آریا - Thu Apr 04 11:58:45 IRDT 2019 نمایش خبر

دماوند خاموش است **دکتر مهدی زارع

خبرگزاری آریا - بررسی آتشفشان دماوند از دو دیدگاه اول اهمیت خود دماوند به عنوان سیستمی که فوران آن خطرات بسیاری را برای منطقه ایجاد می کند توجه دارد و دوم با دید گستره تر به نقش آن در یک سیستم زمین ساختی فعال و احتمال اثر فعالیت های سامانه آتشفشانی دماوند در تولید انرژی زمین گرمایی می تواند ضروری باشد.

خبرگزاری آریا - بررسی آتشفشان دماوند از دو دیدگاه اول اهمیت خود دماوند به عنوان سیستمی که فوران آن خطرات بسیاری را برای منطقه ایجاد می کند توجه دارد و دوم با دید گستره تر به نقش آن در یک سیستم زمین ساختی فعال و احتمال اثر فعالیت های سامانه آتشفشانی دماوند در تولید انرژی زمین گرمایی می تواند ضروری باشد. پژوهشهای ما در مورد آـشفشان دماوند و البرز مرکزی از حدود سال 1381 در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و همچنین همکاری با رصدخانه علوم زین دانشگاه استراسبورک فرانسه ، با پروفسور ژک هیندرر دنبال شده است. البته این موضوع بدان معنی نیست که ما در تمامی این سالها به طور پیوسته در مورد دماوند پژوهش کرده ایم، ولی در هر پروژه پژوهشی که امکان بررسی وجود داشته است، پژوهشهای خود ، یا بخشی از آن را به بررسی آتشفشان دماوند و سامانه پیرامونی آن اختصاص داده ایم. همواره نیز امیدوار بوده ایم ( و همچنان هستیم) که این پژوهشها در رصدخانه ای مجهز برای بررسی های ژئوفیزیکی و ژئوشیمی متمرکز شود. اینرو این آتشفشان از جنبه های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا آنومالی های احتمالی مورد پایش قرار گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر است: * بررسی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت آتشفشان دماوند نشان از وجود سیستم امتدادلغز و کششی در این بخش از البرز دارد همچنین وجود گسلهای مهمی مثل لار مشا، شمال البرز نشانه ای از اهمیت و ارتباط این ساختارها با این آتشفشان دارد. به گونه ای که تغییرات تنش در منطقه در ارتباط با هر یک از این گسلها می تواند رژیم زمین ساختی حاکم بر منطقه را تغییر دهد. * توزیع زمین لرزه های تاریخی و با بررسی داده های زلزله های دستگاهی در شعاع 50 کیلومتری آتشفشان دماوند مشخص شد که روندهای فعال لرزه زا در اطراف این آتشفشان قابل مشاهده اند و از سوی دیگر در ناحیه غرب آتشفشان دماوند چنین محدوده فعالی کاهش فاکتور کاهندگی امواج لرزه ای دیده میشود. بنابراین آتشفشان دماوند در محدوده کلی فعال ساختاری البرز مرکزی قرار گرفته است. در پژوهشهای به عمل آمده در سال 2018 مشخص شد که یک آرامش لرزه ای مهم در محدوده شرق سامانه آتشفشانی دماوند دیده می شود که می توان برآورد کرد که با رخداد زلزله ای شدید (با بزرگای بیش از 6 ) در دهه پیش رو به پایان برسد. * اندازه گیری درجه حرارت در 26 حلقه گمانه در منطقه اکتشافی دماوند بیانگر شیب و جریان حرارتی ناهمگن در منطقه دارد. * آتش فشان شناسان آخرین فوران آن را به حدود 7300 سال قبل مربوط می کنند بعضی پژوهشها از قوران مهم و انفجار قله در آخرین عصر یخبندان (ورمWurm ) در حدود 24 هزار سال قبل خبر می دهد. * دماوند هم اکنون از نظر انفجار و فوران خاموش است ولی آتشفشان دماوند از نوع آتشفشان چینه ای است که با توجه به خروج گازها و بخارات فومرولی از آن و وجود چشمه های آب گرم ، به عنوان یک سامانه فعال شناخته می شود.. * مخروط آتشفشانی دماوند در یک سامانه زمین ساختی با گسلش فعال قرار دارد. وقتی آزاد شدن تنش در اثر فعالیتهای ولکانیکی به حد 5 تا 7% افت تنش در هنگام گسیختگی گسلش برسد، احتمال تحریک گسلهای پیرامون سامانه آتشفشانی و وقوع زمینلرزه وجود دارد. از این دیدگاه لازم است تا تحریک احتمالی گسلهای پیرامون سامانه آتشفشانی دماوند (گسلهای مشا، لار، فیروزکوه، شمال تهران، کندوان، بلده، شمال البرز ) بر اساس فعالیت دائمی چنین سامانه ای با دقت سنجیده شود. خطر زمین لرزه شدید (به دلیل وجود گسلهای فعال و تغییر شکلی که در پوسته دائما در این ناحیه رخ می