خبرگزاری دانشجویان ایران - Sat Aug 18 01:00:00 IRDT 2018 نمایش خبر

پیش‌بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه‌های آینده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همراه با ارائه شدن بسته ارزی جدید یک سری اصلاحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکت‌هایی که ارز ارزان را صرف سودهای کلان خود کردند نیاز دارد و البته این اقدامات تکمیلی، علاوه بر دولت نیاز به مشارکت فعال نهادهای قضایی و نظارتی دارد تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود.

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل شده از سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود، توضیح داد:دولت ارز را با قیمت کنترل شده برای تأمین نیازهای مردم و تولید کنندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی و قضایینیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده، تنها عدهمحدودی که با وجودهشدارها سوء استفاده کرده‌اند را مجازات کنند. دوم، سیاست مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و ضمن آزاد سازی قیمت ارز، تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند و به جای مجازات تعداد محدود سوء استفاده کننده از ارز یارانه ای، 80 میلیون ساکنین کشور را با افزایش شدید قیمت ها مجازات کنند. طرفداران اقتصاد آزاد اصرار داشتند و دارند که قیمت ارز آزاد اعلام شود اما تورم شدید ناشی از این سیاست را نادیده می‌گیرند. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است وی با اشاره به اینکهیکی از بیماری های مزمن، شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده و هست، افزود:اتفاقاً این بیماری از پیش از انقلاب شناخته شد و انقلابیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می‌کردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از شعارها و آرمان های انقلاب تبدیل شد.از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش و تدبیر شود اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد، نسخه های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است. برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی کشور را در تعاملات و چانه زنی های بین المللی به شدت آسیب پذیر کرده است. اکنون امریکا با توسل به همین نقطه ضعف، تلاش می کند سیاست های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند. از طرف دیگر، تداوم وجود چنین ساختاری در اقتصاد کشور باعث شده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد زیرا تأمین نیازهای مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کالاهای ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد نیاز این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم. افقه یادآور شد: همانگونه که ذکر شد، غفلت‌ها، ندانم کاری‌ها و پیچیدننسخه‌های اشتباه و بی ارتباط با ریشهمشکلات اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نشود و بنابراین وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشورهای پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی کشور است. حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود وی تصریح کرد: وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را مشخص می نماید که قیمت ارز نقشی کلیدی، محوری و حیاتی در همه ی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی، تولیدکنندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار دارد. اغلب فعالان اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای تولیدات خود نیاز به خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از خارج دارند. براساس آمار، حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود، بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می شود قیمت محصولات ساخت داخل بلافاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند. در مقابل امابا افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان منتفع می‌شوند. به همین دلیل از بعد از خاتمه جنگ که برنامه های توسعه شروع شد، پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می دانستند و از شروع برنامه اول تاکنون مثل بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتاده‌اند و مرتب به دولت فشار می آوردند که آزاد سازی قیمت‌ها به خصوص در قیمت ارز انجام شود. این اقتصاددان ادامه داد: در واقع منظور از آزادسازی