداری تهران 39 هزار فقره چک در دست شهروندان دارد Fri Aug 05 11:31:43 IRDT 2016
خبرگزاری مهر شمارۀ 137 ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد Tue Aug 22 12:34:23 IRDT 2017
خبرگزاری مهر میهمانان ویژه در تمرین استقلال/ تمرینات اختصاصی تازه واردها Wed Jan 16 12:59:50 IRST 2019
خبرگزاری مهر نامزدهای علوم تربیتی و دینی جشنواره نقد کتاب معرفی شدند Sun Dec 16 17:01:14 IRST 2018
خبرگزاری مهر موافق ساخت فولاد شادگان نبودیم/ کارخانه در حریم تالاب است Mon Feb 13 10:01:44 IRST 2017
خبرگزاری مهر شروع امتحانات مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم از20 اردیبهشت Sun Apr 16 21:44:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تماشای زیبایی‌های معماری ایرانی-اسلامی؛اینجاآرامش ورنگ موج می‌زند Fri Jul 20 23:46:26 IRDT 2018
خبرگزاری مهر روزنامه های استان کرمان 11 مهر 1396 Tue Oct 03 09:49:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر گواهی استاندارد برای 466 محموله صادراتی پسته در رفسنجان صادر شد Tue Oct 16 17:55:39 IRST 2018
خبرگزاری مهر راه اندازی مجدد سینما قدس اهر در آینده ای نزدیک Sun Oct 08 22:05:34 IRST 2017
خبرگزاری مهر شهرک سنگ در آذربایجان غربی ایجاد می شود Sat Feb 17 22:07:01 IRST 2018
خبرگزاری مهر سیستمهای موشکی آمریکا در لهستان و رومانی مستقر شده‌اند Wed Oct 10 12:39:19 IRST 2018
خبرگزاری مهر اسامی تئاترهای راه یافته به جشنواره تئاتر جهرم اعلام شد Sat Jul 01 12:07:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جایزه بوکر روبه رو با بحران/ گروه «من» دیگر حمایت مالی نمی‌کند Mon Jan 28 10:14:00 IRST 2019
خبرگزاری مهر بررسی علل بروز آشوب‌های اخیر در کشور با هدف پیشگیری از بروز مجدد Tue Jan 23 19:15:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر مردم قزوین از کیفیت نان ناراضی هستند Sat Aug 12 11:37:07 IRDT 2017
خبرگزاری مهر قیمت نفت 1 درصد جهش کرد Mon Feb 12 10:28:17 IRST 2018
خبرگزاری مهر همایش بزرگ بسیجیان شهرستان دیر برگزار شد Mon Nov 26 13:49:58 IRST 2018
خبرگزاری مهر همایش «دختران آفتاب» در نهاوند برگزار شد Mon Aug 08 17:23:10 IRDT 2016
خبرگزاری مهر اسامی روحانیون کاروان‌های حج به زودی اعلام می‌شود Wed Jan 24 09:56:37 IRST 2018
خبرگزاری مهر عملکرد 9 ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال 1395 Tue Apr 11 07:18:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر منابع طبیعی در جذب سرمایه گذاران بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد Tue Dec 19 09:37:51 IRST 2017
خبرگزاری مهر ارتباط مردم پلدختر با 115 قطع است/درخواست اورژانس از مخابرات Mon Apr 08 09:58:22 IRDT 2019
خبرگزاری مهر مجسمه‌ها پیام‌آور صلح و دوستی شدند/ حضور 35 هنرمند ایرانی و خارجی Mon Sep 24 07:27:46 IRST 2018
خبرگزاری مهر وزش باد شدید زنجان را فرا می گیرد Sun Feb 25 15:52:39 IRST 2018
خبرگزاری مهر کشف 63 هزار عدد ماده محترقه در استان کرمانشاه/دستگیری41 نفر Wed Mar 15 13:14:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر نگاه کالاگونه به اتباع بیمار خارجی صحیح نیست/نظارت‌ها تشدید شود Wed Dec 05 11:49:49 IRST 2018