دهد) خطری دائمی است که ممکن است با فعالیتهای سامانه دماوند تحریک شود. * در آخرین عصر یخ زمین، دما در ناحیه ایران حدود چهار تا پنج درجه از نیمه اول سده بیستم سردتر بوده است. این در حالی است که در تابستان 2018 (1397ش) دمای هوا در ایران به طور متوسط حدود سه درجه از نیمه اول سده بیستم گرم تر نیز شده است. * از بین رفتن عمده یخچال های ایران در آخرین مراحل آخرین عصر یخ (حدود 25 تا 10 هزار سال قبل) در بخش های مهمی از نواحی البرز مرکزی با بخشی از مهم ترین نواحی پهنه های گسل های لرزه زای البرز مرکزی منطبق است و از نظر بازه زمانی نیز با عقب نشینی ناحیه یخچالی در آمریکای شمالی مشابهت تقریبی نشان می دهد؛ بنابراین زوب یخ در دماوند به دلیل بار برداری و رهایی تنش از گسلهای تحت تنش می تواند با وفوع زمینلرزه های بزرگ در البرز مرکزی مرتبط باشد. 4 زلزله در روز 10 شهریور 97در ناحیه مشا و به احتمال فراوان در اثر جنبایی گسل مشادر شمال شهر دماوند ثبت شد. براثر فعالیت دماوند گسل شمال تهران، مشا، لار، ‌بلده، لاسم، کندوان، ایوانکی و... می توانند فعال شوند * سیل در گزنک در شهریور 1397 در به دلیل سیلاب ناگهانی و احتمالا ذوب شدن برخی از سیرک های یخچالی دماوند در بالادست دره گزنک رخ داد. این موضوع چنانچه به گرمتر شد هوا در این فصل مرتبط باشد، و موجب تحریک وقوع شیل شده اشد، ولی ذوب یخ ها نمیی تواند موجب نادیده گرفتن نقش ساخت و ساز بی رویه در دره ها و ایجاد هتل، ویلا و رستوران در حریم رود ها و تجاوز به بستر و حریم رود دره ها و رودخانه هراز در ایاد سیلاب و خسارت در این منطقه باشد . * در سامانه دماوند نشانه های تغییر و جابه جایی ماگما در اتاق ماگمایی بر پایه تغییرات ژئوفیزیکی و برداشت داده های حرارتی، و همچنین نوسانات خردلرزه های ثبت شده در 15 سال اخیر قابل پایش است. این موضوع جابه جایی ماده مذاب در اتاقک ماگمایی آتشفشان دماوند هم از نظر احتمال تغییرات پیرامونی (رخداد زلزله و ذوب شدن یخچالها، وقوع سیل، به دلیل گرم ترشدن زمین در محیط زمین در سامانه پیرامون قله) مهم است و هم از دید بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در سامانه دماوند، که ماده مذاب در اتاق ماگما به عمق 3 کیلومتری از سطح زمین می رسد. در فرانسه و ایسلند از انرژی زمین گرمایی از لایه های داغ ماگمایی که در ژرفای 5 تا 7 کیلومتری قرار دارد هم اکنون بهره برداری می کنند. این نشان می دهد که سامانه آتشفشانی دماوند پتانسیل بالفعل و بهتر از میدانهای زمین گرمایی اروپا، برای بهره برداری از انرژی پاک و تجدید پذیر برای منطقه البرز مرکزی، مازندران و استان تهران است . بررسی آتشفشان دماوند از دو دیدگاه می تواند ضروری باشد. دیدگاه اول به اهمیت خود دماوند به عنوان سیستمی که فوران آن خطرات بسیاری را برای منطقه ایجاد می کند توجه دارد و دیدگاه دوم با دید گستره تر به نقش آن در یک سیستم زمین ساختی فعال و احتمال اثر فعالیت های سامانه آتشفشانی دماوند در تولید انرژی زمین گرمایی و همچنین تحریک و چکانش جنبش در گسلهای بنیادی البرز مرکزی و جنوبی، به ویژه گسل مشا و شمال تهران، و در نتیجه اهمیت آن در اثر گذاری غیر مستقیم بر تولید انرژی و همچنین بر رخداد یک زمینلرزه مخرب در محدوده و نزدیکی شهر تهران و شهرستانهای استان تهران و شهرهای مرکزی استان مازندران مربوط می شود. تغییر در رژیم زمین ساختی حاکم بر منطقه می تواند باعث فعال شدن ساختارهای مختلف منطقه و از جمله دماوند گردد. پایش دائمی دماوند می تواند تا حدودی معرف تغییرات زمین ساختی منطقه البرز مرکزی باشد، منطقه ای که به لحاظ جمعیتی از درصد جمعیت بالائی برخوردار است. به عبارت دیگر پاسخ گوئی به این سوال که `آیا فعالیت دماوند می تواند رژیم زمین ساختی حاکم بر منطقه را به گونه ای تغییر دهد که باعث فعال شدن گسلهای مهم منطقه و به دنبال آن زمین لرزه های مخرب در منطقه البرز شود؟