آریا - Thu Apr 04 11:58:45 IRDT 2019 نمایش خبر

دماوند خاموش است **دکتر مهدی زارع

خبرگزاری آریا - بررسی آتشفشان دماوند از دو دیدگاه اول اهمیت خود دماوند به عنوان سیستمی که فوران آن خطرات بسیاری را برای منطقه ایجاد می کند توجه دارد و دوم با دید گستره تر به نقش آن در یک سیستم زمین ساختی فعال و احتمال اثر فعالیت های سامانه آتشفشانی دماوند در تولید انرژی زمین گرمایی می تواند ضروری باشد.

خبرگزاری آریا - بررسی آتشفشان دماوند از دو دیدگاه اول اهمیت خود دماوند به عنوان سیستمی که فوران آن خطرات بسیاری را برای منطقه ایجاد می کند توجه دارد و دوم با دید گستره تر به نقش آن در یک سیستم زمین ساختی فعال و احتمال اثر فعالیت های سامانه آتشفشانی دماوند در تولید انرژی زمین گرمایی می تواند ضروری باشد. پژوهشهای ما در مورد آـشفشان دماوند و البرز مرکزی از حدود سال 1381 در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و همچنین همکاری با رصدخانه علوم زین دانشگاه استراسبورک فرانسه ، با پروفسور ژک هیندرر دنبال شده است. البته این موضوع بدان معنی نیست که ما در تمامی این سالها به طور پیوسته در مورد دماوند پژوهش کرده ایم، ولی در هر پروژه پژوهشی که امکان بررسی وجود داشته است، پژوهشهای خود ، یا بخشی از آن را به بررسی آتشفشان دماوند و سامانه پیرامونی آن اختصاص داده ایم. همواره نیز امیدوار بوده ایم ( و همچنان هستیم) که این پژوهشها در رصدخانه ای مجهز برای بررسی های ژئوفیزیکی و ژئوشیمی متمرکز شود. اینرو این آتشفشان از جنبه های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا آنومالی های احتمالی مورد پایش قرار گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر است: * بررسی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت آتشفشان دماوند نشان از وجود سیستم امتدادلغز و کششی در این بخش از البرز دارد همچنین وجود گسلهای مهمی مثل لار مشا، شمال البرز نشانه ای از اهمیت و ارتباط این ساختارها با این آتشفشان دارد. به گونه ای که تغییرات تنش در منطقه در ارتباط با هر یک از این گسلها می تواند رژیم زمین ساختی حاکم بر منطقه را تغییر دهد. * توزیع زمین لرزه های تاریخی و با بررسی داده های زلزله های دستگاهی در شعاع 50 کیلومتری آتشفشان دماوند مشخص شد که روندهای فعال لرزه زا در اطراف این آتشفشان قابل مشاهده اند و از سوی دیگر در ناحیه غرب آتشفشان دماوند چنین محدوده فعالی کاهش فاکتور کاهندگی امواج لرزه ای دیده میشود. بنابراین آتشفشان دماوند در محدوده کلی فعال ساختاری البرز مرکزی قرار گرفته است. در پژوهشهای به عمل آمده در سال 2018 مشخص شد که یک آرامش لرزه ای مهم در محدوده شرق سامانه آتشفشانی دماوند دیده می شود که می توان برآورد کرد که با رخداد زلزله ای شدید (با بزرگای بیش از 6 ) در دهه پیش رو به پایان برسد. * اندازه گیری درجه حرارت در 26 حلقه گمانه در منطقه اکتشافی دماوند بیانگر شیب و جریان حرارتی ناهمگن در منطقه دارد. * آتش فشان شناسان آخرین فوران آن را به حدود 7300 سال قبل مربوط می کنند بعضی پژوهشها از قوران مهم و انفجار قله در آخرین عصر یخبندان (ورمWurm ) در حدود 24 هزار سال قبل خبر می دهد. * دماوند هم اکنون از نظر انفجار و فوران خاموش است ولی آتشفشان دماوند از نوع آتشفشان چینه ای است که با توجه به خروج گازها و بخارات فومرولی از آن و وجود چشمه های آب گرم ، به عنوان یک سامانه فعال شناخته می شود.. * مخروط آتشفشانی دماوند در یک سامانه زمین ساختی با گسلش فعال قرار دارد. وقتی آزاد شدن تنش در اثر فعالیتهای ولکانیکی به حد 5 تا 7% افت تنش در هنگام گسیختگی گسلش برسد، احتمال تحریک گسلهای پیرامون سامانه آتشفشانی و وقوع زمینلرزه وجود دارد. از این دیدگاه لازم است تا تحریک احتمالی گسلهای پیرامون سامانه آتشفشانی دماوند (گسلهای مشا، لار، فیروزکوه، شمال تهران، کندوان، بلده، شمال البرز ) بر اساس فعالیت