قیمت‌ها همان افزایش قیمت کالاها و ارز است و اتفاقا در چندین مرحله از جمله همین بستهارزی جدید نیز موفق شده‌اند. این فشار را معمولاً با استدلال‌های به ظاهر علمی و به اسم واقعی کردن قیمت‌ها، جلوگیری از سودجوییرانت گیران، تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت انجام می دهند. در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه"فنر ارزی" بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" می‌ترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیه‌های آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینه‌هاییبه مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه می‌توان به تورم بی‌سابقه49.6 سال 74 و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد. آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایینجامعه خواهد شد وی عنوان کرد: گروه دوم اما معتقدند که پیش نیازهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی لازم برای رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت ها به خصوص قیمت ارز، عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایینجامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر)دارد ضمن اینکه همچون نفت، موجب تخلیه سایر منابع کشور می‌شود،بنابراین تا نیل به توسعهواقعی کشور، دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری می‌دانند هرچند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش نیاز این سیاست می‌دانند. افقه تصریحکرد: نکتهمهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکهرانت به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته که نابرابری های درآمدی در بین مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اعطاء رانت یکی از سیاست های توسعه‌ای است که حتی در کشورهای پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه های متعدد اعمال می‌شود. رانت از زمانی مذموم شد و در نظرها منفی تلقی شد که عده‌ای رانت‌های موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابری‌های مردمی و منطقه‌ای تخصیص می یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و امروز سوء استفاده از رانت ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عده‌ای سودجو تبدیل شده است. همین امر باعث شده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله تلاش در حذف آن دارند به جای توصیه به برخورد با سوء استفاده کننده‌ها. وی عنوان کرد: با وجودناکامی‌های سیاست‌هایشان، طرفداران اقتصاد آزاد اما دست بردار نیستند. از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را شروع کردند تا بالاخره بعد از تداوم بحران ارزی فعلی، تلاششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار، قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل شود. این گروهاز مدت ها پیش با فضاسازی و با استفاده از "واژه ی فنر ارزی"، فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد شود. دلیل آنها این بود که این کنترل ارزی توسط دولت باعث می شود عده ای از رانت موجود سوء استفاده کنند و نفعی هم به مردم نرسد. دولت ضمن کنترل قیمت‌ها،اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه‌های کشور به خارج فراهم کند این اقتصاددان تاکید کرد: این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد شده بر اقتصاد کشور، هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل داراییهای نقدی خود به ارز و طلا، در واقع کشور را در شرایط جنگی قرار داد و بنابراین سیاست های متناسب با این وضعیت را می‌طلبد. در مواجهه با چنین شرایطی، دولت در همهکشورها (حتی اغلب کشورهای با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها، به خصوص قیمت کالاهای تأثیرگذار بر معاش مردم، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه های کشور به خارج فراهم می آورند. بنابراین، با بروز تنش جدید با امریکا، اگر چه دولت اشتباهاتی در اعلام سیاست اولیه ارزی خود داشت اما کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود. ازاشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور بود وی بیان کرد: از جمله اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر کنندگان حتی آنهاییکه برای تهیه کالاهایشان از یارانه‌های عمومی استفاده نمی‌کنندو در نهایتنظارت نکردن بر ارز بگیران یارانه‌ای بود،بنابراین در اعلام بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصلاح می‌شدند و نه به کلی تغییر جهت داده شوند. افقه یادآور شد: اکنون دولت زیر فشارگروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اعلام کرد، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که بدون در نظر گرفتن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور، بر سیاستی اصرار می کنند که هیچ سازگاری با این ساختارها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دههگذشته پشت سر گذاشته است. تهیه و تنظیم از شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا انتهای پیام
