خبرگزاری مهر - Wed Jan 09 09:31:46 IRST 2019 نمایش خبر

ساختار اقتصادی دوره قاجار باعث شکل‌گیری انقلاب مشروطه شد

فیاض زاهد می‌گوید که یک دلیل مهم رخ دادن انقلاب مشروطه در این است که ساختار اقتصادی ایران در دوران ناصری پاسخگوی مطالبات اجتماعی نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت تحولات ایران در دوران قاجار بر کسی پوشیده نیست و شاید پربیراه هم نباشد که سرمنشا بسیاری از شئون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران امروز را نیز در دوران قاجار بدانیم. با این اوصاف اما به نظر می‌رسد که این دوران مهم به عنوان یک «مساله» برای ما مهم نبوده چرا که جای خالی پژوهش‌های مختلف با رویکردهای گوناگون از این دوران به شدت به چشم می‌آید. به تازگی کتاب «جامعه و بازار در عصر ناصری: با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار» نوشته فیاض زاهد و هدی موسوی با شمارگان هزار نسخه، 491 صفحه و بهای 50 هزار تومان از سوی نشر تاریخ ایران روانه کتابفروشی‌ها شده است. به مناسبت انتشار این کتاب با فیاض زاهد به گفت‌وگو نشستیم. زاهد دکترای تاریخ دارد و هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. از دیگر کتاب‌های منتشر شده او می‌توان به «عصر طلایی مطبوعات ایران»، «دولت و انقلاب»، «فلسفه تاریخ»، «منزلت آموزش» و... اشاره کرد. دوران قاجار به دلایل گوناگون یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌ها در تاریخ تمدن ایران زمین است. نخستین رویارویی ایران با مدرنتیه در این دوران اتفاق افتاد و البته ما رخداد شگرف انقلاب مشروطه را هم در این دوران داریم. با این اوصاف به نظر می‌رسد هنوز جای خاصی پژوهش‌های جامعه شناختی و همچنین رویکردهای دیگر از این دوران خالی است. تحلیل ساختار و مناسبات اقتصادی رویکرد شما در این پژوهش بوده است. درباره این رویکرد برای مخاطبان مهر توضیح دهید. البته رویکرد ما به این دوران یک رویکرد سه‌گانه بوده است. مساله تحلیل تاریخ اجتماعی این دوره، تحلیل مناسبات اقتصادی و درک و تحلیل ساختار و مناسبات اجتماعی ایران در دوره ناصری از اهداف ما بوده است. ناصرالدین شاه در مهم‌ترین دوران قرن 19 در ایران حکومت می‌کرد و در طی نیم قرن زمامداری با پدیده‌های دوران نوین آشنا شد. در این دوران تحولات شگرفی در بازار جهانی، سیستم‌های نوین بانکداری، شیوه‌های جدید داد و ستد، روابط متفاوت با شمال و جنوب، آمدن تلگراف به ایران و... رخ داد. ما تحلیل مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دنبال کردیم. مخاطب این کتاب هم ساختار مناسبات اجتماعی و سیاسی را درک خواهد کرد و هم به تحلیلی از بازار در آن دوران دست پیدا می‌کند. همچنین روابط و پیچیدگی‌های اقتصادی این دوران نیز شرح شده‌اند. اقتصاد کشاورزی و شبه فئودالی ایران در آن دوره در نتیجه تغییرات بین المللی و ملی اساسا نیازمند بازبینی بود. انقلاب مشروطه به این دلیل رخ داد که اقتصاد دوره قاجار پاسخ مطالبات اجتماعی را نمی‌داد ما در این مطالعه محدود ضمن تمرکز بر وضعیت بازار و مولفه‌های اقتصادی، شیوه معاش و داد و سند اقتصادی، وضعیت آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی مرتبط، زنان و منزلت آنان، پول و مسائل اقتصادی مرتبط با آن، تجارت داخلی و خارجی، بیماری‌های واگیردار و... را نیز مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر آن ما قصد نشان دادن وضعیتی را داریم که اجداد ما در دوران قاجاریه با آن مواجه بودند. این رویکرد حتی به ما در درک بهتر نهضت‌ها و پویش‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی کمک می‌کند. مکانیزم‌های استعماری از این دوران وارد در اقتصاد ایران می‌شود. البته تمرکز پژوهش ما بر مساله بازار در دوران ناصری است و نشان خواهیم داد که نهاد بازار تا چه میزان تاثیر و کارآمدی بر مولفه‌های اجتماعی داشته است. قطعا دسته‌ای از تجار خارجی نیز با آوردن محصولات جدید سعی در پایه گذاری استعماری خاموش در کشور داشتند. ساختار نظام تولید در این دوران چگونه بود؟ و رخدادی مانند انقلاب مشروطه چه تاثیری بر آن گذاشت؟ مهم‌ترین اتفاق آن دوران که پس از مرگ ناصرالدین شاه رخ داد، انقلاب مشروطه و بیداری ایرانیان است. میس آن لمبتون که پژوهشگر برجسته‌ای در تاریخ ایران است و کتاب‌های مهمی چون «مالک و زارع در ایران»، «انجمن‌های سری و انقلاب مشروطه ایران»، «ایران در دوره قاجار» و... را نوشته و البته در حوزه سیاست نیز تا سال‌ها نفر دوم سفارت انگلستان در ایران بود، اعتقاد داشت که تاریخ ایران را باید به دو دوره پیش و پس از انقلاب مشروطه تقسیم کرد. ببینید ساختار و مناسبات جامعه ایران با انقلاب مشروطه تغییرات مهمی پیدا کرد. اگر از این نظر به جریان نگاه کنید نظام تولیدی در ایران که بومی و درونی بود از اواسط دوران ناصرالدین شاهی دچار تغییر شد. ورود تجار روس و انگلیس، استقرار کمپانی هند شرقی و استفاده از موقعیت‌های جدید بین‌المللی شکل نوینی از اقتصاد سیاسی در ایران را شکل داد. در دوران پس از مشروطه هم کمپانی‌های بزرگ وارد ایران شدند. این جریان در ادامه به دوره رضاشاه می‌رسد که در این دوران کارخانجات نوین وارد ایران شده و مصنوعات جدیدی تولید می‌شوند که در نظام تولید پیش از آن سابقه نداشتند. از توضیحات شما می‌توان این نتیجه را استخراج کرد که یک علل مهم در شکل گیری انقلاب مشروطه و بیداری ایرانیان، اقتصاد است. به عبارتی در این دوران اقتصاد به صورت یک «مساله» درآمده و به دنبال تاثیرگذاری آن است که تمایلات مشروطه خواهی در ایرانیان بیدار می‌شود؟ ببیید اقتصاد ایران در دوره ناصرالدین شاهی سه رکن دارد: کشاورزی، دامداری و تجارت در حال رشد. به طور منطقی روند اقتصادی آن دوره به انقلاب مشروطیت می‌انجامید. اقتصاد کشاورزی و شبه فئودالی ایران در آن دوره در نتیجه تغییرات بین المللی و ملی اساسا نیازمند بازبینی بود. انقلاب مشروطه به این دلیل رخ داد که اقتصاد دوره قاجار پاسخ مطالبات اجتماعی را نمی‌داد. انقلاب‌ها هرچند شکل و رویه اجتماعی دارند اما علل اقتصادی در آنها مهم‌تر است. عده‌ای بسیاری از مردم تحت تاثیر تحلیل‌های غلط امروزه اعتقاد دارند که پیروزی انقلاب مردم در سال 57 باعث شد تا اقتصاد مثلا پیشرفته و فوق‌العاده ایران نابود شود، اما واقعیت این است که ناکارآمدی عناصر اقتصادی دوران پهلوی عامل مهمی در راستای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. ناکارآمدی اقتصاد ملی در آن دوران، موضوع درآمدهای نفتی و سوءگیری نظام برنامه استراتژی‌های تحلیل بازار و چگونه تعامل با بورژوازی کمپرادور از مهم‌ترین دلایل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بود. منظور از بورژوازی کمپرادور، بورژوازی وابسته شکل گرفته است که از دل آن صنایع مونتاژی متکی به خارج پیش آمدند. مثلا اتومبیل پیکان حتی تا سال‌های آخر تولید هم برف‌پاکنش به شکل انگلیسی و بر اساس سبک رانندگی در انگلستان کار می‌کرد. البته فراموش نکنیم که صنعت مونتاژ در آن دوران بسیار پیشرفته بود و کیفیت پیکانی که خیامی تولید می‌کرد، بسیار بسیار بهتر از پیکانی بود که در دوران جمهوری اسلامی تولید می‌شد. واقعیت این است که ناکارآمدی عناصر اقتصادی دوران پهلوی عامل مهمی در راستای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. ناکارآمدی اقتصاد ملی در آن دوران، موضوع درآمدهای نفتی و سوءگیری نظام برنامه استراتژی‌های تحلیل بازار و چگونه تعامل با بورژوازی کمپرادور از مهم‌ترین دلایل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بود مساله استعمار و مکانیزم استعماری در نظام تولید ایران چگونه شکل گرفته است؟ در آن دوران در شکل و چگونگی تولید تغییرات عمده ایجاد شده بود. در دوران مشروطه نیاز آشنایی با محصولات و ابزارهای جدید پیش آمد. تجار آن دوران عمده وسایل و اقلام مصرفی ایرانیان را از خارج وارد می‌کردند. نفت مصرفی، چای، قند، شکر، چراغ، سماور و... در آن دوران از روسیه وارد می‌شد. از طرف انگلیسی‌ها نیز ما تجارت اقلام دیگر را داشتیم. در آن دوران سر هارفورد جونز نماینده وزارت خارج بریتانیا در ایران بود و سر جان ملکم نماینده نایب السلطنه هند و کمپانی هند شرقی. این دو در دوره مظفرالدین شاه باهم در رقابت اقتصادی هم بودند و در حضور شاه حتی در کار همدیگر موش می‌دواندند. نوع نزدیک شدن و approach وزارت خارجه بریتانیا مدرن‌تر، بین‌المللی‌تر و به نوعی استعمار نو بود، اما رفتاری که نایب السلطنه هند شرقی دنبال می‌کرد، روشی عقب مانده و سنتی بود. به عبارتی کمپانی هند شرقی روش تاراج مستقیم را در برنامه استعماری خود داشت. نکته دیگر مساله امتیازات است. ما همیشه به امتیازات یکسویه نگریسته‌ایم. بارها این جملات را خوانده‌ایم که پادشاهان قاجار به ویژه فتحعلی شاه به خاطر دختران سیاه چشم سرزمین‌های متعلق به ایران را از دست داده و به