خبرگزاری مهر - Wed Jan 09 09:31:46 IRST 2019 نمایش خبر

ساختار اقتصادی دوره قاجار باعث شکل‌گیری انقلاب مشروطه شد

فیاض زاهد می‌گوید که یک دلیل مهم رخ دادن انقلاب مشروطه در این است که ساختار اقتصادی ایران در دوران ناصری پاسخگوی مطالبات اجتماعی نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت تحولات ایران در دوران قاجار بر کسی پوشیده نیست و شاید پربیراه هم نباشد که سرمنشا بسیاری از شئون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران امروز را نیز در دوران قاجار بدانیم. با این اوصاف اما به نظر می‌رسد که این دوران مهم به عنوان یک «مساله» برای ما مهم نبوده چرا که جای خالی پژوهش‌های مختلف با رویکردهای گوناگون از این دوران به شدت به چشم می‌آید. به تازگی کتاب «جامعه و بازار در عصر ناصری: با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار» نوشته فیاض زاهد و هدی موسوی با شمارگان هزار نسخه، 491 صفحه و بهای 50 هزار تومان از سوی نشر تاریخ ایران روانه کتابفروشی‌ها شده است. به مناسبت انتشار این کتاب با فیاض زاهد به گفت‌وگو نشستیم. زاهد دکترای تاریخ دارد و هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. از دیگر کتاب‌های منتشر شده او می‌توان به «عصر طلایی مطبوعات ایران»، «دولت و انقلاب»، «فلسفه تاریخ»، «منزلت آموزش» و... اشاره کرد. دوران قاجار به دلایل گوناگون یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌ها در تاریخ تمدن ایران زمین است. نخستین رویارویی ایران با مدرنتیه در این دوران اتفاق افتاد و البته ما رخداد شگرف انقلاب مشروطه را هم در این دوران داریم. با این اوصاف به نظر می‌رسد هنوز جای خاصی پژوهش‌های جامعه شناختی و همچنین رویکردهای دیگر از این دوران خالی است. تحلیل ساختار و مناسبات اقتصادی رویکرد شما در این پژوهش بوده است. درباره این رویکرد برای مخاطبان مهر توضیح دهید. البته رویکرد ما به این دوران یک رویکرد سه‌گانه بوده است. مساله تحلیل تاریخ اجتماعی این دوره، تحلیل مناسبات اقتصادی و درک و تحلیل ساختار و مناسبات اجتماعی ایران در دوره ناصری از اهداف ما بوده است. ناصرالدین شاه در مهم‌ترین دوران قرن 19 در ایران حکومت می‌کرد و در طی نیم قرن زمامداری با پدیده‌های دوران نوین آشنا شد. در این دوران تحولات شگرفی در بازار جهانی، سیستم‌های نوین بانکداری، شیوه‌های جدید داد و ستد، روابط متفاوت با شمال و جنوب، آمدن تلگراف به ایران و... رخ داد. ما تحلیل مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دنبال کردیم. مخاطب این کتاب هم ساختار مناسبات اجتماعی و سیاسی را درک خواهد کرد و هم به تحلیلی از بازار در آن دوران دست پیدا می‌کند. همچنین روابط و پیچیدگی‌های اقتصادی این دوران نیز شرح شده‌اند. اقتصاد کشاورزی و شبه فئودالی ایران در آن دوره در نتیجه تغییرات بین المللی و ملی اساسا نیازمند بازبینی بود. انقلاب مشروطه به این دلیل رخ داد که اقتصاد دوره قاجار پاسخ مطالبات اجتماعی را نمی‌داد ما در این مطالعه محدود ضمن تمرکز بر وضعیت بازار و مولفه‌های اقتصادی، شیوه معاش و داد و سند اقتصادی، وضعیت آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی مرتبط، زنان و منزلت آنان، پول و مسائل اقتصادی مرتبط با آن، تجارت داخلی و خارجی، بیماری‌های واگیردار و... را نیز مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر آن ما قصد نشان دادن وضعیتی را داریم که اجداد ما در دوران قاجاریه با آن مواجه بودند. این رویکرد حتی به ما در درک بهتر نهضت‌ها و پویش‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی کمک می‌کند. مکانیزم‌های استعماری از این دوران وارد در اقتصاد ایران می‌شود. البته تمرکز پژوهش ما بر مساله بازار در دوران ناصری است و نشان خواهیم داد که نهاد بازار تا چه میزان تاثیر و کارآمدی بر مولفه‌های اجتماعی داشته است. قطعا دسته‌ای از تجار خارجی نیز با آوردن محصولات جدید سعی در پایه گذاری استعماری خاموش در کشور داشتند. ساختار نظام تولید در این دوران چگونه بود؟ و رخدادی مانند انقلاب مشروطه چه تاثیری بر آن گذاشت؟ مهم‌ترین اتفاق آن دوران که پس از مرگ ناصرالدین شاه رخ داد، انقلاب مشروطه و بیداری ایرانیان است. میس آن لمبتون که پژوهشگر برجسته‌ای در تاریخ ایران است و کتاب‌های مهمی چون «مالک و زارع در ایران»، «انجمن‌های سری و انقلاب مشروطه ایران»، «ایران در دوره قاجار» و... را نوشته و البته در حوزه سیاست نیز تا سال‌ها نفر دوم سفارت انگلستان در ایران بود، اعتقاد داشت که تاریخ ایران را باید به دو دوره پیش و پس از انقلاب مشروطه تقسیم کرد. ببینید ساختار و مناسبات جامعه ایران با انقلاب مشروطه تغییرات مهمی پیدا کرد. اگر از این نظر به جریان نگاه کنید نظام تولیدی در ایران که بومی و درونی بود از اواسط دوران ناصرالدین شاهی دچار تغییر شد. ورود تجار روس و انگلیس، استقرار کمپانی هند شرقی و استفاده از موقعیت‌های جدید بین‌المللی شکل نوینی از اقتصاد سیاسی در ایران را شکل داد. در دوران پس از مشروطه هم کمپانی‌های بزرگ وارد ایران شدند. این جریان در ادامه به دوره رضاشاه می‌رسد که در این دوران کارخانجات نوین وارد ایران شده و مصنوعات جدیدی تولید می‌شوند که در نظام تولید پیش از آن سابقه نداشتند. از توضیحات شما می‌توان این نتیجه را استخراج کرد که یک علل مهم در شکل گیری انقلاب مشروطه و بیداری ایرانیان، اقتصاد است. به عبارتی در این دوران اقتصاد به صورت یک «مساله» درآمده و به دنبال تاثیرگذاری آن است که تمایلات مشروطه خواهی در ایرانیان بیدار می‌شود؟ ببیید اقتصاد ایران در دوره ناصرالدین شاهی سه رکن دارد: کشاورزی، دامداری و تجارت در حال رشد. به طور منطقی روند اقتصادی آن دوره به انقلاب مشروطیت می‌انجامید. اقتصاد کشاورزی و شبه فئودالی ایران در آن دوره در نتیجه تغییرات بین المللی و ملی اساسا نیازمند بازبینی بود. انقلاب مشروطه به این دلیل رخ داد که اقتصاد دوره قاجار پاسخ مطالبات اجتماعی را نمی‌داد. انقلاب‌ها هرچند شکل و رویه اجتماعی دارند اما علل اقتصادی در آنها مهم‌تر است. عده‌ای بسیاری از مردم تحت تاثیر تحلیل‌های غلط امروزه اعتقاد دارند که پیروزی انقلاب مردم در سال 57 باعث شد تا اقتصاد مثلا پیشرفته و فوق‌العاده ایران نابود شود، اما واقعیت این است که ناکارآمدی عناصر اقتصادی دوران پهلوی عامل مهمی در راستای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. ناکارآمدی اقتصاد ملی در آن دوران، موضوع درآمدهای نفتی و سوءگیری نظام برنامه استراتژی‌های تحلیل بازار و چگونه تعامل با بورژوازی کمپرادور از مهم‌ترین دلایل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بود. منظور از بورژوازی کمپرادور، بورژوازی وابسته شکل گرفته است که از دل آن صنایع مونتاژی متکی به خارج پیش آمدند. مثلا اتومبیل پیکان حتی تا سال‌های آخر تولید هم برف‌پاکنش به شکل انگلیسی و بر اساس سبک رانندگی در انگلستان کار می‌کرد. البته فراموش نکنیم که صنعت مونتاژ در آن دوران بسیار پیشرفته بود و کیفیت پیکانی که خیامی تولید می‌کرد، بسیار بسیار بهتر از پیکانی بود که در دوران جمهوری اسلامی تولید می‌شد. واقعیت این است که ناکارآمدی عناصر اقتصادی دوران پهلوی عامل مهمی در راستای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. ناکارآمدی اقتصاد ملی در آن دوران، موضوع درآمدهای نفتی و سوءگیری نظام برنامه استراتژی‌های تحلیل بازار و چگونه تعامل با بورژوازی کمپرادور از مهم‌ترین دلایل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بود مساله استعمار و مکانیزم استعماری در نظام تولید ایران چگونه شکل گرفته است؟ در آن دوران در شکل و چگونگی تولید تغییرات عمده ایجاد شده بود. در دوران مشروطه نیاز آشنایی با محصولات و ابزارهای جدید پیش آمد. تجار آن دوران عمده وسایل و اقلام مصرفی ایرانیان را از خارج وارد می‌کردند. نفت مصرفی، چای، قند، شکر، چراغ، سماور و... در آن دوران از روسیه وارد می‌شد. از طرف انگلیسی‌ها نیز ما تجارت اقلام دیگر را داشتیم. در آن دوران سر هارفورد جونز نماینده وزارت خارج بریتانیا در ایران بود و سر جان ملکم نماینده نایب السلطنه هند و کمپانی هند شرقی. این دو در دوره مظفرالدین شاه باهم در رقابت اقتصادی هم بودند و در حضور شاه حتی در کار همدیگر موش می‌دواندند. نوع نزدیک شدن و approach وزارت خارجه بریتانیا مدرن‌تر، بین‌المللی‌تر و به نوعی استعمار نو بود، اما رفتاری که نایب السلطنه هند شرقی دنبال می‌کرد، روشی عقب مانده و سنتی بود. به عبارتی کمپانی هند شرقی روش تاراج مستقیم را در برنامه استعماری خود داشت. نکته دیگر مساله امتیازات است. ما همیشه به امتیازات یکسویه نگریسته‌ایم. بارها این جملات را خوانده‌ایم که پادشاهان قاجار به ویژه فتحعلی شاه به خاطر دختران سیاه چشم سرزمین‌های متعلق به ایران را از دست داده و به استعمار واگذار