خبرگزاری دانشجویان ایران ارتباط مستقیم تلفنی با مدیرعامل بانک شهر Tue Mar 07 15:10:51 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران به‌روزرسانی برخی قوانین از اولویت‌های دستگاه قضایی است Tue Jun 18 14:32:31 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران دیدار جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاهها با مقام معظم رهبری Wed May 29 20:21:36 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران کنسرت گروه رستاک در سمنان Thu Feb 21 08:02:53 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران داعش در تلعفر بسیج عمومی اعلام کرد Fri Aug 04 15:42:39 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران بازیگر «فرندز» و «جیمز باند» در فیلم جدید عطشانی Sat Sep 23 11:03:42 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان است Wed Feb 06 13:51:21 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران شکست خاتم مقابل پیکان مدعی در هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال Wed Jan 16 17:59:30 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران حرکت از محراب مسجد تا محل ساخت یک بیمارستان... Sun Nov 04 13:44:07 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران رسم پهلوانی در اسکی Mon Feb 18 09:09:40 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی آزاد در آسیا/ 3 طلا و یک برنز در انتظار ایران Sun May 14 12:09:25 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سیگنال‌های مثبت برای ترمیم دستمزد کارگران ! Wed Nov 14 11:47:21 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران معافیت 45 روزه آمریکا به عراق برای واردات برق و گاز از ایران Sat Nov 10 16:04:14 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران حادثه قتل دو شهروند در آبادان امنیتی و تروریستی نیست Wed Nov 14 10:52:14 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران کاهش 20 درصدی مراجعه البرزی‌ها به رستوران‌ها Sun Feb 17 12:40:13 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران تصمیم ترامپ، سقوط رژیم صهیونیستی را تسریع خواهد کرد Fri Dec 08 15:23:24 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه Sat Dec 22 12:33:33 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران نجفی: اعضای آژانس به رژیم اسرائیل برای پیوستن به NPT فشار بیاورند Tue May 01 21:31:22 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ساخت پروژه‌ای سه منظوره در دل سینما همایون اصفهان Mon Jul 16 12:53:13 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران 24 تیم جدول اصلی تور جهانی کیش مشخص شدند Sat Feb 04 13:32:51 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ممانعت تیلرسون از حمله عربستان و امارات به قطر باعث برکناری‌اش شد Thu Aug 02 12:53:37 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ثروتمندان هر کشور تا چه مدتی می‌توانند مخارج دولتشان را بپردازند؟ Mon Feb 12 15:46:50 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پارک هواپیمای ایران‌ایر در حیاط یک تهرانی/عکس Wed Dec 13 10:31:13 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آیینی برای تجلیل از شاعر "دو کاج" Wed Jan 30 08:16:39 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران ایرلاین‌های امارات پروازهایشان به سودان را لغو کردند Sat Jun 08 10:29:49 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران جهت شرکت در رقابت‌های جهانی؛ ملی‌پوشان جوجیتسو عازم ابوظبی می‌شوند Tue Feb 27 18:59:26 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران قوچ مستی، زمان اوج هجوم شکارچیان به حیات‌وحش Sat Nov 10 11:52:31 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران لغو 46 تفاهم نامه در نمایشگاه تستا/ضرورت واقعی سازی نیازها در نمایشگاه‌های عرضه فناوری Thu Jun 20 09:22:45 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران برانکو: در آسیا از هیچ تیمی نمی‌ترسیم/ طرفدار پنالتی چیپ نیستم! Wed Feb 20 12:46:45 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران ارسال 30 واحد گروه‌های خونی منفی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه Mon Nov 13 10:03:16 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ادعایی مبنی بر منتفی‌شدن کاندیداتوری رئیسی Tue Mar 07 14:19:27 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دم‌نوش‌های گیاهی و شکلات داغ مانع جذب آهن می‌شوند Tue May 29 10:22:38 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پیروزی تیم ملی هاکی سالنی مقابل چک Fri Feb 09 22:11:12 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران یک تراژدی کهنه در آستانه ناکام گذاشتن تیم ملی جوانان Sun Apr 30 11:32:44 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران حمله ویدال به بخشودگی مسی از سوی فیفا: قوانین برای او فرق می‌کند Sun May 07 09:37:59 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پخش «رنج پنهان» از 22 بهمن Sat Feb 10 11:10:17 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران آمریکا برای کمک به بازسازی سوریه شرط گذاشت Sun Jan 13 12:05:45 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اعتراض به شمارش آراء در مجمع فدراسیون فوتبال Wed Dec 20 18:05:26 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آلمانی‌ها به پلیس بیش از هر نهاد غیر سیاسی دیگری اعتماد دارند Wed Jan 03 15:08:29 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دولت آلمان به ناتو برای افزایش بودجه نظامی متعهد شد Wed Feb 06 10:32:14 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران انجام تمرین ریکاوری تیم ملی پس از هفته 29 لیگ برتر Mon Apr 23 18:28:19 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دستور AFC به بررسی بازی‌های هفته پایانی انتخابی جام جهانی Thu Sep 07 12:08:29 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در شمیرانات Sat Feb 25 10:47:40 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 4 شهید و صدها زخمی در دومین "جمعه خشم" فلسطین Sat Dec 16 09:56:57 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران یک توصیه برای یادگیری مهارت‌های جدید Wed May 08 06:50:00 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران دومنک: یوونتوس توان بردن رئال را ندارد Wed May 17 13:48:13 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران کشف 2تن و 600کیلو انواع مواد مخدر در هرمزگان Sun Aug 27 13:14:02 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران الدیلمی: کودکان در یمن کشته می‌شوند و نتانیاهو نگران حوثی‌هاست Mon Jan 08 17:12:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پخش کلیپ‌های موسیقی "ام‌کلثوم" از تلویزیون رسمی عربستان Tue Oct 03 11:44:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران نیروهای مدافع نظام، آمادگی کامل برای پاسخ کوبنده دارند/ دشمنانفکر تهدید را از سر بیرون کنند Wed Feb 22 11:44:07 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران توکل کرمان: مرگ خاشقجی نباید بدون مجازات بماند/ عربستان می‌خواهد یمن را نابود کند Tue Oct 23 12:23:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران هر شبانه روز 93 نوزاد در لرستان متولد شده است Sat Jul 15 13:21:21 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ترامپ خبرنگار سی‌ان‌ان را از کنفرانس خبری بیرون انداخت Wed Jan 17 12:01:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران موگرینی: اتحادیه اروپا یک ابرقدرت فرهنگی جهانی است Wed Oct 10 12:33:06 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مسی: لیگ قهرمانان مثل توت فرنگی‌های روی شیرینی است Thu Oct 04 10:29:13 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران بررسی گزارشی درباره دولت الکترونیک/انتخاب فرزانه شرفبافی مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی Wed Oct 04 15:09:49 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران روسیه بمباران مواضع مخالفان سوری در منبیج را تکذیب کرد