دائمی چنین سامانه ای با دقت سنجیده شود. خطر زمین لرزه شدید (به دلیل وجود گسلهای فعال و تغییر شکلی که در پوسته دائما در این ناحیه رخ می دهد) خطری دائمی است که ممکن است با فعالیتهای سامانه دماوند تحریک شود. * در آخرین عصر یخ زمین، دما در ناحیه ایران حدود چهار تا پنج درجه از نیمه اول سده بیستم سردتر بوده است. این در حالی است که در تابستان 2018 (1397ش) دمای هوا در ایران به طور متوسط حدود سه درجه از نیمه اول سده بیستم گرم تر نیز شده است. * از بین رفتن عمده یخچال های ایران در آخرین مراحل آخرین عصر یخ (حدود 25 تا 10 هزار سال قبل) در بخش های مهمی از نواحی البرز مرکزی با بخشی از مهم ترین نواحی پهنه های گسل های لرزه زای البرز مرکزی منطبق است و از نظر بازه زمانی نیز با عقب نشینی ناحیه یخچالی در آمریکای شمالی مشابهت تقریبی نشان می دهد؛ بنابراین زوب یخ در دماوند به دلیل بار برداری و رهایی تنش از گسلهای تحت تنش می تواند با وفوع زمینلرزه های بزرگ در البرز مرکزی مرتبط باشد. 4 زلزله در روز 10 شهریور 97در ناحیه مشا و به احتمال فراوان در اثر جنبایی گسل مشادر شمال شهر دماوند ثبت شد. براثر فعالیت دماوند گسل شمال تهران، مشا، لار، ‌بلده، لاسم، کندوان، ایوانکی و... می توانند فعال شوند * سیل در گزنک در شهریور 1397 در به دلیل سیلاب ناگهانی و احتمالا ذوب شدن برخی از سیرک های یخچالی دماوند در بالادست دره گزنک رخ داد. این موضوع چنانچه به گرمتر شد هوا در این فصل مرتبط باشد، و موجب تحریک وقوع شیل شده اشد، ولی ذوب یخ ها نمیی تواند موجب نادیده گرفتن نقش ساخت و ساز بی رویه در دره ها و ایجاد هتل، ویلا و رستوران در حریم رود ها و تجاوز به بستر و حریم رود دره ها و رودخانه هراز در ایاد سیلاب و خسارت در این منطقه باشد . * در سامانه دماوند نشانه های تغییر و جابه جایی ماگما در اتاق ماگمایی بر پایه تغییرات ژئوفیزیکی و برداشت داده های حرارتی، و همچنین نوسانات خردلرزه های ثبت شده در 15 سال اخیر قابل پایش است. این موضوع جابه جایی ماده مذاب در اتاقک ماگمایی آتشفشان دماوند هم از نظر احتمال تغییرات پیرامونی (رخداد زلزله و ذوب شدن یخچالها، وقوع سیل، به دلیل گرم ترشدن زمین در محیط زمین در سامانه پیرامون قله) مهم است و هم از دید بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در سامانه دماوند، که ماده مذاب در اتاق ماگما به عمق 3 کیلومتری از سطح زمین می رسد. در فرانسه و ایسلند از انرژی زمین گرمایی از لایه های داغ ماگمایی که در ژرفای 5 تا 7 کیلومتری قرار دارد هم اکنون بهره برداری می کنند. این نشان می دهد که سامانه آتشفشانی دماوند پتانسیل بالفعل و بهتر از میدانهای زمین گرمایی اروپا، برای بهره برداری از انرژی پاک و تجدید پذیر برای منطقه البرز مرکزی، مازندران و استان تهران است . بررسی آتشفشان دماوند از دو دیدگاه می تواند ضروری باشد. دیدگاه اول به اهمیت خود دماوند به عنوان سیستمی که فوران آن خطرات بسیاری را برای منطقه ایجاد می کند توجه دارد و دیدگاه دوم با دید گستره تر به نقش آن در یک سیستم زمین ساختی فعال و احتمال اثر فعالیت های سامانه آتشفشانی دماوند در تولید انرژی زمین گرمایی و همچنین تحریک و چکانش جنبش در گسلهای بنیادی البرز مرکزی و جنوبی، به ویژه گسل مشا و شمال تهران، و در نتیجه اهمیت آن در اثر گذاری غیر مستقیم بر تولید انرژی و همچنین بر رخداد یک زمینلرزه مخرب در محدوده و نزدیکی شهر تهران و شهرستانهای استان تهران و شهرهای مرکزی استان مازندران مربوط می شود. تغییر در رژیم زمین ساختی حاکم بر منطقه می تواند باعث فعال شدن ساختارهای مختلف منطقه و از جمله دماوند گردد. پایش دائمی دماوند می تواند تا حدودی معرف تغییرات زمین ساختی منطقه البرز مرکزی باشد، منطقه ای که به لحاظ جمعیتی از درصد جمعیت بالائی برخوردار است. به عبارت دیگر پاسخ گوئی به این سوال که `آیا فعالیت دماوند می تواند رژیم زمین ساختی حاکم بر منطقه را به گونه ای تغییر دهد که باعث فعال شدن گسلهای مهم منطقه و به دنبال آن زمین لرزه های مخرب در منطقه البرز شود؟