کرده‌اند. این سطح از احمق پنداشتن شاهان قاجار یکی از ملعبه‌های تاریخ نویسان دوران پهلوی است. دلواپسان در آن دوران هم بودند و آنقدر رجز خواندند که سر کافر روس را برای شاه می‌آورند که جنگ شروع شد و ارتش روسیه تا تهران پیشروی کرد و اگر استراتژی انگلیس برای متوقف کردن روسیه در پشت رود ارس نبود، قطعا امروزه قزوین هم در تصرف روسیه بود یکی از مهم‌ترین دلایل شکست ایرانیان در مقابل استعمار روس در دوران فتحعلیشاه ضعف اقتصادی مهم ایران است... اقتصاد ایران قدرت برابری با اقتصاد روسیه را نداشت. در دوران جنگ دوم ایران و روس وقتی فتحعلیشاه از بزرگان از جمله قائم مقام فراهانی که طرفدار عباس میرزا بود، برای مشورت درباره شروع جنگ‌ها دعوت کرد. قائم مقام از او پرسید که میزان مالیات ممالک محروسه ایران چقدر است؟ فتحعلی شاه در پاسخ گفت: 6 کرور. قائم مقام در ادامه درباره مالیات ممالک محروسه روسیه پرسید که شاه جواب داد: 600 کرور. قائم مقام فراهانی گفت همین می‌دانم که جنگ 6 با 600 خلاف عقل است. فتحعلی شاه هم به همین دلیل میرزا قائم مقام فراهانی را به خراسان تبعید کرد. در این تبعید بود که آن نامه مشهور را به عباس میرزا نوشت. دلواپسان در آن دوران هم بودند و آنقدر رجز خواندند که سر کافر روس را برای شاه می‌آورند که جنگ شروع شد و ارتش روسیه تا تهران پیشروی کرد و اگر استراتژی انگلیس برای متوقف کردن روسیه در پشت رود ارس نبود، قطعا امروزه قزوین هم در تصرف روسیه بود. امروزه هم باید دقت کنیم که هر شعار افراطی و رادیکال و رجزخوانی هماوردطلبانه اگر در انطباق با ظرف و مظروف نباشد ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد می‌کند.
خبرگزاری مهر آموزش و آماده سازی هشتاد هزار مربی فبک Tue Nov 27 11:42:46 IRST 2018
خبرگزاری مهر دیدگاه هاوکینگ درباره حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید نقد می شود Thu Mar 02 12:41:30 IRST 2017
خبرگزاری مهر دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای حضور در مراسم 12فرودین Sun Mar 31 15:03:36 IRDT 2019
خبرگزاری مهر 761 اثر به جشنواره شعر رضوی ارسال شد Tue Jul 09 21:13:28 IRDT 2019
خبرگزاری مهر تیم والیبال شهرداری ارومیه در مقابل سایپای تهران به پیروزی رسید Sun Feb 04 20:31:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر دختران دونده کردستانی سه نشان رنگارنگ مسابقات کشوری را کسب کردند Sat Sep 09 10:25:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تغییر رنگ پوست را جدی بگیرید Fri Jan 18 07:24:58 IRST 2019
خبرگزاری مهر استفاده از ظرفیت معادن برای تقویت تولید واشتغال در اولویت است Mon Apr 10 18:33:12 IRDT 2017
خبرگزاری مهر در همراه بانک جدید ملت به جای ثبت شماره کارت از کارت عکس بگیرید! Sun Dec 23 13:58:38 IRST 2018
خبرگزاری مهر حذف قابلیت آزاردهنده واتس اپ Thu Apr 04 13:29:57 IRDT 2019
خبرگزاری مهر شعار علیه پیشکسوت محبوب پرسپولیس/ غیبت معنادار مهاجم استقلال Tue Jun 28 20:06:58 IRDT 2016
خبرگزاری مهر جزئیات و نحوه توزیع سبد حمایت غذایی/عرضه 10قلم کالای حمایتی Tue Feb 14 12:12:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر وزیر راه و شهرسازی وارد قزوین شد Mon Dec 24 15:21:31 IRST 2018
خبرگزاری مهر مهم ترین علل وقوع تصادفات نوروزی/خستگی و خواب آلودگی رانندگان Thu Mar 28 14:15:31 IRDT 2019
خبرگزاری مهر بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را موقتا متوقف کرد Mon Dec 31 09:04:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد Mon Jan 01 17:28:33 IRST 2018
خبرگزاری مهر کشف 110 کیلوگرم انواع موادمخدر در طرح نوروزی پلیس مازندران Fri Mar 24 21:26:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جشنواره مجسمه‌های یخی در چین Sun Jan 06 08:59:33 IRST 2019
خبرگزاری مهر «خسوف» در شبکه آموزش سیما Wed Jul 25 13:30:34 IRDT 2018
خبرگزاری مهر برنامه دیدار با علی عبداللهی برگزار می‌شود Mon Dec 17 09:07:22 IRST 2018
خبرگزاری مهر شهرک سلامت گلستان بلاتکلیف ماند/ زیرساخت های «جلین» پاسخگو نیست Wed Jul 19 11:17:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازدید وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خبرگزاری مهر Sat Jan 06 15:33:57 IRST 2018