Thu Mar 02 04:04:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پایان «آشفتگی» جیرانی در تهران Wed Apr 18 11:37:06 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ماجرای اپیدمی «آنفلوآنزای خوکی» در گرجستان Mon Jan 21 09:22:16 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام آمادگی فرانسه برای کمک به حل تنش میان اربیل و بغداد Sat Sep 30 09:49:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تولید کرمی برای درمان ترک‌های پوستی با گیاه "آب‌بشقابی" Thu Jun 13 01:45:00 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران «کیف انگلیسی» پخش می‌شود Sat Jun 08 11:09:13 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اجازه دهیم معترضان در تجمعات قانونی حضور یابند Wed Jan 03 17:18:46 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران خودرو دارها الحاقیه بیمه بدنه تهیه کنند Tue Aug 14 14:26:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پاکدل رئیس فدراسیون هندبال شد Mon Mar 11 16:14:47 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران خط لوله اصلی انتقال آب همدان شکست/ عملیات تعمیر تا نیمه‌شب ادامه دارد Mon Aug 14 23:32:37 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران شرایط کار برای جوانان آسان شود Sat Sep 23 02:56:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 8 تصمیم مهم کمیسیون شورای عالی اشتغال Wed Jan 24 13:21:47 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران درخواست تقویت پایگاه‌های امدادی هلال احمر در استان سیستان و بلوچستان Sun Aug 27 11:27:09 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران میشل عون: فلسطین اولویت‌ همیشگی لبنان خواهد ماند Wed Apr 04 11:01:11 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران مزایای به کارگیری فارغ التحصیلان شغل اولی برای کارفرمایان Mon Jun 24 14:00:24 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران کسب 6 مدال تا پایان روز دوم رقابت‌های جهانی معلولان Sat Aug 05 02:34:37 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران متن کامل سیزدهمین گزارش آژانس درباره ایران Tue Nov 13 13:35:38 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران الافور آرنالدز: ساده فکر می‌کنم/مردم ایران مهربان‌ترین هستند Sun Dec 10 14:36:06 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران طراحی مجموعه تفریحی و فرهنگی ویژه معلولین جسمی و حرکتی در تهران Wed Oct 10 11:33:03 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران آشنا: ما انقلابیون باید با هم بسازیم Fri May 26 21:25:50 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اردوی تیم ملی وزنه‌برداری تعطیل نشد Thu Apr 20 11:07:50 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام برنامه‌های افطار تلویزیون /بنیامین مجری شد Mon May 06 13:21:18 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد افزایش یافت Wed Apr 10 16:12:44 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران اوبرادور جت ریاست جمهوری مکزیک را هم به مزایده گذاشت Mon Dec 03 10:36:34 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تقدیر از 28 دانش آموز پژوهشگر بدون حضور دو وزیر Sat Dec 15 10:22:56 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران رییس صداوسیما از مردم سیستان و بلوچستان عذرخواهی کند Sun May 27 14:17:40 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران حمایت فدراسیون فوتبال امارات از الاهلی عربستان Tue Sep 12 07:23:05 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران جهاددانشگاهی توانمندی بالایی در مرزهای دانش دارد Mon Aug 14 14:35:42 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران صداوسیما در موضوعات اجتماعی چه نقشی دارد؟ Sun Nov 11 12:34:33 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران استعفای منصوریان پذیرفته شد/ افتخاری: این سخت‌ترین تصمیم زندگیم بود Thu Sep 21 09:19:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران محمدجواد لاریجانی: تعهدات ما به برجام داوطلبانه است Thu Dec 27 00:16:28 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران چگونه سر پرداخت کنندگان تسهیلات در خراسان شمالی شیره می‌مالند؟ Tue Jan 22 15:41:16 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی به کارشناسی موسسات غیردولتی Sat Nov 17 13:47:38 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ممنوعیت مصرف شیر دام تا یک هفته پس از استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها Sat Dec 09 10:11:19 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران لزوم بازنگری در سیستم و مقاومت ساختمان‌های در معرض زلزله Thu Dec 28 14:29:34 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پایان کار کاروان ایران با 118 مدال و کسب جایگاه سوم Wed Sep 27 12:45:35 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آمریکا تنها با انجام کامل تعهداتش از اجرای سفت‌وسخت برجام سخن بگوید Wed Mar 08 15:59:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم کوتاه تهران Tue Oct 30 12:46:42 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران صباغیان: مادامی که اقتصاد ناسالم اصلاح نشود وضعیت تغییر نخواهد کرد Tue Apr 10 14:10:32 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران اختصاص یارانه 10میلیونی به شرکت‌های بزرگ فناور Tue Jan 01 11:27:38 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران نقش بزرگ واقعیت افزوده در آیفون 8 Sun Mar 12 10:02:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مودم‌های اینترنت وای‌فای هم به دستیارهای صوتی مجهز شدند Thu Jan 10 09:16:23 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران پتروشیمی کیمیا اندیمشک کلنگ‌زنی شد Thu Feb 21 17:52:11 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران کرمان، استانی صنعتی می‌شود Sat Nov 17 15:17:53 IRST 2018
آریا آمریکا و اسرائیل بار دیگر از ملت ایران سیلی خوردند Fri Jun 08 12:58:36 IRDT 2018
جام نیوز اصلاحیه هیات وزیران درباره اسقاط خودروهای فرسوده Mon Sep 11 12:10:00 IRDT 2017
شبکه خبر بدرقه عرشیان قدسی با رایحه عاشورایی Thu Sep 13 07:41:08 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا نقش منافقین در به حاشیه راندن مطالبات صنفی مردم/ کشور های غربی بزرگترین حامی منافقین از دهه 60 تا کنون هستند Mon Jul 02 10:45:15 IRDT 2018
ایلنا تبدیل قزوین به مقصد گردشگری کشور Wed Feb 06 20:09:28 IRST 2019
آریا توضیح بازیگر پیشکسوت درباره عاشق شدنش +عکس Sun Jul 16 09:13:14 IRDT 2017
انتخاب فیلم/ خلاصه بازی رئال مادرید - بارسلونا Thu Aug 17 14:06:22 IRDT 2017
آنا مشکل استکبار با ایران، نظام اسلامی است Tue May 29 11:26:26 IRDT 2018
تی نیوز پای معادن سالخورده ایران لب گور است/ دَه ها تُن طلا زیر خاک کشور فراموش شد؟! Thu Oct 05 10:21:16 IRST 2017
وانا عکسی قدیمی از مرتضی پاشایی که امید جهان منتشر کرد Thu Apr 11 16:26:04 IRDT 2019
تی نیوز قیمت طلا بار دیگر تحت تاثیر تقویت ارزش دلار آمریکا با کاهش روبرو شد Mon Sep 11 14:30:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر قیمت گوشت مرغ در استان سمنان 11500 تومان است Thu May 30 11:07:33 IRDT 2019
تابناک انحلال موسسات البرز‌ایرانیان، افضل‌توس و وحدت Tue Aug 08 22:43:03 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تلاش برای حذف مطهری از هیات رئیسه مجلس را تکذیب کرد Sat May 27 23:56:00 IRDT 2017
جمهوریت کریسمس جالب و جذاب فوتبالی‌ها Mon Dec 24 15:39:36 IRST 2018
خبرگزاری شبستان چهارمین جایزه جهانی گوهر‌شاد در مشهد مقدس برگزار می شود Mon Jan 07 08:59:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم حفاظت و امنیت «موزه لوور تهران» چطور تامین شد؟ Tue Jul 17 09:11:25 IRDT 2018
شیعه نیوز حمله زمینی و هوایی عربستان به استان صعده Tue Apr 03 12:49:58 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آغاز توزیع مرحله دوم توزع میوه تنظیم بازار Tue Apr 04 16:39:33 IRDT 2017
جام نیوز قشر آسیب‌پذیر در تیرس تورم دولتی/تورم دو رقمی شد! Thu Dec 28 18:18:45 IRST 2017
روزنامه کیهان دوره تنفس بازپرداخت تسهیلات بازسازی مناطق سیل‌زده سه‌ساله شد Sun Jun 02 22:42:12 IRDT 2019
بی باک نیوز زایمان طبیعی آسان به روش لاماز Thu Jul 20 08:12:02 IRDT 2017
ایسکانیوز ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت Tue Jan 16 09:39:58 IRST 2018
بی باک نیوز مقام آمریکا: تحریم به تنهایی نمی‌تواند برنامه موشکی ایران را متوقف کند Fri Mar 31 07:28:01 IRDT 2017
اطلاعات محافظت مالی از مردم در ارایه خدمات‌ درمانی مورد توجه قرار گیرد Fri Nov 23 16:22:30 IRST 2018