` از اهمیت بالائی برخوردار است. بنابراین سرمایه گذاری مناسب در این زمینه می تواند در مورد دماوند ما را از وضعیت تهدید به صورت به هنگام و برخط مطلع کند . اقدامات زیر می تواند در این زمینه راه گشا باشد: - راه اندازی سامانه رصد و بهره برداری از انرژی زمین گرمایی - نصب شبکه های لرزه نگاری دائم و دقیق برای پایش تغییرات لرزه این سامانه - نصب شبکه مغناطیس سنج به منظور بررسی آنومالی های جزئی و احتمالی این سامانه - پایش دائم میزان عناصر چشمه های آب گرم منطقه و همچنین گازهای آتشفشانی و انطباق آن با لرزه خیزی منطقه - بررسی دائم تصاویر ماهواره ای به روز شده در محدوده ای وسیع تر از آتشفشان دماوند به منظور بررسی تغییر شکل های احتمالی ............................................................... استاد زلزله شناسی مهندسی درجه هابیلیتاسیون در هدایت پژوهش، در ژئومکانیک، از دانشگاه استراسبورگ -فرانسه، 2017 مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته، شاخه زمین شناسی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تهران- ایران انتهای پیام /*
آریا رئیس جمهوری پاکستان: اسرائیل را به‌رسمیت نمی‌شناسیم Sun Nov 18 13:04:24 IRST 2018
آریا حیدر العبادی: داعش دیگر هیچ پایگاهی در عراق ندارد Sun Apr 01 21:52:18 IRDT 2018
آریا عراق از گردنه بحران های امنیتی عبور کرده است/ضرورت توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی میان تهران و بغداد Thu Dec 28 12:53:55 IRST 2017
آریا کشتی های تجاری از تردد به بوشهر و خوزستان خودداری کنند Sun Mar 31 14:06:37 IRDT 2019
آریا دولت جوانان را وارد عرصه مدیریت کشور کند Thu Jul 12 20:45:46 IRDT 2018
آریا سنگ اندازی‌ها برابر واگذاری‌ها کمتر شده است Mon Jul 09 12:09:58 IRDT 2018
آریا برآورد دقیقی از سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی نداریم Sat Jun 23 20:12:43 IRDT 2018
آریا جهانگیری:حفظ جان مردم گرفتار در سیل مهم ترین اولویت دولت است Mon Apr 01 20:10:21 IRDT 2019
آریا شهرداری خرمشهر به صاحبان ساختمان های نیمه ساخت و مخروبه اخطار دهد Tue Jan 22 10:43:37 IRST 2019
آریا صادرات عامل گرانی میوه و سبزیجات Mon Feb 25 11:45:35 IRST 2019
آریا طنین فریاد آزادی قدس در بوشهر Fri Jun 08 12:22:41 IRDT 2018
آریا نتایج یک پژوهش: زیر پوسته ماه احتمالا مملو از ذخایر آبی است Tue Jul 25 12:11:00 IRDT 2017
آریا بانک های زنجان 46 میلیون دلار حواله ارزی صادر کردند Mon Sep 17 08:15:55 IRDT 2018
آریا استاندار اصفهان: چند هکتار از باغات استان در معرض نابودی است Tue Jul 31 17:37:54 IRDT 2018
آریا پا به پای آفتاب ، جشن کرامت برای مددجویان بهزیستی Mon Aug 08 11:40:11 IRDT 2016
آریا 16 هزار مگاوات برق با تغییر ساعت کاری ادارات صرفه جویی شد Sat Sep 22 10:49:19 IRST 2018
آریا ترابری مسافر در بنادر قشم به مرز 4.2 میلیون نفر - سفر رسید Mon Jul 09 17:29:59 IRDT 2018
آریا چشم‌انداز مسکن در سال 96 روشن است Sat Aug 12 17:19:36 IRDT 2017
آریا دانلود آهنگ جدید سعید نوها بنام قهر نکن Wed Feb 27 21:44:01 IRST 2019
آریا علائم، علل و درمان ادم ریوی Thu Jul 05 02:34:37 IRDT 2018
آریا فرانسه: از سازمان مجاهدین خلق پشتیبانی نمی‌کنیم Thu Jul 05 19:50:05 IRDT 2018
آریا خدمات رسانی 30 موکب اربعین خوزستان به سیل زدگان/کمک به هموطنان سیل زده -4 Sun Apr 07 08:11:27 IRDT 2019
آریا پوتین خطاب به آمریکا: زود بنزین تمام می کنید! Thu Aug 31 13:10:37 IRDT 2017
آریا پرافتخارترین کاراته‌کای ایران سرمربی تیم ملی ازبکستان شد Sun Jun 10 20:27:20 IRDT 2018
آریا 42 اکیپ راهداری در راه های گیلان مستقر شده اند Wed Jan 16 13:33:22 IRST 2019