خبرگزاری مهر داوران هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند Mon Apr 15 13:44:08 IRDT 2019
خبرگزاری مهر افزایش تنش بین نیروهای ترکیه و آمریکا در مرز سوریه Sun Apr 30 14:59:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر صالحی: برجام از بین برود آماده غنی سازی اورانیوم هستیم Wed Nov 28 17:17:16 IRST 2018
خبرگزاری مهر گردان‌های بسیج به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه اعزام شد Mon Nov 26 01:04:33 IRST 2018
خبرگزاری مهر ریاست سازمان میراث فرهنگی به یک زن سپرده می‌شود؟ Sat Nov 05 15:39:23 IRST 2016
خبرگزاری مهر امامزاده احمد(ع) نطنز میزبان 30 هزار مسافر نوروزی بود Wed Mar 29 20:31:38 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ماراتن تولید محتوای دیجیتال فردا برگزار می شود Thu Aug 18 11:48:21 IRDT 2016
خبرگزاری مهر سومین بز شبیه سازی شده متولد شد/«مورسیا» شیر زیادی تولید می کند Wed Dec 20 09:55:24 IRST 2017
خبرگزاری مهر تعیین حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بهزیستی مطابق سختی کار Mon Jan 29 17:07:07 IRST 2018
خبرگزاری مهر انفجار در پی نشت گاز در فیروزکوه Wed Oct 04 21:25:46 IRST 2017
خبرگزاری مهر راه اندازی کلینیک های پرستاری تخصصی در کشور Fri Mar 02 07:00:38 IRST 2018
خبرگزاری مهر «متهمین دایره بیستم» از مستندهای مهم سال است/ چالش یک تحول Wed Aug 08 13:44:12 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نایب رئیس بانوان فدراسیون تیراندازی معرفی شد Sun Feb 04 16:20:41 IRST 2018
خبرگزاری مهر می‌خواهند با اجرای سند 2030 برای آمریکا و انگلیس، رعیت درست کنند Wed May 01 14:50:49 IRDT 2019
خبرگزاری مهر چند روایت معتبر از «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» Sun Jun 04 09:26:49 IRDT 2017
خبرگزاری مهر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 17 فروردین 98 Sat Apr 06 08:13:27 IRDT 2019
خبرگزاری مهر حرفی برای گفتن ندارم/ یک لحظه همه بهت زده شدیم Tue Oct 23 21:34:33 IRST 2018
خبرگزاری مهر انفجار در هند 13 قربانی گرفت/ 6 نفر زخمی شدند Sat Feb 23 20:27:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر 1370 شعبه اخذ رای در استان همدان فعال می‌شود Wed May 10 17:43:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر امنیت نماز عید فطر برادران اهل سنت به خوبی تامین شد Thu Jun 06 17:23:51 IRDT 2019
خبرگزاری مهر برش استانی قانون برنامه ششم توسعه در لرستان تدوین شود Thu Jul 27 14:45:16 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نشست استانبول نقطه آغاز بازگشت فلسطین به کانون توجهات منطقه بود Sun Aug 06 09:04:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جاسوس افزار اندرویدی 50 میلیون کاربر را آلوده کرد Sun Feb 24 14:14:04 IRST 2019
خبرگزاری مهر اظهارات جنجالی یک خبرنگار به پدیده آقازادگی Mon Jun 17 12:13:48 IRDT 2019
خبرگزاری مهر 85 معلول تحصیلکرده آران و بیدگلی بیکار هستند Sun Dec 24 12:07:11 IRST 2017
خبرگزاری مهر کیفیت هوای یک منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت Fri Aug 18 10:18:01 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 20 میلیارد تومان بیت المال در استان قزوین به دولت بازگردانده شد Sun Jun 23 18:10:39 IRDT 2019
خبرگزاری مهر در فوتبال ما حاکمیت زور وجود دارد/ برهانی به بازی استقلال می‌رسد Wed Aug 10 12:55:07 IRDT 2016
خبرگزاری مهر 20هزار بافنده فرش درمرکزی فاقد بیمه هستند/لزوم اجرای سندتوسعه فرش Mon Jul 31 19:54:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازار نفت هرگز ادعای سعودی‌ها را باور نمی‌کند Mon Oct 08 18:57:01 IRST 2018
خبرگزاری مهر به‌دنبال عرضه «موسیقی سالم» بودیم/ پیگیری طرح «کنسرت برای همه» Sun Feb 24 13:00:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر کاوشگر چینی در مدار ماه قرار گرفت Sat Dec 15 09:21:48 IRST 2018
خبرگزاری مهر کاهش عناوین مجرمانه در دستورکار وزارت دادگستری است Wed Mar 08 13:43:39 IRST 2017
خبرگزاری مهر بازی-رویداد «عدد فی» در عمارت روبرو Wed Jan 02 14:23:33 IRST 2019