` از اهمیت بالائی برخوردار است. بنابراین سرمایه گذاری مناسب در این زمینه می تواند در مورد دماوند ما را از وضعیت تهدید به صورت به هنگام و برخط مطلع کند . اقدامات زیر می تواند در این زمینه راه گشا باشد: - راه اندازی سامانه رصد و بهره برداری از انرژی زمین گرمایی - نصب شبکه های لرزه نگاری دائم و دقیق برای پایش تغییرات لرزه این سامانه - نصب شبکه مغناطیس سنج به منظور بررسی آنومالی های جزئی و احتمالی این سامانه - پایش دائم میزان عناصر چشمه های آب گرم منطقه و همچنین گازهای آتشفشانی و انطباق آن با لرزه خیزی منطقه - بررسی دائم تصاویر ماهواره ای به روز شده در محدوده ای وسیع تر از آتشفشان دماوند به منظور بررسی تغییر شکل های احتمالی ............................................................... استاد زلزله شناسی مهندسی درجه هابیلیتاسیون در هدایت پژوهش، در ژئومکانیک، از دانشگاه استراسبورگ -فرانسه، 2017 مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته، شاخه زمین شناسی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تهران- ایران انتهای پیام /*
آریا افراد ناشناس به مقر حزب جنبش قومی ترکمن عراق حمله کردند Tue Sep 19 09:50:40 IRDT 2017
آریا کنفرانس تهران خنثی کننده ائتلاف منطقه ای آمریکا است Fri Sep 07 01:13:53 IRDT 2018
آریا جنیدی:درحال جمع آوری اسناد نقض دستور دیوان لاهه توسط آمریکا هستیم Wed Nov 21 15:28:48 IRST 2018
آریا پذیرش چک‌های طرح قدیم در بانک صادرات تا دو ماه دیگر ادامه دارد Mon Aug 27 10:22:24 IRDT 2018
آریا وزیراقتصاد وانرژی آلمان از ادامه فعالیت 120 شرکت آلمانی درایران خبرداد Thu May 17 16:33:30 IRDT 2018
آریا مرمت حمام تاریخی عجب شیر رو به اتمام است Mon Feb 25 15:59:13 IRST 2019
آریا پرداخت تسهیلات اشتغال برای روستاها آسان تر شود Sun Sep 16 22:29:52 IRDT 2018
آریا پیشنهادهای دو وزارتخانه برای رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری تصویب شد Sat Apr 27 16:38:54 IRDT 2019
آریا شماره تلفن ترک سیگار روی پاکت سیگارها در هند Wed Aug 22 11:40:13 IRDT 2018
آریا راه اندازی نخستین ایستگاه هوشمند بازیافت زباله در آبادان Tue Feb 19 10:58:30 IRST 2019
آریا 8129 فقره بازرسی از کارگاه های کار در قزوین انجام شد Tue Dec 11 07:50:16 IRST 2018
آریا 60173 تن محصولات دام و طیور در خمین تولید شد Mon Apr 01 08:19:49 IRDT 2019
آریا نیروهای کُرد کنترل شهر «تل رفعت» را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند Fri Feb 23 16:22:34 IRST 2018
آریا سه واحد غیرمجاز جوجه ریزی طیور در خمین تعطیل شد Sun Aug 19 13:29:51 IRDT 2018
آریا محکومیت انفجار تروریستی چابهار ایران از طرف پاکستان Thu Dec 06 18:34:34 IRST 2018
آریا روحانی: از تخلفات آمریکا نمی‌گذریم و در برابر آنها می‌ایستیم Wed Jul 19 14:48:40 IRDT 2017
آریا طالبان و منع حمله به غیر نظامیان Thu Jul 19 13:01:23 IRDT 2018
آریا فریاد استکبارستیزی دانش آموزان گنبدی با شعار مرگ بر آمریکا Sun Nov 04 12:03:06 IRST 2018
آریا کلوپ: برای اینکه تا 500 سال دیگر مردم ما را به یاد داشته باشند، باید در فینال پیروز شویم Sat May 12 12:12:34 IRDT 2018
آریا بازدهی بورس 27 درصد شد Wed Jun 05 11:48:41 IRDT 2019
آریا دیدار استاندار خوزستان با پیروان ادیان توحیدی Tue Feb 05 12:12:14 IRST 2019
آریا تکمیل حلقه‌های سه‌گانه قدرت در عراق/ تحلیل و ویدئو Wed Oct 03 08:46:37 IRST 2018
آریا گزافه‌گویی نماینده رژیم صهیونیستی درباره بیت‌المقدس در سازمان ملل Mon Dec 18 20:54:46 IRST 2017
آریا 450 نفر در مرکز فنی حرفه ای چابهار مشغول به تحصیلند Mon Jul 30 08:37:23 IRDT 2018
آریا دانلود آهنگ جدید عباس کیوانی بنام ساده بگم Mon Feb 18 20:58:15 IRST 2019
آریا تأکید بر روابط اقتصادی گسترده دوجانبه میان ایران و هند Thu Mar 28 11:05:25 IRDT 2019
آریا سیف: اشراف به بازار ارز در حال وقوع است Sun May 06 00:32:16 IRDT 2018
آریا هواداران فوتبال فرانسه:رونالدو باید در بازی با ایران اخراج می شد Tue Jun 26 16:11:26 IRDT 2018
آریا تحریم ها تاثیری بر صنعت برق کشور ندارند Mon Nov 12 20:13:00 IRST 2018