آریا دانلود آهنگ جدید نیما خلیلی و احمدرضا ساداتی بنام چی شد Sat Jul 28 18:36:15 IRDT 2018
آریا آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی بخشی از محور کندوان Tue Dec 04 15:09:56 IRST 2018
آریا شرکت های ایرانی برای همکاری های خارجی توانمند می شوند Tue Sep 25 20:03:29 IRST 2018
آریا وزیر اطلاعات سفیر ورزش همگانی شد+عکس Tue May 22 14:02:05 IRDT 2018
آریا کارگاه های تخصصی موسیقی فیلم و سناریو در سینمای معاصر جهان برگزار می‌شود Sat Feb 24 19:30:02 IRST 2018
آریا زنان لاغر زودتر می میرند Mon Oct 30 10:16:01 IRST 2017
آریا شلیک گازهای اشک آور و بمب های دستی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان / بازداشت کودکان و مجروحیت جوانان با گلوله های جنگی Fri Feb 23 20:42:41 IRST 2018
آریا دیدار مجدد رهبر کره‌شمالی با رئیس جمهوری چین؛ شرط «کیم» برای خلع سلاح Tue May 08 16:30:24 IRDT 2018
آریا مصمم به حفاظت از فعالیت اقتصادی با ایران هستیم Mon Aug 06 15:23:22 IRDT 2018
آریا 4 والیبالیست ایران در میان برترین‌های جام/اسفندیار ارزشمندترین بازیکن شد Sat Jul 28 22:56:31 IRDT 2018
آریا دانلود آهنگ جدید دیا بند بنام دیوونه Thu Oct 25 18:48:17 IRST 2018
آریا قرارداد توسعه میادین نفتی پارسی و پرنج با گروه مپنا امضا شد Mon Aug 06 15:57:50 IRDT 2018
آریا سفر رئیس جمهوری به عراق دستاوردهای خوبی دارد Fri Mar 15 18:15:29 IRST 2019
آریا مدیرکل راه آهن گیلان منصوب شد Sun Nov 25 07:36:30 IRST 2018
آریا آیا ترامپ می تواند ماجرای روسیه را حل و فصل کند؟ Thu Aug 03 14:59:13 IRDT 2017
آریا کالاهای نمایشگاه پاییزه رشت تخفیفات پنج تا 15 درصدی دارد Tue Sep 11 13:53:13 IRDT 2018
آریا استانداردسازی مشاغل، گام نخست مدیریت دانش در سازمان Mon Mar 04 12:23:15 IRST 2019
آریا جهان بعد از برجام به ایران چشم دارد Mon May 14 22:32:40 IRDT 2018
آریا صنایع کوچک موتورهای مولد اقتصادی هستند Sat Aug 19 12:47:09 IRDT 2017
آریا پارلمان اردن: بیانیه بالفور جنایت ضد فلسطینی‌هاست Sun Nov 04 19:24:00 IRST 2018
آریا گزارش: نمای تکراری برای لنز دوربین‌ها Wed Oct 24 18:23:27 IRST 2018
آریا دانلود آهنگ جدید شاهین بنان بنام صدایی کن گاهی Wed Nov 14 17:51:42 IRST 2018
آریا سردخانه 2 مداره در ماکو راه اندازی می شود Mon Nov 05 09:38:24 IRST 2018
آریا صنعتگران دولت را برای حل مشکلات یاری کنند Wed Sep 12 19:43:21 IRDT 2018
آریا تیم ملی والیبال جوانان ایران از سد اسلوونی گذشت Sun Jun 17 13:47:29 IRDT 2018
آریا جملات زیبا و آموزنده در مورد هدف و موفقیت Wed Sep 26 10:11:12 IRST 2018
آریا عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 31 تیر Sun Jul 22 14:37:28 IRDT 2018
آریا کالای قاچاق در خرمبید به مقصد نرسید Sun Sep 17 13:09:21 IRDT 2017
آریا حکام مرتجع عرب با اسراییل غاصب رابطه پنهانی دارند Fri Jun 08 18:14:22 IRDT 2018
آریا برخی از اختیارات ولیعهد سعودی سلب شد/ آیا اختلاف پدر و پسر جدی است؟ Mon Mar 18 12:21:27 IRST 2019
آریا نرم افزارهای گردشگری به رقابت پرداختند Mon Oct 02 13:03:33 IRST 2017
آریا رونالدو خطاب به هواداران رئال مادرید: سال آینده می بینمتان! Mon May 28 12:23:57 IRDT 2018
آریا بانک توسعه صادرات حامی بازرگانان ایرانی Sun May 27 13:26:37 IRDT 2018
آریا گلایه شیروانی ها از مشکلات زیرساختی مسکن مهر Sat Feb 23 10:39:16 IRST 2019
آریا دانلود آهنگ جدید آرش عنقا بنام شبیه یوسف Sun Jul 22 20:12:28 IRDT 2018
آریا مجوز ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مهریز صادر شد Thu Sep 13 15:49:08 IRDT 2018
آریا روسیه: آمریکا رویای جهان تک‌قطبی را در سر می‌پروراند Sun Oct 21 05:54:53 IRST 2018
آریا 101 میلیارد ریال برای جهیزیه نوعروسان کرمانشاهی هزینه شد Fri Oct 19 13:01:40 IRST 2018