خبرگزاری مهر وقتی قرار است پسر، راه پدر را ادامه دهد Sat Sep 16 15:55:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر آخرین جزئیات کمک رسانی به مناطق زلزله زده غرب کشور Mon Jan 08 11:43:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر پیکر زنوزی جلالی صبح فردا از حوزه هنری تشییع می‌شود Wed Apr 26 13:07:51 IRDT 2017
خبرگزاری مهر هشدار انگلیس درباره بازگشت دوباره القاعده Sun Dec 23 12:12:40 IRST 2018
خبرگزاری مهر یک دستگاه اتوبوس در جاده هراز دچار حریق شد Sun Dec 03 16:39:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر آشنایی با بزرگترین زیردریایی ارتش آمریکا Sun Nov 18 16:52:58 IRST 2018
خبرگزاری مهر العبادی از موصل پیروزی بزرگ را تبریک گفت Sun Jul 09 14:28:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نحوه برخورد با افرادی که از خودرو زباله پرت می‌کنند Sat Mar 16 13:02:55 IRST 2019
خبرگزاری مهر ساعت فعالیت مدارس قم تغییر کرد Fri May 10 13:20:41 IRDT 2019
خبرگزاری مهر کاهش سن اعتیاد زنگ خطری برای جامعه است Fri Jun 21 16:12:03 IRDT 2019
خبرگزاری مهر مردم خانه شان را خود بسازند؛ دولت وام می دهد Tue Nov 14 09:59:51 IRST 2017
خبرگزاری مهر رشد 31 درصدی شاخص های ورزشی استان ایلام Sun Feb 25 14:29:16 IRST 2018
خبرگزاری مهر آغاز عملیات تراشه برداری مسیر هشترود - کمربندی Thu Jul 27 23:06:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «سمفونی نهم» به روزهای پایانی فیلمبرداری رسید/ تدوین با مویینی Sat Feb 03 11:26:03 IRST 2018
خبرگزاری مهر زلزله 4/9 ریشتری در شربیان آذربایجان شرقی Mon Aug 28 04:16:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پارسال 28 نفر براثر برق گرفتگی در مازندران جان باختند Sun Jun 16 09:21:19 IRDT 2019
خبرگزاری مهر درخواست رهبر شورشیان ونزوئلا برای آغاز دور جدید اعتراضات خیابانی Mon Jan 28 18:08:28 IRST 2019
خبرگزاری مهر کولایی برنامه‌های خود برای شهرداری را به نجفی ارائه داد Tue Aug 15 16:32:40 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فعالان فرهنگی وظایف خود در قبال تهاجم فرهنگی را عملیاتی کنند Fri May 24 15:09:31 IRDT 2019
خبرگزاری مهر گزارش تعهدات دریافت کنندگان منابع ارزی تقدیم رئیس مجلس می‌شود Mon Jan 21 18:29:01 IRST 2019
خبرگزاری مهر نتایج مطالعات تعیین حقابه تالاب ها یک ماه آینده اعلام می شود Tue Jul 02 19:10:02 IRDT 2019
خبرگزاری مهر رشد 31 درصدی صادرات از مرزهای کرمانشاه Mon Apr 29 08:19:39 IRDT 2019
خبرگزاری مهر جوامع دینی از سوی افراط‌گرایان در معرض تهدید هستند Mon Aug 28 11:48:47 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سرگرد «جابر بیرانوند» به فیض شهادت نائل آمد Fri Feb 15 14:34:13 IRST 2019
خبرگزاری مهر آرزوهای سعدی در بوستان جلوه کرده است Thu Apr 20 20:54:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ترجمه نمایشنامه «بیدرمَن و آتش‌افروزان» به زودی چاپ می‌شود Sat Feb 03 10:02:44 IRST 2018
خبرگزاری مهر استفاده از ظرفیت 100 موسسه قرآنی برای ترویج سبک زندگی اسلامی Mon May 15 18:29:30 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اعلام محدودیت‌های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه Thu Jul 06 10:49:46 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ابراز نگرانی افراد شاخص آمریکایی درباره فروش هواپیما به ایران Fri Aug 05 06:18:02 IRDT 2016
خبرگزاری مهر تکمیل نشدن پروژه فاضلاب شهری چالش محیط زیست در مازندران است Tue Jun 06 09:36:26 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اظهارنظر رئیس دیوان پادشاهی اردن درباره حادثه تیراندازی در امان Thu Jul 27 10:16:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انتشار فراخوان مسابقه عکس انجمن صنفی عکاسان سینما Fri Jul 06 12:06:10 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پیش‌بینی برای دسترسی شهروندان به مجموعه فرهنگی تپه‌های عباس‌آباد Sun Jul 09 12:32:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رشد کسب و کارهای نو در گروی بر هم زدن قواعد سنتی Sat Apr 21 09:42:01 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نماهنگ "سرزمین" Sun Feb 10 19:34:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر 100میلیاردتومان اعتبار برای اجرای طرح های آبیاری نوین نیاز است Tue Aug 02 11:48:56 IRDT 2016