استعمار واگذار کرده‌اند. این سطح از احمق پنداشتن شاهان قاجار یکی از ملعبه‌های تاریخ نویسان دوران پهلوی است. دلواپسان در آن دوران هم بودند و آنقدر رجز خواندند که سر کافر روس را برای شاه می‌آورند که جنگ شروع شد و ارتش روسیه تا تهران پیشروی کرد و اگر استراتژی انگلیس برای متوقف کردن روسیه در پشت رود ارس نبود، قطعا امروزه قزوین هم در تصرف روسیه بود یکی از مهم‌ترین دلایل شکست ایرانیان در مقابل استعمار روس در دوران فتحعلیشاه ضعف اقتصادی مهم ایران است... اقتصاد ایران قدرت برابری با اقتصاد روسیه را نداشت. در دوران جنگ دوم ایران و روس وقتی فتحعلیشاه از بزرگان از جمله قائم مقام فراهانی که طرفدار عباس میرزا بود، برای مشورت درباره شروع جنگ‌ها دعوت کرد. قائم مقام از او پرسید که میزان مالیات ممالک محروسه ایران چقدر است؟ فتحعلی شاه در پاسخ گفت: 6 کرور. قائم مقام در ادامه درباره مالیات ممالک محروسه روسیه پرسید که شاه جواب داد: 600 کرور. قائم مقام فراهانی گفت همین می‌دانم که جنگ 6 با 600 خلاف عقل است. فتحعلی شاه هم به همین دلیل میرزا قائم مقام فراهانی را به خراسان تبعید کرد. در این تبعید بود که آن نامه مشهور را به عباس میرزا نوشت. دلواپسان در آن دوران هم بودند و آنقدر رجز خواندند که سر کافر روس را برای شاه می‌آورند که جنگ شروع شد و ارتش روسیه تا تهران پیشروی کرد و اگر استراتژی انگلیس برای متوقف کردن روسیه در پشت رود ارس نبود، قطعا امروزه قزوین هم در تصرف روسیه بود. امروزه هم باید دقت کنیم که هر شعار افراطی و رادیکال و رجزخوانی هماوردطلبانه اگر در انطباق با ظرف و مظروف نباشد ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد می‌کند.
خبرگزاری مهر دختر بچه ای با نگاه مهربانش سنجابی را به دامن طبیعت بازگرداند Mon Jul 25 12:57:37 IRDT 2016
خبرگزاری مهر مراسم تودیع و معارفه رییس سابق و فعلی سازمان سینمایی برگزار شد Mon Mar 13 16:12:16 IRST 2017
خبرگزاری مهر کشف12قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی/دو نفر دستگیر شدند Sun Aug 05 14:57:17 IRDT 2018
خبرگزاری مهر منابع مالی دولت محدود است/ اعتبارات پروژه ها اصولی تقسیم شود Tue Feb 13 16:20:40 IRST 2018
خبرگزاری مهر عدم نیاز به حضور روسای احزاب در کابینه دوازدهم Sat Jun 24 16:01:21 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اثر طبیعی - ملی قله دماوند ثبت جهانی شود Mon Apr 09 13:43:58 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 20شکایت دولت از چهره‌های سیاسی/ میلیونها پیامک حقوقی ارسال می شود Sun Aug 14 13:12:35 IRDT 2016
خبرگزاری مهر امیرعبداللهیان آزادسازی شهر مرزی بوکمال را به ملت سوریه تبریک گفت Sun Nov 19 15:01:06 IRST 2017
خبرگزاری مهر ارز رسما چهارنرخی شد/ تکرار سناریوی جهش ارزی در دولت روحانی Sun Jan 21 06:14:59 IRST 2018
خبرگزاری مهر سپیده توکلی در پرش ارتفاع هفتم شد Thu May 18 20:03:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برف، «آخوندی» را راهی مجلس کرد Thu Feb 01 14:47:56 IRST 2018
خبرگزاری مهر اتوبان قزوین به رشت بازگشایی شد Wed Apr 03 00:57:25 IRDT 2019
خبرگزاری مهر صفحه اول روزنامه های فارس 31 فروردین 98 Sat Apr 20 10:26:40 IRDT 2019
خبرگزاری مهر انتقاد از مدیریت شهر تهران/مدیریت عملیاتی لازم است نه حضور درستاد Sun Jan 28 13:52:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر پیراهن شماره17 رسانه ورزش به شادمانی اهدا شد/نوشته دایی برای مهدی Thu Feb 14 15:35:19 IRST 2019
خبرگزاری مهر 21 کیلوگرم تریاک در رشت کشف شد Sun Jul 16 17:41:52 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کمک 30 میلیارد ریالی مردم آذربایجان شرقی به دانش آموزان نیازمند Sun Sep 24 10:39:35 IRST 2017
خبرگزاری مهر ترامپ: حمله 11 سپتامبر بدترین حمله به آمریکا بود Mon Sep 11 18:51:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سنت‌های دیرین پارسی؛ خوب یا بد؟ Wed Dec 19 15:29:31 IRST 2018
خبرگزاری مهر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در مازندران ارتقا یافت Thu Apr 05 11:25:18 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نشست «مدخلی بر نظریه تفسیر پیشرفت شناخت» برگزار می‌شود Sun Dec 17 15:26:30 IRST 2017
