خبرگزاری دانشجویان ایران - Sat Aug 18 01:00:00 IRDT 2018 نمایش خبر

پیش‌بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه‌های آینده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همراه با ارائه شدن بسته ارزی جدید یک سری اصلاحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکت‌هایی که ارز ارزان را صرف سودهای کلان خود کردند نیاز دارد و البته این اقدامات تکمیلی، علاوه بر دولت نیاز به مشارکت فعال نهادهای قضایی و نظارتی دارد تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود.

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل شده از سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود، توضیح داد:دولت ارز را با قیمت کنترل شده برای تأمین نیازهای مردم و تولید کنندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی و قضایینیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده، تنها عدهمحدودی که با وجودهشدارها سوء استفاده کرده‌اند را مجازات کنند. دوم، سیاست مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و ضمن آزاد سازی قیمت ارز، تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند و به جای مجازات تعداد محدود سوء استفاده کننده از ارز یارانه ای، 80 میلیون ساکنین کشور را با افزایش شدید قیمت ها مجازات کنند. طرفداران اقتصاد آزاد اصرار داشتند و دارند که قیمت ارز آزاد اعلام شود اما تورم شدید ناشی از این سیاست را نادیده می‌گیرند. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است وی با اشاره به اینکهیکی از بیماری های مزمن، شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده و هست، افزود:اتفاقاً این بیماری از پیش از انقلاب شناخته شد و انقلابیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می‌کردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از شعارها و آرمان های انقلاب تبدیل شد.از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش و تدبیر شود اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد، نسخه های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است. برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی کشور را در تعاملات و چانه زنی های بین المللی به شدت آسیب پذیر کرده است. اکنون امریکا با توسل به همین نقطه ضعف، تلاش می کند سیاست های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند. از طرف دیگر، تداوم وجود چنین ساختاری در اقتصاد کشور باعث شده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد زیرا تأمین نیازهای مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کالاهای ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد نیاز این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم. افقه یادآور شد: همانگونه که ذکر شد، غفلت‌ها، ندانم کاری‌ها و پیچیدننسخه‌های اشتباه و بی ارتباط با ریشهمشکلات اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نشود و بنابراین وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشورهای پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی کشور است. حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود وی تصریح کرد: وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را مشخص می نماید که قیمت ارز نقشی کلیدی، محوری و حیاتی در همه ی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی، تولیدکنندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار دارد. اغلب فعالان اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای تولیدات خود نیاز به خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از خارج دارند. براساس آمار، حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود، بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می شود قیمت محصولات ساخت داخل بلافاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند. در مقابل امابا افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان منتفع می‌شوند. به همین دلیل از بعد از خاتمه جنگ که برنامه های توسعه شروع شد، پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می دانستند و از شروع برنامه اول تاکنون مثل بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتاده‌اند و مرتب به دولت فشار می آوردند که آزاد سازی قیمت‌ها به خصوص در قیمت ارز انجام شود. این اقتصاددان ادامه داد: در واقع منظور از آزادسازی قیمت‌ها همان افزایش قیمت کالاها و ارز است و اتفاقا در چندین مرحله از جمله همین بستهارزی جدید نیز موفق شده‌اند. این فشار را معمولاً با استدلال‌های به ظاهر علمی و به اسم واقعی کردن قیمت‌ها، جلوگیری از سودجوییرانت گیران، تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت انجام می دهند. در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه"فنر ارزی" بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" می‌ترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیه‌های آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینه‌هاییبه مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه می‌توان به تورم بی‌سابقه49.6 سال 74 و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد. آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایینجامعه خواهد شد وی عنوان کرد: گروه دوم اما معتقدند که پیش نیازهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی لازم برای رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت ها به خصوص قیمت ارز، عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایینجامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر)دارد ضمن اینکه همچون نفت، موجب تخلیه سایر منابع کشور می‌شود،بنابراین تا نیل به توسعهواقعی کشور، دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری می‌دانند هرچند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش نیاز این سیاست می‌دانند. افقه تصریحکرد: نکتهمهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکهرانت به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته که نابرابری های درآمدی در بین مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اعطاء رانت یکی از سیاست های توسعه‌ای است که حتی در کشورهای پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه های متعدد اعمال می‌شود. رانت از زمانی مذموم شد و در نظرها منفی تلقی شد که عده‌ای رانت‌های موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابری‌های مردمی و منطقه‌ای تخصیص می یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و امروز سوء استفاده از رانت ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عده‌ای سودجو تبدیل شده است. همین امر باعث شده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله تلاش در حذف آن دارند به جای توصیه به برخورد با سوء استفاده کننده‌ها. وی عنوان کرد: با وجودناکامی‌های سیاست‌هایشان، طرفداران اقتصاد آزاد اما دست بردار نیستند. از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را شروع کردند تا بالاخره بعد از تداوم بحران ارزی فعلی، تلاششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار، قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل شود. این گروهاز مدت ها پیش با فضاسازی و با استفاده از "واژه ی فنر ارزی"، فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد شود. دلیل آنها این بود که این کنترل ارزی توسط دولت باعث می شود عده ای از رانت موجود سوء استفاده کنند و نفعی هم به مردم نرسد. دولت ضمن کنترل قیمت‌ها،اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه‌های کشور به خارج فراهم کند این اقتصاددان تاکید کرد: این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد شده بر اقتصاد کشور، هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل داراییهای نقدی خود به ارز و طلا، در واقع کشور را در شرایط جنگی قرار داد و بنابراین سیاست های متناسب با این وضعیت را می‌طلبد. در مواجهه با چنین شرایطی، دولت در همهکشورها (حتی اغلب کشورهای با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها، به خصوص قیمت کالاهای تأثیرگذار بر معاش مردم، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه های کشور به خارج فراهم می آورند. بنابراین، با بروز تنش جدید با امریکا، اگر چه دولت اشتباهاتی در اعلام سیاست اولیه ارزی خود داشت اما کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود. ازاشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور بود وی بیان کرد: از جمله اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر کنندگان حتی آنهاییکه برای تهیه کالاهایشان از یارانه‌های عمومی استفاده نمی‌کنندو در نهایتنظارت نکردن بر ارز بگیران یارانه‌ای بود،بنابراین در اعلام بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصلاح می‌شدند و نه به کلی تغییر جهت داده شوند. افقه یادآور شد: اکنون دولت زیر فشارگروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اعلام کرد، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که بدون در نظر گرفتن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور، بر سیاستی اصرار می کنند که هیچ سازگاری با این ساختارها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دههگذشته پشت سر گذاشته است. تهیه و تنظیم از شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا انتهای پیام