خبرگزاری مهر اصفهان نیاز به آغاز پروژه‌های جدید شهری دارد Sun Dec 23 16:53:12 IRST 2018
خبرگزاری مهر مدارس ارومیه و سردشت تعطیل شد Thu Feb 02 12:55:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر امروز خون ایرانیان و روس‌ها در سوریه با هم ریخته می‌شود Sun Aug 13 06:50:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ترغیب گردشگران ترکیه برای سفر به ایران Wed Nov 15 12:08:53 IRST 2017
خبرگزاری مهر استان بوشهر دیار حماسه و دلاورمردی است Wed Jan 17 12:11:22 IRST 2018
خبرگزاری مهر حاشیه های بازدید آخوندی از منطقه 12/ خاطره بازی با محله قدیمی Fri Sep 22 12:58:58 IRST 2017
خبرگزاری مهر انتخابات پارلمان اروپا در 21 کشور اروپایی پایان یافت Sun May 26 10:11:48 IRDT 2019
خبرگزاری مهر 1800 کیلوگرم مواد مخدر تریاک در عسلویه کشف شد Mon Aug 21 21:24:32 IRDT 2017
برنا عیادت بیت امام به همراه شهردار تهران از عارف Thu Aug 24 13:12:07 IRDT 2017
تدبیر و امید 9 پیشنهاد به رئیس کل بانک مرکزی Mon Sep 10 09:47:37 IRDT 2018
وطن امروز درآمدی بر «نظریه مقاومت» Mon Nov 05 00:00:00 IRST 2018
فردا شکوری: تابع تصمیم باشگاه هستم Sat Dec 31 14:24:03 IRST 2016
خبرگزاری فارس کشف 720 هزار نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه Sat Jan 20 23:42:00 IRST 2018
آفتاب اجرای طرح زوج و فرد از اول بهمن ماه در کرج Tue Dec 26 12:58:30 IRST 2017
واحد مرکزی خبر انتقاد شدید آیت الله مکارم شیرازی از قبول سند 2030 Mon May 22 12:15:41 IRDT 2017
صراط دریافت غیرقانونی آبونمان از مشترکان گاز Sun Dec 03 14:05:58 IRST 2017
پایگاه خبری الف موسسه آمریکایی اوراسیا گروپ: ترامپ بزرگترین خطر امنیتی برای دنیاست Tue Feb 14 09:42:50 IRST 2017
فردا افزایش 2 هزار برابری مستمری تأمین اجتماعی در 40 سال انقلاب+جدول Sat Feb 02 08:20:37 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران کاهش بارندگی و بارندگی‌های نابهنگام از اثرات تغییرات اقلیمی Mon Feb 27 14:34:01 IRST 2017
تابناک وزیر کشور: مشکلات تحریم‌های بانکی حل شده Mon Jan 23 11:51:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم محرومیت تیم داوری عربستان از حضور در جام‌جهانی 2018 Thu May 31 01:46:00 IRDT 2018
جماران استقلال یک بازیکن جدید گرفت + عکس Sat Dec 01 15:31:38 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن سطح مطالبه گری مردم باید از رسانه ها آغاز شود Tue Jul 11 12:01:46 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران رئیس‌ کل دادگستری هرمزگان خبر داد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلین امر وقف Fri Nov 16 15:28:50 IRST 2018
تابناک مرز جغرافیایی ضامن استقلال است؟ /آیا احمدی‌نژاد مصونیت دارد؟ / همه‌پرسی و پیروزی محکوم به شکست/ روایت کشاورزان‌تلگرامی و چوپان‌اینستاگرامی از اینترنت/موضع جمنا درباره همنشینی‌لاریجانی و رئیس‌دولت‌اصلاحات Tue Sep 26 02:05:28 IRST 2017
ایران آنلاین آیا سی و سه پل نشست کرده است؟ Sat Dec 23 17:47:41 IRST 2017
جماران تصاویر| تشییع پیکر شهید قانع کرم ویسه در سنندج Sun Jul 22 18:46:39 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نخستین مرکز جامع پزشکی بازساختی کشور در تبریز راه اندازی شد Sat Feb 04 13:08:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس رئیس‌جمهور سودان: آمریکا می‌خواهد کشورم را 5 تکه کند/ خواهان خرید اس-300 هستیم Sat Nov 25 20:47:09 IRST 2017
تی نیوز باران سیل آسا در تبریز موجب آبگرفتگی معابر شد Sat Apr 28 23:27:46 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران احتمال حضور تیم هاکی بانوان متحد دو کره در المپیک زمستانی Thu Jan 11 10:44:23 IRST 2018
واحد مرکزی خبر توزیع 30راس نربز نژاد آلپاین بین دامداران شهرستان میبد Sat Sep 16 13:14:03 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین صدا و سیما نقش موثری در توسعه فرهنگ رضوی دارد Sun Apr 30 10:32:12 IRDT 2017
رجا نیوز عارف: حرف بزنم اصلاح‌طلبان شاکی می‌شوند Tue Feb 26 13:21:29 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران رفع تصرف از 16 هکتار اراضی حاشیه شهر کرمان Sat Mar 09 14:34:33 IRST 2019
آنا پدر «منطق فازی» درگذشت Sat Aug 12 14:42:19 IRDT 2017
مشرق نیوز صدق و کذب سخنان امروز ظریف Fri Dec 14 14:34:00 IRST 2018