خبرگزاری مهر هیچ یک از نیروهای خودی در درگیری اخیر صدمه ای ندیده اند Sat Aug 11 20:35:05 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پروژه های گازرسانی به 51 روستای کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد Sun Aug 14 23:58:45 IRDT 2016
خبرگزاری مهر شیفت بعد از ظهر را به کلاس‌های تقویتی اختصاص دهیم Wed Sep 20 12:16:33 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نهادینه شدن راه شهدا نیاز حال حاضر کشور است Thu Oct 18 20:23:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر انصاف درباره خوزستان رعایت نشده است Sun Feb 03 13:39:10 IRST 2019
خبرگزاری مهر اگر سندی مبنی بر مالکیت جهانیان در تیم نفت وجود دارد ارائه کنند Sat Nov 25 14:50:14 IRST 2017
خبرگزاری مهر افزایش چهار برابری سرمایه مددجویان امداد در طرح‌های اشتغال‌زایی Mon Dec 31 13:52:41 IRST 2018
خبرگزاری مهر 1600 میلیون دلار کالا طی سه سال از مازندران صادر شد Thu Jun 30 10:29:23 IRDT 2016
خبرگزاری مهر زمان بازگشت روزبه چشمی به تمرینات استقلال مشخص شد Sat Oct 20 17:43:22 IRST 2018
خبرگزاری مهر بهانه‌ای برای ناکامی در لیگ برتر نداریم/ می خواهیم «پدیده» باشیم Wed Jun 22 13:46:54 IRDT 2016
خبرگزاری مهر لاریجانی سالروز آزادی جنوب لبنان از اشغال صهیونیستها را تبریک گفت Mon May 29 17:30:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 31 مرداد ماه؛ جلسه پایانی شورای چهارم شهر تهران Tue Aug 15 15:57:19 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جزئیات یارانه 10 میلیارد تومانی طرح اشتراک نشریات برای فصل بهار Sun Aug 07 18:52:16 IRDT 2016
خبرگزاری مهر حادثه تیراندازی در نیکشهر Sat Feb 02 08:38:01 IRST 2019
خبرگزاری مهر اکثر رودهای آمریکا آلوده به مواد شیمیایی هستند Fri Apr 14 00:39:33 IRDT 2017
خبرگزاری مهر علل تشکیل بسیج علی رغم شکل گیری سپاه پاسدارن چه بود؟ Thu Nov 23 12:15:43 IRST 2017
خبرگزاری مهر اطلاع مسکو از حمله شیمیایی به «خان شیخون» خبری جعلی است Wed Apr 12 19:26:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اظهارات فرمانده کل سپاه بر اساس اصول قانون اساسی است Tue Aug 07 13:44:35 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 106 میلیارد ریال اعتبار ویژه بحران به مازندران تخصیص یافت Thu Jun 22 11:41:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برهم صالح: برای حل مشکلات میان بغداد و اربیل تلاش می‌کنم Sun Oct 28 13:18:09 IRST 2018
خبرگزاری مهر روسیه: ایران در امر حفاظت از مناطق امن سوریه مشارکت می کند Sat May 06 09:58:45 IRDT 2017
خبرگزاری مهر احتمال وقوع سیلاب دربرخی شهرستان‌ها/دستگاه‌های امدادی آماده باشند Sun Sep 03 23:24:08 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 15 کشته و زخمی در یورش ائتلاف آمریکایی به «حسکه» سوریه Sun Nov 12 11:59:44 IRST 2017
خبرگزاری مهر «دور زدن در خیابان یکطرفه» منتشر شد Tue May 01 10:13:59 IRDT 2018
خبرگزاری مهر آزمون زبان انگلیسی پیشرفته 23 آذر برگزار می شود Mon Dec 11 09:00:30 IRST 2017
خبرگزاری مهر اندیشه عبدالکریمی از یک تأخرتاریخی رنج می برد/نزدیکی به تفکر کربن Sat Oct 20 20:28:39 IRST 2018
خبرگزاری مهر حادثه نیوزیلند نشان داد اسلام‌ستیزان درجنایات خود آزادی عمل دارند Sat Mar 16 11:26:45 IRST 2019
خبرگزاری مهر استفاده از ظرفیت ائمه جمعه برای تحقق حقوق شهروندی Sat Jul 08 10:58:11 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رمز توفیق ملت ایران درمسیر 40 سالگی انقلاب تبعیت ازولایت فقیه است Tue Feb 05 15:46:22 IRST 2019
خبرگزاری مهر اعلام جزئیات مرحله دوم آزمون ملی دندانپزشکی از 15 مهرماه Wed Oct 04 14:54:44 IRST 2017
خبرگزاری مهر حضور پینگ‎پنگ‎بازان دریک میدان بین‎المللی پیش از اعزام به اندونزی Sat Apr 07 08:45:12 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مداحان از پرداختن به اشعار سخیف خودداری کنند Tue Nov 07 09:05:27 IRST 2017
خبرگزاری مهر «سه نما» به رادیوصبا می آید/ پخش یک مسابقه سینمایی طنز Sat Jan 20 12:41:50 IRST 2018
خبرگزاری مهر پومسه کاران ایران راهی مرحله نهایی شدند Sun Aug 20 11:38:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مسئله کشور مسدود کردن یک پیام رسان نیست/ فضای سایبری مدیریت شود Wed Jan 10 13:44:52 IRST 2018