آریا رونمایی رسمی از چری تیگو 7با قیمت 120 تا 128 میلیون تومان Sun Jul 30 21:30:43 IRDT 2017
آریا کشته و زخمی شدن 11 عراقی بر اثر انفجار تروریستی در بغداد Sun Aug 27 16:10:14 IRDT 2017
آریا ریزش کوه و مسدود شدن محور اردل به دوازده امام Wed Mar 27 13:05:42 IRDT 2019
آریا هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان هندیجان انتخاب شدند Wed Jan 30 09:42:03 IRST 2019
آریا تمهیدات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال98 اعلام شد Wed Apr 24 14:01:39 IRDT 2019
آریا خراسانی ها 2.7 میلیارد مترمکعب گاز مصرف کردند Tue Jun 26 13:04:17 IRDT 2018
آریا ورود ماهیانه 9هزار فقره پرونده سرقت به دادسرای تهران Tue Aug 30 12:17:38 IRDT 2016
آریا تاکید بر حفظ وضع موجود تولید Sat Mar 30 11:54:33 IRDT 2019
آریا معارفه و تکریم مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد Mon Jul 31 10:01:42 IRDT 2017
آریا جدیدترین ویژگی‌های iOS 11 Tue Sep 26 11:12:36 IRST 2017
آریا عارف: توسعه علم و فناوری مناطق محروم در اولویت برنامه ششم است Tue Jul 17 11:20:49 IRDT 2018
آریا رزمی کاران آستارا در مسابقات کشوری چهار مدال کسب کردند Wed Jan 02 20:50:20 IRST 2019
آریا قیامت تا چه زمانی برپا نمی شود؟ Sun Dec 10 00:44:31 IRST 2017
آریا شرکت های چینی و کره جنوبی: تحریم مانع تجارت ما با ایران نیست Sat Jul 28 10:31:28 IRDT 2018
آریا تی‌آرتی: نظرسنجی‌ها درباره انتخابات ترکیه چه می‌گویند؟ Sat Jun 16 08:47:29 IRDT 2018
آریا فصل دوم لیگ کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی کشور- تهران؛ تماشای مسابقات رایگان است Wed Sep 26 10:00:56 IRST 2018
آریا استقلال در آستانه خرید هافبک سپاهان Tue Jul 10 09:33:21 IRDT 2018
آریا چگونه نماز باران می خوانند؟ Fri Jan 19 23:06:47 IRST 2018
آریا نفت آبادان 0 _ پرسپولیس 3؛ سرخپوشان در مسیر قهرمانی زودهنگام Wed Feb 07 19:06:17 IRST 2018
آریا 895 هزار تن کالا توسط ناوگان باری خوی جابجا شد Wed Oct 17 18:39:37 IRST 2018
آریا رهبرانقلاب درگذشت آیت الله حاج آقامرتضی تهرانی راتسلیت گفتند Sat Jul 21 14:51:00 IRDT 2018
آریا امام جمعه کرمانشاه: راه مقابله با دشمنان عمل به قرآن کریم است Fri May 10 14:53:42 IRDT 2019
آریا برانکو: دلیل تأخیر در تمدید قراردادم پیشنهاد تیم‌های دیگر نبود/ پیروانی و گرشاسبی به دنبال تقویت باشگاه هستند Sat Jan 13 16:38:26 IRST 2018
آریا حل مشکلات آب و راه بیشترین درخواست روستاییان قزوین است Sun Sep 23 11:04:56 IRST 2018
آریا دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بنام بعد از تو Tue Jun 26 22:43:56 IRDT 2018
آریا شورای امنیت درآستانه انتشار گزارشی جدید از 'قطعنامه برجام' Sat Jun 02 14:47:11 IRDT 2018
آریا شیخ زکزاکی پس از 2 سال در میان خبرنگاران حاضر شد+ ویدئو Sat Jan 13 20:41:14 IRST 2018
آریا شرایط مساعد ملی پوشان دوچرخه سواری در مالزی Sun Feb 04 12:09:57 IRST 2018
آریا محکومیت ضرغامی به پرداخت جزای نقدی Wed Dec 12 16:28:04 IRST 2018
آریا بازنشستگان بهترین گروه اندیشه ورز ناجا/ ضرورت رفع مشکلات و خدمات دهی شایسته به بازنشستگان Wed Jul 11 13:00:37 IRDT 2018
آریا افزایش قیمت خودرو باید متناسب باشد Sun Nov 18 15:19:01 IRST 2018
آریا اعتمادعمومی مهمترین عامل تقویت فضای امید و نشاط در جامعه است Thu Dec 20 09:58:25 IRST 2018
آریا 1900 مامور تلقیح مصنوعی دام در کشور فعالیت می کنند Sun Jul 22 22:50:20 IRDT 2018
آریا ملت ایران 9 دی در راستای حمایت از نظام اسلامی به صحنه آمد Sun Dec 30 06:59:23 IRST 2018
آریا دانلود آهنگ جدید امیربهادر بنام چته دیوونه Tue Jan 15 14:06:57 IRST 2019
آریا نماینده ای جدید در کلاس سدان های کامپکت؛ لوکسژن S5 در نمایشگاه خودروی اصفهان رونمایی شد Wed Jan 24 21:05:35 IRST 2018
آریا هفتمین دوره از کنسرت‌های «چند شب» برگزار می‌شود Sun Jun 24 11:40:53 IRDT 2018