فردا هشدار درباره خطرات قیمت پایین خرید تضمینی گندم Thu Jan 24 09:02:34 IRST 2019
جهان نیوز چگونه بفهمیم مسموم شده‌ایم؟ Mon Jun 25 08:26:51 IRDT 2018
عصر ایران 77 درصد حجم مخازن سدهای لرستان خالی است Mon Nov 12 09:20:40 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم آموزش‌وپرورش: افزایش حقوق خارج از ضوابط نداشتیم + توضیحات تسنیم درباره فیش حقوقی معلمان Mon Jun 17 09:13:00 IRDT 2019
ایلنا تیراندازی در فرودگاه مهرآباد امنیتی نبود/ نیروهای مسلح مانور برگزار کردند Sat Jun 24 10:03:18 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با هند Wed Mar 27 19:23:37 IRDT 2019
پایگاه خبری الف خسته نباشید آخوندی به وزیر مستعفی بهداشت Fri Jan 04 20:33:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی اینستاگرام، اشاعه فرهنگ و اندیشه یا رسوخ فرومایه گان Thu Aug 16 11:43:00 IRDT 2018
پایگاه خبری الف خلاصه بازی صبای قم 0-2 پرسپولیس Sat Jan 28 19:25:56 IRST 2017
واحد مرکزی خبر همایش بررسی روشهای افزایش سلامت روان دانش آموزان Sun Oct 14 18:34:58 IRST 2018
فردا واکنش رهبر معظم انقلاب به تحریم نفتی آمریکا/ هر قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر میکنیم Wed Apr 24 10:19:56 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر هنر باید دینی و آموزنده باشد Tue Apr 10 10:51:01 IRDT 2018
تدبیر 24 محاکمه آمران حمله به مطهری Sun Jul 30 11:49:23 IRDT 2017
همشهری آنلاین اولین نشست داستان‌خوانی رمضان در شهر کتاب مرکزی برگزار می‌شود Sun May 28 16:31:29 IRDT 2017
آفتاب ایران رونمایی از لباس تراکتورسازی و الغرافه (عکس) Mon Apr 16 11:13:11 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین غفلت از بهره‌برداری از پساب ها در شهر تهران Wed Nov 14 15:36:09 IRST 2018
تی نیوز ابلاغیه روحانی به وزیر کار؛مهلت دوماهه برای تدوین برنامه Mon Sep 18 16:26:01 IRDT 2017
دفاع مقدس رئیس‌ جمهور از خدمات مدیران و کارشناسان بازنشسته کشور تقدیر کرد Wed Nov 21 22:06:41 IRST 2018
روزنو شورش از درون؛ «محمود احمدی‌نژاد»، تنهای تنها شده است / بازمانده‌های جریان انحرافی سرنوشتِ سیاسی احمدی‌نژاد را تعیین می‌کنند Mon Apr 03 10:17:31 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران عاشورا را آنگونه که هست باید نگه داشت Sun Sep 23 11:12:55 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بخواهند ایران را ناامن کنند تمام منطقه را برای‌شان ناامن می‌کنیم/ مقاومت تنها راه عزت و اقتدار ایران است Fri Jun 23 14:43:27 IRDT 2017
اعتبار نیوز تقدیر و تشکر مدیران ارشد صنعت برق کشور از بانک صنعت و معدن Sun Feb 04 11:55:00 IRST 2018
آنا تکذیب خبر فعال شدن 52 دوربین برای ثبت تخلفات Sun Aug 20 23:17:00 IRDT 2017
اتاق خبر24 کتاب"جبهه جنوب: یادداشت‌های شهید حبیب غنی پور"شهید حبیب غنی پور+ عکس Tue Feb 05 14:15:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی رییس جمهوری چین: ارتش برای جنگ آماده باشد Sat Jan 05 06:49:00 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی هشدار نظامی نخست وزیرترکیه به یونان و قبرس Mon Feb 26 03:11:00 IRST 2018
افکارخبر ادعای عجیب یک استقلالی درباره بازیکنان خارجی Mon May 06 10:57:49 IRDT 2019
خبرگزاری نسیم بیانیه ایران در خصوص قطعنامه سازمان ملل درباره میانمار Tue Dec 26 18:08:04 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین گیلان مقام نخست مسابقات قایقرانی ماراتن آبهای آرام‌ قهرمانی کشور در منطقه آزاد انزلی را کسب کرد Sat May 27 11:46:49 IRDT 2017
آفتاب بازداشت یک مدیر متخلف در اردبیل Sun Jun 23 17:52:33 IRDT 2019
شفاف مواجهه غرب با حوادث فرانسه، تصویری کامل از معیارهای دوگانه جهان سلطه است Mon Dec 10 21:20:21 IRST 2018
جام نیوز آغاز عملیات تعقیب هسته های داعش در دیالی Sat Jul 15 16:48:11 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران زندگی فرهاد و سارا به پایان رسید Sat Feb 11 14:02:01 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا شکایت پلیس از نماینده مجلس و تشکیل پرونده قضایی Mon Jul 31 15:12:47 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بوگدانوف: هیچ تهدیدی مبنی بر بروز درگیری نظامی میان روسیه و آمریکا وجود ندارد Tue Apr 10 13:31:11 IRDT 2018