آریا بازدید مونسان از پایگاه جهانی شهر تاریخی یزد Mon Aug 28 21:01:52 IRDT 2017
آریا رئیس جمهوری مشهد را ترک کرد Mon May 07 15:46:19 IRDT 2018
آریا دزدان دریایی گرای اطلاعاتی و تجهیزات می گیرند Tue Nov 27 15:39:41 IRST 2018
آریا تشریح ضوابط بیمه کارگری و کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی Mon Feb 18 11:19:23 IRST 2019
آریا مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و یارانش در ساری برگزار شد Thu Jun 28 12:00:50 IRDT 2018
آریا نشست هماهنگی نمایندگان اعتاب مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد Wed Oct 04 16:47:18 IRST 2017
آریا برنامه اتحادیه اروپا برای قابل‌ بازیافت کردن تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی Wed Jan 17 13:14:11 IRST 2018
آریا نوسان نرخ ارز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی آذربایجان غربی Tue Sep 11 11:52:47 IRDT 2018
آریا شام مشترک اعضای پدیده و تراکتور بعد از بازی شب گذشته+تصاویر Mon Sep 24 11:21:26 IRST 2018
آریا فروش نزدیک به 3 هزار انشعاب فاضلاب در سال 97 Mon Apr 15 09:23:27 IRDT 2019
آریا صالحی از مرکز نظام ایمنی هسته‌ای نروژ بازدید کرد Wed Jun 20 18:11:10 IRDT 2018
آریا تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار بدون هیچگونه افزایش قیمت به فعالیت خود ادامه می دهند Tue Sep 05 16:28:01 IRDT 2017
آریا زندگی دوباره زن 48 ساله دربابل Tue Dec 04 15:48:16 IRST 2018
آریا فروش اموال مازاد بانکها با ارزهای دیجیتال Mon Feb 11 18:51:05 IRST 2019
آریا افزایش کیفیت خودروهای چینی در ایران نیازمند همکاری دو طرف است Sun May 06 15:04:02 IRDT 2018
آریا دولت حقیقی نمی تواند بدون دولت مجازی به حیاتش ادامه دهد Wed Sep 12 13:37:26 IRDT 2018
آریا جانباز 70 درصد «عبدالوند» به خیل شهدا پیوست Wed Apr 04 09:23:25 IRDT 2018
آریا اولین تمرین شاگردان چمنیان در مالزی Mon Sep 17 16:34:31 IRDT 2018
آریا وینفرد شفر سرمربی استقلال شد Mon Oct 02 17:24:33 IRST 2017
آریا بانک پارسیان، یاریگر اقتصاد کشور در دوران تحریم است Tue Mar 05 12:32:54 IRST 2019
آریا رها سازی آب سد سلمان، روستاها را تهدید نمی کند Tue Apr 16 10:20:16 IRDT 2019
آریا وزیر کشور وارد اصفهان شد Wed Aug 15 23:27:00 IRDT 2018
آریا گزارش بطحایی از نگرانی های معلمان در جلسه هیات دولت Wed Nov 21 14:54:14 IRST 2018
آریا بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان 3 هزار میلیارد تومان هزینه دارد Wed Jul 18 14:49:46 IRDT 2018
آریا اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص جابجایی شعبه میرداماد Tue Feb 06 14:18:00 IRST 2018
آریا مشاوران ترامپ صلاحیت او را تأیید نمی کنند Mon Feb 19 06:50:56 IRST 2018
آریا لزوم توجه صداوسیما به اصناف/پیشنهاد ساخت برنامه مستند درباره اصناف Sun Jan 06 11:34:25 IRST 2019
آریا ایران و سیل همدلی برای امدادرسانی Thu Mar 28 14:54:33 IRDT 2019
آریا موفقیت ارتش سوریه و مقاومت در ادلب مقابل تروریست‌ها Thu Dec 28 17:02:36 IRST 2017
آریا سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان 2018 – آرژانتین؛ اصغری دومین نماینده تکواندو ایران در المپیک Tue Oct 09 09:54:11 IRST 2018
آریا افق روشن تعاملات قزاقستان و ایران Thu Dec 06 10:10:55 IRST 2018
آریا ابتلای 45 نفر از هر 100 هزار نفر به بیماری‌ التهابی روده Mon Apr 15 11:02:31 IRDT 2019
آریا بانک مرکزی: درآمد خانوار از هزینه پیشی گرفت Sun Jul 15 12:01:52 IRDT 2018
آریا آزمایش دوپینگ یک دوومیدانی‌کار ملی‌پوش مثبت شد Sun Jul 08 00:30:36 IRDT 2018
آریا نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کامپوند مشخص شدند Sun Apr 07 15:42:52 IRDT 2019