آریا داورزنی: تبریز برای میزبانی مسابقات جهانی آمادگی دارد/ حضور خانواده ها اتفاق مثبت این مسابقات است Thu Jul 05 21:26:26 IRDT 2018
آریا تمرینات پارس جنوبی 22 خرداد آغاز می‌شود Sun Jun 03 00:09:41 IRDT 2018
آریا پنجمین نمایشگاه بین المللی نوشت افزار در شهرآفتاب گشایش یافت Tue Jul 03 14:47:00 IRDT 2018
آریا تشدید بحران کره شمالی قیمت طلا را بالا برد و دلار را پایین آورد Sun Sep 10 14:19:53 IRDT 2017
آریا اعلام زمان پرواز زائران مازندرانی به حج تمتع Mon May 28 14:06:35 IRDT 2018
آریا افتتاح شرکت دانش بنیان زیست دارو دانش با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن Sun Jan 21 12:20:35 IRST 2018
آریا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بستر ایجاد 450 هزار شغل شد Sun Dec 30 21:43:20 IRST 2018
آریا گزارش تصویری از پیروزی قاطع اروگوئه مقابل روسیه Mon Jun 25 20:54:55 IRDT 2018
آریا مناظره داغ قادری و ورعی برسر مصلحت و حقیقت ازنگاه امام خمینی Wed Jun 13 17:59:18 IRDT 2018
آریا افزایش اختیارات مدیران استانی ضروری است Sat Jul 21 17:46:38 IRDT 2018
آریا زمان اکران «زهرمار» جواد رضویان مشخص شد Mon Jun 10 11:59:01 IRDT 2019
آریا تدارک ویژه پلیس ایلام برای شب های قدر Sat May 25 14:11:40 IRDT 2019
آریا درد در شعر شاملو Mon Dec 18 18:33:08 IRST 2017
آریا راه پیمایی مردم گرگان در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی Fri May 10 17:17:55 IRDT 2019
آریا 24میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان هرمزگان پرداخت شد Mon Jul 02 08:42:51 IRDT 2018
آریا حمایت قطر از مواضع ایران رسانه سعودی را عصبانی کرد Fri May 18 07:28:57 IRDT 2018
آریا رهبری غیراعتماد بودن دشمن را بارها تذکر داده است Fri May 17 17:13:26 IRDT 2019
آریا فراکسیون مستقلین لاریجانی را نامزد ریاست مجلس کرد Tue May 29 10:50:12 IRDT 2018
آریا جوکهای جدید و با حال Thu Nov 29 00:51:09 IRST 2018
آریا توسعه گردشگری یزد در گرو برقراری پروازهای بین المللی است Mon Dec 03 07:58:21 IRST 2018
آریا مانع تراشی آمریکا از بازگشت آوارگان افغان به افغانستان/ تحلیل Thu Apr 05 18:01:08 IRDT 2018
آریا درس های سیل، از توسعه پایدار اقتصادی تا اتحاد پایدار سیاسی Sun Apr 21 08:16:18 IRDT 2019
آریا دعوت از امت حزب الله برای راهپیمایی ضدآمریکایی Thu May 10 12:51:07 IRDT 2018
آریا ریبری:درحکم برادر بزرگتر بایرنی‌ها هستم/می‌خواهم به افتخارات بیشماری برسم Mon Jul 23 14:22:46 IRDT 2018
آریا توزیع 20تن کود حمایتی رایگان بین شالیکاران Wed May 15 13:02:21 IRDT 2019
آریا راههای درمان دندان درد Wed Apr 24 10:46:56 IRDT 2019
آریا ترکیب احتمالی رئال مادرید-منچستر یونایتد+عکس Tue Jul 31 14:05:51 IRDT 2018
آریا رنگارنگ‌های تلویزیونی در دهه کرامت Wed Jul 26 05:10:02 IRDT 2017
آریا کنسرت کاوه یغمایی برای دو سانس دیگر تمدید شد Tue Feb 06 14:24:06 IRST 2018
آریا قیمت فرآورده های لبنی در ستاد تنظیم بازار بررسی می شود Wed Oct 31 14:11:12 IRST 2018
آریا رئیس مجلس شورای اسلامی از مسیل رودخانه قمرود قم بازدید کرد Tue Apr 02 12:28:59 IRDT 2019
آریا نقیبی: یزدانی ستاره ایران در جاکارتاست/ باید مهره‌های قابل اتکایی را در اوزان دهگانه شناسایی کنیم Mon Aug 20 11:47:18 IRDT 2018
آریا اطمینان سرمایه گذاری در بورس ارتقا یابد Tue Jul 31 13:02:52 IRDT 2018
آریا برای گذر از پیک 98 باید 3 هزار مگاوات مدیریت مصرف شود Tue Jan 29 14:29:13 IRST 2019
انتخاب فیلم/ ژست های رضا عطاران مقابل دوربین عکاسان Sat Feb 10 10:04:24 IRST 2018
یک ورزش سامی الجابر رئیس الهلال شد Sat Apr 14 11:57:27 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر برپایی مراسم یادبود شهدای آتش نشان در منطقه 20 Mon Jan 30 16:25:57 IRST 2017
واحد مرکزی خبر بازگشایی برخی محورهای مسدود شده دراستان زنجان Sat Feb 18 09:33:13 IRST 2017