خبرگزاری فارس جزئیات آماری کنکور دکتری Sat Apr 20 09:54:26 IRDT 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین از شکست سرطان تا قهرمانی در عرصه‌های بین‌المللی Tue Jan 29 10:10:01 IRST 2019
افکارخبر پادشاه بحرین رئیس جدید پارلمان این کشور را منصوب کرد Mon Dec 10 16:03:59 IRST 2018
جوان آنلاین پژواک صدای آمریکا از حنجره اصلاح طلبان Sat May 11 10:17:13 IRDT 2019
وانا 13 سرمربی چلسی و کسب 18 جام از سال 2000 Sun Jun 16 21:58:01 IRDT 2019
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان به کوشش نویسنده گلستانی منتشر شد Sat May 12 11:12:58 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا وعده 2 روزه ای که عملی نشد/ فاجعه خشک شدن درختان نخل، داغی بر دل کشاورزان جنوب شرق+ تصاویر Sat Aug 12 11:19:44 IRDT 2017
آرا نیوز یک بام و دو هوای حذف شرط سربازی از گواهینامه رانندگی Tue Nov 01 09:46:36 IRST 2016
برنا دو زیست میره زیر دست و پا له میشه! Mon Jun 17 12:51:36 IRDT 2019
پارسینه اتفاق عجیب در تبریز Sun Apr 08 19:56:02 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی اسکان موقت 10 مسافر در پی مسدود شدن محور تونل کارون 4 Fri Nov 16 11:25:00 IRST 2018
تدبیر و امید پاسخ مدیر عامل توئیتر به یک خبرنگار:لپ‌تاپ ندارم! Mon May 28 10:52:23 IRDT 2018
سراج 24 رسانه‌های اصلاحاتچی با دفاع ناشیانه بیش از این به جسد اصلاحات شلیک نکنند Tue Jun 04 00:45:00 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران انتقال مسجد 600 ساله ترکیه به مکانی جدید با استفاده از رُبات‌های قدرتمند + تصاویر Sun Dec 30 10:54:49 IRST 2018
افکارخبر آغاز نشست سه جانبه روسای جمهور ایران ، روسیه و ترکیه در شهر سوچی Thu Feb 14 16:57:57 IRST 2019
ایران آنلاین رونمایی از لایحه بودجه 1398 Thu Dec 06 16:15:21 IRST 2018
میزان ممنوع الخروج شدن و مسدود کردن حساب‌های بانکی گوایدو Tue Jan 29 19:59:58 IRST 2019
آنا دستور رئیس‌جمهوری برای رایگان شدن هزینه برق بهمن‌ماه استان خوزستان و شهر اهواز Wed Apr 19 14:01:34 IRDT 2017
خرداد نیوز سومین جلسه دادگاه سه اخلاگر ارزی Sat Sep 01 10:36:43 IRDT 2018
ایسکانیوز آثار سوء معوقات بیمه ها بر اقتصاد آزمایشگاه /ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات Sat Dec 30 12:17:32 IRST 2017
برنا رونق دوباره بازار فرش منطقه 10 Sat Oct 20 12:25:51 IRST 2018
خبرگزاری نسیم فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا|صعود یاران توکلی و بهادری به یک چهارم نهایی/ شاگردان فلاح‌زاده باختند و صعود کردند Sun Aug 05 20:29:03 IRDT 2018
جماران آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد Fri Jun 14 12:17:27 IRDT 2019
شیعه نیوز جزئیات توزیع سبد کالایی ماه مبارک رمضان Mon May 29 15:16:27 IRDT 2017
جام نیوز آقای ستاره فیکس شد! / خیال پرسپولیسی‌ها راحت Mon Jan 08 00:30:00 IRST 2018
پرس شیعه هرچه سریعتر خاک شبه جزیره کره را ترک کنید! Sat Sep 23 19:38:29 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم روحانی یک قانون جدید ابلاغ کرد Mon Dec 25 19:16:39 IRST 2017
خبرگزاری فارس شهدا مایه عزت و سرافرازی نظام هستند Thu Mar 14 10:57:50 IRST 2019
جام جم آنلاین شرکت ماهان پرواز بجنورد را لغو کرد Thu May 02 13:13:38 IRDT 2019
خبرگزاری نسیم افزایش 40 درصدی قیمت ساخت هر کیلومتر خطوط مترو Sat Feb 16 17:59:03 IRST 2019
نامه نیوز 98 درصد از درآمدهای دولت در چهار ماه نخست صرف امور جاری شد Fri Sep 15 15:28:37 IRDT 2017
پارس فوتبال پرسپولیسی‌ها مانع از انجام تمرین “استقلال” در ورزشگاه آزادی شدند Sun May 13 15:28:32 IRDT 2018
آریا مصرف گردو از سیستم گوارش بدن محافظت می کند Sat Jul 29 15:09:56 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین شهرداری خرم‎آباد مقروض است Sat Sep 23 12:24:55 IRST 2017
آریا تکمیل ظرفیت ورزشگاه و کاپیتانی شجاعی در تراکتورسازی/ تقدیر از پیشکسوتان و اهالی رسانه+ عکس Fri Aug 10 20:35:34 IRDT 2018
ایلنا تعیین‌تکلیف سریع کالای قاچاق در گرو تعامل گمرک، تعزیرات و پلیس Mon Dec 18 11:07:13 IRST 2017
ساعت24 هنوز کسی در پرونده حقوق‌های نجومی محکوم نشده است/ اتهام افراد دستگیر شده مرتبط با داعش محاربه است/ بازداشت مدیرعامل سابق بانک سرمایه/ احضار 6استاندار و تعدادی فرماندار در ارتباط با تخلفات انتخاباتی/ قاضی کهریزک 15سال حبس دارد/باید جلوی سوءاستفاده از آتش به اختیار را گرفت/احضار شش استاندار و تعدادی فرماندار و مدیر کل در پرونده تخلفات انتخاباتی Tue Jun 20 12:21:00 IRDT 2017