خبرگزاری دانشجویان ایران تصویب یک فوریت تامین اعتبارات بودجه سال جاری شورای عالی استان‌ها Thu Apr 11 13:19:29 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران مصدومیت 4 کودک زاهدانی در آتش سوزی یک واحد آموزشی Tue Dec 18 11:29:49 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ثبت‌نام 3066 نفر برای عضویت در شوراهای ایلام Mon Mar 27 14:40:47 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران واکنش خانه موسیقی نسبت به اظهارات قالیباف Sat May 06 16:13:54 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پسر «حبیب» تک‌آهنگی را منتشر کرد Sat Apr 08 11:11:15 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران جایزه ملی شمس و مولانا راه‌اندازی شود Tue Aug 28 10:46:41 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران "اوبر" تا 2020 تاکسی پرنده می‌سازد Wed Apr 26 15:40:35 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران شهرداری‌ها همگرایی مردم به نظام اسلامی را افزایش می دهند Wed Feb 01 15:41:34 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران لهستان به‌دنبال امضای قرارداد بلندمدت خرید نفت از ایران Mon Feb 13 12:23:32 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تهیه بسته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تشکیل شبکه ‌اویونیک Wed Mar 01 14:04:08 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران امدادرسانی به 204 مصدوم حادثه دیده در طرح امدادو نجات نوروزی آذربایجان غربی Thu Apr 05 11:19:46 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مردم روز جمعه حماسه دیگری را تکرار کنند Tue May 16 18:54:45 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تبریک پوتین به روحانی Sat May 20 15:30:04 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آمادگی پلیس تا روز انتخابات و پس از آن Sat Apr 22 16:45:14 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ویزیت روزانه 1000 بیمار در بیمارستان خاتم‌الانبیاء مشهد Sun Apr 30 14:53:33 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران با وجود اعتراضات آمریکا، لبنان خواستار تمدید ماموریت کنونی یونیفل شد Wed Aug 30 13:14:39 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران روایتی کم‌تر شنیده‌شده از دوران بعد از جنگ Tue Oct 10 12:25:51 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اولین نماینده زن محجبه در مجلس آمریکا سوگند خورد Fri Jan 04 11:20:53 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران تهدیدات جدید رژیم صهیونیستی علیه یحیی سنوار و کشور لبنان Sun Jan 14 09:36:52 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران انگلیس از ارتباط میان پ.ک.ک و یگان‌های مدافع خلق سوریه "اطلاع دارد" Wed Jan 10 13:03:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران 1 سال زندگی در فضا چه تاثیری بر باکتری‌های روده می‌گذارد؟ Sat Feb 11 18:38:17 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تکرار ادعای بی‌اساس پمپئو علیه ایران Sun Apr 14 09:37:40 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اعزام 211 گروه تخصصی حمایت‌های روانی-اجتماعی به مناطق سیل‌زده Thu Apr 04 00:49:23 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران عشایر در محاصره سیل نیستند Wed Feb 15 17:15:33 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران توقیف محموله بزرگ مت آمفتامین و شیشه در تایلند Sat Jun 16 15:20:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران روسیه بزرگترین صادر کننده نفت به چین ماند Sat Nov 25 10:49:09 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران الجبیر: عربستان و روسیه به دنبال یسکان‌سازی موضع خود درباره سوریه هستند Sat Oct 07 09:21:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران جلسه شورای مرکزی جامعه مدرسین برگزار شد Sat Aug 26 13:26:38 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پیام تسلیت مسئولان برای درگذشت پدر ساز بومی «لَله‌وا» Sat Feb 25 16:55:07 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اردوغان: دیگر سیستم‌های دفاعی خارجی نمی‌خریم/ آمریکا از منبج خارج شود Tue Feb 06 13:32:01 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دستگاه امنیتی لبنان یک باند زیرزمینی داعش را خنثی کرد Tue Jul 25 14:03:59 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 25 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است/تصمیم حذف عنوان "طلاق" از شناسنامه با مجلس است Wed Aug 09 09:39:43 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ارسال لایحه برنامه 5 ساله سوم به شورای شهر تهران در دیماه Sun Dec 09 13:23:23 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ترکیه: کاهش اقدامات تروریستی نتیجه مبارزه قاطعانه نیروهای مسلح است Sun Dec 16 16:04:54 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران هشدار نسبت به بحران 5 ساله مسکن Mon Aug 14 13:07:05 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تیم‌هایی که امروز یا فردا قهرمان می‌شوند Sat May 13 11:52:58 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران انتقاد شهردار سابق تهران از تعداد کم اعضای شورای شهر Mon May 01 18:23:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران قربانیان "نهنگ آبی" از هند تا روسیه Mon Sep 04 10:48:03 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پیروزی فوتسال ایران مقابل صربستان در دومین بازی Wed Feb 06 00:21:44 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اسکان 50 هزار چادر در بوستان های بندرعباس Sun Apr 09 15:48:20 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران بیش از 43 هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی عرضه می‌شود Thu Feb 28 10:58:30 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران افتتاح چهار کتابخانه شهری در خراسان شمالی تا پایان سال جاری Mon Aug 28 14:37:31 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران راه‌اندازی دو دستگاه پیشرفته در دانشگاه لرستان Sun Jun 25 10:43:25 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران میثاقیان: در این دو ماه به اندازه 40 سال حرص خورده‌ام Wed Apr 26 15:49:50 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران از بین رفتن پیشاهنگ جنگلهای شمال توسط برخی جنگلبانان! Tue Nov 27 01:51:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مصوبه رگولاتوری، تعرفه بسته‌های تشویقی را تغییر داد Wed Jun 21 14:33:17 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران قاچاق مکمل‌های غذایی و ورزشی/ به تبلیغات ماهواره‌ای اعتماد نکنید Thu Sep 21 11:53:19 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آیا می‌توان صادرات تابلو فرش را جایگزین فرش کرد؟ Wed Apr 10 14:33:47 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران آخرین تلاش‌ها برای صعود به پلی آف لیگ برتر والیبال Sat Jan 28 09:21:50 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ترامپ: یادداشت منتشره، جانبدارانه بودن تحقیقات مداخله روسیه را ثابت کرد/ دموکرات‌ها مخالفند Sat Feb 03 16:15:56 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران موگرینی خواهان بررسی شفاف درباره پرونده قاشقجی Tue Oct 09 20:08:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران بهره‌برداری از 500 دستگاه جدید پایانه غیرنقد در بانک ملت Sat Jun 24 11:32:05 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مراسم گرامیداشت روز سعدی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی Fri Apr 21 01:01:33 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران چند درصد مشکل اشتغال نبود تخصص است؟ Sun Jun 25 00:38:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران قطر: در پرونده قتل خاشقجی به تحقیقات ترکیه اعتماد داریم Tue Oct 23 11:03:48 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران کشف بیش از 5 میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرعباس Fri Oct 27 11:10:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان هوشمند می‌شود Tue Aug 07 18:23:18 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است Sat Feb 24 21:55:40 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران احیاء تمدن دریایی با توسعه سواحل مکران Sun Oct 08 15:23:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران قم بیشترین شهدای مدافع حرم را دارد Sun Aug 26 16:32:48 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران امکان دیدن کاخ شمس پهلوی نیست Sat Feb 23 11:09:15 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران بیانیه سپاه در آستانه روز جمهوری اسلامی Thu Mar 30 17:09:06 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ادغام بانک‌ها تورم را افزایش می‌دهد؟ Sun Mar 10 12:37:06 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران نیمه پنهان اصفهان Sun Mar 31 14:33:25 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام داوران 2 بخش دیگر از جشنواره‌ی تئاتر فجر Wed Jan 30 14:21:58 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران قابلیت جدید اینستاگرام و اطمینان از مشاهده تمامی تصاویر Wed May 23 07:28:47 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران شهادت یک فلسطینی بر اثر ضرب‌وشتم به دست اشغالگران صهیونیست Thu Feb 22 18:05:17 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری "مایکروسافت" و "بی‌ام‌و" برای هوش مصنوعی Mon Dec 24 16:14:05 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران برگزاری دوره دوم دوره های آموزش مالکیت فکری در ایران Tue Nov 27 13:58:24 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران شهریاری به صورت مشروط از پاسخ‌های ربیعی قانع شد Tue May 15 11:32:28 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تشییع نمادین پیکر دانشگاه صنعت نفت توسط دانشجویان! Mon Nov 20 14:20:47 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران برگزاری مراسم تودیع هاشمی و معارفه صالحی امیری Sun Jan 21 11:50:50 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران جریمه شرکت چینی بابت نقض تحریم‌های نفتی ایران Thu Dec 13 11:11:37 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پامپئو: تکلیف تحریم‌های ترکیه را خیلی زود معلوم می‌کنیم Thu Oct 18 13:49:33 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ادعاهای مطرح شده در مورد سرنشینان سانچی صحت ندارد Mon Jan 28 14:55:38 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران سرانه مقاله امیرکبیر در حدود دانشگاه‌های برتردنیا/ضعف جدی دانشگاه‌های کشور درجذب دانشجوی خارجی Sat Feb 11 17:30:31 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ازسوی استاندار تهران به اعضای شورای اداری استان Sat Aug 04 17:12:21 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران رکود مسکن 1000 بنگاه معاملات ملکی کرمانشاه را به تعطیلی کشاند Mon Oct 02 13:43:31 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران برخی برای رییس شدن سر و دست می‌شکنند Sat Jan 19 13:14:47 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران شاکی اسیدپاشی از دیه یک میلیارد تومانی گذشت Thu Nov 29 19:26:14 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران به‌روز رسانی اطلس وضعیت زنان/ فعالیت 2500 دهیار زن در کشور Sun Oct 07 21:36:06 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران نسخه استاندار سمنان برای بستن راه بر فساد اداری Sun Mar 17 17:17:01 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران استقلال خوزستان صفر - سپیدرود صفر/ هفته تلخ آبی‌های تهران تکمیل شد Thu Sep 21 21:32:46 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران وحدت شیعه و اهل سنت، خاری در چشم دشمنان است Fri Nov 24 11:37:09 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ادامه روند کاهش قیمت نفت در بازار جهانی Fri Aug 11 09:58:45 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران از مناظرات ایدئولوژیک تا مجادلات توییتری Tue Sep 19 00:01:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران فعالیت 100 هزار واحد صنفی تک کارفرمایی در