تابناک سفر قریب‎الوقوع وزیر نفت عراق به ایران و عربستان Sun Jul 30 15:56:47 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم گزارشی از آخرین وضعیت جسمی شجریان Fri Feb 16 19:24:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس وجود 82 کتابخانه عمومی نهادی و مشارکتی در کردستان/ برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی Wed Jun 28 15:37:00 IRDT 2017
ساعت24 انتشار بخشی از صحبت‌های مهم اینفانتینو با فردوسی‌پور Sun Nov 18 22:56:06 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران توافقات ایران و ترکیه در حوزه حمل و نقل Mon Apr 29 14:22:16 IRDT 2019
اقتصاد نیوز استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ، بازرگانی خارجی،مترجم عربی Mon Aug 06 16:29:17 IRDT 2018
روزنامه شهروند امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه بانک انصار،سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور و بسیج سازندگی Tue Jan 16 03:30:00 IRST 2018
ورزش 3 میزبان با لباس دوم مقابل قرقیزستان! (عکس) Sun Jan 20 16:46:00 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا پرنده زیبای رو به انقراض درکهگیلویه و بویراحمد+(عکس و فیلم) Wed Jul 05 10:43:17 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات رسانی کاروان همیاران کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در مناطق سیل زده Tue Apr 09 11:10:47 IRDT 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین نشست فراکسیون مستقلان ولایی با حضور رئیس صداوسیما Thu Feb 16 20:30:29 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران هویزه تعطیل شد Sun Aug 05 09:42:27 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر حمله نیروهای یمنی به محل تجمع مزدوران سعودی در استان تعز Tue Jan 24 23:57:36 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو کارگاه‌های آشنایی با پدافند غیرعامل در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود Wed Oct 31 19:00:01 IRST 2018
تی نیوز آیا کرم های موبر، جایگزین مناسبی برای تیغ و ژیلت است؟ Sun Sep 17 15:41:43 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان سرویس های بهداشتی؛ عامل توسعه پایدار و جذب گردشگر Tue Nov 20 14:50:00 IRST 2018
بی باک نیوز تفتیان سریع‌ترین مرد آسیا شد Fri Jul 07 19:22:01 IRDT 2017
جماران استان به تولید خبر هوشمندانه و هدفمند نیاز دارد Thu Jan 24 09:20:09 IRST 2019
میزان نظارت به هنگام گام نخست فرهنگ شفافیت Sat Jan 26 11:36:55 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از 62 درصد مردم ژاپن دچار مشکل معیشتی هستند Fri Jul 29 22:25:00 IRDT 2016
خبرگزاری دانشجویان ایران کشته شدن 4 تن از نزدیکان یک فرمانده ارشد داعش در حمله پلیس تاجیکستان Wed Jul 05 14:59:43 IRDT 2017
تابناک لوازم مدرسه به دانش آموزان نیازمند هدیه دهید! Sun Sep 24 13:01:52 IRST 2017
تابناک مصرف قرص خواب موجب افزایش فشارخون می‌شود Sat Apr 06 08:24:01 IRDT 2019
خبرگزاری نسیم 11 برنامه وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در تابستان 98 Mon Oct 29 11:20:02 IRST 2018
خبرگزاری قدس فلسطین و ایرلند شمالی توافقنامه همکاری دوجانبه امضا می کنند Thu Aug 25 12:37:12 IRDT 2016
خبرگزاری فارس نگاهی انتقادی به الگوی نُه بخشی دو بخشی - در بررسی منطق دوره اسلامی Tue Apr 17 04:37:00 IRDT 2018
فردا قطر به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی پاسخ داد Wed Jun 28 08:02:39 IRDT 2017
تی نیوز انتقاد مجدد یورگن کلوپ از کوتینیو Mon Sep 18 13:46:22 IRDT 2017
تابناک بی بی در عمان Sat Nov 10 13:43:34 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن مربیان با اخلاق آینده کشور را به سمت مطلوب رقم می‌زنند Tue Dec 25 13:59:32 IRST 2018
خبرگزاری مهر بزرگداشت شهید آیت الله محمدباقر صدر برگزار می شود Sun Apr 16 14:15:45 IRDT 2017