خبرگزاری مهر جدیدترین بازیگران «چهار راه استانبول» معرفی شدند Mon Sep 04 09:29:46 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «ایران و بوسنی» بر توسعه مناسبات در زمینه های مختلف تاکید کردند Sat Mar 11 09:10:13 IRST 2017
خبرگزاری مهر دومین پیروزی بادران و ادامه ناکامی‌های راه آهن و فجرسپاسی Mon Aug 14 20:07:21 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شفر: روزهای سختی در انتظار ماست/ استقلال در اهواز نمی‌بازد! Thu Feb 28 17:29:03 IRST 2019
خبرگزاری مهر پیام تسلیت حجت الاسلام خاموشی به مناسبت درگذشت محمدنبی حبیبی Wed Jan 30 13:57:40 IRST 2019
خبرگزاری مهر 13 قصه‌گو داستان‌های خود را برای کودکان یزدی روایت می‌کنند Wed Dec 20 10:01:13 IRST 2017
خبرگزاری مهر سید حسن نصرالله امشب سخنرانی می‌کند Thu Aug 24 09:26:39 IRDT 2017
خبرگزاری مهر موشن گرافیک؛ توصیه‌های بهداشتی که زائران اربعین باید بدانند Fri Oct 26 00:15:38 IRST 2018
خبرگزاری مهر اظهارنظر درباره دیدار احتمالی روحانی و ترامپ پایه واساس ندارد Wed Sep 05 12:21:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 37 واحد صنعتی زلزله‌زده به چرخه تولید بازگشتند Wed Jan 16 10:30:53 IRST 2019
خبرگزاری مهر اصلاح بودجه98طبق نظررهبرانقلاب/صادرات نفت بعداز13آبان بهترشده است Tue Dec 11 10:52:03 IRST 2018
تابناک فیلم انتقال آب به عراق ساختگی است Sat Jun 30 12:01:46 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سرمربی العین: یک اشتباه وحشتناک دلیل شکست ما بود Tue May 23 03:53:00 IRDT 2017
جوان آنلاین آخرین وضعیت سیل در خوزستان Mon Apr 01 15:58:06 IRDT 2019
برنا درخشش کریم ایرانی مقابل تیم سابق Mon Jul 03 10:00:46 IRDT 2017
بهار نیوز قتل مادر به خاطر مموری کارت! Fri Jan 26 17:03:34 IRST 2018
تهران پرس تلاش رژیم صهیونیستی برای استفاده از حریم هوایی عربستان Thu Mar 01 21:45:00 IRST 2018
تی نیوز پرونده فعال سیاسی مصاحبه کننده با شبکه فارسی زبان به دادگاه ارسال می شود Wed Aug 16 14:44:25 IRDT 2017
میزان ارائه امکانات رفاهی، درمانی، قضایی در نقطه صفر مرزی/ برای خدمت رسانی به زائرین اربعین آمادگی صدرصدی داریم Sat Nov 04 12:18:31 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن نیازمندان انگلیس؛ مهمان سفره افطار مسلمانان Wed May 31 14:40:17 IRDT 2017
اتاق خبر درصدد همبستگی بیشتر با کشورهای حاشیه خزر و چین هستیم Tue Jun 26 10:40:05 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران مرگ دلخراش دختربچه درپی بی‌احتیاطی راننده وانت Sun Jul 09 23:43:43 IRDT 2017
آفتاب «خودتان می‌دانید و مملکت‌تان»| بازتاب گسترده‌ گفت‌وگوی پیرمرد با وزیر| ماجرا چه بود؟+فیلم و عکس Wed Nov 14 11:47:49 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم پرداخت معوقات برق مصرفی کمک به توسعه و آبادانی خراسان جنوبی است Wed Jul 27 09:57:42 IRDT 2016
تی نیوز پرونده کودک غرق شده اهوازی به دادگاه رفت Sun Aug 13 20:41:46 IRDT 2017
روزنامه کیهان خواندنی از ورزش ایران Sun May 07 21:02:23 IRDT 2017
خبر گزاری دانا چگونه با کودکان حسود برخورد کنیم؟ Sat May 06 08:19:24 IRDT 2017