پارسینه صنعتگر طراح و خلاق اما گمنام Sat Jul 15 10:43:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اطلاعیه شماره 6 پرونده مکتب فرش گلیم و گبه کرمانشاهان Sun Feb 18 13:38:28 IRST 2018
خبرگزاری فارس 5 نظامی عربستان در داخل خاک این کشور از پای درآمدند Thu Feb 15 22:51:38 IRST 2018
ایران آنلاین تهدیدهای حزب‌الله، تل‌آویو را به تکاپو انداخت Sun Jun 17 17:41:29 IRDT 2018
598 هشدار تل‌آویو به عاملان حمله به سوریه Sun Apr 15 09:50:00 IRDT 2018
شبکه خبر آخر هفته با باران و برف Tue Jan 16 11:27:57 IRST 2018
شفاف ایران هیچ تعهدی نسبت به توقف فعالیت موشکی خود ندارد Sun Feb 04 15:09:45 IRST 2018
عصر ایران پسر آقای عارف، از ژن پدر تو را چه حاصل؟ Sat Jul 22 15:00:15 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر برگزاری سه هزار برنامه به مناسبت فرارسیدن یوم الله 9 دی، در سیستان و بلوچستان Tue Dec 26 11:26:56 IRST 2017
اقتصاد آنلاین فریب قیمتهای کذایی مسکن در سایت‌ها را نخورید! Tue Jan 15 11:22:55 IRST 2019
اقتصاد آنلاین بانک‌ها برای سفرها دلار نمی‌دهند Wed Oct 10 14:42:32 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین سریال آقای ترامپ Sat Jul 08 11:29:53 IRDT 2017
شبکه خبر دیابت را جدی بگیرد Tue Jun 11 21:10:19 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران دانش آموز نخبه‌ای که معلولیت مانع از پیشرفتش نشده است + فیلم Sat Dec 03 17:04:41 IRST 2016
آفتاب اظهارات دادستان دزفول درباره بازداشت دوباره اسماعیل بخشی Mon Jan 21 10:25:56 IRST 2019
تی نیوز پرسپولیس به صدر جدول بازگشت Tue Oct 03 15:47:41 IRST 2017
صبحانه با خبر افزایش نرخ خرید شیر خام شدنی نیست Fri Sep 22 14:19:01 IRST 2017
آفتاب ایران روسیه: آمریکا، انگلیس و فرانسه آماده حمله به سوریه می شوند Sat Aug 25 15:40:18 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ناقوس کلیساها صبح فردا در ایران نواخته می‌شود Mon Jan 30 23:47:20 IRST 2017
پارسینه علت و درمان تیک عصبی در کودکان Wed May 16 15:27:12 IRDT 2018
خبرگزاری مهر هراز مسدود است/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج تهران Tue Nov 28 09:23:36 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران حضور هافبک استقلال با پیراهن قرمز در مراسم تیم ملی جوانان Sat May 13 15:15:06 IRDT 2017
تی نیوز نابغه ای که زود از دنیا رفت + عکس Tue Oct 03 21:33:18 IRST 2017
اطلاعات ارتش ؛ همیارملت ،همراه دولت Tue Feb 26 17:29:40 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران تولید کودهیومیک اسید برای نخستین بار در کشور Mon Dec 17 12:07:52 IRST 2018
تهران پرس جزئیات آتش‌سوزی در پردیس کورش/ اکران فیلم ها از یک ساعت دیگر +فیلم Tue Sep 19 12:04:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فروش هواپیما به ایران را یکجانبه متوقف کنید Fri Jul 14 11:20:12 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 590 میلیارد ریال تسیهلات برای اشتغال مددجویان اردبیلی اختصاص یافت Mon Jun 11 16:53:00 IRDT 2018
جوان آنلاین افزایش 18 درصدی افسردگی در جهان Sat Feb 25 12:19:07 IRST 2017
خبرآنلاین بارش باران باعث جاری شدن سیلاب در 6 شهرستان خوزستان شد Fri Dec 07 10:16:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر ذخایر بانک مرکزی متعلق به تمام ملت ایران است Sat Sep 08 15:20:34 IRDT 2018
بی باک نیوز با ? - فوتبالیست شو? - ، فوتبالیست شو Sat Aug 26 11:13:01 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن عبدالکریمی: خطای بزرگ تعمیم تجربه مکتب‌خانه به نظام آموزشی امروز/ مواجهه آموزش و پرورش با بحران معنا Sat Aug 18 07:20:01 IRDT 2018
آفتاب ایران هافبک عراقی پرسپولیس با خیال اروپایی شدن قرمزپوش شد! Wed Aug 02 13:04:06 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین آقای وزیر! ما نیاز به سیستم داریم نه التهاب Sat Jul 15 10:02:00 IRDT 2017
تدبیر اعتراف عجیب مظنون قتل برادر رهبر کره شمالی: 90 دلار برای دوربین مخفی گرفتم Sat Feb 25 17:00:16 IRST 2017
آنا وزیر امور خارجه وارد قطر شد Tue Oct 03 09:07:36 IRST 2017
جام نیوز تصاویر/ کمپ آوارگان سوری Sat Jan 28 10:07:32 IRST 2017