آریا سامانه جامع تجارت با همکاری وزارت اطلاعات در حال تکمیل است Sun Jul 15 11:35:19 IRDT 2018
آریا الحشد الشعبی مانع غرق شدن 600 چاه نفتی عراق شد Wed Apr 17 22:24:38 IRDT 2019
رجا نیوز اطلاعیه مهم بانک ملی ایران درباره اختلال موقت خدمات الکترونیک در روز جمعه Tue Nov 27 02:27:54 IRST 2018
تی نیوز فرماندار شهرضا خبر داد: بهره برداری از باند دوم شهرضا – مبارکه تا پایان تیرماه Fri Apr 13 18:35:42 IRDT 2018
آفتاب خانم بازیگر و آقای فوتبالیست مشهور قربانی فتوشاپ + عکس Mon Dec 25 14:48:49 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن امام جمعه کرمان از خدمات گسترده جهاد دانشگاهی کرمان تقدیر کرد Mon Aug 13 10:22:41 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اعلام خطر امام خمینی(ره) درباره اشرافیت روحانیون Wed Feb 28 09:34:15 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران آشنایی با یکی از مراکز سوزن‌دوزی ایران/ شهری دیدنی در دومین استان پهناور کشور + تصاویر Fri Apr 19 00:06:01 IRDT 2019
روزنامه شهروند شهادت مرزبان ناجا در درگیری با گروهک تروریستی Thu Jul 12 04:30:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا دستور قیمتی جدید وزیر صنعت به خودروسازان/ اجازه افزایش بیش از 9.6 درصد را ندارید! Thu May 17 10:58:00 IRDT 2018
فردا بهمن مرگ بار آذرماه در اشترانکوه +تصاویر Sun Dec 10 08:43:23 IRST 2017
پارس نیوز تصویربرداری «محکومین 2» خرداد به پایان می‌رسد Sat Dec 22 12:16:06 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس نظام مهندسی معدن: درپی راه اندازی صنعت ژئوتوریسم هستیم Mon May 15 17:32:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سال98 چه میزان بنزین مصرف می‌شود؟+ جدول Sat Feb 02 04:08:00 IRST 2019
تی نیوز ویدئوی عجیب از هل دادن ماشین خراب شده نیروی انتظامی، توسط مجرمان دستگیرشده Sun Jul 30 13:22:39 IRDT 2017
رجا نیوز سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج معرفی شد Tue Nov 27 17:51:40 IRST 2018
اتاق خبر24 آخرین آمار از میزان ناباروری در کشور Thu Jan 24 21:00:00 IRST 2019
افکارخبر اتفاقی غیرمترقبه قبل از سفر "ایوانکا ترامپ" به مکزیک Sun Dec 02 15:33:20 IRST 2018
ایستا نیوز 301 مورد از املاک مازاد بانک ملّی تعیین تکلیف شد Tue Nov 27 14:24:42 IRST 2018
تی نیوز جذاب ترین سدان های لوکس در بازار جهانی جذاب ترین سدان های لوکس در بازار جهانی Mon Apr 16 00:11:19 IRDT 2018
سلامت نیوز خانه‌های ابدی میلیاردی Sun Sep 16 13:13:00 IRDT 2018
روزنامه شرق دریچه Tue Jan 09 03:30:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر انتقاد از بذل‌ و بخشش‌های بودجه 97 از صندوق‌ توسعه ملی Wed Jan 31 09:14:20 IRST 2018
تدبیر و امید بیانیۀ چهار کشور عربی علیه قطر/ تاکید دوباره درباره خواسته های سیزده گانه Fri Sep 08 19:55:04 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ضرورت آشنایی عوامل اجرایی کاروان های حج با اعمال و مناسک حج Mon Jun 25 15:14:19 IRDT 2018
آفتاب ایران ازدواج با دختران پس از تجاوز جنسی | فرهنگ وحشتناک این قبیله! Tue Jan 30 00:48:21 IRST 2018
تی نیوز زائران حج گلستانی وحدت خود را به جهانیان نشان دهند Sat Jul 15 17:13:34 IRDT 2017
جام نیوز برلیانس H230 خودرویی زیبا ایمن و توانمند +ببینید Mon Dec 26 07:42:00 IRST 2016
اعتدال گریه نماینده بوشهر در مجلس Mon Feb 25 08:03:23 IRST 2019
ایسکانیوز ساماندهی سیما و منظر شهری اجرایی می‌شود Tue Dec 05 13:09:00 IRST 2017
عصر خبر امیدواریم زلزله بهانه‌ای برای تخفیف مشکلات روستاهای کرمانشاه شود Mon Nov 20 14:22:46 IRST 2017
598 پاسخ کدخدایی به ادعای وزارت کشور Sat Jul 29 11:20:38 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین رژه31شهریور نیروهای مسلح در شهرستان لنده Fri Sep 22 11:46:33 IRST 2017