خبرگزاری مهر افتتاح چند پروژه عمرانی ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در قم Mon Oct 16 15:06:52 IRST 2017
خبرگزاری مهر استاندارد کلید توسعه اقتصادی است Wed Feb 14 13:23:49 IRST 2018
خبرگزاری مهر تدوین طرح پیشگیری از خشونت/قانون پیش فروش آپارتمان درفارس اجرا شد Sun Jul 02 10:09:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 45 کیلومتر راه روستایی در شهرستان مهرستان احداث می شود Wed Oct 31 11:13:26 IRST 2018
خبرگزاری مهر مصرف کالای داخلی در کشور فرهنگ سازی و نهادینه شود Fri Mar 03 14:13:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر قلب و ریه مصنوعی واجب تر از خرید دستگاه«ام آر آی»است Sat Nov 25 14:36:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر توسعه رشته های دانشگاه های هرمزگان متناسب با نیاز استان Wed Jan 24 11:38:42 IRST 2018
خبرگزاری مهر بیماری فشارخون ازمهم ترین بیماری های تأثیرگذار نارسایی کلیه هستند Wed Jul 05 14:11:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بارش باران و آبگرفتگی مدارس نوبت عصر سرپلذهاب را تعطیل کرد Sun Feb 18 10:49:12 IRST 2018
خبرگزاری مهر جلسه شامگاهی مجلس آغاز شد/ادامه جلسه؛بررسی صلاحیت وزرای راه وصنعت Sat Oct 27 15:55:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر درمان کوررنگی با لنز Tue May 01 13:57:33 IRDT 2018
خبرگزاری مهر فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود Wed Jun 22 10:06:33 IRDT 2016
خبرگزاری مهر رئیس کمیته فوتسال سرپرست باشگاه استقلال شد! Sun Aug 07 16:07:43 IRDT 2016
خبرگزاری مهر مسابقات گلف قهرمانی بانوان Mon Aug 14 16:20:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دشمنان از مطالبه گری مردم در حوزه های اقتصادی سوء استفاده کردند Wed Jan 03 00:49:25 IRST 2018
خبرگزاری مهر رابطه علم حضوری و علم حصولی/ عقل، جلوه حضور حق تعالی است Sat Aug 11 10:52:25 IRDT 2018
خبرگزاری مهر حق بیمه هشت هزار و 713 خانوار تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شد Tue Jan 09 11:28:47 IRST 2018
خبرگزاری مهر 2 انفجار انتحاری جدید در مناطق المزه و رکن الدین دمشق Wed Mar 15 17:57:38 IRST 2017
خبرگزاری مهر 20 درصد برق مصرفی ادارات لرستان از طریق انرژی خورشیدی تامین شود Wed Oct 31 15:03:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر بازارچه های محلی به بازارهای تاناکورایی تبدیل شده است Mon Aug 15 19:41:41 IRDT 2016
خبرگزاری مهر تشرف سالمندان و نیازمندان به حرم رضوی در دهه دوم ماه محرم Thu Oct 05 11:18:43 IRST 2017
خبرگزاری مهر سیستم تصفیه پساب پالایشگاه‌های پارس جنوبی ارتقا می‌یابد Sat May 27 15:59:30 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شفافیت نمایندگان حق مردم است/ از انتشار عملکردم استقبال می‌کنم Sat Oct 06 00:50:26 IRST 2018
خبرگزاری مهر کمک‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران به جمهوری قرقیزستان Tue Jul 04 16:47:51 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تفاهم‌نامه همکاری میان استانداران کرمانشاه و دیالی به امضا رسید Sun Apr 15 15:53:52 IRDT 2018
خبرگزاری مهر هنر به زیباترین شکل باعث ارتقاء سلامت عمومی می شود Thu Apr 26 12:22:49 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در گرگان حمایت نشد Tue Jan 09 09:45:07 IRST 2018
خبرگزاری مهر مردم مغرب در همبستگی با اسرای فلسطینی پرچم صهیونیستها را آتش زدند Tue May 02 10:25:49 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «معصومه پیردهقان» سرپرست هیئت اسکواش استان همدان شد Wed Jan 10 10:42:27 IRST 2018
خبرگزاری مهر روسیه: ترکیه در سیاست خارجی ما جایگاه مهمی داشته است Wed Jul 12 17:47:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کنترل رایانه شخصی با حرکات دست Tue Jun 28 16:14:46 IRDT 2016
خبرگزاری مهر پورعلی‌گنجی: ویتنام خیلی بهتر از یمن بود/ امیدوارم عراق را ببریم Sat Jan 12 17:35:16 IRST 2019
خبرگزاری مهر مراقب فیل درونتان باشید Tue Jul 03 14:15:26 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 351 برنامه فرهنگی و ورزشی در رودسر برگزار می شود Thu Nov 16 14:56:40 IRST 2017