خرداد نیوز نخستین روز هفته دولت و افتتاح بیش از یک هزار طرح عمرانی، اقتصادی و صنعتی Thu Aug 24 22:34:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انقلاب اسلامی موازنه قدرت جهان را تغییر داد Sat Feb 10 17:27:07 IRST 2018
خبرگزاری مهر جامعه جهانی از نظم فعلی به ستوه آمده/روحیه انقلابی راهگشای مشکلات Thu Apr 13 19:26:49 IRDT 2017
رسالت سال مالی دشواری را خواهیم داشت Wed Sep 06 00:00:00 IRDT 2017
جهان نیوز تمدید قرارداد مسلمان تایید شد Sat Apr 07 14:45:01 IRDT 2018
ایران آنلاین فوتبال زیر تیغ آفتاب Sun Jul 15 00:33:00 IRDT 2018
پرس شیعه قطع ارتباط کشورهای عربی با دوحه «غیرقابل توجیه» است Mon Jun 05 17:59:05 IRDT 2017
مشرق نیوز تدبیر: نخرید، ارزان می‌شود Mon Jun 11 23:54:00 IRDT 2018
پول نیوز ایران سومین تامین کننده بزرگ فولاد اروپا شد Fri Feb 17 09:45:27 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دستگیری 6 خرده فروش موادمخدر در پایتخت/ کشف 33 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان Mon Sep 03 09:23:59 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر دعوت نماینده ولی فقیه واستاندارلرستان یه حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس Thu May 30 13:49:49 IRDT 2019
ایلنا توجه به اقتصاد مقاومتی راهی مؤثر برای اشتغالزایی است Wed Jan 03 21:17:59 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن افطار روزه‌داران در جوار بقعه امامزاده شعیب(ع) Tue May 21 16:08:48 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی تیم شهرداری بندرعباس در برابر پیام اردکان پیروز شد Fri Jun 01 23:44:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دور زدن به سبک ابراهیموویچ Wed Jan 31 11:04:25 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران کشف 208 کیلوگرم مواد مخدر با همکاری پلیس سمنان و کرمان/2 قاچاقچی در این عملیات دستگیر شدند Tue Nov 27 10:27:35 IRST 2018
یک ورزش برتری تیم بانوان ایران مقابل کوبا Mon Apr 30 20:23:00 IRDT 2018
پارسینه سخنرانی ترامپ آغاز شد/ روحانی امشب با مردم گفتگو می‌کند Tue May 08 20:20:27 IRDT 2018
بی باک نیوز معاونت زنان ریاست جمهوری تنها به دنبال حواشی و تامین مطالبات سازمان‌های بین‌المللی است Mon May 01 20:26:02 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تأمین بذر خارشتر سایر استانها در خراسان جنوبی Tue May 08 12:15:18 IRDT 2018
تی نیوز مرور خاطرات «شب دهم» با پرویز فلاحی پور/ یاور، کپی هیچ نقشی نبود Thu Oct 05 17:34:38 IRST 2017
مشرق نیوز تبریک سرلشکر باقری به ورزشکاران بازی‌های پارا آسیایی 2018 Wed Oct 17 15:47:31 IRST 2018
میزان صدور دستور تقسیم بندی لیبی به چندین منطقه نظامی Fri Jun 02 04:18:01 IRDT 2017
بی باک نیوز تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ‌‎شنبه 2 اردیبهشت Sat Apr 22 04:44:01 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا خیران اردبیل 42 نو عروس را راهی خانه بخت کردند Thu Mar 07 12:05:54 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده‌های فناورانه اعضای هیأت علمی Sun Jan 29 13:42:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس نیازمند تربیت یک میلیون مبلغ هستیم/ مبلغان فعلی یک دهم نیاز تبلیغی هم نیستند Sat Apr 15 16:16:00 IRDT 2017
تدبیر و امید آمادگی شرکت های بازرسی برای تحقق رویکرد نوین استاندارد سازی Sun May 21 17:03:26 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مهاباد میزبان همایش دوقلو و چند قلو‌های جنوب آذربایجان غربی Wed Feb 13 14:09:28 IRST 2019
ایلنا حسین هدایتی آزاد شد Fri Apr 21 19:48:03 IRDT 2017
ایران آنلاین نیوشا ضیغمی و الهام حمیدی در مراسم چهلمین روز درگذشت علی معلم /عکس Mon Apr 24 10:51:46 IRDT 2017
اعتدال معترضان به نبرد خود ادامه دهند Wed Jan 03 02:00:01 IRST 2018
خبرگزاری حوزه رسانه های متعهد از تولیدات فرهنگی جذاب و پرمحتوا غافل نشوند Mon Feb 19 01:05:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران صرافی هایی با ترفند جمشید بسم الله + فیلم Wed Apr 12 20:04:39 IRDT 2017