آذربایجان شرقی Wed Aug 30 10:36:26 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران «پاموک» جایزه بزرگ جشنواره بوداپست را گرفت Sun Apr 23 10:11:43 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران هواپیمایی فرانسه از انتقال 21 مسافر به آمریکا خودداری کرد Mon Jan 30 14:57:04 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 350هزار بیمار سرطانی در کشور/ 5میلیون ایرانی در آستانه دیابتی شدن Sun Jul 09 16:49:51 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران قطع صدای باد در گوش موتورسواران با کلاه ایمنی جدید Wed Nov 14 16:02:09 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تشییع دو شهید مدافع امنیت در جوانرود Mon Jan 29 16:08:50 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران صدور جواز تأسیس پتروشیمی بویراحمد ره آورد سفر معاون اول رئیس جمهور Mon Mar 06 12:46:39 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران بهبود عملکرد تراشه‌های رایانه‌ای با کمک ترانزیستورهای 3بعدی Sat Dec 08 12:16:14 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران امکانات دانشگاه به نفع جریان خاصی هزینه نشود Wed Apr 12 15:56:30 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تمجید سبحانی از «مثنوی» موحد Sat Sep 29 10:38:48 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران یازدهمین جشن منتقدان سینمای ایران برگزیدگان برگزار شد Fri Aug 18 00:23:37 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران حتی یک هکتار از فاز دوم طرح 550هزار هکتاری عقب‌نشینی نمی‌کنیم Mon Aug 28 09:41:53 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تا ساعت 24 اخذ رای ادامه خواهد داشت /شبکه خبر زیرنویس خود را اصلاح می‌کند Fri May 19 23:21:21 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران گلایه‌ پدر هادی نوروزی از بدقولی‌ پرسپولیسی‌ها Wed Apr 19 20:49:07 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اولین تونل شناور زیر آبی دنیا ساخته می شود Tue Jul 26 15:06:50 IRDT 2016
ایلنا تبدیل یک پدیده طبیعی به یک پدیده ملی به‌واسطه عملکرد دقیق رسانه‌ها Tue Nov 21 13:55:39 IRST 2017
افکارخبر چرا ذوب‌آهن نباید تفکر قهرمانی داشته باشد؟ Thu Aug 03 21:50:31 IRDT 2017
انتخاب متیس: قطع سوخت‌رسانی به جنگنده‌های سعودی از قبل برنامه ریزی شده بود Sat Nov 10 08:50:01 IRST 2018
فردا واکنش مورینیو به مرگ پدرش Mon Jun 26 13:48:14 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران زایمان مادر مریوانی در جلسه کنکور Thu Jun 28 16:40:05 IRDT 2018
یک ورزش مدیر برنامه‌های آسنسیو: مارکو در رئال می‌ماند! Tue Jul 10 10:00:16 IRDT 2018
ساعت24 تهدید عربستان علیه هواداران تیم فوتبال این کشور در روسیه Thu Dec 27 19:13:13 IRST 2018
شیعه نیوز دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانش پژوه می‌پذیرد Wed May 31 09:32:25 IRDT 2017
بی باک نیوز توانمندی نظامی روسیه Wed Feb 15 13:24:01 IRST 2017
آفتاب ایران جایزه «علیمحمدی » به فارغ التحصیلان ریاضی اعطا شد Sun Jun 24 15:30:15 IRDT 2018
تدبیر چاپ این تیتر و عکس صدای مقامات مالزی را درآورد Mon May 29 12:27:25 IRDT 2017
تی نیوز توقیف قایق صیادان عسلویه توسط مرزبانی دریایی قطر Wed Jul 19 15:00:57 IRDT 2017
بی باک نیوز شهر سوخته تحویل گرفته‌اید! Wed May 31 18:46:01 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا فردی که در برابر شورای شهر خود سوزی کرده بود، جان باخت Sun Sep 09 10:49:10 IRDT 2018
تین قیمت‌ بلیت‌‌های نوروزی افزایش نمی‌یابد Sun Jan 13 09:51:00 IRST 2019
آریا صادرات محصولات فولادی از آران و بیدگل 10 برابر شد Mon Oct 29 18:28:17 IRST 2018
تی نیوز ترامپ هیچ مدرکی درباره نقض برجام از سوی ایران ندارد/ایران؛ قدرت برتر منطقه Tue Aug 15 11:00:50 IRDT 2017
فردا ​پناهندگان در انگلیس، با فقر و فلاکت و استثمار روبرو هستند Mon Mar 27 11:48:57 IRDT 2017
سلامت نیوز بی‌توجهی مسئولان نسبت به وقوع "زلزله‌ خاموش" در کشور Tue Jun 19 09:54:00 IRDT 2018
تدبیر و امید توضیح در خصوص درگیری شب گذشته همراهان چند مجروح در شوش Sat Nov 17 17:12:50 IRST 2018
جماران رهبر انقلاب : ژن خوب اعتباری ندارد Wed Mar 13 09:59:48 IRST 2019
تی نیوز ابلاغ تسهیلات 20هزار میلیاردی اشتغال به وزارت کار Tue Aug 01 20:52:24 IRDT 2017