خبرگزاری مهر زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان بوشهر توسعه می‌یابد Mon Apr 22 22:37:17 IRDT 2019
خبرگزاری مهر تقاضا برای نفت اوپک در سال 2019 کاهش می‌یابد Sun Dec 16 18:35:39 IRST 2018
خبرگزاری مهر یگان‌های ویژه ارتش ترکیه در ادلب سوریه مستقر شدند Sun Apr 14 18:27:45 IRDT 2019
خبرگزاری مهر دومین دورهمی سالانه‌ باشگاه کتاب افق برگزار شد Thu Jul 19 15:28:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نشست «ماهیت طرح مسئله» برگزار می شود Fri May 19 11:51:07 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پیشنهاد رئیس شورای عالی روسیه متحد درباره ریاست مدودف در این حزب Sun Jan 22 17:39:17 IRST 2017
خبرگزاری مهر دیدار تیم‌های امید فوتسال ایران و فرانسه لغو شد Sat Dec 31 12:20:01 IRST 2016
خبرگزاری مهر شاعران در شب شعر ملکوت هشتم از امام مهربانی ها سخن می گویند Wed Jul 26 18:09:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پیشرفت بیش از 50 درصدی بهسازی خط 5 متروی تهران Tue Aug 01 14:04:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مصرف 77 میلیون لیتر نفت گاز در نیروگاه ها Sat Feb 03 12:05:25 IRST 2018
واحد مرکزی خبر تسهیلات جدید روادیدی امارات برای شهروندان روس Sun Jan 29 20:45:15 IRST 2017
آریا صید میگو در گناوه 40 درصد افزایش یافت Mon Sep 17 09:47:09 IRDT 2018
نامه نیوز ایرانی‌ها بیشتر از 412‌میلیون کارت بانکی دارند/ چگونه کارت مفقودشده را بسوزانیم؟ Tue Oct 16 07:10:01 IRST 2018
خبرگزاری فارس روحانی: در برابر زورگویی آمریکا کوتاه نمی‌آییم/ طرح جدید ارزی در جهت مبارزه با فساد و قاچاق است Tue Apr 24 21:14:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تربیت جوانان مومن از دستاوردهای مقاومت است Mon Sep 17 00:27:34 IRDT 2018
یک ورزش کیه‌لینی: نباید فکر کنیم با جذب رونالدو، قهرمانیم Sun Aug 05 17:04:28 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم جزئیات یک پرونده فرار مالیاتی/700 میلیارد تومان مالیات وصول شد Fri Apr 06 19:09:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران حضور ماموران ناجا برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) /وجود 13 هزار شهید در نیروی انتظامی Tue Nov 06 17:59:37 IRST 2018
بی باک نیوز فوتبال ایران-لحظات جالب و دیدنی لیگ برتر ایران Fri May 26 11:10:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم حضور پرشور بانوان اصفهانی در مسابقات دیویس کاپ/انتقال تنیسور ویتنامی با اورژانس به بیمارستان Fri Apr 07 16:16:35 IRDT 2017
آنا روند کاهشی در قیمت جهانی نفت Tue Jun 19 12:24:12 IRDT 2018
تی نیوز جواد قراب: حدود 60 درصد قرارداد بازیکنان پرداخت شده است Wed Apr 04 21:37:04 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 53 سری جهیزیه به نوعروسان مشهدی اهدا شد Tue Aug 14 14:52:00 IRDT 2018
پول نیوز لحظه سقوط کشتی هوایی (عکس) Wed Sep 05 09:24:30 IRDT 2018
صراط پرفروش‌ترین فیلم‌های سینما در روزهای پایانی سال +جدول Fri Mar 08 19:11:56 IRST 2019
خبرگزاری نسیم بازیگرانی که برخلاف میلشان جراحی‌ زیبایی می‌کنند Fri Feb 23 08:37:03 IRST 2018
ایران آنلاین مجید شفیعی با موضوع جنگ تحمیلی برای بچه‌ها داستان نوشت Wed Apr 05 15:20:01 IRDT 2017
افکارخبر ورود دلارهای نفتی به ایران همچنان تحریم است؟ زنگنه: نُچ Mon Jan 30 13:00:09 IRST 2017
جماران سوابق سیاسی و بیوگرافی استانداران جدید دولت دوازدهم Wed Sep 27 18:09:36 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران یک استاد عربستانی از آمریکا خواست در روابطش با ریاض بازنگری کند Sat Nov 10 10:17:42 IRST 2018
پول نیوز رشد پا به پای مس ایران با جهان Wed Mar 15 10:56:21 IRST 2017
واحد مرکزی خبر فراخوان ارسال ایده به یادواره ملی شهید زینب کمایی Fri Nov 10 09:20:44 IRST 2017
بی باک نیوز نظر کارشناسان درباره بازی پرسپولیس - الاهلی عربستان Mon Aug 21 18:38:01 IRDT 2017
تیک روزنامه رای‌الیوم: رژیم صهیونیستی در مرز نابودی است Sat Jan 19 22:40:01 IRST 2019
تی نیوز نخستین جشنواره مهارت آموختگان در شرایط محیط واقعی کار Tue Jul 25 01:43:34 IRDT 2017
تی نیوز بزرگترین غده تاریخ از رحم یک زن خارج شد! +عکس Sat Aug 05 20:00:41 IRDT 2017