برنا تیم بسکتبال ایران به نیمه نهایی نرسید Thu Nov 01 15:37:41 IRST 2018
افق نیوز ترسناک ترین ترافیک تاریخ در بلژیک! + تصویر Mon Aug 14 21:10:35 IRDT 2017
پارسینه شاخص‌های بورسی روز شنبه Sat Mar 11 14:17:56 IRST 2017
آفتاب ایران دست رد ناپولی به درخواست منچستریونایتد Mon Dec 03 08:50:38 IRST 2018
تی نیوز جلسه شورای پول و اعتبار برای چندمین بار در هفته های اخیر لغو شد/ پای سیف در میان است! Fri Jul 28 22:47:54 IRDT 2017
اعتدال نصرالله: حزب‌الله آرای مردم را با پول نمی‌خرد Sun Feb 25 10:25:52 IRST 2018
خبرگزاری فارس اذعان وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی به حمله به فرودگاه دمشق Thu Apr 27 11:15:00 IRDT 2017
صراط الاهلی: دست‌نوشته جادوی بازیکن ذوب‌آهن را پیدا کردیم! Wed Mar 01 16:07:30 IRST 2017
ایلنا بانک مسکن خوزستان 241 درصد، مانده منابع خود را تسهیلات داده است Wed Apr 05 14:07:01 IRDT 2017
اعتبار نیوز قیمت انواع ارز در بازار آزاد صبح 29 فروردین 96 Tue Apr 18 11:07:00 IRDT 2017
پول نیوز سرمایه گذاری تا سقف 10 میلیارد دلار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل Wed Jun 13 12:47:34 IRDT 2018
آنا الگوریتمی که موسیقی افکار فرد را پیش‌بینی می‌کند Thu Apr 19 12:30:00 IRDT 2018
آریا اهداف انقلاب اسلامی در دهه فجر برای جوانان تبیین شود Sat Dec 22 22:58:42 IRST 2018
سیتنا ممنوعیت پسوردهای ضعیف در انگلیس Mon Oct 15 12:36:08 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران آنچلوتی: آخر فصل با منتقدان شام می‌خوریم و جشن می‌گیریم Sat Sep 16 11:08:41 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ادامه افتتاح طرحهای هفته دولت در شهربابک + عکس Sat Aug 26 14:54:27 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ولید معلم: با وجود جنگ و تحریم اقتصادی از برادران فلسطینی حمایت می کنیم Sun Aug 07 23:08:00 IRDT 2016
شبکه اطلاع رسانی دانا سمنان در سال 46 به سوئیس ایران شهرت داشت/ همه به یکپارچگی هویت سیاسی استان کمک کنند Sun Sep 02 16:53:20 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن زائران حج تمتع 97 عوارض خروج از کشور را الکترونیکی پرداخت کنند Wed Jul 04 12:45:45 IRDT 2018
خبرگزاری فارس رکورد عجیب پیوند قلب کودکان در 10 روز Sun Jun 25 13:10:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس اولین نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی سه‌شنبه برگزار می‌شود Sat Apr 15 16:42:00 IRDT 2017
تابناک افشاگری‌عجیب‌هدایتی:برای‌خریدسیدجلال‌ وامیری4میلیاردبه‌فدراسیون‌پول‌دادم! Sat Dec 16 19:38:57 IRST 2017
جماران نمایشگاه هنر معاصر سوریه در تبریز گشایش یافت Sun Feb 03 13:12:24 IRST 2019
جام نیوز چند راه حل ساده غذایی برای خانم‌ها Wed Sep 06 17:50:55 IRDT 2017
تی نیوز ندای بندگی حجاج ایرانی در مکه مکرمه پیچید Fri Aug 18 13:26:35 IRDT 2017
روزنامه شهروند تریبون Thu Jan 03 03:30:00 IRST 2019
تیک آخرین شمار تلفات حمله موشکی آمریکا به سوریه Fri Apr 07 11:34:25 IRDT 2017
تی نیوز سپاهان؛ در اندیشه بازگشت به عصر طلایی Mon Jul 24 14:59:33 IRDT 2017