جماران بانوی فوتبالیست تیم همیاری آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شد Sun Feb 24 12:24:44 IRST 2019
ایلنا افزایش 7 درصدی آمار تلفات جاده‌ای در کشور Thu Mar 28 18:22:14 IRDT 2019
عصر ایران بیماری‌های ریوی منجر به بروز آلزایمر می‌شوند Thu Nov 29 08:52:35 IRST 2018
شبکه خبر گردن آمار "گواتر" در ایران شکست Sat May 26 17:50:45 IRDT 2018
عصر ایران رونمایی از بزرگترین لیوان چای جهان در ایران (+عکس) Mon Dec 17 11:32:48 IRST 2018
جماران دوبلور پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون درگذشت/ پخته ترین صدای ایران رفت! Sat Apr 07 12:09:18 IRDT 2018
تی نیوز استخدام کرمان – شهر و استان کرمان – 10 مرداد 96 Tue Aug 01 12:15:08 IRDT 2017
تی نیوز نقشه کثیف زنی با آرایش غلیظ برای مردان بوالهوس Thu Aug 24 12:32:27 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سازمان ملل خواستار آزادی بازرس خود در تونس شد Sat Apr 13 19:16:00 IRDT 2019
ساعت24 گوشت گاو منبع خطرناک سوپرباکتری‌! Sat Aug 11 10:22:05 IRDT 2018
جهان نیوز واکنش سردار سلامی ‌به سخنان توهین‌آمیز وزیر آمریکایی Thu Nov 15 22:14:12 IRST 2018
بهار نیوز توقف تولید پژو 3008 در پی آتش‌سوزی Thu Feb 02 09:31:56 IRST 2017
اعتبار نیوز حمایت سیاسی و سیاستی از طلا Thu Sep 07 00:22:00 IRDT 2017
آفتاب نیمار: همیشه دوست داشتم زیر نظر گواردیولا کار کنم Sat May 26 18:45:32 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا راه دولت تدبیر و امید تعامل با دنیا است / در جامعه اسلامی نباید شخصیت های انقلابی تخریب شوند Thu Feb 16 15:30:05 IRST 2017
اعتدال علل و درمان دومین عامل نابینایی درجهان Wed Mar 08 09:25:05 IRST 2017
نامه نیوز عملکرد وزارت فرهنگ در معرض دید افکار عمومی است Sun Dec 30 20:17:18 IRST 2018
فردا چرا سلبریتی‌ها عاشق اخبار منفی هستند؟ Sat Oct 06 16:11:14 IRST 2018
ایران آنلاین بنا، فرنگی کاران را 2 هفته تعطیل کرد Sat Jan 12 12:35:53 IRST 2019
ساعت24 قول وزیر اقتصاد برای پایان فرار مالیاتی Tue Dec 18 11:10:22 IRST 2018
ورزش 11 بازیکنان استقلال مشغول وزنه زنی در ترکیه Thu Jul 19 08:22:24 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آب‌رسانی به بدن چگونه شما را هوشیارتر می‌کند+ اینفوگرافی Sun Sep 16 16:00:08 IRDT 2018
تی نیوز اشتوگر: بهترین فرصت برای نایب قهرمانی را از دست دادیم Mon Apr 16 16:35:51 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران لایحه بودجه 98 بدون توجه به تحریم‌های بین‌المللی تنظیم شده است Sun Jan 20 12:09:11 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا پرداخت کمک هزینه تأمین جهیزیه به 1000نوعروس نیازمند اردبیلی Sun Jan 27 11:42:40 IRST 2019
صبحانه با خبر مرغ هم سوار موج گرانی شد Wed May 17 18:51:40 IRDT 2017
ایلنا هشت راز برای جادوی این عکس‌ها Sun Aug 13 10:18:58 IRDT 2017
ایلنا تصمیمات غلط در سالیان گذشته به شهر کرمانشاه لطمه‌زده است Tue Jan 24 16:06:22 IRST 2017
جوان آنلاین 1,5لیتر به آب سد ایلام افزوده شده است Mon Jan 30 15:20:49 IRST 2017
بولتن نیوز فیلق الرحمن به آتش بس سوریه پیوست Fri Aug 18 21:25:40 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ورود نفربرهای آبی- خاکی نزاجا به مناطق سیل زده گلستان/ خدمت به مردم از با ارزش ترین کارها نزد خداوند است Tue Mar 26 14:30:06 IRDT 2019
آریا کارآفرینی بدون توجه به مباحث فرهنگی متحول نمی شود Sun May 06 14:30:24 IRDT 2018
خبر خودرو به آمریکا التماس نمی‌کنیم Wed Dec 05 08:59:02 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا ده جهیزیه عروس توسط سپاه بانه در بین زوجین نیازمند توزیع شد Wed Feb 14 14:41:11 IRST 2018
تی نیوز برانکو در جستجوی یک هافبک تمام کننده/مسلمان دیگر انگار تمایلی به گل زدن ندارد! Sun Aug 27 20:29:56 IRDT 2017
تابناک توقف اعدام محکومان موادمخدر با دستور رییس قضا Tue Jan 09 19:29:50 IRST 2018
خبرگزاری مهر شعرهای کاشتنی ریچارد براتیگان چاپ شدند Wed Aug 09 08:20:08 IRDT 2017
پارس فوتبال عکس ؛ اینستاگرافی ؛ ستاره اخراجی پرسپولیس مورد حمایت هواداران Sat Nov 03 17:18:36 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ترافیک سنگین اتوبان تهران- کرج به سبب یخبندان و حجم بالای خودروها Sun Jan 28 14:12:00 IRST 2018