آنا صید سرپرست کمیته اسکی روی چمن شد Mon Jun 11 14:27:51 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران گشایش نمایشگاه جلوه‌های عاشورایی در اردبیل Mon Sep 25 13:31:27 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو بعد از سال 1400 دانش‌آموخته دریایی نداریم/ دانشکده صنعت نفت محمودآباد در سال تحصیلی جدید دانشجو نمی‌پذیرد Wed Sep 12 09:41:48 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اولین قبرستان اسلامی درگلوگاه مازندران Fri Mar 03 07:34:01 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی راه اندازی دانشگاه های کارآفرین در دستور کار است Wed Apr 26 19:42:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف ادامه سیاست ایران‌هراسی نتانیاهو Thu Jun 14 17:39:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر اعلام ترکیب تیم های ایرانی حاضر در مسابقات Tue Dec 18 13:02:03 IRST 2018
تیک دعوای موافقان و مخالفان قانون پیش فروش ساختمان بر سر چیست؟ Mon May 22 19:57:01 IRDT 2017
برنا بازار سرگذر نفس کشید Sat Oct 27 13:23:01 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد مخالفت مسجدجامعی با حذف‌ طرح ترافیک‌ خبرنگاران‌ Sun Jan 28 14:48:45 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی جای خالی بازار سرمایه در برنامه نامزدها/ دولت بعدباید برای 10 میلیون سهامدار برنامه مشخص داشته باشد Mon May 15 23:07:00 IRDT 2017
ایسکانیوز دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان Fri Jun 01 09:14:57 IRDT 2018
ماد رسانه ایرانیان آب پاکی تاج به روی دست خانم ها! Wed Sep 06 23:40:48 IRDT 2017
فردا شناسایی فلزات سمی در مایع سیگارهای الکترونیکی Sat Feb 11 04:30:01 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم عبدالزهرا بار دیگر مقابل تیم ملی فوتبال ایران؟ Tue Nov 20 09:45:00 IRST 2018
بی باک نیوز خلاصه کوتاه والیبال فرانسه - صربستان Fri Jul 07 20:43:01 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم عمده پیشنهادات نمایندگان در بودجه 98 شبیه هم است Sat Feb 23 10:29:02 IRST 2019
زومیت چگونه با دوربین‌های فوری آنالوگ عکاسی کنیم Fri Sep 28 22:00:00 IRST 2018
روزنو جهانگیری: با بی عرضگی نباید کاری کنیم که دیگران منابع ایران را ببرند و بعد افتخار کنیم که انقلابی هستیم/ برخی ها فکر می کنند که کمک کردن به مردم فقط پرداخت پول مستقیم است Thu Apr 06 13:05:41 IRDT 2017
تدبیر 24 جرم مشهود در پرداخت حقوق ‌کارکنان شهرداری Mon Jan 29 08:13:32 IRST 2018
تی نیوز تکلیف سپرده گذاران «افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان» چیست؟ Wed Aug 09 16:31:52 IRDT 2017
روزنو اظهار نظر جنجالی سرپرست استقلال درباره بازیکن این تیم! Sat Oct 06 16:00:01 IRST 2018
روزنامه شهروند مسافران تابستانی «جواهر ده» Sat Sep 15 04:30:00 IRDT 2018
تی نیوز کاهش سود بانکی مهم ترین عامل توسعه بازار Sat Jul 15 21:32:21 IRDT 2017
بی باک نیوز مجمع تشخیص درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد Wed Mar 01 16:39:01 IRST 2017
خبرگزاری شبستان «سرهنگی» میهمان سومین نشست تخصصی ادبیات پایداری Tue Oct 16 08:10:00 IRST 2018
تی نیوز تب کنکور به سبک داوطلبان کارشناسی ارشد Sun Apr 15 20:33:48 IRDT 2018
فرارو شومن معروف، بدهکار مؤسسات غیرمجاز Tue Jan 30 10:50:19 IRST 2018
جماران معاون رییس جمهور خبر داد ارائه طرح جامع "توانمندسازی زنان سرپرست خانوار" به شورای اجتماعی کشور Sun Jan 01 12:04:00 IRST 2017
ورزش 3 72 ساعت تا مشخص شدن سرنوشت گرشاسبی در پرسپولیس Mon Dec 03 11:30:00 IRST 2018
پارسینه ناگفته‌های کمتر شنیده شده از زندگی اردوغان Tue Apr 18 19:27:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران چراغ سبز صنایع کوچک به اشتغال پایدار/چالش‌هایی که گریبان‌گیر طرح اشتغال پایدار روستایی است Thu Nov 01 17:00:01 IRST 2018
ساعت24 11 محور مواصلاتی مسدود است Wed Mar 29 09:15:04 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران باید کاری کنیم تا سنت نوشتن در جامعه به وجود بیاید Fri Apr 27 11:29:55 IRDT 2018
افکارخبر دلم برای منصوریان سوخت Thu Aug 24 10:48:32 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین انتقاد شدید رهبر انقلاب از فاجعه انسانی در میانمار + فیلم Tue Sep 12 11:46:32 IRDT 2017