پارسینه تغییر ساعات کاری ادارات در استان گلستان Sun Jul 02 21:39:12 IRDT 2017
ایسکانیوز چرا اصولگرایان نامزدشان را رونمایی نمی‌کنند؟ Sat Feb 18 10:44:52 IRST 2017
پارس نیوز آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور Wed Sep 19 09:21:26 IRDT 2018
دنیای معدن 25 کارگر هندی در حادثه ریزش معدن کشته وزخمی شدند Sat Dec 31 14:07:00 IRST 2016
خبرگزاری دانشجو ارزش افزوده کشاورزی ایران در حال حاضر منفی است Sun Feb 25 17:52:17 IRST 2018
تی نیوز بازی 2MD: VR Football برای پلی استیشن VR تایید شد بازی 2MD: VR Football برای پلی استیشن VR تایید شد Wed Apr 04 13:39:40 IRDT 2018
ساعت24 فقط یک بازیکن پرسپولیس راضی به تمدید نشد Sat Apr 08 07:51:31 IRDT 2017
ورزش 3 ایران میزبان فوتسال جام باشگاه‌ها شد Sat Nov 24 10:39:49 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران مقابله پدافند هوایی سوریه با حملات هوایی به اطراف فرودگاه دمشق Sun Dec 09 23:24:00 IRST 2018
دفاع مقدس تصاویر/ حضور روحانیت در کنار رزمندگان اسلام (2) Fri Apr 19 08:00:02 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم رژه مقتدرانه نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد+فیلم Sat Sep 22 10:49:09 IRST 2018
میزان خواص شگفت انگیز لیمو ترش Thu Jan 18 18:12:01 IRST 2018
انصاف «ورود به دنیای حرفه‌ای انیمیشن سه‌بعدی» در دانشگاه هنر تهران Mon Dec 11 18:12:18 IRST 2017
صراط جلسه ویژه دولت و مجلس برای حل مشکلات مسکن مهر مناطق زلزله‌زده Tue Dec 12 11:31:45 IRST 2017
تی نیوز تصاویر ماکت آیفون 7s پلاس با بدنه ای از جنس شیشه Mon Aug 07 08:12:30 IRDT 2017
تابناک ابوای گابریل ؛ هندریک گلداشمیت Sun Sep 02 14:48:56 IRDT 2018
تی نیوز خبرگزاری علم و فرهنگ بزودی فعالیت خود را در اصفهان آغاز می کند Sun Aug 06 00:41:07 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر خراسان شمالی، رتبه دوم کشور در صدور کارت ملی هوشمند Sun Aug 06 11:30:55 IRDT 2017
خرداد نیوز نیروهای حشد شعبی عراق در مرز با سوریه مستقر شدند Sat Dec 23 11:28:57 IRST 2017
ایران آنلاین آغاز توزیع نخستین سبد حمایت غذایی سال 96 از فردا Sun May 28 13:08:39 IRDT 2017
اعتبار نیوز مزایده عمومی سه شرکت شستا برگزار شد Sat Sep 29 16:55:00 IRST 2018
تیک دلایل مهاجرت 1980 پزشک از ایران Sun Jan 15 09:12:37 IRST 2017
انتخاب چه کسانی می خواستند پای هواپیماهای قطری را به ایران باز کنند؟ Wed Apr 26 06:00:01 IRDT 2017
خبرگزاری مهر واکنش پوتین نسبت به حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه Tue May 16 15:51:33 IRDT 2017
جهان نیوز پنج ویژگی ناب بندگان خاص خدا Thu Mar 01 23:04:36 IRST 2018
افکارخبر حکم سنگین دادگاه آمریکایی برای "اون" Wed Dec 26 00:35:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر توقیف بیش از 88میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای خوزستان Sat Feb 04 09:17:27 IRST 2017
تی نیوز روز پرواز/ ترقه ممنوع! + تصاویر Tue Aug 22 14:59:19 IRDT 2017
ایلنا هلاکت و اسارت داعشیان در قلب عراق/تصاویر Mon Oct 09 10:48:47 IRST 2017
تی نیوز سقوط کارگر نظافتچی از ساختمان + فیلم Thu Apr 05 13:27:01 IRDT 2018
جماران تراکتور تیم بی دفاع! Wed Aug 02 17:25:19 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مالباختگان سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر شکایت کردند Fri Nov 02 15:59:00 IRST 2018
تی نیوز «سی» اینقدر نمی ارزد! Sat Aug 26 16:57:02 IRDT 2017
دولت بهار سرخاب: حرف و عمل منصوریان کاملا برعکس بود Thu Sep 21 01:50:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ملی پوش کاراته: قهرمانی آسیا دور از دسترس نیست Tue Jul 04 18:30:07 IRDT 2017