خبرگزاری نسیم پیام معاون هنری وزیر ارشاد به جشنواره هنرهای تجسمی فجر Tue Jan 23 16:20:01 IRST 2018
خبرگزاری مهر 144کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد Thu Apr 19 11:59:54 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی حکیم: وزرای خارجه ایران، فرانسه و آمریکا به بغداد می آیند Wed Jan 02 22:09:00 IRST 2019
سیتنا جشن سلفی ملی‌پوشان و هواداران (+عکس) Thu Jan 24 21:58:02 IRST 2019
زومیت عملکرد مطلوب سیستم نیمه خودران اتوپایلوت تسلا در تصادف Sun Apr 01 20:30:00 IRDT 2018
ایانا تهدید آینده جنگل با چرای دام Sat Feb 11 11:33:32 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اوقات شرعی مرداد ماه سال 1397 به افق اهواز Mon Jul 23 00:59:17 IRDT 2018
تدبیر چرا تهمت‌زنندگان به وزیر، عذرخواهی نمی‌کنند؟ Mon Feb 20 09:50:38 IRST 2017
خبرگزاری فارس فیلم/گل دیدنی پورعلی گنجی به الشحانیه Thu Feb 21 22:07:47 IRST 2019
پرس شیعه کارگاه فلسفه اخلاق در مجمع فلاسفه ایران برگزار می شود Sun Jul 29 13:23:16 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ایلام| بودجه 98 ویژه و متناسب با تحریم‌ها تصویب می‌شود Thu Dec 27 08:01:00 IRST 2018
فردا حزب حاکم الجزایر پیروز انتخابات پارلمان Fri May 05 18:51:14 IRDT 2017
پول نیوز شهر باستانی زیر آبی ترکیه در انتظار ثبت در فهرست میراث جهانی Thu Aug 16 20:43:59 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر کسب و کار 2/تولید لبنیات Sun Nov 18 10:29:42 IRST 2018
598 هوای شهرهای پرجمعیت آلوده می‌شود Sun Dec 02 14:28:55 IRST 2018
تابناک ابرماه بعدی با ماه گرفتگی همزمان خواهد شد Sun Jan 21 19:20:57 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران ترامپ سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به افغانستان را لغو کرد Fri Jan 18 15:11:14 IRST 2019
جماران برگزاری شانزدهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی در تبریز Wed Aug 30 17:33:21 IRDT 2017
فرادید دلار از سکه جا ماند Sat Nov 18 12:35:35 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم آفریقا|برکناری وزیر نیروی تونس به دلیل فساد/رسانه الجزایری: حال بوتفلیقه وخیم است Fri Aug 31 18:12:35 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم پاسخگویی به مخاطبان جشنواره بین‌المللی فیلم‌های صدثانیه‌ای در پردیس ملت Mon Nov 05 15:45:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر امکانات ورزش دانشجویان دو برابر شده/دانشجویان مستعد شناسایی شوند Mon Aug 07 15:54:06 IRDT 2017
آریا پیام توسعه البرز Sat Aug 04 13:27:12 IRDT 2018
برنا ظرفیت خیرین در عرصه ساخت مسکن بیشتر مورد استفاده قرار گیرد/همایش خیرین مسکن ساز در هرمزگان برگزار شود Tue Feb 28 13:44:34 IRST 2017
پول نیوز عجیب‌ و غریب ترین هتل‌ های آلمان را بشناسید (+عکس) Sun Dec 30 11:06:51 IRST 2018
نامه نیوز تصاویری از حال و هوای جاکارتا در آستانه افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2018 Sat Aug 18 14:11:48 IRDT 2018
عصر ایران رسانه های آمریکا: دیپورت یک بسیجی که ویزای آمریکا داشت Thu Jul 13 09:53:33 IRDT 2017
افکارخبر همتی: تامین کالا‌های اساسی با ارز 4200 تومانی همچنان ادامه دارد Wed Mar 06 14:34:21 IRST 2019
جماران مراسم نخستین سالگرد داوود رشیدی با حضور چهره‌های سرشناس برگزار شد Fri Aug 25 18:40:06 IRDT 2017
تی نیوز حداقل حقوق بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟ Thu Apr 12 16:07:05 IRDT 2018
فردا کرملین: درباره نشست میان پوتین و اردوغان تصمیمی گرفته نشده Fri Dec 28 19:13:25 IRST 2018
مشرق نیوز عکس/ محسن رضایی در شب قدر Sat Jun 25 18:27:02 IRDT 2016
خانه ملت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مهمان صداوسیما خواهند شد Sat Jul 15 17:04:43 IRDT 2017
پول نیوز تعطیلی بیش از 100 مدرسه براثر انتشار گاز سمی در مالزی Fri Mar 15 14:50:39 IRST 2019
خبرگزاری دانشجو ملاقات جان کری را بچسب؛ چین و هند سفیر نداریم که نداریم! Sat Sep 15 08:27:20 IRDT 2018
نامه نیوز هواپیماهای فرودگاه مهرآباد محصور در برف/تصاویر Mon Jan 29 16:56:36 IRST 2018
خبرگزاری فارس دعوت 18 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال Wed Mar 22 17:20:00 IRDT 2017
آفتاب ایران قطر هنوز نامه ای به دبیرخانه اوپک نفرستاده است/خطر اضمحلال اوپک Tue Dec 04 11:40:12 IRST 2018