وطن امروز خیز آبی برای قهرمانی Sun Aug 12 00:00:00 IRDT 2018
مشرق نیوز تحلیل چراغپور از قرعه ایران در جام ملت‌ها Sat May 05 07:47:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران بارسلونا 2 - اسپانیول 0/پیروزی در دربی کاتالونیا با درخشش مسی Sat Mar 30 22:54:42 IRDT 2019
صبحانه با خبر کمبود 2000 قلم داروی کمیاب در کشور Sun Jul 30 09:47:17 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد مراسم تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر +تصاویر Mon Feb 25 22:38:18 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن فیلم/ شرح آیه 36 سوره مبارکه نساء/ فرمان احسان به همسایه‌های دور و نزدیک! Mon Mar 25 01:33:51 IRDT 2019
روزنامه قانون بازگشت 17 صیاد ربوده شده به وطن Thu Jun 21 12:27:43 IRDT 2018
خبرگزاری فارس کشف بیش از 3 تن مواد مخدر در هرمزگان Sun Mar 05 14:42:00 IRST 2017
نامه نیوز آیا باید مسواک را قبل از استفاده، خیس کرد؟ Tue Apr 10 08:29:26 IRDT 2018
گجت نیوز شیائومی می بند HRX ادیشن با قیمت تنها 20 دلار روانه بازار هند شد Sun Sep 17 12:06:26 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات قرآن ویژه جامعه کار و تلاش خوزستان Mon Jun 25 10:01:33 IRDT 2018
افکارخبر ساکنان 8 استان هوای پاک تنفس کردند Tue May 23 19:55:14 IRDT 2017
تی نیوز عملیات اجرایی احداث چهارمین کارخانه استحصال ید گلستان آغاز شد Mon Jul 24 01:56:34 IRDT 2017
نامه نیوز تصاویری از حال و هوای اصلاح‌طلبانه شورای شهر Wed Aug 23 13:34:02 IRDT 2017
مشرق نیوز سردار سلیمانی به آنچه بخواهد دست می‌یابد Tue Mar 05 20:15:44 IRST 2019
صبا ایران انتقاد دوباره «محمد صلاح» به فدراسیون مصر Tue Aug 28 16:22:32 IRDT 2018
تی نیوز امیرعباس فخرآور، لکه ننگ یا ناجی رضا پهلوی؟! Mon Jul 31 14:15:44 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران خسارت 50 درصدی به محصول جو شهرستان بروجرد Wed Jul 12 14:00:15 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تسهیل شرایط حضور بانکهای خارجی در مناطق آزاد Sat Jun 02 15:40:51 IRDT 2018
آفتاب ایران نرخ جدید حمل و نقل جاده ای تعیین شد/هر تن-کیلومتر 1033ریال Tue Dec 11 23:01:14 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران رگبار شدید باران در مناطقی از استان اردبیل پیش بینی می شود Mon Jun 11 14:36:48 IRDT 2018
جماران کمک 80 حامی به دانش آموزان و بیماران تحت پوشش بهزیستی لاهیجان Mon Jul 24 14:45:19 IRDT 2017
خبرگزاری فارس لخویا قطر- استقلال خوزستان؛ تداوم صدرنشینی آبی‌پوشان اهوازی Sun Apr 09 00:02:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تفاوت قابل تامل برخورد باشگاه‌های ایرانی و خارجی با بازیکنان متخلف+عکس Fri Mar 17 12:26:00 IRST 2017
میزان برای پخش علمدار در ماه محرم در حال رایزنی هستیم/ ساخت یک مستند داستانی از افراد تأثیر گذار دوره انقلاب Fri Apr 21 13:00:01 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزیدگان مرحله اول بازی های رایانه ای معرفی شدند Tue Sep 11 20:23:00 IRDT 2018
دنیای خودرو توسعه صادرات سایپا با طراحی و تولید محصول قابل رقابت Sat Dec 09 10:54:26 IRST 2017