تی نیوز دستگیری دزد خودرو با لباس سربازی Fri Aug 11 16:13:50 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور 2 فیلم مستند ایرانی در انگلیس Sat Apr 13 19:09:00 IRDT 2019
برنا آخرین وضعیت پلنگ تندوره تشریح شد Tue Jan 15 10:59:52 IRST 2019
خبرگزاری شبستان توصیه های پلیس پیشگیری به شهروندان در شب های عزاداری محرم Tue Sep 18 13:02:00 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین معتادان تهرانی روزی «یک تُن» مواد می‌کشند! Sun Aug 27 20:32:58 IRDT 2017
تی نیوز استاندار بوشهر با خانواده شهیدان شباب در دشتی دیدار کرد Fri Apr 13 17:56:57 IRDT 2018
تیک بزرگترین هواپیمای جهان بازنشسته شد Mon Jan 14 23:20:01 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران قیمت جهانی نفت کاهش یافت Mon Mar 06 13:03:02 IRST 2017
میزان لاریجانی فرا رسیدن میلاد حضرت محمد (ص) به روسای مجالس کشور‌های اسلامی تبریک گفت Mon Nov 26 12:39:43 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران از طیف اصلاح‌طلب و اعتدالی فقط حسن روحانی در صحنه رقابت باقی می‌ماند Sat Apr 22 13:35:22 IRDT 2017
اعتبار نیوز قیمت انواع ارز بانک مرکزی 21 آبان 96 Sun Nov 12 08:58:00 IRST 2017
تدبیر و امید سوریه: برای بازگشایی سفارت‌ها گدایی هیچ کسی را نخواهیم کرد Mon Jan 14 01:40:01 IRST 2019
پارسینه تهیه‌کننده فیلم آنجلینا جولی در راه ایران Sun Apr 08 14:11:19 IRDT 2018
شفقنا چهار ویدیوی تکان دهنده منسوب به آخرین لحظات هواپیمای اتیوپیایی Tue Mar 12 20:17:10 IRST 2019
تی نیوز شلیک هشدار ناو آمریکایی به سمت قایق ایرانی در خلیج فارس! Wed Jul 26 03:03:17 IRDT 2017
ایلنا بازدید استیلی از محل تمرین تیم امید Mon Dec 24 14:26:18 IRST 2018
ایران آنلاین پرداخت 3800 میلیارد تومان سود سهام عدالت در سه نوبت Tue Jan 09 11:10:19 IRST 2018
اتاق خبر24 کتاب"چهل نامه کوتاه به همسرم" اثر نادر ابراهیمی Mon Feb 12 14:45:00 IRST 2018
تی نیوز بورس تهران در پایان معاملات روز سه شنبه Tue Jul 18 19:33:29 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مصوبات مجلس در سیاست خارجی، راهکار اجرایی ندارد Mon Dec 18 10:27:58 IRST 2017
598 گلایه‌ همسر شهید مدافع حرم از برخی شبهات Mon Jan 23 09:44:17 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن پیگیری قضایی مدیرانی که با کوتاهی در انجام تکالیف قانونی باعث نابسامانی بازار و معیشت مردم شوند Sat Sep 01 15:59:46 IRDT 2018
خبرگزاری فارس افشارزاده:استقلال در همه پست‌ها 2 بازیکن دارد و امسال مدعی است/نیاز نیست منصوریان حتما بگوید من او را به استقلال آوردم Fri Jul 14 11:00:00 IRDT 2017
دولت بهار 30 سال زندگی با کابوس جنایت Mon Jul 03 09:39:00 IRDT 2017
جماران سخنگوی شورای شهر اصفهان: احتمال تغییر عنوان برخی از کمیسیون های این شورا وجود دارد Sat Sep 02 11:21:13 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت ها در جمهوری اسلامی فرصتی ارزنده برای خدمت به مردم است Sat Feb 18 23:00:00 IRST 2017
میزان وزیر دفاع: پاکسازی مطلق میادین مین امکان‌پذیر نیست Tue Feb 26 11:19:08 IRST 2019
روزنامه شرق شکاف در کاخ سفید بر سر ایران Thu Aug 03 04:30:00 IRDT 2017
میزان نتایج انتخابات شورای شهر محلات Fri May 19 06:01:21 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف جسد جوان 22 ساله در بندرماهشهر Sat Jan 12 20:54:30 IRST 2019
پارس نیوز خونسردترین گوینده خبر چین+فیلم Sun Nov 04 18:50:39 IRST 2018
تی نیوز پیش زمینه های کابینه کار آمد Mon Aug 14 18:41:49 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مردی 70 ساله رکورددار مدارک دانشگاهی در جهان Tue Feb 14 09:40:36 IRST 2017
واحد مرکزی خبر قدر دانی از3 پژوهشگر برتر حوزه آموزش و پرورش کرمان Sun Dec 16 21:27:06 IRST 2018