ایران آنلاین پست جدید اینستاگرام فیفا عکسی از فوتبالیست‌های نوجوان ایران Thu Oct 05 14:57:31 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران بازی دوستانه با پرسپولیس در دستورکار ماشن سازان / ادینهو راهی تبریز می‌شود Thu Jan 17 12:10:18 IRST 2019
تی نیوز کشتی| زمان دقیق بازی های آسیایی و قهرمانی جهان مشخص شد Wed Mar 28 16:40:01 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو سردار حاجی‌زاده: پول سعودی‌ها در امنیت‌زدایی از کشور بی‌ثمر بوده است Tue Nov 27 08:49:38 IRST 2018
جوان آنلاین هم بیماران و هم پزشکان از تعرفه‌های اعلام شده ناراضیند! Sat Apr 27 14:20:43 IRDT 2019
بولتن نیوز روایت حاجی بابایی از حذف حقوق 22 میلیونی مدیران در صحن مجلس/ گام بلندی برای عدالت که مجروحیتش بهبود یافت Sun Mar 05 00:06:02 IRST 2017
فردا اردوغان: غرب بین ترکیه و تروریستها یکی را انتخاب کند Sat Jul 15 17:32:05 IRDT 2017
نامه نیوز منشا و پالس‌های مثبت برای حضور در پرسپولیس Mon May 01 13:17:57 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سودانی ها خواستار توقف مشارکت کشورشان در تجاوز به یمن شدند Sun Sep 02 13:42:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر آتش زدن منزل منجر به سوختگی اعضای خانواده شد Sat Apr 20 14:53:34 IRDT 2019
خبرگزاری نسیم نخستین تمرین آزادکاران جوان برگزار شد Sun Jul 30 22:20:00 IRDT 2017
رجا نیوز افزایش هزینه‌های معیشتی در لایحه بودجه 98 Sat Dec 22 14:45:41 IRST 2018
خبرگزاری فارس انقلابی یا غیرانقلابی درون نظام؛ مسئله این است/ اصلاحات آمریکایی سبب فروپاشی اصلاح‌طلبان شد/ آغاز انحراف انقلاب اشرافی شدن مسؤولان بود Fri Feb 17 00:05:00 IRST 2017
انتخاب روحانی کربلا را به مقصد نجف ترک کرد Wed Mar 13 09:11:32 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران لحظه نفس‌گیر نجات پسر گرفتار شده در دریاچه یخ زده + فیلم Wed Feb 07 04:01:01 IRST 2018
تین ارسال 6 دستگاه کامیون کمک‌های مردمی اردبیل به مناطق سیل زده کشور Sun Apr 14 11:57:40 IRDT 2019
میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی باید هدفمند و جامع نگر باشد/ رسالت و اولویت جدی وزارت بهداشت، حمایت از مردم است Tue Jan 15 03:00:01 IRST 2019
خبرگزاری شبستان فصیح‌ترین کلام و کامل‌ترین معنا درباره شان امام در زیارت جامعه کبیره Mon Mar 11 09:14:00 IRST 2019
خبرگزاری مهر پرونده مدافع خارجی پرسپولیس با تخفیف 350 هزار دلاری بسته شد Fri Mar 30 20:26:13 IRDT 2018
افکارخبر دختر آقای بازیگر در آغوش «پندار اکبری» /عکس Wed Mar 06 08:58:05 IRST 2019
آفتاب ایران چطور عکاسان مبتدی هفت اشتباه را مرتکب نشوند؟ Tue Dec 25 21:01:04 IRST 2018
پول نیوز شاخص بورس در آستانه 78 هزار واحدی Mon Jan 30 15:44:36 IRST 2017
خبرگزاری مهر نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزایی97/کسری 25 هزار میلیاردی منابع Sun Jan 28 15:40:25 IRST 2018
ایران جیب گزارشی از رونق وام‌های ساعتی؛ 1 ساعته وام بگیرید! Wed Aug 16 15:00:03 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران جمع آوری 35 میلیون تومان از طریق اصناف برای کمک به سیل زدگان Wed Apr 17 14:31:46 IRDT 2019
ساعت24 پیش‌بینی کاهش تولید آیفون در فصل اول 2019 Sat Dec 29 08:37:52 IRST 2018
واحد مرکزی خبر یگان موشکی بسیج مردمی عراق مواضع داعش را درمرزهای سوریه هدف قرار داد Tue Aug 08 15:39:47 IRDT 2017
اعتدال عکس بشار اسد برای اولین بار روی اسکناس +عکس Mon Jul 03 11:18:54 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم پایانی بر 36 سال فراغ؛ شهید «گودرزی» در آغوش خانواده آرام گرفت Thu Jan 24 18:06:00 IRST 2019
تابناک بیشتر موبایل های وارداتی ترخیص شده‌اند Wed Oct 10 02:17:22 IRST 2018
پرشین خودرو خرید لاستیک خارجی تندر90 چقدر تمام می شود؟ +جدول Mon May 01 16:41:00 IRDT 2017