تی نیوز عبادت امام سجاد علیه السلام Sun Apr 22 17:35:21 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روسیه، ترکیه و ایران در عین اختلافات، درباره سوریه گفتگو می کنند [ماکسیم ای سوچکوف، المانیتور (آمریکا)، 15 فوریه 2019 (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مفید علیزاده] Sun Feb 17 17:59:21 IRST 2019
واحد مرکزی خبر جاذبه های گردشگری بندر دیر Sun Mar 26 18:42:28 IRDT 2017
ایلنا اعلام وصول طرح «اصلاح قانون حذف کنکور» در مجلس Sun Sep 30 13:32:05 IRST 2018
آریا بیش از یک میلیارد ریال خسارت به مشترکان برق در کردستان پرداخت شد Mon Dec 31 10:06:55 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا وضعیت جسمانی آیت الله حائری شیرازی وخیم است Mon Dec 18 18:56:08 IRST 2017
اقتصاد آنلاین سارق زورگیر خودرو، حین ارتکاب جرم دستگیر شد Tue Mar 14 17:22:42 IRST 2017
تابناک پرش شاخص کل بورس به کانال 93 هزار واحدی با افزایش 50 درصدی ارزش معاملات Wed Dec 13 13:01:13 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مدیر مرکز رصد دموکراسی یمن: ایران مخالف جنگ در یمن است Sun Aug 13 12:06:44 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی شهدا و ایثارگران آبرو و ذخیره انقلاب اسلامی هستند Fri Nov 30 16:47:00 IRST 2018
تی نیوز گزارش تصویری از حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در شهرستان شهریار Wed May 02 00:58:06 IRDT 2018
خبر خودرو روز‌های پایانی تابستان در سواحل دریای خزر Wed Sep 05 19:27:11 IRDT 2018
سلامت نیوز کاریکاتور / تهرانی‌ها بدنبال قایق! Sat Dec 23 11:07:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا خاموشی‌ها 10 روز دیگر به پایان می‌رسد Wed Aug 01 16:13:29 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دومین کاروان 67 نفره جانبازان خراسان رضوی عازم حج تمتع شدند Sun Aug 13 15:23:28 IRDT 2017
ساعت24 حجتی: گوشت مرغ باید با قیمت هرکیلوگرم 11هزار و500 تومان عرضه شود Thu Feb 28 10:31:36 IRST 2019
ورزش 3 شجاعی به ترکیب آ اِک آتن رسید(عکس) Tue Jan 09 16:32:00 IRST 2018
ایستا نیوز بررسی طرح صدور چک درمجلس Thu Dec 14 17:57:21 IRST 2017
عصر ایران نتانیاهو دستور بسته شدن مسجدالاقصی را صادر کرد Fri Jul 14 14:55:34 IRDT 2017
تهران پرس راه اندازی شهرک فناوری پیشرفته درمرکزی نیازمند بررسی کارشناسی است Sun Jun 10 23:17:00 IRDT 2018
پارس فوتبال عکس ؛ تشکیل گارد افتخار برای بازیکنان بارسا Thu May 10 16:40:03 IRDT 2018
وطن امروز وعده جدید؛ ورود 5 هواپیمای نو تا پایان سال Sun Jan 01 00:00:00 IRST 2017
نامه نیوز تصویب لایحه تحریم حماس در مجلس نمایندگان آمریکا Thu Feb 15 17:00:39 IRST 2018
برنا دانشگاه آزاد اسلامی امکان تحصیل برای همه فارسی زبانان را فراهم می کند Sun Dec 11 13:48:26 IRST 2016
آرا نیوز آیین‌نامه جدیدکنترل ساختمان روی میزدولت/منافع مردم یا دعوای شخصی؟ Sun Jan 07 09:36:31 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران منشا دودهای سفید "پلاسکو" مشخص شد/هشدار نسبت به آتش‌سوزی‌های بعد از زلزله Sat Jan 28 18:46:29 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن التقاط و غرب‌گرایی محصول دوری از فقه نظام است/ هم‌افزایی احکام در راستای هدف Sun Jan 06 09:18:22 IRST 2019
خبرگزاری فارس تراکتورسازی نامه ITC شفیعی را صادر کرد Wed Jul 05 19:27:00 IRDT 2017
تدبیر و امید مخالفت ترامپ با جاسوسی سیا از "اون" Wed Jun 12 14:41:32 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزی Mon Oct 29 12:23:13 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اجرای جشنواره فرهنگی مردمی "میم" با شعار "میم سرآغاز مادری" در استان مرکزی Sat May 27 10:33:35 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مورینیو اتهام فرار مالیاتی در اسپانیا را رد کرد Wed Jun 21 14:10:00 IRDT 2017
ایستا نیوز قیمت پرفروش ترین لنز دوربین‌عکاسی؟ +جدول Wed Feb 15 10:22:56 IRST 2017
خرداد نیوز برنامه و شعار من همان برنامه نجفی است Tue Apr 10 19:34:13 IRDT 2018
جماران اعضای کودک یک ساله مرگ مغزی نجات بخش 2 زندگی شد Tue Nov 28 12:44:16 IRST 2017
آفتاب قرارداد با رنو در مراحل نهایی خود قرار دارد Tue Feb 14 11:09:16 IRST 2017