افق نیوز ستاره خبرساز پرسپولیس تصمیمش را گرفت ! پرسپولیسیِ متعصب قید بازی کردن در این تیم را زد ! Sat Jun 16 12:08:05 IRDT 2018
نماینده فلاحت‌پیشه: آمریکا منتظر پاسخ قاطع ایران در قبال اقدام اخیر خود باشد Wed Apr 10 08:42:18 IRDT 2019
سنا رکوردداران کمترین و بیشترین رشد اقتصادی جهان در سال 2018 Sat Jan 06 15:07:00 IRST 2018
ایلنا ممنوعیت فروش هواپیما، تخلف برجامی است Sun Sep 17 12:21:19 IRDT 2017
عرش نیوز رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت آیت‌الله حلیمی‌ کاشانی را تسلیت گفتند. Thu Feb 09 14:14:15 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نایب قهرمانی سوارکار همدانی در مسابقات کشوری Thu Aug 02 14:21:07 IRDT 2018
پایگاه خبری الف چرا دولت نرخ سود را کم نمی‌کند؟ Tue Aug 01 13:58:06 IRDT 2017
خبرگزاری قدس نتانیاهو: بودجه‎های امنیتی و دفاعی اسرائیل باید افزایش یابد/ مشکل ما افزایش قدرت ایران است Thu Aug 16 14:39:23 IRDT 2018
برنا ستاره استقلال به بازی پیکان خواهد رسید Mon Jan 28 14:33:08 IRST 2019
برنا آلک بالدوین به ویرایش شلخته کتابش اعتراض کرد Sat Apr 15 13:58:43 IRDT 2017
تی نیوز ظریف : هدیه خروج از برجام را تقدیم ترامپ نمی کنیم / خروج از برجام گزینه روی میز ایران Tue Aug 01 02:58:46 IRDT 2017
تی نیوز محققان انگلیسی قادر به اثبات روسی بودن عامل مسمومیت اسکریپال نشدند Wed Apr 04 04:32:09 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان در ارنان مهریز Tue Mar 07 12:55:00 IRST 2017
آفتاب مدیریت بحران: زلزله در تهران دور از انتظار نیست Sun Dec 30 09:35:41 IRST 2018
تدبیر 24 زمزمه'حیدر بابا'در کنگره شهریار در قبرس Thu Apr 13 18:00:02 IRDT 2017
خانه ملت تأمین امورات رفاهی و معیشتی هنرمندان در گرو تدوین نظام صنفی هنر Tue Oct 09 07:07:00 IRST 2018
تابناک تعرفه ازدواج و طلاق مشخص شد Sun Sep 09 12:12:14 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر پلمپ 7 واحد صنفی متخلف در اراک Thu Dec 07 12:17:54 IRST 2017
فردا بازرسی آتش نشانان از تکایا و مساجد تهران Mon Sep 25 09:27:29 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران شوک به استقلال در آستانه دیدار برابر سایپا Sun Mar 31 23:45:33 IRDT 2019
آفتاب آنتی ویروس‌ هم نتوانست باج افزار را شناسایی کند! Fri Jun 29 07:13:01 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد جزئیات مصوبات جلسه شورای عالی سلامت Mon Dec 25 14:28:21 IRST 2017
ایران آنلاین انفجار انتحاری در بازاری در شرق موصل Sun Mar 26 14:44:29 IRDT 2017
آفتاب ایران کشاورزی آذربایجان غربی644 میلیارد تومان خسارت دید Tue Sep 05 09:12:07 IRDT 2017
تابناک اعلام حمایت بلغارستان از برجام و SPV Wed Jan 30 20:09:32 IRST 2019
ایلنا عدم افزایش درآمد دولت از محل یارانه‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت آب، برق و گاز بود Sat Feb 25 22:37:50 IRST 2017
روزنو 6 هفته سرنوشت‌ساز برای پرسپولیس Tue Jun 05 12:22:01 IRDT 2018
افکارخبر مستند «انقلاب در قاب» تا ماه دیگر روی آنتن می رود Sun Jan 01 09:18:16 IRST 2017
بی باک نیوز نگاه نزدیک به سامسونگ گیر اسپورت و گیر فیت 2 Thu Aug 31 07:44:02 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ترامپ باز هم رسانه‌ها را مورد حمله قرار داد Mon Aug 21 14:21:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم نبیه بری: من و سید حسن نصرالله یک روح� در دو جسم هستیم Mon May 28 10:25:19 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مباحث مرتبط با شورای نگهبان از سوی سخنگو و روابط عمومی به آگاهی می‌رسد Wed May 03 09:58:07 IRDT 2017
تی نیوز فیلم/ پیمان قاسم خانی: حتی شماره تلفن مدیری را هم ندارم! / با تلویزیون کار نمی کنم Fri Aug 04 15:26:47 IRDT 2017
پارس نیوز شکست قهرمان سابق مسابقات شطرنج بانوان جهان Mon Feb 20 23:55:51 IRST 2017
افکارخبر ترامپ ایران را محکوم کرد Sat Apr 22 08:47:30 IRDT 2017
ساعت24 خودکشی بازیکن فوتبال پس از شکست ایران از ژاپن Wed Jan 30 20:21:50 IRST 2019
روزنامه دنیای اقتصاد تصاویری دیدنی از آماده سازی کاخ سفید برای کریسمس Tue Nov 27 15:41:31 IRST 2018
خبرگزاری شبستان زاویه با «اگر نئولیبرالسیم نبود» ورق می خورد Wed Aug 15 13:12:00 IRDT 2018