ایران آنلاین مرگ 2 کارگر افغانی در بالابر Thu Apr 12 10:52:31 IRDT 2018
آریا شوک به هواداران یوونتوس؛ کیه لینی احتمالا بازی با آژاکس را از دست می‌دهد Tue Apr 09 13:56:58 IRDT 2019
آنا وزیر آموزش و پرورش خواستار تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی شد Wed Jul 05 15:11:19 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی پارس‌جنوبی، در مسیر تحقق یک خواست ملی Mon Apr 17 12:01:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ثمرات انقلاب 40 ساله‌ ــ استان‌ها| پیشرفت شگرف در عمران و آبادانی روستاهای استان قزوین Sat Feb 09 00:19:00 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا توزیع وتبلیغ انواع مواد مخدر در فضای مجازی از طریق 250 سایت Wed Dec 14 11:37:45 IRST 2016
تی نیوز بازار ارز نوسان ندارد Mon Aug 28 13:16:45 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو بازپخش سریالی که مهران مدیری علاقه‌ای به آن ندارد! + عکس Sat Jun 30 13:32:05 IRDT 2018
تی نیوز رونمایی از توپ های جدید لیگ برتر در شهرآورد اصفهان/ لباس سپاهانی ها شماره نداشت! Sun Jul 23 04:19:47 IRDT 2017
اتاق خبر آیت الله مصباح یزدی به اعضای جبهه پایداری گفته اند برای انتخابات به سراغ ابراهیم رئیسی بروند Fri Mar 31 10:55:46 IRDT 2017
مشرق نیوز فیلم/ سقوط آکروباتیک یک کارگر از داربست! Sat Jul 21 17:33:17 IRDT 2018
خبرآنلاین عکس کنگره موتلفه‌ای‌ها Thu Dec 06 09:48:06 IRST 2018
آنا پارک گئون های بازداشت شد Fri Mar 31 10:25:54 IRDT 2017
تی نیوز مرگ 2 برادر در حادثه رانندگی در دزفول Thu Jul 20 02:59:52 IRDT 2017
ساعت24 بازدید نمایندگان از زندان اوین به تعویق افتاد Sun Jan 28 11:09:00 IRST 2018
ایلنا زندگی عاشقانه با سوسک! Thu Feb 07 00:00:00 IRST 2019
جهان نیوز تسلیت رهبرانقلاب درپی درگذشت حجت‌الاسلام احمدی Sat Jun 09 16:37:45 IRDT 2018
جام نیوز بنیانگذار جماعت اسلامی مصر در زندان آمریکا درگذشت Sat Feb 18 21:15:18 IRST 2017
بنکر یارانه 34 میلیون نفر حذف می‌شود Tue Dec 19 12:39:15 IRST 2017
تابناک افزایش غلظت آلاینده‌ها از جمعه Tue Jan 03 13:02:37 IRST 2017
ایران آنلاین بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود Thu Oct 11 10:52:27 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن حاشیه‌های امنیت تحت لوای فریضه نهی‌از‌منکر Sat Jul 14 10:26:14 IRDT 2018
جام نیوز استفاده ازگوشی همراه برای اندازه گیری قند خون Wed Dec 13 15:18:13 IRST 2017
فردا ادامه پیروزی‌های منطقه‌ای ایران با سیلی بزرگ‌تر +عکس Thu Jun 22 11:25:34 IRDT 2017
بی باک نیوز نتایج و حواشی هفته 26 و 27 لیگ یک Mon Mar 06 23:15:01 IRST 2017
خبرگزاری فارس وقف حسینیه 104 متری «موسی‌بن‌جعفر» در اسلامشهر Sat Sep 23 11:13:00 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین دلیل پایین بودن استقبال از تئاتر عدم حمایت نهادهای فرهنگی و هزینه‌های بالاست Tue Oct 09 17:54:00 IRST 2018
خرداد نیوز پورفلاح: 82 درصد اقتصاد کشور دستِ دولت است Tue Aug 21 17:09:21 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر یوسفی مشاور روابط عمومی فدراسیون هندبال شد Wed Apr 25 16:08:09 IRDT 2018